[regexxer] Updated Swedish translationcommit e104925b3da82a5111f85287c217d49a9c8a5dab
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Mar 10 12:49:06 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  545 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 255 insertions(+), 290 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 9f57f78..586022c 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,156 +1,167 @@
 # Swedish messages for regexxer.
-# Copyright (C) 2004-2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2004-2015 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2004.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2009, 2011.
-#
-# $Id: sv.po,v 1.5 2006/03/01 09:27:16 dnylande Exp $
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: regexxer\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n";
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 22:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-06 22:47+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n";
+"POT-Creation-Date: 2015-03-01 11:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-08 12:34+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
-#: ../src/mainwindow.cc:1010
+msgid "regexxer Search Tool"
+msgstr "regexxer sökverktyg"
+
+#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1183
 msgid "Search and replace using regular expressions"
 msgstr "Sök och ersätt med hjälp av reguljära uttryck"
 
-#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
-msgid "regexxer Search Tool"
-msgstr "Sökverktyget regexxer"
-
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Auto indentation"
-msgstr "Automatisk indragning"
+msgid "File Patterns"
+msgstr "Filmönster"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Current-match color"
-msgstr "Färg för aktuell träff"
+msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
+msgstr "Lista över fördefinierade mönster tillgängliga i \"Mönster\"-posten."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Draw spaces"
-msgstr "Rita ut mellanslag"
+msgid "Regex Patterns"
+msgstr "Reguljära uttrycksmönster"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Fallback encoding"
-msgstr "Teckenkodning att falla tillbaka på"
+msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
+msgstr "Lista över senaste mönster använda för \"Regex\"-posten."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
-msgid "File Patterns"
-msgstr "Filmönster"
+msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
+msgstr "Lista över senaste mönster använda för \"Ersättning\"-posten."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Highlight the current line"
-msgstr "Färgmarkera aktuell rad"
+msgid "Text view font"
+msgstr "Typsnitt för textvy"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:7
-msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
-msgstr "Lista över senaste mönster använda för \"Regex\"-posten."
+msgid "The font used in the file editor."
+msgstr "Typsnittet som används i filredigeraren."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:8
-msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
-msgstr "Lista över senaste mönster använda för \"Ersättning\"-posten."
+msgid "Match color"
+msgstr "Matchningsfärg"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:9
-msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
-msgstr "Lista över fördefinierade mönster tillgängliga i \"Mönster\"-posten."
+msgid ""
+"The background color used to highlight matches of the search expression."
+msgstr ""
+"Bakgrundsfärgen som används för att framhäva träffar från sökuttrycket."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Match color"
-msgstr "Matchningsfärg"
+msgid "Current-match color"
+msgstr "Färg för aktuell träff"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either UTF-8 or the codeset 
specified by the current locale. Try \"iconv --list\" for a complete list of possible values."
-msgstr "Namn på teckenkodning att använda om en fil inte är läsbar i varken UTF-8 eller teckenuppsättningen 
som angivits av aktuell lokal. Prova med \"iconv --list\" för en komplett lista av möjliga värden."
+msgid ""
+"The background color used to highlight the currently selected match of the "
+"search expression."
+msgstr ""
+"Bakgrundsfärgen som används för att framhäva aktuellt markerad träff från "
+"sökuttrycket."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Regex Patterns"
-msgstr "Reguljära uttrycksmönster"
+msgid "Fallback encoding"
+msgstr "Teckenkodning att falla tillbaka på"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Show line numbers"
-msgstr "Visa radnummer"
+msgid ""
+"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
+"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
+"for a complete list of possible values."
+msgstr ""
+"Namn på teckenkodning att använda om en fil inte är läsbar i varken UTF-8 "
+"eller teckenuppsättningen som angivits av aktuell lokal. Prova med \"iconv --"
+"list\" för en komplett lista av möjliga värden."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Text view font"
-msgstr "Typsnitt för textvy"
+msgid "window width"
+msgstr "fönsterbredd"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:15
-msgid "The X coordinate of the window."
-msgstr "X-koordinaten för fönstret."
+msgid "The width of the window."
+msgstr "Bredden för fönstret."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The Y coordinate of the window."
-msgstr "Y-koordinaten för fönstret."
+msgid "window height"
+msgstr "fönsterhöjd"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:17
-msgid "The background color used to highlight matches of the search expression."
-msgstr "Bakgrundsfärgen som används för att framhäva träffar från sökuttrycket."
+msgid "The height of the window."
+msgstr "Höjden för fönstret."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:18
-msgid "The background color used to highlight the currently selected match of the search expression."
-msgstr "Bakgrundsfärgen som används för att framhäva aktuellt markerad träff från sökuttrycket."
+msgid "window x position"
+msgstr "fönstrets x-position"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:19
-msgid "The font used in the file editor."
-msgstr "Typsnittet som används i filredigeraren."
+msgid "The X coordinate of the window."
+msgstr "X-koordinaten för fönstret."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:20
-msgid "The height of the window."
-msgstr "Höjden för fönstret."
+msgid "window y position"
+msgstr "fönstrets y-position"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:21
-msgid "The width of the window."
-msgstr "Bredden för fönstret."
+msgid "The Y coordinate of the window."
+msgstr "Y-koordinaten för fönstret."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Whether the window is maximized."
-msgstr "Huruvida fönstret är maximerat."
+msgid "window maximization"
+msgstr "fönstermaximering"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Whether to enable auto indentation the text view."
-msgstr "Huruvida automatisk indragning ska aktiveras i textvyn."
+msgid "Whether the window is maximized."
+msgstr "Huruvida fönstret är maximerat."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
-msgstr "Huruvida aktuell rad ska färgmarkeras i textvyn."
+msgid "Show line numbers"
+msgstr "Visa radnummer"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Whether to show the line numbers of the text view."
 msgstr "Huruvida radnummer ska visas i textvyn."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Which type of space to draw in the text view."
-msgstr "Vilken typ av mellanslag som ska ritas ut i textvyn."
+msgid "Highlight the current line"
+msgstr "Färgmarkera aktuell rad"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:27
-msgid "window height"
-msgstr "fönsterhöjd"
+msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
+msgstr "Huruvida aktuell rad ska färgmarkeras i textvyn."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
-msgid "window maximization"
-msgstr "fönstermaximering"
+msgid "Auto indentation"
+msgstr "Automatisk indragning"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
-msgid "window width"
-msgstr "fönsterbredd"
+msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
+msgstr "Huruvida automatisk indragning ska aktiveras i textvyn."
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:30
-msgid "window x position"
-msgstr "fönstrets x-position"
+msgid "Draw spaces"
+msgstr "Rita ut mellanslag"
 
 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:31
-msgid "window y position"
-msgstr "fönstrets y-position"
+msgid "Which type of space to draw in the text view."
+msgstr "Vilken typ av mellanslag som ska ritas ut i textvyn."
 
 #: ../src/filebuffer.cc:198
 msgid "Can’t read file:"
@@ -174,7 +185,7 @@ msgstr "Misslyckades med att spara filen \"%1\": %2"
 msgid "“%1” seems to be a binary file."
 msgstr "\"%1\" verkar vara en binärfil."
 
-#: ../src/main.cc:78
+#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
 msgid "Save _all"
 msgstr "Spara _alla"
 
@@ -190,8 +201,7 @@ msgstr "MÖNSTER"
 msgid "Do not recurse into subdirectories"
 msgstr "Gå inte rekursivt in i underkataloger"
 
-#: ../src/main.cc:139
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
+#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7
 msgid "Also find hidden files"
 msgstr "Hitta även dolda filer"
 
@@ -207,8 +217,7 @@ msgstr "REGUTR"
 msgid "Find only the first match in a line"
 msgstr "Hitta endast första träffen på en rad"
 
-#: ../src/main.cc:145
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
+#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13
 msgid "Do case insensitive matching"
 msgstr "Utför skiftlägesokänslig matchning"
 
@@ -232,7 +241,7 @@ msgstr "Starta inte sökningen automatiskt"
 msgid "[FOLDER]"
 msgstr "[MAPP]"
 
-#: ../src/mainwindow.cc:560
+#: ../src/mainwindow.cc:713
 msgid ""
 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 "Quit anyway?"
@@ -240,7 +249,7 @@ msgstr ""
 "Vissa filer har inte sparats ännu.\n"
 "Avsluta ändå?"
 
-#: ../src/mainwindow.cc:574
+#: ../src/mainwindow.cc:727
 msgid ""
 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -248,24 +257,25 @@ msgstr ""
 "Vissa filer har inte sparats ännu.\n"
 "Fortsätta ändå?"
 
-#: ../src/mainwindow.cc:604
+#: ../src/mainwindow.cc:757
 msgid "The file search pattern is invalid."
 msgstr "Filsökmönstret är ogiltigt."
 
-#: ../src/mainwindow.cc:610
+#: ../src/mainwindow.cc:763
 msgid "The following errors occurred during search:"
 msgstr "Följande fel inträffade under sökningen:"
 
 # Sparandet?
-#: ../src/mainwindow.cc:864
+#: ../src/mainwindow.cc:1032
 msgid "The following errors occurred during save:"
 msgstr "Följande fel inträffade under sparning:"
 
-#: ../src/mainwindow.cc:1015
+#: ../src/mainwindow.cc:1189
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Christian Rose\n"
+"Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
@@ -291,304 +301,259 @@ msgstr "Träff:"
 msgid "Cancels the running search"
 msgstr "Avbryter den körande sökningen"
 
+#: ../ui/app-menu.xml.h:1
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Inställningar"
+
+#: ../ui/app-menu.xml.h:2
+msgid "_About"
+msgstr "_Om"
+
+#: ../ui/app-menu.xml.h:3
+msgid "_Quit"
+msgstr "A_vsluta"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
+msgid "_Save"
+msgstr "_Spara"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:3
+msgid "_Undo"
+msgstr "Å_ngra"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:4
+msgid "Cu_t"
+msgstr "Klipp _ut"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:5
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Kopiera"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:6
+msgid "_Paste"
+msgstr "Klistra _in"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:7
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Ta bort"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:8
+msgid "Previous file"
+msgstr "Föregående fil"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:9
+msgid "Back"
+msgstr "Bakåt"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:10 ../ui/mainwindow.ui.h:29
+msgid "Forward"
+msgstr "Framåt"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:11
+msgid "Next file"
+msgstr "Nästa fil"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:12
+msgid "Replace current"
+msgstr "Ersätt aktuell"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:13
+msgid "Replace in this file"
+msgstr "Ersätt i denna fil"
+
+#: ../ui/gear-menu.xml.h:14
+msgid "Replace in all files"
+msgstr "Ersätt i alla filer"
+
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:1
-msgid "A regular expression in Perl syntax"
-msgstr "Ett reguljärt uttryck i Perl-syntax"
+msgid "Save all"
+msgstr "Spara alla"
+
+#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
+msgid "Fol_der:"
+msgstr "Ma_pp:"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:3
-msgid "Backward"
-msgstr "Baklänges"
+msgid "Pattern:"
+msgstr "Mönster:"
+
+#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
+msgid "recursive"
+msgstr "rekursiv"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:5
-msgid "File backward"
-msgstr "Fil _baklänges"
+msgid "Recurse into subdirectories"
+msgstr "Gå rekursivt in i underkataloger"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:6
-msgid "File forward"
-msgstr "Fil framåt"
+msgid "hidden"
+msgstr "dold"
 
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:7
+#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
 msgid "Find all files that match the filename pattern"
 msgstr "Hitta alla filer som matchar filnamnsmönstret"
 
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
-msgid "Find all matches of the regular expression"
-msgstr "Hitta alla som matchar det reguljära uttrycket"
-
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:9
-msgid "Find all possible matches in a line"
-msgstr "Hitta alla möjliga träffar på en rad"
-
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
 msgid "Find fi_les"
 msgstr "Sök fi_ler"
 
+#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
+msgid "Search:"
+msgstr "Sök:"
+
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:11
-msgid "Fol_der:"
-msgstr "Ma_pp:"
+msgid "Replace:"
+msgstr "Ersätt:"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:12
-msgid "Forward"
-msgstr "Framåt"
-
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
-msgid "Go to next match"
-msgstr "Gå till nästa träff"
+msgid "Find all possible matches in a line"
+msgstr "Hitta alla möjliga träffar på en rad"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:14
-msgid "Go to previous match"
-msgstr "Gå till föregående träff"
+msgid "Find all matches of the regular expression"
+msgstr "Hitta alla som matchar det reguljära uttrycket"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:15
-msgid "Go to the next matching file"
-msgstr "Gå till nästa matchande fil"
+msgid "A regular expression in Perl syntax"
+msgstr "Ett reguljärt uttryck i Perl-syntax"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:16
-msgid "Go to the previous matching file"
-msgstr "Gå till föregående matchande fil"
+msgid ""
+"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
+"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
+"\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
+msgstr ""
+"Den nya strängen att ersätta. Precis som i Perl kan du referera till delar "
+"av träffen med $1, $2, etc. eller även $+, $&amp;, $` och $'. Operanderna "
+"\\l, \\u, \\L, \\U och \\E stöds också."
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:17
-msgid "Pattern:"
-msgstr "Mönster:"
+msgid "Preview of the substitution"
+msgstr "Förhandsvisning av ersättningen"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:18
 msgid "Preview"
 msgstr "Förhandsvisning"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:19
-msgid "Preview of the substitution"
-msgstr "Förhandsvisning av ersättningen"
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Ersätt"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:20
-msgid "Recurse into subdirectories"
-msgstr "Gå rekursivt in i underkataloger"
+msgid "Replace current match"
+msgstr "Ersätt aktuell träff"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:21
-msgid "Replace all matches in all files"
-msgstr "Ersätt alla träffar i alla filer"
+msgid "_This file"
+msgstr "_Denna fil"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:22
 msgid "Replace all matches in the current file"
 msgstr "Ersätt alla träffar i den aktuella filen"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:23
-msgid "Replace current match"
-msgstr "Ersätt aktuell träff"
+msgid "_All files"
+msgstr "_Alla filer"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:24
-msgid "Replace:"
-msgstr "Ersätt:"
+msgid "Replace all matches in all files"
+msgstr "Ersätt alla träffar i alla filer"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:25
-msgid "Search:"
-msgstr "Sök:"
+msgid "File backward"
+msgstr "Fil _baklänges"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:26
-msgid "The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the match using $1, $2, etc. or 
even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, \\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
-msgstr "Den nya strängen att ersätta. Precis som i Perl kan du referera till delar av träffen med $1, $2, 
etc. eller även $+, $&amp;, $` och $'. Operanderna \\l, \\u, \\L, \\U och \\E stöds också."
+msgid "Go to the previous matching file"
+msgstr "Gå till föregående matchande fil"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:27
-msgid "_All files"
-msgstr "_Alla filer"
+msgid "Backward"
+msgstr "Baklänges"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:28
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redigera"
-
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
-msgid "_File"
-msgstr "_Arkiv"
+msgid "Go to previous match"
+msgstr "Gå till föregående träff"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:30
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjälp"
+msgid "Go to next match"
+msgstr "Gå till nästa träff"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:31
-msgid "_Match"
-msgstr "_Träff"
+msgid "File forward"
+msgstr "Fil framåt"
 
 #: ../ui/mainwindow.ui.h:32
-msgid "_Replace"
-msgstr "_Ersätt"
-
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
-msgid "_This file"
-msgstr "_Denna fil"
-
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
-msgid "hidden"
-msgstr "dold"
-
-#: ../ui/mainwindow.ui.h:35
-msgid "recursive"
-msgstr "rekursiv"
+msgid "Go to the next matching file"
+msgstr "Gå till nästa matchande fil"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:1
-msgid "1."
-msgstr "1."
+msgid "Icons only"
+msgstr "Endast ikoner"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:2
-msgid "2."
-msgstr "2."
+msgid "Text only"
+msgstr "Endast text"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:3
-msgid "3."
-msgstr "3."
+msgid "Icons and text"
+msgstr "Ikoner och text"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:4
 msgid "Both horizontal"
 msgstr "Båda horisontellt"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:5
-msgid "C_urrent match color:"
-msgstr "Aktuell _matchande färg:"
+msgid "Preferences"
+msgstr "Inställningar"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:6
-msgid "Fallback _encoding:"
-msgstr "Teckenkodning att falla tillbaka på:"
+msgid "_Text view font:"
+msgstr "_Typsnitt för textvyn:"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:7
-msgid "Icons and text"
-msgstr "Ikoner och text"
+msgid "_Match color:"
+msgstr "Mat_chningsfärg:"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:8
-msgid "Icons only"
-msgstr "Endast ikoner"
+msgid "C_urrent match color:"
+msgstr "Aktuell _matchande färg:"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:9
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
+msgid "_Look’n’feel"
+msgstr "_Utseende och känsla"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:10
-msgid "Text only"
-msgstr "Endast text"
+msgid ""
+"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
+msgstr ""
+"regexxer försöker att läsa en fil i följande teckenkodningar före den ger "
+"upp:"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:11
-msgid "The encoding specified by the current locale"
-msgstr "Teckenkodningen som angivits av aktuell lokal"
+msgid "3."
+msgstr "3."
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:12
-msgid "UTF-8"
-msgstr "UTF-8"
+msgid "2."
+msgstr "2."
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:13
-msgid "_File access"
-msgstr "_Filåtkomst"
+msgid "1."
+msgstr "1."
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:14
-msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
-msgstr "_Utseende och känsla"
+msgid "UTF-8"
+msgstr "UTF-8"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:15
-msgid "_Match color:"
-msgstr "Mat_chningsfärg:"
+msgid "Fallback _encoding:"
+msgstr "Teckenkodning att falla tillbaka på:"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:16
-msgid "_Text view font:"
-msgstr "_Typsnitt för textvyn:"
+msgid "The encoding specified by the current locale"
+msgstr "Teckenkodningen som angivits av aktuell lokal"
 
 #: ../ui/prefdialog.ui.h:17
-msgid "regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
-msgstr "regexxer försöker att läsa en fil i följande teckenkodningar före den ger upp:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
-#~ msgstr ""
-#~ "Använd specialsekvens \\C för att matcha en enstaka byte stöds inte."
-#~ msgid ""
-#~ "Error in regular expression at “%1” (index %2):\n"
-#~ "%3"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel i reguljärt utrryck vid \"%1\" (index %2):\n"
-#~ "%3"
-
-# SUN NEW TRANSLATION
-#~ msgid ""
-#~ "Error in regular expression:\n"
-#~ "%1"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel i reguljärt uttryck:\n"
-#~ "%1"
-#~ msgid ""
-#~ "Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
-#~ "engine."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nådde gräns för rekursion och bakspårning för reguljära uttrycksmotorn."
-#~ msgid "Replace _current"
-#~ msgstr "Ersätt _aktuell"
-#~ msgid "Replace in _all files"
-#~ msgstr "Ersätt i _alla filer"
-#~ msgid "Replace in _this file"
-#~ msgstr "Ersätt i _denna fil"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save all"
-#~ msgstr "Spara _alla"
-#~ msgid "_Next file"
-#~ msgstr "_Nästa fil"
-#~ msgid "_Previous file"
-#~ msgstr "_Föregående fil"
-#~ msgid "List of last pattern used for the file's regex entry."
-#~ msgstr "Lista över senaste mönster använda för filens regex-post."
-#~ msgid ""
-#~ "The style of the application’s toolbar. Possible values are “icons”, "
-#~ "“text”, “both”, and “both-horiz”."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stilen för programmets verktygsrad. Möjliga värden är “icons”, “text”, "
-#~ "“both”, och “both-horiz”."
-#~ msgid "Toolbar style"
-#~ msgstr "Stil på verktygsrad"
-#~ msgid ""
-#~ "A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
-#~ "style brace expressions {a,b} are supported."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett filnamnsmönster som används av skalet. Teckenklasser [ab] och csh-"
-#~ "liknande klammerparentesuttryck {a,b} stöds."
-#~ msgid ""
-#~ "Icons only\n"
-#~ "Text only\n"
-#~ "Icons and text\n"
-#~ "Both horizontal"
-#~ msgstr ""
-#~ "Endast ikoner\n"
-#~ "Endast text\n"
-#~ "Ikoner och text\n"
-#~ "Båda horisontellt"
-#~ msgid "Tool_bar style:"
-#~ msgstr "Verktygsradsstil:"
-#~ msgid "_Look’n’feel"
-#~ msgstr "_Utseende och känsla"
-#~ msgid "_About"
-#~ msgstr "_Om"
-#~ msgid "[OPTION]... [FOLDER]"
-#~ msgstr "[FLAGGA]... [MAPP]"
-#~ msgid "Try “regexxer --help” for more information."
-#~ msgstr "Försök med “regexxer --help” för mer information."
-#~ msgid ""
-#~ "The folder name “%1” contains characters not representable in the "
-#~ "encoding of the local file system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mappnamnet “%1” innehåller tecken som inte finns representerade i "
-#~ "teckenkodningen för det lokala filsystemet."
-#~ msgid "Select a folder"
-#~ msgstr "Välj en mapp"
-#~ msgid "About regexxer"
-#~ msgstr "Om regexxer"
-#~ msgid "The application icon of regexxer"
-#~ msgstr "Programikonen för regexxer"
-#~ msgid "regexxer icon"
-#~ msgstr "regexxer-ikon"
-#~ msgid "translated by"
-#~ msgstr "Översatt av"
-#~ msgid "written by"
-#~ msgstr "skrivet av"
-#~ msgid "The directory to be searched"
-#~ msgstr "Katalogen som ska sökas i"
-#~ msgid "Override text direction"
-#~ msgstr "Åsidosätt textriktning"
-#~ msgid "*"
-#~ msgstr "*"
-#~ msgid "_Ignore the text direction of the locale"
-#~ msgstr "_Ignorera lokalens textriktning"
-#~ msgid "Debian package by"
-#~ msgstr "Debian-paket av"
-
+msgid "_File access"
+msgstr "_Filåtkomst"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]