[meld/meld-3-14] Updated Czech translationcommit 7cf5934724b91847d2924a246a9b176b237ffda0
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Sun Oct 11 18:45:01 2015 +0200

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |   28 ++++++++++++++++------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 12 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 6a24099..b33bcf5 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -5,9 +5,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: meld master\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-20 19:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-21 11:57+0200\n"
+"Project-Id-Version: meld 3.14\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-11 11:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-11 18:42+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -33,8 +33,7 @@ msgstr "3"
 #: C/resolving-conflicts.page:10 C/preferences.page:10 C/file-changes.page:10
 #: C/file-mode.page:11 C/flattened-view.page:10 C/index.page:8
 #: C/vc-mode.page:10 C/keyboard-shortcuts.page:10 C/introduction.page:10
-#: C/folder-mode.page:10 C/missing-functionality.page:10
-#: C/command-line.page:10
+#: C/folder-mode.page:10 C/missing-functionality.page:10 C/command-line.page:10
 msgid "Kai Willadsen"
 msgstr "Kai Willadsen"
 
@@ -709,10 +708,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Název příkazu, který provede otevření textových souborů v externím editoru. "
 "Stačí samotný příkaz (např. <cmd>gedit</cmd>), a otevíraný soubor je pak "
-"předán jako poslední argument. Nebo případně můžete do příkazu přidat <code>"
-"{file}</code> a <code>{line}</code>,  které pak <app>Meld</app> nahradí "
-"názvem souboru včetně cesty, respektive číslem aktuálního řádku. (např. "
-"<cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
+"předán jako poslední argument. Nebo případně můžete do příkazu přidat "
+"<code>{file}</code> a <code>{line}</code>,  které pak <app>Meld</app> "
+"nahradí názvem souboru včetně cesty, respektive číslem aktuálního řádku. "
+"(např. <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
 
 #. (itstool) path: terms/title
 #: C/preferences.page:31
@@ -1441,9 +1440,9 @@ msgid "Find the next instance of the string."
 msgstr "Najít následující výskyt řetězce"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts.page:90 C/keyboard-shortcuts.page:96
-msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
+#: C/keyboard-shortcuts.page:90
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Down</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>↓</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/keyboard-shortcuts.page:91
@@ -1455,6 +1454,11 @@ msgstr ""
 "keyseq>)"
 
 #. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:96
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>↑</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
 #: C/keyboard-shortcuts.page:97
 msgid ""
 "Go to the previous difference. (Also <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]