[gdm] Finnish translation updatecommit 176cb9eff64d203fef906b42a9266f045d32f195
Author: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>
Date:   Wed Mar 11 16:57:11 2015 +0200

    Finnish translation update

 po/fi.po |  279 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 146 insertions(+), 133 deletions(-)
---
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index f059878..90760cb 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -11,17 +11,17 @@
 # Tommi Vainikainen <Tommi Vainikainen iki fi>, 2003-2005, 2008-2011.
 # Ilkka Tuohela <hile iki fi>, 2005-2009.
 # Timo Jyrinki <timo jyrinki iki fi>, 2010.
-# Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>, 2012, 2013.
 # Juhani Numminen <juhaninumminen0 gmail com>, 2013.
+# Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>, 2012, 2013, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdm\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-11 17:15+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-05 15:38+0200\n"
-"Last-Translator: Juhani Numminen <juhaninumminen0 gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 17:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-02 22:58+0200\n"
+"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>\n"
 "Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu lists sourceforge net>\n"
 "Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,67 +31,116 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-POT-Import-Date: 2012-02-19 15:15:58+0000\n"
 
-#: ../common/gdm-common.c:518
+#: ../common/gdm-common.c:311
 #, c-format
 msgid "/dev/urandom is not a character device"
 msgstr "/dev/urandom ei ole merkkilaite"
 
+#: ../common/gdm-common.c:619 ../common/gdm-common.c:772
+#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:344 ../libgdm/gdm-user-switching.c:514
+#, c-format
+msgid "Could not identify the current session."
+msgstr "Tämänhetkistä istuntoa ei voitu tunnistaa."
+
+#: ../common/gdm-common.c:626 ../libgdm/gdm-user-switching.c:351
+#, c-format
+msgid "User unable to switch sessions."
+msgstr "Käyttäjä ei voi vaihtaa istuntoja."
+
+#: ../common/gdm-common.c:781 ../libgdm/gdm-user-switching.c:523
+#, c-format
+msgid "Could not identify the current seat."
+msgstr "Tämänhetkistä istuinta ei voitu tunnistaa."
+
+#: ../common/gdm-common.c:791 ../libgdm/gdm-user-switching.c:533
+#, c-format
+msgid ""
+"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
+"screen or start up a new login screen."
+msgstr ""
+"Järjestelmä ei kykene päättämään, pitäisikö vaihtaa olemassa olevaan "
+"kirjautumisruutuun vai käynnistää uusi."
+
+#: ../common/gdm-common.c:799 ../libgdm/gdm-user-switching.c:541
+#, c-format
+msgid "The system is unable to start up a new login screen."
+msgstr "Järjestelmä ei kykene käynnistämään uutta kirjautumisruutua."
+
 #: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
 #, c-format
 msgid "could not find user \"%s\" on system"
 msgstr "järjestelmästä ei löytynyt käyttäjää ”%s”"
 
-#: ../daemon/gdm-display.c:1328 ../daemon/gdm-display.c:1362
-#, c-format
-msgid "No session available yet"
-msgstr "Istuntoa ei ole vielä käytettävissä"
+#: ../daemon/gdm-legacy-display.c:220
+msgid ""
+"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
+"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
+"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
+"when the problem is corrected."
+msgstr ""
+"X-palvelimen (graafisen ympäristön) käynnistys ei onnistunut sisäisen "
+"virheen takia. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään tai tutki "
+"järjestelmälokia. Tämä näyttö poistetaan toistaiseksi käytöstä. Käynnistä "
+"GDM uudelleen, kun ongelma on korjattu."
 
-#: ../daemon/gdm-manager.c:367 ../daemon/gdm-manager.c:412
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1088
+#| msgid "No session available"
+msgid "No display available"
+msgstr "Näyttöä ei ole käytettävissä"
+
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1137 ../daemon/gdm-manager.c:1393
 msgid "No session available"
 msgstr "Istuntoa ei ole käytettävissä"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:234
-#, c-format
-msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
-msgstr "%s: yhteydenotto isänäyttöön ”%s” ei onnistunut"
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1148
+msgid "Can only be called before user is logged in"
+msgstr "On kutsuttavissa ainoastaan ennen käyttäjän sisäänkirjautumista"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:413
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1158
+msgid "Caller not GDM"
+msgstr "Kutsuja ei ole GDM"
+
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1168
+msgid "Unable to open private communication channel"
+msgstr "Yksityisen kommunikaatiokanavan avaaminen epäonnistui"
+
+#: ../daemon/gdm-server.c:437
 #, c-format
 msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
 msgstr "Palvelin käynnistettiin käyttäjänä %s, mutta käyttäjää ei ole olemassa"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:424 ../daemon/gdm-server.c:444
+#: ../daemon/gdm-server.c:448 ../daemon/gdm-server.c:468
 #, c-format
 msgid "Couldn't set groupid to %d"
 msgstr "Ryhmätunnusta ei voitu asettaa arvoon %d"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:430
+#: ../daemon/gdm-server.c:454
 #, c-format
 msgid "initgroups () failed for %s"
 msgstr "initgroups() epäonnistui %s:lle"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:436
+#: ../daemon/gdm-server.c:460
 #, c-format
 msgid "Couldn't set userid to %d"
 msgstr "userid:tä ei voitu asettaa arvoon %d"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:483
+#: ../daemon/gdm-server.c:538
 #, c-format
 msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
 msgstr "%s: Näytön %s lokitiedostoa ei voi avata."
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:494 ../daemon/gdm-server.c:500
-#: ../daemon/gdm-server.c:506
+#: ../daemon/gdm-server.c:559 ../daemon/gdm-server.c:565
+#: ../daemon/gdm-server.c:571
 #, c-format
 msgid "%s: Error setting %s to %s"
 msgstr "%s: Virhe asetettaessa %s arvoon %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:526
+#: ../daemon/gdm-server.c:591
 #, c-format
 msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
 msgstr "%s: Palvelimen prioriteettia ei voitu asettaa arvoon %d: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:682
+#: ../daemon/gdm-server.c:743
 #, c-format
 msgid "%s: Empty server command for display %s"
 msgstr "%s: Tyhjä palvelinkomento näytölle %s"
@@ -120,69 +169,56 @@ msgstr "Näyttölaite"
 msgid "The display device"
 msgstr "Näyttölaite"
 
-#: ../daemon/gdm-session.c:1161
+#: ../daemon/gdm-session.c:1181
 msgid "Could not create authentication helper process"
 msgstr "Tunnistautumisen avustusprosessin luominen ei onnistunut"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:835
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:849
 msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
 msgstr "Tunnuksellesi annettiin aikaraja, joka on nyt ohitettu."
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:842
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:856
 msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
 msgstr "Valitettavasti se ei toiminut. Yritä uudelleen."
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1074
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1210
 msgid "Username:"
 msgstr "Käyttäjätunnus:"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1261
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1344
 msgid "Your password has expired, please change it now."
 msgstr "Salasanasi on vanhentunut, vaihda se nyt."
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1500 ../daemon/gdm-session-worker.c:1517
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583 ../daemon/gdm-session-worker.c:1600
 #, c-format
 msgid "no user account available"
 msgstr "käyttäjätiliä ei ole käytettävissä"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1544
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1627
 msgid "Unable to change to user"
 msgstr "Käyttäjää ei voitu vaihtaa"
 
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1531
-msgid ""
-"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
-"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
-"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
-"when the problem is corrected."
-msgstr ""
-"X-palvelimen (graafisen ympäristön) käynnistys ei onnistunut sisäisen "
-"virheen takia. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään tai tutki "
-"järjestelmälokia. Tämä näyttö poistetaan toistaiseksi käytöstä. Käynnistä "
-"GDM uudelleen, kun ongelma on korjattu."
+#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:377
+#| msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
+msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
+msgstr "Gnomen kirjautumisikkunan Wayland-istunnon käynnistäjä"
 
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1572
-#, c-format
-msgid "Can only be called before user is logged in"
-msgstr "On kutsuttavissa ainoastaan ennen käyttäjän sisäänkirjautumista"
-
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1582
-#, c-format
-msgid "Caller not GDM"
-msgstr "Kutsuja ei ole GDM"
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:609
+msgid "Could not create socket!"
+msgstr "Pistokkeen luonti epäonnistui!"
 
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1635
-msgid "User not logged in"
-msgstr "Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään"
+#: ../daemon/gdm-x-session.c:677
+msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
+msgstr "Suorita ohjelma /etc/gdm/Xsession-wrapperiskriptin kautta"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-chooser-slave.c:368
-#, c-format
-msgid "Currently, only one client can be connected at once"
-msgstr "Tällä hetkellä vain yksi asiakas voi olla yhdistettynä"
+#: ../daemon/gdm-x-session.c:678
+msgid "Listen on TCP socket"
+msgstr "Kuuntele TCP-sockettia"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:604
-msgid "Could not create socket!"
-msgstr "Pistokkeen luonti epäonnistui!"
+#: ../daemon/gdm-x-session.c:689
+#| msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
+msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
+msgstr "Gnomen kirjautumisikkunan X-istunnon käynnistäjä"
 
 #: ../daemon/main.c:125 ../daemon/main.c:138
 #, c-format
@@ -217,54 +253,40 @@ msgstr "GDM-ryhmää ”%s” ei löydy. Keskeytetään!"
 msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
 msgstr "GDM-ryhmä ei voi olla ”root”. Keskeytetään!"
 
-#: ../daemon/main.c:327
+#: ../daemon/main.c:324
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Tee kaikista varoituksista kriittisiä"
 
-#: ../daemon/main.c:328
+#: ../daemon/main.c:325
 msgid "Exit after a time (for debugging)"
 msgstr "Lopeta tietyn ajan kuluttua (vianetsintää varten)"
 
-#: ../daemon/main.c:329
+#: ../daemon/main.c:326
 msgid "Print GDM version"
 msgstr "Tulosta GDM-versio"
 
-#: ../daemon/main.c:340
+#: ../daemon/main.c:339
 msgid "GNOME Display Manager"
 msgstr "Gnomen kirjautumisikkuna"
 
 #. make sure the pid file doesn't get wiped
-#: ../daemon/main.c:388
+#: ../daemon/main.c:387
 msgid "Only the root user can run GDM"
 msgstr "Vain pääkäyttäjä voi suorittaa GDM:n"
 
 #. Translators: worker is a helper process that does the work
 #. of starting up a session
-#: ../daemon/session-worker-main.c:101
+#: ../daemon/session-worker-main.c:95
 msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
 msgstr "Gnomen kirjautumisikkunan istunnonhallinta"
 
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:125 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:124
-msgid "Display ID"
-msgstr "Näytön tunniste"
-
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:125 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:124
-msgid "ID"
-msgstr "Tunniste"
-
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:133 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:132
-msgid "GNOME Display Manager Slave"
-msgstr "Gnome-työpöydänhallinta"
-
-#: ../data/applications/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
-msgid "Login Window"
-msgstr "Kirjautumisikkuna"
-
 #: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:1
+#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:1
 msgid "GNOME Shell"
 msgstr "Gnome Shell"
 
 #: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:2
+#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:2
 msgid "Window management and compositing"
 msgstr "Ikkunoiden hallinta ja latominen"
 
@@ -379,46 +401,6 @@ msgstr ""
 "Käyttäjän sallittujen tunnistautumisyritysten lukumäärä, ennen kuin palataan "
 "käyttäjävalintaan."
 
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:72
-msgid "Unable to create transient display: "
-msgstr "Tilapäisnäytön käynnistys epäonnistui:"
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:183
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:395
-msgid "Unable to activate session: "
-msgstr "Istunnon aktivointi epäonnistui: "
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:344
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:514 ../utils/gdmflexiserver.c:447
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:600
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current session."
-msgstr "Tämänhetkistä istuntoa ei voitu tunnistaa."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:351 ../utils/gdmflexiserver.c:454
-#, c-format
-msgid "User unable to switch sessions."
-msgstr "Käyttäjä ei voi vaihtaa istuntoja."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:523 ../utils/gdmflexiserver.c:609
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current seat."
-msgstr "Tämänhetkistä istuinta ei voitu tunnistaa."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:533 ../utils/gdmflexiserver.c:619
-#, c-format
-msgid ""
-"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
-"screen or start up a new login screen."
-msgstr ""
-"Järjestelmä ei kykene päättämään, pitäisikö vaihtaa olemassa olevaan "
-"kirjautumisruutuun vai käynnistää uusi."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:541 ../utils/gdmflexiserver.c:627
-#, c-format
-msgid "The system is unable to start up a new login screen."
-msgstr "Järjestelmä ei kykene käynnistämään uutta kirjautumisruutua."
-
 #: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
 msgid "Select System"
 msgstr "Valitse järjestelmä"
@@ -439,36 +421,40 @@ msgstr "XDMCP: Väärä XDMCP-versio!"
 msgid "XDMCP: Unable to parse address"
 msgstr "XDMCP: Osoitteen jäsennys epäonnistui"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:65
+#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:72
+msgid "Unable to create transient display: "
+msgstr "Tilapäisnäytön käynnistys epäonnistui:"
+
+#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:183 ../libgdm/gdm-user-switching.c:395
+msgid "Unable to activate session: "
+msgstr "Istunnon aktivointi epäonnistui: "
+
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
 msgid "Only the VERSION command is supported"
 msgstr "Vain VERSION-komento on tuettu"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:65
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
 msgid "COMMAND"
 msgstr "KOMENTO"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:66 ../utils/gdmflexiserver.c:67
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:69 ../utils/gdmflexiserver.c:70
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:46 ../utils/gdmflexiserver.c:47
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:49 ../utils/gdmflexiserver.c:50
 msgid "Ignored — retained for compatibility"
 msgstr "Ei huomioida – jätetty tähän yhteensopivuuden vuoksi"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:68 ../utils/gdm-screenshot.c:43
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:48 ../utils/gdm-screenshot.c:43
 msgid "Debugging output"
 msgstr "Vianetsintätuloste"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:72
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:52
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Tämän ohjelman versio"
 
 #. Option parsing
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:693
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
 msgid "- New GDM login"
 msgstr "- uusi GDM-sisäänkirjautuminen"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:749
-msgid "Unable to start new display"
-msgstr "Uuden näytön käynnistys epäonnistui"
-
 #: ../utils/gdm-screenshot.c:212
 msgid "Screenshot taken"
 msgstr "Kuvakaappaus otettu"
@@ -478,6 +464,33 @@ msgstr "Kuvakaappaus otettu"
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Kaappaa kuva näytöstä"
 
+#~ msgid "No session available yet"
+#~ msgstr "Istuntoa ei ole vielä käytettävissä"
+
+#~ msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
+#~ msgstr "%s: yhteydenotto isänäyttöön ”%s” ei onnistunut"
+
+#~ msgid "User not logged in"
+#~ msgstr "Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään"
+
+#~ msgid "Currently, only one client can be connected at once"
+#~ msgstr "Tällä hetkellä vain yksi asiakas voi olla yhdistettynä"
+
+#~ msgid "Display ID"
+#~ msgstr "Näytön tunniste"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "Tunniste"
+
+#~ msgid "GNOME Display Manager Slave"
+#~ msgstr "Gnome-työpöydänhallinta"
+
+#~ msgid "Login Window"
+#~ msgstr "Kirjautumisikkuna"
+
+#~ msgid "Unable to start new display"
+#~ msgstr "Uuden näytön käynnistys epäonnistui"
+
 #~ msgid "Unable to look up UID of user %s"
 #~ msgstr "Käyttäjän %s UID-tunnisteen etsiminen epäonnistui"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]