[gthumb] Updated Polish translationcommit 9efb7232ea5c1ee6fb432d2954c6cf5c4362a79b
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Dec 20 17:13:34 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   87 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 46 insertions(+), 41 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 9c955ec..f646e10 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gthumb\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-02 21:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-02 21:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-20 17:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-20 17:13+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "As an image editor gThumb allows to scale, rotate and crop the images; "
 "change the saturation, lightness, contrast as well as other color "
-"trasformations."
+"transformations."
 msgstr ""
 "Jako edytor obrazów program gThumb umożliwia skalowanie, obracanie i "
 "kadrowanie obrazów, zmienianie nasycenia, jasności, kontrastu, a także inne "
@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr "zaznaczono według"
 msgid "Mean:"
 msgstr "Średnia:"
 
-#. Short for "Standard deviation".  Try to keep it under the 12 characters in the translation or it will be 
ellipsizied at the end.
+#. Short for "Standard deviation".  Try to keep it under the 12 characters in the translation or it will be 
ellipsized at the end.
 #: ../data/ui/histogram-info.ui.h:3
 msgid "Std dev:"
 msgstr "Odchylenie standardowe:"
@@ -762,7 +762,7 @@ msgstr "Zmień nazwę"
 
 #: ../extensions/catalogs/callbacks.c:78
 #: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:1
-#: ../gthumb/gth-browser.c:4502 ../gthumb/gth-file-properties.c:256
+#: ../gthumb/gth-browser.c:4504 ../gthumb/gth-file-properties.c:256
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości"
 
@@ -1058,7 +1058,6 @@ msgid "minutes"
 msgstr "minuty"
 
 #: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:15
-#: ../extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui.h:6
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundy"
 
@@ -2132,7 +2131,7 @@ msgstr "S_kopiuj"
 
 #: ../extensions/file_manager/callbacks.c:977
 #: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:766
-#: ../gthumb/gth-browser.c:5456 ../gthumb/gth-browser.c:5489
+#: ../gthumb/gth-browser.c:5458 ../gthumb/gth-browser.c:5491
 #: ../gthumb/gth-progress-dialog.c:409
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "Nie można wykonać działania"
@@ -2188,7 +2187,7 @@ msgstr "Poziomy kolorów"
 #: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:1
 #: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:656
 #: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:749
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:616
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:614
 #: ../gthumb/gth-file-chooser-dialog.c:252
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
@@ -2410,9 +2409,17 @@ msgstr "Zielony"
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
+#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:981
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:553
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:820
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:601
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:363
+msgid "Reset"
+msgstr "Przywróć"
+
 #: ../extensions/file_tools/gth-curve-preset-editor-dialog.c:209
 #: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:686
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:850
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:848
 msgid "Presets"
 msgstr "Ustawienia"
 
@@ -2442,18 +2449,11 @@ msgstr "Ustawienia"
 msgid "Applying changes"
 msgstr "Zastosowywanie zmian"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:555
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:822
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:603
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:365
-msgid "Reset"
-msgstr "Przywróć"
-
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:596
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:594
 msgid "Adjust Colors"
 msgstr "Dostosowanie kolorów"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:597
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:595
 msgid "Change brightness, contrast, saturation and gamma level of the image"
 msgstr "Zmiana jasności, kontrastu, nasycenia i poziomu gamma obrazu"
 
@@ -2589,15 +2589,15 @@ msgstr "Nazwa ustawienia:"
 msgid "Could not save the file"
 msgstr "Nie można zapisać pliku"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:836
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:834
 msgid "Add to presets"
 msgstr "Dodaj do ustawień"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:897
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:895
 msgid "Color Curves"
 msgstr "Krzywe kolorów"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:898
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:896
 msgid "Adjust color curves"
 msgstr "Dostosowanie krzywych kolorów"
 
@@ -2627,7 +2627,7 @@ msgstr "Pustynia"
 
 #. Translators: this is the name of an image filter
 #: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:592
-msgid "Artic"
+msgid "Arctic"
 msgstr "Arktyka"
 
 #. Translators: this is the name of an image filter
@@ -2700,7 +2700,7 @@ msgstr "Odbija obraz poziomo"
 msgid "Negative"
 msgstr "Negatyw"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-redo.c:81
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-redo.c:77
 msgid "Redo"
 msgstr "Ponów"
 
@@ -2715,7 +2715,7 @@ msgstr "Zmienianie rozmiarów obrazów"
 msgid "Resize"
 msgstr "Zmień rozmiar"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:683
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:681
 msgid "Rotate"
 msgstr "Obróć"
 
@@ -2753,11 +2753,11 @@ msgstr "Zapisz"
 msgid "Sharpening image"
 msgstr "Wyostrzanie obrazu"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:438
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:436
 msgid "Enhance Focus"
 msgstr "Zwiększenie ostrości"
 
-#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-undo.c:81
+#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-undo.c:77
 msgid "Undo"
 msgstr "Cofnij"
 
@@ -2992,7 +2992,7 @@ msgid "Could not take a screenshot"
 msgstr "Nie można wykonać zrzutu ekranu"
 
 #: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:1
-#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:605
+#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:602
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwórz"
 
@@ -3032,7 +3032,7 @@ msgstr "Odtwarzanie nagrania wideo"
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:640
+#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:636
 msgid "Take a screenshot"
 msgstr "Wykonaj zrzut ekranu"
 
@@ -4270,6 +4270,11 @@ msgstr "_Efekt przejścia:"
 msgid "_Change automatically, every"
 msgstr "Automatyczna _zmiana co"
 
+#: ../extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui.h:6
+msgctxt "Every x seconds"
+msgid "seconds"
+msgstr "s"
+
 #: ../extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui.h:7
 msgid "_Restart when finished"
 msgstr "Ponowne _uruchomienie po ukończeniu"
@@ -4393,7 +4398,7 @@ msgid "View the previous page"
 msgstr "Wyświetl poprzednią stronę"
 
 #: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:1
-msgid "All images on  a single image"
+msgid "All images on a single image"
 msgstr "Wszystkie obrazy na jednym"
 
 #: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:2
@@ -4495,8 +4500,8 @@ msgid "Create static web albums."
 msgstr "Tworzenie statycznych albumów WWW."
 
 #: ../gthumb/dlg-location.c:200 ../gthumb/gth-browser.c:1098
-#: ../gthumb/gth-browser.c:1673 ../gthumb/gth-browser.c:6404
-#: ../gthumb/gth-browser.c:6423 ../gthumb/gth-browser.c:6447
+#: ../gthumb/gth-browser.c:1673 ../gthumb/gth-browser.c:6406
+#: ../gthumb/gth-browser.c:6425 ../gthumb/gth-browser.c:6449
 #, c-format
 msgid "Could not load the position \"%s\""
 msgstr "Nie można wczytać położenia „%s”"
@@ -4722,44 +4727,44 @@ msgstr ""
 msgid "Do _Not Save"
 msgstr "_Nie zapisuj"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:3007 ../gthumb/gth-source-tree.c:182
+#: ../gthumb/gth-browser.c:3012 ../gthumb/gth-source-tree.c:182
 msgid "Could not change name"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:3453 ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:41
+#: ../gthumb/gth-browser.c:3458 ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:41
 msgid "Modified"
 msgstr "Zmodyfikowano"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:4464
+#: ../gthumb/gth-browser.c:4466
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "Przechodzi do poprzednio odwiedzonego położenia"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:4470
+#: ../gthumb/gth-browser.c:4472
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "Przechodzi do kolejnej odwiedzonego położenia"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:4478
+#: ../gthumb/gth-browser.c:4480
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:4493
+#: ../gthumb/gth-browser.c:4495
 msgid "View the folders"
 msgstr "Wyświetla katalogi"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:4508
+#: ../gthumb/gth-browser.c:4510
 msgid "Edit file"
 msgstr "Modyfikuje plik"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:4525
+#: ../gthumb/gth-browser.c:4527
 msgid "Accept"
 msgstr "Zaakceptuj"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:6405
+#: ../gthumb/gth-browser.c:6407
 #, c-format
 msgid "File type not supported"
 msgstr "Nieobsługiwany typ pliku"
 
-#: ../gthumb/gth-browser.c:6448
+#: ../gthumb/gth-browser.c:6450
 #, c-format
 msgid "No suitable module found"
 msgstr "Nie odnaleziono odpowiedniego modułu"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]