[gimp] Updated Serbian translationcommit 2ba3dcb6a5abc98a83009241680a3d3b05ec7b4f
Author: Милош Поповић <gpopac gmail com>
Date:  Thu Oct 1 11:44:52 2015 +0000

  Updated Serbian translation

 po/sr.po | 3824 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 2194 insertions(+), 1630 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 45b7d7a..c0e5162 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -12,10 +12,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: GIMP 2.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-04-01 05:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-08 20:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-09-29 05:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-01 13:43+0200\n"
 "Last-Translator: Милош Поповић <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: српски <gnom prevod org>\n"
+"Language-Team: српски <gnome-sr googlegroups org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgid ""
 "distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
 "and image authoring."
 msgstr ""
-"ГИМП је скраћени назив за Гнуов програм за обраду слика. Слободно је "
+"Гимп је скраћени назив за Гнуов програм за обраду слика. Слободно је "
 "расподељив за задатке као што је сређивање фотографија, слагање слика и "
 "издавање слика."
 
@@ -221,11 +221,11 @@ msgstr "Исписује поређан списак застарелих пос
 msgid "Show a preferences page with experimental features"
 msgstr "Приказује страну са подешавањима експерименталних могућности"
 
-#: ../app/main.c:402
+#: ../app/main.c:447
 msgid "[FILE|URI...]"
 msgstr "[Датотека|Путања...]"
 
-#: ../app/main.c:420
+#: ../app/main.c:465
 msgid ""
 "GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
 "Make sure a proper setup for your display environment exists."
@@ -233,24 +233,24 @@ msgstr ""
 "Гимп не може да покрене графичко сучеље.\n"
 "Проверите да ли постоји исправно подешавање вашег окружења приказа."
 
-#: ../app/main.c:439
+#: ../app/main.c:484
 msgid "Another GIMP instance is already running."
 msgstr "Већ је покренут један примерак Гимпа."
 
-#: ../app/main.c:524
+#: ../app/main.c:572
 msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
 msgstr "Гимпов излаз. Укуцајте неки знак да затворите овај прозор."
 
-#: ../app/main.c:525
+#: ../app/main.c:573
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(Укуцајте неки знак да затворите овај прозор)\n"
 
-#: ../app/main.c:542
+#: ../app/main.c:590
 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
 msgstr "Гимпов излаз. Можете да умањите овај прозор, али га немојте затворити."
 
-#: ../app/sanity.c:600
+#: ../app/sanity.c:603
 #, c-format
 msgid ""
 "The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
@@ -261,7 +261,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Проверите вредност променљиве окружења „G_FILENAME_ENCODING“."
 
-#: ../app/sanity.c:619
+#: ../app/sanity.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
@@ -296,7 +296,7 @@ msgstr "Уређивач четкице"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
 #: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:1039
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2613
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2690
 msgid "Brushes"
 msgstr "Четкице"
 
@@ -340,7 +340,7 @@ msgstr "Прикачив"
 
 #. Document History
 #: ../app/actions/actions.c:142 ../app/dialogs/dialogs.c:338
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1366
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1438
 msgid "Document History"
 msgstr "Историјат документа"
 
@@ -375,7 +375,7 @@ msgid "Filters"
 msgstr "Филтери"
 
 #: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:334
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2710
 msgid "Fonts"
 msgstr "Фонтови"
 
@@ -386,12 +386,12 @@ msgstr "Уређивач прелива"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
 #: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:1059
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:330 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:330 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2706
 msgid "Gradients"
 msgstr "Преливи"
 
 #: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:1074
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:346 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2637
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:346 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2714
 msgid "Tool Presets"
 msgstr "Подешавања алата"
 
@@ -426,23 +426,23 @@ msgstr "Уређивач палета"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
 #: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:1054
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:332 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2625
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:332 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2702
 msgid "Palettes"
 msgstr "Палете"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
 #: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:1049
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2621
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2698
 msgid "Patterns"
 msgstr "Шаре"
 
-#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2641
+#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2724
 msgid "Plug-Ins"
 msgstr "Прикључци"
 
 #. Quick Mask Color
-#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:390
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1862
+#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:392
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1938
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Брза маска"
 
@@ -795,14 +795,14 @@ msgstr "Уреди боју канала"
 msgid "_Fill opacity:"
 msgstr "_Неровидност попуне:"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:275
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:332
+#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:278
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:333
 msgid "Channel"
 msgstr "Канал"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:117
 #: ../app/actions/channels-commands.c:159
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:327
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:328
 msgid "New Channel"
 msgstr "Нови канал"
 
@@ -814,55 +814,110 @@ msgstr "Могућности новог канала"
 msgid "New Channel Color"
 msgstr "Боја новог канала"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:253
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:648
+#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:264
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:649
 #: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:259
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:777
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:778
 #, c-format
 msgid "%s Channel Copy"
 msgstr "Умножак канала „%s“"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:45
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Colormap Menu"
 msgstr "Изборник мапе боја"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Edit Color..."
 msgstr "_Уреди боју..."
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:50
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Edit this color"
 msgstr "Уређује текућу боју"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Add Color from FG"
 msgstr "_Додај боју из четкице"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:59
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Add current foreground color"
 msgstr "Додаје боју из текуће четкице"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Add Color from BG"
 msgstr "_Додај боју из позадине"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:65
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Add current background color"
 msgstr "Додаје боју из текуће позадине"
 
-#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:73
+#| msgid "Select Color"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "_Select this Color"
+msgstr "_Изабери ову боју"
+
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:74
+#| msgctxt "tools-action"
+#| msgid "Select regions with similar colors"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "Select all pixels with this color"
+msgstr "Прави избор из целе слике на основу изабране боје пиксела"
+
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:79
+#| msgctxt "channels-action"
+#| msgid "_Add to Selection"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "_Add to Selection"
+msgstr "_Додај у избор"
+
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:80
+#| msgctxt "channels-action"
+#| msgid "Add this channel to the current selection"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "Add all pixels with this color to the current selection"
+msgstr "Додаје све пикселе ове боје у текући избор"
+
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:85
+#| msgctxt "channels-action"
+#| msgid "_Subtract from Selection"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "_Subtract from Selection"
+msgstr "_Избаци из избора"
+
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:86
+#| msgctxt "channels-action"
+#| msgid "Subtract this channel from the current selection"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "Subtract all pixels with this color from the current selection"
+msgstr "Уклања све пикселе ове боје из текућег избора"
+
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:91
+#| msgctxt "channels-action"
+#| msgid "_Intersect with Selection"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "_Intersect with Selection"
+msgstr "_Пресеци избором"
+
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:92
+#| msgctxt "channels-action"
+#| msgid "Intersect this channel with the current selection"
+msgctxt "colormap-action"
+msgid "Intersect all pixels with this color with the current selection"
+msgstr "Прави пресек свих пиксела ове боје са текућим избором"
+
+#: ../app/actions/colormap-commands.c:74
 #, c-format
 msgid "Edit colormap entry #%d"
 msgstr "Уредите унос #%d боје палете"
 
-#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
+#: ../app/actions/colormap-commands.c:81
 msgid "Edit Colormap Entry"
 msgstr "Уредите унос боје палете"
 
@@ -966,22 +1021,22 @@ msgctxt "context-action"
 msgid "Exchange foreground and background colors"
 msgstr "Мења место бојама четкице и позадине"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:427
+#: ../app/actions/context-commands.c:431
 #, c-format
 msgid "Paint Mode: %s"
 msgstr "Режим цртања: %s"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:553
+#: ../app/actions/context-commands.c:557
 #, c-format
 msgid "Brush Shape: %s"
 msgstr "Облик четкице: %s"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:613
+#: ../app/actions/context-commands.c:617
 #, c-format
 msgid "Brush Radius: %2.2f"
 msgstr "Полупречник четкице: %2.2f"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:721
+#: ../app/actions/context-commands.c:725
 #, c-format
 msgid "Brush Angle: %2.2f"
 msgstr "Угао четкице: %2.2f"
@@ -1002,12 +1057,12 @@ msgid "Use the composite color of all visible layers"
 msgstr "Користите састављену боју свих видљивих слојева"
 
 #: ../app/actions/data-commands.c:90 ../app/actions/documents-commands.c:383
-#: ../app/actions/file-commands.c:209 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:230
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:271
+#: ../app/actions/file-commands.c:212 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:213
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:254
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:218
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:228
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:592
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:737 ../app/widgets/gimptoolbox.c:809
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:593
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:738 ../app/widgets/gimptoolbox.c:809
 #: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:170
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1021,15 +1076,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/actions/data-commands.c:114
 #: ../app/actions/tool-options-commands.c:74
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:120 ../app/core/gimpimage.c:1881
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:120 ../app/core/gimpimage.c:1902
 #: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/core/gimppalette-import.c:208
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:186
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:94
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:90
 msgid "Untitled"
 msgstr "Без наслова"
 
 #: ../app/actions/data-commands.c:213 ../app/actions/documents-commands.c:189
-#: ../app/actions/file-commands.c:520
+#: ../app/actions/file-commands.c:538
 #, c-format
 msgid "Can't show file in file manager: %s"
 msgstr "Не могу да прикажем управника датотека: %s"
@@ -1405,7 +1460,7 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
 msgstr "Претражује наредбе на основу кључних речи и покреће их"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:339
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1783 ../app/widgets/gimptoolbox.c:533
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1859 ../app/widgets/gimptoolbox.c:533
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Алатница"
 
@@ -1559,7 +1614,7 @@ msgstr "Самостално"
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:127
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Loc_k Tab to Dock"
-msgstr "_Закључај лист за луку"
+msgstr "_Закључај лист за прикачив прозор"
 
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:129
 msgctxt "dockable-action"
@@ -1770,7 +1825,7 @@ msgstr "_Померај..."
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:83
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Shift the pixels, optionally wrapping them at the borders"
-msgstr "Момера пикселе, по могућности преламајући их на ивицама"
+msgstr "Помера пикселе, по могућности преламајући их на ивицама"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:91
 msgctxt "drawable-action"
@@ -2229,29 +2284,29 @@ msgstr "По_нови"
 msgid "_Fade..."
 msgstr "Избле_ди..."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:150
+#: ../app/actions/edit-commands.c:151
 msgid "Clear Undo History"
 msgstr "Очистите историјат опозива"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:176
+#: ../app/actions/edit-commands.c:177
 msgid "Really clear image's undo history?"
 msgstr "Да очистим историјат опозивања слике?"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:189
+#: ../app/actions/edit-commands.c:190
 #, c-format
 msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
 msgstr "Чишћење историјата опозивања у овој слици ће ослободити %s меморије."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:219
+#: ../app/actions/edit-commands.c:220
 msgid "Cut pixels to the clipboard"
 msgstr "Исеците пикселе у списак исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:249 ../app/actions/edit-commands.c:278
+#: ../app/actions/edit-commands.c:250 ../app/actions/edit-commands.c:279
 msgid "Copied pixels to the clipboard"
 msgstr "Умножи пикселе у списак исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:342 ../app/actions/edit-commands.c:378
-#: ../app/actions/edit-commands.c:572 ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:289
+#: ../app/actions/edit-commands.c:343 ../app/actions/edit-commands.c:379
+#: ../app/actions/edit-commands.c:573 ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:295
 msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
 msgstr "Нема података слике у остави за убацивање."
 
@@ -2260,33 +2315,33 @@ msgstr "Нема података слике у остави за убацива
 msgid "Clipboard"
 msgstr "Списак исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:392
+#: ../app/actions/edit-commands.c:393
 msgid "Cut Named"
 msgstr "Исеците именовано"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:395 ../app/actions/edit-commands.c:436
-#: ../app/actions/edit-commands.c:456
+#: ../app/actions/edit-commands.c:396 ../app/actions/edit-commands.c:437
+#: ../app/actions/edit-commands.c:457
 msgid "Enter a name for this buffer"
 msgstr "Унесите назив за ову међумеморију"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:433
+#: ../app/actions/edit-commands.c:434
 msgid "Copy Named"
 msgstr "Умножите именовано"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:453
+#: ../app/actions/edit-commands.c:454
 msgid "Copy Visible Named "
 msgstr "Умножите видљиво именовано"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:589
+#: ../app/actions/edit-commands.c:590
 msgid "There is no active layer or channel to cut from."
 msgstr "Нема текућег слоја или канала из којег исећи."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:594 ../app/actions/edit-commands.c:626
-#: ../app/actions/edit-commands.c:650
+#: ../app/actions/edit-commands.c:595 ../app/actions/edit-commands.c:627
+#: ../app/actions/edit-commands.c:651
 msgid "(Unnamed Buffer)"
 msgstr "(Неименована међумеморија)"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:621
+#: ../app/actions/edit-commands.c:622
 msgid "There is no active layer or channel to copy from."
 msgstr "Нема текућег слоја или канала из којег умножити."
 
@@ -2545,50 +2600,58 @@ msgstr "П_репиши „%s“"
 msgid "Export"
 msgstr "Извези"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:122 ../app/actions/file-commands.c:543
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:77
+#: ../app/actions/file-commands.c:125 ../app/actions/file-commands.c:561
+#: ../app/widgets/gimpopendialog.c:73
 msgid "Open Image"
 msgstr "Отвори слику"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:143
+#: ../app/actions/file-commands.c:146
 msgid "Open Image as Layers"
 msgstr "Отвори слику као слој"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:279
+#: ../app/actions/file-commands.c:276 ../app/widgets/gimpsavedialog.c:271
+#, c-format
+msgid ""
+"The image uses features from %s and cannot be saved for older GIMP versions."
+msgstr ""
+"Слика користи неке могућности из верзије %s, па је не можете сачувати "
+"старијим Гимпом."
+
+#: ../app/actions/file-commands.c:297
 msgid "No changes need to be saved"
 msgstr "Нема измена за чување"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:286 ../app/actions/file-commands.c:758
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:102
+#: ../app/actions/file-commands.c:304 ../app/actions/file-commands.c:775
+#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:146
 msgid "Save Image"
 msgstr "Сачувај слику"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:292
+#: ../app/actions/file-commands.c:310
 msgid "Save a Copy of the Image"
 msgstr "Сачувај умножак слике"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:368
+#: ../app/actions/file-commands.c:386
 msgid "Create New Template"
 msgstr "Направи нови шаблон"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:372
+#: ../app/actions/file-commands.c:390
 msgid "Enter a name for this template"
 msgstr "Унесите назив за овај шаблон"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:402
+#: ../app/actions/file-commands.c:420
 msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
 msgstr "Враћање није успело. Ниједан назив датотеке није придружен овој слици."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:412
+#: ../app/actions/file-commands.c:430
 msgid "Revert Image"
 msgstr "Враћање слике"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:436
+#: ../app/actions/file-commands.c:454
 #, c-format
 msgid "Revert '%s' to '%s'?"
 msgstr "Да вратим „%s“ на „%s“?"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:441
+#: ../app/actions/file-commands.c:459
 msgid ""
 "By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
 "changes, including all undo information."
@@ -2596,11 +2659,11 @@ msgstr ""
 "Враћањем слике на стање сачувано на диску, изгубићете све измене, укључујући "
 "податке свих поништавања."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:789
+#: ../app/actions/file-commands.c:806
 msgid "(Unnamed Template)"
 msgstr "(Неименовани шаблон)"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:838
+#: ../app/actions/file-commands.c:855
 #, c-format
 msgid ""
 "Reverting to '%s' failed:\n"
@@ -2634,7 +2697,7 @@ msgstr "Примени _сочиво..."
 #: ../app/actions/filters-actions.c:63
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Bump Map..."
-msgstr ""
+msgstr "Исп_упчење..."
 
 #: ../app/actions/filters-actions.c:68
 msgctxt "filters-action"
@@ -2654,7 +2717,7 @@ msgstr "_Мешање канала..."
 #: ../app/actions/filters-actions.c:83
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Checkerboard..."
-msgstr ""
+msgstr "_Шаховница..."
 
 #: ../app/actions/filters-actions.c:88
 msgctxt "filters-action"
@@ -2699,7 +2762,7 @@ msgstr "_Кубизам..."
 #: ../app/actions/filters-actions.c:128
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Deinterlace..."
-msgstr ""
+msgstr "_Расплитање преплетеног видеа..."
 
 #: ../app/actions/filters-actions.c:133
 msgctxt "filters-action"
@@ -2712,286 +2775,305 @@ msgid "Diffraction Patterns..."
 msgstr "Обрасци преламања..."
 
 #: ../app/actions/filters-actions.c:143
+#| msgid "Display"
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Displace..."
+msgstr "Размештање..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:148
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Distance Map..."
 msgstr "Мапа растојања..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:148
+#: ../app/actions/filters-actions.c:153
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Drop Shadow..."
 msgstr "_Додај сенку..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:153
+#: ../app/actions/filters-actions.c:158
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Edge..."
 msgstr "_Ивица..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:158
+#: ../app/actions/filters-actions.c:163
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Laplace"
 msgstr "_Лаплас"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:163
+#: ../app/actions/filters-actions.c:168
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Sobel..."
-msgstr ""
+msgstr "_Собел ивице..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:168
+#: ../app/actions/filters-actions.c:173
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Emboss..."
-msgstr ""
+msgstr "_Клесање..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:173
+#: ../app/actions/filters-actions.c:178
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_En_grave..."
-msgstr "Избле_ди..."
+msgstr "_Гравура..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:178
+#: ../app/actions/filters-actions.c:183
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_E_xposure..."
 msgstr "_Експозиција..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:183
+#: ../app/actions/filters-actions.c:188
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Fractal Trace..."
-msgstr ""
+msgstr "_Фрактални траг..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:188
+#: ../app/actions/filters-actions.c:193
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Gaussian Blur..."
 msgstr "_Гаузијаново замућење..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:193
+#: ../app/actions/filters-actions.c:198
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Grid..."
 msgstr "_Мрежа..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:198
+#: ../app/actions/filters-actions.c:203
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Illusion..."
 msgstr "_Илузија..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:203
+#: ../app/actions/filters-actions.c:208
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Kaleidoscope..."
 msgstr "_Калеидоскоп..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:208
+#: ../app/actions/filters-actions.c:213
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Lens Distortion..."
 msgstr "Изобличење _сочива..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:213
+#: ../app/actions/filters-actions.c:218
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Lens Flare..."
-msgstr "Одсјај сочива..."
+msgstr "Одблесак објектива..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:218
+#: ../app/actions/filters-actions.c:223
+#| msgid "_Fade..."
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Maze..."
+msgstr "_Лавиринт..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:228
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Mono Mixer..."
-msgstr ""
+msgstr "Моно миксер..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:223
+#: ../app/actions/filters-actions.c:233
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Mosaic..."
 msgstr "_Мозаик..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:228
+#: ../app/actions/filters-actions.c:238
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Circular Motion Blur..."
 msgstr "_Кружно замућење покрета..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:233
+#: ../app/actions/filters-actions.c:243
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Linear Motion Blur..."
 msgstr "_Линеарно замућење покрета..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:238
+#: ../app/actions/filters-actions.c:248
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Zoom Motion Blur..."
 msgstr "_Увећано замућење покрета..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:243
+#: ../app/actions/filters-actions.c:253
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Cell Noise..."
 msgstr "_Ћелијски шум..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:248
+#: ../app/actions/filters-actions.c:258
 msgctxt "filters-action"
 msgid "CIE lch Noise..."
-msgstr ""
+msgstr "ЦИЕ лцх шум..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:253
+#: ../app/actions/filters-actions.c:263
 msgctxt "filters-action"
 msgid "HSV Noise..."
 msgstr "ХСВ шум..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:258
+#: ../app/actions/filters-actions.c:268
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Hurl..."
-msgstr ""
+msgstr "_Разбацани снег..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:263
+#: ../app/actions/filters-actions.c:273
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Perlin Noise..."
-msgstr ""
+msgstr "_Перлинов шум..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:268
+#: ../app/actions/filters-actions.c:278
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pick..."
-msgstr ""
+msgstr "_Шум по одабраном..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:273
+#: ../app/actions/filters-actions.c:283
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_RGB Noise..."
-msgstr "_РГБ шум..."
+msgstr "_Снег у РГБ каналима..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:278
+#: ../app/actions/filters-actions.c:288
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Noise R_eduction..."
-msgstr "Уклањање шума..."
+msgstr "У_клањање шума..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:283
+#: ../app/actions/filters-actions.c:293
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Simplex Noise..."
-msgstr ""
+msgstr "_Симплексан шум.."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:288
+#: ../app/actions/filters-actions.c:298
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Slur..."
-msgstr ""
+msgstr "_Топљење..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:293
+#: ../app/actions/filters-actions.c:303
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Solid Noise..."
-msgstr ""
+msgstr "Т_врдокоран шум..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:298
+#: ../app/actions/filters-actions.c:308
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Sp_read..."
-msgstr ""
+msgstr "Шире_ње..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:303
+#: ../app/actions/filters-actions.c:313
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Oili_fy..."
-msgstr ""
+msgstr "_Уље на платну..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:308
+#: ../app/actions/filters-actions.c:318
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Panorama Projection..."
-msgstr ""
+msgstr "Пр_ојекција панораме..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:313
+#: ../app/actions/filters-actions.c:323
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Photocopy..."
 msgstr "_Фотокопија..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:318
+#: ../app/actions/filters-actions.c:328
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pixelize..."
 msgstr "_Пикселизција..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:323
+#: ../app/actions/filters-actions.c:333
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Plasma..."
 msgstr "Пла_зма..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:328
+#: ../app/actions/filters-actions.c:338
 msgctxt "filters-action"
 msgid "P_olar Coordinates..."
 msgstr "Поларне _координате..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:333
+#: ../app/actions/filters-actions.c:343
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Red Eye Removal..."
 msgstr "_Уклањање црвених очију..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:338
+#: ../app/actions/filters-actions.c:348
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Ripple..."
-msgstr ""
+msgstr "_Таласање..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:343
+#: ../app/actions/filters-actions.c:353
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Semi-Flatten..."
-msgstr ""
+msgstr "П_олу-изравнање..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:348
+#: ../app/actions/filters-actions.c:358
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Shift..."
 msgstr "_Померај..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:353
+#: ../app/actions/filters-actions.c:363
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Sinus..."
 msgstr "_Синусоида..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:358
+#: ../app/actions/filters-actions.c:368
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Softglow..."
 msgstr "_Благи сјај..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:363
+#: ../app/actions/filters-actions.c:373
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Stretch Contrast..."
 msgstr "_Развлачење контраста..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:368
+#: ../app/actions/filters-actions.c:378
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Stretch Contrast HSV..."
 msgstr "Р_азвлачење ХСВ контраста..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:373
+#: ../app/actions/filters-actions.c:383
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Super_nova..."
 msgstr "_Супернова..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:378
+#: ../app/actions/filters-actions.c:388
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Threshold Alpha..."
 msgstr "П_раг провидности..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:383
+#: ../app/actions/filters-actions.c:393
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Glass Tile..."
 msgstr "С_таклена плочица..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:388
+#: ../app/actions/filters-actions.c:398
+#| msgctxt "filters-action"
+#| msgid "_Glass Tile..."
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Paper Tile..."
+msgstr "_Плочице од папира..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:403
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Tile Seamless..."
-msgstr ""
+msgstr "П_лочице без шава..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:393
+#: ../app/actions/filters-actions.c:408
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Unsharp Mask..."
 msgstr "_Скидање оштрине маске..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:398
+#: ../app/actions/filters-actions.c:413
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Value Propagate..."
-msgstr ""
+msgstr "_Умножавање вредности..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:403
+#: ../app/actions/filters-actions.c:418
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Vi_deo Degradation..."
-msgstr ""
+msgstr "П_ропадање видео снимка..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:408
+#: ../app/actions/filters-actions.c:423
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Vignette..."
 msgstr "_Вињетарење..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:413
+#: ../app/actions/filters-actions.c:428
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Waves..."
 msgstr "_Таласи..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:418
+#: ../app/actions/filters-actions.c:433
 msgctxt "filters-action"
 msgid "W_hirl and Pinch..."
 msgstr "Вр_тлог и чупање..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:423
+#: ../app/actions/filters-actions.c:438
 msgctxt "filters-action"
 msgid "W_ind..."
 msgstr "_Ветар..."
@@ -3302,27 +3384,27 @@ msgstr "Боја крајње десне тачке"
 msgid "Gradient Segment's Right Endpoint Color"
 msgstr "Боја крајње десне тачке преливног одломка"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:454
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:464
 msgid "Replicate Segment"
 msgstr "Удвостручите одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:455
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:465
 msgid "Replicate Gradient Segment"
 msgstr "Удвостручите преливни одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:459
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:469
 msgid "Replicate Selection"
 msgstr "Удвостручите избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:460
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:470
 msgid "Replicate Gradient Selection"
 msgstr "Удвостручите преливни избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:473
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:483
 msgid "Replicate"
 msgstr "Удвостручи"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:494
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:504
 msgid ""
 "Select the number of times\n"
 "to replicate the selected segment."
@@ -3330,7 +3412,7 @@ msgstr ""
 "Изаберите колико ће пута бити\n"
 "поновљен изабрани одломак."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:497
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:507
 msgid ""
 "Select the number of times\n"
 "to replicate the selection."
@@ -3338,27 +3420,27 @@ msgstr ""
 "Изаберите колико ће пута\n"
 "бити поновљен избор."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:556
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:566
 msgid "Split Segment Uniformly"
 msgstr "Поделите одломак истоветно"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:557
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:567
 msgid "Split Gradient Segment Uniformly"
 msgstr "Поделите истоветно одломак прелива"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:561
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:571
 msgid "Split Segments Uniformly"
 msgstr "Поделите одломак истоветно"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:562
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:572
 msgid "Split Gradient Segments Uniformly"
 msgstr "Поделите истоветно одломке прелива"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:575
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:585
 msgid "Split"
 msgstr "Подели"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:597
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:607
 msgid ""
 "Select the number of uniform parts\n"
 "in which to split the selected segment."
@@ -3366,7 +3448,7 @@ msgstr ""
 "Изаберите број истоветних делова\n"
 "на које желите да поделите изабрани одломак."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:600
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:610
 msgid ""
 "Select the number of uniform parts\n"
 "in which to split the segments in the selection."
@@ -3484,460 +3566,504 @@ msgctxt "help-action"
 msgid "Show the help for a specific user interface item"
 msgstr "Приказује помоћ за изабрану ставку корисничког сучеља"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:48 ../app/actions/image-actions.c:52
+#: ../app/actions/image-actions.c:49 ../app/actions/image-actions.c:53
 msgctxt "image-action"
 msgid "Image Menu"
 msgstr "Изборник слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:55
+#: ../app/actions/image-actions.c:56
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Image"
 msgstr "_Слика"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:56
+#: ../app/actions/image-actions.c:57
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Mode"
 msgstr "_Режим"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:57
+#: ../app/actions/image-actions.c:58
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Precision"
 msgstr "_Прецизност"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:58
+#: ../app/actions/image-actions.c:60
+#| msgid "Color Management"
+msgctxt "image-action"
+msgid "_Color Management"
+msgstr "Управљање _бојама"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:61
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Transform"
 msgstr "_Преображај"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:59
+#: ../app/actions/image-actions.c:62
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Guides"
 msgstr "_Вођице"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:61
+#: ../app/actions/image-actions.c:64
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Боје"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:62
+#: ../app/actions/image-actions.c:65
 msgctxt "image-action"
 msgid "I_nfo"
 msgstr "По_даци"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:63
+#: ../app/actions/image-actions.c:66
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Auto"
 msgstr "_Самостално"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:64
+#: ../app/actions/image-actions.c:67
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Map"
 msgstr "_Мапа"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:65
+#: ../app/actions/image-actions.c:68
 msgctxt "image-action"
 msgid "C_omponents"
 msgstr "_Састојци"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:66
+#: ../app/actions/image-actions.c:69
 msgctxt "image-action"
 msgid "D_esaturate"
 msgstr "Уклони _боју"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:69
+#: ../app/actions/image-actions.c:72
 msgctxt "image-action"
 msgid "_New..."
 msgstr "_Нова..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:70
+#: ../app/actions/image-actions.c:73
 msgctxt "image-action"
 msgid "Create a new image"
 msgstr "Отвара нову, празну слику"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:75
+#: ../app/actions/image-actions.c:78
+#| msgid "Color Profile"
+msgctxt "image-action"
+msgid "_Assign Color Profile..."
+msgstr "_Додели профил боја..."
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:79
+#| msgid "Can't apply color profile to grayscale image (%s)"
+msgctxt "image-action"
+msgid "Set a color profile on the image"
+msgstr "Поставља одређени профил боје на слику"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:84
+#| msgid "Select Monitor Color Profile"
+msgctxt "image-action"
+msgid "_Convert to Color Profile..."
+msgstr "Прет_вори у профил боја..."
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:85
+#| msgid "Can't apply color profile to grayscale image (%s)"
+msgctxt "image-action"
+msgid "Apply a color profile to the image"
+msgstr "Примењује одређени профил боје на слику"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:90
+#| msgid "Color Profile"
+msgctxt "image-action"
+msgid "_Discard Color Profile"
+msgstr "_Занемари профил боја"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:91
+#| msgctxt "view-action"
+#| msgid "Display the image's color sample points"
+msgctxt "image-action"
+msgid "Remove the image's color profile"
+msgstr "Уклања постојећи профил боје са слику"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:96
 msgctxt "image-action"
 msgid "Can_vas Size..."
 msgstr "Ве_личина платна..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:76
+#: ../app/actions/image-actions.c:97
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the image dimensions"
 msgstr "Прилагођава величину слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:81
+#: ../app/actions/image-actions.c:102
 msgctxt "image-action"
 msgid "Fit Canvas to L_ayers"
 msgstr "Подеси платно на с_лојеве"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:82
+#: ../app/actions/image-actions.c:103
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to enclose all layers"
 msgstr "Мења величину слике тако да обухвати све слојеве"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:87
+#: ../app/actions/image-actions.c:108
 msgctxt "image-action"
 msgid "F_it Canvas to Selection"
 msgstr "Подеси платно на _избор"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:88
+#: ../app/actions/image-actions.c:109
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to the extents of the selection"
 msgstr "Мења величину слике на величину текућег избора"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:93
+#: ../app/actions/image-actions.c:114
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Print Size..."
 msgstr "Величина _штампе..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:94
+#: ../app/actions/image-actions.c:115
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the print resolution"
 msgstr "Прилагођава резолуцију штампе"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:99
+#: ../app/actions/image-actions.c:120
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Scale Image..."
 msgstr "_Промена размере слике..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:100
+#: ../app/actions/image-actions.c:121
 msgctxt "image-action"
 msgid "Change the size of the image content"
 msgstr "Мења величину садржаја слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:105
+#: ../app/actions/image-actions.c:126
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Crop to Selection"
 msgstr "Исе_ци на избор"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:106
+#: ../app/actions/image-actions.c:127
 msgctxt "image-action"
 msgid "Crop the image to the extents of the selection"
 msgstr "Исеца слику на величину избора"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:111
+#: ../app/actions/image-actions.c:132
 msgctxt "image-action"
 msgid "Crop to C_ontent"
 msgstr "Исеци на садр_жај"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:112
+#: ../app/actions/image-actions.c:133
 msgctxt "image-action"
 msgid ""
 "Crop the image to the extents of its content (remove empty borders from the "
 "image)"
 msgstr "Исеца слику на величину њеног садржаја (уклања празне ивице из слике)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:117
+#: ../app/actions/image-actions.c:138
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "У_двостручи"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:118
+#: ../app/actions/image-actions.c:139
 msgctxt "image-action"
 msgid "Create a duplicate of this image"
 msgstr "Прави умножак текуће слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:123
+#: ../app/actions/image-actions.c:144
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge Visible _Layers..."
 msgstr "Споји видљиве с_лојеве..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:124
+#: ../app/actions/image-actions.c:145
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all visible layers into one layer"
 msgstr "Спаја све видљиве слојеве у један"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:129
+#: ../app/actions/image-actions.c:150
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Flatten Image"
 msgstr "_Изравнај слику"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:130
+#: ../app/actions/image-actions.c:151
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all layers into one and remove transparency"
 msgstr "Спаја све слојеве у један и уклања провидност"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:135
+#: ../app/actions/image-actions.c:156
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure G_rid..."
 msgstr "Подеси _мрежу..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:136
+#: ../app/actions/image-actions.c:157
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure the grid for this image"
 msgstr "Подешава особине мреже текуће слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:141
+#: ../app/actions/image-actions.c:162
 msgctxt "image-action"
 msgid "Image Pr_operties"
 msgstr "_Својства слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:142
+#: ../app/actions/image-actions.c:163
 msgctxt "image-action"
 msgid "Display information about this image"
 msgstr "Приказује податке о овој слици"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:150
+#: ../app/actions/image-actions.c:171
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_RGB"
 msgstr "_РГБ"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:151
+#: ../app/actions/image-actions.c:172
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to the RGB colorspace"
 msgstr "Претвара слику у простор РГБ боје"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:155
+#: ../app/actions/image-actions.c:176
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Grayscale"
 msgstr "_Сиви тонови"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:156
+#: ../app/actions/image-actions.c:177
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to grayscale"
 msgstr "Претвара слику у сиве тонове"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:160
+#: ../app/actions/image-actions.c:181
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Indexed..."
 msgstr "_Индексирана..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:161
+#: ../app/actions/image-actions.c:182
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to indexed colors"
 msgstr "Претвара слику у индексиране боје"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:168
+#: ../app/actions/image-actions.c:189
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "8 bit integer (linear)"
 msgstr "8. битни цели број (линеарно)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:170
+#: ../app/actions/image-actions.c:191
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 8 bit linear integer"
 msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 8. битне, целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:174
+#: ../app/actions/image-actions.c:195
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "8 bit integer (gamma)"
 msgstr "8. битни цели број (гама)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:176
+#: ../app/actions/image-actions.c:197
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 8 bit gamma-corrected integer"
 msgstr ""
 "Претвара податке о слици у гама-исправљене, 8. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:180
+#: ../app/actions/image-actions.c:201
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "16 bit integer (linear)"
 msgstr "16. битни цели број (линеарно)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:182
+#: ../app/actions/image-actions.c:203
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 16 bit linear integer"
 msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 16. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:186
+#: ../app/actions/image-actions.c:207
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "16 bit integer (gamma)"
 msgstr "16. битни цели број (гана)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:188
+#: ../app/actions/image-actions.c:209
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 16 bit gamma-corrected integer"
 msgstr ""
 "Претвара податке о слици у гама-исправљене, 16. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:192
+#: ../app/actions/image-actions.c:213
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "32 bit integer (linear)"
 msgstr "32. битни цели број (линеарно)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:194
+#: ../app/actions/image-actions.c:215
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 32 bit linear integer"
 msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 32. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:198
+#: ../app/actions/image-actions.c:219
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "32 bit integer (gamma)"
 msgstr "32. битни цели број (гама)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:200
+#: ../app/actions/image-actions.c:221
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 32 bit gamma-corrected integer"
 msgstr ""
 "Претвара податке о слици у гама-исправљене, 32. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:204
+#: ../app/actions/image-actions.c:225
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "16 bit floating point (linear)"
 msgstr "16. битни децимални број (линеарно)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:206
+#: ../app/actions/image-actions.c:227
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 16 bit linear floating point"
 msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 16. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:210
+#: ../app/actions/image-actions.c:231
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "16 bit floating point (gamma)"
 msgstr "16. битни децимални број (гама)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:212
+#: ../app/actions/image-actions.c:233
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 16 bit gamma-corrected floating point"
 msgstr ""
 "Претвара податке о слици у гама-исправљене, 16. битне децималне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:216
+#: ../app/actions/image-actions.c:237
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "32 bit floating point (linear)"
 msgstr "32. битни децимални број (линеарно)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:218
+#: ../app/actions/image-actions.c:239
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 32 bit linear floating point"
 msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 32. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:222
+#: ../app/actions/image-actions.c:243
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "32 bit floating point (gamma)"
 msgstr "32. битни децимални број (гама)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:224
+#: ../app/actions/image-actions.c:245
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 32 bit gamma-corrected floating point"
 msgstr ""
 "Претвара податке о слици у гама-исправљене, 32. битне децималне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:228
+#: ../app/actions/image-actions.c:249
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "64 bit floating point (linear)"
 msgstr "64. битни децимални број (линеарно)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:230
+#: ../app/actions/image-actions.c:251
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 64 bit linear floating point"
 msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 64. битне целобројне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:234
+#: ../app/actions/image-actions.c:255
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "64 bit floating point (gamma)"
 msgstr "64. битни децимални број (гама)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:236
+#: ../app/actions/image-actions.c:257
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 64 bit gamma-corrected floating point"
 msgstr ""
 "Претвара податке о слици у гама-исправљене, 64. битне децималне вредности"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:243
+#: ../app/actions/image-actions.c:264
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Horizontally"
 msgstr "Изврни _водоравно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:244
+#: ../app/actions/image-actions.c:265
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image horizontally"
 msgstr "Изврће слику водоравно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:249
+#: ../app/actions/image-actions.c:270
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Vertically"
 msgstr "Изврни _усправно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:250
+#: ../app/actions/image-actions.c:271
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image vertically"
 msgstr "Изврће слику усправно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:258
+#: ../app/actions/image-actions.c:279
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
 msgstr "Ротирај за 90° у_десно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:259
+#: ../app/actions/image-actions.c:280
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Ротира слику за 90 степени удесно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:264
+#: ../app/actions/image-actions.c:285
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate _180°"
 msgstr "Ротирај за _180°"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:265
+#: ../app/actions/image-actions.c:286
 msgctxt "image-action"
 msgid "Turn the image upside-down"
 msgstr "Окреће слику наглавачке"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:270
+#: ../app/actions/image-actions.c:291
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
 msgstr "Ротирај за 90° у_лево"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:271
+#: ../app/actions/image-actions.c:292
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Ротира слику за 90 степени улево"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:317
+#: ../app/actions/image-commands.c:410
 msgid "Set Image Canvas Size"
 msgstr "Подесите величину платна слике"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:346 ../app/actions/image-commands.c:370
-#: ../app/actions/image-commands.c:711
+#: ../app/actions/image-commands.c:439 ../app/actions/image-commands.c:463
+#: ../app/actions/image-commands.c:804
 msgid "Resizing"
 msgstr "Промена величине"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:397
+#: ../app/actions/image-commands.c:490
 msgid "Set Image Print Resolution"
 msgstr "Подесите резолуцију за штампу слике"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:459
+#: ../app/actions/image-commands.c:552
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:166
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:256
 #: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:170
 msgid "Flipping"
 msgstr "Извртање"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:483
+#: ../app/actions/image-commands.c:576
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:617
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:711 ../app/pdb/image-cmds.c:619
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:443 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:126
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:711
+#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:250 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:443
+#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255 ../app/tools/gimprotatetool.c:126
 msgid "Rotating"
 msgstr "Ротирам"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:509 ../app/actions/layers-commands.c:693
+#: ../app/actions/image-commands.c:602 ../app/actions/layers-commands.c:702
 msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
 msgstr "Не могу да исечем јер је текући избор празан."
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:543
+#: ../app/actions/image-commands.c:636
 msgid "Cannot crop because the image has no content."
 msgstr "Не могу да исечем празну слику."
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:549
+#: ../app/actions/image-commands.c:642
 msgid "Cannot crop because the image is already cropped to its content."
 msgstr "Не могу да исечем слику која је већ исечена на њен садржај."
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:759
+#: ../app/actions/image-commands.c:852
 msgid "Change Print Size"
 msgstr "Измените величину штампе"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:800
+#: ../app/actions/image-commands.c:893
 msgid "Scale Image"
 msgstr "Промена размере слике"
 
 #. Scaling
-#: ../app/actions/image-commands.c:811 ../app/actions/layers-commands.c:1189
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1738
+#: ../app/actions/image-commands.c:904 ../app/actions/layers-commands.c:1197
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1814
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891 ../app/pdb/image-cmds.c:491
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:527 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:534
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:383 ../app/pdb/layer-cmds.c:430
-#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:346 ../app/tools/gimpscaletool.c:119
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
+#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
+#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:534 ../app/pdb/layer-cmds.c:396
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:443 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:346
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:119
 msgid "Scaling"
 msgstr "Мењам размеру слике"
 
@@ -4264,7 +4390,7 @@ msgstr "Исеца слој на величину избора"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:216
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Crop to C_ontent"
-msgstr ""
+msgstr "Исеци _на садржај"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:217
 msgctxt "layers-action"
@@ -4488,61 +4614,61 @@ msgctxt "layers-action"
 msgid "To _New Layer"
 msgstr "У _нови слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:205
+#: ../app/actions/layers-commands.c:210
 msgid "Layer Attributes"
 msgstr "Особине слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:208
+#: ../app/actions/layers-commands.c:213
 msgid "Edit Layer Attributes"
 msgstr "Уредите особине слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:252 ../app/core/gimplayer.c:302
+#: ../app/actions/layers-commands.c:257 ../app/core/gimplayer.c:320
 msgid "Layer"
 msgstr "Слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:254 ../app/actions/layers-commands.c:322
+#: ../app/actions/layers-commands.c:259 ../app/actions/layers-commands.c:327
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:319
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:838
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:839
 msgid "New Layer"
 msgstr "Нови слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:257
+#: ../app/actions/layers-commands.c:262
 msgid "Create a New Layer"
 msgstr "Направи нови слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:358
+#: ../app/actions/layers-commands.c:364
 msgid "Visible"
 msgstr "Видљиво"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:620
+#: ../app/actions/layers-commands.c:628
 msgid "Set Layer Boundary Size"
 msgstr "Подесите граничну величину слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:665
+#: ../app/actions/layers-commands.c:673
 msgid "Scale Layer"
 msgstr "Размера слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:703
+#: ../app/actions/layers-commands.c:711
 msgid "Crop Layer to Selection"
 msgstr "Исеци слој на избор"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:732
+#: ../app/actions/layers-commands.c:740
 msgid "Crop Layer to Content"
 msgstr "Исеци слој на садржај"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:744
+#: ../app/actions/layers-commands.c:752
 msgid "Cannot crop because the active layer has no content."
 msgstr "Не могу да исечем текући слој уколико је празан."
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:750
+#: ../app/actions/layers-commands.c:758
 msgid "Cannot crop because the active layer is already cropped to its content."
 msgstr "Не могу да исечем текући слој уколико је већ исечен на његов садржај."
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:1124
+#: ../app/actions/layers-commands.c:1132
 msgid "Please select a channel first"
 msgstr "Прво изаберите канал"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:1132
+#: ../app/actions/layers-commands.c:1140
 #: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:82
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Додај маску слоја"
@@ -4723,7 +4849,7 @@ msgstr "Унесите назив за састављену палету"
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:43
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Patterns Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Мени за шаре"
 
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:47
 msgctxt "patterns-action"
@@ -4883,7 +5009,7 @@ msgstr "_Облаци"
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:115
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Fractals"
-msgstr ""
+msgstr "_Фрактали"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:117
 msgctxt "plug-in-action"
@@ -5180,7 +5306,7 @@ msgstr "_Изабрана област иде изван слике"
 
 #: ../app/actions/select-commands.c:214
 msgid "When shrinking, act as if selected areas continued outside the image."
-msgstr ""
+msgstr "Изабрана област ће се пружати и изван слике приликом сакупљања."
 
 #: ../app/actions/select-commands.c:241
 msgid "Grow Selection"
@@ -5206,6 +5332,7 @@ msgstr "_Умекшај ивице"
 #: ../app/actions/select-commands.c:298
 msgid "When bordering, act as if selected areas continued outside the image."
 msgstr ""
+"Приликом прављења ивице понаша се као да изабрана област иде изван слике."
 
 #: ../app/actions/select-commands.c:347 ../app/actions/select-commands.c:380
 #: ../app/actions/vectors-commands.c:389 ../app/actions/vectors-commands.c:423
@@ -5342,7 +5469,7 @@ msgstr "Отворите текстуалну датотеку (УТФ-8)"
 
 #: ../app/actions/text-editor-commands.c:144
 #: ../app/actions/text-tool-commands.c:227 ../app/config/gimpconfig-file.c:71
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:509 ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:289
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:506 ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:289
 #: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:233
 #: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:172
 #: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1412
@@ -5862,7 +5989,7 @@ msgstr "Особине путање"
 msgid "Edit Path Attributes"
 msgstr "Уредите особине путање"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:165 ../app/vectors/gimpvectors.c:207
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:165 ../app/vectors/gimpvectors.c:214
 #: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:254
 msgid "Path"
 msgstr "Путању"
@@ -5957,454 +6084,482 @@ msgstr "Враћа на претходни ниво увећања"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:108
 msgctxt "view-action"
-msgid "_Reset to 0°"
-msgstr "_Врати на 0°"
-
-#: ../app/actions/view-actions.c:109
-msgctxt "view-action"
-msgid "Reset the angle of rotation to 0°"
-msgstr "Враћа угао ротације на 0°"
-
-#: ../app/actions/view-actions.c:114
-msgctxt "view-action"
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "_Друга..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:115
+#: ../app/actions/view-actions.c:109
 msgctxt "view-action"
 msgid "Set a custom rotation angle"
 msgstr "Поставља други, произвољни угао ротације"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:120
+#: ../app/actions/view-actions.c:114
 msgctxt "view-action"
 msgid "Na_vigation Window"
 msgstr "Прозор _кретања"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:121
+#: ../app/actions/view-actions.c:115
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show an overview window for this image"
 msgstr "Приказује прозор прегледа за ову слику"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:126
+#: ../app/actions/view-actions.c:120
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display _Filters..."
 msgstr "Прикажи _филтере..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:127
+#: ../app/actions/view-actions.c:121
 msgctxt "view-action"
 msgid "Configure filters applied to this view"
 msgstr "Подешава филтере из текућег прегледа слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:132
+#: ../app/actions/view-actions.c:126
 msgctxt "view-action"
 msgid "Shrink _Wrap"
 msgstr "Скупи _кружно"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:133
+#: ../app/actions/view-actions.c:127
 msgctxt "view-action"
 msgid "Reduce the image window to the size of the image display"
 msgstr "Смањује прозор слике на величину приказа слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:138
+#: ../app/actions/view-actions.c:132
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Open Display..."
 msgstr "_Отвори екран..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:139
+#: ../app/actions/view-actions.c:133
 msgctxt "view-action"
 msgid "Connect to another display"
 msgstr "Омогућава да се повежете на други монитор"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:147
+#: ../app/actions/view-actions.c:141
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Dot for Dot"
 msgstr "_Тачка за тачку"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:148
+#: ../app/actions/view-actions.c:142
 msgctxt "view-action"
 msgid "A pixel on the screen represents an image pixel"
 msgstr "Један пиксел на екрану представља један пиксел на слици"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:154
+#: ../app/actions/view-actions.c:148
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Selection"
 msgstr "Прикажи _избор"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:155
+#: ../app/actions/view-actions.c:149
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the selection outline"
 msgstr "Приказује контуру избора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:161
+#: ../app/actions/view-actions.c:155
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Layer Boundary"
 msgstr "Прикажи _границе слоја"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:162
+#: ../app/actions/view-actions.c:156
 msgctxt "view-action"
 msgid "Draw a border around the active layer"
 msgstr "Исцртава контуру око текућег слоја"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:168
+#: ../app/actions/view-actions.c:162
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Guides"
 msgstr "Прикажи _вођице"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:169
+#: ../app/actions/view-actions.c:163
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's guides"
 msgstr "Приказује вођице слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:175
+#: ../app/actions/view-actions.c:169
 msgctxt "view-action"
 msgid "S_how Grid"
 msgstr "Прикажи мр_ежу"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:176
+#: ../app/actions/view-actions.c:170
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's grid"
 msgstr "Приказује мрежу слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:182
+#: ../app/actions/view-actions.c:176
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Sample Points"
 msgstr "Прикажи тачке узорка"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:183
+#: ../app/actions/view-actions.c:177
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's color sample points"
 msgstr "Приказује тачке узорка боје слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:189
+#: ../app/actions/view-actions.c:183
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sn_ap to Guides"
 msgstr "_Приони на вођице"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:190
+#: ../app/actions/view-actions.c:184
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to guides"
 msgstr "Омогућава да алати пријањају уз вођице"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:196
+#: ../app/actions/view-actions.c:190
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sna_p to Grid"
 msgstr "Приони на _мрежу"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:197
+#: ../app/actions/view-actions.c:191
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the grid"
 msgstr "Омогућава да алати пријањају уз мрежу"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:203
+#: ../app/actions/view-actions.c:197
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap to _Canvas Edges"
 msgstr "Приони на _ивице платна"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:204
+#: ../app/actions/view-actions.c:198
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the canvas edges"
 msgstr "Омогућава да алати пријањају уз границе платна"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:210
+#: ../app/actions/view-actions.c:204
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap t_o Active Path"
 msgstr "Приони на _текућу путању"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:211
+#: ../app/actions/view-actions.c:205
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the active path"
 msgstr "Омогућава да алати пријањају уз активну путању"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:217
+#: ../app/actions/view-actions.c:211
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Прикажи _траку изборника"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:218
+#: ../app/actions/view-actions.c:212
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's menubar"
 msgstr "Приказује траку изборника овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:224
+#: ../app/actions/view-actions.c:218
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show R_ulers"
 msgstr "Прикажи _лењире"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:225
+#: ../app/actions/view-actions.c:219
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's rulers"
 msgstr "Приказује лењире овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:231
+#: ../app/actions/view-actions.c:225
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Scroll_bars"
 msgstr "Прикажи _клизаче"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:232
+#: ../app/actions/view-actions.c:226
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's scrollbars"
 msgstr "Приказује клизаче овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:238
+#: ../app/actions/view-actions.c:232
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show S_tatusbar"
 msgstr "Прикажи траку _стања"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:239
+#: ../app/actions/view-actions.c:233
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's statusbar"
 msgstr "Приказује траку стања овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:245
+#: ../app/actions/view-actions.c:239
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fullscr_een"
 msgstr "Преко _целог екрана"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:246
+#: ../app/actions/view-actions.c:240
 msgctxt "view-action"
 msgid "Toggle fullscreen view"
 msgstr "Пребацује на приказ преко целог екрана"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:270
+#: ../app/actions/view-actions.c:264
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "У_мањи"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:271 ../app/actions/view-actions.c:283
+#: ../app/actions/view-actions.c:265 ../app/actions/view-actions.c:277
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Умањује приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:276
+#: ../app/actions/view-actions.c:270
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "У_већај"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:277 ../app/actions/view-actions.c:289
+#: ../app/actions/view-actions.c:271 ../app/actions/view-actions.c:283
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Увећава приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:282
+#: ../app/actions/view-actions.c:276
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Умањи приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:288
+#: ../app/actions/view-actions.c:282
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Увећај приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:307 ../app/actions/view-actions.c:313
+#: ../app/actions/view-actions.c:301 ../app/actions/view-actions.c:307
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1_6:1 (1600%)"
 msgstr "1_6:1 (1600%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:308 ../app/actions/view-actions.c:314
+#: ../app/actions/view-actions.c:302 ../app/actions/view-actions.c:308
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 16:1"
 msgstr "Размера 16:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:319 ../app/actions/view-actions.c:325
+#: ../app/actions/view-actions.c:313 ../app/actions/view-actions.c:319
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_8:1 (800%)"
 msgstr "_8:1 (800%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:320 ../app/actions/view-actions.c:326
+#: ../app/actions/view-actions.c:314 ../app/actions/view-actions.c:320
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 8:1"
 msgstr "Размера 8:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:331 ../app/actions/view-actions.c:337
+#: ../app/actions/view-actions.c:325 ../app/actions/view-actions.c:331
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_4:1 (400%)"
 msgstr "_4:1 (400%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:332 ../app/actions/view-actions.c:338
+#: ../app/actions/view-actions.c:326 ../app/actions/view-actions.c:332
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 4:1"
 msgstr "Размера 4:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:343 ../app/actions/view-actions.c:349
+#: ../app/actions/view-actions.c:337 ../app/actions/view-actions.c:343
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_2:1 (200%)"
 msgstr "_2:1 (200%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:344 ../app/actions/view-actions.c:350
+#: ../app/actions/view-actions.c:338 ../app/actions/view-actions.c:344
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 2:1"
 msgstr "Размера 2:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:355 ../app/actions/view-actions.c:361
+#: ../app/actions/view-actions.c:349 ../app/actions/view-actions.c:355
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_1:1 (100%)"
 msgstr "_1:1 (100%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:356 ../app/actions/view-actions.c:362
+#: ../app/actions/view-actions.c:350 ../app/actions/view-actions.c:356
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "Размера 1:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:367
+#: ../app/actions/view-actions.c:361
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_2 (50%)"
 msgstr "1:_2 (50%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:368
+#: ../app/actions/view-actions.c:362
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:2"
 msgstr "Размера 1:2"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:373
+#: ../app/actions/view-actions.c:367
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_4 (25%)"
 msgstr "1:_4 (25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:374
+#: ../app/actions/view-actions.c:368
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:4"
 msgstr "Размера 1:4"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:379
+#: ../app/actions/view-actions.c:373
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_8 (12.5%)"
 msgstr "1:_8 (12.5%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:380
+#: ../app/actions/view-actions.c:374
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:8"
 msgstr "Размера 1:8"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:385
+#: ../app/actions/view-actions.c:379
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:1_6 (6.25%)"
 msgstr "1:1_6 (6.25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:386
+#: ../app/actions/view-actions.c:380
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:16"
 msgstr "Размера 1:16"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:391
+#: ../app/actions/view-actions.c:385
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "_Друга..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:392
+#: ../app/actions/view-actions.c:386
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Set a custom zoom factor"
 msgstr "Омогућава да подесите произвољан чинилац увећавања"
 
+#: ../app/actions/view-actions.c:399
+msgctxt "view-action"
+msgid "_Reset to 0°"
+msgstr "_Врати на 0°"
+
 #: ../app/actions/view-actions.c:400
 msgctxt "view-action"
+msgid "Reset the angle of rotation to 0°"
+msgstr "Враћа угао ротације на 0°"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:408
+#| msgctxt "view-action"
+#| msgid "Rotate 90° _clockwise"
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 15° _clockwise"
+msgstr "Ротирај за 15° у_десно"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:409
+#| msgctxt "view-action"
+#| msgid "Rotate 90 degrees to the right"
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 15 degrees to the right"
+msgstr "Ротира слику за 15 степени удесно"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:414
+msgctxt "view-action"
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
 msgstr "Ротирај за 90° у_десно"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:401
+#: ../app/actions/view-actions.c:415
 msgctxt "view-action"
 msgid "Rotate 90 degrees to the right"
 msgstr "Ротира слику за 90 степени удесно"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:406
+#: ../app/actions/view-actions.c:420
 msgctxt "view-action"
 msgid "Rotate _180°"
 msgstr "Ротирај за _180°"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:407
+#: ../app/actions/view-actions.c:421
 msgctxt "view-action"
 msgid "Turn upside-down"
 msgstr "Изврће слику на_главачке"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:412
+#: ../app/actions/view-actions.c:426
 msgctxt "view-action"
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
 msgstr "Ротирај за 90° у_лево"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:413
+#: ../app/actions/view-actions.c:427
 msgctxt "view-action"
 msgid "Rotate 90 degrees to the left"
 msgstr "Ротира слику за 90 степени улево"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:421
+#: ../app/actions/view-actions.c:432
+#| msgctxt "view-action"
+#| msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 15° counter-clock_wise"
+msgstr "Ротирај за 15° у_лево"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:433
+#| msgctxt "view-action"
+#| msgid "Rotate 90 degrees to the left"
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 15 degrees to the left"
+msgstr "Ротира слику за 15 степени улево"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:441
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "From _Theme"
 msgstr "Из _теме"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:422
+#: ../app/actions/view-actions.c:442
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the current theme's background color"
 msgstr "Користи боју позадине текуће теме"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:427
+#: ../app/actions/view-actions.c:447
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Light Check Color"
 msgstr "Боја _светлих поља"
 
 # ово се односи на „шаховницу“
-#: ../app/actions/view-actions.c:428
+#: ../app/actions/view-actions.c:448
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the light check color"
 msgstr "Користи боју светлих поља"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:433
+#: ../app/actions/view-actions.c:453
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Dark Check Color"
 msgstr "Боја _тамних поља"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:434
+#: ../app/actions/view-actions.c:454
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the dark check color"
 msgstr "Користи боју тамних поља"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:439
+#: ../app/actions/view-actions.c:459
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Select _Custom Color..."
 msgstr "Изабери _произвољну боју..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:440
+#: ../app/actions/view-actions.c:460
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use an arbitrary color"
 msgstr "Омогућава да изаберете произвољну боју"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:445
+#: ../app/actions/view-actions.c:465
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "As in _Preferences"
 msgstr "Као у _поставкама"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:447
+#: ../app/actions/view-actions.c:467
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
 msgstr "Враћа боју подлоге на вредност подешену у поставкама"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:647
+#: ../app/actions/view-actions.c:672
 #, c-format
 msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
 msgstr "В_рати увећање (%d%%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:655
+#: ../app/actions/view-actions.c:680
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "_Врати увећање"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:812
+#: ../app/actions/view-actions.c:839
 #, c-format
 msgid "Othe_r (%s)..."
 msgstr "_Друга (%s) ..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:821
+#: ../app/actions/view-actions.c:848
 #, c-format
 msgid "_Zoom (%s)"
 msgstr "Раз_мера (%s)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:837
+#: ../app/actions/view-actions.c:864
 #, c-format
 msgid "_Rotate (%d°)"
 msgstr "_Ротирај (%d°)"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:656
+#: ../app/actions/view-commands.c:663
 msgid "Set Canvas Padding Color"
 msgstr "Подесите боју подлоге платна"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:658
+#: ../app/actions/view-commands.c:665
 msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Подесите произвољну боју подлоге платна"
 
@@ -6426,7 +6581,7 @@ msgstr "_Прозори"
 #: ../app/actions/windows-actions.c:99
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Recently Closed Docks"
-msgstr "_Скоро затворене луке"
+msgstr "_Скоро затворени прикачиви прозори"
 
 #: ../app/actions/windows-actions.c:101
 msgctxt "windows-action"
@@ -6461,15 +6616,15 @@ msgstr "Положај _картица"
 #: ../app/actions/windows-actions.c:122
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Hide Docks"
-msgstr "Сакријте луке"
+msgstr "Сакријте прикачиве прозоре"
 
 #: ../app/actions/windows-actions.c:123
 msgctxt "windows-action"
 msgid ""
 "When enabled, docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
 msgstr ""
-"Када је укључено луке и остали прозорчићи су сакривени, остављајући само "
-"прозор са сликом."
+"Када је укључено прикачиви и остали прозорчићи су сакривени, остављајући "
+"само прозор са сликом."
 
 #: ../app/actions/windows-actions.c:129
 msgctxt "windows-action"
@@ -6526,6 +6681,8 @@ msgid ""
 "The chosen recent dock contains a toolbox. Please close the currently open "
 "toolbox and try again."
 msgstr ""
+"Изабрани скорашњи прикачиви прозор садржи алатницу. Затворите тренутну "
+"алатницу и покушајте поново."
 
 #: ../app/config/config-enums.c:24
 msgctxt "cursor-mode"
@@ -6637,17 +6794,17 @@ msgstr "За дешњаке"
 #: ../app/config/config-enums.c:267
 msgctxt "position"
 msgid "Top"
-msgstr ""
+msgstr "Горе"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:268
 msgctxt "position"
 msgid "Bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Доле"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:269
 msgctxt "position"
 msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "Лево"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:270
 msgctxt "position"
@@ -6662,7 +6819,7 @@ msgstr "Не могу да отворим „%s“ за писање: %s"
 #: ../app/config/gimpconfig-file.c:116
 #, c-format
 msgid "Error parsing '%%s': line longer than %s characters."
-msgstr ""
+msgstr "Грешка у обради „%%s“: линија има више од %s знакова."
 
 #: ../app/config/gimpconfig-file.c:152 ../app/config/gimpconfig-file.c:196
 #: ../app/core/gimp-tags.c:144 ../app/gui/themes.c:324
@@ -6749,12 +6906,12 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, ово ће осигурати да сваки пиксел слике буде уцртан на "
 "један пиксел екрана."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:93
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:96
 msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
 msgstr ""
 "Ово је растојање у пикселима на којем се користи пријањање уз вођице и мрежу."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:109
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:112
 msgid ""
 "Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
 "algorithm. The seed fill starts at the initially selected pixel and "
@@ -6767,44 +6924,45 @@ msgstr ""
 "даље у свим правцима док разлика боје нове тачке у односу на прву не буде "
 "већа од изабраног прага. Ова вредност представља основну осетљивост."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:122
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:125
 msgid ""
 "The window type hint that is set on dock windows and the toolbox window. "
 "This may affect the way your window manager decorates and handles these "
 "windows."
 msgstr ""
-"Ознака врсте прозора која се поставља на прикачене прозоре. Ово може утицати "
-"на то како ваш управљач прозорима исцртава и поставља прикачене прозоре."
+"Ознака врсте прозора која се поставља на прикачене прозоре и алатницу. Ово "
+"може утицати на то како ваш управљач прозорима исцртава и поставља прикачене "
+"прозоре."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:154
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
 msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
 msgstr "Када је укључено, изабрана четкица ће бити коришћена у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:160
 msgid "When enabled, the selected dynamics will be used for all tools."
 msgstr "Када је укључено, изабране динамике ће бити коришћене у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:163
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
 msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
 msgstr "Када је укључено, изабрани прелив ће бити коришћен у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:169
 msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
 msgstr "Када је укључено, изабрана шара ће бити коришћена у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:180
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:183
 msgid "Sets the browser used by the help system."
 msgstr "Подесите који ће прегледник бити коришћен системом помоћи."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:191
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
 msgstr "Подесите текст за приказивање у траци стања прозора са сликом."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
 msgid "Sets the text to appear in image window titles."
 msgstr "Подесите текст за приказивање у наслову прозора са сликом."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:200
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
@@ -6812,22 +6970,22 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, ово ће осигурати да цела слика буде видљива након отварања "
 "датотеке, у супротном приказује слику у размери 1:1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:201
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:204
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
 msgstr ""
 "Подесите ниво уметања коришћеног за промену размере и друге преображаје."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:208
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
 msgid "Specifies the language to use for the user interface."
 msgstr "Одредите језик за корисничко сучеље Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
 msgstr ""
 "Колико недавно отворених назива датотека слике задржати у изборнику датотеке."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
@@ -6835,7 +6993,7 @@ msgstr ""
 "Брзина марширајућих мрава у границама изабране површине. Ова вредност је у "
 "милисекундама (мање времена показује брже марширање)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:218
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:221
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
@@ -6843,7 +7001,7 @@ msgstr ""
 "Гимп ће упозорити корисника ако покуша да направи слику која би узела више "
 "меморије од величине која је одређена овде."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:228
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:231
 msgid ""
 "Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -6853,7 +7011,7 @@ msgstr ""
 "постављено на 0, од Икс сервера се захтевају подаци и о водоравној и о "
 "усправној резолуцији."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:233
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
 msgid ""
 "Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -6863,7 +7021,7 @@ msgstr ""
 "постављено на 0, од Икс сервера се захтевају подаци и о водоравној и о "
 "усправној резолуцији."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:238
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:241
 msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
@@ -6871,7 +7029,7 @@ msgstr ""
 "Ако је укључено, алат за премештање ће активирати уређени слој или путању. "
 "Ово је било подразумевано понашање у старијим издањима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:242
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:250
 msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
@@ -6879,11 +7037,11 @@ msgstr ""
 "Подесите величину приказа навигације која је доступна у доњем десном углу "
 "прозора са сликом."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:246
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:254
 msgid "Sets how many processors GIMP should try to use simultaneously."
 msgstr "Подесите колико процесора Гимп треба да покуша да користи истовремено."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:259
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:267
 msgid ""
 "When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
 "each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
@@ -6897,7 +7055,7 @@ msgstr ""
 "буде чуднија, на неким X серверима укључивање ове опције ће резултирати "
 "бржим цртањем."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:275
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:283
 msgid ""
 "Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
@@ -6907,18 +7065,18 @@ msgstr ""
 "прозорима за слојеве и канале су корисни, али могу да успоре ствари кад се "
 "ради са великим сликама."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:280
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:288
 msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
 msgstr ""
 "Подесите основну величину прегледа за слојеве и канале у новим прозорчићима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:284
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:292
 msgid "Sets the default quick mask color."
 msgstr "Подесите основну боју брзе маске."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:287
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes."
@@ -6926,7 +7084,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, прозор са сликом ће сам променити сопствену величину кад "
 "год се физичка величина слике промени."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:291
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:299
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images."
@@ -6934,24 +7092,27 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, прозор са сликом ће сам променити сопствену величину, када "
 "се слика увећа/умањује."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:303
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr ""
 "Пустите да Гимп покуша опоравак последње сачуване сесије приликом сваког "
 "покретања."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:298
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:306
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will try to restore windows on the monitor they were open "
 "before. When disabled, windows will appear on the currently used monitor."
 msgstr ""
+"Када је омогућено, Гимп ће покушати да врати прозоре на онај монитор где су "
+"били отворени. Када је онемогућено, прозори ће се појавити на тренутном "
+"монитору."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:303
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:311
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
 msgstr "Запамтите текући алат, шару, боју и четкицу у Гимповим сесијама."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:307
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:315
 msgid ""
 "Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
 "Documents list."
@@ -6959,15 +7120,15 @@ msgstr ""
 "Задржите трајни запис свих отвараних и сачуваних датотека у списку скорашњих "
 "докумената."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:311
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:319
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
 msgstr "Сачувајте положај и величину главних прозорчића при затварању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:314
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:322
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
 msgstr "Сачувајте пречице тастатуре при затварању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:320
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:328
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
@@ -6975,7 +7136,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, сви алати за цртање приказују умањени приказ контуре "
 "тренутне четкице."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:332
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
@@ -6984,7 +7145,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, у прозорчићима се приказује дугме за добијање одговарајуће "
 "странице помоћи. Без овог дугмета до помоћи се може доћи притиском на Ф1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:329
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:337
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
@@ -6992,7 +7153,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, показивач миша ће бити приказан преко слике при употреби "
 "алата за цртање."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:341
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
@@ -7000,7 +7161,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, трака изборника је по основи видљива. Ово се може изменити "
 "ставком „Преглед—>Прикажи траку изборника“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:337
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:345
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
@@ -7008,7 +7169,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, лењири су по основи видљиви. Ово се може изменити ставком "
 "„Преглед—>Прикажи лењире“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:341
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:349
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
@@ -7016,7 +7177,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, клизачи су по основи видљиви. Ово се може изменити ставком "
 "„Преглед—>Прикажи клизаче“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:345
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:353
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
@@ -7024,7 +7185,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, трака стања је по основи видљива. Ово се такође може "
 "изменити ставком „Преглед—>Прикажи траку стања“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:349
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:357
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
@@ -7032,7 +7193,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, избор је по основи видљив. Ово се може изменити ставком "
 "„Преглед—>Прикажи избор“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:353
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:361
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
@@ -7040,7 +7201,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, границе слоја се по основи приказују. Ово се може изменити "
 "ставком „Преглед—>Прикажи границе слоја“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:357
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:365
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
@@ -7048,7 +7209,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, вођице су по основи видљиве. Ово се може изменити ставком "
 "„Преглед—>Прикажи вођице“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:361
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:369
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
@@ -7056,7 +7217,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, мрежа је по основи видљива. Ово се може изменити ставком "
 "„Преглед—>Прикажи мрежу“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:365
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
@@ -7064,37 +7225,41 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, тачке узорка су по основи видљиве. Ово се може изменити "
 "ставком „Преглед—>Прикажи тачке узорка“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:369
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
 msgstr "Приказује облачић објашњења када курзор лебди над ставком."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:372
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:380
 msgid "Use GIMP in a single-window mode."
 msgstr "Користите Гимп у режиму једног прозора."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:375
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:383
 msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
-msgstr "Сакријте луке и друге прозоре, остављајући само прозоре слике."
+msgstr "Сакријте прикачиве и друге прозоре, остављајући само прозоре слике."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:378
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:386
 msgid "Enable the N-Point Deformation tool."
-msgstr ""
+msgstr "Омогућава алат за кривљење помоћу N тачака."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:381
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:389
 msgid "Enable the Handle Transform tool."
-msgstr ""
+msgstr "Омогућава алат за преображај путем ручица."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:384
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:392
 msgid "Enable the MyPaint Brush tool."
-msgstr ""
+msgstr "Омогућава алат Моје четкице."
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:395
+msgid "Enable the Seamless Clone tool."
+msgstr "Омогући алат за бешавно клонирање."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:387
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:398
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
 msgstr ""
 "Радња за извршавање када је у прозору са сликом притиснута размакница на "
 "тастатури."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:390
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:401
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -7111,11 +7276,11 @@ msgstr ""
 "директоријуму који је монтиран преко мреже. Из тих разлога, пожељно је да "
 "привремену датотеку сместите у „/tmp“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:399
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:410
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
 msgstr "Када је укључено, изборници могу бити откинути."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:402
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:413
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
@@ -7123,15 +7288,15 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, можете у лету мењати пречице тастатуре притиском на "
 "комбинацију тастера када је изабрана ставка изборника."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:417
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
 msgstr "Сачувајте измењене пречице тастатуре при затварању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:420
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
 msgstr "Вратите сачуване пречице тастатуре при сваком покретању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:412
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:423
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
@@ -7143,11 +7308,11 @@ msgstr ""
 "неке датотеке ће вероватно остати, те је најбоље да ово не буде директоријум "
 "који делите са другим корисницима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:424
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:435
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
 msgstr "Подесите величину умањеног приказа у прозорчету за отварање датотека."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:427
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:438
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
@@ -7155,7 +7320,7 @@ msgstr ""
 "Умањени приказ у прозорчету за отварање ће бити увек освежен ако је датотека "
 "мања од овде постављене величине."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:431
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:442
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -7167,27 +7332,27 @@ msgstr ""
 "али омогућава рад са сликама које не би другачије стале у меморију. Уколико "
 "имате пуно рам меморије боље је да поставите већу вредност."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:437
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:448
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr "Приказује текућу боју четкице и позадине у алатници."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:440
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:451
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
 msgstr "Приказује тренутно изабрану четкицу, шару и прелив у алатници."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:443
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:454
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "Приказује текућу слику у алатници."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:460
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr "Подесите начин приказивања провидности у сликама."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:463
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr "Подесите величину „шаховске табле“ која приказује провидност."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:455
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:466
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
@@ -7195,7 +7360,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, Гимп неће сачувати слику ако није измењена од када је "
 "отворена."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:470
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
@@ -7203,7 +7368,7 @@ msgstr ""
 "Подесите најмањи број радњи које могу бити опозване. Више нивоа опозивања је "
 "доступно све док се не достигне граница за број поништавања."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:463
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:474
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
@@ -7213,15 +7378,15 @@ msgstr ""
 "радњи у спремнику опозивања. Независно од овог подешавања, може се опозвати "
 "највише онолико радњи колико је подешено."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:468
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:479
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr "Подесите величину прегледа у историјату опозивања."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:471
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:482
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Када је укључено, притисак на Ф1 ће отворити прегледника помоћи."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:474
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:485
 msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
 msgstr "Када је укључено користи ОпенЦЛ за неке радње."
 
@@ -7297,821 +7462,855 @@ msgctxt "histogram-channel"
 msgid "RGB"
 msgstr "РГБ"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:286
+#: ../app/core/core-enums.c:291
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Normal"
 msgstr "Обичан"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:287
+#: ../app/core/core-enums.c:292
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Dissolve"
 msgstr "Утапање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:288
+#: ../app/core/core-enums.c:293
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Behind"
 msgstr "Иза"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:289
+#: ../app/core/core-enums.c:294
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Multiply"
 msgstr "Множење"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:290
+#: ../app/core/core-enums.c:295
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Screen"
 msgstr "Екрански"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:291
+#: ../app/core/core-enums.c:296
 msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Overlay"
-msgstr "Прекривање"
+msgid "Old broken Overlay"
+msgstr "Старо, неисправно прекривање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:292
+#: ../app/core/core-enums.c:297
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Difference"
 msgstr "Разлика"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:293
+#: ../app/core/core-enums.c:298
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Addition"
 msgstr "Додавање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:294
+#: ../app/core/core-enums.c:299
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Subtract"
 msgstr "Одузимање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:295
+#: ../app/core/core-enums.c:300
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Darken only"
 msgstr "Само тамно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:296
+#: ../app/core/core-enums.c:301
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Lighten only"
 msgstr "Само светле"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:297
+#: ../app/core/core-enums.c:302
 msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Hue"
-msgstr "Нијанса"
+msgid "Hue (HSV)"
+msgstr "Нијанса (ХСВ)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:298
+#: ../app/core/core-enums.c:303
+#| msgctxt "layer-mode-effects"
+#| msgid "Saturation"
 msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Saturation"
-msgstr "Засићеност"
+msgid "Saturation (HSV)"
+msgstr "Засићеност (ХСВ)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:299
+#: ../app/core/core-enums.c:304
+#| msgctxt "layer-mode-effects"
+#| msgid "Color"
 msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Color"
-msgstr "Боја"
+msgid "Color (HSV)"
+msgstr "Боја (ХСВ)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:300
+#: ../app/core/core-enums.c:305
+#| msgctxt "layer-mode-effects"
+#| msgid "Value"
 msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Value"
-msgstr "Вредност"
+msgid "Value (HSV)"
+msgstr "Вредност (ХСВ)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:301
+#: ../app/core/core-enums.c:306
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Divide"
 msgstr "Дељење"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:302
+#: ../app/core/core-enums.c:307
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Dodge"
 msgstr "Смицање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:303
+#: ../app/core/core-enums.c:308
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Burn"
 msgstr "Спаљивање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:304
+#: ../app/core/core-enums.c:309
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Hard light"
 msgstr "Јако светло"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:305
+#: ../app/core/core-enums.c:310
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Soft light"
 msgstr "Слабо светло"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:306
+#: ../app/core/core-enums.c:311
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Grain extract"
 msgstr "Извлачење зрна"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:307
+#: ../app/core/core-enums.c:312
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Grain merge"
 msgstr "Спајање зрна"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:308
+#: ../app/core/core-enums.c:313
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Color erase"
 msgstr "Брисање боје"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:309
+#: ../app/core/core-enums.c:314
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Overlay"
+msgstr "Прекривање"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:315
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Hue (LCH)"
+msgstr "Нијанса (ЛЦХ)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:316
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Chroma (LCH)"
+msgstr "Хроминанса (ЛЦХ)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:317
+#| msgctxt "layer-mode-effects"
+#| msgid "Color"
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Color (LCH)"
+msgstr "Боја (ЛЦХ)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:318
+#| msgid "Lightness"
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Lightness (LCH)"
+msgstr "Светлина (ЛЦХ)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:319
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Erase"
 msgstr "Обришите"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:310
+#: ../app/core/core-enums.c:320
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Replace"
 msgstr "Замените"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:311
+#: ../app/core/core-enums.c:321
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Anti erase"
 msgstr "Контра брисање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:339
+#: ../app/core/core-enums.c:349
 msgctxt "matting-engine"
 msgid "Matting Global"
-msgstr ""
+msgstr "Глобално исецање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:340
+#: ../app/core/core-enums.c:350
 msgctxt "matting-engine"
 msgid "Matting Levin"
-msgstr ""
+msgstr "Левиново исецање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:425
+#: ../app/core/core-enums.c:435
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "First item"
 msgstr "Прва ставка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:426
+#: ../app/core/core-enums.c:436
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Image"
 msgstr "Слика"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:427
+#: ../app/core/core-enums.c:437
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Selection"
 msgstr "Избор"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:428
+#: ../app/core/core-enums.c:438
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active layer"
 msgstr "Текући слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:429
+#: ../app/core/core-enums.c:439
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active channel"
 msgstr "Текући канал"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:430
+#: ../app/core/core-enums.c:440
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active path"
 msgstr "Текућа путања"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:458
+#: ../app/core/core-enums.c:468
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Solid color"
 msgstr "Једнобојно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:459
+#: ../app/core/core-enums.c:469
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Pattern"
 msgstr "Шара"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:487
+#: ../app/core/core-enums.c:497
 msgctxt "stroke-method"
 msgid "Stroke line"
 msgstr "Исцртајте линију"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:488
+#: ../app/core/core-enums.c:498
 msgctxt "stroke-method"
 msgid "Stroke with a paint tool"
 msgstr "Исцртајте помоћу алата за цртање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:517
+#: ../app/core/core-enums.c:527
 msgctxt "join-style"
 msgid "Miter"
 msgstr "Угаоно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:518
+#: ../app/core/core-enums.c:528
 msgctxt "join-style"
 msgid "Round"
 msgstr "Заобљено"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:519
+#: ../app/core/core-enums.c:529
 msgctxt "join-style"
 msgid "Bevel"
 msgstr "Удубљено"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:548
+#: ../app/core/core-enums.c:558
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Butt"
 msgstr "Оштро"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:549
+#: ../app/core/core-enums.c:559
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Round"
 msgstr "Заобљено"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:550
+#: ../app/core/core-enums.c:560
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Square"
 msgstr "Квадратно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:587
+#: ../app/core/core-enums.c:597
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Custom"
 msgstr "Произвољно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:588
+#: ../app/core/core-enums.c:598
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Line"
 msgstr "Линија"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:589
+#: ../app/core/core-enums.c:599
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Long dashes"
 msgstr "Дуге цртице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:590
+#: ../app/core/core-enums.c:600
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Medium dashes"
 msgstr "Средње цртице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:591
+#: ../app/core/core-enums.c:601
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Short dashes"
 msgstr "Кратке цртице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:592
+#: ../app/core/core-enums.c:602
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Sparse dots"
 msgstr "Ретке тачке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:593
+#: ../app/core/core-enums.c:603
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Normal dots"
 msgstr "Обичне тачке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:594
+#: ../app/core/core-enums.c:604
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dense dots"
 msgstr "Густе тачке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:595
+#: ../app/core/core-enums.c:605
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Stipples"
 msgstr "Тачкасто"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:596
+#: ../app/core/core-enums.c:606
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot"
 msgstr "Црта, тачка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:597
+#: ../app/core/core-enums.c:607
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot, dot"
 msgstr "Црта, тачка, тачка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:628
+#: ../app/core/core-enums.c:638
 msgctxt "item-set"
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/core/core-enums.c:629
+#: ../app/core/core-enums.c:639
 msgctxt "item-set"
 msgid "All layers"
 msgstr "Сви слојеви"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:630
+#: ../app/core/core-enums.c:640
 msgctxt "item-set"
 msgid "Image-sized layers"
 msgstr "Слојеви величине слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:631
+#: ../app/core/core-enums.c:641
 msgctxt "item-set"
 msgid "All visible layers"
 msgstr "Сви видљиви слојеви"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:632
+#: ../app/core/core-enums.c:642
 msgctxt "item-set"
 msgid "All linked layers"
 msgstr "Сви везани слојеви"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:667
+#: ../app/core/core-enums.c:677
 msgctxt "view-size"
 msgid "Tiny"
 msgstr "Мало"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:668
+#: ../app/core/core-enums.c:678
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very small"
 msgstr "Врло мало"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:669
+#: ../app/core/core-enums.c:679
 msgctxt "view-size"
 msgid "Small"
 msgstr "Мало"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:670
+#: ../app/core/core-enums.c:680
 msgctxt "view-size"
 msgid "Medium"
 msgstr "Средње"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:671
+#: ../app/core/core-enums.c:681
 msgctxt "view-size"
 msgid "Large"
 msgstr "Велико"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:672
+#: ../app/core/core-enums.c:682
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very large"
 msgstr "Врло велико"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:673
+#: ../app/core/core-enums.c:683
 msgctxt "view-size"
 msgid "Huge"
 msgstr "Огромно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:674
+#: ../app/core/core-enums.c:684
 msgctxt "view-size"
 msgid "Enormous"
 msgstr "Превелико"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:675
+#: ../app/core/core-enums.c:685
 msgctxt "view-size"
 msgid "Gigantic"
 msgstr "Гигантско"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:703
+#: ../app/core/core-enums.c:713
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as list"
 msgstr "У виду списка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:704
+#: ../app/core/core-enums.c:714
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as grid"
 msgstr "У виду палете"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:733
+#: ../app/core/core-enums.c:743
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "No thumbnails"
 msgstr "Без умањених приказа"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:734
+#: ../app/core/core-enums.c:744
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Normal (128x128)"
 msgstr "Обично (128х128)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:735
+#: ../app/core/core-enums.c:745
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Large (256x256)"
 msgstr "Велико (256x256)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:917
+#: ../app/core/core-enums.c:927
 msgctxt "undo-type"
 msgid "<<invalid>>"
 msgstr "<<неисправно>>"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:918
+#: ../app/core/core-enums.c:928
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale image"
 msgstr "Размера слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:919
+#: ../app/core/core-enums.c:929
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize image"
 msgstr "Величина слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:920
+#: ../app/core/core-enums.c:930
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip image"
 msgstr "Извртање слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:921
+#: ../app/core/core-enums.c:931
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate image"
 msgstr "Ротирање слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:922
+#: ../app/core/core-enums.c:932
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop image"
 msgstr "Исецање слику"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:923
+#: ../app/core/core-enums.c:933
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert image"
 msgstr "Претварање слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:924
+#: ../app/core/core-enums.c:934
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove item"
 msgstr "Уклањање ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:925
+#: ../app/core/core-enums.c:935
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge layers"
 msgstr "Спајање слојева"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:926
+#: ../app/core/core-enums.c:936
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge paths"
 msgstr "Спајање путања"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:927
+#: ../app/core/core-enums.c:937
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Брза маска"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:928 ../app/core/core-enums.c:959
+#: ../app/core/core-enums.c:938 ../app/core/core-enums.c:969
 #: ../app/core/gimpimage-grid.c:64
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grid"
 msgstr "Мрежа"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:929 ../app/core/core-enums.c:962
+#: ../app/core/core-enums.c:939 ../app/core/core-enums.c:972
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Guide"
 msgstr "Вођице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:930 ../app/core/core-enums.c:963
+#: ../app/core/core-enums.c:940 ../app/core/core-enums.c:973
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sample Point"
 msgstr "Тачка узорка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:931 ../app/core/core-enums.c:964
+#: ../app/core/core-enums.c:941 ../app/core/core-enums.c:974
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel"
 msgstr "Слој/канал"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:932 ../app/core/core-enums.c:965
+#: ../app/core/core-enums.c:942 ../app/core/core-enums.c:975
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel modification"
 msgstr "Измена слоја/канала"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:933 ../app/core/core-enums.c:966
+#: ../app/core/core-enums.c:943 ../app/core/core-enums.c:976
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Selection mask"
 msgstr "Маска избора"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:934 ../app/core/core-enums.c:970
+#: ../app/core/core-enums.c:944 ../app/core/core-enums.c:980
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item visibility"
 msgstr "Видљивост предмета"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:935 ../app/core/core-enums.c:971
+#: ../app/core/core-enums.c:945 ../app/core/core-enums.c:981
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Link/Unlink item"
 msgstr "Повезивање/развезивање ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:936
+#: ../app/core/core-enums.c:946
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item properties"
 msgstr "Својства предмета"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:937 ../app/core/core-enums.c:969
+#: ../app/core/core-enums.c:947 ../app/core/core-enums.c:979
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move item"
 msgstr "Премештање ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:938
+#: ../app/core/core-enums.c:948
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale item"
 msgstr "Размера слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:939
+#: ../app/core/core-enums.c:949
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize item"
 msgstr "Величина слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:940
+#: ../app/core/core-enums.c:950
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer"
 msgstr "Додавање слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:941 ../app/core/core-enums.c:985
+#: ../app/core/core-enums.c:951 ../app/core/core-enums.c:995
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer mask"
 msgstr "Додавање маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:942 ../app/core/core-enums.c:987
+#: ../app/core/core-enums.c:952 ../app/core/core-enums.c:997
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply layer mask"
 msgstr "Примена маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:943 ../app/core/core-enums.c:995
+#: ../app/core/core-enums.c:953 ../app/core/core-enums.c:1005
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating selection to layer"
 msgstr "Плутајући избор у слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:944
+#: ../app/core/core-enums.c:954
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float selection"
 msgstr "Плутајући избор"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:945
+#: ../app/core/core-enums.c:955
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "Усидравање плутајућег избора"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:946 ../app/core/gimp-edit.c:286
+#: ../app/core/core-enums.c:956 ../app/core/gimp-edit.c:286
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paste"
 msgstr "Убацивање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:947 ../app/core/gimp-edit.c:594
+#: ../app/core/core-enums.c:957 ../app/core/gimp-edit.c:595
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cut"
 msgstr "Исецање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:948
+#: ../app/core/core-enums.c:958
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text"
 msgstr "Текст"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:949 ../app/core/core-enums.c:996
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:636
+#: ../app/core/core-enums.c:959 ../app/core/core-enums.c:1006
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:637
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform"
 msgstr "Преображај"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:950 ../app/core/core-enums.c:997
+#: ../app/core/core-enums.c:960 ../app/core/core-enums.c:1007
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paint"
 msgstr "Сликање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:951 ../app/core/core-enums.c:1000
+#: ../app/core/core-enums.c:961 ../app/core/core-enums.c:1010
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach parasite"
 msgstr "Прикачивање паразита"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:952 ../app/core/core-enums.c:1001
+#: ../app/core/core-enums.c:962 ../app/core/core-enums.c:1011
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove parasite"
 msgstr "Уклањање паразита"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:953
+#: ../app/core/core-enums.c:963
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Import paths"
 msgstr "Уклањање путање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:954
+#: ../app/core/core-enums.c:964
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Прикључак"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:955
+#: ../app/core/core-enums.c:965
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image type"
 msgstr "Врста слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:956
+#: ../app/core/core-enums.c:966
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image precision"
 msgstr "Својства слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:957
+#: ../app/core/core-enums.c:967
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image size"
 msgstr "Величина слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:958
+#: ../app/core/core-enums.c:968
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image resolution change"
 msgstr "Промена резолуције слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:960
+#: ../app/core/core-enums.c:970
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change metadata"
 msgstr "Промена јединице слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:961
+#: ../app/core/core-enums.c:971
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change indexed palette"
 msgstr "Промена индексиране палете"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:967
+#: ../app/core/core-enums.c:977
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder item"
 msgstr "Промена редоследа ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:968
+#: ../app/core/core-enums.c:978
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename item"
 msgstr "Промена назива ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:972
+#: ../app/core/core-enums.c:982
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock content"
 msgstr "Закључавање/откључавање садржаја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:973
+#: ../app/core/core-enums.c:983
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock position"
 msgstr "Закључавање/откључавање позиције"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:974
+#: ../app/core/core-enums.c:984
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New layer"
 msgstr "Нови слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:975
+#: ../app/core/core-enums.c:985
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer"
 msgstr "Брисање слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:976
+#: ../app/core/core-enums.c:986
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer mode"
 msgstr "Подешавање режима слоја"
 
 # постављањем непровидности постављамо и провидност
-#: ../app/core/core-enums.c:977
+#: ../app/core/core-enums.c:987
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer opacity"
 msgstr "Подешавање провидности слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:978
+#: ../app/core/core-enums.c:988
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock alpha channel"
 msgstr "Закључавање/откључавање канала провидности"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:979
+#: ../app/core/core-enums.c:989
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Suspend group layer resize"
 msgstr "Престанак промене величине групе слојева"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:980
+#: ../app/core/core-enums.c:990
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resume group layer resize"
 msgstr "Наставак промену величине групе слојева"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:981
+#: ../app/core/core-enums.c:991
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert group layer"
 msgstr "Претварање слој групе"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:982
+#: ../app/core/core-enums.c:992
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer"
 msgstr "Текстуални слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:983
+#: ../app/core/core-enums.c:993
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer modification"
 msgstr "Измена текстуалног слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:984
+#: ../app/core/core-enums.c:994
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert text layer"
 msgstr "Превођење текстуалног слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:986
+#: ../app/core/core-enums.c:996
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer mask"
 msgstr "Брисање маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:988
+#: ../app/core/core-enums.c:998
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show layer mask"
 msgstr "Приказивање маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:989
+#: ../app/core/core-enums.c:999
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New channel"
 msgstr "Нови канал"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:990
+#: ../app/core/core-enums.c:1000
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete channel"
 msgstr "Брисање канала"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:991
+#: ../app/core/core-enums.c:1001
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel color"
 msgstr "Боја канала"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:992
+#: ../app/core/core-enums.c:1002
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New path"
 msgstr "Нова путања"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:993
+#: ../app/core/core-enums.c:1003
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete path"
 msgstr "Брисање путање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:994
+#: ../app/core/core-enums.c:1004
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Path modification"
 msgstr "Уређивање путање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:998
+#: ../app/core/core-enums.c:1008
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ink"
 msgstr "Мастило"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:999
+#: ../app/core/core-enums.c:1009
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select foreground"
 msgstr "Избор боје четкице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1002
+#: ../app/core/core-enums.c:1012
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Not undoable"
 msgstr "Није поништиво"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1115
+#: ../app/core/core-enums.c:1125
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Message"
 msgstr "Порука"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1116
+#: ../app/core/core-enums.c:1126
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Warning"
 msgstr "Упозорење"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1117
+#: ../app/core/core-enums.c:1127
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1146
+#: ../app/core/core-enums.c:1156
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Пита шта да ради"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1147
+#: ../app/core/core-enums.c:1157
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Keep embedded profile"
 msgstr "Задржи угнеждени профил"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1148
+#: ../app/core/core-enums.c:1158
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Convert to RGB workspace"
 msgstr "Претворите у РГБ радни простор"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1185
+#: ../app/core/core-enums.c:1195
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Opacity"
 msgstr "Непровидност"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1186
+#: ../app/core/core-enums.c:1196
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Size"
 msgstr "Величина"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1187
+#: ../app/core/core-enums.c:1197
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Angle"
 msgstr "Угао"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1188
+#: ../app/core/core-enums.c:1198
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Color"
 msgstr "Боја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1189
+#: ../app/core/core-enums.c:1199
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Hardness"
 msgstr "Тврдоћа"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1190
+#: ../app/core/core-enums.c:1200
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Force"
 msgstr "Притисак"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1191
+#: ../app/core/core-enums.c:1201
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Однос размере"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1192
+#: ../app/core/core-enums.c:1202
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Spacing"
 msgstr "Размак"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1193
+#: ../app/core/core-enums.c:1203
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Rate"
 msgstr "Проток"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1194
+#: ../app/core/core-enums.c:1204
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Flow"
 msgstr "Проток"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1195
+#: ../app/core/core-enums.c:1205
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Jitter"
 msgstr "Померање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1223
+#: ../app/core/core-enums.c:1233
 msgctxt "image-map-region"
 msgid "Use the selection as input"
 msgstr "Користи изабрано као улаз"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1224
+#: ../app/core/core-enums.c:1234
 msgctxt "image-map-region"
 msgid "Use the entire layer as input"
 msgstr "Користи цео слој за улаз"
@@ -8135,7 +8334,7 @@ msgid "Parasites"
 msgstr "Паразити"
 
 #. initialize the list of gimp dynamics
-#: ../app/core/gimp.c:1044 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
+#: ../app/core/gimp.c:1044 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2694
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:220
 msgid "Dynamics"
 msgstr "Динамике"
@@ -8146,7 +8345,7 @@ msgid "Fonts (this may take a while)"
 msgstr "Слова (може потрајати)"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:1084 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
+#: ../app/core/gimp.c:1084 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2732
 msgid "Modules"
 msgstr "Модули"
 
@@ -8162,7 +8361,7 @@ msgstr "Ажурирам оставу ознака"
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
 msgstr "Нисам успео да обришем „%s“: %s"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:183 ../app/core/gimpimage-new.c:302
+#: ../app/core/gimp-edit.c:183 ../app/core/gimpimage-new.c:317
 msgid "Pasted Layer"
 msgstr "Убачени слој"
 
@@ -8196,7 +8395,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Pattern"
 msgstr "Попуни шаром"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:607
+#: ../app/core/gimp-edit.c:608
 msgid "Global Buffer"
 msgstr "Општа међумеморија"
 
@@ -8350,13 +8549,14 @@ msgid "Fatal parse error in brush file : File appears truncated: "
 msgstr "Кобна грешка при обради датотеке четкице: датотека изгледа скраћено."
 
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:931
+#, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file: Unable to decode abr format version %d."
 msgstr ""
 "Кобна грешка обраде датотеке четкице: не могу да декодирам издање „abr“ "
 "записа %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush.c:149 ../app/paint/gimppaintoptions.c:202
+#: ../app/core/gimpbrush.c:149 ../app/paint/gimppaintoptions.c:212
 msgid "Brush Spacing"
 msgstr "Размак четкице"
 
@@ -8392,15 +8592,15 @@ msgstr "Полупречник четкице"
 msgid "Brush Spikes"
 msgstr "Шиљци четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:152 ../app/paint/gimppaintoptions.c:207
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:152 ../app/paint/gimppaintoptions.c:217
 msgid "Brush Hardness"
 msgstr "Тврдоћа четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:160 ../app/paint/gimppaintoptions.c:192
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:160 ../app/paint/gimppaintoptions.c:202
 msgid "Brush Aspect Ratio"
 msgstr "Однос размера четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:167 ../app/paint/gimppaintoptions.c:197
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:167 ../app/paint/gimppaintoptions.c:207
 msgid "Brush Angle"
 msgstr "Угао четкице"
 
@@ -8409,184 +8609,191 @@ msgstr "Угао четкице"
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
 msgstr "Кобна грешка обраде датотеке четкице „%s“: датотека је оштећена."
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:65
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:66
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rectangle Select"
 msgstr "Избор правоугаоника"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:117
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:118
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Избор елипсе"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:172
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:173
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rounded Rectangle Select"
 msgstr "Избор заобљеног правоугаоника"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:439 ../app/core/gimplayer.c:310
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:440 ../app/core/gimplayer.c:328
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Alpha to Selection"
 msgstr "Провидност у избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:477
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:478
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "%s Channel to Selection"
 msgstr "„%s“ канал у избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:526
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:527
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Нејасан избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:574
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:575
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select by Color"
 msgstr "Избор према боји"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:276
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:614
+#| msgctxt "undo-type"
+#| msgid "Select by Color"
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Select by Indexed Color"
+msgstr "Избор према индексираној боји"
+
+#: ../app/core/gimpchannel.c:279
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Channel"
 msgstr "Промена назива канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:277
+#: ../app/core/gimpchannel.c:280
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Channel"
 msgstr "Премештање канал"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:278
+#: ../app/core/gimpchannel.c:281
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Channel"
 msgstr "Размера канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:279
+#: ../app/core/gimpchannel.c:282
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Channel"
 msgstr "Промена величине канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:280
+#: ../app/core/gimpchannel.c:283
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Channel"
 msgstr "Извртање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:281
+#: ../app/core/gimpchannel.c:284
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Channel"
 msgstr "Ротација канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:282 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:952
+#: ../app/core/gimpchannel.c:285 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:953
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Channel"
 msgstr "Преображај канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:283
+#: ../app/core/gimpchannel.c:286
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Channel"
 msgstr "Исцртавање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:284 ../app/core/gimpselection.c:614
+#: ../app/core/gimpchannel.c:287 ../app/core/gimpselection.c:599
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel to Selection"
 msgstr "Канал у избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:285
+#: ../app/core/gimpchannel.c:288
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Channel"
 msgstr "Промена редоследа канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:286
+#: ../app/core/gimpchannel.c:289
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel"
 msgstr "Издизање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:287
+#: ../app/core/gimpchannel.c:290
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel to Top"
 msgstr "Издизање канала на врх"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:288
+#: ../app/core/gimpchannel.c:291
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel"
 msgstr "Спуштање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:289
+#: ../app/core/gimpchannel.c:292
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel to Bottom"
 msgstr "Спуштање канала на дно"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:290
+#: ../app/core/gimpchannel.c:293
 msgid "Channel cannot be raised higher."
 msgstr "Не можете више подићи канал."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:291
+#: ../app/core/gimpchannel.c:294
 msgid "Channel cannot be lowered more."
 msgstr "Не можете више спустити канал."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:314
+#: ../app/core/gimpchannel.c:316
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Feather Channel"
 msgstr "Умекшавање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:315
+#: ../app/core/gimpchannel.c:317
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Channel"
 msgstr "Изоштравање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:316
+#: ../app/core/gimpchannel.c:318
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear Channel"
 msgstr "Чишћење канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:317
+#: ../app/core/gimpchannel.c:319
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill Channel"
 msgstr "Попуна канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:318
+#: ../app/core/gimpchannel.c:320
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Channel"
 msgstr "Извртање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:319
+#: ../app/core/gimpchannel.c:321
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Border Channel"
 msgstr "Канал границе"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:320
+#: ../app/core/gimpchannel.c:322
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grow Channel"
 msgstr "Повећавање канал"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:321
+#: ../app/core/gimpchannel.c:323
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shrink Channel"
 msgstr "Скаупљање канал"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:788
+#: ../app/core/gimpchannel.c:823
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "Не могу да исцртам празан канал."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1676
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1695
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Color"
 msgstr "Подешавање боје канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1730
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1749
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Opacity"
 msgstr "Подешавање непровидности канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1827 ../app/core/gimpselection.c:161
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1846 ../app/core/gimpselection.c:158
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "Маска избора"
 
-#: ../app/core/gimpcontext.c:652 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:131
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:286
+#: ../app/core/gimpcontext.c:656 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:131
+#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:287
 msgid "Opacity"
 msgstr "Непровидност"
 
-#: ../app/core/gimpcontext.c:660
+#: ../app/core/gimpcontext.c:664
 msgid "Paint Mode"
 msgstr "Режим цртања"
 
@@ -8600,8 +8807,8 @@ msgstr "Грешка приликом чувања „%s“: "
 msgid "Error saving '%s'"
 msgstr "Грешка прилком покретања „%s“"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:434 ../app/core/gimpdatafactory.c:463
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:629 ../app/core/gimpdatafactory.c:651
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:451 ../app/core/gimpdatafactory.c:476
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:643 ../app/core/gimpdatafactory.c:665
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save data:\n"
@@ -8612,17 +8819,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:543 ../app/core/gimpdatafactory.c:546
-#: ../app/core/gimpitem.c:525 ../app/core/gimpitem.c:528
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:557 ../app/core/gimpdatafactory.c:560
+#: ../app/core/gimpitem.c:545 ../app/core/gimpitem.c:548
 msgid "copy"
 msgstr "умножак"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:555 ../app/core/gimpitem.c:537
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:569 ../app/core/gimpitem.c:556
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "Умножак „%s“"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:746
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:760
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
@@ -8632,7 +8839,7 @@ msgstr ""
 "Подесили сте непостојећу фасциклу за упис података (%s). Направите фасциклу "
 "или изаберите неку другу из одељка „Фасцикле“ у поставкама програма."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:765
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:779
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
@@ -8643,27 +8850,27 @@ msgstr ""
 "Вероватно сте ручно изменили „gimprc“ датотеку, зато исправите ово у одељку "
 "„Фасцикле“ у поставкама програма."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:775
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:789
 #, c-format
 msgid "You don't have any writable data folder configured."
 msgstr "Немате подешену фасциклу за упис података."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:907
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:921
 #, c-format
 msgid "Error loading '%s': "
 msgstr "Грешка приликом учитавања „%s“: "
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:913
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:927
 #, c-format
 msgid "Error loading '%s'"
 msgstr "Грешка приликом учитавања „%s“ "
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:922 ../app/xcf/xcf.c:331
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:936 ../app/xcf/xcf.c:330
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: "
 msgstr "Не могу да отворим „%s“ за читање: "
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:981
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:995
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load data:\n"
@@ -8674,7 +8881,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable.c:527
+#: ../app/core/gimpdrawable.c:528
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale"
 msgstr "Размера"
@@ -8686,9 +8893,9 @@ msgstr "Стапање"
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:543
 msgid "Calculating distance map"
-msgstr ""
+msgstr "Рачунам мапу растојања"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:866 ../app/pdb/edit-cmds.c:792
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:872 ../app/pdb/edit-cmds.c:801
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:857
 msgid "Blending"
 msgstr "Стапање"
@@ -8705,7 +8912,7 @@ msgstr "Изјадначавање"
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:65
 msgid "Computing alpha of unknown pixels"
-msgstr ""
+msgstr "Прерачунавам полупровидне и непостојеће пикселе"
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:72
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:324
@@ -8713,13 +8920,13 @@ msgstr ""
 msgid "Levels"
 msgstr "Нивои"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-offset.c:242
+#: ../app/core/gimpdrawable-offset.c:246
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Offset Drawable"
 msgstr "Цртеж помераја"
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:271
-#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:331 ../app/vectors/gimpvectors.c:555
+#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:331 ../app/vectors/gimpvectors.c:629
 msgid "Not enough points to stroke"
 msgstr "Нема довољно тачака за исцртавање"
 
@@ -8732,22 +8939,22 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Render Stroke"
 msgstr "Исцртавање потеза"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:723
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:724
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip"
 msgstr "Извртање"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:809
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:810
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate"
 msgstr "Ротација"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:950 ../app/core/gimplayer.c:309
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:951 ../app/core/gimplayer.c:327
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer"
 msgstr "Преобрази слој"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:963
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:964
 msgid "Transformation"
 msgstr "Преображај"
 
@@ -8825,117 +9032,159 @@ msgstr "Водоравни померај прве линије мреже; ов
 msgid "Vertical offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr "Усправни померај прве линије мреже; ово може бити и негативан број."
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:225
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:227
 msgid "Layer Group"
 msgstr "Група слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:226
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:228
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer Group"
 msgstr "Промена имена групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:227
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:229
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Group"
 msgstr "Премештање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:228
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:230
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer Group"
 msgstr "Промена размере групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:229
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:231
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer Group"
 msgstr "Промена величине групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:230
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:232
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer Group"
 msgstr "Извртање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:231
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:233
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer Group"
 msgstr "Ротирање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:232
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:234
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer Group"
 msgstr "Преображај групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2165
+#: ../app/core/gimpimage.c:2154
 msgid " (exported)"
 msgstr " (извезена)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2169
+#: ../app/core/gimpimage.c:2158
 msgid " (overwritten)"
 msgstr " (преписана)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2178
+#: ../app/core/gimpimage.c:2167
 msgid " (imported)"
 msgstr " (увезена)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2403
+#: ../app/core/gimpimage.c:2398
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "Промена резолуције слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2455
+#: ../app/core/gimpimage.c:2450
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "Промена јединице слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3344
+#: ../app/core/gimpimage.c:3363
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "Прикачивање паразита на слику"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3385
+#: ../app/core/gimpimage.c:3404
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "Уклањање паразита са слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4094
+#: ../app/core/gimpimage.c:4113
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Додавање слоја"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4144 ../app/core/gimpimage.c:4164
+#: ../app/core/gimpimage.c:4163 ../app/core/gimpimage.c:4183
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "Уклањање слоја"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4158
+#: ../app/core/gimpimage.c:4177
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "Уклањање плутајућег избора"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4323
+#: ../app/core/gimpimage.c:4342
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Channel"
 msgstr "Додавање канала"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4361 ../app/core/gimpimage.c:4374
+#: ../app/core/gimpimage.c:4380 ../app/core/gimpimage.c:4393
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Channel"
 msgstr "Уклањање канала"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4428
+#: ../app/core/gimpimage.c:4447
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Path"
 msgstr "Додавање путање"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4459
+#: ../app/core/gimpimage.c:4478
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Path"
 msgstr "Уклањање путање"
 
-#: ../app/core/gimpimage-arrange.c:168
+#: ../app/core/gimpimage-arrange.c:170
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Arrange Objects"
 msgstr "Распоред објеката"
 
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:86
+msgid "ICC profile validation failed: Parasite's name is not 'icc-profile'"
+msgstr ""
+"Није успела провера исправности ИЦЦ профила: Назив паразита није „icc-"
+"profile“"
+
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:95
+msgid ""
+"ICC profile validation failed: Parasite's flags are not (PERSISTENT | "
+"UNDOABLE)"
+msgstr ""
+"Није успела провера исправности ИЦЦ профила: Заставице паразита нису "
+"(PERSISTENT | UNDOABLE)"
+
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:152
+msgid "ICC profile validation failed: "
+msgstr "Није успела провера исправности ИЦЦ профила: "
+
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:248
+msgid ""
+"ICC profile validation failed: Cannot attach a color profile to a GRAY image"
+msgstr ""
+"Није успела провера исправности ИЦЦ профила: Не могу да додам профил боје на "
+"црно-белу слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:256
+msgid "ICC profile validation failed: Color profile is not for RGB color space"
+msgstr ""
+"Није успела провера исправности ИЦЦ профила: Профил боје није у РГБ радном "
+"простору"
+
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:366
+#, c-format
+#| msgid "Revert '%s' to '%s'?"
+msgid "Converting from '%s' to '%s'"
+msgstr "Претварам из „%s“ у „%s“"
+
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:371
+#| msgid "Color Profile"
+msgid "Color profile conversion"
+msgstr "Претварање профила боја"
+
 #: ../app/core/gimpimage-colormap.c:65
 #, c-format
 msgid "Colormap of Image #%d (%s)"
@@ -9048,12 +9297,12 @@ msgstr "Претварам у индексиране боје (други кор
 msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
 msgstr "Претварам у индексиране боје (трећи корак)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:74
+#: ../app/core/gimpimage-crop.c:71
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop Image"
 msgstr "Исецање слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:77 ../app/core/gimpimage-resize.c:90
+#: ../app/core/gimpimage-crop.c:74 ../app/core/gimpimage-resize.c:89
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Image"
 msgstr "Промена величине слике"
@@ -9078,103 +9327,75 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Guide"
 msgstr "Померање вођице"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:52
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:113
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Translate Items"
 msgstr "Превођење ставке"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:79
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:141
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Items"
 msgstr "Извртање предмета"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:106
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:170 ../app/core/gimpitem-linked.c:164
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Items"
 msgstr "Ротирање предмета"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:135
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:201
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Items"
 msgstr "Преображај ставке"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:132
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:133
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Layers"
 msgstr "Спајање видљивих слојева"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:195
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:196
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flatten Image"
 msgstr "Равнање слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:217
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:218
 msgid "Cannot flatten an image without any visible layer."
 msgstr "Не могу да изравнам слику без неког видљивог слоја."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:260
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:261
 msgid "Cannot merge down to a layer group."
 msgstr "Не могу да спојим са групом слојева испод."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:268
 msgid "The layer to merge down to is locked."
 msgstr "Слој стапања доле је закључан."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:279
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:280
 msgid "There is no visible layer to merge down to."
 msgstr "Нема видљивих слојева са којима могу да спојим."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:289
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:290
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Down"
 msgstr "Спајање надоле"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:317
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:318
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Layer Group"
 msgstr "Спајање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:370
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:371
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Paths"
 msgstr "Спајање видљивих путања"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:406
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:407
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
 msgstr "Нема довољно видљивих путања за стапање. Морају постојати најмање две."
 
-#: ../app/core/gimpimage-new.c:136
+#: ../app/core/gimpimage-new.c:140
 msgid "Background"
 msgstr "Позадина"
 
-#: ../app/core/gimpimage-profile.c:61
-msgid "ICC profile validation failed: Parasite's name is not 'icc-profile'"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpimage-profile.c:70
-msgid ""
-"ICC profile validation failed: Parasite's flags are not (PERSISTENT | "
-"UNDOABLE)"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpimage-profile.c:78
-msgid ""
-"ICC profile validation failed: Cannot attach a color profile to a GRAY image"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpimage-profile.c:89
-msgid "ICC profile validation failed: "
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpimage-profile.c:96
-msgid "ICC profile validation failed: Color profile is not for RGB color space"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpimage-profile.c:164
-#, c-format
-msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space"
-msgstr "Профил боја „%s“ није у РГБ простору боја."
-
 #: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:87
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Quick Mask"
@@ -9211,7 +9432,7 @@ msgstr "Размера слике"
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "Не могу да опозовем „%s“"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:776 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1534
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:776 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1610
 msgid "Folder"
 msgstr "Фасцикла"
 
@@ -9255,7 +9476,7 @@ msgstr[2] "%d x %d пиксела"
 msgstr[3] "%d x %d пиксел"
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:876 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:327
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:876 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:324
 #, c-format
 msgid "%d layer"
 msgid_plural "%d layers"
@@ -9269,17 +9490,17 @@ msgstr[3] "%d слој"
 msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
 msgstr "Не могу да отворим умањени приказ „%s“: %s"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1844
+#: ../app/core/gimpitem.c:1915
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite"
 msgstr "Прикачивање паразита"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1854
+#: ../app/core/gimpitem.c:1925
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Item"
 msgstr "Прикачивање паразита на ставку"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1905 ../app/core/gimpitem.c:1912
+#: ../app/core/gimpitem.c:1976 ../app/core/gimpitem.c:1983
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Item"
 msgstr "Уклањање паразита са предмета"
@@ -9297,7 +9518,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
 msgstr "Усидравање плутајућег избор"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:174 ../app/core/gimplayer.c:795
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:174 ../app/core/gimplayer.c:841
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
@@ -9310,76 +9531,76 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating Selection to Layer"
 msgstr "Претварање плутајућег избора у слој"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:303
+#: ../app/core/gimplayer.c:321
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer"
 msgstr "Промена избора слој"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:304
+#: ../app/core/gimplayer.c:322
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer"
 msgstr "Премештање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:305
+#: ../app/core/gimplayer.c:323
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer"
 msgstr "Размера слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:306
+#: ../app/core/gimplayer.c:324
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer"
 msgstr "Промена величина слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:307
+#: ../app/core/gimplayer.c:325
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer"
 msgstr "Извртање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:308
+#: ../app/core/gimplayer.c:326
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer"
 msgstr "Ротирање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:311
+#: ../app/core/gimplayer.c:329
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Layer"
 msgstr "Промена редоследа слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:312
+#: ../app/core/gimplayer.c:330
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer"
 msgstr "Издизање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:313
+#: ../app/core/gimplayer.c:331
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer to Top"
 msgstr "Издизање слоја на врх"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:314
+#: ../app/core/gimplayer.c:332
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer"
 msgstr "Спуштање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:315
+#: ../app/core/gimplayer.c:333
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer to Bottom"
 msgstr "Спуштање слоја на дно"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:316
+#: ../app/core/gimplayer.c:334
 msgid "Layer cannot be raised higher."
 msgstr "Не можете више подићи слој."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:317
+#: ../app/core/gimplayer.c:335
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "Не можете више спустити слој."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:522 ../app/core/gimplayer.c:1448
-#: ../app/core/gimplayermask.c:256
+#: ../app/core/gimplayer.c:563 ../app/core/gimplayer.c:1434
+#: ../app/core/gimplayermask.c:259
 #, c-format
 msgid "%s mask"
 msgstr "Маска „%s“"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:561
+#: ../app/core/gimplayer.c:602
 #, c-format
 msgid ""
 "Floating Selection\n"
@@ -9388,85 +9609,85 @@ msgstr ""
 "Плутајући избор\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1353
+#: ../app/core/gimplayer.c:1337
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "Не могу да додам маску јер слој већ има једну."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1364
+#: ../app/core/gimplayer.c:1348
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr "Не могу да додам маску са различитим димензијама од изабраног слоја."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1370
+#: ../app/core/gimplayer.c:1354
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Додавање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1498
+#: ../app/core/gimplayer.c:1485
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Претварање провидности у маску"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1645
+#: ../app/core/gimplayer.c:1636
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Примена маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1646
+#: ../app/core/gimplayer.c:1637
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Брисање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1749
+#: ../app/core/gimplayer.c:1742
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Layer Mask"
 msgstr "Укључивање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1750
+#: ../app/core/gimplayer.c:1743
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Layer Mask"
 msgstr "Искључивање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1829
+#: ../app/core/gimplayer.c:1822
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show Layer Mask"
 msgstr "Приказ маску слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1903
+#: ../app/core/gimplayer.c:1898
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "Додавање канала провидности"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1935
+#: ../app/core/gimplayer.c:1930
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "Уклањање канала провидности"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1955
+#: ../app/core/gimplayer.c:1950
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Слој на величину слике"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:82
+#: ../app/core/gimplayermask.c:83
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Mask"
 msgstr "Премештање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:83
+#: ../app/core/gimplayermask.c:84
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer Mask to Selection"
 msgstr "Маска слоја у избор"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:158
+#: ../app/core/gimplayermask.c:159
 #, c-format
 msgid "Cannot rename layer masks."
 msgstr "Не могу да преименујем маску слоја."
 
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:422
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:419
 #, c-format
 msgid "Index %d"
 msgstr "Индекс %d"
 
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:544
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:541
 #, c-format
 msgid "Unknown type of palette file: %s"
 msgstr "Непозната врста датотеке са палетом: %s"
@@ -9474,7 +9695,7 @@ msgstr "Непозната врста датотеке са палетом: %s"
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:70
 #, c-format
 msgid "Missing magic header."
-msgstr ""
+msgstr "Недостаје магично заглавље."
 
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:93
 #, c-format
@@ -9572,74 +9793,74 @@ msgid "Unable to run %s callback. The corresponding plug-in may have crashed."
 msgstr ""
 "Не могу да покренем опозив за %s. Можда је одговарајући прикључак пукао."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:162
+#: ../app/core/gimpselection.c:159
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Selection"
 msgstr "Премештање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:163
+#: ../app/core/gimpselection.c:160
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Selection"
 msgstr "Исцртавање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:180
+#: ../app/core/gimpselection.c:176
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Feather Selection"
 msgstr "Умекшавање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:181
+#: ../app/core/gimpselection.c:177
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Selection"
 msgstr "Изоштравање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:182
+#: ../app/core/gimpselection.c:178
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select None"
 msgstr "Поништавање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:183
+#: ../app/core/gimpselection.c:179
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select All"
 msgstr "Изабер свега"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:184
+#: ../app/core/gimpselection.c:180
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Selection"
 msgstr "Извртање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:185
+#: ../app/core/gimpselection.c:181
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Border Selection"
 msgstr "Избор ивица"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:186
+#: ../app/core/gimpselection.c:182
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grow Selection"
 msgstr "Повећавање избор"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:187
+#: ../app/core/gimpselection.c:183
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shrink Selection"
 msgstr "Сакупљање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:294
+#: ../app/core/gimpselection.c:290
 msgid "There is no selection to stroke."
 msgstr "Нема избора за исцртавање."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:695
+#: ../app/core/gimpselection.c:687
 msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
 msgstr "Не могу да исечем или да умножим јер је изабрано подручје празно."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:823
+#: ../app/core/gimpselection.c:816
 msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
 msgstr "Не могу да поставим плутајући избор јер је изабрана област празна."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:830
+#: ../app/core/gimpselection.c:823
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float Selection"
 msgstr "Плутајући избор"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:846
+#: ../app/core/gimpselection.c:839
 msgid "Floated Layer"
 msgstr "Плутајући слој"
 
@@ -9732,17 +9953,17 @@ msgctxt "plural"
 msgid "percent"
 msgstr "процената"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:115
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:117
 msgid "About GIMP"
 msgstr "Приказује податке о Гимпу"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:124
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:126
 msgid "Visit the GIMP website"
 msgstr "Посетите веб страницу Гимпа"
 
 #. Translators: insert your names here,
 #. separated by newline
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:130
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:132
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Бранко Ивановић\n"
@@ -9751,17 +9972,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prevod.org — превод на српски језик"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:529
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:531
 msgid "GIMP is brought to you by"
 msgstr "Гимп су омогућили"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:604
-msgid "This is an unstable development release."
-msgstr "Ово је нестабилно развојно издање."
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:611
+#, c-format
+#| msgid "This is an unstable development release."
+msgid ""
+"This is an unstable development release\n"
+"commit %s"
+msgstr ""
+"Ово је нестабилно развојно издање под\n"
+"бројем %s"
 
-#: ../app/dialogs/action-search-dialog.c:142
+#: ../app/dialogs/action-search-dialog.c:67
 msgid "Search Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Радња претраге"
 
 #: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:146
 msgid "Channel _name:"
@@ -9771,6 +9998,124 @@ msgstr "Назив _канала:"
 msgid "Initialize from _selection"
 msgstr "Покрени из _избора"
 
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:163
+#| msgid "Select CMYK Color Profile"
+msgid "Convert to ICC Color Profile"
+msgstr "Претвори у ИЦЦ профил боја"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:166
+#| msgctxt "image-convert-action"
+#| msgid "Convert the image to the RGB colorspace"
+msgid "Convert the image to a color profile"
+msgstr "Претвара слику у одређени профил боје"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:180
+#| msgid "Color Profile"
+msgid "Assign ICC Color Profile"
+msgstr "Додели ИЦЦ профил боје"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:183
+#| msgid "Can't apply color profile to grayscale image (%s)"
+msgid "Assign a color profile to the image"
+msgstr "Додељује профил боје слици"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:189
+#| msgctxt "vector-mode"
+#| msgid "Design"
+msgid "_Assign"
+msgstr "_Додели"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:214
+#| msgid "Color Profile"
+msgid "Current Color Profile"
+msgstr "Тренутни профил боје"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:224
+#| msgid "C_onvert"
+msgid "Convert to"
+msgstr "Претвори у"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:224
+#| msgctxt "vector-mode"
+#| msgid "Design"
+msgid "Assign"
+msgstr "Додели"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:236
+msgid "Profile _details"
+msgstr "Пода_ци о профилу"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:265
+#| msgid "_Display rendering intent:"
+msgid "_Rendering Intent:"
+msgstr "_Намера исцртавања:"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:281
+msgid "_Black Point Compensation"
+msgstr "_Компензација црне тачке"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:304
+#| msgid "Select Rotation Angle"
+msgid "Select destination profile"
+msgstr "Изаберите циљни профил"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:312
+#, c-format
+#| msgid "Direction (%s)"
+msgid "Built-in RGB (%s)"
+msgstr "Уграђени РГБ (%s)"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:326
+#, c-format
+msgid "Preferred RGB (%s)"
+msgstr "Пожељнији РГБ (%s)"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:391
+#, c-format
+#| msgid "Convert Image to %s"
+msgid "Converting to '%s'"
+msgstr "Претвори у „%s“"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:413
+#| msgid "Color Profile"
+msgid "Assign color profile"
+msgstr "Додели профил боја"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:78
+#| msgctxt "color-profile-policy"
+#| msgid "Convert to RGB workspace"
+msgid "Convert to RGB Working Space?"
+msgstr "Да преведим у РГБ радни простор?"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:81
+#| msgid "Import settings from a file"
+msgid "Import the image from a color profile"
+msgstr "Увези слику из профила боје"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:86
+msgid "Keep"
+msgstr "Задржи садашње"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:87
+#| msgid "C_onvert"
+msgid "Convert"
+msgstr "Претвори"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:104
+#, c-format
+msgid "The image '%s' has an embedded color profile"
+msgstr "Слика „%s“ има уграђен профил боја"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:115
+#| msgctxt "image-convert-action"
+#| msgid "Convert the image to the RGB colorspace"
+msgid "Convert the image to the RGB working space?"
+msgstr "Да претворим слику у РГБ радни простор?"
+
+#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:125
+msgid "_Don't ask me again"
+msgstr "_Не питај ме поново"
+
 #: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:128
 #, c-format
 msgid "Convert Image to %s"
@@ -9803,7 +10148,7 @@ msgstr "_Слој текста"
 #: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:236
 #: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:289
 msgid "Dithering text layers will make them uneditable"
-msgstr ""
+msgstr "Мешањем текстуалних слојева ћете онемогућити њихове даље измене"
 
 #: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:245
 msgid "_Channels and Masks:"
@@ -9811,7 +10156,7 @@ msgstr "_Канали и маске:"
 
 #: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:279
 msgid "Converting to lower bit depth"
-msgstr ""
+msgstr "Преводим у нижи број битова"
 
 #: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:128
 msgid "Indexed Color Conversion"
@@ -9839,13 +10184,14 @@ msgstr "Укључи мешање _провидности"
 
 #: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:278
 msgid "Enable dithering of text layers"
-msgstr ""
+msgstr "Омогући мешање текстуалних слојева"
 
 #: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:309
 msgid "Converting to indexed colors"
 msgstr "Претварам у индексиране боје"
 
-#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:439 ../app/pdb/convert-cmds.c:162
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:439
+#: ../app/pdb/image-convert-cmds.c:162
 msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
 msgstr "Не могу да претворим у палету са више од 256 боја."
 
@@ -9947,7 +10293,7 @@ msgstr "_Режим:"
 msgid "_Opacity:"
 msgstr "_Непровидност:"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:262
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:245
 msgid "Open layers"
 msgstr "Отвори слојеве"
 
@@ -9959,15 +10305,7 @@ msgstr "Отвори место"
 msgid "Enter location (URI):"
 msgstr "Унесите место (путању):"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:112
-msgid "Export Image"
-msgstr "Извезите слику"
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:113
-msgid "_Export"
-msgstr "_Извези"
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:453
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:445
 msgid ""
 "Saving remote files needs to determine the file format from the file "
 "extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
@@ -9977,44 +10315,44 @@ msgstr ""
 "исте. Унесите проширење које одговара запису изабране датотеке или га уопште "
 "немојте унети."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:604
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:597
 msgid "The given filename cannot be used for exporting"
 msgstr "Дати назив датотеке не може бити коришћен за извоз"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:605
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:598
 msgid ""
 "You can use this dialog to export to various file formats. If you want to "
 "save the image to the GIMP XCF format, use File→Save instead."
 msgstr ""
 "Можете да користите ово прозорче за извоз у различите записе датотека. "
-"Уколико желите да сачувате слику у Гимповом ИксЦФ запису користите Датотека "
-"→ Сачувај."
+"Уколико желите да сачувате слику у Гимповом XCF запису користите Датотека → "
+"Сачувај."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:608
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:601
 msgid "Take me to the Save dialog"
 msgstr "Отвори прозорче за чување слике"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:612
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:605
 msgid "The given filename cannot be used for saving"
 msgstr "Дати назив датотеке не може бити коришћен за чување"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:613
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:606
 msgid ""
 "You can use this dialog to save to the GIMP XCF format. Use File→Export to "
 "export to other file formats."
 msgstr ""
-"Можете да користите ово прозорче за чување слике у Гимповом ИксЦФ запису. За "
+"Можете да користите ово прозорче за чување слике у Гимповом XCF запису. За "
 "извоз у неки други запис користите Датотека → Извези."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:615
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:608
 msgid "Take me to the Export dialog"
 msgstr "Отворите прозорче извоза"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:618 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:693
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:611 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:688
 msgid "Extension Mismatch"
 msgstr "Проширење не одговара"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:677
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:672
 msgid ""
 "The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
 "known file extension or select a file format from the file format list."
@@ -10023,19 +10361,19 @@ msgstr ""
 "познато проширење датотеке или изаберите запис датотеке из приложеног списка "
 "записа."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:709
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:704
 msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
 msgstr "Дато проширење датотеке не одговара изабраној врсти датотеке."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:713
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:708
 msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
 msgstr "Да ли ипак желите да сачувате слику под овим називом?"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:782
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:773
 msgid "Saving canceled"
 msgstr "Чување је отказано"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:788 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:181
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:779 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:189
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving '%s' failed:\n"
@@ -10099,7 +10437,7 @@ msgid "Create a New Image"
 msgstr "Направи нову слику"
 
 #: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:136
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1846
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1922
 msgid "_Template:"
 msgstr "_Шаблон:"
 
@@ -10228,7 +10566,7 @@ msgstr "Подеси назив из _текста"
 #: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:124
 #, c-format
 msgid "<b>GAME OVER</b> at level %d!"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Крај игре!</b> Дошли сте до %d. нивоа."
 
 #. Translators: the first and third strings are similar to a
 #. * title, and the second string is a small information text.
@@ -10237,7 +10575,7 @@ msgstr ""
 #: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:131
 #, c-format
 msgid "%1$s  %2$s  %3$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s  %2$s  %3$s"
 
 #: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:132
 msgid "Press 'q' to quit"
@@ -10346,7 +10684,7 @@ msgstr "_Y:"
 
 #: ../app/dialogs/offset-dialog.c:214
 msgid "By width/_2, height/2"
-msgstr ""
+msgstr "По ширини/_2, висини/2"
 
 #. The edge behavior frame
 #: ../app/dialogs/offset-dialog.c:243
@@ -10379,7 +10717,7 @@ msgid "Select Source"
 msgstr "Изаберите извор"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:214
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1762
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1838
 msgid "_Gradient"
 msgstr "Пре_лив"
 
@@ -10431,7 +10769,7 @@ msgstr "_Период:"
 
 #. The "Preview" frame
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:361
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1208
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1209
 msgid "Preview"
 msgstr "Преглед"
 
@@ -10493,857 +10831,878 @@ msgstr ""
 "Опције алата ће бити враћене на основне вредности при следећем покретању "
 "Гимпа."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1077
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1147
 msgid "Show _menubar"
 msgstr "Прикажи траку _изборника"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1081
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1151
 msgid "Show _rulers"
 msgstr "Прикажи _лењире"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1084
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1154
 msgid "Show scroll_bars"
 msgstr "Прикажи _клизаче"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1087
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1157
 msgid "Show s_tatusbar"
 msgstr "Прикажи траку _стања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1095
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1165
 msgid "Show s_election"
 msgstr "Прикажи _избор"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1098
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1168
 msgid "Show _layer boundary"
 msgstr "Прикажи _границе слоја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1101
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1171
 msgid "Show _guides"
 msgstr "Прикажи _вођице"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1104
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1174
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "Прикажи _мрежу"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1110
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1180
 msgid "Canvas _padding mode:"
 msgstr "Режим _попуњавања платна:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1115
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1185
 msgid "Custom p_adding color:"
 msgstr "Произвољна боја попу_њавања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1116
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1186
 msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Изаберите произвољну боју попуњавања платна"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1147
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1217
 msgid "Snap to Guides"
 msgstr "Приони на вођице"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1150
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1220
 msgid "Snap to Grid"
 msgstr "Приони на мрежу"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1158
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1228
 msgid "Snap to Canvas Edges"
 msgstr "Приони на ивице платна"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1161
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1231
 msgid "Snap to Active Path"
 msgstr "Приони на радну путању"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1267
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1339
 msgid "Preferences"
 msgstr "Поставке"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1303
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2657
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1375
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
 msgid "Environment"
 msgstr "Окружење"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1313
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1385
 msgid "Resource Consumption"
 msgstr "Потрошња изворишта"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1323
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1395
 msgid "Minimal number of _undo levels:"
 msgstr "Најмањи број корака _поништавања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1326
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1398
 msgid "Maximum undo _memory:"
 msgstr "Највећи број _поништавања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1329
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1401
 msgid "Tile cache _size:"
 msgstr "Величина _оставе делића:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1332
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1404
 msgid "Maximum _new image size:"
 msgstr "Највећа величина _нове слике:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1337
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1409
 msgid "Number of _processors to use:"
 msgstr "Број _коришћених процесора:"
 
 #. Hardware Acceleration
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1342
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1414
 msgid "Hardware Acceleration"
-msgstr ""
+msgstr "Хардверско убрзање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1346
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1418
 msgid "Use OpenCL"
-msgstr ""
+msgstr "Користи OpenCL"
 
 #. Image Thumbnails
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1350
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1422
 msgid "Image Thumbnails"
 msgstr "Минијатуре слика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1355
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1427
 msgid "Size of _thumbnails:"
 msgstr "Величина _минијатура:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1359
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1431
 msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
 msgstr "Највећа величина _датотека за минијатуре:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1369
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1441
 msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
 msgstr "Задржите запис о отвараним датотекама у списку скорашњих докумената"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1378
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1450
 msgid "User Interface"
 msgstr "Корисничко сучеље"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1380
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1452
 msgid "Interface"
 msgstr "Сучеље"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1390
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1462
 msgid "Language"
 msgstr "Језик"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1396
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1468
 msgid "Previews"
 msgstr "Прегледи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1399
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1471
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "_Укључи прегледе слојева и канала"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1405
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1477
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "_Величина прегледа за слојеве и канале:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1408
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1480
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "Величина прегледа _кретања:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1412
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1484
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Пречице са тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1416
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1488
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
 msgstr "Користи _динамичке пречице тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1420
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1492
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
 msgstr "Подеси пречице _тастатуре..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1427
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1499
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "Сачувај пречице _тастатуре при изласку"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1431
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1503
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "Сада сачувај _пречице са тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1438
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1510
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "Врати _пречице тастатуре на основне вредности"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1447
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1519
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Уклони _све пречице тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1461
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1533
 msgid "Experimental Playground"
-msgstr ""
+msgstr "Експериментално игралиште"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1463
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1535
 msgid "Playground"
 msgstr "Играоница"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1469
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1541
 msgid "Insane Options"
 msgstr "Опције за лудаке"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1473
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1545
 msgid "_N-Point Deformation tool"
-msgstr ""
+msgstr "Алат за _кривљење помоћу N тачака"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1476
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1548
 msgid "_Handle Transform tool"
-msgstr ""
+msgstr "Алат за преображај помоћу _ручица"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1480
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1552
 msgid "_MyPaint Brush tool"
-msgstr "_Моја четкица"
+msgstr "Алат _Моја четкица"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1557
+msgid "_Seamless Clone tool"
+msgstr "Алат за _бешавно клонирање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1491
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1529
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1567
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1605
 msgid "Theme"
 msgstr "Тема"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1499
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1575
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Изаберите тему"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1581
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1657
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "Освежи _текућу тему"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1593
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1669
 msgid "Help System"
 msgstr "Систем помоћи"
 
 #. General
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1705
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1680
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1781
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1990
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:186
 msgid "General"
 msgstr "Опште"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1683
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "Прикажи _облачиће"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1610
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1686
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "Прикажи дугмад _помоћи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1623
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1699
 msgid "Use the online version"
 msgstr "Користи мрежно издање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1624
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1700
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr "Користи локално инсталирано издање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1625
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1701
 msgid "User manual:"
 msgstr "Корисничко упутство:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1632
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1708
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr "Постоји инсталирано упутство за кориснике."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1637
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1713
 msgid "The user manual is not installed locally."
 msgstr "Корисничко упутство није инсталирано."
 
 #. Help Browser
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1660
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1736
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Прегледник помоћи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1664
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1740
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "Прегледник _помоћи за коришћење:"
 
 #. Action Search
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1668
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1744
 msgid "Action Search"
 msgstr "Претрага радњи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1672
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1748
 msgid "Show _unavailable actions"
 msgstr "Прикажи _недостипне радње"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1675
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1751
 msgid "Maximum History Size:"
 msgstr "Највећа величина за историју:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1679
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1755
 msgid "Clear Action History"
 msgstr "Очистите историјат радњи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1694
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
 msgctxt "preferences"
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Могућности алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1708
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1784
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "Сачувај оп_ције алата при изласку"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1712
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "_Сада сачувај опције алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1719
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1795
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "_Врати сачуване опције алата на основне вредности"
 
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1729
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1805
 msgid "Guide & Grid Snapping"
 msgstr "Пријањање вођице и мреже"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1734
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1810
 msgid "_Snap distance:"
 msgstr "Ра_стојање пријањања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1742
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1818
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "Основно _уметање:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1749
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1825
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "Опције цртања заједничке за алате"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1753
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1829
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Четкица"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1756
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1832
 msgid "_Dynamics"
 msgstr "_Динамике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1759
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1835
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Шара"
 
 #. Move Tool
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1766
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1842
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Алат за премештање"
 
 # постављањем непровидности постављамо и провидност
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1846
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "Подесите слој или путању радном"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1794
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1986
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1870
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2062
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
 msgid "Appearance"
 msgstr "Изглед"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1798
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1874
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "Прикажи _боју четкице и боју позадине"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1802
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1878
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Прикажи радну _четкицу, шару и прелив"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1806
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1882
 msgid "Show active _image"
 msgstr "Прикажи радну _слику"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1814
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1890
 msgid "Tools configuration"
 msgstr "Подешавање алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1829
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1905
 msgid "Default New Image"
 msgstr "Основна нова слика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1831
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1907
 msgid "Default Image"
 msgstr "Основна слика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1865
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1941
 msgid "Set the default Quick Mask color"
 msgstr "Подесите основну боју за брзе маске"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1871
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1947
 msgid "Quick Mask color:"
 msgstr "Боја брзе маске:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1881
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1957
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "Основна мрежа слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1883
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1959
 msgid "Default Grid"
 msgstr "Основна мрежа"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1903
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1979
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Прозори за слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1993
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "Користи „_Тачка за тачку“ по основи"
 
 # хехехе, ово су цртице које иду око избора ;-)
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1923
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1999
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Брзина _марширајућих мрава:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1927
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2003
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Понашање размере и увећања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1931
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2007
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Промени величину прозора са _увећавањем"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1934
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2010
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Промени величину прозора са променом _величине слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1940
-msgid "Fit to window"
-msgstr "По мери прозора"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2016
+#| msgid "Show active _image"
+msgid "Show entire image"
+msgstr "Прикажи целу слику"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1942
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2018
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Почетна _размера:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1946
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Размакница"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1952
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2028
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Док је притиснута размакница:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1956
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2032
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Показивачи миша"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1960
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2036
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "Прикажи _контуру четкице"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1963
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2039
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "Прикажи показивач _алата за цртање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1969
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2045
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "Режим _показивача:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1972
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2048
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "С_мер показивача:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1984
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2060
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Изглед прозора са сликом"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1994
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2070
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Основни изглед у нормалном режиму"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1999
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2075
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Основни изглед у приказу преко целог екрана"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2008
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2084
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "Запис наслова слике и траке стања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2010
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2086
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Наслов и стање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2029
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2105
 msgid "Current format"
 msgstr "Текући запис"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2106
 msgid "Default format"
 msgstr "Основни запис"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2031
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2107
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Прикажи проценте увећавања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2032
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2108
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Прикажи размеру увећавања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2109
 msgid "Show image size"
 msgstr "Прикажи величину слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2034
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2110
 msgid "Show drawable size"
 msgstr "Прикажи величину за исцртавање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2123
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "Запис наслова слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2049
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2125
 msgid "Image Statusbar Format"
 msgstr "Запис траке стања слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2133
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2209
 msgid "Image Window Drawing Behavior"
 msgstr "Начин исцртавања слике у прозору"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2135 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:76
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2211 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:76
 msgid "Behavior"
 msgstr "Понашање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2143
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2219
 msgid "Default Behavior in Normal Mode"
 msgstr "Подразумевано понашање у нормалном режиму"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2147
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2223
 msgid "Default Behavior in Fullscreen Mode"
 msgstr "Подразумевано понашање преко целог екрана"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2156
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2232
 msgid "Display"
 msgstr "Приказ"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2167
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2243
 msgid "Transparency"
 msgstr "Провидност"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2171
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2247
 msgid "_Check style:"
 msgstr "_Начин шпартања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2174
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2250
 msgid "Check _size:"
 msgstr "Величина _поља:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2177
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2253
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Резолуција монитора"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2181
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:206 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2257
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:205 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
 msgid "Pixels"
 msgstr "Пиксели"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2275
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Водоравно"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2201
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2277
 msgid "Vertical"
 msgstr "Усправно"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2203
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2279
 #: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:460
 msgid "ppi"
 msgstr "тпи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2221
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2297
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d × %d ppi)"
 msgstr "_Откриј самостално (тренутно %d x %d тпи)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2239
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "Унеси _ручно"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2254
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2330
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "К_алибриши..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2282
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2358
 msgid "Color Management"
 msgstr "Управљање бојама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2301
-msgid "_RGB profile:"
-msgstr "_РГБ профил:"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2377
+#| msgid "_RGB profile:"
+msgid "Preferred _RGB profile:"
+msgstr "По_жељни РГБ профил:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2302
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2378
 msgid "Select RGB Color Profile"
 msgstr "Изаберите РГБ профил боја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2303
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2379
 msgid "_CMYK profile:"
 msgstr "_ЦМИК профил:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2304
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2380
 msgid "Select CMYK Color Profile"
 msgstr "Изаберите ЦМИК профил боја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2305
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2381
 msgid "_Monitor profile:"
 msgstr "Профил _монитора:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2306
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2382
 msgid "Select Monitor Color Profile"
 msgstr "Изаберите профил боја за монитор"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2307
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2383
 msgid "_Print simulation profile:"
 msgstr "Профил симулације _штампе:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2308
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2384
 msgid "Select Printer Color Profile"
 msgstr "Изаберите профил боја за штампач"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2395
 msgid "_Mode of operation:"
 msgstr "_Режим рада:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2348
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2425
 msgid "_Try to use the system monitor profile"
 msgstr "По_кушај да користиш системски профил монитора"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2358
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2435
 msgid "_Display rendering intent:"
 msgstr "Прикажи _намеру исцртавања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2364
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
 msgid "Use _black point compensation for the display"
-msgstr ""
+msgstr "Користи компензацију црне тачке за приказ"
 
 # softproof???
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2378
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2455
 msgid "_Softproof rendering intent:"
 msgstr "Намера исцртавања симулације _штампе:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2384
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2461
 msgid "Use black _point compensation for softproofing"
-msgstr ""
+msgstr "Користи компензацију _црне тачке при симулацији штампе"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2402
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2479
 msgid "Mark out of gamut colors"
 msgstr "Означите боје из гаме"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2407
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2484
 msgid "Select Warning Color"
 msgstr "Изаберите боју упозорења"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2420
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2497
 msgid "File Open behaviour:"
 msgstr "Понашање отварања датотека:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2509
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Улазни уређаји"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2518
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Проширени улазни уређаји"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2445
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2522
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "Подеси _проширене улазне уређаје..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2452
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2529
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "Сачувај подешавања улазних уређаја при _излазу"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2456
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2533
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "_Сада сачувај подешавања улазних уређаја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2463
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2540
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "_Врати сачувана подешавања улазних уређаја на основне вредности"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2478
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2555
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Додатни улазни управљачи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2480
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2557
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Улазни управљачи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2496
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2573
 msgid "Window Management"
 msgstr "Управљање прозорима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2581
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Савети за управљање прозорима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2510
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2587
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
-msgstr "Савет за луке и _алатницу:"
+msgstr "Савет за прикачиве прозоре и _алатницу:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2513
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590
 msgid "Focus"
 msgstr "Фокус"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2517
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2594
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "Покрени _фокусирану слику"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Положаји прозора"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2524
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2601
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "Сачувај положаје прозора при _изласку"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2527
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2604
 msgid "Open windows on the same _monitor they were open before"
-msgstr ""
+msgstr "Отвори прозоре на истом _монитору где су били"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2531
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2608
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "_Сада сачувај положаје прозора"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2538
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2615
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "_Врати сачуване положаје прозора на основне вредности"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2553
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2630
 msgid "Folders"
 msgstr "Фасцикле"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2572
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Привремена фасцикла:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2573
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2650
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Изаберите фасциклу за привремене датотеке"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2577
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2654
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Фасцикла размене:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2578
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2655
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Изаберите фасциклу за размену"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2613
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2690
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Фасцикле четкица"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2615
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2692
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са четкицама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2694
 msgid "Dynamics Folders"
 msgstr "Фасцикла динамика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2619
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2696
 msgid "Select Dynamics Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са динамикама цртања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2621
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2698
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Фасцикле са шарама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2623
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2700
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са шарама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2625
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2702
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Фасцикле са палетама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2627
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2704
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са палетама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2706
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "Фасцикле прелива"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2631
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2708
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле прелива"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2710
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Фасцикла са фонтовима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2635
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2712
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Изаберите фасциклу са фонтовима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2637
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2714
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "Фасцикле са подешавањима алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2639
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2716
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са подешавањима алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2641
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2719
+#| msgid "MyPaint Brush"
+msgid "MyPaint Brushes"
+msgstr "Моја четкица"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2719
+#| msgid "_MyPaint Brush tool"
+msgid "MyPaint Brush Folders"
+msgstr "Фасцикла са Мојим четкицама"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2721
+#| msgid "Select Brush Folders"
+msgid "Select MyPaint Brush Folders"
+msgstr "Изаберите фасцикле са четкицама"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2724
 msgid "Plug-In Folders"
 msgstr "Фасцикле са прикључцима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2643
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2726
 msgid "Select Plug-In Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са прикључцима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2645
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
 msgid "Scripts"
 msgstr "Скрипте"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2645
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Фасцикле са скриптама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2647
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2730
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са скриптама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2732
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Фасцикле за модуле"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2651
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2734
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле за модуле"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2653
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Тумачи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2653
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Фасцикле са тумачима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2655
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2738
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле тумача"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2657
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Фасцикле окружења"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2659
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2742
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле окружења"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2661
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
 msgid "Themes"
 msgstr "Теме"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2661
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Фасцикле са темом"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2663
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2746
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са темом"
 
@@ -11637,72 +11996,72 @@ msgctxt "guides-type"
 msgid "Line spacing"
 msgstr "Размак линија"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:216 ../app/display/gimpcursorview.c:222
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:241 ../app/display/gimpcursorview.c:247
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:266 ../app/display/gimpcursorview.c:272
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:288 ../app/display/gimpcursorview.c:295
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:672 ../app/display/gimpcursorview.c:673
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:674 ../app/display/gimpcursorview.c:675
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:788 ../app/display/gimpcursorview.c:789
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:790 ../app/display/gimpcursorview.c:791
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:686
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:215 ../app/display/gimpcursorview.c:221
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:240 ../app/display/gimpcursorview.c:246
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:265 ../app/display/gimpcursorview.c:271
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:287 ../app/display/gimpcursorview.c:294
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:665 ../app/display/gimpcursorview.c:667
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:669 ../app/display/gimpcursorview.c:671
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:784 ../app/display/gimpcursorview.c:785
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:786 ../app/display/gimpcursorview.c:787
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:702
 msgid "n/a"
 msgstr "н/д"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:219 ../app/display/gimpcursorview.c:244
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:269
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:218 ../app/display/gimpcursorview.c:243
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:268
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:139
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:225 ../app/display/gimpcursorview.c:250
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:275
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:224 ../app/display/gimpcursorview.c:249
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:274
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:140
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
 #. Units
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:231
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:230
 msgid "Units"
 msgstr "Јединице"
 
 #. Selection Bounding Box
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:256
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:255
 msgid "Selection Bounding Box"
 msgstr "Кућица за повезивање избора"
 
 #. Width
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:292
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:291
 msgid "W"
 msgstr "Ш"
 
 #. Height
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:299
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:298
 msgid "H"
 msgstr "В"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:328
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:327
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "Стопљени _узорак"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:529
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:537
 msgid "Access the image menu"
 msgstr "Приступите изборнику слике"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:640
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:648
 msgid "Zoom image when window size changes"
 msgstr "Увећајте слику када се промени величина прозора"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:669
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:677
 msgid "Toggle Quick Mask"
 msgstr "Пребацује на приказ брзе маске"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:692
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:700
 msgid "Navigate the image display"
 msgstr "Навигација приказа слике"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:764
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1438 ../app/widgets/gimptoolbox.c:251
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:772
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1469 ../app/widgets/gimptoolbox.c:251
 msgid "Drop image files here to open them"
 msgstr "Овде превуците датотеке слика да их отворите"
 
@@ -11713,9 +12072,15 @@ msgid ""
 "\n"
 "<small>commit <tt>%s</tt></small>\n"
 "\n"
-"<small>Please build latest git master before\n"
-"reporting any bugs against this version.</small>"
+"<small>Please test bugs against latest git master branch\n"
+"before reporting them.</small>"
 msgstr ""
+"<big>Нестабилна развојна верзија програма</big>\n"
+"\n"
+"<small>commit <tt>%s</tt></small>\n"
+"\n"
+"<small>Уколико сте пронашли грешку проверите да ли користите последњу\n"
+"верзију пре него што је пријавите програмерима.</small>"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:168
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:268
@@ -11786,53 +12151,53 @@ msgstr[3] ""
 msgid "The image has been exported to '%s'."
 msgstr "Слика је извезена у „%s“."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:247
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:651
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:710
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:248
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:652
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:711
 msgid "Drop New Layer"
 msgstr "Одбаците нови слој"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:290
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:291
 msgid "Drop New Path"
 msgstr "Одбаците нову путању"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:361
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:460 ../app/tools/gimpblendtool.c:227
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:362
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:461 ../app/tools/gimpblendtool.c:227
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:305
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
 msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
 msgstr "Не могу да изменим пикселе групи слојева."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:369
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:468 ../app/tools/gimpblendtool.c:234
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:370
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:469 ../app/tools/gimpblendtool.c:234
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
 #: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:312 ../app/tools/gimppainttool.c:278
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1818
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1833
 msgid "The active layer's pixels are locked."
 msgstr "Пиксели радног слоја су закључани."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:388
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:389
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:242
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:330
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Drop pattern to layer"
 msgstr "Превлачење шаре у слој"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:389
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:390
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:266
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:331
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Drop color to layer"
 msgstr "Превлачење боје у слој"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:547
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:728
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:548
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:729
 msgid "Drop layers"
 msgstr "Одбаците слојеве"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:684
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:702
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:803 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:272
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:685
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:703
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:804 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:272
 msgid "Dropped Buffer"
 msgstr "Одбачена међумеморија"
 
@@ -11844,12 +12209,12 @@ msgstr "Филтери за приказивање боја"
 msgid "Configure Color Display Filters"
 msgstr "Подешава филтере за приказ боја"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:794
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:814
 #, c-format
 msgid "Image saved to '%s'"
 msgstr "Слика је сачувана у „%s“"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:806
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:826
 #, c-format
 msgid "Image exported to '%s'"
 msgstr "Слика је извезена у „%s“"
@@ -11891,16 +12256,16 @@ msgstr "Размера:"
 msgid "Zoom:"
 msgstr "Увећање:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:292
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:289
 msgid "(modified)"
 msgstr "(измењен)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:297
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:294
 msgid "(clean)"
 msgstr "(чист)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:343
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:352
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:340
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:349
 #: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:884
 msgid "(none)"
 msgstr "(ништа)"
@@ -11910,47 +12275,40 @@ msgstr "(ништа)"
 msgid "Cancel <i>%s</i>"
 msgstr "Откажи <i>%s</i>"
 
-#: ../app/file/file-open.c:134 ../app/file/file-save.c:115
+#: ../app/file/file-open.c:121 ../app/file/file-save.c:115
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Није обична датотека"
 
-#: ../app/file/file-open.c:143
-msgid "Premission denied"
-msgstr ""
+#: ../app/file/file-open.c:130 ../app/file/file-save.c:124
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Немате овлашћења"
 
-#: ../app/file/file-open.c:239
+#: ../app/file/file-open.c:231
 #, c-format
 msgid "%s plug-in returned SUCCESS but did not return an image"
 msgstr "Прикључак „%s“ је пријавио УСПЕХ али није дао слику"
 
-#: ../app/file/file-open.c:250
+#: ../app/file/file-open.c:242
 #, c-format
 msgid "%s plug-In could not open image"
 msgstr "Прикључак „%s“ не може да отвори слику"
 
-#: ../app/file/file-open.c:638
+#: ../app/file/file-open.c:637
 msgid "Image doesn't contain any layers"
 msgstr "Слика не садржи слојеве"
 
-#: ../app/file/file-open.c:697
+#: ../app/file/file-open.c:696
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' failed: %s"
 msgstr "Нисам успео да отворим „%s“: %s"
 
-#: ../app/file/file-open.c:801
-msgid ""
-"Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
-"Preferences dialog."
-msgstr ""
-"Управљање бојама је искључено. Можете га укључити у прозорчету поставки."
-
 #: ../app/file/file-procedure.c:211
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "Непозната врста датотеке"
 
 #: ../app/file/file-remote.c:113
 msgid "Mounting remote volume"
-msgstr ""
+msgstr "Повезујем се на удаљени диск"
 
 #: ../app/file/file-remote.c:289
 msgid "Opening remote file"
@@ -11976,10 +12334,6 @@ msgstr "Преузимање података о слици: %s"
 msgid "Uploaded %s of image data"
 msgstr "Слање података о слици: %s"
 
-#: ../app/file/file-save.c:124
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Немате овлашћења"
-
 #: ../app/file/file-save.c:279
 #, c-format
 msgid "%s plug-in could not save image"
@@ -12085,18 +12439,18 @@ msgstr ""
 "Искривите кавез\n"
 "да изобличите слику"
 
-#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:76
+#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:82
 msgid "Brightness"
 msgstr "Осветљеnost"
 
-#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:81
+#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:87
 msgid "Contrast"
 msgstr "Контраст"
 
 #: ../app/operations/gimpcolorbalanceconfig.c:96
 #: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:94
 msgid "The affected range"
-msgstr ""
+msgstr "Опсег који се користи"
 
 #: ../app/operations/gimpcolorbalanceconfig.c:102
 msgid "Cyan-Red"
@@ -12114,17 +12468,17 @@ msgstr "Жута-плава"
 msgid "Preserve Luminosity"
 msgstr "Очувај луминансу"
 
-#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:79
+#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:85
 #: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:100
 msgid "Hue"
 msgstr "Нијанса"
 
-#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:84
+#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:90
 #: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:105
 msgid "Saturation"
 msgstr "Засићеност"
 
-#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:89
+#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:95
 #: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:110
 msgid "Lightness"
 msgstr "Светлина"
@@ -12132,7 +12486,7 @@ msgstr "Светлина"
 #: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:104
 #: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:105
 msgid "The affected channel"
-msgstr ""
+msgstr "Канал који се користи"
 
 #: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:110
 msgid "Curve"
@@ -12144,7 +12498,7 @@ msgstr "није Гимпова датотека са кривуљама"
 
 #: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:555
 msgid "Parse error, didn't find 2 integers"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка у обради, нисам нашао 2 цела броја"
 
 #: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:671
 msgid "Writing curves file failed: "
@@ -12152,13 +12506,13 @@ msgstr "Није успело чување датотеке са кривом: "
 
 #: ../app/operations/gimpdesaturateconfig.c:73
 msgid "Desaturate mode"
-msgstr ""
+msgstr "Решим без боје"
 
 #: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:115
 msgid "Overlap"
 msgstr "Преклапање"
 
-#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:111 ../app/tools/gimplevelstool.c:457
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:111 ../app/tools/gimplevelstool.c:482
 msgid "Gamma"
 msgstr "Гама"
 
@@ -12214,19 +12568,21 @@ msgstr "Попуњава изворно место кавеза једном б
 
 #: ../app/operations/gimpoperationsemiflatten.c:84
 msgid "Replace partial transparency with a color"
-msgstr ""
+msgstr "Замени полупровидне делове бојом"
 
 #: ../app/operations/gimpoperationthresholdalpha.c:80
 msgid ""
 "Make transparency all-or-nothing, by thresholding the alpha channel to a "
 "value"
 msgstr ""
+"Прави провидност типа „све или ништа“, тако што одсеца полупровидне делове "
+"на задату вредност"
 
-#: ../app/operations/gimpthresholdconfig.c:73
+#: ../app/operations/gimpthresholdconfig.c:79
 msgid "Low threshold"
 msgstr "Низак праг"
 
-#: ../app/operations/gimpthresholdconfig.c:78
+#: ../app/operations/gimpthresholdconfig.c:84
 msgid "High threshold"
 msgstr "Висок праг"
 
@@ -12262,11 +12618,11 @@ msgstr "Ниједна четкица није доступна за овај а
 msgid "No paint dynamics available for use with this tool."
 msgstr "Ниједна динамика цртања није доступна за овај алат."
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:86 ../app/tools/gimpclonetool.c:56
+#: ../app/paint/gimpclone.c:85 ../app/tools/gimpclonetool.c:56
 msgid "Clone"
 msgstr "Клон"
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:128
+#: ../app/paint/gimpclone.c:127
 msgid "No patterns available for use with this tool."
 msgstr "Ниједна шара није доступна за овај алат."
 
@@ -12274,19 +12630,19 @@ msgstr "Ниједна шара није доступна за овај алат
 msgid "Convolve"
 msgstr "Замотај"
 
-#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:67
+#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:66
 msgid "Dodge/Burn"
 msgstr "Смакни/спали"
 
-#: ../app/paint/gimperaser.c:62 ../app/tools/gimperasertool.c:66
+#: ../app/paint/gimperaser.c:61 ../app/tools/gimperasertool.c:66
 msgid "Eraser"
 msgstr "Гумица"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:106 ../app/tools/gimphealtool.c:53
+#: ../app/paint/gimpheal.c:105 ../app/tools/gimphealtool.c:53
 msgid "Heal"
 msgstr "Побољшајте"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:145
+#: ../app/paint/gimpheal.c:144
 msgid "Healing does not operate on indexed layers."
 msgstr "Побољшавање не ради на индексираним слојевима."
 
@@ -12311,14 +12667,14 @@ msgid "Mybrush"
 msgstr "МојаЧеткица"
 
 #: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:69 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:158
-#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:134
+#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:166
 #: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:164
 #: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:278
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:156
 msgid "Radius"
 msgstr "Полупречник"
 
-#: ../app/paint/gimppaintbrush.c:66 ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:51
+#: ../app/paint/gimppaintbrush.c:65 ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:51
 msgid "Paintbrush"
 msgstr "Четкица"
 
@@ -12326,76 +12682,75 @@ msgstr "Четкица"
 msgid "Paint"
 msgstr "Сликајте"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:182
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:192
 msgid "Brush Size"
 msgstr "Величина четкице"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:187
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:197
 msgid "Link brush size with canvas zoom"
 msgstr "Повежи величину четкице са увећањем платна"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:212
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:222
 msgid "Brush Force"
 msgstr "Притисак четкице"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:218
-#, fuzzy
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:228
 msgid "Link brush size to brush native"
 msgstr "Повежи величину четкице са основном четкицом"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:224
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:234
 msgid "Link brush aspect ratio to brush native"
-msgstr ""
+msgstr "Повежи размеру четкице са основном четкицом"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:230
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:240
 msgid "Link brush angle to brush native"
-msgstr ""
+msgstr "Повежи угао четкице са основном четкицом"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:236
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:246
 msgid "Link brush spacing to brush native"
-msgstr ""
+msgstr "Повежи размак четкице са основном четкицом"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:242
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:252
 msgid "Link brush hardness to brush native"
-msgstr ""
+msgstr "Повежи тврдоћу четкице са основном четкицом"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:247
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:257
 msgid "Every stamp has its own opacity"
 msgstr "Свака маркица има сопствену провидност"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:253
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:263
 msgid "Ignore fuzziness of the current brush"
 msgstr "Занемарите неправилност тренутне четкице"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:258
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:268
 msgid "Scatter brush as you paint"
 msgstr "Распршите четкицом при цртању"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:262
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:272
 msgid "Distance of scattering"
 msgstr "Величина распршења"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:272
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:282
 msgid "Distance over which strokes fade out"
 msgstr "Растојање на коме потез четкице ишчезава"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:280
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:290
 msgid "Reverse direction of fading"
 msgstr "Обрните смер ишчезавања"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:284
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:294
 msgid "How fade is repeated as you paint"
 msgstr "Како потези четкице бледе док цртате"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:343
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:353
 msgid "Paint smoother strokes"
 msgstr "Сликај блажим потезима"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:347
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:357
 msgid "Depth of smoothing"
 msgstr "Дубина углађивања"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:351
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:361
 msgid "Gravity of the pen"
 msgstr "Гравитација оловке"
 
@@ -12408,7 +12763,7 @@ msgstr "Оловка"
 msgid "Perspective Clone"
 msgstr "Перспективно клонирање"
 
-#: ../app/paint/gimpsmudge.c:84 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
+#: ../app/paint/gimpsmudge.c:83 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
 msgid "Smudge"
 msgstr "Мрља"
 
@@ -12500,7 +12855,7 @@ msgstr "Праг"
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Прикључак"
 
-#: ../app/pdb/drawable-cmds.c:959 ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:983
+#: ../app/pdb/drawable-cmds.c:959 ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:984
 msgctxt "command"
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "Изаберите боју четкице"
@@ -12534,6 +12889,8 @@ msgstr "Праг"
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:455
 #: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:270 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:171
 #: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:83
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:489
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:498
 msgid "Perspective"
 msgstr "Перспектива"
 
@@ -12770,7 +13127,7 @@ msgstr "Слика „%s“ (%d) има прецизност „%s“, а оче
 msgid "Image '%s' (%d) must not be of precision '%s'"
 msgstr "Слика „%s“ (%d) не сме да има прецизност „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:698 ../app/pdb/guides-cmds.c:178
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:698 ../app/pdb/image-guides-cmds.c:178
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) does not contain guide with ID %d"
 msgstr "Слика „%s“ (%d) не садржи водич са ИБ-ом %d"
@@ -12870,7 +13227,7 @@ msgstr ""
 "Поступак „%s“ је позван са вредношћу „%s“ за аргуменат „%s“ (#%d, врста "
 "„%s“). Ова вредност је ван опсега."
 
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:2520
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:2311
 msgid ""
 "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
 msgstr "Резолуција слике је изван опсега, користим подразумевану резолуцију."
@@ -12880,273 +13237,303 @@ msgstr "Резолуција слике је изван опсега, корис
 msgid "Free Select"
 msgstr "Слободан избор"
 
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:537 ../app/pdb/layer-cmds.c:581
-msgid "Move Layer"
-msgstr "Премести слој"
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:241
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Bump Map"
+msgstr "Испупчење"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:194
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:313
+#| msgid "Display"
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Displace"
+msgstr "Премештање"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:347
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Gaussian Blur"
 msgstr "Гаузијаново замућење"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:259
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:412
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Alien Map"
 msgstr "Ванземаљска мапа"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:296
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:449
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Antialias"
 msgstr "Умекшавање"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:339
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:492
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Canvas"
 msgstr "Примена платна"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:399
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:552
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Lens"
 msgstr "Примена сочива"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:449
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:599
 msgid "Autocrop image"
 msgstr "Исецање слику"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:503
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:664
 msgid "Autocrop layer"
 msgstr "Аутоматско исецање слоја"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:549
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:710
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stretch Contrast HSV"
 msgstr "Развлачење ХСВ контраста"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:587
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:864
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stretch Contrast"
 msgstr "Развлачење контраста"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:667
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:944
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel Mixer"
 msgstr "Мешање канала"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:711
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:988
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Color to Alpha"
 msgstr "Боје у провидност"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:757
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1034
 #, c-format
 msgid "Array 'matrix' has only %d members, must have 25"
-msgstr ""
+msgstr "Опсег „матрица“ има само %d чланова, а мора их бити 25"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:765
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1042
 #, c-format
 msgid "Array 'channels' has only %d members, must have 5"
-msgstr ""
+msgstr "Опсег „канали“ има само %d члана, а мора их бити 5"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:837
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1114
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convolution Matrix"
 msgstr "Матрица преображаја"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:899
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1176
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cubism"
 msgstr "Кубизам"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:944
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1221
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Deinterlace"
-msgstr ""
+msgstr "Расплитање преплетеног видеа"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1023
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1300
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Diffraction Patterns"
 msgstr "Образци преламања"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1086
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1455
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Edge"
 msgstr "Ивица"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1130
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1499
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Engrave"
 msgstr "Гравура"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1203
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1572
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Color Exchange"
 msgstr "Побољшање боје"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1251
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1620
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lens Flare"
-msgstr ""
+msgstr "Одблесак објектива"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1435
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1804
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Glass Tile"
 msgstr "Стаклена плочица"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1488
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1857
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Noise HSV"
 msgstr "ХСВ шум"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1531
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2121 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2181
+#| msgid "Color Profile"
+msgid "Set color profile"
+msgstr "Постави профил боја"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2236
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Illusion"
 msgstr "Илузија"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1568
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2273
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Laplace"
 msgstr "Лаплас"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1644
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2349
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lens Distortion"
 msgstr "Изобличење објектива"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1684
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2389
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Tile Seamless"
-msgstr ""
+msgstr "Плочице без шава"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2456
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Maze"
+msgstr "Лавиринт"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1767 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1851
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2539 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2623
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Motion Blur"
 msgstr "Само покрет"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1952
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2724
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Mosaic"
 msgstr "Мозаик"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2014
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2786
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Supernova"
 msgstr "Супернова"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2055 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2098
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2876
+#| msgctxt "undo-type"
+#| msgid "Glass Tile"
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Paper Tile"
+msgstr "Плочице од папира"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2917 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2960
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Pixelize"
 msgstr "Пикселизација"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2149
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3011
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Plasma"
 msgstr "Плазма"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2203
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3065
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Polar Coordinates"
 msgstr "Поларке координате"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2243
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3105
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Red Eye Removal"
 msgstr "Уклањање црвених очију"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2296
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3158
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Random Hurl"
-msgstr ""
+msgstr "Насумични разбацани снег"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2349
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3211
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Random Pick"
 msgstr "Насумичан избор"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2402
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3264
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Random Slur"
-msgstr ""
+msgstr "Насумично топљење"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2477
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3339
 msgctxt "undo-type"
 msgid "RGB Noise"
 msgstr "РГБ шум"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2600
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3462
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Noisify"
-msgstr ""
+msgstr "Додавање шума"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2644
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3506
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Semi-Flatten"
-msgstr ""
+msgstr "Половично равнање"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2687
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3549
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shift"
-msgstr ""
+msgstr "Померај"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2790
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3652
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sinus"
-msgstr ""
+msgstr "Синусоида"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2838
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3700
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sobel"
-msgstr ""
+msgstr "Собел ивице"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2899
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3761
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Solid Noise"
-msgstr ""
+msgstr "Тврдокоран шум"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2943
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3805
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Spread"
-msgstr ""
+msgstr "Ширење"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2984
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3846
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Threshold Alpha"
-msgstr ""
+msgstr "Праг провидности"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3030
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3892
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Video"
-msgstr ""
+msgstr "Видео"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3067
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3929
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Value Invert"
 msgstr "Извртање вредности"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3171
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4033
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Value Propagate"
-msgstr ""
+msgstr "Умножавање вредности"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3218
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4080
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Dilate"
 msgstr "Ширење"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3265
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4127
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Erode"
 msgstr "Ерозија"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3328
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4190
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Waves"
 msgstr "Таласи"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3376
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4238
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Whirl and Pinch"
 msgstr "Увртање и штипање"
 
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4290
+#| msgid "Windows"
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Wind"
+msgstr "Ветар"
+
 #: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:95
 #, c-format
 msgid "Failed to create text layer"
@@ -13307,21 +13694,6 @@ msgstr ""
 "Грешка извршавања за „%s“:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:68
-#, c-format
-msgid "Can't apply color profile to grayscale image (%s)"
-msgstr "Не могу да применим профил боје на црно-белу слику (%s)"
-
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:111
-#, c-format
-msgid "Error running '%s'"
-msgstr "Грешка покретања „%s“"
-
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:135
-#, c-format
-msgid "Plug-In missing (%s)"
-msgstr "Недостаје прикључак „%s“"
-
 #: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:227
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong GIMP protocol version."
@@ -13356,51 +13728,51 @@ msgstr ""
 msgid "Add Text Layer"
 msgstr "Додај текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:147
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:148
 msgid "Text Layer"
 msgstr "Слој текста"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:148
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:149
 msgid "Rename Text Layer"
 msgstr "Преименуј текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:149
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:150
 msgid "Move Text Layer"
 msgstr "Премести текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:150
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:151
 msgid "Scale Text Layer"
 msgstr "Размера текстуалног слоја"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:151
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:152
 msgid "Resize Text Layer"
 msgstr "Величина текстуалног слоја"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:152
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:153
 msgid "Flip Text Layer"
 msgstr "Изврни текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:153
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:154
 msgid "Rotate Text Layer"
 msgstr "Ротирај текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:154
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:155
 msgid "Transform Text Layer"
 msgstr "Преобрази текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:561
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:564
 msgid "Discard Text Information"
 msgstr "Занемари податке о тексту"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:629
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:632
 msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
 msgstr "Није могућа употреба текста због недостатка фонтова."
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:688
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:691
 msgid "Empty Text Layer"
 msgstr "Празан слој текста"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:738
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:741
 msgid ""
 "Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
 "or use a smaller font."
@@ -13464,7 +13836,7 @@ msgstr "Само покрет"
 #: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:92
 msgctxt "airbrush-tool"
 msgid "Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Учесталост"
 
 #: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:98
 msgid "Flow"
@@ -13532,7 +13904,7 @@ msgstr "Расподелите десне ивице објекта"
 
 #: ../app/tools/gimpalignoptions.c:351
 msgid "Distribute targets evenly in the horizontal"
-msgstr ""
+msgstr "Подједнако, положено расподелите циљеве"
 
 #: ../app/tools/gimpalignoptions.c:359
 msgid "Distribute top edges of targets"
@@ -13548,7 +13920,7 @@ msgstr "Расподелите доње ивице објеката"
 
 #: ../app/tools/gimpalignoptions.c:371
 msgid "Distribute targets evenly in the vertical"
-msgstr ""
+msgstr "Подједнако, усправно расподелите циљеве"
 
 #: ../app/tools/gimpalignoptions.c:377
 msgid "Offset:"
@@ -13626,9 +13998,9 @@ msgid "Blen_d"
 msgstr "Ста_пање"
 
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:241 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:286
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:287
 #: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:319 ../app/tools/gimppainttool.c:285
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1825
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1840
 msgid "The active layer is not visible."
 msgstr "Текучи слој није видљив."
 
@@ -13960,7 +14332,7 @@ msgstr "_Светлина"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:199
 msgid "Colorize Color"
-msgstr ""
+msgstr "Офарбај боју"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:211
 msgid "Pick color from image"
@@ -14001,35 +14373,35 @@ msgstr "Изаберите режим (%s)"
 msgid "Use info window (%s)"
 msgstr "Користите прозор са подацима (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:95
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:98
 msgid "Color Picker"
 msgstr "Бирач боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:96
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:99
 msgid "Color Picker Tool: Set colors from image pixels"
 msgstr "Бирач боја: Постављање текуће боје на основу боје изабраног пиксела"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:97
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:100
 msgid "C_olor Picker"
 msgstr "_Бирач боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:233
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:248
 msgid "Click in any image to view its color"
 msgstr "Кликните на неку слику да прикажете њене боје"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:240 ../app/tools/gimppainttool.c:497
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:255 ../app/tools/gimppainttool.c:497
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
 msgstr "Кликните на неку слику да изаберете боју четкице"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:248 ../app/tools/gimppainttool.c:503
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:263 ../app/tools/gimppainttool.c:503
 msgid "Click in any image to pick the background color"
 msgstr "Кликните на неку слику да изаберете боју позадине"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:256
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:271
 msgid "Click in any image to add the color to the palette"
 msgstr "Кликните на неку слику да додате боју на палету"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:316
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:336
 msgid "Color Picker Information"
 msgstr "Подаци бирача боја"
 
@@ -14097,7 +14469,7 @@ msgstr "Врста замотавања (%s)"
 #: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:226
 msgctxt "convolve-tool"
 msgid "Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Учесталост"
 
 #: ../app/tools/gimpcropoptions.c:77
 #: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:78
@@ -14142,55 +14514,55 @@ msgstr "Кликните или притисните „Унеси“ да ис
 msgid "There is no active layer to crop."
 msgstr "Нема радног слоја за исећи."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:140
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:141
 msgid "Curves"
 msgstr "Кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:141
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:142
 msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
 msgstr "Кривуље: Подешавање кривуље боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:142
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:143
 msgid "_Curves..."
 msgstr "_Кривуље..."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:165
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:166
 msgid "Adjust Color Curves"
 msgstr "Подесите криве боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:167
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:168
 msgid "Import Curves"
 msgstr "Увезите кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:168
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:169
 msgid "Export Curves"
 msgstr "Извезите кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:312
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:313
 msgid "Click to add a control point"
 msgstr "Кликните да додате тачку управљања"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:317
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:318
 msgid "Click to add control points to all channels"
 msgstr "Кликните да додате тачке управљања на свим каналима"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:322
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:323
 msgid "Click to locate on curve (try Shift, Ctrl)"
 msgstr "Кликните да поставите на кривој (пробајте Помак, Ктрл)"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:416 ../app/tools/gimplevelstool.c:339
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:417 ../app/tools/gimplevelstool.c:359
 msgid "Cha_nnel:"
 msgstr "_Канал:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:442 ../app/tools/gimplevelstool.c:363
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:443 ../app/tools/gimplevelstool.c:384
 msgid "R_eset Channel"
 msgstr "Врати _канал"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:536 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:534 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
 msgid "Curve _type:"
 msgstr "_Врста кривуље:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:601 ../app/tools/gimplevelstool.c:625
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:601 ../app/tools/gimplevelstool.c:652
 msgid "Could not read header: "
 msgstr "Не могу да прочитам заглавље: "
 
@@ -14272,20 +14644,16 @@ msgstr "Опсег"
 msgid "Exposure"
 msgstr "Изложеност"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:237
-msgid "Move Selection"
-msgstr "Премести избор"
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:419
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:605
+msgid "Move: "
+msgstr "Премести:"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:241
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1236
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:849
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1101
 msgid "Move Floating Selection"
 msgstr "Премести плутајући избор"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:450
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:727
-msgid "Move: "
-msgstr "Премести:"
-
 #: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:66
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Изаберите елипсу"
@@ -14388,16 +14756,21 @@ msgstr "Боја маске прегледа избора"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:105
 msgid "Matting engine to use"
-msgstr ""
+msgstr "Мотор који се користи за исецање"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:112
+#| msgid "Number of _processors to use:"
+msgid "Number of downsampled levels to use"
+msgstr "Број умањених нивоа"
+
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:118
-msgid "Parameter for matting-levin"
-msgstr ""
+msgid "Number of levels to perform solving"
+msgstr "Број нивоа за решавање"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:124
-msgid "Parameter for matting-global"
-msgstr ""
+#| msgid "Number of animation frames"
+msgid "Number of iterations to perform"
+msgstr "Број понављања"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:264
 msgid "Draw Mode"
@@ -14417,7 +14790,7 @@ msgstr "Боја прегледа"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:310
 msgid "Engine"
-msgstr ""
+msgstr "Мотор"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:337
 msgid "Active levels"
@@ -14427,55 +14800,55 @@ msgstr "Активни нивои"
 msgid "Iterations"
 msgstr "Број понављања"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:183
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:184
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "Изаберите боју четкице"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:184
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:185
 msgid "Foreground Select Tool: Select a region containing foreground objects"
 msgstr "Избора четкицом: Избор подручја које садржи објекте исцртане четкицом"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:185
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:186
 msgid "F_oreground Select"
 msgstr "_Избор боје четкице"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:298
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:299
 msgid "Dialog for foreground select"
 msgstr "Приказује прозорче за избор боје позадине"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:313
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314
 msgid "_Preview mask"
 msgstr "_Преглед маске"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:324
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:325
 msgid "Select foreground pixels"
 msgstr "Избор пиксела предњег плана"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:592
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:593
 msgid "Roughly outline the object to extract"
 msgstr "Грубо заокружите објекат који желите да издвојите"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:605
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:606
 msgid "Selecting foreground,"
 msgstr "Избор предњег плана,"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:607
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:608
 msgid "Selecting background,"
 msgstr "Избор позадине,"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:609
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:610
 msgid "Selecting unknown,"
 msgstr "Избор непознатог,"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:612
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:613
 msgid "press Enter to preview."
 msgstr "притисните Enter за преглед."
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:614
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:615
 msgid "press Escape to exit preview or Enter to apply."
 msgstr "притиснире Esc да напустите преглед или Enter да примените."
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1204
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1205
 msgid "Paint mask"
 msgstr "Покажи маску"
 
@@ -14541,40 +14914,58 @@ msgstr "Геглови алат: Употреба произвољних рад
 msgid "_GEGL Operation..."
 msgstr "Радња _Гегла..."
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:412
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:418
 msgid "Select an operation from the list above"
 msgstr "Изаберите радњу из приложеног списка"
 
 #: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:73
 #: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:142
 msgid "Handle mode"
-msgstr ""
+msgstr "Режим са ручицама"
+
+#: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:166
+msgid "Add handles and transform the image"
+msgstr "Преображава слику на задатим ручицама"
+
+#: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:171
+#| msgctxt "undo-type"
+#| msgid "Transform Channel"
+msgid "Move transform handles"
+msgstr "Премештање ручица за преображај"
+
+#: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:176
+#| msgctxt "undo-type"
+#| msgid "Remove Parasite from Image"
+msgid "Remove transform handles"
+msgstr "Уклањање ручица за преображај"
 
 #: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:164
 msgid "Handle Transform"
-msgstr ""
+msgstr "Преображај ручицама"
 
 #: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:165
 msgid "Handle Transform Tool: Deform the layer, selection or path with handles"
 msgstr ""
+"Алат за пребражај помоћу ручица: Обликовање слоја, избора или путању уз "
+"помоћ неколико задатих тачки"
 
 #: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:167
 msgid "_Handle Transform"
-msgstr ""
+msgstr "Преображај _ручицама"
 
 #: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:199
 msgid "Handle transformation"
-msgstr ""
+msgstr "Преображај помоћу ручица"
 
-#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:398
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:425
 #: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:131
 msgid "Transformation Matrix"
-msgstr ""
+msgstr "Мрежа за преображај"
 
-#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:650
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:678
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Handle transform"
-msgstr ""
+msgstr "Преображај ручицама"
 
 #: ../app/tools/gimphealtool.c:54
 msgid "Healing Tool: Heal image irregularities"
@@ -14804,46 +15195,65 @@ msgstr "Увезите нивое"
 msgid "Export Levels"
 msgstr "Извезите нивое"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:282
-msgid "Pick black point"
-msgstr "Изаберите црну тачку"
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:285
+#| msgid "Click to add control points to all channels"
+msgid "Pick black point for all channels"
+msgstr "Изаберите црну тачку за све канале"
+
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:287
+#| msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
+msgid "Pick black point for the selected channel"
+msgstr "Изаберите црну тачку за изабрани канал"
+
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:294
+#| msgid "Click to add control points to all channels"
+msgid "Pick gray point for all channels"
+msgstr "Изаберите сиву тачку за све канале"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:286
-msgid "Pick gray point"
-msgstr "Изаберите сиву тачку"
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:296
+#| msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
+msgid "Pick gray point for the selected channel"
+msgstr "Изаберите сиву тачку за изабрани канал"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:290
-msgid "Pick white point"
-msgstr "Изаберите белу тачку"
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:303
+#| msgid "Click to add control points to all channels"
+msgid "Pick white point for all channels"
+msgstr "Изаберите белу тачку за све канале"
+
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:305
+#| msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
+msgid "Pick white point for the selected channel"
+msgstr "Изаберите белу тачку за изабрани канал"
 
 #. Input levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:378
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:403
 msgid "Input Levels"
 msgstr "Улазни нивои"
 
 #. Output levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:492
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:517
 msgid "Output Levels"
 msgstr "Излазни нивои"
 
 #. all channels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:550
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:575
 msgid "All Channels"
 msgstr "Сви канали"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:562 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:231
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:587 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:231
 msgid "_Auto"
 msgstr "_Самостално"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:564
-msgid "Adjust levels automatically"
-msgstr "Самостално подесите нивое"
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:590
+#| msgid "Adjust levels automatically"
+msgid "Adjust levels for all channels automatically"
+msgstr "Покушава да самостално подеси нивое за све канале"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:587
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:614
 msgid "Edit these Settings as Curves"
 msgstr "Уредите ова подешавања као кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:735
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:762
 msgid "Use _old levels file format"
 msgstr "Користи _стари запис датотеке за нивое"
 
@@ -14990,7 +15400,7 @@ msgstr "Премести вођицу: "
 msgid "There is no path to move."
 msgstr "Нема путање за померање."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:294 ../app/tools/gimptransformtool.c:1846
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:294 ../app/tools/gimptransformtool.c:1861
 msgid "The active path's position is locked."
 msgstr "Позиција текуће путање је закључана."
 
@@ -15022,13 +15432,13 @@ msgstr "Откажи вођицу"
 msgid "Add Guide: "
 msgstr "Додај вођицу: "
 
-#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:141
+#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:173
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:202 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:206
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:178
 msgid "Hardness"
 msgstr "Тврдоћа"
 
-#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:148
+#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:180
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:161
 msgid "Brush"
 msgstr "Четкица"
@@ -15053,70 +15463,73 @@ msgstr "Густина"
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:81
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:212
 msgid "Rigidity"
-msgstr ""
+msgstr "Крутост"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:86
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:219
 msgid "Deformation mode"
-msgstr ""
+msgstr "Режим изобличења"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:91
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:227
 msgid "Use weights"
-msgstr ""
+msgstr "Користи тежину"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:97
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:233
 msgid "Amount of control points' influence"
-msgstr ""
+msgstr "Јачина утицаја контролних тачака"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:102
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:197
 msgid "Show lattice"
-msgstr ""
+msgstr "Прикажи решетку"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:220
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:90
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:90 ../app/tools/gimptransformoptions.c:483
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:494
 msgid "Scale"
 msgstr "Размера"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:221
 msgid "Rigid (Rubber)"
-msgstr ""
+msgstr "Круто (гума)"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:158
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:1014
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:1018
 msgid "N-Point Deformation"
-msgstr ""
+msgstr "Изобличење помоћу N тачака"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:159
 msgid "N-Point Deformation Tool: Rubber-like deformation of image using points"
 msgstr ""
+"Алат за изобличење помоћу N тачака: Изобличење слике у виду гуме уз помоћ "
+"неколико тачака"
 
 #: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:161
 msgid "_N-Point Deformation"
-msgstr ""
+msgstr "Изобличење помоћу N _тачака"
 
 #: ../app/tools/gimpoperationtool.c:113
 msgid "Operation Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
 msgstr "Алат за операције: Користи задате, произвољне радње из Гегла"
 
-#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:355
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:351
 #, c-format
 msgid "Import '%s' Settings"
 msgstr "Увезите подешавања за „%s“"
 
-#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:356
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:352
 #, c-format
 msgid "Export '%s' Settings"
 msgstr "Извезите подешавања за „%s“"
 
-#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:672
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:663
 msgid "_Aux Input"
 msgstr "_Аукс улаз"
 
-#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:714
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:705
 msgid "_Aux2 Input"
 msgstr "_Аукс2 улаз"
 
@@ -15129,7 +15542,7 @@ msgid "_Paintbrush"
 msgstr "_Четкица"
 
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:112
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:269
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:270
 msgid "Mode"
 msgstr "Режим"
 
@@ -15460,7 +15873,7 @@ msgstr "Исцртај маску"
 msgid "Move the mouse to change threshold"
 msgstr "Померите миша да промените праг"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:94
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:94 ../app/tools/gimptransformoptions.c:485
 msgid "Rotate"
 msgstr "Ротирај"
 
@@ -15506,29 +15919,30 @@ msgstr "Промени величину на %d x %d"
 
 #: ../app/tools/gimpseamlesscloneoptions.c:72
 msgid ""
-"Maximal amount of refinement points to be used for the interpolation mesh"
+"Maximal scale of refinement points to be used for the interpolation mesh"
 msgstr ""
+"Највећа величина поправних тачака које се користе за интерполацију мреже"
 
 #: ../app/tools/gimpseamlesscloneoptions.c:130
-msgid "Refinement points"
-msgstr ""
+msgid "Refinement scale"
+msgstr "Величина поправних тачака"
 
-#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:184
-#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:757
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:190
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:763
 msgid "Seamless Clone"
-msgstr ""
+msgstr "Бешавно клонирање"
 
-#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:185
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:191
 msgid "Seamless Clone: Seamlessly paste one image into another"
-msgstr ""
+msgstr "Бешавно клонирање: Паметно уклапа један део слике у неки други део"
 
-#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:186
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:192
 msgid "_Seamless Clone"
-msgstr ""
+msgstr "_Бешавно клонирање"
 
-#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:795
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:801
 msgid "Cloning the foreground object"
-msgstr ""
+msgstr "Клонирам објекат из предњег плана"
 
 #: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:85
 msgid "Enable feathering of selection edges"
@@ -15587,7 +16001,8 @@ msgstr "Кликните и превуците да преместите умн
 msgid "Click to anchor the floating selection"
 msgstr "Кликните да усидрите плутајући избор"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:87
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:87 ../app/tools/gimptransformoptions.c:487
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:496
 msgid "Shear"
 msgstr "Острижи"
 
@@ -15762,7 +16177,7 @@ msgstr ""
 "Можете уредити овај слој или направити нови текстуални слој на основу "
 "његових текстуалних особина."
 
-#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1237
+#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1251
 msgid "GIMP Text Editor"
 msgstr "Гимпов уређивач текста"
 
@@ -15830,7 +16245,7 @@ msgstr "Смер"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:404
 msgid "Interpolation"
-msgstr ""
+msgstr "Интерполација"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:411
 msgid "Clipping"
@@ -15866,31 +16281,121 @@ msgstr "Задржи однос (%s)"
 msgid "Keep the original aspect ratio"
 msgstr "Задржава изворну размеру слике"
 
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:480
+#, c-format
+#| msgid "Anti erase (%s)"
+msgid "Constrain (%s)"
+msgstr "Ограничење (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:481
+#| msgctxt "tool"
+#| msgid "Move"
+msgid "Move"
+msgstr "Премести"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:482
+#, c-format
+msgid "Constrain movement to 45 degree angles from center (%s)"
+msgstr "Ограничи померање на угао од 45 степени од центра (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:484
+#, c-format
+msgid "Maintain aspect ratio when scaling (%s)"
+msgstr "Очувај размеру приликом промене величине (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:486
+#, c-format
+msgid "Constrain rotation to 15 degree increments (%s)"
+msgstr "Ограничи окретање на помаке од по 15 степени (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:488
+#, c-format
+msgid "Shear along edge direction only (%s)"
+msgstr "Остриши само пратећи смер ивице (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:490
+#, c-format
+msgid "Constrain perspective handles to move along edges and diagonal (%s)"
+msgstr ""
+"Ограничи ручице перспективе тако да иду само дуж ивице и дијагонале (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:493
+#, c-format
+msgid "From pivot (%s)"
+msgstr "Од окрета (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:495
+#, c-format
+msgid "Scale from pivot point (%s)"
+msgstr "Промени размеру од тачке окрета (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:497
+#, c-format
+msgid "Shear opposite edge by same amount (%s)"
+msgstr "Острижи наспрамну ивицу за исту вредност (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:499
+#, c-format
+msgid "Maintain position of pivot while changing perspective (%s)"
+msgstr "Задржи место окрета приликом промене перспективе (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:502
+msgid "Pivot"
+msgstr "Окрет"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:503
+#, c-format
+#| msgid "Type (%s)"
+msgid "Snap (%s)"
+msgstr "Лепи (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:504
+#, c-format
+msgid "Snap pivot to corners and center (%s)"
+msgstr "Лепи окрет на ћошкове и средину (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:505
+#| msgid "Lock:"
+msgid "Lock"
+msgstr "Закључај"
+
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:506
+#| msgctxt "drawable-action"
+#| msgid "L_ock position of channel"
+msgid "Lock pivot position to canvas"
+msgstr "Закључава место окрета на платну"
+
 #: ../app/tools/gimptransformtool.c:239
 msgid "Transforming"
 msgstr "Примењујем преображај"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:789 ../app/tools/gimptransformtool.c:802
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:290
+#, c-format
+#| msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
+msgid "The selection does not intersect with the layer."
+msgstr "Избор се не преклапа са слојем."
+
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:794 ../app/tools/gimptransformtool.c:807
 msgid "Transform Step"
 msgstr "Корак преображаја"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1815
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1830
 msgid "There is no layer to transform."
 msgstr "Нема слоја за преображај."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1820
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1835
 msgid "The active layer's position and size are locked."
 msgstr "Положај и величина текућег слоја су закључани."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1831
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1846
 msgid "There is no selection to transform."
 msgstr "Нема избора за преображај."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1841
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1856
 msgid "There is no path to transform."
 msgstr "Нема путање за преображај."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1844
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1859
 msgid "The active path's strokes are locked."
 msgstr "Исцртане, текуће путање су закључане."
 
@@ -16150,7 +16655,7 @@ msgstr "Најпре додајте неколико потеза."
 #: ../app/tools/gimpwarptool.c:860 ../app/tools/gimpwarptool.c:896
 #, c-format
 msgid "Rendering Frame %d"
-msgstr ""
+msgstr "Обрађујем кадар %d"
 
 #: ../app/tools/gimpwarptool.c:875 ../app/tools/gimpwarptool.c:904
 #, c-format
@@ -16162,19 +16667,23 @@ msgid "Frame"
 msgstr "Кадар"
 
 #: ../app/tools/tools-enums.c:89
+#| msgctxt "transform-handle-mode"
+#| msgid "Transform"
 msgctxt "transform-handle-mode"
-msgid "Add/Move"
-msgstr "Додај/помери"
+msgid "Add / Transform"
+msgstr "Додај / преобрази"
 
 #: ../app/tools/tools-enums.c:90
+#| msgctxt "tool"
+#| msgid "Move"
 msgctxt "transform-handle-mode"
-msgid "Remove"
-msgstr "Уклони"
+msgid "Move"
+msgstr "Премести"
 
 #: ../app/tools/tools-enums.c:91
 msgctxt "transform-handle-mode"
-msgid "Transform"
-msgstr "Преображај"
+msgid "Remove"
+msgstr "Уклони"
 
 #: ../app/tools/tools-enums.c:181
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
@@ -16274,114 +16783,114 @@ msgstr "Скупи област"
 #: ../app/tools/tools-enums.c:377
 msgctxt "warp-behavior"
 msgid "Swirl clockwise"
-msgstr ""
+msgstr "Уврни на лево"
 
 #: ../app/tools/tools-enums.c:378
 msgctxt "warp-behavior"
 msgid "Swirl counter-clockwise"
-msgstr ""
+msgstr "Уврни на десно"
 
 #: ../app/tools/tools-enums.c:379
 msgctxt "warp-behavior"
 msgid "Erase warping"
-msgstr ""
+msgstr "Обриши вртлог"
 
 #: ../app/tools/tools-enums.c:380
 msgctxt "warp-behavior"
 msgid "Smooth warping"
-msgstr ""
+msgstr "Углади вртлог"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:208
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:215
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Path"
 msgstr "Промена назива путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:209
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:216
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Path"
 msgstr "Померање путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:210
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:217
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Path"
 msgstr "Размера путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:211
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:218
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Path"
 msgstr "Промена величине путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:212
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:219
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Path"
 msgstr "Извртање путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:213
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:220
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Path"
 msgstr "Ротирање путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:214
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:221
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Path"
 msgstr "Преображај путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:215
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:222
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Path"
 msgstr "Исцртавање путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:216
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:223
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Path to Selection"
 msgstr "Путања у избор"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:217
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:224
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Path"
 msgstr "Промена редоследа путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:218
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:225
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Path"
 msgstr "Издизање путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:219
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:226
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Path to Top"
 msgstr "Издизање путање на врх"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:220
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:227
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Path"
 msgstr "Спуштање путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:221
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:228
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Path to Bottom"
 msgstr "Спуштање путање на дно"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:222
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:229
 msgid "Path cannot be raised higher."
 msgstr "Не можете више подићи путању."
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:223
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:230
 msgid "Path cannot be lowered more."
 msgstr "Не можете више спустити путању."
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:364
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:438
 msgid "Move Path"
 msgstr "Премести путању"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:463
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:537
 msgid "Flip Path"
 msgstr "Изврни путању"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:494
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:568
 msgid "Rotate Path"
 msgstr "Ротирај путању"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:523
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:597
 msgid "Transform Path"
 msgstr "Преобрази путању"
 
@@ -16536,57 +17045,57 @@ msgstr ""
 "Хексадекадни запис боја какав се користи у ХТМЛ-у и ЦСС-у. Ово поље "
 "прихвата и ЦСС називе боја."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:559 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:629
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:576 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:645
 msgid "Value:"
 msgstr "Вредност:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:562 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:571
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:602 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:632
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:657
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:579 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:588
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:618 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:648
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:673
 msgid "Alpha:"
 msgstr "Провидност:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:566 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:597
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:583 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:613
 msgid "Red:"
 msgstr "Црвена:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:567 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:598
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:584 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:614
 msgid "Green:"
 msgstr "Зелена:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:568 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:599
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:585 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:615
 msgid "Blue:"
 msgstr "Плава:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:575
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:592
 msgid "Index:"
 msgstr "Индекс:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:614
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:630
 msgid "Hex:"
 msgstr "Хекс:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:627
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:643
 msgid "Hue:"
 msgstr "Ниј.:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:628
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:644
 msgid "Sat.:"
 msgstr "Засић.:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:651
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:667
 msgid "Cyan:"
 msgstr "Плавичаста:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:652
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:668
 msgid "Magenta:"
 msgstr "Љубичаста:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:653
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:669
 msgid "Yellow:"
 msgstr "Жута:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:654
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:670
 msgid "Black:"
 msgstr "Црна:"
 
@@ -16598,7 +17107,7 @@ msgstr "Индекс боје:"
 msgid "HTML notation:"
 msgstr "ХТМЛ запис:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:468
+#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:485
 msgid "Only indexed images have a colormap."
 msgstr "Само индексиране слике имају мапу боја."
 
@@ -16661,61 +17170,61 @@ msgstr "Изаберите радњу за догађај „%s“"
 msgid "Select Controller Event Action"
 msgstr "Изаберите догађај за радњу управљача"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:68
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:71
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:74
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:77
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:80
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:83
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:86
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:89
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:70
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:73
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:76
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:79
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:82
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:85
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:88
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:91
 msgid "Cursor Up"
 msgstr "Курзор горе"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:93
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:96
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:99
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:102
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:105
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:108
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:111
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:114
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:95
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:98
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:101
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:104
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:107
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:110
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:113
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:116
 msgid "Cursor Down"
 msgstr "Курзор доле"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:118
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:121
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:124
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:127
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:130
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:133
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:136
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:139
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:120
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:123
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:126
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:129
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:132
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:135
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:138
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:141
 msgid "Cursor Left"
 msgstr "Курзор лево"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:143
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:146
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:149
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:152
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:155
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:158
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:161
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:164
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:145
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:148
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:151
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:154
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:157
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:160
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:163
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:166
 msgid "Cursor Right"
 msgstr "Курзор десно"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:176
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:178
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Тастатура"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:216
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:230
 msgid "Keyboard Events"
 msgstr "Догађаји тастатуре"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:217
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:231
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:245
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:219
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:230
 msgid "Ready"
 msgstr "Спремно"
 
@@ -16876,55 +17385,55 @@ msgstr "Дугме миша"
 msgid "Mouse Button Events"
 msgstr "Догађаји дугмета миша"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:70
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:73
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:76
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:79
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:82
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:85
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:88
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:91
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:69
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:72
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:75
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:78
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:81
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:84
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:87
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:90
 msgid "Scroll Up"
 msgstr "Клизај навише"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:95
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:98
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:101
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:104
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:107
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:110
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:113
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:116
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:94
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:97
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:100
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:103
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:106
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:109
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:112
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:115
 msgid "Scroll Down"
 msgstr "Клизај наниже"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:120
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:123
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:126
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:129
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:132
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:135
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:138
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:141
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:119
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:122
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:125
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:128
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:131
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:134
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:137
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:140
 msgid "Scroll Left"
 msgstr "Клизај лево"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:145
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:148
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:151
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:154
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:157
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:160
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:163
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:166
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:144
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:147
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:150
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:153
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:156
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:159
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:162
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:165
 msgid "Scroll Right"
 msgstr "Клизај десно"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:178
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:177
 msgid "Mouse Wheel"
 msgstr "Точкић миша"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:218
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:229
 msgid "Mouse Wheel Events"
 msgstr "Догађаји точкића миша"
 
@@ -17030,24 +17539,24 @@ msgstr "Боја четкице: %d, %d, %d"
 msgid "Background: %d, %d, %d"
 msgstr "Боја позадине: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:196
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:204
 msgid "The given filename does not have any known file extension."
 msgstr "Дати назив датотеке не садржи ниједно познато проширење датотеке."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:214
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:222
 msgid "File Exists"
 msgstr "Датотека већ постоји"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:219
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:227
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Замени"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:229
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:237
 #, c-format
 msgid "A file named '%s' already exists."
 msgstr "Датотека „%s“ већ постоји."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:233
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:241
 msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
 msgstr "Да ли желите да је замените датотеком коју чувате?"
 
@@ -17131,46 +17640,31 @@ msgstr "Поруке се преусмеравају на излаз за гре
 msgid "%s Message"
 msgstr "„%s“ порука"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:330
-msgid "Automatically Detected"
-msgstr "Самостално препознато"
+#: ../app/widgets/gimpexportdialog.c:78
+msgid "Export Image"
+msgstr "Извезите слику"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:343
+#: ../app/widgets/gimpexportdialog.c:81
+msgid "_Export"
+msgstr "_Извези"
+
+#: ../app/widgets/gimpexportdialog.c:83 ../app/widgets/gimpsavedialog.c:151
 msgid "By Extension"
 msgstr "Према проширењу"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:590
-#, c-format
-msgid ""
-"The image uses features from %s and cannot be saved for older GIMP versions."
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:599
-#, c-format
-msgid "Disables compression to make the XCF file readable by %s and later."
-msgstr ""
+#: ../app/widgets/gimpexportdialog.c:89
+msgid "All export images"
+msgstr "Све слике извоза"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:843
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:724
 msgid "All files"
 msgstr "Све датотеке"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:848
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:729
 msgid "All images"
 msgstr "Све слике"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:855
-msgid "All XCF images"
-msgstr "Све ИксЦФ слике"
-
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:857
-msgid "All export images"
-msgstr "Све слике извоза"
-
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:899
-msgid "Save this XCF file with maximum compatibility"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:1059
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:916
 #, c-format
 msgid "Select File _Type (%s)"
 msgstr "Изабери врсту _датотеке (%s)"
@@ -17499,7 +17993,7 @@ msgstr "Закључај:"
 msgid "System Language"
 msgstr "Из система"
 
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:310
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:311
 msgid "Lock alpha channel"
 msgstr "Закључајте канал провидности"
 
@@ -17512,6 +18006,14 @@ msgstr[1] "Порука је поновљена %d пута."
 msgstr[2] "Порука је поновљена %d пута."
 msgstr[3] "Порука је поновљена само једном."
 
+#: ../app/widgets/gimpopendialog.c:78
+msgid "Automatically Detected"
+msgstr "Самостално препознато"
+
+#: ../app/widgets/gimpoverlaydialog.c:229
+msgid "Detach dialog from canvas"
+msgstr "Откачи прозорче са платна"
+
 #: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:240
 #: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:717
 msgid "Undefined"
@@ -17646,6 +18148,21 @@ msgstr "7,500 К – D75"
 msgid "9,300 K"
 msgstr "9,300 К"
 
+#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:157
+msgid "All XCF images"
+msgstr "Све XCF слике"
+
+#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:280
+#, c-format
+msgid "Disables compression to make the XCF file readable by %s and later."
+msgstr ""
+"Онемогућава додатно паковање како би могли да читате XCF датотеку верзијом "
+"%s или новијим."
+
+#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:333
+msgid "Save this XCF file with maximum compatibility"
+msgstr "Сачувај ову XCF датотеку уз највећу подршку за старије програме"
+
 #: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:248
 #, c-format
 msgid ""
@@ -17759,7 +18276,7 @@ msgstr "унесите ознаке"
 #. * IMPORTANT: use only one of Unicode terminal punctuation chars.
 #. * http://unicode.org/review/pr-23.html
 #.
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:1735
+#: ../app/widgets/gimptagentry.c:1751
 msgid ","
 msgstr ","
 
@@ -17899,12 +18416,12 @@ msgstr "П_реглед"
 msgid "No selection"
 msgstr "Нема избора"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:596 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:617
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:612 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:633
 #, c-format
 msgid "Thumbnail %d of %d"
 msgstr "Умањени приказ %d од %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:724 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:734
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:740 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:750
 msgid "Creating preview..."
 msgstr "Правим преглед..."
 
@@ -18219,36 +18736,42 @@ msgctxt "tab-style"
 msgid "Undefined"
 msgstr "Неодређено"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:109 ../app/xcf/xcf.c:181
+#: ../app/xcf/xcf.c:110 ../app/xcf/xcf.c:181
 msgid "GIMP XCF image"
-msgstr "Гимпова ИксФЦ слика"
+msgstr "Гимпова XCF слика"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:281
+#: ../app/xcf/xcf.c:279
 #, c-format
 msgid "Opening '%s'"
 msgstr "Отварам „%s“"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:317
+#: ../app/xcf/xcf.c:316
 #, c-format
 msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
-msgstr "Грешка ИксЦФ-а: неподржана ИксЦФ датотека у издању %d"
+msgstr "XCF грешка: неподржана XCF датотека у издању %d"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:397
+#: ../app/xcf/xcf.c:393
 #, c-format
 msgid "Saving '%s'"
 msgstr "Чувам „%s“"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:404
+#: ../app/xcf/xcf.c:401
 #, c-format
 msgid "Closing '%s'"
 msgstr "Затварам „%s“"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:411
+#: ../app/xcf/xcf.c:409
 #, c-format
 msgid "Error writing '%s': "
 msgstr "Грешка приликом уписа „%s“"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:301
+#: ../app/xcf/xcf.c:420
+#, c-format
+#| msgid "Error reading '%s': %s"
+msgid "Error creating '%s': "
+msgstr "Грешка при прављењу „%s“: "
+
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:302
 #, c-format
 msgid ""
 "Corrupt 'exif-data' parasite discovered.\n"
@@ -18257,7 +18780,7 @@ msgstr ""
 "Неисправна структура „exif-data“: пронађен паразит.\n"
 "Не могу да преместим Егзиф податке: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:348
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:349
 #, c-format
 msgid ""
 "Corrupt 'gimp-metadata' parasite discovered.\n"
@@ -18266,43 +18789,43 @@ msgstr ""
 "Неисправна структура „gimp-metadata“: пронађен паразит.\n"
 "Не могу да преместим ХМП податке: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:522
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:535
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
 "incomplete."
 msgstr ""
-"Ова ИксФЦ датотека је оштећена! Учитао сам што сам могао више, али није "
+"Ова XCF датотека је оштећена! Учитао сам што сам могао више, али није "
 "потпуна."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:533
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:546
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
 "from it."
 msgstr ""
-"Ова ИксФЦ датотека је оштећена! Не могу учитати чак ни делимичне податке "
+"Ова XCF датотека је оштећена! Не могу учитати чак ни делимичне податке "
 "слике из ње."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:625
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:638
 msgid ""
 "XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
 "Substituting grayscale map."
 msgstr ""
-"Упозорење ИксЦФ-а: ИксЦФ запис датотеке нултог\n"
-"издања није исправно сачувао индексиране мапе боја.\n"
+"XCF упозорење: XCF запис датотеке нултог издања\n"
+"није исправно сачувао индексиране мапе боја.\n"
 "Замењујем мапу сивих боја."
 
 #: ../app/xcf/xcf-read.c:105
 msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
-msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у ИксФЦ датотеци"
+msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у XCF датотеци"
 
 #: ../app/xcf/xcf-seek.c:45
 msgid "Could not seek in XCF file: "
-msgstr "Не могу да претражујем ИксЦФ датотеку: %s"
+msgstr "Не могу да претражујем XCF датотеку: %s"
 
 #: ../app/xcf/xcf-write.c:99
 msgid "Error writing XCF: "
-msgstr "Грешка приликом уписа у ИксФЦ: "
+msgstr "Грешка приликом уписа у XCF: "
 
 #: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:1
 msgid "round"
@@ -18313,6 +18836,47 @@ msgstr "заобљено"
 msgid "fuzzy"
 msgstr "нејасно"
 
+#~ msgctxt "layer-mode-effects"
+#~ msgid "Hue"
+#~ msgstr "Нијанса"
+
+#~ msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space"
+#~ msgstr "Профил боја „%s“ није у РГБ простору боја."
+
+#~ msgid "Fit to window"
+#~ msgstr "По мери прозора"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
+#~ "Preferences dialog."
+#~ msgstr ""
+#~ "Управљање бојама је искључено. Можете га укључити у прозорчету поставки."
+
+#~ msgid "Move Layer"
+#~ msgstr "Премести слој"
+
+#~ msgid "Error running '%s'"
+#~ msgstr "Грешка покретања „%s“"
+
+#~ msgid "Plug-In missing (%s)"
+#~ msgstr "Недостаје прикључак „%s“"
+
+#~ msgid "Move Selection"
+#~ msgstr "Премести избор"
+
+#~ msgid "Pick black point"
+#~ msgstr "Изаберите црну тачку"
+
+#~ msgid "Pick gray point"
+#~ msgstr "Изаберите сиву тачку"
+
+#~ msgid "Pick white point"
+#~ msgstr "Изаберите белу тачку"
+
+#~ msgctxt "transform-handle-mode"
+#~ msgid "Add/Move"
+#~ msgstr "Додај/помери"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to open a test swap file.\n"
 #~ "\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]