[eog] Updated Czech translationcommit 97cac464a0b46f2e6fc7796b7bdc3375f911ea68
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Dec 24 13:43:25 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  138 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 files changed, 129 insertions(+), 9 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 1163cfc..7ae9c56 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=eog&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-11-09 04:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-29 14:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-24 04:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-24 13:42+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr ""
 "zapsané fotoaparátem a automaticky podle nich mění otočení obrázku na šířku "
 "nebo na výšku."
 
-#: ../data/eog.desktop.in.in.h:1 ../src/eog-application.c:327
+#: ../data/eog.desktop.in.in.h:1 ../src/eog-application.c:328
 #: ../src/eog-window.c:5542
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Prohlížeč obrázků"
@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr "Bajty:"
 msgid "Folder:"
 msgstr "Složka:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:10
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:10 ../data/help-overlay.ui.h:1
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
@@ -391,7 +391,7 @@ msgstr "Přejít na první obrázek v galerii"
 msgid "_First Image"
 msgstr "P_rvní obrázek"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:3 ../src/eog-scroll-view.c:2301
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:3 ../src/eog-scroll-view.c:2299
 msgid "Go to the previous image of the gallery"
 msgstr "Přejít na předchozí obrázek v galerii"
 
@@ -399,7 +399,7 @@ msgstr "Přejít na předchozí obrázek v galerii"
 msgid "_Previous Image"
 msgstr "_Předchozí obrázek"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:5 ../src/eog-scroll-view.c:2289
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:5 ../src/eog-scroll-view.c:2287
 msgid "Go to the next image of the gallery"
 msgstr "Přejít na následující obrázek v galerii"
 
@@ -437,9 +437,9 @@ msgstr "_Normální velikost"
 
 #: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:14
 msgid "_Best Fit"
-msgstr "Nejlepší _velikost"
+msgstr "Nejvhodnější _velikost"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:15 ../src/eog-scroll-view.c:2316
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:15 ../src/eog-scroll-view.c:2314
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Otočit obrázek o 90 stupňů doleva"
 
@@ -447,7 +447,7 @@ msgstr "Otočit obrázek o 90 stupňů doleva"
 msgid "Rotate Counter_clockwise"
 msgstr "Otočit proti směru _hodinových ručiček"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:17 ../src/eog-scroll-view.c:2327
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:17 ../src/eog-scroll-view.c:2325
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Otočit obrázek o 90 stupňů doprava"
 
@@ -475,6 +475,126 @@ msgstr "Opustit ce_lou obrazovku"
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "Opustit celou obrazovku"
 
+#: ../data/help-overlay.ui.h:2
+msgid "Open an image file"
+msgstr "Otevřít soubor s obrázkem"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:3
+msgid "Save the image"
+msgstr "Uložit obrázek"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:4
+msgid "Save the image with a new file name"
+msgstr "Uložit obrázek pod novým názvem souboru"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:5
+msgid "Print the current image"
+msgstr "Vytisknout aktuální obrázek"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:6
+msgid "Close the current window"
+msgstr "Zavřít aktuální okno"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:7
+msgid "Close all windows"
+msgstr "Zavřít všechna okna"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:8
+msgid "Set the image as desktop background"
+msgstr "Nastavit obrázek jako pozadí pracovní plochy"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:9
+msgid "Show/Hide the sidebar"
+msgstr "Zobrazit/skrýt postranní panel"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:10
+msgid "Show image properties dialog"
+msgstr "Zobrazit dialogové okno s vlastnostmi obrázku"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:11
+msgid "Open the application manual"
+msgstr "Otevřít příručku k aplikaci"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:12
+msgid "Zoom"
+msgstr "Přiblížení"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:13
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Přiblížit"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:14
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Oddálit"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:15
+msgid "Actual size"
+msgstr "Skutečná velikost"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:16
+msgid "Best fit  "
+msgstr "Nejvhodnější velikost"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:17
+msgid "Browsing Images"
+msgstr "Procházení obrázků"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:18
+msgid "Go to the previous image in the folder"
+msgstr "Přejít na předchozí obrázek ve složce"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:19
+msgid "Go to the next image in the folder"
+msgstr "Přejít na následující obrázek ve složce"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:20
+msgid "Go to the first image in the folder"
+msgstr "Přejít na první obrázek ve složce"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:21
+msgid "Go to the last image in the folder"
+msgstr "Přejít na poslední obrázek ve složce"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:22
+msgid "Go to a random image in the folder"
+msgstr "Přejít na náhodný obrázek ve složce"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:23
+msgid "Show/Hide the image gallery"
+msgstr "Zobrazit/skrýt galerii obrázků"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:24
+msgid "Rotation"
+msgstr "Otáčení"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:25
+msgid "Rotate clockwise"
+msgstr "Otočit po směru hodinových ručiček"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:26
+msgid "Rotate counterclockwise"
+msgstr "Otočit proti směru hodinových ručiček"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:27
+msgid "Rotate counter-clockwise"
+msgstr "Otočit proti směru hodinových ručiček"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:28
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Celá obrazovka"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:29
+msgid "Enter/Leave fullscreen"
+msgstr "Zapnout/opustit celou obrazovku"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:30
+msgid "Start/Stop slideshow"
+msgstr "Spustit/zastavit promítání snímků"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:31
+msgid "Pause slideshow"
+msgstr "Pozastavit promítání snímků"
+
 #: ../data/metadata-sidebar.ui.h:1 ../src/eog-print-image-setup.c:969
 msgid "Size"
 msgstr "Velikost"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]