[grilo/0.2.x] Updated Czech translationcommit 13370e78bf799fe0b39a041d12c89b344f6a7e81
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Dec 23 10:59:04 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   77 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 39 insertions(+), 38 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 98720a9..68e264b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: grilo grilo-0.2.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=grilo&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-10 18:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-13 17:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-22 23:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-23 10:56+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -29,76 +29,77 @@ msgstr "Nebyla nalezena žádná definice simulace"
 msgid "Could not find mock content %s"
 msgstr "Nelze najít simulovaný obsah %s"
 
-#: ../libs/net/grl-net-mock.c:118
-msgid "Could not access mock content"
-msgstr "Nelze přistupovat k simulovanému obsahu"
+#: ../libs/net/grl-net-mock.c:116
+#, c-format
+msgid "Could not access mock content: %s"
+msgstr "Nelze přistupovat k simulovanému obsahu: %s"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:467
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:449
 msgid "Cannot connect to the server"
 msgstr "Nelze se připojit k serveru"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:473
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:455
 msgid "Cannot connect to the proxy server"
 msgstr "Nelze se připojit k serveru proxy"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:480
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:462
 #, c-format
 msgid "Invalid request URI or header: %s"
 msgstr "Neplatná adresa URI nebo hlavička požadavku: %s"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:487
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:469
 #, c-format
 msgid "Authentication required: %s"
 msgstr "Vyžadována autentizace: %s"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:492
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:474
 #, c-format
 msgid "The requested resource was not found: %s"
 msgstr "Požadovaný prostředek nebyl nalezen: %s"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:499
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:481
 #, c-format
 msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
 msgstr "Záznam byl od doby svého stažení změněn: %s"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:505 ../libs/net/grl-net-wc.c:614
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:487 ../libs/net/grl-net-wc.c:596
 #: ../libs/pls/grl-pls.c:490 ../src/grl-source.c:1828 ../src/grl-source.c:1928
-#: ../src/grl-source.c:2075 ../src/grl-source.c:2316 ../src/grl-source.c:2436
+#: ../src/grl-source.c:2075 ../src/grl-source.c:2332 ../src/grl-source.c:2453
 #, c-format
 msgid "Operation was cancelled"
 msgstr "Operace byla zrušena"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:508
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:490
 #, c-format
 msgid "Unhandled status: %s"
 msgstr "Neobsluhovaný stav: %s"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:618 ../libs/net/grl-net-wc.c:659
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:600 ../libs/net/grl-net-wc.c:641
 msgid "Data not available"
 msgstr "Data nejsou dostupná"
 
-#: ../libs/net/grl-net-wc.c:712
+#: ../libs/net/grl-net-wc.c:691
 #, c-format
 msgid "Invalid URL %s"
 msgstr "Neplatná adresa URL %s"
 
-#: ../src/grilo.c:228
+#: ../src/grilo.c:224
 msgid "Semicolon-separated paths containing Grilo plugins"
 msgstr "Středníky oddělené cesty obsahující zásuvné moduly Grilo"
 
-#: ../src/grilo.c:230
+#: ../src/grilo.c:226
 msgid "Colon-separated paths containing Grilo plugins"
 msgstr "Seznam cest, oddělených dvojtečkami, se zásuvnými moduly Grilo"
 
-#: ../src/grilo.c:233
+#: ../src/grilo.c:229
 msgid "Colon-separated list of Grilo plugins to use"
 msgstr "Seznam zásuvných modulů Grilo, oddělených dvojtečkami, k načtení"
 
-#: ../src/grilo.c:238
+#: ../src/grilo.c:234
 msgid "Grilo Options"
 msgstr "Volby Grilo"
 
-#: ../src/grilo.c:239
+#: ../src/grilo.c:235
 msgid "Show Grilo Options"
 msgstr "Zobrazit volby Grilo"
 
@@ -112,87 +113,87 @@ msgstr "Nejsou k dispozici žádné prohledávatelné zdroje"
 msgid "Could not resolve media for URI '%s'"
 msgstr "Nelze najít médium z adresy URI „%s“"
 
-#: ../src/grl-registry.c:531 ../src/grl-registry.c:1473
+#: ../src/grl-registry.c:517 ../src/grl-registry.c:1524
 #, c-format
 msgid "Plugin '%s' is already loaded"
 msgstr "Zásuvný modul „%s“ je již načten"
 
-#: ../src/grl-registry.c:555
+#: ../src/grl-registry.c:541
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize plugin from %s"
 msgstr "Selhala inicializace zásuvného modulu z %s"
 
-#: ../src/grl-registry.c:747
+#: ../src/grl-registry.c:733
 #, c-format
 msgid "Metadata key '%s' already registered in different format"
 msgstr "Klíč metadat „%s“ je již zaregistrován v jiném formátu"
 
-#: ../src/grl-registry.c:760
+#: ../src/grl-registry.c:746
 #, c-format
 msgid "Metadata key '%s' cannot be registered"
 msgstr "Klíč metadat „%s“ nelze zaregistrovat"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1189
+#: ../src/grl-registry.c:1173
 #, c-format
 msgid "Source with id '%s' was not found"
 msgstr "Zdroj s id „%s“ nebyl nalezen"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1240
+#: ../src/grl-registry.c:1250
 #, c-format
 msgid "Failed to load plugin from %s"
 msgstr "Selhalo načtení zásuvného modulu z %s"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1249
+#: ../src/grl-registry.c:1259
 #, c-format
 msgid "Invalid plugin file %s"
 msgstr "Neplatný soubor zásuvného modulu %s"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1260
+#: ../src/grl-registry.c:1270
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid plugin file"
 msgstr "„%s“ není platný souboru zásuvného modulu"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1279
+#: ../src/grl-registry.c:1289
 #, c-format
 msgid "Unable to load plugin '%s'"
 msgstr "Nelze načíst zásuvný modul „%s“"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1290
+#: ../src/grl-registry.c:1300
 #, c-format
 msgid "Plugin '%s' already exists"
 msgstr "Zásuvný modul „%s“ již existuje"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1415
+#: ../src/grl-registry.c:1466
 #, c-format
 msgid "All configured plugin paths are invalid"
 msgstr "Všechny nastavené cesty k zásuvným modulům jsou neplatné"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1462
+#: ../src/grl-registry.c:1513
 #, c-format
 msgid "Plugin '%s' not available"
 msgstr "Zásuvný modul „%s“ není dostupný"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1690
+#: ../src/grl-registry.c:1741
 #, c-format
 msgid "Plugin not found: '%s'"
 msgstr "Zásuvný modul nebyl nalezen: „%s“"
 
-#: ../src/grl-registry.c:2039
+#: ../src/grl-registry.c:2090
 #, c-format
 msgid "Plugin configuration does not contain 'plugin-id' reference"
 msgstr "Nastavení zásuvného modulu neobsahuje údaj „plugin-id“"
 
-#: ../src/grl-source.c:2765
+#: ../src/grl-source.c:2782
 #, c-format
 msgid "Some keys could not be written"
 msgstr "Některé klíče nemohly být zapsány"
 
-#: ../src/grl-source.c:2838
+#: ../src/grl-source.c:2855
 #, c-format
 msgid "None of the specified keys are writable"
 msgstr "Žádný ze zadaných klíčů není zapisovatelný"
 
-#: ../src/grl-source.c:4181
+#: ../src/grl-source.c:4198
 #, c-format
 msgid "Media has no 'id', cannot remove"
 msgstr "Médium nemá žádné „id“, nelze jej odstranit"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]