[sound-juicer] Updated Slovak translationcommit c01544a451a72724f18edf7d36663a1e2df2b6d8
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Wed Oct 14 19:44:24 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  235 +++++++++++++++++++-------------------------------------------
 1 files changed, 71 insertions(+), 164 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index de6255f..15cb4af 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,17 +9,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sound-juicer\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=sound-";
-"juicer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-08-24 11:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-08-24 18:19+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=sound-juicer&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2015-10-14 12:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-14 21:44+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
 
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:1
@@ -27,14 +26,10 @@ msgid "The CD to extract from"
 msgstr "CD, z ktorého sa má extrahovať"
 
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:2
-msgid ""
-"Please note: Sound Juicer currently only handles real device names, no "
-"symlinks like e.g. /dev/cdrom. An empty key implicates that the system's "
-"default CD-ROM drive will be used."
+msgid "Please note: Sound Juicer currently only handles real device names, no symlinks like e.g. /dev/cdrom. 
An empty key implicates that the system's default CD-ROM drive will be used."
 msgstr ""
-"Poznámka: Sound Juicer momentálne pracuje so skutočnými názvami zariadení a "
-"nie so symbolickými odkazmi ako napr. /dev/cdrom. Prázdny kľúč značí, že "
-"bude použitá systémom predvolená jednotka CD-ROM."
+"Poznámka: Sound Juicer momentálne pracuje so skutočnými názvami zariadení a nie so symbolickými odkazmi ako 
napr. /dev/cdrom. Prázdny kľúč značí, že bude použitá systémom predvolená "
+"jednotka CD-ROM."
 
 # short description
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:3
@@ -59,28 +54,16 @@ msgstr "Štruktúra adresárov pre extrahované súbory"
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:8
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Format specifiers: %at - album title; %aT - album title (lowercase); %aa - "
-"album artist; %aA - album artist (lowercase); %as - album artist (sortable); "
-"%aS - album artist (sortable lowercase); %ac - album composer; %aC - album "
-"composer (lowercase); %ap - album composer (sortable); %aP - album composer "
-"(sortable lowercase); %ay - album year; %tt - track title; %tT - track title "
-"(lowercase); %ta - track artist; %tA - track artist (lowercase); %ts - track "
-"artist (sortable); %tS - track artist (sortable lowercase); %tc - track "
-"composer; %tC - track composer (lowercase); %tp - track composer (sortable); "
-"%tP - track composer (sortable lowercase)."
+"Format specifiers: %at - album title; %aT - album title (lowercase); %aa - album artist; %aA - album artist 
(lowercase); %as - album artist (sortable); %aS - album artist (sortable "
+"lowercase); %ac - album composer; %aC - album composer (lowercase); %ap - album composer (sortable); %aP - 
album composer (sortable lowercase); %ay - album year; %tt - track title; %tT - "
+"track title (lowercase); %ta - track artist; %tA - track artist (lowercase); %ts - track artist (sortable); 
%tS - track artist (sortable lowercase); %tc - track composer; %tC - track "
+"composer (lowercase); %tp - track composer (sortable); %tP - track composer (sortable lowercase)."
 msgstr ""
-"Formát špecifikátorov: %at -- názov albumu %aT -- názov albumu (malými "
-"písmenami) %aa -- interpret albumu %aA -- interpret albumu (malými "
-"písmenami) %as -- interpret albumu (zoraditeľné) %aS -- interpret albumu "
-"(zoraditeľné, malými písmenami) %ac -- skladateľ albumu %aC -- skladateľ "
-"albumu (malými písmenami) %ap -- skladateľ albumu (zoraditeľné) %aP -- "
-"skladateľ albumu (zoraditeľné, malymi písmenami)%tn -- %ay -- rok vydania "
-"albumu %tt -- názov stopy %tT -- názov stopy (malými písmenami) %ta -- "
-"interpret stopy %tA -- interpret stopy (malými písmenami) %ts -- interpret "
-"stopy (zoraditeľné) %tS -- interpret stopy (zoraditeľné, malými písmenami) "
-"%tc -- skladateľ stopy %tC -- skladateľ stopy (malými písmenami) %tp -- "
-"skladateľ stopy (zoraditeľné) %tP -- skladateľ stopy (zoraditeľné, malými "
-"písmenami)"
+"Formát špecifikátorov: %at -- názov albumu %aT -- názov albumu (malými písmenami) %aa -- interpret albumu 
%aA -- interpret albumu (malými písmenami) %as -- interpret albumu (zoraditeľné) "
+"%aS -- interpret albumu (zoraditeľné, malými písmenami) %ac -- skladateľ albumu %aC -- skladateľ albumu 
(malými písmenami) %ap -- skladateľ albumu (zoraditeľné) %aP -- skladateľ albumu "
+"(zoraditeľné, malymi písmenami)%tn -- %ay -- rok vydania albumu %tt -- názov stopy %tT -- názov stopy 
(malými písmenami) %ta -- interpret stopy %tA -- interpret stopy (malými písmenami) "
+"%ts -- interpret stopy (zoraditeľné) %tS -- interpret stopy (zoraditeľné, malými písmenami) %tc -- 
skladateľ stopy %tC -- skladateľ stopy (malými písmenami) %tp -- skladateľ stopy "
+"(zoraditeľné) %tP -- skladateľ stopy (zoraditeľné, malými písmenami)"
 
 # short description
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:9
@@ -91,33 +74,18 @@ msgstr "Vzor názvu súborov"
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:11
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Do not specify an extension. Format specifiers: %at - album title; %aT - "
-"album title (lowercase); %aa - album artist; %aA - album artist (lowercase); "
-"%as - album artist (sortable); %aS - album artist (sortable lowercase); %ac "
-"- album composer; %aC - album composer (lowercase); %ap - album composer "
-"(sortable); %aP - album composer (sortable lowercase); %tn - track number (i."
-"e 8); %tN - track number, zero padded (i.e 08); %tt - track title; %tT - "
-"track title (lowercase); %ta - track artist; %tA - track artist (lowercase); "
-"%ts - track artist (sortable); %tS - track artist (sortable lowercase); %tc "
-"- track composer; %tC - track composer (lowercase); %tp - track composer "
-"(sortable); %tP - track composer (sortable lowercase); %dn - disc and track "
-"number (i.e Disk 2 - 6, or 6); %dN - disc number, zero padded (i.e d02t06, "
-"or 06)."
+"Do not specify an extension. Format specifiers: %at - album title; %aT - album title (lowercase); %aa - 
album artist; %aA - album artist (lowercase); %as - album artist (sortable); %aS - "
+"album artist (sortable lowercase); %ac - album composer; %aC - album composer (lowercase); %ap - album 
composer (sortable); %aP - album composer (sortable lowercase); %tn - track number (i."
+"e 8); %tN - track number, zero padded (i.e 08); %tt - track title; %tT - track title (lowercase); %ta - 
track artist; %tA - track artist (lowercase); %ts - track artist (sortable); %tS - "
+"track artist (sortable lowercase); %tc - track composer; %tC - track composer (lowercase); %tp - track 
composer (sortable); %tP - track composer (sortable lowercase); %dn - disc and track "
+"number (i.e Disk 2 - 6, or 6); %dN - disc number, zero padded (i.e d02t06, or 06)."
 msgstr ""
-"Nezadávajte príponu súborov. Formát špecifikátorov: %at -- názov albumu %aT "
-"-- názov albumu (malými písmenami) %aa -- interpret albumu %aA -- interpret "
-"albumu (malými písmenami) %as -- interpret albumu (zoraditeľné) %aS -- "
-"interpret albumu (zoraditeľné, malými písmenami) %ac -- skladateľ albumu %aC "
-"-- skladateľ albumu (malými písmenami) %ap -- skladateľ albumu (zoraditeľné) "
-"%aP -- skladateľ albumu (zoraditeľné, malymi písmenami) %tn -- číslo stopy "
-"(napr. 8) %tN -- číslo stopy, doplnené nulami (napr. 08) %tt -- názov stopy "
-"%tT -- názov stopy (malými písmenami) %ta -- autor stopy %tA -- autor stopy "
-"(malými písmenami) %ts -- autor stopy (zoraditeľné) %tS -- autor stopy "
-"(zoraditeľné, malými písmenami) %tc -- skladateľ stopy %tC -- skladateľ "
-"stopy (malými písmenami) %tp -- skladateľ stopy (zoraditeľné) %tP -- "
-"skladateľ stopy (zoraditeľné, malými písmenami %dn -- číslo disku a stopy, "
-"doplnené nulami (napr. Disk 2 - 6, alebo 6) %dN -- zhustené číslo disku a "
-"stopy, doplnené nulami (napr. d02t06, alebo 06)"
+"Nezadávajte príponu súborov. Formát špecifikátorov: %at -- názov albumu %aT -- názov albumu (malými 
písmenami) %aa -- interpret albumu %aA -- interpret albumu (malými písmenami) %as -- "
+"interpret albumu (zoraditeľné) %aS -- interpret albumu (zoraditeľné, malými písmenami) %ac -- skladateľ 
albumu %aC -- skladateľ albumu (malými písmenami) %ap -- skladateľ albumu "
+"(zoraditeľné) %aP -- skladateľ albumu (zoraditeľné, malymi písmenami) %tn -- číslo stopy (napr. 8) %tN -- 
číslo stopy, doplnené nulami (napr. 08) %tt -- názov stopy %tT -- názov stopy "
+"(malými písmenami) %ta -- autor stopy %tA -- autor stopy (malými písmenami) %ts -- autor stopy 
(zoraditeľné) %tS -- autor stopy (zoraditeľné, malými písmenami) %tc -- skladateľ stopy %tC "
+"-- skladateľ stopy (malými písmenami) %tp -- skladateľ stopy (zoraditeľné) %tP -- skladateľ stopy 
(zoraditeľné, malými písmenami %dn -- číslo disku a stopy, doplnené nulami (napr. Disk 2 - "
+"6, alebo 6) %dN -- zhustené číslo disku a stopy, doplnené nulami (napr. d02t06, alebo 06)"
 
 # short description
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:12
@@ -127,9 +95,7 @@ msgstr "Režim knižnice paranoia, ktorý sa má používať"
 # long description
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:13
 msgid "Paranoia flags: disable; fragment; overlap; scratch; repair."
-msgstr ""
-"Režim knižnice paranoia: disable(zakázať); fragment; overlap(prekryv); "
-"scratch(poškrabané); repair(opraviť)."
+msgstr "Režim knižnice paranoia: disable(zakázať); fragment; overlap(prekryv); scratch(poškrabané); 
repair(opraviť)."
 
 # short description
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:14
@@ -138,12 +104,8 @@ msgstr "Určuje, či sa majú odstrániť špeciálne znaky z názvov súborov."
 
 # long description
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:15
-msgid ""
-"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
-"be removed from the output filename."
-msgstr ""
-"Ak je povolené, budú špeciálne znaky ako medzera, náhradné znaky a spätné "
-"lomky odstránené z názvu výstupného súboru."
+msgid "If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will be removed from the 
output filename."
+msgstr "Ak je povolené, budú špeciálne znaky ako medzera, náhradné znaky a spätné lomky odstránené z názvu 
výstupného súboru."
 
 # short description
 #: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:16
@@ -163,9 +125,7 @@ msgstr "Hlasitosť zvuku"
 # PM: rozmýšľam či nezvoliť slovenský názov niečo ako Pasírovač zvuku alebo niečo v tom štýle; ak súhlasíš 
zmeň všade
 # JK: Nezdá sa mi to rozumné, pretože ak sa v programe vyskytne problém a používateľ sa pokúsi vyhľadať 
nejaké informácie tak po zadaní preloženého názvu sa mu zobrazia nerelevantné výsledky.
 # desktop entry name
-#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:1
-#: ../data/appdata/sound-juicer.appdata.xml.in.h:1 ../data/sound-juicer.ui.h:1
-#: ../src/sj-main.c:133 ../src/sj-main.c:135 ../src/sj-main.c:2503
+#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:1 ../data/appdata/sound-juicer.appdata.xml.in.h:1 
../data/sound-juicer.ui.h:1 ../src/sj-main.c:133 ../src/sj-main.c:135 ../src/sj-main.c:2503
 msgid "Sound Juicer"
 msgstr "Sound Juicer"
 
@@ -194,33 +154,23 @@ msgstr "Nástroj na ripovanie CD s čistým rozhraním a jednoduchými nastaveni
 
 #: ../data/appdata/sound-juicer.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
-"Sound Juicer is a simple and clean CD ripping tool. It allows you to extract "
-"the audio from audio compact discs and convert them into audio files that "
-"your computer can understand and play. Sound Juicer can also play the audio "
-"tracks directly from the CD, allowing you to preview the CD before ripping "
-"it."
+"Sound Juicer is a simple and clean CD ripping tool. It allows you to extract the audio from audio compact 
discs and convert them into audio files that your computer can understand and "
+"play. Sound Juicer can also play the audio tracks directly from the CD, allowing you to preview the CD 
before ripping it."
 msgstr ""
-"Sound Juicer je jednoducý a čistý nástroj na ripovanie CD. Umožňuje vám "
-"extrahovať zvuk z audio kompaktných diskov a skonvertovať ho do audio "
-"súborov, ktoré váš počítač dokáže prehrať. Sound Juicer tiež prehrá audio "
-"stopy priamo z CD, čím vám umožní vypočuť si ukážku CD pred ripovaním."
+"Sound Juicer je jednoduchý a čistý nástroj na ripovanie CD. Umožňuje vám extrahovať zvuk z audio 
kompaktných diskov a skonvertovať ho do audio súborov, ktoré váš počítač dokáže prehrať. "
+"Sound Juicer tiež prehrá audio stopy priamo z CD, čím vám umožní vypočuť si ukážku CD pred ripovaním."
 
 #: ../data/appdata/sound-juicer.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
-"Sound Juicer is designed to be easy to use, and to work with little user "
-"intervention. When you start Sound Juicer, it will examine the CD in the "
-"drive and try to locate information about the audio tracks using the freely-"
-"available MusicBrainz service."
+"Sound Juicer is designed to be easy to use, and to work with little user intervention. When you start Sound 
Juicer, it will examine the CD in the drive and try to locate information about "
+"the audio tracks using the freely-available MusicBrainz service."
 msgstr ""
-"Sound Juicer je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko používať, s minimálnym "
-"zásahom používateľa. Keď spustíte Sound Juicer, overí CD v jednotke a skúsi "
-"vyhľadať informácie o audio stopách použitím voľne dostupnej služby "
-"MusicBrainz."
+"Sound Juicer je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko používať, s minimálnym zásahom používateľa. Keď spustíte 
Sound Juicer, overí CD v jednotke a skúsi vyhľadať informácie o audio stopách "
+"použitím voľne dostupnej služby MusicBrainz."
 
 # PM: toto sa mi nevidí; skor to zašle údaje o albume do MusicBrainz kvôli získaniu názvu albumu a pesniciek
 # button
 #: ../data/sound-juicer.ui.h:2
-#| msgid "S_ubmit Album"
 msgid "_Edit Album"
 msgstr "_Upraviť album"
 
@@ -269,14 +219,12 @@ msgid "Tracks"
 msgstr "Stopy"
 
 # button
-#: ../data/sound-juicer.ui.h:12 ../src/sj-main.c:2238 ../src/sj-play.c:121
-#: ../src/sj-play.c:259 ../src/sj-play.c:622
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:12 ../src/sj-main.c:2238 ../src/sj-play.c:121 ../src/sj-play.c:259 
../src/sj-play.c:622
 msgid "_Play"
 msgstr "_Prehrať"
 
 # GtkStockItem
-#: ../data/sound-juicer.ui.h:13 ../src/sj-extracting.c:233
-#: ../src/sj-main.c:2262
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:13 ../src/sj-extracting.c:233 ../src/sj-main.c:2262
 msgid "E_xtract"
 msgstr "E_xtrahovať"
 
@@ -293,12 +241,8 @@ msgstr "Najdených viacero albumov"
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626511
 # GtkLabel label
 #: ../data/sound-juicer.ui.h:16
-msgid ""
-"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
-"and press <i>Continue</i>."
-msgstr ""
-"Toto CD by mohlo byť jedným z viacerých albumov. Vyberte si, prosím, ktorý z "
-"nasledujúcich albumov to je a stlačte <i>Pokračovať</i>."
+msgid "This CD could be more than one album. Please select which album it is below and press 
<i>Continue</i>."
+msgstr "Toto CD by mohlo byť jedným z viacerých albumov. Vyberte si, prosím, ktorý z nasledujúcich albumov 
to je a stlačte <i>Pokračovať</i>."
 
 # Gtkbutton label
 #: ../data/sound-juicer.ui.h:17 ../src/sj-main.c:240
@@ -478,11 +422,8 @@ msgstr "Nepodarilo sa získať aktuálnu pozíciu stopy"
 
 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:451
 #, c-format
-msgid ""
-"Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
-msgstr ""
-"Objekt extraktora nie je platný. To je zlé, pozrite si chyby na svojej "
-"konzole."
+msgid "Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
+msgstr "Objekt extraktora nie je platný. To je zlé, pozrite si chyby na svojej konzole."
 
 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:711
 #, c-format
@@ -497,8 +438,7 @@ msgstr "Nenašiel sa zásuvný modul potrebný na prístup k súborom"
 #. FIXME: would be nicer to only check if "cdrom" is being probed,
 #. * but libbrasero doesn't seem to have an API for that
 #.
-#: ../libjuicer/sj-metadata.c:211 ../libjuicer/sj-metadata.c:234
-#: ../libjuicer/sj-metadata.c:245
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:211 ../libjuicer/sj-metadata.c:234 ../libjuicer/sj-metadata.c:245
 #, c-format
 msgid "Cannot read CD: %s"
 msgstr "Nedá sa čítať CD: %s"
@@ -516,11 +456,8 @@ msgstr "Zariadenie „%s” neobsahuje žiadne médium"
 
 #: ../libjuicer/sj-metadata.c:231
 #, c-format
-msgid ""
-"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa otvoriť zariadenie „%s”. Preverte prístupové práva k "
-"zariadeniu."
+msgid "Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie „%s”. Preverte prístupové práva k zariadeniu."
 
 #: ../libjuicer/sj-metadata.c:373
 msgid "Czechoslovakia"
@@ -555,13 +492,11 @@ msgstr "Juhoslávia"
 msgid "Cannot access CD"
 msgstr "Nedá sa získať prístup k CD"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:115 ../src/egg-play-preview.c:469
-#: ../src/sj-main.c:363
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:115 ../src/egg-play-preview.c:469 ../src/sj-main.c:363
 msgid "Unknown Title"
 msgstr "Neznámy názov"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:121 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:151
-#: ../src/egg-play-preview.c:474 ../src/sj-extracting.c:980
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:121 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:151 ../src/egg-play-preview.c:474 
../src/sj-extracting.c:980
 msgid "Unknown Artist"
 msgstr "Neznámy interpret"
 
@@ -689,39 +624,27 @@ msgstr "Neznámy album"
 
 #: ../src/sj-about.c:51
 msgid ""
-"Sound Juicer is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
+"Sound Juicer is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
+"the License, or (at your option) any later version."
 msgstr ""
-"Sound Juicer je slobodný softvér; môžete ho ďalej šíriť a/alebo upravovať "
-"podľa ustanovení licencie GNU General Public License (Všeobecnej verejnej "
-"licencie GNU), vydávanej nadáciou Free Software Foundation, a to buď podľa "
-"2. verzie tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek "
-"neskoršej verzie."
+"Sound Juicer je slobodný softvér; môžete ho ďalej šíriť a/alebo upravovať podľa ustanovení licencie GNU 
General Public License (Všeobecnej verejnej licencie GNU), vydávanej nadáciou Free "
+"Software Foundation, a to buď podľa 2. verzie tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek 
neskoršej verzie."
 
 #: ../src/sj-about.c:55
 msgid ""
-"Sound Juicer is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
-"more details."
+"Sound Juicer is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the "
+"GNU General Public License for more details."
 msgstr ""
-"Sound Juicer je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK "
-"ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE "
-"URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte v licencii GNU General Public "
-"License."
+"Sound Juicer je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani 
odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti "
+"hľadajte v licencii GNU General Public License."
 
 #: ../src/sj-about.c:59
 msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Sound Juicer; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with Sound Juicer; if not, write to 
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+"02110-1301 USA"
 msgstr ""
-"Kópiu licencie GNU General Public License by ste mali dostať spolu s "
-"programom Sound Juicer. Ak sa tak nestalo, napíšte na Free Software "
-"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
-"USA."
+"Kópiu licencie GNU General Public License by ste mali dostať spolu s programom Sound Juicer. Ak sa tak 
nestalo, napíšte na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, "
+"Boston, MA 02110-1301, USA."
 
 #: ../src/sj-about.c:70
 msgid "An Audio CD Extractor"
@@ -803,8 +726,7 @@ msgstr "Extrahovanie CD dokončené"
 msgid "Sound Juicer could not extract this CD."
 msgstr "Programu Sound Juicer sa nepodarilo extrahovať toto CD."
 
-#: ../src/sj-extracting.c:699 ../src/sj-main.c:179 ../src/sj-main.c:426
-#: ../src/sj-main.c:465 ../src/sj-main.c:1197 ../src/sj-main.c:1385
+#: ../src/sj-extracting.c:699 ../src/sj-main.c:179 ../src/sj-main.c:426 ../src/sj-main.c:465 
../src/sj-main.c:1197 ../src/sj-main.c:1385
 msgid "Reason"
 msgstr "Dôvod"
 
@@ -932,29 +854,17 @@ msgid "(unknown)"
 msgstr "(neznámy)"
 
 #: ../src/sj-main.c:364
-msgid ""
-"This album is not in the MusicBrainz database, please click ‘Edit Album’ to "
-"open your browser and edit it in MusicBrainz."
-msgstr ""
-"Tento album sa nenachádza v databáze služby MusicBrainz. Kliknutím na "
-"„Upraviť album“ otvoríte váš prehliadač a album upravíte v službe "
-"MusicBrainz."
+msgid "This album is not in the MusicBrainz database, please click ‘Edit Album’ to open your browser and 
edit it in MusicBrainz."
+msgstr "Tento album sa nenachádza v databáze služby MusicBrainz. Kliknutím na „Upraviť album“ otvoríte váš 
prehliadač a album upravíte v službe MusicBrainz."
 
 #: ../src/sj-main.c:366
 #, c-format
-msgid ""
-"Could not find %s by %s on MusicBrainz, please click ‘Edit Album’ to open "
-"your browser and edit it in MusicBrainz."
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa nájsť album %s od interpreta %s v službe MusicBrainz. "
-"Kliknutím na „Upraviť album“ otvoríte váš prehliadač a album upravíte v "
-"službe MusicBrainz."
+msgid "Could not find %s by %s on MusicBrainz, please click ‘Edit Album’ to open your browser and edit it in 
MusicBrainz."
+msgstr "Nepodarilo sa nájsť album %s od interpreta %s v službe MusicBrainz. Kliknutím na „Upraviť album“ 
otvoríte váš prehliadač a album upravíte v službe MusicBrainz."
 
 #: ../src/sj-main.c:402
 msgid "Click ‘Reload’ to load the edited album details from MusicBrainz"
-msgstr ""
-"Kliknutím na „Znovu načítať“ načítate podrobnosti o upravovanom albume zo "
-"služby MusicBrainz"
+msgstr "Kliknutím na „Znovu načítať“ načítate podrobnosti o upravovanom albume zo služby MusicBrainz"
 
 #: ../src/sj-main.c:424
 msgid "Could not open URL"
@@ -1088,12 +998,10 @@ msgstr "Nenašla sa žiadna mechanika CD"
 
 #: ../src/sj-main.c:1475
 msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
-msgstr ""
-"Programu Sound Juicer sa nepodarilo nájsť žiadnu mechaniku CD na čítanie."
+msgstr "Programu Sound Juicer sa nepodarilo nájsť žiadnu mechaniku CD na čítanie."
 
 #: ../src/sj-main.c:1508
-msgid ""
-"The currently selected audio profile is not available on your installation."
+msgid "The currently selected audio profile is not available on your installation."
 msgstr "Aktuálne zvolený profil zvuku nie je vo vašej inštalácii k dispozícii."
 
 # button
@@ -1275,8 +1183,7 @@ msgstr "Skladateľ stopy - Interpret stopy - Názov stopy"
 
 #: ../src/sj-prefs.c:78
 msgid "Track Composer (sortable) - Track Artist (sortable) - Track Title"
-msgstr ""
-"Skladateľ albumu (zoraditeľný) - Interpret stopy (zoraditeľný) - Názov stopy"
+msgstr "Skladateľ albumu (zoraditeľný) - Interpret stopy (zoraditeľný) - Názov stopy"
 
 #: ../src/sj-prefs.c:79
 msgid "Number. Track Composer - Track Artist - Track Title"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]