[gnome-control-center] Updated Galician translationscommit b8f97e80de4f509d2dbf6a2465c05851e4f7afe3
Author: Fran Dieguez <fran dieguez mabishu com>
Date:   Mon Mar 2 00:04:38 2015 +0100

    Updated Galician translations

 po/gl.po |  189 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 103 insertions(+), 86 deletions(-)
---
diff --git a/po/gl.po b/po/gl.po
index 0c43cc3..af2c41e 100644
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -13,20 +13,21 @@
 # Fran Diéguez <frandieguez gnome org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
 # Leandro Regueiro <leandro regueiro gmail com>, 2011, 2012.
 # Fran Dieguez <frandieguez gnome org>, 2012, 2013, 2014, 2015.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center-master-po-gl-72290.merged\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-22 02:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-22 02:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 00:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-02 00:04+0100\n"
 "Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez gnome org>\n"
-"Language-Team: gnome-l10n-gl gnome org\n"
+"Language-Team: Galician <>\n"
 "Language: gl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:1
@@ -115,7 +116,7 @@ msgstr "Pode engadir máis imaxes ao seu cartafol %s para que se mostren aquí"
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:224 ../panels/color/cc-color-panel.c:961
 #: ../panels/color/color.ui.h:29 ../panels/common/language-chooser.ui.h:3
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:1579
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2011
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2022
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:2
 #: ../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:1
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:245
@@ -135,8 +136,8 @@ msgstr "Pode engadir máis imaxes ao seu cartafol %s para que se mostren aquí"
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:264
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:94
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:217
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:702
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:720
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:706
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:724
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancelar"
 
@@ -515,7 +516,7 @@ msgstr "Calibración de pantalla"
 #: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:2
 #: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:2
 #: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:2
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1468
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1476
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
@@ -679,7 +680,7 @@ msgstr "Importar ficheiro…"
 #: ../panels/network/connection-editor/net-connection-editor.c:512
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:3
 #: ../panels/region/input-chooser.ui.h:3
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1469
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1477
 msgid "_Add"
 msgstr "_Engadir"
 
@@ -1062,7 +1063,7 @@ msgid "Mirrored"
 msgstr "Espellada"
 
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:569
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2185
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2196
 msgid "Primary"
 msgstr "Primaria"
 
@@ -1088,7 +1089,7 @@ msgid "Arrange Combined Displays"
 msgstr "Ordenar pantallas combinadas"
 
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:1580
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2012
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2023
 #: ../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:2
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:2
 msgid "_Apply"
@@ -1098,75 +1099,75 @@ msgstr "_Aplicar"
 msgid "Drag displays to rearrange them"
 msgstr "Arrastre as pantallas para reordenalas"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2064
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2075
 msgid "Rotate counterclockwise by 90°"
 msgstr "Rotar ao contrario do reloxo 90°"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2082
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2093
 msgid "Rotate by 180°"
 msgstr "Rotar 180°"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2100
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2111
 msgid "Rotate clockwise by 90°"
 msgstr "Rotar no sentido do reloxo 90°"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2121
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2132
 msgid "Size"
 msgstr "Tamaño"
 
 #. aspect ratio
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2134
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2145
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Proporción de aspecto"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2155
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2166
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:85
 msgid "Resolution"
 msgstr "Resolución"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2186
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2197
 msgid "Show the top bar and Activities Overview on this display"
 msgstr "Mostrar a barra superior e a Vista de actividades nesta pantalla"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2192
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2203
 msgid "Secondary Display"
 msgstr "Pantalla secundaria"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2193
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2204
 msgid "Join this display with another to create an extra workspace"
 msgstr ""
 "Unir esta pantalla con outra para crear un espazo de traballo adicional"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2200
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2211
 msgid "Presentation"
 msgstr "Presentación"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2201
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2212
 msgid "Show slideshows and media only"
 msgstr "Mostrar só as presentacións e o multimedia"
 
 #. translators: "Mirror" describes when both displays show the same view
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2206
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2217
 msgid "Mirror"
 msgstr "Espello"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2207
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2218
 msgid "Show your existing view on both displays"
 msgstr "Mostra a súa vista existente nas dúas pantallas"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2213
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2224
 msgid "Turn Off"
 msgstr "Apagar"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2214
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2225
 msgid "Don't use this display"
 msgstr "Non usar este monitor"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2444
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2455
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "Non foi posíbel obter a información da pantalla"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2475
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2486
 msgid "_Arrange Combined Displays"
 msgstr "_Ordenar pantallas combinadas"
 
@@ -4913,21 +4914,21 @@ msgctxt "Input Source"
 msgid "Other"
 msgstr "Outra"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:239
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1059
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:243
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1064
 msgid "Your session needs to be restarted for changes to take effect"
 msgstr "A súa sesión debe reiniciarse para que se apliquen os cambios"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:243
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1063
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:247
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1068
 msgid "Restart Now"
 msgstr "Reiniciar agora"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:862
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:872
 msgid "No input source selected"
 msgstr "Non se atopou ningunha orixe de entrada"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:1703
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:1788
 msgid "Login Screen"
 msgstr "Pantalla de inicio de sesión"
 
@@ -5040,6 +5041,30 @@ msgid "Options"
 msgstr "Opcións"
 
 #: ../panels/region/region.ui.h:7
+msgid "Add input source"
+msgstr "Engadir orixe de entrada"
+
+#: ../panels/region/region.ui.h:8
+msgid "Remove input source"
+msgstr "Retirar orixe de entrada"
+
+#: ../panels/region/region.ui.h:9
+msgid "Move input source up"
+msgstr "Mover orixe de entrada arriba"
+
+#: ../panels/region/region.ui.h:10
+msgid "Move input source down"
+msgstr "Non se atopou ningunha orixe de entrada"
+
+#: ../panels/region/region.ui.h:11
+msgid "Configure input source"
+msgstr "Configurar orixe de entrada"
+
+#: ../panels/region/region.ui.h:12
+msgid "Show input source keyboard layout"
+msgstr "Mostrar distribución do teclado para a orixe de entrada"
+
+#: ../panels/region/region.ui.h:13
 msgid "Login settings are used by all users when logging into the system"
 msgstr ""
 "As preferencias de inicio de sesión úsanas todos os usuarios ao iniciar a "
@@ -6011,7 +6036,7 @@ msgid "_Enterprise Login"
 msgstr "Inicio de s_esión corporativo"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:16
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1458
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1466
 msgid "Add User"
 msgstr "Engadir usuario"
 
@@ -6370,20 +6395,21 @@ msgstr "Produciuse un erro ao engadir a conta"
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Os contrasinais non coinciden."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:731
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:777
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:733
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:779
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:800
 msgid "Failed to register account"
 msgstr "Produciuse un erro ao rexistrar a conta"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:915
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:923
 msgid "No supported way to authenticate with this domain"
 msgstr "Non hai unha maneira admitida de autenticar con este dominio"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:974
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:982
 msgid "Failed to join domain"
 msgstr "Produciuse un erro ao unirse ao dominio"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1035
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1043
 msgid ""
 "That login name didn't work.\n"
 "Please try again."
@@ -6391,7 +6417,7 @@ msgstr ""
 "Ese nome de inicio de sesión non funcionou.\n"
 "Ténteo de novo."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1042
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1050
 msgid ""
 "That login password didn't work.\n"
 "Please try again."
@@ -6399,11 +6425,11 @@ msgstr ""
 "Ese contrasinal de inicio de sesión non funcionou.\n"
 "Ténteo de novo."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1050
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1058
 msgid "Failed to log into domain"
 msgstr "Produciuse un erro ao iniciar sesión no dominio"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1108
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1116
 msgid "Unable find the domain. Maybe you misspelled it?"
 msgstr "Non foi posíbel atopar o dominio. Pode ser que o escribira mal?"
 
@@ -6529,7 +6555,7 @@ msgstr "%s - %s"
 #. Translators: This is a time format string in the style of "22:58".
 #. It indicates a login time which follows a date.
 #: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:175
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:838
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:842
 msgctxt "login date-time"
 msgid "%k:%M"
 msgstr "%k:%M"
@@ -6537,7 +6563,7 @@ msgstr "%k:%M"
 #. Translators: This indicates a login date-time.
 #. The first %s is a date, and the second %s a time.
 #: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:178
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:842
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:846
 #, c-format
 msgctxt "login date-time"
 msgid "%s, %s"
@@ -6597,45 +6623,45 @@ msgstr "Non é posíbel unirse automaticamente a este tipo de dominio"
 msgid "No such domain or realm found"
 msgstr "Non existe o dominio ou non se atopou o reino"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:813
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:827
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:815
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:829
 #, c-format
 msgid "Cannot log in as %s at the %s domain"
 msgstr "Non é posíbel iniciar sesión como %s no dominio %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:819
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:821
 msgid "Invalid password, please try again"
 msgstr "Contrasinal incorrecto, ténteo de novo"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:832
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:834
 #, c-format
 msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
 msgstr "Non foi posíbel conectarse ao dominio %s: %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:237
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:238
 msgid "Other Accounts"
 msgstr "Outras contas"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:447
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:448
 msgid "Failed to delete user"
 msgstr "Produciuse un erro ao eliminar o usuario"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:507
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:563
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:615
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:508
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:567
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:619
 msgid "Failed to revoke remotely managed user"
 msgstr "Produciuse un fallo ao revocar o usuario xestionado remotamente"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:671
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:675
 msgid "You cannot delete your own account."
 msgstr "Non pode eliminar a súa propia conta."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:680
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:684
 #, c-format
 msgid "%s is still logged in"
 msgstr "%s aínda ten a sesión iniciada"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:684
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:688
 msgid ""
 "Deleting a user while they are logged in can leave the system in an "
 "inconsistent state."
@@ -6643,12 +6669,12 @@ msgstr ""
 "Se elimina un usuario mentres ten a sesión iniciada pode poñer deixar o "
 "sistema nun estado inconsistente."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:693
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:697
 #, c-format
 msgid "Do you want to keep %s's files?"
 msgstr "Desexa manter os ficheiros de %s?"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:697
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:701
 msgid ""
 "It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files "
 "around when deleting a user account."
@@ -6656,51 +6682,51 @@ msgstr ""
 "É posíbel manter o cartafol persoal, a caixa de correo e os ficheiros "
 "temporais ao eliminar unha conta de usuario."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:700
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:704
 msgid "_Delete Files"
 msgstr "_Eliminar os ficheiros"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:701
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:705
 msgid "_Keep Files"
 msgstr "_Manter os ficheiros"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:715
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:719
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to revoke remotely managed %s's account?"
 msgstr "Ten certeza que quere revocar a conta de %s xestionada remotamente?"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:719
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:723
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Eliminar"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:771
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:775
 msgctxt "Password mode"
 msgid "Account disabled"
 msgstr "Conta desactivada"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:779
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:783
 msgctxt "Password mode"
 msgid "To be set at next login"
 msgstr "Para configurar no seguinte inicio de sesión"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:782
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:786
 msgctxt "Password mode"
 msgid "None"
 msgstr "Ningún"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:831
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:835
 msgid "Logged in"
 msgstr "Conectado"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1262
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1267
 msgid "Failed to contact the accounts service"
 msgstr "Produciuse un erro ao contactar co servizo de contas"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1264
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1269
 msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
 msgstr "Asegúrese de que o servizo de contas está instalado e activado."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1305
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1310
 msgid ""
 "To make changes,\n"
 "click the * icon first"
@@ -6708,12 +6734,12 @@ msgstr ""
 "Para realizar os cambios,\n"
 "primeiro prema na icona *"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1343
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1348
 msgid "Create a user account"
 msgstr "Crear unha conta de usuario"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1354
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1666
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1359
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1671
 msgid ""
 "To create a user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -6721,12 +6747,12 @@ msgstr ""
 "Para crear unha conta de usuario,\n"
 "primeiro prema na icona *"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1364
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1369
 msgid "Delete the selected user account"
 msgstr "Eliminar a conta de usuario seleccionada"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1376
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1671
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1381
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1676
 msgid ""
 "To delete the selected user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -6734,7 +6760,7 @@ msgstr ""
 "Para eliminar a conta de usuario seleccionada,\n"
 "primeiro prema na icona *"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1580
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1585
 msgid "My Account"
 msgstr "A miña conta"
 
@@ -7965,15 +7991,6 @@ msgstr "Preferencias;Configuración;"
 #~ msgid "Select keyboards or other input sources"
 #~ msgstr "Seleccione os teclados ou outros orixes de entrada"
 
-#~ msgid "Remove Input Source"
-#~ msgstr "Retirar orixe de entrada"
-
-#~ msgid "Move Input Source Up"
-#~ msgstr "Mover orixe de entrada arriba"
-
-#~ msgid "Show Keyboard Layout"
-#~ msgstr "Mostrar a distribución do teclado"
-
 #~ msgid "Ctrl+Alt+Space"
 #~ msgstr "Ctrl+Alt+Espacio"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]