[gnome-screenshot] Updated Slovenian translationcommit ed33710bd5e5b6f97346a46ff42860d11186b653
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Wed Aug 2 10:28:50 2017 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   71 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 37 insertions(+), 34 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 728cde8..352d742 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-07 10:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-07 10:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-31 16:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:35+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -102,13 +102,13 @@ msgstr "Privzeta pripona datotek"
 msgid "The default file type extension for screenshots."
 msgstr "Privzeta pripona datotek za zajeto zaslonsko sliko"
 
-#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:755
-#: src/screenshot-application.c:823
+#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
+#: src/screenshot-application.c:838
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Zaslonska slika"
 
 #: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
-#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:756
+#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
 msgid "Save images of your screen or individual windows"
 msgstr "Zajemanje slik zaslona ali posameznih oken"
 
@@ -119,7 +119,6 @@ msgstr "zajemanje;zajeto;zajem;natisni;zaslonska slika;"
 
 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
 #: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
-#| msgid "Save Screenshot"
 msgid "applets-screenshooter"
 msgstr "applets-screenshooter"
 
@@ -172,98 +171,98 @@ msgstr "O programu"
 msgid "Quit"
 msgstr "Končaj"
 
-#: src/screenshot-application.c:146
+#: src/screenshot-application.c:151
 #, c-format
 msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
 msgstr "Datoteka z imenom »%s« že obstaja v mapi »%s«"
 
-#: src/screenshot-application.c:153
+#: src/screenshot-application.c:158
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Ali naj se obstoječa datoteka prepiše?"
 
-#: src/screenshot-application.c:175 src/screenshot-application.c:184
-#: src/screenshot-application.c:451 src/screenshot-application.c:455
-#: src/screenshot-application.c:495 src/screenshot-application.c:498
+#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
+#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
+#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
 msgid "Unable to capture a screenshot"
 msgstr "Zajemanje slike ni mogoče."
 
-#: src/screenshot-application.c:176
+#: src/screenshot-application.c:181
 msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
 msgstr ""
 "Napaka med ustvarjanjem datoteke. Izberite novo mesto in poskusite znova."
 
-#: src/screenshot-application.c:452
+#: src/screenshot-application.c:467
 msgid "Error creating file"
 msgstr "Napaka med ustvarjanjem datoteke."
 
-#: src/screenshot-application.c:463 src/screenshot-application.c:531
+#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
 msgid "Screenshot taken"
 msgstr "Zaslonska slika je zajeta"
 
-#: src/screenshot-application.c:496
+#: src/screenshot-application.c:511
 msgid "All possible methods failed"
 msgstr "Vsi podprti načni so spodleteli."
 
-#: src/screenshot-application.c:619
+#: src/screenshot-application.c:634
 msgid "Send the grab directly to the clipboard"
 msgstr "Pošlji zajete podatke neposredno v odložišče"
 
-#: src/screenshot-application.c:620
+#: src/screenshot-application.c:635
 msgid "Grab a window instead of the entire screen"
 msgstr "Zajemi okno namesto celotnega zaslona"
 
-#: src/screenshot-application.c:621
+#: src/screenshot-application.c:636
 msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
 msgstr "Zajemi območje zaslona namesto celotnega zaslona"
 
-#: src/screenshot-application.c:622
+#: src/screenshot-application.c:637
 msgid "Include the window border with the screenshot"
 msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi robove okna"
 
-#: src/screenshot-application.c:623
+#: src/screenshot-application.c:638
 msgid "Remove the window border from the screenshot"
 msgstr "Iz zaslonske slike odstrani robove okna"
 
-#: src/screenshot-application.c:624
+#: src/screenshot-application.c:639
 msgid "Include the pointer with the screenshot"
 msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalnik"
 
-#: src/screenshot-application.c:625
+#: src/screenshot-application.c:640
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
 msgstr "Zajemi zaslonsko sliko po navedenem zamiku [v sekundah]"
 
 #. translators: this is the last part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-#: src/screenshot-application.c:625 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
+#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
-#: src/screenshot-application.c:626
+#: src/screenshot-application.c:641
 msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
 msgstr "Učinki za dodajanje robovom (senca, rob, staranje in brez)"
 
-#: src/screenshot-application.c:626
+#: src/screenshot-application.c:641
 msgid "effect"
 msgstr "učinek"
 
-#: src/screenshot-application.c:627
+#: src/screenshot-application.c:642
 msgid "Interactively set options"
 msgstr "Interaktivna določanje možnosti"
 
-#: src/screenshot-application.c:628
+#: src/screenshot-application.c:643
 msgid "Save screenshot directly to this file"
 msgstr "Shrani zaslonsko sliko neposredno v to datoteko"
 
-#: src/screenshot-application.c:628
+#: src/screenshot-application.c:643
 msgid "filename"
 msgstr "ime datoteke"
 
-#: src/screenshot-application.c:629
+#: src/screenshot-application.c:644
 msgid "Print version information and exit"
 msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"
 
-#: src/screenshot-application.c:758
+#: src/screenshot-application.c:773
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
@@ -282,7 +281,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Možnosti v sporu: zastavic --area in --delay ni mogoče uporabljati sočasno.\n"
 
-#: src/screenshot-dialog.c:313
+#: src/screenshot-dialog.c:319
 msgid "Screenshot.png"
 msgstr "zaslonska_slika.png"
 
@@ -291,18 +290,22 @@ msgid "Save Screenshot"
 msgstr "Shrani zajeto sliko"
 
 #: src/screenshot-dialog.ui:17
+msgid "Back"
+msgstr "Nazaj"
+
+#: src/screenshot-dialog.ui:38
 msgid "C_opy to Clipboard"
 msgstr "_Kopiraj v odložišče"
 
-#: src/screenshot-dialog.ui:29
+#: src/screenshot-dialog.ui:50
 msgid "_Save"
 msgstr "_Shrani"
 
-#: src/screenshot-dialog.ui:89
+#: src/screenshot-dialog.ui:110
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Ime:"
 
-#: src/screenshot-dialog.ui:106
+#: src/screenshot-dialog.ui:127
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "_Shrani v mapo:"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]