[krb5-auth-dialog] Updated Polish translationcommit 058deb59c1bf6753eb59d0f3def6bb45c6b7da46
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Apr 25 19:49:13 2016 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   18 ++++++++++++------
 1 files changed, 12 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 2f3dccc..0822a2a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,14 +4,14 @@
 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
 # gnomepl aviary pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2015.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2015.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2015-2016.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2015-2016.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: krb5-auth-dialog\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-19 16:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-19 16:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-25 19:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-25 19:48+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1646,8 +1646,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/ka-tools.c:84
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2015\n"
-"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2015"
+"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2015-2016\n"
+"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2015-2016"
 
 #: ../src/krb5-auth-dialog.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
@@ -1673,6 +1673,12 @@ msgstr ""
 msgid "Kerberos Network Authentication Dialog"
 msgstr "Okno dialogowe uwierzytelnienia w sieci Kerberos"
 
+#: ../src/krb5-auth-dialog.desktop.in.h:3
+msgid "kerberos;authentication;"
+msgstr ""
+"uwierzytelnianie;uwierzytelnij;autoryzacja;autoryzuj;autentykacja;autentykuj;"
+"authentication;bilet;ticket;kerberos;krb;krb5;"
+
 #: ../src/org.gnome.KrbAuthDialog.gschema.xml.h:1
 msgid "Kerberos principal"
 msgstr "Naczelnik Kerberos"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]