[damned-lies] Updated Slovak translationcommit 53747b26892fab6a91c0f2fc7a35c6a78970af7e
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Wed Oct 14 20:12:28 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  119 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 61 insertions(+), 58 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 2a037a9..bb6bafc 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: damned-lies\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-25 07:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-26 13:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-13 13:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-14 22:12+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
 
 #: common/views.py:45
 msgid "translator-credits"
@@ -1596,7 +1596,7 @@ msgstr "Správca fotografií pre GNOME"
 
 #: database-content.py:522
 msgid "System and session manager. To submit your translation, <a 
href=\"https://github.com/systemd/systemd/pulls\";>create a pull request</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Správca systému a relácií. Na odoslanie vášho prekladu, <a 
href=\"https://github.com/systemd/systemd/pulls\";>vytvorte požiadavku na začlenenie</a>."
 
 #: database-content.py:523
 msgid "GNOME Teletext viewer"
@@ -1907,8 +1907,7 @@ msgstr "Bugzilla účet"
 msgid "This should be an email address, useful if not equal to 'E-mail address' field"
 msgstr "Mala by to byť emailová adresa. Táto informácia sa hodí, ak nie je rovnaká ako tá v poli „Email“"
 
-#. Translators: string used as separator in person list
-#: people/templatetags/people.py:17
+#: people/templatetags/people.py:21
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
@@ -1951,33 +1950,33 @@ msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
 msgid "You have to provide a category when a version is specified."
 msgstr "Musíte poskytnúť kategóriu, keď je určená verzia."
 
-#: stats/models.py:118
+#: stats/models.py:121
 #, python-format
 msgid "Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href=\"%(link)s\">external 
platform</a> to see how you can submit your translation."
 msgstr ""
 "Preklady pre tento modul sú externe hosťované. Na zistenie, ako máte odoslať váš preklad, prejdite, prosím, 
na <a href=\"%(link)s\">stránky externej platformy</a>."
 
-#: stats/models.py:282
+#: stats/models.py:285
 msgid "This branch is not linked from any release"
 msgstr "Na túto vetvu neodkazuje žiadne vydanie"
 
-#: stats/models.py:473
+#: stats/models.py:492
 msgid "Can't generate POT file, using old one."
 msgstr "Nedá sa vytvoriť súbor POT; použil sa starý."
 
-#: stats/models.py:475
+#: stats/models.py:494
 msgid "Can't generate POT file, statistics aborted."
 msgstr "Nedá sa vytvoriť súbor POT, štatistiky ukončené."
 
-#: stats/models.py:493
+#: stats/models.py:512
 msgid "Can't copy new POT file to public location."
 msgstr "Nový súbor POT sa nepodarilo skopírovať na verejne prístupné miesto."
 
-#: stats/models.py:775
+#: stats/models.py:816
 msgid "Error retrieving pot file from URL."
 msgstr "Chyba získavania súboru s príponou .pot z adresy URL."
 
-#: stats/models.py:804
+#: stats/models.py:845
 #, python-format
 msgid ""
 "Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
@@ -1988,21 +1987,21 @@ msgstr ""
 "<pre>%(cmd)s\n"
 "%(output)s</pre>"
 
-#: stats/models.py:828
+#: stats/models.py:869
 #, python-format
 msgid "Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
 msgstr "Záznam pre tento jazyk sa nenachádza v %(var)s v súbore %(file)s."
 
-#: stats/models.py:1366 stats/models.py:1733
+#: stats/models.py:1355 stats/models.py:1724
 #, python-format
 msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
 msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
 
-#: stats/models.py:1392
+#: stats/models.py:1381
 msgid "POT file unavailable"
 msgstr "Súbor POT nedostupný"
 
-#: stats/models.py:1397
+#: stats/models.py:1386
 #, python-format
 msgid "%(count)s message"
 msgid_plural "%(count)s messages"
@@ -2010,16 +2009,16 @@ msgstr[0] "%(count)s správ"
 msgstr[1] "%(count)s správa"
 msgstr[2] "%(count)s správy"
 
-#: stats/models.py:1398
+#: stats/models.py:1387
 #, python-format
 msgid "updated on %(date)s"
 msgstr "aktualizovaný %(date)s"
 
-#: stats/models.py:1400 templates/vertimus/vertimus_detail.html:57 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:178
+#: stats/models.py:1389 templates/vertimus/vertimus_detail.html:57 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:178
 msgid "Y-m-d g:i a O"
 msgstr "d.m.Y G:i O"
 
-#: stats/models.py:1402
+#: stats/models.py:1391
 #, python-format
 msgid "%(count)s word"
 msgid_plural "%(count)s words"
@@ -2027,7 +2026,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slov"
 msgstr[1] "%(count)s slovo"
 msgstr[2] "%(count)s slová"
 
-#: stats/models.py:1404
+#: stats/models.py:1393
 #, python-format
 msgid "%(count)s figure"
 msgid_plural "%(count)s figures"
@@ -2035,21 +2034,21 @@ msgstr[0] "%(count)s obrázkov"
 msgstr[1] "%(count)s obrázok"
 msgstr[2] "%(count)s obrázky"
 
-#: stats/models.py:1405
+#: stats/models.py:1394
 #, python-format
 msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
 msgstr "Súbor POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
 
-#: stats/models.py:1408
+#: stats/models.py:1397
 #, python-format
 msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
 msgstr "Súbor POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
 
-#: stats/models.py:1561
+#: stats/models.py:1550
 msgid "This POT file has not been generated through the standard intltool method."
 msgstr "Tento súbor POT nebol vygenerovaný pomocou štandardnej metódy intltool."
 
-#: stats/models.py:1562
+#: stats/models.py:1551
 msgid "This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils method."
 msgstr "Tento súbor POT nebol vygenerovaný pomocou štandardnej metódy gnome-doc-utils."
 
@@ -2351,6 +2350,10 @@ msgstr "Kontaktujte nás"
 msgid "The GNOME Foundation"
 msgstr "Nadácia GNOME"
 
+#: templates/base.html:106
+msgid "Resources"
+msgstr "Prostriedky"
+
 #: templates/base.html:108
 msgid "Developer Center"
 msgstr "Vývojárske centrum"
@@ -2551,14 +2554,6 @@ msgstr "Väčšinou sa získavajú z repozitára git a uchovávame o nich všetk
 msgid "All modules"
 msgstr "Všetky moduly"
 
-#: templates/languages/language_all_modules.html:27 templates/languages/language_release.html:29 
templates/people/person_detail.html:53
-msgid "Hide completed modules"
-msgstr "Skryť dokončené moduly"
-
-#: templates/languages/language_all_modules.html:31 templates/languages/language_release.html:30 
templates/people/person_detail.html:57
-msgid "Show completed modules"
-msgstr "Zobraziť dokončené moduly"
-
 #: templates/languages/language_list.html:4 templates/languages/language_list.html:9
 msgid "GNOME Languages"
 msgstr "Jazyky prostredia GNOME"
@@ -2585,51 +2580,59 @@ msgstr "Ak niečo na tejto stránke potrebuje zmenu, <a href=\"%(bug_url)s\">zad
 msgid "The modules of this release are not part of the GNOME Git repository. Please check each module's web 
page to see where to send translations."
 msgstr "Moduly tohto vydania nie sú súčasťou git repozitára GNOME. Ak chcete zistiť, kam treba posielať 
preklady, skontrolujte web stránku každého modulu."
 
-#: templates/languages/language_release.html:40
+#: templates/languages/language_release.html:35
 msgid "Download all po files"
 msgstr "Prevziať všetky súbory s príponou .po"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:7 templates/languages/language_release_stats.html:65 
templates/languages/language_release_summary.html:27
+#: templates/languages/language_release_stats.html:6 templates/people/person_detail.html:53
+msgid "Hide completed modules"
+msgstr "Skryť dokončené moduly"
+
+#: templates/languages/language_release_stats.html:7 templates/people/person_detail.html:54
+msgid "Show completed modules"
+msgstr "Zobraziť dokončené moduly"
+
+#: templates/languages/language_release_stats.html:12 templates/languages/language_release_stats.html:70 
templates/languages/language_release_summary.html:27
 #: templates/languages/language_release_summary.html:33 templates/languages/language_release_summary.html:38 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:78
 #: templates/vertimus/vertimus_detail.html:110
 msgid "Translated/Fuzzy/Untranslated"
 msgstr "Preložené/Nepresné/Nepreložené"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:21 templates/people/person_detail.html:65 
templates/vertimus/activity_summary.html:31
+#: templates/languages/language_release_stats.html:26 templates/people/person_detail.html:61 
templates/vertimus/activity_summary.html:31
 msgid "Module"
 msgstr "Modul"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:21 templates/module_edit_branches.html:18
+#: templates/languages/language_release_stats.html:26 templates/module_edit_branches.html:18
 msgid "Branch"
 msgstr "Vetva"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:23 templates/people/person_detail.html:65
+#: templates/languages/language_release_stats.html:28 templates/people/person_detail.html:61
 msgid "Statistics"
 msgstr "Štatistika"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:23 templates/languages/language_release_summary.html:12 
templates/languages/language_release_summary.html:17
-#: templates/people/person_detail.html:65 templates/release_detail.html:22 
templates/release_detail.html.py:27 templates/stats_show.html:57
+#: templates/languages/language_release_stats.html:28 templates/languages/language_release_summary.html:12 
templates/languages/language_release_summary.html:17
+#: templates/people/person_detail.html:61 templates/release_detail.html:22 
templates/release_detail.html.py:27 templates/stats_show.html:57
 msgid "Graph"
 msgstr "Graf"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:24
+#: templates/languages/language_release_stats.html:29
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:24 templates/people/person_detail.html:65 
templates/vertimus/activity_summary.html:31
+#: templates/languages/language_release_stats.html:29 templates/people/person_detail.html:61 
templates/vertimus/activity_summary.html:31
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:34
+#: templates/languages/language_release_stats.html:39
 #, python-format
 msgid "%(categname)s (%(percentage)s%% translated)"
 msgstr "%(categname)s (preložených %(percentage)s %%)"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:61 templates/stats_show.html:11
+#: templates/languages/language_release_stats.html:66 templates/stats_show.html:11
 msgid "This document is written in Mallard documentation format"
 msgstr "Tento dokument je napísaný v dokumentačnom formáte Mallard"
 
-#: templates/languages/language_release_stats.html:95
+#: templates/languages/language_release_stats.html:100
 msgid "Error summary"
 msgstr "Súhrn chyby"
 
@@ -2668,7 +2671,7 @@ msgstr "Zabudli ste svoje heslo?"
 msgid "Module Statistics: %(name)s"
 msgstr "Štatistika modulu %(name)s"
 
-#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:225
+#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:226
 msgid "This module has been archived. It is only kept for statistical purposes. Please don't translate it 
any more."
 msgstr "Tento modul bol archivovaný. Je ponechaný iba pre štatistické účely. Prosím, už ho neprekladajte."
 
@@ -2776,11 +2779,11 @@ msgstr "Zvoliť"
 msgid "Module maintenance"
 msgstr "Údržba modulu"
 
-#: templates/people/person_detail.html:61
+#: templates/people/person_detail.html:57
 msgid "Current activity"
 msgstr "Aktuálna aktivita"
 
-#: templates/people/person_detail.html:65 templates/vertimus/activity_summary.html:31
+#: templates/people/person_detail.html:61 templates/vertimus/activity_summary.html:31
 msgid "State"
 msgstr "Stav"
 
@@ -3197,24 +3200,24 @@ msgstr "Odkaz na tento komentár"
 msgid "diff with:"
 msgstr "porovnať s:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:213
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:214
 msgid "No current actions."
 msgstr "Žiadne aktuálne akcie."
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:217
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:218
 msgid "New Action"
 msgstr "Nová akcia"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:221
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:222
 #, python-format
 msgid "You need <a href=\"%(login_url)s\">to be authenticated</a> and member of the %(team_name)s team."
 msgstr "Musíte <a href=\"%(login_url)s\">overiť svoju totožnosť</a> a byť členom tímu %(team_name)s."
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:250
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:251
 msgid "Submit"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:257
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:258
 msgid "This team is not using the translation workflow."
 msgstr "Tento tím nepoužíva na prekladanie schému práce"
 
@@ -3429,11 +3432,11 @@ msgstr "Do modulu %(module)s - %(branch)s - %(domain)s (%(language)s) bol pridan
 msgid "The commit failed. The error was: '%s'"
 msgstr "Začlenenie zlyhalo. Chyba bola: „%s“"
 
-#: vertimus/views.py:122
+#: vertimus/views.py:125
 msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
 msgstr "Počas odosielania pošty nastala chyba. Nebola odoslaná žiadna pošta."
 
-#: vertimus/views.py:125
+#: vertimus/views.py:128
 #, python-format
 msgid "An error occurred during applying your action: %s"
 msgstr "Počas aplikovania vašej akcie nastala chyba: %s"
@@ -3444,17 +3447,17 @@ msgstr "Počas aplikovania vašej akcie nastala chyba: %s"
 #  PM: a prečo nie?
 # MČ: Súbor bol odoslaný používateľom ... dňa ... . Prípadne prehodiť meno a dátum.
 # PM: nevidím dôvod to meniť
-#: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
+#: vertimus/views.py:175 vertimus/views.py:185 vertimus/views.py:198
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
 msgstr "<a href=\"%(url)s\">Odoslaný súbor</a> by %(name)s dňa %(date)s"
 
-#: vertimus/views.py:204
+#: vertimus/views.py:207
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
 msgstr "<a href=\"%(url)s\">Najnovší začlenený súbor</a> pre %(lang)s"
 
-#: vertimus/views.py:212
+#: vertimus/views.py:215
 msgid "Latest POT file"
 msgstr "Najnovší súbor POT"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]