[gnome-chess] Updated Slovak translationcommit fad2ddbb895cf5941b7def701041eb86d0376e9a
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Tue Jul 28 15:01:17 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  338 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 193 insertions(+), 145 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 04874ed..f7b9309 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-chess&keywords=I18N+L10N&component=General\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-02-26 07:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-26 12:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-28 06:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-28 17:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
 
 #: ../data/gnome-chess.appdata.xml.in.h:1
 msgid "GNOME Chess"
@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr ""
 "Nadšenci v oblasti počítačového šachu ocenia kompatibilitu s takmer všetkými modernými šachovými strojmi, a 
tiež schopnosť automatického zistenia "
 "ich prítomnosti na vašom počítači."
 
-#: ../data/gnome-chess.desktop.in.h:1 ../data/gnome-chess.ui.h:1 ../src/gnome-chess.vala:2130 
../src/gnome-chess.vala:2425
+#: ../data/gnome-chess.desktop.in.h:1 ../data/gnome-chess.ui.h:1 ../src/gnome-chess.vala:2185 
../src/gnome-chess.vala:2529
 msgid "Chess"
 msgstr "Šach"
 
@@ -173,16 +173,16 @@ msgid "The timer increment set corresponding to clock type (1 second minimum)"
 msgstr "Prírastok časomeru nastavený podľa adekvátneho typu hodín (minimum 1 sekunda)"
 
 #: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:16
-msgid "Seconds white has used until last move (0 for first move)"
-msgstr "Počet sekúnd, ktoré ubehli po posledný ťah bieleho hráča (0 pre prvý ťah)"
+msgid "The board side to play as"
+msgstr "Strana šachovnice, na ktorej hrať"
 
 #: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:17
-msgid "Seconds black has used until last move (0 for first move)"
-msgstr "Počet sekúnd, ktoré ubehli po posledný ťah čierneho hráča (0 pre prvý ťah)"
+msgid "The last side the player played as"
+msgstr "Naposledy použitá strana, na ktorej hral hráč"
 
 #: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:18
-msgid "true if the human player is playing white"
-msgstr "true, ak človek hrá bielymi figúrkami"
+msgid "This is needed when play-as is set to alternate. This should only be set to black or white."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:19
 msgid "The opponent player"
@@ -441,6 +441,12 @@ msgctxt "chess-player"
 msgid "Black"
 msgstr "Čierny"
 
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for alterning between black and white
+#: ../data/preferences.ui.h:92
+msgctxt "chess-player"
+msgid "Alternate"
+msgstr "Alternatívny"
+
 # PK: je to spravne?
 # PM: Je to v predvolbách pred rozbalovacím zoznamom, v ktorom sa nastavuje za aku figurku sa ma zamenit 
pesiak ked príde na posledné pole sachovnice
 #: ../data/promotion-type-selector.ui.h:1
@@ -463,524 +469,553 @@ msgstr "_Veža"
 msgid "_Bishop"
 msgstr "_Strelec"
 
+#. Message when the game cannot be loaded due to an invalid move in the file.
+#: ../lib/chess-game.vala:103
+#, c-format
+msgid "Failed to load PGN: move %s is invalid."
+msgstr "Zlyhalo načítanie PGN: ťah %s je neplatný"
+
+#: ../lib/chess-pgn.vala:244 ../lib/chess-pgn.vala:250 ../lib/chess-pgn.vala:261
+#, c-format
+msgid "Invalid %s : %s in PGN, setting timer to infinity."
+msgstr ""
+
+#: ../lib/chess-pgn.vala:266
+#, c-format
+msgid "Invalid clock type in PGN: %s, using a simple clock."
+msgstr "Neplatný typ hodín v PGN: %s, použijú sa jednoduché hodiny."
+
+#: ../lib/chess-pgn.vala:273
+#, c-format
+msgid "Invalid timer increment in PGN: %s, using a simple clock."
+msgstr "Neplatný prírastok časovača v PGN: %s, použijú sa jednoduché hodiny."
+
 #: ../src/chess-view.vala:312
 msgid "Paused"
 msgstr "Pozastavené"
 
 #. Help string for command line --version flag
-#: ../src/gnome-chess.vala:99
+#: ../src/gnome-chess.vala:100
 msgid "Show release version"
 msgstr "Zobraziť verziu vydania"
 
+#: ../src/gnome-chess.vala:130
+msgid "No chess engine is installed. You will not be able to play against the computer."
+msgstr "Nie je nainštalovaný žiadny obslužný program pre šach. Nebudete môcť hrať proti počítaču."
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:131 ../src/gnome-chess.vala:2206 ../src/gnome-chess.vala:2219
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
 #. May print when started on the command line; a PGN is a saved game file.
-#: ../src/gnome-chess.vala:198
+#: ../src/gnome-chess.vala:215
 msgid "GNOME Chess can only open one PGN at a time."
 msgstr "Šach GNOME dokáže otvoriť súčasne iba jeden súbor PGN."
 
 #. Move History Combo: Go to the start of the game
-#: ../src/gnome-chess.vala:437
+#: ../src/gnome-chess.vala:454
 msgid "Game Start"
 msgstr "Začiatok hry"
 
 #. Note there are no move formats for pieces taking kings and this is not allowed in Chess rules
 #. Human Move String: Description of a white pawn moving from %1$s to %2s, e.g. 'c2 to c4'
-#: ../src/gnome-chess.vala:828
+#: ../src/gnome-chess.vala:882
 #, c-format
 msgid "White pawn moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Biely ťahá pešiaka z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:830
+#: ../src/gnome-chess.vala:884
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Biely pešiak z %1$s berie čierneho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:832
+#: ../src/gnome-chess.vala:886
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s"
 msgstr "Biely pešiak z %1$s berie čiernu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:834
+#: ../src/gnome-chess.vala:888
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s"
 msgstr "Biely pešiak z %1$s berie čierneho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:836
+#: ../src/gnome-chess.vala:890
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s"
 msgstr "Biely pešiak z %1$s berie čierneho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:838
+#: ../src/gnome-chess.vala:892
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s"
 msgstr "Biely pešiak z %1$s berie čiernu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a1 to a5'
-#: ../src/gnome-chess.vala:840
+#: ../src/gnome-chess.vala:894
 #, c-format
 msgid "White rook moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Biely ťahá vežu z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:842
+#: ../src/gnome-chess.vala:896
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Biela veža z %1$s berie čierneho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:844
+#: ../src/gnome-chess.vala:898
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black rook at %2$s"
 msgstr "Biela veža z %1$s berie čiernu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:846
+#: ../src/gnome-chess.vala:900
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black knight at %2$s"
 msgstr "Biela veža z %1$s berie čierneho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:848
+#: ../src/gnome-chess.vala:902
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s"
 msgstr "Biela veža z %1$s berie čierneho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a queen at %2$s"
-#: ../src/gnome-chess.vala:850
+#: ../src/gnome-chess.vala:904
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black queen at %2$s"
 msgstr "Biela veža z %1$s berie čiernu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b1 to c3'
-#: ../src/gnome-chess.vala:852
+#: ../src/gnome-chess.vala:906
 #, c-format
 msgid "White knight moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Biely ťahá jazdca z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:854
+#: ../src/gnome-chess.vala:908
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Biely jazdec z %1$s berie čierneho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:856
+#: ../src/gnome-chess.vala:910
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black rook at %2$s"
 msgstr "Biely jazdec z %1$s berie čiernu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:858
+#: ../src/gnome-chess.vala:912
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black knight at %2$s"
 msgstr "Biely jazdec z %1$s berie čierneho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:860
+#: ../src/gnome-chess.vala:914
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s"
 msgstr "Biely jazdec z %1$s berie čierneho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:862
+#: ../src/gnome-chess.vala:916
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black queen at %2$s"
 msgstr "Biely jazdec z %1$s berie čiernu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f1 to b5'
-#: ../src/gnome-chess.vala:864
+#: ../src/gnome-chess.vala:918
 #, c-format
 msgid "White bishop moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Biely ťahá strelca z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:866
+#: ../src/gnome-chess.vala:920
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Biely strelec z %1$s berie čierneho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:868
+#: ../src/gnome-chess.vala:922
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s"
 msgstr "Biely strelec z %1$s berie čiernu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:870
+#: ../src/gnome-chess.vala:924
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s"
 msgstr "Biely strelec z %1$s berie čierneho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:872
+#: ../src/gnome-chess.vala:926
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s"
 msgstr "Biely strelec z %1$s berie čierneho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:874
+#: ../src/gnome-chess.vala:928
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s"
 msgstr "Biely strelec z %1$s berie čiernu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd1 to d4'
-#: ../src/gnome-chess.vala:876
+#: ../src/gnome-chess.vala:930
 #, c-format
 msgid "White queen moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Biely ťahá dámu z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:878
+#: ../src/gnome-chess.vala:932
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Biela dáma z %1$s berie čierneho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:880
+#: ../src/gnome-chess.vala:934
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black rook at %2$s"
 msgstr "Biela dáma z %1$s berie čiernu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:882
+#: ../src/gnome-chess.vala:936
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black knight at %2$s"
 msgstr "Biela dáma z %1$s berie čierneho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:884
+#: ../src/gnome-chess.vala:938
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s"
 msgstr "Biela dáma z %1$s berie čierneho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:886
+#: ../src/gnome-chess.vala:940
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black queen at %2$s"
 msgstr "Biela dáma z %1$s berie čiernu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e1 to f1'
-#: ../src/gnome-chess.vala:888
+#: ../src/gnome-chess.vala:942
 #, c-format
 msgid "White king moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Biely ťahá kráľa z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:890
+#: ../src/gnome-chess.vala:944
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Biely kráľ z %1$s berie čierneho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:892
+#: ../src/gnome-chess.vala:946
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black rook at %2$s"
 msgstr "Biely kráľ z %1$s berie čiernu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:894
+#: ../src/gnome-chess.vala:948
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black knight at %2$s"
 msgstr "Biely kráľ z %1$s berie čierneho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:896
+#: ../src/gnome-chess.vala:950
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black bishop at %2$s"
 msgstr "Biely kráľ z %1$s berie čierneho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:898
+#: ../src/gnome-chess.vala:952
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black queen at %2$s"
 msgstr "Biely kráľ z %1$s berie čiernu dámu %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn moving from %1$s to %2$s, e.g. 'c8 to c6'
-#: ../src/gnome-chess.vala:900
+#: ../src/gnome-chess.vala:954
 #, c-format
 msgid "Black pawn moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Čierny ťahá pešiaka z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:902
+#: ../src/gnome-chess.vala:956
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Čierny pešiak z %1$s berie bieleho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:904
+#: ../src/gnome-chess.vala:958
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s"
 msgstr "Čierny pešiak z %1$s berie bielu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:906
+#: ../src/gnome-chess.vala:960
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s"
 msgstr "Čierny pešiak z %1$s berie bieleho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:908
+#: ../src/gnome-chess.vala:962
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s"
 msgstr "Čierny pešiak z %1$s berie bieleho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:910
+#: ../src/gnome-chess.vala:964
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s"
 msgstr "Čierny pešiak z %1$s berie bielu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a8 to a4'
-#: ../src/gnome-chess.vala:912
+#: ../src/gnome-chess.vala:966
 #, c-format
 msgid "Black rook moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Čierny ťahá vežu z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:914
+#: ../src/gnome-chess.vala:968
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Čierna veža z %1$s berie bieleho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:916
+#: ../src/gnome-chess.vala:970
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s"
 msgstr "Čierna veža z %1$s berie bielu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:918
+#: ../src/gnome-chess.vala:972
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s"
 msgstr "Čierna veža z %1$s berie bieleho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:920
+#: ../src/gnome-chess.vala:974
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s"
 msgstr "Čierna veža z %1$s berie bieleho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:922
+#: ../src/gnome-chess.vala:976
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s"
 msgstr "Čierna veža z %1$s berie bielu dámu %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b8 to c6'
-#: ../src/gnome-chess.vala:924
+#: ../src/gnome-chess.vala:978
 #, c-format
 msgid "Black knight moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Čierny ťahá jazdca z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:926
+#: ../src/gnome-chess.vala:980
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Čierny jazdec z %1$s berie bieleho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:928
+#: ../src/gnome-chess.vala:982
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s"
 msgstr "Čierny jazdec z %1$s berie bielu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:930
+#: ../src/gnome-chess.vala:984
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s"
 msgstr "Čierny jazdec z %1$s berie bieleho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:932
+#: ../src/gnome-chess.vala:986
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s"
 msgstr "Čierny jazdec z %1$s berie bieleho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:934
+#: ../src/gnome-chess.vala:988
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s"
 msgstr "Čierny jazdec z %1$s berie bielu kráľovnú na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f8 to b3'
-#: ../src/gnome-chess.vala:936
+#: ../src/gnome-chess.vala:990
 #, c-format
 msgid "Black bishop moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Čierny ťahá strelca z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:938
+#: ../src/gnome-chess.vala:992
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Čierny strelec z %1$s berie bieleho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:940
+#: ../src/gnome-chess.vala:994
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s"
 msgstr "Čierny strelec z %1$s berie bielu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:942
+#: ../src/gnome-chess.vala:996
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s"
 msgstr "Čierny strelec z %1$s berie bieleho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:944
+#: ../src/gnome-chess.vala:998
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s"
 msgstr "Čierny strelec z %1$s berie bieleho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:946
+#: ../src/gnome-chess.vala:1000
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s"
 msgstr "Čierny strelec z %1$s berie bielu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd8 to d5'
-#: ../src/gnome-chess.vala:948
+#: ../src/gnome-chess.vala:1002
 #, c-format
 msgid "Black queen moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Čierny ťahá dámu z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:950
+#: ../src/gnome-chess.vala:1004
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Čierna dáma z %1$s berie bieleho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:952
+#: ../src/gnome-chess.vala:1006
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s"
 msgstr "Čierna dáma z %1$s berie bielu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:954
+#: ../src/gnome-chess.vala:1008
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s"
 msgstr "Čierna dáma z %1$s berie bieleho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:956
+#: ../src/gnome-chess.vala:1010
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s"
 msgstr "Čierna dáma z %1$s berie bieleho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:958
+#: ../src/gnome-chess.vala:1012
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s"
 msgstr "Čierna dáma z %1$s berie bielu dámu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e8 to f8'
-#: ../src/gnome-chess.vala:960
+#: ../src/gnome-chess.vala:1014
 #, c-format
 msgid "Black king moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Čierny ťahá kráľa z %1$s na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:962
+#: ../src/gnome-chess.vala:1016
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Čierny kráľ z %1$s berie bieleho pešiaka na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:964
+#: ../src/gnome-chess.vala:1018
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white rook at %2$s"
 msgstr "Čierny kráľ z %1$s berie bielu vežu na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:966
+#: ../src/gnome-chess.vala:1020
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white knight at %2$s"
 msgstr "Čierny kráľ z %1$s berie bieleho jazdca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../src/gnome-chess.vala:968
+#: ../src/gnome-chess.vala:1022
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s"
 msgstr "Čierny kráľ z %1$s berie bieleho strelca na %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a queen at %2$s"
-#: ../src/gnome-chess.vala:970
+#: ../src/gnome-chess.vala:1024
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white queen at %2$s"
 msgstr "Čierny kráľ z %1$s berie bielu dámu na %2$s"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:993
+#: ../src/gnome-chess.vala:1047
 msgid "White castles kingside"
 msgstr "Biely robí malú rošádu"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:997
+#: ../src/gnome-chess.vala:1051
 msgid "White castles queenside"
 msgstr "Biely robí veľkú rošádu"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1001
+#: ../src/gnome-chess.vala:1055
 msgid "Black castles kingside"
 msgstr "Čierny robí malú rošádu"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1005
+#: ../src/gnome-chess.vala:1059
 msgid "Black castles queenside"
 msgstr "Čierny robí veľkú rošádu"
 
 #. Window title on a White human's turn if he is in check
-#: ../src/gnome-chess.vala:1144
+#: ../src/gnome-chess.vala:1198
 msgid "White is in Check"
 msgstr "Biely má šach"
 
 #. Window title on a Black human's turn if he is in check
-#: ../src/gnome-chess.vala:1147
+#: ../src/gnome-chess.vala:1201
 msgid "Black is in Check"
 msgstr "Čierny má šach"
 
 #. Window title on White's turn if White is human
-#: ../src/gnome-chess.vala:1153
+#: ../src/gnome-chess.vala:1207
 msgid "White to Move"
 msgstr "Na ťahu je biely"
 
 #. Window title on White's turn if White is a computer
-#: ../src/gnome-chess.vala:1156
+#: ../src/gnome-chess.vala:1210
 msgid "White is Thinking…"
 msgstr "Biely premýšľa…"
 
 #. Window title on Black's turn if Black is human
-#: ../src/gnome-chess.vala:1162
+#: ../src/gnome-chess.vala:1216
 msgid "Black to Move"
 msgstr "Na ťahu je čierny"
 
 #. Window title on Black's turn if Black is a computer
-#: ../src/gnome-chess.vala:1165
+#: ../src/gnome-chess.vala:1219
 msgid "Black is Thinking…"
 msgstr "Čierny premýšľa…"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1180
+#: ../src/gnome-chess.vala:1234
 msgid "Unpause the game"
 msgstr "Zruší pozastavenie hry"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1186
+#: ../src/gnome-chess.vala:1240
 msgid "Pause the game"
 msgstr "Pozastaví hru"
 
 #. Window title when the white player wins
-#: ../src/gnome-chess.vala:1209
+#: ../src/gnome-chess.vala:1263
 msgid "White Wins"
 msgstr "Vyhral biely"
 
 #. Window title when the black player wins
-#: ../src/gnome-chess.vala:1214
+#: ../src/gnome-chess.vala:1268
 msgid "Black Wins"
 msgstr "Vyhral čierny"
 
 #. Window title when the game is drawn
-#: ../src/gnome-chess.vala:1219
+#: ../src/gnome-chess.vala:1273
 msgid "Game is Drawn"
 msgstr "Hra skončila remízou"
 
@@ -992,160 +1027,160 @@ msgstr "Hra skončila remízou"
 #. * because the pause button eats up some of your space, start a new game,
 #. * then run 'killall gnuchess' in a terminal.
 #.
-#: ../src/gnome-chess.vala:1231
+#: ../src/gnome-chess.vala:1285
 msgid "Oops! Something has gone wrong."
 msgstr "Ups! Niekde sa stala chyba."
 
 #. Window subtitle when Black is checkmated
-#: ../src/gnome-chess.vala:1244
+#: ../src/gnome-chess.vala:1298
 msgid "Black is in check and cannot move."
 msgstr "Čierny má šach a nevie sa pohnúť."
 
 #. Window subtitle when White is checkmated
-#: ../src/gnome-chess.vala:1247
+#: ../src/gnome-chess.vala:1301
 msgid "White is in check and cannot move."
 msgstr "Biely má šach a nevie sa pohnúť."
 
 #. Window subtitle when the game terminates due to a stalemate
-#: ../src/gnome-chess.vala:1253
+#: ../src/gnome-chess.vala:1307
 msgid "Opponent cannot move."
 msgstr "Protihráč sa nevie pohnúť."
 
 # Originál je dobrý tá veta je zápor takze sa to dá chápat ako nor (angličania dvojitý zápor nepoužívajú)
 #. Window subtitle when the game is drawn due to the fifty move rule
-#: ../src/gnome-chess.vala:1257
+#: ../src/gnome-chess.vala:1311
 msgid "No piece was taken or pawn moved in fifty moves."
 msgstr "Za posledných päťdesiat ťahov nebola vyhodená žiadna figúrka ani sa neťahalo žiadnym pešiakom."
 
 #. Window subtitle when the game ends due to Black's clock stopping
-#: ../src/gnome-chess.vala:1262
+#: ../src/gnome-chess.vala:1316
 msgid "Black has run out of time."
 msgstr "Čiernemu uplynul čas."
 
 #. Window subtitle when the game ends due to White's clock stopping
-#: ../src/gnome-chess.vala:1265
+#: ../src/gnome-chess.vala:1319
 msgid "White has run out of time."
 msgstr "Bielemu uplynul čas."
 
 #. Window subtitle when the game is drawn due to the three-fold-repetition rule
-#: ../src/gnome-chess.vala:1271
+#: ../src/gnome-chess.vala:1325
 msgid "The same board state has occurred three times."
 msgstr "Aktuálne rozloženie šachovnice sa trikrát opakovalo."
 
 #. Window subtitle when the game is drawn due to the insufficient material rule
-#: ../src/gnome-chess.vala:1275
+#: ../src/gnome-chess.vala:1329
 msgid "Neither player can checkmate."
 msgstr "Ani jeden z hráčov nevie dosiahnuť šachmat."
 
 #. Window subtitle when the game ends due to the black player resigning
-#: ../src/gnome-chess.vala:1280
+#: ../src/gnome-chess.vala:1334
 msgid "Black has resigned."
 msgstr "Čierny sa vzdal."
 
 #. Window subtitle when the game ends due to the white player resigning
-#: ../src/gnome-chess.vala:1283
+#: ../src/gnome-chess.vala:1337
 msgid "White has resigned."
 msgstr "Biely sa vzdal."
 
 #. Window subtitle when a game is abandoned
-#: ../src/gnome-chess.vala:1289
+#: ../src/gnome-chess.vala:1343
 msgid "The game has been abandoned."
 msgstr "Hra bola predčasne ukončená."
 
 #. Window subtitle when the game ends due to a player dying.
 #. * This is a PGN standard. GNOME Chess will never kill the user.
-#: ../src/gnome-chess.vala:1295
+#: ../src/gnome-chess.vala:1349
 msgid "The game log says a player died!"
 msgstr "Záznam hry tvrdí, že hráč zomrel!"
 
 #. Window subtitle when something goes wrong with the engine...
 #. * or when the engine says something is wrong with us!
-#: ../src/gnome-chess.vala:1301
+#: ../src/gnome-chess.vala:1355
 msgid "The computer player is confused. The game cannot continue."
 msgstr "Automat hrajúci za počítač je veľmi zmätený. V hre sa nedá pokračovať."
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1336 ../src/gnome-chess.vala:2221 ../src/gnome-chess.vala:2304
+#: ../src/gnome-chess.vala:1390 ../src/gnome-chess.vala:2302 ../src/gnome-chess.vala:2385
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1340
+#: ../src/gnome-chess.vala:1394
 msgid "_Abandon game"
 msgstr "_Opustiť hru"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1341
+#: ../src/gnome-chess.vala:1395
 msgid "_Save game for later"
 msgstr "_Uložiť hru na neskôr"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1345
+#: ../src/gnome-chess.vala:1399
 msgid "_Discard game"
 msgstr "_Zahodiť hru"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1346
+#: ../src/gnome-chess.vala:1400
 msgid "_Save game log"
 msgstr "U_ložiť záznam hry"
 
 #. Your very last chance to save
-#: ../src/gnome-chess.vala:1359
+#: ../src/gnome-chess.vala:1413
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1359 ../src/gnome-chess.vala:2222
+#: ../src/gnome-chess.vala:1413 ../src/gnome-chess.vala:2303
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložiť"
 
 #. Title of claim draw dialog
-#: ../src/gnome-chess.vala:1382
+#: ../src/gnome-chess.vala:1436
 msgid "Would you like to claim a draw?"
 msgstr "Chceli by ste navrhnúť remízu?"
 
 #. Message in claim draw dialog when triggered by fifty-move rule
-#: ../src/gnome-chess.vala:1388
+#: ../src/gnome-chess.vala:1442
 msgid "Fifty moves have passed without a capture or pawn advancement."
 msgstr "Bolo vykonaných 50 ťahov bez zajatia figúry alebo vylepšenia pešiaka"
 
 #. Message in claim draw dialog when triggered by three-fold repetition
-#: ../src/gnome-chess.vala:1393
+#: ../src/gnome-chess.vala:1447
 msgid "The current board position has occurred three times."
 msgstr "Aktuálne rozloženie šachovnice sa trikrát opakovalo."
 
 #. Displays in claim draw dialog to warn player that the dialog only appears once
-#: ../src/gnome-chess.vala:1399
+#: ../src/gnome-chess.vala:1453
 msgid "(You will not be offered this choice again.)"
 msgstr "(Táto ponuka Vám už nebude zobrazená.)"
 
 #. Option in claim draw dialog
 #. Option on warning dialog when player clicks resign
-#: ../src/gnome-chess.vala:1402 ../src/gnome-chess.vala:1442
+#: ../src/gnome-chess.vala:1456 ../src/gnome-chess.vala:1496
 msgid "_Keep Playing"
 msgstr "_Pokračovať v hraní"
 
 #. Option in claim draw dialog
-#: ../src/gnome-chess.vala:1404
+#: ../src/gnome-chess.vala:1458
 msgid "_Claim Draw"
 msgstr "_Navrhnúť remízu"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:1424
+#: ../src/gnome-chess.vala:1478
 msgid "Save this game before starting a new one?"
 msgstr "Uložiť túto hru pred spustením novej?"
 
 #. Title of warning dialog when player clicks Resign
-#: ../src/gnome-chess.vala:1437
+#: ../src/gnome-chess.vala:1491
 msgid "Are you sure you want to resign?"
 msgstr "Naozaj sa chcete vzdať?"
 
 #. Text on warning dialog when player clicks Resign
-#: ../src/gnome-chess.vala:1440
+#: ../src/gnome-chess.vala:1494
 msgid "This makes sense if you plan to save the game as a record of your loss."
 msgstr "Toto má zmysel iba ak chcete hru uložiť ako vašu prehru."
 
 #. Option on warning dialog when player clicks resign
-#: ../src/gnome-chess.vala:1444
+#: ../src/gnome-chess.vala:1498
 msgid "_Resign"
 msgstr "_Vzdať sa"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in minutes
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom clock type set in minutes
-#: ../src/gnome-chess.vala:1956 ../src/gnome-chess.vala:1997
+#: ../src/gnome-chess.vala:2011 ../src/gnome-chess.vala:2052
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minút"
@@ -1153,7 +1188,7 @@ msgstr[1] "minúta"
 msgstr[2] "minúty"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in hours
-#: ../src/gnome-chess.vala:1960
+#: ../src/gnome-chess.vala:2015
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hodín"
@@ -1161,18 +1196,18 @@ msgstr[1] "hodina"
 msgstr[2] "hodiny"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom clock type set in seconds
-#: ../src/gnome-chess.vala:1993
+#: ../src/gnome-chess.vala:2048
 msgid "second"
 msgid_plural "seconds"
 msgstr[0] "sekúnd"
 msgstr[1] "sekunda"
 msgstr[2] "sekundy"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:2134
+#: ../src/gnome-chess.vala:2189
 msgid "A classic game of positional strategy"
 msgstr "Klasická hra pozičnej stratégie"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:2137
+#: ../src/gnome-chess.vala:2192
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Stanislav Višňovský <visnovsky nenya ms mff cuni cz>\n"
@@ -1181,50 +1216,63 @@ msgstr ""
 "Ján Kyselica <kyselica jan gmail com>\n"
 "Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
+#: ../src/gnome-chess.vala:2205
+msgid "This does not look like a valid PGN game."
+msgstr "Táto hra sa nezdá byť platnou hrou PGN."
+
 # PK: fail = zlyhat (neviem ci je nejak dohodnute, alebo zavisi od prekladatela to)
-#: ../src/gnome-chess.vala:2208
+#: ../src/gnome-chess.vala:2289
 msgid "Failed to save game"
 msgstr "Uloženie hry zlyhalo"
 
 #. Title of save game dialog
-#: ../src/gnome-chess.vala:2232
+#: ../src/gnome-chess.vala:2313
 msgid "Save Chess Game"
 msgstr "Uložiť šachovú hru"
 
 #. Default filename for the save game dialog
-#: ../src/gnome-chess.vala:2245
+#: ../src/gnome-chess.vala:2326
 msgid "Untitled Chess Game"
 msgstr "Nepomenovaná šachová hra"
 
 #. Save Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
 #. Load Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
-#: ../src/gnome-chess.vala:2250 ../src/gnome-chess.vala:2314
+#: ../src/gnome-chess.vala:2331 ../src/gnome-chess.vala:2395
 msgid "PGN files"
 msgstr "PNG súbory"
 
 #. Save Game Dialog: Name of filter to show all files
 #. Load Game Dialog: Name of filter to show all files
-#: ../src/gnome-chess.vala:2256 ../src/gnome-chess.vala:2320
+#: ../src/gnome-chess.vala:2337 ../src/gnome-chess.vala:2401
 msgid "All files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:2291
+#: ../src/gnome-chess.vala:2372
 msgid "Save this game before loading another one?"
 msgstr "Uložiť túto hru pred načítaním inej?"
 
 #. Title of load game dialog
-#: ../src/gnome-chess.vala:2302
+#: ../src/gnome-chess.vala:2383
 msgid "Load Chess Game"
 msgstr "Nahrať šachovú hru"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:2305
+#: ../src/gnome-chess.vala:2386
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
-#: ../src/gnome-chess.vala:2339
+#: ../src/gnome-chess.vala:2420
 msgid "Failed to open game"
 msgstr "Otvorenie hry zlyhalo"
 
+#~ msgid "Seconds white has used until last move (0 for first move)"
+#~ msgstr "Počet sekúnd, ktoré ubehli po posledný ťah bieleho hráča (0 pre prvý ťah)"
+
+#~ msgid "Seconds black has used until last move (0 for first move)"
+#~ msgstr "Počet sekúnd, ktoré ubehli po posledný ťah čierneho hráča (0 pre prvý ťah)"
+
+#~ msgid "true if the human player is playing white"
+#~ msgstr "true, ak človek hrá bielymi figúrkami"
+
 #~ msgid "A flag to enable 3D mode"
 #~ msgstr "Príznak povoľujúci 3D režim"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]