[libgda] Updated Czech translationcommit e93fb7e15accce152e6a139565b535c5905f6787
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Oct 15 12:53:29 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  739 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 405 insertions(+), 334 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 9b30aa7..fa77ae2 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgda\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=libgda&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-21 22:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-22 01:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-14 23:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-15 12:52+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -110,14 +110,14 @@ msgstr "Nelze uložit definici DSN: %s"
 #: ../libgda-ui/data-entries/plugins/common-pict.c:430
 #: ../libgda-ui/data-entries/plugins/common-pict.c:543
 #: ../libgda-ui/demos/main.c:779 ../libgda-ui/gdaui-data-filter.c:161
-#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:98 ../libgda-ui/gdaui-init.c:106
-#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:566 ../libgda-ui/gdaui-login.c:449
+#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:96 ../libgda-ui/gdaui-init.c:104
+#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:552 ../libgda-ui/gdaui-login.c:449
 #: ../libgda-ui/gdaui-rt-editor.c:734
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:526
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1455
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1484
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1544
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1610
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:525
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1454
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1483
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1543
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1609
 #: ../providers/jdbc/gda-jdbc-util.c:45 ../providers/jdbc/libmain.c:155
 #: ../providers/jdbc/libmain.c:165 ../providers/jdbc/libmain.c:514
 #: ../providers/ldap/gda-ldap-provider.c:937
@@ -174,7 +174,7 @@ msgstr "Nelze uložit definici DSN: %s"
 #: ../tools/browser/schema-browser/table-preferences.c:692
 #: ../tools/browser/schema-browser/table-preferences.c:765
 #: ../tools/browser/ui-formgrid.c:616 ../tools/browser/ui-formgrid.c:728
-#: ../tools/common/t-app.c:2901 ../tools/common/t-connection.c:297
+#: ../tools/common/t-app.c:2860 ../tools/common/t-connection.c:297
 #: ../tools/common/t-connection.c:437 ../tools/common/t-connection.c:1210
 #: ../tools/common/t-term-context.c:340 ../tools/common/web-server.c:1999
 #: ../tools/misc/gda-list-server-op.c:68
@@ -208,10 +208,14 @@ msgid "Database access control center"
 msgstr "Ovládací centrum přístupu k databázím"
 
 #: ../control-center/gda-control-center-6.0.desktop.in.in.h:2
+msgid "Gda Control Center"
+msgstr "Ovládací centrum GDA"
+
+#: ../control-center/gda-control-center-6.0.desktop.in.in.h:3
 msgid "Configure your database access environment"
 msgstr "Nastavení prostředí pro přístup k vašim databázím"
 
-#: ../control-center/gda-control-center-6.0.desktop.in.in.h:3
+#: ../control-center/gda-control-center-6.0.desktop.in.in.h:4
 msgid "SGBD;PostgreSQL;MySQL;SQLite;JDBC;LDAP;DSN;"
 msgstr "SGBD;PostgreSQL;MySQL;SQLite;JDBC;LDAP;DSN;"
 
@@ -474,11 +478,11 @@ msgstr "Služby pro přístupu k databázím pro pracovní prostředí GNOME"
 msgid "Datasource access control center"
 msgstr "Ovládací centrum přístupu ke zdrojům dat"
 
-#: ../control-center/menus.ui.h:1
+#: ../control-center/menus.ui.h:1 ../tools/resources/menus.ui.h:8
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_končit"
 
-#: ../control-center/menus.ui.h:2
+#: ../control-center/menus.ui.h:2 ../tools/resources/menus.ui.h:7
 msgid "_About"
 msgstr "O _aplikaci"
 
@@ -601,8 +605,8 @@ msgid "Can't instantiate provider '%s'"
 msgstr "Nelze vytvořit instanci poskytovatele „%s“"
 
 #: ../libgda/gda-config.c:1756 ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:109
-#: ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:110 ../tools/common/t-app.c:2597
-#: ../tools/common/t-app.c:2965 ../tools/common/t-config-info.c:70
+#: ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:110 ../tools/common/t-app.c:2556
+#: ../tools/common/t-app.c:2924 ../tools/common/t-config-info.c:70
 #: ../tools/common/t-config-info.c:131 ../tools/common/t-config-info.c:314
 #: ../tools/common/t-config-info.c:430
 msgid "Provider"
@@ -612,8 +616,8 @@ msgstr "Poskytovatel"
 #: ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:116
 #: ../tools/browser/data-manager/data-source-editor.c:166
 #: ../tools/browser/ldap-browser/ldap-favorite-selector.c:304
-#: ../tools/common/t-app.c:2324 ../tools/common/t-app.c:2393
-#: ../tools/common/t-app.c:2596 ../tools/common/t-config-info.c:71
+#: ../tools/common/t-app.c:2283 ../tools/common/t-app.c:2352
+#: ../tools/common/t-app.c:2555 ../tools/common/t-config-info.c:71
 #: ../tools/common/t-config-info.c:145 ../tools/common/t-config-info.c:328
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
@@ -632,7 +636,7 @@ msgstr "Seznam nainstalovaných poskytovatelů"
 
 #: ../libgda/gda-config.c:1936 ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:129
 #: ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:130
-#: ../providers/ldap/ldap_specs_auth.xml.in.h:1 ../tools/common/t-app.c:2967
+#: ../providers/ldap/ldap_specs_auth.xml.in.h:1 ../tools/common/t-app.c:2926
 msgid "Username"
 msgstr "Uživatelské jméno"
 
@@ -1148,7 +1152,7 @@ msgid "Cannot remove file '%s'"
 msgstr "Nelze odstranit soubor „%s“"
 
 #: ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:103
-#: ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:104 ../tools/common/t-app.c:2595
+#: ../libgda/gda-data-model-dsn-list.c:104 ../tools/common/t-app.c:2554
 #: ../tools/common/t-config-info.c:428
 msgid "DSN"
 msgstr "DSN"
@@ -1355,7 +1359,7 @@ msgid "Could not get information from source data model"
 msgstr "Nelze získat informace z modelu zdrojových dat"
 
 #: ../libgda/gda-data-pivot.c:2117 ../libgda/gda-data-proxy.c:3082
-#: ../tools/common/t-app.c:3118
+#: ../tools/common/t-app.c:3077
 msgid "Could not create virtual connection"
 msgstr "Nelze vytvořit virtuální připojení"
 
@@ -1779,7 +1783,7 @@ msgstr "Schází název sloupce cizího klíče (pro tabulku „%s“)"
 msgid "Column '%s' not found in table '%s'"
 msgstr "Sloupec „%s“ nebyl v tabulce „%s“ nelezen"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:2244 ../libgda/gda-meta-struct.c:1336
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:2244 ../libgda/gda-meta-struct.c:1333
 #, c-format
 msgid "Foreign key column '%s' not found in table '%s'"
 msgstr "Sloupec cizího klíče „%s“ nebyl nalezen v tabulce „%s“"
@@ -1814,39 +1818,39 @@ msgstr "Parametr „%s“ se v příkazu nevyskytuje"
 msgid "No value set for parameter '%s'"
 msgstr "Pro parametr „%s“ není nastavená žádná hodnota"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:3530
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:3531
 msgid "Data models should have the same number of columns"
 msgstr "Datový model by měl mít stejný počet sloupců"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:3593 ../libgda/gda-meta-store.c:4644
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4747
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:3594 ../libgda/gda-meta-store.c:4645
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4748
 #, c-format
 msgid "Unknown database object '%s'"
 msgstr "Neznámý databázový objekt „%s“"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:3609
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:3610
 #, c-format
 msgid "Could not set value for parameter '%s'"
 msgstr "Nelze nastavit hodnotu pro parametr „%s“"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:3638
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:3639
 msgid "Could not create SELECT statement"
 msgstr "Nelze vytvořit příkaz SELECT"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:3653
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:3654
 msgid "Could not create DELETE statement"
 msgstr "Nelze vytvořit příkaz DELETE"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:3703
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:3704
 msgid "A transaction has already been started"
 msgstr "Transakce již byla spuštěna"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4090
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4091
 #, c-format
 msgid "Attribute '%s' not found"
 msgstr "Atribut „%s“ nebyl nalezen"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4093
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4094
 #, c-format
 msgid "Attribute '%s' has %d value"
 msgid_plural "Attribute '%s' has %d values"
@@ -1854,12 +1858,12 @@ msgstr[0] "Atribut „%s“ má %d hodnotu"
 msgstr[1] "Atribut „%s“ má %d hodnoty"
 msgstr[2] "Atribut „%s“ má %d hodnot"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4140
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4141
 msgid "Attributes names starting with a '_' are reserved for internal usage"
 msgstr ""
 "Atributy s názvem začínajícím na „_“ jsou rezervované pro interní použití"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4170
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4171
 msgid ""
 "Could not start a transaction because one already started, this could lead "
 "to GdaMetaStore attributes problems"
@@ -1867,16 +1871,16 @@ msgstr ""
 "Nelze začít transakci, protože je již spuštěná jiná, což by mohlo vést k "
 "problémům s atributy GdaMetaStore"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4287
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4288
 msgid "Could not parse XML description of custom database object to add"
 msgstr ""
 "Nelze analyzovat popis XML vlastního databázového objektu, který se má přidat"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4301
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4302
 msgid "Missing custom database object name"
 msgstr "Schází název vlastního databázového objektu"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4306
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4307
 msgid ""
 "Custom database object names starting with a '_' are reserved for internal "
 "usage"
@@ -1884,46 +1888,46 @@ msgstr ""
 "Vlastní databázové objekty s názvem začínajícím „_“ jsou rezervované pro "
 "interní použití"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4404
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4405
 msgid "Another object with the same name already exists"
 msgstr "Již existuje jiný objekt se shodným názvem"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4506
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4507
 msgid "Missing table name in meta data context"
 msgstr "Schází název tabulky v kontextu metadat"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4533
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4534
 msgid "Missing column name in meta data context"
 msgstr "Schází název sloupce v kontextu metadat"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4549
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4550
 #, c-format
 msgid "Missing condition in meta data context"
 msgstr "Schází podmínka v kontextu metadat"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4574
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4575
 #, c-format
 msgid "Malformed condition in meta data context"
 msgstr "Chybná podmínka v kontextu metadat"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4591
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4592
 #, c-format
 msgid "Unknown column name '%s' in meta data context"
 msgstr "Neznámý název sloupce „%s“ v kontextu metadat"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4613
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4614
 msgid "Unknown table in meta data context"
 msgstr "Neznámá tabulka v kontextu metadat"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4886 ../libgda/gda-meta-store.c:4916
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:5105 ../libgda/gda-meta-store.c:5134
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4887 ../libgda/gda-meta-store.c:4917
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:5106 ../libgda/gda-meta-store.c:5135
 #: ../libgda/gda-meta-struct.c:506 ../libgda/gda-meta-struct.c:521
 #: ../libgda/gda-meta-struct.c:538
 #, c-format
 msgid "Could not find object named '%s'"
 msgstr "Nelze najít objekt pojmenovaný „%s“"
 
-#: ../libgda/gda-meta-store.c:4984 ../libgda/gda-meta-store.c:5003
+#: ../libgda/gda-meta-store.c:4985 ../libgda/gda-meta-store.c:5004
 #, c-format
 msgid "Could not find column '%s' in table '%s'"
 msgstr "Nelze najít sloupec „%s“ v tabulce „%s“"
@@ -1956,12 +1960,12 @@ msgstr "Pohled %s.%s.%s nebyl nalezen v objektu uchovaných metaúdajů"
 msgid "Table %s.%s.%s not found (or missing columns information)"
 msgstr "Tabulka %s.%s.%s nebyla nalezena (nebo schází informace o sloupcích)"
 
-#: ../libgda/gda-meta-struct.c:1099
+#: ../libgda/gda-meta-struct.c:1096
 #, c-format
 msgid "Internal GdaMetaStore error: column %s not found"
 msgstr "Interní chyba GdaMetaStore: sloupec %s nebyl nalezen"
 
-#: ../libgda/gda-meta-struct.c:1251
+#: ../libgda/gda-meta-struct.c:1248
 #, c-format
 msgid ""
 "Meta data incoherence in foreign key constraint for table %s.%s.%s "
@@ -1970,11 +1974,11 @@ msgstr ""
 "Nesouvislost metadat v omezení cizím klíčem pro tabulku %s.%s.%s odkazující "
 "na tabulku %s.%s.%s"
 
-#: ../libgda/gda-meta-struct.c:2574
+#: ../libgda/gda-meta-struct.c:2571
 msgid "Missing object name in GdaMetaDbObject structure"
 msgstr "Schází název objektu ve struktuře GdaMetaDbObject"
 
-#: ../libgda/gda-meta-struct.c:2599
+#: ../libgda/gda-meta-struct.c:2596
 #, c-format
 msgid "Database object '%s' already exists"
 msgstr "Databázový objekt „%s“ již existuje"
@@ -2145,30 +2149,48 @@ msgstr "Pozdržuje se provedení příkazu o %u ms\n"
 msgid "Not supported"
 msgstr "Nepodporováno"
 
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3253 ../libgda/gda-server-provider.c:3323
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3392
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:2926
+#, c-format
+msgid ""
+"Internal error please report bug to http://bugzilla.gnome.org/ for the "
+"\"libgda\" product. Reported error is: %s"
+msgstr ""
+"Interní chyba, nahlaste prosím chybu na http://bugzilla.gnome.org/ pro "
+"produkt „libgda“. Hlášená chyba je: %s"
+
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:2932
+#, c-format
+msgid ""
+"Internal error please report bug to http://bugzilla.gnome.org/ for the "
+"\"libgda\" product"
+msgstr ""
+"Interní chyba, nahlaste prosím chybu na http://bugzilla.gnome.org/ pro "
+"produkt „libgda“"
+
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3287 ../libgda/gda-server-provider.c:3357
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3426
 #, c-format
 msgid "Delaying transaction for %u ms\n"
 msgstr "Pozdržuje se transakce o %u ms\n"
 
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3262 ../libgda/gda-server-provider.c:3332
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3401
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3296 ../libgda/gda-server-provider.c:3366
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3435
 msgid "Database provider does not support transactions"
 msgstr "Databázový poskytovatel nepodporuje transakce"
 
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3463 ../libgda/gda-server-provider.c:3524
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3585
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3497 ../libgda/gda-server-provider.c:3558
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3619
 msgid "Database provider does not support savepoints"
 msgstr "Databázový poskytovatel nepodporuje body uložení"
 
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3663
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3697
 #, c-format
 msgid "Delaying distributed transaction for %u ms\n"
 msgstr "Pozdržuje se distribuovaná transakce o %u ms\n"
 
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3674 ../libgda/gda-server-provider.c:3685
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3696 ../libgda/gda-server-provider.c:3707
-#: ../libgda/gda-server-provider.c:3718 ../libgda/gda-server-provider.c:3729
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3708 ../libgda/gda-server-provider.c:3719
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3730 ../libgda/gda-server-provider.c:3741
+#: ../libgda/gda-server-provider.c:3752 ../libgda/gda-server-provider.c:3763
 msgid "Database provider does not support distributed transactions"
 msgstr "Databázový poskytovatel nepodporuje distribuované transakce"
 
@@ -2287,7 +2309,7 @@ msgid "Missing parameter '%s'"
 msgstr "Schází parametr „%s“"
 
 #: ../libgda/gda-statement.c:1401 ../libgda/sqlite/gda-sqlite-provider.c:3070
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1494
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1493
 #: ../providers/mysql/gda-mysql-provider.c:2294
 #: ../providers/postgres/gda-postgres-provider.c:2081
 #: ../providers/web/gda-web-provider.c:1497
@@ -2368,9 +2390,9 @@ msgstr ""
 #: ../libgda/gda-tree-mgr-select.c:300
 #: ../libgda-report/engine/gda-report-engine.c:614
 #: ../libgda-report/engine/gda-report-engine.c:641
-#: ../tools/common/t-app.c:3039 ../tools/common/t-app.c:4732
-#: ../tools/common/t-app.c:5249 ../tools/common/t-app.c:5350
-#: ../tools/common/t-app.c:5447 ../tools/common/t-app.c:5545
+#: ../tools/common/t-app.c:2998 ../tools/common/t-app.c:4691
+#: ../tools/common/t-app.c:5208 ../tools/common/t-app.c:5309
+#: ../tools/common/t-app.c:5406 ../tools/common/t-app.c:5504
 #: ../tools/common/t-context.c:267 ../tools/common/t-context.c:422
 #, c-format
 msgid "No connection specified"
@@ -2445,7 +2467,7 @@ msgstr "Nelze přepsat příkaz, pokud se nejedná o INSERT nebo UPDATE"
 
 #: ../libgda/gda-util.c:1778 ../libgda/gda-util.c:1835
 #: ../libgda/gda-util.c:1875 ../libgda/sqlite/gda-sqlite-provider.c:3051
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1465
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1464
 #: ../providers/mysql/gda-mysql-provider.c:2274
 #: ../providers/postgres/gda-postgres-provider.c:2063
 #: ../providers/web/gda-web-provider.c:1479
@@ -2453,21 +2475,21 @@ msgstr "Nelze přepsat příkaz, pokud se nejedná o INSERT nebo UPDATE"
 msgid "Missing parameter '%s' to execute query"
 msgstr "K provedení dotazu schází parametr „%s“"
 
-#: ../libgda/gda-util.c:3065
+#: ../libgda/gda-util.c:3039
 msgid "The 'first', 'second' and 'third' arguments must be different"
 msgstr "Argumenty „první“, „druhý“ a „třetí“ musí být rozdílné"
 
-#: ../libgda/gda-util.c:3070
+#: ../libgda/gda-util.c:3044
 #, c-format
 msgid "Invalid separator '%c'"
 msgstr "Oddělovač „%c“ je neplatný"
 
-#: ../libgda/gda-util.c:3072
+#: ../libgda/gda-util.c:3046
 msgid "Invalid null separator"
 msgstr "Prázdný oddělovač je neplatný"
 
-#: ../libgda/gda-util.c:3110 ../libgda/gda-util.c:3125
-#: ../libgda/gda-util.c:3140
+#: ../libgda/gda-util.c:3084 ../libgda/gda-util.c:3099
+#: ../libgda/gda-util.c:3114
 #, c-format
 msgid "Unknown GDateDMY value %u"
 msgstr "Neznámá hodnota %u pro GDateDMY"
@@ -2561,7 +2583,7 @@ msgstr "Neznámý dotaz „%s“"
 
 #: ../libgda-report/engine/gda-report-engine.c:609
 #: ../libgda-report/engine/gda-report-engine.c:636
-#: ../tools/common/t-app.c:2843 ../tools/common/t-app.c:3053
+#: ../tools/common/t-app.c:2802 ../tools/common/t-app.c:3012
 #, c-format
 msgid "No connection named '%s' found"
 msgstr "Nenalezeno žádné připojení pojmenované „%s“"
@@ -2758,7 +2780,7 @@ msgid "ILIKE operation not supported"
 msgstr "Operace ILIKE není podporována"
 
 #: ../libgda/sqlite/gda-sqlite-provider.c:2555
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1255
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1254
 #: ../providers/postgres/gda-postgres-provider.c:1657
 #: ../providers/web/gda-web-provider.c:1251
 msgid "Unnamed parameter is not allowed in prepared statements"
@@ -2825,8 +2847,8 @@ msgstr "Prázdný příkaz"
 
 #: ../libgda/sqlite/gda-sqlite-provider.c:3026
 #: ../libgda/sqlite/gda-sqlite-provider.c:3029
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1431
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1434
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1430
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1433
 #: ../providers/mysql/gda-mysql-provider.c:2249
 #: ../providers/mysql/gda-mysql-provider.c:2252
 #: ../providers/postgres/gda-postgres-provider.c:2039
@@ -2837,7 +2859,7 @@ msgid "Missing parameter(s) to execute query"
 msgstr "K provedení dotazu schází parametr(y)"
 
 #: ../libgda/sqlite/gda-sqlite-provider.c:3089
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1513
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:1512
 #: ../providers/mysql/gda-mysql-provider.c:2313
 #: ../providers/postgres/gda-postgres-provider.c:2100
 #: ../providers/web/gda-web-provider.c:1520
@@ -3448,9 +3470,9 @@ msgstr "Datový typ"
 #: ../libgda-ui/data-entries/plugins/gdaui-data-cell-renderer-pict.c:183
 #: ../libgda-ui/gdaui-basic-form.c:834 ../libgda-ui/gdaui-basic-form.c:870
 #: ../libgda-ui/gdaui-raw-grid.c:725
-#: ../providers/ldap/gda-ldap-provider.c:1130 ../tools/common/t-app.c:2323
-#: ../tools/common/t-app.c:2392 ../tools/common/t-app.c:3797
-#: ../tools/common/t-app.c:5599 ../tools/common/t-config-info.c:123
+#: ../providers/ldap/gda-ldap-provider.c:1130 ../tools/common/t-app.c:2282
+#: ../tools/common/t-app.c:2351 ../tools/common/t-app.c:3756
+#: ../tools/common/t-app.c:5558 ../tools/common/t-config-info.c:123
 #: ../tools/common/t-config-info.c:292
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
@@ -3909,10 +3931,10 @@ msgid "Break lines in between words or graphemes"
 msgstr "Zalamovat řádky mezi slovy nebo grafémy"
 
 #: ../libgda-ui/data/server_operation.xml.h:1 ../tools/common/t-app.c:947
-#: ../tools/common/t-app.c:1051 ../tools/common/t-app.c:1064
-#: ../tools/common/t-app.c:1075 ../tools/common/t-app.c:1162
-#: ../tools/common/t-app.c:1170 ../tools/common/t-app.c:1178
-#: ../tools/common/t-app.c:1189 ../tools/common/t-app.c:1200
+#: ../tools/common/t-app.c:1041 ../tools/common/t-app.c:1053
+#: ../tools/common/t-app.c:1063 ../tools/common/t-app.c:1141
+#: ../tools/common/t-app.c:1148 ../tools/common/t-app.c:1155
+#: ../tools/common/t-app.c:1165 ../tools/common/t-app.c:1175
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
@@ -4177,16 +4199,16 @@ msgstr "Zkouší se změnit řádek jen ke čtení"
 msgid "Can't access row while data model is being reset"
 msgstr "Nelze přistupovat k řádku, dokud nebude datový model resetován"
 
-#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:72
+#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:70
 msgid "Attempt to initialize an already initialized library"
 msgstr "Pokus o inicializaci již inicializované knihovny"
 
-#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:533
+#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:519
 msgid "Could not open plugins directory, no plugin loaded."
 msgstr ""
 "Nelze otevřít složku se zásuvnými moduly, žádný zásuvný modul nebude načten."
 
-#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:553
+#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:539
 #: ../tools/browser/data-manager/data-widget.c:381
 #: ../tools/browser/data-manager/data-widget.c:386
 #: ../tools/browser/data-manager/data-widget.c:388
@@ -4197,12 +4219,12 @@ msgstr ""
 msgid "Error: %s"
 msgstr "Chyba: %s"
 
-#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:561
+#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:547
 #, c-format
 msgid "Loading file %s...\n"
 msgstr "Načítá se soubor %s…\n"
 
-#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:565
+#: ../libgda-ui/gdaui-init.c:551
 #, c-format
 msgid "Plugins load warning: %s"
 msgstr "Varování načítání zásuvných modulů: %s"
@@ -4862,7 +4884,7 @@ msgstr "Neprázdné"
 #: ../providers/sqlcipher/sqlcipher_specs_create_table.xml.in.h:26
 #: ../providers/sqlite/sqlite_specs_add_column.xml.in.h:9
 #: ../providers/sqlite/sqlite_specs_create_table.xml.in.h:26
-#: ../tools/common/t-app.c:1902 ../tools/common/web-server.c:867
+#: ../tools/common/t-app.c:1861 ../tools/common/web-server.c:867
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
@@ -4953,7 +4975,7 @@ msgstr "Popis indexu"
 #: ../providers/sqlcipher/sqlcipher_specs_create_index.xml.in.h:2
 #: ../providers/sqlite/sqlite_specs_create_index.xml.in.h:2
 #: ../tools/browser/schema-browser/table-columns.c:645
-#: ../tools/common/t-app.c:1824 ../tools/common/t-app.c:1900
+#: ../tools/common/t-app.c:1783 ../tools/common/t-app.c:1859
 #: ../tools/common/web-server.c:865
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
@@ -4985,9 +5007,9 @@ msgstr "Typ"
 #: ../tools/browser/data-manager/data-favorite-selector.c:304
 #: ../tools/browser/ldap-browser/ldap-favorite-selector.c:297
 #: ../tools/browser/query-exec/query-favorite-selector.c:350
-#: ../tools/common/t-app.c:1823 ../tools/common/t-app.c:2322
-#: ../tools/common/t-app.c:2391 ../tools/common/t-app.c:2964
-#: ../tools/common/t-app.c:3796 ../tools/common/t-app.c:3878
+#: ../tools/common/t-app.c:1782 ../tools/common/t-app.c:2281
+#: ../tools/common/t-app.c:2350 ../tools/common/t-app.c:2923
+#: ../tools/common/t-app.c:3755 ../tools/common/t-app.c:3837
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
@@ -5118,7 +5140,7 @@ msgstr "Sloupce tabulky"
 #: ../providers/postgres/postgres_specs_create_table.xml.in.h:27
 #: ../providers/sqlcipher/sqlcipher_specs_create_table.xml.in.h:20
 #: ../providers/sqlite/sqlite_specs_create_table.xml.in.h:20
-#: ../tools/common/t-app.c:1751 ../tools/common/t-app.c:1754
+#: ../tools/common/t-app.c:1710 ../tools/common/t-app.c:1713
 #: ../tools/common/web-server.c:837 ../tools/common/web-server.c:840
 msgid "Auto increment"
 msgstr "Automatické zvyšování"
@@ -5133,7 +5155,7 @@ msgstr "Automatické zvyšování"
 #: ../providers/postgres/postgres_specs_create_table.xml.in.h:29
 #: ../providers/sqlcipher/sqlcipher_specs_create_table.xml.in.h:22
 #: ../providers/sqlite/sqlite_specs_create_table.xml.in.h:22
-#: ../tools/common/t-app.c:2058
+#: ../tools/common/t-app.c:2017
 msgid "Unique"
 msgstr "Jedinečný"
 
@@ -5148,7 +5170,7 @@ msgstr "Jedinečný"
 #: ../providers/sqlite/sqlite_specs_create_table.xml.in.h:24
 #: ../tools/browser/schema-browser/mgr-columns.c:379
 #: ../tools/browser/schema-browser/table-columns.c:231
-#: ../tools/common/t-app.c:2011
+#: ../tools/common/t-app.c:1970
 msgid "Primary key"
 msgstr "Primární klíč"
 
@@ -5447,7 +5469,7 @@ msgstr "Neplatný parametr: NULL"
 msgid "Can't read BLOB"
 msgstr "Nelze číst rozsáhlý binární objekt (BLOB)"
 
-#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:500
+#: ../providers/jdbc/gda-jdbc-provider.c:499
 msgid "Missing parameters to open database connection"
 msgstr "K otevření databázového spojení schází parametry"
 
@@ -5556,8 +5578,8 @@ msgstr "Připojovací řetězec musí obsahovat hodnotu DB_NAME (název databáz
 msgid "Invalid value for 'TLS_REQCERT'"
 msgstr "Neplatná hodnota pro „TLS_REQCERT“"
 
-#: ../providers/ldap/gda-ldap-provider.c:973 ../tools/common/t-app.c:2812
-#: ../tools/common/t-app.c:4540 ../tools/common/t-app.c:4656
+#: ../providers/ldap/gda-ldap-provider.c:973 ../tools/common/t-app.c:2771
+#: ../tools/common/t-app.c:4499 ../tools/common/t-app.c:4615
 #, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Příliš mnoho parametrů"
@@ -6314,7 +6336,7 @@ msgstr "Komentář tabulky"
 #: ../providers/postgres/postgres_specs_create_table.xml.in.h:41
 #: ../tools/browser/canvas/browser-canvas-fkey.c:422
 #: ../tools/browser/schema-browser/mgr-columns.c:385
-#: ../tools/common/t-app.c:2118
+#: ../tools/common/t-app.c:2077
 msgid "Foreign key"
 msgstr "Cizí klíč"
 
@@ -6840,7 +6862,7 @@ msgid "Whether to require SSL or not when connecting"
 msgstr "Zda vyžadovat, nebo ne, SSL při připojování"
 
 #: ../providers/postgres/postgres_specs_create_db.xml.in.h:22
-#: ../tools/common/t-app.c:1825
+#: ../tools/common/t-app.c:1784
 msgid "Owner"
 msgstr "Vlastník"
 
@@ -7619,12 +7641,12 @@ msgstr "Neplatný nepojmenovaný příkaz"
 msgid "Command '%s' not found"
 msgstr "Příkaz „%s“ nebyl nalezen"
 
-#: ../tools/base/base-tool-command.c:312
+#: ../tools/base/base-tool-command.c:322
 #, c-format
 msgid "Syntax error after '\\'"
 msgstr "Syntaktická chyba po „\\“"
 
-#: ../tools/base/base-tool-command.c:342
+#: ../tools/base/base-tool-command.c:356
 #, c-format
 msgid "Unbalanced usage of quotes"
 msgstr "Nevyrovnané použití uvozovek"
@@ -7714,7 +7736,7 @@ msgid "Opened connections"
 msgstr "Otevřená připojení"
 
 #: ../tools/browser/browser-connections-list.c:344
-#: ../tools/common/t-app.c:2968
+#: ../tools/common/t-app.c:2927
 msgid "List of opened connections"
 msgstr "Seznam otevřených připojení"
 
@@ -7775,7 +7797,7 @@ msgstr "Schválit transakci"
 msgid "Begin transaction"
 msgstr "Začít transakci"
 
-#: ../tools/browser/browser-window.c:404
+#: ../tools/browser/browser-window.c:404 ../tools/resources/menus.ui.h:17
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celá obrazovka"
 
@@ -7940,21 +7962,21 @@ msgid "Select tables to add to diagram"
 msgstr "Výběr tabulek pro přidání do diagramu"
 
 #: ../tools/browser/canvas/browser-canvas-fkey.c:422
-#: ../tools/common/t-app.c:2116
+#: ../tools/common/t-app.c:2075
 msgid "Declared foreign key"
 msgstr "Deklarovaný cizí klíč"
 
 #. To translators: the UPDATE is an SQL operation type
 #: ../tools/browser/canvas/browser-canvas-fkey.c:424
 #: ../tools/browser/schema-browser/table-columns.c:357
-#: ../tools/common/t-app.c:2148
+#: ../tools/common/t-app.c:2107
 msgid "Policy on UPDATE"
 msgstr "Strategie při AKTUALIZACI"
 
 #. To translators: the DELETE is an SQL operation type
 #: ../tools/browser/canvas/browser-canvas-fkey.c:426
 #: ../tools/browser/schema-browser/table-columns.c:367
-#: ../tools/common/t-app.c:2152
+#: ../tools/common/t-app.c:2111
 msgid "Policy on DELETE"
 msgstr "Strategie při MAZÁNÍ"
 
@@ -8025,6 +8047,7 @@ msgid "Create connection"
 msgstr "Vytvořit připojení"
 
 #: ../tools/browser/connection-binding-properties.c:174
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:6
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
@@ -8538,10 +8561,14 @@ msgid "Database browser"
 msgstr "Prohlížeč databáze"
 
 #: ../tools/browser/gda-browser-6.0.desktop.in.in.h:2
+msgid "GdaBrowser"
+msgstr "GdaBrowser"
+
+#: ../tools/browser/gda-browser-6.0.desktop.in.in.h:3
 msgid "Browse database's contents"
 msgstr "Procházejte obsah svých databází"
 
-#: ../tools/browser/gda-browser-6.0.desktop.in.in.h:3
+#: ../tools/browser/gda-browser-6.0.desktop.in.in.h:4
 msgid "SGBD;PostgreSQL;MySQL;SQLite;JDBC;LDAP;"
 msgstr "SGBD;PostgreSQL;MySQL;SQLite;JDBC;LDAP;"
 
@@ -9644,41 +9671,41 @@ msgstr "Definuje atributy LDAP, které jsou jako výchozí získávány příkaz
 msgid "Opening connection '%s' for: "
 msgstr "Otevírá se připojení „%s“ pro: "
 
-#: ../tools/common/t-app.c:949 ../tools/common/t-app.c:1140
-#: ../tools/common/t-app.c:1213 ../tools/common/t-app.c:1221
+#: ../tools/common/t-app.c:948 ../tools/common/t-app.c:1121
+#: ../tools/common/t-app.c:1186 ../tools/common/t-app.c:1193
 #, c-format
 msgid "%s [<FILE>]"
 msgstr "%s [<SOUBOR>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:950
+#: ../tools/common/t-app.c:949
 msgid "Show commands history, or save it to file"
 msgstr "Zobrazit historii příkazů nebo ji uložit do souboru"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:955 ../tools/common/t-app.c:966
-#: ../tools/common/t-app.c:977 ../tools/common/t-app.c:988
-#: ../tools/common/t-app.c:999 ../tools/common/t-app.c:1010
-#: ../tools/common/t-app.c:1021 ../tools/common/t-app.c:1032
-#: ../tools/common/t-app.c:1041
+#: ../tools/common/t-app.c:954 ../tools/common/t-app.c:964
+#: ../tools/common/t-app.c:974 ../tools/common/t-app.c:984
+#: ../tools/common/t-app.c:994 ../tools/common/t-app.c:1004
+#: ../tools/common/t-app.c:1014 ../tools/common/t-app.c:1024
+#: ../tools/common/t-app.c:1032
 msgid "Information"
 msgstr "Informace"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:957
+#: ../tools/common/t-app.c:955
 #, c-format
 msgid "%s [<META DATA TYPE>]"
-msgstr "%s [<TYP METADAT>]"
+msgstr "%s [<TYP_METADAT>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:958
+#: ../tools/common/t-app.c:956
 msgid ""
 "Force reading the database meta data (or part of the meta data, ex:\"tables"
 "\")"
 msgstr "Vynucené čtení metadat databáze (nebo části metadat, např. \"tables\")"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:968
+#: ../tools/common/t-app.c:965
 #, c-format
 msgid "%s <fkname> <tableA>(<colA>,...) <tableB>(<colB>,...)"
 msgstr "%s <název_ck> <tabulkaA>(<sloupecA>,…) <tabulkaB>(<sloupecB>,…)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:969
+#: ../tools/common/t-app.c:966
 msgid ""
 "Declare a new foreign key (not actually in database): tableA references "
 "tableB"
@@ -9686,95 +9713,95 @@ msgstr ""
 "Deklarovat nový cizí klíč (ne skutečně v databázi): tabulkaA odkazuje na "
 "tabulkaB"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:979
+#: ../tools/common/t-app.c:975
 #, c-format
 msgid "%s <fkname> <tableA> <tableB>"
 msgstr "%s <název_ck> <tabulkaA> <tabulkaB>"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:980
+#: ../tools/common/t-app.c:976
 msgid "Un-declare a foreign key (not actually in database)"
 msgstr "Zrušit deklaraci cizího klíče (ne skutečně v databázi)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:990
+#: ../tools/common/t-app.c:985
 #, c-format
 msgid "%s [<TABLE>]"
 msgstr "%s [<TABULKA>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:991
+#: ../tools/common/t-app.c:986
 msgid "List all tables (or named table)"
 msgstr "Vypsat všechny tabulky (nebo tabulku zadanou názvem)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1001
+#: ../tools/common/t-app.c:995
 #, c-format
 msgid "%s [<VIEW>]"
 msgstr "%s [<POHLED>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1002
+#: ../tools/common/t-app.c:996
 msgid "List all views (or named view)"
 msgstr "Vypsat všechny pohledy (nebo pohled zadaný názvem)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1012
+#: ../tools/common/t-app.c:1005
 #, c-format
 msgid "%s [<SCHEMA>]"
 msgstr "%s [<SCHÉMA>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1013
+#: ../tools/common/t-app.c:1006
 msgid "List all schemas (or named schema)"
 msgstr "Vypsat všechna schémata (nebo schéma zadané názvem)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1023
+#: ../tools/common/t-app.c:1015
 #, c-format
 msgid "%s [<OBJ_NAME>|<SCHEMA>.*]"
-msgstr "%s [<NÁZEV OBJ>|<SCHÉMA>.*]"
+msgstr "%s [<NÁZEV_OBJEKTU>|<SCHÉMA>.*]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1024
+#: ../tools/common/t-app.c:1016
 msgid "Describe object or full list of objects"
 msgstr "Popsat objekt nebo vypsat úplný seznam objektů"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1034
+#: ../tools/common/t-app.c:1025
 #, c-format
 msgid "%s [<TABLE1> [<TABLE2>...]]"
 msgstr "%s [<TABULKA1> [<TABULKA2>…]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1035
+#: ../tools/common/t-app.c:1026
 msgid "Create a graph of all or the listed tables"
 msgstr "Vytvořit graf všech nebo uvedených tabulek"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1043
+#: ../tools/common/t-app.c:1033
 #, c-format
 msgid "%s [<port> [<authentication token>]]"
 msgstr "%s [<port> [<ověřovací pešek>]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1044
+#: ../tools/common/t-app.c:1034
 msgid "Start/stop embedded HTTP server (on given port or on 12345 by default)"
 msgstr ""
 "Spustit/zastavit zabudovaný server HTTP (na zadaném portu nebo výchozím "
 "portu 12345)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1053
+#: ../tools/common/t-app.c:1042
 #, c-format
 msgid "%s [[<CNC_NAME>] [<DSN>|<CONNECTION STRING>]]"
-msgstr "%s [[<NÁZEV PŘIPJ>] [<DSN>|<PŘIPOJOVACÍ ŘETĚZEC>]]"
+msgstr "%s [[<NÁZEV_PŘIPOJENÍ>] [<DSN>|<PŘIPOJOVACÍ_ŘETĚZEC>]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1054
+#: ../tools/common/t-app.c:1043
 msgid "Opens a new connection or lists opened connections"
 msgstr "Otevře nové připojení nebo vypíše otevřená připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1066
+#: ../tools/common/t-app.c:1054
 #, c-format
 msgid "%s [<CNC_NAME>]"
 msgstr "%s [<NÁZEV PŘIPJ>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1067
+#: ../tools/common/t-app.c:1055
 msgid "Close a connection"
 msgstr "Zavřít připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1077
+#: ../tools/common/t-app.c:1064
 #, c-format
 msgid "%s <CNC NAME> <OBJ NAME> [<OBJ NAME> ...]"
 msgstr "%s <NÁZEV PŘIPJ> <NÁZEV OBJ> [<NÁZEV OBJ> …]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1078
+#: ../tools/common/t-app.c:1065
 msgid ""
 "Bind connections or datasets (<OBJ NAME>) into a single new one (allowing "
 "SQL commands to be executed across multiple connections and/or datasets)"
@@ -9783,217 +9810,217 @@ msgstr ""
 "umožňuje provádět příkazy SQL napříč různými připojeními a/nebo datovými "
 "sadami)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1086 ../tools/common/t-app.c:1097
-#: ../tools/common/t-app.c:1108 ../tools/common/t-app.c:1119
+#: ../tools/common/t-app.c:1073 ../tools/common/t-app.c:1083
+#: ../tools/common/t-app.c:1093 ../tools/common/t-app.c:1103
 msgid "DSN (data sources) management"
 msgstr "Správa DSN (zdrojů dat)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1088
+#: ../tools/common/t-app.c:1074
 #, c-format
 msgid "%s [<DSN>]"
 msgstr "%s [<DSN>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1089
+#: ../tools/common/t-app.c:1075
 msgid "List all DSN (or specified DSN's attributes)"
 msgstr "Vypsat všechny DSN (nebo atributy určeného DSN)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1099
+#: ../tools/common/t-app.c:1084
 #, c-format
 msgid "%s <DSN_NAME> <DSN_DEFINITION> [<DESCRIPTION>]"
 msgstr "%s <NÁZEV_DSN> <DEFINICE_DSN> [<POPIS>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1100
+#: ../tools/common/t-app.c:1085
 msgid "Create (or modify) a DSN"
 msgstr "Vytvořit (nebo změnit) DSN"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1110
+#: ../tools/common/t-app.c:1094
 #, c-format
 msgid "%s <DSN_NAME> [<DSN_NAME>...]"
 msgstr "%s <NÁZEV_DSN> [<NÁZEV_DSN>…]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1111
+#: ../tools/common/t-app.c:1095
 msgid "Remove a DSN"
 msgstr "Odstranit DSN"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1121
+#: ../tools/common/t-app.c:1104
 #, c-format
 msgid "%s [<PROVIDER>]"
 msgstr "%s [<POSKYTOVATEL>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1122
+#: ../tools/common/t-app.c:1105
 msgid "List all installed database providers (or named one's attributes)"
 msgstr ""
 "Vypsat všechny instalované databázové poskytovatele (nebo atributy zadaného "
 "názvem)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1130 ../tools/common/t-app.c:1138
-#: ../tools/common/t-app.c:1146 ../tools/common/t-app.c:1154
-#: ../tools/common/t-app.c:1283
+#: ../tools/common/t-app.c:1113 ../tools/common/t-app.c:1120
+#: ../tools/common/t-app.c:1127 ../tools/common/t-app.c:1134
+#: ../tools/common/t-app.c:1248
 msgid "Input/Output"
 msgstr "Vstup/výstup"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1132 ../tools/common/t-app.c:1245
+#: ../tools/common/t-app.c:1114 ../tools/common/t-app.c:1214
 #, c-format
 msgid "%s <FILE>"
 msgstr "%s <SOUBOR>"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1133
+#: ../tools/common/t-app.c:1115
 msgid "Execute commands from file"
 msgstr "Provést příkazy ze souboru"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1141
+#: ../tools/common/t-app.c:1122
 msgid "Send output to a file or |pipe"
 msgstr "Poslat výstup do souboru nebo |roury"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1148 ../tools/common/t-app.c:1156
+#: ../tools/common/t-app.c:1128 ../tools/common/t-app.c:1135
 #, c-format
 msgid "%s [<TEXT>]"
 msgstr "%s [<TEXT>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1149
+#: ../tools/common/t-app.c:1129
 msgid "Print TEXT or an empty line to standard output"
 msgstr "Vypsat TEXT nebo prázdný řádek na standardní výstup"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1157
+#: ../tools/common/t-app.c:1136
 msgid "Send TEXT or an empty line to current output stream"
 msgstr "Poslat TEXT nebo prázdný řádek do aktuálního výstupního proudu"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1165
+#: ../tools/common/t-app.c:1143
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončit"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1172
+#: ../tools/common/t-app.c:1149
 #, c-format
 msgid "%s [<DIR>]"
 msgstr "%s [<SLOŽKA>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1173
+#: ../tools/common/t-app.c:1150
 msgid "Change the current working directory"
 msgstr "Změnit současnou pracovní složku"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1181
+#: ../tools/common/t-app.c:1157
 msgid "Show usage and distribution terms"
 msgstr "Zobrazit podmínky používání a šíření"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1191
+#: ../tools/common/t-app.c:1166
 #, c-format
 msgid "%s [<NAME> [<VALUE>]]"
 msgstr "%s [<NÁZEV> [<HODNOTA>]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1192
+#: ../tools/common/t-app.c:1167
 msgid "Set or show an option, or list all options "
 msgstr "Nastavit nebo zobrazit přepínač nebo vypsat všechny přepínače"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1202 ../tools/common/t-app.c:1312
+#: ../tools/common/t-app.c:1176 ../tools/common/t-app.c:1273
 #, c-format
 msgid "%s [<NAME>]"
 msgstr "%s [<NÁZEV>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1203
+#: ../tools/common/t-app.c:1177
 msgid "Show a piece of information, or all information about the connection"
 msgstr "Zobrazit některé, nebo případně všechny, informace o připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1211 ../tools/common/t-app.c:1219
-#: ../tools/common/t-app.c:1227 ../tools/common/t-app.c:1235
-#: ../tools/common/t-app.c:1243 ../tools/common/t-app.c:1251
-#: ../tools/common/t-app.c:1259 ../tools/common/t-app.c:1267
-#: ../tools/common/t-app.c:1275 ../tools/common/t-app.c:1291
+#: ../tools/common/t-app.c:1185 ../tools/common/t-app.c:1192
+#: ../tools/common/t-app.c:1199 ../tools/common/t-app.c:1206
+#: ../tools/common/t-app.c:1213 ../tools/common/t-app.c:1220
+#: ../tools/common/t-app.c:1227 ../tools/common/t-app.c:1234
+#: ../tools/common/t-app.c:1241 ../tools/common/t-app.c:1255
 msgid "Query buffer & query favorites"
 msgstr "Paměť dotazů a oblíbené dotazy"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1214
+#: ../tools/common/t-app.c:1187
 msgid "Edit the query buffer (or file) with external editor"
 msgstr "Upravit paměť dotazů (nebo soubor) v externím editoru"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1222
+#: ../tools/common/t-app.c:1194
 msgid "Reset the query buffer (or load file into query buffer)"
 msgstr "Vynulovat paměť dotazů (nebo načíst soubor do paměti dotazů)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1230
+#: ../tools/common/t-app.c:1201
 msgid "Show the contents of the query buffer"
 msgstr "Zobrazit obsah paměti dotazů"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1237
+#: ../tools/common/t-app.c:1207
 #, c-format
 msgid "%s [<FAVORITE_NAME>]"
 msgstr "%s [<NÁZEV_OBLÍBENÉHO>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1238
+#: ../tools/common/t-app.c:1208
 msgid "Execute contents of query buffer, or execute specified query favorite"
 msgstr "Provést obsah paměti dotazů nebo provést určený oblíbený dotaz"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1246
+#: ../tools/common/t-app.c:1215
 msgid "Write query buffer to file"
 msgstr "Zapsat paměť dotazů do souboru"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1253 ../tools/common/t-app.c:1261
-#: ../tools/common/t-app.c:1269
+#: ../tools/common/t-app.c:1221 ../tools/common/t-app.c:1228
+#: ../tools/common/t-app.c:1235
 #, c-format
 msgid "%s <FAVORITE_NAME>"
 msgstr "%s [<NÁZEV_OBLÍBENÉHO>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1254
+#: ../tools/common/t-app.c:1222
 msgid "Save query buffer as favorite"
 msgstr "Uložit paměť dotazů jako oblíbené"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1262
+#: ../tools/common/t-app.c:1229
 msgid "Load a query favorite into query buffer"
 msgstr "Načíst oblíbené dotazy do paměti dotazů"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1270
+#: ../tools/common/t-app.c:1236
 msgid "Delete a query favorite"
 msgstr "Smazat oblíbený dotaz"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1277 ../tools/common/t-app.c:1340
+#: ../tools/common/t-app.c:1242 ../tools/common/t-app.c:1299
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1278
+#: ../tools/common/t-app.c:1243
 msgid "List all query favorites"
 msgstr "Vypsat všechny oblíbené dotazy"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1286
+#: ../tools/common/t-app.c:1250
 msgid "Set output format"
 msgstr "Nastavit výstupní formát"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1293
+#: ../tools/common/t-app.c:1256
 #, c-format
 msgid "%s [<NAME>|<TABLE> <COLUMN> <ROW_CONDITION>] <FILE>"
 msgstr "%s [<NÁZEV>|<TABULKA> <SLOUPEC> <PODMÍNKA_ŘÁDKU>] <SOUBOR>"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1294
+#: ../tools/common/t-app.c:1257
 msgid "Export internal parameter or table's value to the FILE file"
 msgstr "Exportovat interní parametr nebo hodnotu tabulky do souboru SOUBOR"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1299 ../tools/common/t-app.c:1310
-#: ../tools/common/t-app.c:1321 ../tools/common/t-app.c:1329
+#: ../tools/common/t-app.c:1262 ../tools/common/t-app.c:1272
+#: ../tools/common/t-app.c:1282 ../tools/common/t-app.c:1289
 msgid "Execution context"
 msgstr "Kontext provádění"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1301
+#: ../tools/common/t-app.c:1263
 #, c-format
 msgid "%s [<NAME> [<VALUE>|_null_]]"
 msgstr "%s [<NÁZEV> [<HODNOTA>|_null_]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1302
+#: ../tools/common/t-app.c:1264
 msgid "Set or show internal parameter, or list all if no parameter specified "
 msgstr ""
 "Nastavit nebo zobrazit interní parametr a nebo je všechny vypsat, pokud není "
 "žádný určen"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1313
+#: ../tools/common/t-app.c:1274
 msgid "Unset (delete) internal named parameter (or all parameters)"
 msgstr ""
 "Zrušit nastavení (smazat) interní pojmenovaný parametr (nebo všechny "
 "parametry)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1323
+#: ../tools/common/t-app.c:1283
 #, c-format
 msgid "%s <NAME> [<FILE>|<TABLE> <COLUMN> <ROW_CONDITION>]"
 msgstr "%s <NÁZEV> [<SOUBOR>|<TABULKA> <SLOUPEC> <PODMÍNKA_ŘÁDKU>]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1324
+#: ../tools/common/t-app.c:1284
 msgid ""
 "Set internal parameter as the contents of the FILE file or from an existing "
 "table's value"
@@ -10001,12 +10028,12 @@ msgstr ""
 "Nastavit interní parametr na obsah souboru SOUBOR nebo existující hodnotu "
 "tabulky"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1331
+#: ../tools/common/t-app.c:1290
 #, c-format
 msgid "%s <SELECT> <ROW_FIELDS> [<COLUMN_FIELDS> [<DATA_FIELDS> ...]]"
 msgstr "%s <SELECT> <ŘÁDKOVÁ_POLE> [<SLOUPCOVÁ_POLE> [<DATOVÁ_POLE>…]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1332
+#: ../tools/common/t-app.c:1291
 msgid ""
 "Performs a statistical analysis on the data from SELECT, using ROW_FIELDS "
 "and COLUMN_FIELDS criteria and optionally DATA_FIELDS for the data"
@@ -10014,31 +10041,31 @@ msgstr ""
 "Provést statistickou analýzu na datech z příkazu SELECT za použití kritérií "
 "ŘÁDKOVÁ_POLE a SLOUPCOVÁ_POLE a volitelně pro data DATOVÁ_POLE"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1338 ../tools/common/t-app.c:1349
-#: ../tools/common/t-app.c:1360 ../tools/common/t-app.c:1371
-#: ../tools/common/t-app.c:1382 ../tools/common/t-app.c:1393
+#: ../tools/common/t-app.c:1297 ../tools/common/t-app.c:1308
+#: ../tools/common/t-app.c:1319 ../tools/common/t-app.c:1330
+#: ../tools/common/t-app.c:1341 ../tools/common/t-app.c:1352
 msgid "Datasets' manipulations"
 msgstr "Práce s datovými sadami"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1341
+#: ../tools/common/t-app.c:1300
 msgid "Lists all the datasets kept in memory for reference"
 msgstr "Vypsat všechny datové sady přechovávané v paměti k nahlédnutí"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1351
+#: ../tools/common/t-app.c:1310
 #, c-format
 msgid "%s <DATASET NAME> <PATTERN>"
 msgstr "%s <NÁZEV DATOVÉ SADY> <VZOR>"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1352
+#: ../tools/common/t-app.c:1311
 msgid "Show a dataset's contents where lines match a regular expression"
 msgstr "Zobrazit obsah datové sady, kde řádky odpovídají regulárnímu výrazu"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1362
+#: ../tools/common/t-app.c:1321
 #, c-format
 msgid "%s <DATASET NAME> [<COLUMN> [<COLUMN> ...]]"
 msgstr "%s <NÁZEV DATOVÉ SADY> [<SLOUPEC> [<SLOUPEC> …]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1363
+#: ../tools/common/t-app.c:1322
 msgid ""
 "Show a dataset's contents, showing only the specified columns if any "
 "specified"
@@ -10046,55 +10073,55 @@ msgstr ""
 "Zobrazit obsah datové sady, zobrazují se jen určené sloupce, pokud nějaké "
 "určené jsou"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1373
+#: ../tools/common/t-app.c:1332
 #, c-format
 msgid "%s <DATASET NAME> [<DATASET NAME> ...]"
 msgstr "%s <NÁZEV DATOVÉ SADY> [<NÁZEV DATOVÉ SADY>…]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1374
+#: ../tools/common/t-app.c:1333
 msgid "Remove one or more datasets"
 msgstr "Odebrat jednu nebo více datových sad"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1384
+#: ../tools/common/t-app.c:1343
 #, c-format
 msgid "%s <DATASET NAME> <DATASET NAME>"
 msgstr "%s <NÁZEV DATOVÉ SADY> <NÁZEV DATOVÉ SADY>"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1385
+#: ../tools/common/t-app.c:1344
 msgid "Rename a dataset, useful to rename the '_' dataset to keep it"
 msgstr ""
 "Přejmenovat datovou sadu, užitečné je přejmenovat datovou sadu „_“, aby "
 "zůstala zachována"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1395
+#: ../tools/common/t-app.c:1354
 #, c-format
 msgid "%s CSV <FILE NAME>"
 msgstr "%s CSV <NÁZEV SOUBORU>"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1396
+#: ../tools/common/t-app.c:1355
 msgid "Import a dataset from a file"
 msgstr "Importovat datovou sadu ze souboru"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1405 ../tools/common/t-app.c:1413
-#: ../tools/common/t-app.c:1425 ../tools/common/t-app.c:1433
+#: ../tools/common/t-app.c:1364 ../tools/common/t-app.c:1372
+#: ../tools/common/t-app.c:1384 ../tools/common/t-app.c:1392
 msgid "LDAP"
 msgstr "LDAP"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1407
+#: ../tools/common/t-app.c:1366
 #, c-format
 msgid "%s <filter> [<base|onelevel|subtree> [<base DN>]]"
 msgstr "%s <filtr> [<base|onelevel|subtree> [<základní DN>]]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1408
+#: ../tools/common/t-app.c:1367
 msgid "Search LDAP entries"
 msgstr "Hledat záznamy LDAP"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1415
+#: ../tools/common/t-app.c:1374
 #, c-format
 msgid "%s <DN> [\"all\"|\"set\"|\"unset\"]"
 msgstr "%s <DN> [„all“|„set“|„unset“]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1416
+#: ../tools/common/t-app.c:1375
 msgid ""
 "Shows attributes for the entry identified by its DN. If the \"set\" 2nd "
 "parameter is passed, then all set attributes are shown, if the \"all\" 2nd "
@@ -10106,21 +10133,21 @@ msgstr ""
 "„all“, jsou zobrazeny i nenastavené, a pokud je jím „unset“, jsou zobrazeny "
 "jen nenastavené atributy."
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1427
+#: ../tools/common/t-app.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s <DN> <new DN>"
 msgstr "%s <DN> <nové DN>"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1428
+#: ../tools/common/t-app.c:1387
 msgid "Renames an LDAP entry"
 msgstr "Přejmenovat záznam LDAP"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1435
+#: ../tools/common/t-app.c:1394
 #, c-format
 msgid "%s <DN> <OPERATION> [<ATTR>[=<VALUE>]] [<ATTR>=<VALUE> ...]"
 msgstr "%s <DN> <OPERACE> [<ATRIB>[=<HODNOTA>]] [<ATRIB>=<HODNOTA>…]"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1436
+#: ../tools/common/t-app.c:1395
 msgid ""
 "Modifies an LDAP entry's attributes; <OPERATION> may be DELETE, REPLACE or "
 "ADD"
@@ -10128,79 +10155,79 @@ msgstr ""
 "Změnit atributy záznamu LDAP; <OPERACE> může být DELETE (smazat), REPLACE "
 "(nahradit) nebo ADD (přidat)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1473
+#: ../tools/common/t-app.c:1432
 msgid "History is not supported"
 msgstr "Historie není podporována"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1491 ../tools/common/t-app.c:1532
-#: ../tools/common/t-app.c:1582 ../tools/common/t-app.c:1631
-#: ../tools/common/t-app.c:1770 ../tools/common/t-app.c:2852
-#: ../tools/common/t-app.c:3720 ../tools/common/t-app.c:4356
-#: ../tools/common/t-app.c:4524 ../tools/common/t-app.c:4642
+#: ../tools/common/t-app.c:1450 ../tools/common/t-app.c:1491
+#: ../tools/common/t-app.c:1541 ../tools/common/t-app.c:1590
+#: ../tools/common/t-app.c:1729 ../tools/common/t-app.c:2811
+#: ../tools/common/t-app.c:3679 ../tools/common/t-app.c:4315
+#: ../tools/common/t-app.c:4483 ../tools/common/t-app.c:4601
 msgid "No current connection"
 msgstr "Žádné aktuální připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1561
+#: ../tools/common/t-app.c:1520
 msgid "List of tables"
 msgstr "Seznam tabulek"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1610
+#: ../tools/common/t-app.c:1569
 msgid "List of views"
 msgstr "Seznam pohledů"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1657
+#: ../tools/common/t-app.c:1616
 msgid "List of schemas"
 msgstr "Seznam schémat"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1731 ../tools/common/t-app.c:1869
+#: ../tools/common/t-app.c:1690 ../tools/common/t-app.c:1828
 msgid "No object found"
 msgstr "Nebyl nalezen žádný objekt"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1822
+#: ../tools/common/t-app.c:1781
 msgid "Schema"
 msgstr "Schéma"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1899 ../tools/common/web-server.c:864
+#: ../tools/common/t-app.c:1858 ../tools/common/web-server.c:864
 msgid "Column"
 msgstr "Sloupec"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1901 ../tools/common/web-server.c:866
+#: ../tools/common/t-app.c:1860 ../tools/common/web-server.c:866
 msgid "Nullable"
 msgstr "Možno prázdný"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1903 ../tools/common/web-server.c:868
+#: ../tools/common/t-app.c:1862 ../tools/common/web-server.c:868
 msgid "Extra"
 msgstr "Doplňující"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1906
+#: ../tools/common/t-app.c:1865
 #, c-format
 msgid "List of columns for view '%s'"
 msgstr "Seznam sloupců pro pohled „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1910
+#: ../tools/common/t-app.c:1869
 #, c-format
 msgid "List of columns for table '%s'"
 msgstr "Seznam sloupců pro tabulku „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1922 ../tools/common/web-server.c:879
+#: ../tools/common/t-app.c:1881 ../tools/common/web-server.c:879
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1922 ../tools/common/web-server.c:879
+#: ../tools/common/t-app.c:1881 ../tools/common/web-server.c:879
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1953
+#: ../tools/common/t-app.c:1912
 #, c-format
 msgid "Could not determine columns of view '%s'"
 msgstr "Nelze určit sloupce pohledu „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1957
+#: ../tools/common/t-app.c:1916
 #, c-format
 msgid "Could not determine columns of table '%s'"
 msgstr "Nelze určit sloupce tabulky „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:1970
+#: ../tools/common/t-app.c:1929
 #, c-format
 msgid "View definition: %s"
 msgstr "Definice pohledu: %s"
@@ -10208,7 +10235,7 @@ msgstr "Definice pohledu: %s"
 #. To translators: the term "references" is the verb
 #. * "to reference" in the context of foreign keys where
 #. * "table A REFERENCES table B"
-#: ../tools/common/t-app.c:2130
+#: ../tools/common/t-app.c:2089
 #, c-format
 msgid "references %s"
 msgstr "odkazuje na %s"
@@ -10216,226 +10243,226 @@ msgstr "odkazuje na %s"
 #. To translators: the term "references" is the verb
 #. * "to reference" in the context of foreign keys where
 #. * "table A REFERENCES table B"
-#: ../tools/common/t-app.c:2136
+#: ../tools/common/t-app.c:2095
 #, c-format
 msgid "references %s.%s"
 msgstr "odkazuje na %s.%s"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2219
+#: ../tools/common/t-app.c:2178
 #, c-format
 msgid "Unknown output format: '%s', reset to default"
 msgstr "Neznámý výstupní formát: „%s“, nastavuje se na výchozí"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2313 ../tools/common/t-app.c:2382
+#: ../tools/common/t-app.c:2272 ../tools/common/t-app.c:2341
 #, c-format
 msgid "No option named '%s'"
 msgstr "Nenalezen žádný přepínač s názvem „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2325
+#: ../tools/common/t-app.c:2284
 msgid "List of options"
 msgstr "Vypsat přepínače"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2394
+#: ../tools/common/t-app.c:2353
 msgid "Current connection's information"
 msgstr "Informace o současném připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2471
+#: ../tools/common/t-app.c:2430
 #, c-format
 msgid "Could not get home directory: %s"
 msgstr "Nelze získat domovskou složku: %s"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2497
+#: ../tools/common/t-app.c:2456
 #, c-format
 msgid "Working directory is now: %s"
 msgstr "Pracovní složka je nyní: %s"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2502
+#: ../tools/common/t-app.c:2461
 #, c-format
 msgid "Could not change working directory to '%s': %s"
 msgstr "Nelze změnit pracovní složku na „%s“: %s"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2598
+#: ../tools/common/t-app.c:2557
 msgid "DSN list"
 msgstr "Seznam DSN"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2653
+#: ../tools/common/t-app.c:2612
 msgid "Missing arguments"
 msgstr "Schází parametry"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2689
+#: ../tools/common/t-app.c:2648
 msgid "Missing provider name"
 msgstr "Schází název poskytovatele"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2715
+#: ../tools/common/t-app.c:2674
 msgid "Missing DSN name"
 msgstr "Schází název DSN"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2893
+#: ../tools/common/t-app.c:2852
 #, c-format
 msgid "Getting database schema information, this may take some time... "
 msgstr ""
 "Získávají se informace o databázovém schématu, to může nějakou chvíli trvat…"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2900
+#: ../tools/common/t-app.c:2859
 #, c-format
 msgid "error: %s\n"
 msgstr "chyba: %s\n"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2907
+#: ../tools/common/t-app.c:2866
 #, c-format
 msgid "Done.\n"
 msgstr "Hotovo.\n"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2927 ../tools/common/t-app.c:3089
+#: ../tools/common/t-app.c:2886 ../tools/common/t-app.c:3048
 #, c-format
 msgid "A connection named '%s' already exists"
 msgstr "Připojení s názvem „%s“ již existuje"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2955
+#: ../tools/common/t-app.c:2914
 msgid "No opened connection"
 msgstr "Žádné otevřené připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:2966
+#: ../tools/common/t-app.c:2925
 msgid "DSN or connection string"
 msgstr "DSN nebo připojovací řetězec"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3081
+#: ../tools/common/t-app.c:3040
 msgid "Missing required connection names"
 msgstr "Schází názvy požadovaného připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3094 ../tools/common/t-connection.c:728
+#: ../tools/common/t-app.c:3053 ../tools/common/t-connection.c:728
 #, c-format
 msgid "Connection name '%s' is invalid"
 msgstr "Název připojení „%s“ je neplatný"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3104
+#: ../tools/common/t-app.c:3063
 #, c-format
 msgid "No connection or dataset named '%s' found"
 msgstr "Nenalezeno žádné připojení nebo datová sada pojmenované „%s“"
 
 #. force create of meta store
 #. add existing connections to virtual connection
-#: ../tools/common/t-app.c:3125
+#: ../tools/common/t-app.c:3084
 msgid "Bound connections are as:"
 msgstr "Návazná připojení jsou:"
 
 #. Translators: this string indicates that all the tables in connection named in the
 #. * 1st "%s" will appear in the SQL namespace named as the 2nd "%s"
-#: ../tools/common/t-app.c:3138
+#: ../tools/common/t-app.c:3097
 #, c-format
 msgid "%s in the '%s' namespace"
 msgstr "%s ve jmenném prostoru „%s“"
 
 #. Translators: this string indicates that the dataset named in the 1st "%s"
 #. * will appear as the table named as the 2nd "%s"
-#: ../tools/common/t-app.c:3152
+#: ../tools/common/t-app.c:3111
 #, c-format
 msgid "%s mapped to the %s table"
 msgstr "%s mapovaná do tabulky %s"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3185 ../tools/common/t-app.c:3288
-#: ../tools/common/t-app.c:3322 ../tools/common/t-app.c:3345
-#: ../tools/common/t-app.c:3383 ../tools/common/t-app.c:3422
-#: ../tools/common/t-app.c:3523 ../tools/common/t-app.c:3576
-#: ../tools/common/t-app.c:3652 ../tools/common/t-app.c:5079
-#: ../tools/common/t-app.c:5168
+#: ../tools/common/t-app.c:3144 ../tools/common/t-app.c:3247
+#: ../tools/common/t-app.c:3281 ../tools/common/t-app.c:3304
+#: ../tools/common/t-app.c:3342 ../tools/common/t-app.c:3381
+#: ../tools/common/t-app.c:3482 ../tools/common/t-app.c:3535
+#: ../tools/common/t-app.c:3611 ../tools/common/t-app.c:5038
+#: ../tools/common/t-app.c:5127
 msgid "No connection opened"
 msgstr "Není otevřeno žádné připojení"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3205
+#: ../tools/common/t-app.c:3164
 #, c-format
 msgid "Could not write to temporary file '%s': %s"
 msgstr "Nelze zapsat do dočasného souboru „%s“: %s"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3242
+#: ../tools/common/t-app.c:3201
 #, c-format
 msgid "could not start editor '%s'"
 msgstr "nelze spustit editor „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3247
+#: ../tools/common/t-app.c:3206
 msgid "Could not start /bin/sh"
 msgstr "Nelze spustit /bin/sh"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3389
+#: ../tools/common/t-app.c:3348
 msgid "Missing FILE to write to"
 msgstr "Schází SOUBOR, do kterého se má zapisovat"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3428
+#: ../tools/common/t-app.c:3387
 msgid "Favorite name"
 msgstr "Název oblíbeného"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3429
+#: ../tools/common/t-app.c:3388
 msgid "Comments"
 msgstr "Komentáře"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3430
+#: ../tools/common/t-app.c:3389
 msgid "SQL"
 msgstr "SQL"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3536 ../tools/common/t-app.c:3636
-#: ../tools/common/t-app.c:3701
+#: ../tools/common/t-app.c:3495 ../tools/common/t-app.c:3595
+#: ../tools/common/t-app.c:3660
 msgid "Missing query buffer name"
 msgstr "Schází název paměti dotazů"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3560
+#: ../tools/common/t-app.c:3519
 msgid "Query buffer is empty"
 msgstr "Paměť dotazů je prázdná"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3604 ../tools/common/t-favorites.c:1091
+#: ../tools/common/t-app.c:3563 ../tools/common/t-favorites.c:1091
 msgid "Could not find favorite"
 msgstr "Nelze přidat oblíbenou"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3786 ../tools/common/t-app.c:3851
-#: ../tools/common/t-app.c:4567
+#: ../tools/common/t-app.c:3745 ../tools/common/t-app.c:3810
+#: ../tools/common/t-app.c:4526
 #, c-format
 msgid "No parameter named '%s' defined"
 msgstr "Není definován žádný parametr s názvem „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3798
+#: ../tools/common/t-app.c:3757
 msgid "List of defined parameters"
 msgstr "Seznam definovaných parametrů"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3879
+#: ../tools/common/t-app.c:3838
 msgid "dimensions (columns x rows)"
 msgstr "rozměry (sloupců × řádků)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3880
+#: ../tools/common/t-app.c:3839
 msgid "List of kept data"
 msgstr "Vypsat přechovávaná data"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3929 ../tools/common/t-app.c:3970
-#: ../tools/common/t-app.c:4093 ../tools/common/t-app.c:4162
-#: ../tools/common/t-app.c:4234
+#: ../tools/common/t-app.c:3888 ../tools/common/t-app.c:3929
+#: ../tools/common/t-app.c:4052 ../tools/common/t-app.c:4121
+#: ../tools/common/t-app.c:4193
 msgid "Missing argument"
 msgstr "Schází argument"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:3938 ../tools/common/t-app.c:3980
-#: ../tools/common/t-app.c:4101 ../tools/common/t-app.c:4170
+#: ../tools/common/t-app.c:3897 ../tools/common/t-app.c:3939
+#: ../tools/common/t-app.c:4060 ../tools/common/t-app.c:4129
 #, c-format
 msgid "Could not find dataset named '%s'"
 msgstr "Nelze najít datovou sadu pojmenovanou „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4122
+#: ../tools/common/t-app.c:4081
 #, c-format
 msgid "Could not identify column '%s'"
 msgstr "Nelze zjistit sloupec „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4225
+#: ../tools/common/t-app.c:4184
 #, c-format
 msgid "Unknown import format '%s'"
 msgstr "Neznámý importní formát „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4246
+#: ../tools/common/t-app.c:4205
 #, c-format
 msgid "Could not import file '%s'"
 msgstr "Nelze importovat soubor „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4330
+#: ../tools/common/t-app.c:4289
 #, c-format
 msgid "Graph written to '%s'\n"
 msgstr "Graf zapsán do „%s“\n"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4333
+#: ../tools/common/t-app.c:4292
 #, c-format
 msgid ""
 "Graph written to '%s'\n"
@@ -10450,131 +10477,131 @@ msgstr ""
 "Poznámka: pro zobrazení grafu nastavte proměnnou prostředí "
 "GDA_SQL_VIEWER_PNG nebo GDA_SQL_VIEWER_PDF\n"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4389
+#: ../tools/common/t-app.c:4348
 msgid "Could not start HTTPD server"
 msgstr "Nelze spustit server HTTPD"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4411
+#: ../tools/common/t-app.c:4370
 msgid "HTTPD server stopped"
 msgstr "Server HTTPD zastaven"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4430
+#: ../tools/common/t-app.c:4389
 msgid "HTTPD server started"
 msgstr "Server HTTPD spuštěn"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4435
+#: ../tools/common/t-app.c:4394
 msgid "Invalid port specification"
 msgstr "Neplatné zadání portu"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4472
+#: ../tools/common/t-app.c:4431
 msgid "Wrong row condition"
 msgstr "Nesprávná podmínka řádku"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4501
+#: ../tools/common/t-app.c:4460
 msgid "No unique row identified"
 msgstr "Nebyl zjištěn žádný jedinečný řádek"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4573 ../tools/common/t-app.c:4714
+#: ../tools/common/t-app.c:4532 ../tools/common/t-app.c:4673
 msgid "Wrong number of arguments"
 msgstr "Nesprávný počet parametrů"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4585 ../tools/common/t-app.c:4599
+#: ../tools/common/t-app.c:4544 ../tools/common/t-app.c:4558
 msgid "Could not write file"
 msgstr "Nelze zapsat soubor"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4751
+#: ../tools/common/t-app.c:4710
 msgid "Missing data on which to operate"
 msgstr "Schází data, se kterými se má operovat"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4756
+#: ../tools/common/t-app.c:4715
 msgid "Missing row fields specifications"
 msgstr "Schází specifikace řádkových polí"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4774
+#: ../tools/common/t-app.c:4733
 msgid "Wrong SELECT argument"
 msgstr "Nesprávné argument příkazu SELECT"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4812 ../tools/common/t-app.c:4840
+#: ../tools/common/t-app.c:4771 ../tools/common/t-app.c:4799
 msgid "Wrong data field argument"
 msgstr "Nesprávný argument datového pole"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:4912
+#: ../tools/common/t-app.c:4871
 msgid "Missing foreign key declaration specification"
 msgstr "Schází specifikace deklarace cizího klíče"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5029
+#: ../tools/common/t-app.c:4988
 msgid "Malformed foreign key declaration specification"
 msgstr "Chybná specifikace deklarace cizího klíče"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5061
+#: ../tools/common/t-app.c:5020
 #, c-format
 msgid "Malformed table name specification '%s'"
 msgstr "Chybná specifikace názvu tabulky „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5153 ../tools/common/t-app.c:5230
+#: ../tools/common/t-app.c:5112 ../tools/common/t-app.c:5189
 msgid "Missing foreign key name argument"
 msgstr "Schází argument s názvem cizího klíče"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5255 ../tools/common/t-app.c:5356
-#: ../tools/common/t-app.c:5453 ../tools/common/t-app.c:5551
+#: ../tools/common/t-app.c:5214 ../tools/common/t-app.c:5315
+#: ../tools/common/t-app.c:5412 ../tools/common/t-app.c:5510
 msgid "Connection is not an LDAP connection"
 msgstr "Připojení není připojení LDAP"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5277
+#: ../tools/common/t-app.c:5236
 #, c-format
 msgid "Unknown search scope '%s'"
 msgstr "Neznámý rozsah hledání „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5287
+#: ../tools/common/t-app.c:5246
 msgid "Missing filter which to operate"
 msgstr "Schází filtr, se kterými se má operovat"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5371
+#: ../tools/common/t-app.c:5330
 msgid "Missing current DN or new DN specification"
 msgstr "Schází určení současného DN nebo nového DN"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5468
+#: ../tools/common/t-app.c:5427
 msgid "Missing DN of LDAP entry"
 msgstr "Schází DN záznamu LDAP"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5473
+#: ../tools/common/t-app.c:5432
 msgid "Missing operation to perform on LDAP entry's attributes"
 msgstr "Schází operace, která se má provést s atributy záznamu LDAP"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5485
+#: ../tools/common/t-app.c:5444
 #, c-format
 msgid "Unknown operation '%s' to perform on LDAP entry's attributes"
 msgstr "Neznámá operace „%s“, která se má provést s atributy záznamu LDAP"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5506
+#: ../tools/common/t-app.c:5465
 #, c-format
 msgid "Wrong attribute value specification '%s'"
 msgstr "Zadána nesprávná hodnota atributu „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5565
+#: ../tools/common/t-app.c:5524
 msgid "Missing DN (Distinguished name) argument"
 msgstr "Schází argument s DN (rozlišovacím názvem)"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5578
+#: ../tools/common/t-app.c:5537
 #, c-format
 msgid "Unknown '%s' argument"
 msgstr "Neznámý argument „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5589
+#: ../tools/common/t-app.c:5548
 #, c-format
 msgid "Could not find entry with DN '%s'"
 msgstr "Nelze najít záznam s DN „%s“"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5597 ../tools/common/t-config-info.c:122
+#: ../tools/common/t-app.c:5556 ../tools/common/t-config-info.c:122
 #: ../tools/common/t-config-info.c:291
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribut"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5598
+#: ../tools/common/t-app.c:5557
 msgid "Required?"
 msgstr "Vyžadováno?"
 
-#: ../tools/common/t-app.c:5600
+#: ../tools/common/t-app.c:5559
 msgid "LDAP entry's Attributes"
 msgstr "Atributy záznamu LDAP"
 
@@ -10764,7 +10791,7 @@ msgstr "Nelze otevřít rouru „%s“: %s"
 msgid "Can't initialize dictionary to store favorites"
 msgstr "Nelze inicializovat slovník pro uložení oblíbených"
 
-#: ../tools/common/t-term-context.c:482
+#: ../tools/common/t-term-context.c:523
 #, c-format
 msgid "Can't open file '%s' for reading: %s\n"
 msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ pro čtení: %s\n"
@@ -10969,9 +10996,53 @@ msgid "Can't parse file '%s', ignoring it"
 msgstr "Nelze zpracovat soubor „%s“, ignoruje se"
 
 #: ../tools/resources/menus.ui.h:1
+msgid "_Open Connection"
+msgstr "_Otevřít připojení"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:2
+msgid "Bind connections"
+msgstr "Na_vázat připojení"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:3
+msgid "_Connections list"
+msgstr "_Seznam připojení"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:4
+msgid "_New Window"
+msgstr "_Nové okno"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:5
 msgid "New Window for..."
 msgstr "Nové okno pro…"
 
-#: ../tools/resources/menus.ui.h:2
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:9
+msgid "_Connection"
+msgstr "_Připojení"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:10
+msgid "_Begin transaction"
+msgstr "Z_ačít transakci"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:11
+msgid "_Commit transaction"
+msgstr "_Schválit transakci"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:12
+msgid "_Rollback transaction"
+msgstr "V_rátit zpět transakci"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:13
+msgid "_Fetch Meta Data"
+msgstr "Získat m_etadata"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:14
+msgid "_Connection properties"
+msgstr "Vlastnosti _připojení"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:15
+msgid "_Close connection"
+msgstr "U_zavřít připojení"
+
+#: ../tools/resources/menus.ui.h:16
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazit"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]