[release-notes/gnome-3-18] Update Galician translationscommit 3ef7391b1d43127ad3c5e4d74c7d8d17db0d524c
Author: Fran Dieguez <fran openhost es>
Date:   Fri Oct 2 13:10:09 2015 +0200

    Update Galician translations

 help/gl/gl.po |  204 ++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 79 insertions(+), 125 deletions(-)
---
diff --git a/help/gl/gl.po b/help/gl/gl.po
index 183230a..bcef29c 100644
--- a/help/gl/gl.po
+++ b/help/gl/gl.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes gnome-3-18\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-19 23:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-20 01:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-02 00:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-02 13:10+0200\n"
 "Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez gnome org>\n"
 "Language-Team: gnome-l10n-gl gnome org\n"
 "Language: gl\n"
@@ -28,10 +28,6 @@ msgstr "Fran Diéguez <frandieguez gnome org>, 2015."
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/index.page:35
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/google-drive-integration.png' "
-#| "md5='0bcaaca01402801173fbb5763aa99e6b'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/google-drive-integration.png' "
@@ -48,7 +44,8 @@ msgstr ""
 #: C/index.page:42
 msgctxt "_"
 msgid "external ref='figures/files.png' md5='77e32a49b3c39663ba66322010fdfa3c'"
-msgstr "external ref='figures/files.png' md5='77e32a49b3c39663ba66322010fdfa3c'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/files.png' md5='77e32a49b3c39663ba66322010fdfa3c'"
 
 #. (itstool) path: media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -70,9 +67,6 @@ msgstr ""
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/index.page:68
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/calendar.png' md5='ea32d1ce5945efd0070ca3da833bd9bf'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/calendar.png' md5='d56076ce72bf6fd297d0d5a27b8764d4'"
@@ -99,10 +93,6 @@ msgstr ""
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/index.page:81
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/characters.png' "
-#| "md5='c9e30091ab1b815c08909022924c977b'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/characters.png' md5='dc9afbabb12c7ec2c1936096d7f241b8'"
@@ -133,16 +123,21 @@ msgstr "Presentando GNOME 3.18: Gothenburg"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/index.page:29
+#| msgid ""
+#| "GNOME 3.18 is the latest version of GNOME 3, and is the result of 6 "
+#| "months’ hard work by the GNOME community. It contains major new features, "
+#| "as well as many smaller improvements and bug fixes. In total, the release "
+#| "incorporates 33525 changes, made by approximately 1043 contributors."
 msgid ""
 "GNOME 3.18 is the latest version of GNOME 3, and is the result of 6 months’ "
 "hard work by the GNOME community. It contains major new features, as well as "
 "many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates "
-"33525 changes, made by approximately 1043 contributors."
+"25112 changes, made by approximately 772 contributors."
 msgstr ""
 "GNOME 3.18 é a última versión de GNOME 3, resultado de 6 meses de traballo "
 "desde o Proxecto GNOME. Inclúe moitas novas características importantes, así "
-"como un gran número de pequenas melloras. Esta publicación inclúe 33.525 "
-"cambios, feitos por aproximadamente 1043 colaboradores."
+"como un gran número de pequenas melloras. Esta publicación inclúe 25.112 "
+"cambios, feitos por aproximadamente 772 colaboradores."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/index.page:31
@@ -313,12 +308,6 @@ msgstr "Actualizacións de Firmware"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:61
-#| msgid ""
-#| "In the past, it has been difficult to update device software (such as "
-#| "your computer’s BIOS) under GNOME. Now this has changed, thanks to a new "
-#| "initiative called the <link href=\"https://beta-lvfs.rhcloud.com/\";>Linux "
-#| "Vendor Firmware Service</link>. This aims to make it possible for "
-#| "hardware manufacturers to distribute firmware updates for GNU/Linux."
 msgid ""
 "In the past, it has been difficult to update device software (such as your "
 "computer’s BIOS) under GNOME. Now this has changed, thanks to a new "
@@ -449,7 +438,6 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:87
-#| msgid "And that’s not all"
 msgid "And That’s Not All"
 msgstr "E iso non é todo"
 
@@ -546,10 +534,6 @@ msgstr ""
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/more.page:60
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/touch-selections.png' "
-#| "md5='8288493535f4dbc52a8e8250c5234b2a'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/touch-selections.png' "
@@ -578,9 +562,6 @@ msgstr ""
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/more.page:73
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/todo.png' md5='b7bf1148ff6f56c1f7f67261c2779f8a'"
 msgctxt "_"
 msgid "external ref='figures/todo.png' md5='f8ea599d1d55075589265ac1d29d4019'"
 msgstr "external ref='figures/todo.png' md5='f8ea599d1d55075589265ac1d29d4019'"
@@ -814,9 +795,8 @@ msgstr ""
 "Tarefas é un novo aplicativo que se publica como unha vista previa da "
 "tecnoloxía en GNOME 3.18. É un xestor de tarefas persoais simple: nel pode "
 "introducir tarefas, agrupalas, marcalas cunha cor, priorizalas e ter unhas "
-"notas anexadas a outras. Tamén pode planificar tarefas e a vista "
-"<gui>Hoxe</gui> ofrécelle unha vista xeral do que debería facer a "
-"continuación."
+"notas anexadas a outras. Tamén pode planificar tarefas e a vista <gui>Hoxe</"
+"gui> ofrécelle unha vista xeral do que debería facer a continuación."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/more.page:78
@@ -1157,7 +1137,6 @@ msgstr "Os cursores animados agora móstranse sen saltos."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:54
-#| msgid "GTK’s OpenGL support is now available under Wayland."
 msgid "GTK+’s OpenGL support is now available under Wayland."
 msgstr ""
 "A compatibilidade de OpenGL en GTK+ agora está dispoñíbel baixo Wayland."
@@ -1281,8 +1260,8 @@ msgstr ""
 "durante o clico 3.18. XDG-App (a ferramenta que permite instalar runtimes e "
 "aplicativos) e agora oficialmente un proxecto de freedesktop.org, con "
 "publicacións para varias distribucións. Ademáis o runtime de GNOME e as "
-"construcións de SDK están dispoñíbeis en <link href=\"http://sdk.gnome.org/\"";
-">sdk.gnome.org</link>."
+"construcións de SDK están dispoñíbeis en <link href=\"http://sdk.gnome.org/";
+"\">sdk.gnome.org</link>."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:81
@@ -1507,32 +1486,22 @@ msgstr "Internacionalización"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/i18n.page:29
+#| msgid ""
+#| "Thanks to members of the worldwide <link href=\"https://wiki.gnome.org/";
+#| "TranslationProject\">GNOME Translation Project</link>, GNOME 3.18 offers "
+#| "support for more than 41 languages with at least 80 percent of strings "
+#| "translated. User documentation is also available in many languages."
 msgid ""
 "Thanks to members of the worldwide <link href=\"https://wiki.gnome.org/";
 "TranslationProject\">GNOME Translation Project</link>, GNOME 3.18 offers "
-"support for more than 41 languages with at least 80 percent of strings "
+"support for more than 39 languages with at least 80 percent of strings "
 "translated. User documentation is also available in many languages."
 msgstr ""
-"Grazas aos membros do <link href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject";
-"\">Proxecto de tradución de GNOME</link> repartidos por todo o mundo, GNOME "
-"3.18 está dispoñíbel en máis de 41 idiomas con cando menos un 80% das cadeas "
-"traducidas. A documentación de usuario tamén está dispoñíbel en varios "
-"idiomas."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:32
-msgid "Arabic"
-msgstr "Árabe"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:33
-msgid "Assamese"
-msgstr "Asamés"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:34
-msgid "Asturian"
-msgstr "Asturiano"
+"Grazas aos membros do <link href=\"https://wiki.gnome.org/";
+"TranslationProject\">Proxecto de tradución de GNOME</link> repartidos por "
+"todo o mundo, GNOME 3.18 está dispoñíbel en máis de 39 idiomas con cando "
+"menos un 80% das cadeas traducidas. A documentación de usuario tamén está "
+"dispoñíbel en varios idiomas."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:35
@@ -1540,11 +1509,6 @@ msgid "Basque"
 msgstr "Basco"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:36
-msgid "Belarusian"
-msgstr "Bieloruso"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:37
 msgid "Bosniac"
 msgstr "Bosnio"
@@ -1605,11 +1569,6 @@ msgid "Dutch"
 msgstr "Holandés"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:49
-msgid "Estonian"
-msgstr "Estonio"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:50
 msgid "Finnish"
 msgstr "Finés"
@@ -1635,21 +1594,11 @@ msgid "Greek"
 msgstr "Grego"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:55
-msgid "Gujarati"
-msgstr "Guxaratí"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:56
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreo"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:57
-msgid "Hindi"
-msgstr "Hindi"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:58
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Hungaro"
@@ -1670,11 +1619,6 @@ msgid "Japanese"
 msgstr "Xaponés"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:62
-msgid "Kannada"
-msgstr "Kannada"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:63
 msgid "Korean"
 msgstr "Coreano"
@@ -1690,16 +1634,6 @@ msgid "Lithuanian"
 msgstr "Lituano"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:66
-msgid "Macedonian"
-msgstr "Macedonio"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:67
-msgid "Malayalam"
-msgstr "Malaio"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:68
 msgid "Marathi"
 msgstr "Marathi"
@@ -1725,16 +1659,6 @@ msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugués"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:73
-msgid "Punjabi"
-msgstr "Punxabi"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:74
-msgid "Romanian"
-msgstr "Romanés"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:75
 msgid "Russian"
 msgstr "Ruso"
@@ -1770,40 +1694,20 @@ msgid "Swedish"
 msgstr "Sueco"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:82
-msgid "Tamil"
-msgstr "Tamil"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:83
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:84
-msgid "Thai"
-msgstr "Thai"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:85
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turco"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:86
-msgid "Uighur"
-msgstr "Uighur"
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/i18n.page:87
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ucraíno"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/i18n.page:88
-msgid "Vietnamese"
-msgstr "Vietnamita"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/i18n.page:91
 msgid ""
@@ -1826,5 +1730,55 @@ msgstr ""
 "pode saber como <link href=\"https://live.gnome.org/TranslationProject/";
 "ContributeTranslations\">axudar a traducir GNOME</link>."
 
-#~ msgid "gsettings set org.gtk.Settings.Debug enable-inspector-keybinding true"
-#~ msgstr "gsettings set org.gtk.Settings.Debug enable-inspector-keybinding true"
+#~ msgid "Arabic"
+#~ msgstr "Árabe"
+
+#~ msgid "Assamese"
+#~ msgstr "Asamés"
+
+#~ msgid "Asturian"
+#~ msgstr "Asturiano"
+
+#~ msgid "Belarusian"
+#~ msgstr "Bieloruso"
+
+#~ msgid "Estonian"
+#~ msgstr "Estonio"
+
+#~ msgid "Gujarati"
+#~ msgstr "Guxaratí"
+
+#~ msgid "Hindi"
+#~ msgstr "Hindi"
+
+#~ msgid "Kannada"
+#~ msgstr "Kannada"
+
+#~ msgid "Macedonian"
+#~ msgstr "Macedonio"
+
+#~ msgid "Malayalam"
+#~ msgstr "Malaio"
+
+#~ msgid "Punjabi"
+#~ msgstr "Punxabi"
+
+#~ msgid "Romanian"
+#~ msgstr "Romanés"
+
+#~ msgid "Tamil"
+#~ msgstr "Tamil"
+
+#~ msgid "Thai"
+#~ msgstr "Thai"
+
+#~ msgid "Uighur"
+#~ msgstr "Uighur"
+
+#~ msgid "Vietnamese"
+#~ msgstr "Vietnamita"
+
+#~ msgid ""
+#~ "gsettings set org.gtk.Settings.Debug enable-inspector-keybinding true"
+#~ msgstr ""
+#~ "gsettings set org.gtk.Settings.Debug enable-inspector-keybinding true"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]