[gnome-session] Finnish translation updatecommit 7a3f55e4eb7d9b2c011f4457c5f05c94a22dbd6b
Author: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>
Date:   Wed Mar 11 17:01:13 2015 +0200

    Finnish translation update

 po/fi.po |  303 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 133 insertions(+), 170 deletions(-)
---
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 7d2c9de..6bdb776 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -8,15 +8,15 @@
 # Timo Jyrinki <timo jyrinki iki fi>, 2008-2010.
 # Ville-Pekka Vainio <vpivaini cs helsinki fi>, 2010.
 # Tommi Vainikainen <thv iki fi>, 2011.
-# Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>, 2012, 2013.
+# Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>, 2012, 2013, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-session\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-16 12:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-18 20:23+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 20:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-02 23:03+0200\n"
 "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>\n"
 "Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu lists sourceforge net>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -26,58 +26,6 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
-#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:120
-msgid "Select Command"
-msgstr "Valitse komento"
-
-#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:193
-msgid "Add Startup Program"
-msgstr "Lisää käynnistyvä sovellus"
-
-#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:197
-msgid "Edit Startup Program"
-msgstr "Muokkaa käynnistyvää ohjelmaa"
-
-#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:484
-msgid "The startup command cannot be empty"
-msgstr "Käynnistyskomento ei voi olla tyhjä"
-
-#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:490
-msgid "The startup command is not valid"
-msgstr "Käynnistyskomento ei ole kelvollinen"
-
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:519
-msgid "Enabled"
-msgstr "Käytössä"
-
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:531
-msgid "Icon"
-msgstr "Kuvake"
-
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:543
-msgid "Program"
-msgstr "Sovellus"
-
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:747
-msgid "Startup Applications Preferences"
-msgstr "Aloitusohjelmien asetukset"
-
-#: ../capplet/gsp-app.c:276
-msgid "No name"
-msgstr "Ei nimeä"
-
-#: ../capplet/gsp-app.c:282
-msgid "No description"
-msgstr "Ei kuvausta"
-
-#: ../capplet/main.c:35 ../gnome-session/main.c:309
-msgid "Version of this application"
-msgstr "Tämän ohjelman versio"
-
-#: ../capplet/main.c:61
-msgid "Could not display help document"
-msgstr "Ohjetta ei voitu näyttää"
-
 #: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
 msgid "Custom"
 msgstr "Omavalintainen"
@@ -98,21 +46,12 @@ msgstr "Tämä istunto kirjautuu Gnomeen"
 msgid "GNOME dummy"
 msgstr "Gnome-malli-istunto (dummy)"
 
-#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:1
-msgid "Startup Applications"
-msgstr "Käynnistettävät ohjelmat"
-
-#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:2
-msgid "Choose what applications to start when you log in"
-msgstr "Valitse sisäänkirjauduttaessa käynnistettävät ohjelmat"
-
 #: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
 #: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME on Wayland"
 msgstr "Gnome Waylandilla"
 
 #: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
-#| msgid "This session logs you into GNOME"
 msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
 msgstr "Tämä istunto kirjautuu Gnomeen Waylandia käyttäen"
 
@@ -120,7 +59,7 @@ msgstr "Tämä istunto kirjautuu Gnomeen Waylandia käyttäen"
 msgid "Custom Session"
 msgstr "Omavalintainen istunto"
 
-#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:103
+#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
 msgid "Please select a custom session to run"
 msgstr "Valitse omavalintainen istunto"
 
@@ -176,79 +115,11 @@ msgstr "Ko_mento:"
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nimi:"
 
-#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Tiedosto ei ole kelvollinen .desktop-tiedosto"
-
-#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
-#. * should not be translated. '%s' would probably be a
-#. * version number.
-#: ../egg/eggdesktopfile.c:191
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Tuntematon desktop-tiedoston versio ”%s”"
-
-#: ../egg/eggdesktopfile.c:974
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "%s käynnistyy"
-
-#: ../egg/eggdesktopfile.c:1116
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Sovellus ei hyväksy asiakirjoja komentoriviltä"
-
-#: ../egg/eggdesktopfile.c:1184
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Tuntematon käynnistinvalitsin: %d"
-
-#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
-#. * desktop file, and should not be translated.
-#: ../egg/eggdesktopfile.c:1391
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr "Asiakirja-URIa ei voida antaa ”Type=Link”-työpöytäkohteelle"
-
-#: ../egg/eggdesktopfile.c:1412
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Kohde ei ole käynnistettävä"
-
-#: ../egg/eggsmclient.c:226
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Ota yhteys istunnonhallintaan pois käytöstä"
-
-#: ../egg/eggsmclient.c:229
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Anna tallennetut asetukset sisältävä tiedosto"
-
-#: ../egg/eggsmclient.c:229
-msgid "FILE"
-msgstr "TIEDOSTO"
-
-#: ../egg/eggsmclient.c:232
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Anna istunnonhallinnan tunniste (ID)"
-
-#: ../egg/eggsmclient.c:232
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: ../egg/eggsmclient.c:253
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Istunnonhallinnan valinnat:"
-
-#: ../egg/eggsmclient.c:254
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Näytä istunnonhallinnan valinnat"
-
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:295
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
 msgid "Oh no!  Something has gone wrong."
 msgstr "Voi ei! Jotain meni pieleen."
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:302
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
 msgid ""
 "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
 "administrator"
@@ -256,7 +127,7 @@ msgstr ""
 "Esiintyi ongelma ja järjestelmä ei pysty palautumaan. Ota yhteyttä "
 "järjestelmän ylläpitäjään"
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:304
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
 msgid ""
 "A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
 "been disabled as a precaution."
@@ -264,7 +135,7 @@ msgstr ""
 "Esiintyi ongelma ja järjestelmä ei pysty palautumaan. Kaikki laajennukset on "
 "poistettu käytöstä varotoimenpiteenä."
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:306
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
 msgid ""
 "A problem has occurred and the system can't recover.\n"
 "Please log out and try again."
@@ -272,27 +143,27 @@ msgstr ""
 "Esiintyi ongelma ja järjestelmä ei pysty palautumaan.\n"
 "Kirjaudu ulos ja yritä uudelleen, kiitos."
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
 msgid "_Log Out"
 msgstr "Kirjaudu _ulos"
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:343 ../gnome-session/main.c:307
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:243
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Käytä vianetsintäkoodia"
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:344
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
 msgid "Allow logout"
 msgstr "Salli uloskirjautuminen"
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:345
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
 msgid "Show extension warning"
 msgstr "Näytä laajennusvaroitus"
 
-#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
+#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1251 ../gnome-session/gsm-manager.c:1896
 msgid "Not responding"
 msgstr "Ei vastaa"
 
-#: ../gnome-session/gsm-util.c:411
+#: ../gnome-session/gsm-util.c:381
 msgid "_Log out"
 msgstr "Kirjau_du ulos"
 
@@ -300,15 +171,15 @@ msgstr "Kirjau_du ulos"
 #. * then the XSMP client already has set several XSMP
 #. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
 #.
-#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:559
+#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
 msgid "Remembered Application"
 msgstr "Muistettu sovellus"
 
-#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1209
+#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1207
 msgid "This program is blocking logout."
 msgstr "Tämä ohjelma estää kirjautumisen ulos."
 
-#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:341
+#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
 msgid ""
 "Refusing new client connection because the session is currently being shut "
 "down\n"
@@ -316,41 +187,49 @@ msgstr ""
 "Kieltäydytään uudesta asiakasyhteydestä, koska istuntoa ollaan parhaillaan "
 "sulkemassa\n"
 
-#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:610
+#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
 #, c-format
 msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
 msgstr "ICE-kuuntelupistoketta ei voi luoda: %s"
 
-#: ../gnome-session/main.c:305
+#: ../gnome-session/main.c:241
 msgid "Override standard autostart directories"
 msgstr "Korvaa automaattikäynnistyksen oletuskansiot"
 
-#: ../gnome-session/main.c:305
+#: ../gnome-session/main.c:241
 msgid "AUTOSTART_DIR"
 msgstr "AUTOKÄYN_HAK"
 
-#: ../gnome-session/main.c:306
+#: ../gnome-session/main.c:242
 msgid "Session to use"
 msgstr "Käytettävä istunto"
 
-#: ../gnome-session/main.c:306
+#: ../gnome-session/main.c:242
 msgid "SESSION_NAME"
 msgstr "ISTUNTONIMI"
 
-#: ../gnome-session/main.c:308
+#: ../gnome-session/main.c:244
 msgid "Do not load user-specified applications"
 msgstr "Älä lataa käyttäjän määrittelemiä sovelluksia"
 
+#: ../gnome-session/main.c:245
+msgid "Version of this application"
+msgstr "Tämän ohjelman versio"
+
 #. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
-#: ../gnome-session/main.c:311
+#: ../gnome-session/main.c:247
 msgid "Show the fail whale dialog for testing"
 msgstr "Näytä musta virheikkuna testausta varten"
 
-#: ../gnome-session/main.c:344
+#: ../gnome-session/main.c:248
+msgid "Disable hardware acceleration check"
+msgstr "Poista laitteistokiihdytyksen tarkistus käytöstä"
+
+#: ../gnome-session/main.c:267
 msgid " - the GNOME session manager"
 msgstr " - Gnomen istunnonhallinta"
 
-#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:110
+#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:108
 #, c-format
 msgid ""
 "%s [OPTION...] COMMAND\n"
@@ -369,68 +248,152 @@ msgid ""
 "If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:148
+#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:146
 #, c-format
 msgid "Failed to execute %s\n"
 msgstr "Kohteen %s suorittaminen epäonnistui\n"
 
-#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:208 ../tools/gnome-session-inhibit.c:218
-#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:228
+#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:206 ../tools/gnome-session-inhibit.c:216
+#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:226
 #, c-format
 msgid "%s requires an argument\n"
 msgstr "%s vaatii argumentin\n"
 
-#: ../tools/gnome-session-selector.c:62
+#: ../tools/gnome-session-selector.c:61
 #, c-format
 msgid "Session %d"
 msgstr "Istunto %d"
 
-#: ../tools/gnome-session-selector.c:108
+#: ../tools/gnome-session-selector.c:107
 msgid ""
 "Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
 msgstr "Istuntonimi ei voi alkaa merkillä ‘.’ tai sisältää merkkiä ‘/’"
 
-#: ../tools/gnome-session-selector.c:112
+#: ../tools/gnome-session-selector.c:111
 msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
 msgstr "Istuntonimi ei voi alkaa merkillä ‘.’"
 
-#: ../tools/gnome-session-selector.c:116
+#: ../tools/gnome-session-selector.c:115
 msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
 msgstr "Istuntonimi ei voi sisältää merkkiä ‘/’"
 
-#: ../tools/gnome-session-selector.c:124
+#: ../tools/gnome-session-selector.c:123
 #, c-format
 msgid "A session named ‘%s’ already exists"
 msgstr "Istunto nimeltä ‘%s’ on jo olemassa"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
 msgid "Log out"
 msgstr "Kirjaudu ulos"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
 msgid "Power off"
 msgstr "Sammuta"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
 msgid "Reboot"
 msgstr "Käynnistä uudelleen"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:56
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
 msgid "Ignoring any existing inhibitors"
 msgstr "Jätä käynnissä olevat estot huomioimatta"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:57
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
 msgid "Don't prompt for user confirmation"
 msgstr "Älä kysy käyttäjän vahvistusta"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:91 ../tools/gnome-session-quit.c:101
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
 msgid "Could not connect to the session manager"
 msgstr "Istunnonhallintaan ei saa yhteyttä"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:203
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
 msgid "Program called with conflicting options"
 msgstr "Ohjelmaa kutsuttiin ristiriitaisilla valitsimilla"
 
+#~ msgid "Select Command"
+#~ msgstr "Valitse komento"
+
+#~ msgid "Add Startup Program"
+#~ msgstr "Lisää käynnistyvä sovellus"
+
+#~ msgid "Edit Startup Program"
+#~ msgstr "Muokkaa käynnistyvää ohjelmaa"
+
+#~ msgid "The startup command cannot be empty"
+#~ msgstr "Käynnistyskomento ei voi olla tyhjä"
+
+#~ msgid "The startup command is not valid"
+#~ msgstr "Käynnistyskomento ei ole kelvollinen"
+
+#~ msgid "Enabled"
+#~ msgstr "Käytössä"
+
+#~ msgid "Icon"
+#~ msgstr "Kuvake"
+
+#~ msgid "Program"
+#~ msgstr "Sovellus"
+
+#~ msgid "Startup Applications Preferences"
+#~ msgstr "Aloitusohjelmien asetukset"
+
+#~ msgid "No name"
+#~ msgstr "Ei nimeä"
+
+#~ msgid "No description"
+#~ msgstr "Ei kuvausta"
+
+#~ msgid "Could not display help document"
+#~ msgstr "Ohjetta ei voitu näyttää"
+
+#~ msgid "Startup Applications"
+#~ msgstr "Käynnistettävät ohjelmat"
+
+#~ msgid "Choose what applications to start when you log in"
+#~ msgstr "Valitse sisäänkirjauduttaessa käynnistettävät ohjelmat"
+
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "Tiedosto ei ole kelvollinen .desktop-tiedosto"
+
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Tuntematon desktop-tiedoston versio ”%s”"
+
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "%s käynnistyy"
+
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Sovellus ei hyväksy asiakirjoja komentoriviltä"
+
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Tuntematon käynnistinvalitsin: %d"
+
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr "Asiakirja-URIa ei voida antaa ”Type=Link”-työpöytäkohteelle"
+
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Kohde ei ole käynnistettävä"
+
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Ota yhteys istunnonhallintaan pois käytöstä"
+
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Anna tallennetut asetukset sisältävä tiedosto"
+
+#~ msgid "FILE"
+#~ msgstr "TIEDOSTO"
+
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Anna istunnonhallinnan tunniste (ID)"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
+
+#~ msgid "Session management options:"
+#~ msgstr "Istunnonhallinnan valinnat:"
+
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Näytä istunnonhallinnan valinnat"
+
 #~ msgid "Some programs are still running:"
 #~ msgstr "Joitakin ohjelmia on vielä käynnissä:"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]