[gimp-help-2] Update Catalan translationcommit 55e030afc4220248bb54699b3e8f8f8f256c274e
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Wed Jul 1 22:46:54 2015 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca/filters/blur.po |  249 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 files changed, 192 insertions(+), 57 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca/filters/blur.po b/po/ca/filters/blur.po
index ac3dafb..b9229d8 100644
--- a/po/ca/filters/blur.po
+++ b/po/ca/filters/blur.po
@@ -1,14 +1,15 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GIMP-Help 2.8.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-08 04:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-10 21:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-06-29 05:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-29 12:53+0200\n"
 "Last-Translator: Konfrare Albert <lakonfrariadelavila gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -16,12 +17,11 @@ msgstr ""
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:32(None) src/filters/blur/mblur.xml:31(None)
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:31(None)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:33(None) src/filters/blur/blur.xml:32(None)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@@image: 'images/filters/examples/taj_orig.jpg'; "
 "md5=6abae556aaff78a2bc9082a46a171da8"
 msgstr ""
-"@@image: 'images/filters/examples/taj_orig.jpg'; "
+"@@image: ‘images/filters/examples/taj_orig.jpg’; "
 "md5=6abae556aaff78a2bc9082a46a171da8"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr ""
 #: src/filters/blur/tileable.xml:18(tertiary)
 #: src/filters/blur/tileable.xml:21(primary)
 msgid "Tileable Blur"
-msgstr ""
+msgstr "Difuminat enrajolat"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:16(primary)
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:17(primary)
@@ -57,7 +57,6 @@ msgstr ""
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:16(primary)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:18(primary)
 #: src/filters/blur/blur.xml:17(primary)
-#, fuzzy
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtres"
 
@@ -78,13 +77,12 @@ msgstr "Difuminat"
 #: src/filters/blur/mblur.xml:25(title)
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:25(title)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:27(title) src/filters/blur/blur.xml:26(title)
-#, fuzzy
 msgid "Overview"
-msgstr "Resum"
+msgstr "Panoràmica"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:27(title)
 msgid "Example for the <quote>Tileable</quote> filter"
-msgstr ""
+msgstr "Exemple pel filtre <quote>Difuminat enrajolat</quote>"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:34(para)
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:35(para)
@@ -95,7 +93,7 @@ msgstr "Original"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:43(para)
 msgid "Filter <quote>Tileable Blur</quote> applied"
-msgstr ""
+msgstr "Filtre<quote>Difuminat enrajolat</quote> aplicat"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:47(para)
 msgid ""
@@ -103,24 +101,33 @@ msgid ""
 "It does this by blending and blurring the boundary between images that will "
 "be next to each other after tiling."
 msgstr ""
+"Aquesta eina s'utilitza per suavitzar les juntes de les imatges amb un fons "
+"enrajolat. Es fa barrejant i difuminant els límits entre les imatges que "
+"estaran juntes després de l'enrajolat."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:53(para)
 msgid ""
 "If you want to treat only images borders, you can't apply filter to the "
 "whole image. The solution to get the wanted effect is as follows:"
 msgstr ""
+"Si voleu tractar només les vores, no s'ha d'aplicar el filtre a tota la "
+"imatge. Aquí teniu la solució:"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:60(para)
 msgid ""
 "Duplicate layer (<menuchoice><guimenu>Layer</guimenu><guimenuitem>Duplicate "
 "Layer</guimenuitem></menuchoice>) and select it to work on it."
 msgstr ""
+"Dupliqueu la capa (<menuchoice><guimenu>Capa</guimenu><guimenuitem>Duplica "
+"la capa</guimenuitem></menuchoice>) i la seleccioneu per treballar-hi."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:70(para)
 msgid ""
 "Apply <quote>Tileable Blur</quote> filter with a 20 pixels radius to this "
 "layer."
 msgstr ""
+"Apliqueu el filtre <quote>Difuminat enrajolat</quote> amb un radi de 20 "
+"píxels per la capa."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:76(para)
 msgid ""
@@ -129,6 +136,10 @@ msgid ""
 "guimenu><guimenuitem>Shrink</guimenuitem></menuchoice>) to create a border "
 "with the wanted width."
 msgstr ""
+"Selecciona-ho tot (<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></"
+"keycombo>) i redueix la selecció (<menuchoice><guimenu>Selecció</"
+"guimenu><guimenuitem>Redueix</guimenuitem></menuchoice>) per crear una vora "
+"amb l’ample desitjat."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:88(para)
 msgid ""
@@ -136,18 +147,24 @@ msgid ""
 "<menuchoice><guimenu>Selection</guimenu><guimenuitem>Feather</guimenuitem></"
 "menuchoice>."
 msgstr ""
+"Suavitzeu les vores de la selecció utilitzant <menuchoice><guimenu>Selecció</"
+"guimenu><guimenuitem>Suavitza</guimenuitem></menuchoice>."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:97(para)
 msgid ""
 "Delete selection with <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>K</keycap></"
 "keycombo>."
 msgstr ""
+"Elimina la selecció amb <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>K</keycap></"
+"keycombo>."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:103(para)
 msgid ""
 "Merge layers with <menuchoice><guimenu>Layer</guimenu><guimenuitem>Merge "
 "down</guimenuitem></menuchoice>."
 msgstr ""
+"Combina les capes amb <menuchoice><guimenu>Capa</"
+"guimenu><guimenuitem>Fusiona amb la capa inferior</guimenuitem></menuchoice>."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:116(title)
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:57(title)
@@ -155,7 +172,7 @@ msgstr ""
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:59(title)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:62(title) src/filters/blur/blur.xml:64(title)
 msgid "Activate the filter"
-msgstr ""
+msgstr "Activa el filtre"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:117(para)
 msgid ""
@@ -163,6 +180,9 @@ msgid ""
 "<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Tileable Blur</guimenuitem></menuchoice>."
 msgstr ""
+"Podeu trobar aquest filtre a <menuchoice><guimenu>Filtres</"
+"guimenu><guisubmenu>Difumina</guisubmenu><guimenuitem>Difuminat enrajolat</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:128(title)
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:69(title)
@@ -174,7 +194,7 @@ msgstr "Opcions"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:130(title)
 msgid "<quote>Tileable Blur</quote> filter options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions del filtre <quote>Difuminat enrajolat</quote>"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:140(term)
 msgid "Radius"
@@ -186,6 +206,9 @@ msgid ""
 "<guilabel>Horizontal</guilabel> and <guilabel>Vertical</guilabel>, you can "
 "make the horizontal and vertical borders tileable."
 msgstr ""
+"Com més gran sigui el radi, més marcat serà el difuminat. Seleccionant "
+"horitzontal i vertical, es poden fer vores enrajolades horitzontals i "
+"verticals."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:150(term)
 msgid "Blur vertically"
@@ -198,7 +221,7 @@ msgstr "Difumina horitzontalment"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:153(para)
 msgid "These options are self-explanatory."
-msgstr ""
+msgstr "Aquestes opcions són auto explicatives"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:159(term)
 msgid "Blur type"
@@ -206,7 +229,7 @@ msgstr "Tipus de difuminat"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:161(para)
 msgid "Choose the algorithm to be applied:"
-msgstr ""
+msgstr "Trieu l'algorisme per aplicar:"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:164(term)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:100(guilabel)
@@ -215,7 +238,7 @@ msgstr "IIR"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:166(para)
 msgid "for photographic or scanned images."
-msgstr ""
+msgstr "per imatges fotogràfiques o escanejades."
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:170(term)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:110(guilabel)
@@ -224,7 +247,7 @@ msgstr "RLE"
 
 #: src/filters/blur/tileable.xml:172(para)
 msgid "for computer-generated images."
-msgstr ""
+msgstr "per imatges generades per ordinador."
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -250,15 +273,15 @@ msgstr ""
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:19(tertiary)
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:22(primary)
 msgid "Pixelise"
-msgstr ""
+msgstr "Pixelitza"
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:28(title)
 msgid "Example for the <quote>Pixelize</quote> filter"
-msgstr ""
+msgstr "Exemple del filtre <quote>Pixelitza</quote>"
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:44(para)
 msgid "<quote>Pixelize</quote> applied"
-msgstr ""
+msgstr "<quote>Pixelitza</quote> applied"
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:48(para)
 msgid ""
@@ -267,6 +290,11 @@ msgid ""
 "trial. It is used for the <quote>Abraham Lincoln effect</quote>: see <xref "
 "linkend=\"bibliography-online-bach\"/>."
 msgstr ""
+"El filtre pixelitza proporciona una imatge dividida en múltiples blocs de "
+"color. L'efecte és similar al que es veu a la televisió quan desdibuixa la "
+"cara o els ulls d'una persona per protegir la seva identitat. Permet un "
+"efecte <quote>Abraham Lincoln effect</quote>: mireu (en anglès) <xref "
+"linkend=\"bibliography-online-bach\"/>."
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:58(para)
 msgid ""
@@ -274,24 +302,25 @@ msgid ""
 "<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Pixelise</guimenuitem></menuchoice>"
 msgstr ""
+"Podeu trobar aquest filtre al menú <menuchoice><guimenu>Filtres</"
+"guimenu><guisubmenu>Difumina</guisubmenu><guimenuitem>Pixelitza</"
+"guimenuitem></menuchoice>"
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:71(title)
 msgid "<quote>Pixelize</quote> filter options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions del filtre<quote>Pixelitza</quote>"
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:81(term)
-#, fuzzy
 msgid "Pixel width"
-msgstr "Am_plada del píxel:"
+msgstr "Amplada del píxel"
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:82(term)
-#, fuzzy
 msgid "Pixel height"
-msgstr "Alçada del pí_xel:"
+msgstr "Alçada del píxel"
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:84(para)
 msgid "Here you can set the desired width and height of the blocks."
-msgstr ""
+msgstr "Podeu fixar l'amplada i l'alçada desitjada dels blocs."
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:87(para)
 msgid ""
@@ -299,12 +328,15 @@ msgid ""
 "to the input boxes. If you want to set width and height separately, click on "
 "that chain symbol to unlink them."
 msgstr ""
+"Per defecte, l'amplada i l'alçada estan vinculades, s'indica amb el símbol "
+"de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Per establir l'amplada i "
+"l'alçada per separat, feu clic al símbol de la cadena."
 
 #: src/filters/blur/pixelise.xml:92(para)
 msgid ""
 "Using the unit selection box you can select the unit of measure for height "
 "and width."
-msgstr ""
+msgstr "Podeu seleccionar la unitat de mesura per a l'altura i l'amplada."
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -350,31 +382,31 @@ msgstr ""
 #: src/filters/blur/mblur.xml:18(tertiary)
 #: src/filters/blur/mblur.xml:21(primary)
 msgid "Motion Blur"
-msgstr "Difuminació de moviment"
+msgstr "Difuminat de moviment"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:27(title)
 msgid "Starting example for Motion Blur filter"
-msgstr ""
+msgstr "Primer exemple del filtre Difuminat de moviment"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:34(para)
 msgid "Original image"
-msgstr ""
+msgstr "Imatge original"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:43(para)
 msgid "Linear blur"
-msgstr ""
+msgstr "Difuminat lineal"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:48(title)
 msgid "Using example for Motion Blur filter"
-msgstr ""
+msgstr "Exemple d’ús del filtre Difuminat de moviment"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:55(para)
 msgid "Radial blur"
-msgstr ""
+msgstr "Difuminat radial"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:64(para)
 msgid "Zoom blur"
-msgstr ""
+msgstr "Difuminat ampliació"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:68(para)
 msgid ""
@@ -382,6 +414,9 @@ msgid ""
 "Linear, Radial, and Zoom movements. Each of these movements can be further "
 "adjusted, with Length, or Angle settings available."
 msgstr ""
+"Aquest filtre fa l'efecte de moviment. El moviment pot ser Lineal, Radial i "
+"Ampliació. Cadascun d'aquests moviments es poden ajustar d'acord a la "
+"longitud o l'angle."
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:77(para)
 msgid ""
@@ -389,14 +424,17 @@ msgid ""
 "<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Motion Blur</guimenuitem></menuchoice>"
 msgstr ""
+"Podeu trobar aquest filtre al menú <menuchoice><guimenu>Filtres</"
+"guimenu><guisubmenu>Difuminat</guisubmenu><guimenuitem>Difuminat en "
+"moviment</guimenuitem></menuchoice>"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:90(title)
 msgid "<quote>Motion Blur</quote> filter options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions del filtre<quote>Difuminat en moviment</quote>"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:100(term)
 msgid "Blur Type"
-msgstr "Tipus de difuminació"
+msgstr "Tipus de difuminat"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:104(term)
 msgid "Linear"
@@ -410,6 +448,10 @@ msgid ""
 "actual angle of the movement. Thus, a setting of 90 will produce a vertical "
 "blur, and a setting of 0 will produce a horizontal blur."
 msgstr ""
+"És un difuminat que va en una direcció, per exemple horitzontalment. En "
+"aquest cas, Longitud significa el mateix que Radi en altres filtres: "
+"representa la intensitat del difuminat. L'Angle indica la direcció del "
+"moviment: 90 fa un difuminat vertical i 0 un difuminat horitzontal."
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:120(term)
 msgid "Radial"
@@ -423,6 +465,10 @@ msgid ""
 "direction. The Radial motion blur is similar to the effect of a spinning "
 "object. The center of the spin in this case, is the center of the image."
 msgstr ""
+"Fa un difuminat circular. La Longitud és irrellevant en aquest cas. L'Angle "
+"és essencial: un valor alt fa un difuminat en direcció circular. El "
+"difuminat circular fa l'efecte d'un objecte que gira, on el centre de "
+"rotació és el centre de la imatge."
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:136(term)
 msgid "Zoom"
@@ -436,19 +482,23 @@ msgid ""
 "into the image. Length is the main setting here, and affects the amount of "
 "speed, as it were, toward the center of the image."
 msgstr ""
+"Fa un difuminat que irradia des del centre de la imatge. El centre de la "
+"imatge roman relativament quiet, mentre que les àrees exteriors es "
+"difuminen. Aquesta opció fa l'efecte de moviment cap endavant, com si "
+"vingués cap a tu. La longitud és el paràmetre que afecta la magnitud de la "
+"velocitat de la imatge."
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:153(term)
 msgid "Blur Parameters"
 msgstr "Paràmetres de difuminació"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:157(term)
-#, fuzzy
 msgid "Length"
-msgstr "Durada"
+msgstr "Longitud"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:159(para)
 msgid "This slider controls the distance pixels are moved (1 - 256)"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest lliscador controla el desplaçament dels píxels (1 – 256)"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:166(term)
 msgid "Angle"
@@ -457,6 +507,8 @@ msgstr "Angle"
 #: src/filters/blur/mblur.xml:168(para)
 msgid "As seen above, Angle slider effect depends on Blur type (0 - 360)."
 msgstr ""
+"Tal com s'ha vist a dalt, l'efecte de l'angle depèn del tipus de difuminat "
+"(0-360)"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:178(term)
 msgid "Blur Center"
@@ -469,6 +521,10 @@ msgid ""
 "instance, you set rotation center. With Zoom Type, vanishing point. This "
 "option is greyed out with Linear type."
 msgstr ""
+"Amb aquesta opció, podeu establir el punt de partida del moviment. L'efecte "
+"és diferent segons el tipus de difuminat seleccionat. Amb el Radial per "
+"exemple, s'estableix el centre de rotació. Amb l'Ampliació, el punt de fuga. "
+"I el Lineal està en gris (desactivat)"
 
 #: src/filters/blur/mblur.xml:187(para)
 msgid ""
@@ -477,6 +533,11 @@ msgid ""
 "you can see its coordinates in the lower left corner of the image window. "
 "Only copy them out into the input boxes."
 msgstr ""
+"S'han de fixar les coordenades del centre del difuminat. Per desgràcia, no "
+"es pot fer directament amb un clic sobre la imatge. Però en moure el punter "
+"del ratolí sobre la imatge, es poden veure les coordenades a la part "
+"inferior esquerra de la finestra de la imatge. Només cal copiar-les a les "
+"caselles d'entrada."
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -539,13 +600,12 @@ msgstr ""
 "md5=dcde73c9e4987f7533d247793bf6a15d"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:10(title)
-#, fuzzy
 msgid "Introduction"
 msgstr "Introducció"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:18(title)
 msgid "Original for demo"
-msgstr ""
+msgstr "Original per la demostració"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:26(para)
 msgid ""
@@ -557,10 +617,17 @@ msgid ""
 "are, of course, only examples: most of the filters have parameter settings "
 "that allow you to vary the magnitude or type of blurring."
 msgstr ""
+"És un conjunt de filtres per difuminar imatges o parts d'elles, de diverses "
+"maneres. Només es difuminen les parts seleccionades de la imatge. Tanmateix "
+"pot passar que hi hagi filtracions de colors no difuminats cap a àrees "
+"difuminades. Per ajudar a triar el filtre, mostrarem en una imatge que es "
+"mostra a la dreta, què fan els efectes. Per descomptat, només són exemples: "
+"la majoria dels filtres tenen paràmetres que permeten variar la magnitud o "
+"el tipus de difuminat."
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:38(title)
 msgid "Gaussian blur (radius 10)"
-msgstr ""
+msgstr "Difuminat gaussià (Radi 10)"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:46(para)
 msgid ""
@@ -569,10 +636,13 @@ msgid ""
 "way.) It has an efficient implementation that allows it to create a very "
 "blurry blur in a relatively short time."
 msgstr ""
+"El més utilitzat de tots els filtres. No t'espantis amb el terme «Gauss»: és "
+"el filtre que difumina de la manera més bàsica. Permet fer un gran difuminat "
+"amb un temps relativament breu."
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:55(title)
 msgid "Simple blur"
-msgstr ""
+msgstr "Difuminat simple"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:63(para)
 msgid ""
@@ -584,10 +654,15 @@ msgid ""
 "you want a strong blurring effect, this filter is too slow to be a good "
 "choice: use a Gaussian blur instead."
 msgstr ""
+"Si només voleu fer un lleuger desenfocament podeu utilitzar el filtre "
+"«difuminat» simple. Funciona automàticament sense crear un diàleg. L'efecte "
+"és subtil i potser s'haurà de repetir l'operació. En el GIMP 2.0 el filtre "
+"mostra un diàleg que permet marcar «Repetir». Aquest filtre és massa lent, "
+"si voleu un difuminat potent és millor el filtre Gaussià."
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:74(title)
 msgid "Selective blur"
-msgstr ""
+msgstr "Difuminat selectiu"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:82(para)
 msgid ""
@@ -598,6 +673,11 @@ msgid ""
 "implementation is much slower than a Gaussian blur, though, so you should "
 "not use it unless you really need the selectivity."
 msgstr ""
+"El filtre Difuminat Selectiu permet establir un llindar de manera que els "
+"píxels similars es difuminaran a la vegada. Sovint s'utilitza per reduir el "
+"gra de les fotos sense tocar les vores nítides. (En l'exemple, t'adonaràs "
+"que el gra del fons s'ha reduït). L'aplicació és molt més llarga que en el "
+"difuminat gaussià."
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:94(title)
 msgid "Pixelize"
@@ -611,6 +691,10 @@ msgid ""
 "a similar effect, but with irregular blobs instead of perfectly square "
 "pixels.)"
 msgstr ""
+"El filtre Pixelitza produeix un efecte mosaic fet de tessel·les grans "
+"(efecte Abraham Lincoln). (El filtre <link linkend=\"plug-in-oilify"
+"\">Pintura a l'oli</link> té una mica el mateix efecte, però amb gotes "
+"irregulars en comptes de quadrats perfectes)"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:110(para)
 msgid ""
@@ -619,17 +703,23 @@ msgid ""
 "painting <quote>Gala Contemplating the Mediterranean Sea</quote> turning to "
 "an Abraham Lincoln's portrait when looking at it from a distance."
 msgstr ""
+"Trobareu una explicació de l'efecte Abraham Lincoln a <xref linkend="
+"\"bibliography-online-bach\"/> (en anglès). Veureu en Salvador Dalí pintant "
+"<quote>Gala contemplant el mar Mediterrani</quote> que es transforma en el "
+"retrat d'Abraham Lincoln quan es veu de lluny."
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:120(title)
-#, fuzzy
 msgid "Motion blur"
-msgstr "Difuminació de moviment"
+msgstr "Difuminat en moviment"
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:128(para)
 msgid ""
 "The Motion Blur filter blurs in a specific direction at each point, which "
 "allows you to create a sense of motion: either linear, radial, or rotational."
 msgstr ""
+"El filtre Difuminat en moviment difumina en una direcció específica en cada "
+"punt, que permet crear una sensació de moviment: també lineal, radial o "
+"rotacional."
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:134(para)
 msgid ""
@@ -638,12 +728,17 @@ msgid ""
 "edge effects when you create a pattern by tiling multiple copies of the "
 "image side by side."
 msgstr ""
+"Finalment, el filtre Difuminat enrajolat és el mateix que un Difuminat "
+"gaussià, excepte que envolta les vores de les imatges per reduir els efectes "
+"de la vora quan es col·loquen moltes petites imatges per formar un patró."
 
 #: src/filters/blur/introduction.xml:141(para)
 msgid ""
 "Tileable Blur is actually implemented by a Script-Fu script that invokes the "
 "Gaussian blur plug-in."
 msgstr ""
+"El Difuminat enrajolat s'aplica amb la funció Script-Fu que invoca el "
+"connector difuminat gaussià."
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -672,16 +767,16 @@ msgstr "Difuminat gaussià selectiu"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:18(tertiary)
 msgid "Selective Gaussian"
-msgstr ""
+msgstr "Gaussià selectiu"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:27(title)
 msgid "The Selective Gaussian Blur filter"
-msgstr ""
+msgstr "Filtre difuminat gaussià selectiu"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:43(para)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:45(para) src/filters/blur/blur.xml:44(para)
 msgid "Blur applied"
-msgstr ""
+msgstr "Aplicació del difuminat"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:47(para)
 msgid ""
@@ -693,6 +788,13 @@ msgid ""
 "subject will stand out better. This add a sense of depth to the image with "
 "only a single operation."
 msgstr ""
+"A diferència d'altres connectors de difuminat, el difuminat Gaussià selectiu "
+"no actua sobre tots els píxels: el difuminat s'aplica a un píxel si la "
+"diferència de valor entre el píxel i els píxels circumdants és menor que un "
+"cert valor Delta definit. Els contrastos es conserven perquè la diferència "
+"és alta en els límits de contrast. S'utilitza per difuminar el fons i "
+"destacar el primer pla. Afegeix sensació de profunditat a la imatge, en "
+"només una sola operació."
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:60(para)
 msgid ""
@@ -700,10 +802,13 @@ msgid ""
 "<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Selective Gaussian Blur</guimenuitem></menuchoice>"
 msgstr ""
+"Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge "
+"<menuchoice><guimenu>Filtres</guimenu><guisubmenu>Difuminat</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Difuminat gaussià selectiu</guimenuitem></menuchoice>"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:73(title)
 msgid "<quote>Selective Gaussian</quote> filter parameters settings"
-msgstr ""
+msgstr "Configuració dels paràmetres del filtre<quote>Gaussià selectiu</quote>"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:85(term)
 msgid "Blur radius"
@@ -711,12 +816,11 @@ msgstr "Radi del difuminat"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:87(para)
 msgid "Here you can set the blur intensity, in pixels."
-msgstr ""
+msgstr "Podeu establir en píxels la intensitat del difuminat."
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:93(term)
-#, fuzzy
 msgid "Max. delta"
-msgstr "Delta _màxim:"
+msgstr "Delta màxim"
 
 #: src/filters/blur/gauss_select.xml:95(para)
 msgid ""
@@ -724,6 +828,9 @@ msgid ""
 "the surrounding pixel values. Above this Delta, blur will not be applied to "
 "that pixel."
 msgstr ""
+"Podeu establir la màxima diferència (0-255) entre el valor d'un píxel i el "
+"valor dels píxels circumdants. Per sobre d'aquest Delta, el difuminat no "
+"s'aplica a aquest píxel."
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -749,11 +856,11 @@ msgstr ""
 #: src/filters/blur/gauss.xml:20(tertiary)
 #: src/filters/blur/gauss.xml:23(primary)
 msgid "Gaussian Blur"
-msgstr "Difuminació gaussiana"
+msgstr "Difuminat gaussià"
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:29(title)
 msgid "Example for the <quote>Gaussian Blur</quote> filter"
-msgstr ""
+msgstr "Exemple del filtre <quote>Difuminat gaussià</quote>"
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:49(para)
 msgid ""
@@ -765,6 +872,14 @@ msgid ""
 "GIMP supports two implementations of Gaussian Blur: IIR G.B. and RLE G.B. "
 "They both produce the same results, but each one can be faster in some cases."
 msgstr ""
+"Aquest filtre actua sobre cada píxel de la capa activa o selecció, establint "
+"el seu valor a la mitjana dels valors dels píxels presents en un radi "
+"definit en el diàleg. Com més gran sigui el valor, més gran serà el "
+"difuminat. El difuminat es pot establir per anar en una direcció, feu clic "
+"al botó cadena per trencar-la i modificar-ne el radi. El GIMP suporta dos "
+"tipus de difuminat gaussià: IIR, és molt adequat per a imatges o fotos "
+"escanejades, que tenen transicions de color suaus; i el RLE, molt adequat "
+"per imatges generades per ordinador que tenen transicions de color abruptes."
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:63(para)
 msgid ""
@@ -772,14 +887,17 @@ msgid ""
 "<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Gaussian Blur</guimenuitem></menuchoice>"
 msgstr ""
+"Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge "
+"<menuchoice><guimenu>Filtres</guimenu><guisubmenu>Difuminat</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Difuminat gaussià</guimenuitem></menuchoice>"
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:76(title)
 msgid "<quote>Gaussian</quote> filter parameters settings"
-msgstr ""
+msgstr "Paràmetres del filtre <quote>Gaussià</quote>"
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:86(term)
 msgid "Blur Radius"
-msgstr "Radi de difuminació"
+msgstr "Radi de difuminat"
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:88(para)
 msgid ""
@@ -787,6 +905,9 @@ msgid ""
 "vertical blur, you can give the effect of a motion blur. You can choose the "
 "unit with the drop list."
 msgstr ""
+"Aquí s'especifica la intensitat del difuminat. En alterar el radi "
+"horitzontal i el radi vertical, es pot aconseguir un efecte de difuminat "
+"cinètic. Podeu triar la unitat de mesura a la llista desplegable."
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:96(term)
 msgid "Blur Method"
@@ -797,6 +918,8 @@ msgid ""
 "IIR stands for <quote>infinite impulse response</quote>. This blur works "
 "best for large radius values and for images which are not computer generated."
 msgstr ""
+"IIR significa <quote>Resposta d'Impuls Infinit</quote>. Aquest mètode és "
+"adequat per radis grans i per imatges que no són generades per ordinador."
 
 #: src/filters/blur/gauss.xml:112(para)
 msgid ""
@@ -804,6 +927,8 @@ msgid ""
 "used on computer-generated images or those with large areas of constant "
 "intensity."
 msgstr ""
+"RLE significa <quote>Run Length Encoding</quote>, és adequat per imatges "
+"generades per ordinador o aquelles amb grans àrees d'intensitat constant."
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -817,7 +942,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/filters/blur/blur.xml:28(title)
 msgid "The Blur filter applied to a photograph"
-msgstr ""
+msgstr "El filtre de difuminat aplicat a una fotografia"
 
 #: src/filters/blur/blur.xml:48(para)
 msgid ""
@@ -826,16 +951,23 @@ msgid ""
 "the present pixel value and the value of adjacent pixels and sets the "
 "present pixel to that average value."
 msgstr ""
+"El filtre Difuminat produeix el mateix efecte que una càmera desenfocada. "
+"Per produir l'efecte difuminat, el filtre fa la mitja del valor del píxel "
+"tractat i el valor dels píxels adjacents."
 
 #: src/filters/blur/blur.xml:54(para)
 msgid "Filter advantage is its calculation speed. It suits big images."
 msgstr ""
+"L'avantatge del filtre és la rapidesa de càlcul i adequat per a grans "
+"imatges."
 
 #: src/filters/blur/blur.xml:57(para)
 msgid ""
 "Filter disadvantage is that its action is hardly perceptible on big images, "
 "but very strong on small images."
 msgstr ""
+"L'inconvenient del filtre és que el seu efecte és amb prou feines "
+"perceptible en imatges grans, però massa fort en imatges petites."
 
 #: src/filters/blur/blur.xml:65(para)
 msgid ""
@@ -843,6 +975,9 @@ msgid ""
 "guimenu><guisubmenu>Blur</guisubmenu><guimenuitem>Blur</guimenuitem></"
 "menuchoice>"
 msgstr ""
+"Podeu trobar el filtre a:<menuchoice><guimenu>Filtres</"
+"guimenu><guisubmenu>Difuminat</guisubmenu><guimenuitem>Difuminat</"
+"guimenuitem></menuchoice>"
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 #: src/filters/blur/blur.xml:0(None)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]