[gnome-screenshot] Updated Slovenian translationcommit 926fec686ba4e9d0cbb35668a041c7be314d942c
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Tue Mar 3 22:25:59 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 51 insertions(+), 22 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 095fe3e..b2db96e 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-16 19:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-16 22:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-03 20:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-03 21:50+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -23,12 +23,13 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
-#: ../src/screenshot-application.c:757
+#: ../src/screenshot-application.c:767
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Zaslonska slika"
 
 #: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
-#: ../src/screenshot-application.c:758
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:2
+#: ../src/screenshot-application.c:768
 msgid "Save images of your screen or individual windows"
 msgstr "Zajemanje slik zaslona ali posameznih oken"
 
@@ -44,6 +45,34 @@ msgstr "Zajem zaslonske slike celotnega zaslona"
 msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
 msgstr "Zajem zaslonske slike trenutnega okna"
 
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
+msgid "GNOME Screenshot"
+msgstr "Zajemalnik zaslonskih slik za GNOME"
+
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
+"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
+"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
+"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
+"applications."
+msgstr ""
+"Program Zajemalnik slik za GNOME je enostavno orodje za zajemanje zaslonskih "
+"slik. Omogoča zajemanje celotnega  zaslona, dejavnih oken ali poljubno "
+"pravokotno ploskev na zaslonu. Sliko je mogoče zajeti v odložišče ali pa "
+"shraniti na disk."
+
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
+"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
+"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
+"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
+msgstr ""
+"Program za zajemanje slik omogoča zajemanje tudi, ko ni odprt. S pritiskom "
+"na tipko PrtScr se shrani celoten zaslon kot slika v mapo Slike. S "
+"pritisnjeno tipko Alt pa bo zajeto le trenutno okno v žarišču."
+
 #: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
 msgid "Help"
 msgstr "Pomoč"
@@ -220,7 +249,7 @@ msgstr "Zajemi zaslonsko sliko po navedenem zamiku [v sekundah]"
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
 #: ../src/screenshot-application.c:637
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:420
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:413
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
@@ -248,11 +277,11 @@ msgstr "ime datoteke"
 msgid "Print version information and exit"
 msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:760
+#: ../src/screenshot-application.c:770
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../src/screenshot-config.c:59
+#: ../src/screenshot-config.c:116
 #, c-format
 msgid ""
 "Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
@@ -261,7 +290,7 @@ msgstr ""
 "Možnosti v sporu: zastavic --window in --area ni mogoče uporabljati "
 "sočasno.\n"
 
-#: ../src/screenshot-config.c:66
+#: ../src/screenshot-config.c:123
 #, c-format
 msgid ""
 "Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
@@ -275,7 +304,7 @@ msgstr "zaslonska_slika.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
-#: ../src/screenshot-filename-builder.c:145
+#: ../src/screenshot-filename-builder.c:143
 #, c-format
 msgid "Screenshot from %s.%s"
 msgstr "Zaslonska slika %s.%s"
@@ -283,7 +312,7 @@ msgstr "Zaslonska slika %s.%s"
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if the entire screen is
 #. * taken
-#: ../src/screenshot-filename-builder.c:152
+#: ../src/screenshot-filename-builder.c:150
 #, c-format
 msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
 msgstr "Zaslonska slika %s - %d.%s"
@@ -305,55 +334,55 @@ msgid "Vintage"
 msgstr "Staranje"
 
 #. * Include pointer *
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:266
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:262
 msgid "Include _pointer"
 msgstr "Vključi _kazalnik"
 
 #. * Include window border *
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:276
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:272
 msgid "Include the window _border"
 msgstr "Vključi tudi robove okna"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:293
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:289
 msgid "Apply _effect:"
 msgstr "Uporabi _učinek:"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:354
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:346
 msgid "Grab the whole sc_reen"
 msgstr "Zajemi celotni _zaslon"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:368
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
 msgid "Grab the current _window"
 msgstr "Zajemi trenutno _okno"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:380
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:372
 msgid "Select _area to grab"
 msgstr "Zajemi izbrano _območje"
 
 #. translators: this is the first part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:400
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:392
 msgid "Grab after a _delay of"
 msgstr "Zajemi _po zamiku"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:469
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:463
 msgid "Take Screenshot"
 msgstr "Zajem zaslonske slike"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:470
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
 msgid "Effects"
 msgstr "Učinki"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:483
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:477
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:492
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:486
 msgid "Take _Screenshot"
 msgstr "Zajemi zaslonsko _sliko"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:509
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:503
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]