[gnome-panel] Updated Czech translationcommit acf71f40e864c6faefd731fd007c9dffef899967
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Jul 22 06:31:00 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  138 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 74 insertions(+), 64 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 146f986..fbe0a8d 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,15 +11,15 @@
 # Petr Tomeš <ptomes gmail com>, 2006.
 # Jakub Friedl <jfriedl suse cz>, 2006, 2007.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2007, 2008, 2009, 2010.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-panel master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "panel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-11-25 08:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-25 18:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-21 19:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-22 06:30+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -99,83 +99,83 @@ msgstr "Kalendář"
 #. Translators: This is a strftime format string.
 #. * It is used to display a date. Please leave "%%s" as it is:
 #. * it will be used to insert the timezone name later.
-#: ../applets/clock/clock.c:295
+#: ../applets/clock/clock.c:293
 msgid "%A %B %d (%%s)"
 msgstr "%A, %e. %B (%%s)"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:307
+#: ../applets/clock/clock.c:305
 msgid "Click to hide your appointments and tasks"
 msgstr "Kliknutím se skryjí události a úkoly"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:310
+#: ../applets/clock/clock.c:308
 msgid "Click to view your appointments and tasks"
 msgstr "Kliknutím se zobrazí události a úkoly"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:314
+#: ../applets/clock/clock.c:312
 msgid "Click to hide month calendar"
 msgstr "Kliknutím se skryje měsíční kalendář"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:317
+#: ../applets/clock/clock.c:315
 msgid "Click to view month calendar"
 msgstr "Kliknutím se zobrazí měsíční kalendář"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:952
+#: ../applets/clock/clock.c:950
 msgid "Computer Clock"
 msgstr "Počítačové hodiny"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1118
+#: ../applets/clock/clock.c:1116
 msgid "Failed to open the time settings"
 msgstr "Selhalo otevření nastavení času"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1711
+#: ../applets/clock/clock.c:1709
 msgid "Choose Location"
 msgstr "Vybrat místo"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1790
+#: ../applets/clock/clock.c:1788
 msgid "Edit Location"
 msgstr "Upravit místo"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1824 ../applets/clock/clock.c:1832
+#: ../applets/clock/clock.c:1822 ../applets/clock/clock.c:1830
 msgid "Default"
 msgstr "výchozí"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1825
+#: ../applets/clock/clock.c:1823
 msgid "Kelvin"
 msgstr "Stupně Kelvina"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1826
+#: ../applets/clock/clock.c:1824
 msgid "Celsius"
 msgstr "Stupně Celsia"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1827
+#: ../applets/clock/clock.c:1825
 msgid "Fahrenheit"
 msgstr "Stupně Fahrenheita"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1833
+#: ../applets/clock/clock.c:1831
 msgid "Meters per second (m/s)"
 msgstr "Metry za sekundu (m/s)"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1834
+#: ../applets/clock/clock.c:1832
 msgid "Kilometers per hour (kph)"
 msgstr "Kilometry za hodinu (km/h)"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1835
+#: ../applets/clock/clock.c:1833
 msgid "Miles per hour (mph)"
 msgstr "Míle za hodinu (mph)"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1836
+#: ../applets/clock/clock.c:1834
 msgid "Knots"
 msgstr "Uzly"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1837
+#: ../applets/clock/clock.c:1835
 msgid "Beaufort scale"
 msgstr "Beaufortova stupnice"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1890
+#: ../applets/clock/clock.c:1888
 msgid "City Name"
 msgstr "Název města"
 
-#: ../applets/clock/clock.c:1894
+#: ../applets/clock/clock.c:1892
 msgid "City Time Zone"
 msgstr "Časové pásmo města"
 
@@ -275,13 +275,13 @@ msgstr "Jih"
 #: ../gnome-panel/panel.c:1375 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:656
 #: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:998
 #: ../gnome-panel/panel-force-quit.c:228 ../gnome-panel/panel-recent.c:153
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1299
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1293
 #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.ui.h:11
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
 #: ../applets/clock/clock.ui.h:6 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:659
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1300
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1294
 msgid "_OK"
 msgstr "_Budiž"
 
@@ -328,7 +328,8 @@ msgstr "Nas_tavení času"
 #: ../applets/clock/clock.ui.h:17 ../applets/fish/fish.c:640
 #: ../applets/fish/fish.ui.h:3 ../applets/wncklet/window-list.ui.h:12
 #: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:2
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:1248 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:653
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.ui.h:6
+#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:653
 #: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.ui.h:2
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
@@ -370,8 +371,8 @@ msgstr "Zo_brazovat teplotu"
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: ../applets/clock/clock.ui.h:27 ../gnome-panel/panel-addto.c:1149
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:1245
+#: ../applets/clock/clock.ui.h:27 ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1080
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.ui.h:5
 msgid "_Add"
 msgstr "Přid_at"
 
@@ -1159,8 +1160,8 @@ msgstr "Cesta k obsahu nabídky"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-panel.menu-button.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid ""
-"The path from which the menu contents is contructed. If empty, the menu will "
-"be the default applications menu."
+"The path from which the menu contents is constructed. If empty, the menu "
+"will be the default applications menu."
 msgstr ""
 "Cesta, ze které je vytvářen obsah nabídky. Pokud není vyplněno, bude nabídka "
 "obsahovat výchozí nabídku aplikací."
@@ -1544,15 +1545,15 @@ msgstr ""
 "přeškálován (se zachováním poměru stran) na šířku panelu (je-li tento "
 "vodorovný). Při „none“ bude obrázek ponechán v původní velikosti."
 
-#: ../gnome-panel/applet.c:348
+#: ../gnome-panel/applet.c:347
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
-#: ../gnome-panel/applet.c:486 ../libpanel-applet/panel-applet.c:1759
+#: ../gnome-panel/applet.c:485 ../libpanel-applet/panel-applet.c:1795
 msgid "_Move"
 msgstr "_Přesunout"
 
-#: ../gnome-panel/applet.c:493 ../libpanel-applet/panel-applet.c:1759
+#: ../gnome-panel/applet.c:492 ../libpanel-applet/panel-applet.c:1795
 msgid "_Remove From Panel"
 msgstr "_Odstranit z panelu"
 
@@ -1582,7 +1583,7 @@ msgstr "Vlastnosti adresáře"
 msgid "Launcher Properties"
 msgstr "Vlastnosti spouštěče"
 
-#: ../gnome-panel/gnome-panel.desktop.in.in.h:1 ../gnome-panel/main.c:130
+#: ../gnome-panel/gnome-panel.desktop.in.in.h:1 ../gnome-panel/main.c:135
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
@@ -1675,7 +1676,7 @@ msgstr "Nelze otevřít umístění „%s“"
 msgid "No application to handle search folders is installed."
 msgstr "Není nainstalována žádná aplikace určená k obsluze složek hledání."
 
-#: ../gnome-panel/main.c:40
+#: ../gnome-panel/main.c:36
 msgid "Replace a currently running panel"
 msgstr "Nahradit právě spuštěný panel"
 
@@ -1777,76 +1778,85 @@ msgstr "Vypnout"
 msgid "Power off the computer"
 msgstr "Vypnout počítač"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:143 ../gnome-panel/panel-menu-button.c:976
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:143
+#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:976
 msgid "Main Menu"
 msgstr "Hlavní nabídka"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:144
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:144
 msgid "The main GNOME menu"
 msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:153
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:153
 msgid "Menu Bar"
 msgstr "Lišta nabídky"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:154
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:154
 msgid "A custom menu bar"
 msgstr "Vlastní lišta nabídky"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:163
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:163
 msgid "Separator"
 msgstr "Oddělovač"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:164
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:164
 msgid "A separator to organize the panel items"
 msgstr "Oddělovač na organizaci položek na panelu"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:173
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:173
 msgid "User menu"
 msgstr "Uživatelská nabídka"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:174
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:174
 msgid "Menu to change your settings and your online status"
 msgstr "Nabídka pro změnu vašeho nastavení a vašeho stavu připojení"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:220
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:224
 msgid "(empty)"
 msgstr "(prázdné)"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:420
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:424
 msgid "Custom Application Launcher"
 msgstr "Vlastní spouštěč aplikace"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:421
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:425
 msgid "Create a new launcher"
 msgstr "Vytvořit nový spouštěč"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:431
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:435
 msgid "Application Launcher..."
 msgstr "Spouštěč aplikace…"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:432
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:436
 msgid "Copy a launcher from the applications menu"
 msgstr "Kopírovat spouštěč z nabídky aplikací"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:1016
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:951
 #, c-format
 msgid "Find an _item to add to \"%s\":"
 msgstr "Vy_hledat položku, kterou přidat do „%s“:"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:1020
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:955
 msgid "Find an _item to add to the panel:"
 msgstr "Vy_hledat položku, kterou přidat na panel:"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:1023
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1077
+msgid "_Forward"
+msgstr "V_před"
+
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.ui.h:1
 msgid "Add to Panel"
 msgstr "Přidat na panel"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:1146
-msgid "_Forward"
-msgstr "V_před"
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.ui.h:2
+msgid "Find an item to add to the panel:"
+msgstr "Vyhledat položku pro přidání na panel:"
+
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.ui.h:3
+msgid "column"
+msgstr "sloupec"
 
-#: ../gnome-panel/panel-addto.c:1242
+#: ../gnome-panel/panel-addto-dialog.ui.h:4
 msgid "_Back"
 msgstr "Zpě_t"
 
@@ -2076,11 +2086,11 @@ msgstr "Umožňuje procházet a spouštět nainstalované aplikace"
 msgid "Access documents, folders and network places"
 msgstr "Umožňuje přistupovat k dokumentům, složkám a místům v síti"
 
-#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:125
+#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:126
 msgid "Applications"
 msgstr "Aplikace"
 
-#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:224 ../gnome-panel/panel-menu-button.c:575
+#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:228 ../gnome-panel/panel-menu-button.c:575
 msgid "_Edit Menus"
 msgstr "_Upravit nabídky"
 
@@ -2325,35 +2335,35 @@ msgstr "Vymazat nedávné dokumenty…"
 msgid "Clear all items from the recent documents list"
 msgstr "Vymaže všechny položky ze seznamu nedávných dokumentů"
 
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:432
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:427
 msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
 msgstr "Nelze najít terminál; použije se xterm, ikdyž nemusí fungovat"
 
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:496
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:491
 #, c-format
 msgid "Could not run command '%s'"
 msgstr "Nelze spustit příkaz „%s“"
 
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:546
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:547
 #, c-format
 msgid "Could not convert '%s' from UTF-8"
 msgstr "Nelze převést „%s“ z UTF-8"
 
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1296
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1290
 msgid "Choose a file to append to the command..."
 msgstr "Vybrat soubor, který připojit k příkazu…"
 
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1679
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1673
 #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.ui.h:9
 msgid "Select an application to view its description."
 msgstr "Vyberte aplikaci k zobrazení jejího popisu."
 
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1717
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1711
 #, c-format
 msgid "Will run command: '%s'"
 msgstr "Bude spuštěn příkaz: „%s“"
 
-#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1750
+#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1744
 #, c-format
 msgid "URI list dropped on run dialog had wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr ""


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]