[gnome-control-center/gnome-3-20] Updated Polish translationcommit 56e94327050f51d2097b1580f94bbb03cac51ae0
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Apr 7 19:06:37 2016 +0200

    Updated Polish translation
    
    Hyphenation based on hunspell's hyphen.

 po/pl.po |   77 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 39 insertions(+), 38 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d09561e..519daae 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-07 18:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-07 18:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-07 19:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-07 19:05+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -215,7 +215,7 @@ msgstr "Należy wyłączyć przełącznik trybu sprzętowego, aby włączyć Blu
 #: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:1
 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1676
 msgid "Bluetooth"
-msgstr "Bluetooth"
+msgstr "Blue­tooth"
 
 #: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Turn Bluetooth on and off and connect your devices"
@@ -225,8 +225,8 @@ msgstr "Włączanie Bluetooth i łączenie z urządzeniami"
 #: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "share;sharing;bluetooth;obex;"
 msgstr ""
-"współdzielenie;wysyłanie;wyślij;odbieranie;odbierz;odbiór;przesyłanie;"
-"prześlij;pliki;bluetooth;obex;"
+"udostępnianie;udostępnij;udostępniaj;współdzielenie;wysyłanie;wyślij;"
+"odbieranie;odbierz;odbiór;przesyłanie;prześlij;pliki;bluetooth;obex;"
 
 #. TRANSLATORS: The user has to attach the sensor to the screen
 #: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:361
@@ -864,7 +864,7 @@ msgstr "D75"
 
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Color"
-msgstr "Kolor"
+msgstr "Ko­lor"
 
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid ""
@@ -1030,7 +1030,7 @@ msgstr "grudzień"
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:13
 #: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Date & Time"
-msgstr "Data i czas"
+msgstr "Da­ta i czas"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:14
 msgid "Hour"
@@ -1242,7 +1242,7 @@ msgstr "Zmi_eń położenie połączonych ekranów"
 
 #: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Displays"
-msgstr "Ekrany"
+msgstr "Ekra­ny"
 
 #: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Choose how to use connected monitors and projectors"
@@ -1387,7 +1387,7 @@ msgstr "Wersja %s"
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:240
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:46
 msgid "Details"
-msgstr "Informacje"
+msgstr "In­for­ma­cje"
 
 #: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "View information about your system"
@@ -1645,7 +1645,7 @@ msgstr "Blokowanie ekranu"
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:1
 #: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Universal Access"
-msgstr "Ułatwienia dostępu"
+msgstr "Uła­twie­nia do­stę­pu"
 
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:2
 msgid "Turn zoom on or off"
@@ -1712,7 +1712,7 @@ msgstr "Przełączenie na następne źródło tylko dla modyfikatorów"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Keyboard"
-msgstr "Klawiatura"
+msgstr "Kla­wia­tu­ra"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences"
@@ -1819,7 +1819,7 @@ msgstr "Test _ustawień"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Mouse & Touchpad"
-msgstr "Mysz i panel dotykowy"
+msgstr "Mysz i pa­nel do­ty­ko­wy"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid ""
@@ -2648,7 +2648,7 @@ msgid ""
 "a wireless hotspot to share the connection with others."
 msgstr ""
 "Jeśli komputer ma połączenie z Internetem inne niż bezprzewodowe, to można "
-"ustawić hotspot bezprzewodowy do współdzielenia połączenia z innymi."
+"ustawić hotspot bezprzewodowy do udostępniania połączenia innym."
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1192
 #, c-format
@@ -3567,7 +3567,7 @@ msgstr "Wyświetlanie t_reści wiadomości na ekranie blokady"
 
 #: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Notifications"
-msgstr "Powiadomienia"
+msgstr "Po­wia­do­mie­nia"
 
 #: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Control which notifications are displayed and what they show"
@@ -3659,7 +3659,7 @@ msgstr "_Usuń"
 
 #: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Online Accounts"
-msgstr "Konta online"
+msgstr "Kon­ta on­line"
 
 #: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Connect to your online accounts and decide what to use them for"
@@ -3962,7 +3962,7 @@ msgstr "Urządzenia"
 
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Power"
-msgstr "Zasilanie"
+msgstr "Za­si­la­nie"
 
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "View your battery status and change power saving settings"
@@ -4256,7 +4256,7 @@ msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika: %s"
 
 #: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Printers"
-msgstr "Drukarki"
+msgstr "Dru­kar­ki"
 
 #: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Add printers, view printer jobs and decide how you want to print"
@@ -4729,7 +4729,7 @@ msgstr "Polityka prywatności"
 
 #: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Privacy"
-msgstr "Prywatność"
+msgstr "Pry­wat­ność"
 
 #: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Protect your personal information and control what others might see"
@@ -4958,7 +4958,7 @@ msgstr "Papier"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Region & Language"
-msgstr "Region i język"
+msgstr "Re­gion i ję­zyk"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid ""
@@ -5103,7 +5103,7 @@ msgstr "Nie odnaleziono programów"
 
 #: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Search"
-msgstr "Wyszukiwanie"
+msgstr "Wy­szu­ki­wa­nie"
 
 #: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid ""
@@ -5165,9 +5165,9 @@ msgid ""
 "Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on "
 "your current network using: <a href=\"dav://%s\">dav://%s</a>"
 msgstr ""
-"Współdzielenie plików osobistych umożliwia współdzielenie katalogu Publiczne "
-"z innymi użytkownikami bieżącej sieci używając: <a href=\"dav://%s\">dav://"
-"%s</a>"
+"Udostępnianie plików osobistych umożliwia udostępnianie katalogu Publiczne z "
+"innymi użytkownikami bieżącej sieci używając: <a href=\"dav://%s\">dav://%s</"
+"a>"
 
 #: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:682
 #, c-format
@@ -5194,11 +5194,11 @@ msgstr "Skopiuj"
 #: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:1122
 #: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Sharing"
-msgstr "Współdzielenie"
+msgstr "Udo­stęp­nia­nie"
 
 #: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Control what you want to share with others"
-msgstr "Kontrola współdzielenia z innymi użytkownikami"
+msgstr "Kontrola udostępniania z innymi użytkownikami"
 
 #. Translators: those are keywords for the sharing control-center panel
 #: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:4
@@ -5206,9 +5206,10 @@ msgid ""
 "share;sharing;ssh;host;name;remote;desktop;media;audio;video;pictures;photos;"
 "movies;server;renderer;"
 msgstr ""
-"współdzielenie;share;sharing;ssh;vnc;rfb;rdp;nx;spice;vino;vinagre;komputer;"
-"host;nazwa;zdalnie;zdalny;zdalne;pulpit;desktop;ekran;multimedia;media;"
-"dźwięk;audio;wideo;obraz;video;zdjęcia;filmy;serwer;renderer;rygel;"
+"udostępnianie;współdzielenie;share;sharing;ssh;vnc;rfb;rdp;nx;spice;vino;"
+"vinagre;komputer;host;nazwa;zdalnie;zdalny;zdalne;pulpit;desktop;ekran;"
+"multimedia;media;dźwięk;audio;wideo;obraz;video;zdjęcia;filmy;serwer;"
+"renderer;rygel;"
 
 #: ../panels/sharing/org.gnome.controlcenter.remote-login-helper.policy.in.in.h:1
 msgid "Enable or disable remote login"
@@ -5222,7 +5223,7 @@ msgstr ""
 #. Label
 #: ../panels/sharing/cc-sharing-networks.c:303
 msgid "No networks selected for sharing"
-msgstr "Nie wybrano żadnych sieci do współdzielenia"
+msgstr "Nie wybrano żadnych sieci do udostępniania"
 
 #.
 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
@@ -5237,15 +5238,15 @@ msgstr "Nazwa _komputera"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:2
 msgid "_Personal File Sharing"
-msgstr "Współdzielenie plików _osobistych"
+msgstr "Udostępnianie plików _osobistych"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:3
 msgid "_Screen Sharing"
-msgstr "Współdzielenie _ekranu"
+msgstr "Udostępnianie _ekranu"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:4
 msgid "_Media Sharing"
-msgstr "Współdzielenie _multimediów"
+msgstr "Udostępnianie _multimediów"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:5
 msgid "_Remote Login"
@@ -5257,7 +5258,7 @@ msgstr "Niektóre usługi są wyłączone z powodu braku dostępu do sieci."
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:7
 msgid "Personal File Sharing"
-msgstr "Współdzielenie plików osobistych"
+msgstr "Udostępnianie plików osobistych"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:8
 msgid "_Require Password"
@@ -5269,7 +5270,7 @@ msgstr "Zdalne logowanie"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:11
 msgid "Screen Sharing"
-msgstr "Współdzielenie ekranu"
+msgstr "Udostępnianie ekranu"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:12
 msgid "_Allow Remote Control"
@@ -5297,13 +5298,13 @@ msgstr "Wy_maganie hasła"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:18
 msgid "Media Sharing"
-msgstr "Współdzielenie multimediów"
+msgstr "Udostępnianie multimediów"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:19
 msgid ""
 "Media sharing allows you to share music, photos and videos over the network."
 msgstr ""
-"Współdzielenie multimediów umożliwia dzielenie się muzyką, zdjęciami i "
+"Udostępnianie multimediów umożliwia dzielenie się muzyką, zdjęciami i "
 "filmami przez sieć."
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:20
@@ -6181,7 +6182,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Users"
-msgstr "Użytkownicy"
+msgstr "Użyt­kow­ni­cy"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Add or remove users and change your password"
@@ -6949,7 +6950,7 @@ msgstr "Przycisk"
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:1
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:9
 msgid "Wacom Tablet"
-msgstr "Tablet firmy Wacom"
+msgstr "Ta­blet fir­my Wa­com"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]