[gcr] Updated Slovak translationcommit 270b53dc1ef44f433ec9b9cbf336fcbea9dd8af0
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Tue Mar 10 09:51:09 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  138 ++++++++++++++++++++-----------------------------------------
 1 files changed, 45 insertions(+), 93 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 21fe2f9..a133443 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,10 +9,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-keyring\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"keyring&keywords=I18N+L10N&component=gcr\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-09 10:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-17 19:51+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-keyring&keywords=I18N+L10N&component=gcr\n";
+"POT-Creation-Date: 2015-03-10 05:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-10 10:50+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -20,14 +19,13 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
 
 #: ../egg/egg-oid.c:40
 msgid "Domain Component"
 msgstr "Komponent domény"
 
-#: ../egg/egg-oid.c:42 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:408
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:577
+#: ../egg/egg-oid.c:42 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:408 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:577
 msgid "User ID"
 msgstr "Idetifikátor používateľa"
 
@@ -121,8 +119,7 @@ msgstr "Kvalifikátor DN"
 msgid "Pseudonym"
 msgstr "Pseudonym"
 
-#: ../egg/egg-oid.c:97 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:199
-#: ../ui/gcr-key-renderer.c:385
+#: ../egg/egg-oid.c:97 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:199 ../ui/gcr-key-renderer.c:385
 msgid "RSA"
 msgstr "RSA"
 
@@ -138,8 +135,7 @@ msgstr "MD5 s RSA"
 msgid "SHA1 with RSA"
 msgstr "SHA1 s RSA"
 
-#: ../egg/egg-oid.c:102 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:203
-#: ../ui/gcr-key-renderer.c:387
+#: ../egg/egg-oid.c:102 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:203 ../ui/gcr-key-renderer.c:387
 msgid "DSA"
 msgstr "DSA"
 
@@ -149,30 +145,25 @@ msgstr "SHA1 s DSA"
 
 #: ../egg/egg-oid.c:105 ../ui/gcr-key-renderer.c:389
 msgid "Elliptic Curve"
-msgstr ""
+msgstr "Eliptická krivka"
 
 #: ../egg/egg-oid.c:106
-#| msgid "SHA1 with DSA"
 msgid "SHA1 with ECDSA"
 msgstr "SHA1 s ECDSA"
 
 #: ../egg/egg-oid.c:107
-#| msgid "SHA1 with DSA"
 msgid "SHA224 with ECDSA"
 msgstr "SHA224 s ECDSA"
 
 #: ../egg/egg-oid.c:108
-#| msgid "SHA1 with DSA"
 msgid "SHA256 with ECDSA"
 msgstr "SHA256 s ECDSA"
 
 #: ../egg/egg-oid.c:109
-#| msgid "SHA1 with DSA"
 msgid "SHA384 with ECDSA"
 msgstr "SHA384 s ECDSA"
 
 #: ../egg/egg-oid.c:110
-#| msgid "SHA1 with DSA"
 msgid "SHA512 with ECDSA"
 msgstr "SHA512 s ECDSA"
 
@@ -229,8 +220,7 @@ msgstr "Identifikátor URI obsahuje zlú syntax."
 msgid "The URI has a bad version number."
 msgstr "Identifikátor URI obsahuje nesprávne číslo verzie."
 
-#: ../gcr/gcr-callback-output-stream.c:60
-#: ../gcr/gcr-callback-output-stream.c:77
+#: ../gcr/gcr-callback-output-stream.c:60 ../gcr/gcr-callback-output-stream.c:77
 #, c-format
 msgid "The stream was closed"
 msgstr "Tok údajov bol zatvorený"
@@ -253,8 +243,7 @@ msgctxt "column"
 msgid "Expires"
 msgstr "Vyprší"
 
-#: ../gcr/gcr-certificate.c:1192 ../gcr/gcr-parser.c:325
-#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:102 ../ui/gcr-certificate-exporter.c:464
+#: ../gcr/gcr-certificate.c:1192 ../gcr/gcr-parser.c:325 ../ui/gcr-certificate-renderer.c:102 
../ui/gcr-certificate-exporter.c:464
 msgid "Certificate"
 msgstr "Certifikát"
 
@@ -271,8 +260,7 @@ msgstr "Adresa XMPP"
 msgid "DNS SRV"
 msgstr "DNS SRV"
 
-#: ../gcr/gcr-certificate-extensions.c:203 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:421
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:703
+#: ../gcr/gcr-certificate-extensions.c:203 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:421 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:703
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
@@ -325,8 +313,7 @@ msgstr "Zväzok kľúčov GnuPG"
 msgid "GnuPG Keyring: %s"
 msgstr "Zväzok kľúčov GnuPG: %s"
 
-#: ../gcr/gcr-gnupg-key.c:143 ../gcr/gcr-parser.c:331
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:87
+#: ../gcr/gcr-gnupg-key.c:143 ../gcr/gcr-parser.c:331 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:87
 msgid "PGP Key"
 msgstr "Kľúč PGP"
 
@@ -345,8 +332,7 @@ msgstr "Proces Gnupg skončil s kódom: %d"
 msgid "Gnupg process was terminated with signal: %d"
 msgstr "Proces Gnupg bol prerušený signálom: %d"
 
-#: ../gcr/gcr-gnupg-process.c:925 ../gcr/gcr-parser.c:2551
-#: ../gcr/gcr-parser.c:3157 ../gcr/gcr-system-prompt.c:922
+#: ../gcr/gcr-gnupg-process.c:925 ../gcr/gcr-parser.c:2554 ../gcr/gcr-parser.c:3160 
../gcr/gcr-system-prompt.c:931
 msgid "The operation was cancelled"
 msgstr "Operácia bola zrušená"
 
@@ -354,8 +340,7 @@ msgstr "Operácia bola zrušená"
 msgid "Private Key"
 msgstr "Súkromný kľúč"
 
-#: ../gcr/gcr-parser.c:328 ../ui/gcr-certificate-renderer.c:881
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:736 ../ui/gcr-key-renderer.c:370
+#: ../gcr/gcr-parser.c:328 ../ui/gcr-certificate-renderer.c:881 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:736 
../ui/gcr-key-renderer.c:370
 msgid "Public Key"
 msgstr "Verejný kľúč"
 
@@ -363,15 +348,15 @@ msgstr "Verejný kľúč"
 msgid "Certificate Request"
 msgstr "Požiadavka na certifikát"
 
-#: ../gcr/gcr-parser.c:2554
+#: ../gcr/gcr-parser.c:2557
 msgid "Unrecognized or unsupported data."
 msgstr "Nerozpoznané alebo nepodporované údaje."
 
-#: ../gcr/gcr-parser.c:2557
+#: ../gcr/gcr-parser.c:2560
 msgid "Could not parse invalid or corrupted data."
 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať neplatné alebo porušené údaje."
 
-#: ../gcr/gcr-parser.c:2560
+#: ../gcr/gcr-parser.c:2563
 msgid "The data is locked"
 msgstr "Údaj je uzamknutý"
 
@@ -391,7 +376,7 @@ msgstr "Nerozpoznané alebo nedostupné atribúty pre kľúč"
 msgid "Couldn't build public key"
 msgstr "Nepodarilo sa zostaviť verejný kľúč"
 
-#: ../gcr/gcr-system-prompt.c:903
+#: ../gcr/gcr-system-prompt.c:911
 msgid "Another prompt is already in progress"
 msgstr "Už prebieha iná výzva"
 
@@ -501,8 +486,7 @@ msgstr "Rozšírenie"
 msgid "Identifier"
 msgstr "Identifikátor"
 
-#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:269
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:269 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:412
+#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:269 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:269 
../ui/gcr-gnupg-renderer.c:412
 #: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:429
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
@@ -511,8 +495,7 @@ msgstr "Hodnota"
 msgid "Couldn't export the certificate."
 msgstr "Nepodarilo sa exportovať certifikát."
 
-#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:521
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:310
+#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:521 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:310
 msgid "Identity"
 msgstr "Identita"
 
@@ -525,8 +508,7 @@ msgid "Expires"
 msgstr "Vyprší"
 
 #. The subject
-#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:539
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:316
+#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:539 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:316
 msgid "Subject Name"
 msgstr "Názov subjektu"
 
@@ -540,8 +522,7 @@ msgstr "Názov vydavateľa"
 msgid "Issued Certificate"
 msgstr "Vydaný cerfikát"
 
-#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:554
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:327
+#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:554 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:327
 msgid "Version"
 msgstr "Verzia"
 
@@ -559,22 +540,18 @@ msgid "Certificate Fingerprints"
 msgstr "Odtlačky certifikátu"
 
 #. Public Key Info
-#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:584
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:330
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:376
+#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:584 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:330 
../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:376
 msgid "Public Key Info"
 msgstr "Informácie o verejnom kľúči"
 
 #. Signature
-#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:599 ../ui/gcr-certificate-renderer.c:909
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:346
+#: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:599 ../ui/gcr-certificate-renderer.c:909 
../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:346
 #: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:383 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:558
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
 # menu item
 #: ../ui/gcr-certificate-renderer.c:616
-#| msgid "Export certificate"
 msgid "Export Certificate…"
 msgstr "Exportovať certifikát…"
 
@@ -608,10 +585,8 @@ msgid "Critical"
 msgstr "Kritické"
 
 #. The certificate request type
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:94
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:305
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:320
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:363
+#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:94 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:305
+#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:320 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:363
 #: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:368
 msgid "Certificate request"
 msgstr "Požiadavka na certifikát"
@@ -621,10 +596,8 @@ msgstr "Požiadavka na certifikát"
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribút"
 
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:262
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:321
-#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:369 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:589
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:591
+#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:262 ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:321
+#: ../ui/gcr-certificate-request-renderer.c:369 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:589 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:591
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -690,11 +663,9 @@ msgstr "Zakázané"
 # PM: Sedí rod vo všetkých prípadoch?
 # MČ: myslím, že nesedí, prvé je ku Capabilities, druhe ku OwnerTrust, ďalšie ku typu kľúča a posledné ku 
Algoritmu.
 # Dôvera vlastníka
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:253 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:412
-#: ../ui/gcr-key-renderer.c:391 ../ui/gcr-key-renderer.c:395
-#, fuzzy
+#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:253 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:412 ../ui/gcr-key-renderer.c:391 
../ui/gcr-key-renderer.c:395
 msgid "Unknown"
-msgstr "Neznáma"
+msgstr "Neznáme"
 
 # Dôvera vlastníkovi
 #: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:255
@@ -793,18 +764,15 @@ msgstr "Tento kľúč je výnimočne dôveryhodný"
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID kľúča"
 
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:344 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:570
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:617 ../ui/gcr-key-renderer.c:392
+#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:344 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:570 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:617 
../ui/gcr-key-renderer.c:392
 msgid "Algorithm"
 msgstr "Algoritmus"
 
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:359 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:436
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:479
+#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:359 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:436 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:479
 msgid "Created"
 msgstr "Vytvorený"
 
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:368 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:445
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:488
+#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:368 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:445 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:488
 msgid "Expiry"
 msgstr "Vyprší"
 
@@ -927,8 +895,7 @@ msgstr "Exportovateľný"
 msgid "Revocation Key"
 msgstr "Kľúč pre odvolanie"
 
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:623 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:647
-#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:649
+#: ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:623 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:647 ../ui/gcr-gnupg-renderer.c:649
 msgid "Fingerprint"
 msgstr "Odtlačok"
 
@@ -971,9 +938,7 @@ msgstr "Importovať do: %s"
 # spinner tooltip
 #: ../ui/gcr-import-button.c:164
 msgid "Cannot import because there are no compatible importers"
-msgstr ""
-"Nedá sa importovať, pretože nie sú dostupné žiadne kompatibilné nástroje na "
-"importovanie"
+msgstr "Nedá sa importovať, pretože nie sú dostupné žiadne kompatibilné nástroje na importovanie"
 
 # spinner tooltip
 #: ../ui/gcr-import-button.c:173
@@ -994,7 +959,7 @@ msgstr "Súkromný kľúč DSA"
 
 #: ../ui/gcr-key-renderer.c:359
 msgid "Private Elliptic Curve Key"
-msgstr ""
+msgstr "Kľúč súkromnej eliptickej krivky"
 
 #: ../ui/gcr-key-renderer.c:364 ../ui/gcr-key-renderer.c:366
 msgid "Public DSA Key"
@@ -1002,13 +967,11 @@ msgstr "Verejný kľúč DSA"
 
 #: ../ui/gcr-key-renderer.c:368
 msgid "Public Elliptic Curve Key"
-msgstr ""
+msgstr "Kľúč verejnej eliptickej krivky"
 
 # Sila
 #: ../ui/gcr-key-renderer.c:377
 #, c-format
-#| msgid "%d bit"
-#| msgid_plural "%d bits"
 msgid "%u bit"
 msgid_plural "%u bits"
 msgstr[0] "%u bitov"
@@ -1033,9 +996,8 @@ msgid "SHA256"
 msgstr "SHA256"
 
 #. Add our various buttons
-#: ../ui/gcr-pkcs11-import-dialog.c:114 ../ui/gcr-prompt-dialog.c:500
-#: ../ui/gcr-certificate-exporter.c:228 ../ui/gcr-certificate-exporter.c:305
-#| msgid "Cancel"
+#: ../ui/gcr-pkcs11-import-dialog.c:114 ../ui/gcr-prompt-dialog.c:500 ../ui/gcr-certificate-exporter.c:228
+#: ../ui/gcr-certificate-exporter.c:305
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
@@ -1047,9 +1009,7 @@ msgstr "_OK"
 msgid "Automatically chosen"
 msgstr "Automaticky zvolený"
 
-#: ../ui/gcr-pkcs11-import-dialog.c:273
-#: ../ui/gcr-pkcs11-import-interaction.c:152
-#: ../ui/gcr-pkcs11-import-interaction.c:170
+#: ../ui/gcr-pkcs11-import-dialog.c:273 ../ui/gcr-pkcs11-import-interaction.c:152 
../ui/gcr-pkcs11-import-interaction.c:170
 #, c-format
 msgid "The user cancelled the operation"
 msgstr "Používateľ zrušil operáciu"
@@ -1070,8 +1030,7 @@ msgid "Token:"
 msgstr "Token:"
 
 # GtkLabel label; button
-#: ../ui/gcr-pkcs11-import-dialog.ui.h:4 ../ui/gcr-unlock-renderer.c:69
-#: ../ui/gcr-unlock-renderer.c:124
+#: ../ui/gcr-pkcs11-import-dialog.ui.h:4 ../ui/gcr-unlock-renderer.c:69 ../ui/gcr-unlock-renderer.c:124
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odomknúť"
 
@@ -1182,19 +1141,12 @@ msgstr "Heslo"
 
 #: ../ui/gcr-unlock-renderer.c:274
 #, c-format
-msgid ""
-"The contents of '%s' are locked. In order to view the contents, enter the "
-"correct password."
-msgstr ""
-"Obsah „%s“ je uzamknutý. Ak chcete tento obsah zobraziť, zadajte správne "
-"heslo."
+msgid "The contents of '%s' are locked. In order to view the contents, enter the correct password."
+msgstr "Obsah „%s“ je uzamknutý. Ak chcete tento obsah zobraziť, zadajte správne heslo."
 
 #: ../ui/gcr-unlock-renderer.c:277
-msgid ""
-"The contents are locked. In order to view the contents, enter the correct "
-"password."
-msgstr ""
-"Obsah je uzamknutý. Ak chcete tento obsah zobraziť, zadajte správne heslo."
+msgid "The contents are locked. In order to view the contents, enter the correct password."
+msgstr "Obsah je uzamknutý. Ak chcete tento obsah zobraziť, zadajte správne heslo."
 
 # PM: asi GCR - Prehliadač ...
 #: ../ui/gcr-viewer-tool.c:40


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]