[gparted] Updated Slovak translationcommit f3d5b819b2cd832870db739406e79df0da8a4c26
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:  Tue Mar 10 09:56:12 2015 +0000

  Updated Slovak translation

 po/sk.po | 428 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 223 insertions(+), 205 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 9261cfb..4c4ae7f 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gparted\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gparted&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 17:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-22 09:07+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-09 17:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-10 10:55+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -41,8 +41,8 @@ msgstr ""
 "lvm2 pv, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, ufs, and xfs."
 
 #. ==== GUI =========================
-#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Dialog_Progress.cc:359 ../src/Win_GParted.cc:77 
../src/Win_GParted.cc:1311
-#: ../src/Win_GParted.cc:1502
+#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Dialog_Progress.cc:359 ../src/Win_GParted.cc:77 
../src/Win_GParted.cc:1316
+#: ../src/Win_GParted.cc:1507
 msgid "GParted"
 msgstr "GParted"
 
@@ -278,12 +278,12 @@ msgstr "Nepripojený"
 
 #. Volume Group
 #. Single copy of each string for translation purposes
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:379 ../src/Win_GParted.cc:2802
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:379 ../src/Win_GParted.cc:2824
 msgid "Volume Group:"
 msgstr "Skupina zväzkov:"
 
 #. Members
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:390 ../src/Win_GParted.cc:2803
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:390 ../src/Win_GParted.cc:2825
 msgid "Members:"
 msgstr "Pozostáva z:"
 
@@ -797,74 +797,74 @@ msgstr "Hľadajú sa oddiely %1"
 #. * means that the partition table for this
 #. * disk device is unknown or not recognized.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:344
+#: ../src/GParted_Core.cc:392
 msgid "unrecognized"
 msgstr "nerozpoznaná"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  A partition cannot have a length of -1 sectors
-#: ../src/GParted_Core.cc:663
+#: ../src/GParted_Core.cc:712
 msgid "A partition cannot have a length of %1 sectors"
 msgstr "Oddiel nemôže mať dĺžku %1 sektorov"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=631684
 #. TO TRANSLATORS: looks like  A partition with used sectors (2048) greater than its length (1536) is not 
valid
-#: ../src/GParted_Core.cc:677
+#: ../src/GParted_Core.cc:726
 msgid "A partition with used sectors (%1) greater than its length (%2) is not valid"
 msgstr "Oddiel s použitými sektormi (%1) väčšími ako je jeho dĺžka (%2) nie je platný"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:750
+#: ../src/GParted_Core.cc:796
 msgid "libparted messages"
 msgstr "správy knižnice libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1271
+#: ../src/GParted_Core.cc:1462
 msgid "Linux Unified Key Setup encryption is not yet supported."
 msgstr "Šifrovanie Linux Unified Key Setup nie je ešte podporované."
 
 #. no file system found....
-#: ../src/GParted_Core.cc:1455
+#: ../src/GParted_Core.cc:1564
 msgid "Unable to detect file system! Possible reasons are:"
 msgstr "Nepodarilo sa zistiť súborový systém! Možné dôvody sú:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1457
+#: ../src/GParted_Core.cc:1566
 msgid "The file system is damaged"
 msgstr "Súborový systém je poškodený"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1459
+#: ../src/GParted_Core.cc:1568
 msgid "The file system is unknown to GParted"
 msgstr "Súborový systém je pre GParted neznámy"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1461
+#: ../src/GParted_Core.cc:1570
 msgid "There is no file system available (unformatted)"
 msgstr "Nie je dostupný žiadny súborový systém (nenaformátované)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like The device entry /dev/sda5 is missing
-#: ../src/GParted_Core.cc:1464
+#: ../src/GParted_Core.cc:1573
 msgid "The device entry %1 is missing"
 msgstr "Položka zariadenia %1 chýba"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1615
+#: ../src/GParted_Core.cc:1724
 msgid "Unable to find mount point"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť prípojný bod"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1744
+#: ../src/GParted_Core.cc:1854
 msgid "Unable to read the contents of this file system!"
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať obsah tohto súborového systému!"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1746
+#: ../src/GParted_Core.cc:1856
 msgid "Because of this some operations may be unavailable."
 msgstr "Kvôli tomu môžu byť nedostupné niektoré operácie."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1750
+#: ../src/GParted_Core.cc:1860
 msgid "The cause might be a missing software package."
 msgstr "Príčinou môže byť chýbajúci softvérový balík."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like The following list of software packages is required for NTFS file system 
support: ntfsprogs.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1753
+#: ../src/GParted_Core.cc:1863
 msgid "The following list of software packages is required for %1 file system support: %2."
 msgstr "Pre podporu súborového systému %1 sú vyžadované balíky z nasledujúceho zoznamu: %2."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.28GiB of unallocated space within the partition.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1763
+#: ../src/GParted_Core.cc:1873
 msgid "%1 of unallocated space within the partition."
 msgstr "%1 nevyhradeného miesta v oddieli."
 
@@ -873,69 +873,83 @@ msgstr "%1 nevyhradeného miesta v oddieli."
 #. * means that the user can perform a check of the partition which will
 #. * also grow the file system to fill the partition.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1774
+#: ../src/GParted_Core.cc:1884
 msgid "To grow the file system to fill the partition, select the partition and choose the menu item:"
 msgstr "Na zväčšenie systému súborov a vyplnenie oddielu, vyberte oddiel a zvoľte z ponuky položku:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1776
+#: ../src/GParted_Core.cc:1886
 msgid "Partition --> Check."
 msgstr "Oddiel --> Skontrolovať."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1874
+#: ../src/GParted_Core.cc:1984
 msgid "create empty partition"
 msgstr "vytvoriť prázdny oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1944 ../src/GParted_Core.cc:3130
-msgid "path: %1"
-msgstr "umiestnenie: %1"
+#. TO TRANSLATORS: looks like  path: /dev/sda1 (partition)
+#. * This is showing the name and the fact
+#. * that it is a partition within a device.
+#.
+#. TO TRANSLATORS: looks like  path: /dev/sda (device)
+#. *       or looks like  path: /dev/sda1 (partition)
+#. * This is showing the name and whether it
+#. * is a whole disk device or a partition
+#. * within a device.
+#.
+#: ../src/GParted_Core.cc:2058 ../src/GParted_Core.cc:3310
+msgid "path: %1 (%2)"
+msgstr "cesta: %1 (%2)"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:2059 ../src/GParted_Core.cc:3313
+msgid "partition"
+msgstr "oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1945 ../src/GParted_Core.cc:3131
+#: ../src/GParted_Core.cc:2060 ../src/GParted_Core.cc:3314
 msgid "start: %1"
 msgstr "začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1946 ../src/GParted_Core.cc:3132
+#: ../src/GParted_Core.cc:2061 ../src/GParted_Core.cc:3315
 msgid "end: %1"
 msgstr "koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1947 ../src/GParted_Core.cc:3133
+#: ../src/GParted_Core.cc:2062 ../src/GParted_Core.cc:3316
 msgid "size: %1 (%2)"
 msgstr "veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1979 ../src/linux_swap.cc:172
+#: ../src/GParted_Core.cc:2094 ../src/linux_swap.cc:172
 msgid "create new %1 file system"
 msgstr "vytvoriť nový súborový systém %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2018
+#: ../src/GParted_Core.cc:2136
 msgid "delete partition"
 msgstr "odstrániť oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2073
+#: ../src/GParted_Core.cc:2191
 msgid "delete %1 file system"
 msgstr "vymazať systém súborov %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Clear file system Label on /dev/hda3
-#: ../src/GParted_Core.cc:2090 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:58
+#: ../src/GParted_Core.cc:2208 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:58
 msgid "Clear file system label on %1"
 msgstr "Vymazať menovku súborového systému oddielu %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2093
+#: ../src/GParted_Core.cc:2211
 msgid "Set file system label to \"%1\" on %2"
 msgstr "Nastaviť menovku súborového systému „%1“ oddielu %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Clear partition name on /dev/hda3
-#: ../src/GParted_Core.cc:2122 ../src/OperationNamePartition.cc:59
+#: ../src/GParted_Core.cc:2240 ../src/OperationNamePartition.cc:59
 msgid "Clear partition name on %1"
 msgstr "Vymazať názov oddielu %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2125
+#: ../src/GParted_Core.cc:2243
 msgid "Set partition name to \"%1\" on %2"
 msgstr "Nastaviť názov „%1“ oddielu %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2150
+#: ../src/GParted_Core.cc:2268
 msgid "Set half of the UUID on %1 to a new, random value"
 msgstr "Nastaviť polovicu z UUID pre %1 na novú náhodnú hodnotu"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2155
+#: ../src/GParted_Core.cc:2273
 msgid "Set UUID on %1 to a new, random value"
 msgstr "Nastaviť UUID pre %1 na novú náhodnú hodnotu"
 
@@ -944,300 +958,304 @@ msgstr "Nastaviť UUID pre %1 na novú náhodnú hodnotu"
 #. * must be the same. If the sector sizes of the old partition and the
 #. * new partition are the same, then the length in sectors must be the same.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:2240
+#: ../src/GParted_Core.cc:2356
 msgid "moving requires old and new length to be the same"
 msgstr "presúvanie si vyžaduje, aby bola stará a nová dĺžka rovnaká"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2270
+#: ../src/GParted_Core.cc:2386
 msgid "rollback last change to the partition table"
 msgstr "vrátiť späť poslednú zmenu na tabuľke oddielov"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2312
+#: ../src/GParted_Core.cc:2428
 msgid "move file system to the left"
 msgstr "presunúť súborový systém doľava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2314
+#: ../src/GParted_Core.cc:2430
 msgid "move file system to the right"
 msgstr "presunúť súborový systém doprava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2317
+#: ../src/GParted_Core.cc:2433
 msgid "move file system"
 msgstr "presunúť súborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2319
+#: ../src/GParted_Core.cc:2435
 msgid "new and old file system have the same position. Hence skipping this operation"
 msgstr "nový a starý súborový systém majú rovnakú pozíciu. Preto sa táto operácia preskakuje"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2382
+#: ../src/GParted_Core.cc:2498
 msgid "using libparted"
 msgstr "používa sa knižnica libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2425
+#: ../src/GParted_Core.cc:2541
 msgid "resizing requires old and new start to be the same"
 msgstr "zmena veľkosti si vyžaduje, aby bol starý a nový začiatok rovnaký"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2492
+#: ../src/GParted_Core.cc:2611
 msgid "resize/move partition"
 msgstr "zmeniť veľkosť/presunúť oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2495
+#: ../src/GParted_Core.cc:2614
 msgid "move partition to the right"
 msgstr "presunúť oddiel doprava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2498
+#: ../src/GParted_Core.cc:2617
 msgid "move partition to the left"
 msgstr "presunúť oddiel doľava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2501
+#: ../src/GParted_Core.cc:2620
 msgid "grow partition from %1 to %2"
 msgstr "zväčšiť oddiel z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2504
+#: ../src/GParted_Core.cc:2623
 msgid "shrink partition from %1 to %2"
 msgstr "zmenšiť oddiel z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2507
+#: ../src/GParted_Core.cc:2626
 msgid "move partition to the right and grow it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doprava a zväčšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2510
+#: ../src/GParted_Core.cc:2629
 msgid "move partition to the right and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doprava a zmenšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2513
+#: ../src/GParted_Core.cc:2632
 msgid "move partition to the left and grow it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doľava a zväčšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2516
+#: ../src/GParted_Core.cc:2635
 msgid "move partition to the left and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doľava a zmenšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2531
+#: ../src/GParted_Core.cc:2650
 msgid "new and old partition have the same size and position. Hence skipping this operation"
 msgstr "nový a starý oddiel majú rovnakú veľkosť a pozíciu. Preto sa táto operácia preskakuje"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2541
+#: ../src/GParted_Core.cc:2660
 msgid "old start: %1"
 msgstr "starý začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2542
+#: ../src/GParted_Core.cc:2661
 msgid "old end: %1"
 msgstr "starý koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2543
+#: ../src/GParted_Core.cc:2662
 msgid "old size: %1 (%2)"
 msgstr "stará veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2608 ../src/GParted_Core.cc:3212
+#: ../src/GParted_Core.cc:2727 ../src/GParted_Core.cc:3394
 msgid "new start: %1"
 msgstr "nový začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2609 ../src/GParted_Core.cc:3213
+#: ../src/GParted_Core.cc:2728 ../src/GParted_Core.cc:3395
 msgid "new end: %1"
 msgstr "nový koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2610 ../src/GParted_Core.cc:3214
+#: ../src/GParted_Core.cc:2729 ../src/GParted_Core.cc:3396
 msgid "new size: %1 (%2)"
 msgstr "nová veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2637 ../src/GParted_Core.cc:3160
+#: ../src/GParted_Core.cc:2756 ../src/GParted_Core.cc:3342
 msgid "requested start: %1"
 msgstr "požadovaný začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2638 ../src/GParted_Core.cc:3161
+#: ../src/GParted_Core.cc:2757 ../src/GParted_Core.cc:3343
 msgid "requested end: %1"
 msgstr "požadovaný koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2639 ../src/GParted_Core.cc:3162
+#: ../src/GParted_Core.cc:2758 ../src/GParted_Core.cc:3344
 msgid "requested size: %1 (%2)"
 msgstr "požadovaná veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2664
+#: ../src/GParted_Core.cc:2783
 msgid "shrink file system"
 msgstr "zmenšiť súborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2668
+#: ../src/GParted_Core.cc:2787
 msgid "grow file system"
 msgstr "zväčšiť súborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2671
+#: ../src/GParted_Core.cc:2790
 msgid "resize file system"
 msgstr "zmeniť veľkosť súborového systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2674
+#: ../src/GParted_Core.cc:2793
 msgid "new and old file system have the same size. Hence skipping this operation"
 msgstr "nový a starý súborový systém majú rovnakú veľkosť. Preto sa táto operácia preskakuje"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2715
+#: ../src/GParted_Core.cc:2834
 msgid "grow file system to fill the partition"
 msgstr "zväčšiť súborový systém tak, aby zaplnil oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2720
+#: ../src/GParted_Core.cc:2839
 msgid "growing is not available for this file system"
 msgstr "zväčšovanie tohto súborového systému nie je dostupné"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2729
+#: ../src/GParted_Core.cc:2848
 msgid "growing the file system is currently disallowed"
 msgstr "zväčšenie systému súborov je momentálne zakázané"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2755
+#: ../src/GParted_Core.cc:2874
 msgid "the destination is smaller than the source partition"
 msgstr "cieľový oddiel je menší ako zdrojový"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2772
+#: ../src/GParted_Core.cc:2897
 msgid "copy file system of %1 to %2"
 msgstr "kopírovať súborový systém z %1 do %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2868
+#: ../src/GParted_Core.cc:2993
 msgid "using internal algorithm"
 msgstr "používa sa vnutorný algoritmus"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like copy 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2871
+#: ../src/GParted_Core.cc:2996
 msgid "copy %1"
 msgstr "kopírovať %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2874
+#: ../src/GParted_Core.cc:2999
 msgid "finding optimal block size"
 msgstr "zisťuje sa optimálna veľkosť blokov"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2915
+#: ../src/GParted_Core.cc:3040
 msgid "%1 seconds"
 msgstr "%1 sekúnd"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like optimal block size is 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2933
+#: ../src/GParted_Core.cc:3058
 msgid "optimal block size is %1"
 msgstr "optimálna veľkosť blokov je %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:2950
+#: ../src/GParted_Core.cc:3075
 msgid "%1 (%2 B) copied"
 msgstr "%1 (%2 B) skopírovaných"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2983
+#: ../src/GParted_Core.cc:3108
 msgid "roll back last transaction"
 msgstr "vrátiť späť poslednú transakciu"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  check file system on /dev/sda5 for errors and (if possible) fix them
-#: ../src/GParted_Core.cc:2997
+#: ../src/GParted_Core.cc:3122
 msgid "check file system on %1 for errors and (if possible) fix them"
 msgstr "skontrolovať súborový systém oddielu %1 na chyby a (ak je možné) opraviť ich"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3006
+#: ../src/GParted_Core.cc:3131
 msgid "checking is not available for this file system"
 msgstr "kontrolovanie tohto súborového systému nie je podporované"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3035
+#: ../src/GParted_Core.cc:3160
 msgid "set partition type on %1"
 msgstr "nastaviť typ oddielu %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3072
+#: ../src/GParted_Core.cc:3197
 msgid "new partition type: %1"
 msgstr "nový typ oddielu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3089
+#: ../src/GParted_Core.cc:3214
 msgid "new partition flag: %1"
 msgstr "nový príznak oddielu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3108
+#: ../src/GParted_Core.cc:3233
 msgid "calibrate %1"
 msgstr "kalibrovať %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3156
+#: ../src/GParted_Core.cc:3312
+msgid "device"
+msgstr "zariadenie"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3338
 msgid "calculate new size and position of %1"
 msgstr "vypočítať novú veľkosť a pozíciu %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3273
+#: ../src/GParted_Core.cc:3455
 msgid "clear old file system signatures in %1"
 msgstr "vymazať staré podpisy súborového systému na %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3426
+#: ../src/GParted_Core.cc:3624
 msgid "flush operating system cache of %1"
 msgstr "vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť operačného systému %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: update boot sector of ntfs file system on /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3458
+#: ../src/GParted_Core.cc:3656
 msgid "update boot sector of %1 file system on %2"
 msgstr "aktualizovať zavádzací sektor súborového systému %1 oddielu %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to write to boot sector in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3494
+#: ../src/GParted_Core.cc:3692
 msgid "Error trying to write to boot sector in %1"
 msgstr "Chyba pri pokuse zapísať zavádzací sektor na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to seek to position 0x1C in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3500
+#: ../src/GParted_Core.cc:3698
 msgid "Error trying to seek to position 0x1c in %1"
 msgstr "Chyba pri pokuse vyhľadať pozíciu 0x1c na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to open /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3507
+#: ../src/GParted_Core.cc:3705
 msgid "Error trying to open %1"
 msgstr "Chyba pri pokuse otvoriť %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Failed to set the number of hidden sectors to 05ab4f00 in the ntfs boot record.
-#: ../src/GParted_Core.cc:3517
+#: ../src/GParted_Core.cc:3715
 msgid "Failed to set the number of hidden sectors to %1 in the NTFS boot record."
 msgstr "Zlyhalo nastavenie počtu skrytých sektorov na %1 v zázname zavádzača NTFS."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3519
+#: ../src/GParted_Core.cc:3717
 msgid "You might try the following command to correct the problem:"
 msgstr "Na opravenie problému by ste mali skúsiť nasledujúci príkaz:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3649
+#: ../src/GParted_Core.cc:3867
 msgid "Libparted Information"
 msgstr "Informácie knižnice Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3653
+#: ../src/GParted_Core.cc:3871
 msgid "Libparted Warning"
 msgstr "Upozornenie knižnice Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3657
+#: ../src/GParted_Core.cc:3875
 msgid "Libparted Error"
 msgstr "Chyba knižnice Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3660
+#: ../src/GParted_Core.cc:3878
 msgid "Libparted Fatal"
 msgstr "Závažná chyba knižnice Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3663
+#: ../src/GParted_Core.cc:3881
 msgid "Libparted Bug"
 msgstr "Chyba knižnice Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3666
+#: ../src/GParted_Core.cc:3884
 msgid "Libparted Unsupported Feature"
 msgstr "Nepodporovaná funkcia knižnice Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3669
+#: ../src/GParted_Core.cc:3887
 msgid "Libparted unknown exception"
 msgstr "Neznáma výnimka knižnice Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3673
+#: ../src/GParted_Core.cc:3891
 msgid "Fix"
 msgstr "Opraviť"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3675
+#: ../src/GParted_Core.cc:3893
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3677
+#: ../src/GParted_Core.cc:3895
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3679
+#: ../src/GParted_Core.cc:3897
 msgid "Retry"
 msgstr "Opakovať"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3681
+#: ../src/GParted_Core.cc:3899
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3683
+#: ../src/GParted_Core.cc:3901
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3685
+#: ../src/GParted_Core.cc:3903
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovať"
 
@@ -1309,7 +1327,7 @@ msgid "Delete %1 (%2, %3) from %4"
 msgstr "Odstrániť %1 (%2, %3) z %4"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Format /dev/hda4 as linux-swap
-#: ../src/OperationFormat.cc:57
+#: ../src/OperationFormat.cc:72
 msgid "Format %1 as %2"
 msgstr "Formátovať %1 ako %2"
 
@@ -1393,7 +1411,7 @@ msgstr "Príznaky"
 #. * not contain a recognized file system, and is in
 #. * other words unallocated.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:195
+#: ../src/Utils.cc:196
 msgid "unallocated"
 msgstr "nevyhradený"
 
@@ -1403,7 +1421,7 @@ msgstr "nevyhradený"
 #. * not contain a file system known to GParted, and
 #. * is in other words unknown.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:202
+#: ../src/Utils.cc:203
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámy"
 
@@ -1412,7 +1430,7 @@ msgstr "neznámy"
 #. * means that the space within this partition will not
 #. * be formatted with a known file system by GParted.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:208
+#: ../src/Utils.cc:209
 msgid "unformatted"
 msgstr "nenaformátovaný"
 
@@ -1420,35 +1438,35 @@ msgstr "nenaformátovaný"
 #. * means that all file system signatures in the partition
 #. * will be cleared by GParted.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:214
+#: ../src/Utils.cc:215
 msgid "cleared"
 msgstr "vymazané"
 
-#: ../src/Utils.cc:234
+#: ../src/Utils.cc:235
 msgid "used"
 msgstr "použitých"
 
-#: ../src/Utils.cc:235
+#: ../src/Utils.cc:236
 msgid "unused"
 msgstr "voľných"
 
-#: ../src/Utils.cc:370
+#: ../src/Utils.cc:398
 msgid "%1 B"
 msgstr "%1 B"
 
-#: ../src/Utils.cc:375
+#: ../src/Utils.cc:403
 msgid "%1 KiB"
 msgstr "%1 KiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:380
+#: ../src/Utils.cc:408
 msgid "%1 MiB"
 msgstr "%1 MiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:385
+#: ../src/Utils.cc:413
 msgid "%1 GiB"
 msgstr "%1 GiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:390
+#: ../src/Utils.cc:418
 msgid "%1 TiB"
 msgstr "%1 TiB"
 
@@ -1634,72 +1652,72 @@ msgstr[0] "%1 operácií práve čaká."
 msgstr[1] "%1 operácia práve čaká."
 msgstr[2] "%1 operácie práve čakajú."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1250
+#: ../src/Win_GParted.cc:1255
 msgid "%1 - GParted"
 msgstr "%1 - GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1287
+#: ../src/Win_GParted.cc:1292
 msgid "Scanning all devices..."
 msgstr "Prehľadávajú sa všetky zariadenia..."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1334
+#: ../src/Win_GParted.cc:1339
 msgid "No devices detected"
 msgstr "Nezistené žiadne zariadenia"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  No partition table found on device /dev/sda
-#: ../src/Win_GParted.cc:1415
+#: ../src/Win_GParted.cc:1420
 msgid "No partition table found on device %1"
 msgstr "Nenájdená žiadna tabuľka oddielov na zariadení %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1420
+#: ../src/Win_GParted.cc:1425
 msgid "A partition table is required before partitions can be added."
 msgstr "Predtým ako bude možné pridať oddiely, je potrebná tabuľka oddielov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1422
+#: ../src/Win_GParted.cc:1427
 msgid "To create a new partition table choose the menu item:"
 msgstr "Na vytvorenie novej tabuľky oddielov zvoľte položku ponuky:"
 
 #. TO TRANSLATORS: this message represents the menu item Create Partition Table under the Device menu.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1425
+#: ../src/Win_GParted.cc:1430
 msgid "Device --> Create Partition Table."
 msgstr "Zariadenie --> Vytvoriť tabuľku oddielov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1461
+#: ../src/Win_GParted.cc:1466
 msgid "Unable to open GParted Manual help file"
 msgstr "Nedá sa otvoriť súbor pomocníka pre príručku GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1480
+#: ../src/Win_GParted.cc:1485
 msgid "Documentation is not available"
 msgstr "Dokumentácia nie je dostupná"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1485
+#: ../src/Win_GParted.cc:1490
 msgid "This build of gparted is configured without documentation."
 msgstr "Táto zostava programu gparted je nakonfigurovaná bez dokumentácie."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1487
+#: ../src/Win_GParted.cc:1492
 msgid "Documentation is available at the project web site."
 msgstr "Dokumentácia je dostupná na stránke projektu."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1505
+#: ../src/Win_GParted.cc:1510
 msgid "GNOME Partition Editor"
 msgstr "Editor diskových oddielov GNOME"
 
 #. TO TRANSLATORS: your name(s) here please, if there are more translators put newlines (\n) between the 
names.
 #. It's a good idea to provide the url of your translation team as well. Thanks!
-#: ../src/Win_GParted.cc:1538
+#: ../src/Win_GParted.cc:1543
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Pavol Klačanský <pavol klacansky com>\n"
 "Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1580
+#: ../src/Win_GParted.cc:1585
 msgid "It is not possible to create more than %1 primary partition"
 msgid_plural "It is not possible to create more than %1 primary partitions"
 msgstr[0] "Nie je možné vytvoriť viac ako %1 primárnych oddielov"
 msgstr[1] "Nie je možné vytvoriť viac ako %1 primárny oddiel"
 msgstr[2] "Nie je možné vytvoriť viac ako %1 primárne oddiely"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1592
+#: ../src/Win_GParted.cc:1597
 msgid ""
 "If you want more partitions you should first create an extended partition. Such a partition can contain 
other partitions. "
 "Because an extended partition is also a primary partition it might be necessary to remove a primary 
partition first."
@@ -1707,16 +1725,16 @@ msgstr ""
 "Ak chcete viac oddielov, mali by ste najprv vytvoriť rozširujúci oddiel. Taký oddiel môže obsahovať ďalšie 
oddiely. Pretože "
 "rozšírený oddiel je tiež primárny oddiel, možno bude nutné najprv odstrániť primárny oddiel."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1675
+#: ../src/Win_GParted.cc:1681
 msgid "Moving a partition might cause your operating system to fail to boot"
 msgstr "Presunutie oddielu môže spôsobiť, že váš operačný systém sa nepodarí zaviesť"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  You queued an operation to move the start sector of partition /dev/sda3.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1683
+#: ../src/Win_GParted.cc:1689
 msgid "You have queued an operation to move the start sector of partition %1."
 msgstr "Zaradili ste na spracovanie operáciu presunutia začiatočného sektora oddielu %1."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1686
+#: ../src/Win_GParted.cc:1692
 msgid ""
 " Failure to boot is most likely to occur if you move the GNU/Linux partition containing /boot, or if you 
move the Windows "
 "system partition C:."
@@ -1724,168 +1742,168 @@ msgstr ""
 "Zlyhanie zavedenia sa najčastejšie prejaví, ak presuniete oddiel systému GNU/Linux, ktorý obsahuje /boot, 
alebo ak presuniete "
 "systémový oddiel C: systému Windows."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1688
+#: ../src/Win_GParted.cc:1694
 msgid "You can learn how to repair the boot configuration in the GParted FAQ."
 msgstr "Ako sa opravuje nastavenie zavádzania sa môžete naučiť v častých otázkach pre program GParted."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1692
+#: ../src/Win_GParted.cc:1698
 msgid "Moving a partition might take a very long time to apply."
 msgstr "Presúvanie oddielu môže trvať veľmi dlhú dobu."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1800
+#: ../src/Win_GParted.cc:1806
 msgid "You have pasted into an existing partition"
 msgstr "Vložili ste do existujúceho oddielu"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1808
+#: ../src/Win_GParted.cc:1814
 msgid "The data in %1 will be lost if you apply this operation."
 msgstr "Ak aplikujete túto operáciu, tak údaje na %1 budú stratené."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1875
+#: ../src/Win_GParted.cc:1881
 msgid "Unable to delete %1!"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť %1!"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1882
+#: ../src/Win_GParted.cc:1888
 msgid "Please unmount any logical partitions having a number higher than %1"
 msgstr "Odpojte, prosím, všetky logické oddiely, ktoré majú číslo väčšie ako %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1893
+#: ../src/Win_GParted.cc:1899
 msgid "Are you sure you want to delete %1?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť %1?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1900
+#: ../src/Win_GParted.cc:1906
 msgid "After deletion this partition is no longer available for copying."
 msgstr "Po odstránení tohto oddielu sa tento oddiel už nebude dať skopírovať."
 
 #. TO TRANSLATORS: dialogtitle, looks like  Delete /dev/hda2 (ntfs, 2345 MiB)
-#: ../src/Win_GParted.cc:1903
+#: ../src/Win_GParted.cc:1909
 msgid "Delete %1 (%2, %3)"
 msgstr "Odstrániť %1 (%2, %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * Cannot format this file system to fat16.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1988
+#: ../src/Win_GParted.cc:1994
 msgid "Cannot format this file system to %1"
 msgstr "Tento systém súborov sa nedá naformátovať na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A fat16 file system requires a partition of at least 16.00 MiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:2000
+#: ../src/Win_GParted.cc:2006
 msgid "A %1 file system requires a partition of at least %2."
 msgstr "Súborový systém %1 vyžaduje oddiel s veľkosťou aspoň %2."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A partition with a hfs file system has a maximum size of 2.00 GiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:2008
+#: ../src/Win_GParted.cc:2014
 msgid "A partition with a %1 file system has a maximum size of %2."
 msgstr "Oddiel so súborovým systémom %1 má maximálnu veľkosť %2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2104
+#: ../src/Win_GParted.cc:2110
 msgid "The partition could not be unmounted from the following mount points:"
 msgstr "Oddiel nemohol byť odpojený z nasledujúcich prípojných bodov:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2106
+#: ../src/Win_GParted.cc:2112
 msgid "Most likely other partitions are also mounted on these mount points. You are advised to unmount them 
manually."
 msgstr "Na týchto prípojných bodoch sú pravdepodobne pripojené iné oddiely. Je odporúčané odpojiť ich ručne."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2130 ../src/Win_GParted.cc:2256
+#: ../src/Win_GParted.cc:2137 ../src/Win_GParted.cc:2257
 msgid "%1 operation is currently pending for partition %2"
 msgid_plural "%1 operations are currently pending for partition %2"
 msgstr[0] "%1 operácií momentálne čaká na oddiel %2"
 msgstr[1] "%1 operácia momentálne čaká na oddiel %2"
 msgstr[2] "%1 operácie momentálne čakajú na oddiel %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2146
+#: ../src/Win_GParted.cc:2153
 msgid "The swapon action cannot be performed if an operation is pending for the partition."
 msgstr "Ak existuje čakajúca operácia pre oddiel, tak akcia zapnutie swapu nemôže byť vykonaná."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2148
+#: ../src/Win_GParted.cc:2155
 msgid "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using swapon with this partition."
 msgstr "V ponuke Upraviť môžete vrátiť označené zmeny, vymazať alebo aplikovať operácie pred zapnutím swapu 
pre tento oddiel."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2152
+#: ../src/Win_GParted.cc:2159
 msgid "The activate Volume Group action cannot be performed if an operation is pending for the partition."
 msgstr "Akcia aktivácie skupiny zväzkov nemôže byť uskutočnená, ak na oddiel čakajú operácie."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2154
+#: ../src/Win_GParted.cc:2161
 msgid "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using activate Volume Group with this 
partition."
 msgstr "Použite ponuku Úpravy na vrátenie, zmazanie alebo aplikáciu operácií pred aktivovaním skupiny 
zväzkov s týmto oddielom."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2165
+#: ../src/Win_GParted.cc:2172
 msgid "Deactivating swap on %1"
 msgstr "Deaktivuje sa swap %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2165
+#: ../src/Win_GParted.cc:2172
 msgid "Activating swap on %1"
 msgstr "Aktivuje sa swap %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2180
+#: ../src/Win_GParted.cc:2184
 msgid "Could not deactivate swap"
 msgstr "Nepodarilo sa deaktivovať swap"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2180
+#: ../src/Win_GParted.cc:2184
 msgid "Could not activate swap"
 msgstr "Nepodarilo sa aktivovať swap"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2195
+#: ../src/Win_GParted.cc:2199
 msgid "Deactivating Volume Group %1"
 msgstr "Deaktivuje sa skupina zväzkov %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2196
+#: ../src/Win_GParted.cc:2200
 msgid "Activating Volume Group %1"
 msgstr "Aktivuje sa skupina zväzkov %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2214
+#: ../src/Win_GParted.cc:2215
 msgid "Could not deactivate Volume Group"
 msgstr "Nepodarilo sa deaktivovať skupinu zväzkov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2215
+#: ../src/Win_GParted.cc:2216
 msgid "Could not activate Volume Group"
 msgstr "Nepodarilo sa aktivovať skupinu zväzkov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2228
+#: ../src/Win_GParted.cc:2229
 msgid "Unmounting %1"
 msgstr "Odpája sa %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2234
+#: ../src/Win_GParted.cc:2235
 msgid "Could not unmount %1"
 msgstr "Nepodarilo sa odpojiť %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2270
+#: ../src/Win_GParted.cc:2271
 msgid "The mount action cannot be performed if an operation is pending for the partition."
 msgstr "Pre oddiel existuje čakajúca operácia, a tak akcia pripojenia nemôže byť vykonaná."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2272
+#: ../src/Win_GParted.cc:2273
 msgid "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using mount with this partition."
 msgstr "V ponuke Upraviť môžete vrátiť označené zmeny, vymazať alebo aplikovať operácie pred pripojením 
tohto oddielu."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2282
+#: ../src/Win_GParted.cc:2285
 msgid "mounting %1 on %2"
 msgstr "pripája sa %1 k %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2293
+#: ../src/Win_GParted.cc:2315
 msgid "Could not mount %1 on %2"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť %1 k %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: Singular case looks like 1 partition is currently active on device /dev/sda
-#: ../src/Win_GParted.cc:2319
+#: ../src/Win_GParted.cc:2341
 msgid "%1 partition is currently active on device %2"
 msgid_plural "%1 partitions are currently active on device %2"
 msgstr[0] "%1 oddielov je momentálne aktívnych na zariadení %2"
 msgstr[1] "%1 oddiel je momentálne aktívny na zariadení %2"
 msgstr[2] "%1 oddiely sú momentálne aktívne na zariadení %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2334
+#: ../src/Win_GParted.cc:2356
 msgid "A new partition table cannot be created when there are active partitions."
 msgstr "Nová tabuľka oddielov nemôže byť vytvorená, keď existujú aktívne oddiely."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2336
+#: ../src/Win_GParted.cc:2358
 msgid "Active partitions are those that are in use, such as a mounted file system, or enabled swap space."
 msgstr "Aktívne oddiely sú tie, ktoré sa používajú, ako napríklad pripojený súborový systém alebo povolený 
priestor swap."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2338
+#: ../src/Win_GParted.cc:2360
 msgid ""
 "Use Partition menu options, such as unmount or swapoff, to deactivate all partitions on this device before 
creating a new "
 "partition table."
@@ -1893,102 +1911,102 @@ msgstr ""
 "Na deaktiváciu všetkých oddielov na tomto zariadení pred vytvorením novej tabuľky oddielov použite voľby 
ponuky Oddiel, ako "
 "odpojiť alebo deaktivovať swap."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2350
+#: ../src/Win_GParted.cc:2372
 msgid "%1 operation is currently pending"
 msgid_plural "%1 operations are currently pending"
 msgstr[0] "%1 operácií momentálne čaká"
 msgstr[1] "%1 operácia momentálne čaká"
 msgstr[2] "%1 operácie momentálne čakajú"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2363
+#: ../src/Win_GParted.cc:2385
 msgid "A new partition table cannot be created when there are pending operations."
 msgstr "Pokiaľ existujú čakajúce operácie, nemôže byť vytvorená nová tabuľka oddielov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2365
+#: ../src/Win_GParted.cc:2387
 msgid "Use the Edit menu to either clear or apply all operations before creating a new partition table."
 msgstr "Pred vytvorením novej tabuľky oddielov použite ponuku Upraviť buď na vymazanie alebo aplikovanie 
všetkých operácií."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2380
+#: ../src/Win_GParted.cc:2402
 msgid "Error while creating partition table"
 msgstr "Chyba počas vytvárania tabuľky oddielov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2400
+#: ../src/Win_GParted.cc:2422
 msgid "Command gpart was not found"
 msgstr "Príkaz gpart nebol nájdený"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2401
+#: ../src/Win_GParted.cc:2423
 msgid "This feature uses gpart. Please install gpart and try again."
 msgstr "Táto funkcia používa gpart. Prosím, nainštalujte ho a skúste to znovu."
 
 #. Dialog information
-#: ../src/Win_GParted.cc:2409
+#: ../src/Win_GParted.cc:2431
 msgid "A full disk scan is needed to find file systems."
 msgstr "Je potrebné prehľadanie celého disku kvôli vyhľadaniu súborových systémov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2411
+#: ../src/Win_GParted.cc:2433
 msgid "The scan might take a very long time."
 msgstr "Prehľadávanie môže trvať veľmi dlho."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2413
+#: ../src/Win_GParted.cc:2435
 msgid "After the scan you can mount any discovered file systems and copy the data to other media."
 msgstr "Po prehľadaní môžete pripojiť akékoľvek súborové systémy a kopírovať údaje na iné médiá."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2415
+#: ../src/Win_GParted.cc:2437
 msgid "Do you want to continue?"
 msgstr "Chcete pokračovať?"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Search for file systems on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2419
+#: ../src/Win_GParted.cc:2441
 msgid "Search for file systems on %1"
 msgstr "Vyhľadať súborové systémy na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Searching for file systems on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2430
+#: ../src/Win_GParted.cc:2452
 msgid "Searching for file systems on %1"
 msgstr "Hľadajú sa súborové systémy na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like No file systems found on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2446
+#: ../src/Win_GParted.cc:2468
 msgid "No file systems found on %1"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny súborový systém na %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2447
+#: ../src/Win_GParted.cc:2469
 msgid "The disk scan by gpart did not find any recognizable file systems on this disk."
 msgstr "Prehľadávanie disku pomocou gpart na ňom nenašlo žiadne zistiteľné súborové systémy."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2715
+#: ../src/Win_GParted.cc:2737
 msgid "Are you sure you want to apply the pending operations?"
 msgstr "Naozaj chcete aplikovať čakajúce operácie?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2721
+#: ../src/Win_GParted.cc:2743
 msgid "Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA."
 msgstr "Upravovanie oddielov môže zapríčiniť STRATU ÚDAJOV."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2723
+#: ../src/Win_GParted.cc:2745
 msgid "You are advised to backup your data before proceeding."
 msgstr "Pred pokračovaním sa odporúča zálohovať vaše údaje."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2725
+#: ../src/Win_GParted.cc:2747
 msgid "Apply operations to device"
 msgstr "Aplikovať operácie na zariadenie"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2770
+#: ../src/Win_GParted.cc:2792
 msgid "You are deleting non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Mažete fyzický zväzok LVM2 %1, ktorý nie je prázdny"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2774
+#: ../src/Win_GParted.cc:2796
 msgid "You are formatting over non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Formátujete fyzický zväzok LVM2 %1, ktorý nie je prázdny"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2778
+#: ../src/Win_GParted.cc:2800
 msgid "You are pasting over non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Prekrývate fyzický zväzok LVM2 %1, ktorý nie je prázdny"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2787
+#: ../src/Win_GParted.cc:2809
 msgid "Deleting or overwriting the Physical Volume is irrecoverable and will destroy or damage the Volume 
Group."
 msgstr "Zmazanie alebo prepísanie fyzického zväzku je nevrátiteľná operácia, ktorá zničí alebo poškodí 
skupinu zväzkov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2790
+#: ../src/Win_GParted.cc:2812
 msgid ""
 "To avoid destroying or damaging the Volume Group, you are advised to cancel and use external LVM commands 
to free the Physical "
 "Volume before attempting this operation."
@@ -1996,7 +2014,7 @@ msgstr ""
 "Na zabránenie zničenia alebo poškodenia skupiny zväzkov, zvážte zrušenie aktuálnej operácie a skúste použiť 
LVM príkazy na "
 "uvoľnenie fyzického zväzku."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2793
+#: ../src/Win_GParted.cc:2815
 msgid "Do you want to continue to forcibly delete the Physical Volume?"
 msgstr "Chcete pokračovať v nútenom zmazaní fyzického zväzku?"
 
@@ -2076,12 +2094,12 @@ msgstr ""
 "hodnotu."
 
 #. simulation..
-#: ../src/ntfs.cc:216
+#: ../src/ntfs.cc:214
 msgid "run simulation"
 msgstr "spustiť simuláciu"
 
 #. real resize
-#: ../src/ntfs.cc:223
+#: ../src/ntfs.cc:221
 msgid "real resize"
 msgstr "skutočná veľkosť"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]