[seahorse] Update Catalan translationcommit 5b22dad6243e3202b3f6ac4e6eb16264ceb9a10e
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sat Apr 2 07:42:33 2016 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po |   66 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 37 insertions(+), 29 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index f6d314e..3a9ee28 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -3,17 +3,16 @@
 # This file is distributed under the same license as the Seahorse package.
 # Josep Monés i Teixidor <jmones puntbarra com>, 2003.
 # Josep Puigdemont i Casamajó <josep puigdemont gmail com>, 2005, 2006, 2007.
-# Gil Forcada <gilforcada guifi net>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
 # Jordi Serratosa <jordis softcatala cat>, 2012.
 # Josep Sànchez <papapep gmx com>, 2013.
+# Gil Forcada <gilforcada guifi net>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: seahorse\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-17 10:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-18 00:57+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-02 07:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-13 14:59+0100\n"
 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -21,8 +20,17 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #: ../data/seahorse.appdata.xml.in.h:1
+msgid "Seahorse"
+msgstr "Seahorse"
+
+#: ../data/seahorse.appdata.xml.in.h:2 ../data/seahorse.desktop.in.in.h:2
+msgid "Manage your passwords and encryption keys"
+msgstr "Gestioneu les contrasenyes i claus d'encriptació"
+
+#: ../data/seahorse.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Seahorse is a GNOME application for managing encryption keys. It also "
 "integrates with nautilus, gedit and other places for encryption operations."
@@ -31,7 +39,7 @@ msgstr ""
 "d'encriptació. S'integra amb el Nautilus, el gedit i altres programes per "
 "realitzar-hi operacions d'encriptació."
 
-#: ../data/seahorse.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/seahorse.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "With seahorse you can create and manage PGP keys, create and manage SSH "
 "keys, publish and retrieve keys from key servers, cache your passphrase so "
@@ -47,10 +55,6 @@ msgstr ""
 msgid "Passwords and Keys"
 msgstr "Contrasenyes i claus"
 
-#: ../data/seahorse.desktop.in.in.h:2
-msgid "Manage your passwords and encryption keys"
-msgstr "Gestioneu les contrasenyes i claus d'encriptació"
-
 #: ../data/seahorse.desktop.in.in.h:3
 msgid "keyring;encryption;security;sign;ssh;"
 msgstr "anell de claus;encriptació;seguretat;signatura;ssh;"
@@ -73,7 +77,7 @@ msgstr "Pàgina inicial del projecte Seahorse"
 msgid "Cannot delete"
 msgstr "No es pot suprimir"
 
-#: ../common/catalog.vala:331 ../libseahorse/seahorse-key-manager-store.c:440
+#: ../common/catalog.vala:331 ../libseahorse/seahorse-key-manager-store.c:443
 msgid "Couldn't export keys"
 msgstr "No s'han pogut exportar les claus"
 
@@ -81,7 +85,7 @@ msgstr "No s'han pogut exportar les claus"
 msgid "Couldn't export data"
 msgstr "No s'han pogut exportar les dades"
 
-#: ../common/catalog.vala:358 ../libseahorse/seahorse-widget.c:459
+#: ../common/catalog.vala:358 ../libseahorse/seahorse-widget.c:460
 #, c-format
 msgid "Could not display help: %s"
 msgstr "No s'ha pogut mostrar l'ajuda: %s"
@@ -165,27 +169,27 @@ msgstr "Contrasenyes"
 msgid "Stored personal passwords, credentials and secrets"
 msgstr "Contrasenyes, credencials i secrets personals emmagatzemats"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:241
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:251
 msgid "New password keyring"
 msgstr "Anell de claus de contrasenyes nou"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:242 ../gkr/gkr-backend.vala:249
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:252 ../gkr/gkr-backend.vala:259
 msgid "Used to store application and network passwords"
 msgstr "S'utilitza per emmagatzemar les contrasenyes d'aplicacions i de xarxes"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:243
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:253
 msgid "New password..."
 msgstr "Contrasenya nova..."
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:244 ../gkr/gkr-backend.vala:251
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:254 ../gkr/gkr-backend.vala:261
 msgid "Safely store a password or secret."
 msgstr "Emmagatzema de forma segura una contrasenya o un secret."
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:248
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:258
 msgid "Password Keyring"
 msgstr "Anell de claus de contrasenyes"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:250
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:260
 msgid "Stored Password"
 msgstr "Contrasenya desada"
 
@@ -730,16 +734,16 @@ msgstr ":"
 msgid "The port to access the server on."
 msgstr "El port des d'on accedir al servidor."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:114
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:108
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Versió de l'aplicació"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:120
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:164
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:114
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:158
 msgid "- System Settings"
 msgstr "- Paràmetres del sistema"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:160
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:154
 msgid "Don't display a window"
 msgstr "No mostris cap finestra"
 
@@ -759,7 +763,7 @@ msgstr "No és una adreça de servidor de claus vàlida."
 
 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:66
 msgid ""
-"For help contact your system adminstrator or the administrator of the key "
+"For help contact your system administrator or the administrator of the key "
 "server."
 msgstr ""
 "Si us cal ajuda contacteu el vostre administrador de sistemes o "
@@ -802,6 +806,10 @@ msgstr ""
 msgid "Key Servers"
 msgstr "Servidors de claus"
 
+#: ../libseahorse/seahorse-search-provider.c:186
+msgid "The search provider is not loaded yet"
+msgstr "Encara no s'ha carregat el proveïdor de cerca"
+
 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:38
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1251
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:1
@@ -1462,11 +1470,11 @@ msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
 msgstr ""
 "Publiqueu o sincronitzeu les vostres claus amb les que hi hagi en línia."
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:167
+#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:193
 msgid "PGP Keys"
 msgstr "Claus PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:173
+#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:199
 msgid "PGP keys are for encrypting email or files"
 msgstr "Les claus PGP serveixen per l'encriptació de correus i fitxers"
 
@@ -2087,11 +2095,11 @@ msgstr "Certificat i clau personals"
 msgid "Personal certificate"
 msgstr "Certificat personal"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:184
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:189
 msgid "Certificates"
 msgstr "Certificats"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:190
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:195
 msgid "X.509 certificates and related keys"
 msgstr "Certificats X.509 i claus relacionades"
 
@@ -2405,11 +2413,11 @@ msgstr "Introduïu una contrasenya nova de: %s"
 msgid "Enter the new passphrase again: %s"
 msgstr "Introduïu un altre cop la contrasenya nova de: %s"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:88
+#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:115
 msgid "Secure Shell"
 msgstr "Intèrpret d'ordres segur"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:94
+#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:121
 msgid "Keys used to connect securely to other computers"
 msgstr ""
 "Claus que s'utilitzen per connectar-se de forma segura a altres ordinadors"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]