[gnome-session] Updated Lithuanian translationcommit 2949a93251a50e1f6a14d17f4a3d22ba09b62fca
Author: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>
Date:   Sun Dec 20 14:56:13 2015 +0200

    Updated Lithuanian translation

 po/lt.po |   46 ++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 22 insertions(+), 24 deletions(-)
---
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index c0f3712..8072ca1 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-session.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-23 20:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-23 22:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-17 10:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-17 23:46+0200\n"
 "Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: Lietuvių <gnome-lt lists akl lt>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
 msgid "Custom"
@@ -36,23 +36,18 @@ msgstr "Šis įvesties laukas leidžia pasirinkti įrašytą seansą"
 msgid "GNOME"
 msgstr "GNOME"
 
-#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
+#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
 msgid "This session logs you into GNOME"
 msgstr "Šis seansas prijungia jus prie GNOME"
 
+#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
+msgid "GNOME on Xorg"
+msgstr "GNOME Xorg aplinkoje"
+
 #: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME dummy"
 msgstr "GNOME netikra"
 
-#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
-#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
-msgid "GNOME on Wayland"
-msgstr "GNOME Wayland aplinkoje"
-
-#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
-msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
-msgstr "Šis seansas prijungia jus prie GNOME naudojant Wayland"
-
 #: ../data/session-selector.ui.h:1
 msgid "Custom Session"
 msgstr "Pasirinktinis seansas"
@@ -145,7 +140,7 @@ msgstr ""
 msgid "_Log Out"
 msgstr "_Atsijungti"
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:243
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:280
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Įjungti derinimo kodą"
 
@@ -157,7 +152,7 @@ msgstr "Leisti atsijungimą"
 msgid "Show extension warning"
 msgstr "Rodyti plėtinio įspėjimą"
 
-#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1251 ../gnome-session/gsm-manager.c:1896
+#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1256 ../gnome-session/gsm-manager.c:1902
 msgid "Not responding"
 msgstr "Neatsako"
 
@@ -188,40 +183,40 @@ msgstr "Atsisakoma naujo kliento ryšio, kadangi seansas dabar išjungiamas\n"
 msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
 msgstr "Nepavyko sukurti ICE klausymo lizdo: %s"
 
-#: ../gnome-session/main.c:241
+#: ../gnome-session/main.c:278
 msgid "Override standard autostart directories"
 msgstr "Nepaisyti standartinių automatinės paleisties aplankų"
 
-#: ../gnome-session/main.c:241
+#: ../gnome-session/main.c:278
 msgid "AUTOSTART_DIR"
 msgstr "AUTOSTART_DIR"
 
-#: ../gnome-session/main.c:242
+#: ../gnome-session/main.c:279
 msgid "Session to use"
 msgstr "Naudoti sesiją"
 
-#: ../gnome-session/main.c:242
+#: ../gnome-session/main.c:279
 msgid "SESSION_NAME"
 msgstr "SESSION_NAME"
 
-#: ../gnome-session/main.c:244
+#: ../gnome-session/main.c:281
 msgid "Do not load user-specified applications"
 msgstr "Neįkelti naudotojo nurodytų programų"
 
-#: ../gnome-session/main.c:245
+#: ../gnome-session/main.c:282
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Programos versija"
 
 #. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
-#: ../gnome-session/main.c:247
+#: ../gnome-session/main.c:284
 msgid "Show the fail whale dialog for testing"
 msgstr "Rodyti visiškos nesėkmės dialogą bandymui"
 
-#: ../gnome-session/main.c:248
+#: ../gnome-session/main.c:285
 msgid "Disable hardware acceleration check"
 msgstr "Išjungti aparatinio spartinimo tikrinimą"
 
-#: ../gnome-session/main.c:267
+#: ../gnome-session/main.c:307
 msgid " - the GNOME session manager"
 msgstr " – GNOME seanso valdyklė"
 
@@ -320,6 +315,9 @@ msgstr "Nepavyko prisijungti prie seansų valdyklės"
 msgid "Program called with conflicting options"
 msgstr "Programa iškviesta naudojant konfliktuojančias parinktis"
 
+#~ msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
+#~ msgstr "Šis seansas prijungia jus prie GNOME naudojant Wayland"
+
 #~ msgid "Select Command"
 #~ msgstr "Pasirinkite komandą"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]