[tracker/tracker-1.2] Updated Swedish translationcommit 3bf7ac3fe188f88bc499ed1a07b3fa284cf0d6e9
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Sat Mar 21 16:48:22 2015 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 4994 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 2131 insertions(+), 2863 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 95aba19..7ed5625 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,327 +1,449 @@
 # Swedish translation for tracker.
-# Copyright (C) 2006-2011 Free Software Foundation
+# Copyright © 2006-2015 Free Software Foundation
 # This file is distributed under the same license as the tracker package.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
-#
+# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tracker\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-07 20:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-07 20:57+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-21 12:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-21 17:47+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:326
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:722
-msgid "Applications"
-msgstr "Program"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:2
-msgid "Applications data miner"
-msgstr "Datainsamlare för program"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:344
-msgid "Emails"
-msgstr "E-post"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:2
-msgid "Evolution Email miner"
-msgstr "E-postinsamlare för Evolution"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:1
-msgid "File System"
-msgstr "Filsystem"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:2
-msgid "File system data miner"
-msgstr "Datainsamlare för filsystem"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:1
-msgid "Flickr"
-msgstr "Flickr"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:2
-msgid "Index your Flickr photo albums"
-msgstr "Indexera dina Flickr-fotoalbum"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
-msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
-msgstr "Hämta RSS/ATOM-webbkanaler"
-
-#: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
-msgid "RSS/ATOM Feeds"
-msgstr "RSS/ATOM-webbkanaler"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Location of journal pieces"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Maximum size of journal"
 msgstr "Maximal storlek för journal"
 
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
 msgstr ""
+"Storlek på journalen i MB vid rotation. Använd -1 för att inaktivera "
+"rotation."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Location of journal pieces"
+msgstr "Platsen för journaldelar"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
-msgstr ""
+msgstr "Var en journaldel ska lagras när den når maxstorlek."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:1
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Log verbosity"
-msgstr ""
+msgstr "Loggutförlighet"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:2
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Log verbosity."
-msgstr ""
+msgstr "Loggutförlighet."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Scheduler priority when idle"
+msgstr "Schemaläggarprioritet vid inaktivitet"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
+"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
+"associated scheduling policy and priority."
+msgstr ""
+"Schemaläggaren är kärnkomponenten som avgör vilket körbart program som ska "
+"köras härnäst av processorn. Varje program har en tillhörande "
+"schemaläggarpolicy och prioritet."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Max bytes to extract"
 msgstr "Maximalt antal byte att extrahera"
 
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
-#, fuzzy
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
-msgstr "Maximalt antal unika ord a_tt indexera:"
+msgstr "Maximalt antal UTF-8 byte att extrahera."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Max media art width"
+msgstr "Maximal bredd för media"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
+"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
+"no limit on the media art width."
+msgstr ""
+"Maximal bredd i pixlar för extraherad media. Större skalas om. Sätt till -1 "
+"för att inaktivera att spara media från filer. Att sätta till 0 medför att "
+"det inte finns begränsningar på mediets bredd."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
+msgstr "Vänta på att FS miner ska vara klar innan extrahering"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
+"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
+"environment where it is important to list files as fast as possible and can "
+"wait to get meta-data later."
+msgstr ""
+"Om true kommer tracker-extract att vänta på att tracker-miner-fs ska vara "
+"klar med indexering innan extrahering av metadata. Detta alternativ är "
+"användbart i begränsade miljöer där det är viktigt att lista filer så snabbt "
+"som möjligt och där metadata kan komma senare."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Enable stemmer"
-msgstr "Aktivera _övervakning"
+msgid "Maximum length of a word to be indexed"
+msgstr "Maximal längd på ord att indexera"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Enable unaccent"
-msgstr "Aktivera _bevakning"
+msgid ""
+"Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
+msgstr "Ord med flera tecken än detta kommer att ignoreras av indexeraren."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:3
-msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
-msgstr ""
+msgid "Maximum number of words to index in a document"
+msgstr "Maximalt antal ord att indexera i ett dokument"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:4
-msgid "If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common words like 'the', 'yes', 
'no', etc."
+msgid ""
+"Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
 msgstr ""
+"Indexeraren kommer som mest att läsa detta antal ord från ett dokument."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Ignore numbers"
-msgstr "Tagga en eller flera filer"
+msgid "Enable stemmer"
+msgstr "Aktivera bildande av ordstam"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Ignore stop words"
-msgstr "Ignorera stoppord"
+msgid ""
+"Simplify the words to their root to provide more results. E.g. 'shelves' and "
+"'shelf' to 'shel'"
+msgstr ""
+"Förenkla orden till deras ordstam för att få fler resultat. T.ex. ”hyllor” "
+"och ”hylla” till ”hyll”"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
-msgstr ""
+msgid "Enable unaccent"
+msgstr "Aktivera icke-accent"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Maximum length of a word to be indexed"
-msgstr "Maximal längd för ett ord att indexera"
+msgid ""
+"Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. 'Idéa' to "
+"'Idea' for improved matching."
+msgstr ""
+"Översätt tecken med accent till motsvarande utan accent. T.ex. ”Idé” till "
+"”Ide” för bättre matchning."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Maximum number of words to index in a document"
-msgstr "Maximalt antal ord att indexera i ett dokument"
+msgid "Ignore numbers"
+msgstr "Ignorera siffror"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Minimum length of a word to be indexed"
-msgstr ""
+msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
+msgstr "Om aktiverat kommer inte siffror att indexeras."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Simplify the words to their root to provide more results. E.g. 'shelves' and 'shelf' to 'shel'"
-msgstr ""
+msgid "Ignore stop words"
+msgstr "Ignorera stoppord"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Translated accented characters to the equivalent unaccented. E.g. 'Idéa' to 'Idea' for improved 
matching."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Words with less characters than this will be ignored by the indexer."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
+msgid ""
+"If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common "
+"words like 'the', 'yes', 'no', etc."
 msgstr ""
-
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Crawling interval"
-msgstr "Kontrollintervall: "
+"Om aktiverad kommer orden som listas i stoppordlistan att ignoreras. T.ex. "
+"vanliga ord som ”ja”, ”nej”, ”och” etc."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
-#, fuzzy
-msgid "Directories to index non-recursively"
-msgstr "Katalog att inkludera för indexering"
+msgid "Initial sleep"
+msgstr "Initial sömn"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Directories to index recursively"
-msgstr "Kataloger att indexera rekursivt"
-
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Disk space threshold in MB at which to pause indexing, or -1 to disable."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Enable monitors"
-msgstr "Aktivera övervakare"
+msgid "Initial sleep time, in seconds."
+msgstr "Initial sovtid, i sekunder."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Enable writeback"
-msgstr "Aktivera _övervakning"
+msgid "Throttle"
+msgstr "Bromsvärde"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Ignored directories"
-msgstr "Inkluderade kataloger"
+msgid "Indexing speed, the higher the slower."
+msgstr "Indexeringshastighet, ju högre desto långsammare."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Ignored directories with content"
-msgstr "Ignorerade kataloger med innehåll"
+msgid "Low disk space limit"
+msgstr "Gräns för lågt diskutrymme"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Ignored files"
-msgstr "Ignorerade filer"
+msgid ""
+"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
+msgstr ""
+"Tröskeln för diskutrymme i procent att pausa indexeringen för, eller -1 för "
+"att inaktivera."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Index optical discs"
-msgstr "Indexera optiska skivor"
+msgid "Crawling interval"
+msgstr "Sökintervall"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Index removable devices"
-msgstr "Indexera flyttbara enheter"
+msgid ""
+"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
+"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
+"shutdowns, and -2 disables it entirely."
+msgstr ""
+"Intervall i dagar för att kontrollera huruvida filsystemet är uppdaterat i "
+"databasen. 0 ger indexering närsomhelst, -1 framtvingar det endast efter "
+"smutsiga nedstängningar och -2 inaktiverar det helt."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Index when running on battery"
-msgstr "Indexera vid körning på batteri"
+msgid "Removable devices' data permanence threshold"
+msgstr "Flyttbara enheters tröskel för datalivslängd"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Indexing speed, the higher the slower."
-msgstr "Indexeringshastighet, ju högre desto långsammare."
+msgid ""
+"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
+"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
+msgstr ""
+"Tröskel i dagar då filer på ej monterade flyttbara enheter tas bort från "
+"databasen. 0 betyder aldrig, maximalt är 365."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Initial sleep"
-msgstr "Initial sömn"
+msgid "Enable monitors"
+msgstr "Aktivera övervakare"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Initial sleep time, in seconds."
-msgstr "Initial sovtid, i sekunder."
+msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
+msgstr "Sätt till false för att helt inaktivera filövervakning"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the database. 0 forces crawling 
anytime, -1 forces it only after unclean shutdowns, and -2 disables it entirely."
-msgstr ""
+msgid "Enable writeback"
+msgstr "Aktivera skrivning"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
-msgid "List of directories to avoid"
-msgstr "Lista över kataloger att undvika"
+msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
+msgstr "Sätt till false för att helt inaktivera filskrivning"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
-msgid "List of directories to index recursively, Special values include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, 
&amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See 
/etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
-msgstr ""
+msgid "Index removable devices"
+msgstr "Indexera flyttbara enheter"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
-msgid "List of directories to index without inspecting subfolders, Special values include: &amp;DESKTOP, 
&amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See 
/etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
+msgid ""
+"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
 msgstr ""
+"Sätt till true för att aktivera indexering av monterade kataloger för "
+"flyttbara enheter."
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
-msgid "List of file patterns to avoid"
-msgstr "Lista över filmönster att undvika"
+msgid "Index optical discs"
+msgstr "Indexera optiska skivor"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
+msgid ""
+"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
+"removable devices are not indexed, optical discs won't be either)"
+msgstr ""
+"Sätt till true för att aktivera indexering av cd-skivor, dvd-skivor och "
+"allmän optisk media (om flyttbara enheter inte indexeras gäller detsamma för "
+"optiska enheter)"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
+msgid "Index when running on battery"
+msgstr "Indexera vid batteridrift"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Low disk space limit"
-msgstr "Gräns för lågt diskutrymme"
+msgid "Set to true to index while running on battery"
+msgstr "Sätt till true för att indexera vid batteridrift"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Perform initial indexing when running on battery"
-msgstr "Genomför initial indexering vid körning på batteri"
+msgstr "Genomför initial indexering vid batteridrift"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Removable devices' data permanence threshold"
-msgstr ""
+msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
+msgstr "Sätt till true för att indexera vid batteridrift endast första gången"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
-msgstr ""
+msgid "Directories to index recursively"
+msgstr "Kataloger att indexera rekursivt"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
+msgid ""
+"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
+"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
+"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
+"and $HOME/.config/user-dirs.default"
 msgstr ""
+"Lista över kataloger att indexera rekursivt, speciella värden inkluderar: "
+"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
+"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Se /etc/xdg/user-dirs.defaults "
+"och $HOME/.config/user-dirs.default"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if removable devices are not 
indexed, optical discs won't be either)"
-msgstr ""
+msgid "Directories to index non-recursively"
+msgstr "Kataloger att inkludera för indexering icke-rekursivt"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
-msgid "Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
+msgid ""
+"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
+"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
+"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
+"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
 msgstr ""
+"Lista över kataloger att indexera utan att kontrollera undermappar, "
+"speciella värden inkluderar: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, "
+"&amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. "
+"See /etc/xdg/user-dirs.defaults och $HOME/.config/user-dirs.default"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
-msgid "Set to true to index while running on battery"
-msgstr "Ställ in till true för att indexera vid körning på batteri"
+msgid "Ignored files"
+msgstr "Ignorerade filer"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
-msgstr ""
+msgid "List of file patterns to avoid"
+msgstr "Lista över filmönster att undvika"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Threshold in days after which files from removables devices will be removed from database if not 
mounted. 0 means never, maximum is 365."
-msgstr ""
+msgid "Ignored directories"
+msgstr "Inkluderade kataloger"
 
 #: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Throttle"
-msgstr "Tröskelvärde"
+msgid "List of directories to avoid"
+msgstr "Lista över kataloger att undvika"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
+msgid "Ignored directories with content"
+msgstr "Ignorerade kataloger med innehåll"
 
-#: ../data/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:1
-msgid "Processes images and albums on Flickr"
-msgstr "Behandlar bilder och album på Flickr"
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
+msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
+msgstr "Undvik kataloger som innehåller en svartlistad fil"
 
-#: ../data/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker Miner for Flickr"
-msgstr "Tracker-datainsamlare för Flickr"
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:3
+msgid "GraphUpdated delay"
+msgstr "GraphUpdated-fördröjning"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Period in milliseconds between GraphUpdated signals being emitted when "
+"indexed data has changed inside the database."
+msgstr ""
+"Period i millisekunder mellan att GraphUpdated-signaler sänds när indexerat "
+"data har ändrats i databasen."
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:331
+msgid "Applications"
+msgstr "Program"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:2
+msgid "Applications data miner"
+msgstr "Datainsamlare för program"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:413
+msgid "Emails"
+msgstr "E-post"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:2
+msgid "Evolution Email miner"
+msgstr "E-postinsamlare för Evolution"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-extract.desktop.in.in.h:1
+msgid "Extractor"
+msgstr "Extraherare"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-extract.desktop.in.in.h:2
+msgid "Metadata extractor"
+msgstr "Metadataextraherare"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:1
+msgid "File System"
+msgstr "Filsystem"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:2
+msgid "File system data miner"
+msgstr "Datainsamlare för filsystem"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
+msgid "RSS/ATOM Feeds"
+msgstr "RSS/ATOM-flöden"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
+msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
+msgstr "Hämta RSS/ATOM-flöden"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:1
+msgid "Userguides"
+msgstr "Användarguider"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:2
+msgid "Userguide data miner"
+msgstr "Datainsamlare för användarguide"
+
+#: ../data/tracker-extract.desktop.in.in.h:1
+msgid "Tracker Metadata Extractor"
+msgstr "Tracker metadataextraherare"
+
+#: ../data/tracker-extract.desktop.in.in.h:2
+msgid "Extracts metadata from local files"
+msgstr "Extraherar metadata från lokala filer"
+
+#: ../data/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
+msgid "Tracker Application Miner"
+msgstr "Tracker programdatainsamlare"
+
+#: ../data/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
+msgid "Indexes information about applications installed"
+msgstr "Indexera information om installerade program"
 
 #: ../data/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:1
-msgid "Crawls and processes files on the file system"
-msgstr "Söker av och behandlar filer på filsystemet"
+msgid "Tracker File System Miner"
+msgstr "Tracker filsystemsinsamlare"
 
 #: ../data/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker File System Miner"
-msgstr "Trackers filsystemsinsamlare"
+msgid "Crawls and processes files on the file system"
+msgstr "Söker av och behandlar filer på filsystemet"
 
 #: ../data/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
-msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
-msgstr "Hämta RSS/ATOM-webbkanaler"
+msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
+msgstr "Trackers RSS/ATOM-flödeninsamlare"
 
 #: ../data/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
-msgstr "Trackers RSS/ATOM-webbkanalsinsamlare"
+msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
+msgstr "Hämta RSS/ATOM-flöden"
 
-#: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:1
-msgid "Metadata database store and lookup manager"
-msgstr "Lagrings- och uppslagshanterare för metadatabas"
+#: ../data/tracker-miner-user-guides.desktop.in.in.h:1
+msgid "Tracker User Guides Miner"
+msgstr "Tracker insamlare för användarguider"
 
-#: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/tracker-miner-user-guides.desktop.in.in.h:2
+msgid "Crawls and processes user guides in shared areas"
+msgstr "Söker av och behandlar utdelade användarguider"
+
+#: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:1
 msgid "Tracker Store"
 msgstr "Tracker-lagring"
 
+#: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:2
+msgid "Metadata database store and lookup manager"
+msgstr "Lagrings- och uppslagshanterare för metadatabas"
+
 #: ../examples/rss-reader/rss_viewer.ui.h:1
 msgid "All posts"
 msgstr "Alla poster"
@@ -330,35 +452,6 @@ msgstr "Alla poster"
 msgid "By usage"
 msgstr "Efter användning"
 
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:231
-msgid "No error was given"
-msgstr "Inget fel angavs"
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:963
-#, c-format
-msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
-msgid_plural "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
-msgstr[0] "_Ställ in de taggar som du vill associera med %d markerat objekt:"
-msgstr[1] "_Ställ in de taggar som du vill associera med %d markerade objekt:"
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:116
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:221
-#: ../src/tracker-needle/tracker-taglist.vala:50
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:719
-msgid "Tags"
-msgstr "Taggar"
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:167
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:194
-msgid "Tags..."
-msgstr "Taggar..."
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:168
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:195
-msgid "Tag one or more files"
-msgstr "Tagga en eller flera filer"
-
 #: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
 msgid "unknown time"
 msgstr "okänd tid"
@@ -420,232 +513,190 @@ msgid_plural " %2.2d seconds"
 msgstr[0] " %2.2d sekund"
 msgstr[1] " %2.2d sekunder"
 
-#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:957
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-enumerator.c:114
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-enumerator.c:165
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:110
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:170
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:258
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:316
+msgid "Operation not supported"
+msgstr "Åtgärd stöds ej"
+
+# Huh - vad är en en reason match?
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:997
 msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
-msgstr "Paus av programmet och anledning matchar en redan befintlig pausbegäran"
+msgstr "Pausa programmet och anledningsmatcha en redan befintlig pausbegäran"
 
-#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1054
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1096
 msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
 msgstr "Kakan känns inte igen för att återuppta pausad insamlare"
 
-#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1500
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1577
 msgid "Data store is not available"
-msgstr "Datalagret är inte tillgängligt"
+msgstr "Datalagring är inte tillgänglig"
 
-#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:1
-msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
-msgstr "Tryck data till Tracker för att göra det sökbart."
-
-#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:2
-msgid "Tracker"
-msgstr "Tracker"
-
-#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2398
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:52
-msgid "Processing…"
-msgstr "Behandlar..."
-
-#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:1
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:404
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:523
-msgid "Properties"
-msgstr "Egenskaper"
-
-#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:2
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
-msgid "_Search:"
-msgstr "_Sök:"
-
-#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:3
-msgid "_URN:"
-msgstr "_URN:"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:48
-msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)"
-msgstr "Loggning, 0 = endast fel, 1 = minimalt, 2 = detaljerat samt 3 = felsökning (standard = 0)"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:93
-msgid "File to extract metadata for"
-msgstr "Fil att extrahera metadata för"
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-online.c:312
+msgid "No network connection"
+msgstr "Ingen nätverksanslutning"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:96
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:97
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:100
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:60
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:54
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:55
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:62
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:63
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:65
-msgid "FILE"
-msgstr "FIL"
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-online.c:313
+msgid "Indexing not recommended on this network connection"
+msgstr "Indexering rekommenderas inte för denna nätverksanslutning"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
-msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
-msgstr "MIME-typ för filen (kommer att gissas, om inte angivet)"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:57
-msgid "MIME"
-msgstr "MIME"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:103
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:64
-msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
-msgstr "Inaktivera avstängning efter 30 sekunders inaktivitet"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:107
-msgid "Force internal extractors over 3rd parties like libstreamanalyzer"
-msgstr "Tvinga interna extraherare istället för tredjepartsextraherare såsom libstreamanalyzer"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111
-msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. \"foo\" for \"foo.so\")"
-msgstr "Tvinga en modul att användas för extrahering (t.ex. \"foo\" för \"foo.so\")"
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:56 ../src/miners/fs/tracker-main.c:80
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
+#: ../src/miners/user-guides/tracker-main.c:56
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
+msgid ""
+"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
+msgstr ""
+"Loggning, 0 = endast fel, 1 = minimal, 2 = detaljerad samt 3 = felsökning "
+"(standard=0)"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:112
-msgid "MODULE"
-msgstr "MODUL"
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:61
+#: ../src/miners/user-guides/tracker-main.c:61
+msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
+msgstr "Körs tills alla program är indexerade och avslutar sedan"
 
 #. Daemon options
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:115
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65 ../src/miners/fs/tracker-main.c:98
+#: ../src/miners/user-guides/tracker-main.c:65
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:104
 #: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:47
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:53
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
 msgid "Displays version information"
 msgstr "Visar versionsinformation"
 
-#. Translators: this message will appear immediately after the
-#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:324
-msgid "- Extract file meta data"
-msgstr "- Extrahera metadata om filer"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:333
-msgid "Filename and mime type must be provided together"
-msgstr "Filnamn och mime-typ måste anges tillsammans"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:347
-msgid "Options --force-internal-extractors and --force-module can't be used together"
-msgstr "Flaggorna --force-internal-extractors och --force-module kan inte användas samtidigt"
-
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:81
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:57
-msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
-msgstr "Loggning, 0 = endast fel, 1 = minimalt, 2 = detaljerat samt 3 = felsökning (standard=0)"
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:192
+msgid "- start the application data miner"
+msgstr "- starta programdatainsamlaren"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:85
 msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
 msgstr "Initial sovtid i sekunder, 0->1000 (standard=15)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
 msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
+msgstr "Kör till alla konfigurerade platser är indexerade och avsluta sedan"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
+msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
 msgstr ""
+"Kontrollerar om FIL är lämplig för att insamlas baserad på konfiguration"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95
-msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
-msgstr "Kontrollerar om FIL är lämplig för att samlas in baserat på konfiguration"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:108
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:111
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:61
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:93
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:54
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:55
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:79
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:80
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:102
+msgid "FILE"
+msgstr "FIL"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:455
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:468
 #, c-format
 msgid "Data object '%s' currently exists"
-msgstr "Dataobjektet \"%s\" finns för tillfället"
+msgstr "Dataobjektet ”%s” finns för tillfället"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:456
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
 #, c-format
 msgid "Data object '%s' currently does not exist"
-msgstr "Dataobjektet \"%s\" finns inte för tillfället"
+msgstr "Dataobjektet ”%s” finns inte för tillfället"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:471
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:484
 msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "Katalogen är lämplig för att samlas in (baserat på regler)"
+msgstr "Katalogen kvalificerar till att samlas in (baserat på regler)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:472
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:485
 msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "Katalogen är INTE lämplig för att samlas in (baserat på regler)"
+msgstr "Katalogen kvalificerar INTE till att samlas in (baserat på regler)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:492
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:505
 msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
-msgstr "Katalogen är lämplig för att samlas in (baserat på innehåll)"
+msgstr "Katalogen kvalificerar till att samlas in (baserat på innehåll)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:493
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:506
 msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
-msgstr "Katalogen är INTE lämplig för att samlas in (baserat på innehåll)"
+msgstr "Katalogen kvalificerar INTE till att samlas in (baserat på innehåll)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
 msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Katalogen är lämplig för övervakning (baserat på konfiguration)"
+msgstr "Katalogen kvalificerar till övervakning (baserat på konfiguration)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:541
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554
 msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Katalogen är INTE lämplig för övervakning (baserat på konfiguration)"
+msgstr ""
+"Katalogen kvalificerar INTE till övervakning (baserat på konfiguration)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:545
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:558
 msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Filen är lämplig för övervakning (baserat på konfiguration)"
+msgstr "Filen kvalificerar till övervakning (baserat på konfiguration)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:559
 msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Filen är INTE lämplig för övervakning (baserat på konfiguration)"
+msgstr "Filen kvalificerar INTE till övervakning (baserat på konfiguration)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:550
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:563
 msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Filen eller katalogen är lämplig för övervakning (baserat på konfiguration)"
+msgstr ""
+"Filen eller katalogen kvalificerar till övervakning (baserat på "
+"konfiguration)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:564
 msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Filen eller katalogen är INTE lämpliga för övervakning (baserat på konfiguration)"
+msgstr ""
+"Filen eller katalogen kvalificerar INTE till övervakning (baserat på "
+"konfiguration)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:566
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:579
 msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "Filen är lämplig för att samlas in (baserat på regler)"
+msgstr "Filen kvalificerar till att samlas in (baserat på regler)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:567
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:580
 msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "Filen är INTE lämplig för att samlas in (baserat på regler)"
+msgstr "Filen kvalificerar INTE till att samlas in (baserat på regler)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:589
 msgid "Would be indexed"
-msgstr "Skulle indexeras"
+msgstr "Kommer att indexeras"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:579
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:590 ../src/miners/fs/tracker-main.c:592
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:579
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:590 ../src/miners/fs/tracker-main.c:592
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:578
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:591
 msgid "Would be monitored"
-msgstr "Skulle övervakas"
+msgstr "Kommer att övervakas"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:697
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:711
 msgid "- start the tracker indexer"
 msgstr "- starta tracker-indexeraren"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1307
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1360
 msgid "Low battery"
 msgstr "Låg batterispänning"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1430
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1487
 msgid "Low disk space"
 msgstr "Lågt diskutrymme"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:2141
-msgid "Extractor error, performing failsafe embedded metadata extraction"
-msgstr ""
-
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:44
 msgid "Add feed (must be used with --title)"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till webbflöde (måste användas med --title)"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:45
 msgid "URL"
@@ -653,902 +704,1546 @@ msgstr "URL"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:48
 msgid "Title to use (must be used with --add-feed)"
-msgstr "Titel att använda (måste användas med --add-feed)"
+msgstr "Namn att använda (måste användas med --add-feed)"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:76
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:73
 msgid "- start the feeds indexer"
-msgstr "- starta webbkanalsindexeraren"
+msgstr "- starta webbflödesindexeraren"
 
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:81
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:78
 msgid "Adding a feed requires --add-feed and --title"
-msgstr ""
-
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:115
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:115
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:360
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1529
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:291
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:92
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944
+msgstr "Att lägga till ett webbflöde kräver --add-feed och --title"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:113
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:109
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:395
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1656
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1120
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:200
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:1035
 msgid "Could not establish a connection to Tracker"
 msgstr "Kunde inte etablera en anslutning till Tracker"
 
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:116
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:116
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:361
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1530
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:292
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:93
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:945
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:114
+#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:241
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:74
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:92
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:142
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:336
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:728
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:738
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:907
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:953
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:974
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1223
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1299
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1352
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:113
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:171
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:205
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:237
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:274
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:343
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:373
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:394
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:619
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:651
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:816
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:882
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:144
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:159
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:110
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:396
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1657
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1121
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:201
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:1036
 msgid "No error given"
-msgstr "Inget fel"
+msgstr "Inget fel gavs"
 
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:141
-#, fuzzy
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:139
 msgid "Could not add feed"
-msgstr "Kunde inte läsa filen"
+msgstr "Kunde inte lägga till webbflöde"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:1
-msgid "Configure file indexing with Tracker"
-msgstr "Konfigurera filindexering med Tracker"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:2
-msgid "Search and Indexing"
-msgstr "Sökning och indexering"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:117
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:118
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:119
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:120
-msgid "Directory"
-msgstr "Katalog"
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/miners/user-guides/tracker-main.c:204
+msgid "- start the user guides data miner"
+msgstr "- starta datainsamlaren för användarguider"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:121
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:180
-msgid "File"
-msgstr "Fil"
+#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:1
+msgid "Tracker"
+msgstr "Tracker"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:252
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:266
-msgid "Disabled"
-msgstr "Inaktiverad"
+#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:2
+msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
+msgstr "Tryck data till Tracker för att göra det sökbart."
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:255
-#, c-format
-msgid "%d%%"
-msgstr "%d%%"
+#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2578
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:67
+msgid "Processing…"
+msgstr "Behandlar…"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:260
-#, c-format
-msgid "%d/20"
-msgstr "%d/20"
+#. Create dialog and embed vbox.
+#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:71
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:539
+msgid "Tags"
+msgstr "Taggar"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:269
+#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:1015
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:374
 #, c-format
-msgid "%d"
-msgstr "%d"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:360
-msgid "Enter value"
-msgstr "Ange värde"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:389
-msgid "Select directory"
-msgstr "Välj katalog"
+msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
+msgid_plural "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
+msgstr[0] "_Ställ in de taggar som du vill associera med %d markerat objekt:"
+msgstr[1] "_Ställ in de taggar som du vill associera med %d markerade objekt:"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:497
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:622
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:53
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:54
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:710
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:1051
 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:50
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:50
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:144
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:100
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:53
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:113
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:150
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:51
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:87
 msgid "Print version"
 msgstr "Skriv ut version"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:503
-msgid "Desktop Search preferences"
-msgstr "Inställningar för Skrivbordssökning"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:1
-msgid "Day(s)"
-msgstr "Dag(ar)"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:2
-msgid "Directories"
-msgstr "Kataloger"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:3
-msgid "Directories (no sub-directories are indexed):"
-msgstr "Kataloger (inga underkataloger indexeras):"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4
-msgid "Directories:"
-msgstr "Kataloger:"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5
-msgid "Drop removable device from database after:"
-msgstr "Ta bort flyttbar enhet från databasen efter:"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6
-msgid "Enable for _first time"
-msgstr "Aktivera för _första gången"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:73
+msgid "Could not get D-Bus connection"
+msgstr "Kunde inte etablera en D-Bus-anslutning"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7
-msgid "Enable when running on _battery"
-msgstr "Aktivera vid körning på _batteri"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8
-msgid "Faster"
-msgstr "Snabbare"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:445
-msgid "Files"
-msgstr "Filer"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:10
-msgid "General"
-msgstr "Allmänt"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:11
-msgid "Glob patterns to ignore:"
-msgstr "Globmönster att ignorera:"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:12
-msgid ""
-"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
-"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
-msgstr ""
-"Globmönster kan användas här, till exempel: \"*bar*\".\n"
-"Oftast används detta för att ignorera kataloger såsom *~, *.o, *.la, etc"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
-msgid "Ignored Content"
-msgstr "Ignorerat innehåll"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:15
-msgid "Include _removable media"
-msgstr "Inkludera _flyttbart media"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16
-msgid "Include optical di_scs"
-msgstr "Inkludera o_ptiska skivor"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17
-msgid "Indexing"
-msgstr "Indexerar"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18
-msgid "Indexing Preferences"
-msgstr "Inställningar för indexering"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19
-msgid "Indexing s_peed (faster consumes more resources):"
-msgstr "Indexeringsha_stighet (snabbare innebär mer resurser):"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
-msgid "Limitations"
-msgstr "Begränsningar"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
-msgid "Locations"
-msgstr "Platser"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
-msgid "Non-Recursively Indexed"
-msgstr "Icke-rekursivt indexerade"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
-msgid "Opens text entry for glob patterns"
-msgstr "Öppnar textpost för globmönster"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
-msgid "Opens the filechooser dialogue"
-msgstr "Öppnar filväljardialogen"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
-msgid "Recursively Indexed"
-msgstr "Rekursivt indexerade"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
-msgid "Semantics"
-msgstr "Semantik"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
-msgid "Slower"
-msgstr "Långsammare"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
-msgid "Start up"
-msgstr "Uppstart"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
-msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
-msgstr "Stoppa indexering när ledigt _diskutrymme är mindre än:"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
-msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
-msgstr "Detta täcker in ALLT flyttbart media, minneskort, CD-skivor, DVD-skivor, etc."
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
-msgid "When toggled, this makes sure your home directory is included in the list."
-msgstr "När kryssad så försäkras det att din hemkatalog inkluderas i listan."
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
-msgid "With specific files:"
-msgstr "Med specifika filer:"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:33
-msgid "_Delay"
-msgstr "_Fördröjning"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
-msgid "_Monitor file and directory changes"
-msgstr "Öv_ervaka ändringar i filer och kataloger"
-
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
-msgid "seconds"
-msgstr "sekunder"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1
-msgid "Desktop Search"
-msgstr "Skrivbordssökning"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:2
-msgid "Find what you're looking for on this computer by name or content using Tracker"
-msgstr "Sök efter det du letar efter på denna dator efter namn eller innehåll med Tracker"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:629
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:630
-msgid "[SEARCH-CRITERIA]"
-msgstr "[SÖKKRITERIA]"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:635
-msgid "Desktop Search user interface using Tracker"
-msgstr "Användargränssnitt för skrivbordssökningar med Tracker"
-
-#. Translators: This is a strftime(3) date format string, read its man page to fit your locale better
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:44
-#, no-c-format
-msgid "%x"
-msgstr "%x"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:48
-msgid "Today"
-msgstr "Idag"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:57
-msgid "Tomorrow"
-msgstr "Imorgon"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:59
-msgid "Yesterday"
-msgstr "Igår"
-
-#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:63
-#, c-format
-msgid "%ld day from now"
-msgid_plural "%ld days from now"
-msgstr[0] "%ld dygn från och med nu"
-msgstr[1] "%ld dygn från och med nu"
-
-#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:66
-#, c-format
-msgid "%ld day ago"
-msgid_plural "%ld days ago"
-msgstr[0] "%ld dygn sedan"
-msgstr[1] "%ld dygn sedan"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:78
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:107
-msgid "Less than one second"
-msgstr "Mindre än en sekund"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:109
-msgid "No Search Results"
-msgstr "Inga sökresultat "
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:192
-msgid "Last Changed"
-msgstr "Senast ändrad"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:201
-msgid "Size"
-msgstr "Storlek"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:329
-msgid "Music"
-msgstr "Musik"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:332
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:723
-msgid "Images"
-msgstr "Bilder"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:335
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:727
-msgid "Videos"
-msgstr "Videoklipp"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:338
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:721
-msgid "Documents"
-msgstr "Dokument"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:341
-msgid "Mail"
-msgstr "E-post"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:344
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:725
-msgid "Folders"
-msgstr "Mappar"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:347
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:729
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:912
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "Bokmärken"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:351
-msgid "Items"
-msgstr "Objekt"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:363
-#, c-format
-msgid "Loading..."
-msgstr "Läser in..."
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:429
-msgid "Pages"
-msgstr "Sidor"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:2
-msgid "Display found images"
-msgstr "Visa hittade bilder"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:3
-msgid "Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc."
-msgstr "Visa resultat efter kategori, till exempel Musik, Videor, Program etc."
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:4
-msgid "Display results by files found in a list"
-msgstr "Visa resultat efter filer hittade i en lista"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:5
-msgid "Find search criteria in file titles"
-msgstr "Hitta sökkriteriet i filtitlar"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:6
-msgid "Find search criteria inside files"
-msgstr "Hitta sökkriteriet inuti filer"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:7
-msgid "Show statistics about the data stored"
-msgstr "Visa statistik om lagrat data"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:717
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:733
-msgid "Other"
-msgstr "Övriga"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:718
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:239
-msgid "Contacts"
-msgstr "Kontakter"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:720
-msgid "Email Addresses"
-msgstr "E-postadresser"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:724
-msgid "Audio"
-msgstr "Ljud"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:726
-msgid "Fonts"
-msgstr "Typsnitt"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:728
-msgid "Archives"
-msgstr "Arkiv"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:730
-msgid "Links"
-msgstr "Länkar"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1104
-msgid "Category"
-msgstr "Kategori"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1132
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1198
-#, c-format
-msgid "No results found for “%s”"
-msgstr "Inga resultat hittades för \"%s\""
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-applet.c:40
-msgid "_About"
-msgstr "_Om"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:1
-msgid "A search bar applet for finding content stored in Tracker"
-msgstr "Ett sökradspanelprogram för att söka efter innehåll lagrat i Tracker"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:2
-msgid "Copyright Tracker Authors 2005-2010"
-msgstr "Copyright Tracker-upphovsmännen 2005-2010"
-
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:3
-msgid ""
-"Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your 
option) any later version.\n"
-"\n"
-"Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License 
for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the 
Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-msgstr ""
-"Tracker är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren GNU General Public 
License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (enligt dig) någon 
senare version.\n"
-"\n"
-"Tracker distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; även utan underförstådd 
garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för mer 
information.\n"
-"\n"
-"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, skriv till 
Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-
-#. Indexer options
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:51
-msgid "Force a re-index of all content"
-msgstr "Tvinga igenom en omindexering av samtligt innehåll"
-
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:52
-msgid "Only allow read based actions on the database"
-msgstr "Tillåt endast läsbaserade åtgärder på databasen"
-
-#. Translators: this messagge will apper immediately after the
-#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
-#.
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:172
-msgid "- start the tracker daemon"
-msgstr "- starta tracker-demonen"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:91
+msgid "Could not create D-Bus proxy to tracker-store"
+msgstr "Kunde inte etablera en D-Bus-proxy till tracker-store"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:77
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:114
 msgid " - Manage Tracker processes and data"
 msgstr " - Hantera Tracker-processer och data"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:101
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:138
 msgid "General and Status options cannot be used together"
 msgstr "Allmänna flaggor och statusflaggor kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:107
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:144
 msgid "General and Miners options cannot be used together"
 msgstr "Allmänna flaggor och flaggor för insamlare kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:118
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:155
 msgid "Status and Miners options cannot be used together"
 msgstr "Statusflaggor och flaggor för insamlare kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:135
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:172
 msgid "Unrecognized options"
 msgstr "Okända flaggor"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:76
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:87
 msgid "List all Tracker processes"
 msgstr "Lista alla Tracker-processer"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:78
-msgid "Use SIGKILL to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or \"all\" may be used, no 
parameter equals \"all\""
-msgstr "Använd SIGKILL för att stoppa alla matchande processer, antingen \"store\", \"miners\" eller \"all\" 
kan användas, ingen parameter är lika med \"all\""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:89
+msgid ""
+"Use SIGKILL to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
+"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
+msgstr ""
+"Använd SIGKILL för att stoppa alla matchande processer, antingen ”store”, "
+"”miners” eller ”all” kan användas, ingen parameter är lika med ”all”"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:79
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:82
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:90
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:93
 msgid "APPS"
 msgstr "PROG"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:81
-msgid "Use SIGTERM to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or \"all\" may be used, no 
parameter equals \"all\""
-msgstr "Använd SIGTERM för att stoppa alla matchande processer, antingen \"store\", \"miners\" eller \"all\" 
kan användas, ingen parameter är lika med \"all\""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:92
+msgid ""
+"Use SIGTERM to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
+"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
+msgstr ""
+"Använd SIGTERM för att stoppa alla matchande processer, antingen ”store”, "
+"”miners” eller ”all” kan användas, ingen parameter är lika med ”all”"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:84
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:95
 msgid "Kill all Tracker processes and remove all databases"
 msgstr "Döda alla Tracker-processer och ta bort alla databaser"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:87
-msgid "Same as --hard-reset but the backup & journal are restored after restart"
-msgstr "Samma som --hard-reset men säkerhetskopian och journalen återställs efter omstart"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:98
+msgid ""
+"Same as --hard-reset but the backup & journal are restored after restart"
+msgstr ""
+"Samma som --hard-reset men säkerhetskopian och journalen återställs efter "
+"omstart"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:90
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:101
 msgid "Remove all configuration files so they are re-generated on next start"
-msgstr "Ta bort alla konfigurationsfiler så att de genereras om vid nästa start"
+msgstr ""
+"Ta bort alla konfigurationsfiler så att de genereras om vid nästa start"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:93
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:104
 msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
 msgstr "Startar insamlare (som indirekt även startar tracker-store)"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:96
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:107
 msgid "Backup databases to the file provided"
-msgstr ""
+msgstr "Gör en säkerhetskopia av databaser till angiven fil"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:99
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:110
 msgid "Restore databases from the file provided"
+msgstr "Återställ databaser från angiven fil"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:113
+msgid ""
+"Sets the logging verbosity to LEVEL ('debug', 'detailed', 'minimal', "
+"'errors') for all processes"
 msgstr ""
+"Sätter loggningens utförlighet till NIVÅ (”debug”, ”detailed”, ”minimal”, "
+"”errors”) för alla processer"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:121
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:114
+msgid "LEVEL"
+msgstr "NIVÅ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:116
+msgid "Show logging values in terms of log verbosity for each process"
+msgstr "Visa loggningsvärden i form av loggutförlighet för varje process"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:119
+msgid ""
+"Collect debug information useful for problem reporting and investigation, "
+"results are output to terminal"
+msgstr ""
+"Samla in felsökningsinformation användbar för felrapportering och "
+"undersökning, resultat matas ut till terminal"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:141
 msgid "Could not open /proc"
 msgstr "Kunde inte öppna /proc"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:122
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:353
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:393
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:414
-msgid "no error given"
-msgstr "inget fel angavs"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:335
+#, c-format
+msgid "Could not get GSettings for miners, manager could not be created, %s"
+msgstr ""
+"Kunde inte hämta GSettings för insamlare, hanterare kunde inte skapas, %s"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:478
+msgid "Only one of 'all', 'store' and 'miners' options are allowed"
+msgstr "Endast en av ”all”, ”store” och ”miners”-alternativen tillåts"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:554
+msgid "Could not stat() file"
+msgstr "Kunde inte köra stat() på filen"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:307
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:595
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:602
+msgid "Disk Information"
+msgstr "Diskinformation"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:609
+msgid "Remaining space on database partition"
+msgstr "Återstående utrymme på databaspartitionen"
+
+#. 3. Size of dataset (tracker-stats), size of databases
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:616
+msgid "Data Set"
+msgstr "Dataset"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:648
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguration"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:676
+msgid "No configuration was found"
+msgstr "Ingen konfiguration hittades"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:680
+msgid "States"
+msgstr "Tillstånd"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:721
+msgid "Data Statistics"
+msgstr "Datastatistik"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:727
+msgid "No connection available"
+msgstr "Inga anslutning tillgänglig"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:737
+msgid "Could not get statistics"
+msgstr "Kunde inte hämta statistik"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:743
+msgid "No statistics were available"
+msgstr "Ingen statistik tillgänglig"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:756
+msgid "Database is currently empty"
+msgstr "Databasen är tom för tillfället"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:795
 msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
 msgstr "Du kan inte använda argumenten --kill och --terminate samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:313
-msgid "You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is implied"
-msgstr "Du kan inte använda --terminate med --hard-reset eller --soft-reset, --kill är underförstådd"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:801
+msgid ""
+"You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is "
+"implied"
+msgstr ""
+"Du kan inte använda --terminate med --hard-reset eller --soft-reset, --kill "
+"är underförstådd"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:319
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:807
 msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
 msgstr "Du kan inte använda argumenten --hard-reset och --soft-reset samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:350
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:813
+msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together"
+msgstr ""
+"Du kan inte använda argumenten --get-logging och --set-logging samtidigt"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:828
+msgid "Invalid log verbosity, try 'debug', 'detailed', 'minimal' or 'errors'"
+msgstr ""
+"Ogiltig loggutförlighet, prova med ”debug”, ”detailed”, ”minimal” eller "
+"”errors”"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:904
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s'"
-msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""
+msgstr "Kunde inte öppna ”%s”"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:375
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:935
 #, c-format
 msgid "Found process ID %d for '%s'"
-msgstr "Hittade process-id %d för \"%s\""
+msgstr "Hittade process-id %d för ”%s”"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:390
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:950
 #, c-format
 msgid "Could not terminate process %d"
 msgstr "Kunde inte terminera process %d"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:396
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:956
 #, c-format
 msgid "Terminated process %d"
 msgstr "Terminerade process %d"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:411
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:971
 #, c-format
 msgid "Could not kill process %d"
 msgstr "Kunde inte döda process %d"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:417
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:977
 #, c-format
 msgid "Killed process %d"
 msgstr "Dödade process %d"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:544
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1090
 msgid "Removing configuration files…"
-msgstr "Tar bort konfigurationsfiler..."
+msgstr "Tar bort konfigurationsfiler…"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1095
+msgid "Resetting existing configuration…"
+msgstr "Återställer existerande konfigurationer…"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1145
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1187
+msgid "Components"
+msgstr "Komponenter"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1151
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1193
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:392
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:928
+msgid "Miners"
+msgstr "Insamlare"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1152
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1194
+msgid "Only those with config listed"
+msgstr "Endast de med konfiguration är listade"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1170
+#, c-format
+msgid "Setting log verbosity for all components to '%s'…"
+msgstr "Sätt loggutförligheten för alla komponenter till ”%s”…"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:558
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1210
 msgid "Waiting one second before starting miners…"
 msgstr "Väntar en sekund innan insamlarna startas..."
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:564
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1216
 msgid "Starting miners…"
 msgstr "Startar insamlare…"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:570
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1222
 #, c-format
 msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte starta insamlare, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:595
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1247
 msgid "perhaps a disabled plugin?"
 msgstr "kanske en inaktiverad insticksmodul?"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:617
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1278
 msgid "Backing up database"
 msgstr "Säkerhetskopierar databasen"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:689
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1298
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1351
+msgid "Could not backup database"
+msgstr "Kunde inte ta en säkerhetskopia av databasen"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1331
 msgid "Restoring database from backup"
 msgstr "Återställer databas från säkerhetskopia"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:762
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1376
 msgid "General options"
 msgstr "Allmänna flaggor"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:763
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1377
 msgid "Show general options"
 msgstr "Visa allmänna flaggor"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:56
-msgid "Tell miners to reindex files which match the mime type supplied (for new extractors), use -m MIME1 -m 
MIME2"
-msgstr "Säg till insamlare att indexera om filer som matchar angiven mime-typ (för nya extraherare), använd 
-m MIME1 -m MIME2"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:57
+msgid ""
+"Tell miners to reindex files which match the mime type supplied (for new "
+"extractors), use -m MIME1 -m MIME2"
+msgstr ""
+"Säg till insamlare att indexera om filer som matchar angiven mime-typ (för "
+"nya extraherare), använd -m MIME1 -m MIME2"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:58
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
+msgid "MIME"
+msgstr "MIME"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:59
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:60
 msgid "Tell miners to (re)index a given file"
 msgstr "Säg till insamlare att (om)indexera en angiven fil"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:62
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:63
 msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
 msgstr "Pausa en insamlare (du måste använda denna med --miner)"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:63
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:67
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:64
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:68
 msgid "REASON"
 msgstr "ANLEDNING"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:66
-#, fuzzy
-msgid "Pause a miner while the calling process is alive or until resumed (you must use this with --miner)"
-msgstr "Pausa en insamlare (du måste använda denna med --miner)"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:67
+msgid ""
+"Pause a miner while the calling process is alive or until resumed (you must "
+"use this with --miner)"
+msgstr ""
+"Pausa en insamlare under tiden den anropande processen lever eller tills "
+"återupptagen (du måste använda denna med --miner)"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:70
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:71
 msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
 msgstr "Återuppta en insamlare (du måste använda denna med --miner)"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:71
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:72
 msgid "COOKIE"
 msgstr "KAKA"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:74
-msgid "Miner to use with --resume or --pause (you can use suffixes, e.g. Files or Applications)"
-msgstr "Insamlare att använda med --resume eller --pause (du kan använda ändelser, t.ex. Filer eller 
Program)"
-
 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:75
+msgid ""
+"Miner to use with --resume or --pause (you can use suffixes, e.g. Files or "
+"Applications)"
+msgstr ""
+"Insamlare att använda med --resume eller --pause (du kan använda ändelser, t."
+"ex. filer eller program)"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:76
 msgid "MINER"
 msgstr "INSAMLARE"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:78
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:79
 msgid "List all miners currently running"
 msgstr "Lista alla insamlare som är igång"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:82
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:83
 msgid "List all miners installed"
 msgstr "Lista alla installerade insamlare"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:86
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:87
 msgid "List pause reasons"
 msgstr "Lista pausanledningar"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:111
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:112
+#, c-format
 msgid "Could not pause miner, manager could not be created, %s"
-msgstr "Kunde inte pausa insamlare: %s"
+msgstr "Kunde inte pausa insamlare, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:118
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:119
 #, c-format
 msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
-msgstr "Försöker att pausa insamlaren \"%s\" med anledningen \"%s\""
+msgstr "Försöker att pausa insamlaren ”%s” med anledningen ”%s”"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:126
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:132
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:127
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:133
 #, c-format
 msgid "Could not pause miner: %s"
 msgstr "Kunde inte pausa insamlare: %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:138
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:139
 #, c-format
 msgid "Cookie is %d"
 msgstr "Kaka är %d"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:144
-msgid "Press Ctrl+C to end pause"
-msgstr "Tryck Ctrl+C för att avsluta pausen"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:146
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:849
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:993
+msgid "Press Ctrl+C to stop"
+msgstr "Tryck Ctrl+C för att stoppa"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:161
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:170
+#, c-format
 msgid "Could not resume miner, manager could not be created, %s"
-msgstr "Kunde inte återuppta insamlare: %s"
+msgstr "Kunde inte återuppta insamlare, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:168
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:177
 #, c-format
 msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
 msgstr "Försöker att återuppta insamlaren %s med kaka %d"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:175
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:184
 #, c-format
 msgid "Could not resume miner: %s"
 msgstr "Kunde inte återuppta insamlare: %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:179
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:142
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:571
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:188
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:136
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1430
 msgid "Done"
-msgstr "Färdigt"
+msgstr "Klar"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:195
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:204
+#, c-format
 msgid "Could not reindex mimetypes, manager could not be created, %s"
-msgstr "Kunde inte (om)indexera mimetyper"
+msgstr "Kunde inte (om)indexera mimetyper, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:205
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:214
 msgid "Could not reindex mimetypes"
 msgstr "Kunde inte (om)indexera mimetyper"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:211
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:220
 msgid "Reindexing mime types was successful"
 msgstr "Omindexering av mimetyper lyckades"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:227
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:236
 #, c-format
 msgid "Could not (re)index file, manager could not be created, %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte (om)indexera filen, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:240
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:249
 msgid "Could not (re)index file"
 msgstr "Kunde inte (om)indexera filen"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:246
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:255
 msgid "(Re)indexing file was successful"
 msgstr "(Om)indexering av filen lyckades"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:264
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:273
 #, c-format
 msgid "Could not list miners, manager could not be created, %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte lista insamlare, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:278
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:287
 #, c-format
-msgid "Found %d miners installed"
-msgstr "Hittade %d installerade insamlare"
+msgid "Found %d miner installed"
+msgid_plural "Found %d miners installed"
+msgstr[0] "Hittade %d installerad insamlare"
+msgstr[1] "Hittade %d installerade insamlare"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:298
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:310
 #, c-format
-msgid "Found %d miners running"
-msgstr "Hittade %d insamlare igång"
+msgid "Found %d miner running"
+msgid_plural "Found %d miners running"
+msgstr[0] "Hittade %d insamlare igång"
+msgstr[1] "Hittade %d insamlare igång"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:327
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:342
+#, c-format
 msgid "Could not get pause details, manager could not be created, %s"
-msgstr "Kunde inte få tag pausdetaljer från genomsökare: %s"
+msgstr "Kunde inte hämta pausdetaljer, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:337
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:352
 msgid "No miners are running"
 msgstr "Inga insamlare är igång"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:371
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:567
-msgid "Miners"
-msgstr "Insamlare"
-
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:378
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:399
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:118
 msgid "Application"
-msgstr "Program"
+msgid_plural "Applications"
+msgstr[0] "Program"
+msgstr[1] "Program"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:380
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:401
 msgid "Reason"
 msgstr "Anledning"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:389
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:410
 msgid "No miners are paused"
 msgstr "Inga insamlare är pausade"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:413
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:434
 msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
 msgstr "Du kan inte använda växlar för paus och återupptagning samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:419
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:440
 msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
 msgstr "Du måste ange insamlaren för kommandon för paus eller återuppta"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:425
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:446
 msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
 msgstr "Du måste ange ett kommando för paus eller återuppta för insamlaren"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:486
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:494
 msgid "Miner options"
 msgstr "Flaggor för insamlare"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:487
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:495
 msgid "Show miner options"
 msgstr "Visa flaggor för insamlare"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:50
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:306
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:65
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:340
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Otillgänglig"
 
 #. generic
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:51
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:66
 msgid "Initializing"
 msgstr "Initierar"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:53
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:68
 msgid "Fetching…"
 msgstr "Hämtar…"
 
 #. miner/rss
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:54
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:69
 #, c-format
 msgid "Crawling single directory '%s'"
-msgstr "Söker igenom katalogen \"%s\""
+msgstr "Söker igenom katalogen ”%s”"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:55
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:70
 #, c-format
 msgid "Crawling recursively directory '%s'"
-msgstr "Söker rekursivt igenom katalogen \"%s\""
+msgstr "Söker rekursivt igenom katalogen ”%s”"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:56
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:71
 msgid "Paused"
 msgstr "Pausad"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:57
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:72
 msgid "Idle"
 msgstr "Overksam"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:62
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:77
 msgid "Show current status"
 msgstr "Visa aktuell status"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:66
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:81
 msgid "Follow status changes as they happen"
 msgstr "Följ statusändringar när de händer"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:70
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:85
+msgid ""
+"Watch changes to the database in real time (e.g. resources or files being "
+"added)"
+msgstr ""
+"Se ändringar i databasen i realtid (t.ex. resurser eller filer som läggs "
+"till)"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:86
+msgid "ONTOLOGY"
+msgstr "ONTOLOGI"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:89
 msgid "List common statuses for miners and the store"
 msgstr "Lista vanliga statusar för datainsamlare och lagret"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:141
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:175
 #, c-format
 msgid "Could not get status from miner: %s"
 msgstr "Kunde inte få status från insamlare: %s"
 
 #. Translators: %s is a time string
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:203
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:237
 #, c-format
 msgid "%s remaining"
 msgstr "%s återstår"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:206
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:240
 msgid "unknown time left"
 msgstr "okänd tid återstår"
 
 #. Work out lengths for output spacing
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:219
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:551
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:253
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:892
 msgid "PAUSED"
 msgstr "PAUSAD"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:236
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:270
 msgid "Not running or is a disabled plugin"
 msgstr "Inte igång eller är en inaktiverad insticksmodul"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:522
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:372
+msgid "Could not retrieve tracker-store status"
+msgstr "Kunde inte få tag på tracker-store-status"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:393
+msgid "Could not retrieve tracker-store progress"
+msgstr "Kunde inte få tag på förlopp för tracker-store"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:523
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:153
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:184
+msgid "Unable to retrieve namespace prefixes"
+msgstr "Kunde inte hämta namnrymdsprefix"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:531
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:161
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:192
+msgid "No namespace prefixes were returned"
+msgstr "Inga namnrymdsprefix returnerades"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:610
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:637
+msgid "Could not run SPARQL query"
+msgstr "Kunde inte köra SPARQL-fråga"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:618
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:650
+msgid "Could not call tracker_sparql_cursor_next() on SPARQL query"
+msgstr "Kunde inte anropa tracker_sparql_cursor_next() för SPARQL-fråga"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:815
+msgid "Could not get SPARQL connection"
+msgstr "Kunde inte hämta SPARQL-anslutning"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:847
+msgid "Now listening for resource updates to the database"
+msgstr "Lyssnar nu efter resursuppdateringar till databasen"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:848
+msgid "All nie:plainTextContent properties are omitted"
+msgstr "Alla nie:plainTextContent-egenskaper överges"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:863
 msgid "Common statuses include"
 msgstr "Vanliga statusar inkluderar"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:540
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:881
+#, c-format
 msgid "Could not get status, manager could not be created, %s"
-msgstr "Kunde inte få status från insamlare: %s"
+msgstr "Kunde inte hämta status, hanterare kunde inte skapas, %s"
 
 #. Display states
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:561
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:902
 msgid "Store"
 msgstr "Lagra"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:682
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:936
+#, c-format
+msgid "Could not get display name for miner '%s'"
+msgstr "Kunde inte hämta visningsnamn för insamlaren ”%s”"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:1044
 msgid "Status options"
 msgstr "Statusflaggor"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:683
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:1045
 msgid "Show status options"
 msgstr "Visa statusflaggor"
 
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:784
+msgid "Metadata extraction failed"
+msgstr "Misslyckades med extrahering av metadata"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:849
+msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
+msgstr "Fann inga metadata- eller extraherarmoduler som kan hantera denna fil"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:48
+msgid ""
+"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
+"0)"
+msgstr ""
+"Loggning, 0 = endast fel, 1 = minimal, 2 = detaljerad samt 3 = felsökning "
+"(standard = 0)"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
+msgid "File to extract metadata for"
+msgstr "Fil att extrahera metadata för"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:96
+msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
+msgstr "MIME-typ för filen (kommer att gissas om inte angivet)"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:100
+msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. \"foo\" for \"foo.so\")"
+msgstr ""
+"Tvinga en modul att användas för extrahering (t.ex. ”foo” för ”foo.so”)"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:101
+msgid "MODULE"
+msgstr "MODUL"
+
+#. Translators: this message will appear immediately after the
+#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:311
+msgid "- Extract file meta data"
+msgstr "- Extrahera filmetadata"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:320
+msgid "Filename and mime type must be provided together"
+msgstr "Filnamn och mime-typ måste anges tillsammans"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1
+msgid "Desktop Search"
+msgstr "Skrivbordssökning"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:2
+msgid ""
+"Find what you're looking for on this computer by name or content using "
+"Tracker"
+msgstr ""
+"Sök det du letar efter på denna dator, efter namn eller innehåll med Tracker"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:2
+msgid ""
+"Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc. "
+"This includes searching the contents of files where applicable."
+msgstr ""
+"Visa resultat efter kategori, till exempel Musik, Videor, Program etc. Det "
+"inkluderar att söka genom innehållet i filer när tillämpbart."
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:3
+msgid "Display results by files found in a list"
+msgstr "Visa resultat efter filer hittade i en lista"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:4
+msgid "Display found images"
+msgstr "Visa hittade bilder"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:5
+msgid "Find search criteria inside files"
+msgstr "Hitta sökkriteriet i filer"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:6
+msgid "Find search criteria in file titles"
+msgstr "Hitta sökkriteriet i filnamn"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:7
+msgid "_Search:"
+msgstr "_Sök:"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
+msgid "Show tagging panel which allows editing tags of selected results"
+msgstr ""
+"Visa taggpanel som gör det möjligt att redigera taggar för markerade resultat"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
+msgid "Show statistics about the data stored"
+msgstr "Visa statistik om lagrat data"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:11
+#, no-c-format
+msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
+msgstr "_Ställ in de taggar som du vill associera med %d markerade objekten:"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:12
+msgid "Add tag"
+msgstr "Lägg till tagg"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:13
+msgid "Remove selected tag"
+msgstr "Ta bort markerad tagg"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:70
+msgid "Search criteria was too generic"
+msgstr "Sökkriteriet var för brett"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:71
+msgid "Only the first 500 items will be displayed"
+msgstr "Endast de första 500 objekten visas"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:717
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:718
+msgid "[SEARCH-CRITERIA]"
+msgstr "[SÖKKRITERIUM]"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:723
+msgid "Desktop Search user interface using Tracker"
+msgstr "Användargränssnitt för skrivbordssökningar med Tracker"
+
+#. Label for dialog
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:71
+msgid ""
+"The statistics represented here do not reflect their availability, rather "
+"the total data stored:"
+msgstr ""
+"Statistiken här representerar inte deras tillgänglighet utan snarare total "
+"mängd lagrad data:"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:97
+msgid "Tag"
+msgid_plural "Tags"
+msgstr[0] "Tagg"
+msgstr[1] "Taggar"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:100
+msgid "Contact"
+msgid_plural "Contacts"
+msgstr[0] "Kontakt"
+msgstr[1] "Kontakter"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:103
+msgid "Audio"
+msgid_plural "Audios"
+msgstr[0] "Ljud"
+msgstr[1] "Ljud"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:106
+msgid "Document"
+msgid_plural "Documents"
+msgstr[0] "Dokument"
+msgstr[1] "Dokument"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:109
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:185
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:170
+msgid "File"
+msgid_plural "Files"
+msgstr[0] "Fil"
+msgstr[1] "Filer"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:112
+msgid "Folder"
+msgid_plural "Folders"
+msgstr[0] "Mapp"
+msgstr[1] "Mappar"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:115
+msgid "Image"
+msgid_plural "Images"
+msgstr[0] "Bild"
+msgstr[1] "Bilder"
+
+#. case "nmm:Video":
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:122
+msgid "Video"
+msgid_plural "Videos"
+msgstr[0] "Video"
+msgstr[1] "Videor"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:125
+msgid "Album"
+msgid_plural "Albums"
+msgstr[0] "Album"
+msgstr[1] "Album"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:128
+msgid "Music Track"
+msgid_plural "Music Tracks"
+msgstr[0] "Musikspår"
+msgstr[1] "Musikspår"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:131
+msgid "Photo"
+msgid_plural "Photos"
+msgstr[0] "Foto"
+msgstr[1] "Foton"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:134
+msgid "Playlist"
+msgid_plural "Playlists"
+msgstr[0] "Spellista"
+msgstr[1] "Spellistor"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:137
+msgid "Email"
+msgid_plural "Emails"
+msgstr[0] "E-post"
+msgstr[1] "E-post"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:140
+msgid "Bookmark"
+msgid_plural "Bookmarks"
+msgstr[0] "Bokmärke"
+msgstr[1] "Bokmärken"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:324
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:380
+msgid "No items currently selected"
+msgstr "Inga objekt markerade för tillfället"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:466
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:607
+msgid "Could not update tags"
+msgstr "Kunde inte uppdatera taggar"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:526
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:891
+msgid "Could not remove tag"
+msgstr "Kunde inte ta bort taggen"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:701
+msgid "Could not retrieve tags for the current selection"
+msgstr "Kunde inte hämta alla taggar för aktuell markering"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:740
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:715
+msgid "Could not add tag"
+msgstr "Kunde inte lägga till taggen"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:797
+msgid "Could not update tags for file"
+msgstr "Kunde inte uppdatera taggar för fil"
+
+#. stdout.printf ("timeval now:%ld, then:%ld, diff secs:%ld, diff days:%ld, abs: %ld, seconds per day:%d\n", 
tv_now.tv_sec, tv_then.tv_sec, diff_sec, diff_days, diff_days_abs, secs_per_day);
+#. if it's more than a week, use the default date format
+#. Translators: This is a strftime(3) date format string, read its man page to fit your locale better
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:108
+#, no-c-format
+msgid "%x"
+msgstr "%x"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:112
+msgid "Today"
+msgstr "Idag"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:121
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "Imorgon"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:123
+msgid "Yesterday"
+msgstr "Igår"
+
+#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:127
+#, c-format
+msgid "%ld day from now"
+msgid_plural "%ld days from now"
+msgstr[0] "%ld dygn från och med nu"
+msgstr[1] "%ld dygn från och med nu"
+
+#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:130
+#, c-format
+msgid "%ld day ago"
+msgid_plural "%ld days ago"
+msgstr[0] "%ld dygn sedan"
+msgstr[1] "%ld dygn sedan"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:142
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:171
+msgid "Less than one second"
+msgstr "Mindre än en sekund"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:111
+msgid "No Search Results"
+msgstr "Inga sökresultat"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:112
+msgid ""
+"Select the view on the toolbar for the content you want, e.g. everything, "
+"files or just images"
+msgstr ""
+"Markera vyn på verktygsfältet för det innehåll du vill ha, t.ex. allting, "
+"filer eller bara bilder"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:113
+msgid "Start to search using the entry box above"
+msgstr "Börja söka genom att använda inmatningsfältet ovan"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:197
+msgid "Last Changed"
+msgstr "Senast ändrad"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:206
+msgid "Size"
+msgstr "Storlek"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:334
+msgid "Music"
+msgstr "Musik"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:337
+msgid "Images"
+msgstr "Bilder"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:340
+msgid "Videos"
+msgstr "Videor"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:343
+msgid "Documents"
+msgstr "Dokument"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:346
+msgid "Mail"
+msgstr "E-post"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:349
+msgid "Folders"
+msgstr "Mappar"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:352
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1006
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Bokmärken"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:356
+msgid "Items"
+msgstr "Objekt"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:369
+msgid "Loading…"
+msgstr "Läser in…"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:435
+#, c-format
+msgid "%d Page"
+msgid_plural "%d Pages"
+msgstr[0] "%d sida"
+msgstr[1] "%d sidor"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:452
+msgid "_Show Parent Directory"
+msgstr "Visa _föräldrakatalog"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:459
+msgid "_Tags…"
+msgstr "_Taggar…"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:1
+msgid "Search and Indexing"
+msgstr "Sökning och indexering"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:2
+msgid "Configure file indexing with Tracker"
+msgstr "Konfigurera filindexering med Tracker"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:1
+msgid "Indexing Preferences"
+msgstr "Inställningar för indexering"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:2
+msgid "_Monitor file and directory changes"
+msgstr "Öv_ervaka ändringar i filer och kataloger"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:3
+msgid "Enable when running on _battery"
+msgstr "Aktivera vid _batteridrift"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4
+msgid "Enable for _initial data population"
+msgstr "Aktivera för att _initiera datapopulering"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5
+msgid "Include _removable media"
+msgstr "Inkludera _flyttbart media"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6
+msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
+msgstr ""
+"Detta täcker in ALL flyttbar media, minneskort, cd-skivor, dvd-skivor, etc."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7
+msgid "Include optical di_scs"
+msgstr "Inkludera o_ptiska skivor"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8
+msgid "Semantics"
+msgstr "Semantik"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
+msgid ""
+"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
+"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
+"associated scheduling policy and priority.\n"
+"\n"
+"This option allows you to make Tracker take a back seat and not eat up too "
+"much CPU time if you have other applications more deserving of it."
+msgstr ""
+"Schemaläggaren är den kärnkomponent som bestämmer vilket körbart program som "
+"kommer att exekveras härnäst av processorn. Varje program har en "
+"tillhörande schemaläggarpolicy och prioritet.\n"
+"\n"
+"Detta alternativ kommer att göra att Tracker hamnar i bakgrunden och inte "
+"tar för mycket processorkraft om du har andra program som behöver den bättre."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:12
+msgid "Index content in the background:"
+msgstr "Indexera innehåll i bakgrunden:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:13
+msgid "O_nly when computer is not being used"
+msgstr "E_ndast när datorn inte används"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
+msgid ""
+"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
+"priority."
+msgstr ""
+"Att indexera innehåll kommer att bli <b>mycket långsammare</b> men andra "
+"program kommer att ha prioritet."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:15
+msgid ""
+"_While other applications are running, except for initial data population"
+msgstr "_Medan andra program körs, undantaget initial datagenerering"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16
+msgid ""
+"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
+"priority. This will only be the case on the <b>first index</b> of your "
+"content after you start your computer from a new install"
+msgstr ""
+"Att indexera innehåll kommer att bli <b>mycket långsammare</b> men andra "
+"program kommer att ha prioritet. Det kommer endast att inträffa vid "
+"<b>första indexeringen</b> av ditt innehåll efter att du startat om din "
+"dator vid en nyinstallation"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17
+msgid "While _other applications are running"
+msgstr "Medan _andra program kör"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18
+msgid ""
+"Indexing content will be as <b>fast</b> as possible but other applications "
+"may suffer and be slower as a result."
+msgstr ""
+"Att indexera innehåll kommer att vara så <b>snabbt</b> som möjligt men det "
+"kan leda till att andra program kan bli långsammare."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19
+msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
+msgstr "Stoppa indexering när ledigt _diskutrymme är mindre än:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
+msgid "Limitations"
+msgstr "Begränsningar"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
+msgid ""
+"Indexed content from removable devices that have not been inserted for a "
+"while, are cleaned up to avoid build up of unused resources."
+msgstr ""
+"Indexerat innehåll från flyttbara enheter som inte har anslutits på ett tag "
+"städas upp för att undvika lagring av oanvända resurser."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
+msgid "Days before deleting removable devices:"
+msgstr "Dagar innan borttagning av flyttbara enheter:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
+msgid "Garbage Collection"
+msgstr "Skräpsamling"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
+msgid "Indexing"
+msgstr "Indexerar"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
+msgid ""
+"Special locations such as your <b>Home</b>, <b>Desktop</b> or <b>Documents</"
+"b> directory, can be easily toggled below. This will add or remove their "
+"real paths from the list underneath.\n"
+"\n"
+"If a directory is toggled to <b>Recurse</b>, it means that all sub-"
+"directories underneath it will also be indexed. Otherwise, only files "
+"immediately in that directory will be indexed."
+msgstr ""
+"Speciella platser som din <b>Hem</b>, <b>Skrivbord</b> eller <b>Dokument</b>-"
+"katalog kan enkelt växlas nedan. Det kommer att ta bort eller lägga till "
+"deras riktiga sökvägar från listan under.\n"
+"\n"
+"Om en katalog växlas till <b>Rekursiv</b> betyder det att alla "
+"underkataloger till den också kommer att indexeras. Annars kommer endast "
+"filer som ligger i katalogen att indexeras."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
+msgid "Index Home Directory"
+msgstr "Indexera hemkatalog"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
+msgid "Index Desktop Directory"
+msgstr "Indexera skrivbordskatalog"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
+msgid "Index Documents Directory"
+msgstr "Indexera dokumentkatalog"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
+msgid "Index Music Directory"
+msgstr "Indexera musikkatalog"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
+msgid "Index Pictures Directory"
+msgstr "Indexera katalogen för bilder"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:33
+msgid "Index Videos Directory"
+msgstr "Indexera katalogen för videor"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
+msgid "Index Download Directory"
+msgstr "Indexera katalogen för hämtning"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
+msgid ""
+"One or more special locations have the same path.\n"
+"Those which are the same are disabled!"
+msgstr ""
+"En eller flera speciella platser har samma sökväg.\n"
+"De som är lika är inaktiverade!"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37
+msgid "Add directory to be indexed"
+msgstr "Lägg till katalog att indexera"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:38
+msgid "Remove directory from being indexed"
+msgstr "Ta bort katalog från indexering"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:39
+msgid "Where is your content?"
+msgstr "Var är ditt innehåll?"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:40
+msgid "Locations"
+msgstr "Platser"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:41
+msgid "Glob patterns to ignore:"
+msgstr "Glob-mönster att ignorera:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:42
+msgid "Opens text entry for glob patterns"
+msgstr "Öppnar textfält för glob-mönster"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:43
+msgid "Opens the filechooser dialogue"
+msgstr "Öppnar filväljardialogen"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:44
+msgid "With specific files:"
+msgstr "Med specifika filer:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:45
+msgid "Directories"
+msgstr "Kataloger"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:46
+msgid ""
+"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
+"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
+msgstr ""
+"Glob-mönster kan användas här, till exempel: \"*bar*\".\n"
+"Oftast används detta för att ignorera kataloger såsom *~, *.o, *.la, etc"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:48
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:515
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:445
+msgid "Files"
+msgstr "Filer"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:49
+msgid "Ignored Content"
+msgstr "Ignorerat innehåll"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:50
+msgid "Index content of _files found"
+msgstr "Indexera innehåll för hittade _filer"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:51
+msgid "Index _numbers"
+msgstr "Indexera _nummer"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:52
+msgid "What is indexed?"
+msgstr "Vad är indexerat?"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:53
+msgid "Control"
+msgstr "Kontroll"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:54
+msgid ""
+"When resetting your indexed data, the databases are removed and your files "
+"will no longer be indexed. Upon next start, Tracker will then start indexing "
+"data as if it was being run for the first time.\n"
+"\n"
+"<b>Warning: All indexes and caches for your data will be removed! They can "
+"not be retrieved! Your REAL data and files will not be touched.</b>\n"
+"\n"
+"Clicking this button will close the preferences too."
+msgstr ""
+"Vid återställning av indexerat data tas databaserna bort och dina filer "
+"indexeras inte längre. Vid nästa start kommer Tracker att börja indexera "
+"data som om det skedde för första gången.\n"
+"\n"
+"<b>Varning: Alla index och cachar för din data kommer att tas bort! De kan "
+"inte återställas! Din RIKTIGA data och filer berörs ej.</b>\n"
+"\n"
+"Att klicka på denna knapp kommer också att stänga inställningarna."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:59
+msgid "Yes, remove all indexes"
+msgstr "Ja, ta bort alla index"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:60
+msgid ""
+"An 'index' is an ordered referenced to a piece of data. We use indexes to be "
+"able to quickly find your information and content."
+msgstr ""
+"Ett ”index” är en sorterad referens till en bit data. Vi använder index för "
+"att snabbt kunna hitta din information och ditt innehåll."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:61
+msgid "Reset Indexed Data"
+msgstr "Återställ indexerat data"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:62
+msgid "_Delay"
+msgstr "_Fördröjning"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:63
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:64
+msgid "Start up"
+msgstr "Uppstart"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:65
+msgid "System"
+msgstr "System"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:167
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:168
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:169
+msgid "Directory"
+msgstr "Katalog"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:357
+msgid ""
+"The changes you have made to your preferences here require a reindex to "
+"ensure all your data is correctly indexed as you have requested."
+msgstr ""
+"Ändringarna du har gjort i inställningarna här kräver en omindexering för "
+"att försäkra att all din data är korrekt indexerad som du begärde."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:358
+msgid "This will close this dialog!"
+msgstr "Detta kommer att stänga denna dialog!"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:359
+msgid "Would you like to reindex now?"
+msgstr "Vill du indexera om nu?"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:361
+msgid "Reindex"
+msgstr "Indexera om"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:362
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:385
+msgid "Do nothing"
+msgstr "Gör ingenting"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:381
+msgid ""
+"The changes you have made to your preferences require restarting tracker "
+"processes."
+msgstr ""
+"Ändringarna du har gjort i dina inställningar kräver omstart av tracker-"
+"processer."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:382
+msgid "Would you like to restart now?"
+msgstr "Vill du starta om nu?"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:384
+msgid "Restart Tracker"
+msgstr "Starta om Tracker"
+
+#. To translators: This is a feature that is
+#. * disabled for disk space checking.
+#.
+#. To translators: This is a feature that is
+#. * disabled for removing a device from a
+#. * database cache.
+#.
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:450
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:463
+msgid "Disabled"
+msgstr "Inaktiverad"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:640
+msgid "Enter value"
+msgstr "Ange värde"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:643
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:672
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Avbryt"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:644
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:674
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:669
+msgid "Select directory"
+msgstr "Välj katalog"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:690
+msgid "That directory is already selected as a location to index"
+msgstr "Den katalogen är redan markerad som en plats att indexera"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:952
+msgid "Recurse"
+msgstr "Rekursiv"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:1057
+msgid "Desktop Search preferences"
+msgstr "Inställningar för skrivbordssökning"
+
+#. Indexer options
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:51
+msgid "Force a re-index of all content"
+msgstr "Tvinga igenom en omindexering av samtligt innehåll"
+
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:52
+msgid "Only allow read based actions on the database"
+msgstr "Tillåt endast läsbaserade åtgärder på databasen"
+
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:173
+msgid "- start the tracker daemon"
+msgstr "- starta tracker-demonen"
+
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:75
@@ -1556,498 +2251,647 @@ msgid "- Import data using Turtle files"
 msgstr "- Importera data med Turtle-filer"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:93
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:338
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:379
 msgid "One or more files have not been specified"
 msgstr "En eller flera filer har inte angivits"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:126
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:120
 msgid "Importing Turtle file"
 msgstr "Importerar Turtle-fil"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:135
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:129
 msgid "Unable to import Turtle file"
 msgstr "Kunde inte importera Turtle-filen"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:54
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:57
 msgid "Show full namespaces (i.e. don't use nie:title, use full URLs)"
-msgstr "Visa fullständiga namnrymder (använd alltså inte nie:title, använd fullständiga URL:er)"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:58
-msgid "Output results as RDF in Turtle format"
 msgstr ""
+"Visa fullständiga namnrymder (använd alltså inte nie:title, använd "
+"fullständiga URL:er)"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:61
+msgid "Show plain text content if available for resources"
+msgstr "Visa textinnehåll om tillgängligt för resurser"
+
+#. To translators:
+#. * IRI (International Resource Identifier) is a generalization
+#. * of the URI. While URI supports only ASCI encoding, IRI
+#. * fully supports international characters. In practice, UTF-8
+#. * is the most popular encoding used for IRI.
+#.
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:71
+msgid ""
+"Instead of looking up a file name, treat the FILE arguments as actual IRIs "
+"(e.g. <file:///path/to/some/file.txt>)"
+msgstr ""
+"Istället för att slå upp ett filnamn, behandla FIL-argument som IRI:er (t."
+"ex. <file:///sökväg/till/någon/fil.txt>)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:136
-msgid "Unable to retrieve namespace prefixes"
-msgstr "Kunde inte hämta namnrymdsprefix"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:144
-msgid "No namespace prefixes were returned"
-msgstr "Inga namnrymdsprefix returnerades"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:75
+msgid "Output results as RDF in Turtle format"
+msgstr "Visa resultat som RDF i Turtle-format"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:320
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:361
 msgid "- Get all information about one or more files"
 msgstr "- Få all information om en eller flera filer"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:382
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:417
 msgid "Querying information for entity"
 msgstr "Frågar efter information för entiteten"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:403
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:441
 msgid "Unable to retrieve URN for URI"
 msgstr "Kunde inte hämta URN för URI"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:413
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:448
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:451
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:485
 msgid "Unable to retrieve data for URI"
 msgstr "Kunde inte hämta data för URI"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:457
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:494
 msgid "No metadata available for that URI"
-msgstr "Inget metadata tillgängligt för denna URI"
+msgstr "Inget metadata tillgänglig för denna URI"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:462
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1348
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:171
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:499
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1458
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1483
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1486
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:166
 msgid "Results"
 msgstr "Resultat"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:81
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:55
 msgid "Limit the number of results shown"
 msgstr "Begränsa antalet visade resultat"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:69
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:56
-msgid "512"
-msgstr "512"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:72
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:85
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:59
 msgid "Offset the results"
 msgstr "Positionera resultat"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:73
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:60
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:76
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:63
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:89
 msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)"
 msgstr "Använd OR för söktermer istället för AND (standard)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:80
-msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --feeds, --software, 
--software-categories)"
-msgstr "Visa URN:er för resultat (gäller inte för --music-albums, --music-artists, --feeds, --software, 
--software-categories)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:93
+msgid ""
+"Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --"
+"feeds, --software, --software-categories)"
+msgstr ""
+"Visa URN:er för resultat (gäller inte för --music-albums, --music-artists, --"
+"feeds, --software, --software-categories)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:84
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:97
 msgid "Return all non-existing matches too (i.e. include unmounted volumes)"
-msgstr "Returnera även alla icke-existerande matchningar (inkludera alltså avmonterade volymer)"
+msgstr ""
+"Returnera även alla icke-existerande matchningar (inkludera alltså "
+"avmonterade volymer)"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:101
+msgid ""
+"Disable showing snippets with results. This is only shown for some "
+"categories, e.g. Documents, Music…"
+msgstr ""
+"Inaktivera att visa textsnuttar med resultat. Detta visas endast för vissa "
+"kategorier, t.ex. dokument, musik…"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:105
+msgid "Disable Full Text Search (FTS). Implies --disable-snippets"
+msgstr "inaktivera fulltextsökning (FTS). Implicerar --disable-snippets"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:109
+msgid "Disable color when printing snippets and results"
+msgstr "Inaktivera färg vid utskrift av textsnuttar och resultat"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:88
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:121
 msgid "Search for files"
 msgstr "Sök efter filer"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:92
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:125
 msgid "Search for folders"
 msgstr "Sök efter mappar"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:96
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:129
 msgid "Search for music files"
 msgstr "Sök efter musikfiler"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:100
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:133
 msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
 msgstr "Sök efter musikalbum (--all har ingen effekt på denna)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:104
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:137
 msgid "Search for music artists (--all has no effect on this)"
 msgstr "Sök efter musikartister (--all har ingen effekt på denna)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:108
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:141
 msgid "Search for image files"
 msgstr "Sök efter bildfiler"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:112
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:145
 msgid "Search for video files"
 msgstr "Sök efter videofiler"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:116
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:149
 msgid "Search for document files"
 msgstr "Sök efter dokumentfiler"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:120
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:153
 msgid "Search for emails"
 msgstr "Sök efter e-postmeddelanden"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:124
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:157
 msgid "Search for contacts"
 msgstr "Sök efter kontakter"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:128
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:161
 msgid "Search for software (--all has no effect on this)"
-msgstr "Sök efter programvaror (--all har ingen effekt på denna)"
+msgstr "Sök efter program (--all har ingen effekt på denna)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:132
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:165
 msgid "Search for software categories (--all has no effect on this)"
 msgstr "Sök efter programkategorier (--all har ingen effekt på denna)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:136
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:169
 msgid "Search for feeds (--all has no effect on this)"
-msgstr "Sök efter webbkanaler (--all har ingen effekt på denna)"
+msgstr "Sök efter webbflöden (--all har ingen effekt på denna)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:140
-#, fuzzy
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:173
 msgid "Search for bookmarks (--all has no effect on this)"
-msgstr "Sök efter programvaror (--all har ingen effekt på denna)"
+msgstr "Sök efter bokmärken (--all har ingen effekt på denna)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:149
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:178
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:60
 msgid "search terms"
 msgstr "sökvillkor"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:150
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:179
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:61
 msgid "EXPRESSION"
 msgstr "UTTRYCK"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:167
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:110
-msgid "NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
-msgstr "OBSERVERA: Gräns nåddes, det finns fler objekt i databasen som inte listas här"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:226
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:331
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:432
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:728
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:813
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:899
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:979
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1059
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1139
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1335
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:197
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:109
+msgid ""
+"NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
+msgstr ""
+"OBSERVERA: Gräns nåddes, det finns fler objekt i databasen som inte listas "
+"här"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:291
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:400
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:502
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:814
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:903
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:993
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1075
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1159
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1241
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1445
 msgid "Could not get search results"
 msgstr "Kunde inte få tag på sökresultaten"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:235
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:300
 msgid "No contacts were found"
 msgstr "Inga kontakter hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:292
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:305
-msgid "No Name"
-msgstr "Inget namn"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:304
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontakter"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:361
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:374
+msgid "No name"
+msgstr "Namnlös"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:293
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:306
-msgid "No Address"
-msgstr "Ingen adress"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:362
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:375
+msgid "No E-mail address"
+msgstr "Ingen e-postadress"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:340
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:409
 msgid "No emails were found"
 msgstr "Inga e-postmeddelanden hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:441
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:511
 msgid "No files were found"
 msgstr "Inga filer hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:737
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:823
 msgid "No artists were found"
 msgstr "Inga artister hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:741
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:827
 msgid "Artists"
 msgstr "Artister"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:822
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:912
 msgid "No music was found"
 msgstr "Ingen musik hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:826
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:916
 msgid "Albums"
 msgstr "Album"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:908
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1002
 msgid "No bookmarks were found"
 msgstr "Inga bokmärken hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:988
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1084
 msgid "No feeds were found"
-msgstr "Inga webbkanaler hittades"
+msgstr "Inga webbflöden hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:992
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1088
 msgid "Feeds"
-msgstr "Webbkanaler"
+msgstr "Webbflöden"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1068
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1168
 msgid "No software was found"
-msgstr "Inga programvaror hittades"
+msgstr "Inga program hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1072
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1172
 msgid "Software"
-msgstr "Programvara"
+msgstr "Program"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1148
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1250
 msgid "No software categories were found"
 msgstr "Inga programkategorier hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1152
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1254
 msgid "Software Categories"
 msgstr "Programkategorier"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1344
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1454
 msgid "No results were found matching your query"
 msgstr "Inga resultat hittades som matchade din sökfråga"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1416
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1535
 msgid "- Search for terms in all data"
 msgstr "- Sök efter termer i all data"
 
 #. Translators: this message will appear after the usage string
 #. * and before the list of options.
 #.
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1421
-msgid "Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
-msgstr "Tillämpar en AND-operator till alla termer separerade med ett blanksteg (se --or-operator)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1540
+msgid ""
+"Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
+msgstr ""
+"Tillämpar en AND-operator till alla termer separerade med ett blanksteg (se "
+"--or-operator"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1544
+msgid ""
+"This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless "
+"you use --or-operator)"
+msgstr ""
+"Det betyder att om du söker efter \"foo\" och \"bar\" så måste de BÅDA "
+"finnas (såvida inte du använder --or-operator)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1425
-msgid "This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless you use --or-operator)"
-msgstr "Det betyder att om du söker efter \"foo\" och \"bar\" så måste de BÅDA finnas (såvida inte du 
använder --or-operator)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1551
+msgid "Search options"
+msgstr "Sökflaggor"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1456
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1552
+msgid "Show search options"
+msgstr "Visa sökflaggor"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1584
 msgid "Search terms are missing"
 msgstr "Sökvillkor saknas"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1502
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1627
 #, c-format
 msgid "Search term '%s' is a stop word."
-msgstr "Söktermen \"%s\" är ett stoppord."
+msgstr "Söktermen ”%s” är ett stoppord."
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1513
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1638
 #, c-format
-msgid "Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
+msgid ""
+"Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
 msgstr "Stoppord är vanliga ord som kan ignoreras under indexeringsprocessen."
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:64
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:101
 msgid "Path to use to run a query or update from file"
 msgstr "Sökväg att använda för att köra en sökfråga eller uppdatera från fil"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:68
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:105
 msgid "SPARQL query"
 msgstr "SPARQL-fråga"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:69
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:106
 msgid "SPARQL"
 msgstr "SPARQL"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:72
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:109
 msgid "This is used with --query and for database updates only."
 msgstr "Detta används endast med --query och för databasuppdateringar."
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:76
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:113
 msgid "Retrieve classes"
 msgstr "Hämta klasser"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:80
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:117
 msgid "Retrieve class prefixes"
 msgstr "Hämta klassprefix"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:84
-msgid "Retrieve properties for a class, prefixes can be used too (e.g. rdfs:Resource)"
-msgstr "Hämta egenskaper för en klass, prefix kan även användas (t.ex. rdfs:Resource)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:121
+msgid ""
+"Retrieve properties for a class, prefixes can be used too (e.g. rdfs:"
+"Resource)"
+msgstr ""
+"Hämta egenskaper för en klass, prefix kan även användas (t.ex. rdfs:Resource)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:85
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:89
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:122
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:126
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:134
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:142
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:146
 msgid "CLASS"
 msgstr "KLASS"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:88
-msgid "Retrieve classes which notify changes in the database (CLASS is optional)"
-msgstr "Hämta klasser som notifierar ändringar i databasen (KLASS är valfritt)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:125
+msgid ""
+"Retrieve classes which notify changes in the database (CLASS is optional)"
+msgstr "Hämta klasser som aviserar ändringar i databasen (KLASS är valfritt)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:92
-msgid "Retrieve indexes used in database to improve performance (PROPERTY is optional) "
-msgstr "Hämta index som används i databasen för att förbättra prestandan (EGENSKAP är valfri) "
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:129
+msgid ""
+"Retrieve indexes used in database to improve performance (PROPERTY is "
+"optional)"
+msgstr ""
+"Hämta index som används i databasen för att förbättra prestandan (EGENSKAP "
+"är valfri)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:130
 msgid "PROPERTY"
 msgstr "EGENSKAP"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:96
-msgid "Search for a class or property and display more information (e.g. Document)"
-msgstr "Sök efter en klass eller egenskap och visa mer information (t.ex. Dokument)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:133
+msgid ""
+"Describe subclasses, superclasses (can be used with -s to highlight parts of "
+"the tree and -p to show properties)"
+msgstr ""
+"Beskriv subklasser, superklasser (kan användas med -s för att markera delar "
+"av trädet och -p för att visa egenskaper)"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:137
+msgid ""
+"Search for a class or property and display more information (e.g. Document)"
+msgstr ""
+"Sök efter en klass eller egenskap och visa mer information (t.ex. dokument)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:97
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:138
 msgid "CLASS/PROPERTY"
 msgstr "KLASS/EGENSKAP"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:126
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:141
+msgid "Returns the shorthand for a class (e.g. nfo:FileDataObject)."
+msgstr "Returnera genvägen för en klass (t.ex. nfo:FileDataObject)."
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:145
+msgid "Returns the full namespace for a class."
+msgstr "Returnera hela namnrymden för en klass."
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:238
 msgid "Could not get namespace prefixes"
 msgstr "Kunde inte få tag på namnrymdsprefix"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:135
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:247
 msgid "No namespace prefixes were found"
 msgstr "Inga namnrymdsprefix hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:221
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:123
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:370
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:494
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:866
+#. To translators: This is to say there are no
+#. * search results found. We use a "foo: None"
+#. * with multiple print statements, where "foo"
+#. * may be Music or Images, etc.
+#. To translators: This is to say there are no
+#. * tags found with a particular unique ID.
+#. To translators: This is to say there are no
+#. * files found associated with multiple tags, e.g.:
+#. *
+#. *  Files:
+#. *   None
+#. *
+#.
+#. To translators: This is to say there are no
+#. * resources found associated with this tag, e.g.:
+#. *
+#. *  Tags (shown by name):
+#. *   None
+#. *
+#.
+#. To translators: This is to say there are no
+#. * tags found for a particular file, e.g.:
+#. *
+#. *  /path/to/some/file:
+#. *   None
+#. *
+#.
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:500
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:548
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:269
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:329
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:461
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:583
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:961
 msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+msgstr "Inga"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:954
+msgid "Could not create tree: subclass query failed"
+msgstr "Kunde inte skapa träd: subklassfråga misslyckades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:245
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1003
+msgid "Could not create tree: class properties query failed"
+msgstr "Kunde inte skapa träd: fråga för klassegenskaper misslyckades"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1077
 msgid "- Query or update using SPARQL"
 msgstr "- Fråga eller uppdatera med SPARQL"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:259
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1092
 #: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:72
 msgid "An argument must be supplied"
 msgstr "Ett argument måste anges"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:261
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1094
 #: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:74
 msgid "File and query can not be used together"
 msgstr "Fil och fråga kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:305
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1096
+msgid ""
+"The --list-properties argument can only be empty when used with the --tree "
+"argument"
+msgstr ""
+"--list-properties-egenskapen kan endast vara tom om den används med --tree-"
+"argumentet"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1134
 msgid "Could not list classes"
 msgstr "Kunde inte lista klasser"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1142
 msgid "No classes were found"
 msgstr "Inga klasser hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:500
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1142
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1333
 msgid "Classes"
 msgstr "Klasser"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:329
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1158
 msgid "Could not list class prefixes"
 msgstr "Kunde inte lista klassprefix"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:337
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1166
 msgid "No class prefixes were found"
 msgstr "Inga klassprefix hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:337
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1166
 msgid "Prefixes"
 msgstr "Prefix"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:357
-msgid "Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
-msgstr "Kunde inte hitta egenskap för klassprefix, t.ex. :Resource i \"rdfs:Resource\""
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1186
+msgid ""
+"Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
+msgstr ""
+"Kunde inte hitta egenskap för klassprefix, t.ex. :Resource i ”rdfs:Resource”"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:396
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1225
 msgid "Could not list properties"
 msgstr "Kunde inte lista egenskaper"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:404
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1233
 msgid "No properties were found"
 msgstr "Inga egenskaper hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:432
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1233
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1356
+msgid "Properties"
+msgstr "Egenskaper"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1261
 msgid "Could not find notify classes"
-msgstr "Kunde inte hitta notifieringsklasser"
+msgstr "Kunde inte hitta aviseringsklasser"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:440
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1269
 msgid "No notifies were found"
-msgstr "Inga notifieringar hittades"
+msgstr "Inga aviseringar hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:440
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1269
 msgid "Notifies"
-msgstr "Notifierar"
+msgstr "Aviserar"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:466
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1295
 msgid "Could not find indexed properties"
 msgstr "Kunde inte hitta indexerade egenskaper"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:474
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1303
 msgid "No indexes were found"
 msgstr "Inga index hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:474
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1303
 msgid "Indexes"
 msgstr "Index"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:492
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1325
 msgid "Could not search classes"
-msgstr "Kunde inte sök efter klasser"
+msgstr "Kunde inte söka efter klasser"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:500
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1333
 msgid "No classes were found to match search term"
 msgstr "Inga klasser hittades som matchade sökvillkoret"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:515
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1348
 msgid "Could not search properties"
 msgstr "Kunde inte söka efter egenskaper"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:523
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1356
 msgid "No properties were found to match search term"
 msgstr "Inga egenskaper hittades som matchade sökvillkoret"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:533
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:106
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1392
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:101
 msgid "Could not get UTF-8 path from path"
 msgstr "Kunde inte få tag på UTF-8-sökväg från sökvägen"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:545
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:117
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1404
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:112
 msgid "Could not read file"
 msgstr "Kunde inte läsa filen"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:564
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1423
 msgid "Could not run update"
 msgstr "Kunde inte köra uppdatering"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:606
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:164
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:197
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1471
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:159
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:192
 msgid "Could not run query"
 msgstr "Kunde inte köra sökfråga"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1483
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1486
 msgid "No results found matching your query"
 msgstr "Inga resultat hittades som matchade din sökfråga"
 
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:55
+msgid ""
+"Show statistics about ALL RDF classes, not just common ones which is the "
+"default (implied by search terms)"
+msgstr ""
+"Visa statistik om ALLA RDF-klasser, inte bara de vanliga som är standard "
+"(implicerat av söktermer)"
+
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:69
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:178
 msgid " - Show statistics for all Nepomuk defined ontology classes"
 msgstr " - Visa statistik för alla Nepomuk-definierade ontologiklasser"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:102
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:210
 msgid "Could not get Tracker statistics"
 msgstr "Kunde inte få tag på Tracker-statistik"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:109
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:217
 msgid "No statistics available"
 msgstr "Ingen statistik tillgänglig"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:113
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:266
 msgid "Statistics:"
 msgstr "Statistik:"
 
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:63
+msgid "Use AND for search terms instead of OR (the default)"
+msgstr "Använd AND för söktermer istället för OR (standard)"
+
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:67
-msgid "List all tags (using FILTER if specified)"
-msgstr "Lista alla taggar (med FILTER om angivet)"
+msgid ""
+"List all tags (using FILTER if specified; FILTER always uses logical OR)"
+msgstr ""
+"Lista alla taggar (med FILTER om angivet,FILTER använder alltid logiskt OR)"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:68
+msgid "FILTER"
+msgstr "FILTER"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:71
 msgid "Show files associated with each tag (this is only used with --list)"
-msgstr "Visa filer associerade med varje tagg (denna används endast med --list)"
+msgstr ""
+"Visa filer associerade med varje tagg (denna används endast med --list)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:75
 msgid "Add a tag (if FILEs are omitted, TAG is not associated with any files)"
-msgstr "Lägg till en tagg (om FILer inte anges, TAGG associeras inte med några filer)"
+msgstr ""
+"Lägg till en tagg (om FILer inte anges, TAGG associeras inte med några filer)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:76
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:80
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:76 ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:80
 msgid "TAG"
 msgstr "TAGG"
 
@@ -2063,117 +2907,141 @@ msgstr "Beskrivning för en tagg (denna används endast med --add)"
 msgid "STRING"
 msgstr "STRÄNG"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:93
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:92
 msgid "FILE…"
 msgstr "FIL…"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:94
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:93
 msgid "FILE [FILE…]"
 msgstr "FIL [FIL…]"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:298
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:255
 msgid "Could not get file URNs"
 msgstr "Kunde inte få tag på fil-URN:er"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:363
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:320
 msgid "Could not get files related to tag"
 msgstr "Kunde inte få tag på filer relaterade till taggen"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:438
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:847
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:387
+msgid "Could not get all tags in the database"
+msgstr "Kunde inte få tag på alla taggar i databasen"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:397
+msgid "No files have been tagged"
+msgstr "Inga filer har taggats"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:432
+msgid "Could not get files for matching tags"
+msgstr "Kunde inte hämta filer för matchande taggar"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:441
+msgid "No files were found matching ALL of those tags"
+msgstr "Inga resultat hittades som matchade ALLA taggar"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:520
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:935
 msgid "Could not get all tags"
 msgstr "Kunde inte få tag på alla taggar"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:447
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:856
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:529
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944
 msgid "No tags were found"
 msgstr "Inga taggar hittades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:451
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:533
 msgid "Tags (shown by name)"
 msgstr "Taggar (visade efter namn)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:518
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:607
 msgid "No files were modified"
 msgstr "Inga filer ändrades"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:627
-msgid "Could not add tag"
-msgstr "Kunde inte lägga till taggen"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:657
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:665
+msgid "Files do not exist or aren't indexed"
+msgstr "Filerna existerar inte eller är inte indexerade"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:643
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:731
 msgid "Tag was added successfully"
 msgstr "Taggen lades till"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:672
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:760
 msgid "Could not add tag to files"
 msgstr "Kunde inte lägga till tagg till filer"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:682
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:770
 msgid "Tagged"
 msgstr "Taggad"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:683
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:771
 msgid "Not tagged, file is not indexed"
 msgstr "Inte taggad, filen är inte indexerad"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:729
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:817
 msgid "Could not get tag by label"
 msgstr "Kunde inte få tag på tagg efter etikett"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:740
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:828
 msgid "No tags were found by that name"
 msgstr "Inga taggar hittades med det namnet"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:757
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:845
 msgid "None of the files had this tag set"
 msgstr "Ingen av filerna hade denna tagg inställd"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:803
-msgid "Could not remove tag"
-msgstr "Kunde inte ta bort taggen"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:810
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:898
 msgid "Tag was removed successfully"
 msgstr "Taggen togs bort"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:814
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:902
 msgid "Untagged"
 msgstr "Otaggad"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:815
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:903
 msgid "File not indexed or already untagged"
 msgstr "Filen är inte indexerad eller redan avtaggad"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:894
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:989
 msgid "Add, remove or list tags"
 msgstr "Lägg till, ta bort eller lista taggar"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:910
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:1005
 msgid "The --list option is required for --show-files"
 msgstr "Flaggan --list krävs för --show-files"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:912
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:1007
+msgid ""
+"The --and-operator option can only be used with --list and tag label "
+"arguments"
+msgstr ""
+"Flaggan --and-operator kan endast användas med --list och taggetikettargument"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:1009
 msgid "Add and delete actions can not be used together"
 msgstr "Åtgärder för att lägga till och ta bort kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:914
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:1011
 msgid "No arguments were provided"
 msgstr "Inga argument tillhandahölls"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:916
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:1013
 msgid "The --description option can only be used with --add"
 msgstr "Flaggan --description kan endast användas med --add"
 
-#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:62
+msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
+msgstr "Inaktivera avstängning efter 30 sekunders inaktivitet"
+
+#. Translators: this message will appear immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:104
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:98
 msgid "- start the tracker writeback service"
-msgstr "- starta trackers skrivningstjänst"
+msgstr "- starta trackers skrivtjänst"
 
 #: ../utils/gtk-sparql/gtk-sparql.ui.h:1
 msgid "Saved queries"
@@ -2183,1725 +3051,125 @@ msgstr "Sparade frågor"
 msgid "- Query or update using SQL"
 msgstr "- Fråga eller uppdatera med SQL"
 
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:145
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:140
 msgid "Failed to initialize data manager"
 msgstr "Misslyckades med att initiera datahanterare"
 
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:205
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:200
 msgid "Empty result set"
 msgstr "Inga resultat"
 
-#~ msgid "Could not contact the miner manager"
-#~ msgstr "Kunde inte kontakta insamlingshanteraren"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Okänd"
-
-#~ msgid "No Subject"
-#~ msgstr "Inget ämne"
-
-#~ msgid "To"
-#~ msgstr "Till"
-
-#~ msgid "Display results by files found in a grid view"
-#~ msgstr "Visa resultat efter filer hittade i ett rutnät"
-
-#~ msgid "No options specified"
-#~ msgstr "Inga flaggor angivna"
-
-#~ msgid "Include details with state updates (only applies to --follow)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inkludera detaljer med tillståndsuppdateringar (gäller endast för --"
-#~ "follow)"
-
-#~ msgid "Tracker Status Icon"
-#~ msgstr "Statusikon för Tracker"
-
-#~ msgid "Tracker Status Notification Application"
-#~ msgstr "Statusnotifiering för Tracker"
-
-#~ msgid "<b>Notification area</b>"
-#~ msgstr "<b>Notifieringsyta</b>"
-
-#~ msgid "Al_ways display icon"
-#~ msgstr "Visa all_tid ikonen"
-
-#~ msgid "_Never display icon"
-#~ msgstr "Visa a_ldrig ikonen"
-
-#~ msgid "_Only display when indexing content"
-#~ msgstr "Visa _endast när innehåll indexeras"
-
-#~ msgid "Needle"
-#~ msgstr "Nål"
-
-#~ msgid "Search Bar"
-#~ msgstr "Sökrad"
-
-#~ msgid "- Miner status and control notification area icon"
-#~ msgstr "- Notifieringsikon för styrning och status för insamlare"
-
-#~ msgid "Miner is not running"
-#~ msgstr "Insamlaren är inte igång"
-
-#~ msgid "Paused by user"
-#~ msgstr "Pausad av användaren"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
-#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-#~ "any later version."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tracker är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera "
-#~ "det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free "
-#~ "Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon "
-#~ "senare version."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-#~ "more details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tracker distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN "
-#~ "NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET "
-#~ "eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public "
-#~ "License för ytterligare information."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
-#~ "with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
-#~ "Tracker. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-#~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-
-#~ msgid "A notification icon application to monitor data miners for Tracker"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett notifieringsikonprogram för att övervaka datainsamlare för Tracker"
-
-#~ msgid "translator-credits"
-#~ msgstr ""
-#~ "Daniel Nylander\n"
-#~ "\n"
-#~ "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
-#~ "<tp-sv listor tp-sv se>."
-
-#~ msgid "_Search"
-#~ msgstr "_Sök"
-
-#~ msgid "_Pause All Indexing"
-#~ msgstr "Gör _paus i all indexering"
-
-#~ msgid "_Preferences"
-#~ msgstr "Inställ_ningar"
-
-#~ msgid "Control and monitor the Tracker search and indexing service"
-#~ msgstr "Styr och övervaka sök- och indexeringstjänsten Tracker"
-
-#~ msgid "Tracker Applet"
-#~ msgstr "Panelprogram för Tracker"
-
-#~ msgid "List pause reasons and applications for a miner"
-#~ msgstr "Lista pausbegäran och program för en insamlare"
-
-#~ msgid "- Monitor and control status"
-#~ msgstr "- Övervaka och kontrollera status"
-
-#~ msgid "All Files"
-#~ msgstr "Alla filer"
-
-#~ msgid "Clear the search text"
-#~ msgstr "Töm söktexten"
-
-#~ msgid "Name:"
-#~ msgstr "Namn:"
-
-#~ msgid "Folder:"
-#~ msgstr "Mapp:"
-
-#~ msgid "Type:"
-#~ msgstr "Typ:"
-
-#~ msgid "Modified:"
-#~ msgstr "Ändrad:"
-
-#~ msgid "Height:"
-#~ msgstr "Höjd:"
-
-#~ msgid "Width:"
-#~ msgstr "Bredd:"
-
-#~ msgid "Title:"
-#~ msgstr "Titel:"
-
-#~ msgid "Artist:"
-#~ msgstr "Artist:"
-
-#~ msgid "Album:"
-#~ msgstr "Album:"
-
-#~ msgid "Duration:"
-#~ msgstr "Längd:"
-
-#~ msgid "From:"
-#~ msgstr "Från:"
-
-#~ msgid "Received:"
-#~ msgstr "Togs emot:"
-
-#~ msgid "Author:"
-#~ msgstr "Upphovsman:"
-
-#~ msgid "Page count:"
-#~ msgstr "Sidantal:"
-
-#~ msgid "Description:"
-#~ msgstr "Beskrivning:"
-
-#~ msgid "Tracker Search Tool"
-#~ msgstr "Sökverktyget Tracker"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to load UI\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Misslyckades med att läsa in användargränssnitt\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not launch \"%s\"\n"
-#~ "Error: %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte starta \"%s\"\n"
-#~ "Fel: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not get application info for %s\n"
-#~ "Error: %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte få programinformation för %s\n"
-#~ "Fel: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not lauch %s\n"
-#~ "Error: %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte starta %s\n"
-#~ "Fel: %s\n"
-
-#~ msgid "Journal replay"
-#~ msgstr "Journaluppspelning"
-
-#~ msgid "Forces the insertion of FILE into the store"
-#~ msgstr "Tvingar infogandet av FIL i lagret"
-
-#~ msgid "Could not establish a D-Bus connection to Tracker"
-#~ msgstr "Kunde inte etablera en D-Bus-anslutning till Tracker"
-
-#~ msgid "Launch %s (%s)"
-#~ msgstr "Starta %s (%s)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "See %s conversation\n"
-#~ "%s %s\n"
-#~ "from %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Se %s-konversationer\n"
-#~ "%s %s\n"
-#~ "från %s"
-
-#~ msgid "Email from %s"
-#~ msgstr "E-post från %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Listen to music %s\n"
-#~ "in %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Lyssna på musiken/ljudet %s\n"
-#~ "i %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "See document %s\n"
-#~ "in %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Se på dokumentet %s\n"
-#~ "i %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Open file %s\n"
-#~ "in %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Öppna filen %s\n"
-#~ "i %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "View image %s\n"
-#~ "in %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Visa bilden %s\n"
-#~ "i %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Watch video %s\n"
-#~ "in %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Se på videoklippet %s\n"
-#~ "i %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Open folder %s\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Öppna mappen %s\n"
-#~ "i %s"
-
-#~ msgid "with"
-#~ msgstr "med"
-
-#~ msgid "in channel"
-#~ msgstr "i kanal"
-
-#~ msgid "Search all of your documents, <b>as you type</b>"
-#~ msgstr "Sök i alla dina dokument, <b>när du skriver</b>"
-
-#~ msgid "Development Files"
-#~ msgstr "Utvecklingsfiler"
-
-#~ msgid "Search for %s with Tracker Search Tool"
-#~ msgstr "Sök efter %s med sökverktyget Tracker"
-
-#~ msgid "Search all of your documents with Tracker Search Tool"
-#~ msgstr "Sök i alla dina dokument med sökverktyget Tracker"
-
-#~ msgid "Tracker Search"
-#~ msgstr "Sökning med Tracker"
-
-#~ msgid "Search with Tracker Search Tool"
-#~ msgstr "Sök med Sökverktyget Tracker"
-
-#~ msgid "Search with Tracker, as you type"
-#~ msgstr "Sök med Tracker, när du skriver"
-
-#~ msgid "Resuming"
-#~ msgstr "Återupptar"
-
-#~ msgid "Tracker Preferences"
-#~ msgstr "Inställningar för Tracker"
-
-#~ msgid "_Disk space:"
-#~ msgstr "_Diskutrymme:"
+#~ msgid "Error starting 'tar' program"
+#~ msgstr "Fel vid start av programmet ”tar”"
 
-#~ msgid "Office Documents"
-#~ msgstr "Kontorsdokument"
+#~ msgid "Unknown error, 'tar' exited with status %d"
+#~ msgstr "Okänt fel, ”tar” avslutades med status %d"
 
-#~ msgid "Minimizes the use of memory but may slow indexing down"
-#~ msgstr "Minimerar minnesanvändningen men kan göra indexeringen långsammare"
+#~ msgid "The 'tracker-control' command is no longer available"
+#~ msgstr "Kommandot ”tracker-control” är inte längre tillgängligt"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Use SIGKILL to stop all tracker processes found - guarantees death :)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Använd SIGKILL för att stoppa alla tracker-processer som hittas - "
-#~ "garanterar död :)"
-
-#~ msgid "Use SIGTERM to stop all tracker processes found"
-#~ msgstr "Använd SIGTERM för att stoppa alla tracker-processer som hittas"
-
-#~ msgid "Failed"
-#~ msgstr "Misslyckades"
-
-#~ msgid "Could not get miner status"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på insamlarstatus"
-
-#~ msgid "Show more detailed results (only applies to general search)"
-#~ msgstr "Visa mer detaljerade resultat (gäller endast för allmän sökning)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This means this search term will never be found when matching FTS entries."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta betyder att detta sökvillkor aldrig kommer att hittas när det "
-#~ "matchar FTS-poster."
-
-#~ msgid "Either a file or query needs to be specified"
-#~ msgstr "Antingen en fil eller fråga behöver anges"
-
-#~ msgid "Path : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Sökväg : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Modified : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Ändrad : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Size : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Storlek : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Accessed : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Åtkommen : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Mime : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Mime : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Sender : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Avsändare : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Date : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Datum : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Comment : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Kommentar : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Categories : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Kategorier : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Genre : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Genre : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Bitrate : <b>%s Kbs</b>"
-#~ msgstr "Bitfrekvens : <b>%s kbit/s</b>"
-
-#~ msgid "Year : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "År : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Codec : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Kodek : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid " taken with a <span size='large'><i>%s</i></span>"
-#~ msgstr " taget med en <span size='large'><i>%s</i></span>"
-
-#~ msgid " <span size='large'><i>%s</i></span>"
-#~ msgstr " <span size='large'><i>%s</i></span>"
-
-#~ msgid "Dimensions : <b>%d x %d</b>"
-#~ msgstr "Dimensioner : <b>%d x %d</b>"
-
-#~ msgid "Date Taken : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Taget den : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Orientation : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Orientering : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Flash : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Blixt : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Focal Length : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Brännvidd : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Exposure Time : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Slutartid : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Author : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Upphovsman : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Bitrate : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Bitfrekvens : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Encoded In : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Kodad i : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Framerate : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Bildfrekvens : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Subject : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Ämne : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Word Count : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Antal ord : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Created : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Skapad : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "Comments : <b>%s</b>"
-#~ msgstr "Kommentarer : <b>%s</b>"
-
-#~ msgid "%.1f KB"
-#~ msgstr "%.1f KB"
-
-#~ msgid "%.1f MB"
-#~ msgstr "%.1f MB"
-
-#~ msgid "%.1f GB"
-#~ msgstr "%.1f GB"
-
-#~ msgid "Type tags you want to add here, separated by commas"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ange taggar som du vill lägga till här, separera dem med kommatecken"
-
-#~ msgid "Tags :"
-#~ msgstr "Taggar :"
-
-#~ msgid "_Search For Tag"
-#~ msgstr "_Sök efter tagg"
-
-#~ msgid "_Remove Tag"
-#~ msgstr "_Ta bort tagg"
-
-#~ msgid "Text Documents"
-#~ msgstr "Textdokument"
-
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "Detaljer"
-
-#~ msgid "gtk-refresh"
-#~ msgstr "Uppdatera"
-
-#~ msgid "Support for Tracker."
-#~ msgstr "Support för Tracker."
-
-#~ msgid "TrackerEvolutionPlugin"
-#~ msgstr "TrackerEvolutionPlugin"
-
-#~ msgid "Updating"
-#~ msgstr "Uppdaterar"
-
-#~ msgid "gtk-go-back"
-#~ msgstr "Bakåt"
-
-#~ msgid "gtk-go-forward"
-#~ msgstr "Framåt"
-
-#~ msgid "Enable _thumbnails"
-#~ msgstr "Aktivera miniatyr_bilder"
-
-#~ msgid "Remove all thumbnail files so they are re-generated"
-#~ msgstr "Ta bort alla miniatyrbildsfiler så att de genereras om"
-
-#~ msgid "Removing thumbnails files…"
-#~ msgstr "Tar bort miniatyrbildsfiler…"
-
-#~ msgid "Album '%s'"
-#~ msgstr "Album \"%s\""
-
-#~ msgid "Shows the key used when listing miners and their states"
-#~ msgstr ""
-#~ "Visar nyckeln som används vid listning av genomsökare och deras tillstånd"
-
-#~ msgid "Progress"
-#~ msgstr "Förlopp"
-
-#~ msgid "Status"
-#~ msgstr "Status"
-
-#~ msgid "Key"
-#~ msgstr "Nyckel"
-
-#~ msgid "[R] = Running"
-#~ msgstr "[R] = Kör"
-
-#~ msgid "[P] = Paused"
-#~ msgstr "[P] = Pausad"
-
-#~ msgid "[ ] = Not Running"
-#~ msgstr "[ ] = Kör inte"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Result: %d"
-
-#~ msgid_plural "Results: %d"
-#~ msgstr[0] "Resultat: %d"
-#~ msgstr[1] "Resultat: %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "File: %d"
-
-#~ msgid_plural "Files: %d"
-#~ msgstr[0] "Fil: %d"
-#~ msgstr[1] "Fil: %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%d Song"
-
-#~ msgid_plural "%d Songs"
-#~ msgstr[0] "%d låt"
-#~ msgstr[1] "%d låt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%d Second"
-
-#~ msgid_plural "%d Seconds"
-#~ msgstr[0] "%d sekund"
-#~ msgstr[1] "%d sekund"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Class: %d"
-
-#~ msgid_plural "Classes: %d"
-#~ msgstr[0] "Klass: %d"
-#~ msgstr[1] "Klass: %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Prefix: %d"
-
-#~ msgid_plural "Prefixes: %d"
-#~ msgstr[0] "Prefix: %d"
-#~ msgstr[1] "Prefix: %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Property: %d"
-
-#~ msgid_plural "Properties: %d"
-#~ msgstr[0] "Egenskap: %d"
-#~ msgstr[1] "Egenskap: %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%d file"
-
-#~ msgid_plural "%d files"
-#~ msgstr[0] "%d objekt"
-#~ msgstr[1] "%d objekt"
-
-#~ msgid "Create thumbnails from images and videos"
-#~ msgstr "Skapa miniatyrbilder från bilder och videor"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Follow changes made to files and new files created by watching directories"
-#~ msgstr ""
-#~ "Följ ändringar gjorda till filer och nya filer skapade genom att bevaka "
-#~ "kataloger"
-
-#~ msgid "gtk-delete"
-#~ msgstr "Ta bort"
-
-#~ msgid "gtk-execute"
-#~ msgstr "Kör"
-
-#~ msgid "gtk-save"
-#~ msgstr "Spara"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tracker is a tool designed to extract info and metadata about your "
-#~ "personal data so that it can be searched easily and quickly"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tracker är ett verktyg som är designat att extrahera information och "
-#~ "metadata från ditt personliga data så att det enkelt och snabbt kan sökas "
-#~ "igenom"
-
-#~ msgid "Tracker Web Site"
-#~ msgstr "Webbplats för Tracker"
-
-#~ msgid "- Tracker applet for quick control of your desktop search tools"
-#~ msgstr ""
-#~ "- Panelprogrammet Tracker för snabb kontroll över dina "
-#~ "skrivbordssökningsverktyg"
-
-#~ msgid "Debug (default = off)"
-#~ msgstr "Felsökning (standard = av)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug "
-#~ "(default = config)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Loggning, 0 = endast fel, 1 = minimalt, 2 = detaljerat samt 3 = "
-#~ "felsökning (standard = konfig.)"
-
-#~ msgid "<b>Directories</b>"
-#~ msgstr "<b>Kataloger</b>"
-
-#~ msgid "<b>Files</b>"
-#~ msgstr "<b>Filer</b>"
-
-#~ msgid "<b>Indexing</b>"
-#~ msgstr "<b>Indexering</b>"
-
-#~ msgid "<b>Start up</b>"
-#~ msgstr "<b>Starta upp</b>"
-
-#~ msgid "Could not open help document."
-#~ msgstr "Kunde inte öppna hjälpdokumentet."
-
-#~ msgid "Are you sure you want to open %d document?"
-
-#~ msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
-#~ msgstr[0] "Är du säker på att du vill öppna %d dokument?"
-#~ msgstr[1] "Är du säker på att du vill öppna %d dokument?"
-
-#~ msgid "This will open %d separate window."
-
-#~ msgid_plural "This will open %d separate windows."
-#~ msgstr[0] "Det här kommer att öppna %d separat fönster."
-#~ msgstr[1] "Det här kommer att öppna %d separata fönster."
-
-#~ msgid "Could not open document \"%s\"."
-#~ msgstr "Kunde inte öppna dokumentet \"%s\"."
-
-#~ msgid "Could not open folder \"%s\"."
-#~ msgstr "Kunde inte öppna mappen \"%s\"."
-
-#~ msgid "The nautilus file manager is not running."
-#~ msgstr "Filhanteraren Nautilus kör inte."
-
-#~ msgid "Application could not be opened"
-#~ msgstr "Programmet kunde inte öppnas"
-
-#~ msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
-#~ msgstr "Det finns ingen visare installerad som kan visa dokumentet."
-
-#~ msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
-
-#~ msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
-#~ msgstr[0] "Är du säker på att du vill öppna %d mapp?"
-#~ msgstr[1] "Är du säker på att du vill öppna %d mappar?"
-
-#~ msgid "Could not move \"%s\" to trash."
-#~ msgstr "Kunde inte flytta \"%s\" till papperskorgen."
-
-#~ msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
-#~ msgstr "Flyttning av \"%s\" misslyckades: %s."
-
-#~ msgid "Activate to view this email"
-#~ msgstr "Aktivera för att visa detta meddelande"
-
-#~ msgid "Save Search Results As..."
-#~ msgstr "Spara sökresultat som..."
-
-#~ msgid "Could not save document."
-#~ msgstr "Kunde inte spara dokument."
-
-#~ msgid "You did not select a document name."
-#~ msgstr "Du valde ingen dokumentnamn."
-
-#~ msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
-#~ msgstr "Kunde inte spara \"%s\"-dokumentet till \"%s\"."
-
-#~ msgid "The document \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
-#~ msgstr "Dokumentet \"%s\" finns redan. Vill du ersätta det?"
-
-#~ msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om du ersätter en befintlig fil kommer dess innehåll att skrivas över."
-
-#~ msgid "_Replace"
-#~ msgstr "_Ersätt"
-
-#~ msgid "The document name you selected is a folder."
-#~ msgstr "Dokumentnamnet du valde är en mapp."
-
-#~ msgid "You may not have write permissions to the document."
-#~ msgstr "Du kanske inte har skrivrättigheter till dokumentet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GConf error:\n"
-#~ " %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "GConf-fel:\n"
-#~ " %s"
-
-#~ msgid "today at %-I:%M %p"
-#~ msgstr "idag klockan %H.%M"
-
-#~ msgid "yesterday at %-I:%M %p"
-#~ msgstr "igår klockan %H.%M"
-
-#~ msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
-#~ msgstr "%A %d %B %Y klockan %H.%M.%S"
-
-#~ msgid "Search from a specific service"
-#~ msgstr "Sök från en specifik tjänst"
-
-#~ msgid "SERVICE"
-#~ msgstr "TJÄNST"
-
-#~ msgid "Playlists"
-#~ msgstr "Spellistor"
-
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "Text"
-
-#~ msgid "Development"
-#~ msgstr "Utveckling"
-
-#~ msgid "Chat Logs"
-#~ msgstr "Chattloggar"
-
-#~ msgid "WebHistory"
-#~ msgstr "Webbhistorik"
-
-#~ msgid "_Open"
-#~ msgstr "_Öppna"
-
-#~ msgid "O_pen Folder"
-#~ msgstr "Öppna _mapp"
-
-#~ msgid "Mo_ve to Trash"
-#~ msgstr "Flytta till _papperskorg"
-
-#~ msgid "_Save Results As..."
-#~ msgstr "_Spara resultat som..."
-
-#~ msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
-#~ msgstr "Konvertering av teckenkodning misslyckades för \"%s\""
-
-#~ msgid "The following error has occurred :"
-#~ msgstr "Följande fel har inträffat :"
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Fel"
-
-#~ msgid "Did you mean"
-#~ msgstr "Menade du"
-
-#~ msgid "Your search returned no results."
-#~ msgstr "Din sökning returnerade inga träffar."
-
-#~ msgid "Tracker Search Tool-"
-#~ msgstr "Sökverktyget Tracker-"
-
-#~ msgid "no search performed"
-#~ msgstr "ingen sökning genomförd"
-
-#~ msgid "List View"
-#~ msgstr "Listvy"
-
-#~ msgid "Icon"
-#~ msgstr "Ikon"
-
-#~ msgid "Unknown email subject"
-#~ msgstr "Okänt e-postämne"
-
-#~ msgid "Unknown email sender"
-#~ msgstr "Okänd e-postavsändare"
-
-#~ msgid "%d - %d of %d items"
-#~ msgstr "%d - %d av %d objekt"
-
-#~ msgid "Could not connect to search service as it may be busy"
-#~ msgstr "Kunde inte ansluta till söktjänsten eftersom den kan vara upptagen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tracker is still indexing so not all search results are available yet"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tracker indexerar fortfarande så alla sökresultat är inte tillgängliga än"
-
-#~ msgid "Enter a search term with multiple words seperated with spaces."
-#~ msgstr "Ange ett sökvillkor med flera ord separerade med blanksteg."
-
-#~ msgid "search_entry"
-#~ msgstr "sökinmatning"
-
-#~ msgid "Click to perform a search."
-#~ msgstr "Klicka för att genomföra en sökning."
-
-#~ msgid "Results: %d"
-#~ msgstr "Resultat: %d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will kill all Tracker processes and remove all databases except the "
-#~ "backup and journal (a restart will restore the data)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta kommer att döda alla Tracker-processer och ta bort alla databaser "
-#~ "förutom säkerhetskopian och journalen (en omstart kommer att återskapa "
-#~ "datat)"
-
-#~ msgid "Found %d pids..."
-#~ msgstr "Hittade %d pid..."
-
-#~ msgid "List all files"
-#~ msgstr "Lista alla filer"
-
-#~ msgid "List all music files"
-#~ msgstr "Lista alla musikfiler"
-
-#~ msgid "List all image files"
-#~ msgstr "Lista alla bildfiler"
-
-#~ msgid "Files: %d"
-#~ msgstr "Filer: %d"
-
-#~ msgid "Artists: %d"
-#~ msgstr "Artister: %d"
-
-#~ msgid "%d Songs"
-#~ msgstr "%d låtar"
-
-#~ msgid "%d Seconds"
-#~ msgstr "%d sekunder"
-
-#~ msgid "Albums: %d"
-#~ msgstr "Album: %d"
-
-#~ msgid "Could not connect to the DBus session bus"
-#~ msgstr "Kunde inte ansluta till DBus-sessionsbussen"
-
-#~ msgid "Could not DBusGProxy for that miner: %s"
-#~ msgstr "Kunde inte DBusGProxy för den genomsökaren: %s"
-
-#~ msgid "Could not get progress from miner: %s"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på förlopp från genomsökare: %s"
-
-#~ msgid "Add specified tag to a file"
-#~ msgstr "Lägg till specifik tagg till en fil"
-
-#~ msgid "Remove specified tag from a file"
-#~ msgstr "Ta bort specifik tagg från en fil"
-
-#~ msgid "Remove all tags from a file"
-#~ msgstr "Ta bort alla taggar från en fil"
-
-#~ msgid "List all defined tags"
-#~ msgstr "Lista alla definierade taggar"
-
-#~ msgid "Search for files with specified tag"
-#~ msgstr "Sök efter filer med specifik tagg"
-
-#~ msgid "FILE..."
-#~ msgstr "FIL..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To add, remove, or search for multiple tags at the same time, join "
-#~ "multiple options, for example:"
-#~ msgstr ""
-#~ "För att lägga till, ta bort eller söka efter flera taggar samtidigt kan "
-#~ "flera flaggor sättas samman som:"
-
-#~ msgid "Files are not needed with searching"
-#~ msgstr "Filer behövs inte med sökningen"
-
-#~ msgid "Could not remove all tags for '%s'"
-#~ msgstr "Kunde inte ta bort alla taggar för \"%s\""
-
-#~ msgid "Could not get tags for file:'%s'"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på taggar för filen: \"%s\""
-
-#~ msgid "Crawling"
-#~ msgstr "Söker igenom"
-
-#~ msgid "<b>Smart Pausing</b>"
-#~ msgstr "<b>Smarta pauser</b>"
-
-#~ msgid "<b>Visibility</b>"
-#~ msgstr "<b>Synlighet</b>"
-
-#~ msgid "Animate _icon when indexing"
-#~ msgstr "Animera _ikon vid indexering"
-
-#~ msgid "Applet Preferences"
-#~ msgstr "Inställningar för panelprogram"
-
-#~ msgid "_Automatically pause all indexing when computer is in active use"
-#~ msgstr "Pausa _automatiskt all indexering när datorn används aktivt"
-
-#~ msgid "_Hide Icon (except when displaying messages to user)"
-#~ msgstr "_Dölj ikonen (förutom när meddelanden visas)"
-
-#~ msgid "_Off"
-#~ msgstr "A_v"
-
-#~ msgid "Adding File System Monitors"
-#~ msgstr "Lägger till filsystemsövervakare"
-
-#~ msgid "Optimizing Databases"
-#~ msgstr "Optimerar databaser"
-
-#~ msgid "Shutting Down"
-#~ msgstr "Stänger av"
-
-#~ msgid "by system"
-#~ msgstr "av systemet"
-
-#~ msgid "low disk space or heavy disk use"
-#~ msgstr "lågt diskutrymme eller tung diskanvändning"
-
-#~ msgid "low battery"
-#~ msgstr "låg batterispänning"
-
-#~ msgid "Tracker: %s (%s)"
-#~ msgstr "Tracker: %s (%s)"
-
-#~ msgid "Tracker: %s"
-#~ msgstr "Tracker: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Done: %d of %d\n"
-#~ "Estimated: %s\n"
-#~ "Elapsed: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Färdigt: %d av %d\n"
-#~ "Beräknat: %s\n"
-#~ "Förflutet: %s"
-
-#~ msgid "Re-index your system?"
-#~ msgstr "Indexera om ditt system?"
-
-#~ msgid "Indexing can take a long time. Are you sure you want to re-index?"
-#~ msgstr "Indexering kan ta lång tid. Är du säker på att du vill indexera om?"
-
-#~ msgid "Tracker Statistics"
-#~ msgstr "Tracker-statistik"
-
-#~ msgid "_Re-index"
-#~ msgstr "Indexera o_m"
-
-#~ msgid "S_tatistics"
-#~ msgstr "S_tatistik"
-
-#~ msgid "_Quit"
-#~ msgstr "A_vsluta"
-
-#~ msgid "Tracker has finished indexing your system"
-#~ msgstr "Tracker har avslutat indexeringen av ditt system"
-
-#~ msgid "You can now perform searches by clicking here"
-#~ msgstr "Du kan nu genomföra sökningar genom att klicka här"
-
-#~ msgid "There was an error while performing indexing:"
-#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid indexering:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your computer is about to be indexed so you can perform fast searches of "
-#~ "your files and emails"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din dator är på väg att bli indexerad så att du kan genomföra snabba "
-#~ "sökningar efter dina filer och e-post"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can pause indexing at any time and configure index settings by right "
-#~ "clicking here"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kan göra en paus i indexeringen när som helst och ändra "
-#~ "konfigurationen genom att högerklicka här "
-
-#~ msgid "Reindex all contents"
-#~ msgstr "Indexera om allt innehåll"
-
-#~ msgid "  Folders:"
-#~ msgstr "  Mappar:"
+#~ "If no arguments are given, the status of the store and data miners is "
+#~ "shown"
+#~ msgstr "Om inga argument ges visas statusen för lagret och datainsamlarna"
 
-#~ msgid "  Documents:"
-#~ msgstr "  Dokument:"
+#~ msgid "failed to exec '%s': %s"
+#~ msgstr "misslyckades med att exekvera ”%s”: %s"
 
-#~ msgid "  Images:"
-#~ msgstr "  Bilder:"
+#~ msgid "Restore a database from a previous backup (see --backup)"
+#~ msgstr "Återställer databas från säkerhetskopia (se --backup)"
 
-#~ msgid "  Music:"
-#~ msgstr "  Musik:"
-
-#~ msgid "  Videos:"
-#~ msgstr "  Videoklipp:"
-
-#~ msgid "  Text:"
-#~ msgstr "  Text:"
-
-#~ msgid "  Development:"
-#~ msgstr "  Utveckling:"
-
-#~ msgid "Applications:"
-#~ msgstr "Program:"
-
-#~ msgid "Conversations:"
-#~ msgstr "Konversationer:"
-
-#~ msgid "Emails:"
-#~ msgstr "E-post:"
+#~ msgid "Import a dataset from the provided file (in Turtle format)"
+#~ msgstr "Importera ett dataset från filen (i Turtle-format)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "In order for your changes to take effect, Tracker must reindex your "
-#~ "files. Click the Reindex button to start reindexing now, otherwise this "
-#~ "action will be performed the next time the Tracker daemon is restarted."
+#~ "Only one action (--backup, --restore, --index-file or --import) can be "
+#~ "used at a time"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tracker-demonen måste startas om för att dina ändringar ska bli aktiva. "
-#~ "Klicka på Indexera om-knappen för att indexera om nu, annars kommer denna "
-#~ "åtgärd att genomföras nästa gång Tracker-demonen startas."
+#~ "Endast en åtgärd (--backup, --restore, --index-file eller --import) i "
+#~ "taget går att använda"
 
-#~ msgid "_Reindex"
-#~ msgstr "Indexera _om"
+#~ msgid "Missing one or more files which are required"
+#~ msgstr "Saknar en eller flera filer som krävs"
 
-#~ msgid "Tracker daemon must be restarted"
-#~ msgstr "Tracker-demonen måste startas om"
+#~ msgid "Only one file can be used with --backup and --restore"
+#~ msgstr "Endast en fil kan användas med --backup och --restore"
 
 #~ msgid ""
-#~ "In order for your changes to take effect, the Tracker daemon has to be "
-#~ "restarted. Click the Restart button to restart the daemon now."
+#~ "Actions (--backup, --restore, --index-file and --import) can not be used "
+#~ "with --reindex-mime-type"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tracker-demonen måste startas om för att dina ändringar ska bli aktiva. "
-#~ "Klicka på Starta om-knappen för att starta om demonen nu."
-
-#~ msgid "_Restart"
-#~ msgstr "Starta _om"
+#~ "Åtgärderna (--backup, --restore, --index-file och --import) kan inte "
+#~ "användas med --reindex-mime-type"
 
-#~ msgid "<b>Crawled Directories</b>"
-#~ msgstr "<b>Genomsökning av kataloger</b>"
-
-#~ msgid "<b>Ignored File Patterns</b>"
-#~ msgstr "<b>Ignorerade filmönster</b>"
-
-#~ msgid "<b>Ignored Paths</b>"
-#~ msgstr "<b>Ignorerade sökvägar</b>"
-
-#~ msgid "<b>Index Merging</b>"
-#~ msgstr "<b>Indexsammanfogning</b>"
-
-#~ msgid "<b>Indexing Limits (per file)</b>"
-#~ msgstr "<b>Indexeringsbegränsningar (per fil)</b>"
-
-#~ msgid "<b>Indexing Options</b>"
-#~ msgstr "<b>Indexeringsalternativ</b>"
-
-#~ msgid "<b>Power management</b>"
-#~ msgstr "<b>Strömhantering</b>"
-
-#~ msgid "<b>Resource Usage</b>"
-#~ msgstr "<b>Resursanvändning</b>"
-
-#~ msgid "<b>Stemming</b>"
-#~ msgstr "<b>Bildande av ordstam</b>"
-
-#~ msgid "<b>Throttling</b>"
-#~ msgstr "<b>Begränsning</b>"
-
-#~ msgid "Additional mbox style mailboxes to index:"
-#~ msgstr "Ytterligare mbox-postlådor att indexera:"
-
-#~ msgid "Additional paths to index and watch:"
-#~ msgstr "Ytterligare sökvägar att indexera och bevaka:"
-
-#~ msgid "Additional paths to index on startup (but not watch for updates):"
+#~ msgid "See 'tracker help <command>' to read about a specific subcommand."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ytterligare sökvägar att indexera vid uppstart (men inte bevaka för "
-#~ "uppdateringar):"
-
-#~ msgid "Disable initial index sweep when on battery"
-#~ msgstr "Inaktivera initial indexsökning vid batteridrift"
-
-#~ msgid "Email"
-#~ msgstr "E-post"
-
-#~ msgid "Index _delay:"
-#~ msgstr "Indexerings_fördröjning: "
-
-#~ msgid "Index _file contents"
-#~ msgstr "Indexera _filinnehåll"
-
-#~ msgid "Index and watch my home _directory"
-#~ msgstr "Indexera och bevaka min hem_katalog"
-
-#~ msgid "Indexing Speed:"
-#~ msgstr "Indexeringshastighet:"
-
-#~ msgid "Path roots to be ignored during indexing:"
-#~ msgstr "Sökvägsrötter som ska ignoreras under indexering:"
-
-#~ msgid "Perform fast index merges (may affect system performance)"
-#~ msgstr "Genomför snabba indexsammanfogningar (kan påverka systemprestanda)"
-
-#~ msgid "Performance"
-#~ msgstr "Prestanda"
-
-#~ msgid "_Language:"
-#~ msgstr "_Språk:"
-
-#~ msgid "_Minimize memory usage (slower indexing)"
-#~ msgstr "_Minimera minnesanvändning (långsammare indexering)"
-
-#~ msgid "_Use additional memory for faster indexing"
-#~ msgstr "Använd _ytterligare minne för snabbare indexering"
-
-#~ msgid "kB"
-#~ msgstr "kB"
-
-#~ msgid "List all music albums"
-#~ msgstr "Lista alla musikalbum"
-
-#~ msgid "Path to use in query"
-#~ msgstr "Sökväg att använda i frågesats"
-
-#~ msgid "SPARQL update extensions"
-#~ msgstr "SPARQL-uppdateringstillägg"
-
-#~ msgid "Index data from all enabled modules"
-#~ msgstr "Indexera data från alla aktiverade moduler"
+#~ "Se ”tracker help <kommando>” för att läsa om ett specifikt underkommando."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Specifying multiple terms apply an AND operator to the search performed"
+#~ "Start, stop, pause and list processes responsible for indexing content"
 #~ msgstr ""
-#~ "Du kan lägga till en AND-operator till sökningen för att ange flera "
-#~ "sökvillkor "
-
-#~ msgid "Could not get find detailed results by text"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på detaljerade sökresultat efter texten"
-
-#~ msgid "Updating '%s' with new count:%s"
-#~ msgstr "Uppdaterar \"%s\" med nytt antal:%s"
-
-#~ msgid "Processed %d/%d, current service:'%s', %s left, %s elapsed"
-#~ msgstr "Behandlat %d/%d, aktuell tjänst:\"%s\", %s kvar, %s använt"
-
-#~ msgid "Last file to be indexed was '%s'"
-#~ msgstr "Senaste fil som indexerades var \"%s\""
-
-#~ msgid "Tracker status changed from '%s' --> '%s'"
-#~ msgstr "Tracker-status ändrades från \"%s\" --> \"%s\""
-
-#~ msgid "no"
-#~ msgstr "nej"
+#~ "Starta, stoppa, pausa och lista processer ansvariga för att indexera "
+#~ "innehåll"
 
-#~ msgid "In merge"
-#~ msgstr "I sammanfogning"
+#~ msgid "Get help on how to use Tracker and any of these commands"
+#~ msgstr "Få hjälp med om hur man använder Tracker och dessa kommandon"
 
-#~ msgid "Is paused manually"
-#~ msgstr "Är manuellt pausad"
+#~ msgid "Show information known about local files or items indexed"
+#~ msgstr "Visa känd information om indexerade lokala filer eller objekt"
 
-#~ msgid "Is paused for low battery"
-#~ msgstr "Är pausad på grund av låg batterispänning"
-
-#~ msgid "Is paused for IO"
-#~ msgstr "Är pausad för IO"
-
-#~ msgid "Is indexing enabled"
-#~ msgstr "Är indexering aktiverad"
-
-#~ msgid "Tracker status is '%s'"
-#~ msgstr "Status för Tracker är \"%s\""
-
-#~ msgid "File missing"
-#~ msgstr "Filen saknas"
-
-#~ msgid " - Show number of indexed files for each service"
-#~ msgstr " - Visa antalet indexerade filer för varje tjänst"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Seconds to wait before starting any crawling or indexing (default = 45)"
+#~ msgid "Backup, restore, import and (re)index by MIME type or file name"
 #~ msgstr ""
-#~ "Sekunder att vänta innan en insamling eller indexering (standard = 45)"
+#~ "Ta en säkerhetskopia, återställ, importera och (om)indexera efter MIME-"
+#~ "typ eller filnamn"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Directories to exclude for file change monitoring (you can do -e <path> -"
-#~ "e <path>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kataloger att undanta för filändringsövervakning (du kan använda -e "
-#~ "<sökväg> -e <sökväg>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Directories to include for file change monitoring (you can do -i <path> -"
-#~ "i <path>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kataloger att inkludera för filändringsövervakning (du kan använda -i "
-#~ "<sökväg> -i <sökväg>)"
-
-#~ msgid "Directories to crawl to index files (you can do -c <path> -c <path>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kataloger att genomsöka för indexering (du kan använda -c <sökväg> -c "
-#~ "<sökväg>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Disable modules from being processed (you can do -d <module> -d <module>)"
+#~ msgid "Reset or remove index and revert configurations to defaults"
 #~ msgstr ""
-#~ "Inaktivera moduler från att behandlas (du kan använda -d <modul> -d "
-#~ "<modul>)"
+#~ "Återställ eller ta bort index och återställ konfigurationer till standard"
 
-#~ msgid "Disable any indexing and monitoring"
-#~ msgstr "Inaktivera all indexering eller övervakning"
+#~ msgid "Search for content indexed or show content by type"
+#~ msgstr "Sök efter indexerat innehåll eller visa innehåll efter typ"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Language to use for stemmer and stop words (ISO 639-1 2 characters code)"
+#~ "Query and update the index using SPARQL or search, list and tree the "
+#~ "ontology"
 #~ msgstr ""
-#~ "Språk att använda för bildande av ordstam och stoppord (tvåbokstavskod "
-#~ "enligt ISO 639-1)"
-
-#~ msgid "Tracker search and indexing service"
-#~ msgstr "Sök- och indexeringstjänsten Tracker"
-
-#~ msgid "Run forever, only interesting for debugging purposes"
-#~ msgstr "Kör för alltid, endast intressant för felsökningsändamål"
+#~ "Fråga och uppdatera indexet med SPARQL eller sök, lista och visa "
+#~ "ontologin som ett träd"
 
-#~ msgid "Modules to be used when processing data"
-#~ msgstr "Moduler att använda när data behandlas"
+#~ msgid "Query the database at the lowest level using SQL"
+#~ msgstr "Fråga databasen vid den lägsta nivån med SQL"
 
-#~ msgid "Recognized services include:"
-#~ msgstr "Listan över kända tjänster är:"
-
-#~ msgid "Index corrupted"
-#~ msgstr "Index är skadat"
-
-#~ msgid "Whether to process data from all configured modules to be indexed"
+#~ msgid "Show the indexing progress, content statistics and index state"
 #~ msgstr ""
-#~ "Huruvida data ska behandlas från alla konfigurerade moduler för indexering"
-
-#~ msgid "Set the total number of displayed results (default 512)"
-#~ msgstr "Ställ det totala antalet visade resultat (standard är 512)"
-
-#~ msgid "NUMBER"
-#~ msgstr "SIFFRA"
-
-#~ msgid "Set the offset for displayed results (default 0)"
-#~ msgstr "Ställ in position för visade resultat (standard är 0)"
-
-#~ msgid "Search for specified MIME type (can be used multiple times)"
-#~ msgstr "Sök efter angiven MIME-typ (kan användas flera gånger)"
-
-#~ msgid "- Search for files by service or by MIME type"
-#~ msgstr "- Sök efter filer efter tjänst eller MIME-typ"
-
-#~ msgid "Service not recognized, searching in other files..."
-#~ msgstr "Tjänsten känns inte igen, söker i övriga filer..."
-
-#~ msgid "Could not get files by service type"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på filer efter tjänstetyp"
-
-#~ msgid "No files found by that service type"
-#~ msgstr "Inga filer hittades med den tjänstetypen"
-
-#~ msgid "Could not get files by MIME type"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på filer efter MIME-typ"
-
-#~ msgid "No files found by those MIME types"
-#~ msgstr "Inga filer hittades med dessa MIME-typer"
-
-#~ msgid "Service type of the file"
-#~ msgstr "Tjänstetyp för filen"
-
-#~ msgid "Uri missing"
-#~ msgstr "Uri saknas"
-
-#~ msgid "Defaulting to 'files' service"
-#~ msgstr "Faller tillbaka på standardtjänsten \"files\""
-
-#~ msgid "Service type not recognized, using 'Other' ..."
-#~ msgstr "Tjänstetypen känns inte igen, använder \"Övriga\" ..."
-
-#~ msgid "Path to use for directory to get metadata information about"
-#~ msgstr "Sökväg att använda för katalog att hämta in metadatainformation om"
-
-#~ msgid "FIELD [FIELD...]"
-#~ msgstr "FÄLT [FÄLT...]"
-
-#~ msgid "Filename"
-#~ msgstr "Filnamn"
-
-#~ msgid "Retrieve meta-data information about files in a directory"
-#~ msgstr "Hämta in metadatainformation om filer i en katalog"
-
-#~ msgid "To use multiple meta-data types simply list them, for example:"
-#~ msgstr ""
-#~ "För att använda flera metadatatyper kan du helt enkelt lista dem. Exempel:"
-
-#~ msgid "PATH"
-#~ msgstr "SÖKVÄG"
-
-#~ msgid "No path was given"
-#~ msgstr "Ingen sökväg angavs"
-
-#~ msgid "No fields were given"
-#~ msgstr "Inga fält angavs"
-
-#~ msgid "Could not get meta-data for files in directory"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på metadata för filer i katalogen"
-
-#~ msgid "No meta-data found for files in that directory"
-#~ msgstr "Inget metadata hittades för filer i den katalogen"
-
-#~ msgid "Adds a fulltext search filter"
-#~ msgstr "Lägger till ett fulltextsökfilter"
-
-#~ msgid "Adds a keyword filter"
-#~ msgstr "Lägger till ett nyckelordsfilter"
-
-#~ msgid "Adds an order field"
-#~ msgstr "Lägger till ett ordningsfält"
-
-#~ msgid "Metadata Fields"
-#~ msgstr "Metadatafält"
-
-#~ msgid "- Query using RDF and return results with specified metadata fields"
-#~ msgstr "- Fråga med RDF och returnera resultat med angivna metadatafält"
-
-#~ msgid "Path or fields are missing"
-#~ msgstr "Sökväg eller fält saknas"
-
-#~ msgid "Could not convert query file to UTF-8"
-#~ msgstr "Kunde inte konvertera frågefil till UTF-8"
-
-#~ msgid "Path"
-#~ msgstr "Sökväg"
-
-#~ msgid "Service"
-#~ msgstr "Tjänst"
-
-#~ msgid "MIME-type"
-#~ msgstr "MIME-typ"
-
-#~ msgid "Return the known service types"
-#~ msgstr "Returnera de kända tjänstetyperna"
-
-#~ msgid "Return the known properties"
-#~ msgstr "Returnera de kända egenskaperna"
-
-#~ msgid " - Show all available service types and properties in tracker"
-#~ msgstr " - Visa alla tillgängliga tjänstetyper och egenskaper i tracker"
-
-#~ msgid "Could not get Tracker services"
-#~ msgstr "Kunde inte få tag på Tracker-tjänster"
-
-#~ msgid "No services available"
-#~ msgstr "Inga tjänster tillgängliga"
-
-#~ msgid "Service types available in Tracker"
-#~ msgstr "Tjänstetyper tillgängliga i Tracker"
-
-#~ msgid "No properties available"
-#~ msgstr "Inga egenskaper tillgängliga"
-
-#~ msgid "Properties available in Tracker"
-#~ msgstr "Egenskaper tillgängliga i Tracker"
-
-#~ msgid "Concatenate different values of this field"
-#~ msgstr "Slå samman olika värden för detta fält"
-
-#~ msgid "Count instances of unique fields of this type"
-#~ msgstr "Räkna förekomster av unika fält av denna typ"
-
-#~ msgid "Sum the values of this field"
-#~ msgstr "Summera värden för detta fält"
-
-#~ msgid "Sort to descending order"
-#~ msgstr "Sortera i fallande ordning"
-
-#~ msgid "Required fields"
-#~ msgstr "Nödvändiga fält"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Automatically _pause if indexing may degrade performance of other "
-#~ "applications in active use"
-#~ msgstr ""
-#~ "_Pausa automatiskt om indexeringen försämrar prestandan för andra program "
-#~ "som används aktivt"
-
-#~ msgid "Merging"
-#~ msgstr "Sammanfogar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "%d/%d indexes being merged"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "%d/%d index sammanfogas"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Index statistics</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Indexeringsstatistik</span>"
-
-#~ msgid "Enable _KMail email indexing"
-#~ msgstr "Aktivera e-postindexering för _KMail"
-
-#~ msgid "Enable _Modest email indexing"
-#~ msgstr "Aktivera e-postindexering för _Modest"
-
-#~ msgid "Enable _Thunderbird email indexing"
-#~ msgstr "Aktivera e-postindexering för _Thunderbird"
-
-#~ msgid "Daemon Options"
-#~ msgstr "Flaggor för demonen"
-
-#~ msgid "Tags found"
-#~ msgstr "Taggar hittades"
-
-#~ msgid "This command works two ways:"
-#~ msgstr "Detta kommando fungerar på två sätt:"
-
-#~ msgid " - Passing arguments:"
-#~ msgstr " - Skickar argument:"
-
-#~ msgid " - Reading filename/mime-type pairs from STDIN"
-#~ msgstr " - Läser filnamn/mime-typspar från STDIN"
-
-#~ msgid "Estimated"
-#~ msgstr "Uppskattat"
-
-#~ msgid "Given the following format (without quotes):"
-#~ msgstr "Angivet följande format (utan citattecken):"
-
-#~ msgid "This is interpreted from STDIN and then processed."
-#~ msgstr "Detta har tolkats från STDIN och sedan behandlats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If this command is run without any arguments, it will wait for work to do."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om detta kommando körs utan några arguments kommer det att vänta på "
-#~ "arbete."
-
-#~ msgid "Here are some examples of how to use this command:"
-#~ msgstr "Här är några exempel på hur man använder detta kommando:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Danish\n"
-#~ "Dutch\n"
-#~ "English\n"
-#~ "Finnish\n"
-#~ "French\n"
-#~ "German\n"
-#~ "Hungarian\n"
-#~ "Italian\n"
-#~ "Norwegian\n"
-#~ "Portuguese\n"
-#~ "Russian\n"
-#~ "Spanish\n"
-#~ "Swedish"
-#~ msgstr ""
-#~ "Danska\n"
-#~ "Nederländska\n"
-#~ "Engelska\n"
-#~ "Finska\n"
-#~ "Franska\n"
-#~ "Tyska\n"
-#~ "Ungerska\n"
-#~ "Italienska\n"
-#~ "Norska\n"
-#~ "Portugisiska\n"
-#~ "Ryska\n"
-#~ "Spanska\n"
-#~ "Svenska"
-
-#~ msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
-#~ msgstr "Vill du permanent ta bort \"%s\"?"
-
-#~ msgid "Trash is unavailable. Could not move \"%s\" to the trash."
-#~ msgstr ""
-#~ "Papperskorgen är inte tillgänglig. Kunde inte flytta \"%s\" till "
-#~ "papperskorgen."
-
-#~ msgid "Could not delete \"%s\"."
-#~ msgstr "Kunde inte ta bort \"%s\"."
-
-#~ msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
-#~ msgstr "Borttagning av \"%s\" misslyckades: %s."
-
-#~ msgid "link (broken)"
-#~ msgstr "länk (trasig)"
-
-#~ msgid "link to %s"
-#~ msgstr "länk till %s"
-
-#~ msgid "N"
-#~ msgstr "N"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifying more then one term, will be showed items containing ALL the "
-#~ "specified terms (term1 AND term2 - logical conjunction)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om fler än ett villkor anges kommer objekt som innehåller ALLA angivna "
-#~ "termer att visas (term1 AND term2 - logiskt konjunktion)"
-
-#~ msgid "Try \"%s --help\" for more information."
-#~ msgstr "Prova \"%s --help\" för mer information."
-
-#~ msgid "%s: no connection to tracker daemon"
-#~ msgstr "%s: ingen anslutning till tracker-demonen"
-
-#~ msgid "Ensure \"tracker-store\" is running before launch this command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kontrollera att \"tracker-store\" har startats innan du kör det här "
-#~ "kommandot."
-
-#~ msgid "%s: internal tracker error: %s"
-#~ msgstr "%s: internt tracker-fel: %s"
-
-#~ msgid "fetching index stats"
-#~ msgstr "hämtar indexstatistik"
-
-#~ msgid "FILE... - manipulate tags on files"
-#~ msgstr "FIL... - manipulera taggar på filer"
-
-#~ msgid "%s: file %s not found"
-#~ msgstr "%s: filen %s hittades inte"
-
-#~ msgid "Directory to exclude from indexing"
-#~ msgstr "Katalog att undanta från indexering"
-
-#~ msgid "Directory to crawl for indexing at start up only"
-#~ msgstr "Katalog att endast genomsöka för indexering vid uppstart"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Value that controls the level of logging. Valid values are 0 (displays/"
-#~ "logs only errors), 1 (minimal), 2 (detailed), and 3 (debug)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Värde som kontrollerar nivån av loggning. Giltiga värden är 0 (visar/"
-#~ "loggar endast fel), 1 (minimal), 2 (detaljerad) och 3 (felsökning)"
-
-#~ msgid "VALUE"
-#~ msgstr "VÄRDE"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Value to use for throttling indexing. Value must be in range 0-99 "
-#~ "(default 0) with lower values increasing indexing speed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Värde att använda för att hastighetsbegränsa indexering. Värdet måste "
-#~ "vara inom intervallet 0-99 (standard är 0) där lägre värden betyder ökad "
-#~ "indexeringshastighet"
-
-#~ msgid "LANG"
-#~ msgstr "SPRÅK"
-
-#~ msgid "Make tracker errors fatal"
-#~ msgstr "Gör fel i tracker till ödesdigra"
-
-#~ msgid "DIRECTORY"
-#~ msgstr "KATALOG"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To include or exclude multiple directories at the same time, join "
-#~ "multiple options like:"
-#~ msgstr ""
-#~ "För att inkludera eller undanta flera kataloger samtidigt kan flera "
-#~ "flaggor sättas samman som:"
-
-#~ msgid "folders"
-#~ msgstr "mappar"
-
-#~ msgid "mailboxes"
-#~ msgstr "postlådor"
-
-#~ msgid " in %d hours and %d minutes"
-#~ msgstr " på %d timmar och %d minuter"
-
-#~ msgid " in %d minutes and %d seconds"
-#~ msgstr " på %d minuter och %d sekunder"
-
-#~ msgid "_Index Only When Idle"
-#~ msgstr "_Indexera endast när overksam"
-
-#~ msgid "_Merge Indexes Only When Idle"
-#~ msgstr "Sa_mmanfoga endast när overksam"
-
-#~ msgid "S_mart Pause"
-#~ msgstr "S_mart paus"
-
-#~ msgid "Auto _Hide"
-#~ msgstr "Dölj a_utomatiskt"
-
-#~ msgid "_Search..."
-#~ msgstr "_Sök..."
-
-#~ msgid "Search:"
-#~ msgstr "Sök:"
-
-#~ msgid "Indexing in progress"
-#~ msgstr "Indexering pågår"
-
-#~ msgid "Paused while on battery power"
-#~ msgstr "Pausad vid batteridrift"
-
-#~ msgid "Paused temporarily"
-#~ msgstr "Pausad temporärt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tracker is now merging indexes which can degrade system performance for "
-#~ "serveral minutes\n"
-#~ "\n"
-#~ "You can pause this by right clicking here"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tracker sammanfogar nu index vilket kan göra ditt system långsamt under "
-#~ "ett par minuter\n"
-#~ "\n"
-#~ "Du kan pausa detta genom att högerklicka här"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your system must be re-indexed for your changes to take effect. Re-index "
-#~ "now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt system måste indexeras om för att dina ändringar ska bli aktiva. "
-#~ "Indexera om nu?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tracker indexer needs to be restarted for your changes to take effect. "
-#~ "Restart now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Trackers indexerare behöver startas om för att dina ändringar ska bli "
-#~ "aktiva. Starta om nu?"
-
-#~ msgid "_Emails"
-#~ msgstr "_E-post"
-
-#~ msgid "<b>File Metadata</b>"
-#~ msgstr "<b>Filmetadata</b>"
-
-#~ msgid "<b>General</b>"
-#~ msgstr "<b>Allmänt</b>"
-
-#~ msgid "Enable Index Throttling"
-#~ msgstr "Aktivera indexeringsbegränsning"
-
-#~ msgid "Normal Mode"
-#~ msgstr "Normalt läge"
-
-#~ msgid "Reduced Memory Mode"
-#~ msgstr "Reducerat minnesläge"
-
-#~ msgid "Start _indexing service automatically"
-#~ msgstr "Starta _indexeringstjänsten automatiskt"
-
-#~ msgid "Start _monitoring service automatically"
-#~ msgstr "Starta ö_vervakningstjänsten automatiskt"
-
-#~ msgid "Turbo Mode"
-#~ msgstr "Turbo-läge"
-
-#~ msgid "_Privacy"
-#~ msgstr "_Integritet"
-
-#~ msgid "gtk-add"
-#~ msgstr "Lägg till"
-
-#~ msgid "Please enter a search term above"
-#~ msgstr "Ange en sökterm ovan"
-
-#~ msgid "Plain text"
-#~ msgstr "Vanlig text"
-
-#~ msgid "_Previous"
-#~ msgstr "_Föregående"
-
-#~ msgid "_Next"
-#~ msgstr "_Nästa"
-
-#~ msgid "Invalid service type: %s\n"
-#~ msgstr "Ogiltig tjänstetyp: %s\n"
-
-#~ msgid "Enables more verbose debug messages"
-#~ msgstr "Aktiverar mera informativa felsökningsmeddelanden"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Value to use for throttling indexing and on battery power . Value must be "
-#~ "in range 0-20 (default 15) with lower values increasing indexing speed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Värde att använda för att hastighetsbegränsa indexering vid "
-#~ "batteridrift . Värdet måste vara inom intervallet 0-20 (standard är 15) "
-#~ "där lägre värden betyder ökad indexeringshastighet"
-
-#~ msgid "Faster indexing, use more memory and CPU. Equivalent to --throttle=0"
-#~ msgstr ""
-#~ "Snabbare indexering, använd mer minne och processor. Likvärdig till --"
-#~ "throttle=0"
-
-#~ msgid "Search all of your documents (using Tracker live), as you type"
-#~ msgstr "Sök i alla dina dokument (med Tracker live), när du skriver"
-
-#~ msgid "See mail %s"
-#~ msgstr "Se på e-postmeddelandet %s"
+#~ "Visa indexeringsprocessen, innehållsstatistik och indexeringstillstånd"
 
-#~ msgid "See more result with t-s-t"
-#~ msgstr "Se fler resultat med t-s-t"
+#~ msgid "Create, list or delete tags for indexed content"
+#~ msgstr "Skapa, lista eller ta bort taggar för indexerat innehåll"
 
-#~ msgid "Search <b>"
-#~ msgstr "Sök <b>"
+#~ msgid "Show the license and version in use"
+#~ msgstr "Visa licensen och versionen som används"
 
-#~ msgid "Slower indexing, use less memory and CPU"
-#~ msgstr "Långsammare indexering, använd mindre minne och processor"
+#~ msgid "'%s' is not a tracker command. See 'tracker --help'"
+#~ msgstr "”%s” är inte ett tracker-kommando. Se ”tracker --help”"
 
-#~ msgid "(stopped)"
-#~ msgstr "(stoppad)"
+#~ msgid "Available tracker commands are:"
+#~ msgstr "Tillgängliga tracker-kommandon är:"
 
-#~ msgid "No Files Found"
-#~ msgstr "Inga filer hittades"
+#~ msgid "Show statistics for current index / data set"
+#~ msgstr "Visa statistik om aktuellt index/ data"
 
-#~ msgid "%d File Found"
+#~ msgid "Could not get basic status for Tracker"
+#~ msgstr "Kunde inte hämta grundläggande statistik för Tracker"
 
-#~ msgid_plural "%d Files Found"
-#~ msgstr[0] "%d fil hittades"
-#~ msgstr[1] "%d filer hittades"
+#~ msgid "Currently indexed"
+#~ msgstr "Indexerade just nu"
 
-#~ msgid "%d file found"
+#~ msgid "Data is still being indexed"
+#~ msgstr "Data indexeras fortfarande"
 
-#~ msgid_plural "%d files found"
-#~ msgstr[0] "%d fil hittades"
-#~ msgstr[1] "%d filer hittades"
+#~ msgid "Estimated %s left"
+#~ msgstr "Uppskattat %s kvar"
 
-#~ msgid "Entry changed called for a non entry option!"
-#~ msgstr "Inmatning ändrad anropad för en icke-inmatningsflagga!"
+#~ msgid "All data miners are idle, indexing complete"
+#~ msgstr "Alla datainsamlare är inaktiva, indexering färdig"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]