[atomix] Updated Slovak translationcommit 225b953a2f1da407b7dafa9230b1763046aa6d68
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Thu Oct 1 07:58:49 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  322 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 173 insertions(+), 149 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 13cb333..0cbc670 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -2,264 +2,288 @@
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
 # Stanislav Višňovský <visnovsky nenya ms mff cuni cz>, 2001,2002.
 # Marcel Telka <marcel telka sk>, 2005, 2006.
+# Dušan Kazik <prescott66 gmail com>, 2015.
 #
 # $Id$
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: atomix\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-06-19 21:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-06-19 21:45+0200\n"
-"Last-Translator: Marcel Telka <marcel telka sk>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=atomix&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-09-27 13:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-01 09:58+0200\n"
+"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n lists linux sk>\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
 
-#: ../level/aceticacid.atomix.xml.h:1
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:1 ../data/atomix.desktop.in.h:1
+#: ../data/ui/interface.ui.h:1 ../src/main.c:127 ../src/main.c:684
+msgid "Atomix"
+msgstr "Atomix"
+
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:2
+msgid "Build molecules out of single atoms"
+msgstr "Zostavuje molekuly z jednotlivých atómov"
+
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Atomix is a puzzle game where your goal is to assemble molecules from "
+"compound atoms by moving them on the playfield. However, atoms don't just "
+"move wherever you want to move them to, they slide until they hit either a "
+"wall or another atom."
+msgstr ""
+"Atomix je hlavolam, pri ktorom je vaším cieľom poskladať molekuly zložené z "
+"atómov ich posúvaním na hracom poli. Avšak atómy nie je možné posúvať kam "
+"chcete. Atómy sa posúvajú až kým nenarazia do steny, alebo do iného atómu."
+
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Try to build the molecules as fast as you can on each level to earn a higher "
+"score."
+msgstr ""
+"Pokúste sa na každej úrovni zostaviť molekuly najrýchlejšie ako viete, aby "
+"ste získali čo najvyššie skóre."
+
+#: ../data/atomix.desktop.in.h:2
+msgid "Molecule puzzle game"
+msgstr "Skladačková hra s molekulami"
+
+#: ../data/level/aceticacid.atomix.xml.h:1
 msgid "Acetic Acid"
 msgstr "Kyselina octová"
 
-#: ../level/acetone.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/acetone.atomix.xml.h:1
 msgid "Acetone"
 msgstr "Acetón"
 
-#: ../level/butanol.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/butanol.atomix.xml.h:1
 msgid "Butanol"
 msgstr "Butanol"
 
-#: ../level/cyclobutane.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/cyclobutane.atomix.xml.h:1
 msgid "Cyclobutane"
 msgstr "Cyklobután"
 
-#: ../level/dimethylether.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/dimethylether.atomix.xml.h:1
 msgid "Dimethyl Ether"
 msgstr "Dimetyléter"
 
-#: ../level/ethanal.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethanal.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethanal"
 msgstr "Etanal"
 
-#: ../level/ethane.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethane.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethane"
 msgstr "Etán"
 
-#: ../level/ethanol.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethanol.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethanol"
 msgstr "Etanol"
 
-#: ../level/ethylene.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethylene.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethylene"
 msgstr "Etylén"
 
-#: ../level/glycerin.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/glycerin.atomix.xml.h:1
 msgid "Glycerin"
 msgstr "Glycerín"
 
-#: ../level/lactic-acid.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/lactic-acid.atomix.xml.h:1
 msgid "Lactic Acid"
 msgstr "Kyselina mliečna"
 
-#: ../level/methanal.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/methanal.atomix.xml.h:1
 msgid "Methanal"
 msgstr "Formaldehyd"
 
-#: ../level/methane.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/methane.atomix.xml.h:1
 msgid "Methane"
 msgstr "Metán"
 
-#: ../level/methanol.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/methanol.atomix.xml.h:1
 msgid "Methanol"
 msgstr "Metanol"
 
-#: ../level/propanal.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/propanal.atomix.xml.h:1
 msgid "Propanal"
 msgstr "Propanal"
 
-#: ../level/propylene.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/propylene.atomix.xml.h:1
 msgid "Propylene"
 msgstr "Propylén"
 
-#: ../level/pyran.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/pyran.atomix.xml.h:1
 msgid "Pyran"
 msgstr "Pyran"
 
-#: ../level/transbutylen.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/transbutylen.atomix.xml.h:1
 msgid "Trans Butylen"
 msgstr "Butén"
 
-#: ../level/water.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/water.atomix.xml.h:1
 msgid "Water"
 msgstr "Voda"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:1
-msgid "Continue paused game"
-msgstr "Pokračovať v pozastavenej hre"
-
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:2
-msgid "End a game"
-msgstr "Ukončí hru"
-
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:3
-msgid "Pause the running game"
-msgstr "Pozastaví bežiacu hru"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:2
+msgid "_File"
+msgstr "_Súbor"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:4
-msgid "Reset level"
-msgstr "Reštart úrovne"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:3
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Nová hra"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:5
-msgid "Restores start situation"
-msgstr "Obnoví pôvodnú situáciu"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:4
+msgid "_End Game"
+msgstr "_Ukončiť hru"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:6
-msgid "Set preferences"
-msgstr "Nastaviť"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:5
+msgid "_Skip Level"
+msgstr "P_reskočiť úroveň"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:7
-msgid "Skip _level"
-msgstr "_Preskočiť úroveň"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:6
+msgid "_Reset Level"
+msgstr "_Reštartovať úroveň"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:8
-msgid "Skip the current level"
-msgstr "Preskočí aktuálnu úroveň"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:7
+msgid "_Undo Move"
+msgstr "Vrátiť _späť ťah"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:9
-msgid "Start a new game"
-msgstr "Spustí novú hru"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:8
+msgid "_Pause Game"
+msgstr "_Pozastaviť hru"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:10
-msgid "Undo the last move"
-msgstr "Vráti posledný ťah"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:9
+msgid "_Continue Game"
+msgstr "Pokračovať v _hre"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:11
-msgid "View highscores"
-msgstr "Zobraziť najvyššie skóre"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:10
+msgid "_Quit"
+msgstr "U_končiť"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:12
-msgid "_Continue game"
-msgstr "_Pokračovať v hre"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:11
+msgid "_Help"
+msgstr "_Pomocník"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:13
-msgid "_End Game"
-msgstr "_Ukončiť hru"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:12
+msgid "_About"
+msgstr "_O programe"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:14
-msgid "_Game"
-msgstr "_Hra"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:13
+msgid "Level:"
+msgstr "Úroveň:"
 
-#. submenu name="Edit" _label="_Edit">
-#.
-#. <menuitem name="EditPreferences" verb=""/>
-#.
-#. </submenu
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:20
-msgid "_Help"
-msgstr "_Pomocník"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:14
+msgid "Molecule:"
+msgstr "Molekula:"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:21
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Nová hra"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:15
+msgid "Formula:"
+msgstr "Vzorec:"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:22
-msgid "_Pause game"
-msgstr "_Zastaviť hru"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:16
+msgid "Score:"
+msgstr "Skóre:"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:23
-msgid "_Preferences ..."
-msgstr "_Nastavenia..."
+#: ../data/ui/interface.ui.h:17
+msgid "Time:"
+msgstr "Čas:"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:24
-msgid "_Scores ..."
-msgstr "_Skóre..."
+#: ../data/ui/interface.ui.h:18
+msgid "empty"
+msgstr "prázdne"
 
-#: ../src/atomix-ui.xml.h:25
-msgid "_Undo move"
-msgstr "_Späť ťah"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:19
+msgid "Statistics"
+msgstr "Štatistika"
 
-#: ../src/level-manager.c:174
+#: ../src/level-manager.c:200
 msgid "Couldn't find level sequence description."
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť popis sekvencie úrovní."
 
-#: ../src/level-manager.c:188
+#: ../src/level-manager.c:214
 msgid "No level found."
-msgstr "Úroveň nenájdená."
+msgstr "Nenašla sa žiadna úroveň."
 
-#: ../src/level-manager.c:284
+#: ../src/level-manager.c:283
 #, c-format
 msgid "Found level '%s' in: %s"
-msgstr "Nájdená úroveň '%s' v: %s"
-
-#: ../src/main.c:126
-msgid "You have not achieved any scores yet. Play a little before coming back!"
-msgstr ""
-"Nedosiahli ste zatiaľ žiadne skóre. Trochu si zahrajte predtým, ako sa sem "
-"vrátite!"
+msgstr "Našla sa úroveň „%s“ v: %s"
 
-#: ../src/main.c:173
+#: ../src/main.c:129
 msgid "A puzzle game about atoms and molecules"
 msgstr "Skladačková hra s atómami a molekulami"
 
-#: ../src/main.c:177
+#: ../src/main.c:133
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Marcel Telka <marcel telka sk>"
-
-#: ../src/main.c:488 ../atomix.desktop.in.h:1
-msgid "Atomix"
-msgstr "Atomix"
+msgstr ""
+"Marcel Telka <marcel telka sk>\n"
+"Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
-#: ../src/main.c:499
+#: ../src/main.c:440
 msgid "Congratulations! You have finished all Atomix levels."
-msgstr "Blahoželáme! Dokončili ste všetky úrovne Atomix."
+msgstr "Blahoželáme! Dokončili ste všetky úrovne hry Atomix."
 
-#: ../src/main.c:509
-msgid "Couldn't find at least one level."
-msgstr "Nepodarilo sa nájsť ani jednu úroveň."
+#: ../src/theme-manager.c:225
+msgid "No themes found."
+msgstr "Nenájdené žiadne témy."
 
-#: ../src/main.c:514
-msgid "Do you want to finish the game?"
-msgstr "Chcete skončiť hru?"
+#: ../src/theme-manager.c:283
+#, c-format
+msgid "Found theme '%s' in: %s"
+msgstr "Nájdená téma '%s' v:%s"
 
-#. create statistics frame
-#: ../src/main.c:728
-msgid "Statistics"
-msgstr "Štatistika"
+#~ msgid "Continue paused game"
+#~ msgstr "Pokračovať v pozastavenej hre"
 
-#: ../src/main.c:734
-msgid "Level:"
-msgstr "Úroveň:"
+#~ msgid "End a game"
+#~ msgstr "Ukončí hru"
 
-#: ../src/main.c:735
-msgid "Molecule:"
-msgstr "Molekula:"
+#~ msgid "Pause the running game"
+#~ msgstr "Pozastaví bežiacu hru"
 
-#: ../src/main.c:736
-msgid "Formula:"
-msgstr "Vzorec:"
+#~ msgid "Restores start situation"
+#~ msgstr "Obnoví pôvodnú situáciu"
 
-#: ../src/main.c:737
-msgid "Score:"
-msgstr "Skóre:"
+#~ msgid "Set preferences"
+#~ msgstr "Nastaviť"
 
-#: ../src/main.c:738
-msgid "Time:"
-msgstr "Čas:"
+#~ msgid "Skip the current level"
+#~ msgstr "Preskočí aktuálnu úroveň"
 
-#: ../src/main.c:778
-#, c-format
-msgid "Couldn't find file: %s"
-msgstr "Nepodarilo sa nájsť súbor: %s"
+#~ msgid "Start a new game"
+#~ msgstr "Spustí novú hru"
 
-#: ../src/theme-manager.c:135
-msgid "No themes found."
-msgstr "Nenájdené žiadne témy."
+#~ msgid "Undo the last move"
+#~ msgstr "Vráti posledný ťah"
 
-#: ../src/theme-manager.c:193
-#, c-format
-msgid "Found theme '%s' in: %s"
-msgstr "Nájdená téma '%s' v:%s"
+#~ msgid "View highscores"
+#~ msgstr "Zobraziť najvyššie skóre"
 
-#: ../atomix.desktop.in.h:2
-msgid "Molecule puzzle game"
-msgstr "Skladačková hra s molekulami"
+#~ msgid "_Game"
+#~ msgstr "_Hra"
+
+#~ msgid "_Preferences ..."
+#~ msgstr "_Nastavenia..."
+
+#~ msgid "_Scores ..."
+#~ msgstr "_Skóre..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You have not achieved any scores yet. Play a little before coming back!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nedosiahli ste zatiaľ žiadne skóre. Trochu si zahrajte predtým, ako sa "
+#~ "sem vrátite!"
+
+#~ msgid "Couldn't find at least one level."
+#~ msgstr "Nepodarilo sa nájsť ani jednu úroveň."
+
+#~ msgid "Do you want to finish the game?"
+#~ msgstr "Chcete skončiť hru?"
+
+#~ msgid "Couldn't find file: %s"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa nájsť súbor: %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]