[orca] Updated Czech translationcommit 1ba9aa5e5cb06ceee839e0b961bf9d416639360b
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Dec 24 01:47:37 2015 +0100

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |  688 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 po/cs.po      |   10 +-
 2 files changed, 467 insertions(+), 231 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 5e2b3ea..aa97e0c 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -1,14 +1,13 @@
 # Czech translation for orca.
 # Copyright (C) 2011 orca's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the orca package.
-#
 # Marek Černocký <marek manet cz>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: orca gnome-3-0\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-11-12 14:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-12 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-23 14:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-24 01:46+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -50,22 +49,21 @@ msgstr "Příkazy pro vytváření záložek a získávání objektů podle nich
 #: C/commands_structural_navigation.page:12 C/commands_table.page:12
 #: C/commands_time_date_notifications.page:12 C/commands_where_am_i.page:12
 #: C/howto_bookmarks.page:7 C/howto_documents.page:10
-#: C/howto_flat_review.page:8 C/howto_forms.page:10
-#: C/howto_key_bindings.page:8 C/howto_keyboard_layout.page:8
-#: C/howto_learn_modes.page:10 C/howto_live_regions.page:10
-#: C/howto_mouse_review.page:8 C/howto_notifications.page:8
-#: C/howto_orca_find.page:8 C/howto_profiles.page:8
-#: C/howto_setting_up_orca.page:12 C/howto_structural_navigation.page:12
-#: C/howto_tables.page:10 C/howto_text_attributes.page:10
-#: C/howto_text_setup.page:8 C/howto_the_orca_modifier.page:11
-#: C/howto_toggling_caps_lock.page:8 C/howto_whereami.page:10 C/index.page:9
-#: C/introduction.page:10 C/preferences_braille.page:11
-#: C/preferences_chat.page:11 C/preferences_gecko.page:12
-#: C/preferences_general.page:11 C/preferences_introduction.page:8
-#: C/preferences_key_bindings.page:12 C/preferences_key_echo.page:11
-#: C/preferences.page:7 C/preferences_pronunciation.page:12
-#: C/preferences_speech.page:11 C/preferences_spellcheck.page:10
-#: C/preferences_table_navigation.page:14
+#: C/howto_flat_review.page:8 C/howto_forms.page:10 C/howto_key_bindings.page:8
+#: C/howto_keyboard_layout.page:8 C/howto_learn_modes.page:10
+#: C/howto_live_regions.page:10 C/howto_mouse_review.page:8
+#: C/howto_notifications.page:8 C/howto_orca_find.page:8
+#: C/howto_profiles.page:8 C/howto_setting_up_orca.page:12
+#: C/howto_structural_navigation.page:12 C/howto_tables.page:10
+#: C/howto_text_attributes.page:10 C/howto_text_setup.page:8
+#: C/howto_the_orca_modifier.page:11 C/howto_toggling_caps_lock.page:8
+#: C/howto_whereami.page:10 C/index.page:9 C/introduction.page:10
+#: C/preferences_braille.page:11 C/preferences_chat.page:11
+#: C/preferences_gecko.page:12 C/preferences_general.page:11
+#: C/preferences_introduction.page:8 C/preferences_key_bindings.page:12
+#: C/preferences_key_echo.page:11 C/preferences.page:7
+#: C/preferences_pronunciation.page:12 C/preferences_speech.page:11
+#: C/preferences_spellcheck.page:10 C/preferences_table_navigation.page:14
 #: C/preferences_text_attributes.page:13 C/preferences_voice.page:11
 msgid "Joanmarie Diggs"
 msgstr "Joanmarie Diggs"
@@ -95,8 +93,8 @@ msgstr "Joanmarie Diggs"
 #: C/preferences_key_bindings.page:16 C/preferences_key_echo.page:15
 #: C/preferences.page:11 C/preferences_pronunciation.page:16
 #: C/preferences_speech.page:15 C/preferences_spellcheck.page:14
-#: C/preferences_table_navigation.page:18
-#: C/preferences_text_attributes.page:17 C/preferences_voice.page:15
+#: C/preferences_table_navigation.page:18 C/preferences_text_attributes.page:17
+#: C/preferences_voice.page:15
 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
 msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
 
@@ -1537,11 +1535,21 @@ msgstr "Vlastnosti textu a vybraný text"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/commands_reading.page:175
-msgid ""
-"Orca has a dedicated command for obtaining the attributes of the text at the "
-"caret location. In addition, if you use <app>Orca</app>'s Where Am I "
-"commands from within a text object in which text has been selected, "
-"<app>Orca</app> will announce the selected text."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Orca has a dedicated command for obtaining the attributes of the text at "
+#| "the caret location. In addition, if you use <app>Orca</app>'s Where Am I "
+#| "commands from within a text object in which text has been selected, "
+#| "<app>Orca</app> will announce the selected text."
+msgid ""
+"<app>Orca</app> has a dedicated command for obtaining the attributes of the "
+"text at the caret location. In addition, if you use <app>Orca</app>'s Where "
+"Am I commands from within a text object in which text has been selected, "
+"<app>Orca</app> will announce the selected text. If you would instead prefer "
+"a dedicated command for this purpose, you can bind <app>Orca</app>'s Speak "
+"Selected Text command to a keystroke. Please see <link xref="
+"\"howto_key_bindings\">Modifying Keybindings</link> for information on how "
+"to do so."
 msgstr ""
 "<app>Orca</app> má zvláštní příkazy pro získávání vlastností textu v místě "
 "kurzoru. A navíc, když použijete příkaz čtečky <app>Orca</app> „Kde se "
@@ -1549,7 +1557,7 @@ msgstr ""
 "<app>Orca</app> tento vybraný text."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:183
+#: C/commands_reading.page:187
 msgid ""
 "Present the text attributes: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>F</key></"
 "keyseq>"
@@ -1558,36 +1566,36 @@ msgstr ""
 "key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:189 C/commands_where_am_i.page:31
+#: C/commands_reading.page:193 C/commands_where_am_i.page:31
 msgid "Perform basic where am I:"
 msgstr "Zjištění základních informací o tom, kde se nacházíte:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:192 C/commands_where_am_i.page:34
+#: C/commands_reading.page:196 C/commands_where_am_i.page:34
 msgid "Desktop: <key>KP Enter</key>"
 msgstr "Stolní počítač: <key>KP Enter</key> (Enter na numerické klávesnici)"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:197 C/commands_where_am_i.page:37
+#: C/commands_reading.page:201 C/commands_where_am_i.page:37
 msgid "Laptop: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>Return</key></keyseq>"
 msgstr ""
 "Přenosný počítač: <keyseq><key>Modifikátor Orca</key><key>Enter</key></"
 "keyseq>"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:204 C/commands_where_am_i.page:42
+#: C/commands_reading.page:208 C/commands_where_am_i.page:42
 msgid "Perform detailed where am I:"
 msgstr "Zjištění podrobných informací o tom, kde se nacházíte:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:207 C/commands_where_am_i.page:45
+#: C/commands_reading.page:211 C/commands_where_am_i.page:45
 msgid "Desktop: <key>KP Enter</key> (double-clicked)"
 msgstr ""
 "Stolní počítač: <key>KP Enter</key> (Enter na numerické klávesnici, dvojité "
 "zmáčknutí)"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:212 C/commands_where_am_i.page:48
+#: C/commands_reading.page:216 C/commands_where_am_i.page:48
 msgid ""
 "Laptop: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>Return</key></keyseq> (double-"
 "clicked)"
@@ -1595,13 +1603,54 @@ msgstr ""
 "Přenosný počítač: <keyseq><key>Modifikátor Orca</key> <key>Enter</key></"
 "keyseq> (dvojité zmáčknutí)"
 
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/commands_reading.page:224
+#| msgid "Decrease the rate: (Unbound)"
+msgid "Speak the selected text: (Unbound)"
+msgstr "Přečíst vybraný text: (bez klávesové zkratky)"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/commands_reading.page:229
+msgid "Link Details"
+msgstr "Podrobnosti k odkazu"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/commands_reading.page:230
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If you are using <app>Orca</app> in another desktop environment in which "
+#| "there is no command to toggle <app>Orca</app> on and off, you may find "
+#| "the command to quit <app>Orca</app> helpful. This command is unbound by "
+#| "default. Please see <link xref=\"howto_key_bindings\">Modifying "
+#| "Keybindings</link> for information on how to bind unbound commands."
+msgid ""
+"If you are on a link, <app>Orca</app>'s Basic Where Am I command can be used "
+"to announce the details associated with the link such as the link type, if "
+"the link is visited, the site description, and file size. If you would "
+"instead prefer dedicated command for this purpose, you can bind <app>Orca</"
+"app>'s Speak Link Details command to a keystroke. Please see <link xref="
+"\"howto_key_bindings\"> Modifying Keybindings</link> for information on how "
+"to do so."
+msgstr ""
+"Pokud používáte čtečku <app>Orca</app> v jiném pracovním prostředí, ve "
+"kterém není žádný příkaz pro její zapnutí a vypnutí, může se vám hodit "
+"příkaz pro její ukončení. Ve výchozím stavu nemá tento příkaz přidělenou "
+"žádnou klávesovou zkratku. Jak mu ji přidělit najdete v kapitole <link xref="
+"\"howto_key_bindings\">Změna klávesových zkratek</link>."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/commands_reading.page:240
+#| msgid "Decrease the pitch: (Unbound)"
+msgid "Speak the link details: (Unbound)"
+msgstr "Přečíst podrobnosti k odkazu: (bez klávesové zkratky)"
+
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/commands_reading.page:222
+#: C/commands_reading.page:245
 msgid "Browse and Focus Modes"
 msgstr "Režimy procházení a zaměřování"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/commands_reading.page:223
+#: C/commands_reading.page:246
 msgid ""
 "<app>Orca</app>'s Browse and Focus modes let you switch between reading and "
 "interacting with web content."
@@ -1610,7 +1659,7 @@ msgstr ""
 "mezi čtením nebo interakcí s webovým obsahem."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:229
+#: C/commands_reading.page:252
 msgid ""
 "Switch between browse mode and focus mode: <keyseq><key>Orca Modifier</"
 "key><key>A</key></keyseq>"
@@ -1619,7 +1668,7 @@ msgstr ""
 "Orca</key><key>A</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/commands_reading.page:235
+#: C/commands_reading.page:258
 msgid ""
 "Enable \"sticky\" focus mode: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>A</key></"
 "keyseq> (double-clicked)"
@@ -3971,7 +4020,7 @@ msgstr "Jak se pohybovat podle nadpisů a jiných prvků"
 
 #. (itstool) path: page/title
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/howto_structural_navigation.page:19 C/howto_tables.page:52
+#: C/howto_structural_navigation.page:19 C/howto_tables.page:57
 msgid "Structural Navigation"
 msgstr "Strukturovaná navigace"
 
@@ -4049,7 +4098,7 @@ msgstr ""
 "účasti jeho vývojářů."
 
 #. (itstool) path: note/title
-#: C/howto_structural_navigation.page:52 C/howto_tables.page:74
+#: C/howto_structural_navigation.page:52 C/howto_tables.page:79
 msgid "Don't Forget To Toggle Structural Navigation On!"
 msgstr "Nezapomeňte zapnout strukturovanou navigaci!"
 
@@ -4210,12 +4259,33 @@ msgstr ""
 #: C/howto_tables.page:36
 msgid ""
 "<app>Orca</app> allows you to customize whether only the cell should be "
-"read, or if the full row should be. You can set this preference Orca wide as "
-"well as on an application-by-application basis. How to do each is described "
-"in the guide on <link xref=\"preferences\"><app>Orca</app>'s preferences "
-"dialogs</link>. The setting can be found in the <gui>Table Rows</gui> radio "
-"button group on the <link xref=\"preferences_speech\"> <gui>Speech</gui> "
-"page</link>."
+"read, or if the full row should be, for GUI tables, document tables, and "
+"spreadsheets. Because these settings are independent of one another, you do "
+"not have to choose one table reading mode to fit multiple types of tables."
+msgstr ""
+"<app>Orca</app> vám umožňuje si přizpůsobit, jestli se má přečíst jen buňka "
+"nebo celý řádek, a to zvlášť pro tabulky uživatelské rozhraní, v dokumentech "
+"a v tabulkových kalkulátorech. Protože tato nastavení jsou navzájem "
+"nezávislá, nemusíte volit režim čtení jedné tabulky, abyste si přizpůsobili "
+"více typů tabulek."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/howto_tables.page:43
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<app>Orca</app> allows you to customize whether only the cell should be "
+#| "read, or if the full row should be. You can set this preference Orca wide "
+#| "as well as on an application-by-application basis. How to do each is "
+#| "described in the guide on <link xref=\"preferences\"><app>Orca</app>'s "
+#| "preferences dialogs</link>. The setting can be found in the <gui>Table "
+#| "Rows</gui> radio button group on the <link xref=\"preferences_speech\"> "
+#| "<gui>Speech</gui> page</link>."
+msgid ""
+"You can set each of <app>Orca</app>'s table reading preferences <app>Orca</"
+"app> wide as well as on an application-by-application basis. How to do each "
+"is described in the guide on <link xref=\"preferences\"><app>Orca</app>'s "
+"preferences dialogs</link>. The settings can be found on the <link xref="
+"\"preferences_speech\"> <gui>Speech</gui> page</link>."
 msgstr ""
 "Ve čtečce <app>Orca</app> si můžete přizpůsobit, jestli se má číst jen buňka "
 "nebo celý řádek. Tuto předvolbu můžete nastavit jak pro celou čtečku, tak "
@@ -4225,17 +4295,22 @@ msgstr ""
 "na <link xref=\"preferences_speech\">kartě <gui>Řeč</gui></link>."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/howto_tables.page:45
+#: C/howto_tables.page:50
+#| msgid ""
+#| "In addition, there is an <app>Orca</app> command which allows you to "
+#| "toggle this setting on the fly: <keyseq><key>Orca Modifier</key> "
+#| "<key>F11</key></keyseq>."
 msgid ""
-"In addition, there is an <app>Orca</app> command which allows you to toggle "
-"this setting on the fly: <keyseq><key>Orca Modifier</key> <key>F11</key></"
-"keyseq>."
+"Lastly, there is also an <app>Orca</app> command which allows you to toggle "
+"cell versus row reading on the fly for the currently-active table: "
+"<keyseq><key>Orca Modifier</key><key>F11</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"Navíc je zde příkaz <app>Orca</app>, která umožňuje přepnout toto nastavení "
-"za běhu: <keyseq><key>Modifikátor Orca</key> <key>F11</key></keyseq>."
+"Navíc je zde příkaz <app>Orca</app>, která umožňuje přepnout za běhu čtení "
+"buňky versus řádku pro právě aktivní tabulku: <keyseq><key>Modifikátor Orca</"
+"key> <key>F11</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/howto_tables.page:53
+#: C/howto_tables.page:58
 msgid ""
 "<app>Orca</app>'s <link xref=\"commands_structural_navigation#tables\">table "
 "Structural Navigation commands</link> make it possible for you to quickly "
@@ -4248,7 +4323,7 @@ msgstr ""
 "následující buňku v kterémkoliv směru."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/howto_tables.page:59
+#: C/howto_tables.page:64
 msgid ""
 "As you navigate amongst and within tables using Structural Navigation, "
 "<app>Orca</app> will announce additional details to help you understand your "
@@ -4262,7 +4337,7 @@ msgstr ""
 "tabulky ve směru, kterým jste se posunuli."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/howto_tables.page:66
+#: C/howto_tables.page:71
 msgid ""
 "In addition, <app>Orca</app> provides configurable <link xref="
 "\"preferences_table_navigation\">presentation options</link> which work in "
@@ -4277,7 +4352,7 @@ msgstr ""
 "buňek a jestli oznamovat záhlaví buněk."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/howto_tables.page:75
+#: C/howto_tables.page:80
 msgid ""
 "Depending on where you are, it may be necessary for you to explicitly toggle "
 "Structural Navigation on before you can use it. To learn more, read <link "
@@ -4291,12 +4366,12 @@ msgstr ""
 "strukturované navigace</link>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/howto_tables.page:84
+#: C/howto_tables.page:89
 msgid "Dynamic Headers"
 msgstr "Dynamická záhlaví"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/howto_tables.page:85
+#: C/howto_tables.page:90
 msgid ""
 "Many of the tables you will encounter while reading have cells which serve "
 "as the header for a row or a column. Whether or not the creator of that "
@@ -4317,17 +4392,17 @@ msgstr ""
 "problémy obejít."
 
 #. (itstool) path: steps/title
-#: C/howto_tables.page:96
+#: C/howto_tables.page:101
 msgid "Setting Column Headers"
 msgstr "Nastavení záhlaví sloupců"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/howto_tables.page:98
+#: C/howto_tables.page:103
 msgid "Move to the row which contains all of the column headers."
 msgstr "Přesuňte se do řádku, který obsahuje všechna záhlaví sloupců"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/howto_tables.page:103
+#: C/howto_tables.page:108
 msgid ""
 "Press <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>R</key></keyseq> to tell "
 "<app>Orca</app> that the current row is the one with the headers."
@@ -4336,17 +4411,17 @@ msgstr ""
 "čtečce <app>Orca</app>, že aktuální řádek je ten se záhlavími."
 
 #. (itstool) path: steps/title
-#: C/howto_tables.page:110
+#: C/howto_tables.page:115
 msgid "Set Row Headers"
 msgstr "Nastavení záhlaví řádků"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/howto_tables.page:112
+#: C/howto_tables.page:117
 msgid "Move to the column which contains all of the row headers."
 msgstr "Přesuňte se do sloupce, který obsahuje všechna záhlaví řádků"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/howto_tables.page:117
+#: C/howto_tables.page:122
 msgid ""
 "Press <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>C</key></keyseq> to tell "
 "<app>Orca</app> that the current column is the one with the headers."
@@ -4355,7 +4430,7 @@ msgstr ""
 "čtečce <app>Orca</app>, že aktuální sloupec je ten se záhlavími."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/howto_tables.page:123
+#: C/howto_tables.page:128
 msgid ""
 "Having set either the column headers or the row headers, you should find "
 "that as you navigate amongst the cells, <app>Orca</app> will present each "
@@ -4377,7 +4452,7 @@ msgstr ""
 "bude vám oznámeno záhlaví nového sloupce."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/howto_tables.page:135
+#: C/howto_tables.page:140
 msgid ""
 "To clear headers, simply double-click the command you used to set them. Thus "
 "double-clicking <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>R</key></keyseq> tells "
@@ -5452,12 +5527,14 @@ msgstr ""
 #: C/preferences_gecko.page:58 C/preferences_gecko.page:100
 #: C/preferences_gecko.page:171 C/preferences_general.page:52
 #: C/preferences_general.page:70 C/preferences_general.page:119
+#: C/preferences_general.page:199 C/preferences_general.page:210
 #: C/preferences_key_echo.page:112 C/preferences_key_echo.page:122
 #: C/preferences_key_echo.page:157 C/preferences_key_echo.page:179
-#: C/preferences_speech.page:124 C/preferences_speech.page:154
-#: C/preferences_speech.page:166 C/preferences_speech.page:177
-#: C/preferences_speech.page:189 C/preferences_table_navigation.page:65
-#: C/preferences_voice.page:97 C/preferences_voice.page:108
+#: C/preferences_speech.page:105 C/preferences_speech.page:135
+#: C/preferences_speech.page:147 C/preferences_speech.page:158
+#: C/preferences_speech.page:170 C/preferences_speech.page:231
+#: C/preferences_table_navigation.page:65 C/preferences_voice.page:122
+#: C/preferences_voice.page:133
 msgid "Default value: not checked"
 msgstr "Výchozí hodnota: nezaškrtnuto"
 
@@ -5613,6 +5690,10 @@ msgid ""
 "the original contents of the braille display are restored. <app>Orca</app> "
 "has several settings you can use to control flash message presentation."
 msgstr ""
+"Bleskové zprávy jsou něco podobného, jako upozornění nebo oznámení. Zobrazí "
+"se na braillském řádku jen na krátkou chvíli a pak se obnoví původní obsah "
+"braillského řádku. <app>Orca</app> má několik nastavení, které můžete použít "
+"k ovládání prezentace bleskových zpráv."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences_braille.page:123
@@ -5626,22 +5707,26 @@ msgid ""
 "messages to you in braille. If you prefer to only have <app>Orca</app>'s "
 "messages spoken, you should uncheck this checkbox."
 msgstr ""
+"Když je zaškrtnuto <gui>Povolit bleskové zprávy</gui>, bude <app>Orca</app> "
+"prezentovat zprávy na braillském řádku. Jestli dáváte přednost tomu, aby "
+"byly zprávy jen čteny, neměli byste mít toto políčko zaškrtnuté."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/preferences_braille.page:129 C/preferences_braille.page:142
 #: C/preferences_gecko.page:35 C/preferences_gecko.page:78
 #: C/preferences_gecko.page:131 C/preferences_gecko.page:159
-#: C/preferences_key_echo.page:28 C/preferences_key_echo.page:37
-#: C/preferences_key_echo.page:47 C/preferences_key_echo.page:57
-#: C/preferences_key_echo.page:67 C/preferences_key_echo.page:77
-#: C/preferences_key_echo.page:87 C/preferences_key_echo.page:99
-#: C/preferences_speech.page:26 C/preferences_speech.page:142
-#: C/preferences_speech.page:202 C/preferences_speech.page:214
-#: C/preferences_speech.page:227 C/preferences_spellcheck.page:41
+#: C/preferences_general.page:188 C/preferences_key_echo.page:28
+#: C/preferences_key_echo.page:37 C/preferences_key_echo.page:47
+#: C/preferences_key_echo.page:57 C/preferences_key_echo.page:67
+#: C/preferences_key_echo.page:77 C/preferences_key_echo.page:87
+#: C/preferences_key_echo.page:99 C/preferences_speech.page:26
+#: C/preferences_speech.page:123 C/preferences_speech.page:183
+#: C/preferences_speech.page:195 C/preferences_speech.page:207
+#: C/preferences_speech.page:219 C/preferences_spellcheck.page:41
 #: C/preferences_spellcheck.page:51 C/preferences_spellcheck.page:61
 #: C/preferences_table_navigation.page:34
 #: C/preferences_table_navigation.page:44
-#: C/preferences_table_navigation.page:54 C/preferences_voice.page:82
+#: C/preferences_table_navigation.page:54 C/preferences_voice.page:107
 msgid "Default value: checked"
 msgstr "Výchozí hodnota: zaškrtnuto"
 
@@ -5673,6 +5758,10 @@ msgid ""
 "which causes your display to be updated, you should check the <gui>Messages "
 "are persistent</gui> checkbox."
 msgstr ""
+"Jak bylo uvedeno výše, bleskové zprávy se zobrazí jen na krátkou chvíli. "
+"Jestli je pro vás lepší, aby zůstaly zobrazené, dokud neprovedete činnost, "
+"která způsobí aktualizaci řádku, měli byste zaškrtnout políčko <gui>Zprávy "
+"jsou trvalé</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences_braille.page:159
@@ -5687,6 +5776,10 @@ msgid ""
 "Message duration (secs)</gui> spin button. Note that the value of this "
 "setting will be ignored if you have enabled persistent flash messages."
 msgstr ""
+"Dobu, po kterou bude <app>Orca</app> čekat, než zprávu odstraní a obnoví "
+"původní obsah řádku, můžete nastavit pomocí číselníku <gui>Doba prezentování "
+"zprávy (v sekundách)</gui>. Uvědomte si, že pokud máte zapnuté trvalé "
+"bleskové zprávy, bude hodnota tohoto nastavení ignorována."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/preferences_braille.page:166
@@ -5863,6 +5956,7 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: note/title
 #: C/preferences_gecko.page:39 C/preferences_gecko.page:82
+#: C/preferences_voice.page:76
 msgid "This setting can be toggled on the fly"
 msgstr "Toto nastavení je možné přepínat za běhu"
 
@@ -6242,8 +6336,8 @@ msgid ""
 "Preferences dialog box options for enabling rewind, fast forward, and "
 "structural navigation during Say All."
 msgstr ""
-"Volby v dialogovém okně s předvolbami sloužící k povolení přeskakování zpět a "
-"vpřed a strukturované navigace při plynulém čtení."
+"Volby v dialogovém okně s předvolbami sloužící k povolení přeskakování zpět "
+"a vpřed a strukturované navigace při plynulém čtení."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences_general.page:98
@@ -6358,6 +6452,136 @@ msgstr ""
 "Rozbalovací seznam <gui>Počáteční profil</gui> vám umožňje vybrat si profil, "
 "který by se měl automaticky načíst pokaždé, když se <app>Orca</app> spustí."
 
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_general.page:181
+msgid "Progress Bar Updates"
+msgstr "Aktualizace ukazatele průběhu"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_general.page:183
+#| msgid "Speak cell coordinates"
+msgid "Speak updates"
+msgstr "Číst průběh"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:184
+#| msgid ""
+#| "If the <gui>Enabled</gui> checkbox is checked <app>Orca</app> will "
+#| "periodically present the status of progress bars."
+msgid ""
+"If the <gui>Speak updates</gui> checkbox is checked <app>Orca</app> will "
+"periodically speak the status of progress bars."
+msgstr ""
+"Když je zaškrtávací políčko <gui>Číst průběh</gui> zaškrtnuté, bude "
+"<app>Orca</app> pravidelně číst stav ukazatele průběhu."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_general.page:193
+#| msgid "Braille Commands"
+msgid "Braille updates"
+msgstr "Zobrazovat průběh na braillském řádku"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:194
+#| msgid ""
+#| "If the <gui>Enabled</gui> checkbox is checked <app>Orca</app> will "
+#| "periodically present the status of progress bars."
+msgid ""
+"If the <gui>Braille updates</gui> checkbox is checked <app>Orca</app> will "
+"periodically display the status of progress bars on your refreshable braille "
+"display."
+msgstr ""
+"Když je zaškrtávací políčko <gui>Zobrazovat průběh na braillském řádku</gui> "
+"zaškrtnuté, bude <app>Orca</app> pravidelně zobrazovat stav ukazatele "
+"průběhu na braillském řádku."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_general.page:204
+msgid "Beep updates"
+msgstr "Pípat průběh"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:205
+#| msgid ""
+#| "If the <gui>Enabled</gui> checkbox is checked <app>Orca</app> will "
+#| "periodically present the status of progress bars."
+msgid ""
+"If the <gui>Beep updates</gui> checkbox is checked <app>Orca</app> will "
+"periodically emit beeps which increase in pitch as the value of the progress "
+"bar increases."
+msgstr ""
+"Když je zaškrtávací políčko <gui>Pípat průběh</gui> zaškrtnuté, bude "
+"<app>Orca</app> pravidelně vydávat pípnutí, které bude zvyšovat tón podle "
+"hodnoty, které ukazatel průběhu dosáhl."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_general.page:215
+msgid "Frequency (secs)"
+msgstr "Četnost (v sekundách)"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:216
+#| msgid "This spin button determines how often the announcement is made."
+msgid "This spin button determines how often updates are presented."
+msgstr "Tento číselník určuje, jak často je postup prezentován."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:219
+msgid "Default value: 10"
+msgstr "Výchozí hodnota: 10"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_general.page:224
+msgid "Restrict to"
+msgstr "Omezit na"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:225
+msgid ""
+"This combo box allows you to control which progress bars should be "
+"presented, assuming the presentation of progress bar updates has been "
+"enabled. The choices are <gui>All</gui>, <gui>Application</gui>, and "
+"<gui>Window</gui>."
+msgstr ""
+"Tento rozbalovací seznam vám umožňuje řídit, které ukazatele průběhu by měly "
+"být prezentovány, což předpokládá, že prezentování aktualizace ukazatele "
+"průběhu je zapnuto. Na výběr je <gui>Vše</gui>, <gui>Aplikace</gui> a "
+"<gui>Okno</gui>."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:231
+msgid ""
+"Choosing <gui>All</gui> will result in <app>Orca</app> presenting updates "
+"for all progress bars, regardless of where the progress bars are located."
+msgstr ""
+"Výsledkem volby <gui>Vše</gui> je, že <app>Orca</app> bude prezentovat "
+"aktualizace všech ukazatelů průběhu, bez ohledu na to, kde se nachází."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:236
+msgid ""
+"Choosing <gui>Application</gui> will result in <app>Orca</app> presenting "
+"updates from progress bars in the active application, even if they are not "
+"in the active window."
+msgstr ""
+"Výsledkem volby <gui>Aplikace</gui> je, že <app>Orca</app> bude prezentovat "
+"aktualizace ukazatelů průběhu, které se nachází v aktivní aplikaci, i když "
+"třeba v neaktivním okně."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:241
+msgid ""
+"Choosing <gui>Window</gui> will result in <app>Orca</app> only presenting "
+"updates for progress bars in the active window."
+msgstr ""
+"Výsledkem volby <gui>Okno</gui> je, že <app>Orca</app> bude prezentovat "
+"aktualizace ukazatelů průběhu, které se nachází v aktivním okně."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_general.page:245
+msgid "Default value: <gui>Application</gui>"
+msgstr "Výchozí hodnota: <gui>Aplikace</gui>"
+
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/preferences_introduction.page:3
 msgctxt "sort"
@@ -6716,10 +6940,10 @@ msgid ""
 "with respect to accented letters and other symbols for which there is no "
 "dedicated key:"
 msgstr ""
-"I když oznamování znaků může vypadat podobně jako oznamování kláves u "
-"kláves s písmeny, číslicemi a interpunkčními znaménky, je zde podstatný "
-"rozdíl, když používáte znaky s diakritikou a jiné symboly, které nemají "
-"na klávesnici samostatnou klávesu."
+"I když oznamování znaků může vypadat podobně jako oznamování kláves u kláves "
+"s písmeny, číslicemi a interpunkčními znaménky, je zde podstatný rozdíl, "
+"když používáte znaky s diakritikou a jiné symboly, které nemají na "
+"klávesnici samostatnou klávesu."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/preferences_key_echo.page:141
@@ -6976,48 +7200,11 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences_speech.page:44
-msgid "Table Rows"
-msgstr "Řádky v tabulce"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:45
-msgid ""
-"The <gui>Table Rows</gui> radio button group determines what gets spoken "
-"when navigating amongst rows in a table. The available options are "
-"<gui>speak row</gui> and <gui>speak cell</gui>."
-msgstr ""
-"Skupinové přepínače <gui>Řádky v tabulce</gui> určují co se má číst, když se "
-"pohybujete v řádku tabulky. Dostupné volby jsou <gui>číst řádek</gui> a "
-"<gui>číst buňku</gui>."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:50
-msgid ""
-"Consider the process of examining the list of messages in your Inbox. In "
-"order to have <app>Orca</app> announce the sender, subject, date, and "
-"presence of attachments you would need <gui>speak row</gui>. On the other "
-"hand, when navigating amongst rows in a spreadsheet, hearing the full row "
-"may not be desired. In that case, <gui>speak cell</gui> should instead be "
-"chosen."
-msgstr ""
-"Uvažujme proces zkoumání seznamu zpráv v doručené poště. Aby <app>Orca</app> "
-"oznámila odesilatele, předmět, datum a přítomnost přílohy, potřebujete "
-"<gui>číst řádek</gui>. Na druhou stranu, když se pohybujete v řádcích "
-"tabulkového kalkulátoru, poslouchat celý řádek nemusí být žádoucí. V takovém "
-"případě byste měli místo toho zvolit <gui>číst buňku</gui>."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:58
-msgid "Default value: <gui>Speak row</gui>"
-msgstr "Výchozí hodnota: <gui>Číst řádek</gui>"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:63
 msgid "Punctuation Level"
 msgstr "Úroveň interpunkce"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:64
+#: C/preferences_speech.page:45
 msgid ""
 "The <gui>Punctuation Level</gui> radio button group is used to adjust the "
 "amount of punctuation spoken by the synthesizer. The available levels are "
@@ -7028,17 +7215,17 @@ msgstr ""
 "<gui>Žádná</gui>, <gui>Některá</gui>, <gui>Většina</gui> a <gui>Vše</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:70
+#: C/preferences_speech.page:51
 msgid "Default value: <gui>Most</gui>"
 msgstr "Výchozí hodnota: <gui>Většina</gui>"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:74
+#: C/preferences_speech.page:55
 msgid "None"
 msgstr "Žádná"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:75
+#: C/preferences_speech.page:56
 msgid ""
 "Choosing a punctuation level of <gui>None</gui> would, as you expect, cause "
 "no punctuation to be spoken. Note, however, that special symbols such as "
@@ -7053,12 +7240,12 @@ msgstr ""
 "někteří mohou považovat za typy symbolů interpunkce."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:84
+#: C/preferences_speech.page:65
 msgid "Some"
 msgstr "Některá"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:85
+#: C/preferences_speech.page:66
 msgid ""
 "Choosing a punctuation level of <gui>Some</gui> causes all of the previously-"
 "mentioned symbols to be spoken. In addition, <app>Orca</app> will speak "
@@ -7070,12 +7257,12 @@ msgstr ""
 "matematické symboly, měnové symboly a „^“, „ “, „/“, „&amp;“ a „#“."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:93
+#: C/preferences_speech.page:74
 msgid "Most"
 msgstr "Většina"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:94
+#: C/preferences_speech.page:75
 msgid ""
 "Choosing a punctuation level of <gui>Most</gui> causes all of the previous-"
 "mentioned symbols to be spoken. In addition, <app>Orca</app> will speak all "
@@ -7088,12 +7275,12 @@ msgstr ""
 "„.“ a „?“."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:102
+#: C/preferences_speech.page:83
 msgid "All"
 msgstr "Vše"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:103
+#: C/preferences_speech.page:84
 msgid ""
 "Choosing a punctuation level of <gui>All</gui>, as expected, causes "
 "<app>Orca</app> to speak all known punctuation symbols."
@@ -7102,12 +7289,12 @@ msgstr ""
 "že <app>Orca</app> bude vyslovovat všechna známá interpunkční znaménka."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:110
+#: C/preferences_speech.page:91
 msgid "Spoken Context"
 msgstr "Kontext čtení"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:111
+#: C/preferences_speech.page:92
 msgid ""
 "The following items control the presentation of a variety of supplemental, "
 "\"system\" information about the item with focus. Because the associated "
@@ -7120,12 +7307,12 @@ msgstr ""
 "<app>Orca</app>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:118
+#: C/preferences_speech.page:99
 msgid "Only speak displayed text"
 msgstr "Číst pouze zobrazený text"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:119
+#: C/preferences_speech.page:100
 msgid ""
 "Checking this checkbox causes <app>Orca</app> to only speak actual text "
 "displayed on screen. This option is intended primarily for low vision users "
@@ -7136,7 +7323,7 @@ msgstr ""
 "uživatele a uživatele se sníženou schopností rozpoznávání."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/preferences_speech.page:128
+#: C/preferences_speech.page:109
 msgid ""
 "The follow items will not be available for configuration if the <gui>Only "
 "speak displayed text</gui> checkbox is checked."
@@ -7145,12 +7332,12 @@ msgstr ""
 "<gui>Číst pouze zobrazený text</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:135
+#: C/preferences_speech.page:116
 msgid "Speak blank lines"
 msgstr "Číst prázdné řádky"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:136
+#: C/preferences_speech.page:117
 msgid ""
 "If the <gui>Speak blank lines</gui> checkbox is checked, <app>Orca</app> "
 "will say \"blank\" each time you arrow to a blank line. If it is unchecked, "
@@ -7162,12 +7349,12 @@ msgstr ""
 "nic."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:147
+#: C/preferences_speech.page:128
 msgid "Speak indentation and justification"
 msgstr "Číst odsazení a zarovnání"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:148
+#: C/preferences_speech.page:129
 msgid ""
 "When working with code or editing other documents it is often desirable to "
 "be aware of justification and indentation. Checking the <gui>Speak "
@@ -7180,12 +7367,12 @@ msgstr ""
 "oznamovat."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:159
+#: C/preferences_speech.page:140
 msgid "Speak object mnemonics"
 msgstr "Číst horké klávesy objektů"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:160
+#: C/preferences_speech.page:141
 msgid ""
 "If the <gui>Speak object mnemonics</gui> checkbox is checked, <app>Orca</"
 "app> will announce the mnemonic associated with the object with focus (such "
@@ -7197,12 +7384,12 @@ msgstr ""
 "<gui>Budiž</gui>)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:171
+#: C/preferences_speech.page:152
 msgid "Speak child position"
 msgstr "Uvádět pořadová čísla položek"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:172
+#: C/preferences_speech.page:153
 msgid ""
 "Checking the <gui>Speak child position</gui> checkbox will cause <app>Orca</"
 "app> to announce the position of the focused item in menus, lists, and trees "
@@ -7213,12 +7400,12 @@ msgstr ""
 "seznamech a stromech (např. „9 z 16“)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:182
+#: C/preferences_speech.page:163
 msgid "Speak tutorial messages"
 msgstr "Číst výukové zprávy"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:183
+#: C/preferences_speech.page:164
 msgid ""
 "If the <gui>Speak tutorial messages</gui> checkbox is checked, as you move "
 "amongst objects in an interface, <app>Orca</app> will provide additional "
@@ -7230,12 +7417,12 @@ msgstr ""
 "zaměřeným objektem."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:194
+#: C/preferences_speech.page:175
 msgid "System messages are detailed"
 msgstr "Systémové zprávy jsou podrobné"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:195
+#: C/preferences_speech.page:176
 msgid ""
 "If <gui>System messages are detailed</gui> is checked, <app>Orca</app> will "
 "present detailed messages to you in speech. For instance, if you use "
@@ -7245,12 +7432,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:207
+#: C/preferences_speech.page:188
 msgid "Speak colors as names"
 msgstr "Číst barvy jako názvy"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:208
+#: C/preferences_speech.page:189
 msgid ""
 "If <gui>Speak colors as names</gui> is checked, <app>Orca</app> will "
 "describe colors, looking for the closest approximate. For instance, RGB 0, "
@@ -7263,90 +7450,62 @@ msgstr ""
 "přesné hodnoty RGB, měli byste toto políčko nechat nezaškrtnuté."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:220
-msgid "Progress Bar Updates"
-msgstr "Aktualizace ukazatele průběhu"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:222
-msgid "Enabled"
-msgstr "Povoleno"
+#: C/preferences_speech.page:200
+msgid "Read full row in GUI tables"
+msgstr "Číst celé řádky tabulek v uživatelském rozhraní"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:223
+#: C/preferences_speech.page:201
 msgid ""
-"If the <gui>Enabled</gui> checkbox is checked <app>Orca</app> will "
-"periodically present the status of progress bars."
+"If <gui>Read full row in GUI tables</gui> is checked, as you arrow up and "
+"down in application tables such as the list of messages in your Inbox, "
+"<app>Orca</app> will speak the entire row. If you would prefer to hear only "
+"the cell with focus, you should uncheck this checkbox."
 msgstr ""
-"Když je zaškrtávací políčko <gui>Povoleno</gui> zaškrtnuté, bude <app>Orca</"
-"app> pravidelně prezentovat stav ukazatele průběhu."
+"Když je zaškrtnuto <gui>Číst celé řádky tabulek v uživatelském rozhraní</"
+"gui> a budete se pohybovat šipkami nahoru nebo dolů v tabulce v nějaké "
+"aplikaci, třeba v seznam zpráv v příchozí poště, bude <app>Orca</app> číst "
+"celé řádky. Jestli dáváte přednost čtení jen jediné buňky, která je právě "
+"zaměřená, neměli byste mít toto políčko zaškrtnuté."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:232
-msgid "Frequency (secs)"
-msgstr "Frekvence (v sekundách)"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:233
-msgid "This spin button determines how often the announcement is made."
-msgstr "Tento číselník určuje, jak často je oznamování prováděno."
+#: C/preferences_speech.page:212
+#| msgid "Reading Documents and Web Pages"
+msgid "Read full row in document tables"
+msgstr "Číst celé řádky tabulek v dokumentech"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:236
-msgid "Default value: 10"
-msgstr "Výchozí hodnota: 10"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_speech.page:241
-msgid "Restrict to"
-msgstr "Omezit na"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:242
+#: C/preferences_speech.page:213
 msgid ""
-"This combo box allows you to control which progress bars should be "
-"presented, assuming the presentation of progress bar updates has been "
-"enabled. The choices are <gui>All</gui>, <gui>Application</gui>, and "
-"<gui>Window</gui>."
-msgstr ""
-"Tento rozbalovací seznam vám umožňuje řídit, které ukazatele průběhu by měly "
-"být prezentovány, což předpokládá, že prezentování aktualizace ukazatele "
-"průběhu je zapnuto. Na výběr je <gui>Vše</gui>, <gui>Aplikace</gui> a "
-"<gui>Okno</gui>."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:248
-msgid ""
-"Choosing <gui>All</gui> will result in <app>Orca</app> presenting updates "
-"for all progress bars, regardless of where the progress bars are located."
+"If <gui>Read full row in document tables</gui> is checked, as you arrow up "
+"and down in tables such as those found in <app>Writer</app> and web "
+"documents, <app>Orca</app> will speak the entire row. If you would prefer to "
+"hear only the cell with focus, you should uncheck this checkbox."
 msgstr ""
-"Výsledkem volby <gui>Vše</gui> je, že <app>Orca</app> bude prezentovat "
-"aktualizace všech ukazatelů průběhu, bez ohledu na to, kde se nachází."
+"Když je zaškrtnuto <gui>Číst celé řádky tabulek v dokumentech</gui> a budete "
+"se pohybovat šipkami nahoru nebo dolů v nějaké tabulce, kterou najdete třeba "
+"ve <app>Writeru</app> nebo ve webových dokumentech, bude <app>Orca</app> "
+"číst celé řádky. Jestli dáváte přednost čtení jen jediné buňky, která je "
+"právě zaměřená, neměli byste mít toto políčko zaškrtnuté."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:253
-msgid ""
-"Choosing <gui>Application</gui> will result in <app>Orca</app> presenting "
-"updates from progress bars in the active application, even if they are not "
-"in the active window."
-msgstr ""
-"Výsledkem volby <gui>Aplikace</gui> je, že <app>Orca</app> bude prezentovat "
-"aktualizace ukazatelů průběhu, které se nachází v aktivní aplikaci, i když "
-"třeba v neaktivním okně."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_speech.page:224
+msgid "Read full row in spreadsheets"
+msgstr "Číst celé řádky tabulek v tabulkových kalkulátorech"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:258
+#: C/preferences_speech.page:225
 msgid ""
-"Choosing <gui>Window</gui> will result in <app>Orca</app> only presenting "
-"updates for progress bars in the active window."
+"If <gui>Read full row in spreadsheets</gui> is checked, as you arrow up and "
+"down in spreadsheets, <app>Orca</app> will speak the entire row. If you "
+"would prefer to hear only the cell with focus, you should uncheck this "
+"checkbox."
 msgstr ""
-"Výsledkem volby <gui>Okno</gui> je, že <app>Orca</app> bude prezentovat "
-"aktualizace ukazatelů průběhu, které se nachází v aktivním okně."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_speech.page:262
-msgid "Default value: <gui>Application</gui>"
-msgstr "Výchozí hodnota: <gui>Aplikace</gui>"
+"Když je zaškrtnuto <gui>Číst celé řádky tabulek v tabulkových kalkulátorech</"
+"gui> a budete se pohybovat šipkami nahoru nebo dolů v tabulkovém "
+"kalkulátoru, bude <app>Orca</app> číst celé řádky. Jestli dáváte přednost "
+"čtení jen jediné buňky, která je právě zaměřená, neměli byste mít toto "
+"políčko zaškrtnuté."
 
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/preferences_spellcheck.page:4
@@ -7855,11 +8014,55 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences_voice.page:63
+msgid "Capitalization style"
+msgstr "Styl velkých písmen"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_voice.page:64
+msgid ""
+"This combo box allows you to choose which Speech Dispatcher capitalization "
+"indication styles you wish to use in addition to <app>Orca</app>'s "
+"capitalization voice. The options, which are named using Speech Dispatcher's "
+"terminology, are:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences_voice.page:71
+msgid "<gui>icon</gui>: Plays a tone"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences_voice.page:72
+msgid "<gui>spell</gui>: Speaks the word \"capital\""
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences_voice.page:73
+#| msgid "<gui>Insert</gui>"
+msgid "<gui>none</gui>"
+msgstr "<gui>žádný</gui>"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/preferences_voice.page:77
+msgid ""
+"<app>Orca</app> also has a command to cycle through the available "
+"capitalization styles. See <link xref=\"commands_speech_settings\"> Speech "
+"Settings Commands</link> for more information."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences_voice.page:83
+#| msgid "Default value: 5"
+msgid "Default value: none"
+msgstr "Výchozí hodnota: žádný"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences_voice.page:88
 msgid "Rate, Pitch, and Volume"
 msgstr "Tempo, výška a hlasitost"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_voice.page:64
+#: C/preferences_voice.page:89
 msgid ""
 "These three left-right sliders allow you to further customize the sound of "
 "the person you have just selected."
@@ -7868,17 +8071,17 @@ msgstr ""
 "máte vybranou."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_voice.page:71
+#: C/preferences_voice.page:96
 msgid "Global Voice Settings"
 msgstr "Globální nastavení hlasu"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_voice.page:73
+#: C/preferences_voice.page:98
 msgid "Break speech into chunks between pauses"
 msgstr "Rozdělovat projev na části pauzami"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_voice.page:74
+#: C/preferences_voice.page:99
 msgid ""
 "Depending on the enabled speech settings, <app>Orca</app> may have quite a "
 "bit to say about a particular object such as its name, its role, its state, "
@@ -7892,12 +8095,12 @@ msgstr ""
 "vkládání krátkých pauz mezi tyto kousky informací."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_voice.page:87
+#: C/preferences_voice.page:112
 msgid "Speak multicase strings as words"
 msgstr "Číst pospojovaná slova jako jednotlivá"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_voice.page:88
+#: C/preferences_voice.page:113
 msgid ""
 "In some text, and especially when working with code, one often comes across "
 "a \"word\" consisting of several words with alternating case, such as "
@@ -7916,12 +8119,12 @@ msgstr ""
 "„Ze“, „Slov“)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/preferences_voice.page:102
+#: C/preferences_voice.page:127
 msgid "Speak numbers as digits"
 msgstr "Číst čísla po číslicích"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/preferences_voice.page:103
+#: C/preferences_voice.page:128
 msgid ""
 "Checking the <gui>Speak numbers as digits</gui> checkbox will cause "
 "<app>Orca</app> to break a number like \"123\" into separate digits (\"1,\" "
@@ -7930,3 +8133,36 @@ msgstr ""
 "Zaškrtnutí <gui>Číst čísla po číslicích</gui> způsobí, že <app>Orca</app> "
 "rozdělí číslo, například „123“, před jeho odesláním do hlasového výstupu na "
 "jednotlivé číslice („1“, „2“ a „3“)."
+
+#~ msgid "Table Rows"
+#~ msgstr "Řádky v tabulce"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <gui>Table Rows</gui> radio button group determines what gets spoken "
+#~ "when navigating amongst rows in a table. The available options are "
+#~ "<gui>speak row</gui> and <gui>speak cell</gui>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Skupinové přepínače <gui>Řádky v tabulce</gui> určují co se má číst, když "
+#~ "se pohybujete v řádku tabulky. Dostupné volby jsou <gui>číst řádek</gui> "
+#~ "a <gui>číst buňku</gui>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Consider the process of examining the list of messages in your Inbox. In "
+#~ "order to have <app>Orca</app> announce the sender, subject, date, and "
+#~ "presence of attachments you would need <gui>speak row</gui>. On the other "
+#~ "hand, when navigating amongst rows in a spreadsheet, hearing the full row "
+#~ "may not be desired. In that case, <gui>speak cell</gui> should instead be "
+#~ "chosen."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uvažujme proces zkoumání seznamu zpráv v doručené poště. Aby <app>Orca</"
+#~ "app> oznámila odesilatele, předmět, datum a přítomnost přílohy, "
+#~ "potřebujete <gui>číst řádek</gui>. Na druhou stranu, když se pohybujete v "
+#~ "řádcích tabulkového kalkulátoru, poslouchat celý řádek nemusí být "
+#~ "žádoucí. V takovém případě byste měli místo toho zvolit <gui>číst buňku</"
+#~ "gui>."
+
+#~ msgid "Default value: <gui>Speak row</gui>"
+#~ msgstr "Výchozí hodnota: <gui>Číst řádek</gui>"
+
+#~ msgid "Enabled"
+#~ msgstr "Povoleno"
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index d38c904..5956028 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11137,12 +11137,12 @@ msgstr "Plynulé čtení"
 #. Translators: This is an option in the Preferences dialog box related to the presentation of progress bar 
updates. If this checkbox is checked, Orca will periodically speak the current percentage.
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:44
 msgid "_Speak updates"
-msgstr "Čí_st postup"
+msgstr "Čí_st průběh"
 
 #. Translators: This is an option in the Preferences dialog box related to the presentation of progress bar 
updates. If this checkbox is checked, Orca will periodically display the current percentage in braille.
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:46
 msgid "_Braille updates"
-msgstr "Zobrazovat postup na _braillském řádku"
+msgstr "Zobrazovat průběh na _braillském řádku"
 
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:47
 msgid "10"
@@ -11152,7 +11152,7 @@ msgstr "10"
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:49
 msgctxt "ProgressBar"
 msgid "Frequency (secs):"
-msgstr "Frekvence (v sekundách):"
+msgstr "Četnost (v sekundách):"
 
 #. Translators: Orca has a setting which determines which progress bar updates should be announced. The 
options are all progress bars, only progress bars in the active application, or only progress bars in the 
current window.
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:51
@@ -11162,7 +11162,7 @@ msgstr "Omezit na:"
 #. Translators: This is an option in the Preferences dialog box related to the presentation of progress bar 
updates. If this checkbox is checked, Orca will periodically emit beeps which increase in pitch as the value 
of the progress bar increases.
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:53
 msgid "Bee_p updates"
-msgstr "_Pípnou při postupu"
+msgstr "_Pípat průběh"
 
 #. Translators: This is a label in the Preferences dialog box. It applies to several options related to 
which progress bars Orca should speak and how often Orca should speak them.
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:55
@@ -11295,7 +11295,7 @@ msgstr "Číst celé řádky tabulek v _uživatelském rozhraní"
 #. Translators: This checkbox is associated with the setting that determines what happens if a user presses 
Up or Down arrow to move row by row in a document table. In this context, document tables include tables such 
as those found in Writer documents as well as HTML table elements, but exclude spreadsheet tables such as 
found in Calc. If this setting is enabled, Orca will speak the entire row; if it is disabled, Orca will only 
speak the cell with focus.
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:102
 msgid "Speak full row in _document tables"
-msgstr "Číst celé řádky tabulek v _dokumentaci"
+msgstr "Číst celé řádky tabulek v _dokumentech"
 
 #. Translators: This checkbox is associated with the setting that determines what happens if a user presses 
Up or Down arrow to move row by row in a spreadsheet. If this setting is enabled, Orca will speak the entire 
row; if it is disabled, Orca will only speak the cell with focus.
 #: ../src/orca/orca-setup.ui.h:104


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]