[evolution] updated Danish translationcommit fbbc4796cb121092550f0cdabd6f5f58d16a42e4
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:  Fri Mar 13 18:57:22 2015 +0100

  updated Danish translation

 po/da.po |11005 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 6710 insertions(+), 4295 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 821f3ba..f72a363 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Danish translation of Evolution
-# Copyright (C) 1998-2013 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 1998-2015 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the evolution package.
 #
 # Keld Simonsen <keld dkuug dk>, 2001-2003.
@@ -14,8 +14,8 @@
 # Morten Bo Johansen <mbj spamcop net>, 2007.
 # Peter Bach <bach peter gmail com>, 2007.
 # Kenneth Nielsen <k nielsen81 gmail com>, 2007-2011, 2014.
-# Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>, 2010, 2013.
 # flemming christensen <fc stromata dk>, 2012, 2013.
+# Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>, 2010, 2013, 2015.
 #
 # BEMÆRK !!!
 # I strengen som er markeret med FORWARD er forward oversat til næste, idet det forventes at det er strengen 
fra gtk som bruges hed. Kontrollér om det er rigtig ved næste opdatering
@@ -44,12 +44,14 @@
 # mailbox -> brevbakke
 # memo -> memo sb., -et, -er. (RO)
 # migrate -> overflytte
+# "On This Computer" -> lokal, lokalt lagret
 # online/offline beholdt i flg. (RO)
 # operation -> handling
 # plain tekst -> almindelig tekst
 # post vb. 1. -> sende til, skrive til (fx "skriv til foo")
 # post vb. 2. -> sende, poste (fx "post brevet")
 # read receipt -> kvittering for at beskeden er blevet åbnet
+# trash -> papirkurv
 # vFolder -> virtuel mappe
 # view -> oversigt (fx "månedsoversigt")
 # message (i betydning e-brev) -> brev (MBJ)
@@ -62,14 +64,14 @@
 # Ordlistekontrol version 1
 #
 # Unmatched directory -> Der er tale om en særlig virtuel søgemappe, hvor der henvises til de breve, som 
ikke rummes i de søgemapper, som brugeren definerer. Her og i evolution-data-server oversat med "Mappen 
umatchede" (flemming)
-#: ../shell/main.c:554
+#: ../shell/main.c:506
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-03-20 21:42+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-20 21:38+0100\n"
-"Last-Translator: Kenneth Nielsen <k nielsen81 gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-13 18:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-13 18:36+0100\n"
+"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Dansk <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -178,24 +180,28 @@ msgid "Unable to perform search."
 msgstr "Kan ikke udføre søgningen."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
+msgid "Failed to refresh address book '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke opdatere adressebogen \"{0}\""
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
 msgid "Would you like to save your changes?"
 msgstr "Vil du gemme dine ændringer?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
 msgid ""
 "You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
 "changes?"
 msgstr "Du har ændret denne kontaktperson. Vil du gemme disse ændringer?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Forkast"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
 msgid "Cannot move contact."
 msgstr "Kan ikke flytte kontaktperson."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
 msgid ""
 "You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
 "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
@@ -203,37 +209,37 @@ msgstr ""
 "Du forsøger at flytte en kontaktperson fra en adressebog til en anden, men "
 "den kan ikke flyttes fra kilden. Vil du gemme en kopi i stedet?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
 msgid ""
 "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
 msgstr ""
 "Billedet du har valgt er stort. Vil du ændre dets størrelse og gemme det?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
 msgid "_Resize"
 msgstr "Ænd_re størrelse"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
 msgid "_Use as it is"
 msgstr "_Brug som det er"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
 msgid "_Do not save"
 msgstr "_Gem ikke"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
 msgid "Unable to save {0}."
 msgstr "Kan ikke gemme {0}."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
 msgstr "Fejl ved gemning af {0} til {1}: {2}"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
 msgid "Address '{0}' already exists."
 msgstr "Adressen \"{0}\" findes allerede."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
 msgid ""
 "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
 "with the same address anyway?"
@@ -241,30 +247,30 @@ msgstr ""
 "En kontaktperson med denne adresse findes allerede. Vil du tilføje et nyt "
 "visitkort med den samme adresse alligevel?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:626
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:723
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30 ../e-util/filter.ui.h:16
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30
 #: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:327
-#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../mail/e-mail-account-manager.c:719
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:373 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:392
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:622 ../mail/mail-config.ui.h:51
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:443
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../e-util/filter.ui.h:16
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:718 ../mail/e-mail-label-manager.c:373
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:396 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:625
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:416
 #: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:557
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:838
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:839
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
 #: ../plugins/templates/templates.c:453
 msgid "_Add"
 msgstr "_Tilføj"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
 msgstr "Nogle adresser eksisterer allerede i denne kontaktliste."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
 msgid ""
 "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
 "you like to add them anyway?"
@@ -272,19 +278,19 @@ msgstr ""
 "Du prøver at tilføje adresser som allerede er en del af denne liste. Ønsker "
 "du at tilføje dem alligevel?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
 msgid "Skip duplicates"
 msgstr "Spring duplikater over"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
 msgid "Add with duplicates"
 msgstr "Tilføj med duplikater"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
 msgstr "Liste \"{0}\" er allerede i denne kontaktliste."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
 msgid ""
 "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
 "to add it anyway?"
@@ -292,23 +298,23 @@ msgstr ""
 "En kontaktliste ved navn \"{0}\" er allerede i denne kontaktliste. Ønsker du "
 "at tilføje den alligevel?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "Kunne ikke slette kontaktperson"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
 msgstr ""
 "Du har ikke tilstrækkelige rettigheder til at slette kontaktpersoner i denne "
 "adressebog."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
 msgid "Cannot add new contact"
 msgstr "Kan ikke tilføje ny kontaktperson"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
 "different address book from the side bar in the Contacts view."
@@ -316,13 +322,13 @@ msgstr ""
 "\"{0}\" er en skrivebeskyttet adressebog og kan ikke ændres. Vælg venligst "
 "en anden adressebog fra sidepanelet i kontakperson-visning."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
 msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
 msgstr ""
 "Kan ikke gemme en kontaktperson idet adressebogen er ved at blive åbnet"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
 msgid ""
 "Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
 "opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
@@ -332,9 +338,9 @@ msgstr ""
 "adressebog."
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:734
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:756
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3037
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:722
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:744
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3087
 msgid "Contact Editor"
 msgstr "Redigering af kontaktperson"
 
@@ -367,81 +373,80 @@ msgid "Full _Name..."
 msgstr "_Fulde navn..."
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
-msgid "_Wants to receive HTML mail"
-msgstr "_Ønsker at modtage breve i HTML-format"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:408
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:749
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1163
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:596
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:980
 msgid "Email"
 msgstr "E-post"
 
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
+msgid "_Wants to receive HTML mail"
+msgstr "_Ønsker at modtage breve i HTML-format"
+
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
 msgid "Telephone"
 msgstr "Telefon"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
-msgid "Instant Messaging"
-msgstr "Kvikbeskeder"
+msgid "SIP Address"
+msgstr "SIP-adresse"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
+msgid "Instant Messaging"
+msgstr "Lynbeskeder"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontaktperson"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
 msgid "_Home Page:"
 msgstr "_Hjemmeside:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1891
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1908
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Kalender:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
 msgid "_Free/Busy:"
 msgstr "_Ledig/optaget:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
 msgid "_Video Chat:"
 msgstr "_Video-samtale:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
 msgid "Home Page:"
 msgstr "Hjemmeside:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
-#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:96
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
+#: ../modules/cal-config-google/e-cal-config-google.c:93
 msgid "Calendar:"
 msgstr "Kalender:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
 msgid "Free/Busy:"
 msgstr "Ledig/optaget:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
 msgid "Video Chat:"
 msgstr "Video-samtale:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
 msgid "_Blog:"
 msgstr "_Blog:"
 
 #. Translators: an accessibility name
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
 msgid "Blog:"
 msgstr "Blog:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
-msgid "Web Addresses"
-msgstr "Web-adresser"
-
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
-msgid "Web addresses"
+msgid "Web Addresses"
 msgstr "Web-adresser"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
@@ -490,8 +495,8 @@ msgid "_Anniversary:"
 msgstr "_Jubilæum:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:692
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2288
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:875
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1996
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Bryllupsdag"
 
@@ -501,8 +506,8 @@ msgstr "Bryllupsdag"
 #. * which, so long as it has an icon. We're just interested in
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:691
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2287 ../shell/main.c:127
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:874
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1995 ../shell/main.c:127
 msgid "Birthday"
 msgstr "Fødselsdag"
 
@@ -535,32 +540,30 @@ msgid "_PO Box:"
 msgstr "_Postboks:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
+#: ../composer/e-composer-from-header.c:123
 msgid "_Address:"
 msgstr "_Adresse:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:371
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:80
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:369
 msgid "Home"
 msgstr "Hjem"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:384
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:79
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:842
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:382
 msgid "Work"
 msgstr "Arbejde"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:367
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:726
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3957
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:83
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:512
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:909
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3034
 msgid "Other"
 msgstr "Anden"
 
@@ -573,167 +576,188 @@ msgid "Notes"
 msgstr "Noter"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1250
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1336 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
-#: ../e-util/e-preferences-window.c:379
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335
+#: ../e-util/e-preferences-window.c:379 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
 #: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1086
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1085
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjælp"
 
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15 ../mail/mail-config.ui.h:35
+msgid "Options"
+msgstr "Indstillinger"
+
 #. This is only shown if the EActivity has a GCancellable.
 #. no flags
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3575
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3683
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:222
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:362
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:621
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:474
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:718
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
 #: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322
-#: ../composer/e-composer-actions.c:204 ../e-util/e-send-options.ui.h:42
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
-#: ../e-util/e-activity-bar.c:299 ../e-util/e-attachment-dialog.c:311
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:464 ../e-util/e-attachment-store.c:545
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:370 ../e-util/e-categories-dialog.c:82
-#: ../e-util/e-category-editor.c:138 ../e-util/e-category-editor.c:208
-#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:101 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:366 ../e-util/e-passwords.c:468
+#: ../composer/e-composer-actions.c:267 ../e-util/e-activity-bar.c:340
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:311 ../e-util/e-attachment-store.c:491
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:635 ../e-util/e-attachment-view.c:370
+#: ../e-util/e-categories-dialog.c:82 ../e-util/e-category-editor.c:138
+#: ../e-util/e-category-editor.c:208 ../e-util/e-charset-combo-box.c:101
+#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:127 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:608 ../e-util/e-html-editor-actions.c:702
+#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:171
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:365 ../e-util/e-passwords.c:470
 #: ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180
 #: ../e-util/e-rule-editor.c:282 ../e-util/e-rule-editor.c:776
-#: ../e-util/e-source-config-dialog.c:375
-#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:348 ../e-util/e-table-config.c:548
-#: ../e-util/e-web-view.c:3092 ../e-util/evolution-source-viewer.c:832
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:42 ../e-util/e-source-config-dialog.c:379
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:350 ../e-util/e-table-config.c:548
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:834 ../e-util/e-web-view.c:3131
 #: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269
-#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:278
-#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:635
-#: ../mail/mail-send-recv.c:717 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:330 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
+#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:317
+#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:738
+#: ../mail/mail-send-recv.c:820 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
 #: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:949
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:278
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:188
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:317
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:900
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:363
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:363
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:285
 #: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
-#: ../plugins/face/face.c:291 ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:593
+#: ../plugins/face/face.c:291
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806
 #: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:189 ../shell/e-shell-content.c:659
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:187 ../shell/e-shell-content.c:659
 #: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70
-#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:623
-#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:232 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
+#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:652
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:729
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:953
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1335 ../smime/gui/e-cert-selector.c:237
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Annullér"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:55
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:624
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:721
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
-#: ../composer/e-composer-actions.c:205 ../composer/e-composer-actions.c:296
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:546
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:370 ../e-util/e-web-view.c:3093
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1277
+#: ../composer/e-composer-actions.c:268 ../composer/e-composer-actions.c:408
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:636
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:369 ../e-util/e-web-view.c:3132
 #: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270
 #: ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:653
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:730
 msgid "_Save"
 msgstr "_Gem"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:599
-msgid "AIM"
-msgstr "AIM"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:56
+msgid "Show Telephone"
+msgstr "Vis telefon"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:602
-msgid "Jabber"
-msgstr "Jabber"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:57
+msgid "Show SIP Address"
+msgstr "Vis SIP-adresse"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:604
-msgid "Yahoo"
-msgstr "Yahoo"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:58
+msgid "Show Instant Messaging"
+msgstr "Vis lynbeskeder"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
-msgid "Gadu-Gadu"
-msgstr "Gadu-Gadu"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:59
+msgid "Show Web Addresses"
+msgstr "Vis webadresser"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:603
-msgid "MSN"
-msgstr "MSN"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:60
+msgid "Show Job section"
+msgstr "Vis jobafsnit"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:601
-msgid "ICQ"
-msgstr "ICQ"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:61
+msgid "Show Miscellaneous"
+msgstr "Vis diverse"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:600
-msgid "GroupWise"
-msgstr "GroupWise"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:62
+msgid "Show Home Mailing Address"
+msgstr "Vis hjemmepostadresse"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:606
-msgid "Skype"
-msgstr "Skype"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:63
+msgid "Show Work Mailing Address"
+msgstr "Vis arbejdspostadresse"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:607
-msgid "Twitter"
-msgstr "Twitter"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:64
+msgid "Show Other Mailing Address"
+msgstr "Vis anden postadresse"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:65
+msgid "Show Notes"
+msgstr "Vis noter"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:271
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1301 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1123
+msgid "_Undo"
+msgstr "_Fortryd"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:259
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300 ../e-util/e-focus-tracker.c:122
 msgid "Undo"
 msgstr "Fortryd"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:278
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308 ../e-util/e-focus-tracker.c:137
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1305
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1109
+msgid "_Redo"
+msgstr "_Omgør"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:266
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1307 ../e-util/e-focus-tracker.c:138
 msgid "Redo"
 msgstr "Omgør"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:298
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
 msgid "Error adding contact"
 msgstr "Fejl ved tilføjelse af kontaktperson"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:330
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:318
 msgid "Error modifying contact"
 msgstr "Fejl ved ændring af kontaktperson"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:350
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:338
 msgid "Error removing contact"
 msgstr "Fejl ved fjernelse af kontaktperson"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:750
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3031
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:738
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3081
 #, c-format
 msgid "Contact Editor - %s"
 msgstr "Redigering af kontaktperson - %s"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3572
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3680
 msgid "Please select an image for this contact"
 msgstr "Vælg venligst et billede til denne kontaktperson"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3576
-#: ../e-util/e-category-editor.c:146 ../plugins/face/face.c:292
-#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:624
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3684
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:489 ../e-util/e-category-editor.c:146
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:609 ../e-util/e-html-editor-actions.c:703
+#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:174 ../plugins/face/face.c:292
+#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:954
 msgid "_Open"
 msgstr "_Åbn"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3577
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3685
 msgid "_No image"
 msgstr "_Intet billede"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3926
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4034
 msgid ""
 "The contact data is invalid:\n"
 "\n"
@@ -741,32 +765,32 @@ msgstr ""
 "Data om kontaktperson er ugyldige:\n"
 "\n"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3932
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4040
 #, c-format
 msgid "'%s' has an invalid format"
 msgstr "\"%s\" har et ugyldigt format"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3940
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4048
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be a future date"
 msgstr "\"%s\" kan ikke være en fremtidig dato"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3948
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4056
 #, c-format
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
 msgstr "%s\"%s\" har et ugyldigt format"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3961
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3975
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4069
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4083
 #, c-format
 msgid "%s'%s' is empty"
 msgstr "%s\"%s\" er tom"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3990
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4098
 msgid "Invalid contact."
 msgstr "Ugyldig kontaktperson."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
@@ -774,23 +798,24 @@ msgstr "Ugyldig kontaktperson."
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3
 #: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-table-config.ui.h:3
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3 ../e-util/e-attachment-dialog.c:313
-#: ../e-util/e-categories-dialog.c:83 ../e-util/e-category-editor.c:209
-#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:102 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
-#: ../e-util/e-passwords.c:469 ../e-util/e-rule-context.c:816
-#: ../e-util/e-rule-editor.c:181 ../e-util/e-rule-editor.c:283
-#: ../e-util/e-rule-editor.c:777 ../e-util/e-source-config-dialog.c:376
-#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:349 ../e-util/e-table-config.c:549
-#: ../mail/e-mail-config-window.c:332 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
-#: ../mail/em-folder-selector.c:279 ../mail/mail-config.ui.h:3
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:313 ../e-util/e-categories-dialog.c:83
+#: ../e-util/e-category-editor.c:209 ../e-util/e-charset-combo-box.c:102
+#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:128 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:381 ../e-util/e-passwords.c:471
+#: ../e-util/e-rule-context.c:816 ../e-util/e-rule-editor.c:181
+#: ../e-util/e-rule-editor.c:283 ../e-util/e-rule-editor.c:777
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-source-config-dialog.c:380
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:351 ../e-util/e-table-config.c:549
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:3 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
+#: ../mail/em-folder-selector.c:43 ../mail/mail-config.ui.h:3
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149
 #: ../mail/mail-vfolder-ui.c:271
 #: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
 #: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422
 #: ../shell/e-shell-content.c:661 ../shell/e-shell-content.c:767
-#: ../shell/main.c:167 ../smime/gui/e-cert-selector.c:233
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
+#: ../shell/main.c:168 ../smime/gui/certificate-manager.c:1336
+#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:238 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
 msgid "_OK"
 msgstr "_O.k."
 
@@ -802,15 +827,15 @@ msgstr "Hurtig tilføjelse af kontaktperson"
 msgid "_Edit Full"
 msgstr "_Redigér alt"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:507
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:505
 msgid "_Full name"
 msgstr "_Fulde navn"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:520
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:518
 msgid "E_mail"
 msgstr "E-_post"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:533
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:531
 msgid "_Select Address Book"
 msgstr "_Vælg adressebog"
 
@@ -918,14 +943,13 @@ msgstr "Fjern en e-postadresse fra listen"
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:5
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:21
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:31 ../e-util/filter.ui.h:18
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:424 ../e-util/e-filter-rule.c:224
-#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:367
-#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:999 ../mail/e-mail-label-manager.c:391
-#: ../mail/em-filter-rule.c:440 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:627
-#: ../mail/mail-config.ui.h:52
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:31 ../e-util/e-attachment-view.c:424
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:225 ../e-util/e-mail-signature-manager.c:367
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:999 ../e-util/filter.ui.h:18
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:391 ../mail/em-filter-rule.c:440
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:630 ../mail/mail-config.ui.h:55
 #: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:567
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:848
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:849
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:807
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:34
 #: ../plugins/templates/templates.c:463
@@ -964,41 +988,254 @@ msgstr "_Nederst"
 msgid "Contact List Members"
 msgstr "Medlemmer af liste over kontaktpersoner"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1486
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1487
 msgid "_Members"
 msgstr "_Medlemmer"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1626
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1627
 msgid "Error adding list"
 msgstr "Fejl ved tilføjelse af liste"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1646
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1647
 msgid "Error modifying list"
 msgstr "Fejl ved ændring af liste"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1666
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1667
 msgid "Error removing list"
 msgstr "Fejl ved fjernelse af liste"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:243
+#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1195
+msgid "Name contains"
+msgstr "Navn indeholder"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1188
+msgid "Email begins with"
+msgstr "E-post-adresse begynder med"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1181
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1611
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:733
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:933
+msgid "Any field contains"
+msgstr "Et felt indeholder"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:94
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:103
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:193
+msgid "evolution address book"
+msgstr "evolution-adressebog"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:149
+msgid "Copy _Email Address"
+msgstr "Kopiér e-post_adresse"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:151
+#: ../e-util/e-web-view.c:307
+msgid "Copy the email address to the clipboard"
+msgstr "Kopiér e-post-adressen til udklipsholderen"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:156
+#: ../e-util/e-web-view.c:312
+msgid "_Send New Message To..."
+msgstr "_Send nyt brev til..."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:158
+#: ../e-util/e-web-view.c:314
+msgid "Send a mail message to this address"
+msgstr "Send et e-brev til denne adresse"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:290
+#: ../e-util/e-web-view.c:999
+#, c-format
+msgid "Click to mail %s"
+msgstr "Klik for at skrive til %s"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:141
+msgid "Open map"
+msgstr "Åbn kort"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:437
+msgid "SIP"
+msgstr "SIP"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:681
+msgid "List Members:"
+msgstr "Listemedlemer:"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:753
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
+msgid "Nickname"
+msgstr "Kælenavn"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:754
+msgid "AIM"
+msgstr "AIM"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:755
+msgid "GroupWise"
+msgstr "GroupWise"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:756
+msgid "ICQ"
+msgstr "ICQ"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:757
+msgid "Jabber"
+msgstr "Jabber"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:758
+msgid "MSN"
+msgstr "MSN"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:759
+msgid "Yahoo"
+msgstr "Yahoo"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:760
+msgid "Gadu-Gadu"
+msgstr "Gadu-Gadu"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:761
+msgid "Skype"
+msgstr "Skype"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:762
+msgid "Twitter"
+msgstr "Twitter"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:819
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
+msgid "Company"
+msgstr "Firma"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:820
+msgid "Department"
+msgstr "Afdeling"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:821
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
+msgid "Office"
+msgstr "Kontor"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:822
+msgid "Profession"
+msgstr "Profession"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:823
+msgid "Position"
+msgstr "Position"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:824
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
+msgid "Manager"
+msgstr "Leder"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:825
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
+msgid "Assistant"
+msgstr "Assistent"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:826
+msgid "Video Chat"
+msgstr "Video-samtale"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:827
+#: ../e-util/e-send-options.c:546
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:181
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:570
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
+msgid "Calendar"
+msgstr "Kalender"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:828
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:115
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
+msgid "Free/Busy"
+msgstr "Ledig/optaget"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:829
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:870
+msgid "Phone"
+msgstr "Telefon"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:830
+msgid "Fax"
+msgstr "Fax"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:832
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:873
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:899
+msgid "Address"
+msgstr "Adresse"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:868
+msgid "Home Page"
+msgstr "Hjemmeside"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:869
+msgid "Web Log"
+msgstr "Weblog"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:871
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
+msgid "Mobile Phone"
+msgstr "Mobiltelefon"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:876
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
+msgid "Spouse"
+msgstr "Ægtefælle"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:886
+msgid "Personal"
+msgstr "Personlig"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:931
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
+msgid "Note"
+msgstr "Note"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1127
+msgid "List Members"
+msgstr "Listemedlemer"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1148
+msgid "Job Title"
+msgstr "Jobtitel"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1189
+msgid "Home page"
+msgstr "Startside"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1199
+msgid "Blog"
+msgstr "Blog"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:261
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Afbrudt"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:345
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:457
 msgid "Merge Contact"
 msgstr "Flet kontaktperson"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:363
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:627
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:475
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:724
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Flet"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:616
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:713
 msgid "Duplicate Contact Detected"
 msgstr "Dublet af kontaktperson fundet"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:674
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:771
 msgid ""
 "The name or email address of this contact already exists\n"
 "in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
@@ -1006,7 +1243,7 @@ msgstr ""
 "Navnet eller e-postadressen for denne kontaktperson eksisterer allerede i "
 "denne mappe. Ønsker du at gemme ændringerne alligevel?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:677
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:774
 msgid ""
 "The name or email address of this contact already exists\n"
 "in this folder. Would you like to add it anyway?"
@@ -1014,41 +1251,134 @@ msgstr ""
 "Navnet eller e-postadressen for denne kontaktperson eksisterer allerede\n"
 "i denne mappe. Vil du tilføje den alligevel?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:692
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:789
 msgid "Changed Contact:"
 msgstr "Ændret kontaktperson:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:694
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:791
 msgid "New Contact:"
 msgstr "Ny kontaktperson:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:733
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:830
 msgid "Conflicting Contact:"
 msgstr "Kontaktperson i konflikt:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:735
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:832
 msgid "Old Contact:"
 msgstr "Gammel kontaktperson:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1150
-msgid "Name contains"
-msgstr "Navn indeholder"
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:121
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
+"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
+"load the address book once in online mode to download its contents."
+msgstr ""
+"Denne adressebog kan ikke åbnes. Dette betyder enten, at bogen ikke er "
+"markeret til offline brug eller ikke er blevet hentet ned til offline brug. "
+"Indlæs venligst bogen i onlinetilstand for at overføre dens indhold."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1143
-msgid "Email begins with"
-msgstr "E-post-adresse begynder med"
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:140
+#, c-format
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
+"and that permissions are set to access it."
+msgstr ""
+"Denne adressebog kan ikke åbnes. Kontrollér venligst at stien %s findes og "
+"at rettigheder er indstillet, så der er adgang til den."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1136
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1770
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:790
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:989
-msgid "Any field contains"
-msgstr "Et felt indeholder"
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:153
+msgid ""
+"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
+"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
+msgstr ""
+"Denne udgave af Evolution har ikke LDAP-understøttelse indbygget. For at "
+"bruge LDAP i Evolution, skal der være installeret en Evolutionpakke med LDAP "
+"indbygget."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:162
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
+"was entered, or the server is unreachable."
+msgstr ""
+"Denne adressebog kan ikke åbnes. Dette betyder enten, at du har angivet en "
+"ukorrekt adresse, eller at serveren ikke kan nås."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:172
+msgid "Detailed error message:"
+msgstr "Detaljeret fejlbesked:"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:211
+msgid ""
+"More cards matched this query than either the server is \n"
+"configured to return or Evolution is configured to display.\n"
+"Please make your search more specific or raise the result limit in\n"
+"the directory server preferences for this address book."
+msgstr ""
+"Flere kort matchede denne forespørgsel end enten serveren er\n"
+"konfigureret til at returnere eller Evolution er konfigureret at vise.\n"
+"Gør din søgning mere specifik eller forøg resultatgrænsen i\n"
+"katalogserverens indstillinger for denne adressebog."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:218
+msgid ""
+"The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
+"configured for this address book. Please make your search\n"
+"more specific or raise the time limit in the directory server\n"
+"preferences for this address book."
+msgstr ""
+"Udførelsen af denne forespørgsel overskred serverens tidsgrænse eller den "
+"tidsgrænse, som er konfigureret for denne adressebog. Gør din søgning mere "
+"specifik eller forøg tidsgrænsen i katalogserverens indstillinger for denne "
+"adressebog."
+
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:226
+#, c-format
+msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
+msgstr "Motoren for denne adressebog kunne ikke fortolke forespørgslen. %s"
+
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
+#, c-format
+msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
+msgstr ""
+"Motoren for denne adressebog nægtede at gennemføre denne forespørgsel. %s"
+
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:237
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:243
+#, c-format
+msgid "This query did not complete successfully. %s"
+msgstr "Denne forespørgsel blev ikke fuldført korrekt. %s"
+
+#. This is a filename. Translators take note.
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:265
+msgid "card.vcf"
+msgstr "card.vcf"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:316
+msgid "Select Address Book"
+msgstr "Vælg adressebog"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:398
+msgid "list"
+msgstr "liste"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:587
+msgid "Move contact to"
+msgstr "Flyt kontaktperson til"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:589
+msgid "Copy contact to"
+msgstr "Kopiér kontaktperson til"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:592
+msgid "Move contacts to"
+msgstr "Flyt kontaktpersoner til"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:594
+msgid "Copy contacts to"
+msgstr "Kopiér kontaktpersoner til"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:162
 msgid "No contacts"
@@ -1086,7 +1416,7 @@ msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "Indsæt markerede kontaktpersoner fra udklipsholderen"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:666
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:950
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:995
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Slet de valgte kontaktpersoner"
 
@@ -1122,16 +1452,16 @@ msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
 msgstr "Er du sikker på, at du vil slette denne kontaktpersonen (%s)?"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1331
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1243
-#: ../e-util/e-categories-editor.c:282 ../e-util/e-focus-tracker.c:740
-#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:803
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:737
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1022
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1593
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:844
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1561
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:944 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:10
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1242 ../e-util/e-focus-tracker.c:785
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:805
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:736
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1067
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1434
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:788
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1621
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:943
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1659 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:10
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slet"
 
@@ -1171,11 +1501,6 @@ msgstr "Fornavn"
 msgid "Family Name"
 msgstr "Efternavn"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:598
-msgid "Nickname"
-msgstr "Kælenavn"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
 msgid "Email 2"
 msgstr "E-post 2"
@@ -1228,11 +1553,6 @@ msgstr "Fax hjemme"
 msgid "ISDN Phone"
 msgstr "ISDN-telefon"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:689
-msgid "Mobile Phone"
-msgstr "Mobiltelefon"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:21
 msgid "Other Phone"
 msgstr "Anden telefon"
@@ -1267,20 +1587,10 @@ msgstr "Telex"
 msgid "TTYTDD"
 msgstr "TTYTTD"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:651
-msgid "Company"
-msgstr "Firma"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:35
 msgid "Unit"
 msgstr "Enhed"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:653
-msgid "Office"
-msgstr "Kontor"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:37
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
@@ -1291,16 +1601,6 @@ msgstr "Titel"
 msgid "Role"
 msgstr "Rolle"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:656
-msgid "Manager"
-msgstr "Leder"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:657
-msgid "Assistant"
-msgstr "Assistent"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:41
 msgid "Web Site"
 msgstr "Websted"
@@ -1317,34 +1617,57 @@ msgstr "Journal"
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategorier"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:693
-msgid "Spouse"
-msgstr "Ægtefælle"
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:33
+msgid "Open"
+msgstr "Åbn"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:748
-msgid "Note"
-msgstr "Note"
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:159
+msgid "Contact List: "
+msgstr "Kontaktliste: "
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:160
+msgid "Contact: "
+msgstr "Kontaktperson: "
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:375
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:187
+msgid "evolution minicard"
+msgstr "evolution minivisitkort"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:35
+msgid "New Contact"
+msgstr "Ny kontaktperson"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:36
+msgid "New Contact List"
+msgstr "Ny kontaktliste"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:176
+#, c-format
+msgid "current address book folder %s has %d card"
+msgid_plural "current address book folder %s has %d cards"
+msgstr[0] "aktuel adressebogs-mappe %s har %d kort"
+msgstr[1] "aktuel adressebogs-mappe %s har %d kort"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:377
 msgid "Contacts Map"
 msgstr "Kort over kontaktpersoner"
 
 #. Zoom-in button
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:410
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:412
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zoom _ind"
 
 #. Zoom-out button
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:418
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2226
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:420
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2360
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zoom _ud"
 
 #. Search button
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:448
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1021
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:450
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2102
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:195
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1020
 msgid "_Find"
 msgstr "_Søg"
 
@@ -1406,283 +1729,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Der findes ingen objekter at vise i denne oversigt."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:92
-msgid "Work Email"
-msgstr "E-post / arbejde"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:93
-msgid "Home Email"
-msgstr "E-post / hjemme"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:94
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:827
-msgid "Other Email"
-msgstr "Anden E-post"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:94
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:103
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:193
-msgid "evolution address book"
-msgstr "evolution-adressebog"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:35
-msgid "New Contact"
-msgstr "Ny kontaktperson"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:36
-msgid "New Contact List"
-msgstr "Ny kontaktliste"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:176
-#, c-format
-msgid "current address book folder %s has %d card"
-msgid_plural "current address book folder %s has %d cards"
-msgstr[0] "aktuel adressebogs-mappe %s har %d kort"
-msgstr[1] "aktuel adressebogs-mappe %s har %d kort"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:33
-msgid "Open"
-msgstr "Åbn"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:159
-msgid "Contact List: "
-msgstr "Kontaktliste: "
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:160
-msgid "Contact: "
-msgstr "Kontaktperson: "
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:187
-msgid "evolution minicard"
-msgstr "evolution minivisitkort"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:149
-msgid "Copy _Email Address"
-msgstr "Kopiér e-post_adresse"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:151
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:427 ../e-util/e-web-view.c:304
-msgid "Copy the email address to the clipboard"
-msgstr "Kopiér e-post-adressen til udklipsholderen"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:156
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:432 ../e-util/e-web-view.c:309
-msgid "_Send New Message To..."
-msgstr "_Send nyt brev til..."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:158
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:434 ../e-util/e-web-view.c:311
-msgid "Send a mail message to this address"
-msgstr "Send et e-brev til denne adresse"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:290
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:969 ../e-util/e-web-view.c:992
-#, c-format
-msgid "Click to mail %s"
-msgstr "Klik for at skrive til %s"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:136
-msgid "Open map"
-msgstr "Åbn kort"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:535
-msgid "List Members:"
-msgstr "Listemedlemer:"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:652
-msgid "Department"
-msgstr "Afdeling"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:654
-msgid "Profession"
-msgstr "Profession"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:655
-msgid "Position"
-msgstr "Position"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:658
-msgid "Video Chat"
-msgstr "Video-samtale"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:659
-#: ../e-util/e-send-options.c:545
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:215
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:244
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:590
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
-msgid "Calendar"
-msgstr "Kalender"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:660
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:115
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
-msgid "Free/Busy"
-msgstr "Ledig/optaget"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:661
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:688
-msgid "Phone"
-msgstr "Telefon"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:662
-msgid "Fax"
-msgstr "Fax"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:663
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:690
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:716
-msgid "Address"
-msgstr "Adresse"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:686
-msgid "Home Page"
-msgstr "Hjemmeside"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:687
-msgid "Web Log"
-msgstr "Weblog"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
-msgid "Personal"
-msgstr "Personlig"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:944
-msgid "List Members"
-msgstr "Listemedlemer"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:965
-msgid "Job Title"
-msgstr "Jobtitel"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1006
-msgid "Home page"
-msgstr "Startside"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1016
-msgid "Blog"
-msgstr "Blog"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:121
-msgid ""
-"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
-"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
-"load the address book once in online mode to download its contents."
-msgstr ""
-"Denne adressebog kan ikke åbnes. Dette betyder enten, at bogen ikke er "
-"markeret til offline brug eller ikke er blevet hentet ned til offline brug. "
-"Indlæs venligst bogen i online tilstand for at overføre dens indhold."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:140
-#, c-format
-msgid ""
-"This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
-"and that permissions are set to access it."
-msgstr ""
-"Denne adressebog kan ikke åbnes. Kontrollér venligst at stien %s findes og "
-"at rettigheder er indstillet, så der er adgang til den."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:153
-msgid ""
-"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
-"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
-msgstr ""
-"Denne udgave af Evolution har ikke LDAP-understøttelse indbygget. For at "
-"bruge LDAP i Evolution, skal der være installeret en Evolutionpakke med LDAP "
-"indbygget."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:162
-msgid ""
-"This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
-"was entered, or the server is unreachable."
-msgstr ""
-"Denne adressebog kan ikke åbnes. Dette betyder enten, at du har angivet en "
-"ukorrekt adresse, eller at serveren ikke kan nås."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:172
-msgid "Detailed error message:"
-msgstr "Detaljeret fejlbesked:"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:211
-msgid ""
-"More cards matched this query than either the server is \n"
-"configured to return or Evolution is configured to display.\n"
-"Please make your search more specific or raise the result limit in\n"
-"the directory server preferences for this address book."
-msgstr ""
-"Flere kort matchede denne forespørgsel end enten serveren er\n"
-"konfigureret til at returnere eller Evolution er konfigureret at vise.\n"
-"Gør din søgning mere specifik eller forøg resultatgrænsen i\n"
-"katalogserverens indstillinger for denne adressebog."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:218
-msgid ""
-"The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
-"configured for this address book. Please make your search\n"
-"more specific or raise the time limit in the directory server\n"
-"preferences for this address book."
-msgstr ""
-"Udførelsen af denne forespørgsel overskred serverens tidsgrænse eller den "
-"tidsgrænse, som er konfigureret for denne adressebog. Gør din søgning mere "
-"specifik eller forøg tidsgrænsen i katalogserverens indstillinger for denne "
-"adressebog."
-
-#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:226
-#, c-format
-msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
-msgstr "Motoren for denne adressebog kunne ikke fortolke forespørgslen. %s"
-
-#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
-#, c-format
-msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
-msgstr ""
-"Motoren for denne adressebog nægtede at gennemføre denne forespørgsel. %s"
-
-#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:237
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:243
-#, c-format
-msgid "This query did not complete successfully. %s"
-msgstr "Denne forespørgsel blev ikke fuldført korrekt. %s"
-
-#. This is a filename. Translators take note.
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:265
-msgid "card.vcf"
-msgstr "card.vcf"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:316
-msgid "Select Address Book"
-msgstr "Vælg adressebog"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:398
-msgid "list"
-msgstr "liste"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:587
-msgid "Move contact to"
-msgstr "Flyt kontaktperson til"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:589
-msgid "Copy contact to"
-msgstr "Kopiér kontaktperson til"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:592
-msgid "Move contacts to"
-msgstr "Flyt kontaktpersoner til"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:594
-msgid "Copy contacts to"
-msgstr "Kopiér kontaktpersoner til"
-
 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:746
 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:548
 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:249
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:439
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:934
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:973 ../shell/shell.error.xml.h:1
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:430
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:925
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:964 ../shell/shell.error.xml.h:1
 msgid "Importing..."
 msgstr "Importerer..."
 
@@ -1728,47 +1780,47 @@ msgstr "Evolution vCard-importør"
 
 #. Uncomment next if it is successful to get total number if pages in list view
 #. * g_object_get (operation, "n-pages", &n_pages, NULL)
-#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:763
+#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:874
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Side %d"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:58
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:54
 msgid "Specify the output file instead of standard output"
 msgstr "Angiv outputfil i stedet for standard ud"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:59
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:55
 msgid "OUTPUTFILE"
 msgstr "OUTPUTFIL"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:62
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:58
 msgid "List local address book folders"
 msgstr "Vis lokale adressebogmapper"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:65
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
 msgid "Show cards as vcard or csv file"
 msgstr "Vis kontakter som vcard eller csv-fil"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:66
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:62
 msgid "[vcard|csv]"
 msgstr "[vcard|csv]"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:133
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:111
 msgid ""
 "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
 msgstr ""
 "Fejl i argumenter på kommandolinjen - benyt argumentet --help for at få "
 "hjælp."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:147
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:125
 msgid "Only support csv or vcard format."
 msgstr "Understøt kun csv- eller vcard-format."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:178
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:156
 msgid "Unhandled error"
 msgstr "Fejl der ikke blev håndteret"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:624
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:635
 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
 msgid "Can not open file"
 msgstr "Kan ikke åbne filen"
@@ -1778,6 +1830,124 @@ msgstr "Kan ikke åbne filen"
 msgid "Failed to open client '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke åbne klient \"%s\": %s"
 
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:36
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Work Email"
+msgstr "Arbejds-e-post"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:37
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Home Email"
+msgstr "Hjemme-e-post"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:38
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Other Email"
+msgstr "Anden e-post"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:44
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Work SIP"
+msgstr "Arbejds-SIP"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:45
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Home SIP"
+msgstr "Hjemme-SIP"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:46
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Other SIP"
+msgstr "Anden SIP"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:74
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "AIM"
+msgstr "AIM"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:75
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Jabber"
+msgstr "Jabber"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:76
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Yahoo"
+msgstr "Yahoo"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:77
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Gadu-Gadu"
+msgstr "Gadu-Gadu"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:78
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "MSN"
+msgstr "MSN"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:79
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "ICQ"
+msgstr "ICQ"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:80
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "GroupWise"
+msgstr "GroupWise"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:81
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Skype"
+msgstr "Skype"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:82
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Twitter"
+msgstr "Twitter"
+
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:83
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Google Talk"
+msgstr "Google Talk"
+
+#. To Translators:
+#. * if an email address type is not one of the predefined types,
+#. * this generic label is used instead of one of the predefined labels.
+#.
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:126
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Email"
+msgstr "E-post"
+
+#. To Translators:
+#. * if a SIP address type is not one of the predefined types,
+#. * this generic label is used instead of one of the predefined labels.
+#. * SIP=Session Initiation Protocol, used for voice over IP
+#.
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:173
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "SIP"
+msgstr "SIP"
+
+#. To Translators:
+#. * if an IM address type is not one of the predefined types,
+#. * this generic label is used instead of one of the predefined labels.
+#. * IM=Instant Messaging
+#.
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:216
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "IM"
+msgstr "IM"
+
+#. To Translators:
+#. * if a phone number type is not one of the predefined types,
+#. * this generic label is used instead of one of the predefined labels.
+#.
+#: ../addressbook/util/eab-book-util.c:271
+msgctxt "addressbook-label"
+msgid "Phone"
+msgstr "Telefon"
+
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:105
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
@@ -1818,19 +1988,18 @@ msgstr "_Udsæt"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1322
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1321
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:32 ../e-util/filter.ui.h:17
-#: ../e-util/e-categories-editor.c:278
-#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:357
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:728 ../mail/e-mail-browser.c:170
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:382 ../mail/mail-config.ui.h:56
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:32
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1132
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:357 ../e-util/filter.ui.h:17
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:727 ../mail/e-mail-browser.c:170
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:382 ../mail/mail-config.ui.h:59
 #: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:562
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:843
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:594
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:844
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
-#: ../plugins/templates/templates.c:458 ../shell/e-shell-window-actions.c:1072
+#: ../plugins/templates/templates.c:458 ../shell/e-shell-window-actions.c:1071
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:13
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_edigér"
@@ -1839,16 +2008,16 @@ msgstr "R_edigér"
 msgid "_Print"
 msgstr "_Udskriv"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6 ../e-util/e-alert-dialog.c:165
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6 ../e-util/e-alert-dialog.c:164
 msgid "_Dismiss"
 msgstr "_Forkast"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1835
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1845
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1844
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1854
 #: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:249
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1503
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1614
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1516
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1627
 msgid "Location:"
 msgstr "Sted:"
 
@@ -1863,71 +2032,71 @@ msgstr "Udsæt_tid:"
 #. Translators: This is the last part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 ../e-util/filter.ui.h:8
-#: ../e-util/e-interval-chooser.c:142
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:351
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:143 ../e-util/filter.ui.h:8
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:326
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
 msgid "days"
 msgstr "dage"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:11
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/filter.ui.h:7
-#: ../e-util/e-interval-chooser.c:140
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:141 ../e-util/filter.ui.h:7
 msgid "hours"
 msgstr "timer"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:12
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:6
-#: ../e-util/e-interval-chooser.c:138
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:139 ../e-util/filter.ui.h:6
 #: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:526
 msgid "minutes"
 msgstr "minutter"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1678
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1815
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1687
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1824
 msgid "No summary available."
 msgstr "Intet tilgængeligt sammendrag."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1687
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1689
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1696
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1698
 msgid "No description available."
 msgstr "Ingen tilgængelig beskrivelse."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1697
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1706
 msgid "No location information available."
 msgstr "Ingen tilgængelig stedinformation."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1702
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1806
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2147
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1711
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1815
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2156
 msgid "Evolution Reminders"
 msgstr "Evolution-påmindelser"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1746
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1755
 #, c-format
 msgid "You have %d reminder"
 msgid_plural "You have %d reminders"
 msgstr[0] "Du har %d påmindelse"
 msgstr[1] "Du har %d påmindelser"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1965
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1974
 msgid "Warning"
 msgstr "Advarsel"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1966 ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1975 ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
 #: ../mail/mail.error.xml.h:139
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:114
 msgid "_No"
 msgstr "_Nej"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1967 ../mail/mail.error.xml.h:138
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1976 ../mail/mail.error.xml.h:138
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:115
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Ja"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1971
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1980
 #, c-format
 msgid ""
 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
@@ -1944,7 +2113,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Er du sikker på, at du vil køre dette program?"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1986
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1995
 msgid "Do not ask me about this program again."
 msgstr "Spørg mig ikke om dette program igen."
 
@@ -1953,7 +2122,7 @@ msgid "invalid time"
 msgstr "ugyldig tidsangivelse"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:69 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:369
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:69 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
 #: ../calendar/gui/misc.c:103
 #, c-format
 msgid "%d hour"
@@ -1962,7 +2131,7 @@ msgstr[0] "%d time"
 msgstr[1] "%d timer"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:75 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:375
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:75 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:388
 #: ../calendar/gui/misc.c:109
 #, c-format
 msgid "%d minute"
@@ -1973,7 +2142,7 @@ msgstr[1] "%d minutter"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:79 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:381
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:79 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:394
 #: ../calendar/gui/misc.c:113
 #, c-format
 msgid "%d second"
@@ -2337,7 +2506,7 @@ msgstr "Fejl ved indlæsning af kalenderen \"{0}\""
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
-msgstr "Kalenderen er ikke markeret til brug i offline tilstand."
+msgstr "Kalenderen er ikke markeret til brug i offlinetilstand."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
 msgid "Cannot save event"
@@ -2369,7 +2538,7 @@ msgstr "Fejl ved indlæsning af opgavelisten \"{0}\""
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
 msgid "The task list is not marked for offline usage."
-msgstr "Opgavelisten er ikke markeret til brug i offline tilstand."
+msgstr "Opgavelisten er ikke markeret til brug i offlinetilstand."
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
@@ -2382,64 +2551,188 @@ msgstr "Memolisten er ikke markeret til offline brug."
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
+msgid "Failed to open calendar '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke åbne kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
+msgid "Failed to open memo list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke åbne memolisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
+msgid "Failed to open task list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke åbne opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:93
+msgid "Failed to create an event in the calendar '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke oprette en begivenhed i kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
+msgid "Failed to create a memo in the memo list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke oprette et memo i memolisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:97
+msgid "Failed to create a task in the task list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke oprette en opgave i opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:99
+msgid "Failed to modify an event in the calendar '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke ændre en begivenhed i kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:101
+msgid "Failed to modify a memo in the memo list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke ændre et memo i memolisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:103
+msgid "Failed to modify a task in the task list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke ændre en opgave i opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:105
+msgid "Failed to delete an event in the calendar '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke slette en begivenhed i kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:107
+msgid "Failed to delete a memo in the memo list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke slette et memo i memolisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:109
+msgid "Failed to delete a task in the task list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke slette en opgave i opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:111
+msgid "Failed to update an event in the calendar '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke opdatere en begivenhed i kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:113
+msgid "Failed to update a memo in the memo list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke opdatere et memo i memolisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:115
+msgid "Failed to update a task in the task list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke opdatere en opgave i opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:117
+msgid "Failed to send an event to the calendar '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke sende en begivenhed til kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:119
+msgid "Failed to send a memo to the memo list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke sende et memo til memolisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:121
+msgid "Failed to send a task to the task list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke sende en opgave til opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:123
+msgid "Error creating view for the calendar '{0}'"
+msgstr "Fejl ved oprettelse af visning for kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:125
+msgid "Error creating view for the task list '{0}'"
+msgstr "Fejl ved oprettelse af visning for opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:127
+msgid "Error creating view for the memo list '{0}'"
+msgstr "Fejl ved oprettelse af visning for memolisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:129
 msgid "Failed to copy an event into the calendar '{0}'"
 msgstr "Kunne ikke kopiere en begivenhed ind i kalenderen \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:131
 msgid "Failed to copy a task into the task list '{0}'"
 msgstr "Kunne ikke kopiere en opgave ind i opgavelisten \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:133
 msgid "Failed to copy a memo into the memo list '{0}'"
 msgstr "Kunne ikke kopiere et memo ind i memolisten \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:93
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:135
 msgid "Failed to move an event into the calendar '{0}'"
 msgstr "Kunne ikke flytte en begivenhed ind i kalenderen \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:137
 msgid "Failed to move a task into the task list '{0}'"
 msgstr "Kunne ikke flytte en opgave ind i opgavelisten \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:97
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:139
 msgid "Failed to move a memo into the memo list '{0}'"
 msgstr "Kunne ikke flytte et memo ind i memolisten \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:99
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:141
 msgid "Copying an event into the calendar '{0}'"
 msgstr "Kopierer en begivenhed ind i kalenderen \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:101
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:143
 msgid "Copying a task into the task list '{0}'"
 msgstr "Kopierer en opgave ind i opgavelisten \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:103
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:145
 msgid "Copying a memo into the memo list '{0}'"
 msgstr "Kopierer et memo ind i memolisten \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:105
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:147
 msgid "Moving an event into the calendar '{0}'"
 msgstr "Flytter en begivenhed ind i kalenderen \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:107
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:149
 msgid "Moving a task into the task list '{0}'"
 msgstr "Flytter en opgave ind i opgavelisten \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:109
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:151
 msgid "Moving a memo into the memo list '{0}'"
 msgstr "Flytter et memo ind i memolisten \"{0}\""
 
+#. Translators: {0} is the name of the calendar.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:153
+msgid "Failed to refresh calendar '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke opdatere kalenderen \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the task list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:155
+msgid "Failed to refresh task list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke opdatere opgavelisten \"{0}\""
+
+#. Translators: {0} is the name of the memo list.
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:157
+msgid "Failed to refresh memo list '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke opdatere memolisten \"{0}\""
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:158
+msgid "Failed to make an occurrence movable"
+msgstr "Kunne ikke gøre en hændelse _flytbar"
+
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
@@ -2449,18 +2742,20 @@ msgid "Summary"
 msgstr "Sammendrag"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/em-filter-i18n.h:55
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/filtertypes.xml.in.h:2
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:2 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:2
 msgid "contains"
 msgstr "indeholder"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/em-filter-i18n.h:56
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/filtertypes.xml.in.h:3
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:3 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:3
 msgid "does not contain"
 msgstr "indeholder ikke"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:7 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:527
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:527 ../e-util/e-table-config.ui.h:7
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
@@ -2475,35 +2770,37 @@ msgid "Classification"
 msgstr "Klassificering"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/em-filter-i18n.h:75
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/filtertypes.xml.in.h:4
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:4 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:4
 msgid "is"
 msgstr "er"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:73
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/filtertypes.xml.in.h:5
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:5 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:5
 msgid "is not"
 msgstr "er ikke"
 
 #. To Translators: This is task classification
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:249 ../calendar/gui/e-cal-model.c:453
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:460 ../calendar/gui/e-task-table.c:546
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:246 ../calendar/gui/e-cal-model.c:278
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:285 ../calendar/gui/e-task-table.c:498
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
 msgid "Public"
 msgstr "Offentlig"
 
 #. To Translators: This is task classification
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:250 ../calendar/gui/e-cal-model.c:462
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:547 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:247 ../calendar/gui/e-cal-model.c:287
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:499 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
 msgid "Private"
 msgstr "Privat"
 
 #. To Translators: This is task classification
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:251 ../calendar/gui/e-cal-model.c:464
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:548 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:7
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:248 ../calendar/gui/e-cal-model.c:289
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:500 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:116 ../e-util/e-send-options.ui.h:7
 msgid "Confidential"
 msgstr "Fortroligt"
 
@@ -2527,24 +2824,27 @@ msgid "Location"
 msgstr "Sted"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 ../e-util/e-categories-selector.c:326
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 ../e-util/e-categories-selector.c:327
 msgid "Category"
 msgstr "Kategori"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:203
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:157
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:46 ../mail/searchtypes.xml.in.h:48
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:49
 msgid "Attachments"
 msgstr "Brevdele"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/em-filter-i18n.h:18
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/filtertypes.xml.in.h:47
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:49 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:50
 msgid "Exist"
 msgstr "Eksisterer"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/em-filter-i18n.h:16
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/filtertypes.xml.in.h:48
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:50 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:51
 msgid "Do Not Exist"
 msgstr "Eksisterer ikke"
 
@@ -2586,22 +2886,22 @@ msgid "Edit Reminder"
 msgstr "Rediger påmindelse"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:896
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:411
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:424
 msgid "Pop up an alert"
 msgstr "Vis en advarsel"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:897
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:407
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
 msgid "Play a sound"
 msgstr "Afspil en lyd"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:898
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:419
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:432
 msgid "Run a program"
 msgstr "Kør et program"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:899
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:415
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:428
 msgid "Send an email"
 msgstr "Send et brev"
 
@@ -2655,10 +2955,6 @@ msgstr "_Gentag påmindelsen"
 msgid "extra times every"
 msgstr "ekstra gange hver"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15 ../mail/mail-config.ui.h:32
-msgid "Options"
-msgstr "Indstillinger"
-
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
 msgid "Custom _message"
 msgstr "Tilpasset _brev"
@@ -2697,7 +2993,7 @@ msgstr "Handling/udløser"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:1
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:28
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:63
 msgid "Reminders"
 msgstr "Påmindelser"
 
@@ -2753,273 +3049,278 @@ msgstr "%s Du har ikke gjort ændringer. Opdater redigering?"
 msgid "Could not save attachments"
 msgstr "Kunne ikke gemme bilag"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:626
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:625
 msgid "Could not update object"
 msgstr "Kunne ikke opdatere objekt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:760
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:759
 msgid "Edit Appointment"
 msgstr "Redigér aftale"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:767
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:766
 #, c-format
 msgid "Meeting - %s"
 msgstr "Møde - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:769
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:768
 #, c-format
 msgid "Appointment - %s"
 msgstr "Aftale - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:774
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
 msgstr "Tildelt opgave - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:777
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:776
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
 msgstr "Opgave - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:782
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:781
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
 msgstr "Memo - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:798
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:797
 msgid "No Summary"
 msgstr "Intet sammendrag"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:919
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:918
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Behold oprindelige element?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1082
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1110
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1081
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1109
 msgid "Unable to synchronize with the server"
 msgstr "Kan ikke synkronisere med serveren"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1222
+#. == Button box ==
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1221
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:116
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:310
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:29
-#: ../composer/e-composer-actions.c:275
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:307
+#: ../composer/e-composer-actions.c:387 ../e-util/e-html-editor-dialog.c:196
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:295
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:551 ../e-util/e-preferences-window.c:388
 #: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:207 ../mail/e-mail-browser.c:126
 #: ../mail/em-folder-properties.c:418 ../mail/em-subscription-editor.c:1714
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:256
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:343 ../shell/e-shell-window-actions.c:909
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1182
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:342 ../shell/e-shell-window-actions.c:908
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:2064
 msgid "_Close"
 msgstr "_Luk"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1224
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1223
 msgid "Close the current window"
 msgstr "Luk det aktive vindue"
 
 #. copy menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1229 ../e-util/e-focus-tracker.c:730
-#: ../e-util/e-text.c:2085 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:452
-#: ../e-util/e-web-view.c:336 ../mail/e-mail-browser.c:133
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:930
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1228 ../e-util/e-focus-tracker.c:775
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1088 ../e-util/e-text.c:2089
+#: ../e-util/e-web-view.c:339 ../mail/e-mail-browser.c:133
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:929
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiér"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1231 ../e-util/e-focus-tracker.c:174
-#: ../e-util/e-focus-tracker.c:230 ../e-util/e-focus-tracker.c:731
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:454 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1295
-#: ../e-util/e-web-view.c:338 ../e-util/e-web-view.c:1307
-#: ../mail/e-mail-browser.c:135 ../shell/e-shell-window-actions.c:932
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230 ../e-util/e-focus-tracker.c:175
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:231 ../e-util/e-focus-tracker.c:284
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:776 ../e-util/e-web-view.c:341
+#: ../e-util/e-web-view.c:1328 ../mail/e-mail-browser.c:135
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:931
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopier det valgte"
 
 #. cut menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1236 ../e-util/e-focus-tracker.c:725
-#: ../e-util/e-text.c:2071 ../mail/e-mail-browser.c:140
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:937
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235 ../e-util/e-focus-tracker.c:770
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1095 ../e-util/e-text.c:2075
+#: ../mail/e-mail-browser.c:140 ../shell/e-shell-window-actions.c:936
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klip u_d"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1238 ../e-util/e-focus-tracker.c:167
-#: ../e-util/e-focus-tracker.c:223 ../e-util/e-focus-tracker.c:726
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1289 ../e-util/e-web-view.c:1301
-#: ../mail/e-mail-browser.c:142 ../shell/e-shell-window-actions.c:939
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../e-util/e-focus-tracker.c:168
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:224 ../e-util/e-focus-tracker.c:278
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:771 ../e-util/e-web-view.c:1322
+#: ../mail/e-mail-browser.c:142 ../shell/e-shell-window-actions.c:938
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klip det markerede ud"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1245 ../e-util/e-focus-tracker.c:188
-#: ../e-util/e-focus-tracker.c:244 ../e-util/e-focus-tracker.c:741
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:946
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1244 ../e-util/e-focus-tracker.c:189
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:245 ../e-util/e-focus-tracker.c:786
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:945
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Slet det markerede"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1252
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1251
 msgid "View help"
 msgstr "Vis hjælp"
 
 #. paste menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1257 ../e-util/e-focus-tracker.c:735
-#: ../e-util/e-text.c:2097 ../mail/e-mail-browser.c:147
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:965
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1256 ../e-util/e-focus-tracker.c:780
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1102 ../e-util/e-text.c:2101
+#: ../mail/e-mail-browser.c:147 ../shell/e-shell-window-actions.c:964
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Indsæt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1259 ../e-util/e-focus-tracker.c:181
-#: ../e-util/e-focus-tracker.c:237 ../e-util/e-focus-tracker.c:736
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1301 ../e-util/e-web-view.c:1313
-#: ../mail/e-mail-browser.c:149 ../shell/e-shell-window-actions.c:967
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1258 ../e-util/e-focus-tracker.c:182
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:238 ../e-util/e-focus-tracker.c:290
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:781 ../e-util/e-web-view.c:1334
+#: ../mail/e-mail-browser.c:149 ../shell/e-shell-window-actions.c:966
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Indsæt fra udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1264
-#: ../composer/e-composer-actions.c:329 ../mail/e-mail-reader.c:2128
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1160
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1174
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1263
+#: ../composer/e-composer-actions.c:441 ../mail/e-mail-reader.c:2262
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1205
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1219
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Udskriv..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1271 ../mail/e-mail-reader.c:2135
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1167
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1801
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:821
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1020
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1270 ../mail/e-mail-reader.c:2269
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1212
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1642
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:764
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:964
 msgid "Pre_view..."
 msgstr "Forhånds_visning..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1280
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1279
 msgid "Save current changes"
 msgstr "Gem nuværende ændringer"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1285
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:316
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1284
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:304
 msgid "Save and Close"
 msgstr "Gem og luk"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1287
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1286
 msgid "Save current changes and close editor"
 msgstr "Gem de aktuelle ændringer og luk redigeringsprogrammet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292 ../e-util/e-focus-tracker.c:745
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:462 ../e-util/e-web-view.c:346
-#: ../mail/e-mail-browser.c:154 ../shell/e-shell-window-actions.c:1042
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1291 ../e-util/e-focus-tracker.c:790
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1116 ../e-util/e-web-view.c:349
+#: ../mail/e-mail-browser.c:154 ../shell/e-shell-window-actions.c:1041
 msgid "Select _All"
 msgstr "Markér _alt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1294 ../e-util/e-focus-tracker.c:195
-#: ../e-util/e-focus-tracker.c:251 ../e-util/e-focus-tracker.c:746
-#: ../mail/e-mail-browser.c:156 ../shell/e-shell-window-actions.c:1044
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1293 ../e-util/e-focus-tracker.c:196
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:252 ../e-util/e-focus-tracker.c:791
+#: ../mail/e-mail-browser.c:156 ../shell/e-shell-window-actions.c:1043
 msgid "Select all text"
 msgstr "Vælg hele teksten"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1315
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1314
 msgid "_Classification"
 msgstr "K_lassificering"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1329
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:321 ../mail/e-mail-browser.c:163
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1079
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1328
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1139
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:309 ../mail/e-mail-browser.c:163
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1078
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1343
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1342
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1160
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Indsæt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1350
-#: ../composer/e-composer-actions.c:319
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
+#: ../composer/e-composer-actions.c:431
 msgid "_Options"
 msgstr "_Indstillinger"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1357 ../mail/e-mail-browser.c:177
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1121 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1356
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1181 ../mail/e-mail-browser.c:177
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1121
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1649 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1367
-#: ../composer/e-composer-actions.c:268
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1366
+#: ../composer/e-composer-actions.c:380
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "_Bilag..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1369
-#: ../composer/e-composer-actions.c:270 ../e-util/e-attachment-view.c:412
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1368
+#: ../composer/e-composer-actions.c:382 ../e-util/e-attachment-view.c:412
 msgid "Attach a file"
 msgstr "Vedlæg en fil"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1377
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1376
 msgid "_Categories"
 msgstr "_Kategorier"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1379
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1378
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "Slå visning af kategorier fra/til"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1385
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1384
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "Tids_zone"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1387
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1386
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "Slå visning af Tidszone-feltet fra/til"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1396
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1395
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "Of_fentlig"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1398
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1397
 msgid "Classify as public"
 msgstr "Klassificér som offentlig"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1403
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1402
 msgid "_Private"
 msgstr "_Privat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1405
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1404
 msgid "Classify as private"
 msgstr "Klassificér som privat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1410
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1409
 msgid "_Confidential"
 msgstr "_Fortroligt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1412
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1411
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "Klassificér som fortroligt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1420
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1419
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "_Rolle-felt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1422
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1421
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "Slå visning af Rolle-feltet fra/til"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1428
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1427
 msgid "_RSVP"
 msgstr "_RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1430
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1429
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "Slå visning af RSVP-feltet fra/til"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1436
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1435
 msgid "_Status Field"
 msgstr "_Status-felt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1438
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1437
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "Slå visning af Status-feltet fra/til"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1444
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1443
 msgid "_Type Field"
 msgstr "_Type-felt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1446
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1445
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "Slå visning af deltagertype fra/til"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2233
-#: ../composer/e-composer-actions.c:487
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2232
+#: ../composer/e-composer-actions.c:665
 msgid "Attach"
 msgstr "Vedlæg"
 
@@ -3032,7 +3333,7 @@ msgstr ""
 "ankommer"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3748
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:120
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:121
 msgid "attachment"
 msgstr "bilag"
 
@@ -3045,21 +3346,25 @@ msgstr "Kan ikke bruge nuværende version!"
 msgid "Validation error: %s"
 msgstr "Valideringsfejl: %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:120
-msgid "Could not open destination"
-msgstr "Kunne ikke åbne mål"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:130
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:129
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1940
 msgid "Destination is read only"
 msgstr "Mål er skrivebeskyttet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:172
-msgid "Cannot create object"
-msgstr "Kan ikke oprette objekt"
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:209
+#, c-format
+msgid "Copying events to the calendar '%s'"
+msgstr "Kopierer begivenheder til kalenderen \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:215
+#, c-format
+msgid "Copying memos to the memo list '%s'"
+msgstr "Kopierer memoer til memolisten \"%s\""
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:203
-msgid "Could not open source"
-msgstr "Kunne ikke åbne kilde"
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:221
+#, c-format
+msgid "Copying tasks to the task list '%s'"
+msgstr "Kopierer opgaver til opgavelisten \"%s\""
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:215
 msgid "_Delete this item from all other recipient's mailboxes?"
@@ -3069,70 +3374,6 @@ msgstr "_Slet dette element fra alle øvrige modtageres brevbakker?"
 msgid "_Retract comment"
 msgstr "_Tilbagetræk kommentar"
 
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:54
-#, c-format
-msgid "The event could not be deleted due to a dbus error: %s"
-msgstr "Begivenheden kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
-
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:58
-#, c-format
-msgid "The task could not be deleted due to a dbus error: %s"
-msgstr "Opgaven kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
-
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:62
-#, c-format
-msgid "The memo could not be deleted due to a dbus error: %s"
-msgstr "Memoet kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
-
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:66
-#, c-format
-msgid "The item could not be deleted due to a dbus error: %s"
-msgstr "Punktet kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:73
-msgid "The event could not be deleted because permission was denied"
-msgstr "Begivenheden kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:76
-msgid "The task could not be deleted because permission was denied"
-msgstr "Opgaven kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:79
-msgid "The memo could not be deleted because permission was denied"
-msgstr "Memoet kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:82
-msgid "The item could not be deleted because permission was denied"
-msgstr "Punktet kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
-
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:90
-#, c-format
-msgid "The event could not be deleted due to an error: %s"
-msgstr "Begivenheden kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
-
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:94
-#, c-format
-msgid "The task could not be deleted due to an error: %s"
-msgstr "Opgaven kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
-
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:98
-#, c-format
-msgid "The memo could not be deleted due to an error: %s"
-msgstr "Memoet kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
-
-#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:102
-#, c-format
-msgid "The item could not be deleted due to an error: %s"
-msgstr "Punktet kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
-
 #: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:1
 msgid "Enter Delegate"
 msgstr "Indtast delegat"
@@ -3194,7 +3435,7 @@ msgstr "_Ledig/optaget"
 msgid "Query free / busy information for the attendees"
 msgstr "Forespørg om deltagere er ledige eller optagede"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:306 ../calendar/gui/print.c:3496
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:306 ../calendar/gui/print.c:3486
 msgid "Appointment"
 msgstr "Aftale"
 
@@ -3223,7 +3464,7 @@ msgstr ""
 "Begivenheden kan ikke redigeres fuldt ud, fordi du ikke er organisatoren"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:650
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3171
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3178
 msgid "This event has reminders"
 msgstr "Denne begivenhed har påmindelser"
 
@@ -3232,78 +3473,78 @@ msgstr "Denne begivenhed har påmindelser"
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "Or_ganisator:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1302
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1309
 msgid "Event with no start date"
 msgstr "Begivenhed uden startdato"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1305
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1312
 msgid "Event with no end date"
 msgstr "Begivenhed uden slutdato"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1483
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1490
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:732
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1030
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1032
 msgid "Start date is wrong"
 msgstr "Startdatoen er forkert"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1494
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1501
 msgid "End date is wrong"
 msgstr "Slutdatoen er forkert"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1518
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1525
 msgid "Start time is wrong"
 msgstr "Starttiden er forkert"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1526
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1533
 msgid "End time is wrong"
 msgstr "Sluttiden er forkert"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1690
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1697
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:771
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1084
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1086
 msgid "An organizer is required."
 msgstr "En organisator er påkrævet."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1725
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1119
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1732
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1121
 msgid "At least one attendee is required."
 msgstr "Mindst en deltager er nødvendig."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1931
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1938
 msgid "_Delegatees"
 msgstr "_Delegerede"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1933
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1940
 msgid "Atte_ndees"
 msgstr "D_eltagere"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3451
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3458
 #, c-format
 msgid "%d day before appointment"
 msgid_plural "%d days before appointment"
 msgstr[0] "%d dag før aftalen"
 msgstr[1] "%d dage før aftalen"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3457
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3464
 #, c-format
 msgid "%d hour before appointment"
 msgid_plural "%d hours before appointment"
 msgstr[0] "%d time før aftalen"
 msgstr[1] "%d timer før aftalen"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3463
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3470
 #, c-format
 msgid "%d minute before appointment"
 msgid_plural "%d minutes before appointment"
 msgstr[0] "%d minut før aftale"
 msgstr[1] "%d minutter før aftale"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3484
-msgid "Customize"
-msgstr "Tilpas"
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3491
+msgid "Custom"
+msgstr "Tilpasset"
 
 #. Translators: "None" for "No reminder set"
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3491
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3498
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
@@ -3346,6 +3587,8 @@ msgstr "_Sted:"
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:29
 #: ../e-util/e-attachment-dialog.c:356
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:558
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:367
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Beskrivelse:"
 
@@ -3368,7 +3611,7 @@ msgstr "Beskrivelse af begivenhed"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:33
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:547
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:549
 msgid "Atte_ndees..."
 msgstr "D_eltagere..."
 
@@ -3376,10 +3619,6 @@ msgstr "D_eltagere..."
 msgid "_Reminder"
 msgstr "_Påmindelse"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:31
-msgid "Custom Reminder:"
-msgstr "Tilpasset påmindelse:"
-
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:1
 msgid "January"
 msgstr "Januar"
@@ -3433,11 +3672,11 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "Vælg dato"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1378
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1219
 msgid "Select _Today"
 msgstr "Vælg _dagen i dag"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:105 ../calendar/gui/print.c:3500
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:105 ../calendar/gui/print.c:3490
 msgid "Memo"
 msgstr "Memo"
 
@@ -3458,10 +3697,11 @@ msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Memo kan ikke redigeres fuldt ud, fordi du ikke er organisatoren"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1166
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:201
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:218
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:48 ../mail/em-filter-i18n.h:52
-#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:65
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:202
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:219
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:48 ../mail/message-list.etspec.h:9
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:11 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:11
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:64
 msgid "To"
 msgstr "Til"
 
@@ -3766,8 +4006,8 @@ msgstr "Påmind _kun nye deltagere"
 msgid "_Send Options"
 msgstr "_Afsendelsesindstillinger"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:148 ../calendar/gui/print.c:3498
-#: ../e-util/e-send-options.c:552
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:148 ../calendar/gui/print.c:3488
+#: ../e-util/e-send-options.c:553
 msgid "Task"
 msgstr "Opgave"
 
@@ -3800,76 +4040,76 @@ msgstr ""
 "Opgaven kan ikke redigeres, idet den valgte opgaveliste ikke understøtter "
 "tildelte opgaver"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1011
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1013
 msgid "Due date is wrong"
 msgstr "Forfaldsdatoen er forkert"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1179
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1204
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1181
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1206
 msgid "Completed date is wrong"
 msgstr "Fuldførelsesdato er forkert"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:336
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:572 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:309
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:338
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:524 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:313
 msgid "High"
 msgstr "Høj"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:10
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:338
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1665 ../calendar/gui/e-task-table.c:573
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:340
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1643 ../calendar/gui/e-task-table.c:525
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../e-util/e-send-options.ui.h:5
-#: ../mail/message-list.c:308
+#: ../mail/message-list.c:312
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:340
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:574 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:307
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:342
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:526 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:311
 msgid "Low"
 msgstr "Lav"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:575 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:527 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:1
 msgid "Undefined"
 msgstr "Udefineret"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:16
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:321
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:323
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:310
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:552 ../calendar/gui/e-task-table.c:213
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:228 ../calendar/gui/e-task-table.c:655
-#: ../calendar/gui/print.c:3582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:552 ../calendar/gui/e-task-table.c:207
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:222 ../calendar/gui/e-task-table.c:607
+#: ../calendar/gui/print.c:3573 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
 msgid "Not Started"
 msgstr "Ikke startet"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:18
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:313
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:312
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:554
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:635 ../calendar/gui/e-task-table.c:215
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:230 ../calendar/gui/e-task-table.c:656
-#: ../calendar/gui/print.c:3585
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:635 ../calendar/gui/e-task-table.c:209
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:224 ../calendar/gui/e-task-table.c:608
+#: ../calendar/gui/print.c:3576
 msgid "In Progress"
 msgstr "I gang"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:20
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:314
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:316
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:314
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:556
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:217 ../calendar/gui/e-task-table.c:232
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:657 ../calendar/gui/print.c:3588
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:211 ../calendar/gui/e-task-table.c:226
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:609 ../calendar/gui/print.c:3579
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:379
 msgid "Completed"
@@ -3877,11 +4117,11 @@ msgstr "Fuldført"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:22
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:317
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:319
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:316
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:558 ../calendar/gui/e-task-table.c:219
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:234 ../calendar/gui/e-task-table.c:658
-#: ../calendar/gui/print.c:3591 ../mail/mail-send-recv.c:855
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:558 ../calendar/gui/e-task-table.c:213
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:228 ../calendar/gui/e-task-table.c:610
+#: ../calendar/gui/print.c:3582 ../mail/mail-send-recv.c:958
 msgid "Canceled"
 msgstr "Afbrudt"
 
@@ -3917,56 +4157,56 @@ msgstr "K_lassificering:"
 msgid "_Web Page:"
 msgstr "_Hjemmeside:"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:281
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:284
 msgid "New Appointment"
 msgstr "Ny aftale"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:282
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:285
 msgid "New All Day Event"
 msgstr "Ny heldagsbegivenhed"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:283
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:286
 msgid "New Meeting"
 msgstr "Nyt møde"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:284
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:287
 msgid "Go to Today"
 msgstr "Gå til dags dato"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:285
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:288
 msgid "Go to Date"
 msgstr "Gå til dato"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:297
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:234
 msgid "It has reminders."
 msgstr "Den har påmindelser."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:300
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:237
 msgid "It has recurrences."
 msgstr "Den er tilbagevendende."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:303
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:240
 msgid "It is a meeting."
 msgstr "Det er et møde."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:310
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:247
 #, c-format
 msgid "Calendar Event: Summary is %s."
 msgstr "Kalenderbegivenhed: Sammendrag er %s."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:313
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:250
 msgid "Calendar Event: It has no summary."
 msgstr "Kalenderbegivenhed: Den har intet sammendrag."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:336
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:273
 msgid "calendar view event"
 msgstr "begivenhed i kalenderoversigt"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:568
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:505
 msgid "Grab Focus"
 msgstr "Tag fokus"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:111 ../calendar/gui/ea-week-view.c:110
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:107 ../calendar/gui/ea-week-view.c:107
 #, c-format
 msgid "It has %d event."
 msgid_plural "It has %d events."
@@ -3975,89 +4215,33 @@ msgstr[1] "Den har %d begivenheder."
 
 #. To translators: Here, "It" is either like "Work Week View: July
 #. 10th - July 14th, 2006." or "Day View: Thursday July 13th, 2006."
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:118 ../calendar/gui/ea-week-view.c:113
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:114 ../calendar/gui/ea-week-view.c:110
 msgid "It has no events."
 msgstr "Den har ingen begivenheder."
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:126
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:121
 #, c-format
 msgid "Work Week View: %s. %s"
 msgstr "Arbejdsugeoversigt: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:133
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:128
 #, c-format
 msgid "Day View: %s. %s"
 msgstr "Dagsoversigt: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:167
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:157
 msgid "calendar view for a work week"
 msgstr "kalenderoversigt for en arbejdsuge"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:169
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:159
 msgid "calendar view for one or more days"
 msgstr "kalenderoversigt for en eller flere dage"
 
 #: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:266
-#: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:293
+#: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:295
 msgid "a table to view and select the current time range"
 msgstr "en tabel til at vise og vælge det nuværende tidsinterval"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:47
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:55
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1107
-msgid "Gnome Calendar"
-msgstr "Gnome-kalenderen"
-
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:206
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1190
-msgid "%A %d %b %Y"
-msgstr "%A, %d. %b %Y"
-
-#. strftime format %a = abbreviated weekday name, %d = day of month,
-#. * %b = abbreviated month name. Don't use any other specifiers.
-#. strftime format %a = abbreviated weekday name,
-#. * %d = day of month, %b = abbreviated month name.
-#. * You can change the order but don't change the
-#. * specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:210 ../calendar/gui/e-day-view.c:2796
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:858
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:218
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1194
-msgid "%a %d %b"
-msgstr "%a %d. %b"
-
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:213
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:219
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:222
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1197
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1203
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1206
-msgid "%a %d %b %Y"
-msgstr "%a, %d. %b %Y"
-
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:241
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:249
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:256
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:259
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1223
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1234
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1241
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1244
-msgid "%d %b %Y"
-msgstr "%d %b %Y"
-
-#. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated month name.
-#. * Don't use any other specifiers.
-#. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
-#. * month name. You can change the order but don't
-#. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:246 ../calendar/gui/e-day-view.c:2812
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:862
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:232
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1230
-msgid "%d %b"
-msgstr "%d %b"
-
 #: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:150
 msgid "Jump button"
 msgstr "Hopknap"
@@ -4067,7 +4251,7 @@ msgid "Click here, you can find more events."
 msgstr "Klik her, for at finde flere begivenheder."
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d days before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:357 ../calendar/gui/misc.c:97
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370 ../calendar/gui/misc.c:97
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
@@ -4075,84 +4259,84 @@ msgstr[0] "%d dag"
 msgstr[1] "%d dage"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d weeks before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:363
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
 #, c-format
 msgid "%d week"
 msgid_plural "%d weeks"
 msgstr[0] "%d uge"
 msgstr[1] "%d uger"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:425
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:438
 msgid "Unknown action to be performed"
 msgstr "Ukendt handling som skal udføres"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:440
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:453
 #, c-format
 msgid "%s %s before the start of the appointment"
 msgstr "%s %s før aftalen starter"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:446
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:459
 #, c-format
 msgid "%s %s after the start of the appointment"
 msgstr "%s %s efter aftalen er startet"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:453
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:466
 #, c-format
 msgid "%s at the start of the appointment"
 msgstr "%s ved aftalens start"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:465
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:478
 #, c-format
 msgid "%s %s before the end of the appointment"
 msgstr "%s %s før aftalen slutter"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:471
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:484
 #, c-format
 msgid "%s %s after the end of the appointment"
 msgstr "%s %s efter aftalens slutning"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:478
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:491
 #, c-format
 msgid "%s at the end of the appointment"
 msgstr "%s ved aftalens slutning"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s is an absolute time, e.g. "10:00AM"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:502
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:515
 #, c-format
 msgid "%s at %s"
 msgstr "%s ved %s"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound". "Trigger types" are absolute or relative dates
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:510
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:523
 #, c-format
 msgid "%s for an unknown trigger type"
 msgstr "%s for en ukendt udløsertype"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:119
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:114
 #, c-format
 msgid "Month View: %s. %s"
 msgstr "Månedsoversigt: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:124
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:119
 #, c-format
 msgid "Week View: %s. %s"
 msgstr "Ugeoversigt: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:158
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:148
 msgid "calendar view for a month"
 msgstr "kalenderoversigt for en måned"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:160
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:150
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "kalenderoversigt for en eller flere uger"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:222 ../e-util/e-filter-rule.c:757
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:222 ../e-util/e-filter-rule.c:758
 #: ../mail/e-mail-config-page.c:125
 msgid "Untitled"
 msgstr "Unavngiven"
@@ -4161,52 +4345,55 @@ msgstr "Unavngiven"
 msgid "Categories:"
 msgstr "Kategorier:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:262
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:264
 msgid "Summary:"
 msgstr "Sammendrag:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:271
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:273
 msgid "Start Date:"
 msgstr "Startdato:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:283
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:285
 msgid "End Date:"
 msgstr "Slutdato:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:297
 msgid "Due Date:"
 msgstr "Forfaldsdato:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1506
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1623
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:309
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1636
 msgid "Status:"
 msgstr "Status:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:334
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:336
 msgid "Priority:"
 msgstr "Prioritet:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:359
-#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:671
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:361
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:670
 msgid "Description:"
 msgstr "Beskrivelse:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:390
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:392
 msgid "Web Page:"
 msgstr "Hjemmeside:"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-selector.c:356
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1096
+#: ../calendar/gui/e-cal-data-model.c:1608
+#, c-format
+msgid "Creating view for calendar '%s'"
+msgstr "Opretter visning for kalenderen \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-data-model.c:1612
 #, c-format
-msgid "Copying an event into the calendar %s"
-msgstr "Kopierer en begivenhed ind i kalenderen %s"
+msgid "Creating view for task list '%s'"
+msgstr "Opretter visning for opgavelisten \"%s\""
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-selector.c:357
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1095
+#: ../calendar/gui/e-cal-data-model.c:1616
 #, c-format
-msgid "Moving an event into the calendar %s"
-msgstr "Flytter en begivenhed ind i kalenderen %s"
+msgid "Creating view for memo list '%s'"
+msgstr "Opretter visning for memolisten \"%s\""
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:1
 msgid "Click to add a task"
@@ -4221,7 +4408,7 @@ msgstr "Startdato"
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
 #: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:585
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:158
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
@@ -4229,7 +4416,7 @@ msgstr "Type"
 msgid "Completion date"
 msgstr "Fuldførelsesdato"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:857
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:960
 msgid "Complete"
 msgstr "Fuldført"
 
@@ -4251,11 +4438,12 @@ msgstr "Prioritet"
 #. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
 #. * Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:4011
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3088
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:695
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:49
-#: ../mail/message-list.etspec.h:1
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/filtertypes.xml.in.h:34
+#: ../mail/message-list.etspec.h:1 ../mail/searchtypes.xml.in.h:36
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:36
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -4272,37 +4460,51 @@ msgstr "Oprettet"
 msgid "Last modified"
 msgstr "Sidst ændret"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:448
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:411
 msgid "Cut selected events to the clipboard"
 msgstr "Klip markerede begivenheder til udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:454
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:417
 msgid "Copy selected events to the clipboard"
 msgstr "Kopier markerede begivenheder til udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:460
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:423
 msgid "Paste events from the clipboard"
 msgstr "Indsæt begivenheder fra udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:466
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:429
 msgid "Delete selected events"
 msgstr "Slet valgte begivenheder"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:486 ../calendar/gui/e-memo-table.c:182
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:269
-msgid "Deleting selected objects"
-msgstr "Sletter de valgte objekter"
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:810
+msgid "Pasted text doesn't contain valid iCalendar data"
+msgstr "Indsat tekst indeholder ikke gyldige iCalendar-data"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:648 ../calendar/gui/e-memo-table.c:877
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1175
-msgid "Updating objects"
-msgstr "Opdaterer objekter"
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:821 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1540
+msgid "Default calendar not found"
+msgstr "Standardkalender ikke fundet"
+
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:826 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1543
+msgid "Default memo list not found"
+msgstr "Standardmemoliste ikke fundet"
+
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:831 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1546
+msgid "Default task list not found"
+msgstr "Standardopgaveliste ikke fundet"
+
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:918
+msgid "No suitable component found"
+msgstr "Ingen passende komponent fundet"
+
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:988
+msgid "Pasting iCalendar data"
+msgstr "Indsætter iCalendar-data"
 
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display
 #. * "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2094 ../calendar/gui/e-memo-table.c:552
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:839
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1791 ../calendar/gui/e-memo-table.c:495
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:796
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
 msgstr "Organisator: %s <%s>"
@@ -4310,25 +4512,65 @@ msgstr "Organisator: %s <%s>"
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in
 #. * organizer.value.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2098 ../calendar/gui/e-memo-table.c:557
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:843
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1795 ../calendar/gui/e-memo-table.c:500
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:800
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Organisator: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2114
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2664 ../calendar/gui/print.c:3536
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1811
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2663 ../calendar/gui/print.c:3527
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Sted: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2145
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1851
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Tid: %s %s"
 
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2228
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2235
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2242
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2245
+msgid "%d %b %Y"
+msgstr "%d %b %Y"
+
+#. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated month name.
+#. * Don't use any other specifiers.
+#. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
+#. * month name. You can change the order but don't
+#. * change the specifiers or add anything.
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2233 ../calendar/gui/e-day-view.c:2943
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:230
+msgid "%d %b"
+msgstr "%d %b"
+
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2255
+msgid "%A %d %b %Y"
+msgstr "%A, %d. %b %Y"
+
+#. strftime format %a = abbreviated weekday name, %d = day of month,
+#. * %b = abbreviated month name. Don't use any other specifiers.
+#. strftime format %a = abbreviated weekday name,
+#. * %d = day of month, %b = abbreviated month name.
+#. * You can change the order but don't change the
+#. * specifiers or add anything.
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2259 ../calendar/gui/e-day-view.c:2927
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:216
+msgid "%a %d %b"
+msgstr "%a %d. %b"
+
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2262
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2268
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2271
+msgid "%a %d %b %Y"
+msgstr "%a, %d. %b %Y"
+
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:5
 msgid "Start Date"
@@ -4338,77 +4580,99 @@ msgstr "Startdato"
 msgid "End Date"
 msgstr "Slutdato"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:466 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:291 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232 ../calendar/gui/print.c:1250
 #: ../calendar/gui/print.c:1267 ../e-util/e-charset.c:51
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3510
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6097
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3607
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6197
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:99
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukendt"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1667
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1183 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:586
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1209
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:361
+#, c-format
+msgid "Source with UID '%s' not found"
+msgstr "Kilde med UID \"%s\" ikke fundet"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1267 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:184
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1325
+msgid "Creating an event"
+msgstr "Opretter en begivenhed"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1271 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:188
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1329
+msgid "Creating a memo"
+msgstr "Opretter et memo"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1275 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:192
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1333
+msgid "Creating a task"
+msgstr "Opretter en opgave"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1645
 msgid "Recurring"
 msgstr "Tilbagevendende"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1669
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1647
 msgid "Assigned"
 msgstr "Tildelt"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1671 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1165
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1649 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1139
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:208
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:176 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1023
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1671 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1165
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1649 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1139
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:188
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3952
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3029
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6085
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6185
 msgid "Accepted"
 msgstr "Accepteret"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3953
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3030
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6091
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6191
 msgid "Declined"
 msgstr "Afslået"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3954
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3031
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:527
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:529
 msgid "Tentative"
 msgstr "Forsøgsvis"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3955
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3032
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6094
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6194
 msgid "Delegated"
 msgstr "Uddelegeret"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3956
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3033
 msgid "Needs action"
 msgstr "Kræver handling"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:124
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:630
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:123
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582
 msgid "Free"
 msgstr "Ledig"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:127
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:528 ../calendar/gui/e-task-table.c:631
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:126
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:530 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
 msgid "Busy"
 msgstr "Optaget"
 
@@ -4428,17 +4692,184 @@ msgctxt "cal-task-status"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
+# hvadenten det er en statusbesked (ændrer lige nu en begivenhed) eller en "sådan gør du"-besked (ofte kendt 
fra information), burde denne formulering være o.k.
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:283
+msgid "Modifying an event"
+msgstr "Ændring af begivenhed"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:287
+msgid "Modifying a memo"
+msgstr "Ændring af memo"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:291
+msgid "Modifying a task"
+msgstr "Ændring af opgave"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:387
+msgid "Removing an event"
+msgstr "Fjernelse af begivenhed"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:391
+msgid "Removing a memo"
+msgstr "Fjernelse af memo"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:395
+msgid "Removing a task"
+msgstr "Fjernelse af opgave"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:484
+#, c-format
+msgid "Deleting an event"
+msgid_plural "Deleting %d events"
+msgstr[0] "Sletter en begivenhed"
+msgstr[1] "Sletter %d begivenheder"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:488
+#, c-format
+msgid "Deleting a memo"
+msgid_plural "Deleting %d memos"
+msgstr[0] "Sletter et memo"
+msgstr[1] "Sletter %d memoer"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:492
+#, c-format
+msgid "Deleting a task"
+msgid_plural "Deleting %d tasks"
+msgstr[0] "Sletter en opgave"
+msgstr[1] "Sletter %d opgaver"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:692
+#, c-format
+msgid "Pasting an event"
+msgid_plural "Pasting %d events"
+msgstr[0] "Indsætter en begivenhed"
+msgstr[1] "Indsætter %d begivenheder"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:707
+#, c-format
+msgid "Pasting a memo"
+msgid_plural "Pasting %d memos"
+msgstr[0] "Indsætter et memo"
+msgstr[1] "Indsætter %d memoer"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:722
+#, c-format
+msgid "Pasting a task"
+msgid_plural "Pasting %d tasks"
+msgstr[0] "Indsætter en opgave"
+msgstr[1] "Indsætter %d opgaver"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:820
+msgid "Updating an event"
+msgstr "Opdaterer en begivenhed"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:824
+msgid "Updating a memo"
+msgstr "Opdaterer et memo"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:828
+msgid "Updating a task"
+msgstr "Opdaterer en opgave"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:933
+#, c-format
+msgid "Getting events to purge in the calendar '%s'"
+msgstr "Henter begivenheder som skal slettes i kalenderen \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:937
+#, c-format
+msgid "Getting memos to purge in the memo list '%s'"
+msgstr "Henter memoer som skal slettes i memolisten \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:941
+#, c-format
+msgid "Getting tasks to purge in the task list '%s'"
+msgstr "Henter opgaver som skal slettes i opgavelisten \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:962
+#, c-format
+msgid "Purging events in the calendar '%s'"
+msgstr "Sletter begivenheder i kalenderen \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:966
+#, c-format
+msgid "Purging memos in the memo list '%s'"
+msgstr "Sletter memoer i memolisten \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:970
+#, c-format
+msgid "Purging tasks in the task list '%s'"
+msgstr "Sletter opgaver fra opgavelisten \"%s\""
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1068
+msgid "Purging events"
+msgstr "Sletter begivenheder"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1072
+msgid "Purging memos"
+msgstr "Sletter memoer"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1076
+msgid "Purging tasks"
+msgstr "Sletter opgaver"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1178
+msgid "Expunging completed tasks"
+msgstr "Tømmer udførte opgaver"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2034
+#, c-format
+msgid "Moving an event"
+msgid_plural "Moving %d events"
+msgstr[0] "Flytter en begivenhed"
+msgstr[1] "Flytter %d begivenheder"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2035
+#, c-format
+msgid "Copying an event"
+msgid_plural "Copying %d events"
+msgstr[0] "Kopierer en begivenhed"
+msgstr[1] "Kopierer %d begivenheder"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2041
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Moving a memo"
+msgid_plural "Moving %d memos"
+msgstr[0] "Flytter et memo"
+msgstr[1] "Flytter %d memoer"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2042
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Copying a memo"
+msgid_plural "Copying %d memos"
+msgstr[0] "Kopierer et memo"
+msgstr[1] "Kopierer %d memoer"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2048
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Moving a task"
+msgid_plural "Moving %d tasks"
+msgstr[0] "Flytter en opgave"
+msgstr[1] "Flytter %d opgaver"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2049
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Copying a task"
+msgid_plural "Copying %d tasks"
+msgstr[0] "Kopierer en opgave"
+msgstr[1] "Kopierer %d opgaver"
+
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 24-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:158
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:165
 msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%a %Y-%m-%d %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 12-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:161
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:168
 msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
 msgstr "%a %d/%m-%Y %H:%M:%S"
 
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:169
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "The date must be entered in the format: \n"
@@ -4448,16 +4879,16 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1986 ../calendar/gui/e-week-view.c:1540
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2061 ../calendar/gui/e-week-view.c:1692
 #: ../calendar/gui/print.c:1073 ../calendar/gui/print.c:1092
-#: ../calendar/gui/print.c:2633 ../calendar/gui/print.c:2653
+#: ../calendar/gui/print.c:2622 ../calendar/gui/print.c:2642
 msgid "am"
 msgstr "am"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1989 ../calendar/gui/e-week-view.c:1543
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2064 ../calendar/gui/e-week-view.c:1695
 #: ../calendar/gui/print.c:1078 ../calendar/gui/print.c:1094
-#: ../calendar/gui/print.c:2638 ../calendar/gui/print.c:2655
+#: ../calendar/gui/print.c:2627 ../calendar/gui/print.c:2644
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
@@ -4467,13 +4898,13 @@ msgstr "pm"
 #. * month, %B = full month name. You can change the
 #. * order but don't change the specifiers or add
 #. * anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2779 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:854
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:209 ../calendar/gui/print.c:2089
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2910 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:207 ../calendar/gui/print.c:2089
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A %d %B"
 
 #. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:3443
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:3574
 #, c-format
 msgid "Week %d"
 msgstr "Uge %d"
@@ -4484,17 +4915,17 @@ msgstr "Uge %d"
 #. * day view, e.g. a day is displayed in
 #. * 24 "60 minute divisions" or
 #. * 48 "30 minute divisions".
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:800
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:802
 #, c-format
 msgid "%02i minute divisions"
 msgstr "%02i minutters inddeling"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:825
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:827
 msgid "Show the second time zone"
 msgstr "Vis den sekundære tidszone"
 
 #. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:842
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:844
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:305
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:357
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
@@ -4502,7 +4933,7 @@ msgctxt "cal-second-zone"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:876
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:878
 #: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:323
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:388
 msgid "Select..."
@@ -4609,67 +5040,67 @@ msgstr "Grund til fejl: %s"
 msgid "Enter password"
 msgstr "Indtast adgangskode"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:529
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:531
 msgid "Out of Office"
 msgstr "Ude"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:531
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:533
 msgid "No Information"
 msgstr "Ingen information"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:566
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:568
 msgid "O_ptions"
 msgstr "_Valgmuligheder"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:586
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:588
 msgid "Show _only working hours"
 msgstr "Vis _kun arbejdstid"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:599
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:601
 msgid "Show _zoomed out"
 msgstr "Vis _zoomet ud"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:617
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:619
 msgid "_Update free/busy"
 msgstr "_Opdatér ledig/optaget"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:634
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:636
 msgid "_<<"
 msgstr "_<<"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:654
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:656
 msgid "_Autopick"
 msgstr "_Autovælg"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:671
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:673
 msgid ">_>"
 msgstr "_>>"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:692
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:694
 msgid "_All people and resources"
 msgstr "_Alle mennesker og ressourcer"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:703
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:705
 msgid "All _people and one resource"
 msgstr "Alle _personer og en enkelt ressource"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:714
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:716
 msgid "_Required people"
 msgstr "_Obligatoriske personer"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:724
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:726
 msgid "Required people and _one resource"
 msgstr "Obligatoriske personer og _en enkelt ressource"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:763
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:765
 msgid "_Start time:"
 msgstr "_Starttidspunkt:"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:792
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:794
 msgid "_End time:"
 msgstr "S_luttidspunkt:"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2660
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2659
 #, c-format
 msgid ""
 "Summary: %s\n"
@@ -4678,7 +5109,7 @@ msgstr ""
 "Sammenfatning: %s\n"
 "Sted: %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2662 ../calendar/gui/print.c:3525
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2661 ../calendar/gui/print.c:3516
 #, c-format
 msgid "Summary: %s"
 msgstr "Sammendrag: %s"
@@ -4707,46 +5138,46 @@ msgstr "Normalt navn"
 msgid "Language"
 msgstr "Sprog"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:433
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:481
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:211
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:226
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:306
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:371
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1602
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:180
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:195
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:308
 msgid "Memos"
 msgstr "Memoer"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:514 ../calendar/gui/e-task-table.c:802
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:457 ../calendar/gui/e-task-table.c:759
 msgid "* No Summary *"
 msgstr "* Intet sammendrag *"
 
 #. Translators: This is followed by an event's start date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:601 ../calendar/gui/e-task-table.c:886
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:544 ../calendar/gui/e-task-table.c:843
 msgid "Start: "
 msgstr "Start: "
 
 #. Translators: This is followed by an event's due date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:620 ../calendar/gui/e-task-table.c:904
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:563 ../calendar/gui/e-task-table.c:861
 msgid "Due: "
 msgstr "Forfalder: "
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:741
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:684
 msgid "Cut selected memos to the clipboard"
 msgstr "Klip markerede memoer til udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:747
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:690
 msgid "Copy selected memos to the clipboard"
 msgstr "Kopiér markerede memoer til udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:753
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:696
 msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "Indsæt memoer fra udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:759
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:588
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:702
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:531
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "Slet valgte memo"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:765
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:708
 msgid "Select all visible memos"
 msgstr "Vælg alle synlige memoer"
 
@@ -4758,40 +5189,40 @@ msgstr "Klik for at tilføje et memo"
 #. * %d is the actual value, %% is replaced with a percent sign.
 #. * Result values will be 0%, 10%, 20%, ... 100%
 #.
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:603
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:555
 #, c-format
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d%%"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:720 ../calendar/gui/print.c:2414
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:672 ../calendar/gui/print.c:2404
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:78
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1071
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:438
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:234
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:249
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:461
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1062
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1560
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:203
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:466
 msgid "Tasks"
 msgstr "Opgaver"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1039
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:999
 msgid "Cut selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Klip markerede opgaver til udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1045
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1005
 msgid "Copy selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Kopiér markerede opgaver til udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1051
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1011
 msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "Indsæt opgaver fra udklipsholderen"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1057
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:712
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1017
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:656
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "Slet valgte opgaver"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1063
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1023
 msgid "Select all visible tasks"
 msgstr "Vælg alle synlige opgaver"
 
@@ -4802,14 +5233,10 @@ msgstr "Vælg en tidszone"
 #. strftime format %d = day of month, %B = full
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:226 ../calendar/gui/print.c:2068
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224 ../calendar/gui/print.c:2068
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d %B"
 
-#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2371
-msgid "Purging"
-msgstr "Opryder"
-
 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:649 ../calendar/gui/itip-utils.c:707
 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:841
 msgid "An organizer must be set."
@@ -4919,142 +5346,154 @@ msgstr "Ledig/optaget-information (%s til %s)"
 msgid "iCalendar information"
 msgstr "iCalendar-information"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1147
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1148
+#, c-format
 msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
 msgstr ""
 "Ikke i stand til at reservere en ressource, den nye begivenhed kolliderer "
 "med en anden."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1155
-#, c-format
-msgid "Unable to book a resource, error: %s"
-msgstr "Ikke i stand til at reservere en ressource, fejl: %s"
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1153
+msgid "Unable to book a resource, error: "
+msgstr "Kan ikke reservere en ressource. Fejl: "
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1327
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1324
 msgid "You must be an attendee of the event."
 msgstr "Du må være en deltager i arrangementet."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1917
+msgid "Sending an event"
+msgstr "Sender en begivenhed"
+
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1921
+msgid "Sending a memo"
+msgstr "Sender et memo"
+
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1925
+msgid "Sending a task"
+msgstr "Sender en opgave"
+
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "1st"
 msgstr "1."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "2nd"
 msgstr "2."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "3rd"
 msgstr "3."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "4th"
 msgstr "4."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "5th"
 msgstr "5."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "6th"
 msgstr "6."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "7th"
 msgstr "7."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "8th"
 msgstr "8."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "9th"
 msgstr "9."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "10th"
 msgstr "10."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "11th"
 msgstr "11."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "12th"
 msgstr "12."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "13th"
 msgstr "13."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "14th"
 msgstr "14."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "15th"
 msgstr "15."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:663
+#: ../calendar/gui/print.c:667
 msgid "16th"
 msgstr "16."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:663
+#: ../calendar/gui/print.c:667
 msgid "17th"
 msgstr "17."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:663
+#: ../calendar/gui/print.c:667
 msgid "18th"
 msgstr "18."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:663
+#: ../calendar/gui/print.c:667
 msgid "19th"
 msgstr "19."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:663
+#: ../calendar/gui/print.c:667
 msgid "20th"
 msgstr "20."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:664
+#: ../calendar/gui/print.c:668
 msgid "21st"
 msgstr "21."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:664
+#: ../calendar/gui/print.c:668
 msgid "22nd"
 msgstr "22."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:664
+#: ../calendar/gui/print.c:668
 msgid "23rd"
 msgstr "23."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:664
+#: ../calendar/gui/print.c:668
 msgid "24th"
 msgstr "24."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:664
+#: ../calendar/gui/print.c:668
 msgid "25th"
 msgstr "25."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:665
+#: ../calendar/gui/print.c:669
 msgid "26th"
 msgstr "26."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:665
+#: ../calendar/gui/print.c:669
 msgid "27th"
 msgstr "27."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:665
+#: ../calendar/gui/print.c:669
 msgid "28th"
 msgstr "28."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:665
+#: ../calendar/gui/print.c:669
 msgid "29th"
 msgstr "29."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:665
+#: ../calendar/gui/print.c:669
 msgid "30th"
 msgstr "30."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:666
+#: ../calendar/gui/print.c:670
 msgid "31st"
 msgstr "31."
 
@@ -5062,102 +5501,102 @@ msgstr "31."
 #. * e.g. Su=Sunday and Th=thursday
 #. G_DATE_BAD_WEEKDAY
 #. G_DATE_MONDAY
-#: ../calendar/gui/print.c:726
+#: ../calendar/gui/print.c:730
 msgid "Mo"
 msgstr "Man"
 
 #. G_DATE_TUESDAY
-#: ../calendar/gui/print.c:727
+#: ../calendar/gui/print.c:731
 msgid "Tu"
 msgstr "Tir"
 
 #. G_DATE_WEDNESDAY
-#: ../calendar/gui/print.c:728
+#: ../calendar/gui/print.c:732
 msgid "We"
 msgstr "Ons"
 
 #. G_DATE_THURSDAY
-#: ../calendar/gui/print.c:729
+#: ../calendar/gui/print.c:733
 msgid "Th"
 msgstr "Tor"
 
 #. G_DATE_FRIDAY
-#: ../calendar/gui/print.c:730
+#: ../calendar/gui/print.c:734
 msgid "Fr"
 msgstr "Fre"
 
 #. G_DATE_SATURDAY
-#: ../calendar/gui/print.c:731
+#: ../calendar/gui/print.c:735
 msgid "Sa"
 msgstr "Lør"
 
 #. G_DATE_SUNDAY
-#: ../calendar/gui/print.c:732
+#: ../calendar/gui/print.c:736
 msgid "Su"
 msgstr "Søn"
 
 #. Translators: This is part of "START to END" text,
 #. * where START and END are date/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3319
+#: ../calendar/gui/print.c:3309
 msgid " to "
 msgstr " til "
 
 #. Translators: This is part of "START to END
 #. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
 #. * completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3329
+#: ../calendar/gui/print.c:3319
 msgid " (Completed "
 msgstr " (Fuldført "
 
 #. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
 #. * where COMPLETED is a completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3335
+#: ../calendar/gui/print.c:3325
 msgid "Completed "
 msgstr "Fuldført "
 
 #. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
 #. * where START and DUE are dates/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3345
+#: ../calendar/gui/print.c:3335
 msgid " (Due "
 msgstr " (Forfalder "
 
 #. Translators: This is part of "Due DUE",
 #. * where DUE is a date/time due the event
 #. * should be finished.
-#: ../calendar/gui/print.c:3352
+#: ../calendar/gui/print.c:3342
 msgid "Due "
 msgstr "Forfalder "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3555
+#: ../calendar/gui/print.c:3546
 msgid "Attendees: "
 msgstr "Deltagere: "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3599
+#: ../calendar/gui/print.c:3590
 #, c-format
 msgid "Status: %s"
 msgstr "Status: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3615
+#: ../calendar/gui/print.c:3606
 #, c-format
 msgid "Priority: %s"
 msgstr "Prioritet: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3633
+#: ../calendar/gui/print.c:3624
 #, c-format
 msgid "Percent Complete: %i"
 msgstr "Fuldført i procent: %i"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3647
+#: ../calendar/gui/print.c:3638
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "Adresse: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3661
+#: ../calendar/gui/print.c:3652
 #, c-format
 msgid "Categories: %s"
 msgstr "Kategorier: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3672
+#: ../calendar/gui/print.c:3663
 msgid "Contacts: "
 msgstr "Kontaktpersoner: "
 
@@ -5170,11 +5609,13 @@ msgstr "I gang"
 msgid "% Completed"
 msgstr "% fuldført"
 
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:69
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/filtertypes.xml.in.h:31
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:33 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:33
 msgid "is greater than"
 msgstr "er større end"
 
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:70
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/filtertypes.xml.in.h:32
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:34 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:34
 msgid "is less than"
 msgstr "er mindre end"
 
@@ -5182,177 +5623,181 @@ msgstr "er mindre end"
 msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "Aftaler og møder"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:461
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:900
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:452
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:891
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "Åbner kalender"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:609
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:600
 msgid "iCalendar files (.ics)"
 msgstr "iCalendar-filer (.ics)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:610
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:601
 msgid "Evolution iCalendar importer"
 msgstr "Evolution iCalendar-importør"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:702
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:693
 msgid "Reminder!"
 msgstr "Påmindelse!"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:786
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:777
 msgid "vCalendar files (.vcs)"
 msgstr "vCalendar-filer (.vcs)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:787
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:778
 msgid "Evolution vCalendar importer"
 msgstr "Evolution vCalendar-importør"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1064
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1055
 msgid "Calendar Events"
 msgstr "Kalenderbegivenheder"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1108
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1098
+msgid "Gnome Calendar"
+msgstr "Gnome-kalenderen"
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1099
 msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Evolution intelligent kalender-importør"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1179
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1493
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Meeting"
 msgstr "Møde"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1179
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1493
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Event"
 msgstr "Begivenhed"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1182
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1494
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1173
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1485
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Task"
 msgstr "Opgave"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1185
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1495
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1176
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1486
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Memo"
 msgstr "Memo"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1194
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1185
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has recurrences"
 msgstr "er tilbagevendende"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1199
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1190
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "is an instance"
 msgstr "er en instans"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1204
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1195
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has reminders"
 msgstr "har påmindelser"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1209
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1200
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has attachments"
 msgstr "har bilag"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1222
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1213
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Public"
 msgstr "Offentlig"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1225
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1216
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Private"
 msgstr "Privat"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1228
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1219
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Confidential"
 msgstr "Fortroligt"
 
 #. Translators: Appointment's classification section name
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1232
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1223
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Classification"
 msgstr "Klassificering"
 
 #. Translators: Appointment's summary
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1237
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1537
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1228
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1528
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Summary"
 msgstr "Sammendrag"
 
 #. Translators: Appointment's location
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1243
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1234
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Location"
 msgstr "Sted"
 
 #. Translators: Appointment's start time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1251
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1532
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1242
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1523
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Start"
 msgstr "Start"
 
 #. Translators: 'Due' like the time due a task should be finished
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1262
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1253
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Due"
 msgstr "Forfalder"
 
 #. Translators: Appointment's end time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1274
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1265
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "End"
 msgstr "End"
 
 #. Translators: Appointment's categories
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1284
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1275
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategorier"
 
 #. Translators: Appointment's complete value (either percentage, or a date/time of a completion)
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1308
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1299
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Completed"
 msgstr "Fuldført"
 
 #. Translators: Appointment's URL
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1316
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1307
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "URL"
 msgstr "Adresse"
 
 #. Translators: Appointment's organizer
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1327
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1330
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1318
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1321
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Organizer"
 msgstr "Organisator"
 
 #. Translators: Appointment's attendees
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1350
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1353
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1341
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1344
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Attendees"
 msgstr "Deltagere"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1367
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1358
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1527
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1518
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
@@ -6904,150 +7349,185 @@ msgstr "Stillehavet/Wallis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "Stillehavet/Yap"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:202
+#: ../composer/e-composer-actions.c:63 ../mail/em-utils.c:131
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:148
+msgid "_Do not show this message again"
+msgstr "_Vis ikke denne meddelelse igen"
+
+#: ../composer/e-composer-actions.c:265
 msgid "Save as..."
 msgstr "Gem som..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:277
+#: ../composer/e-composer-actions.c:389
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Luk aktiv fil"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:282
+#: ../composer/e-composer-actions.c:394
 msgid "New _Message"
 msgstr "Nyt _brev"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:284
+#: ../composer/e-composer-actions.c:396
 msgid "Open New Message window"
 msgstr "Åbn vinduet \"Nyt brev\""
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:289 ../shell/e-shell-window-actions.c:979
+#: ../composer/e-composer-actions.c:401 ../shell/e-shell-window-actions.c:978
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Indstillinger"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:291 ../shell/e-shell-window-actions.c:981
+#: ../composer/e-composer-actions.c:403 ../shell/e-shell-window-actions.c:980
 msgid "Configure Evolution"
 msgstr "Konfigurer Evolution"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:298
+#: ../composer/e-composer-actions.c:410
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Gem aktiv fil"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:303
+#: ../composer/e-composer-actions.c:415
 msgid "Save _As..."
 msgstr "_Gem som..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:305
+#: ../composer/e-composer-actions.c:417
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Gem aktiv fil med et nyt navn"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:312
+#: ../composer/e-composer-actions.c:424
 msgid "Character _Encoding"
 msgstr "Tegn_kodning"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:336
+#: ../composer/e-composer-actions.c:448
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "V_is udskrift"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:343
+#: ../composer/e-composer-actions.c:455
 msgid "Save as _Draft"
 msgstr "Gem som _kladde"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:345
+#: ../composer/e-composer-actions.c:457
 msgid "Save as draft"
 msgstr "Gem som kladde"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:350
+#: ../composer/e-composer-actions.c:462
 msgid "S_end"
 msgstr "S_end"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:352
+#: ../composer/e-composer-actions.c:464
 msgid "Send this message"
 msgstr "Send dette brev"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:360
+#: ../composer/e-composer-actions.c:472
 msgid "PGP _Encrypt"
 msgstr "_Kryptér med PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:362
+#: ../composer/e-composer-actions.c:474
 msgid "Encrypt this message with PGP"
 msgstr "Kryptér dette brev med PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:368
+#: ../composer/e-composer-actions.c:480
 msgid "PGP _Sign"
 msgstr "_Signér med PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:370
+#: ../composer/e-composer-actions.c:482
 msgid "Sign this message with your PGP key"
 msgstr "Underskriv dette brev med din PGP-nøgle"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:376
+#: ../composer/e-composer-actions.c:488
 msgid "_Picture Gallery"
 msgstr "_Billedgalleri"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:378
+#: ../composer/e-composer-actions.c:490
 msgid "Show a collection of pictures that you can drag to your message"
 msgstr "Vis en samling af billeder, som du kan trække til dit brev"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:384
+#: ../composer/e-composer-actions.c:496
 msgid "_Prioritize Message"
 msgstr "_Prioritér brev"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:386
+#: ../composer/e-composer-actions.c:498
 msgid "Set the message priority to high"
 msgstr "Angiv brevets prioritet som høj"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:392
+#: ../composer/e-composer-actions.c:504
 msgid "Re_quest Read Receipt"
 msgstr "_Anmod om læsningskvittering"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:394
+#: ../composer/e-composer-actions.c:506
 msgid "Get delivery notification when your message is read"
 msgstr "Anmod om kvittering for at dit brev er blevet åbnet"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:400
+#: ../composer/e-composer-actions.c:512
 msgid "S/MIME En_crypt"
 msgstr "Kry_ptér med S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:402
+#: ../composer/e-composer-actions.c:514
 msgid "Encrypt this message with your S/MIME Encryption Certificate"
 msgstr "Kryptér dette brev med dit S/MIME krypteringscertifikat"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:408
+#: ../composer/e-composer-actions.c:520
 msgid "S/MIME Sig_n"
 msgstr "Sig_nér med S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:410
+#: ../composer/e-composer-actions.c:522
 msgid "Sign this message with your S/MIME Signature Certificate"
 msgstr "Signér dette brev med dit S/MIME signaturcertifikat"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:416
+#: ../composer/e-composer-actions.c:576
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Unicode smileys"
+msgstr "Unicode-smileyer"
+
+#: ../composer/e-composer-actions.c:578
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
+msgid "Use Unicode characters for smileys."
+msgstr "Brug Unicode-tegn til smileyer."
+
+#: ../composer/e-composer-actions.c:584
 msgid "_Bcc Field"
 msgstr "_Bcc-felt"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:418
+#: ../composer/e-composer-actions.c:586
 msgid "Toggles whether the BCC field is displayed"
 msgstr "Slå visning af BCC-feltet fra/til"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:424
+#: ../composer/e-composer-actions.c:592
 msgid "_Cc Field"
 msgstr "_Cc-felt"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:426
+#: ../composer/e-composer-actions.c:594
 msgid "Toggles whether the CC field is displayed"
 msgstr "Slå visning af CC-feltet fra/til"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:432
+#: ../composer/e-composer-actions.c:600
+msgid "_From Override Field"
+msgstr "Ændr _Fra-felt"
+
+#: ../composer/e-composer-actions.c:602
+msgid ""
+"Toggles whether the From override field to change name or email address is "
+"displayed"
+msgstr ""
+"Slår visning til og fra for funktionen ændr Fra-felt, som bruges til at "
+"ændre navn eller e-post-adresse"
+
+#: ../composer/e-composer-actions.c:608
 msgid "_Reply-To Field"
 msgstr "Sva_r-til felt"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:434
+#: ../composer/e-composer-actions.c:610
 msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
 msgstr "Slå visning af Svar-til feltet fra/til"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:493
+#: ../composer/e-composer-actions.c:671
 msgid "Save Draft"
 msgstr "Gem kladde"
 
+#: ../composer/e-composer-from-header.c:109
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:415
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:327
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:339
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Navn:"
+
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:38
 msgid "Enter the recipients of the message"
 msgstr "Indtast brevets modtagere"
@@ -7064,55 +7544,55 @@ msgstr ""
 "Indtast adresserne som skal modtage en kopi af brevet, uden at blive vist i "
 "listen over modtagere"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:771
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:793
 msgid "Fr_om:"
 msgstr "_Fra:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:778
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:800
 msgid "_Reply-To:"
 msgstr "_Svar-til:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:783
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:805
 msgid "_To:"
 msgstr "_Til:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:789
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:811
 msgid "_Cc:"
 msgstr "_Cc:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:795
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:817
 msgid "_Bcc:"
 msgstr "_Bcc:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:800
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:822
 msgid "_Post To:"
 msgstr "_Post-til:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:804
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:826
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "_Emne:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:812
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:488
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:834
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:505
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Si_gnatur:"
 
-#: ../composer/e-composer-name-header.c:234
+#: ../composer/e-composer-name-header.c:233
 msgid "Click here for the address book"
 msgstr "Klik her for at se adressebogen"
 
-#: ../composer/e-composer-post-header.c:183
+#: ../composer/e-composer-post-header.c:182
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "Klik her for at vælge mapper at sende til"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:879
+#: ../composer/e-msg-composer.c:871
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
 msgstr ""
 "Kan ikke underskrive udgående brev: Intet signaturcertifikat for denne konto"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:888
+#: ../composer/e-msg-composer.c:880
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
@@ -7120,20 +7600,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kan ikke kryptere udgående brev: Intet krypteringscertifikat for denne konto"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1569 ../composer/e-msg-composer.c:1981
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1594 ../composer/e-msg-composer.c:2280
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Skriv brev"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4243
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4579
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
 "Redigeringsvinduet indeholder et brev, som ikke er tekst, og som ikke kan "
 "redigeres."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4943
-msgid "Untitled Message"
-msgstr "Brev uden titel"
-
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:1
 msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
 msgstr "Du kan ikke vedlægge filen &quot;{0}&quot; til dette brev."
@@ -7218,40 +7694,44 @@ msgid "_Save Draft"
 msgstr "_Gem kladde"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:20
+msgid "Are you sure you want to discard the message you are composing?"
+msgstr "Er du sikker på, at du vil kassere brevet, du er ved at skrive?"
+
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21
 msgid "Could not create message."
 msgstr "Kunne ikke oprette brev."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:22
 msgid "Because &quot;{0}&quot;, you may need to select different mail options."
 msgstr ""
 "Fordi &quot;{0}&quot;, vil du måske være nødt til at vælge andre e-post-"
 "indstillinger."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:22
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:23
 msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Kunne ikke læse signaturfilen &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:23
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:24
 msgid "All accounts have been removed."
 msgstr "Alle konti er blevet fjernet."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:24
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:25
 msgid "You need to configure an account before you can compose mail."
 msgstr "Du skal konfigurere en konto inden du kan skrive e-post."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:25
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:26
 msgid "An error occurred while saving to your Outbox folder."
 msgstr "Der opstod en fejl under gemning til din udbakke."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:26
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:27
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has not been sent."
 msgstr "Den oplyste fejl var &quot;{0}&quot;. Brevet er ikke blevet sendt."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:27
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28
 msgid "An error occurred while saving to your Drafts folder."
 msgstr "Der opstod en fejl under gemning til din Kladde-mappe."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:29
 msgid ""
 "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been "
 "saved."
@@ -7259,31 +7739,31 @@ msgstr ""
 "Den oplyste fejl var &quot;{0}&quot;. Brevet er højst sandsynligt ikke "
 "blevet gemt."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:29
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30
 msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
 msgstr "Der opstod en fejl under afsending. Hvordan ønsker du at fortsætte?"
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:156
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:31 ../mail/mail.error.xml.h:163
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Den oplyste fejl var &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:31
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:32
 msgid "_Save to Outbox"
 msgstr "_Gem i udbakke"
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:32
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33
 msgid "_Try Again"
 msgstr "_Prøv igen"
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:34
 msgid "Your message was sent, but an error occurred during post-processing."
 msgstr "Dit brev blev sendt, men der opstod en fejl under efterbehandling."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:34
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
 msgid "Saving message to Outbox."
 msgstr "Gemmer brev i udbakken."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:36
 msgid ""
 "The message will be saved to your local Outbox folder, because the "
 "destination service is currently unavailable. You can send the message by "
@@ -7293,6 +7773,18 @@ msgstr ""
 "øjeblikket ikke er tilgængelig. Når du igen kommer på nettet, kan du sende "
 "brevet ved at trykke på \"Send/Modtag\"-knappen i Evolutions værktøjsbjælke."
 
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:37
+msgid "Are you sure you want to send the message?"
+msgstr "Er du sikker på, at du vil sende beskeden?"
+
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:38
+msgid ""
+"A keyboard accelerator to send the message has been pressed. Either cancel "
+"sending the message, if it was done by an accident, or send the message."
+msgstr ""
+"Der blev trykket på en tastaturgenvej til at sende brevet. Annullér enten "
+"afsendelse af brevet, hvis dette ikke var med vilje, eller send det."
+
 #: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
 msgid "Evolution Alarm Notify"
 msgstr "Evolution - alarmpåmindelse"
@@ -7301,34 +7793,13 @@ msgstr "Evolution - alarmpåmindelse"
 msgid "Calendar event notifications"
 msgstr "Påmindelse om kalenderbegivenhed"
 
-#: ../data/evolution.appdata.xml.in.h:1
-msgid ""
-"Evolution is a personal information management application that provides "
-"integrated mail, calendaring and address book functionality."
-msgstr ""
-"Evolution er et program til håndtering af personlig information som "
-"indeholder integreret funktionalitet til e-post, kalender og adressebøger."
-
-#: ../data/evolution.appdata.xml.in.h:2
-msgid ""
-"Evolution supports a wide range of industry standard data formats and "
-"network protocols for information exchange, with an emphasis on standards "
-"compliance and security. Evolution can also integrate smoothly with "
-"Microsoft Exchange by way of the \"Exchange Web Services\" (EWS) extension."
-msgstr ""
-"Evolution understøtter en bred vifte af industristandardiserede dataformater "
-"og netværksprotokoller til informationsudveksling, med fokus på "
-"overensstemmelse med standarderne og sikkerhed. Evolution kan også på nem "
-"vis integreres med Microsoft Exchange ved hjælp at \"Exchange Web Services\"-"
-"udvidelsen (EWS)."
-
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:1032
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:210
 #: ../shell/e-shell-window-private.c:242
 msgid "Evolution"
 msgstr "Evolution"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:82
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:81
 msgid "Groupware Suite"
 msgstr "Samarbejdsprogramsuite"
 
@@ -7449,6 +7920,50 @@ msgstr "Vis forhåndsvisningsruden"
 msgid "Whether to show the preview pane."
 msgstr "Om forhåndsvisningsruden vises."
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:21
+msgid "true"
+msgstr "sand"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:22
+msgid "Whether to show phone numbers in the editor"
+msgstr "Om der skal vises telefonnumre i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:23
+msgid "Whether to show SIP addresses in the editor"
+msgstr "Om der skal vises SIP-adresser i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:24
+msgid "Whether to show IM addresses in the editor"
+msgstr "Om der skal vises IM-adresser i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:25
+msgid "Whether to show mailing Home addresses in the editor"
+msgstr "Om der skal vises hjemmepostadresser i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:26
+msgid "Whether to show mailing addresses Work in the editor"
+msgstr "Om der skal vises arbejdspostadresser i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:27
+msgid "Whether to show mailing addresses Other in the editor"
+msgstr "Om der skal vises postadresser af andre typer i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:28
+msgid "Whether to show Web Addresses in the editor"
+msgstr "Om der skal vises webadresser i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:29
+msgid "Whether to show job information in the editor"
+msgstr "Om der skal vises arbejdsinformation i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:30
+msgid "Whether to show Miscellaneous information in the editor"
+msgstr "Om der skal vises diverse yderligere oplysninger i redigeringen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:31
+msgid "Whether to show notes in the editor"
+msgstr "Om der skal vises noter i redigeringen"
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Convert mail messages to Unicode"
 msgstr "Konvertér brevtekst til Unicode"
@@ -7461,6 +7976,20 @@ msgstr ""
 "Konvertér brevtekst til Unicode UTF-8 for at forene spam-tekstbidder som "
 "kommer fra forskellige tegnsæt."
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Full path command to run Bogofilter"
+msgstr "Fuld sti til at køre Bogofilter-kommando"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Full path to a Bogofilter command. If not set, then a compile-time path is "
+"used, usually /usr/bin/bogofilter. The command should not contain any other "
+"arguments."
+msgstr ""
+"Fuld sti til en Bogofilter-kommando. Hvis ikke givet, vil der blive brugt en "
+"sti, der blev bestemt under kompilering, normalt /usr/bin/bogofilter. "
+"Kommandoen må ikke indeholde nogen andre argumenter."
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Save directory for reminder audio"
 msgstr "Mappe hvor påmindelseslyd gemmes"
@@ -8225,15 +8754,18 @@ msgid "Automatic emoticon recognition"
 msgstr "Automatisk genkendelse af smileyer"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
-msgstr "Genkend smileyer i tekst og erstat dem med billeder."
+msgid ""
+"Recognize emoticons in text and replace them with images or Unicode "
+"characters."
+msgstr ""
+"Genkend smileyer i tekst og erstat dem med billeder eller Unicode-tegn."
 
 # Der tales tidligere om en attribut for at brev i forbindelse med den linje som sættes ind lige før en 
citeret del af et brev i et andet brev. Jeg gætter indtil videre på at det er det er er tilfældet her og 
fejlmelder ved siden af.
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Attribute message"
 msgstr "Brevattribut"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:16
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
 "message to the original author"
@@ -8241,11 +8773,11 @@ msgstr ""
 "Teksten der indsættes når der svares på et brev, som tilskriver brevet den "
 "oprindelige forfatter"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Forward message"
 msgstr "Videresend brev"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
 "forwarded message follows"
@@ -8253,11 +8785,11 @@ msgstr ""
 "Teksten der indsættes ved videresendelse af et brev, som forklarer at det "
 "videresendte brev følger"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Original message"
 msgstr "Oprindeligt brev"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
 "that the original message follows"
@@ -8265,11 +8797,11 @@ msgstr ""
 "Teksten der indsættes når der svares på brev (toppostering), som forklarer "
 "at det oprindelige brev følger"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Group Reply replies to list"
 msgstr "Gruppesvar svarer til liste"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
 msgid ""
 "Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
 "'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
@@ -8280,11 +8812,11 @@ msgstr ""
 "bruges til at få \"Gruppesvar\"-værktøjsknappen til kun at svare til den "
 "postliste hvorfra du modtog beskeden, du svarer på."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
 msgstr "Sæt markøren i bunden af svar"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
 "message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
@@ -8294,33 +8826,24 @@ msgstr ""
 "når man svarer på et brev. Denne indstilling bestemmer, hvorvidt markøren "
 "placeres i toppen af brevet eller i bunden."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Always request read receipt"
 msgstr "Anmod altid om en kvittering for at brevet er læst"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
 msgstr ""
 "Hvorvidt der vedhæftes en anmodning om en kvittering for at brevet er læst "
 "til alle breve som standard."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Send HTML mail by default"
 msgstr "Send breve i HTML-format som standard"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Send HTML mail by default."
 msgstr "Send breve i HTML-format som standard."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Spell checking color"
-msgstr "Stavekontrolfarve"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
-msgstr ""
-"Farve af streg under forkert stavede ord ved brug af løbende stavekontrol."
-
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Stavekontrolsprog"
@@ -8354,46 +8877,58 @@ msgstr ""
 "menuen når en e-post-konto er valgt."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
+msgid "Show \"From\" override field when sending a mail message"
+msgstr "Vis \"Fra\"-ændringsfeltet ved afsendelse af brev"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
+msgid ""
+"Show the \"From\" override field when sending a mail message. This is "
+"controlled from the View menu when a mail account is chosen."
+msgstr ""
+"Vis \"Fra\"-ændringsfeltet ved afsendelse af et brev. Dette indstilles i "
+"\"Vis\"-menuen, når der er valgt en e-post-konto."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "Vis \"Svar til\"-felt ved afsendelse af brev"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
 "from the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 "Vis \"Svar til\"-feltet ved afsendelse af et brev. Dette kontrolleres fra "
-"\"Vis\"-menuen når en e-post-konto er valgt."
+"\"Vis\"-menuen, når der er valgt en e-post-konto."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Vis \"Fra\"-felt ved postering til en nyhedsgruppe"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
 msgid ""
 "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
 "Vis \"Fra\"-feltet ved postering til en nyhedsgruppe. Dette indstilles i "
-"\"Vis\"-menuen når en nyhedsgruppekonto er valgt."
+"\"Vis\"-menuen, når der er valgt en nyhedsgruppekonto."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Vis \"Svar til\"-felt ved postering til en nyhedsgruppe"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
 "from the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
 "Vis \"Svar til\"-feltet ved postering til en nyhedsgruppe. Dette "
-"kontrolleres fra \"Vis\"-menuen når en nyhedsgruppekonto er valgt."
+"kontrolleres fra \"Vis\"-menuen, når der er valgt en nyhedsgruppekonto."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
 msgstr "Signér svar digitalt, når det oprindelige brev er signeret"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
 msgid ""
 "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
 "which is also PGP or S/MIME signed."
@@ -8401,12 +8936,12 @@ msgstr ""
 "Aktivér automatisk PGP- eller S/MIME-signaturer, når der svares på et brev, "
 "som også er PGP- eller S/MIME-signeret."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
 msgstr "Indkod filnavne på en Outlook/GMail-måde"
 
 # Oh my
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
 msgid ""
 "Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
 "them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, "
@@ -8418,11 +8953,23 @@ msgstr ""
 "bliver sendt af Evolution. Dette er nødvendigt fordi de ikke følger RFC "
 "2231, men bruger den ukorrekte RFC 2047-standard."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
+msgid "Send messages through Outbox folder"
+msgstr "Send breve gennem udbakkemappen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
+msgid ""
+"Always save messages to Outbox folder when sending, to let a user choose "
+"when the messages should be sent."
+msgstr ""
+"Gem altid breve i udbakken ved afsendelse, så brugeren kan vælge hvornår "
+"brevene skal sendes."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr "Indsæt en personlig signatur i toppen af svar"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
 "to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
@@ -8432,11 +8979,11 @@ msgstr ""
 "placeres henne, når man svarer på et brev. Denne indstilling bestemmer, "
 "hvorvidt signaturen placeres i toppen af brevet eller i bunden."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "Tilføj ikke signaturadskiller"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
 msgid ""
 "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
 "signature when composing a mail."
@@ -8444,11 +8991,11 @@ msgstr ""
 "Indstil til TRUE hvis du ikke vil tilføje en signaturadskiller før din "
 "signatur, når du skriver et brev."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr "Ignorér listens Reply-To (svar til):"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
 "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
 "replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
@@ -8466,11 +9013,11 @@ msgstr ""
 "bruger \"Svar til liste\"-handlingen, vil den gøre dette. Det virker ved at "
 "sammenligne Reply-To:-linjen med en List-Post:-linje, hvis der er en."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
 msgid "List of localized 'Re'"
 msgstr "Liste over lokaliseret \"Re\""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
 msgid ""
 "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject "
 "text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" "
@@ -8480,19 +9027,38 @@ msgstr ""
 "springes over i en emne-tekst ved besvarelse af et brev, som tilføjelse til "
 "standard-\"Re\"-præfikset. For eksempel \"SV,AV\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
+msgid "Enable developer mode"
+msgstr "Slå udviklertilstand til"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
+msgid ""
+"Enables some hidden actions and tools aimed for development and debugging."
+msgstr ""
+"Slår nogle skjulte handlinger og værktøjer til, som har med udvikling og "
+"fejlsøgning at gøre."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
+msgid "Number of characters for wrapping"
+msgstr "Antal tegn til ombrydning"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
+msgid "Will autowrap lines after given number of characters."
+msgstr "Vil autoombryde linjer efter et givet antal tegn."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Save file format for drag-and-drop operation"
 msgstr "Gem filformat for træk og slip-handlinger"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Can be either 'mbox' or 'pdf'."
 msgstr "Kan være enten \"mbox\" eller \"pdf\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Show image animations"
 msgstr "Vis billed-animationer"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
 msgid ""
 "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
 "annoying and prefer to see a static image instead."
@@ -8500,11 +9066,11 @@ msgstr ""
 "Aktivér animerede billeder i HTML-post. Mange brugere finder animerede "
 "billeder irriterende og foretrækker at se på et statisk billede."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr "Aktivér eller deaktivér tast-og-find søgefunktionen"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
 msgid ""
 "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
 "names."
@@ -8512,11 +9078,11 @@ msgstr ""
 "Slå søgefunktionen i sidepanelet til, hvilket giver mulighed for interaktiv "
 "søgning i mappenavne."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Slå magisk mellemrumstast til eller fra"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
@@ -8524,76 +9090,76 @@ msgstr ""
 "Slå denne til for at bruge mellemrumstasten til at rulle ned gennem brev-"
 "forhåndsvisning, brevindeks og mapper."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 "Aktivér for at bruge en tilsvarende indstillinger for visning af "
 "beskedlisten i alle mapper"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr ""
 "Slå til for at bruge tilsvarende indstillinger for visning af beskedlister "
 "for alle mapper."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
 msgstr "Markér citater i forhåndsvisningen af breve"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr "Markér citater i forhåndsvisningen af breve."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Farve til fremhævning af citater"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Farve til fremhævning af citater."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "Aktivér / deaktivér markørtilstand"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr ""
 "Aktivér markøtilstand således at du kan se en markør når du læser post."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Standardtegnkodning ved visning af breve"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Standardtegnkodning ved visning af breve."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Automatically load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "Indlæs automatisk billeder for HTML-breve via HTTP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Show Animations"
 msgstr "Vis animationer"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "Vis animerede billeder som animationer."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "Vis alle brevhoveder"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "Vis alle brevhoveder når et brev vises."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
 msgid "List of headers to show when viewing a message."
 msgstr "Liste af synlige brevhoveder når et brev vises."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid ""
 "Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean "
 "indicating whether the header is enabled. Disabled headers are not shown "
@@ -8603,41 +9169,49 @@ msgstr ""
 "variabel, som angiver om brevhovedet er slået til. Deaktiverede brevhoveder "
 "vises ikke sammen med beskeder, men vises stadig i Indstillinger."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "Vis foto af afsenderen"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "Vis afsenderens foto i brevlæsningsruden."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
+msgid "Search gravatar.com for photo of the sender"
+msgstr "Søg på gravatar.com efter et billede af afsenderen"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
+msgid "Allow searching also at gravatar.com for photo of the sender."
+msgstr "Tillad også søgning på gravatar.com for et billede af afsenderen."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "Markér som set efter angivet tidsgrænse"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Markér som set efter angivet tidsgrænse."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
 msgstr "Tidsgrænse for at markere brev som set"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
 msgstr "Tidsgrænse i millisekunder for at markere brev som set."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Kolonnen for afsender-e-postadresser i brevindeks"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
 msgstr "Vis afsenderens e-postadresse i en separat kolonne i brevindeks."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
@@ -8645,7 +9219,7 @@ msgstr ""
 "Afgør hvorvidt der skal bruges den samme skrifttype til både \"Fra\" og "
 "\"Emne\"-linjerne i \"Brev\"-kolonnen i lodret visning"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
@@ -8653,19 +9227,19 @@ msgstr ""
 "Afgør hvorvidt der skal bruges den samme skrifttype til både \"Fra\" og "
 "\"Emne\"-linjerne i \"Brev\"-kolonnen i lodret visning."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "Vis slettede breve i brevlisten"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "Vis slettede breve med gennemstregning i brevlisten."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
 msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "Aktivér Ikke-fundet-søgemappen"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
 msgid ""
 "Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
 "Search Folders are disabled."
@@ -8674,11 +9248,11 @@ msgstr ""
 "søgemapper ikke er aktiverede."
 
 # Hmm, ophæver markeringen eller fjerner det der er markeret. Nå denne her oversættelse er lige så tvetydig 
som originalen
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr "Skjuler per-mappe-forhåndsvisning og fjerner markeringen"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
@@ -8686,31 +9260,31 @@ msgstr ""
 "Denne nøgle læses kun en gang og sættes til \"false\" efter at den er læst. "
 "Dette fravælger brevene i listen og fjerner forhåndsvisning for den mappe."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "Højden på ruden med brevindekset"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "Højden på ruden med brevindekset."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Whether message headers are collapsed in the user interface"
 msgstr "Om brevhoveder sammenfoldes i brugergrænsefladen"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Bredde på ruden med brevindeks"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "Bredde på ruden med brevindeks."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
 msgid "Layout style"
 msgstr "Layoutstil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -8722,35 +9296,35 @@ msgstr ""
 "brevlisten. \"1\" (Lodret visning) placerer forhåndsvisningspanelet ved "
 "siden af brevlisten."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid "Variable width font"
 msgstr "Skrifttype med variabel bredde"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "Skrifttypen med variabel bredde til visning af e-post."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Terminal font"
 msgstr "Terminalskrifttype"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "Terminalskrifttypen ved visning af brev."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "Brug tilpassede skrifttyper"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "Benyt tilpassede skrifttyper til e-post-visning."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Begræns antallet af synlige adresser i TO/CC/BCC"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
@@ -8758,11 +9332,11 @@ msgstr ""
 "Begræns synlige adresser i TO/CC/BCC til det antal der er angivet i "
 "address_count."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Antal adresser der skal vises i TO/CC/BCC"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a '...' is shown."
@@ -8770,11 +9344,11 @@ msgstr ""
 "Dette bestemmer antallet af adresser der som standard vises i brevindekset. "
 "Efter dette antal vises \"...\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Benyt trådning i brevindekset, baseret på emne"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
@@ -8782,11 +9356,11 @@ msgstr ""
 "Vælg om der skal benyttes emnebaseret trådning når breve ikke indeholder "
 "linjerne \"In-Reply-To\" eller \"References\" i brevhoved."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Standardværdi for udfoldningen af en tråd"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -8794,11 +9368,11 @@ msgstr ""
 "Denne indstilling angiver hvorvidt tråde som standard skal være foldet ud "
 "eller foldet sammen. Evolution kræver så en genstart."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "Hvorvidt sortering baseres på det sidste brev i tråden"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
@@ -8808,11 +9382,11 @@ msgstr ""
 "brev i tråden i stedet for brevets dato. Dette kræver en genstart af "
 "Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
 msgstr "Sortér konti alfabetisk i et mappetræ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
 "true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
@@ -8823,27 +9397,27 @@ msgstr ""
 "angivet som \"true\", sorteres konti alfabetisk, undtagen På denne computer "
 "og søgemapper, ellers sorteres konti som angivet af en bruger"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "Log filterhandlinger"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "Log filterhandlinger til den angivne logfil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Logfilen for filterhandlinger"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr "Logfilen for filterhandlinger."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr "Tøm udbakke efter filtrering"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 msgid ""
 "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
 "only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
@@ -8853,45 +9427,56 @@ msgstr ""
 "vil kun finde sted når der er brugt en \"Videresend til\"-filterhandling, og "
 "cirka et minut efter sidste handlingsaktivering."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Standardstil for videresending"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid "Default reply style"
 msgstr "Standardstil for svar"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
+msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)"
+msgstr "Spørg ved afsendelse når der bruges genvejstast (Ctrl+Retur)"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
+msgid ""
+"Prompt the user when he or she tries to send a message with a key "
+"accelerator."
+msgstr ""
+"Spørg brugeren når han eller hun forsøger at sende breve med tastegenvej."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Spørg ved tomt emne"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Spørg brugeren når han eller hun forsøger at sende breve uden emne."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid "Prompt when emptying the trash"
 msgstr "Spørg når papirkurven skal tømmes"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
 msgstr "Spørg brugeren når han eller hun prøver at tømme papirkurven."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Spørg når brugeren tømmer"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Spørg brugeren når han eller hun prøver at tømme en folder."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr ""
 "Spørg før der sendes til modtagere, som ikke er skrevet ind som adresser"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
 "a message to recipients not entered as mail addresses"
@@ -8899,19 +9484,19 @@ msgstr ""
 "Deaktiverer/aktiverer de gentagne advarsler om at du prøver at sende et brev "
 "til modtagere som ikke er skrevet ind som e-post-adresser"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "Spørg når brugeren kun udfylder Bcc-feltet"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr "Spørg når der sendes breve uden modtagere i Til- eller Cc-felterne."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "Spørg når brugeren prøver at sende uønsket HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
@@ -8919,11 +9504,11 @@ msgstr ""
 "Spørg når breve i HTML-format sendes til modtagere der måske ikke vil have "
 "dem."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "Spørg når brugeren forsøger at åbne 10 eller flere breve på en gang"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
@@ -8931,19 +9516,19 @@ msgstr ""
 "Hvis en bruger forsøger at åbne 10 eller flere breve på en gang, så spørg om "
 "brugeren virkelig ønsker det."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "Spørg når flere breve markeres"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr "Deaktiverer/aktiverer prompten mens der markeres flere breve."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Spørg når breve slettes i søgemappe"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
@@ -8952,11 +9537,11 @@ msgstr ""
 "Deaktiverer/aktiverer de gentagne advarsler om at hvis et brev slettes i en "
 "søgefolder, slettes brevet rigtig og ikke kun i søgeresultatet."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
 msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr "Spørger om en mappe skal kopieres ved træk og slip i mappetræet"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of "
 "folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of "
@@ -8968,11 +9553,11 @@ msgstr ""
 "mappetræet uden bekræftelse eller \"spørg\" - (eller enhver anden værdi) for "
 "at spørge brugeren."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
 msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr "Spørger om en mappe skal flyttes ved træk og slip i mappetræet"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of "
 "folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of "
@@ -8984,11 +9569,11 @@ msgstr ""
 "mappetræet uden bekræftelse eller \"spørg\" - (eller enhver anden værdi) for "
 "at spørge brugeren."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "Spørg når der svares privat til listebeskeder"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "private reply to a message which arrived via a mailing list."
@@ -8996,11 +9581,11 @@ msgstr ""
 "Deaktiverer/aktiverer de gentagne advarsler om at du sender et privat svar "
 "på en besked, der ankom via en postlisten."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr "Spørg når postliste overtager private svar"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
 "a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
@@ -9011,11 +9596,11 @@ msgstr ""
 "postliste, men hvor listen angiver en Reply-To:-linje (svar til) i "
 "posthovedet, som sender dit svar tilbage til listen"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "Spørg når der svares til mange modtagere"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "reply to many people."
@@ -9023,7 +9608,7 @@ msgstr ""
 "Deaktiverer/aktiverer de gentagne forespørgsler som advarer om at du sender "
 "til for mange mennesker."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
 msgid ""
 "Policy for automatically closing the message browser window when forwarding "
 "or replying to the displayed message."
@@ -9031,42 +9616,42 @@ msgstr ""
 "Politik for automatisk lukning af beskedbrowservinduet når der videresendes "
 "eller svares på en vist besked."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid "Empty Trash folders on exit"
-msgstr "Tøm affaldsmapper ved afslutning"
+msgstr "Tøm papirkurvsmapper ved afslutning"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
-msgstr "Tøm alle affaldsmapper når Evolution afslutter."
+msgstr "Tøm alle papirkurvsmapper når Evolution afslutter."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
-msgstr "Minimum antal dage mellem tømning af affald ved afslutning"
+msgstr "Minimum antal dage mellem tømning af papirkurv ved afslutning"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
-msgstr "Minimum tid mellem tømning af affald ved afslutning i dage."
+msgstr "Minimum tid mellem tømning af papirkurv ved afslutning i dage."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
 msgid "Last time Empty Trash was run"
-msgstr "Sidste gang tøm affald blev udført"
+msgstr "Sidste gang tøm papirkurv blev udført"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
 msgid ""
 "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
-"Sidste gang affaldet blev tømt, målt i dage siden første januar 1970 "
+"Sidste gang papirkurven blev tømt, målt i dage siden første januar 1970 "
 "(epoken)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr "Antallet af sekunder fejlen skal vises i statusbjælken."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Over dette niveau logges brevet."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
 msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
@@ -9074,11 +9659,11 @@ msgstr ""
 "Kan have tre forskellige værdier. \"0\" for fejl. \"1\" for advarsler. \"2\" "
 "for fejlsøgningsbeskeder."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr "Vis oprindelig brevhovedværdi \"Date\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
 msgid ""
 "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
@@ -9088,11 +9673,11 @@ msgstr ""
 "hvis tidszonerne er forskellige). Ellers vil værdien altid blive vist i et "
 "brugerindstillet format og med lokal tidszone."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Liste over mærkninger og deres associerede farver"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
@@ -9101,46 +9686,46 @@ msgstr ""
 "indeholder strenge indeholdende navn:farve, hvor farve benytter sig af HTML-"
 "hex-kodning."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr "Kontrollér om indgående breve er spam"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "Udfør spamtest på indgående e-post."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "Tøm spammapper ved afslutning"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr "Tøm alle spammapper når Evolution afslutter."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr "Minimum antal dage mellem tømning af spammapper ved afslutning"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr "Minimum tid mellem tømning af spammapper ved afslutning i dage."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Sidste gang tøm spam blev udført"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
 msgid ""
 "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "Sidste gang spammapperne blev tømt, målt i dage siden første januar 1970 "
 "(epoken)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "Standard-udvidelsesmodulet for spam-funktion"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
@@ -9150,11 +9735,11 @@ msgstr ""
 "aktiveret. Hvis det forvalgte udvidelsesmodul er deaktiveret vil der ikke "
 "automatisk benyttes et af de andre."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr "Afgør hvorvidt der skal søges efter afsenderadresse i adressebog"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -9166,7 +9751,7 @@ msgstr ""
 "autofuldførelse. Dette kan være langsomt, hvis fjerne adressebøger (som f."
 "eks. ldap) er markeret til autofuldførelse."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
@@ -9174,7 +9759,7 @@ msgstr ""
 "Afgør hvorvidt der kun skal søges efter adresser i den lokale adressebog i "
 "forbindelse med spamfiltrering"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
@@ -9185,13 +9770,13 @@ msgstr ""
 "som er modtaget fra kendte kontaktpersoner, skal ekskluderes fra "
 "spamfiltreringen."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr ""
 "Afgør om der skal anvendes brugertilpassede brevhoveder til at kontrollere "
 "for spam"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
@@ -9201,11 +9786,11 @@ msgstr ""
 "for spam. Hvis denne valgmulighed er slået til og brevhovederne er nævnt vil "
 "det forbedre spam-søgningshastigheden."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "Tilpassede brevhoveder der skal bruges mens der kontrolleres for spam."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format \"headername=value\"."
@@ -9213,31 +9798,31 @@ msgstr ""
 "Tilpassede brevhoveder der skal bruges, mens der kontrolleres for spam. "
 "Listelementerne er strenge på formen \"brevhovednavn=værdi\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "Standardkontoens UID-streng."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
 msgid "Save directory"
 msgstr "Gem mappe"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "Mappe hvor post-komponentfilerne skal gemmes."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "Indlæsnings- og bilagsmappe for skrivevindue"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "Mappe til at indlæse/vedhæfte filer i skrivevindue."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Kontrollér om der er nye breve ved opstart"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
 msgid ""
 "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
 "also sending messages from Outbox."
@@ -9245,11 +9830,11 @@ msgstr ""
 "Hvorvidt Evolution skal kontrollere om der er nye breve ved opstart. Dette "
 "omfatter også afsendelse af breve fra udbakken."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
 msgstr "Kontrollér automatisk om der er nye breve på alle aktive konti"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
 msgid ""
 "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
 "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
@@ -9260,11 +9845,11 @@ msgstr ""
 "breve hver X minutter\"-indstilling. Denne indstilling bruges kun sammen med "
 "indstillingen \"send_recv_on_start\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:208
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Synkroniseringsinterval for server"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:209
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
@@ -9272,11 +9857,39 @@ msgstr ""
 "Kontrollerer hvor ofte lokale ændringer synkroniseres med den fjerne e-"
 "postserver. Intervallet skal være mindst 30 sekunder."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:210
+msgid "Allow expunge in virtual folders"
+msgstr "Tillad tømning i virtuelle mapper"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:211
+msgid ""
+"Enables Expunge in virtual folders, which means that the Folder->Expunge "
+"will be callable in virtual folders, while the expunge itself will be done "
+"in all folders for all deleted messages within the virtual folder, not only "
+"for deleted messages belonging to the virtual folder."
+msgstr ""
+"Slår tømning til i virtuelle mapper, hvilket betyder at Mappe->Tøm vil kunne "
+"kaldes i virtuelle mapper mens tømningen selv udføres i alle mapper for alle "
+"slettede beskeder inden i den virtuelle mappe, dvs. ikke blot for slettede "
+"breve tilhørende den virtuelle mappe."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:212
+msgid "An Archive folder for On This Computer folders."
+msgstr "En arkivmappe til lokale mapper."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:213
+msgid ""
+"An Archive folder to use for Messages|Archive... feature when in an On This "
+"Computer folder."
+msgstr ""
+"En arkivmappe som skal bruges til Breve|Arkivér...-funktionen fra mapper på "
+"denne computer."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:214
 msgid "(Deprecated) Default forward style"
 msgstr "(Forældet) Standardstil for videresending"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:215
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "\"forward-style-name\" instead."
@@ -9284,11 +9897,11 @@ msgstr ""
 "Denne nøgle er forældet siden version 3.10 og bør ikke længere bruges. Brug "
 "\"forward-style-name\" i stedet."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:216
 msgid "(Deprecated) Default reply style"
 msgstr "(Forældet) Standardstil for svar"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:217
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "\"reply-style-name\" instead."
@@ -9296,11 +9909,11 @@ msgstr ""
 "Denne nøgle er forældet siden version 3.10 og bør ikke længere bruges. Brug "
 "\"reply-style-name\" i stedet."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:218
 msgid "(Deprecated) List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "(Forældet) Liste over tilpassede hoveder og om de er aktiveret."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:219
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "\"show-headers\" instead."
@@ -9308,19 +9921,19 @@ msgstr ""
 "Denne nøgle er forældet siden version 3.10 og bør ikke længere bruges. Brug "
 "\"show-headers\" i stedet."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:220
 msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "(Forældet) Indlæs billeder for HTML-breve via HTTP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:221
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "\"image-loading-policy\" instead."
 msgstr ""
 "Denne nøgle er forældet siden version 3.10 og bør ikke længere bruges. Brug "
-"\"image-loading-policy\" i stedet.<"
+"\"image-loading-policy\" i stedet."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:222
 msgid ""
 "(Deprecated) Asks whether to close the message window when the user forwards "
 "or replies to the message shown in the window"
@@ -9328,7 +9941,7 @@ msgstr ""
 "(Forældet) Spørger hvorvidt brevvinduet skal lukkes, når brugeren "
 "videresender eller svarer på brevet i vinduet"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:223
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "\"browser-close-on-reply-policy\" instead."
@@ -9630,13 +10243,13 @@ msgstr "Indledende filvælgermappe"
 msgid "Initial folder for GtkFileChooser dialogs."
 msgstr "Indledende mappe til GtkFileChooser-dialoger."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7 ../shell/main.c:307
+#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7 ../shell/main.c:308
 msgid "Start in offline mode"
-msgstr "Start i offline tilstand"
+msgstr "Start i offlinetilstand"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
-msgstr "Om Evolution starter i offline tilstand i stedet for online tilstand."
+msgstr "Om Evolution starter i offlinetilstand i stedet for onlinetilstand."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Offline folder paths"
@@ -9723,9 +10336,37 @@ msgstr "Benyt kun lokale spam-test."
 msgid "Use only the local spam tests (no DNS)."
 msgstr "Benyt kun de lokale spam-test (ingen DNS)."
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Full path command to run spamassassin"
+msgstr "Fuld sti til kommando for spamassassin"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Full path to a spamassassin command. If not set, then a compile-time path is "
+"used, usually /usr/bin/spamassassin. The command should not contain any "
+"other arguments."
+msgstr ""
+"Fuld sti til kommandoen for spamassassin. Hvis ikke givet, vil der blive "
+"brugt en sti bestemt under kompilering, normalt /usr/bin/spamassassin. "
+"Kommandoen må ikke indeholde nogen andre argumenter."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Full path command to run sa-learn"
+msgstr "Fuld sti til kommandoen sa-learn"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"Full path to a sa-learn command. If not set, then a compile-time path is "
+"used, usually /usr/bin/sa-learn. The command should not contain any other "
+"arguments."
+msgstr ""
+"Fuld sti til kommandoen for sa-learn. Hvis ikke givet, vil der blive brugt "
+"en sti bestemt under kompilering, normalt /usr/bin/sa-learn. Kommandoen må "
+"ikke indeholde nogen andre argumenter."
+
 #: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:405
-#: ../e-util/e-attachment-bar.c:100 ../e-util/e-attachment-bar.c:105
-#: ../e-util/e-attachment-paned.c:175 ../e-util/e-attachment-paned.c:180
+#: ../e-util/e-attachment-bar.c:101 ../e-util/e-attachment-bar.c:106
+#: ../e-util/e-attachment-paned.c:187 ../e-util/e-attachment-paned.c:192
 #: ../mail/message-list.etspec.h:4
 msgid "Attachment"
 msgid_plural "Attachments"
@@ -9745,8 +10386,8 @@ msgid "Play the attachment in embedded audio player"
 msgstr "Spil den vedhæftede fil i den indlejrede lydafspiller"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:102
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:46 ../mail/e-mail-tag-editor.c:273
-#: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:63
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:46 ../mail/e-mail-tag-editor.c:277
+#: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
 msgid "From"
 msgstr "Fra"
 
@@ -9754,7 +10395,7 @@ msgstr "Fra"
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(intet emne)"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:328
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:329
 #, c-format
 msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
 msgstr "Denne besked blev sendt af %s på vegne af %s"
@@ -9778,8 +10419,8 @@ msgstr "Formaterer del som et RFC822-brev"
 #: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
 #: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:94
 #: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:98
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1322
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:236
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1301
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1303
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:66
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
@@ -9789,70 +10430,50 @@ msgstr "Navn"
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:143
-msgid "GPG signed"
-msgstr "GPG-signeret"
-
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:149
-msgid "GPG encrpyted"
-msgstr "GPG-krypteret"
-
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:155
-msgid "S/MIME signed"
-msgstr "S/MIME-signeret"
-
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:161
-msgid "S/MIME encrpyted"
-msgstr "S/MIME-krypteret"
-
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:170
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:645
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:194
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:128
-msgid "Security"
-msgstr "Sikkerhed"
-
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:167
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:51 ../mail/e-mail-tag-editor.c:278
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:51 ../mail/message-list.etspec.h:6
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:174
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:51 ../mail/e-mail-tag-editor.c:282
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:16 ../mail/message-list.etspec.h:6
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:17 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:17
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1630
 msgid "Subject"
 msgstr "Emne"
 
 #. pseudo-header
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:186
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:342
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1144
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:193
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:343
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1166
 msgid "Mailer"
 msgstr "E-post-program"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:94
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:98
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:102
 msgid "Richtext"
 msgstr "Richtext"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:95
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:99
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:103
 msgid "Display part as enriched text"
 msgstr "Vis del som rich text"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:95
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:359
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:360
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:96
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:360
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:361
 msgid "Format part as HTML"
 msgstr "Formatér del som HTML"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:121
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:197
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:198
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1538
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Almindelig tekst"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:122
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:198
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:124
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:199
 msgid "Format part as plain text"
 msgstr "Formatér del som almindelig tekst"
 
@@ -9969,7 +10590,7 @@ msgstr ""
 "brevet i løbet af en kortere tidshorisont."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:187
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:22
+#: ../shell/shell.error.xml.h:23 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:22
 msgid "_View Certificate"
 msgstr "_Vis certifikat"
 
@@ -9985,18 +10606,41 @@ msgstr "Kilde"
 msgid "Display source of a MIME part"
 msgstr "Vis kilde til en MIME-del"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:202
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:219
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:49 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:203
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:220
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:49 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:65
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:203
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:220
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:50 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:204
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:221
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:50 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:564
+msgid "GPG signed"
+msgstr "GPG-signeret"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:570
+msgid "GPG encrypted"
+msgstr "GPG-krypteret"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:576
+msgid "S/MIME signed"
+msgstr "S/MIME-signeret"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:582
+msgid "S/MIME encrypted"
+msgstr "S/MIME-krypteret"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:591
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:736
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:194
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:144
+msgid "Security"
+msgstr "Sikkerhed"
+
 #: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:87
 #, c-format
 msgid "Error parsing MBOX part: %s"
@@ -10007,12 +10651,12 @@ msgstr "Fejl under fortolkning af MBOX-del: %s"
 msgid "Could not parse S/MIME message: %s"
 msgstr "Kunne ikke fortolke S/MIME-meddelelse: %s"
 
-#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:79
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:77
 #, c-format
 msgid "Could not parse PGP message: %s"
 msgstr "Kunne ikke fortolke PGP-meddelelse: %s"
 
-#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:82
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:80
 #: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:135
 #, c-format
 msgid "Error verifying signature: %s"
@@ -10065,359 +10709,42 @@ msgstr "Kunne ikke fortolke PGP/MIME-meddelelse: %s"
 msgid "Unsupported signature format"
 msgstr "Signatur-formatet er ikke understøttet"
 
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:47 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:64
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:47 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:63
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Svar-til"
 
 #: ../em-format/e-mail-part-headers.c:52 ../e-util/e-dateedit.c:549
 #: ../e-util/e-dateedit.c:572 ../mail/message-list.etspec.h:7
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:53 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:53 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Nyhedsgrupper"
 
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:54 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:71
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:54 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
 #: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
 msgid "Face"
 msgstr "Ansigt"
 
-#: ../em-format/e-mail-part-utils.c:508
+#: ../em-format/e-mail-part-utils.c:544
 #, c-format
 msgid "%s attachment"
 msgstr "%s-bilag"
 
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:3
-msgid "Standard"
-msgstr "Standard"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:6
-msgid "Proprietary"
-msgstr "Proprietær"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:8
-msgid "Secret"
-msgstr "Hemmeligt"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:9
-msgid "Top Secret"
-msgstr "Strengt fortroligt"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:10
-msgid "For Your Eyes Only"
-msgstr "Som kun du må se"
-
-#. Translators: Used in send options dialog
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:12
-msgctxt "send-options"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:13
-msgid "Mail Receipt"
-msgstr "Kvittering for brev"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:15
-msgid "R_eply requested"
-msgstr "_Svar forespurgt"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:16
-msgctxt "ESendOptionsWithin"
-msgid "Wi_thin"
-msgstr "_Inden for"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:17
-msgctxt "ESendOptionsWithin"
-msgid "days"
-msgstr "dage"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:18
-msgid "_When convenient"
-msgstr "_Når det er belejligt"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:19 ../e-util/e-filter-rule.c:847
-msgid "Replies"
-msgstr "Svar"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:20
-msgid "_Delay message delivery"
-msgstr "_Forsink levering af brev"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:21
-msgctxt "ESendOptionsAfter"
-msgid "_After"
-msgstr "_Efter"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:22
-msgctxt "ESendOptionsAfter"
-msgid "days"
-msgstr "dage"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:23
-msgid "_Set expiration date"
-msgstr "_Sæt udløbsdato"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:24
-msgctxt "ESendOptions"
-msgid "_Until"
-msgstr "_Indtil"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:25
-msgid "Delivery Options"
-msgstr "Valgmuligheder for levering"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:26
-msgid "_Priority:"
-msgstr "_Prioritet:"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:27
-msgid "_Classification:"
-msgstr "_Klassificering:"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:28
-msgid "Gene_ral Options"
-msgstr "Gene_relle valgmuligheder"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:29
-msgid "Creat_e a sent item to track information"
-msgstr "Opret _et sendt-element for at spore information"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:30
-msgid "_Delivered"
-msgstr "_Leveret"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:31
-msgid "Deli_vered and opened"
-msgstr "Le_veret og åbnet"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:32
-msgid "_All information"
-msgstr "_Al information"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:33
-msgid "A_uto-delete sent item"
-msgstr "Slet a_utomatisk sendte poster"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:34
-msgid "Status Tracking"
-msgstr "Statussporing"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:35
-msgid "_When opened:"
-msgstr "_Ved åbning:"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:36
-msgid "When decli_ned:"
-msgstr "Ved afvis_ning:"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:37
-msgid "When co_mpleted:"
-msgstr "Ved _fuldførelse:"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:38
-msgid "When acce_pted:"
-msgstr "Ved _godkendelse:"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:39
-msgid "Return Notification"
-msgstr "Returnér påmindelse"
-
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:40
-msgid "Sta_tus Tracking"
-msgstr "Sta_tus-sporing"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:2
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:282
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:192
-msgid "_Apply"
-msgstr "_Anvend"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:4
-msgid "_Sort..."
-msgstr "_Sortér..."
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:5
-msgid "_Group By..."
-msgstr "_Gruppér efter..."
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:6
-msgid "_Fields Shown..."
-msgstr "Viste _felter..."
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:9
-msgid "Clear _All"
-msgstr "Tøm _alt"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:10
-msgid "_Show field in View"
-msgstr "_Vis felt i oversigt"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:11 ../e-util/e-table-header-item.c:1753
-msgid "Ascending"
-msgstr "Stigende"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:12 ../e-util/e-table-header-item.c:1753
-msgid "Descending"
-msgstr "Faldende"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:13
-msgid "Group Items By"
-msgstr "Gruppér punkter efter"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:14
-msgid "Show _field in View"
-msgstr "Vis _felt i oversigt"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:15
-msgid "Then By"
-msgstr "Så efter"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:16
-msgid "Show field i_n View"
-msgstr "Vis felt _i oversigt"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:17
-msgid "Show field in _View"
-msgstr "Vis felt i _oversigt"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:18
-msgid "Sort"
-msgstr "Sortér"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:19
-msgid "Clear All"
-msgstr "Tøm alt"
-
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:20
-msgid "Sort Items By"
-msgstr "Sortér punkter efter"
-
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:1
-msgid "Select a Time Zone"
-msgstr "Vælg en tidszone"
-
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:4
-msgid ""
-"Use the left mouse button to zoom in on an area of the map and select a time "
-"zone.\n"
-"Use the right mouse button to zoom out."
-msgstr ""
-"Brug venstre museknap til at zoome ind på et område af kortet og vælg en "
-"tidszone.\n"
-"Brug højre museknap til at zoome ud."
-
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:6
-msgid "Time Zones"
-msgstr "Tidszoner"
-
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:7
-msgid "_Selection"
-msgstr "_Markering"
-
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:8
-msgid "Timezone drop-down combination box"
-msgstr "Rullegardin-kombinationsboks til tidszoner"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:1 ../e-util/e-filter-rule.c:1243
-#: ../mail/em-utils.c:229
-msgid "Incoming"
-msgstr "Indkommende"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:2
-msgid "the current time"
-msgstr "den aktuelle tid"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:3
-msgid "the time you specify"
-msgstr "den tid du angiver"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:4
-msgid "a time relative to the current time"
-msgstr "et tidspunkt relativt til det nuværende tidspunkt"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:83
-msgid "seconds"
-msgstr "sekunder"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:9 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
-msgid "weeks"
-msgstr "uger"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:10
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
-msgid "months"
-msgstr "måneder"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:11
-msgid "years"
-msgstr "år"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:12
-msgid "ago"
-msgstr "siden"
-
-# Det her er lidt en fortolkning. Jeg går ud fra at strengen ender med at skulle være. 2 måneder og 4 dage 
ude i fremtiden. Gættet er også lidt understøttet af at strengen "a time relative to the current time" findes 
lige i nærheden
-#: ../e-util/filter.ui.h:13
-msgid "in the future"
-msgstr "ude i fremtiden"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:14
-msgid "Show filters for mail:"
-msgstr "Vis filtre for e-post:"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:165
-msgid "_Filter Rules"
-msgstr "_Filterregler"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:23
-msgid "Compare against"
-msgstr "Sammenlign med"
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:24
-msgid ""
-"The message's date will be compared against\n"
-"the current time when filtering occurs."
-msgstr ""
-"Brevets datering vil blive sammenlignet med\n"
-"det aktuelle tidspunkt når filtreringen sker."
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:26
-msgid ""
-"The message's date will be compared against\n"
-"12:00am of the date specified."
-msgstr ""
-"Brevets datering vil blive sammenlignet med\n"
-"klokken 12.00 på den angivne dato."
-
-#: ../e-util/filter.ui.h:28
-msgid ""
-"The message's date will be compared against\n"
-"a time relative to when filtering occurs."
-msgstr ""
-"Brevets datering vil blive sammenlignet med\n"
-"en tid som er relativ til når filtrering sker."
-
-#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:1
-msgid "_Create new view"
-msgstr "_Opret ny oversigt"
-
-#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:416
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:310
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:340
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Navn:"
+#: ../e-util/ea-calendar-item.c:314 ../e-util/ea-calendar-item.c:323
+msgid "%d %B %Y"
+msgstr "%d. %B %Y"
 
-#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:3
-msgid "_Replace existing view"
-msgstr "_Erstat eksisterende oversigt"
+#: ../e-util/ea-calendar-item.c:326
+#, c-format
+msgid "Calendar: from %s to %s"
+msgstr "Kalender: fra %s til %s"
 
-#: ../e-util/e-activity-proxy.c:308
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1724
-msgid "Cancel"
-msgstr "Afbryd"
+#: ../e-util/ea-calendar-item.c:363
+msgid "evolution calendar item"
+msgstr "evolution-kalenderelement"
 
 #. Translators: This is a cancelled activity.
 #: ../e-util/e-activity.c:258
@@ -10449,24 +10776,98 @@ msgstr "%s (aflyser)"
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
+#. Translators: This is a running activity whose percent complete is known.
 #: ../e-util/e-activity.c:275
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-content.c:144
 #, c-format
 msgid "%s (%d%% complete)"
 msgstr "%s (%d%% fuldført)"
 
+#: ../e-util/e-activity-proxy.c:352
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1785
+msgid "Cancel"
+msgstr "Afbryd"
+
 #. Translators: Escape is a keyboard binding.
 #: ../e-util/e-alert-bar.c:118
 msgid "Close this message (Escape)"
 msgstr "Luk dette brev (Esc)"
 
-#: ../e-util/e-attachment-bar.c:659 ../e-util/e-attachment-paned.c:702
+#: ../e-util/e-alert-sink.c:246
+msgid "Failed to create a thread: "
+msgstr "Kunne ikke oprette en tråd: "
+
+#: ../e-util/e-attachment-bar.c:660 ../e-util/e-attachment-paned.c:736
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonvisning"
 
-#: ../e-util/e-attachment-bar.c:661 ../e-util/e-attachment-paned.c:704
+#: ../e-util/e-attachment-bar.c:662 ../e-util/e-attachment-paned.c:738
 msgid "List View"
 msgstr "Listevisning"
 
+# Det er uklart om dette er en information om en handling eller en reference til et objekt, men 
oversættelsen kunne heldigvis lave ligeså tvetydig
+#
+# FEJLRAPPORT: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=591938
+#. To Translators: This text is set as a description of an attached
+#. * message when, for example, attaching it to a composer. When the
+#. * message to be attached has also filled Subject, then this text is
+#. * of form "Attached message - Subject", otherwise it's left as is.
+#: ../e-util/e-attachment.c:1197
+msgid "Attached message"
+msgstr "Vedhæftet besked"
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:2104 ../e-util/e-attachment.c:3101
+msgid "Operation was cancelled"
+msgstr "Operationen blev annulleret"
+
+#. Translators: Default attachment filename.
+#: ../e-util/e-attachment.c:2264 ../e-util/e-attachment.c:2963
+#: ../e-util/e-attachment.c:3334 ../e-util/e-attachment-store.c:691
+msgid "attachment.dat"
+msgstr "bilag.dat"
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:2345 ../e-util/e-attachment.c:3394
+msgid "A load operation is already in progress"
+msgstr "En indlæsningshandling er allerede i gang"
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:2353 ../e-util/e-attachment.c:3402
+msgid "A save operation is already in progress"
+msgstr "En gemmehandling er allerede i gang"
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:2473
+#, c-format
+msgid "Could not load '%s'"
+msgstr "Kunne ikke indlæse \"%s\""
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:2476
+#, c-format
+msgid "Could not load the attachment"
+msgstr "Kunne ikke indlæse bilag"
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:2761
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s'"
+msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\""
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:2764
+#, c-format
+msgid "Could not open the attachment"
+msgstr "Kunne ikke åbne bilaget"
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:3411
+msgid "Attachment contents not loaded"
+msgstr "Bilagsindhold ikke indlæst"
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:3502
+#, c-format
+msgid "Could not save '%s'"
+msgstr "Kunne ikke gemme \"%s\""
+
+#: ../e-util/e-attachment.c:3505
+#, c-format
+msgid "Could not save the attachment"
+msgstr "Kunne ikke gemme bilaget"
+
 #: ../e-util/e-attachment-dialog.c:317
 msgid "Attachment Properties"
 msgstr "Egenskaber for bilag"
@@ -10479,55 +10880,65 @@ msgstr "_Filnavn:"
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "MIME-type:"
 
-#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:382 ../e-util/e-attachment-store.c:482
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:382 ../e-util/e-attachment-store.c:521
 msgid "_Suggest automatic display of attachment"
 msgstr "F_oreslå automatisk visning af bilag"
 
-#: ../e-util/e-attachment-handler-image.c:96
+#: ../e-util/e-attachment-handler-image.c:98
 msgid "Could not set as background"
 msgstr "Kunne ikke sætte som baggrund"
 
-#: ../e-util/e-attachment-handler-image.c:146
+#: ../e-util/e-attachment-handler-image.c:148
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "Vælg som _baggrund"
 
-#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:165
+#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:168
 #: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:548
 msgid "Loading"
 msgstr "Indlæser"
 
-#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:177
+#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:180
 #: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:560
 msgid "Saving"
 msgstr "Gemmer"
 
-#: ../e-util/e-attachment-paned.c:103
+#: ../e-util/e-attachment-paned.c:107
 msgid "Hide Attachment _Bar"
 msgstr "_Skjul bilagslinje"
 
-#: ../e-util/e-attachment-paned.c:105 ../e-util/e-attachment-paned.c:718
+#: ../e-util/e-attachment-paned.c:116 ../e-util/e-attachment-paned.c:752
 msgid "Show Attachment _Bar"
 msgstr "_Vis bilagslinje"
 
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:462
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:486
 msgid "Add Attachment"
 msgstr "Tilføj bilag"
 
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:465
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:493 ../e-util/e-attachment-store.c:495
 msgid "A_ttach"
 msgstr "_Vedhæft"
 
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:536
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:533
+msgid "Archive selected directories using this format:"
+msgstr "Arkivér valgte kataloger med dette format:"
+
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:626
 msgid "Save Attachment"
 msgid_plural "Save Attachments"
 msgstr[0] "Gem bilag"
 msgstr[1] "Gem bilag"
 
-#. Translators: Default attachment filename.
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:567 ../e-util/e-attachment.c:2058
-#: ../e-util/e-attachment.c:2721
-msgid "attachment.dat"
-msgstr "bilag.dat"
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:653
+msgid "Do _not extract files from the attachment"
+msgstr "_Pak ikke filer ud fra bilaget"
+
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:658
+msgid "Save extracted files _only"
+msgstr "Gem _kun udpakkede filer"
+
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:663
+msgid "Save extracted files and the original _archive"
+msgstr "Gem udpakkede filer og original_arkivet"
 
 #: ../e-util/e-attachment-view.c:377
 msgid "Open With Other Application..."
@@ -10553,12 +10964,12 @@ msgid "A_dd Attachment..."
 msgstr "_Tilføj bilag..."
 
 #: ../e-util/e-attachment-view.c:417
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1026
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1399
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:628
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:752
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1526
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1596
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1071
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1240
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:571
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:696
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1586
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1657
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Egenskaber"
 
@@ -10588,59 +10999,6 @@ msgstr "Åbn med \"%s\""
 msgid "Open this attachment in %s"
 msgstr "Åbn dette bilag i %s"
 
-# Det er uklart om dette er en information om en handling eller en reference til et objekt, men 
oversættelsen kunne heldigvis lave ligeså tvetydig
-#
-# FEJLRAPPORT: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=591938
-#. To Translators: This text is set as a description of an attached
-#. * message when, for example, attaching it to a composer. When the
-#. * message to be attached has also filled Subject, then this text is
-#. * of form "Attached message - Subject", otherwise it's left as is.
-#: ../e-util/e-attachment.c:1108
-msgid "Attached message"
-msgstr "Vedhæftet besked"
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:2139 ../e-util/e-attachment.c:3027
-msgid "A load operation is already in progress"
-msgstr "En indlæsningshandling er allerede i gang"
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:2147 ../e-util/e-attachment.c:3035
-msgid "A save operation is already in progress"
-msgstr "En gemmehandling er allerede i gang"
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:2267
-#, c-format
-msgid "Could not load '%s'"
-msgstr "Kunne ikke indlæse \"%s\""
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:2270
-#, c-format
-msgid "Could not load the attachment"
-msgstr "Kunne ikke indlæse bilag"
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:2574
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s'"
-msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\""
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:2577
-#, c-format
-msgid "Could not open the attachment"
-msgstr "Kunne ikke åbne bilaget"
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:3044
-msgid "Attachment contents not loaded"
-msgstr "Bilagsindhold ikke indlæst"
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:3124
-#, c-format
-msgid "Could not save '%s'"
-msgstr "Kunne ikke gemme \"%s\""
-
-#: ../e-util/e-attachment.c:3127
-#, c-format
-msgid "Could not save the attachment"
-msgstr "Kunne ikke gemme bilaget"
-
 #: ../e-util/e-book-source-config.c:97
 msgid "Mark as default address book"
 msgstr "Markér som standardadressebog"
@@ -10658,6 +11016,44 @@ msgstr "Kopiér bogindholdet lokalt til brug offline"
 msgid "Ctrl-click to open a link"
 msgstr "Ctrl-klik for at åbne et link"
 
+#: ../e-util/e-calendar.c:195
+msgid "Previous month"
+msgstr "Forrige måned"
+
+#: ../e-util/e-calendar.c:220
+msgid "Next month"
+msgstr "Næste måned"
+
+#: ../e-util/e-calendar.c:246
+msgid "Previous year"
+msgstr "Forrige år"
+
+#: ../e-util/e-calendar.c:271
+msgid "Next year"
+msgstr "Næste år"
+
+#: ../e-util/e-calendar.c:295
+msgid "Month Calendar"
+msgstr "Månedskalender"
+
+#. This is a strftime() format. %B = Month name.
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1323 ../e-util/e-calendar-item.c:2201
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%B"
+msgstr "%B"
+
+#. This is a strftime() format. %Y = Year.
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1325
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%Y"
+msgstr "%Y"
+
+#. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1362
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%B %Y"
+msgstr "%B %Y"
+
 #: ../e-util/e-cal-source-config.c:169
 msgid "Mark as default calendar"
 msgstr "Markér som standardkalender"
@@ -10686,44 +11082,6 @@ msgstr "Kopiér opgavelistens indhold lokalt til brug offline"
 msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
 msgstr "Kopiér memolistens indhold lokalt til brug offline"
 
-#. This is a strftime() format. %B = Month name.
-#: ../e-util/e-calendar-item.c:1326 ../e-util/e-calendar-item.c:2194
-msgctxt "CalItem"
-msgid "%B"
-msgstr "%B"
-
-#. This is a strftime() format. %Y = Year.
-#: ../e-util/e-calendar-item.c:1328
-msgctxt "CalItem"
-msgid "%Y"
-msgstr "%Y"
-
-#. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
-#: ../e-util/e-calendar-item.c:1365
-msgctxt "CalItem"
-msgid "%B %Y"
-msgstr "%B %Y"
-
-#: ../e-util/e-calendar.c:189
-msgid "Previous month"
-msgstr "Forrige måned"
-
-#: ../e-util/e-calendar.c:214
-msgid "Next month"
-msgstr "Næste måned"
-
-#: ../e-util/e-calendar.c:240
-msgid "Previous year"
-msgstr "Forrige år"
-
-#: ../e-util/e-calendar.c:265
-msgid "Next year"
-msgstr "Næste år"
-
-#: ../e-util/e-calendar.c:289
-msgid "Month Calendar"
-msgstr "Månedskalender"
-
 #: ../e-util/e-categories-editor.c:223
 msgid "Currently _used categories:"
 msgstr "Aktuelt br_ugte kategorier:"
@@ -10732,17 +11090,26 @@ msgstr "Aktuelt br_ugte kategorier:"
 msgid "_Available Categories:"
 msgstr "Tilgængelige k_ategorier:"
 
-#: ../e-util/e-categories-editor.c:274 ../mail/em-folder-selector.c:269
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:595
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1100
+#: ../e-util/e-categories-editor.c:274
+msgctxt "category"
 msgid "_New"
 msgstr "_Ny"
 
-#: ../e-util/e-categories-selector.c:321
+#: ../e-util/e-categories-editor.c:278
+msgctxt "category"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redigér"
+
+#: ../e-util/e-categories-editor.c:282
+msgctxt "category"
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Slet"
+
+#: ../e-util/e-categories-selector.c:322
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikon"
 
-#: ../e-util/e-category-completion.c:299
+#: ../e-util/e-category-completion.c:307
 #, c-format
 msgid "Create category \"%s\""
 msgstr "Opret kategorien \"%s\""
@@ -10780,13 +11147,17 @@ msgstr ""
 msgid "popup list"
 msgstr "pop op-liste"
 
+#: ../e-util/e-cell-date.c:52 ../mail/message-list.c:2033
+msgid "?"
+msgstr "?"
+
 #: ../e-util/e-cell-date-edit.c:298
 msgid "Now"
 msgstr "Nu"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-cell-date-edit.c:306 ../e-util/e-datetime-format.c:208
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1899
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1740
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:223
 msgid "Today"
 msgstr "I dag"
@@ -10802,31 +11173,15 @@ msgstr "Ingen"
 msgid "OK"
 msgstr "O.k."
 
-#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:872
+#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:873
 #, c-format
 msgid "The time must be in the format: %s"
 msgstr "Datoen skal skrives ind på formatet: %s"
 
-#: ../e-util/e-cell-date.c:50 ../mail/message-list.c:1853
-msgid "?"
-msgstr "?"
-
-#: ../e-util/e-cell-percent.c:79
+#: ../e-util/e-cell-percent.c:81
 msgid "The percent value must be between 0 and 100, inclusive"
 msgstr "Procentværdien skal være mellem 0 og 100, begge inklusive"
 
-#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:99
-msgid "Character Encoding"
-msgstr "Tegnkodning"
-
-#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:122
-msgid "Enter the character set to use"
-msgstr "Indtast tegnsæt som skal bruges"
-
-#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:368
-msgid "Other..."
-msgstr "Andre..."
-
 #: ../e-util/e-charset.c:52
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabisk"
@@ -10904,11 +11259,194 @@ msgstr "Ukrainsk"
 msgid "Visual"
 msgstr "Visuel"
 
-#: ../e-util/e-client-cache.c:1189
+#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:99
+msgid "Character Encoding"
+msgstr "Tegnkodning"
+
+#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:119
+msgid "Enter the character set to use"
+msgstr "Indtast tegnsæt som skal bruges"
+
+#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:365
+msgid "Other..."
+msgstr "Andre..."
+
+#: ../e-util/e-client-cache.c:1266
 #, c-format
 msgid "Cannot create a client object from extension name '%s'"
 msgstr "Kan ikke oprette et klientobjekt ud fra filendelsen \"%s\""
 
+#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:124
+msgid "Choose custom color"
+msgstr "Vælg farve"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:81
+msgid "black"
+msgstr "sort"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:82
+msgid "light brown"
+msgstr "lysebrun"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:83
+msgid "brown gold"
+msgstr "gulbrun"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:84
+msgid "dark green #2"
+msgstr "mørkegrøn 2"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:85
+msgid "navy"
+msgstr "marineblå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:86
+msgid "dark blue"
+msgstr "mørkeblå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:87
+msgid "purple #2"
+msgstr "lilla 2"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:88
+msgid "very dark gray"
+msgstr "meget mørkegrå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:90
+msgid "dark red"
+msgstr "mørkerød"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:91
+msgid "red-orange"
+msgstr "orangerød"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:92
+msgid "gold"
+msgstr "guld"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:93
+msgid "dark green"
+msgstr "mørkegrøn"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:94
+msgid "dull blue"
+msgstr "blegblå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:95
+msgid "blue"
+msgstr "blå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:96
+msgid "dull purple"
+msgstr "bleglilla"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:97
+msgid "dark grey"
+msgstr "mørkegrå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:99
+msgid "red"
+msgstr "rød"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:100
+msgid "orange"
+msgstr "orange"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:101
+msgid "lime"
+msgstr "limegrøn"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:102
+msgid "dull green"
+msgstr "bleggrøn"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:103
+msgid "dull blue #2"
+msgstr "blegblå 2"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:104
+msgid "sky blue #2"
+msgstr "himmelblå 2"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:105
+msgid "purple"
+msgstr "lilla"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:106
+msgid "gray"
+msgstr "grå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:108
+msgid "magenta"
+msgstr "magenta"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:109
+msgid "bright orange"
+msgstr "lys orange"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:110
+msgid "yellow"
+msgstr "gul"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:111
+msgid "green"
+msgstr "grøn"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:112
+msgid "cyan"
+msgstr "cyan"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:113
+msgid "bright blue"
+msgstr "lyseblå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:114
+msgid "red purple"
+msgstr "lillarød"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:115
+msgid "light grey"
+msgstr "lysegrå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:117
+msgid "pink"
+msgstr "lyserød"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:118
+msgid "light orange"
+msgstr "lys orange"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:119
+msgid "light yellow"
+msgstr "lysgul"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:120
+msgid "light green"
+msgstr "lysegrøn"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:121
+msgid "light cyan"
+msgstr "lys cyan"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:122
+msgid "light blue"
+msgstr "lyseblå"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:123
+msgid "light purple"
+msgstr "lyselilla"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:124
+msgid "white"
+msgstr "hvid"
+
+#: ../e-util/e-color-combo.c:639 ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:426
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:566 ../mail/e-mail-reader.c:3863
+#: ../mail/mail-config.ui.h:69
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
 #: ../e-util/e-dateedit.c:523
 msgid "Date and Time"
 msgstr "Dato og tidspunkt"
@@ -11024,15 +11562,120 @@ msgctxt "DateFmt"
 msgid "Next Sun"
 msgstr "Næste Søn"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:352 ../e-util/e-datetime-format.c:362
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:371
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:351 ../e-util/e-datetime-format.c:361
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:370
 msgid "Use locale default"
 msgstr "Benyt lokaliseringsforvalg"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:576
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:575
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
+#. Translators: :-)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:40
+msgid "_Smile"
+msgstr "_Smil"
+
+#. Translators: :-(
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:42
+msgid "S_ad"
+msgstr "_Ked af det"
+
+#. Translators: ;-)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:44
+msgid "_Wink"
+msgstr "_Blink"
+
+#. Translators: :-P
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:46
+msgid "Ton_gue"
+msgstr "Række _tunge"
+
+#. Translators: :-))
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:48
+msgid "Laug_h"
+msgstr "_Latter"
+
+#. Translators: :-|
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:50
+msgid "_Plain"
+msgstr "_Ligeglad"
+
+#. Translators: :-!
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:52
+msgid "Smi_rk"
+msgstr "Sm_ørret grin"
+
+#. Translators: :"-)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:54
+msgid "_Embarrassed"
+msgstr "_Pinligt"
+
+#. Translators: :-D
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:56
+msgid "_Big Smile"
+msgstr "_Stort smil"
+
+#. Translators: :-/
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:58
+msgid "Uncer_tain"
+msgstr "_Usikker"
+
+#. Translators: :-O
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:60
+msgid "S_urprise"
+msgstr "_Overrasket"
+
+#. Translators: :-S
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:62
+msgid "W_orried"
+msgstr "_Bekymret"
+
+#. Translators: :-*
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:64
+msgid "_Kiss"
+msgstr "_Kys"
+
+#. Translators: X-(
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:66
+msgid "A_ngry"
+msgstr "_Sur"
+
+#. Translators: B-)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:68
+msgid "_Cool"
+msgstr "_Smart"
+
+#. Translators: O:-)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:70
+msgid "Ange_l"
+msgstr "_Engel"
+
+#. Translators: :'(
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:72
+msgid "Cr_ying"
+msgstr "_Græder"
+
+#. Translators: :-Q
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:74
+msgid "S_ick"
+msgstr "S_yg"
+
+#. Translators: |-)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:76
+msgid "Tire_d"
+msgstr "Tr_æt"
+
+#. Translators: >:-)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:78
+msgid "De_vilish"
+msgstr "D_jævelsk"
+
+#. Translators: :-(|)
+#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:80
+msgid "_Monkey"
+msgstr "_Abe"
+
 #: ../e-util/e-file-utils.c:120
 msgid "(Unknown Filename)"
 msgstr "(Ukendt filnavn)"
@@ -11172,23 +11815,23 @@ msgstr "Vælg en tid at sammenligne med"
 msgid "Choose a File"
 msgstr "Vælg en fil"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:750
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:751
 msgid "R_ule name:"
 msgstr "R_egelnavn:"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:800
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:801
 msgid "all the following conditions"
 msgstr "alle de følgende betingelser"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:801
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:802
 msgid "any of the following conditions"
 msgstr "mindst en af følgende betingelser"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:807
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:808
 msgid "_Find items which match:"
 msgstr "_Find matchende elementer:"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:830
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:831
 msgid "Find items that meet the following conditions"
 msgstr "Find punkter der opfylder følgende betingelser"
 
@@ -11196,38 +11839,1047 @@ msgstr "Find punkter der opfylder følgende betingelser"
 #. * part of "Include threads: None"
 #. protocol:
 #. name:
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:845 ../e-util/e-mail-identity-combo-box.c:473
-#: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:368 ../e-util/e-proxy-editor.c:549
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:846 ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:62
+#: ../e-util/e-mail-identity-combo-box.c:476
+#: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:367 ../e-util/e-proxy-editor.c:560
 #: ../libemail-engine/camel-null-store.c:27
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:138
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:621
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:616
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:846
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:847
 msgid "All related"
 msgstr "Alle relaterede"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:848
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:848 ../e-util/e-send-options.ui.h:19
+msgid "Replies"
+msgstr "Svar"
+
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:849
 msgid "Replies and parents"
 msgstr "Svar og forældre"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:849
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:850
 msgid "No reply or parent"
 msgstr "Intet svar eller forældre"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:852
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:853
 msgid "I_nclude threads:"
 msgstr "I_nkludér tråde:"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:929
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:930
 msgid "A_dd Condition"
 msgstr "T_ilføj betingelse"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:1243 ../mail/em-utils.c:230
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:1244 ../e-util/filter.ui.h:1
+#: ../mail/em-utils.c:229
+msgid "Incoming"
+msgstr "Indkommende"
+
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:1244 ../mail/em-utils.c:230
 msgid "Outgoing"
 msgstr "Udgående"
 
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:58
+msgid "Failed to insert HTML file."
+msgstr "Kunne ikke indsætte HTML-fil."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:95
+msgid "Failed to insert text file."
+msgstr "Kunne ikke indsætte tekstfil."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:606
+msgid "Insert HTML File"
+msgstr "Indsæt HTML-fil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:612
+msgid "HTML file"
+msgstr "HTML-fil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:639
+msgctxt "dialog-title"
+msgid "Insert Image"
+msgstr "Indsæt billede"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:700
+msgid "Insert text file"
+msgstr "Indsæt tekstfil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:706
+msgid "Text file"
+msgstr "Tekstfil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1090
+msgid "Copy selected text to the clipboard"
+msgstr "Kopiér den markerede tekst til udklipsholderen"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1097
+msgid "Cut selected text to the clipboard"
+msgstr "Klip den markerede tekst til udklipsholderen"
+
+#. Widgets are treating Ctrl + v shortcut themselves
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1104
+msgid "Paste text from the clipboard"
+msgstr "Indsæt tekst fra udklipsholderen"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1111
+msgid "Redo the last undone action"
+msgstr "Omgør den sidste fortrudte handling"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1125
+msgid "Undo the last action"
+msgstr "Fortryd den sidste handling"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1146
+msgid "For_mat"
+msgstr "For_matér"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1153
+msgid "_Paragraph Style"
+msgstr "_Afsnitsstil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1167
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:635
+msgid "_Alignment"
+msgstr "J_ustering"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1174
+msgid "Current _Languages"
+msgstr "Nuværende _sprog"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1191
+msgid "_Increase Indent"
+msgstr "_Forøg indrykning"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1193
+msgid "Increase Indent"
+msgstr "Forøg indrykning"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1198
+msgid "_HTML File..."
+msgstr "_HTML-fil..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1205
+msgid "Te_xt File..."
+msgstr "_Tekstfil..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1212
+msgid "Paste _Quotation"
+msgstr "Indsæt _citat"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1219
+msgid "_Find..."
+msgstr "_Find..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1221
+msgid "Search for text"
+msgstr "Søg efter tekst"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1226
+msgid "Find A_gain"
+msgstr "Find i_gen"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1233
+msgid "Re_place..."
+msgstr "E_rstat..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1235
+msgid "Search for and replace text"
+msgstr "Søg efter og erstat tekst"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1240
+msgid "Check _Spelling..."
+msgstr "_Stavekontrol..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1247
+msgid "_Decrease Indent"
+msgstr "_Formindsk indrykning"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1249
+msgid "Decrease Indent"
+msgstr "Formindsk indrykning"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1254
+msgid "_Wrap Lines"
+msgstr "_Ombryd linjer"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1261
+msgid "Open Inspector"
+msgstr "Åbn inspektør"
+
+#. Center
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1271
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:110
+msgid "_Center"
+msgstr "_Centreret"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1273
+msgid "Center Alignment"
+msgstr "Centerjustering"
+
+#. Left
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1278
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:101
+msgid "_Left"
+msgstr "_Venstre"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1280
+msgid "Left Alignment"
+msgstr "Venstrejustering"
+
+#. Right
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1285
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:119
+msgid "_Right"
+msgstr "_Højre"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1287
+msgid "Right Alignment"
+msgstr "Højrejustering"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1295
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:72
+msgid "_HTML"
+msgstr "_HTML"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1297
+msgid "HTML editing mode"
+msgstr "HTML-redigeringstilstand"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1302
+msgid "Plain _Text"
+msgstr "Almindelig _tekst"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1304
+msgid "Plain text editing mode"
+msgstr "Almindelig tekstredigeringstilstand"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1312
+msgid "_Normal"
+msgstr "_Normal"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1319
+msgid "Header _1"
+msgstr "Overskrift _1"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1326
+msgid "Header _2"
+msgstr "Overskrift _2"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1333
+msgid "Header _3"
+msgstr "Overskrift _3"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1340
+msgid "Header _4"
+msgstr "Overskrift _4"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1347
+msgid "Header _5"
+msgstr "Overskrift _5"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1354
+msgid "Header _6"
+msgstr "Overskrift _6"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1361
+msgid "_Preformatted"
+msgstr "_Forudformateret"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1368
+msgid "A_ddress"
+msgstr "A_dresse"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1375
+msgid "_Blockquote"
+msgstr "_Blokcitat"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1382
+msgid "_Bulleted List"
+msgstr "_Punktliste"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1389
+msgid "_Roman Numeral List"
+msgstr "_Romertalsliste"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1396
+msgid "Numbered _List"
+msgstr "Nummereret _liste"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1403
+msgid "_Alphabetical List"
+msgstr "_Alfabetisk liste"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1419
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1457
+msgid "_Image..."
+msgstr "_Billede..."
+
+#. Translators: This is an action tooltip
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1422
+msgid "Insert Image"
+msgstr "Indsæt billede"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1427
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1464
+msgid "_Link..."
+msgstr "_Link..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1429
+msgid "Insert Link"
+msgstr "Indsæt link"
+
+#. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1435
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1479
+msgid "_Rule..."
+msgstr "Vandret _linje..."
+
+#. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1438
+msgid "Insert Rule"
+msgstr "_Indsæt vandret linje"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1443
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1486
+msgid "_Table..."
+msgstr "_Tabel..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1445
+msgid "Insert Table"
+msgstr "Indsæt tabel"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1450
+msgid "_Cell..."
+msgstr "_Celle..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1471
+msgid "Pa_ge..."
+msgstr "S_ide..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1495
+msgid "Font _Size"
+msgstr "Skrift_størrelse"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1502
+msgid "_Font Style"
+msgstr "_Skriftstil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1509
+msgid "Paste As _Text"
+msgstr "Indsæt som _tekst"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1520
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:214
+msgid "_Bold"
+msgstr "_Fed"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1522
+msgid "Bold"
+msgstr "Fed"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1528
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:225
+msgid "_Italic"
+msgstr "_Kursiv"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1530
+msgid "Italic"
+msgstr "Kursiv"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1536
+msgid "_Plain Text"
+msgstr "_Almindelig tekst"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1544
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:246
+msgid "_Strikethrough"
+msgstr "_Gennemstreget"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1546
+msgid "Strikethrough"
+msgstr "Gennemstreget"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1552
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:236
+msgid "_Underline"
+msgstr "_Understreget"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1554
+msgid "Underline"
+msgstr "Understreget"
+
+#. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1564
+msgid "-2"
+msgstr "-2"
+
+#. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1572
+msgid "-1"
+msgstr "-1"
+
+#. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1580
+msgid "+0"
+msgstr "+0"
+
+#. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1588
+msgid "+1"
+msgstr "+1"
+
+#. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1596
+msgid "+2"
+msgstr "+2"
+
+#. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1604
+msgid "+3"
+msgstr "+3"
+
+#. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1612
+msgid "+4"
+msgstr "+4"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1631
+msgid "Cell Contents"
+msgstr "Celleindhold"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1638
+msgid "Column"
+msgstr "Kolonne"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1645
+msgid "Row"
+msgstr "Række"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1652
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1737
+msgid "Table"
+msgstr "Tabel"
+
+#. Translators: Popup menu item caption, containing all the Delete options for a table
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1662
+msgid "Table Delete"
+msgstr "Slet i tabel"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1669 ../e-util/e-text.c:2127
+msgid "Input Methods"
+msgstr "Indtastningsmetoder"
+
+#. Translators: Popup menu item caption, containing all the Insert options for a table
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1677
+msgid "Table Insert"
+msgstr "Indsæt i tabel"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1684
+msgid "Properties"
+msgstr "Egenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1702
+msgid "Column After"
+msgstr "Kolonne efter"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1709
+msgid "Column Before"
+msgstr "Kolonne før"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1716
+msgid "Insert _Link"
+msgstr "Indsæt _link"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1723
+msgid "Row Above"
+msgstr "Række over"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1730
+msgid "Row Below"
+msgstr "Række under"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1744
+msgid "Cell..."
+msgstr "Celle..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1751
+msgid "Image..."
+msgstr "Billede..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1758
+msgid "Link..."
+msgstr "Link..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1765
+msgid "Page..."
+msgstr "Side..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1772
+msgid "Paragraph..."
+msgstr "Afsnit..."
+
+#. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1780
+msgid "Rule..."
+msgstr "Vandret linje..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1787
+msgid "Table..."
+msgstr "Tabel..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1794
+msgid "Text..."
+msgstr "Tekst..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1801
+msgid "Remove Link"
+msgstr "Fjern link"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1818
+msgid "Add Word to Dictionary"
+msgstr "Føj ord til ordbog"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1825
+msgid "Ignore Misspelled Word"
+msgstr "Ignorér stavefejl"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1832
+msgid "Add Word To"
+msgstr "Føj ord til"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1841
+msgid "More Suggestions"
+msgstr "Flere forslag"
+
+#. Translators: %s will be replaced with the actual dictionary
+#. * name, where a user can add a word to. This is part of an
+#. * "Add Word To" submenu.
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1949
+#, c-format
+msgid "%s Dictionary"
+msgstr "Ordbogen %s"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2036
+msgid "_Emoticon"
+msgstr "_Smiley"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2037
+msgid "Insert Emoticon"
+msgstr "Indsæt smiley"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2105
+msgid "Re_place"
+msgstr "E_rstat"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2108
+msgid "_Image"
+msgstr "_Billede"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2111
+msgid "_Link"
+msgstr "_Link"
+
+#. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2115
+msgid "_Rule"
+msgstr "Vandret _linje"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:2118
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:732
+msgid "_Table"
+msgstr "_Tabel"
+
+#: ../e-util/e-html-editor.c:672
+msgid "Paragraph Style"
+msgstr "Afsnitsstil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor.c:686
+msgid "Editing Mode"
+msgstr "Redigeringstilstand"
+
+#: ../e-util/e-html-editor.c:698
+msgid "Font Color"
+msgstr "Skrifttypefarve"
+
+#: ../e-util/e-html-editor.c:716
+msgid "Font Size"
+msgstr "Skrifttypestørrelse"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:692
+msgid "<b>Scope</b>"
+msgstr "<b>Område</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:706
+msgid "C_ell"
+msgstr "C_elle"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:719
+msgid "_Row"
+msgstr "_Række"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:745
+msgid "Col_umn"
+msgstr "_Kolonne"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:755
+msgid "<b>Alignment &amp; Behavior</b>"
+msgstr "<b>Justering &amp; opførsel</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:768
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:407
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:890
+msgid "Left"
+msgstr "Venstre"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:769
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:409
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:891
+msgid "Center"
+msgstr "Centreret"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:770
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:411
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:892
+msgid "Right"
+msgstr "Højre"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:778
+msgid "_Horizontal:"
+msgstr "_Vandret:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:786
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:625
+msgid "Top"
+msgstr "Øverst"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:787
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:626
+msgid "Middle"
+msgstr "Midt"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:788
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:627
+msgid "Bottom"
+msgstr "Nederst"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:796
+msgid "_Vertical:"
+msgstr "_Lodret:"
+
+#. Wrap Text
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:802
+msgid "_Wrap Text"
+msgstr "_Ombryd tekst"
+
+# XXX brevhoved her, eller overskrift? Det er nok overskrift i denne html-kontekst
+#. Header Style
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:810
+msgid "_Header Style"
+msgstr "_Overskriftsstil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:824
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:565
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:802
+msgid "<b>Layout</b>"
+msgstr "<b>Layout</b>"
+
+#. Width
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:835
+msgid "_Width"
+msgstr "_Bredde"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:874
+msgid "Row S_pan:"
+msgstr "Række_udspænding:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:888
+msgid "Co_lumn Span:"
+msgstr "_Kolonneudspænding:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:895
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:906
+msgid "<b>Background</b>"
+msgstr "<b>Baggrund</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:908
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:919
+msgid "Transparent"
+msgstr "Gennemsigtig"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:916
+msgid "C_olor:"
+msgstr "_Farve:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:924
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:527
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:935
+msgid "Choose Background Image"
+msgstr "Vælg baggrundsbillede"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:929
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:533
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:940
+msgid "Images"
+msgstr "Billeder"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:942
+msgid "_Image:"
+msgstr "_Billede:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:949
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:579
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:960
+msgid "_Remove image"
+msgstr "_Fjern billede"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:969
+msgid "Cell Properties"
+msgstr "Celleegenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:105
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:90
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:108
+msgid "No match found"
+msgstr "Ingen søgeresultater"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:160
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:247
+msgid "Search _backwards"
+msgstr "Søge _baglæns"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:167
+msgid "Case _Sensitive"
+msgstr "_Skeln mellem store/små bogstaver"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:174
+msgid "_Wrap Search"
+msgstr "_Ombryd søgning"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:213
+msgid "Find"
+msgstr "Find"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:342
+msgid "<b>Size</b>"
+msgstr "<b>Størrelse</b>"
+
+#. Width
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:362
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:583
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:813
+msgid "_Width:"
+msgstr "_Bredde:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:387
+msgid "_Size:"
+msgstr "_Størrelse:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:394
+msgid "<b>Style</b>"
+msgstr "<b>Stil</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:419
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:899
+msgid "_Alignment:"
+msgstr "J_ustering:"
+
+#. Shaded
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:425
+msgid "S_haded"
+msgstr "Sk_ygge"
+
+# hrule = vandret linje
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:442
+msgid "Rule properties"
+msgstr "Linjeegenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:515
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:66
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:756
+msgid "<b>General</b>"
+msgstr "<b>Generelt</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:544
+msgid "_Source:"
+msgstr "_Kilde:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:607
+msgid "_Height:"
+msgstr "_Højde:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:648
+msgid "_X-Padding:"
+msgstr "_X-udfyldning:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:664
+msgid "_Y-Padding:"
+msgstr "_Y-udfyldning:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:680
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:880
+msgid "_Border:"
+msgstr "_Kant:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:690
+msgid "<b>Link</b>"
+msgstr "<b>Link</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:708
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:345
+msgid "_URL:"
+msgstr "_Adresse:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:713
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:350
+msgid "_Test URL..."
+msgstr "_Afprøv URL..."
+
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:730
+msgid "Image Properties"
+msgstr "Billedegenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:374
+msgid "_Remove Link"
+msgstr "_Fjern link"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:399
+msgid "Link Properties"
+msgstr "Linkegenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:71
+msgid "Perforated Paper"
+msgstr "Gennemnullet papir"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:80
+msgid "Blue Ink"
+msgstr "Blå blæk"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:89
+msgid "Paper"
+msgstr "Papir"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:98
+msgid "Ribbon"
+msgstr "Bånd"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:107
+msgid "Midnight"
+msgstr "Midnat"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:125 ../mail/filtertypes.xml.in.h:36
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:39 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:39
+msgid "Draft"
+msgstr "Skitse"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:134
+msgid "Graph Paper"
+msgstr "Grafpapir"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:478
+msgid "<b>Colors</b>"
+msgstr "<b>Farver</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:497
+msgid "_Text:"
+msgstr "_Tekst:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:512
+msgid "_Link:"
+msgstr "_Link:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:527
+msgid "_Background:"
+msgstr "_Baggrund:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:535
+msgid "<b>Background Image</b>"
+msgstr "<b>Baggrundsbillede</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:557
+msgid "_Template:"
+msgstr "_Skabelon:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:565
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:283
+msgid "Select a file"
+msgstr "Vælg en fil"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:572
+msgid "_Custom:"
+msgstr "_Tilpasset:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:599
+msgid "Page Properties"
+msgstr "Sideegenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:83
+msgid "_Style:"
+msgstr "_Stil:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:90
+msgid "<b>Alignment</b>"
+msgstr "<b>Justering</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:155
+msgid "Paragraph Properties"
+msgstr "Afsnitsegenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:163
+#, c-format
+msgid "%d occurence replaced"
+msgid_plural "%d occurences replaced"
+msgstr[0] "%d forekomst erstattet"
+msgstr[1] "%d forekomster erstattet"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:227
+msgid "R_eplace:"
+msgstr "E_rstat:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:239
+msgid "_With:"
+msgstr "_Med:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:251
+msgid "_Case sensitive"
+msgstr "_Skeln mellem store/små bogstaver"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:255
+msgid "Wra_p search"
+msgstr "Ombry_d søgning"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:265
+msgid "_Skip"
+msgstr "_Spring over"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:273
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:3
+msgid "_Replace"
+msgstr "E_rstat"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:281
+msgid "Replace _All"
+msgstr "Erstat _alle"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:301
+#, fuzzy
+msgctxt "dialog-title"
+msgid "Replace"
+msgstr "Erstat"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:87
+#, c-format
+msgid "<b>Suggestions for '%s'</b>"
+msgstr "<b>Forslag til \"%s\"</b>"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:501
+msgid "<b>Suggestions</b>"
+msgstr "<b>Forslag</b>"
+
+#. Replace
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:536
+msgid "Replace"
+msgstr "Erstat"
+
+#. Replace All
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:545
+msgid "Replace All"
+msgstr "Erstat alle"
+
+#. Ignore
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:554
+#: ../mail/mail.error.xml.h:109
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorér"
+
+#. Skip
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:563
+msgid "Skip"
+msgstr "Spring over"
+
+#. Back
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:572
+msgid "Back"
+msgstr "Tilbage"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:581
+msgid "<b>Dictionary</b>"
+msgstr "<b>Ordbog</b>"
+
+#. Add Word button
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:601
+msgid "Add word"
+msgstr "Tilføj ord"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:618
+#: ../mail/mail-config.ui.h:37
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Stavekontrol"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:778
+msgid "_Rows:"
+msgstr "_Rækker:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:795
+msgid "C_olumns:"
+msgstr "_Kolonner:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:846
+msgid "_Spacing:"
+msgstr "_Mellemrum:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:863
+msgid "_Padding:"
+msgstr "_Udfyldning:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:927
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:261
+msgid "_Color:"
+msgstr "_Farve:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:953
+msgid "Image:"
+msgstr "Billede:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:980
+msgid "Table Properties"
+msgstr "Tabelegenskaber"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:281
+msgid "Si_ze:"
+msgstr "St_ørrelse:"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:296
+msgid "Text Properties"
+msgstr "Tekstegenskaber"
+
+# ??
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4281
+msgid "Changed property"
+msgstr "Ændret egenskab"
+
+# ???? ???
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4282
+msgid "Whether editor changed"
+msgstr "Om ændret i redigering"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8145
+msgid ""
+"Turning HTML mode off will cause the text to lose all formatting. Do you "
+"want to continue?"
+msgstr ""
+"Hvis du slår HTML-tilstand fra, vil teksten miste al formatering. Vil du "
+"fortsætte?"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8149
+msgid "_Don't lose formatting"
+msgstr "_Behold formatering"
+
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8150
+msgid "_Lose formatting"
+msgstr "_Fjern formatering"
+
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:256
 msgid ""
 "Choose the file that you want to import into Evolution, and select what type "
@@ -11236,10 +12888,6 @@ msgstr ""
 "Vælg filen du ønsker at importere i Evolution, og vælg hvilken type fil det "
 "er fra listen."
 
-#: ../e-util/e-import-assistant.c:283
-msgid "Select a file"
-msgstr "Vælg en fil"
-
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:297 ../e-util/e-import-assistant.c:472
 msgid "File _type:"
 msgstr "Fil_type:"
@@ -11261,7 +12909,7 @@ msgid "Import a _single file"
 msgstr "Importer en _enkelt fil"
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:403
-#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:201
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:200
 msgid "Please select the information that you would like to import:"
 msgstr "Venligst vælg information du ønsker at importere:"
 
@@ -11277,7 +12925,7 @@ msgstr ""
 "\"Tilbage\"."
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:559
-#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:230
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:229
 #, c-format
 msgid "From %s:"
 msgstr "Fra %s:"
@@ -11336,27 +12984,27 @@ msgstr "Vælg en fil"
 msgid "Click \"Apply\" to begin importing the file into Evolution."
 msgstr "Klik \"Anvend\" for at starte import af filen til Evolution."
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:377
+#: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:376
 msgid "Autogenerated"
 msgstr "Automatisk genereret"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:309
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:297
 msgid "Close"
 msgstr "Luk"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:314
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:302
 msgid "_Save and Close"
 msgstr "_Gem og luk"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:528
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:531
 msgid "Edit Signature"
 msgstr "Redigér signatur"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:548
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:564
 msgid "_Signature Name:"
 msgstr "_Signaturnavn:"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:594
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:600
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Unavngivet"
 
@@ -11364,15 +13012,15 @@ msgstr "Unavngivet"
 msgid "Add _Script"
 msgstr "Tilføj _script"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:419
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:426
 msgid "Add Signature Script"
 msgstr "Tilføj signaturscript"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:489
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:497
 msgid "Edit Signature Script"
 msgstr "Redigér signaturscript"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:394
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:393
 msgid ""
 "The output of this script will be used as your\n"
 "signature. The name you specify will be used\n"
@@ -11382,11 +13030,11 @@ msgstr ""
 "din signatur. Navnet du angiver, vil kun blive\n"
 "brugt ved visning."
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:445
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:444
 msgid "S_cript:"
 msgstr "S_cript:"
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:476
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:475
 msgid "Script file must be executable."
 msgstr "Scriptfilen skal være eksekverbar."
 
@@ -11402,14 +13050,35 @@ msgstr ""
 "Musebaseret interaktiv kort-kontrol til at vælge tidszone. Tastatur-brugere "
 "bør i stedet vælge tidszonen fra rullegardin-kombinationsfeltet nedenfor."
 
-#: ../e-util/e-misc-utils.c:246
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:248
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "Kunne ikke åbne link."
 
-#: ../e-util/e-misc-utils.c:293
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:295
 msgid "Could not display help for Evolution."
 msgstr "Kunne ikke vise hjælp for Evolution."
 
+# Jeg har ingen ide om, hvorvidt "ved" er rigtigt. Jeg har fejlmeldt strengen
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:2348
+#, c-format
+msgid "Opening calendar '%s'"
+msgstr "Åbner kalenderen \"%s\""
+
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:2351
+#, c-format
+msgid "Opening memo list '%s'"
+msgstr "Åbner memoliste \"%s\""
+
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:2354
+#, c-format
+msgid "Opening task list '%s'"
+msgstr "Åbner opgaveliste \"%s\""
+
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:2357
+#, c-format
+msgid "Opening address book '%s'"
+msgstr "Åbner adressebogen \"%s\""
+
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:277
 msgid "Show Contacts"
 msgstr "Vis kontaktpersoner"
@@ -11428,10 +13097,10 @@ msgstr "_Søg:"
 
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:366
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1274
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1112
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1732
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:766
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:937
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1157
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1573
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:709
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:881
 msgid "Any Category"
 msgstr "Alle kategorier"
 
@@ -11450,7 +13119,7 @@ msgstr "Adressebog"
 
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:451
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:303
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:371
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:373
 msgid "Contacts"
 msgstr "Adressebog"
 
@@ -11459,25 +13128,25 @@ msgid "Select Contacts from Address Book"
 msgstr "Vælg kontaktpersoner fra adressebog"
 
 #. To Translators: This would be similiar to "Expand MyList Inline" where MyList is a Contact List
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3038
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3183
 #, c-format
 msgid "E_xpand %s Inline"
 msgstr "_Udfold %s alle indlejret"
 
 #. Copy Contact Item
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3054
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3199
 #, c-format
 msgid "Cop_y %s"
 msgstr "Kop_iér %s"
 
 #. Cut Contact Item
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3065
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3210
 #, c-format
 msgid "C_ut %s"
 msgstr "Klip %s _ud"
 
 #. Edit Contact item
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3083
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3228
 #, c-format
 msgid "_Edit %s"
 msgstr "R_edigér %s"
@@ -11487,39 +13156,39 @@ msgstr "R_edigér %s"
 msgid "_Delete %s"
 msgstr "_Slet %s"
 
-#: ../e-util/e-online-button.c:30
+#: ../e-util/e-online-button.c:32
 msgid "Evolution is currently online. Click this button to work offline."
 msgstr "Evolution er nu online. Klik på denne knap for at arbejde offline."
 
-#: ../e-util/e-online-button.c:33
+#: ../e-util/e-online-button.c:35
 msgid "Evolution is currently offline. Click this button to work online."
 msgstr "Evolution er nu offline. Klik på denne knap for at arbejde online."
 
-#: ../e-util/e-online-button.c:36
+#: ../e-util/e-online-button.c:38
 msgid "Evolution is currently offline because the network is unavailable."
 msgstr "Evolution er offline, fordi der ikke er noget netværk tilgængeligt."
 
-#: ../e-util/e-passwords.c:125
+#: ../e-util/e-passwords.c:127
 msgid "Keyring key is unusable: no user or host name"
 msgstr "Nøglen i nøgleringen kan ikke bruges: intet bruger- eller værtsnavn"
 
-#: ../e-util/e-passwords.c:445
+#: ../e-util/e-passwords.c:447
 msgid "You have the Caps Lock key on."
 msgstr "Du har aktiveret Caps Lock."
 
-#: ../e-util/e-passwords.c:576
+#: ../e-util/e-passwords.c:578
 msgid "_Remember this passphrase"
 msgstr "_Husk denne adgangskode"
 
-#: ../e-util/e-passwords.c:577
+#: ../e-util/e-passwords.c:579
 msgid "_Remember this passphrase for the remainder of this session"
 msgstr "_Husk denne adgangskode i resten af indeværende session"
 
-#: ../e-util/e-passwords.c:582
+#: ../e-util/e-passwords.c:584
 msgid "_Remember this password"
 msgstr "_Husk denne adgangskode"
 
-#: ../e-util/e-passwords.c:583
+#: ../e-util/e-passwords.c:585
 msgid "_Remember this password for the remainder of this session"
 msgstr "_Husk denne adgangskode i resten af indeværende session"
 
@@ -11540,64 +13209,64 @@ msgid ""
 "The printing system did not report any additional details about the error."
 msgstr "Udskriftssystemet gav ikke yderligere information om fejlen."
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:314
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:325
 msgid "_Method:"
 msgstr "_Metode:"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:336
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:347
 msgid "Defer to Desktop Settings"
 msgstr "Ret ind efter skrivebordsindstillingerne"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:340
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:351
 msgid "_Open Desktop Settings"
 msgstr "_Åbn skrivebordsindstillinger"
 
 # Dette må næsten være manuel og ikke manual konteksten taget i betragtning, der er også en Automatic streng 
lidt længere nede
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:366
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:377
 msgid "Manual"
 msgstr "Manuel"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:385
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:396
 msgid "_HTTP Proxy:"
 msgstr "_HTTP-proxy:"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:416
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:427
 msgid "H_TTPS Proxy:"
 msgstr "H_TTPS-proxy:"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:447
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:458
 msgid "_Socks Proxy:"
 msgstr "_Socks-proxy:"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:478
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:489
 msgid "_Ignore Hosts:"
 msgstr "_Ignorér værter:"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:504
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:515
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:523
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:534
 msgid "Configuration _URL:"
 msgstr "Konfigurations-_URL:"
 
-#: ../e-util/e-proxy-editor.c:552
+#: ../e-util/e-proxy-editor.c:563
 msgid "Use a direct connection, no proxying required."
 msgstr "Brug en direkte forbindelse, ingen videresendelse vha. proxy påkrævet."
 
-#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:177
+#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:213
 msgid "Switch to Basic Proxy Preferences"
 msgstr "Skift til basale proxyindstillinger"
 
-#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:179
+#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:215
 msgid "Switch to Advanced Proxy Preferences"
 msgstr "Skift til avancerede proxyindstillinger"
 
-#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:463
+#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:526
 msgid "Apply custom proxy settings to these accounts:"
 msgstr "Anvend tilpassede proxyindstillinger på disse konti:"
 
-#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:498
+#: ../e-util/e-proxy-preferences.c:561
 msgid ""
 "<b>Advanced Proxy Preferences</b> lets you define alternate network proxies "
 "and apply them to specific accounts"
@@ -11625,116 +13294,268 @@ msgstr "Tilføj regel"
 msgid "Edit Rule"
 msgstr "Redigér regel"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:82
+#: ../e-util/e-search-bar.c:83
 #, c-format
 msgid "Matches: %u"
 msgstr "Matcher: %u"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:566
+#: ../e-util/e-search-bar.c:567
 msgid "Close the find bar"
 msgstr "Luk søgebjælken"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:574
+#: ../e-util/e-search-bar.c:575
 msgid "Fin_d:"
 msgstr "Fin_d:"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:586
+#: ../e-util/e-search-bar.c:587
 msgid "Clear the search"
 msgstr "Ryd søgning"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:610
+#: ../e-util/e-search-bar.c:611
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Forrige"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:613
+#: ../e-util/e-search-bar.c:614
 msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
 msgstr "Find det foregående sted med denne frase"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:622
+#: ../e-util/e-search-bar.c:623
 msgid "_Next"
 msgstr "_Næste"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:625
+#: ../e-util/e-search-bar.c:626
 msgid "Find the next occurrence of the phrase"
 msgstr "Find det næste sted med denne frase"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:634
+#: ../e-util/e-search-bar.c:635
 msgid "Mat_ch case"
 msgstr "Mat_ch forskel på store/små bogstaver"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:662
+#: ../e-util/e-search-bar.c:663
 msgid "Reached bottom of page, continued from top"
 msgstr "Nåede bunden af siden, fortsætter fra toppen"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:684
+#: ../e-util/e-search-bar.c:685
 msgid "Reached top of page, continued from bottom"
 msgstr "Nåede toppen af siden, fortsætter fra bunden"
 
-#: ../e-util/e-send-options.c:537 ../mail/importers/elm-importer.c:327
+#: ../e-util/e-send-options.c:538 ../mail/importers/elm-importer.c:327
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:253
 #: ../mail/importers/pine-importer.c:420
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1097
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1163
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1669
 msgid "Mail"
 msgstr "E-post"
 
-#: ../e-util/e-send-options.c:569
+#: ../e-util/e-send-options.c:570
 msgid "When de_leted:"
 msgstr "Ved s_letning:"
 
-#: ../e-util/e-source-config.c:680 ../e-util/e-source-config.c:684
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:3
+msgid "Standard"
+msgstr "Standard"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:6
+msgid "Proprietary"
+msgstr "Proprietær"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:8
+msgid "Secret"
+msgstr "Hemmeligt"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:9
+msgid "Top Secret"
+msgstr "Strengt fortroligt"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:10
+msgid "For Your Eyes Only"
+msgstr "Som kun du må se"
+
+#. Translators: Used in send options dialog
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:12
+msgctxt "send-options"
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:13
+msgid "Mail Receipt"
+msgstr "Kvittering for brev"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:15
+msgid "R_eply requested"
+msgstr "_Svar forespurgt"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:16
+msgctxt "ESendOptionsWithin"
+msgid "Wi_thin"
+msgstr "_Inden for"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:17
+msgctxt "ESendOptionsWithin"
+msgid "days"
+msgstr "dage"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:18
+msgid "_When convenient"
+msgstr "_Når det er belejligt"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:20
+msgid "_Delay message delivery"
+msgstr "_Forsink levering af brev"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:21
+msgctxt "ESendOptionsAfter"
+msgid "_After"
+msgstr "_Efter"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:22
+msgctxt "ESendOptionsAfter"
+msgid "days"
+msgstr "dage"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:23
+msgid "_Set expiration date"
+msgstr "_Sæt udløbsdato"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:24
+msgctxt "ESendOptions"
+msgid "_Until"
+msgstr "_Indtil"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:25
+msgid "Delivery Options"
+msgstr "Valgmuligheder for levering"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:26
+msgid "_Priority:"
+msgstr "_Prioritet:"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:27
+msgid "_Classification:"
+msgstr "_Klassificering:"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:28
+msgid "Gene_ral Options"
+msgstr "Gene_relle valgmuligheder"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:29
+msgid "Creat_e a sent item to track information"
+msgstr "Opret _et sendt-element for at spore information"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:30
+msgid "_Delivered"
+msgstr "_Leveret"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:31
+msgid "Deli_vered and opened"
+msgstr "Le_veret og åbnet"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:32
+msgid "_All information"
+msgstr "_Al information"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:33
+msgid "A_uto-delete sent item"
+msgstr "Slet a_utomatisk sendte poster"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:34
+msgid "Status Tracking"
+msgstr "Statussporing"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:35
+msgid "_When opened:"
+msgstr "_Ved åbning:"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:36
+msgid "When decli_ned:"
+msgstr "Ved afvis_ning:"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:37
+msgid "When co_mpleted:"
+msgstr "Ved _fuldførelse:"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:38
+msgid "When acce_pted:"
+msgstr "Ved _godkendelse:"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:39
+msgid "Return Notification"
+msgstr "Returnér påmindelse"
+
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:40
+msgid "Sta_tus Tracking"
+msgstr "Sta_tus-sporing"
+
+#: ../e-util/e-source-config.c:690 ../e-util/e-source-config.c:694
 msgid "Type:"
 msgstr "Type:"
 
-#: ../e-util/e-source-config.c:692 ../e-util/e-source-config.c:696
+#: ../e-util/e-source-config.c:702 ../e-util/e-source-config.c:706
 msgid "Name:"
 msgstr "Navn:"
 
 #. Translators: This is the first of a sequence of widgets:
 #. * "Refresh every [NUMERIC_ENTRY] [TIME_UNITS_COMBO]"
-#: ../e-util/e-source-config.c:1301
+#: ../e-util/e-source-config.c:1311
 msgid "Refresh every"
 msgstr "Opdateringsinterval"
 
-#: ../e-util/e-source-config.c:1331 ../e-util/e-source-config.c:1401
+#: ../e-util/e-source-config.c:1341 ../e-util/e-source-config.c:1411
 msgid "Use a secure connection"
 msgstr "Brug sikker forbindelse"
 
-#: ../e-util/e-source-config.c:1427
+#: ../e-util/e-source-config.c:1437
 msgid "Unset _trust for SSL certificate"
 msgstr "Nulstil _tillid for SSL-certifikat"
 
-#: ../e-util/e-source-config.c:1463
+#: ../e-util/e-source-config.c:1473
 msgid "User"
 msgstr "Bruger"
 
-#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:226
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:229
 msgid "_Destination"
 msgstr "_Destination"
 
-#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:339
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:342
 msgid "Select destination"
 msgstr "Vælg destination"
 
+#. Translators: %s is the language ISO code.
+#: ../e-util/e-spell-dictionary.c:266
+#, c-format
+msgctxt "language"
+msgid "Unknown (%s)"
+msgstr "Ukendt (%s)"
+
+#. Translators: The first %s is the language name, and the
+#. * second is the country name. Example: "French (France)"
+#: ../e-util/e-spell-dictionary.c:281 ../e-util/e-spell-dictionary.c:286
+#, c-format
+msgctxt "language"
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
 #. no suggestions. Put something in the menu anyway...
-#: ../e-util/e-spell-entry.c:383
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:379
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(ingen forslag)"
 
-#: ../e-util/e-spell-entry.c:407
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:403
 msgid "More..."
 msgstr "Mere..."
 
 #. + Add to Dictionary
-#: ../e-util/e-spell-entry.c:478
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:488
 #, c-format
 msgid "Add \"%s\" to Dictionary"
 msgstr "Tilføj \"%s\" til ordbog"
 
 #. - Ignore All
-#: ../e-util/e-spell-entry.c:529
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:537
 msgid "Ignore All"
 msgstr "Ignorér alle"
 
-#: ../e-util/e-spell-entry.c:557
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:569
 msgid "Spelling Suggestions"
 msgstr "Forslag til stavning"
 
@@ -11749,10 +13570,6 @@ msgstr ""
 "Filen findes allerede i \"{0}\". Erstatter du den, vil indholdet blive "
 "overskrevet."
 
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:3
-msgid "_Replace"
-msgstr "E_rstat"
-
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:4
 msgid "Cannot save file \"{0}\"."
 msgstr "Kan ikke gemme filen \"{0}\"."
@@ -11840,29 +13657,29 @@ msgid "The task list backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
 msgstr ""
 "Der opstod en fejl i motoren for opgaveliste-tjenesten &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../e-util/e-table-click-to-add.c:680
+#: ../e-util/e-table-click-to-add.c:684
 #: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:61
 #: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:142
 msgid "click to add"
 msgstr "tilføj ved at klikke"
 
-#: ../e-util/e-table-column-selector.c:265
+#: ../e-util/e-table-column-selector.c:264
 msgid "Move selected column names to top"
 msgstr "Flyt de valgte kolonnenavne øverst"
 
-#: ../e-util/e-table-column-selector.c:270
+#: ../e-util/e-table-column-selector.c:269
 msgid "Move selected column names up one row"
 msgstr "Flyt de valgte kolonnenavne opad én række"
 
-#: ../e-util/e-table-column-selector.c:275
+#: ../e-util/e-table-column-selector.c:274
 msgid "Move selected column names down one row"
 msgstr "Flyt de valgte kolonnenavne nedad én række"
 
-#: ../e-util/e-table-column-selector.c:280
+#: ../e-util/e-table-column-selector.c:279
 msgid "Move selected column names to bottom"
 msgstr "Flyt de valgte kolonnenavne nederst"
 
-#: ../e-util/e-table-column-selector.c:285
+#: ../e-util/e-table-column-selector.c:284
 msgid "Select all column names"
 msgstr "Vælg alle kolonnenavne"
 
@@ -11890,9 +13707,71 @@ msgstr "Vis felter"
 msgid "Choose the order of information to appear in the message list."
 msgstr "Vælg rækkefølgen hvori informationer vises i brevlisten."
 
-#: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:226
-msgid "Add a Column"
-msgstr "Tilføj kolonne"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:2
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:367
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:367
+msgid "_Apply"
+msgstr "_Anvend"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:4
+msgid "_Sort..."
+msgstr "_Sortér..."
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:5
+msgid "_Group By..."
+msgstr "_Gruppér efter..."
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:6
+msgid "_Fields Shown..."
+msgstr "Viste _felter..."
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:9
+msgid "Clear _All"
+msgstr "Tøm _alt"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:10
+msgid "_Show field in View"
+msgstr "_Vis felt i oversigt"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:11 ../e-util/e-table-header-item.c:1755
+msgid "Ascending"
+msgstr "Stigende"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:12 ../e-util/e-table-header-item.c:1755
+msgid "Descending"
+msgstr "Faldende"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:13
+msgid "Group Items By"
+msgstr "Gruppér punkter efter"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:14
+msgid "Show _field in View"
+msgstr "Vis _felt i oversigt"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:15
+msgid "Then By"
+msgstr "Så efter"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:16
+msgid "Show field i_n View"
+msgstr "Vis felt _i oversigt"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:17
+msgid "Show field in _View"
+msgstr "Vis felt i _oversigt"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:18
+msgid "Sort"
+msgstr "Sortér"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:19
+msgid "Clear All"
+msgstr "Tøm alt"
+
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:20
+msgid "Sort Items By"
+msgstr "Sortér punkter efter"
 
 #: ../e-util/e-table-field-chooser.c:166
 msgid ""
@@ -11902,6 +13781,10 @@ msgstr ""
 "For at tilføje en kolonne i din tabel, træk\n"
 "den hen til stedet hvor du vil have den."
 
+#: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:226
+msgid "Add a Column"
+msgstr "Tilføj kolonne"
+
 #: ../e-util/e-table-group-container.c:368
 #, c-format
 msgid "%s: %s (%d item)"
@@ -11916,71 +13799,67 @@ msgid_plural "%s (%d items)"
 msgstr[0] "%s (%d punkt)"
 msgstr[1] "%s (%d punkter)"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1576
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1578
 msgid "Customize Current View"
 msgstr "Tilpas aktuel oversigt"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1599
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1601
 msgid "Sort _Ascending"
 msgstr "Sortér _stigende"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1602
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1604
 msgid "Sort _Descending"
 msgstr "Sortér _faldende"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1605
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1607
 msgid "_Unsort"
 msgstr "_Rod rundt"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1608
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1610
 msgid "Group By This _Field"
 msgstr "Gruppér efter dette _felt"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1611
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1613
 msgid "Group By _Box"
 msgstr "Gruppér efter _boks"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1615
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1617
 msgid "Remove This _Column"
 msgstr "Fjern denne _kolonne"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1618
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1620
 msgid "Add a C_olumn..."
 msgstr "Tilføj k_olonne..."
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1622
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1624
 msgid "A_lignment"
 msgstr "J_ustering"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1625
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1627
 msgid "B_est Fit"
 msgstr "Som passer b_edst"
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1628
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1630
 msgid "Format Column_s..."
 msgstr "Formatér kolonne_r..."
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1632
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1634
 msgid "Custo_mize Current View..."
 msgstr "Til_pas aktuel oversigt..."
 
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1703
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1705
 msgid "_Sort By"
 msgstr "_Sortér efter"
 
 #. Custom
-#: ../e-util/e-table-header-item.c:1726
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1728
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Tilpasset"
 
-#: ../e-util/e-text.c:2110
+#: ../e-util/e-text.c:2114
 msgid "Select All"
 msgstr "Marker alt"
 
-#: ../e-util/e-text.c:2123
-msgid "Input Methods"
-msgstr "Indtastningsmetoder"
-
 #. Put the "UTC" entry at the top of the combo's list.
 #: ../e-util/e-timezone-dialog.c:206 ../e-util/e-timezone-dialog.c:428
 #: ../e-util/e-timezone-dialog.c:432 ../e-util/e-timezone-dialog.c:436
@@ -11988,6 +13867,32 @@ msgstr "Indtastningsmetoder"
 msgid "UTC"
 msgstr "UTC"
 
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:1
+msgid "Select a Time Zone"
+msgstr "Vælg en tidszone"
+
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:4
+msgid ""
+"Use the left mouse button to zoom in on an area of the map and select a time "
+"zone.\n"
+"Use the right mouse button to zoom out."
+msgstr ""
+"Brug venstre museknap til at zoome ind på et område af kortet og vælg en "
+"tidszone.\n"
+"Brug højre museknap til at zoome ud."
+
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:6
+msgid "Time Zones"
+msgstr "Tidszoner"
+
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:7
+msgid "_Selection"
+msgstr "_Markering"
+
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:8
+msgid "Timezone drop-down combination box"
+msgstr "Rullegardin-kombinationsboks til tidszoner"
+
 #: ../e-util/e-url-entry.c:108
 msgid "Click here to open the URL"
 msgstr "Klik her for at åbne adressen"
@@ -11996,72 +13901,96 @@ msgstr "Klik her for at åbne adressen"
 msgid "Enter a URL here"
 msgstr "Indtast en adresse her"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:405 ../e-util/e-web-view.c:282
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:637
+msgid "Evolution Source Viewer"
+msgstr "Evolution kildefremviser"
+
+#. Translators: The name that is displayed in the user interface
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:667
+msgid "Display Name"
+msgstr "Vist navn"
+
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:676
+msgid "Flags"
+msgstr "Markeringer"
+
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:728
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:722
+msgid "Identity"
+msgstr "Identitet"
+
+#: ../e-util/e-web-view.c:285
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Kopiér adresse"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:407 ../e-util/e-web-view.c:284
+#: ../e-util/e-web-view.c:287
 msgid "Copy the link to the clipboard"
 msgstr "Kopiér linket til udklipsholderen"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:415 ../e-util/e-web-view.c:292
+#: ../e-util/e-web-view.c:295
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "_Åbn link i browser"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:417 ../e-util/e-web-view.c:294
+#: ../e-util/e-web-view.c:297
 msgid "Open the link in a web browser"
 msgstr "Åbn linket i webbrowseren"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:425 ../e-util/e-web-view.c:302
+#: ../e-util/e-web-view.c:305
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "_Kopiér e-postadresse"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:442 ../e-util/e-web-view.c:319
+#: ../e-util/e-web-view.c:322
 msgid "_Copy Image"
 msgstr "_Kopier billede"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:444 ../e-util/e-web-view.c:321
+#: ../e-util/e-web-view.c:324
 msgid "Copy the image to the clipboard"
 msgstr "Kopiér billedet til udklipsholderen"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:464 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1307
-#: ../e-util/e-web-view.c:348 ../e-util/e-web-view.c:1319
+#: ../e-util/e-web-view.c:329
+msgid "Save _Image..."
+msgstr "Gem _billede..."
+
+#: ../e-util/e-web-view.c:331
+msgid "Save the image to a file"
+msgstr "Gem billedet til en fil"
+
+#: ../e-util/e-web-view.c:351 ../e-util/e-web-view.c:1340
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "Vælg al tekst og billeder"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:971 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:973
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:975 ../e-util/e-web-view.c:994
-#: ../e-util/e-web-view.c:996 ../e-util/e-web-view.c:998
+#: ../e-util/e-web-view.c:1004
 #, c-format
 msgid "Click to call %s"
 msgstr "Klik for at ringe til %s"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:977 ../e-util/e-web-view.c:1000
+#: ../e-util/e-web-view.c:1006
 msgid "Click to hide/unhide addresses"
 msgstr "Klik for at vise/skjule adresser"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:979 ../e-util/e-web-view.c:1002
+#: ../e-util/e-web-view.c:1017
 #, c-format
-msgid "Click to open %s"
-msgstr "Klik for at åbne %s"
+msgid "Go to the section %s of the message"
+msgstr "Gå til afsnittet %s i brevet"
 
-#: ../e-util/e-web-view.c:326
-msgid "Save _Image..."
-msgstr "Gem _billede..."
+#: ../e-util/e-web-view.c:1019
+msgid "Go to the beginning of the message"
+msgstr "Gå til brevets begyndelse"
 
-#: ../e-util/e-web-view.c:328
-msgid "Save the image to a file"
-msgstr "Gem billedet til en fil"
+#: ../e-util/e-web-view.c:1023
+#, c-format
+msgid "Click to open %s"
+msgstr "Klik for at åbne %s"
 
-#: ../e-util/e-web-view.c:2902
+#: ../e-util/e-web-view.c:2941
 msgid "Copying image to clipboard"
 msgstr "Kopierer billedet til udklipsholderen"
 
-#: ../e-util/e-web-view.c:3090
+#: ../e-util/e-web-view.c:3129
 msgid "Save Image"
 msgstr "Gem billede"
 
-#: ../e-util/e-web-view.c:3126
+#: ../e-util/e-web-view.c:3165
 #, c-format
 msgid "Saving image to '%s'"
 msgstr "Gemmer billede til \"%s\""
@@ -12082,37 +14011,6 @@ msgstr "Fortryd \"Slet tekst\""
 msgid "Redo 'Delete text'"
 msgstr "Omgør \"Slet tekst\""
 
-#: ../e-util/ea-calendar-item.c:314 ../e-util/ea-calendar-item.c:323
-msgid "%d %B %Y"
-msgstr "%d. %B %Y"
-
-#: ../e-util/ea-calendar-item.c:326
-#, c-format
-msgid "Calendar: from %s to %s"
-msgstr "Kalender: fra %s til %s"
-
-#: ../e-util/ea-calendar-item.c:363
-msgid "evolution calendar item"
-msgstr "evolution-kalenderelement"
-
-#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:636
-msgid "Evolution Source Viewer"
-msgstr "Evolution kildefremviser"
-
-#. Translators: The name that is displayed in the user interface
-#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:666
-msgid "Display Name"
-msgstr "Vist navn"
-
-#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:675
-msgid "Flags"
-msgstr "Markeringer"
-
-#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:727
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:677
-msgid "Identity"
-msgstr "Identitet"
-
 #: ../e-util/filter.error.xml.h:1
 msgid "Missing date."
 msgstr "Dato mangler."
@@ -12173,13 +14071,96 @@ msgstr "Manglende værdi."
 msgid "One or more values cannot be empty."
 msgstr "En eller flere værdier må ikke være tomme."
 
+#: ../e-util/filter.ui.h:2
+msgid "the current time"
+msgstr "den aktuelle tid"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:3
+msgid "the time you specify"
+msgstr "den tid du angiver"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:4
+msgid "a time relative to the current time"
+msgstr "et tidspunkt relativt til det nuværende tidspunkt"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:86
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:9 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
+msgid "weeks"
+msgstr "uger"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:10
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
+msgid "months"
+msgstr "måneder"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:11
+msgid "years"
+msgstr "år"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:12
+msgid "ago"
+msgstr "siden"
+
+# Det her er lidt en fortolkning. Jeg går ud fra at strengen ender med at skulle være. 2 måneder og 4 dage 
ude i fremtiden. Gættet er også lidt understøttet af at strengen "a time relative to the current time" findes 
lige i nærheden
+#: ../e-util/filter.ui.h:13
+msgid "in the future"
+msgstr "ude i fremtiden"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:14
+msgid "Show filters for mail:"
+msgstr "Vis filtre for e-post:"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:165
+msgid "_Filter Rules"
+msgstr "_Filterregler"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:23
+msgid "Compare against"
+msgstr "Sammenlign med"
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:24
+msgid ""
+"The message's date will be compared against\n"
+"the current time when filtering occurs."
+msgstr ""
+"Brevets datering vil blive sammenlignet med\n"
+"det aktuelle tidspunkt når filtreringen sker."
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:26
+msgid ""
+"The message's date will be compared against\n"
+"12:00am of the date specified."
+msgstr ""
+"Brevets datering vil blive sammenlignet med\n"
+"klokken 12.00 på den angivne dato."
+
+#: ../e-util/filter.ui.h:28
+msgid ""
+"The message's date will be compared against\n"
+"a time relative to when filtering occurs."
+msgstr ""
+"Brevets datering vil blive sammenlignet med\n"
+"en tid som er relativ til når filtrering sker."
+
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell.c:122
+msgid "Table Cell"
+msgstr "Tabelcelle"
+
 #. Translators: description of a "popup" action
 #: ../e-util/gal-a11y-e-cell-popup.c:127
 msgid "popup a child"
 msgstr "pop et barn op"
 
+#. Translators: description of an "edit" action
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-text.c:617
+msgid "begin editing this cell"
+msgstr "begynd at redigere denne celle"
+
 #. Translators: description of a "toggle" action
-#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-toggle.c:179
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-toggle.c:185
 msgid "toggle the cell"
 msgstr "slå cellen til og fra"
 
@@ -12193,10 +14174,6 @@ msgstr "udvid rækken i ETree'et der indeholder denne celle"
 msgid "collapses the row in the ETree containing this cell"
 msgstr "sammenfolder rækken i ETree'et der indeholder denne celle"
 
-#: ../e-util/gal-a11y-e-cell.c:122
-msgid "Table Cell"
-msgstr "Tabelcelle"
-
 #: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:71
 msgid "click"
 msgstr "klik"
@@ -12209,6 +14186,14 @@ msgstr "sortér"
 msgid "Save Current View"
 msgstr "Gem nuværende oversigt"
 
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:1
+msgid "_Create new view"
+msgstr "_Opret ny oversigt"
+
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:3
+msgid "_Replace existing view"
+msgstr "_Erstat eksisterende oversigt"
+
 #: ../e-util/widgets.error.xml.h:1
 msgid "Do you wish to save your changes?"
 msgstr "Ønsker du at gemme dine ændringer?"
@@ -12246,6 +14231,27 @@ msgstr "Kunne ikke indlæse signaturen."
 msgid "Could not save signature."
 msgstr "Kunne ikke gemme signaturen."
 
+#: ../evolution.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Evolution is a personal information management application that provides "
+"integrated mail, calendaring and address book functionality."
+msgstr ""
+"Evolution er et program til håndtering af personlig information som "
+"indeholder integreret funktionalitet til e-post, kalender og adressebøger."
+
+#: ../evolution.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Evolution supports a wide range of industry standard data formats and "
+"network protocols for information exchange, with an emphasis on standards "
+"compliance and security. Evolution can also integrate smoothly with "
+"Microsoft Exchange by way of the \"Exchange Web Services\" (EWS) extension."
+msgstr ""
+"Evolution understøtter en bred vifte af industristandardiserede dataformater "
+"og netværksprotokoller til informationsudveksling, med fokus på "
+"overensstemmelse med standarderne og sikkerhed. Evolution kan også på nem "
+"vis integreres med Microsoft Exchange ved hjælp at \"Exchange Web Services\"-"
+"udvidelsen (EWS)."
+
 #: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:26
 msgid "OAuth2"
 msgstr "OAuth2"
@@ -12254,11 +14260,6 @@ msgstr "OAuth2"
 msgid "This option will use an OAuth 2.0 access token to connect to the server"
 msgstr "Evolution vil bruge et OAuth 2.0-adgangstegn til serverforbindelsen"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-authenticator.c:181
-#, c-format
-msgid "Invalid authentication result code (%d)"
-msgstr "Ugyldig resultatkode for godkendelse (%d)"
-
 #: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:113
 #, c-format
 msgid "Saving message to folder '%s'"
@@ -12310,87 +14311,51 @@ msgstr[1] "Gemmer %d beskeder"
 msgid "Invalid folder URI '%s'"
 msgstr "Ugyldig mappe-URI: \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:539
-msgid "No mail transport service available"
-msgstr "Ingen posttransportservice tilgængelig"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:639
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:707
-#, c-format
-msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
-msgstr "Det mislykkedes at anvende de udgående filtre: %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:688
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:750
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to append to %s: %s\n"
-"Appending to local 'Sent' folder instead."
-msgstr ""
-"Kunne ikke føje til %s: %s\n"
-"Føjer til lokal \"Afsendte\"-mappe i stedet."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:714
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:774
-#, c-format
-msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
-msgstr "Kunne ikke føje til den lokale \"Afsendte\"-mappe: %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:915
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:906 ../libemail-engine/mail-ops.c:1008
-msgid "Sending message"
-msgstr "Sender brev"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120 ../mail/em-folder-properties.c:410
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:1160
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1060
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1071
+#. Some local folders
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-properties.c:410
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:1174 ../mail/importers/kmail-libs.c:141
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1074
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1085
 msgid "Inbox"
 msgstr "Indbakke"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:121 ../mail/em-folder-tree-model.c:1153
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1058
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:125 ../mail/em-folder-tree-model.c:1167
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:147
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1072
 msgid "Drafts"
 msgstr "Kladder"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:122 ../mail/em-folder-tree-model.c:1164
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1062
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:126 ../mail/em-folder-tree-model.c:1178
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:143
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1076
 msgid "Outbox"
 msgstr "Udbakke"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:123 ../mail/em-folder-tree-model.c:1168
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1064
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:127 ../mail/em-folder-tree-model.c:1182
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:145
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1078
 msgid "Sent"
 msgstr "Afsendte"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-tree-model.c:1156
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1066
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:128 ../mail/em-folder-tree-model.c:1170
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:149
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1080
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/templates/templates.c:1080 ../plugins/templates/templates.c:1379
-#: ../plugins/templates/templates.c:1389
+#: ../plugins/templates/templates.c:1176 ../plugins/templates/templates.c:1478
+#: ../plugins/templates/templates.c:1488
 msgid "Templates"
 msgstr "Skabeloner"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1245
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1261
 #, c-format
 msgid "User cancelled operation"
 msgstr "Operation afbrudt af bruger"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1373
-#, c-format
-msgid "%s authentication failed"
-msgstr "%s-godkendelse mislykkedes"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1423
-#, c-format
-msgid "No data source found for UID '%s'"
-msgstr "Ingen datakilde fundet for UID \"%s\""
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1486
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1318
 #, c-format
 msgid ""
 "No destination address provided, forwarding of the message has been "
@@ -12399,13 +14364,62 @@ msgstr ""
 "Ingen modtageradresse er angivet. Videresendelse af brevet er blevet "
 "annulleret."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1499
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1331
 #, c-format
 msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
 msgstr ""
 "Der blev ikke fundet en brugbar identitet. Videresendelse af brevet er "
 "blevet annulleret."
 
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:2360
+#, c-format
+msgid "Waiting for '%s'"
+msgstr "Venter på \"%s\""
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:539
+msgid "No mail transport service available"
+msgstr "Ingen posttransportservice tilgængelig"
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:629
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:718
+#, c-format
+msgid "Posting message to '%s'"
+msgstr "Poster brev i \"%s\""
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:666
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:754
+#, c-format
+msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
+msgstr "Det mislykkedes at anvende de udgående filtre: %s"
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:696
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:731
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:778 ../libemail-engine/mail-ops.c:813
+#, c-format
+msgid "Storing sent message to '%s'"
+msgstr "Gemmer afsendt brev i \"%s\""
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:720
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:802
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to append to %s: %s\n"
+"Appending to local 'Sent' folder instead."
+msgstr ""
+"Kunne ikke føje til %s: %s\n"
+"Føjer til lokal \"Afsendte\"-mappe i stedet."
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:750
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:830
+#, c-format
+msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
+msgstr "Kunne ikke føje til den lokale \"Afsendte\"-mappe: %s"
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:952
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:978 ../libemail-engine/mail-ops.c:1080
+msgid "Sending message"
+msgstr "Sender brev"
+
 #: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:189
 #, c-format
 msgid "Disconnecting from '%s'"
@@ -12419,7 +14433,7 @@ msgstr "Genopkobler til \"%s\""
 #: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:350
 #, c-format
 msgid "Preparing account '%s' for offline"
-msgstr "Forbereder kontoen \"%s\" til offline tilstand"
+msgstr "Forbereder kontoen \"%s\" til offlinetilstand"
 
 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:90
 msgid "Filtering Selected Messages"
@@ -12443,7 +14457,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fetching mail from '%s'"
 msgstr "Henter e-post fra \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:701
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:748
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set "
@@ -12456,55 +14470,60 @@ msgstr ""
 "Redigér->Meddelelsesfiltre.\n"
 "Den oprindelige fejl var: %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:917
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:989
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
 msgstr "Sender brev %d af %d"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:969
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1041
 #, c-format
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
 msgstr[0] "Det lykkedes ikke at sende et brev"
 msgstr[1] "Det lykkedes ikke at sende %d af %d breve"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:975
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1047
 msgid "Canceled."
 msgstr "Annulleret."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:977
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1049
 msgid "Complete."
 msgstr "Fuldført."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1089
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1163
 #, c-format
 msgid "Moving messages to '%s'"
 msgstr "Flytter breve til \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1090
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1164
 #, c-format
 msgid "Copying messages to '%s'"
 msgstr "Kopierer breve til \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1209
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1283
 #, c-format
 msgid "Storing folder '%s'"
 msgstr "Gemmer mappen \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1337
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1411
 #, c-format
 msgid "Expunging and storing account '%s'"
 msgstr "Tømmer og arkiverer kontoen \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1338
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1412
 #, c-format
 msgid "Storing account '%s'"
 msgstr "Arkiverer konto \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1413
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1487
 #, c-format
 msgid "Emptying trash in '%s'"
-msgstr "Tømmer affald i \"%s\""
+msgstr "Tømmer papirkurv i \"%s\""
+
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1579
+#, c-format
+msgid "Processing folder changes in '%s'"
+msgstr "Behandler mappeændringer i \"%s\""
 
 #: ../libemail-engine/mail-tools.c:70
 #, c-format
@@ -12569,50 +14588,39 @@ msgstr ""
 "Denne brugerkonto blev oprettet gennem onlinekontotjenesten (Online "
 "Accounts)."
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:690
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:689
 msgid "_Reset Order"
 msgstr "_Nulstil rækkefølge"
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:703
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:702
 msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
 msgstr "Du kan trække og slippe kontonavne for at sortere dem."
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:746
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:745
 msgid "De_fault"
 msgstr "_Forvalg"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:84
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1191
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:83
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1263
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:358
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:896
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktiveret"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:108
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:107
 msgid "Account Name"
 msgstr "Kontonavn"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:135
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:335
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475 ../mail/e-mail-reader.c:3602
-#: ../mail/mail-config.ui.h:66
-msgid "Default"
-msgstr "Standard"
-
-#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:611
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:619
 msgid "No email address provided"
 msgstr "Ingen e-post-adresse angivet"
 
-#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:620
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:628
 msgid "Missing domain in email address"
 msgstr "Mangler domæne i e-post-adressen"
 
-#: ../mail/e-mail-backend.c:841
-msgid "Unknown background operation"
-msgstr "Ukendt baggrundshandling"
-
-#: ../mail/e-mail-browser.c:128 ../shell/e-shell-window-actions.c:904
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:911 ../shell/e-shell-window-actions.c:918
+#: ../mail/e-mail-browser.c:128 ../shell/e-shell-window-actions.c:903
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:910 ../shell/e-shell-window-actions.c:917
 msgid "Close this window"
 msgstr "Luk dette vindue"
 
@@ -12626,23 +14634,23 @@ msgid "Go _Back"
 msgstr "Gå _tilbage"
 
 #. GtkAssistant sinks the floating button reference.
-#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:114
+#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:115
 msgid "_Skip Lookup"
 msgstr "_Spring over opslag"
 
-#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:654
+#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:660
 msgid "Evolution Account Assistant"
 msgstr "Evolutions konto-vejleder"
 
-#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:936
+#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:952
 msgid "_Revise Details"
 msgstr "_Gennemse detaljer"
 
-#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:350
+#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:349
 msgid "Check for Supported Types"
 msgstr "Kontrollér understøttede typer"
 
-#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:156
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:155
 msgid ""
 "Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
 "\n"
@@ -12656,7 +14664,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Klik på \"Anvend\" for at gemme dine indstillinger."
 
-#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:168
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:167
 msgid "Done"
 msgstr "Færdig"
 
@@ -12685,62 +14693,71 @@ msgid "S_ave replies in the folder of the message being replied to"
 msgstr "Gem sv_ar i samme mappe som den meddelelse, der svares på"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:628
+msgid "Archi_ve Folder:"
+msgstr "_Arkivmappe:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:638
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1079
+msgid "Choose a folder to archive messages to."
+msgstr "Vælg en mappe, der skal arkiveres breve i."
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:652
 msgid "_Restore Defaults"
 msgstr "Genop_ret standardindstillinger"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:642
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:666
 msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
-msgstr "Brug en rig_tig mappe til affald:"
+msgstr "Brug en rig_tig mappe som papirkurv:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:643
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:667
 msgid "Choose a folder for deleted messages."
 msgstr "Vælg en mappe til slettede breve."
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:652
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:676
 msgid "Use a Real Folder for _Junk:"
 msgstr "Brug en rigt_ig mappe til spam:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:653
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:677
 msgid "Choose a folder for junk messages."
 msgstr "Vælg en mappe til spammeddelelser."
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:670
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:694
 msgid "Composing Messages"
 msgstr "Skriver breve"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:679
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:703
 msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
 msgstr "Send _altid en kopi (cc) til:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:704
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:728
 msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
 msgstr "Send altid en _blindkopi (bcc) til:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:739
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:763
 msgid "Message Receipts"
 msgstr "Brevkvitteringer"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:748
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:772
 msgid "S_end message receipts:"
 msgstr "S_end kvitteringer for breve:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:773
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:797
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:779
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:803
 msgid "Always"
 msgstr "Altid"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:785
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:809
 msgid "Ask for each message"
 msgstr "Spørg for hver enkelt brev"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:856
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:880
 msgid "Defaults"
 msgstr "Standarder"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:265
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:282
 msgid ""
 "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
 "below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
@@ -12750,13 +14767,13 @@ msgstr ""
 "nedenfor behøver ikke at blive udfyldt, medmindre du ønsker at inkludere "
 "disse oplysninger i den e-post du sender."
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:293
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:323
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:310
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:322
 msgid "Account Information"
 msgstr "Kontoinformation"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:302
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:332
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:319
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:331
 msgid ""
 "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
 "For example, \"Work\" or \"Personal\"."
@@ -12764,36 +14781,40 @@ msgstr ""
 "Indtast navnet som du vil bruge til denne konto.\n"
 "For eksempel: \"Arbejde\" eller \"Personligt\"."
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:347
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:364
 msgid "Required Information"
 msgstr "Påkrævet information"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:356
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:373
 msgid "Full Nam_e:"
 msgstr "Fuld_e navn:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:383
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:400
 msgid "Email _Address:"
 msgstr "E-post-_adresse:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:430
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:447
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
 msgid "Optional Information"
 msgstr "Valgfri information"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:439
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:456
 msgid "Re_ply-To:"
 msgstr "Sva_r-til:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:466
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:483
 msgid "Or_ganization:"
 msgstr "Or_ganisation:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:521
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:538
 msgid "Add Ne_w Signature..."
 msgstr "Tilføj _ny signatur..."
 
-#: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:67
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:556
+msgid "_Look up mail server details based on the entered e-mail address"
+msgstr "_Slå postserverdetaljer op baseret på den indtastede e-post-adresse"
+
+#: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:70
 msgid "Looking up account details..."
 msgstr "Ser efter detaljer for kontoen..."
 
@@ -12805,7 +14826,7 @@ msgstr "Kontrollerer om der er ny e-post"
 msgid "Check for _new messages every"
 msgstr "Hent _nye breve automatisk med mellemrum på"
 
-#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:699
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:698
 msgid "Receiving Options"
 msgstr "Modtagelsesindstillinger"
 
@@ -12813,99 +14834,107 @@ msgstr "Modtagelsesindstillinger"
 msgid "Receiving Email"
 msgstr "Modtagelse af e-post"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:260
-#: ../mail/em-folder-properties.c:334 ../mail/mail-config.ui.h:26
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:113
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
+#. Translators: This string is to describe a PGP key in a combo box in mail account's preferences.
+#. The first '%s' is a key ID, the second '%s' is a display name of the key.
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:251
+#, c-format
+msgctxt "PGPKeyDescription"
+msgid "%s - %s"
+msgstr "%s - %s"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:340
+#: ../mail/em-folder-properties.c:334 ../mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:114
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
 #: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:90
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
 msgid "General"
 msgstr "Alment"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:269
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:349
 msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
 msgstr "Signér _ikke mødeindkaldelser (for kompatibilitet med Outlook)"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:291
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:371
 msgid "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
 msgstr "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:300
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:380
 msgid "OpenPGP _Key ID:"
 msgstr "OpenPGP-_nøgle-id:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:322
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:413
 msgid "Si_gning algorithm:"
 msgstr "_Underskriftsalgoritme:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:338
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478 ../mail/mail-config.ui.h:67
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:429
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:569 ../mail/mail-config.ui.h:70
 msgid "SHA1"
 msgstr "SHA1"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:341
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:481 ../mail/mail-config.ui.h:68
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:432
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:572 ../mail/mail-config.ui.h:71
 msgid "SHA256"
 msgstr "SHA256"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:344
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:484 ../mail/mail-config.ui.h:69
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:435
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:575 ../mail/mail-config.ui.h:72
 msgid "SHA384"
 msgstr "SHA384"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:347
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:487 ../mail/mail-config.ui.h:70
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:438
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:578 ../mail/mail-config.ui.h:73
 msgid "SHA512"
 msgstr "SHA512"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:363
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:454
 msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
 msgstr "Signér _altid udgående breve når denne konto benyttes"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:375
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:466
 msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
 msgstr "Kryptér altid til _mig selv når krypteret e-post sendes"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:387
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478
 msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
 msgstr "_Stol altid på nøgler i min nøglering ved kryptering"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:411
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:502
 msgid "Secure MIME (S/MIME)"
 msgstr "Secure MIME (S/MIME)"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:420
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:511
 msgid "Sig_ning certificate:"
 msgstr "Un_derskrivende certifikat:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:444
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:550
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:535
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:641
 msgid "Select"
 msgstr "Vælg"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:453
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:559 ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1007
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:544
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:650 ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1006
 msgid "_Clear"
 msgstr "_Tøm"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:462
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:553
 msgid "Signing _algorithm:"
 msgstr "Underskrifts_algoritme:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:503
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:594
 msgid "Always sign outgoing messages when using this account"
 msgstr "Signér altid udgående breve når denne konto benyttes"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:526
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:617
 msgid "Encryption certificate:"
 msgstr "Krypteringscertifikat:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:568
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:659
 msgid "Always encrypt outgoing messages when using this account"
 msgstr "Signér altid udgående breve når denne konto benyttes"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:588
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:679
 msgid "Always encrypt to myself when sending encrypted messages"
 msgstr "Kryptér altid til mig selv når der sendes krypteret e-post"
 
@@ -12913,7 +14942,7 @@ msgstr "Kryptér altid til mig selv når der sendes krypteret e-post"
 msgid "Sending Email"
 msgstr "Afsendelse af e-post"
 
-#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:639
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:638
 msgid "Server _Type:"
 msgstr "Server_type:"
 
@@ -12925,52 +14954,52 @@ msgstr "SSL"
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:306
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:305
 msgid ""
 "This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
 msgstr ""
 "Dette er en oversigt over de indstillinger der vil blive brugt til at tilgå "
 "dine breve."
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:371
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:370
 msgid "Personal Details"
 msgstr "Personlige detaljer"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:380
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:379
 msgid "Full Name:"
 msgstr "Fulde navn:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:394
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:393
 msgid "Email Address:"
 msgstr "E-post-adresse:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:408
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:407
 msgid "Receiving"
 msgstr "Modtager"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:420
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:419
 msgid "Sending"
 msgstr "Sender"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:432
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:431
 msgid "Server Type:"
 msgstr "Servertype:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:453
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:607
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:452
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:602
 msgid "Server:"
 msgstr "Server:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:474
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:696
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:473
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:691
 msgid "Username:"
 msgstr "Brugernavn:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:495
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:494
 msgid "Security:"
 msgstr "Sikkerhed:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:786
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:785
 msgid "Account Summary"
 msgstr "Kontooversigt"
 
@@ -12979,7 +15008,7 @@ msgstr "Kontooversigt"
 msgid ""
 "Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
 "\n"
-"Click \"Continue\" to begin."
+"Click \"Next\" to begin."
 msgstr ""
 "Velkommen til assistenten for konfiguration af Evolution e-post.\n"
 "\n"
@@ -12990,37 +15019,93 @@ msgstr ""
 msgid "Welcome"
 msgstr "Velkommen"
 
-#: ../mail/e-mail-config-window.c:326
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:325
 msgid "Account Editor"
 msgstr "Kontoredigeringsværktøj"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:95
+#: ../mail/e-mail-display.c:97
 msgid "_Add to Address Book..."
 msgstr "_Føj til adressebogen..."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:102
+#: ../mail/e-mail-display.c:104
 msgid "_To This Address"
 msgstr "_Til denne adresse"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:109
+#: ../mail/e-mail-display.c:111
 msgid "_From This Address"
 msgstr "_Fra denne adresse"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:116
+#: ../mail/e-mail-display.c:118
 msgid "Send _Reply To..."
 msgstr "Send sva_r til..."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:118
+#: ../mail/e-mail-display.c:120
 msgid "Send a reply message to this address"
 msgstr "Send en svarbesked til denne adresse"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:125
+#: ../mail/e-mail-display.c:127
 msgid "Create Search _Folder"
 msgstr "Opret søge_mappe"
 
-#. Label + combo box has a 12px left margin so it's
-#. * aligned with the junk mail options above it.
-#: ../mail/e-mail-junk-options.c:297
+#: ../mail/e-mail-folder-create-dialog.c:327
+msgid "Create Folder"
+msgstr "Opret mappe"
+
+#: ../mail/e-mail-folder-create-dialog.c:331
+msgid "Specify where to create the folder:"
+msgstr "Angiver hvor mappen skal oprettes:"
+
+#: ../mail/e-mail-folder-create-dialog.c:334
+msgid "C_reate"
+msgstr "Op_ret"
+
+#: ../mail/e-mail-folder-create-dialog.c:351
+msgid "Folder _name:"
+msgstr "Mappe_navn:"
+
+#. Translators: This is a name of a flag, the same as all strings in the 'ffe' context.
+#. The translated value should not contain spaces.
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:226
+msgctxt "ffe"
+msgid "Answered"
+msgstr "Besvaret"
+
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:227
+msgctxt "ffe"
+msgid "Deleted"
+msgstr "Slettet"
+
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:228
+msgctxt "ffe"
+msgid "Draft"
+msgstr "Skitse"
+
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:229
+msgctxt "ffe"
+msgid "Flagged"
+msgstr "Markeret"
+
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:230
+msgctxt "ffe"
+msgid "Seen"
+msgstr "Læst"
+
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:231
+msgctxt "ffe"
+msgid "Attachment"
+msgstr "Bilag"
+
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:479
+msgctxt "ffe"
+msgid "no"
+msgstr "nej"
+
+#: ../mail/e-mail-free-form-exp.c:480
+msgctxt "ffe"
+msgid "false"
+msgstr "falsk"
+
+#: ../mail/e-mail-junk-options.c:295
 msgid "Junk filtering software:"
 msgstr "Spamfilter-software:"
 
@@ -13028,32 +15113,32 @@ msgstr "Spamfilter-software:"
 msgid "_Label name:"
 msgstr "Mærkat_navn:"
 
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:56
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:57
 msgid "I_mportant"
 msgstr "_Vigtig"
 
 #. red
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:57
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:58
 msgid "_Work"
 msgstr "A_rbejde"
 
 #. orange
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:58
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:59
 msgid "_Personal"
 msgstr "_Personligt"
 
 #. green
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:59
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:60
 msgid "_To Do"
 msgstr "_Gøremål"
 
 #. blue
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:60
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:61
 msgid "_Later"
 msgstr "_Senere"
 
 #: ../mail/e-mail-label-manager.c:171
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1028
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1084
 msgid "Add Label"
 msgstr "Tilføj mærkat"
 
@@ -13073,35 +15158,35 @@ msgstr ""
 msgid "Color"
 msgstr "Farve"
 
-#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:166
+#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:165
 msgid "Move selected headers to top"
 msgstr "Flyt de valgte brevhoveder øverst"
 
-#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:171
+#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:170
 msgid "Move selected headers up one row"
 msgstr "Flyt de valgte brevhoveder opad én række"
 
-#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:176
+#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:175
 msgid "Move selected headers down one row"
 msgstr "Flyt de valgte brevhoveder nedad én række"
 
-#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:181
+#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:180
 msgid "Move selected headers to bottom"
 msgstr "Flyt de valgte brevhoveder nederst"
 
-#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:186
+#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:185
 msgid "Select all headers"
 msgstr "Vælg alle brevhoveder"
 
-#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:205
+#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:204
 msgid "Header Name"
 msgstr "Navn for brevhoved"
 
-#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:214
+#: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:213
 msgid "Header Value"
 msgstr "Værdi for brevhoved"
 
-#: ../mail/e-mail-printer.c:124 ../mail/mail-config.ui.h:106
+#: ../mail/e-mail-printer.c:124 ../mail/mail-config.ui.h:114
 msgid "Headers"
 msgstr "Brevhoved"
 
@@ -13110,599 +15195,658 @@ msgstr "Brevhoved"
 msgid "Page %d of %d"
 msgstr "Side %d af %d"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:348 ../mail/em-filter-i18n.h:11
-msgid "Copy to Folder"
-msgstr "Kopier til mappe"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:348 ../mail/em-folder-utils.c:505
-msgid "C_opy"
-msgstr "_Kopiér"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:848 ../mail/em-filter-i18n.h:33
+#: ../mail/e-mail-reader.c:346 ../mail/filtertypes.xml.in.h:63
 msgid "Move to Folder"
 msgstr "Flyt til mappe"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:848 ../mail/em-folder-utils.c:505
+#: ../mail/e-mail-reader.c:346 ../mail/filtertypes.xml.in.h:64
+msgid "Copy to Folder"
+msgstr "Kopier til mappe"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:350 ../mail/em-folder-utils.c:487
 msgid "_Move"
 msgstr "_Flyt"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1174 ../mail/e-mail-reader.c:1386
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1426
+#: ../mail/e-mail-reader.c:350 ../mail/em-folder-utils.c:487
+msgid "C_opy"
+msgstr "_Kopiér"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1268 ../mail/e-mail-reader.c:1480
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1520
 msgid "_Do not ask me again."
 msgstr "_Spørg mig ikke igen."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1432
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1526
 msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
 msgstr "Ignorér _altid Reply-To: (svar til) for postlister."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1634
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1728
 msgid "Failed to retrieve message:"
 msgstr "Kunne ikke hente brev:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1674 ../mail/e-mail-reader.c:2843
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1773 ../mail/e-mail-reader.c:3014
 #, c-format
 msgid "Retrieving message '%s'"
 msgstr "Henter brev \"%s\""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1862
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1961
 msgid "A_dd Sender to Address Book"
 msgstr "Føj afsender til adresse_bog"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1864
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
 msgid "Add sender to address book"
 msgstr "Føj afsender til adressebog"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1869
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1968
+msgid "_Archive..."
+msgstr "_Arkivér..."
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
+msgid "Move selected messages to the Archive folder for the account"
+msgstr "Flyt de valgte breve til kontoens arkivmappe"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1975
 msgid "Check for _Junk"
 msgstr "Se efter _spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1871
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
 msgid "Filter the selected messages for junk status"
 msgstr "Filtrér de valgte breve til spamstatus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1876
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1982
 msgid "_Copy to Folder..."
 msgstr "K_opiér til mappe..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1878
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
 msgid "Copy selected messages to another folder"
 msgstr "Kopiér valgte breve til en anden mappe"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1883
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1989
 msgid "_Delete Message"
 msgstr "_Slet brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1885
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
 msgid "Mark the selected messages for deletion"
 msgstr "Markér de valgte breve til sletning"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1890
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1996
 msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
 msgstr "Opret en filterregel for e-post-_listen..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1892
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
 msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
 msgstr "Lav en regel for at filtrere breve til denne postliste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1897
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2003
 msgid "Create a Filter Rule for _Recipients..."
 msgstr "Opret en filterregel for modtage_re..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1899
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
 msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
 msgstr "Lav en regel til at filtrere breve til disse modtagere"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1904
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2010
 msgid "Create a Filter Rule for Se_nder..."
 msgstr "Opret en filterregel for afse_nder..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1906
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
 msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
 msgstr "Lav en regel til at filtrere breve fra denne afsender"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1911
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2017
 msgid "Create a Filter Rule for _Subject..."
 msgstr "Opret en filterregel for e_mne..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1913
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
 msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
 msgstr "Lav en regel for filtrering af breve med dette emne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1918
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2024
 msgid "A_pply Filters"
 msgstr "Anvend _filtre"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1920
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
 msgid "Apply filter rules to the selected messages"
 msgstr "Aktivér filterregler på de valgte breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1925
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2031
 msgid "_Find in Message..."
 msgstr "S_øg i brev..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1927
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
 msgid "Search for text in the body of the displayed message"
 msgstr "Søg efter tekst i kroppen af det viste brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1932
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2038
 msgid "_Clear Flag"
 msgstr "_Fjern markering"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1934
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
 msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
 msgstr "Fjern opfølgningsflaget fra de valgte breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1939
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2045
 msgid "_Flag Completed"
 msgstr "_Markering sat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1941
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
 msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
 msgstr "Indstil opfølgningsflaget til færdiggjort på de valgte breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1946
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2052
 msgid "Follow _Up..."
 msgstr "Følg _op..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1948
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
 msgid "Flag the selected messages for follow-up"
 msgstr "Markér (flag) markerede breve til opfølgning"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1953
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2059
 msgid "_Attached"
 msgstr "_Vedlagt"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1955 ../mail/e-mail-reader.c:1962
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2061 ../mail/e-mail-reader.c:2068
 msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
 msgstr "Videresend det valgte brev til nogen som et bilag"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1960
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2066
 msgid "Forward As _Attached"
 msgstr "Videresend som ved_hæftet"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1967
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2073
 msgid "_Inline"
 msgstr "_Indlejret"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1969 ../mail/e-mail-reader.c:1976
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2075 ../mail/e-mail-reader.c:2082
 msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
 msgstr "Videresend det valgte brev i kroppen af et nyt brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1974
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2080
 msgid "Forward As _Inline"
 msgstr "Videresend som _indlejret"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1981
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2087
 msgid "_Quoted"
 msgstr "_Citeret"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1983 ../mail/e-mail-reader.c:1990
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2089 ../mail/e-mail-reader.c:2096
 msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
 msgstr "Videresend det valgte brev, citeret som et svar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1988
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2094
 msgid "Forward As _Quoted"
 msgstr "Videresend som _citeret"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1995
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2101
 msgid "_Load Images"
 msgstr "_Indlæs billeder"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1997
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
 msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
 msgstr "Tvungen indlæsning af billeder i HTML-breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2002
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2108 ../mail/e-mail-reader.c:2486
+msgid "_Ignore Subthread"
+msgstr "_Ignorér undertråd"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
+msgid "Mark new mails in a subthread as read automatically"
+msgstr "Markér automatisk nye breve i en undertråd som læst"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2115 ../mail/e-mail-reader.c:2490
+msgid "_Ignore Thread"
+msgstr "_Ignorér tråd"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
+msgid "Mark new mails in this thread as read automatically"
+msgstr "Markér automatisk nye breve i denne tråd som læst"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2122
 msgid "_Important"
 msgstr "_Vigtig"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2004
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2124
 msgid "Mark the selected messages as important"
 msgstr "Markér de valgte breve som vigtige"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2009
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2129
 msgid "_Junk"
 msgstr "_Spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2011
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2131
 msgid "Mark the selected messages as junk"
 msgstr "Markér de valgte breve som spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2016
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2136
 msgid "_Not Junk"
 msgstr "_Ikke spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2018
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
 msgid "Mark the selected messages as not being junk"
 msgstr "Markér de valgte breve som ikke værende spam"
 
 # rettigheder, ikke bydeform
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2023
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2143
 msgid "_Read"
 msgstr "_Læse"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2025
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
 msgid "Mark the selected messages as having been read"
 msgstr "Markér de valgte breve som værende læste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2030
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2150 ../mail/e-mail-reader.c:2510
+msgid "Do not _Ignore Subthread"
+msgstr "_Ignorér ikke undertråd"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
+msgid "Do not mark new mails in a subthread as read automatically"
+msgstr "Markér ikke automatisk nye breve i en undertråd som læst"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2157 ../mail/e-mail-reader.c:2514
+msgid "Do not _Ignore Thread"
+msgstr "_Ignorér ikke tråd"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2159
+msgid "Do not mark new mails in this thread as read automatically"
+msgstr "Markér ikke automatisk nye breve i denne tråd som læst"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2164
 msgid "Uni_mportant"
 msgstr "_Ikke vigtig"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2032
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
 msgid "Mark the selected messages as unimportant"
 msgstr "Markér de valgte breve som uvigtige"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2037
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2171
 msgid "_Unread"
 msgstr "_Ulæst"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2039
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
 msgid "Mark the selected messages as not having been read"
 msgstr "Markér de valgte breve som værende ulæste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2044
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2178
 msgid "_Edit as New Message..."
 msgstr "R_edigér som nyt brev..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2046
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
 msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
 msgstr "Åbn de valgte breve i redigeringsvinduet"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2051
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2185
 msgid "Compose _New Message"
 msgstr "Skriv _nyt brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2053
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
 msgid "Open a window for composing a mail message"
 msgstr "Åbn et vindue for at skrive et brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2058
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2192
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "Åbn i nyt _vindue"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2060
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2194
 msgid "Open the selected messages in a new window"
 msgstr "Åbn de valgt breve i et nyt vindue"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2065
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2199
 msgid "_Move to Folder..."
 msgstr "Fl_yt til mappe..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2067
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2201
 msgid "Move selected messages to another folder"
 msgstr "Flyt de valgte breve til en anden mappe"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2072
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2206
 msgid "_Next Message"
 msgstr "_Næste brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2074
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2208
 msgid "Display the next message"
 msgstr "Vis næste brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2079
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2213
 msgid "Next _Important Message"
 msgstr "Næste _vigtige meddelelse"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2081
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2215
 msgid "Display the next important message"
 msgstr "Vis næste vigtige brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2086
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2220
 msgid "Next _Thread"
 msgstr "Næste _tråd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2088
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2222
 msgid "Display the next thread"
 msgstr "Vis næste tråd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2093
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2227
 msgid "Next _Unread Message"
 msgstr "Næste _ulæste brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2095
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2229
 msgid "Display the next unread message"
 msgstr "Vis næste ulæste brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2100
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2234
 msgid "_Previous Message"
 msgstr "_Foregående brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2102
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2236
 msgid "Display the previous message"
 msgstr "Vis forrige brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2107
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2241
 msgid "Pr_evious Important Message"
 msgstr "Fo_regående vigtige brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2109
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2243
 msgid "Display the previous important message"
 msgstr "Vis forrige vigtige brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2114
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2248
 msgid "Previous T_hread"
 msgstr "Forrige tr_åd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2116
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2250
 msgid "Display the previous thread"
 msgstr "Viser den forrige tråd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2121
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2255
 msgid "P_revious Unread Message"
 msgstr "F_oregående ulæste brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2123
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
 msgid "Display the previous unread message"
 msgstr "Vis forrige ulæste brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2130
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
 msgid "Print this message"
 msgstr "Udskriv dette brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2137
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
 msgid "Preview the message to be printed"
 msgstr "Forhåndsvis brevet som skal udskrives"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2142
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2276
 msgid "Re_direct"
 msgstr "_Omdirigér"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2144
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2278
 msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
 msgstr "Omdirigér (bounce) det markerede brev til en eller anden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2149
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2283
 msgid "Remo_ve Attachments"
 msgstr "Fjer_n bilag"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2151
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2285
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Fjern bilag"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2156
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2290
 msgid "Remove Du_plicate Messages"
 msgstr "Fjern du_plikerede breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2158
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2292
 msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Kontrollér de valgte breve for duplikater"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2163 ../mail/mail.error.xml.h:27
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1546
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2297 ../mail/mail.error.xml.h:27
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:213
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Svar til _alle"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2165
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2299
 msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
 msgstr "Skriv et svar til alle modtagerne af det valgte brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2170 ../mail/mail.error.xml.h:25
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2304 ../mail/mail.error.xml.h:25
 msgid "Reply to _List"
 msgstr "Svar til _listen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2172
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2306
 msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
 msgstr "Skriv et svar til e-postlisten for det valgte brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2177
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2311
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:220
 msgid "_Reply to Sender"
 msgstr "Send sva_r til afsender"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2179
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2313
 msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
 msgstr "Skriv et svar til afsenderen af det valgte brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2184
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2318
 msgid "_Save as mbox..."
 msgstr "_Gem som mbox..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2186
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2320
 msgid "Save selected messages as an mbox file"
 msgstr "Gem de valgte breve som en mbox-fil"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2191
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2325
 msgid "_Message Source"
 msgstr "_Brevkildetekst"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2193
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2327
 msgid "Show the raw email source of the message"
 msgstr "Vis brevet i sin rå form"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2205
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2339
 msgid "_Undelete Message"
 msgstr "_Fortryd sletning af brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2207
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2341
 msgid "Undelete the selected messages"
 msgstr "Fortryd sletning af de valgte breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2212
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2346
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Normal størrelse"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2214
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2348
 msgid "Reset the text to its original size"
 msgstr "Nulstil tekststørrelsen til den oprindelige"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2219
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2353
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "Zoom _ind"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2221
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2355
 msgid "Increase the text size"
 msgstr "Forøg tekstens størrelse"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2228
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2362
 msgid "Decrease the text size"
 msgstr "Formindsk tekstens størrelse"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2235
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2369
 msgid "Cre_ate"
 msgstr "Opre_t"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2242
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2376
 msgid "Ch_aracter Encoding"
 msgstr "Tegnk_odning"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2249
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2383
 msgid "F_orward As"
 msgstr "Videresend s_om"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2256
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2390
 msgid "_Group Reply"
 msgstr "_Gruppesvar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2263
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2397
 msgid "_Go To"
 msgstr "_Gå til"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2270
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2404
 msgid "Mar_k As"
 msgstr "Mar_kér som"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2277
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2411
 msgid "_Message"
 msgstr "_Brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2284
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2418
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Zoom"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2294
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2428
 msgid "Create a Search Folder from Mailing _List..."
 msgstr "Opret en Søgemappe ud fra e-post-_liste..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2296
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2430
 msgid "Create a search folder for this mailing list"
 msgstr "Opret en søgemappe for denne postliste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2301
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2435
 msgid "Create a Search Folder from Recipien_ts..."
 msgstr "Opret en søgemappe ud fra _modtagere..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2303
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2437
 msgid "Create a search folder for these recipients"
 msgstr "Opret en søgemappe for disse modtagere"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2308
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2442
 msgid "Create a Search Folder from Sen_der..."
 msgstr "Opret en søgemappe ud fra afse_nder..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2310
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2444
 msgid "Create a search folder for this sender"
 msgstr "Opret en søgemappe for denne afsender"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2315
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2449
 msgid "Create a Search Folder from S_ubject..."
 msgstr "Opret en søgemappe ud fra e_mne..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2317
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2451
 msgid "Create a search folder for this subject"
 msgstr "Opret en søgemappe for dette emne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2340
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2478
 msgid "Mark for Follo_w Up..."
 msgstr "Markér til opføl_gning..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2348
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2494
 msgid "Mark as _Important"
 msgstr "Markér som v_igtig"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2352
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2498
 msgid "Mark as _Junk"
 msgstr "Markér som spa_m"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2356
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2502
 msgid "Mark as _Not Junk"
 msgstr "Markér som værende _ikke-spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2360
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2506
 msgid "Mar_k as Read"
 msgstr "Mar_kér som læst"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2364
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2518
 msgid "Mark as Uni_mportant"
 msgstr "Markér som _ikke vigtigt"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2368
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2522
 msgid "Mark as _Unread"
 msgstr "Markér som ulæs_t"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2412
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2566
 msgid "_Caret Mode"
 msgstr "Markør_tilstand"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2414
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2568
 msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
 msgstr "Vis en blinkende markør i kroppen af viste breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2420
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2574
 msgid "All Message _Headers"
 msgstr "Hele brev_hovedet"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2422
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2576
 msgid "Show messages with all email headers"
 msgstr "Vis breve med det fulde brevhoved"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2849
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3020
 msgid "Retrieving message"
 msgstr "Henter brev"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3772
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4033
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:206
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Videresend"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3773
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4034
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "Videresend det valgte brev til en eller anden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3792
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4053
 msgid "Group Reply"
 msgstr "Gruppesvar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3793
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4054
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Skriv et svar til e-postlisten eller til alle modtagere"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3859 ../mail/em-filter-i18n.h:14
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4120 ../mail/filtertypes.xml.in.h:65
 msgid "Delete"
 msgstr "Slet"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3871
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1371
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4132
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1212
 msgid "Next"
 msgstr "Næste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3875
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1364
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4136
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1205
 msgid "Previous"
 msgstr "Forrige"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3884 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4145 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
 msgid "Reply"
 msgstr "Svar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:147
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:146
 msgid "Do not warn me again"
 msgstr "Advar mig ikke igen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:557 ../plugins/face/face.c:170
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:329
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:556
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1806
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1843
+#: ../plugins/face/face.c:170 ../shell/e-shell.c:867 ../shell/e-shell.c:888
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:346
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukendt fejl"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:976
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1043
+msgid "Marking thread to be ignored"
+msgstr "Markerer at tråd skal ignoreres"
+
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1047
+msgid "Unmarking thread from being ignored"
+msgstr "Fjerner markering af tråd som ignoreret"
+
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1051
+msgid "Marking subthread to be ignored"
+msgstr "Markerer at undertråd skal ignoreres"
+
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1055
+msgid "Unmarking subthread from being ignored"
+msgstr "Fjerner markering af undertråd som ignoreret"
+
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1290
 msgid "Printing"
 msgstr "Udskriver"
 
 #. Translators: %s is replaced with a folder
 #. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1211
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1525
 #, c-format
 msgid ""
 "Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
@@ -13717,7 +15861,7 @@ msgstr[1] ""
 "Mappen \"%s\" indeholder %u duplikerede breve. Er du sikker på at du ønsker "
 "at slette dem?"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2026
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2355
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "Gem breve"
@@ -13728,13 +15872,13 @@ msgstr[1] "Gem brev"
 #. * mbox format, when the first message doesn't have a
 #. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
 #. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2047
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2376
 msgid "Message"
 msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "Brev"
 msgstr[1] "Breve"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2416
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2749
 msgid "Parsing message"
 msgstr "Fortolker brev"
 
@@ -13746,11 +15890,21 @@ msgstr "Beskeden har intet tekstindhold."
 msgid "Flag to Follow Up"
 msgstr "Markér til opfølgning"
 
+#: ../mail/e-mail-ui-session.c:801
+#, c-format
+msgid "%s authentication failed"
+msgstr "%s-godkendelse mislykkedes"
+
+#: ../mail/e-mail-ui-session.c:851
+#, c-format
+msgid "No data source found for UID '%s'"
+msgstr "Ingen datakilde fundet for UID \"%s\""
+
 #. Note to translators: this is the attribution string used
 #. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
 #. * with a value. To see a full list of available variables,
 #. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1454
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1534
 msgid ""
 "On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
@@ -13758,23 +15912,24 @@ msgstr ""
 "${AbbrevWeekdayName}, ${Day} ${Month} ${Year} kl. ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone}, skrev ${Sender}:"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1460
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1540
 msgid "-------- Forwarded Message --------"
 msgstr "-------- Videresendt brev --------"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1465
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1545
 msgid "-----Original Message-----"
 msgstr "-----Oprindelige besked-----"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2615
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2695
 msgid "an unknown sender"
 msgstr "en ukendt afsender"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:3040
+#. FIXME GTK_WINDOW (composer)
+#: ../mail/em-composer-utils.c:3134
 msgid "Posting destination"
 msgstr "Leveringssted for breve"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:3041
+#: ../mail/em-composer-utils.c:3139
 msgid "Choose folders to post the message to."
 msgstr "Vælg mapperne som brevet skal sendes til."
 
@@ -13782,264 +15937,6 @@ msgstr "Vælg mapperne som brevet skal sendes til."
 msgid "Select Folder"
 msgstr "Vælg mappe"
 
-#. Automatically generated. Do not edit.
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:2
-msgid "Adjust Score"
-msgstr "Justér point"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:3
-msgid "Any header"
-msgstr "Vilkårligt hoved"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:4
-msgid "Assign Color"
-msgstr "Tilknyt farve"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:5
-msgid "Assign Score"
-msgstr "Giv point"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:7
-msgid "BCC"
-msgstr "BCC"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:8
-msgid "Beep"
-msgstr "Bippelyd"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:9
-msgid "CC"
-msgstr "CC"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:10
-msgid "Completed On"
-msgstr "Fuldført den"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:12
-msgid "Date received"
-msgstr "Dato modtaget"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:13
-msgid "Date sent"
-msgstr "Dato sendt"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:15
-msgid "Deleted"
-msgstr "Slettet"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:17
-msgid "Draft"
-msgstr "Skitse"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:19
-msgid "Expression"
-msgstr "Udtryk"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:20
-msgid "Follow Up"
-msgstr "Følg op"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:21
-msgid "Forward to"
-msgstr "Videresend til"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:22
-msgid "Important"
-msgstr "Vigtig"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:23
-msgid "Junk Test"
-msgstr "Spamtest"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:24 ../mail/mail-config.ui.h:113
-msgid "Junk"
-msgstr "Spam"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:25
-msgid "Label"
-msgstr "Mærkning"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:26
-msgid "Mailing list"
-msgstr "Postliste"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:27
-msgid "Match All"
-msgstr "Match alt"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:28
-msgid "Message Body"
-msgstr "Brevindhold"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:29
-msgid "Message Header"
-msgstr "Brevhoved"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:30
-msgid "Message Location"
-msgstr "Brevplacering"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:31
-msgid "Message is Junk"
-msgstr "Brevet er spam"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:32
-msgid "Message is not Junk"
-msgstr "Brevet er ikke-spam"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:34
-msgid "Pipe to Program"
-msgstr "Videreled til programmet"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:35
-msgid "Play Sound"
-msgstr "Afspil lyd"
-
-#. Past tense, as in "has been read".
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:36 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
-msgid "Read"
-msgstr "Læst"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:37 ../mail/message-list.etspec.h:16
-msgid "Recipients"
-msgstr "Modtagere"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:38
-msgid "Regex Match"
-msgstr "Træffer på regulært udtryk"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:39
-msgid "Replied to"
-msgstr "Svaret til"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:40
-msgid "Run Program"
-msgstr "Kør program"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:41 ../mail/message-list.etspec.h:3
-msgid "Score"
-msgstr "Point"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:42
-msgid "Sender or Recipients"
-msgstr "Afsender eller modtagere"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:43 ../mail/message-list.etspec.h:15
-msgid "Sender"
-msgstr "Afsender"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:44
-msgid "Set Label"
-msgstr "Brug mærkat"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:45
-msgid "Set Status"
-msgstr "Sæt status"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:46
-msgid "Size (kB)"
-msgstr "Størrelse (kB)"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:47
-msgid "Source Account"
-msgstr "Kildekonto"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:48
-msgid "Specific header"
-msgstr "Nærmere angivet linje i brevhoved"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:50
-msgid "Stop Processing"
-msgstr "Stop behandling"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:53
-msgid "Unset Color"
-msgstr "Nulstil farve"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:54
-msgid "Unset Status"
-msgstr "Nulstil status"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:57
-msgid "does not end with"
-msgstr "slutter ikke med"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:58
-msgid "does not exist"
-msgstr "eksisterer ikke"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:59
-msgid "does not have words"
-msgstr "har ikke ord"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:60
-msgid "does not return"
-msgstr "returnerer ikke"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:61
-msgid "does not sound like"
-msgstr "ligner ikke"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:62
-msgid "does not start with"
-msgstr "starter ikke med"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:63
-msgid "ends with"
-msgstr "slutter med"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:64
-msgid "exists"
-msgstr "eksisterer"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:65
-msgid "has words"
-msgstr "har ord"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:66
-msgid "is Flagged"
-msgstr "har markering"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:67
-msgid "is after"
-msgstr "er efter"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:68
-msgid "is before"
-msgstr "er inden"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:71
-msgid "is not Flagged"
-msgstr "har ingen markering"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:72
-msgid "is not set"
-msgstr "er ikke indstillet"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:74
-msgid "is set"
-msgstr "er indstillet"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:76
-msgid "returns greater than"
-msgstr "returnerer større end"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:77
-msgid "returns less than"
-msgstr "returnerer mindre end"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:78
-msgid "returns"
-msgstr "returnerer"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:79
-msgid "sounds like"
-msgstr "lyder som"
-
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:80
-msgid "starts with"
-msgstr "starter med"
-
 #. and now for the action area
 #: ../mail/em-filter-rule.c:587
 msgid "Then"
@@ -14075,7 +15972,7 @@ msgstr "Kvote-brug"
 #. choose which account to use as the sender when composing a message in this folder
 #: ../mail/em-folder-properties.c:286
 msgid "_Send Account Override:"
-msgstr "Overskrivning af af_sendelseskonto:"
+msgstr "Ændring af af_sendelseskonto:"
 
 #: ../mail/em-folder-properties.c:415
 msgid "Folder Properties"
@@ -14085,13 +15982,9 @@ msgstr "Mappeegenskaber"
 msgid "<click here to select a folder>"
 msgstr "<klik her for at vælge en mappe>"
 
-#: ../mail/em-folder-selector.c:387
-msgid "C_reate"
-msgstr "Op_ret"
-
-#: ../mail/em-folder-selector.c:393
-msgid "Folder _name:"
-msgstr "Mappe_navn:"
+#: ../mail/em-folder-selector.c:398
+msgid "Create a new folder"
+msgstr "Opret en ny mappe"
 
 #: ../mail/em-folder-tree.c:682
 msgid "Folder names cannot contain '/'"
@@ -14103,33 +15996,33 @@ msgctxt "folder-display"
 msgid "%s (%u%s)"
 msgstr "%s (%u%s)"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1661
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1668
 msgid "Mail Folder Tree"
 msgstr "Træ over brevmapper"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2209 ../mail/em-folder-utils.c:100
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2216 ../mail/em-folder-utils.c:82
 #, c-format
 msgid "Moving folder %s"
 msgstr "Flytter mappen %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2212 ../mail/em-folder-utils.c:102
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2219 ../mail/em-folder-utils.c:84
 #, c-format
 msgid "Copying folder %s"
 msgstr "Kopierer mappen %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2219 ../mail/message-list.c:2284
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2226 ../mail/message-list.c:2477
 #, c-format
 msgid "Moving messages into folder %s"
 msgstr "Flytter breve til mappen %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2223 ../mail/message-list.c:2286
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2230 ../mail/message-list.c:2479
 #, c-format
 msgid "Copying messages into folder %s"
 msgstr "Kopierer breve til mappen %s"
 
 # Kommentaren i kildekoden lyder:
 # /* for types other than folder, we can't drop to the root path */
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2242
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2249
 #, c-format
 msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
 msgstr "Kan ikke droppe breve til rodniveau"
@@ -14139,26 +16032,18 @@ msgstr "Kan ikke droppe breve til rodniveau"
 msgid "UNMATCHED"
 msgstr "MATCHEDE_IKKE"
 
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:1244 ../mail/em-folder-tree-model.c:1621
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:1258 ../mail/em-folder-tree-model.c:1634
 msgid "Loading..."
 msgstr "Indlæser..."
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:506
+#: ../mail/em-folder-utils.c:488
 msgid "Move Folder To"
 msgstr "Flyt mappe til"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:506
+#: ../mail/em-folder-utils.c:488
 msgid "Copy Folder To"
 msgstr "Kopiér mappe til"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:604
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Opret mappe"
-
-#: ../mail/em-folder-utils.c:605
-msgid "Specify where to create the folder:"
-msgstr "Angiver hvor mappen skal oprettes:"
-
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:855
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Tilmeld"
@@ -14172,7 +16057,7 @@ msgid "Subscribe To _All"
 msgstr "Tilmeld til _alle"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:969 ../mail/em-subscription-editor.c:1867
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1692
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Afmeld abonnement"
 
@@ -14209,7 +16094,7 @@ msgid "Su_bscribe"
 msgstr "A_bonnér"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:1866
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1633
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1694
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Fjern abonnement for den valgte mappe"
 
@@ -14234,8 +16119,8 @@ msgid "Refresh the folder list"
 msgstr "Opdatér mappelisten"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:1929
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1533
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1603
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1593
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1664
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_Opdatér"
 
@@ -14244,7 +16129,7 @@ msgid "Stop the current operation"
 msgstr "Afbryd den nuværende handling"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:1941
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:979
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stop"
 
@@ -14259,16 +16144,11 @@ msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
 msgstr[0] "Er du sikker på, at du vil åbne %d brev på en gang?"
 msgstr[1] "Er du sikker på, at du vil åbne %d breve på en gang?"
 
-#: ../mail/em-utils.c:131
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:148
-msgid "_Do not show this message again"
-msgstr "_Vis ikke denne meddelelse igen"
-
 #: ../mail/em-utils.c:241
 msgid "Message Filters"
 msgstr "Brevfiltre"
 
-#: ../mail/em-utils.c:970
+#: ../mail/em-utils.c:983
 #, c-format
 msgid "Messages from %s"
 msgstr "Breve fra %s"
@@ -14281,34 +16161,329 @@ msgstr "Søg i _mapper"
 msgid "Add Folder"
 msgstr "Tilføj mappe"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:518
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:521
 msgid "Search Folder Sources"
 msgstr "Søgemappe-kilder"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:550
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:553
 msgid "Automatically update on any _source folder change"
 msgstr "Opdatér automati_sk ved alle ændringer i kildemappen"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:562
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:565
 msgid "All local folders"
 msgstr "Alle lokale mapper"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:563
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:566
 msgid "All active remote folders"
 msgstr "Alle aktive, eksterne mapper"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:564
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:567
 msgid "All local and active remote folders"
 msgstr "Alle lokale og aktive, eksterne mapper"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:565
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:568
 msgid "Specific folders"
 msgstr "Specifikke mapper"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:603
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:606
 msgid "include subfolders"
 msgstr "medtag undermapper"
 
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:1 ../mail/message-list.etspec.h:15
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:1 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:1
+msgid "Sender"
+msgstr "Afsender"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:6 ../mail/searchtypes.xml.in.h:6
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:6
+msgid "starts with"
+msgstr "starter med"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:7 ../mail/searchtypes.xml.in.h:7
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:7
+msgid "does not start with"
+msgstr "starter ikke med"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:8 ../mail/searchtypes.xml.in.h:8
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:8
+msgid "ends with"
+msgstr "slutter med"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:9 ../mail/searchtypes.xml.in.h:9
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:9
+msgid "does not end with"
+msgstr "slutter ikke med"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:10 ../mail/searchtypes.xml.in.h:12
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:12
+msgid "sounds like"
+msgstr "lyder som"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:11 ../mail/searchtypes.xml.in.h:13
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:13
+msgid "does not sound like"
+msgstr "ligner ikke"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:12 ../mail/message-list.etspec.h:16
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:10 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:10
+msgid "Recipients"
+msgstr "Modtagere"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:13 ../mail/searchtypes.xml.in.h:14
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:14
+msgid "CC"
+msgstr "CC"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:14 ../mail/searchtypes.xml.in.h:15
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:15
+msgid "BCC"
+msgstr "BCC"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:15 ../mail/searchtypes.xml.in.h:16
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:16
+msgid "Sender or Recipients"
+msgstr "Afsender eller modtagere"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:17 ../mail/searchtypes.xml.in.h:18
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:18
+msgid "has words"
+msgstr "har ord"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:18 ../mail/searchtypes.xml.in.h:19
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:19
+msgid "does not have words"
+msgstr "har ikke ord"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:19 ../mail/searchtypes.xml.in.h:20
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:20
+msgid "Specific header"
+msgstr "Nærmere angivet linje i brevhoved"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:20 ../mail/searchtypes.xml.in.h:21
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:21
+msgid "exists"
+msgstr "eksisterer"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:21 ../mail/searchtypes.xml.in.h:22
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:22
+msgid "does not exist"
+msgstr "eksisterer ikke"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:22 ../mail/searchtypes.xml.in.h:24
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:24
+msgid "Message Body"
+msgstr "Brevindhold"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:23 ../mail/searchtypes.xml.in.h:25
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:25
+msgid "Expression"
+msgstr "Udtryk"
+
+# ?
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:24 ../mail/searchtypes.xml.in.h:26
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:26
+msgid "Free Form Expression"
+msgstr "Frit udtryk"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:25 ../mail/searchtypes.xml.in.h:27
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:27
+msgid "Date sent"
+msgstr "Dato sendt"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:26 ../mail/searchtypes.xml.in.h:28
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:28
+msgid "is before"
+msgstr "er inden"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:27 ../mail/searchtypes.xml.in.h:29
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:29
+msgid "is after"
+msgstr "er efter"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:28 ../mail/searchtypes.xml.in.h:30
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:30
+msgid "Date received"
+msgstr "Dato modtaget"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:29 ../mail/searchtypes.xml.in.h:31
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:31
+msgid "Label"
+msgstr "Mærkning"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:30 ../mail/message-list.etspec.h:3
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:32 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:32
+msgid "Score"
+msgstr "Point"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:33 ../mail/searchtypes.xml.in.h:35
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:35
+msgid "Size (kB)"
+msgstr "Størrelse (kB)"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:35 ../mail/searchtypes.xml.in.h:37
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:37
+msgid "Replied to"
+msgstr "Svaret til"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:37 ../mail/searchtypes.xml.in.h:40
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:40
+msgid "Important"
+msgstr "Vigtig"
+
+#. Past tense, as in "has been read".
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:38 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:41 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:41
+msgid "Read"
+msgstr "Læst"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:39 ../mail/mail-config.ui.h:121
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:42
+msgid "Junk"
+msgstr "Spam"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:40 ../mail/searchtypes.xml.in.h:42
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:43
+msgid "Follow Up"
+msgstr "Følg op"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:41 ../mail/searchtypes.xml.in.h:43
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:44
+msgid "is Flagged"
+msgstr "har markering"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:42 ../mail/searchtypes.xml.in.h:44
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:45
+msgid "is not Flagged"
+msgstr "har ingen markering"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:43 ../mail/searchtypes.xml.in.h:45
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:46
+msgid "Completed On"
+msgstr "Fuldført den"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:44 ../mail/searchtypes.xml.in.h:46
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:47
+msgid "is set"
+msgstr "er indstillet"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:45 ../mail/searchtypes.xml.in.h:47
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:48
+msgid "is not set"
+msgstr "er ikke indstillet"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:49 ../mail/searchtypes.xml.in.h:51
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:52
+msgid "Mailing list"
+msgstr "Postliste"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:50 ../mail/searchtypes.xml.in.h:52
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:53
+msgid "Regex Match"
+msgstr "Træffer på regulært udtryk"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:51 ../mail/searchtypes.xml.in.h:53
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:54
+msgid "Message Header"
+msgstr "Brevhoved"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:52
+msgid "Source Account"
+msgstr "Kildekonto"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:53
+msgid "Pipe to Program"
+msgstr "Videreled til programmet"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:54
+msgid "returns"
+msgstr "returnerer"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:55
+msgid "does not return"
+msgstr "returnerer ikke"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:56
+msgid "returns greater than"
+msgstr "returnerer større end"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:57
+msgid "returns less than"
+msgstr "returnerer mindre end"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:58
+msgid "Junk Test"
+msgstr "Spamtest"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:59
+msgid "Message is Junk"
+msgstr "Brevet er spam"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:60
+msgid "Message is not Junk"
+msgstr "Brevet er ikke-spam"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:61 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:55
+msgid "Message Location"
+msgstr "Brevplacering"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:62 ../mail/searchtypes.xml.in.h:54
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:56
+msgid "Match All"
+msgstr "Match alt"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:66
+msgid "Stop Processing"
+msgstr "Stop behandling"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:67
+msgid "Set Label"
+msgstr "Brug mærkat"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:68
+msgid "Assign Color"
+msgstr "Tilknyt farve"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:69
+msgid "Unset Color"
+msgstr "Nulstil farve"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:70
+msgid "Assign Score"
+msgstr "Giv point"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:71
+msgid "Adjust Score"
+msgstr "Justér point"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:72
+msgid "Set Status"
+msgstr "Sæt status"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:73 ../mail/searchtypes.xml.in.h:38
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:38
+msgid "Deleted"
+msgstr "Slettet"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:74
+msgid "Unset Status"
+msgstr "Nulstil status"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:75
+msgid "Beep"
+msgstr "Bippelyd"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:76
+msgid "Play Sound"
+msgstr "Afspil lyd"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:77
+msgid "Run Program"
+msgstr "Kør program"
+
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:78
+msgid "Forward to"
+msgstr "Videresend til"
+
 #: ../mail/importers/elm-importer.c:173
 msgid "Importing Elm data"
 msgstr "Importerer Elm-data"
@@ -14322,54 +16497,81 @@ msgid "Import mail from Elm."
 msgstr "Importer e-post fra Elm."
 
 #: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:134
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:210
 #: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:246
 msgid "_Destination folder:"
 msgstr "_Destinationsmappe:"
 
 #: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:140
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:216
 #: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:252
 #: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:541
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vælg mappe"
 
 #: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:141
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:217
 #: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:253
 #: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:542
 msgid "Select folder to import into"
 msgstr "Vælg mappen der skal importeres til"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:435
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:509
 msgctxt "mboxImp"
 msgid "Subject"
 msgstr "Emne"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:440
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:514
 msgctxt "mboxImp"
 msgid "From"
 msgstr "Fra"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:493
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:568
 #: ../shell/e-shell-utils.c:171
 msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
 msgstr "Berkeley Mailbox (mbox)"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:494
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:569
 msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
 msgstr "Importør til mapper i Berkeley Mailbox-formatet (mbox)"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:54
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:263
+#, c-format
+msgid "%d Address"
+msgid_plural "%d Addresses"
+msgstr[0] "%d adresse"
+msgstr[1] "%d adresser"
+
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:354
+msgid "Evolution KMail importer"
+msgstr "Evolutions KMail-importør"
+
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:355
+msgid "Import mail and contacts from KMail."
+msgstr "Importér e-post og kontakter fra KMail."
+
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:152
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1082
+msgid "Trash"
+msgstr "Papirkurv"
+
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:55
 msgid "Importing mailbox"
 msgstr "Importerer brevbakke"
 
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:61
+msgid "Importing mail and contacts from KMail"
+msgstr "Importerer e-post og kontakter fra KMail"
+
 #. Destination folder, was set in our widget
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:144
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:187 ../mail/importers/mail-importer.c:314
 #: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:609
 #: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:760
 #, c-format
 msgid "Importing '%s'"
 msgstr "Importerer \"%s\""
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:309
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:570
 #, c-format
 msgid "Scanning %s"
 msgstr "Søger i %s"
@@ -14462,121 +16664,120 @@ msgid "For_mat messages in HTML"
 msgstr "For_matér breve som HTML"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:9
-msgid "Automatically insert _emoticon images"
+msgid "Automatically insert _emoticons"
 msgstr "Indsæt s_miley-billeder automatisk"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:10
+msgid "Use Unicode characters for smile_ys"
+msgstr "Brug Unicode-tegn som smile_y-billeder"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:11
 msgid "Always request rea_d receipt"
 msgstr "Anmod altid om en kvittering for l_æsning"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:11
+#: ../mail/mail-config.ui.h:12
 msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
 msgstr "Indkod filnavne på en _Outlook/GMail-måde"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:12
+#: ../mail/mail-config.ui.h:13
+msgid "Send messages through Outbo_x folder"
+msgstr "Send breve gennem udba_kkemappen"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:14
+msgid "Number of characters for word w_rapping:"
+msgstr "Antal tegn for ord_ombrydning:"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:15
 msgid "Ch_aracter encoding:"
 msgstr "Tegnk_odning:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:13
+#: ../mail/mail-config.ui.h:16
 msgid "Replies and Forwards"
 msgstr "Svar og videresendelser"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:14
+#: ../mail/mail-config.ui.h:17
 msgid "_Reply style:"
 msgstr "_Svarsstil:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:15
+#: ../mail/mail-config.ui.h:18
 msgid "_Forward style:"
 msgstr "_Videresendelsesformat:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:16
+#: ../mail/mail-config.ui.h:19
 msgid "Start _typing at the bottom on replying"
 msgstr "Påbegynd _skrivning i bunden når der svares"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:17
+#: ../mail/mail-config.ui.h:20
 msgid "_Keep signature above the original message on replying"
 msgstr "_Hold signaturen over det oprindelige brev ved svar"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:18
+#: ../mail/mail-config.ui.h:21
 msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
 msgstr "Ig_norér Reply-To: (svar til) for postlister"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:19
+#: ../mail/mail-config.ui.h:22
 msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
 msgstr "Gr_uppesvar går kun til postliste, hvis muligt"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:20
+#: ../mail/mail-config.ui.h:23
 msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 msgstr ""
 "_Signer breve digitalt, når det oprindelige brev er signeret (PGP eller S/"
 "MIME)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+#: ../mail/mail-config.ui.h:24
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Attachment"
 msgstr "Bilag"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:22
+#: ../mail/mail-config.ui.h:25
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline (Outlook style)"
 msgstr "Indlejret (som i Outlook)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:23
+#: ../mail/mail-config.ui.h:26
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Quoted"
 msgstr "Citeret"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:24
+#: ../mail/mail-config.ui.h:27
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Do Not Quote"
 msgstr "Citér ikke"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:25
+#: ../mail/mail-config.ui.h:28
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline"
 msgstr "Indlejret"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../mail/mail-config.ui.h:30
 msgid "Sig_natures"
 msgstr "Under_skrifter"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:28
+#: ../mail/mail-config.ui.h:31
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signaturer"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../mail/mail-config.ui.h:32
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Sprog"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:30
+#: ../mail/mail-config.ui.h:33
 msgid "Languages Table"
 msgstr "Sprogtabel"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:31
+#: ../mail/mail-config.ui.h:34
 msgid ""
 "The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
 msgstr ""
 "Listen med sprog viser kun de sprog for hvilke en ordbog er installeret."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:33
+#: ../mail/mail-config.ui.h:36
 msgid "Check spelling while I _type"
 msgstr "Kontrollér stavning mens jeg skri_ver"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:34
-msgid "Color for _misspelled words:"
-msgstr "Farve på _fejlstavede ord:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:35
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
-msgid "Pick a color"
-msgstr "Vælg en farve"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:36
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Stavekontrol"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:37
+#: ../mail/mail-config.ui.h:38
 msgid ""
 "To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
 "before taking the following checkmarked actions:"
@@ -14585,68 +16786,73 @@ msgstr ""
 "om bekræftelse ved følgende markerede handlinger:"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:39
+#: ../mail/mail-config.ui.h:40
 msgid "Sending a message with an _empty subject line"
 msgstr "Der sendes et brev med en t_om emnelinje"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:41
+#: ../mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
 msgstr "Der sendes et brev hvor der kun er _Bcc'ere angivet"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:43
+#: ../mail/mail-config.ui.h:44
 msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
 msgstr "Der sendes et _privat svar til et e-post-listebrev"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:45
+#: ../mail/mail-config.ui.h:46
 msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
 msgstr "Der sendes et svar til et stort a_ntal modtagere"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:47
+#: ../mail/mail-config.ui.h:48
 msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
 msgstr "Tillad at en e-_post-liste videresender et privat svar til listen"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:49
+#: ../mail/mail-config.ui.h:50
 msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
 msgstr ""
 "Der sendes et brev med modtage_re som ikke er skrevet som e-post-adresser"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:50
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:52
+msgid "Sending a message using _key accelerator (Ctrl+Enter)"
+msgstr "Afsendelse af brev med _tastegenvej (Ctrl+Retur)"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:53
 msgid "Confirmations"
 msgstr "Bekræftelser"
 
 #. Translators: Label of a frame with a list of folders for which to use selected account in Send account 
overrides
-#: ../mail/mail-config.ui.h:54
+#: ../mail/mail-config.ui.h:57
 msgid "Use for Folders"
 msgstr "Anvend på mapper"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:55
+#: ../mail/mail-config.ui.h:58
 msgid "A_dd"
 msgstr "_Tilføj"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:57
+#: ../mail/mail-config.ui.h:60
 msgid "Re_move"
 msgstr "_Fjern"
 
 #. Translators: Label of a frame with a list of recipients for whom to use selected account in Send account 
overrides
-#: ../mail/mail-config.ui.h:59
+#: ../mail/mail-config.ui.h:62
 msgid "Use for Recipients"
 msgstr "Anvend for modtagere"
 
 #. Translators: Label of a frame with a list of configured accounts in Send account overrides
-#: ../mail/mail-config.ui.h:61 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:870
+#: ../mail/mail-config.ui.h:64 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:863
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:62
+#: ../mail/mail-config.ui.h:65
 msgid "Send account overrides"
-msgstr "Overskrivninger af afsendelseskonto"
+msgstr "Ændringer af afsendelseskonto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:63
+#: ../mail/mail-config.ui.h:66
 msgid ""
 "Assign which account should be used as a send account for respective folders "
 "or recipients, an override for usual send account detection. List of "
@@ -14658,186 +16864,205 @@ msgstr ""
 "detektering af afsendelseskonto. Listen af modtagere kan indeholde delvise "
 "adresser eller navne. Navne- og adresse-delene sammenlignes hver for sig."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../mail/mail-config.ui.h:67
 msgid "_Folder override has precedence over Recipient override"
 msgstr "_Mappetilsidesættelse har prioritet over modtagertilsidesættelse"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:65
+#: ../mail/mail-config.ui.h:68
 msgid "Send Account"
 msgstr "Afsendelseskonto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:71 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
+#: ../mail/mail-config.ui.h:74 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
 msgid "a"
 msgstr "a"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:72 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
+#: ../mail/mail-config.ui.h:75 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
 msgid "b"
 msgstr "b"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:73
+#: ../mail/mail-config.ui.h:76
 msgid "Start up"
 msgstr "Opstart"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:74
+#: ../mail/mail-config.ui.h:77
 msgid "Check for new _messages on start"
 msgstr "Kontrollér o_m der er ny post ved opstart"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:75
+#: ../mail/mail-config.ui.h:78
 msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
 msgstr "Kontrollér om der er nye breve i _alle aktive konto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:76
+#: ../mail/mail-config.ui.h:79
 msgid "Message Display"
 msgstr "Brevvisning"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:77
+#: ../mail/mail-config.ui.h:80
 msgid "_Use the same fonts as other applications"
 msgstr "Br_ug de samme skrifttyper som andre programmer"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:78
+#: ../mail/mail-config.ui.h:81
 msgid "S_tandard Font:"
 msgstr "Stan_dard-skrifttype:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:79
+#: ../mail/mail-config.ui.h:82
 msgid "Select HTML fixed width font"
 msgstr "Vælg HTML-skrifttype med fast bredde"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:80
+#: ../mail/mail-config.ui.h:83
 msgid "Select HTML variable width font"
 msgstr "Vælg HTML-skrifttype med variabel bredde"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:81
+#: ../mail/mail-config.ui.h:84
 msgid "Fix_ed Width Font:"
 msgstr "_Fastbredde-skrifttype:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:82
+#: ../mail/mail-config.ui.h:85
 msgid "_Mark messages as read after"
 msgstr "Markér breve som l_æste efter"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:84
+#: ../mail/mail-config.ui.h:87
 msgid "Highlight _quotations with"
 msgstr "Markér _citat med"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:85
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
+msgid "Pick a color"
+msgstr "Vælg en farve"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:89
 msgid "color"
 msgstr "farve"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:86
+#: ../mail/mail-config.ui.h:90
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Standardtegn_kodning:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:87
+#: ../mail/mail-config.ui.h:91
 msgid "Apply the same _view settings to all folders"
 msgstr "Anvend samme _visningsindstillinger på alle mapper"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../mail/mail-config.ui.h:92
 msgid "F_all back to threading messages by subject"
 msgstr "G_å tilbage til at vise breve trådet efter emne"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:89
+#: ../mail/mail-config.ui.h:93
 msgid "Delete Mail"
 msgstr "Slet post"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:90
+#: ../mail/mail-config.ui.h:94
 msgid "Empty _trash folders"
-msgstr "_Tøm affaldsmapper"
+msgstr "_Tøm papirkurvsmapper"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+#: ../mail/mail-config.ui.h:95
 msgid "Confirm _when expunging a folder"
 msgstr "Bekræft _når en mappe tømmes"
 
+#: ../mail/mail-config.ui.h:96
+msgid "Archive Mail"
+msgstr "Arkivér post"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+msgid "On This Computer A_rchive folder:"
+msgstr "Lokal _arkivmappe:"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+msgid "Archive folder to use for On This Computer messages"
+msgstr "Arkivmappe som skal bruges til lokalt lagrede beskeder"
+
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../mail/mail-config.ui.h:93
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
 msgid "_Show animated images"
 msgstr "_Vis animerede billeder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:94
+#: ../mail/mail-config.ui.h:101
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
 msgstr "_Spørg når HTML-breve sendes til kontaktpersoner som ikke vil have dem"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:95
+#: ../mail/mail-config.ui.h:102
 msgid "Loading Images"
 msgstr "Indlæser billeder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:96
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
 msgid "_Never load images from the Internet"
 msgstr "Indlæs _aldrig billeder fra internettet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+#: ../mail/mail-config.ui.h:104
 msgid "_Load images only in messages from contacts"
 msgstr "_Indlæs kun billeder i breve fra kontaktpersoner"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+#: ../mail/mail-config.ui.h:105
 msgid "_Always load images from the Internet"
 msgstr "_Indlæs altid billeder fra internettet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
+#: ../mail/mail-config.ui.h:106
 msgid "HTML Messages"
 msgstr "HTML-Breve"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:100 ../mail/message-list.etspec.h:19
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107 ../mail/message-list.etspec.h:19
 msgid "Labels"
 msgstr "Etiketter"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../mail/mail-config.ui.h:108
 msgid "Sender Photograph"
 msgstr "Afsenderfoto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:102
+#: ../mail/mail-config.ui.h:109
 msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
 msgstr "_Vis afsenderens foto i forhåndsvisning af e-breve"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+msgid "Search gra_vatar.com for the photograph of sender"
+msgstr "Søg på gra_vatar.com for billede af afsenderen"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111
 msgid "Displayed Message Headers"
 msgstr "Viste brev_hoveder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:104
+#: ../mail/mail-config.ui.h:112
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "Brevhovedtabel"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:116
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
+#: ../mail/mail-config.ui.h:113
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:117
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Dato/Tidsformat"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
+#: ../mail/mail-config.ui.h:115
 msgid "Check incoming _messages for junk"
 msgstr "Kontrollér _indgående post for spam"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+#: ../mail/mail-config.ui.h:116
 msgid "_Delete junk messages"
 msgstr "_Slet spam"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:109
-msgid "Check cu_stom headers for junk"
-msgstr "K_ontrollér tilpassede brevhoveder for spam"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:117
+msgid "Junk Test Options"
+msgstr "Spamtest-indstillinger"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../mail/mail-config.ui.h:118
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr "Mar_ker ikke breve som spam hvis afsenderen er i min adressebog"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:111
+#: ../mail/mail-config.ui.h:119
 msgid "_Lookup in local address book only"
 msgstr "_Søg kun i lokale adressebøger"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:112
-msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
-msgstr ""
-"Denne valgmulighed vil blive ignoreret, hvis der er et træf med tilpassede "
-"spam-brevhoveder."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:120
+msgid "Check cu_stom headers for junk"
+msgstr "K_ontrollér tilpassede brevhoveder for spam"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:114
+#: ../mail/mail-config.ui.h:122
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:224
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:158
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:174
 msgid "No encryption"
 msgstr "Ingen kryptering"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:115
+#: ../mail/mail-config.ui.h:123
 msgid "TLS encryption"
 msgstr "TLS-kryptering"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:116
+#: ../mail/mail-config.ui.h:124
 msgid "SSL encryption"
 msgstr "SSL-kryptering"
 
@@ -15117,7 +17342,7 @@ msgstr ""
 "permanent?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:39
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1519
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1579
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_Tøm papirkurv"
 
@@ -15260,11 +17485,11 @@ msgstr "Kan ikke flytte mappen \"{0}\" til \"{1}\"."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:74
 msgid "Cannot open source folder. Error: {2}"
-msgstr "Kan ikke åbne kildemappen. Fejl: {2}."
+msgstr "Kan ikke åbne kildemappen. Fejl: {2}"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:75
 msgid "Cannot open target folder. Error: {2}"
-msgstr "Kan ikke åbne målmappen. Fejl: {2}."
+msgstr "Kan ikke åbne målmappen. Fejl: {2}"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:76
 msgid "Cannot copy folder \"{0}\" to \"{1}\"."
@@ -15402,10 +17627,6 @@ msgstr ""
 "Du kan vælge at ignorere denne mappe, overskrive dens indhold, tilføje dens "
 "indhold eller afslutte."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:109
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignorér"
-
 #: ../mail/mail.error.xml.h:110
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Overskriv"
@@ -15475,7 +17696,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:123
 msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
-msgstr "Synkronisér mapperne lokalt til brug i offline tilstand?"
+msgstr "Synkronisér mapperne lokalt til brug i offlinetilstand?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:124
 msgid ""
@@ -15483,7 +17704,7 @@ msgid ""
 "usage?"
 msgstr ""
 "Ønsker du lokalt at synkronisere mapperne, som er markeret til brug i "
-"offline tilstand?"
+"offlinetilstand?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "Do _Not Synchronize"
@@ -15603,8 +17824,12 @@ msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
 msgstr "Mappen \"{0}\" indeholder ikke nogen duplikerede breve."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:155
+msgid "Failed to connect account &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Kunne ikke forbinde kontoen &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:156
 msgid "Failed to disconnect account &quot;{0}&quot;."
-msgstr "Kunne ikke afbryde forbindelsen til kontoen &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Kunne ikke afbryde forbindelsen for kontoen &quot;{0}&quot;."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:157
 msgid "Failed to unsubscribe from folder &quot;{0}&quot;."
@@ -15619,38 +17844,56 @@ msgid "{0}"
 msgstr "{0}"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:160
+msgid "Message is not available in offline mode."
+msgstr "Brevet er ikke tilgængeligt i offlinetilstand."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:161
+msgid ""
+"This can be due to the message not being downloaded yet. The folder, or the "
+"account, can be marked for offline synchronization. Then, once the account "
+"is online again, use File-&gt;Download Messages for Offline Usage, when this "
+"folder is selected, to make sure that all the messages in the folder will be "
+"available in offline mode."
+msgstr ""
+"Dette kan skyldes, at brevet ikke er hentet endnu. Mappen eller kontoen kan "
+"være markeret som offlinesynkroniseret. Brug I så fald File-&gt;Hent breve "
+"ned til offlinetilstand, når denne mappe er valgt, når kontoen er på nettet "
+"igen. Dette sikrer, at alle brevene i mappen vil være tilgængelige i "
+"offlinetilstand."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:162
 msgid "Failed to open folder."
 msgstr "Kunne ikke åbne mappe."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:161
+#: ../mail/mail.error.xml.h:164
 msgid "Failed to find duplicate messages."
 msgstr "Kunne ikke finde duplikerede breve."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:162
+#: ../mail/mail.error.xml.h:165
 msgid "Failed to retrieve messages."
 msgstr "Kunne ikke hente breve."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:163
+#: ../mail/mail.error.xml.h:166
 msgid "Failed to mark messages as read."
 msgstr "Kunne ikke markere breve som læst."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+#: ../mail/mail.error.xml.h:167
 msgid "Failed to remove attachments from messages."
 msgstr "Kunne ikke fjerne bilag fra breve."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+#: ../mail/mail.error.xml.h:168
 msgid "Failed to download messages for offline viewing."
 msgstr "Kunne ikke hente breve til offline visning."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:166
+#: ../mail/mail.error.xml.h:169
 msgid "Failed to save messages to disk."
 msgstr "Kunne ikke gemme breve til disken."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:167
+#: ../mail/mail.error.xml.h:170
 msgid "Hidden file is attached."
 msgstr "Skjult fil vedhæftet."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:168
+#: ../mail/mail.error.xml.h:171
 msgid ""
 "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
 "Please review it before sending."
@@ -15658,51 +17901,85 @@ msgstr ""
 "Vedhæftningen ved navn {0} er en skjult fil og kan indeholde følsomme data. "
 "Gennemse den inden afsendelse."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:169
+#: ../mail/mail.error.xml.h:172
 msgid "Printing failed."
 msgstr "Udskrivning mislykkedes."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:170
+#: ../mail/mail.error.xml.h:173
 msgid "The printer replied &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Printeren svarede &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:171
+#: ../mail/mail.error.xml.h:174
 msgid "Could not perform this operation on {0}."
 msgstr "Kunne ikke udføre denne handling på {0}."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:172
+#: ../mail/mail.error.xml.h:175
 msgid "You must be working online to complete this operation."
 msgstr "Du skal være forbundet til internettet for at fuldføre denne opgave."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:173
+#: ../mail/mail.error.xml.h:176
 msgid "Message from &quot;{0}&quot; account:"
 msgstr "Besked fra &quot;{0}&quot;-konto:"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:188
+#: ../mail/mail.error.xml.h:177
+msgid "Failed to mark thread to be ignored in folder '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke markere undertråd som ignoreret i mappen \"{0}\""
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:178
+msgid "Failed to unmark thread from being ignored in folder '{0}'"
+msgstr ""
+"Kunne ikke fjerne markering af tråd som værende ignoreret i mappen \"{0}\""
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:179
+msgid "Failed to mark subthread to be ignored in folder '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke markere undertråd som ignoreret i mappen \"{0}\""
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:180
+msgid "Failed to unmark subthread from being ignored in folder '{0}'"
+msgstr ""
+"Kunne ikke fjerne markering af undertråd som værende ignoreret i mappen "
+"\"{0}\""
+
+#: ../mail/mail-send-recv.c:191
 msgid "Canceling..."
 msgstr "Afbryder..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:526
+#: ../mail/mail-send-recv.c:631
 msgid "Send & Receive Mail"
 msgstr "Send & modtag e-post"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:542
+#: ../mail/mail-send-recv.c:645
 msgid "Cancel _All"
 msgstr "Afbryd _alle"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:632 ../mail/mail-send-recv.c:1024
+#: ../mail/mail-send-recv.c:735 ../mail/mail-send-recv.c:1249
 msgid "Updating..."
 msgstr "Opdaterer..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:632 ../mail/mail-send-recv.c:714
+#: ../mail/mail-send-recv.c:735 ../mail/mail-send-recv.c:817
 msgid "Waiting..."
 msgstr "Venter..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:997
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1220
 #, c-format
 msgid "Checking for new mail at '%s'"
 msgstr "Kontrollerer om der er ny e-post for \"%s\""
 
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1434
+#, c-format
+msgid "Deleting junk and expunging trash at '%s'"
+msgstr "Sletter spam og tømmer papirkurv for \"%s\""
+
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1436
+#, c-format
+msgid "Deleting junk at '%s'"
+msgstr "Sletter spam for \"%s\""
+
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1438
+#, c-format
+msgid "Expunging trash at '%s'"
+msgstr "Tømmer papirkurv for \"%s\""
+
 #: ../mail/mail-vfolder-ui.c:66
 msgid "Search Folders"
 msgstr "Søgemapper"
@@ -15715,86 +17992,86 @@ msgstr "Rediger søgemappe"
 msgid "New Search Folder"
 msgstr "Ny søgemappe"
 
-#: ../mail/message-list.c:287
+#: ../mail/message-list.c:291
 msgid "Unseen"
 msgstr "Ulæst"
 
-#: ../mail/message-list.c:288
+#: ../mail/message-list.c:292
 msgid "Seen"
 msgstr "Læst"
 
-#: ../mail/message-list.c:289
+#: ../mail/message-list.c:293
 msgid "Answered"
 msgstr "Besvaret"
 
-#: ../mail/message-list.c:290
+#: ../mail/message-list.c:294
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Videresendt"
 
-#: ../mail/message-list.c:291
+#: ../mail/message-list.c:295
 msgid "Multiple Unseen Messages"
 msgstr "Flere ulæste breve"
 
-#: ../mail/message-list.c:292
+#: ../mail/message-list.c:296
 msgid "Multiple Messages"
 msgstr "Flere breve"
 
-#: ../mail/message-list.c:305
+#: ../mail/message-list.c:309
 msgid "Lowest"
 msgstr "Lavest"
 
-#: ../mail/message-list.c:306
+#: ../mail/message-list.c:310
 msgid "Lower"
 msgstr "Lavere"
 
-#: ../mail/message-list.c:310
+#: ../mail/message-list.c:314
 msgid "Higher"
 msgstr "Højere"
 
-#: ../mail/message-list.c:311
+#: ../mail/message-list.c:315
 msgid "Highest"
 msgstr "Højest"
 
-#: ../mail/message-list.c:455 ../mail/message-list.c:5749
+#: ../mail/message-list.c:459 ../mail/message-list.c:6043
 msgid "Generating message list"
 msgstr "Danner brevindeks"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1860 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:237
+#: ../mail/message-list.c:2041 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:237
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "I dag %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1869
+#: ../mail/message-list.c:2050
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "I går %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1881
+#: ../mail/message-list.c:2062
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1889
+#: ../mail/message-list.c:2070
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "%d %b %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1891
+#: ../mail/message-list.c:2072
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d %b %Y"
 
-#: ../mail/message-list.c:2771
+#: ../mail/message-list.c:2967
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "Vælg alle synlige breve"
 
-#: ../mail/message-list.c:3399 ../mail/message-list.etspec.h:17
+#: ../mail/message-list.c:3629 ../mail/message-list.etspec.h:17
 msgid "Messages"
 msgstr "Breve"
 
 #. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
-#: ../mail/message-list.c:4706
+#: ../mail/message-list.c:4985
 msgid "Follow-up"
 msgstr "Følg op"
 
-#: ../mail/message-list.c:5687
+#: ../mail/message-list.c:5980
 msgid ""
 "No message satisfies your search criteria. Change search criteria by "
 "selecting a new Show message filter from the drop down list above or by "
@@ -15807,7 +18084,7 @@ msgstr ""
 "at rense den med menupunktet Søg -> Ryd, eller ved at ændre søgningen "
 "ovenfor."
 
-#: ../mail/message-list.c:5695
+#: ../mail/message-list.c:5988
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "Der er ingen beskeder i denne mappe."
 
@@ -15839,54 +18116,64 @@ msgstr "Breve til"
 msgid "Subject - Trimmed"
 msgstr "Emne - Trimmet"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:1
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:23 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:23
+msgid "Any header"
+msgstr "Vilkårligt hoved"
+
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:55
 msgid "Subject or Addresses contains"
 msgstr "Emne eller adresser indeholder"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2002
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:56
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2070
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "Modtagere indeholder"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1995
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:57
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2063
 msgid "Message contains"
 msgstr "Brev indeholder"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2016
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:58
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2084
 msgid "Subject contains"
 msgstr "Emne indeholder"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2009
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:59
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2077
 msgid "Sender contains"
 msgstr "Afsender indeholder"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:6
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1988
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:60
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2049
 msgid "Body contains"
 msgstr "Brevindhold indeholder"
 
+# ?
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:61
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2056
+msgid "Free form expression"
+msgstr "Frit udtryk"
+
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a 
date in message list
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:122
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1212
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:123
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1234
 msgid "_Table column:"
 msgstr "_Tabelkolonne:"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:125
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:126
 msgid "Address formatting"
 msgstr "Adresseformatering"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:128
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:129
 msgid "_Format address according to standard of its destination country"
 msgstr "_Formatér adresse ifølge standard i modtagelseslandet"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:136
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:137
 msgid "Autocompletion"
 msgstr "Automatisk fuldførelse"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:139
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:140
 msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
 msgstr "_Vis altid den autofuldførte kontaktpersons adresse"
 
@@ -15921,7 +18208,7 @@ msgid "_Contact"
 msgstr "_Kontaktperson"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:269
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:978
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1023
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Opret en ny kontaktperson"
 
@@ -15931,7 +18218,7 @@ msgid "Contact _List"
 msgstr "Kontakt_liste"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:276
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:985
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1030
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Opret en ny kontaktliste"
 
@@ -15941,7 +18228,7 @@ msgid "Address _Book"
 msgstr "Adresse_bog"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:286
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:901
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:946
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Opret en ny adressebog"
 
@@ -15954,265 +18241,265 @@ msgid "Address Book Properties"
 msgstr "Egenskaber for adressebog"
 
 #. Translators: This is a save dialog title
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:475
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:520
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:816
 msgid "Save as vCard"
 msgstr "Gem som vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:878
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
 msgid "Co_py All Contacts To..."
 msgstr "_Kopiér alle kontaktpersoner til..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:880
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:925
 msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
 msgstr ""
 "Kopiér kontaktpersonerne i den valgte adressebog til en anden adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:885
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:930
 msgid "D_elete Address Book"
 msgstr "Sl_et adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:887
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:932
 msgid "Delete the selected address book"
 msgstr "Slet den valgte adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:892
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:937
 msgid "Mo_ve All Contacts To..."
 msgstr "Fl_yt alle kontaktpersoner til..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:894
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:939
 msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Flyt kontaktpersonerne i den valgte adressebog til en anden adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:899
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:944
 msgid "_New Address Book"
 msgstr "_Ny adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:906
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:951
 msgid "Address _Book Properties"
 msgstr "Egenskaber for adresse_bog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:908
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:953
 msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "Vis egenskaber for den valgte adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:913
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1413
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:958
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1254
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:578
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:703
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "Genop_frisk"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:915
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:960
 msgid "Refresh the selected address book"
 msgstr "Opdatér den valgte adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:965
 msgid "Address Book _Map"
 msgstr "Adressebogs_kort"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:922
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:967
 msgid "Show map with all contacts from selected address book"
 msgstr "Vis kort med alle kontaktpersoner fra den valgte adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1420
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:642
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:766
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1610
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:972
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1261
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:585
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1671
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Omdøb..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:929
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:974
 msgid "Rename the selected address book"
 msgstr "Omdøb den valgte adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:936
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:981
 msgid "Stop loading"
 msgstr "Stop indlæsning"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:941
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:986
 msgid "_Copy Contact To..."
 msgstr "_Kopiér kontaktperson til..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:943
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:988
 msgid "Copy selected contacts to another address book"
 msgstr "Kopiér de valgte kontaktpersoner til en anden adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:948
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:993
 msgid "_Delete Contact"
 msgstr "_Slet kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:955
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1000
 msgid "_Find in Contact..."
 msgstr "_Søg i kontaktperson..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:957
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1002
 msgid "Search for text in the displayed contact"
 msgstr "Søg efter tekst i den viste kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:962
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1007
 msgid "_Forward Contact..."
 msgstr "_Videresend kontaktperson..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:964
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1009
 msgid "Send selected contacts to another person"
 msgstr "Send valgte kontaktpersoner til en anden person"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:969
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1014
 msgid "_Move Contact To..."
 msgstr "_Flyt kontaktperson til..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:971
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1016
 msgid "Move selected contacts to another address book"
 msgstr "Flyt de valgte kontaktpersoner til en anden adressebog"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:976
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1021
 msgid "_New Contact..."
 msgstr "N_y kontaktperson..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:983
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1028
 msgid "New Contact _List..."
 msgstr "Ny _liste over kontaktpersoner..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1035
 msgid "_Open Contact"
 msgstr "_Åbn kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:992
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1037
 msgid "View the current contact"
 msgstr "Vis den aktuelle kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:997
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1042
 msgid "_Send Message to Contact..."
 msgstr "_Send brev til kontaktperson..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:999
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1044
 msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "Send et brev til de valgte kontaktpersoner"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1006
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1576
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:824
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1051
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1417
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
 msgid "_Actions"
 msgstr "H_andlinger"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1013
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:679
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:831
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1775
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1058
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:622
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:775
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1836
 msgid "_Preview"
 msgstr "Forhå_ndsvisning"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1034
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1079
 msgid "Address Book Map"
 msgstr "Adressebogskort"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1111
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "_Vis udskrift af kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1068
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1113
 msgid "Show contact preview window"
 msgstr "Vis vinduet med forhåndsvisning af kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1074
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1119
 msgid "Show _Maps"
 msgstr "Vis _kort"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1076
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1121
 msgid "Show maps in contact preview window"
 msgstr "Vis kort i vinduet med forhåndsvisning af kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1095
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:749
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:913
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1905
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1140
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:857
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1966
 msgid "_Classic View"
 msgstr "K_lassisk oversigt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1097
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1142
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Vis kontaktforhåndsvisningen under kontaktlisten"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1102
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:756
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:920
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1912
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1147
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:699
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:864
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1973
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Lodret oversigt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1104
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1149
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "Vis kontaktforhåndsvisningen ved siden af kontaktlisten"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1119
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1753
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:773
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:972
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1164
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1594
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:716
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:916
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Ingen træffere"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1129
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1763
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:783
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:982
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1981
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1174
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1604
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:726
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:926
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2042
 #: ../shell/e-shell-content.c:657
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Avanceret søgning"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1162
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1207
 msgid "Print all shown contacts"
 msgstr "Udskriv alle viste kontaktpersoner"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1169
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1214
 msgid "Preview the contacts to be printed"
 msgstr "Forhåndsvis de kontaktpersoner som vil blive udskrevet"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1176
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1221
 msgid "Print selected contacts"
 msgstr "Udskriv valgte kontaktpersoner"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1191
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1236
 msgid "S_ave Address Book as vCard"
 msgstr "Gem adressebog som _VCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1193
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1238
 msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
 msgstr "Gem kontaktpersonerne i den valgte adressebog som et vCard"
 
 #. Translators: This is an action label
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1199
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1209
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1244
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1254
 msgid "_Save as vCard..."
 msgstr "_Gem som vCard..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1201
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1246
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
 msgstr "Gem de valgte kontaktpersoner som et vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:311
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:313
 msgid "_Forward Contacts"
 msgstr "Vider_esend kontaktpersoner"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:313
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:315
 msgid "_Forward Contact"
 msgstr "_Videresend kontaktperson"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:344
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:346
 msgid "_Send Message to Contacts"
 msgstr "_Send brev til kontaktpersoner"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:346
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:348
 msgid "_Send Message to List"
 msgstr "_Send brev til liste"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:348
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:350
 msgid "_Send Message to Contact"
 msgstr "_Send brev til kontaktperson"
 
-#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:164
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:163
 msgid ""
 "You can restore Evolution from a backup file.\n"
 "\n"
@@ -16223,17 +18510,17 @@ msgstr ""
 "Dette vil genoprette alle dine personlige data, indstillinger, postfiltre "
 "osv."
 
-#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:179
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:178
 msgid "_Restore from a backup file:"
 msgstr "_Genopret fra en sikkerhedskopi:"
 
-#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:190
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:189
 msgid "Choose a backup file to restore"
 msgstr "Vælg en sikkerhedskopi til genopretningen"
 
 #. Keep the title identical to EMailConfigRestorePage
 #. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
-#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:310
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:309
 #: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:56
 msgid "Restore from Backup"
 msgstr "Genopret fra sikkerhedskopi"
@@ -16252,7 +18539,7 @@ msgstr ""
 "Vælg navn for den Evolution-sikkerhedskopifil som der skal genoprettes fra"
 
 #: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:289
-msgid "_Restart Evolution after restore"
+msgid "Re_start Evolution after restore"
 msgstr "_Genstart Evolution efter genoprettelse"
 
 #: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:307
@@ -16272,106 +18559,106 @@ msgstr "G_enopretter Evolution-data..."
 msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
 msgstr "Genopret Evolution-data og -indstillinger fra en arkivfil"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:83
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:75
 msgid "Back up Evolution directory"
 msgstr "Tag en sikkerhedskopi af Evolution-mappen"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:85
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:77
 msgid "Restore Evolution directory"
 msgstr "Genopret Evolution-mappen"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:87
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:79
 msgid "Check Evolution Back up"
 msgstr "Kontrollér Evolution-sikkerhedskopi"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:89
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:81
 msgid "Restart Evolution"
 msgstr "Genstart Evolution"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:91
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:83
 msgid "With Graphical User Interface"
 msgstr "Med grafisk brugergrænseflade"
 
 #. FIXME Will the versioned setting always work?
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:321
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:515
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:281
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:485
 msgid "Shutting down Evolution"
 msgstr "Lukker Evolution ned"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:330
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:290
 msgid "Backing Evolution accounts and settings"
 msgstr "Tager sikkerhedskopi af Evolution-konti og indstillinger"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:347
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:307
 msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
 msgstr ""
 "Tager sikkerhedskopi af Evolution-data (Breve, kontakterpersoner, kalender, "
 "opgaver og memoer)"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:363
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:323
 msgid "Back up complete"
 msgstr "Sikkerhedskopiering fuldført"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:370
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:702
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:330
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:679
 msgid "Restarting Evolution"
 msgstr "Genstarter Evolution"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:521
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:491
 msgid "Back up current Evolution data"
 msgstr "Tag en sikkerhedskopi af nuværende Evolution-data"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:528
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:498
 msgid "Extracting files from back up"
 msgstr "Pakker filer ud fra sikkerhedskopi"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:610
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:580
 msgid "Loading Evolution settings"
 msgstr "Indlæser Evolution-indstillinger"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:676
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:650
 msgid "Removing temporary back up files"
 msgstr "Fjerner midlertidige sikkerhedskopifiler"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:687
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:664
 msgid "Reloading registry service"
 msgstr "Genindlæser registreringstjeneste"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:916
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:867
 msgid "Evolution Back Up"
 msgstr "Evolution-sikkerhedskopiering"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:917
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:868
 #, c-format
 msgid "Backing up to the folder %s"
 msgstr "Tager sikkerhedkopi til mappen %s"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:921
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:872
 msgid "Evolution Restore"
 msgstr "Evolution-genoprettelse"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:922
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:873
 #, c-format
 msgid "Restoring from the folder %s"
 msgstr "Genopretter fra mappen %s"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:991
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:942
 msgid "Backing up Evolution Data"
 msgstr "Tager sikkerhedskopi af Evolution-data"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:992
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:943
 msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
 msgstr "Vent venligst mens Evolution laver en sikkerhedskopi af dine data."
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:994
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:945
 msgid "Restoring Evolution Data"
 msgstr "Gendanner Evolution-data"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:995
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:946
 msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
 msgstr "Vent venligst mens Evolution gendanner dine data."
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:1017
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:968
 msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
 msgstr "Dette kan tage nogen tid alt efter mængden af data i din konto."
 
@@ -16397,8 +18684,8 @@ msgstr ""
 "før du fortsætter."
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
-msgid "Close and Back up Evolution"
-msgstr "Luk Evolution og opret sikkerhedskopi"
+msgid "Close and _Back up Evolution"
+msgstr "Luk Evolution og opret _sikkerhedskopi"
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
 msgid ""
@@ -16420,8 +18707,8 @@ msgstr ""
 "Evolution, og gendanne dem fra din sikkerhedskopi."
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
-msgid "Close and Restore Evolution"
-msgstr "Luk og gendan evolution"
+msgid "Close and _Restore Evolution"
+msgstr "Luk og _gendan evolution"
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
 msgid "Insufficient Permissions"
@@ -16431,94 +18718,99 @@ msgstr "Utilstrækkelige rettigheder"
 msgid "The selected folder is not writable."
 msgstr "Der kan ikke skrives til den valgte mappe."
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:144
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:161
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
 msgstr "Kunne ikke starte Bogofilter (%s): "
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:162
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:179
 msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
 msgstr "Det lykkedes ikke at strømme beskedindhold til Bogofilter: "
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:211
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:228
 msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
 msgstr ""
 "Enten lukkede Bogofilter ned eller det fejlede i behandlingen af en "
 "postbesked"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:307
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:373
 msgid "Bogofilter Options"
 msgstr "Bogofilter-indstillinger"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:316
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:382
 msgid "Convert message text to _Unicode"
 msgstr "Konvertér brevtekst til _Unicode"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:473
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:540
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Bogofilter"
 msgstr "Bogofilter"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:446
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Junk filter using Bogofilter"
+msgstr "Spamfilter med Bogofilter"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:441
 msgid "Standard LDAP Port"
 msgstr "Standard-LDAP-port"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:452
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:624
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:447
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:619
 msgid "LDAP over SSL (deprecated)"
 msgstr "LDAP over SSL (forældet)"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:458
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:453
 msgid "Microsoft Global Catalog"
 msgstr "Microsoft Global Catalog"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:464
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:459
 msgid "Microsoft Global Catalog over SSL"
 msgstr "Microsoft Global Catalog over SSL"
 
 #. Page 1
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:569
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:564
 msgid "Connecting to LDAP"
 msgstr "Forbinder til LDAP"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:586
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:581
 msgid "Server Information"
 msgstr "Serverinformation"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:613
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:608
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:627
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:622
 msgid "StartTLS (recommended)"
 msgstr "StartTLS (Anbefales)"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:629
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:624
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Kryptering:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:653
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:648
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:245
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:179
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:195
 msgid "Authentication"
 msgstr "Godkendelse"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:676
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:671
 msgid "Anonymous"
 msgstr "Anonym"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:679
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:674
 msgid "Using email address"
 msgstr "Bruger e-postadresse"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:682
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:677
 msgid "Using distinguished name (DN)"
 msgstr "Benytter \"distinguished name\" (DN)"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:684
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:679
 msgid "Method:"
 msgstr "Metode:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:689
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:684
 msgid ""
 "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
 "setting this to \"Using email address\" requires anonymous access to your "
@@ -16529,36 +18821,36 @@ msgstr ""
 "post-adresse\"."
 
 #. Page 2
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:704
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:699
 msgid "Using LDAP"
 msgstr "Brug LDAP"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:721
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:115
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:716
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:120
 msgid "Searching"
 msgstr "Søgning"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:743
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:738
 msgid "Search Base:"
 msgstr "Søgebasis:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:747
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:742
 msgid "Find Possible Search Bases"
 msgstr "Find mulige søgebaser"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:769
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:764
 msgid "One Level"
 msgstr "Ét niveau"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:771
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:766
 msgid "Subtree"
 msgstr "Undertræ"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:773
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:768
 msgid "Search Scope:"
 msgstr "Søgeomfang:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:778
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:773
 msgid ""
 "The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
 "the directory tree. A search scope of \"Subtree\" will include all entries "
@@ -16570,28 +18862,28 @@ msgstr ""
 "din søgebasis. Søgeomfanget \"ét niveau\" inkluderer kun poster som er ét "
 "niveau under din søgebasis."
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:787
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:782
 msgid "Search Filter:"
 msgstr "Søgefilter:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:799
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:794
 msgid "Downloading"
 msgstr "Henter"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:820
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:815
 msgid "Limit:"
 msgstr "Grænse:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:831
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:826
 msgid "contacts"
 msgstr "kontaktpersoner"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:836
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:831
 msgid "Browse until limit is reached"
 msgstr "Gennemse til grænsen er nået"
 
 #: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:135
-#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:204
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:220
 #: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:127
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
@@ -16600,61 +18892,70 @@ msgstr "URL:"
 msgid "Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
 msgstr "Undgå IfMatch (påkrævet i Apache < 2.2.8)"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:441
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:422
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:431
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:424
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:433
 #, c-format
 msgid "HTTP Error: %s"
 msgstr "HTTP-fejl: %s"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:469
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:460
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:462
 msgid "Could not parse response"
 msgstr "Kunne ikke fortolke svaret"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:478
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:469
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:471
 msgid "Empty response"
 msgstr "Tomt svar"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:486
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:477
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:479
 msgid "Unexpected reply from server"
 msgstr "Uventet serversvar"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1118
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1099
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1101
 msgid "Could not locate user's calendars"
 msgstr "Kunne ikke finde brugerens kalendere"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1342
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1321
 msgid "Path"
 msgstr "Sti"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:263
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:199
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:348
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:348
 msgid "Choose a Calendar"
 msgstr "Vælg kalender"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:266
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:351
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:351
 msgid "Choose a Memo List"
 msgstr "Vælg en memoliste"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:269
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:354
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:354
 msgid "Choose a Task List"
 msgstr "Vælg en opgaveliste"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:218
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:234
 msgid "Find Calendars"
 msgstr "Find kalendere"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:221
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:237
 msgid "Find Memo Lists"
 msgstr "Find memolister"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:224
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:240
 msgid "Find Task Lists"
 msgstr "Find opgavelister"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:242
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:258
 msgid "Email:"
 msgstr "E-post:"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:247
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:263
 msgid "Server handles meeting invitations"
 msgstr "Serveren håndterer mødeinvitationer"
 
@@ -16662,23 +18963,14 @@ msgstr "Serveren håndterer mødeinvitationer"
 msgid "Choose which address books to use."
 msgstr "Vælg hvilken adressebog der skal bruges."
 
-#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:200
+#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:203
 msgid "Use in Birthdays & Anniversaries calendar"
 msgstr "Brug i kalenderen \"Fødselsdage og mærkedage\""
 
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-button.c:126
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-button.c:143
 msgid "Default User Calendar"
 msgstr "Standardbrugerkalender"
 
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:514
-#, c-format
-msgid "Enter Google password for user '%s'."
-msgstr "Indtast Google-adgangskoden for brugeren \"%s\"."
-
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:531
-msgid "User declined to provide a password"
-msgstr "Brugeren ville ikke angive en adgangskode"
-
 #: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:159
 msgid "Use an existing iCalendar (ics) file"
 msgstr "Brug en eksisterende iCalendar-fil (ics)"
@@ -16732,26 +19024,103 @@ msgstr "Kelvin (K)"
 msgid "Units:"
 msgstr "Enheder:"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:319
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:287
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:9
 msgid "I_mport"
 msgstr "I_mportér"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:405
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:337
+msgid "Importing an event"
+msgstr "Importerer en begivenhed"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:341
+msgid "Importing a memo"
+msgstr "Importerer et memo"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:345
+msgid "Importing a task"
+msgstr "Importerer en opgave"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:403
 msgid "Select a Calendar"
 msgstr "Vælg en kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:432
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:410
+msgid "Select a Memo List"
+msgstr "Vælg en memoliste"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:417
 msgid "Select a Task List"
 msgstr "Vælg en opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:442
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:424
 msgid "I_mport to Calendar"
 msgstr "I_mportér til kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:449
-msgid "I_mport to Tasks"
-msgstr "I_mportér til opgaver"
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:431
+msgid "I_mport to Memo List"
+msgstr "I_mportér til memoliste"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:438
+msgid "I_mport to Task List"
+msgstr "I_mportér til opgaveliste"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:186
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:162
+msgid "New Calendar"
+msgstr "Ny kalender"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:190
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:164
+msgid "New Memo List"
+msgstr "Ny memoliste"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:194
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:187
+msgid "New Task List"
+msgstr "Ny opgaveliste"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:540
+#, c-format
+msgid "Copying an event into the calendar '%s'"
+msgstr "Kopierer en begivenhed ind i kalenderen \"%s\""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:541
+#, c-format
+msgid "Moving an event into the calendar '%s'"
+msgstr "Flytter en begivenhed ind i kalenderen \"%s\""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:546
+#, c-format
+msgid "Copying a memo into the memo list '%s'"
+msgstr "Kopierer et memo ind i memolisten \"%s\""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:547
+#, c-format
+msgid "Moving a memo into the memo list '%s'"
+msgstr "Flytter et memo ind i memolisten \"%s\""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:552
+#, c-format
+msgid "Copying a task into the task list '%s'"
+msgstr "Kopierer en opgave ind i opgavelisten \"%s\""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:553
+#, c-format
+msgid "Moving a task into the task list '%s'"
+msgstr "Flytter en opgave ind i opgavelisten \"%s\""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:650
+msgid "Calendar Selector"
+msgstr "Kalendervælger"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:656
+msgid "Memo List Selector"
+msgstr "Listevælger for memo"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:661
+msgid "Task List Selector"
+msgstr "Opgavelistevælger"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:516
 msgid "Selected Calendars for Alarms"
@@ -16822,7 +19191,7 @@ msgid "_24 hour"
 msgstr "_24 timer"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1715
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1556
 msgid "Work Week"
 msgstr "Arbejdsuge"
 
@@ -16878,13 +19247,9 @@ msgstr "_Søn"
 msgid "Day _ends:"
 msgstr "Dagen _slutter:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
-msgid "Alerts"
-msgstr "Påmindelser"
-
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
-msgid "_Ask for confirmation when deleting items"
-msgstr "Spørg efter bekræftelse ved sletning _af tilførsler"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
+msgid "View Options"
+msgstr "Visningsindstillinger"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:48
 msgid "_Time divisions:"
@@ -16911,138 +19276,130 @@ msgstr ""
 msgid "Sc_roll Month View by a week"
 msgstr "_Rul månedsvisningen med en uge ad gangen"
 
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
+msgid "Alerts"
+msgstr "Påmindelser"
+
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:55
+msgid "_Ask for confirmation when deleting items"
+msgstr "Spørg efter bekræftelse ved sletning _af tilførsler"
+
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
 msgid "Display"
 msgstr "Vis"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:57
 msgid "Task List"
 msgstr "Opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:57
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
 msgid "Highlight t_asks due today"
 msgstr "Fremhæv opg_aver som skal udføres i dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:60
 msgid "Highlight _overdue tasks"
 msgstr "Fremhæv _opgaver der skulle have været udført"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:60
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
 msgid "_Hide completed tasks after"
 msgstr "Sk_jul udførte opgaver efter"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:63
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:64
 msgid "Display reminders in _notification area only"
 msgstr "Vis kun påmindelser i på_mindelsesområdet"
 
 #. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:65
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:66
 msgid "Sh_ow a reminder"
 msgstr "_Vis en påmindelse"
 
 #. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:67
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:68
 msgid "before every appointment"
 msgstr "før hver aftale"
 
 #. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every 
anniversary/birthday"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:69
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:70
 msgid "Show a _reminder"
 msgstr "Vis en på_mindelse"
 
 #. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every 
anniversary/birthday"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:71
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:72
 msgid "before every anniversary/birthday"
 msgstr "før hver jubilæum/fødselsdag"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:72
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:73
 msgid "Select the calendars for reminder notification"
 msgstr "Vælg kalendere hvor påmindelsesunderretning"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:73
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:74
 msgid "Default Free/Busy Server"
 msgstr "Standardserver ved ledig/optaget"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:74
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:75
 msgid "Template:"
 msgstr "Skabelon:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:76
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:77
 #, no-c-format
 msgid "%u and %d will be replaced by user and domain from the email address."
 msgstr "%u og %d vil blive udskiftet med bruger og domæne fra e-postadressen."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:77
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:78
 msgid "Publishing Information"
 msgstr "Offentliggørelsesinformation"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:312
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:190
-msgid "New Calendar"
-msgstr "Ny kalender"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:321
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:114
 msgctxt "New"
 msgid "_Appointment"
 msgstr "_Aftale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:323
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1520
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:116
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1361
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Opret en ny aftale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:328
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:121
 msgctxt "New"
 msgid "All Day A_ppointment"
 msgstr "_Heldagsaftale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:330
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:123
 msgid "Create a new all-day appointment"
 msgstr "Opret en ny helddagsaftale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:335
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:128
 msgctxt "New"
 msgid "M_eeting"
 msgstr "Mød_e"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:337
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:130
 msgid "Create a new meeting request"
 msgstr "Opret en ny mødeindkaldelse"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:345
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:138
 msgctxt "New"
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Kale_nder"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:347
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1394
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:140
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1235
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Opret en ny kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:702
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:257
 msgid "Calendar and Tasks"
 msgstr "Kalender og opgaver"
 
-# Jeg har ingen ide om, hvorvidt "ved" er rigtigt. Jeg har fejlmeldt strengen
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:118
-#, c-format
-msgid "Opening calendar '%s'"
-msgstr "Åbner kalenderen \"%s\""
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:589
-msgid "Calendar Selector"
-msgstr "Kalendervælger"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:215
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:244
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:181
 msgid "Print"
 msgstr "Udskriv"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:290
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:267
 msgid "Calendar Properties"
 msgstr "Kalenderegenskaber"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:321
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:296
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all events older than the selected "
 "amount of time. If you continue, you will not be able to recover these "
@@ -17054,369 +19411,365 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: This is the first part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:338
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:313
 msgid "Purge events older than"
 msgstr "Fjern begivenheder der er ældre end"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:584
-msgid "Copying Items"
-msgstr "Kopierer elementer"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:877
-msgid "Moving Items"
-msgstr "Flytter elementer"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:895
+msgid "Making an occurrence movable"
+msgstr "Gør denne hændelse flytbar"
 
 #. Translators: Default filename part saving an event to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1210
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1055
 msgid "event"
 msgstr "begivenhed"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1212
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:230
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:297
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:526
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:643
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1057
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:208
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:276
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:469
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:587
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "Gem som iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1350
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:607
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:731
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1191
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:550
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:675
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopiér..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1357
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1198
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "Sl_et kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1359
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1200
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "Slet den valgte kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1366
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1207
 msgid "Go Back"
 msgstr "Gå tilbage"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1373
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1214
 msgid "Go Forward"
 msgstr "Gå fremad"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1380
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1221
 msgid "Select today"
 msgstr "Vælg dagen i dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1385
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1226
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Vælg _dato"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1228
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Vælg en specifik dato"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1392
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1233
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "_Ny kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1406
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:815
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1247
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
 msgid "Purg_e"
 msgstr "_Fjern"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1408
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1249
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "Fjern gamle aftaler og møder"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1415
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1256
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "Genopfrisk den valgte kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1422
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1263
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "Omdøb den valgte kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1427
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1268
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Find _næste"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1429
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1270
 msgid "Find next occurrence of the current search string"
 msgstr "Find næste forekomst af den aktuelle søgestreng"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1434
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1275
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Find _forrige"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1436
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1277
 msgid "Find previous occurrence of the current search string"
 msgstr "Find forrige forekomst af den aktuelle søgestreng"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1441
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1282
 msgid "Stop _Running Search"
 msgstr "Stands igangvæ_rende søgning"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1443
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1284
 msgid "Stop currently running search"
 msgstr "Standser den aktuelt igangværende søgning"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1448
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1289
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "Vis _kun denne kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1455
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1296
 msgid "Cop_y to Calendar..."
 msgstr "_Kopiér til kalender..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1462
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1303
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "Udde_legér møde..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1469
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1310
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "_Slet aftalen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1471
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1312
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "Slet de valgte aftaler"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1476
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1317
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "Slet denne _forekomst"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1478
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1319
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "Slet denne forekomst"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1483
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1324
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "Slet alle _forekomster"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1485
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1326
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "Slet alle forekomster"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1490
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1331
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "Ny begivenhed som varer h_ele dagen..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1492
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1333
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Opret en ny helddagsbegivenhed"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1497
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:264
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:337
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:600
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:724
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1338
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:242
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:316
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:543
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:668
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "_Videresend som iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1504
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1345
 msgid "New _Meeting..."
 msgstr "Nyt _møde..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1506
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1347
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Opret et ny møde"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1511
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1352
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "Fl_yt til kalender..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1518
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1359
 msgid "New _Appointment..."
 msgstr "Ny _aftale..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1525
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1366
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "Gør denne hændelse _flytbar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1532
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1373
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_Åbn aftale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1534
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1375
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "Vis den aktuelle aftale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1539
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1380
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Svar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1553
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1394
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "_Planlæg møde..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1555
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1396
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Konverter en aftale til en begivenhed"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1560
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1401
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Konv_erter til en aftale..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1562
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1403
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Konverter et møde til en aftale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1567
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1408
 msgid "Quit"
 msgstr "Afslut"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1687
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1528
 msgid "Day"
 msgstr "Dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1689
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1530
 msgid "Show one day"
 msgstr "Vis en dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1694
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1535
 msgid "List"
 msgstr "Liste"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1696
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1537
 msgid "Show as list"
 msgstr "Vis som liste"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1701
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1542
 msgid "Month"
 msgstr "Måned"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1703
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1544
 msgid "Show one month"
 msgstr "Vis en måned"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1708
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1549
 msgid "Week"
 msgstr "Uge"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1710
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1551
 msgid "Show one week"
 msgstr "Vis en uge"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1558
 msgid "Show one work week"
 msgstr "Vis en arbejdsuge"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1725
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1566
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Aktive aftaler"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1739
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1580
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Næste 7 dages aftaler"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1746
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1587
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
 msgstr "Sker under 5 gange"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1777
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:797
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:996
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1618
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:740
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:940
 msgid "Description contains"
 msgstr "Beskrivelse indeholder"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1784
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:804
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1003
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1625
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:747
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:947
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Sammendrag indeholder"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1794
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1808
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:295
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:382
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:814
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:828
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1013
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1027
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1635
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1649
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:273
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:757
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:957
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:971
 msgid "Print..."
 msgstr "Udskriv..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1796
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1637
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Udskriv denne kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1803
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1644
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "Forhåndsvis kalenderen som skal skrives ud"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1825
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:305
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:392
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:845
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1044
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1666
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:283
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:371
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:988
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_Gem som iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1902
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1743
 msgid "Go To"
 msgstr "Gå til"
 
 #. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:228
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:524
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:206
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:467
 msgid "memo"
 msgstr "memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:271
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:656
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:249
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:599
 msgid "New _Memo"
 msgstr "Nyt _memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:273
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:218
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:658
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:251
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:65
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:601
 msgid "Create a new memo"
 msgstr "Opret et nyt memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:278
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:256
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:606
 msgid "_Open Memo"
 msgstr "_Åbn memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:280
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:665
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:258
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:608
 msgid "View the selected memo"
 msgstr "Vis det valgte memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:285
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:372
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:670
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:808
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:263
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:351
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:613
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:752
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "Åbn _hjemmeside"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:297
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:830
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:275
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:773
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "Udskriv det valgte memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1561
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:810
 msgid "Searching next matching event"
 msgstr "Søger efter næste matchende begivenhed"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1562
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:811
 msgid "Searching previous matching event"
 msgstr "Søger efter foregående matchende begivenhed"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1583
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:832
 #, c-format
 msgid "Cannot find matching event in the next %d year"
 msgid_plural "Cannot find matching event in the next %d years"
 msgstr[0] "Kan ikke finde matchende begivenhed i det næste %d år"
 msgstr[1] "Kan ikke finde matchende begivenhed i de næste %d år"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1587
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:836
 #, c-format
 msgid "Cannot find matching event in the previous %d year"
 msgid_plural "Cannot find matching event in the previous %d years"
 msgstr[0] "Kan ikke finde matchende begivenhed i det foregående %d år"
 msgstr[1] "Kan ikke finde matchende begivenhed i de foregående %d år"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1612
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:859
 msgid "Cannot search with no active calendar"
 msgstr "Kan ikke søge uden en aktiv kalender"
 
@@ -17424,237 +19777,209 @@ msgstr "Kan ikke søge uden en aktiv kalender"
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:295
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:641
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:274
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:585
 msgid "task"
 msgstr "opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:330
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:703
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:309
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:647
 msgid "_Assign Task"
 msgstr "_Tildel opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:344
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:780
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:323
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:724
 msgid "_Mark as Complete"
 msgstr "_Markér som fuldført"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:346
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:782
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:325
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:726
 msgid "Mark selected tasks as complete"
 msgstr "Markér de valgte opgaver som fuldførte"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:351
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:330
 msgid "_Mark as Incomplete"
 msgstr "_Markér som ikke-fuldført"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:353
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:789
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:332
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
 msgid "Mark selected tasks as incomplete"
 msgstr "Markér de valgte opgaver som ikke-fuldførte"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:358
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:794
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:337
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
 msgid "New _Task"
 msgstr "_Ny opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:360
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:215
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:796
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:339
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:64
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
 msgid "Create a new task"
 msgstr "Opret en ny opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:365
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:801
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:344
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
 msgid "_Open Task"
 msgstr "_Åbn opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:367
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:803
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:346
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:747
 msgid "View the selected task"
 msgstr "Vis den valgte opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:384
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1029
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:363
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
 msgid "Print the selected task"
 msgstr "Udskriv den valgte opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:207
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:195
-msgid "New Memo List"
-msgstr "Ny memoliste"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:216
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:63
 msgctxt "New"
 msgid "Mem_o"
 msgstr "Mem_o"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:223
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:70
 msgctxt "New"
 msgid "_Shared Memo"
 msgstr "_Delt memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:225
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:72
 msgid "Create a new shared memo"
 msgstr "Opret et nyt, delt memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:80
 msgctxt "New"
 msgid "Memo Li_st"
 msgstr "Memoli_ste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:235
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:623
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:82
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:566
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Opret en ny memoliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:116
-#, c-format
-msgid "Opening memo list '%s'"
-msgstr "Åbner memoliste \"%s\""
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:545
-msgid "Memo List Selector"
-msgstr "Listevælger for memo"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:211
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:226
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:180
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:195
 msgid "Print Memos"
 msgstr "Udskriv memoer"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:267
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:236
 msgid "Memo List Properties"
 msgstr "Opgavelisteegenskaber"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:586
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:529
 msgid "_Delete Memo"
 msgstr "_Slet memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:593
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:536
 msgid "_Find in Memo..."
 msgstr "_Søg i memo..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:595
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:538
 msgid "Search for text in the displayed memo"
 msgstr "Søg efter tekst i det viste memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:614
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:557
 msgid "D_elete Memo List"
 msgstr "Sl_et memoliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:616
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:559
 msgid "Delete the selected memo list"
 msgstr "Slet den valgte memoliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:621
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:564
 msgid "_New Memo List"
 msgstr "N_y liste over memoer"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:637
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:580
 msgid "Refresh the selected memo list"
 msgstr "Genopfrisk den valgte memoliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:644
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:587
 msgid "Rename the selected memo list"
 msgstr "Omdøb den valgte memoliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:649
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:592
 msgid "Show _Only This Memo List"
 msgstr "Vis _kun denne memoliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:728
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:671
 msgid "Memo _Preview"
 msgstr "Memo_forhåndsvisning"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:730
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:673
 msgid "Show memo preview pane"
 msgstr "Vis memo-forhåndsvisningsruden"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:751
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:694
 msgid "Show memo preview below the memo list"
 msgstr "Vis memoforhåndsvisningen under memolisten"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:758
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:701
 msgid "Show memo preview alongside the memo list"
 msgstr "Vis memoforhåndsvisningen ved siden af memolisten"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:816
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:759
 msgid "Print the list of memos"
 msgstr "Udskriv listen af memoer"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:823
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:766
 msgid "Preview the list of memos to be printed"
 msgstr "Viser listen af memoer som vil blive udskrevet"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:238
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:212
 msgid "Delete Memos"
 msgstr "Slet memoer"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:240
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:214
 msgid "Delete Memo"
 msgstr "Slet memo"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:537
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:369
 #, c-format
 msgid "%d memo"
 msgid_plural "%d memos"
 msgstr[0] "%d memo"
 msgstr[1] "%d memoer"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:541
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:747
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:373
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:539
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgstr "%d valgt"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:204
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
-msgid "New Task List"
-msgstr "Ny opgaveliste"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:213
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:62
 msgctxt "New"
 msgid "_Task"
 msgstr "_Opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:220
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:69
 msgctxt "New"
 msgid "Assigne_d Task"
 msgstr "Til_delt opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:222
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:71
 msgid "Create a new assigned task"
 msgstr "Opret en ny tildelt opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:230
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:79
 msgctxt "New"
 msgid "Tas_k List"
 msgstr "Opga_veliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:232
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:747
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:81
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:691
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Opret en ny opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:116
-#, c-format
-msgid "Opening task list '%s'"
-msgstr "Åbner opgaveliste \"%s\""
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:545
-msgid "Task List Selector"
-msgstr "Opgavelistevælger"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:234
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:249
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:203
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
 msgid "Print Tasks"
 msgstr "Udskriv opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:290
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:259
 msgid "Task List Properties"
 msgstr "Opgavelisteegenskaber"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:585
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:529
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
 "continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
@@ -17667,111 +19992,107 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vil du virkelig fjerne disse opgaver?"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:592
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:536
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "Spørg mig ikke igen"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:654
 msgid "_Delete Task"
 msgstr "_Slet opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:717
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:661
 msgid "_Find in Task..."
 msgstr "_Søg i opgave..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:719
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:663
 msgid "Search for text in the displayed task"
 msgstr "Søg efter tekst i den viste opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:682
 msgid "D_elete Task List"
 msgstr "Sl_et opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:684
 msgid "Delete the selected task list"
 msgstr "Slet den valgte opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:689
 msgid "_New Task List"
 msgstr "_Ny opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:761
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:705
 msgid "Refresh the selected task list"
 msgstr "Genopfrisk den valgte opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:712
 msgid "Rename the selected task list"
 msgstr "Omdøb den valgte opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:773
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:717
 msgid "Show _Only This Task List"
 msgstr "Vis _kun denne opgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:787
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:731
 msgid "Mar_k as Incomplete"
 msgstr "Mar_kér som ikke-fuldført"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:817
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:761
 msgid "Delete completed tasks"
 msgstr "Fjern fuldførte opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:892
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:836
 msgid "Task _Preview"
 msgstr "_Vis opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:894
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:838
 msgid "Show task preview pane"
 msgstr "Vis forhåndsvisningsruden til opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:915
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:859
 msgid "Show task preview below the task list"
 msgstr "Vis opgaveforhåndsvisningen under opgavelisten"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:922
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:866
 msgid "Show task preview alongside the task list"
 msgstr "Vis opgaveforhåndsvisningen ved siden af opgavelisten"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:930
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:874
 msgid "Active Tasks"
 msgstr "Aktive opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:944
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:888
 msgid "Completed Tasks"
 msgstr "Fuldførte opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:951
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:895
 msgid "Next 7 Days' Tasks"
 msgstr "Næste 7 dages opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:958
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:902
 msgid "Overdue Tasks"
 msgstr "For sene opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:965
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:909
 msgid "Tasks with Attachments"
 msgstr "Opgaver med bilag"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1015
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:959
 msgid "Print the list of tasks"
 msgstr "Udskriv listen med opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1022
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:966
 msgid "Preview the list of tasks to be printed"
 msgstr "Viser listen af opgaver som vil blive udskrevet"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:373
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:316
 msgid "Delete Tasks"
 msgstr "Slet opgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:375
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:318
 msgid "Delete Task"
 msgstr "Slet opgave"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:632
-msgid "Expunging"
-msgstr "Udrenser"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:743
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:535
 #, c-format
 msgid "%d task"
 msgid_plural "%d tasks"
@@ -18152,259 +20473,260 @@ msgstr "%s har gennem %s aflyst følgende fælles memo:"
 msgid "%s has canceled the following shared memo:"
 msgstr "%s har aflyst følgende fælles memo:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:675
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:676
 msgid "All day:"
 msgstr "Hele dagen:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:681
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:682
 msgid "Start day:"
 msgstr "Startdag:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:681
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1504
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:682
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1517
 msgid "Start time:"
 msgstr "Starttid:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:690
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:691
 msgid "End day:"
 msgstr "Slutdag:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:690
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1505
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:691
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1518
 msgid "End time:"
 msgstr "Sluttid:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1030
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1041
 msgid "Ope_n Calendar"
 msgstr "Åb_n kalender"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1033
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1044
 msgid "_Decline all"
 msgstr "_Afslå alle"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1036
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1047
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Nægt"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1039
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1050
 msgid "_Tentative all"
 msgstr "_Alle forsøgsvis"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1042
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1053
 msgid "_Tentative"
 msgstr "_Forsøgsvis"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1045
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1056
 msgid "Acce_pt all"
 msgstr "Acce_ptér alle"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1048
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1059
 msgid "Acce_pt"
 msgstr "Acce_ptér"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1051
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1062
 msgid "Send _Information"
 msgstr "Send _information"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1054
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1065
 msgid "_Update Attendee Status"
 msgstr "_Opdatér status for deltager"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1057
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1068
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1664
 msgid "_Update"
 msgstr "_Opdatér"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1507
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1555
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1626
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1520
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1568
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1639
 msgid "Comment:"
 msgstr "Kommentar:"
 
 #. RSVP area
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1543
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1556
 msgid "Send reply to sender"
 msgstr "Send svar til afsenderen"
 
 #. Updates
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1558
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1571
 msgid "Send _updates to attendees"
 msgstr "Send o_pdateringer til deltagere"
 
 #. The recurrence check button
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1561
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1574
 msgid "_Apply to all instances"
 msgstr "An_vend på alle forekomster"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1562
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1575
 msgid "Show time as _free"
 msgstr "Vis tid som _fri"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1563
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1576
 msgid "_Preserve my reminder"
 msgstr "_Bevar min påmindelse"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1564
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1577
 msgid "_Inherit reminder"
 msgstr "_Nedarv påmindelse"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1894
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1911
 msgid "_Tasks:"
 msgstr "_Opgaver:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1897
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1914
 msgid "_Memos:"
 msgstr "_Memoer:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3125
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3220
 msgid "Sa_ve"
 msgstr "_Gem"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3585
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5032
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3682
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5131
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "Deltagerstatus opdateret"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3764
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3862
 #, c-format
 msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
 msgstr "En aftale i kalenderen \"%s\" er i konflikt med dette møde"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3793
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3891
 #, c-format
 msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
 msgstr "Fandt aftalen i kalenderen \"%s\""
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3906
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4004
 msgid "Unable to find any calendars"
 msgstr "Kunne ikke finde nogen kalendere"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3914
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4012
 msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
 msgstr "Kunne ikke finde dette møde i nogen kalender"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3919
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4017
 msgid "Unable to find this task in any task list"
 msgstr "Kunne ikke finde denne opgave i nogen opgaveliste"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3924
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4022
 msgid "Unable to find this memo in any memo list"
 msgstr "Kunne ikke finde dette memo i nogen memoliste"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4268
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4367
 msgid "Opening the calendar. Please wait..."
 msgstr "Åbner kalenderen. Vent venligst..."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4273
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4372
 msgid "Searching for an existing version of this appointment"
 msgstr "Søger efter en eksisterende udgave af denne aftale"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4668
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4767
 #, c-format
 msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
 msgstr "Kan ikke sende elementet til kalenderen \"%s\". %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4683
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4782
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
 msgstr "Sendt til kalenderen \"%s\" som accepteret"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4688
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4787
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
 msgstr "Sendt til kalenderen \"%s\" som forsøgsvis"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4694
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4793
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
 msgstr "Sendt til kalenderen \"%s\" som afslået"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4700
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4799
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
 msgstr "Sendt til kalenderen \"%s\" som annulleret"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4721
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5178
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5284
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4820
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5278
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5384
 msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
 msgstr "Gemmer ændringer i kalenderen. Vent venligst..."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4762
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4861
 msgid "Unable to parse item"
 msgstr "Kan ikke fortolke elementet"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4955
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5054
 #, c-format
 msgid "Organizer has removed the delegate %s "
 msgstr "Organisator har fjernet delegat %s "
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4972
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5071
 msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Sendte en aflysningsnotits til delegaten"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4976
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5075
 msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Kunne ikke sende en aflysningsnotits til delegaten"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5024
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5123
 #, c-format
 msgid "Unable to update attendee. %s"
 msgstr "Kunne ikke opdatere deltager. %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5067
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5167
 msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
 msgstr "Mødet er ugyldigt og kan ikke opdateres"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5143
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5243
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
 msgstr "Deltagerstatus kunne ikke opdateres pga. ugyldig status"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5215
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5254
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5315
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5354
 msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
 msgstr ""
 "Deltagerstatus kan ikke opdateres, fordi elementet ikke længere eksisterer"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5317
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5417
 msgid "Meeting information sent"
 msgstr "Mødeinformation afsendt"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5322
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5422
 msgid "Task information sent"
 msgstr "Opgaveinformation afsendt"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5327
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5427
 msgid "Memo information sent"
 msgstr "Memoinformation afsendt"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5338
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5438
 msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
 msgstr "Ude af stand til at sende mødeinformation, mødet eksisterer ikke"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5343
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5443
 msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
 msgstr "Ude af stand til at sende opgaveinformation, opgaven eksisterer ikke"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5348
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5448
 msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
 msgstr "Ude af stand til at sende memoinformation, memoet eksisterer ikke"
 
 #. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5413
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5513
 msgid "calendar.ics"
 msgstr "kalender.ics"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5418
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5518
 msgid "Save Calendar"
 msgstr "Gem kalender"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5467
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5480
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5567
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5580
 msgid "The calendar attached is not valid"
 msgstr "Den vedlagte kalender er ikke gyldig"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5468
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5481
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5568
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5581
 msgid ""
 "The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
 "iCalendar."
@@ -18412,15 +20734,15 @@ msgstr ""
 "Brevet påstår at indeholde en kalender, men kalenderen er ikke i et gyldigt "
 "iCalender-format."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5523
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5553
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5654
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5623
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5653
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5754
 msgid "The item in the calendar is not valid"
 msgstr "Posten i kalenderen er ikke gyldig"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5524
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5554
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5655
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5624
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5654
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5755
 msgid ""
 "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
 "tasks or free/busy information"
@@ -18428,11 +20750,11 @@ msgstr ""
 "Brevet indeholder en kalender, men kalenderen indeholder ikke nogen "
 "begivenheder eller ledig/optaget-information"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5569
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5669
 msgid "The calendar attached contains multiple items"
 msgstr "Den vedlagte kalender indeholder flere punkter"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5570
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5670
 msgid ""
 "To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
 "imported"
@@ -18441,24 +20763,24 @@ msgstr ""
 "importeres"
 
 # Intet fordi det drejer sig om et summary som er oversat til sammendrag
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6072
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6172
 msgctxt "cal-itip"
 msgid "None"
 msgstr "Intet"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6088
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6188
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Forsøgsvist godtaget"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6248
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6348
 msgid "This meeting recurs"
 msgstr "Dette møde er tilbagevendende"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6251
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6351
 msgid "This task recurs"
 msgstr "Denne opgave er tilbagevendende"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6254
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6354
 msgid "This memo recurs"
 msgstr "Dette memo er tilbagevendende"
 
@@ -18503,19 +20825,19 @@ msgstr "Itip-formateringsenhed"
 msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
 msgstr "Viser tekst-/kalender-MIME-dele i breve."
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:251
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:250
 msgid "Google Features"
 msgstr "Google-funktioner"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:260
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:259
 msgid "Add Google Ca_lendar to this account"
 msgstr "Tilføj Google-ka_lender til denne konto"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:268
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:267
 msgid "Add Google Con_tacts to this account"
 msgstr "Tilføj Google-kon_takter til denne konto"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:276
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:275
 msgid "You may need to enable IMAP access"
 msgstr "Det kan være nødvendigt at aktivere IMAP-adgang"
 
@@ -18557,60 +20879,60 @@ msgid "Choose a mbox spool directory"
 msgstr "Vælg en mbox-kømappe"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:136
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:53
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:79
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:54
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:92
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:158
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfiguration"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:154
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:97
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:110
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Server:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:168
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:110
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:123
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:180
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:226
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:242
 msgid "User_name:"
 msgstr "Bruger_navn:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:213
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:147
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:163
 msgid "Encryption _method:"
 msgstr "Krypterings_metode:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:228
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:162
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:178
 msgid "STARTTLS after connecting"
 msgstr "STARTTLS efter forbindelse"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:232
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:166
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:182
 msgid "SSL on a dedicated port"
 msgstr "SSL på en dedikeret port"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:69
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:70
 msgid "_Use custom binary, instead of 'sendmail'"
 msgstr "Anvend br_ugertilpasset program i stedet for \"sendmail\""
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:73
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:74
 msgid "_Custom binary:"
 msgstr "Bru_gertilpasset program:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:90
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:91
 msgid "U_se custom arguments"
 msgstr "Brug tilpa_ssede argumenter"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:94
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:95
 msgid "Cus_tom arguments:"
 msgstr "_Tilpassede argumenter:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:112
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:113
 msgid ""
 "Default arguments are '-i -f %F -- %R', where\n"
 "  %F - stands for the From address\n"
@@ -18620,23 +20942,23 @@ msgstr ""
 "  %F - står for fra-adresse\n"
 "  %R - står for modtageradresser"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:127
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:128
 msgid "Send mail also when in offline _mode"
 msgstr "Send også brev i offline_tilstand"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:122
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:135
 msgid "Ser_ver requires authentication"
 msgstr "Server kræver _godkendelse"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:208
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:224
 msgid "T_ype:"
 msgstr "T_ype:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:246
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:245
 msgid "Yahoo! Features"
 msgstr "Yahoo!-funktioner"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:255
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:254
 msgid "Add Yahoo! Ca_lendar and Tasks to this account"
 msgstr "Tilføj Yahoo!-ka_lender og -opgaver til denne konto"
 
@@ -18647,487 +20969,496 @@ msgid_plural "%d attached messages"
 msgstr[0] "%d vedhæftet besked"
 msgstr[1] "%d vedhæftede beskeder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:314
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:349
 msgctxt "New"
 msgid "_Mail Message"
 msgstr "_Brevbesked"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:316
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:351
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "Skriv et nyt brev"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:324
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:359
 msgctxt "New"
 msgid "Mail Acco_unt"
 msgstr "E-post-k_onto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:326
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:361
 msgid "Create a new mail account"
 msgstr "Opret en ny postkonto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:331
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:366
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
 msgstr "_Brevmappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:333
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:368
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Opret en ny brevmappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:644
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:683
 msgid "Mail Accounts"
 msgstr "E-post-konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:653
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:692
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "E-post-indstillinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:662
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:701
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "Redigeringsindstillinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:672
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:711
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Netværksindstillinger"
 
 #. Translators: The first item in the list, to be
 #. * able to set rule: [Label] [is/is-not] [None]
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:964
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:1003
 msgctxt "label"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 # Oversat 13. september 2013. Lad os se hvor lang tid der går før denne ændrer sig til unicode-prikker 
eller prikker med mellemrum foran eller sådan noget :). --Ask
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:670
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:712
 msgid "Marking messages as read..."
 msgstr "Markerer breve som læst..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1512
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1572
 msgid "_Disable Account"
 msgstr "_Deaktivér konto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1514
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1574
 msgid "Disable this account"
 msgstr "Deaktivér denne konto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1521
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1581
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
 msgstr "Fjern alle slettede breve permanent fra alle mapper"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1528
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1588
 msgid "Edit properties of this account"
 msgstr "Rediger egenskaberne for denne konto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1535
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1595
 msgid "Refresh list of folders of this account"
 msgstr "Opdatér mappelisten for denne konto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1540
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1600
 msgid "_Download Messages for Offline Usage"
-msgstr "_Hent breve ned til offline tilstand"
+msgstr "_Hent breve ned til offlinetilstand"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1542
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1602
 msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
 msgstr ""
-"Hent breve for kontoer og mapper, der er markeret til brug i offline tilstand"
+"Hent breve for kontoer og mapper, der er markeret til brug i offlinetilstand"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1547
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1607
 msgid "Fl_ush Outbox"
 msgstr "T_øm udbakke"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1554
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1614
 msgid "_Copy Folder To..."
 msgstr "_Kopiér mappe til..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1556
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1616
 msgid "Copy the selected folder into another folder"
 msgstr "Kopiér den valgte mappe til en anden mappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1563
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1623
 msgid "Permanently remove this folder"
 msgstr "Fjern denne mappe permanent"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1568
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1628
 msgid "E_xpunge"
 msgstr "_Tøm"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1570
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1630
 msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
 msgstr "Fjern alle slettede breve fra denne mappe permanent"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1575
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1675
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1635
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1736
 msgid "Mar_k All Messages as Read"
 msgstr "Mar_kér alle breve som værende læst"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1577
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1677
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1637
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1738
 msgid "Mark all messages in the folder as read"
 msgstr "Markér alle breve i denne mappe som læst"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1582
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1642
 msgid "_Move Folder To..."
 msgstr "Fl_yt mappe til..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1584
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1644
 msgid "Move the selected folder into another folder"
 msgstr "Flyt den valgte mappe til en anden mappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1589
+#. Translators: An action caption to create a new mail folder
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1650
 msgid "_New..."
 msgstr "_Ny..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1591
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1652
 msgid "Create a new folder for storing mail"
 msgstr "Opret en ny mappe til at gemme post i"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1598
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1659
 msgid "Change the properties of this folder"
 msgstr "Ret egenskaberne for denne mappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1605
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1666
 msgid "Refresh the folder"
 msgstr "Opdatér mappen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1612
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1673
 msgid "Change the name of this folder"
 msgstr "Ret navnet på denne mappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1617
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1678
 msgid "Select Message _Thread"
 msgstr "Vælg brev_tråd"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1619
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1680
 msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
 msgstr "Vælg alle breve i samme tråd som det valgte brev"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1624
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1685
 msgid "Select Message S_ubthread"
 msgstr "Vælg brevets u_ndertråd"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1626
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1687
 msgid "Select all replies to the currently selected message"
 msgstr "Vælg alle svar til det valgte brev"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1638
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1699
 msgid "Empty _Trash"
-msgstr "_Tøm affaldskurven"
+msgstr "_Tøm papirkurven"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1640
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1701
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
 msgstr "Fjern alle slettede breve permanent fra alle konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1645
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1706
 msgid "_New Label"
 msgstr "_Ny etiket"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1654
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1715
 msgid "N_one"
 msgstr "I_ngen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1668
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1729
 msgid "_Manage Subscriptions"
 msgstr "_Håndter abonnementer"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1670
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1754
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1731
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1815
 msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
 msgstr "Abonnér eller fjern abonnement på mapper på eksterne servere"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1682
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1703
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1743
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1764
 msgid "Send / _Receive"
 msgstr "Send / _modtag"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1684
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1745
 msgid "Send queued items and retrieve new items"
 msgstr "Send udgående breve og hent nye breve"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1689
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1750
 msgid "R_eceive All"
 msgstr "Mo_dtag alle"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1691
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1752
 msgid "Receive new items from all accounts"
 msgstr "Modtag nye elementer fra alle konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1696
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1757
 msgid "_Send All"
 msgstr "_Send alle"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1698
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1759
 msgid "Send queued items in all accounts"
 msgstr "Send elementer i kø for alle konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1726
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1787
 msgid "Cancel the current mail operation"
 msgstr "Afbryd igangværende handling"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1731
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1792
 msgid "Collapse All _Threads"
 msgstr "Sammenfold alle _tråde"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1733
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1794
 msgid "Collapse all message threads"
 msgstr "Sammenfold alle brevtråde"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1738
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1799
 msgid "E_xpand All Threads"
 msgstr "_Udfold alle tråde"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1740
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1801
 msgid "Expand all message threads"
 msgstr "Udfold alle brevtråde"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1745
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1806
 msgid "_Message Filters"
 msgstr "_Brevfiltre"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1747
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1808
 msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
 msgstr "Opret eller redigér regler for filtrering af ny e-post"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1752
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1813
 msgid "_Subscriptions..."
 msgstr "_Abonnementer..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1761
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1822
 msgid "F_older"
 msgstr "M_appe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1768
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1829
 msgid "_Label"
 msgstr "_Etiket"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1785
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1846
 msgid "C_reate Search Folder From Search..."
 msgstr "Opret _søgemappe fra søgning..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1792
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1853
 msgid "Search F_olders"
 msgstr "Søg _mapper"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1794
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1855
 msgid "Create or edit search folder definitions"
 msgstr "Opret eller redigér definitioner af søgemapper"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1833
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1894
 msgid "_New Folder..."
 msgstr "_Ny mappe..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1861
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1922
 msgid "Show Message _Preview"
 msgstr "_Vis brev"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1863
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1924
 msgid "Show message preview pane"
 msgstr "Vis forhåndsvisningsruden til breve"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1869
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1930
 msgid "Show _Deleted Messages"
 msgstr "Vis _slettede beskeder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1871
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1932
 msgid "Show deleted messages with a line through them"
 msgstr "Vis slettede beskeder med gennemstregning"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1877
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1938
 msgid "_Group By Threads"
 msgstr "_Gruppér efter tråde"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1879
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1940
 msgid "Threaded message list"
 msgstr "Trådet brevliste"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1885
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1946
 msgid "_Unmatched Folder Enabled"
 msgstr "Mappen _umatchede aktiveret"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1887
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1948
 msgid "Toggles whether Unmatched search folder is enabled"
 msgstr "Aktivér/deaktivér søgemappen umatchede"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1907
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1968
 msgid "Show message preview below the message list"
 msgstr "Vis forhåndsvisningsruden til breve under brevlisten"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1914
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1975
 msgid "Show message preview alongside the message list"
 msgstr "Vis forhåndsvisningsruden til breve ved siden af brevlisten"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1922
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1983
 msgid "All Messages"
 msgstr "Alle breve"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1929
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1990
 msgid "Important Messages"
 msgstr "Vigtige breve"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1936
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1997
 msgid "Last 5 Days' Messages"
 msgstr "Breve fra de sidste 5 dage"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1943
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2004
 msgid "Messages Not Junk"
 msgstr "Breve som ikke er spam"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1950
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2011
 msgid "Messages with Attachments"
 msgstr "Breve med bilag"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1957
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2018
 msgid "No Label"
 msgstr "Ingen etiket"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1964
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2025
 msgid "Read Messages"
 msgstr "Læste breve"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1971
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2032
 msgid "Unread Messages"
 msgstr "Ulæste breve"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2023
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2091
 msgid "Subject or Addresses contain"
 msgstr "Emne eller adresser indeholder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2033
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2101
 msgid "All Accounts"
 msgstr "Alle konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2040
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2108
 msgid "Current Account"
 msgstr "Aktuel konto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2047
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2115
 msgid "Current Folder"
 msgstr "Aktuel mappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:636
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:700
 msgid "All Account Search"
 msgstr "Søgning i alle konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:744
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:808
 msgid "Account Search"
 msgstr "Kontosøgning"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:972
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:986
 #, c-format
 msgid "%d selected, "
 msgid_plural "%d selected, "
 msgstr[0] "%d markeret, "
 msgstr[1] "%d markeret, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:981
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:998
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:995
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1012
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgid_plural "%d deleted"
 msgstr[0] "%d slettet"
 msgstr[1] "%d slettet"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1007
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1013
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1021
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1027
 #, c-format
 msgid "%d junk"
 msgid_plural "%d junk"
 msgstr[0] "%d spam"
 msgstr[1] "%d spam"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1020
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1034
 #, c-format
 msgid "%d draft"
 msgid_plural "%d drafts"
 msgstr[0] "%d kladde"
 msgstr[1] "%d kladder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1026
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1040
 #, c-format
 msgid "%d unsent"
 msgid_plural "%d unsent"
 msgstr[0] "%d usendt"
 msgstr[1] "%d usendte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1032
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1046
 #, c-format
 msgid "%d sent"
 msgid_plural "%d sent"
 msgstr[0] "%d sendt"
 msgstr[1] "%d sendte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1044
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1058
 #, c-format
 msgid "%d unread, "
 msgid_plural "%d unread, "
 msgstr[0] "%d ulæst, "
 msgstr[1] "%d ulæste, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1047
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1061
 #, c-format
 msgid "%d total"
 msgid_plural "%d total"
 msgstr[0] "%d totalt"
 msgstr[1] "%d totalt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1068
-msgid "Trash"
-msgstr "Affald"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1505
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1569
 msgid "Send / Receive"
 msgstr "Send / modtag"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:443
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:413
 msgid "Select Folder to Add"
 msgstr "Vælg mappe at tilføje"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:888
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:883
 msgid "Folder"
-msgstr "Katalog"
+msgstr "Mappe"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:924
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:919
 msgid "Recipient"
 msgstr "Modtager"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1195
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1192
+msgid "Keep in Outbox"
+msgstr "Behold i udbakke"
+
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1193
+msgid "Send immediately"
+msgstr "Send omgående"
+
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1194
+msgid "Send after 5 minutes"
+msgstr "Send efter 5 minutter"
+
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1267
 msgid "Language(s)"
 msgstr "Sprog"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:80
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:79
 msgid "On exit, every time"
 msgstr "Ved afslutning, hver gang"
 
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:80
+msgid "Once per day"
+msgstr "En gang om dagen"
+
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:81
-msgid "On exit, once per day"
-msgstr "Ved afslutning, én gang om dagen"
+msgid "Once per week"
+msgstr "En gang om ugen"
 
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:82
-msgid "On exit, once per week"
-msgstr "Ved afslutning, én gang i ugen"
+msgid "Once per month"
+msgstr "En gang om måneden"
 
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:83
-msgid "On exit, once per month"
-msgstr "Ved afslutning, én gang om måneden"
-
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:84
 msgid "Immediately, on folder leave"
 msgstr "Straks, når mappen forlades"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:355
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:356
 msgid "Header"
 msgstr "Teksthoved"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:359
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:360
 msgid "Contains Value"
 msgstr "Indeholder værdi"
 
 # FEJLRAPPORT: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=591938
 #. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail 
message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1214
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1236
 msgid "_Date header:"
 msgstr "_Dato-brevhovedværdi:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1215
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1237
 msgid "Show _original header value"
 msgstr "Vis _oprindelig brevhovedværdi"
 
@@ -19137,24 +21468,24 @@ msgstr "Vil du gøre Evolution til forvalgt postprogram?"
 
 #. Translators: First %s is an email address, second %s
 #. * is the subject of the email, third %s is the date.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:307
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:304
 #, c-format
 msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
 msgstr "Dit brev til %s om \"%s\" fra den %s er blevet læst."
 
 #. Translators: %s is the subject of the email message.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:374
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:370
 #, c-format
 msgid "Delivery Notification for \"%s\""
 msgstr "Leveringsbekræftelse for: \"%s\""
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:539
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:531
 #, c-format
 msgid "Send a read receipt to '%s'"
 msgstr "Send en læst-kvittering til \"%s\""
 
 #. name doesn't matter
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:544
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:536
 msgid "_Notify Sender"
 msgstr "Se_nd kvittering til afsender"
 
@@ -19231,23 +21562,23 @@ msgstr "Vis HTML-udgave"
 msgid "Display HTML version of multipart/alternative message"
 msgstr "Vis flerdelt/alternativt brev som HTML"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:77
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:78
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:43
 msgid "Show HTML if present"
 msgstr "Vis HTML hvis det er tilstede"
 
 # ???
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:78
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:79
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:44
 msgid "Let Evolution choose the best part to show."
 msgstr "Lad Evolution vælge den bedste del at vise."
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:81
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:82
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:47
 msgid "Show plain text if present"
 msgstr "Vis almindelig tekst hvis det er til stede"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:82
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:83
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:48
 msgid ""
 "Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best "
@@ -19256,12 +21587,12 @@ msgstr ""
 "Vis almindelig tekst hvis det er til stede og lad eller Evolution vælge den "
 "bedste del at vise."
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:86
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:87
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:52
 msgid "Only ever show plain text"
 msgstr "Vis altid kun almindelig tekst"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:87
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:88
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:53
 msgid ""
 "Always show plain text part and make attachments from other parts, if "
@@ -19291,58 +21622,63 @@ msgstr "Almindelig teksttilstand"
 msgid "View mail messages as plain text, even if they contain HTML content."
 msgstr "Vis breve som almindelige tekst, selv om de indeholder HTML-indhold."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:150
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:187
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
 msgstr "Kunne ikke starte SpamAssassin (%s): "
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:173
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:210
 msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
 msgstr "Kunne ikke sende brevindhold til SpamAssassin: "
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:192
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:229
 #, c-format
 msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
 msgstr "Kunne ikke skrive \"%s\" til SpamAssassin: "
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:220
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:257
 msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
 msgstr "Kunne ikke læse uddata fra SpamAssassin: "
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:275
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:312
 msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
 msgstr ""
 "Enten lukkede SpamAssassin ned eller det var ude af stand til at behandle en "
 "brevbesked"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:355
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:535
 msgid "SpamAssassin Options"
 msgstr "SpamAssassin-indstillinger"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:370
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:550
 msgid "I_nclude remote tests"
 msgstr "_Inkludér fjerntest"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:384
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:564
 msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
 msgstr "Dette vil gøre SpamAssassin mere pålidelig, men langsommere."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:558
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:739
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Junk filter using SpamAssassin"
+msgstr "Spamfilter med SpamAssassin"
+
 #. Keep the title identical to EMailConfigImportPage
 #. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
-#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:261
-#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:340
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:260
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:339
 msgid "Importing Files"
 msgstr "Importér filer"
 
-#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:259
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:258
 msgid "Import cancelled."
 msgstr "Import annulleret."
 
-#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:276
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:275
 msgid "Import complete."
 msgstr "Import fuldført."
 
@@ -19370,11 +21706,11 @@ msgstr "_Formatér som..."
 msgid "_Other languages"
 msgstr "Andre Spr_og"
 
-#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:481
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:438
 msgid "Text Highlight"
 msgstr "Tekstfremhævelse"
 
-#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:482
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:439
 msgid "Syntax highlighting of mail parts"
 msgstr "Syntaksfremhævelse af brevdele"
 
@@ -19402,10 +21738,6 @@ msgstr "_C#"
 msgid "_Cascade Style Sheet"
 msgstr "_Kaskade-stilark (CSS)"
 
-#: ../modules/text-highlight/languages.c:72
-msgid "_HTML"
-msgstr "_HTML"
-
 #: ../modules/text-highlight/languages.c:80
 msgid "_Java"
 msgstr "_Java"
@@ -19567,30 +21899,26 @@ msgid "_Prolog"
 msgstr "_Prolog"
 
 #: ../modules/text-highlight/languages.c:323
-msgid "_PostScript"
-msgstr "_PostScript"
-
-#: ../modules/text-highlight/languages.c:328
 msgid "_R"
 msgstr "_R"
 
-#: ../modules/text-highlight/languages.c:333
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:328
 msgid "_RPM Spec"
 msgstr "_RPM-spec"
 
-#: ../modules/text-highlight/languages.c:338
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:333
 msgid "_Scala"
 msgstr "_Scala"
 
-#: ../modules/text-highlight/languages.c:343
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:338
 msgid "_Smalltalk"
 msgstr "_Smalltalk"
 
-#: ../modules/text-highlight/languages.c:349
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:344
 msgid "_TCSH"
 msgstr "_TCSH"
 
-#: ../modules/text-highlight/languages.c:354
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:349
 msgid "_VHDL"
 msgstr "_VHDL"
 
@@ -19629,9 +21957,9 @@ msgstr "Vis delen som en adressebogs-kontaktperson"
 
 #: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:95
 msgid "Evolution Web Inspector"
-msgstr "Evolutions webinspector"
+msgstr "Evolutions webinspektør"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:122
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:123
 msgid "_Do not show this message again."
 msgstr "_Vis ikke denne meddelelse igen."
 
@@ -19668,37 +21996,37 @@ msgstr "Bilagspåmindelse"
 msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
 msgstr "Minder dig om det, når du har glemt at tilføje et bilag til et brev."
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:636 ../plugins/bbdb/bbdb.c:645
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:724 ../plugins/bbdb/bbdb.c:835
 #: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
 msgid "Automatic Contacts"
 msgstr "Automatisk tilføjede kontaktpersoner"
 
 #. Enable BBDB checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:660
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:739
 msgid "Create _address book entries when sending mails"
 msgstr "Dan _adressebogselementer ved afsendelse af e-post"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:667
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:749
 msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
 msgstr "Vælg adressebog til automatisk tilføjede kontaktpersoner"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:684
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:769
 msgid "Instant Messaging Contacts"
-msgstr "Kvikbesked-kontaktpersoner"
+msgstr "Kontaktpersoner for lynbeskeder"
 
 #. Enable Gaim Checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:699
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:784
 msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
 msgstr ""
 "_Synkronisér information om kontaktpersoner og billeder fra en Pidgin-"
 "venneliste"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:706
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:794
 msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
 msgstr "Vælg adressebog til Pidgin-venneliste"
 
 #. Synchronize now button.
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:719
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:810
 msgid "Synchronize with _buddy list now"
 msgstr "Synkronisér med _venneliste nu"
 
@@ -19775,12 +22103,12 @@ msgctxt "email-custom-header"
 msgid "None"
 msgstr "Intet"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:538
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:539
 msgid "_Custom Header"
 msgstr "_Tilpassede brevhoveder"
 
 #. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the 
format of the key values
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:808
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:809
 msgid ""
 "The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
 "Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
@@ -19789,11 +22117,11 @@ msgstr ""
 "anføres i:\n"
 "Navne på nøgleværdier for de tilpassede brevhoveder separeres med \";\"."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:861
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:862
 msgid "Key"
 msgstr "Nøgle"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:878
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:879
 #: ../plugins/templates/templates.c:487
 msgid "Values"
 msgstr "Værdier"
@@ -19827,8 +22155,8 @@ msgstr ""
 msgid "_Automatically launch when a new mail is edited"
 msgstr "_Start automatisk når et nyt brev redigeres"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:417
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:419
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:469
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:471
 msgid "Compose in External Editor"
 msgstr "Skriv brev i eksternt tekstredigeringsprogram"
 
@@ -19929,14 +22257,6 @@ msgid "The file you selected does not look like a valid .png image. Error: {0}"
 msgstr ""
 "Filen du valgte ser ikke ud til at være et gyldigt png-billede. Fejl: {0}"
 
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline Image"
-msgstr "Integreret billede"
-
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "View image attachments directly in mail messages."
-msgstr "Vis vedhæftede billeder direkte i breve."
-
 #: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:364
 msgid "Get List _Archive"
 msgstr "Hent _arkiv over lister"
@@ -20152,7 +22472,25 @@ msgstr "Gør dig opmærksom på at nye breve ankommer."
 msgid "Created from a mail by %s"
 msgstr "Oprettet ud fra et brev fra %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:613
+#. Translators: Dialog button to Cancel edit of an existing event/memo/task
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:594
+msgctxt "mail-to-task"
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Annullér"
+
+#. Translators: Dialog button to Edit an existing event/memo/task
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:596
+msgctxt "mail-to-task"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redigér"
+
+#. Translators: Dialog button to create a New event/memo/task
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:598
+msgctxt "mail-to-task"
+msgid "_New"
+msgstr "_Ny"
+
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:616
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected calendar contains event '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -20161,7 +22499,7 @@ msgstr ""
 "Den valgte kalender indeholder allerede begivenheden \"%s\". Vil du redigere "
 "den gamle begivenhed?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:616
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:619
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected task list contains task '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -20170,7 +22508,7 @@ msgstr ""
 "Den valgte opgaveliste indeholder allerede opgaven \"%s\". Vil du redigere "
 "den gamle opgave?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:619
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected memo list contains memo '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -20179,7 +22517,7 @@ msgstr ""
 "Den valgte kalender indeholder allerede memoet \"%s\". Vil du redigere det "
 "gamle memo?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:639
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:642
 #, c-format
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to "
@@ -20194,7 +22532,7 @@ msgstr[1] ""
 "Du har valgt %d breve som skal konverteres til begivenheder. Ønsker du "
 "virkelig at tilføje dem alle sammen?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:646
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:649
 #, c-format
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to "
@@ -20209,7 +22547,7 @@ msgstr[1] ""
 "Du har valgt %d breve som skal konverteres til opgaver. Ønsker du virkelig "
 "at tilføje dem alle sammen?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:653
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:656
 #, c-format
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to "
@@ -20224,29 +22562,29 @@ msgstr[1] ""
 "Du har valgt %d breve som skal konverteres til memoer. Ønsker du virkelig at "
 "tilføje dem alle sammen?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:674
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:677
 msgid "Do you wish to continue converting remaining mails?"
 msgstr "Ønsker du at fortsætte med at konvertere de tilbageværende breve?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:750
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:753
 msgid "[No Summary]"
 msgstr "[Intet sammendrag]"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:763
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:766
 msgid "Invalid object returned from a server"
 msgstr "Serveren returnerede et ugyldigt objekt"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:818
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:821
 #, c-format
 msgid "An error occurred during processing: %s"
 msgstr "Der opstod en fejl under behandling: %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:852
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot open calendar. %s"
 msgstr "Kan ikke åbne kalenderen. %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:856
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:861
 msgid ""
 "Selected calendar is read only, thus cannot create event there. Select other "
 "calendar, please."
@@ -20254,7 +22592,7 @@ msgstr ""
 "Den valgte kalender er skrivebeskyttet, og der kan derfor ikke oprettes "
 "nogen begivenhed i den. Vælg venligst en anden kalender."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:859
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:864
 msgid ""
 "Selected task list is read only, thus cannot create task there. Select other "
 "task list, please."
@@ -20262,7 +22600,7 @@ msgstr ""
 "Den valgte opgaveliste er skrivebeskyttet, og der kan derfor ikke oprettes "
 "nogen opgave i den. Vælg venligst en anden opgaveliste."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:862
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:867
 msgid ""
 "Selected memo list is read only, thus cannot create memo there. Select other "
 "memo list, please."
@@ -20270,35 +22608,35 @@ msgstr ""
 "Den valgte memoliste er skrivebeskyttet, og der kan derfor ikke oprettes "
 "nogen opgave i den. Vælg venligst en anden memoliste."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1261
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1269
 msgid "Create an _Appointment"
 msgstr "Opret en _aftale"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1263
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1271
 msgid "Create a new event from the selected message"
 msgstr "Opret en ny begivenhed ud fra det valgte brev"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1268
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1276
 msgid "Create a Mem_o"
 msgstr "Opret et nyt mem_o"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1270
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1278
 msgid "Create a new memo from the selected message"
 msgstr "Opret et nyt memo ud fra det valgte brev"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1275
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1283
 msgid "Create a _Task"
 msgstr "Opret en _opgave"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1277
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1285
 msgid "Create a new task from the selected message"
 msgstr "Opret en ny opgave ud fra det valgte brev"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1285
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1293
 msgid "Create a _Meeting"
 msgstr "Opret et _møde"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1287
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1295
 msgid "Create a new meeting from the selected message"
 msgstr "Opret et nyt møde ud fra det valgte brev"
 
@@ -20394,11 +22732,11 @@ msgstr "Er du sikker på, at du vil slette dette sted?"
 #. To Translators: This is shown to a user when creation of a new thread,
 #. * where the publishing should be done, fails. Basically, this shouldn't
 #. * ever happen, and if so, then something is really wrong.
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1142
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1144
 msgid "Could not create publish thread."
 msgstr "Kunne ikke oprette offentliggørelsestråd."
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1152
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1154
 msgid "_Publish Calendar Information"
 msgstr "Information om kalender-_offentliggørelse"
 
@@ -20480,6 +22818,7 @@ msgid "_Username:"
 msgstr "_Brugernavn:"
 
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:29
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:772
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Adgangskode:"
 
@@ -20491,8 +22830,8 @@ msgstr "_Husk adgangskode"
 msgid "Publishing Location"
 msgstr "Offentliggørelsessted"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:99
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:102
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:101
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:104
 #, c-format
 msgid "Invalid source UID '%s'"
 msgstr "Ugyldig kilde-UID \"%s\""
@@ -20609,15 +22948,15 @@ msgstr "%FT%T"
 msgid "RDF (.rdf)"
 msgstr "RDF (.rdf)"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:120
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:119
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:186
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:184
 msgid "Select destination file"
 msgstr "Vælg en målfil"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:190
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:188
 msgid "_Save As"
 msgstr "Gem _som"
 
@@ -20639,38 +22978,42 @@ msgid ""
 "$ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], which will be replaced by values from "
 "an email you are replying to."
 msgstr ""
-"Kladdebaseret skabelonudvidelsesmodul. Du kan bruge variable som $ORIG"
-"[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] eller $ORIG[body], som vil bliver "
+"Kladdebaseret skabelonudvidelsesmodul. Du kan bruge variable som "
+"$ORIG[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] eller $ORIG[body], som vil bliver "
 "erstattet med værdier fra et brev som du svarer på."
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1146
+#: ../plugins/templates/templates.c:1245
 msgid "No Title"
 msgstr "Ingen titel"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1255
+#: ../plugins/templates/templates.c:1354
 msgid "Save as _Template"
 msgstr "Gem som _skabelon"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1257
+#: ../plugins/templates/templates.c:1356
 msgid "Save as Template"
 msgstr "Gem som skabelon"
 
-#: ../shell/e-shell.c:302
+#: ../shell/e-shell.c:337
 msgid "Preparing to go offline..."
-msgstr "Forbereder at gå i offline tilstand..."
+msgstr "Forbereder at gå i offlinetilstand..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:355
+#: ../shell/e-shell.c:390
 msgid "Preparing to go online..."
-msgstr "Forbereder at gå i online tilstand..."
+msgstr "Forbereder at gå i onlinetilstand..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:436
+#: ../shell/e-shell.c:501
 msgid "Preparing to quit"
 msgstr "Forbereder afslutning"
 
-#: ../shell/e-shell.c:442
+#: ../shell/e-shell.c:507
 msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "Forbereder afslutning..."
 
+#: ../shell/e-shell.c:915
+msgid "Credentials are required to connect to the destination host."
+msgstr "Der kræves akkreditiver til at forbinde til destinationsværten."
+
 #: ../shell/e-shell-content.c:720 ../shell/e-shell-content.c:721
 msgid "Searches"
 msgstr "Søgninger"
@@ -20683,19 +23026,19 @@ msgstr "Gem søgning"
 #. * allows the user to filter the current view. Examples of
 #. * items that appear in the combo box are "Unread Messages",
 #. * "Important Messages", or "Active Appointments".
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:937
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:930
 msgid "Sho_w:"
 msgstr "_Vis:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:962
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:955
 msgid "Sear_ch:"
 msgstr "Sø_g:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1030
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1023
 msgid "i_n"
 msgstr "_i"
 
@@ -20707,14 +23050,14 @@ msgstr "vCard (.vcf)"
 msgid "All Files (*)"
 msgstr "Alle filer (*)"
 
-#: ../shell/e-shell-view.c:291
+#: ../shell/e-shell-view.c:292
 msgid "Saving user interface state"
 msgstr "Gemmer tilstand af brugergrænsefladen"
 
 #. The translator-credits string is for translators to list
 #. * per-language credits for translation, displayed in the
 #. * about dialog.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:73
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:72
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Anna Jonna Armannsdottir\n"
@@ -20733,150 +23076,155 @@ msgstr ""
 "Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk";
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:84
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:83
 msgid "Evolution Website"
 msgstr "Evolutions webside"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:340
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:339
 msgid "Categories Editor"
 msgstr "Kategoriredigering"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:716
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:715
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "Fejl Frede (Bug buddy) er ikke installeret."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:717
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:716
 msgid "Bug Buddy could not be run."
 msgstr "Fejl Frede (Bug buddy) kunne ikke køres."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:895
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:894
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:897
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:896
 msgid "Show information about Evolution"
 msgstr "Vis information om Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:902 ../shell/e-shell-window-actions.c:916
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:901 ../shell/e-shell-window-actions.c:915
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Luk vindue"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:923
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:922
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Indhold"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:925
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:924
 msgid "Open the Evolution User Guide"
 msgstr "Åbn Evolutions brugervejledning"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:951
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:950
 msgid "I_mport..."
 msgstr "Im_portér..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:953
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:952
 msgid "Import data from other programs"
 msgstr "Importér data fra andre programmer"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:958
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:957
 msgid "New _Window"
 msgstr "Nyt _vindue"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:960
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:959
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Opret et nyt vindue som har denne visning"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:972
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:971
 msgid "Available Cate_gories"
 msgstr "Tilgængelige kate_gorier"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:974
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:973
 msgid "Manage available categories"
 msgstr "Håndter tilgængelige kategorier"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:986
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:985
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "_Kvikreference"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:988
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:987
 msgid "Show Evolution's shortcut keys"
 msgstr "Vis Evolutions tastaturgenveje"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:993
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:992
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Afslut"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:995
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:994
 msgid "Exit the program"
 msgstr "Afslut programmet"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1000
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:999
 msgid "_Advanced Search..."
 msgstr "_Avanceret søgning..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1002
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1001
 msgid "Construct a more advanced search"
 msgstr "Konstruer en mere avanceret søgning"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1009
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1008
 msgid "Clear the current search parameters"
 msgstr "Ryd de aktuelle søgeparametre"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1014
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1013
 msgid "_Edit Saved Searches..."
 msgstr "_Redigér gemte søgninger..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1016
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1015
 msgid "Manage your saved searches"
 msgstr "Håndter dine gemte søgninger"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1023
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1022
 msgid "Click here to change the search type"
 msgstr "Klik her for at ændre søgningstypen"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1028
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1027
 msgid "_Find Now"
 msgstr "_Søg nu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1030
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1029
 msgid "Execute the current search parameters"
 msgstr "Udfør de aktuelle søgeparametre"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1035
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1034
 msgid "_Save Search..."
 msgstr "_Gem søgning..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1037
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1036
 msgid "Save the current search parameters"
 msgstr "Gem de aktuelle søgeparametre"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1049
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1048
 msgid "Submit _Bug Report..."
 msgstr "Indsend _fejlrapport..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1051
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1050
 msgid "Submit a bug report using Bug Buddy"
 msgstr "Indsend en fejlrapport med Bug Buddy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1056
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1055
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "Ar_bejd offline"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1058
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1057
 msgid "Put Evolution into offline mode"
 msgstr "Sæt Evolution i offline-tilstand"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1063
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1062
 msgid "_Work Online"
 msgstr "_Arbejd online"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1065
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1064
 msgid "Put Evolution into online mode"
 msgstr "Sæt Evolution i online-tilstand"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1093
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1092
 msgid "Lay_out"
 msgstr "La_yout"
 
+#. Translators: This is a New menu item caption, under File->New
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1100
+msgid "_New"
+msgstr "_Ny"
+
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1107
 msgid "_Search"
 msgstr "_Søg"
@@ -21005,7 +23353,10 @@ msgstr "Slet oversigt: %s"
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Udfør disse søgeparametre"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:503
+#. Translators: a 'New' toolbar button caption which is context sensitive and
+#. runs one of the actions under File->New menu
+#: ../shell/e-shell-window.c:505
+msgctxt "toolbar-button"
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
@@ -21016,7 +23367,7 @@ msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s - Evolution"
 
 #. Preview/Alpha/Beta version warning message
-#: ../shell/main.c:182
+#: ../shell/main.c:183
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
@@ -21055,7 +23406,7 @@ msgstr ""
 "vi\n"
 "venter med spænding på dine bidrag!\n"
 
-#: ../shell/main.c:206
+#: ../shell/main.c:207
 msgid ""
 "Thanks\n"
 "The Evolution Team\n"
@@ -21063,13 +23414,13 @@ msgstr ""
 "Tak\n"
 "Evolution-holdet\n"
 
-#: ../shell/main.c:212
+#: ../shell/main.c:213
 msgid "Do not tell me again"
 msgstr "Fortæl mig det ikke igen"
 
 #. Translators: Do NOT translate the five component
 #. * names, they MUST remain in English!
-#: ../shell/main.c:301
+#: ../shell/main.c:302
 msgid ""
 "Start Evolution showing the specified component. Available options are "
 "'mail', 'calendar', 'contacts', 'tasks', and 'memos'"
@@ -21077,39 +23428,39 @@ msgstr ""
 "Start Evolution i den viste komponent. Tilgængelige muligheder er \"mail\", "
 "\"calendar\", \"contacts\", \"tasks\" og \"memos\""
 
-#: ../shell/main.c:305
+#: ../shell/main.c:306
 msgid "Apply the given geometry to the main window"
 msgstr "Anvend den angivne geometri på hovedvinduet"
 
-#: ../shell/main.c:309
+#: ../shell/main.c:310
 msgid "Start in online mode"
-msgstr "Start i online tilstand"
+msgstr "Start i onlinetilstand"
 
-#: ../shell/main.c:311
+#: ../shell/main.c:312
 msgid "Ignore network availability"
 msgstr "Ignorér hvorvidt netværket er tilgængeligt"
 
-#: ../shell/main.c:314
+#: ../shell/main.c:315
 msgid "Forcibly shut down Evolution"
 msgstr "Gennemtving nedlukning af Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:317
+#: ../shell/main.c:318
 msgid "Disable loading of any plugins."
 msgstr "Deaktivér indlæsning af alle udvidelsesmoduler."
 
-#: ../shell/main.c:319
+#: ../shell/main.c:320
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr "Deaktivér forhåndsvisnings-rude for post, kontaktpersoner og opgaver."
 
-#: ../shell/main.c:323
+#: ../shell/main.c:324
 msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
 msgstr "Importer URI'er eller filnavne som angivet med resten af argumenterne."
 
-#: ../shell/main.c:325
+#: ../shell/main.c:326
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Anmod en kørende Evolutionproces om at afslutte"
 
-#: ../shell/main.c:402
+#: ../shell/main.c:403
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot start Evolution. Another Evolution instance may be unresponsive. "
@@ -21118,11 +23469,11 @@ msgstr ""
 "Kan ikke starte Evolution. En anden forekomst af Evolution er muligvis "
 "ophørt med at svare. Systemfejl: %s"
 
-#: ../shell/main.c:496 ../shell/main.c:501
+#: ../shell/main.c:457 ../shell/main.c:462
 msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
 msgstr "- Evolution, en PIM og e-post-klient"
 
-#: ../shell/main.c:568
+#: ../shell/main.c:520
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -21131,7 +23482,7 @@ msgstr ""
 "%s: --online og --offline kan ikke bruges sammen.\n"
 " Brug \"%s --help\" for mere information.\n"
 
-#: ../shell/main.c:574
+#: ../shell/main.c:526
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -21178,7 +23529,61 @@ msgstr ""
 "kan måske omgå dette ved først at opgradere til Evolution 2, og derefter "
 "opgradere til Evolution 3."
 
-#: ../smime/gui/ca-trust-dialog.c:108
+#: ../shell/shell.error.xml.h:11
+msgid "Close Evolution with pending background operations?"
+msgstr "Luk Evolution med ventende baggrundshandlinger?"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:12
+msgid ""
+"Evolution is taking a long time to shut down, possibly due to network "
+"connectivity issues. Would you like to cancel all pending operations and "
+"close immediately, or keep waiting?"
+msgstr ""
+"Evolution tager lang tid om at lukke ned, måske på grund af problemer med "
+"netværksforbindelsen. Vil du annullere alle ventende handlinger og lukke med "
+"det samme, eller fortsætte med at vente?"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:13
+msgid "_Close Immediately"
+msgstr "_Luk med det samme"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:14
+msgid "Keep _Waiting"
+msgstr "Fortsæt med at _vente"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:15
+msgid "Failed to get values from '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke hente værdier fra \"{0}\""
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:16
+msgid "Failed to invoke authenticate for '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke godkende for \"{0}\""
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:17
+msgid "Failed to connect to '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke forbinde til \"{0}\""
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:18
+msgid "_Reconnect"
+msgstr "_Genforbind"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:19
+msgid "Failed to prompt for credentials for '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke forespørge om akkreditiver for \"{0}\""
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:20
+msgid "Failed to finish trust prompt for '{0}'"
+msgstr "Kunne ikke færdiggøre spørgsmål om troværdighed for \"{0}\""
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:21
+msgid "SSL certificate for '{0}' is not trusted."
+msgstr "SSL-certifikatet for \"{0}\" er ubetroet."
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:22
+msgid "Reason: {1}"
+msgstr "Årsag: {1}"
+
+#: ../smime/gui/ca-trust-dialog.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate '%s' is a CA certificate.\n"
@@ -21189,101 +23594,280 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Redigér troværdighedsopsætning:"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:80 ../smime/gui/certificate-manager.c:99
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:119
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:84
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:103
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:123
 msgid "Certificate Name"
 msgstr "Certifikat-navn"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:81
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:101
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:85
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:105
 msgid "Issued To Organization"
 msgstr "Udstedt til organisation"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:82
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:102
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:86
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:106
 msgid "Issued To Organizational Unit"
 msgstr "Udstedt til organisationsenhed"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:83
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:103
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:121
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:87
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:107
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:125
 msgid "Serial Number"
 msgstr "Serienummer"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:84
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:104
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:122
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:88
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:108
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:126
 msgid "Purposes"
 msgstr "Formål"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:85
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:105
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:123
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:89
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:109
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:127
 msgid "Issued By"
 msgstr "Udstedt af"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:86
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:106
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:124
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:90
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:110
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:128
 msgid "Issued By Organization"
 msgstr "Udstedt af organisation"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:87
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:107
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:125
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:91
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:111
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:129
 msgid "Issued By Organizational Unit"
 msgstr "Udstedt af organisationsenhed"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:88
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:108
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:126
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:92
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:112
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:130
 msgid "Issued"
 msgstr "Udstedt"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:89
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:109
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:127
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:93
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:113
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:131
 msgid "Expires"
 msgstr "Udløber"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:90
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:110
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:128
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:94
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:114
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:132
 msgid "SHA1 Fingerprint"
 msgstr "SHA1-fingeraftryk"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:91
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:111
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:129
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:95
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:115
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:133
 msgid "MD5 Fingerprint"
 msgstr "MD5-fingeraftryk"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:100
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:120
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:104
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:124
 msgid "Email Address"
 msgstr "E-post-adresse"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:621
-msgid "Select a certificate to import..."
-msgstr "Vælg et certifikat, at importere..."
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:650
+msgid "Select a file to backup your key and certificate..."
+msgstr "Vælg en fil til sikkerhedskopiering af din nøgle og certifikat..."
+
+#. To Translators:
+#. * %s-backup.p12 is the default file name suggested by the file selection dialog,
+#. * when a user wants to backup one of her/his private keys/certificates.
+#. * For example: gnomedev-backup.p12
+#.
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:662
+#, c-format
+msgid "%s-backup.p12"
+msgstr "%s-sikkerhedskopi.p12"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:635
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:676
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:965
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:671
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:728
+msgid "Backup Certificate"
+msgstr "Sikkerhedskopi af certifikat"
+
+#. filename selection
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:742
+msgid "_File name:"
+msgstr "_Filnavn:"
+
+#. FIXME when gtk_file_chooser_button allows GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE use it
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:747
+msgid "Please select a file..."
+msgstr "Vælg venligst en fil..."
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:761
+msgid "_Include certificate chain in the backup"
+msgstr "_Inkludér certifikatkæde i sikkerhedskopien"
+
+#. To Translators: this text was copied from Firefox
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:767
+msgid ""
+"The certificate backup password you set here protects the backup file that "
+"you are about to create.\n"
+"You must set this password to proceed with the backup."
+msgstr ""
+"Adgangskoden, du angiver her, beskytter den certifikatsikkerhedskopi, du er "
+"ved at oprette.\n"
+"Du skal angive denne adgangskode for at fortsætte med sikkerhedskopieringen."
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:786
+msgid "_Repeat Password:"
+msgstr "_Gentag adgangskode:"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:805
+msgid "Passwords do not match"
+msgstr "Adgangskoderne stemmer ikke overens"
+
+#. To Translators: this text was copied from Firefox
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:813
+msgid ""
+"Important:\n"
+"If you forget your certificate backup password, you will not be able to "
+"restore this backup later.\n"
+"Please record it in a safe location."
+msgstr ""
+"Vigtigt:\n"
+"Hvis du glemmer adgangskoden til sikkerhedskopien af dit certifikat, vil du "
+"ikke kunne genoprette sikkerhedskopien senere.\n"
+"Gem den venligst et sikkert sted."
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:858
+msgid "No file name provided"
+msgstr "Intet filnavn givet"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:862
+msgid "Failed to backup key and certificate"
+msgstr "Kunne ikke sikkerhedskopiere nøgle og certifikat"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:951
+msgid "Select a certificate to import..."
+msgstr "Vælg et certifikat, at importere..."
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1001
 msgid "Failed to import certificate"
 msgstr "Kunne ikke importere certifikat"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1053
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1117
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "Ask when used"
+msgstr "Spørg ved brug"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1119
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1121
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "Marginal"
+msgstr "Marginalt"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1123
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "Fully"
+msgstr "Fuldt"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1125
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Ultimativt"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1127
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "Temporary"
+msgstr "Midlertidigt"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1333
+msgid "Change certificate trust"
+msgstr "Ændr troværdighed for certifikat"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1345
+#, c-format
+msgid "Change trust for the host '%s':"
+msgstr "Ændr troværdighed for værten \"%s\":"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1369
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "_Ask when used"
+msgstr "_Spørg ved brug"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1370
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "_Temporary (this session only)"
+msgstr "_Midlertidigt (kun denne session)"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1371
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "_Never"
+msgstr "_Aldrig"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1372
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "_Marginal"
+msgstr "_Marginalt"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1373
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "_Fully"
+msgstr "_Fuldt"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1374
+msgctxt "CamelTrust"
+msgid "_Ultimate"
+msgstr "_Ultimativt"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1378
+msgid ""
+"Before trusting this site, you should examine its certificate and its policy "
+"and procedures (if available)."
+msgstr ""
+"Før du stoler på dette websted, bør du undersøge dets certifikat, regelsæt "
+"og procedurer (hvis de er tilgængelige)."
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1393
+msgid "_Display certificate"
+msgstr "_Vis certifikat"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1598
+msgid "You have certificates on file that identify these mail servers:"
+msgstr "Du har certifikatfiler som identificerer disse postservere:"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1629
+msgid "Host name"
+msgstr "Værtsnavn"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1631
+msgid "Issuer"
+msgstr "Udsteder"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1632
+msgid "Fingerprint"
+msgstr "Fingeraftryk"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1633
+msgid "Trust"
+msgstr "Troværdighed"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1654
+msgid "_Edit Trust"
+msgstr "_Redigér troværdighed"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1973
 msgid "All PKCS12 files"
 msgstr "Alle PKCS12-filer"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1070
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1990
 msgid "All email certificate files"
 msgstr "Alle e-post-certifikatsfiler"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1087
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:2007
 msgid "All CA certificate files"
 msgstr "Alle CA-Certifikatsfiler"
 
@@ -21327,26 +23911,7 @@ msgstr "Indtast ny adgangskode for certifikat-databasen"
 msgid "Enter new password"
 msgstr "Indtast ny adgangskode"
 
-#. FIXME: add serial no, validity date, uses
-#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:121
-#, c-format
-msgid ""
-"Issued to:\n"
-" Subject: %s\n"
-msgstr ""
-"Udstedt til:\n"
-" Emne: %s\n"
-
-#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:122
-#, c-format
-msgid ""
-"Issued by:\n"
-" Subject: %s\n"
-msgstr ""
-"Udstedt af:\n"
-" Emne: %s\n"
-
-#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:175
+#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:180
 msgid "Select certificate"
 msgstr "Vælg certifikat"
 
@@ -21418,22 +23983,18 @@ msgid "Certificate"
 msgstr "Certifikat"
 
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:26
-msgid "Certificate details"
-msgstr "Certifikat-detaljer"
-
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:27
 msgid "Email Certificate Trust Settings"
 msgstr "Opsætning af troværdighed for e-post-certifikat"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:27
 msgid "Trust the authenticity of this certificate"
 msgstr "Stol på at dette certifikat er autentisk"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:29
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
 msgid "Do not trust the authenticity of this certificate"
 msgstr "Stol ikke på at dette certifikat er autentisk"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:30
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:29
 msgid "_Edit CA Trust"
 msgstr "_Redigér troværdighed for certificeringsmyndighed"
 
@@ -21450,19 +24011,44 @@ msgstr "Underskriv"
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptér"
 
-#: ../smime/lib/e-cert-db.c:718
+#: ../smime/lib/e-cert-db.c:787
 msgid "Certificate already exists"
 msgstr "Certifikatet findes allerede"
 
-#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:199
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:201
 msgid "PKCS12 File Password"
 msgstr "Adgangskode for PKCS12-fil"
 
-#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:200
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:202
 msgid "Enter password for PKCS12 file:"
 msgstr "Indtast adgangskode for PKCS12-filen:"
 
-#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:307
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:328
+#, c-format
+msgid "Unable to create export context, err_code: %i"
+msgstr "Kan ikke oprette eksportkontekst. Fejlkode: %i"
+
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:335
+#, c-format
+msgid "Unable to setup password integrity, err_code: %i"
+msgstr "Kan ikke opsætte adgangskodeintegritet. Fejlkode: %i"
+
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:345
+#, c-format
+msgid "Unable to create safe bag, err_code: %i"
+msgstr "Kan ikke oprette \"safe bag\". Fejlkode: %i"
+
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:363
+#, c-format
+msgid "Unable to add key/cert to the store, err_code: %i"
+msgstr "Kan ikke føje nøgle/certifikat til lageret. Fejlkode: %i"
+
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:381
+#, c-format
+msgid "Unable to write store to disk, err_code: %i"
+msgstr "Kan ikke skrive lageret til disken. Fejlkode: %i"
+
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:408
 msgid "Imported Certificate"
 msgstr "Importeret certifikat"
 
@@ -21538,6 +24124,113 @@ msgstr "Med _forfaldsdato"
 msgid "With _Status"
 msgstr "Med _status"
 
+#~ msgid "Web addresses"
+#~ msgstr "Web-adresser"
+
+#~ msgid "Could not open destination"
+#~ msgstr "Kunne ikke åbne mål"
+
+#~ msgid "Cannot create object"
+#~ msgstr "Kan ikke oprette objekt"
+
+#~ msgid "Could not open source"
+#~ msgstr "Kunne ikke åbne kilde"
+
+#~ msgid "The event could not be deleted due to a dbus error: %s"
+#~ msgstr "Begivenheden kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
+
+#~ msgid "The task could not be deleted due to a dbus error: %s"
+#~ msgstr "Opgaven kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
+
+#~ msgid "The memo could not be deleted due to a dbus error: %s"
+#~ msgstr "Memoet kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
+
+#~ msgid "The item could not be deleted due to a dbus error: %s"
+#~ msgstr "Punktet kunne ikke slettes pga. en dbus-fejl: %s"
+
+#~ msgid "The event could not be deleted because permission was denied"
+#~ msgstr "Begivenheden kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
+
+#~ msgid "The task could not be deleted because permission was denied"
+#~ msgstr "Opgaven kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
+
+#~ msgid "The memo could not be deleted because permission was denied"
+#~ msgstr "Memoet kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
+
+#~ msgid "The item could not be deleted because permission was denied"
+#~ msgstr "Punktet kunne ikke slettes, fordi tilladelse blev nægtet"
+
+#~ msgid "The event could not be deleted due to an error: %s"
+#~ msgstr "Begivenheden kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
+
+#~ msgid "The task could not be deleted due to an error: %s"
+#~ msgstr "Opgaven kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
+
+#~ msgid "The memo could not be deleted due to an error: %s"
+#~ msgstr "Memoet kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
+
+#~ msgid "The item could not be deleted due to an error: %s"
+#~ msgstr "Punktet kunne ikke slettes pga. en fejl: %s"
+
+#~ msgid "Customize"
+#~ msgstr "Tilpas"
+
+#~ msgid "Custom Reminder:"
+#~ msgstr "Tilpasset påmindelse:"
+
+#~ msgid "Deleting selected objects"
+#~ msgstr "Sletter de valgte objekter"
+
+#~ msgid "Untitled Message"
+#~ msgstr "Brev uden titel"
+
+#~ msgid "Spell checking color"
+#~ msgstr "Stavekontrolfarve"
+
+#~ msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
+#~ msgstr ""
+#~ "Farve af streg under forkert stavede ord ved brug af løbende stavekontrol."
+
+#~ msgid "Invalid authentication result code (%d)"
+#~ msgstr "Ugyldig resultatkode for godkendelse (%d)"
+
+#~ msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
+#~ msgstr ""
+#~ "Denne valgmulighed vil blive ignoreret, hvis der er et træf med "
+#~ "tilpassede spam-brevhoveder."
+
+#~ msgid "Enter Google password for user '%s'."
+#~ msgstr "Indtast Google-adgangskoden for brugeren \"%s\"."
+
+#~ msgid "User declined to provide a password"
+#~ msgstr "Brugeren ville ikke angive en adgangskode"
+
+#~ msgid "Expunging"
+#~ msgstr "Udrenser"
+
+#~ msgid "_PostScript"
+#~ msgstr "_PostScript"
+
+#~ msgid "View image attachments directly in mail messages."
+#~ msgstr "Vis vedhæftede billeder direkte i breve."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Issued to:\n"
+#~ " Subject: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Udstedt til:\n"
+#~ " Emne: %s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Issued by:\n"
+#~ " Subject: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Udstedt af:\n"
+#~ " Emne: %s\n"
+
+#~ msgid "Certificate details"
+#~ msgstr "Certifikat-detaljer"
+
 #~ msgid "Original Contact:"
 #~ msgstr "Oprindelig kontaktperson:"
 
@@ -21622,9 +24315,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Expires On"
 #~ msgstr "Udløber den"
 
-#~ msgid "Fingerprints"
-#~ msgstr "Fingeraftryk"
-
 #~ msgid "Certificate Hierarchy"
 #~ msgstr "Certifikathierarki"
 
@@ -21745,9 +24435,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Certificate Signature Algorithm"
 #~ msgstr "Certifikat-signaturalgoritme"
 
-#~ msgid "Issuer"
-#~ msgstr "Udsteder"
-
 #~ msgid "Issuer Unique ID"
 #~ msgstr "Unik id for udsteder"
 
@@ -21884,9 +24571,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Define Views"
 #~ msgstr "Definér oversigter"
 
-#~ msgid "Table"
-#~ msgstr "Tabel"
-
 #~ msgid "Define New View"
 #~ msgstr "Definér ny oversigt"
 
@@ -21896,9 +24580,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "UID '%s' is not a mail transport"
 #~ msgstr "UID &lt;%s&gt; er ikke en brevtransport"
 
-#~ msgid "Please select a folder"
-#~ msgstr "Vælg venligst en mappe"
-
 #~ msgid "_Switch to Folder"
 #~ msgstr "_Skift til mappe"
 
@@ -22122,12 +24803,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Loading calendars"
 #~ msgstr "Indlæser kalendere"
 
-#~ msgid "Loading memos"
-#~ msgstr "Indlæser memoer"
-
-#~ msgid "Loading tasks"
-#~ msgstr "Indlæser opgaver"
-
 #~ msgid "IMAP Headers"
 #~ msgstr "IMAP-brevhoveder"
 
@@ -22253,9 +24928,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Lo_gin:"
 #~ msgstr "Lo_gind:"
 
-#~ msgid "Search _base:"
-#~ msgstr "Søge_base:"
-
 #~ msgid "_Search scope:"
 #~ msgstr "Udstrækning af _søgning:"
 
@@ -22275,9 +24947,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ "Søgefilter er typen af objekt der søges efter. Hvis dette ikke ændres, "
 #~ "vil søgningen som standard udføres på typen \"person\"."
 
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-
 #~ msgid "5"
 #~ msgstr "5"
 
@@ -22365,9 +25034,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "CalDAV"
 #~ msgstr "CalDAV"
 
-#~ msgid "Google"
-#~ msgstr "Google"
-
 #~ msgid "Always (SSL)"
 #~ msgstr "Altid (SSL)"
 
@@ -22454,9 +25120,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Back - Receiving mail"
 #~ msgstr "Tilbage - Modtagelse af e-post"
 
-#~ msgid "Sending mail"
-#~ msgstr "Afsendelse af post"
-
 #~ msgid "Next - Review account"
 #~ msgstr "Næste - Kontrollér konto"
 
@@ -22517,9 +25180,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Evolution account assistant"
 #~ msgstr "Evolutions konto-vejleder"
 
-#~ msgid "On This Computer"
-#~ msgstr "På denne maskine"
-
 #~ msgid "Modify %s..."
 #~ msgstr "Ændre %s..."
 
@@ -22532,18 +25192,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Settings"
 #~ msgstr "Indstillinger"
 
-#~ msgid "Undo the last action"
-#~ msgstr "Fortryd den sidste handling"
-
-#~ msgid "Redo the last undone action"
-#~ msgstr "Omgør den sidste fortrudte handling"
-
-#~ msgid "Search for text"
-#~ msgstr "Søg efter tekst"
-
-#~ msgid "Search for and replace text"
-#~ msgstr "Søg efter og erstat tekst"
-
 #~ msgid "List of selected calendars"
 #~ msgstr "Liste over valgte kalendere"
 
@@ -22647,9 +25295,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Enter Password"
 #~ msgstr "Indtast adgangskode"
 
-#~ msgid "Cannot get transport for account '%s'"
-#~ msgstr "Kan ikke indhente transport for kontoen \"%s\""
-
 #~ msgid "Unsubscribing from folder '%s'"
 #~ msgstr "Opsiger abonnement på mappe \"%s\""
 
@@ -22728,15 +25373,9 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "by"
 #~ msgstr "på"
 
-#~ msgid "View _Unformatted"
-#~ msgstr "Vis _uformateret"
-
 #~ msgid "Hide _Unformatted"
 #~ msgstr "Skjul _uformateret"
 
-#~ msgid "O_pen With"
-#~ msgstr "_Åbn med"
-
 #~ msgctxt "Button"
 #~ msgid "Attachment"
 #~ msgstr "Bilag"
@@ -22799,10 +25438,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ "også blive brugt hvis den indstillede sti peger på en ikke-eksisterende "
 #~ "mappe."
 
-#~ msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hvorvidt lokale mapper (På denne computer) skal vises i et mappetræ."
-
 #~ msgid ""
 #~ "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 #~ "collapsed state by default. Requires a restart to apply."
@@ -23068,9 +25703,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Drafts _Folder:"
 #~ msgstr "Kladde_mappe:"
 
-#~ msgid "_Trash Folder:"
-#~ msgstr "_Affaldsmappe:"
-
 #~ msgid "_Junk Folder:"
 #~ msgstr "_Spammappe:"
 
@@ -23554,9 +26186,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "User's calendars"
 #~ msgstr "Brugerens kalendere"
 
-#~ msgid "Failed to get server URL."
-#~ msgstr "Det mislykkedes at indhente server-URL."
-
 #~ msgid "Searching for user's calendars..."
 #~ msgstr "Søger efter brugerens kalendere..."
 
@@ -23584,18 +26213,12 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "User e_mail:"
 #~ msgstr "Bruger-e-_post:"
 
-#~ msgid "Failed to create thread: %s"
-#~ msgstr "Kunne ikke oprette tråd: %s"
-
 #~ msgid "Server URL '%s' is not a valid URL"
 #~ msgstr "Server URL \"%s\" er ikke en gyldig URL"
 
 #~ msgid "Browse for a CalDAV calendar"
 #~ msgstr "Se efter en CalDAV-kalender"
 
-#~ msgid "_URL:"
-#~ msgstr "_Adresse:"
-
 #~ msgid "Brows_e server for a calendar"
 #~ msgstr "Gennems_e server for en kalender"
 
@@ -23713,9 +26336,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Cal_endar:"
 #~ msgstr "_Kalender:"
 
-#~ msgid "Retrieve _List"
-#~ msgstr "Hent _liste"
-
 #~ msgid "Google Calendars"
 #~ msgstr "Google-kalendere"
 
@@ -23757,9 +26377,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Cannot get source list. %s"
 #~ msgstr "Kan ikke hente kildeliste. %s"
 
-#~ msgid "Create an _Event"
-#~ msgstr "Opret en _begivenhed"
-
 #~ msgid "TNEF Decoder"
 #~ msgstr "TNEF-afkoder"
 
@@ -24066,9 +26683,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Protocol"
 #~ msgstr "Protokol"
 
-#~ msgid "_Filename:"
-#~ msgstr "_Filnavn:"
-
 #~ msgid "Invalid object"
 #~ msgstr "Ugyldigt objekt"
 
@@ -24125,24 +26739,15 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Scanning folders in \"%s\""
 #~ msgstr "Skanner mapper i \"%s\""
 
-#~ msgid "Creating folder '%s'"
-#~ msgstr "Opretter mappen \"%s\""
-
 #~ msgid "_Default junk plugin:"
 #~ msgstr "_Forvalgt spam-udvidelsesmodul:"
 
 #~ msgid "_Use Secure Connection:"
 #~ msgstr "_Brug sikker forbindelse:"
 
-#~ msgid "Scanning folders in '%s'"
-#~ msgstr "Skanner mapper i \"%s\""
-
 #~ msgid "Retrieving quota information for folder '%s'"
 #~ msgstr "Henter kvoteinformation for mappen \"%s\""
 
-#~ msgid "Opening store '%s'"
-#~ msgstr "Åbner opbevaringssted \"%s\""
-
 #~ msgid "Local Folders"
 #~ msgstr "Lokale mapper"
 
@@ -24225,9 +26830,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Enter password for %s (user %s)"
 #~ msgstr "Angiv adgangskode for %s (bruger %s)"
 
-#~ msgid "Failed to authenticate.\n"
-#~ msgstr "Godkendelse mislykkedes.\n"
-
 #~ msgid "New _Shared Folder..."
 #~ msgstr "Ny _fælles mappe..."
 
@@ -24309,9 +26911,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Message retracted successfully"
 #~ msgstr "Brevet blev tilbagetrukket"
 
-#~ msgid "Insert Send options"
-#~ msgstr "Indsæt afsendelsesindstillinger"
-
 #~ msgid "The participants will receive the following notification.\n"
 #~ msgstr "Deltagerne vil modtage følgende påmindelse.\n"
 
@@ -24685,9 +27284,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Event Gradient"
 #~ msgstr "Gradient ved begivenhed"
 
-#~ msgid "Event Transparency"
-#~ msgstr "Gennemsigtighed ved begivenhed"
-
 #~ msgid "Gradient of the events in calendar views."
 #~ msgstr "Gradient ved begivenheder i kalenderoversigter."
 
@@ -24713,11 +27309,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Yes. (Complex Recurrence)"
 #~ msgstr "Ja. (Kompleks tilbagevenden)"
 
-#~ msgid "Every day"
-#~ msgid_plural "Every %d days"
-#~ msgstr[0] "Hver dag"
-#~ msgstr[1] "Hver %d dage"
-
 #~ msgid "Every week"
 #~ msgid_plural "Every %d weeks"
 #~ msgstr[0] "Hver uge"
@@ -24943,9 +27534,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Date:"
 #~ msgstr "Dato:"
 
-#~ msgid "Loading Calendar"
-#~ msgstr "Indlæser kalender"
-
 #~ msgid "Loading calendar..."
 #~ msgstr "Indlæser kalender..."
 
@@ -25080,9 +27668,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Fi_xed-width:"
 #~ msgstr "_Fastbredde:"
 
-#~ msgid "Font Properties"
-#~ msgstr "Skrifttypeegenskaber"
-
 #~ msgid "KB"
 #~ msgstr "Kb"
 
@@ -25117,9 +27702,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Select Sent Folder"
 #~ msgstr "Vælg \"Afsendte\"-mappen"
 
-#~ msgid "Select Trash Folder"
-#~ msgstr "Vælg affaldsmappe"
-
 #~ msgid "Sending Mail"
 #~ msgstr "Sender breve"
 
@@ -25191,9 +27773,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Start Evolution activating the specified component"
 #~ msgstr "Start Evolution med den angivne komponent aktiveret"
 
-#~ msgid "begin editing this cell"
-#~ msgstr "begynd at redigere denne celle"
-
 #~ msgid "Unable to reconstruct message from autosave file"
 #~ msgstr "Ikke i stand til at rekonstruere brev fra autogemt fil"
 
@@ -25260,9 +27839,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Required Fields"
 #~ msgstr "Obligatoriske felter"
 
-#~ msgid "Changed"
-#~ msgstr "Ændret"
-
 #~ msgid "Shell"
 #~ msgstr "Skal"
 
@@ -25284,9 +27860,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Shell View"
 #~ msgstr "Skalvisning"
 
-#~ msgid "Width"
-#~ msgstr "Bredde"
-
 #~ msgid "Height"
 #~ msgstr "Højde"
 
@@ -25305,9 +27878,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Max field name length"
 #~ msgstr "Maksimal længde på feltets navn"
 
-#~ msgid "Column Width"
-#~ msgstr "Kolonnebredde"
-
 #~ msgid "Adapter"
 #~ msgstr "Adapter"
 
@@ -25476,9 +28046,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "_Select Today"
 #~ msgstr "_Vælg dagen i dag"
 
-#~ msgid "_From Field"
-#~ msgstr "_Fra-felt"
-
 #~ msgid "Hide"
 #~ msgstr "Skjul"
 
@@ -25524,9 +28091,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Later"
 #~ msgstr "Senere"
 
-#~ msgid "Unable to create new folder `%s': %s"
-#~ msgstr "Kan ikke oprette ny mappe \"%s\": %s"
-
 #~ msgid "Unable to copy folder `%s' to `%s': %s"
 #~ msgstr "Kan ikke kopiere mappen \"%s\" til \"%s\": %s"
 
@@ -25567,16 +28131,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Enable to render message text part of limited size."
 #~ msgstr "Aktivér for at tegne beskedtekstdel af begrænset størrelse."
 
-#~ msgid "Show \"From\" field when sending a mail message"
-#~ msgstr "Vis \"Fra\"-felt ved afsendelse af brev"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Show the \"From\" field when sending a mail message. This is controlled "
-#~ "from the View menu when a mail account is chosen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vis \"Fra\"-feltet ved afsendelse af et brev. Dette indstilles i \"Vis\"-"
-#~ "menuen når en e-post-konto er valgt."
-
 #~ msgid "<b>Top Posting Option</b> (Not Recommended)"
 #~ msgstr "<b>Postér fra toppen</b> (Ikke anbefalet)"
 
@@ -25738,9 +28292,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "This widget displays a miniature calendar"
 #~ msgstr "Denne kontrol viser en miniaturekalender"
 
-#~ msgid "Default Calendar Client"
-#~ msgstr "Forvalgt kalenderklient"
-
 #~ msgid "Default client for calendar operations"
 #~ msgstr "Forvalgt klient til kalenderhandlinger"
 
@@ -25750,9 +28301,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "The memo table model"
 #~ msgstr "Modellen for memotabellen"
 
-#~ msgid "Default Memo Client"
-#~ msgstr "Forvalgt memoprogram"
-
 #~ msgid "Default client for memo operations"
 #~ msgstr "Forvalgt klient til memohandlinger"
 
@@ -25776,9 +28324,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Unable to migrate tasks `%s'"
 #~ msgstr "Kan ikke overflytte opgaverne \"%s\""
 
-#~ msgid "Default Task Client"
-#~ msgstr "Forvalgt opgaveklient"
-
 #~ msgid "Default client for task operations"
 #~ msgstr "Forvalgt klient til opgavehandlinger"
 
@@ -25844,15 +28389,9 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Default Mail Client"
 #~ msgstr "Forvalgt postprogram"
 
-#~ msgid "<b>Server</b>"
-#~ msgstr "<b>Server</b>"
-
 #~ msgid "<b>Users:</b>"
 #~ msgstr "<b>Brugere:</b>"
 
-#~ msgid "<b>Account Name</b>"
-#~ msgstr "<b>Kontonavn</b>"
-
 #~ msgid "Add Hula support to Evolution."
 #~ msgstr "Tilføj Hula-understøttelse til Evolution."
 
@@ -25868,9 +28407,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Setup Assistant"
 #~ msgstr "Opsætningsassistent"
 
-#~ msgid "Importing data."
-#~ msgstr "Importerer data."
-
 #~ msgid "Please wait"
 #~ msgstr "Vent venligst"
 
@@ -26134,15 +28670,9 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Minimum Width"
 #~ msgstr "Mindste bredde"
 
-#~ msgid "Spacing"
-#~ msgstr "Mellemrum"
-
 #~ msgid "The button state is online"
 #~ msgstr "Knappens tilstand er online"
 
-#~ msgid "Horizontal Position"
-#~ msgstr "Vandret position"
-
 #~ msgid "Pane position when oriented horizontally"
 #~ msgstr "Rudens position når den er orienteret vandret"
 
@@ -26197,9 +28727,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Underline Column"
 #~ msgstr "Understreget kolonne"
 
-#~ msgid "Bold Column"
-#~ msgstr "Fed kolonne"
-
 #~ msgid "Color Column"
 #~ msgstr "Farvet kolonne"
 
@@ -26245,9 +28772,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Sort Info"
 #~ msgstr "Sortér info"
 
-#~ msgid "Always search"
-#~ msgstr "Søg altid"
-
 #~ msgid "Use click to add"
 #~ msgstr "Tilføj ved at klikke"
 
@@ -26290,15 +28814,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Event Processor"
 #~ msgstr "Begivenhedsbehandler"
 
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "Tekst"
-
-#~ msgid "Bold"
-#~ msgstr "Fed"
-
-#~ msgid "Strikeout"
-#~ msgstr "Gennemstreget"
-
 #~ msgid "Anchor"
 #~ msgstr "Anker"
 
@@ -26338,9 +28853,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Break characters"
 #~ msgstr "Ombryd tegn"
 
-#~ msgid "Max lines"
-#~ msgstr "Maks. linjer"
-
 #~ msgid "Draw borders"
 #~ msgstr "Tegn kanter"
 
@@ -26374,27 +28886,18 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "<b>Email</b>"
 #~ msgstr "<b>E-post</b>"
 
-#~ msgid "<b>Home</b>"
-#~ msgstr "<b>Hjem</b>"
-
 #~ msgid "<b>Job</b>"
 #~ msgstr "<b>Arbejde</b>"
 
 #~ msgid "<b>Miscellaneous</b>"
 #~ msgstr "<b>Diverse</b>"
 
-#~ msgid "<b>Notes</b>"
-#~ msgstr "<b>Noter</b>"
-
 #~ msgid "<b>Other</b>"
 #~ msgstr "<b>Andre</b>"
 
 #~ msgid "<b>Telephone</b>"
 #~ msgstr "<b>Telefon</b>"
 
-#~ msgid "<b>Work</b>"
-#~ msgstr "<b>Arbejde</b>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Mr.\n"
@@ -26449,12 +28952,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Save Task"
 #~ msgstr "Gem opgave"
 
-#~ msgid "<b>Alarm</b>"
-#~ msgstr "<b>Påmindelse</b>"
-
-#~ msgid "<b>Options</b>"
-#~ msgstr "<b>Valgmuligheder</b>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "before\n"
 #~ "after"
@@ -27001,16 +29498,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "0 KB"
 #~ msgstr "0 kB"
 
-#~ msgid "Size:"
-#~ msgstr "Størrelse:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Evolution is in offline mode. You cannot create or modify folders now.\n"
-#~ "Please switch to online mode for such operations."
-#~ msgstr ""
-#~ "Evolution er offline. Du kan ikke oprette eller ændre mapper nu.\n"
-#~ "Skift venligst til online tilstand for at udføre disse handlinger."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The current password does not match the existing password for your "
 #~ "account. Please enter the correct password"
@@ -27036,9 +29523,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Your password will expire in the next %d days"
 #~ msgstr "Din adgangskode vil udløbe indenfor de næste %d dage"
 
-#~ msgid "Custom"
-#~ msgstr "Tilpasset"
-
 #~ msgid "Editor (read, create, edit)"
 #~ msgstr "Redaktør (læs, opret, redigér)"
 
@@ -27140,9 +29624,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Folder Name"
 #~ msgstr "Mappenavn"
 
-#~ msgid "Folder Size"
-#~ msgstr "Mappestørrelse"
-
 #~ msgid "Subscribe to Other User's Folder"
 #~ msgstr "Tilmeld til en anden brugers mappe"
 
@@ -27306,9 +29787,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Exchange Operations"
 #~ msgstr "Exchange-handlinger"
 
-#~ msgid "Cannot access the \"Exchange settings\" tab in offline mode."
-#~ msgstr "Kan ikke tilgå fanen \"Exchange-indstillinger\" i offline tilstand."
-
 #~ msgid "Cannot change password due to configuration problems."
 #~ msgstr "Kan ikke ændre adgangskode på grund af konfigurationsproblemer."
 
@@ -27883,12 +30361,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Location contains"
 #~ msgstr "Sted indeholder"
 
-#~ msgid "_Make available for offline use"
-#~ msgstr "_Gør tilgængelig i offline tilstand"
-
-#~ msgid "_Do not make available for offline use"
-#~ msgstr "Gør _ikke tilgængelig i offline tilstand"
-
 #~ msgid "Failed upgrading calendars."
 #~ msgstr "Opgradering af kalenderne mislykkedes."
 
@@ -28434,9 +30906,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "_Searches"
 #~ msgstr "_Søgninger"
 
-#~ msgid "Choose Image"
-#~ msgstr "Vælg billede"
-
 #~ msgid "Reflow model"
 #~ msgstr "Genstrømsmodel"
 
@@ -28542,9 +31011,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "View/ReplyTo menu item is checked."
 #~ msgstr "Vis/Svar til-menupunktet er afkrydset."
 
-#~ msgid "Case _sensitive"
-#~ msgstr "Skeln mellem _store/små bogstaver"
-
 #~ msgid "F_ind:"
 #~ msgstr "F_ind:"
 
@@ -29059,9 +31525,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Israel"
 #~ msgstr "Israel"
 
-#~ msgid "Italy"
-#~ msgstr "Italien"
-
 #~ msgid "Jamaica"
 #~ msgstr "Jamaica"
 
@@ -29248,9 +31711,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Papua New Guinea"
 #~ msgstr "Papua Ny Guinea"
 
-#~ msgid "Paraguay"
-#~ msgstr "Paraguay"
-
 #~ msgid "Peru"
 #~ msgstr "Peru"
 
@@ -29461,9 +31921,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Zimbabwe"
 #~ msgstr "Zimbabwe"
 
-#~ msgid "AOL Instant Messenger"
-#~ msgstr "AOL-kvikbesked"
-
 #~ msgid "Yahoo Messenger"
 #~ msgstr "Yahoo Messenger"
 
@@ -29494,9 +31951,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "_Account name:"
 #~ msgstr "_Kontonavn:"
 
-#~ msgid "_IM Service:"
-#~ msgstr "_Kvikbesked-tjeneste:"
-
 #~ msgid "10 pt. Tahoma"
 #~ msgstr "10 pt. Tahoma"
 
@@ -29530,21 +31984,12 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Headings for each letter"
 #~ msgstr "Toptekst for hvert bogstav"
 
-#~ msgid "Height:"
-#~ msgstr "Højde:"
-
 #~ msgid "Landscape"
 #~ msgstr "Liggende"
 
-#~ msgid "Left:"
-#~ msgstr "Venstre:"
-
 #~ msgid "Letter tabs on side"
 #~ msgstr "Bogstavfaneblade på siden"
 
-#~ msgid "Margins"
-#~ msgstr "Margener"
-
 #~ msgid "Number of columns:"
 #~ msgstr "Antal kolonner:"
 
@@ -29554,9 +31999,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Page Setup:"
 #~ msgstr "Sideopsætning:"
 
-#~ msgid "Paper"
-#~ msgstr "Papir"
-
 #~ msgid "Paper source:"
 #~ msgstr "Papirkilde:"
 
@@ -29572,33 +32014,21 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Reverse on even pages"
 #~ msgstr "Modsat på lige sider"
 
-#~ msgid "Right:"
-#~ msgstr "Højre:"
-
 #~ msgid "Sections:"
 #~ msgstr "Sektioner:"
 
 #~ msgid "Start on a new page"
 #~ msgstr "Start på en ny side"
 
-#~ msgid "Style name:"
-#~ msgstr "Stilnavn:"
-
 #~ msgid "Top:"
 #~ msgstr "Top:"
 
-#~ msgid "Width:"
-#~ msgstr "Bredde:"
-
 #~ msgid "_Font..."
 #~ msgstr "Skri_fttype..."
 
 #~ msgid "Whether to use daylight savings time while displaying events."
 #~ msgstr "Vælg om sommertid bruges når begivenhed vises."
 
-#~ msgid "daylight savings time"
-#~ msgstr "sommertid"
-
 #~ msgid "Adjust for daylight sa_ving time"
 #~ msgstr "Tilpas til _sommertid"
 
@@ -29828,9 +32258,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Time &amp; Expenses"
 #~ msgstr "Tid &amp; udgifter"
 
-#~ msgid "VIP"
-#~ msgstr "VIP"
-
 #~ msgid "Next 7 Days"
 #~ msgstr "Næste 7 dage"
 
@@ -29870,9 +32297,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "De_scription:"
 #~ msgstr "Be_skrivelse:"
 
-#~ msgid "Updating query"
-#~ msgstr "Opdaterer forespørgsel"
-
 #~ msgid "Upcoming Appointments"
 #~ msgstr "Kommende aftaler"
 
@@ -29990,9 +32414,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Delete all but signature"
 #~ msgstr "Slet alt undtaget signatur"
 
-#~ msgid "For_mat"
-#~ msgstr "For_matér"
-
 #~ msgid "HT_ML"
 #~ msgstr "HT_ML"
 
@@ -30265,9 +32686,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "Error loading default addressbook."
 #~ msgstr "Fejl ved indlæsning af adressebog."
 
-#~ msgid "Input File"
-#~ msgstr "Inddatafil"
-
 #~ msgid "_Add Calendar"
 #~ msgstr "_Tilføj kalender"
 
@@ -30456,9 +32874,6 @@ msgstr "Med _status"
 #~ msgid "<b>Recipients </b>"
 #~ msgstr "<b>Modtagere </b>"
 
-#~ msgid "<b>Action</b>"
-#~ msgstr "<b>Handling</b>"
-
 #~ msgid "<b>Date and Time</b>"
 #~ msgstr "<b>Dato og tidspunkt</b>"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]