[gnome-initial-setup] Updated Norwegian bokmål transla tion.commit 471fa94edadbf00edfe40c757b5fcaa05417fb0a
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Thu Jul 30 11:52:49 2015 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  130 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 74 insertions(+), 56 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index caedc2f..66e380f 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 # Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU hush com>, 2014,2015.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-initial-setup 3.15.x\n"
+"Project-Id-Version: gnome-initial-setup 3.17.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-25 19:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-19 12:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-30 11:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-30 11:52+0200\n"
 "Last-Translator: Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU hush com>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr "A_vbryt"
 msgid "Force existing user mode"
 msgstr "Bruk eksisterende brukermodus"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:205
+#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:202
 msgid "- GNOME initial setup"
 msgstr "- Førstegangsoppsett for GNOME"
 
@@ -133,11 +133,11 @@ msgstr "_Navn på administrator"
 msgid "Administrator Password"
 msgstr "Passord for administrator"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:203
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:202
 msgid "Are these the right details? You can change them if you want."
 msgstr "Er disse detaljene riktige? Du kan endre dem hvis du vil."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:404
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:403
 #: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:3
 msgid "We need a few details to complete setup."
 msgstr "Vi trenger noen flere detaljer for å fullføre oppsettet."
@@ -248,11 +248,11 @@ msgstr ""
 msgid "You can review your online accounts (and add others) after setup."
 msgstr "Du kan se gjennom dine kontoer på nettet (og legge til flere) senere."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:240
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:241
 msgid "Preview"
 msgstr "Forrige"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:299
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:300
 #: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:212
 #: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:210
 msgid "More…"
@@ -261,7 +261,7 @@ msgstr "Mer …"
 #. Translators: a search for input methods or keyboard layouts
 #. * did not yield any results
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:320
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:322
 msgid "No inputs found"
 msgstr "Ingen inndatakilder funnet"
 
@@ -274,7 +274,7 @@ msgstr "Skriving"
 msgid "Select your keyboard layout or an input method."
 msgstr "Velg tastaturutforming eller en inndatametode."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:229
+#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:228
 msgid "No languages found"
 msgstr "Ingen språk funnet"
 
@@ -286,16 +286,20 @@ msgstr "Velkommen"
 msgid "Welcome!"
 msgstr "Velkommen!"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:307
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:309
 msgctxt "Wireless access point"
 msgid "Other…"
 msgstr "Annet …"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:358
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:370
+msgid "Wireless networking is disabled"
+msgstr "Trådløst nettverk er slått av"
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:377
 msgid "Checking for available wireless networks"
 msgstr "Se etter tilgjengelige trådløse nettverk"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:614
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:643
 msgid "Network"
 msgstr "Nettverk"
 
@@ -317,11 +321,19 @@ msgstr ""
 msgid "No wireless available"
 msgstr "Trådløs er ikke tilgjengelig"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:138
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui.h:4
+msgid "Turn On"
+msgstr "Slå på"
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:130
+msgid "This is a weak password."
+msgstr "Dette er et svakt passord."
+
+#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:140
 msgid "The passwords do not match."
 msgstr "Passordene er ikke like."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:260
+#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:261
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
@@ -344,88 +356,97 @@ msgstr "Det nye passordet må være forskjellig fra det gamle."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:83
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try changing some letters and numbers."
-msgstr "Prøv å bytte noen bokstaver og tall."
+msgid ""
+"This password is very similar to your last one. Try changing some letters "
+"and numbers."
+msgstr "Passordet er veldig likt ditt forrige passord. Prøv å bytte noen bokstaver og tall."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:85
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:93
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try changing the password a bit more."
-msgstr "Prøve å endre passordet litt mer."
+msgid ""
+"This password is very similar to your last one. Try changing the password a "
+"bit more."
+msgstr "Passordet er veldig likt ditt forrige passord. Prøv å endre passordet litt mer."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:87
 msgctxt "Password hint"
-msgid "A password without your user name would be stronger."
-msgstr "Et passord uten brukernavnet ditt vil være sterkere."
+msgid ""
+"This is a weak password. A password without your user name would be stronger."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Et passord uten brukernavnet ditt vil være sterkere."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:89
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to avoid using your name in the password."
-msgstr "Prøv å unngå å bruke navnet ditt i passordet."
+msgid "This is a weak password. Try to avoid using your name in the password."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å unngå å bruke navnet ditt i passordet."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:91
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to avoid some of the words included in the password."
-msgstr "Prøv å unngå noen av ordene som er med i passordet."
+msgid ""
+"This is a weak password. Try to avoid some of the words included in the "
+"password."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å unngå noen av ordene som er med i passordet."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:95
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to avoid common words."
-msgstr "Prøv å unngå vanlige ord."
+msgid "This is a weak password. Try to avoid common words."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å unngå vanlige ord."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:97
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to avoid reordering existing words."
-msgstr "Prøv å unngå å endre rekkefølge på eksisterende ord."
+msgid "This is a weak password. Try to avoid reordering existing words."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å unngå å endre rekkefølge på eksisterende ord."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:99
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to use more numbers."
-msgstr "Prøv å bruke flere tall."
+msgid "This is a weak password. Try to use more numbers."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å bruke flere tall."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:101
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to use more uppercase letters."
-msgstr "Prøv å bruke flere store bokstaver."
+msgid "This is a weak password. Try to use more uppercase letters."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å bruke flere store bokstaver."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:103
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to use more lowercase letters."
-msgstr "Prøv å bruke flere små bokstaver."
+msgid "This is a weak password. Try to use more lowercase letters."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å bruke flere små bokstaver."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:105
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to use more special characters, like punctuation."
-msgstr "Prøv å bruke flere spesielle tegn, som tegnsetting."
+msgid ""
+"This is a weak password. Try to use more special characters, like "
+"punctuation."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å bruke flere spesielle tegn, som tegnsetting."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:107
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to use a mixture of letters, numbers and punctuation."
-msgstr "Prøv å bruke en blanding av bokstaver, tall og tegnsetting."
+msgid ""
+"This is a weak password. Try to use a mixture of letters, numbers and "
+"punctuation."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å bruke en blanding av bokstaver, tall og tegnsetting."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:109
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to avoid repeating the same character."
-msgstr "Prøv å unngå å gjenta samme tegnet."
+msgid "This is a weak password. Try to avoid repeating the same character."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å unngå å gjenta det samme tegnet."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:111
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
-"Try to avoid repeating the same type of character: you need to mix up "
-"letters, numbers and punctuation."
-msgstr ""
-"Prøv å unngå å gjenta samme type tegn. Du må blande bokstaver, tall og "
-"spesialtegn."
+"This is a weak password. Try to avoid repeating the same type of character: "
+"you need to mix up letters, numbers and punctuation."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å unngå å gjenta samme type tegn. Du må blande bokstaver, tall og 
spesialtegn."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:113
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to avoid sequences like 1234 or abcd."
-msgstr "Prøv å unngå fraser som «1234» og «abcd»."
+msgid "This is a weak password. Try to avoid sequences like 1234 or abcd."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å unngå fraser som «1234» og «abcd»."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:115
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Try to add more letters, numbers and symbols."
-msgstr "Prøv å legge til flere bokstaver, tall og symboler."
+msgid "This is a weak password. Try to add more letters, numbers and symbols."
+msgstr "Dette er et svakt passord. Prøv å legge til flere bokstaver, tall og symboler."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:117
 msgctxt "Password hint"
@@ -467,7 +488,7 @@ msgid "Strength: High"
 msgstr "Styrke: Høy"
 
 #. Translators: the parameter here is the name of a distribution,
-#. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME 3" if we can't
+#. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME" if we can't
 #. * detect any distribution.
 #.
 #: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:109
@@ -480,7 +501,7 @@ msgstr ""
 "Disse sendes anonymt, og inneholder ikke personlige data."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:116
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:239
+#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:238
 msgid "Privacy Policy"
 msgstr "Personvernregler"
 
@@ -558,7 +579,7 @@ msgstr ""
 "Vi tror at tidssonen din er %s. Trykk Neste for å fortsette, eller søk etter "
 "et sted for å velge tidssone manuelt."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:489
+#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:491
 #: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui.h:1
 msgid "Time Zone"
 msgstr "Tidssone"
@@ -566,6 +587,3 @@ msgstr "Tidssone"
 #: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui.h:2
 msgid "Please search for a nearby city"
 msgstr "Søk etter en by i nærheten"
-
-#~ msgid "Cancel"
-#~ msgstr "Avbryt"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]