[orca/gnome-3-20] Fix #764978 - Syntax error in Bulgarian help filecommit fbf9cc319a3265a2c89af192729cfbb2962c72a9
Author: Attila Hammer <hammera pickup hu>
Date:   Wed Apr 13 20:39:39 2016 +0300

    Fix #764978 - Syntax error in Bulgarian help file

 help/bg/bg.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/bg/bg.po b/help/bg/bg.po
index 2f22a13..2d0e0b7 100644
--- a/help/bg/bg.po
+++ b/help/bg/bg.po
@@ -5911,7 +5911,7 @@ msgstr ""
 "Групата радио бутони <gui>Клавиатурна подредба</gui> ви позволява да "
 "определите дали ще работите на клавиатура за настолен компютър (т.е. с "
 "цифров блок) или клавиатура на лаптоп. Избраната подредба определя както "
-"<key>Модификатора на Orca</key< така и някои клавишни команди на <app>Orca</"
+"<key>Модификатора на Orca</key> така и някои клавишни команди на <app>Orca</"
 "app>."
 
 #. (itstool) path: section/p


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]