[network-manager-pptp] Updated Czech translationcommit 56c4a8cf601e3c5af79613f9d244ac468fe2e49b
Author: Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>
Date:   Sat Oct 17 11:44:32 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  303 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 138 insertions(+), 165 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 77f569e..c963f1d 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager-pptp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: pptp\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-09 09:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-12 11:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-09-21 11:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-21 18:25+0100\n"
 "Last-Translator: Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -20,140 +20,81 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
 #. * that the password should never be saved.
 #.
-#: ../auth-dialog/main.c:155
+#: ../auth-dialog/main.c:154
 #, c-format
 msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
 msgstr "Pro přístup k virtuální privátní síti „%s“ musíte provést autentizaci."
 
-#: ../auth-dialog/main.c:164 ../auth-dialog/main.c:184
+#: ../auth-dialog/main.c:163 ../auth-dialog/main.c:183
 msgid "Authenticate VPN"
 msgstr "Autentizovat VPN"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:166 ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:12
+#: ../auth-dialog/main.c:165 ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:43
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: ../nm-pptp.desktop.in.h:1
-msgid "PPTP VPN Connection Manager"
-msgstr "Správce spojení PPTP VPN"
-
-#: ../nm-pptp.desktop.in.h:2
-msgid "Add, Remove, and Edit PPTP VPN Connections"
-msgstr "Přidat, odstranit a upravit spojení PPTP VPN"
-
-#: ../properties/advanced-dialog.c:185
+#: ../properties/advanced-dialog.c:191
 msgid "All Available (Default)"
 msgstr "Vše dostupné (výchozí)"
 
-#: ../properties/advanced-dialog.c:189
+#: ../properties/advanced-dialog.c:195
 msgid "128-bit (most secure)"
 msgstr "128 bitů (nejbezpečnější)"
 
-#: ../properties/advanced-dialog.c:198
+#: ../properties/advanced-dialog.c:204
 msgid "40-bit (less secure)"
 msgstr "40 bitů (méně bezpečné)"
 
-#: ../properties/advanced-dialog.c:302
+#: ../properties/advanced-dialog.c:308
 msgid "PAP"
 msgstr "PAP"
 
-#: ../properties/advanced-dialog.c:315
+#: ../properties/advanced-dialog.c:321
 msgid "CHAP"
 msgstr "CHAP"
 
-#: ../properties/advanced-dialog.c:327
+#: ../properties/advanced-dialog.c:333
 msgid "MSCHAP"
 msgstr "MSCHAP"
 
-#: ../properties/advanced-dialog.c:339
+#: ../properties/advanced-dialog.c:345
 msgid "MSCHAPv2"
 msgstr "MSCHAPv2"
 
-#: ../properties/advanced-dialog.c:352
+#: ../properties/advanced-dialog.c:358
 msgid "EAP"
 msgstr "EAP"
 
+#: ../properties/nm-pptp.c:56
+msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
+msgstr "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
+
+#: ../properties/nm-pptp.c:57
+msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
+msgstr "Kompatibilní s PPTP VPN servery od Microsoftu a ostatních."
+
 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:1
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:2
-msgid "<b>General</b>"
-msgstr "<b>Obecné</b>"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:3
-msgid ""
-"PPTP server IP or name.\n"
-"config: the first parameter of pptp"
-msgstr ""
-"Název nebo IP PPTP serveru.\n"
-"config: první parametr pptp"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:5
-msgid "_Gateway:"
-msgstr "_Brána:"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:6
-msgid "<b>Optional</b>"
-msgstr "<b>Volitelné</b>"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:7
-msgid ""
-"Append the domain name <domain> to the local host name for authentication "
-"purposes.\n"
-"config: domain <domain>"
-msgstr ""
-"Připojit název domény <domain> k lokálnímu názvu stroje pro účely ověření.\n"
-"config: domain <domain>"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
-msgid "NT Domain:"
-msgstr "Doména NT:"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
-msgid "Show password"
-msgstr "Zobrazit heslo"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:11
-msgid "Password passed to PPTP when prompted for it."
-msgstr "Heslo poskytnuté PPTP pokud o něj požádá."
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:13
-msgid ""
-"Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
-"<name>.\n"
-"config: user <name>"
-msgstr ""
-"Nastavit jméno použité pro ověření lokálního systému vůči protějšku na "
-"<název>.\n"
-"config: user <název>"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:15
-msgid "User name:"
-msgstr "Uživatelské jméno:"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:16
-msgid "Ad_vanced..."
-msgstr "P_okročilé…"
-
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:17
 msgid "PPTP Advanced Options"
 msgstr "Rozšířené volby PPTP"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:18
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:3
 msgid "<b>Authentication</b>"
 msgstr "<b>Autentizace</b>"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:19
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:4
 msgid "Allow the following authentication methods:"
 msgstr "Povolit následující metody autentizace:"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:20
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "Allow/disable authentication methods.\n"
 "config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap"
@@ -161,29 +102,29 @@ msgstr ""
 "Povolit/zakázat metody ověření.\n"
 "config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:22
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:7
 msgid "<b>Security and Compression</b>"
 msgstr "<b>Bezpečnost a komprimace</b>"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:8
 msgid "Use _Point-to-Point encryption (MPPE)"
 msgstr "Použít _Point-to-Point šifrování (MPPE)"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:24
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
 msgid ""
-"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. "
-"To enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication "
-"methods: MSCHAP or MSCHAPv2."
+"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. To "
+"enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication methods: "
+"MSCHAP or MSCHAPv2."
 msgstr ""
-"Poznámka: Šifrování MPPE je možné pouze při použití autentizačních metod "
-"MSCHAP. Tento přepínač povolíte vybráním jedné nebo více autentizačních "
-"metod (MSCHAP nebo MSCHAPv2)."
+"Poznámka: Šifrování MPPE je možné pouze při použití autentizačních metod MSCHAP. "
+"Tento přepínač povolíte vybráním jedné nebo více autentizačních metod (MSCHAP nebo "
+"MSCHAPv2)."
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:25
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
 msgid "_Security:"
 msgstr "_Bezpečnost:"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:26
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:11
 msgid ""
 "Require the use of MPPE, with 40/128-bit encryption or all.\n"
 "config: require-mppe, require-mppe-128 or require-mppe-40"
@@ -191,11 +132,11 @@ msgstr ""
 "Vyžaduje použití MPPE se 40/128bitovým šifrovnáním nebo vše.\n"
 "config: require-mppe, require-mppe-128 nebo require-mppe-40"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:28
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:13
 msgid "Allow st_ateful encryption"
 msgstr "Povolit st_avové šifrování"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:29
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:14
 msgid ""
 "Allow MPPE to use stateful mode. Stateless mode is still attempted first.\n"
 "config: mppe-stateful (when checked)"
@@ -204,11 +145,11 @@ msgstr ""
 "první.\n"
 "config: mppe-stateful (pokud je zaškrtnuto)"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:31
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:16
 msgid "Allow _BSD data compression"
 msgstr "Povolit komprimaci _BSD dat"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:32
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:17
 msgid ""
 "Allow/disable BSD-Compress compression.\n"
 "config: nobsdcomp (when unchecked)"
@@ -216,11 +157,11 @@ msgstr ""
 "Povolit/zakázat komprimaci BSD.\n"
 "config: nobsdcomp (pokud není zaškrtnuto)"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:34
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:19
 msgid "Allow _Deflate data compression"
 msgstr "Povolit komprimaci dat _Deflate"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:35
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:20
 msgid ""
 "Allow/disable Deflate compression.\n"
 "config: nodeflate (when unchecked)"
@@ -228,29 +169,29 @@ msgstr ""
 "Povolit/zakázat komprimaci Deflate.\n"
 "config: nodeflate (pokud není zaškrtnuto)"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:37
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:22
 msgid "Use TCP _header compression"
 msgstr "Použít kompresi TCP _záhlaví"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:38
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23
 msgid ""
-"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the "
-"transmit and the receive directions.\n"
+"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the transmit "
+"and the receive directions.\n"
 "config: novj (when unchecked)"
 msgstr ""
 "Povolit/zakázat Van Jacobsonův styl komprimace hlaviček TCP/IP pro oba směry "
 "(odesílání a příjem).\n"
 "config: novj (pokud není zaškrtnuto)"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:40
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:25
 msgid "<b>Echo</b>"
 msgstr "<b>Echo</b>"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:41
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:26
 msgid "Send PPP _echo packets"
 msgstr "Poslat PPP _echo pakety"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:42
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:27
 msgid ""
 "Send LCP echo-requests to find out whether peer is alive.\n"
 "config: lcp-echo-failure and lcp-echo-interval"
@@ -258,16 +199,15 @@ msgstr ""
 "Zjišťovat pomocí LCP echo-request zda protějšek žije.\n"
 "config: lcp-echo-failure a lcp-echo-interval"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:44
-#| msgid "<b>Echo</b>"
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:29
 msgid "<b>Misc</b>"
 msgstr "<b>Různé</b>"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:45
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:30
 msgid "Use custom _unit number:"
 msgstr "Po_užít vlastní číslo zařízení:"
 
-#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:46
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:31
 msgid ""
 "Enable custom index for ppp<n> device name.\n"
 "config: unit <n>"
@@ -275,132 +215,165 @@ msgstr ""
 "Povolit vlastní index pro název zařízení ppp<n>.\n"
 "config: unit <n>"
 
-#: ../properties/nm-pptp.c:49
-msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
-msgstr "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:33
+msgid "<b>General</b>"
+msgstr "<b>Obecné</b>"
 
-#: ../properties/nm-pptp.c:50
-msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
-msgstr "Kompatibilní s PPTP VPN servery od Microsoftu a ostatních."
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:34
+msgid ""
+"PPTP server IP or name.\n"
+"config: the first parameter of pptp"
+msgstr ""
+"Název nebo IP PPTP serveru.\n"
+"config: první parametr pptp"
 
-#: ../properties/nm-pptp.c:317
-msgid "Saved"
-msgstr "Uloženo"
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:36
+msgid "_Gateway:"
+msgstr "_Brána:"
 
-#: ../properties/nm-pptp.c:325
-msgid "Always Ask"
-msgstr "Vždy se ptát"
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:37
+msgid "<b>Optional</b>"
+msgstr "<b>Volitelné</b>"
+
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:38
+msgid ""
+"Append the domain name <domain> to the local host name for authentication "
+"purposes.\n"
+"config: domain <domain>"
+msgstr ""
+"Připojit název domény <domain> k lokálnímu názvu stroje pro účely ověření.\n"
+"config: domain <domain>"
+
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:40
+msgid "NT Domain:"
+msgstr "Doména NT:"
+
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:41
+msgid "Show password"
+msgstr "Zobrazit heslo"
+
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:42
+msgid "Password passed to PPTP when prompted for it."
+msgstr "Heslo poskytnuté PPTP pokud o něj požádá."
+
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:44
+msgid ""
+"Set the name used for authenticating the local system to the peer to <name>.\n"
+"config: user <name>"
+msgstr ""
+"Nastavit jméno použité pro ověření lokálního systému vůči protějšku na <název>.\n"
+"config: user <název>"
 
-#: ../properties/nm-pptp.c:330
-msgid "Not Required"
-msgstr "Není vyžadováno"
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:46
+msgid "User name:"
+msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:161
+#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:47
+msgid "Ad_vanced..."
+msgstr "P_okročilé…"
+
+#: ../src/nm-pptp-service.c:166
 #, c-format
 msgid "couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
 msgstr "nelze převést adresu IP „%s“ (%d) brány PPTP VPN"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:179
+#: ../src/nm-pptp-service.c:184
 #, c-format
 msgid "couldn't look up PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
 msgstr "nelze nalézt adresu IP „%s“ (%d) brány PPTP VPN"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:203
+#: ../src/nm-pptp-service.c:208
 #, c-format
 msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s'"
 msgstr "nebyla vrácena žádná použitelná adresa brány PPTP VPN „%s“"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:214
+#: ../src/nm-pptp-service.c:219
 #, c-format
 msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s' (%d)"
 msgstr "nebyla vrácena žádná použitelná adresa brány PPTP VPN „%s“ (%d)"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:241
+#: ../src/nm-pptp-service.c:246
 msgid "Could not find secrets (connection invalid, no vpn setting)."
 msgstr "Nelze nalézt hesla (neplatné připojení, žádná nastavení vpn)."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:253
-msgid "Invalid VPN username."
-msgstr "Neplatné jméno uživatele VPN."
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:262
-msgid "Missing VPN username."
-msgstr "Chybí jméno uživatele VPN."
+#: ../src/nm-pptp-service.c:258
+msgid "Missing or invalid VPN username."
+msgstr "Chybějící nebo neplatné uživatelské jméno pro VPN."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:272
+#: ../src/nm-pptp-service.c:268
 msgid "Missing or invalid VPN password."
-msgstr "Chybějící nebo neplatné heslo VPN."
+msgstr "Chybějící nebo neplatné heslo pro VPN."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:430
+#: ../src/nm-pptp-service.c:460
 msgid "No cached credentials."
-msgstr "Žádné přihlašovací údaje v mezipaměti."
+msgstr "Nejsou žádné přihlašovací údaje v mezipaměti."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:577
+#: ../src/nm-pptp-service.c:616
 #, c-format
 msgid "invalid gateway '%s'"
 msgstr "neplatná brána „%s“"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:591
+#: ../src/nm-pptp-service.c:630
 #, c-format
 msgid "invalid integer property '%s'"
-msgstr "neplatná číselná volba „%s“"
+msgstr "neplatná číselná vlastnost „%s“"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:601
+#: ../src/nm-pptp-service.c:640
 #, c-format
 msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
-msgstr "neplatná pravdivostní volba „%s“ (není ano či ne)"
+msgstr "neplatná pravdivostní vlastnost „%s“ (není ano či ne)"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:608
+#: ../src/nm-pptp-service.c:647
 #, c-format
 msgid "unhandled property '%s' type %s"
-msgstr "neošetřená volba „%s“ typu %s"
+msgstr "neošetřená vlastnost „%s“ typu %s"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:619
+#: ../src/nm-pptp-service.c:658
 #, c-format
 msgid "property '%s' invalid or not supported"
-msgstr "volba „%s“ není platná nebo podporovaná"
+msgstr "vlastnost „%s“ není platná nebo podporovaná"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:637
+#: ../src/nm-pptp-service.c:676
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Žádné volby nastavení VPN."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:657
+#: ../src/nm-pptp-service.c:696
 #, c-format
 msgid "Missing required option '%s'."
 msgstr "Chybí požadovaná volba „%s“."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:677
+#: ../src/nm-pptp-service.c:716
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Žádná hesla VPN!"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:835
+#: ../src/nm-pptp-service.c:874
 msgid "Could not find pptp client binary."
 msgstr "Nelze najít program klienta pptp."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:848
+#: ../src/nm-pptp-service.c:887
 msgid "Missing VPN gateway."
 msgstr "Chybí brána VPN."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1009
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1048
 msgid "Could not find the pppd binary."
 msgstr "Nelze nalézt program pptp."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1139
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1161
 msgid "Invalid or missing PPTP gateway."
 msgstr "Neplatná nebo chybějící brána PPTP."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1318
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1347
 msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Neukončovat při uzavření spojení VPN"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1319
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1348
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Povolit podrobný ladicí výpis (může prozradit hesla)"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1342
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1371
 msgid ""
-"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with "
-"Microsoft and other implementations) to NetworkManager."
+"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with Microsoft "
+"and other implementations) to NetworkManager."
 msgstr ""
 "nm-pptp-service umožňuje NetworkManageru poskytovat služby pro připojování k "
-"PPTP VPN serverům (Microsoftu a dalších)."
+"serverům VPN s protokolem PPTP (Microsoftu a dalších)."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]