[gnome-initial-setup] Updated Slovenian translationcommit a11c0e129daa2b5a884eca2943d3d250a35fdb17
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Tue Mar 3 22:25:47 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  132 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 86 insertions(+), 46 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 3744326..d78579e 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2009 accerciser COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-initial-setup package.
 #
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2012-2014.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2012-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-initial-setup master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "initial-setup&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-16 18:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-16 22:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-03 19:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-03 21:44+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -23,55 +23,56 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../data/gnome-initial-setup.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/gnome-initial-setup-first-login.desktop.in.in.h:1
 msgid "Initial Setup"
 msgstr "Začetna nastavitev"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:377
+#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:384
 msgid "_Next"
 msgstr "_Naprej"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:378
+#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:385
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Sprejmi"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:379
+#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:386
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pre_skoči"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:380
+#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:387
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Predhodni"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:381
+#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:388
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:194
+#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:196
 msgid "Force existing user mode"
 msgstr "Vsili obstoječi uporabniški način"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:200
+#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:205
 msgid "- GNOME initial setup"
 msgstr "-  začetna nastavitev GNOME"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:202
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:231
 #: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:2
 msgid "About You"
 msgstr "O vas"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:179
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:180
 msgid "Failed to register account"
 msgstr "Vpisovanje računa je spodletelo"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:373
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:374
 msgid "No supported way to authenticate with this domain"
 msgstr "Ni podprtega načina za overitev s to domeno"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:413
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:414
 msgid "Failed to join domain"
 msgstr "Pridruževanje domeni je spodletelo"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:481
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:482
 msgid "Failed to log into domain"
 msgstr "Prijava v domeno je spodletela"
 
@@ -134,12 +135,12 @@ msgstr "Ime _skrbnika"
 msgid "Administrator Password"
 msgstr "Skrbniško geslo"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:202
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:203
 msgid "Are these the right details? You can change them if you want."
 msgstr ""
 "Ali so podrobnosti zapisane pravilno? po potrebi jih lahko jih uredite."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:394
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:404
 #: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:3
 msgid "We need a few details to complete setup."
 msgstr "Za končanje namestitve so zahtevani še nekateri pomembni podatki."
@@ -173,17 +174,17 @@ msgstr "Ni se mogoče samodejno pridružiti tej vrsti domene"
 msgid "No such domain or realm found"
 msgstr "Ni mogoče najti take domene ali takega področja"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:780
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:794
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:782
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:796
 #, c-format
 msgid "Cannot log in as %s at the %s domain"
 msgstr "Ni se mogoče prijaviti kot %s v domeno %s."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:786
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:788
 msgid "Invalid password, please try again"
 msgstr "Geslo je neveljavno, poskusite znova."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:799
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:801
 #, c-format
 msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
 msgstr "Povezava v domeno %s ni mogoča: %s"
@@ -231,10 +232,6 @@ msgstr "_Strinjam se s pogoji in določili dovoljenja uporabe."
 msgid "Add Account"
 msgstr "Dodaj račun"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:90
-msgid "Cancel"
-msgstr "Prekliči"
-
 #: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:335
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Spletni računi"
@@ -255,24 +252,24 @@ msgstr ""
 msgid "You can review your online accounts (and add others) after setup."
 msgstr "Po namestitvi lahko pregledate spletne račune."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:235
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:240
 msgid "Preview"
 msgstr "Predogled"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:290
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:184
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:203
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:299
+#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:212
+#: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:210
 msgid "More…"
 msgstr "Več ..."
 
 #. Translators: a search for input methods or keyboard layouts
 #. * did not yield any results
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:311
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:320
 msgid "No inputs found"
 msgstr "Ni najdenih vhodnih naprav"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:209
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:363
 #: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.ui.h:1
 msgid "Typing"
 msgstr "Tipkanje"
@@ -281,11 +278,11 @@ msgstr "Tipkanje"
 msgid "Select your keyboard layout or an input method."
 msgstr "Izbor razporeditve tipkovnice ali načina vnosa."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:201
+#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:229
 msgid "No languages found"
 msgstr "Ni najdenih jezikov"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/gis-language-page.c:272
+#: ../gnome-initial-setup/pages/language/gis-language-page.c:282
 msgid "Welcome"
 msgstr "Dobrodošli"
 
@@ -293,16 +290,16 @@ msgstr "Dobrodošli"
 msgid "Welcome!"
 msgstr "Dobrodošli!"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:305
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:307
 msgctxt "Wireless access point"
 msgid "Other…"
 msgstr "Drugo ..."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:352
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:358
 msgid "Checking for available wireless networks"
 msgstr "Preveri za dostopne brezžične omrežne povezave"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:602
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:614
 msgid "Network"
 msgstr "Omrežje"
 
@@ -324,11 +321,11 @@ msgstr ""
 msgid "No wireless available"
 msgstr "Ni razpoložljivega brezžičnega omrežja"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:135
+#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:138
 msgid "The passwords do not match."
 msgstr "Gesli se ne skladata."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:243
+#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:260
 msgid "Password"
 msgstr "Geslo"
 
@@ -471,11 +468,54 @@ msgctxt "Password strength"
 msgid "Strength: High"
 msgstr "Moč gesla: visoka"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:220
+#. Translators: the parameter here is the name of a distribution,
+#. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME 3" if we can't
+#. * detect any distribution.
+#.
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:109
+#, c-format
+msgid ""
+"Sending reports of technical problems helps us to improve %s. Reports are "
+"sent anonymously and are scrubbed of personal data."
+msgstr ""
+"Pošiljanje poročil o tehničnih težavah lahko pripomore k izboljšanju "
+"delovanja %s. Poročila so poslana brezimno in brez zasebnih podatkov."
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:116
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:239
+msgid "Privacy Policy"
+msgstr "Pravila zasebnosti"
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:1
+msgid "Privacy"
+msgstr "Zasebnost"
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:2
+msgid "Privacy controls can be changed at any time from Settings."
+msgstr ""
+"Določila zasebnosti je mogoče spremeniti kadarkoli v meniju nastavitev."
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:3
+msgid "Location Services"
+msgstr "Storitve določanja položaja"
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:4
+msgid ""
+"Allows applications to determine your geographical location. An indication "
+"is shown when location services are in use."
+msgstr ""
+"Omogoča programom določiti geografski položaj. Ko so storitve v rabi, je "
+"prikazan poseben kazalnik."
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:5
+msgid "Automatic Problem Reporting"
+msgstr "Samodejna poročila o težavah"
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:228
 msgid "No regions found"
 msgstr "Ni najdenih območij"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.c:217
+#: ../gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.c:226
 #: ../gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.ui.h:1
 msgid "Region"
 msgstr "Območje"
@@ -487,7 +527,7 @@ msgstr "Izberite državo ali področje."
 #. Translators: the parameter here is the name of a distribution,
 #. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME 3" if we can't
 #. * detect any distribution.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:330
+#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:328
 #, c-format
 msgid "_Start using %s"
 msgstr "_Začetek uporabljanja %s"
@@ -495,7 +535,7 @@ msgstr "_Začetek uporabljanja %s"
 #. Translators: the parameter here is the name of a distribution,
 #. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME 3" if we can't
 #. * detect any distribution.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:337
+#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:335
 #, c-format
 msgid ""
 "Thank you for choosing %s.\n"
@@ -504,7 +544,7 @@ msgstr ""
 "Zahvaljujemo se vam za izbor sistema %s.\n"
 "Upamo, da vam bo delo z njim v veselje."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:363
+#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:361
 msgid "Ready to Go"
 msgstr "Pripravljeno"
 
@@ -530,6 +570,9 @@ msgstr "Časovni pas"
 msgid "Please search for a nearby city"
 msgstr "Poiščite bližnje mesto"
 
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Prekliči"
+
 #~ msgid "Your username cannot be changed after setup."
 #~ msgstr "Po namestitvi uporabniškega imena ni mogoče spreminjati."
 
@@ -642,9 +685,6 @@ msgstr "Poiščite bližnje mesto"
 #~ msgid "Search for a location"
 #~ msgstr "Iskanje mesta"
 
-#~ msgid "Location"
-#~ msgstr "Mesto"
-
 #~ msgid "_Determine your location automatically"
 #~ msgstr "_Mesto določi samodejno"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]