[gnote] Updated Czech translation



commit 4273d6633c99f6d627fa0305ae883af906d00602
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Fri Dec 25 08:43:30 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  239 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 111 insertions(+), 128 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index d3ee5a7..bfa594d 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnote\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-05-07 20:50+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-05-08 10:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-24 23:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-25 08:42+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: ../data/appdata/gnote.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
 "zařízeních naráz."
 
 #: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:46
-#: ../src/recentchanges.cpp:501
+#: ../src/recentchanges.cpp:518
 msgid "Gnote"
 msgstr "Gnote"
 
@@ -559,67 +559,67 @@ msgstr ""
 "Časový interval mezi kontrolami složky s poznámkami (v sekundách). Nejnižší "
 "možná hodnota je 5."
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:84 ../src/actionmanager.cpp:171
+#: ../src/actionmanager.cpp:91 ../src/actionmanager.cpp:178
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_končit"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:84
+#: ../src/actionmanager.cpp:91
 msgid "Quit Gnote"
 msgstr "Ukončit Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:89 ../src/actionmanager.cpp:168
+#: ../src/actionmanager.cpp:96 ../src/actionmanager.cpp:175
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Předvolby"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:89 ../src/preferencesdialog.cpp:103
+#: ../src/actionmanager.cpp:96 ../src/preferencesdialog.cpp:103
 msgid "Gnote Preferences"
 msgstr "Předvolby Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:93
+#: ../src/actionmanager.cpp:100
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Obsah"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:93
+#: ../src/actionmanager.cpp:100
 msgid "Gnote Help"
 msgstr "Nápověda pro Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:98 ../src/actionmanager.cpp:170
+#: ../src/actionmanager.cpp:105 ../src/actionmanager.cpp:177
 msgid "_About"
 msgstr "O _aplikaci"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:98
+#: ../src/actionmanager.cpp:105
 msgid "About Gnote"
 msgstr "O aplikaci Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:102
+#: ../src/actionmanager.cpp:109
 msgid "TrayIcon"
 msgstr "Ikona v panelu"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:107
+#: ../src/actionmanager.cpp:114
 msgid "Create _New Note"
 msgstr "Vytvořit _novou poznámku"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:107
+#: ../src/actionmanager.cpp:114
 msgid "Create a new note"
 msgstr "Vytvořit novou poznámku"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:112
+#: ../src/actionmanager.cpp:119
 msgid "_Search All Notes"
 msgstr "_Hledat ve všech poznámkách"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:112
+#: ../src/actionmanager.cpp:119
 msgid "Open the Search All Notes window"
 msgstr "Otevřít okno Hledat ve všech poznámkách"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:166
+#: ../src/actionmanager.cpp:173
 msgid "_New Note"
 msgstr "_Nová poznámka"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:167
+#: ../src/actionmanager.cpp:174
 msgid "New _Window"
 msgstr "No_vé okno"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:169
+#: ../src/actionmanager.cpp:176
 msgid "_Help"
 msgstr "Nápo_věda"
 
@@ -1322,11 +1322,11 @@ msgstr "Došlo k výjimce při vytváření poznámky: %s"
 msgid "Gnote is already running.  Exiting..."
 msgstr "Gnote již běží. Ukončuje se…"
 
-#: ../src/gnote.cpp:289
+#: ../src/gnote.cpp:295
 msgid "and Tomboy original authors."
 msgstr "a původní autoři aplikace Tomboy."
 
-#: ../src/gnote.cpp:295
+#: ../src/gnote.cpp:301
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Miloslav Trmač <mitr volny cz>, 2005, 2006\n"
@@ -1336,7 +1336,7 @@ msgstr ""
 "Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2008, 2009\n"
 "Marek Černocký <marek manet cz>, 2009, 2010, 2011, 2012"
 
-#: ../src/gnote.cpp:304
+#: ../src/gnote.cpp:310
 msgid ""
 "Copyright © 2010-2015 Aurimas Cernius\n"
 "Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
@@ -1348,80 +1348,80 @@ msgstr ""
 "Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
 "Copyright © 2004 – 2009 původní autoři Tomboy."
 
-#: ../src/gnote.cpp:308
+#: ../src/gnote.cpp:314
 msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
 msgstr ""
 "Jednoduchá a snadno použitelná aplikace pro poznámky na pracovní ploše."
 
-#: ../src/gnote.cpp:319
+#: ../src/gnote.cpp:325
 msgid "Homepage"
 msgstr "Domovská stránka"
 
-#: ../src/gnote.cpp:494
+#: ../src/gnote.cpp:500
 msgid "Run Gnote in background."
 msgstr "Spustit Gnote na pozadí"
 
-#: ../src/gnote.cpp:495
+#: ../src/gnote.cpp:501
 msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
 msgstr "Spustit Gnote jako poskytovatele vyhledávání pro GNOME Shell"
 
-#: ../src/gnote.cpp:496
+#: ../src/gnote.cpp:502
 msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
 msgstr "Určit cestu ke složce obsahující poznámky."
 
-#: ../src/gnote.cpp:496
+#: ../src/gnote.cpp:502
 msgid "path"
 msgstr "cesta"
 
-#: ../src/gnote.cpp:497
+#: ../src/gnote.cpp:503
 msgid "Open the search all notes window with the search text."
 msgstr "Otevřít okno Hledat ve všech poznámkách s hledaným textem."
 
-#: ../src/gnote.cpp:497 ../src/gnote.cpp:502
+#: ../src/gnote.cpp:503 ../src/gnote.cpp:508
 msgid "text"
 msgstr "text"
 
-#: ../src/gnote.cpp:498
+#: ../src/gnote.cpp:504
 msgid "Print version information."
 msgstr "Vypsat informace o verzi."
 
-#: ../src/gnote.cpp:499
+#: ../src/gnote.cpp:505
 msgid "Create and display a new note, with a optional title."
 msgstr "Vytvořit a zobrazit novou poznámku s volitelným názvem."
 
-#: ../src/gnote.cpp:499
+#: ../src/gnote.cpp:505
 msgid "title"
 msgstr "název"
 
-#: ../src/gnote.cpp:500
+#: ../src/gnote.cpp:506
 msgid "Display the existing note matching title."
 msgstr "Zobrazit existující poznámku odpovídající názvem."
 
-#: ../src/gnote.cpp:500
+#: ../src/gnote.cpp:506
 msgid "title/url"
 msgstr "název/url"
 
-#: ../src/gnote.cpp:501
+#: ../src/gnote.cpp:507
 msgid "Display the 'Start Here' note."
 msgstr "Zobrazit poznámku „Začněte zde“."
 
-#: ../src/gnote.cpp:502
+#: ../src/gnote.cpp:508
 msgid "Search and highlight text in the opened note."
 msgstr "Hledat a zvýraznit text v otevřené poznámce."
 
-#: ../src/gnote.cpp:506
+#: ../src/gnote.cpp:512
 msgid "A note taking application"
 msgstr "Aplikace na dělání poznámek"
 
-#: ../src/gnote.cpp:506
+#: ../src/gnote.cpp:512
 msgid "Gnote options at launch"
 msgstr "Volby Gnote při spouštění"
 
-#: ../src/gnote.cpp:583
+#: ../src/gnote.cpp:589
 msgid "Could not connect to remote instance."
 msgstr "Nelze se připojit ke vzdálené instanci."
 
-#: ../src/gnote.cpp:699
+#: ../src/gnote.cpp:705
 msgid "Version %1%"
 msgstr "Verze %1%"
 
@@ -1474,17 +1474,7 @@ msgstr "Název je používán"
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Vytvořit"
 
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:66
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:229
-msgid "Notebooks"
-msgstr "Sešity"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:67
-msgid "Create a new note in a notebook"
-msgstr "Vytvořit novou poznámku v sešitě"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:96
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:146
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:81
 msgid "New Note_book..."
 msgstr "Nový _sešit…"
 
@@ -1514,6 +1504,7 @@ msgstr ""
 "nebudou patřit. Tato akce nemůže být vrácena zpět."
 
 #: ../src/notebooks/notebookmenuitem.cpp:34
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:160
 msgid "No notebook"
 msgstr "Žádný sešit"
 
@@ -1521,19 +1512,19 @@ msgstr "Žádný sešit"
 msgid "New \"%1%\" Note"
 msgstr "Nová poznámka „%1%“"
 
-#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:72
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:107
 msgid "Notebook"
 msgstr "Sešit"
 
-#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:73
-msgid "Place this note into a notebook"
-msgstr "Umístit tuto poznámku do sešitu"
-
 #. Add new notebook item
-#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:153
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:150
 msgid "_New notebook..."
 msgstr "Nový _sešit…"
 
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:180
+msgid "_Back"
+msgstr "_Zpět"
+
 #: ../src/notebooks/specialnotebooks.cpp:46
 msgid "All"
 msgstr "Všechny"
@@ -1550,11 +1541,11 @@ msgstr "Důležité"
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivní"
 
-#: ../src/notebuffer.cpp:1505
+#: ../src/notebuffer.cpp:1517
 msgid "</list> tag mismatch"
 msgstr "Značka </list> nemá svůj protějšek"
 
-#: ../src/notebuffer.cpp:1584
+#: ../src/notebuffer.cpp:1599
 #, c-format
 msgid "Exception: %s"
 msgstr "Výjimka: %s"
@@ -1750,36 +1741,28 @@ msgstr "Název poznámky"
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "P_okročilé"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:372
+#: ../src/notewindow.cpp:322
+msgid "Is Important"
+msgstr "Je důležitá"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:324 ../src/searchnoteswidget.cpp:144
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:147
+msgid "_Delete"
+msgstr "O_dstranit"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:376
 msgid "_Link to New Note"
 msgstr "_Odkaz na novou poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:380
+#: ../src/notewindow.cpp:384
 msgid "Te_xt"
 msgstr "_Text"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:417
+#: ../src/notewindow.cpp:421
 msgid "Set properties of text"
 msgstr "Nastavit vlastnosti textu"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:421
-msgid "Is Important"
-msgstr "Je důležitá"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:422
-msgid "Toggle notes presence in Important Notes notebook"
-msgstr "Přepíná zařazení poznámek do sešitu s důležitými poznámkami"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:430 ../src/searchnoteswidget.cpp:144
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:147
-msgid "_Delete"
-msgstr "O_dstranit"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:430
-msgid "Delete this note"
-msgstr "Smazat tuto poznámku"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:446
+#: ../src/notewindow.cpp:435
 msgid ""
 "This note is a template note. It determines the default content of regular "
 "notes, and will not show up in the note menu or search window."
@@ -1787,63 +1770,63 @@ msgstr ""
 "Tato poznámka slouží jako šablona. Je výchozím vzorem obsahu běžné poznámky "
 "a nezobrazuje se v nabídce poznámek a vyhledávacím okně."
 
-#: ../src/notewindow.cpp:449
+#: ../src/notewindow.cpp:438
 msgid "Convert to regular note"
 msgstr "Převést na běžnou poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:452
+#: ../src/notewindow.cpp:441
 msgid "Save Si_ze"
 msgstr "Uložit veliko_st"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:456
+#: ../src/notewindow.cpp:445
 msgid "Save Se_lection"
 msgstr "U_ložit výběr"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:460
+#: ../src/notewindow.cpp:449
 msgid "Save _Title"
 msgstr "Uloži_t název"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:562 ../src/notewindow.cpp:1085
+#: ../src/notewindow.cpp:551 ../src/notewindow.cpp:1082
 msgid "Cannot create note"
 msgstr "Nelze vytvořit poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:828
+#: ../src/notewindow.cpp:825
 msgid "_Link"
 msgstr "_Odkaz"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:829
+#: ../src/notewindow.cpp:826
 msgid "<b>_Bold</b>"
 msgstr "<b>_Tučné</b>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:830
+#: ../src/notewindow.cpp:827
 msgid "<i>_Italic</i>"
 msgstr "<i>_Kurzíva</i>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:831
+#: ../src/notewindow.cpp:828
 msgid "<s>_Strikeout</s>"
 msgstr "<s>_Přeškrtnuté<s>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:833
+#: ../src/notewindow.cpp:830
 msgid "_Highlight"
 msgstr "_Zvýraznění"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:835
+#: ../src/notewindow.cpp:832
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normální"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:837
+#: ../src/notewindow.cpp:834
 msgid "Hu_ge"
 msgstr "_Obrovské"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:839
+#: ../src/notewindow.cpp:836
 msgid "_Large"
 msgstr "_Velké"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:841
+#: ../src/notewindow.cpp:838
 msgid "S_mall"
 msgstr "_Malé"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:843
+#: ../src/notewindow.cpp:840
 msgid "Bullets"
 msgstr "Odrážky"
 
@@ -2093,27 +2076,27 @@ msgstr "Autor:"
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Copyright:"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:133
+#: ../src/recentchanges.cpp:144
 msgid "All Notes"
 msgstr "Všechny poznámky"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:139
+#: ../src/recentchanges.cpp:150
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:160
+#: ../src/recentchanges.cpp:171
 msgid "Search"
 msgstr "Hledat"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:219
+#: ../src/recentchanges.cpp:230
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Hledat _následující"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:227
+#: ../src/recentchanges.cpp:238
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Hledat _předchozí"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:695
+#: ../src/recentchanges.cpp:764
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
@@ -2134,6 +2117,10 @@ msgstr "Otevřít v no_vém okně"
 msgid "Re_name..."
 msgstr "Přejme_novat…"
 
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:229
+msgid "Notebooks"
+msgstr "Sešity"
+
 #: ../src/searchnoteswidget.cpp:659
 msgid "Note"
 msgstr "Poznámka"
@@ -2186,22 +2173,22 @@ msgstr "_Otevřít šablonu"
 msgid "_New..."
 msgstr "_Nový…"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1487 ../src/searchnoteswidget.cpp:1500
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1511
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1489 ../src/searchnoteswidget.cpp:1502
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1513
 #, c-format
 msgid "Failed to parse setting %s (Value: %s):"
 msgstr "Selhalo zpracování nastavení %s (hodnota: %s):"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1488
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1490
 msgid "Expected format 'column:order'"
 msgstr "Očekávaný formát „sloupec:pořadí“"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1501
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1503
 #, c-format
 msgid "Unrecognized column %s"
 msgstr "Nerozpoznaný sloupec %s"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1512
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1514
 #, c-format
 msgid "Unrecognized order %s"
 msgstr "Nerozpoznané pořadí %s"
@@ -2581,7 +2568,7 @@ msgstr ""
 "spuštění. Přidejte „modprobe fuse“ do /etc/init.d/boot.local nebo „fuse“ do /"
 "etc/modules."
 
-#: ../src/utils.cpp:144
+#: ../src/utils.cpp:159
 msgid ""
 "The \"Gnote Manual\" could not be found.  Please verify that your "
 "installation has been completed successfully."
@@ -2589,57 +2576,57 @@ msgstr ""
 "Nelze nalézt „Příručku aplikace Gnote“. Ověřte, zda byla v pořádku dokončena "
 "instalace."
 
-#: ../src/utils.cpp:152
+#: ../src/utils.cpp:167
 msgid "Help not found"
 msgstr "Nápověda nebyla nalezena"
 
-#: ../src/utils.cpp:185
+#: ../src/utils.cpp:200
 msgid "Cannot open location"
 msgstr "Nelze otevřít umístění"
 
 #. TRANSLATORS: argument is time.
-#: ../src/utils.cpp:215
+#: ../src/utils.cpp:230
 msgid "Today, %1%"
 msgstr "Dnes, %1%"
 
-#: ../src/utils.cpp:216
+#: ../src/utils.cpp:231
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
 #. TRANSLATORS: argument is time.
-#: ../src/utils.cpp:222
+#: ../src/utils.cpp:237
 msgid "Yesterday, %1%"
 msgstr "Včera, %1%"
 
-#: ../src/utils.cpp:223
+#: ../src/utils.cpp:238
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
 #. TRANSLATORS: argument is time.
-#: ../src/utils.cpp:229
+#: ../src/utils.cpp:244
 msgid "Tomorrow, %1%"
 msgstr "Zítra, %1%"
 
-#: ../src/utils.cpp:230
+#: ../src/utils.cpp:245
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "Zítra"
 
 #. TRANSLATORS: date in current year.
-#: ../src/utils.cpp:234
+#: ../src/utils.cpp:249
 msgid "%b %d"
 msgstr "%d. %B"
 
 #. TRANSLATORS: first argument is date, second is time.
-#: ../src/utils.cpp:237 ../src/utils.cpp:249
+#: ../src/utils.cpp:252 ../src/utils.cpp:264
 msgid "%1%, %2%"
 msgstr "%1% %2%"
 
-#: ../src/utils.cpp:242
+#: ../src/utils.cpp:257
 msgid "No Date"
 msgstr "Žádný termín"
 
 #. TRANSLATORS: date in other than current year.
-#: ../src/utils.cpp:246
+#: ../src/utils.cpp:261
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d. %B %Y"
 
@@ -2659,18 +2646,14 @@ msgstr ""
 msgid "Note title taken"
 msgstr "Název poznámky používán"
 
-#: ../src/watchers.cpp:309
+#: ../src/watchers.cpp:316
 msgid "Check spelling"
 msgstr "Kontrolovat pravopis"
 
-#: ../src/watchers.cpp:310
-msgid "Check spelling in this note"
-msgstr "Kontrolovat pravopis v této poznámce"
-
-#: ../src/watchers.cpp:674
+#: ../src/watchers.cpp:706
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
 
-#: ../src/watchers.cpp:680
+#: ../src/watchers.cpp:712
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otevřít odkaz"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]