[nautilus/gnome-3-16] Updated Slovenian translationcommit 298dda02883500ca8cf06b252900861479e725e1
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Wed Jul 8 15:43:00 2015 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  206 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 105 insertions(+), 101 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 81d7f05..5bd2d28 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-21 23:19+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-22 11:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-08 11:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-08 15:29+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr "Povezava s strežnikom"
 
 #: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4188 ../src/nautilus-window.c:2652
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4188 ../src/nautilus-window.c:2656
 msgid "Files"
 msgstr "Datoteke"
 
@@ -80,8 +80,8 @@ msgstr "X"
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:312 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6465
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6466
+#: ../eel/eel-editable-label.c:312 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6466
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6467
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
@@ -162,8 +162,8 @@ msgstr "Pokaži več _podrobnosti"
 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:1795
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4179
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:5163 ../src/nautilus-query-editor.c:494
-#: ../src/nautilus-view.c:780 ../src/nautilus-view.c:1277
-#: ../src/nautilus-view.c:4919
+#: ../src/nautilus-view.c:780 ../src/nautilus-view.c:1264
+#: ../src/nautilus-view.c:4906
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
 
@@ -198,7 +198,7 @@ msgstr ""
 "Zamenjaj trenutno nastavitev seznama stolpcev s privzetimi nastavitvami."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2049
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2051
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
@@ -507,43 +507,43 @@ msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y %l:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
-#, c-format
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4796
+#, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5234
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5235
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj ni dovoljeno"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5529
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5530
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Ni dovoljeno določanje lastnkia"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5547
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5548
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "Navedeni lastnik '%s' ne obstaja"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5811
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5812
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nastavljanje skupine ni dovoljeno"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5829
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5830
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "Navedena skupina '%s' ne obstaja"
 
 # Add the "name of the currentu user" as an altarnate option.
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5964
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5965
 msgid "Me"
 msgstr "Jaz"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5988
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5989
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -552,7 +552,7 @@ msgstr[1] "%'u predmet"
 msgstr[2] "%'u predmeta"
 msgstr[3] "%'u predmeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5989
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5990
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -561,7 +561,7 @@ msgstr[1] "%'u mapa"
 msgstr[2] "%'u mapi"
 msgstr[3] "%'u mape"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5990
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5991
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -571,92 +571,92 @@ msgstr[2] "%'u datoteki"
 msgstr[3] "%'u datoteke"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6391
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6407
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6392
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6408
 msgid "? items"
 msgstr "? predmetov"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6397
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6398
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6414
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6415
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6496
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6428
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6429
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:1178
 msgid "unknown"
 msgstr "neznano"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6459
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6467
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6518
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6460
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6468
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6519
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6460
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6461
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6461
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6462
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6462
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6463
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:767
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6463
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6464
 msgid "Archive"
 msgstr "Arhiv"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6464
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6465
 msgid "Markup"
 msgstr "Označevanje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6468
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6469
 #: ../src/nautilus-query-editor.c:329
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6469
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6470
 msgid "Contacts"
 msgstr "Stiki"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6470
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6471
 msgid "Calendar"
 msgstr "Koledar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6471
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6472
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6472
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6473
 #: ../src/nautilus-query-editor.c:395
 msgid "Presentation"
 msgstr "Predstavitev"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6473
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6474
 #: ../src/nautilus-query-editor.c:379
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Preglednica"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6520
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6521
 msgid "Binary"
 msgstr "Dvojiško"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6524
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6525
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6555
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6556
 msgid "Link"
 msgstr "Povezava"
 
@@ -665,15 +665,15 @@ msgstr "Povezava"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6561
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6562
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:122
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Povezava do %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6577
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6591
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6578
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6592
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Povezava (prekinjena)"
 
@@ -1044,7 +1044,7 @@ msgstr "Vsi predmeti v smeteh bodo trajno izbrisani."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1399
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2275
-#: ../src/nautilus-window.c:1267
+#: ../src/nautilus-window.c:1275
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Izprazni _smeti"
 
@@ -1194,7 +1194,7 @@ msgstr "_Ne izprazni smeti"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2406
-#: ../src/nautilus-view.c:5311
+#: ../src/nautilus-view.c:5298
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Dostop do “%s” ni mogoč."
@@ -3124,7 +3124,7 @@ msgstr ""
 "podatkov se pojavi ob približanju."
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2158
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2160
 msgid "List View"
 msgstr "Seznamski prikaz"
 
@@ -3395,12 +3395,12 @@ msgstr "(prazno)"
 msgid "Use Default"
 msgstr "Uporabi privzeto"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3002
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3004
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s vidni stolpci"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:3022
+#: ../src/nautilus-list-view.c:3024
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Izberite vrstni red podatkov, ki naj se pojavijo v tej mapi:"
 
@@ -4007,30 +4007,34 @@ msgid "Last _Opened"
 msgstr "Nazadnje _odprto"
 
 #: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:6
+msgid "Last _Modified"
+msgstr "_Nazadnje spremenjeno"
+
+#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:7
 msgid "Last _Trashed"
 msgstr "Nazadnje premaknjeno v _smeti"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:7
+#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:8
 msgid "Search _Relevance"
 msgstr "Poišči po _pomembnosti"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:8
+#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:9
 msgid "Re_verse Order"
 msgstr "O_brnjen vrstni red"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:9
+#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:10
 msgid "_Visible Columns…"
 msgstr "Vidni _stolpci ..."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:10
+#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:11
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Pokaži s_krite datoteke"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:11
+#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:12
 msgid "_Reload"
 msgstr "Po_novno naloži"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:12
+#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:13
 msgid "St_op"
 msgstr "Zau_stavi"
 
@@ -4069,23 +4073,23 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %'d ločeno okno."
 msgstr[2] "To bo odprlo %'d ločeni okni."
 msgstr[3] "To bo odprlo %'d ločena okna."
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1274
+#: ../src/nautilus-view.c:1261
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Izberite skladne predmete"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1279 ../src/nautilus-view.c:4920
+#: ../src/nautilus-view.c:1266 ../src/nautilus-view.c:4907
 msgid "_Select"
 msgstr "_Izberi"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1287
+#: ../src/nautilus-view.c:1274
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Vzorec:"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:1293
+#: ../src/nautilus-view.c:1280
 msgid "Examples: "
 msgstr "Primeri:"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2062
+#: ../src/nautilus-view.c:2049
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -4093,12 +4097,12 @@ msgstr ""
 "Z različico programa Nautilus 3.6 je ta mapa opuščena, vsebina pa je "
 "premaknjena v mapo ~/.config/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2478 ../src/nautilus-view.c:2513
+#: ../src/nautilus-view.c:2465 ../src/nautilus-view.c:2500
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "“%s” izbranih"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2480
+#: ../src/nautilus-view.c:2467
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
@@ -4107,7 +4111,7 @@ msgstr[1] "%'d izbrana mapa"
 msgstr[2] "%'d izbrani mapi"
 msgstr[3] "%'d izbrane mape"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2490
+#: ../src/nautilus-view.c:2477
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -4117,7 +4121,7 @@ msgstr[2] "(vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(vsebuje %'d predmete)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/nautilus-view.c:2501
+#: ../src/nautilus-view.c:2488
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
@@ -4126,7 +4130,7 @@ msgstr[1] "(skupaj vsebuje %'d predmet)"
 msgstr[2] "(skupaj vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(skupaj vsebuje %'d predmete)"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2516
+#: ../src/nautilus-view.c:2503
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -4136,7 +4140,7 @@ msgstr[2] "%'d izbrana predmeta"
 msgstr[3] "%'d izbrani predmeti"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/nautilus-view.c:2523
+#: ../src/nautilus-view.c:2510
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -4149,7 +4153,7 @@ msgstr[3] "%'d drugi izbrani predmeti"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2537
+#: ../src/nautilus-view.c:2524
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -4161,42 +4165,42 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2561
+#: ../src/nautilus-view.c:2548
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:4909
+#: ../src/nautilus-view.c:4896
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Izberite ciljno mesto za premikanje"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:4911
+#: ../src/nautilus-view.c:4898
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Izberite ciljno mesto za kopiranje"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-view.c:5338
+#: ../src/nautilus-view.c:5325
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "Ni mogoče odstraniti “%s”"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-view.c:5365
+#: ../src/nautilus-view.c:5352
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Ni mogoče izvreči “%s”"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5387
+#: ../src/nautilus-view.c:5374
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Ni mogoče zaustaviti pogona"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-view.c:5492
+#: ../src/nautilus-view.c:5479
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Ni mogoče začeti “%s”"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6199
+#: ../src/nautilus-view.c:6188
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
@@ -4205,60 +4209,60 @@ msgstr[1] "Nova mapa z izborom (%'d predmet)"
 msgstr[2] "Nova mapa z izborom (%'d predmeta)"
 msgstr[3] "Nova mapa z izborom (%'d predmeti)"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6247
+#: ../src/nautilus-view.c:6236
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Odpri s programom %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6256
+#: ../src/nautilus-view.c:6245
 msgid "Run"
 msgstr "Zaženi"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6258
+#: ../src/nautilus-view.c:6247
 msgid "Open"
 msgstr "Odpri"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6309 ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:18
+#: ../src/nautilus-view.c:6298 ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:18
 msgid "_Start"
 msgstr "_Zaženi"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6312
+#: ../src/nautilus-view.c:6301
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Poveži se"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6315
+#: ../src/nautilus-view.c:6304
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaženi več-diskovni pogon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6318
+#: ../src/nautilus-view.c:6307
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "_Odkleni pogon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6334
+#: ../src/nautilus-view.c:6323
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Zaustavi pogon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6337
+#: ../src/nautilus-view.c:6326
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Varno odstrani pogon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6340
+#: ../src/nautilus-view.c:6329
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Prekini povezavo"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6343
+#: ../src/nautilus-view.c:6332
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaustavi več-diskovni pogon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6346
+#: ../src/nautilus-view.c:6335
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Zakleni pogon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7545
+#: ../src/nautilus-view.c:7534
 msgid "Content View"
 msgstr "Pogled vsebine"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7546
+#: ../src/nautilus-view.c:7535
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Pogled trenutne mape"
 
@@ -4391,23 +4395,23 @@ msgstr "Izpisano besedilo.txt"
 msgid "dropped data"
 msgstr "izpisani podatki"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1281
+#: ../src/nautilus-window.c:1289
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1290
+#: ../src/nautilus-window.c:1298
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Formatiraj ..."
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: ../src/nautilus-window.c:1544
+#: ../src/nautilus-window.c:1552
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "“%s” izbrisana"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: ../src/nautilus-window.c:1549
+#: ../src/nautilus-window.c:1557
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
@@ -4416,23 +4420,23 @@ msgstr[1] "%d izbrisana datoteka"
 msgstr[2] "%d izbrisani datoteki"
 msgstr[3] "%d izbrisane datoteke"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1720
+#: ../src/nautilus-window.c:1728
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Nov zavihek"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1730
+#: ../src/nautilus-window.c:1738
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Premakni zavihek _levo"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1738
+#: ../src/nautilus-window.c:1746
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Premakni zavihek _desno"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1749
+#: ../src/nautilus-window.c:1757
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zapri zavihek"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:2654
+#: ../src/nautilus-window.c:2658
 msgid "Access and organize your files."
 msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami."
 
@@ -4440,7 +4444,7 @@ msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami."
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/nautilus-window.c:2663
+#: ../src/nautilus-window.c:2667
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matjaž Horvat <m owca info>\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]