[totem] Updated Polish translationcommit f1eae60cbe71389591d659bbd49853c26b18e749
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Wed Mar 4 21:14:56 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  279 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 142 insertions(+), 137 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5d8631a..0f73f49 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,15 +10,15 @@
 # Artur Flinta <aflinta at kernel pl>, 2006.
 # Stanisław Małolepszy <smalolepszy aviary pl>, 2007.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2007-2009.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2014.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2015.
 # Asia Słowik <asiaslowik gmail com>, 2011.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2014.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-03 03:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-03 03:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-04 21:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-04 21:15+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -31,6 +31,17 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
+#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1854 ../src/totem-object.c:3658
+msgid "Videos"
+msgstr "Filmy"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
+msgid "Play movies"
+msgstr "Odtwarzanie filmów"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
 "desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
@@ -42,7 +53,7 @@ msgstr ""
 "które można przeszukiwać, a także filmów współdzielonych w sieci (używając "
 "UPnP/DLNA) i filmów z wielu stron WWW."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
 "support for recording DVDs."
@@ -50,65 +61,52 @@ msgstr ""
 "Program Totem zawiera dodatkowe funkcje, takie jak pobieranie napisów i "
 "obsługa nagrywania płyt DVD."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:5
 msgid "Video thumbnailer for the file manager"
 msgstr "Tworzenie miniatur filmów dla menedżera plików"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:6
 msgid "Files properties tab"
 msgstr "Karta właściwości filmów menedżera plików"
 
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:243
-#: ../src/totem.c:249 ../src/totem-grilo.c:1862 ../src/totem-object.c:3524
-msgid "Videos"
-msgstr "Filmy"
-
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
-msgid "Play movies"
-msgstr "Odtwarzanie filmów"
-
 #: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:3
 msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
 msgstr ""
 "Nagranie;Wideo;Video;Film;Klip;Serial;Odtwarzacz;DVD;TV;Telewizja;Płyta;"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:1
 msgid "The brightness of the video"
 msgstr "Jasność obrazu wideo"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:2
 msgid "The contrast of the video"
 msgstr "Kontrast obrazu wideo"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:3
 msgid "The hue of the video"
 msgstr "Odcień obrazu wideo"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The saturation of the video"
 msgstr "Nasycenie obrazu wideo"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Repeat mode"
 msgstr "Tryb powtarzania"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
 msgstr "Określa, czy wyłączyć usuwanie przeplotu dla filmów z przeplotem"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:7
-msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
-msgstr "Określa, czy włączyć dodatkowe informacje dla mechanizmu odtwarzania"
-
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Type of audio output to use"
 msgstr "Typ użytego wyjścia dźwięku"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Network buffering threshold"
 msgstr "Próg buforowania sieciowego"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:9
 msgid ""
 "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
 "stream (in seconds)."
@@ -116,27 +114,32 @@ msgstr ""
 "Ilość buforowanych danych dla strumieni sieciowych przed rozpoczęciem "
 "wyświetlania strumienia (w sekundach)."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Subtitle font"
 msgstr "Czcionka napisów"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Pango font description for subtitle rendering."
 msgstr "Opis czcionki do wyświetlania napisów biblioteki Pango."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:12
+msgctxt "subtitle-encoding"
+msgid "'UTF-8'"
+msgstr "'WINDOWS-1250'"
+
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "Kodowanie napisów"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Encoding character set for subtitle."
 msgstr "Strona kodowa napisów."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
 msgstr "Domyślne położenie dla okien dialogowych \"Otwórz...\""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:16
 msgid ""
 "Default location for the \"Open...\" dialogs. Default is the current "
 "directory."
@@ -144,11 +147,11 @@ msgstr ""
 "Domyślne położenie dla okien dialogowych \"Otwórz...\". Domyślnie jest to "
 "bieżący katalog."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
 msgstr "Domyślne położenie dla okien dialogowych \"Pobierz zrzut ekranu\""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the "
 "Pictures directory."
@@ -156,46 +159,46 @@ msgstr ""
 "Domyślne położenie dla okien dialogowych \"Pobierz zrzut ekranu\". Domyślnie "
 "jest to katalog Obrazy."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
 msgstr ""
 "Określa, czy wyłączyć wtyczki znajdujące się w katalogu domowym użytkownika"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
 msgstr "Określa, czy wyłączyć skróty klawiszowe"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
 msgstr ""
 "Określa, czy automatycznie wczytywać plik z napisami podczas wczytywania "
 "filmu"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
 msgstr ""
 "Określa, czy automatycznie wczytywać zewnętrzne pliki rozdziałów podczas "
 "wczytywania filmu"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Active plugins list"
 msgstr "Lista aktywnych wtyczek"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
 "A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
 "running)."
 msgstr "Lista aktywnych wtyczek (wczytanych i uruchomionych)."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Directories to show"
 msgstr "Katalogi do wyświetlania"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
 msgstr "Katalogi do wyświetlania w interfejsie przeglądania, domyślnie brak"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5480
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5510
 #: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
@@ -468,57 +471,57 @@ msgstr "Proszę wprowadzić adres p_liku do otwarcia:"
 msgid "--:--"
 msgstr "--:--"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1899
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1935
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Zażądano hasła dla serwera RTSP"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3270
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3306
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Ścieżka dźwiękowa #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3274
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3310
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Napisy #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3736
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3766
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "Łączenie z nieznanym serwerem."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3739
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3769
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Odrzucono połączenie z tym serwerem."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3742
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3772
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Nie można odnaleźć podanego filmu."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3749
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3779
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Serwer odmówił dostępu do tego pliku lub strumienia."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3755
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3785
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr ""
 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać dostęp do tego pliku lub "
 "strumienia."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3762
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3792
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Brak uprawnień do otwarcia tego pliku."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3767
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3797
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "To położenie jest nieprawidłowe."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3775
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3805
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Nie można odczytać filmu."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3798
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3806
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3828
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3836
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -539,14 +542,14 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3818
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3848
 msgid ""
 "This stream cannot be played. It's possible that a firewall is blocking it."
 msgstr ""
 "Ten strumień nie może zostać odtworzony. Możliwe, że zapora sieciowa go "
 "blokuje."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3821
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3851
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
@@ -555,7 +558,7 @@ msgstr ""
 "kodeków. Należy zainstalować dodatkowe wtyczki, aby odtwarzać niektóre "
 "rodzaje filmów"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3832
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3862
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
@@ -563,19 +566,19 @@ msgstr ""
 "Ten plik nie może być odtwarzany przez sieć. Proszę spróbować najpierw "
 "pobrać plik na dysk."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5476 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5506 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
 msgstr "Przestrzenny"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5478 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5508 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5765
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5795
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Plik multimediów zawiera nieobsługiwany strumień wideo."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5923
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5954
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -583,6 +586,26 @@ msgstr ""
 "Brak kilku wymaganych wtyczek. Proszę się upewnić, że program jest poprawnie "
 "zainstalowany."
 
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:355
+msgid "Unable to play the file"
+msgstr "Nie można odtworzyć pliku"
+
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:358
+#, c-format
+msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
+msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
+msgstr[0] "%s jest wymagane do odtworzenia pliku, ale nie jest zainstalowane."
+msgstr[1] "%s są wymagane do odtworzenia pliku, ale nie są zainstalowane."
+msgstr[2] "%s są wymagane do odtworzenia pliku, ale nie są zainstalowane."
+
+#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
+#. * %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
+#. * 'Software' in case of gnome-software.
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:366
+#, c-format
+msgid "_Find in %s"
+msgstr "_Znajdź w \"%s\""
+
 #. hour:minutes:seconds
 #. Translators: This is a time format, like "-9:05:02" for 9
 #. * hours, 5 minutes, and 2 seconds. You may change ":" to
@@ -752,55 +775,55 @@ msgstr "Odznacz wszystko"
 msgid "Audio Preview"
 msgstr "Podgląd dźwięku"
 
-#: ../src/totem.c:244
+#: ../src/totem.c:67
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "Nie można zainicjować bibliotek bezpiecznych dla wątków."
 
-#: ../src/totem.c:244
+#: ../src/totem.c:67
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr ""
 "Proszę sprawdzić poprawność instalacji systemu. Działanie programu Totem "
 "zostanie teraz zakończone."
 
-#: ../src/totem-grilo.c:280
+#: ../src/totem-grilo.c:284
 #, c-format
 msgid "Season %d Episode %d"
 msgstr "Sezon %d, odcinek %d"
 
 #. translators: The first item is the show name, for example:
 #. * Boardwalk Empire (Season 1 Episode 1)
-#: ../src/totem-grilo.c:317
+#: ../src/totem-grilo.c:321
 #, c-format
 msgid "%s (Season %d Episode %d)"
 msgstr "%s (sezon %d, odcinek %d)"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:687
+#: ../src/totem-grilo.c:671
 msgid "Browse Error"
 msgstr "Błąd przeglądania"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:824
+#: ../src/totem-grilo.c:812
 msgid "Search Error"
 msgstr "Błąd wyszukiwania"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1275
+#: ../src/totem-grilo.c:1266
 msgid "Local"
 msgstr "Lokalne pliki"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1871
+#: ../src/totem-grilo.c:1863
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanały"
 
-#: ../src/totem-interface.c:180 ../src/totem-interface.c:223
+#: ../src/totem-interface.c:179 ../src/totem-interface.c:222
 #, c-format
 msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
 msgstr "Nie można wczytać interfejsu \"%s\". %s"
 
-#: ../src/totem-interface.c:180
+#: ../src/totem-interface.c:179
 msgid "The file does not exist."
 msgstr "Plik nie istnieje."
 
-#: ../src/totem-interface.c:182 ../src/totem-interface.c:184
-#: ../src/totem-interface.c:225 ../src/totem-interface.c:227
+#: ../src/totem-interface.c:181 ../src/totem-interface.c:183
+#: ../src/totem-interface.c:224 ../src/totem-interface.c:226
 msgid "Make sure that Totem is properly installed."
 msgstr "Proszę się upewnić, że program Totem został poprawnie zainstalowany."
 
@@ -838,66 +861,56 @@ msgid "Search"
 msgstr "Wyszukaj"
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:391
+#: ../src/totem-menu.c:419
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:395
+#: ../src/totem-menu.c:423
 msgctxt "Language"
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatyczny"
 
-#: ../src/totem-object.c:156
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Wykonanie polecenia \"%s --help\" wyświetli pełną listę dostępnych opcji "
-"wiersza poleceń.\n"
-
-#: ../src/totem-object.c:1314 ../src/totem-options.c:52
+#: ../src/totem-object.c:1418 ../src/totem-options.c:51
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymuje"
 
-#: ../src/totem-object.c:1319 ../src/totem-object.c:1329
-#: ../src/totem-options.c:51 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:2
+#: ../src/totem-object.c:1423 ../src/totem-object.c:1433
+#: ../src/totem-options.c:50 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:2
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwarza"
 
-#: ../src/totem-object.c:1396 ../src/totem-object.c:1423
-#: ../src/totem-object.c:1935
+#: ../src/totem-object.c:1500 ../src/totem-object.c:1527
+#: ../src/totem-object.c:2042
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Program Totem nie może odtworzyć \"%s\"."
 
-#: ../src/totem-object.c:2077
+#: ../src/totem-object.c:2184
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Nie można wyświetlić spisu treści pomocy programu Totem."
 
-#: ../src/totem-object.c:2317
+#: ../src/totem-object.c:2424
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Wystąpił błąd"
 
-#: ../src/totem-object.c:3621
+#: ../src/totem-object.c:3755
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Poprzedni rozdział/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3627
+#: ../src/totem-object.c:3761
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Odtwarza/wstrzymuje"
 
-#: ../src/totem-object.c:3633
+#: ../src/totem-object.c:3767
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Następny rozdział/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3847
+#: ../src/totem-object.c:3987
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Nie można uruchomić programu Totem."
 
-#: ../src/totem-object.c:3847
+#: ../src/totem-object.c:3987
 msgid "No reason."
 msgstr "Brak powodu."
 
@@ -920,70 +933,62 @@ msgid "_Add"
 msgstr "_Dodaj"
 
 #: ../src/totem-options.c:49
-msgid "Enable debug"
-msgstr "Włącza debugowanie"
-
-#: ../src/totem-options.c:50
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Odtwarza/wstrzymuje"
 
-#: ../src/totem-options.c:53
+#: ../src/totem-options.c:52
 msgid "Next"
 msgstr "Następny"
 
-#: ../src/totem-options.c:54
+#: ../src/totem-options.c:53
 msgid "Previous"
 msgstr "Poprzedni"
 
-#: ../src/totem-options.c:55
+#: ../src/totem-options.c:54
 msgid "Seek Forwards"
 msgstr "Przechodzi naprzód"
 
-#: ../src/totem-options.c:56
+#: ../src/totem-options.c:55
 msgid "Seek Backwards"
 msgstr "Przechodzi wstecz"
 
-#: ../src/totem-options.c:57
+#: ../src/totem-options.c:56
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Zwiększa głośność"
 
-#: ../src/totem-options.c:58
+#: ../src/totem-options.c:57
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Zmniejsza głośność"
 
-#: ../src/totem-options.c:59
+#: ../src/totem-options.c:58
 msgid "Mute sound"
 msgstr "Wycisza dźwięk"
 
-#: ../src/totem-options.c:60
+#: ../src/totem-options.c:59
 msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "Przełącza tryb pełnoekranowy"
 
-#: ../src/totem-options.c:61
+#: ../src/totem-options.c:60
 msgid "Quit"
 msgstr "Kończy działanie"
 
-#: ../src/totem-options.c:62
+#: ../src/totem-options.c:61
 msgid "Enqueue"
 msgstr "Dodaje do kolejki"
 
-#: ../src/totem-options.c:63
+#: ../src/totem-options.c:62
 msgid "Replace"
 msgstr "Zastępuje"
 
-#: ../src/totem-options.c:64
+#: ../src/totem-options.c:63
 msgid "Seek"
 msgstr "Wyszukuje"
 
-#: ../src/totem-options.c:66
+#: ../src/totem-options.c:65
 msgid "Movies to play"
 msgstr "Filmy do odtworzenia"
 
-#: ../src/totem-options.c:76
-msgid "- Play movies and songs"
-msgstr "- odtwarzanie filmów i muzyki"
-
-#: ../src/totem-options.c:123
+#: ../src/totem-options.c:99
 msgid "Can't enqueue and replace at the same time"
 msgstr "Nie można równocześnie dodać do kolejki i zamienić pliku"
 
@@ -1248,7 +1253,7 @@ msgstr "Dodaj filmy"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:785
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:786
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1259,15 +1264,15 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %d×%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:786
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:787
 msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:788
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:789
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:791
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:792
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
@@ -1559,7 +1564,7 @@ msgid "Searching for subtitles…"
 msgstr "Wyszukiwanie napisów…"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:226
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:605
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:607
 msgid "Downloading the subtitles…"
 msgstr "Pobieranie napisów…"
 
@@ -1592,11 +1597,11 @@ msgstr "Format"
 msgid "Rating"
 msgstr "Ocena"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:522
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:524
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "_Pobierz napisy do filmu…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:562
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:564
 msgid "Searching subtitles…"
 msgstr "Wyszukiwanie napisów…"
 
@@ -1612,11 +1617,11 @@ msgstr "Język n_apisów:"
 msgid "_Play with Subtitle"
 msgstr "_Wczytaj napisy"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Język napisów"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.h:2
 msgid "The language to search for subtitles for movies in."
 msgstr "Język wyszukiwanych napisów."
 
@@ -1636,11 +1641,11 @@ msgstr "Właściwości"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Właściwości"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:1
 msgid "rpdb2 password"
 msgstr "hasło rpdb2"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "A password to protect the rpdb2 server for debugging Totem from unauthorized "
 "remote access. If this is empty, a default of 'totem' will be used."
@@ -1721,11 +1726,11 @@ msgstr "Zapisuje kopię obecnie odtwarzanego filmu"
 
 #. translators: Movie is the default saved movie filename,
 #. * without the suffix
-#: ../src/plugins/save-file/totem-save-file.c:147
+#: ../src/plugins/save-file/totem-save-file.c:158
 msgid "Movie"
 msgstr "Film"
 
-#: ../src/plugins/save-file/totem-save-file.c:355
+#: ../src/plugins/save-file/totem-save-file.c:366
 msgid "Make Available Offline"
 msgstr "Zapisz do oglądania w trybie offline"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]