[gtk+] Updated Norwegian bokmål translation.commit a397324d19f68ed5e0f3298eed71833210c5320d
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sat Oct 17 11:13:04 2015 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  519 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 261 insertions(+), 258 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 233f5d9..d9c3b1c 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+ 3.16.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-17 11:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-17 11:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-17 11:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-17 11:12+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: no\n"
@@ -22,48 +22,48 @@ msgstr ""
 msgid "Broadway display type not supported: %s"
 msgstr "broadway skjermtype er ikke støttet: «%s»"
 
-#: ../gdk/gdk.c:178
+#: ../gdk/gdk.c:179
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-debug"
 msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-debug"
 
-#: ../gdk/gdk.c:198
+#: ../gdk/gdk.c:199
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
 msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-no-debug"
 
 #. Description of --class=CLASS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:227
+#: ../gdk/gdk.c:228
 msgid "Program class as used by the window manager"
 msgstr "Programklasse som brukes av vindushåndtereren"
 
 #. Placeholder in --class=CLASS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:228
+#: ../gdk/gdk.c:229
 msgid "CLASS"
 msgstr "KLASSE"
 
 #. Description of --name=NAME in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:230
+#: ../gdk/gdk.c:231
 msgid "Program name as used by the window manager"
 msgstr "Programnavn som brukes av vindushåndtereren"
 
 #. Placeholder in --name=NAME in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:231
+#: ../gdk/gdk.c:232
 msgid "NAME"
 msgstr "NAVN"
 
 #. Description of --display=DISPLAY in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:233
+#: ../gdk/gdk.c:234
 msgid "X display to use"
 msgstr "X-skjerm som skal brukes"
 
 #. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:234
+#: ../gdk/gdk.c:235
 msgid "DISPLAY"
 msgstr "SKJERM"
 
 #. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:237
+#: ../gdk/gdk.c:238
 msgid "GDK debugging flags to set"
 msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for GDK"
 
@@ -71,16 +71,16 @@ msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for GDK"
 #. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:238 ../gdk/gdk.c:241 ../gtk/gtkmain.c:461 ../gtk/gtkmain.c:464
+#: ../gdk/gdk.c:239 ../gdk/gdk.c:242 ../gtk/gtkmain.c:461 ../gtk/gtkmain.c:464
 msgid "FLAGS"
 msgstr "FLAGG"
 
 #. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:240
+#: ../gdk/gdk.c:241
 msgid "GDK debugging flags to unset"
 msgstr "Feilsøkingsflagg som skal fjernes for GDK"
 
-#: ../gdk/gdkwindow.c:2767
+#: ../gdk/gdkwindow.c:2768
 msgid "GL support disabled via GDK_DEBUG"
 msgstr "GL-støtte slått av via GDK_DEBUG"
 
@@ -426,26 +426,26 @@ msgctxt "keyboard label"
 msgid "Suspend"
 msgstr "Hvilemodus"
 
-#: ../gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1313
-#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:369
-#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:527 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1178
+#: ../gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1348
+#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:394
+#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:527 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1254
 msgid "No GL implementation is available"
 msgstr "Ingen GL-implementasjon tilgjengelig"
 
-#: ../gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:157
-#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:634
-#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:678
+#: ../gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:180
+#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:707
+#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:754
 msgid "Unable to create a GL context"
 msgstr "Kan ikke lage et GL-kontekst"
 
-#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1275 ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1285
-#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:330
-#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:340
-#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:872
+#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1310 ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1320
+#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:355
+#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:365
+#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:948
 msgid "No available configurations for the given pixel format"
 msgstr "Ingen tilgjengelige konfigurasjoner for oppgitt pikselformat"
 
-#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1321
+#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1356
 msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
 msgstr "3.2 kjerne GL-profil er ikke tilgjengelig på EGL-implementasjonen"
 
@@ -453,7 +453,7 @@ msgstr "3.2 kjerne GL-profil er ikke tilgjengelig på EGL-implementasjonen"
 msgid "Not implemented on OS X"
 msgstr "Ikke implementert på OS X"
 
-#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:377
+#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:402
 msgid "Core GL is not available on EGL implementation"
 msgstr "Core GL er ikke tilgjengelig i EGL-implementasjonen"
 
@@ -512,19 +512,11 @@ msgid_plural "Opening %d Items"
 msgstr[0] "Åpner %d oppføring"
 msgstr[1] "Åpner %d oppføringer"
 
-#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:900
+#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:976
 #, c-format
 msgid "No available configurations for the given RGBA pixel format"
 msgstr "Ingen tilgjengelige konfigurasjoner for oppgitt RGBA-pikselformat"
 
-#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1186
-msgid ""
-"The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create core profiles "
-"is not available"
-msgstr ""
-"WGL_ARB_create_context-utvidelsen som kreves for å lage kjerneprofiler er "
-"ikke tilgjengelig"
-
 #: ../gtk/a11y/gtkbooleancellaccessible.c:43
 msgctxt "Action description"
 msgid "Toggles the cell"
@@ -659,15 +651,15 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "_Close"
 msgstr "_Lukk"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 ../gtk/gtkheaderbar.c:409
+#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 ../gtk/gtkheaderbar.c:418
 msgid "Minimize"
 msgstr "Minimer"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 ../gtk/gtkheaderbar.c:432
+#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 ../gtk/gtkheaderbar.c:441
 msgid "Maximize"
 msgstr "Maksimer"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 ../gtk/gtkheaderbar.c:432
+#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 ../gtk/gtkheaderbar.c:441
 msgid "Restore"
 msgstr "Gjenopprett"
 
@@ -1211,12 +1203,12 @@ msgstr ""
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191
 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:795
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1448 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6310
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1458 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6323
 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:942 ../gtk/gtkmessagedialog.c:955
 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:543 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
 #: ../gtk/gtkprintbackend.c:763 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:665 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:738
-#: ../gtk/gtkwindow.c:12084 ../gtk/inspector/css-editor.c:199
+#: ../gtk/gtkwindow.c:12113 ../gtk/inspector/css-editor.c:199
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
@@ -1262,7 +1254,7 @@ msgstr "_Bruk"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 ../gtk/gtkmessagedialog.c:934
 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:956 ../gtk/gtkprintbackend.c:764
-#: ../gtk/gtkwindow.c:12085 ../gtk/inspector/classes-list.c:127
+#: ../gtk/gtkwindow.c:12114 ../gtk/inspector/classes-list.c:127
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
@@ -1663,7 +1655,7 @@ msgid "Other Applications"
 msgstr "Andre programmer"
 
 #: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:339 ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:481
-#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453 ../gtk/inspector/prop-editor.c:1566
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453 ../gtk/inspector/prop-editor.c:1583
 msgid "Application"
 msgstr "Program"
 
@@ -2080,7 +2072,7 @@ msgctxt "Color channel"
 msgid "Alpha"
 msgstr "Utjevning"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:417
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:423
 msgid "C_ustomize"
 msgstr "Til_pass"
 
@@ -2148,45 +2140,45 @@ msgstr "Høy_re:"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Papirmarger"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9633 ../gtk/gtklabel.c:6612 ../gtk/gtktextview.c:9374
+#: ../gtk/gtkentry.c:9637 ../gtk/gtklabel.c:6620 ../gtk/gtktextview.c:9385
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp u_t"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9637 ../gtk/gtklabel.c:6613 ../gtk/gtktextview.c:9378
+#: ../gtk/gtkentry.c:9641 ../gtk/gtklabel.c:6621 ../gtk/gtktextview.c:9389
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9641 ../gtk/gtklabel.c:6614 ../gtk/gtktextview.c:9380
+#: ../gtk/gtkentry.c:9645 ../gtk/gtklabel.c:6622 ../gtk/gtktextview.c:9391
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Lim inn"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9644 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1449
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2247 ../gtk/gtklabel.c:6616
-#: ../gtk/gtktextview.c:9383
+#: ../gtk/gtkentry.c:9648 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1459
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2257 ../gtk/gtklabel.c:6624
+#: ../gtk/gtktextview.c:9394
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slett"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9655 ../gtk/gtklabel.c:6625 ../gtk/gtktextview.c:9397
+#: ../gtk/gtkentry.c:9659 ../gtk/gtklabel.c:6633 ../gtk/gtktextview.c:9408
 msgid "Select _All"
 msgstr "Velg _alt"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9833 ../gtk/gtktextview.c:9607
+#: ../gtk/gtkentry.c:9837 ../gtk/gtktextview.c:9618
 msgid "Select all"
 msgstr "Velg alt"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9836 ../gtk/gtktextview.c:9610
+#: ../gtk/gtkentry.c:9840 ../gtk/gtktextview.c:9621
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp ut"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9839 ../gtk/gtktextview.c:9613
+#: ../gtk/gtkentry.c:9843 ../gtk/gtktextview.c:9624
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopier"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9842 ../gtk/gtktextview.c:9616
+#: ../gtk/gtkentry.c:9846 ../gtk/gtktextview.c:9627
 msgid "Paste"
 msgstr "Lim inn"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:10929
+#: ../gtk/gtkentry.c:10932
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Caps Lock er på"
 
@@ -2194,7 +2186,7 @@ msgstr "Caps Lock er på"
 msgid "Select a File"
 msgstr "Velg en fil"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:105 ../gtk/gtkplacessidebar.c:930
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:105 ../gtk/gtkplacessidebar.c:926
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivebord"
 
@@ -2203,8 +2195,8 @@ msgid "(None)"
 msgstr "(Ingen)"
 
 #. Open item is always present
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:796 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3401
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1618
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:796 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3426
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1596
 msgid "_Open"
 msgstr "_Åpne"
 
@@ -2339,143 +2331,143 @@ msgstr "Mappenavn som starter med «.» er skjult"
 msgid "File names starting with a “.” are hidden"
 msgstr "Filnavn som starter med «.» er skjult"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1444
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1454
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette «%s» permanent?"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1447
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1457
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Hvis du sletter en oppføring vil denne bli borte for godt."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1581
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1591
 msgid "The file could not be renamed"
 msgstr "Klarte ikke å endre navn på filen"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1893
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:1903
 msgid "Could not select file"
 msgstr "Klarte ikke å merke filen"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2242
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2252
 msgid "_Visit File"
 msgstr "_Gå til fil"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2243
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2253
 msgid "_Open With File Manager"
 msgstr "_Åpne med filhåndterer"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2244
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2254
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "Kopier _adresse"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2245
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2255
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "L_egg til i bokmerker"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2246 ../gtk/gtkplacessidebar.c:2450
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2256 ../gtk/gtkplacessidebar.c:2464
 msgid "_Rename"
 msgstr "End_re navn"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2248
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2258
 msgid "_Move to Trash"
 msgstr "_Flytt til papirkurv"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2252
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2262
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Vis sk_julte filer"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2253
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2263
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "Vis kolonne for _størrelse"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2254
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2264
 msgid "Show _Time"
 msgstr "Vis _tid"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2255
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2265
 msgid "Sort _Folders before Files"
 msgstr "Soroter _mapper før filer"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2567
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2577
 msgid "Location"
 msgstr "Adresse"
 
 #. Label
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2653
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:2663
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Navn:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3274
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3284
 msgid "Searching"
 msgstr "Søker"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3279 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3293
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3289 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3303
 #, c-format
 msgid "Searching in %s"
 msgstr "Søker i %s"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3303
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3313
 msgid "Enter location"
 msgstr "Oppgi lokasjon"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3305
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:3315
 msgid "Enter location or URL"
 msgstr "Oppgi lokasjon eller URL"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4343 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7224
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4353 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7246
 msgid "Modified"
 msgstr "Endret"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4621
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4631
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "Klarte ikke å lese innholdet av %s"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4625
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4635
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "Klarte ikke å lese innholdet i mappen"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4743 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4789
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4756 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4802
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H.%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4745 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4791
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4758 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4804
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%H.%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4749
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4762
 msgid "Yesterday"
 msgstr "I går"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4757
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4770
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%b %-e"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4761
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4774
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%b %-e %Y"
 
 #. Translators: We don't know whether this printer is
 #. * available to print to.
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:4994 ../gtk/inspector/prop-editor.c:1569
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:5007 ../gtk/inspector/prop-editor.c:1586
 #: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:5033 ../gtk/gtkplacessidebar.c:915
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:5046 ../gtk/gtkplacessidebar.c:911
 msgid "Home"
 msgstr "Hjem"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:5526
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:5539
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "Kan ikke gå til mappen fordi den ikke er lokal"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6303 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:656
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6316 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:656
 #, c-format
 msgid "A file named “%s” already exists.  Do you want to replace it?"
 msgstr "En fil med navn «%s» eksisterer allerede. Vil du erstatte den?"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6306 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:660
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6319 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:660
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in “%s”.  Replacing it will overwrite its contents."
@@ -2483,19 +2475,19 @@ msgstr ""
 "Filen eksisterer allerede i «%s». Hvis du erstatter denne vil du overskrive "
 "innholdet."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6311 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:668
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6324 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:668
 msgid "_Replace"
 msgstr "E_rstatt"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6521
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:6534
 msgid "You do not have access to the specified folder."
 msgstr "Du har ikke tilgang til oppgitt mappe."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7135
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7157
 msgid "Could not start the search process"
 msgstr "Klarte ikke å starte søkeprosessen"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7136
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7158
 msgid ""
 "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
 "Please make sure it is running."
@@ -2503,11 +2495,11 @@ msgstr ""
 "Programmet kunne ikke opprette en tilkobling til indekseringstjenesten. "
 "Sjekk at denne kjører."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7148
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7170
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "Klarte ikke å sende søkeforespørselen"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7441
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7463
 msgid "Accessed"
 msgstr "Aksessert"
 
@@ -2534,7 +2526,7 @@ msgstr "Velg en skrift"
 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:1213 ../gtk/inspector/general.c:226
 #: ../gtk/inspector/general.c:227 ../gtk/inspector/gestures.c:128
 #: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1200 ../gtk/inspector/size-groups.c:252
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
@@ -2542,11 +2534,11 @@ msgstr "Ingen"
 msgid "OpenGL context creation failed"
 msgstr "Oppretting av OpenGL-kontekst feilet"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:388
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:397
 msgid "Application menu"
 msgstr "Programmeny"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:450 ../gtk/gtkwindow.c:8674
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:459 ../gtk/gtkwindow.c:8685
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
@@ -2597,12 +2589,12 @@ msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
 #. Open Link
-#: ../gtk/gtklabel.c:6593
+#: ../gtk/gtklabel.c:6601
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Åpne lenke"
 
 #. Copy Link Address
-#: ../gtk/gtklabel.c:6602
+#: ../gtk/gtklabel.c:6610
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Kopier _lenkas adresse"
 
@@ -2722,16 +2714,16 @@ msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for GTK+"
 msgid "GTK+ debugging flags to unset"
 msgstr "Feilsøkingsflagg som skal fjernes for GTK+"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:781
+#: ../gtk/gtkmain.c:787
 #, c-format
 msgid "Cannot open display: %s"
 msgstr "Kan ikke åpne skjerm: %s"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:858
+#: ../gtk/gtkmain.c:864
 msgid "GTK+ Options"
 msgstr "Alternativer for GTK+"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:858
+#: ../gtk/gtkmain.c:864
 msgid "Show GTK+ Options"
 msgstr "Vis alternativer for GTK+"
 
@@ -2740,7 +2732,7 @@ msgstr "Vis alternativer for GTK+"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
 #. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
 #.
-#: ../gtk/gtkmain.c:1182
+#: ../gtk/gtkmain.c:1188
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
@@ -2882,244 +2874,244 @@ msgstr "Sideoppsett"
 msgid "File System Root"
 msgstr "Filsystemrot"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:904
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:900
 msgid "Recent"
 msgstr "Nylig"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:906
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:902
 msgid "Recent files"
 msgstr "Nylig brukte filer"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:917
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:913
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Åpne din personlige mappe"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:932
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:928
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Åpne innholdet av skrivebordet i en mappe"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:946
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:942
 msgid "Enter Location"
 msgstr "Oppgi lokasjon"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:948
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:944
 msgid "Manually enter a location"
 msgstr "Oppgi lokasjon manuelt"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:959
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:955
 msgid "Trash"
 msgstr "Papirkurv"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:961
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:957
 msgid "Open the trash"
 msgstr "Åpne papirkurv"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1030 ../gtk/gtkplacessidebar.c:1058
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1265
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1026 ../gtk/gtkplacessidebar.c:1054
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1261
 #, c-format
 msgid "Mount and open “%s”"
 msgstr "Monter og åpne «%s»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1145
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1141
 msgid "Open the contents of the file system"
 msgstr "Åpne innholdet i filsystemet"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1229
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1225
 msgid "New bookmark"
 msgstr "Nytt bokmerke"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1231
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1227
 msgid "Add a new bookmark"
 msgstr "Legg til et nytt bokmerke"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1244
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1240
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "Koble til tjener"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1246
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1242
 msgid "Connect to a network server address"
 msgstr "Koble til en nettverkstjeneradresse"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1308
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1304
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Andre lokasjoner"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1309
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1305
 msgid "Show other locations"
 msgstr "Vis andre lokasjoner"
 
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2099 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3421
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2095 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3446
 msgid "_Start"
 msgstr "_Start"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2100 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3422
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2096 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3447
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stopp"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2107
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2103
 msgid "_Power On"
 msgstr "Slå _på"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2108
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2104
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Fjern stasjon på en trygg måte"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2112
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2108
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "_Koble til stasjon"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2113
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2109
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "Koble _fra stasjon"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2117
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2113
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "_Start enhet med flere disker"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2118
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2114
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "_Stopp enhet med flere disker"
 
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2123
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2119
 msgid "_Unlock Device"
 msgstr "Lås _opp enhet"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2124
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2120
 msgid "_Lock Device"
 msgstr "_Lås enhet"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2162 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3180
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2158 ../gtk/gtkplacessidebar.c:3194
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Kan ikke starte «%s»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2192
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2188
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Kan ikke aksessere «%s»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2393
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2389
 msgid "This name is already taken"
 msgstr "Dette navnet er allerede brukt"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2444
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2458
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2644
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2658
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount “%s”"
 msgstr "Kan ikke avmontere «%s»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2897
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2911
 #, c-format
 msgid "Unable to stop “%s”"
 msgstr "Kan ikke stoppe «%s»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2926
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2940
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Kan ikke løse ut «%s»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2955 ../gtk/gtkplacessidebar.c:2984
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:2969 ../gtk/gtkplacessidebar.c:2998
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Kan ikke løse ut %s"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3132
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3146
 #, c-format
 msgid "Unable to poll “%s” for media changes"
 msgstr "Kan ikke spørre «%s» etter endringer i medie"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3404 ../gtk/gtkplacesview.c:1628
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3429 ../gtk/gtkplacesview.c:1606
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Åpne i ny _fane"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3407 ../gtk/gtkplacesview.c:1639
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3432 ../gtk/gtkplacesview.c:1617
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Åpne i nytt _vindu"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3411
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3436
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Legg til bokmerke"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3412
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3437
 msgid "_Remove"
 msgstr "Fje_rn"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3413
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3438
 msgid "Rename…"
 msgstr "Endre navn …"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3417 ../gtk/gtkplacesview.c:1673
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3442 ../gtk/gtkplacesview.c:1651
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Monter"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3418 ../gtk/gtkplacesview.c:1663
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3443 ../gtk/gtkplacesview.c:1641
 msgid "_Unmount"
 msgstr "A_vmonter"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3419
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3444
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Løs ut"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3420
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3445
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Gjenkjenn medie"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3869 ../gtk/gtkplacesview.c:1071
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:3894 ../gtk/gtkplacesview.c:1049
 msgid "Computer"
 msgstr "Datamaskin"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:900
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:877
 msgid "Searching for network locations"
 msgstr "Søker etter nettverkslokasjoner"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:907
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:884
 msgid "No network locations found"
 msgstr "Fant ingen nettverkslokasjoner"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1181 ../gtk/gtkplacesview.c:1225
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1276
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1159 ../gtk/gtkplacesview.c:1203
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1254
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Kan ikke aksessere lokasjon"
 
 #. Restore from Cancel to Connect
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1198
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1176
 msgid "Con_nect"
 msgstr "K_oble til"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1339
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1317
 msgid "Unable to unmount volume"
 msgstr "Kan ikke avmontere volum"
 
 #. Allow to cancel the operation
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1421
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1399
 msgid "Cance_l"
 msgstr "A_vbryt"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1663
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1641
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "Koble _fra"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1673
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1651
 msgid "_Connect"
 msgstr "K_oble til"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1838
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1816
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "Kan ikke finne lokasjon for ekstern tjener"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1957 ../gtk/gtkplacesview.c:1966
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1953 ../gtk/gtkplacesview.c:1962
 msgid "Networks"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:1957 ../gtk/gtkplacesview.c:1966
+#: ../gtk/gtkplacesview.c:1953 ../gtk/gtkplacesview.c:1962
 msgid "On This Computer"
 msgstr "På denne datamaskinen"
 
@@ -3156,70 +3148,70 @@ msgstr "Ikke tilgjengelig"
 msgid "%s job #%d"
 msgstr "%s jobb #%d"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1799
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1818
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Initial state"
 msgstr "Starttilstand"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1800
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1819
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Preparing to print"
 msgstr "Forbereder utskrift"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1801
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1820
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Generating data"
 msgstr "Genererer data"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1802
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1821
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Sending data"
 msgstr "Sender data"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1803
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1822
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Waiting"
 msgstr "Venter"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1804
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1823
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Blocking on issue"
 msgstr "Blokkert pga hendelse"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1805
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1824
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Printing"
 msgstr "Skriver ut"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1806
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1825
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Finished"
 msgstr "Fullført"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1807
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1826
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Finished with error"
 msgstr "Fullført med feil"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2371
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2390
 #, c-format
 msgid "Preparing %d"
 msgstr "Forbereder %d"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2373 ../gtk/gtkprintoperation.c:3002
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2392 ../gtk/gtkprintoperation.c:3021
 msgid "Preparing"
 msgstr "Forbereder"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2376
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2395
 #, c-format
 msgid "Printing %d"
 msgstr "Skriver ut %d"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3033
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3052
 msgid "Error creating print preview"
 msgstr "Feil under oppretting av forhåndsvisning for utskrift"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3036
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3055
 msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
 msgstr ""
 "Den mest sannsynlige årsaken er at en midlertidig fil ikke kunne lages."
@@ -3306,42 +3298,42 @@ msgstr "Henter informasjon om skriver …"
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3101
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5271
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "Venstre til høyre, topp til bunn"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3101
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5271
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "Venstre til høyre, bunn til topp"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3102
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5275
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5272
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "Høyre til venstre, topp til bunn"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3102
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5275
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5272
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "Høyre til venstre, bunn til topp"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3103
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5276
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5273
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "Topp til bunn, venstre til høyre"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3103
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5276
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5273
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "Topp til bunn, høyre til venstre"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3104
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5277
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "Bunn til topp, venstre til høyre"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3104
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5277
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "Bunn til topp, høyre til venstre"
 
@@ -3349,7 +3341,7 @@ msgstr "Bunn til topp, høyre til venstre"
 #. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
 #.
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3108 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3121
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5354
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5351
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "Siderekkefølge"
 
@@ -3482,7 +3474,7 @@ msgstr "Søk"
 #. * glyphs then use MEDIUM VERTICAL BAR (U+2759) as the text for
 #. * the state
 #.
-#: ../gtk/gtkswitch.c:380 ../gtk/gtkswitch.c:430 ../gtk/gtkswitch.c:604
+#: ../gtk/gtkswitch.c:382 ../gtk/gtkswitch.c:432 ../gtk/gtkswitch.c:628
 msgctxt "switch"
 msgid "ON"
 msgstr "PÅ"
@@ -3490,7 +3482,7 @@ msgstr "PÅ"
 #. Translators: if the "off" state label requires more than three
 #. * glyphs then use WHITE CIRCLE (U+25CB) as the text for the state
 #.
-#: ../gtk/gtkswitch.c:388 ../gtk/gtkswitch.c:431 ../gtk/gtkswitch.c:619
+#: ../gtk/gtkswitch.c:390 ../gtk/gtkswitch.c:433 ../gtk/gtkswitch.c:643
 msgctxt "switch"
 msgid "OFF"
 msgstr "AV"
@@ -3675,18 +3667,18 @@ msgctxt "volume percentage"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:12072
+#: ../gtk/gtkwindow.c:12101
 msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
 msgstr "Vil du bruke GTK+ inspektør?"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:12074
+#: ../gtk/gtkwindow.c:12103
 msgid ""
 "GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
 "the internals of any GTK+ application. Using it may cause the application to "
 "break or crash."
 msgstr ""
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:12079
+#: ../gtk/gtkwindow.c:12108
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Ikke vis denne meldingen igjen"
 
@@ -3823,19 +3815,23 @@ msgstr "Binding:"
 msgid "Setting:"
 msgstr "Innstilling:"
 
-#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1552
+#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1560
 msgid "Source:"
 msgstr "Kilde:"
 
-#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1557
+#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1562
+msgid "Reset"
+msgstr "Nullstill"
+
+#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1573
 msgid "Default"
 msgstr "Forvalg"
 
-#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1560
+#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1576
 msgid "Theme"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1563
+#: ../gtk/inspector/prop-editor.c:1579
 msgid "XSettings"
 msgstr "XSettings"
 
@@ -5168,194 +5164,194 @@ msgstr "Avviser jobber"
 msgid "; "
 msgstr "; "
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4258
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4255
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4322
 msgid "Two Sided"
 msgstr "Tosidig"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4259
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4256
 msgid "Paper Type"
 msgstr "Papirtype"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4260
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4257
 msgid "Paper Source"
 msgstr "Papirkilde"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4261
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4326
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4258
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4323
 msgid "Output Tray"
 msgstr "Utskuff"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4262
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4259
 msgid "Resolution"
 msgstr "Oppløsning"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4263
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4260
 msgid "GhostScript pre-filtering"
 msgstr "Forhåndsfiltrering med GhostScript"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4272
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4269
 msgid "One Sided"
 msgstr "Ensidig"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4274
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4271
 msgid "Long Edge (Standard)"
 msgstr "Lang kant (standard)"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4276
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4273
 msgid "Short Edge (Flip)"
 msgstr "Kort kant (vend)"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4278
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4280
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4288
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4275
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4277
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4285
 msgid "Auto Select"
 msgstr "Velg automatisk"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
 #. Translators: this is an option of "Resolution"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4282
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4284
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4286
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4290
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4829
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4279
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4281
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4283
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4287
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4826
 msgid "Printer Default"
 msgstr "Forvalg for skriver"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4292
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4289
 msgid "Embed GhostScript fonts only"
 msgstr "Bygg kun inn GhostScript-skrifter"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4294
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4291
 msgid "Convert to PS level 1"
 msgstr "Konverter til PS nivå 1"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4296
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4293
 msgid "Convert to PS level 2"
 msgstr "Konverter til PS nivå 2"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4298
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4295
 msgid "No pre-filtering"
 msgstr "Ingen forhåndsfiltrering"
 
 #. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
 #. up an extra panel of settings in a print dialog.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4307
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4304
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Forskjellig"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4334
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4331
 msgctxt "sides"
 msgid "One Sided"
 msgstr "Ensidig"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4336
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4333
 msgctxt "sides"
 msgid "Long Edge (Standard)"
 msgstr "Lang kant (standard)"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4338
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4335
 msgctxt "sides"
 msgid "Short Edge (Flip)"
 msgstr "Kort kant (vend)"
 
 #. Translators: Top output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4341
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4338
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Top Bin"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Middle output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4343
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4340
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Middle Bin"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Bottom output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4345
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4342
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Bottom Bin"
 msgstr "Nederste kurv"
 
 #. Translators: Side output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4347
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4344
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Side Bin"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Left output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4349
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4346
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Left Bin"
 msgstr "Venstre kurv"
 
 #. Translators: Right output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4351
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4348
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Right Bin"
 msgstr "Høyre kurv"
 
 #. Translators: Center output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4353
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4350
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Center Bin"
 msgstr "Midtre kurv"
 
 #. Translators: Rear output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4355
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4352
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Rear Bin"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Output bin where one sided output is oriented in the face-up position
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4357
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4354
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Face Up Bin"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Output bin where one sided output is oriented in the face-down position
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4359
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4356
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Face Down Bin"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Large capacity output bin
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4361
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4358
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Large Capacity Bin"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Output stacker number %d
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4363
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4360
 #, c-format
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Stacker %d"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Output mailbox number %d
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4365
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4362
 #, c-format
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Mailbox %d"
 msgstr "Postboks %d"
 
 #. Translators: Private mailbox
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4367
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4364
 msgctxt "output-bin"
 msgid "My Mailbox"
 msgstr "Min postboks"
 
 #. Translators: Output tray number %d
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4369
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4366
 #, c-format
 msgctxt "output-bin"
 msgid "Tray %d"
@@ -5364,78 +5360,78 @@ msgstr "Skuff %d"
 #. Translators: These strings name the possible values of the
 #. * job priority option in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5269
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5266
 msgid "Urgent"
 msgstr "Haster"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5269
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5266
 msgid "High"
 msgstr "Høy"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5269
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5266
 msgid "Medium"
 msgstr "Middels"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5269
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5266
 msgid "Low"
 msgstr "Lav"
 
 #. Translators, this string is used to label the job priority option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5299
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5296
 msgid "Job Priority"
 msgstr "Prioritet for jobb"
 
 #. Translators, this string is used to label the billing info entry
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5310
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5307
 msgid "Billing Info"
 msgstr "Faktureringsinformasjon:"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "Classified"
 msgstr "Klassifisert"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "Confidential"
 msgstr "Konfidensiell"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "Secret"
 msgstr "Hemmelig"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "Standard"
 msgstr "Vanlig"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "Top Secret"
 msgstr "Topphemmelig"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5325
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "Unclassified"
 msgstr "Ikke klassifisert"
 
 #. Translators, this string is used to label the pages-per-sheet option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5336
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5333
 msgid "Pages per Sheet"
 msgstr "Sider per ark"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5396
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5393
 msgid "Before"
 msgstr "Før"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5411
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5408
 msgid "After"
 msgstr "Etter"
 
@@ -5443,14 +5439,14 @@ msgstr "Etter"
 #. * a print job is printed. Possible values are 'now', a specified time,
 #. * or 'on hold'
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5431
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5428
 msgid "Print at"
 msgstr "Tidspunkt for utskrift"
 
 #. Translators: this is the name of the option that allows the user
 #. * to specify a time when a print job will be printed.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5442
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5439
 msgid "Print at time"
 msgstr "Tidspunkt for utskrift"
 
@@ -5459,17 +5455,17 @@ msgstr "Tidspunkt for utskrift"
 #. * the width and height in points. E.g: "Custom
 #. * 230.4x142.9"
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5484
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5481
 #, c-format
 msgid "Custom %s×%s"
 msgstr "Egendefinert %s×%s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5593
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5590
 msgid "Printer Profile"
 msgstr "Skriverprofil"
 
 #. TRANSLATORS: this is when color profile information is unavailable
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5600
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5597
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Ikke tilgjengelig"
 
@@ -5563,3 +5559,10 @@ msgstr "testutfil.%s"
 #: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:465
 msgid "Print to Test Printer"
 msgstr "Skriv ut til testskriver"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create core "
+#~ "profiles is not available"
+#~ msgstr ""
+#~ "WGL_ARB_create_context-utvidelsen som kreves for å lage kjerneprofiler er "
+#~ "ikke tilgjengelig"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]