[rygel] Updated Norwegian bokmål translation.commit a70c54d59ec0f852752d0d6d0091eedbeb809ea6
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Thu Mar 19 21:08:40 2015 +0100

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  178 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 91 insertions(+), 87 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 6bee356..17b1367 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rygel 3.15.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-09 19:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-09 19:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-19 21:08+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr "Tilstand «%s» utelukker Avbryt"
 #: ../src/librygel-core/rygel-connection-manager.vala:95
 #: ../src/librygel-core/rygel-connection-manager.vala:109
 #: ../src/librygel-core/rygel-connection-manager.vala:126
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:187
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:190
 #: ../src/librygel-renderer/rygel-rendering-control.vala:131
 #: ../src/librygel-server/rygel-content-directory.vala:261
 #: ../src/librygel-server/rygel-content-directory.vala:289
@@ -170,7 +170,7 @@ msgstr "Tilstand «%s» utelukker Avbryt"
 #: ../src/librygel-server/rygel-content-directory.vala:372
 #: ../src/librygel-server/rygel-content-directory.vala:397
 #: ../src/librygel-server/rygel-content-directory.vala:616
-#: ../src/librygel-server/rygel-content-directory.vala:767
+#: ../src/librygel-server/rygel-content-directory.vala:765
 #: ../src/librygel-server/rygel-media-receiver-registrar.vala:61
 msgid "Invalid argument"
 msgstr "Ugyldig argument"
@@ -321,60 +321,63 @@ msgstr "Klarte ikke å spørre etter innholdstype for «%s»"
 msgid ""
 "Your GStreamer installation seems to be missing the \"playbin\" element. The "
 "Rygel GStreamer renderer implementation cannot work without it"
-msgstr "GStreamer-installasjonen din ser ut til å mangle «playbin»-elementet. Rygels 
avspillingsimplementasjon fungerer ikke uten denne"
+msgstr ""
+"GStreamer-installasjonen din ser ut til å mangle «playbin»-elementet. Rygels "
+"avspillingsimplementasjon fungerer ikke uten denne"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:193
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:196
 #: ../src/librygel-renderer/rygel-rendering-control.vala:137
 msgid "Invalid InstanceID"
 msgstr "Ugyldig InstanceID"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:463
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:466
 msgid "Play speed not supported"
 msgstr "Avspillingshastighet ikke støttet"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:481
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:473
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:491
 msgid "Transition not available"
 msgstr "Overgang er ikke tilgjengelig"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:511
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:536
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:566
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:521
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:546
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:576
 msgid "Seek mode not supported"
 msgstr "Søkemodus er ikke støttet"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:517
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:542
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:555
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:580
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:592
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:527
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:552
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:565
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:590
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:602
 msgid "Illegal seek target"
 msgstr "Ulovlig søkemål"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:641
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:651
 msgid "Play mode not supported"
 msgstr "Avspillingsmodus er ikke støttet"
 
 #. FIXME: Return a more sensible error here.
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:717
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:761
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:770
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:833
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:727
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:771
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:780
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:859
 msgid "Resource not found"
 msgstr "Ressurs ikke funnet"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:759
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:769
 #, c-format
 msgid "Problem parsing playlist: %s"
 msgstr "Det oppsto et problem med lesing av spillelisten: %s"
 
 #. TRANSLATORS: first %s is a URI, the second an explanaition of
 #. the error
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:829
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:855
 #, c-format
 msgid "Failed to access resource at %s: %s"
 msgstr "Klarte ikke å aksessere ressurs på %s: %s"
 
-#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:845
+#: ../src/librygel-renderer/rygel-av-transport.vala:871
 msgid "Illegal MIME-type"
 msgstr "Ulovlog MIME-type"
 
@@ -417,34 +420,25 @@ msgstr "Filoverføring finnes ikke"
 msgid "No D-Bus thumbnailer service available"
 msgstr "Ingen D-Bus miniatyrprogram tilgjengelig"
 
-#. Range header was present but invalid
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-byte-seek.vala:49
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-byte-seek.vala:54
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-time-seek.vala:49
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-time-seek.vala:61
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-time-seek.vala:68
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-time-seek.vala:83
-#, c-format
-msgid "Invalid Range '%s'"
-msgstr "Ugyldig område «%s»"
-
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-get.vala:59
-msgid "Invalid Request"
-msgstr "Ugyldig forespørsel"
+#: ../src/librygel-server/rygel-http-get.vala:52
+msgid "Invalid Request (only GET and HEAD supported)"
+msgstr "Ugyldig forespørsel (kun GET og HEAD er støttet)"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-identity-handler.vala:94
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-item-uri.vala:206
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-transcode-handler.vala:58
-msgid "Not found"
-msgstr "Ikke funnet"
+#: ../src/librygel-server/rygel-http-get.vala:60
+msgid " must be 1"
+msgstr "må være 1"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-item-uri.vala:162
+#: ../src/librygel-server/rygel-http-item-uri.vala:152
 #, c-format
 msgid "Invalid URI '%s'"
 msgstr "Ugyldig URI «%s»"
 
+#: ../src/librygel-server/rygel-http-item-uri.vala:192
+msgid "Not found"
+msgstr "Ikke funnet"
+
 #: ../src/librygel-server/rygel-http-post.vala:62
-#: ../src/librygel-server/rygel-import-resource.vala:188
+#: ../src/librygel-server/rygel-import-resource.vala:189
 #, c-format
 msgid "Pushing data to non-empty item '%s' not allowed"
 msgstr "Overføring av data til ikke-tom oppføring «%s» er ikke tillatt"
@@ -465,32 +459,22 @@ msgstr "Klarte ikke å flytte skjult fil %s: %s"
 msgid "Requested item '%s' not found"
 msgstr "Forespurt oppføring «%s» ble ikke funnet"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-resource-handler.vala:83
+#: ../src/librygel-server/rygel-http-resource-handler.vala:86
 #, c-format
 msgid "Couldn't create data source for %s"
 msgstr "Klarte ikke å lage datakilde for %s"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-seek.vala:95
-#, c-format
-msgid "Out Of Range Start '%ld'"
-msgstr "Start utenfor område «%ld»"
-
-#: ../src/librygel-server/rygel-http-seek.vala:99
-#, c-format
-msgid "Out Of Range Stop '%ld'"
-msgstr "Stopp utenfor område «%ld»"
-
 #: ../src/librygel-server/rygel-import-resource.vala:124
 #, c-format
 msgid "Failed to get original URI for '%s': %s"
 msgstr "Klarte ikke å hente original URI for «%s»: %s"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-import-resource.vala:185
+#: ../src/librygel-server/rygel-import-resource.vala:186
 #, c-format
 msgid "URI '%s' invalid for importing contents to"
 msgstr "URI «%s» er ugyldig for import av data"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-import-resource.vala:271
+#: ../src/librygel-server/rygel-import-resource.vala:272
 #, c-format
 msgid "Failed to import file from %s: %s"
 msgstr "Klarte ikke å importere fil fra %s: %s"
@@ -608,39 +592,48 @@ msgstr "Klarte ikke å legge albumbilder for %s: %s"
 msgid "Failed to find media art for %s: %s"
 msgstr "Klarte ikke å finne mediebilder for %s: %s"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-container.vala:64
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-container.vala:67
 msgid "Seeking not supported"
 msgstr "Søk er ikke støttet"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-container.vala:111
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-container.vala:72
+msgid "Speed not supported"
+msgstr "Hastighet er ikke støttet"
+
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-container.vala:123
 msgid "Failed to generate playlist"
 msgstr "Klarte ikke å lage spilleliste"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-container.vala:457
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-container.vala:470
 #, c-format
 msgid "Unknown MediaContainer resource: %s"
 msgstr "Ukjent MediaContainer-ressurs: %s"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-engine.vala:69
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-engine.vala:62
 msgid "No media engine found."
 msgstr "Ingen mediemotor funnet."
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-engine.vala:80
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-engine.vala:73
 msgid "MediaEngine.init was not called. Cannot continue."
 msgstr "MediaEngine.init ble ikke kalt. Kan ikke fortsette."
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-object.vala:282
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-file-item.vala:176
+#, c-format
+msgid "Could not determine protocol for uri %s"
+msgstr "Klarte ikke å bestemme protokoll for %s"
+
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-object.vala:283
 #, c-format
 msgid "Could not determine protocol for %s"
 msgstr "Klarte ikke å bestemme protokoll for %s"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-object.vala:487
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-object.vala:508
 #, c-format
 msgid "Bad URI: %s"
 msgstr "Ugyldig URI: %s"
 
 #. Assume the protocol to be the scheme of the URI
-#: ../src/librygel-server/rygel-media-object.vala:499
+#: ../src/librygel-server/rygel-media-object.vala:520
 #, c-format
 msgid "Failed to probe protocol for URI %s. Assuming '%s'"
 msgstr "Klarte ikke å finne protokoll for URI %s. Antar «%s»"
@@ -768,7 +761,7 @@ msgstr "Ugyldige søkekriterier oppgitt"
 msgid "Failed to search in '%s': %s"
 msgstr "Klarte ikke å søke i «%s»: %s"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-subtitle-manager.vala:85
+#: ../src/librygel-server/rygel-subtitle-manager.vala:92
 msgid "No subtitle available"
 msgstr "Ingen undertekst tilgjengelig"
 
@@ -794,70 +787,81 @@ msgstr "Ingen miniatyr tilgjengelig"
 msgid "No D-Bus thumbnailer available"
 msgstr "Ingen D-Bus miniatyrprogram tilgjengelig"
 
-#: ../src/librygel-server/rygel-transcode-manager.vala:79
-#, c-format
-msgid "No transcoder available for target format '%s'"
-msgstr "Ingen transkoder tilgjengelig for målformat «%s»"
-
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:39
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:44
 #, c-format
 msgid "Could not create GstElement for URI %s"
 msgstr "Kunne ikke lage GstElement for URI %s"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:95
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:71
+#: ../src/media-engines/simple/rygel-simple-data-source.vala:79
+msgid "Playspeed not supported"
+msgstr "Avspillingshastighet ikke støttet"
+
+#. Unknown/unsupported seek type
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:94
+msgid "HTTPSeekRequest type unsupported"
+msgstr "Denne typen HTTPSeekRequest er ikke støttet"
+
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:136
 msgid "Failed to create pipeline"
 msgstr "Klarte ikke å lage rør"
 
 #. static pads? easy!
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:106
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:127
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:147
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:168
 #, c-format
 msgid "Failed to link %s to %s"
 msgstr "Kunne ikke å lenke %s til %s"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:141
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:182
 #, c-format
 msgid "Failed to link pad %s to %s"
 msgstr "Kunne ikke å lenke pad %s til %s"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:196
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:237
 #, c-format
 msgid "Error from pipeline %s: %s"
 msgstr "Feil fra rør %s: %s"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:203
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:244
 #, c-format
 msgid "Warning from pipeline %s: %s"
 msgstr "Advarsel fra rør %s: %s"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:256
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:288
+msgid "Unsupported seek type"
+msgstr "Ikke støttet søketype"
+
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:303
 #, c-format
 msgid "Failed to seek to offsets %lld:%lld"
 msgstr "Klarte ikke å søke til avstand %lld:%lld"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:260
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-data-source.vala:306
 msgid "Failed to seek"
 msgstr "Klarte ikke å søke"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-media-engine.vala:124
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-media-engine.vala:212
 #, c-format
 msgid "Failed to create GStreamer data source for %s: %s"
 msgstr "Klarte ikke å lage GStreamer datakilde for %s: %s"
 
-#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-transcoder.vala:88
+#: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-transcoder.vala:138
 msgid ""
 "Could not create a transcoder configuration. Your GStreamer installation "
 "might be missing a plug-in"
-msgstr "Klarte ikke å lage en konfigurasjon for transkoding. GStreamer-installasjonen din kan mangle et 
tillegg"
+msgstr ""
+"Klarte ikke å lage en konfigurasjon for transkoding. GStreamer-"
+"installasjonen din kan mangle et tillegg"
 
 #: ../src/media-engines/gstreamer/rygel-gst-utils.vala:39
 #, c-format
 msgid "Required element %s missing"
 msgstr "Obligatorisk element %s mangler"
 
-#: ../src/media-engines/simple/rygel-simple-data-source.vala:56
-msgid "Time-based seek not supported"
-msgstr "Tidsbasert søk er ikke støttet"
+#: ../src/media-engines/simple/rygel-simple-data-source.vala:61
+msgid "Only byte-based seek supported"
+msgstr "Kun byte-basert søk er støttet"
 
 #: ../src/plugins/external/rygel-external-plugin-factory.vala:35
 #: ../src/plugins/mpris/rygel-mpris-plugin-factory.vala:35


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]