[grilo/0.2.x] Updated Polish translationcommit 56c657804e04abb31a4898d8b4c30ffd13ddfc11
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Dec 19 14:43:36 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   50 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ca07622..bcc9742 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grilo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-17 02:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-17 02:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-19 14:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-19 14:43+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -86,23 +86,23 @@ msgstr "Dane nie są dostępne"
 msgid "Invalid URL %s"
 msgstr "Nieprawidłowy adres URL %s"
 
-#: ../src/grilo.c:218
+#: ../src/grilo.c:224
 msgid "Semicolon-separated paths containing Grilo plugins"
 msgstr "Ścieżki zawierające wtyczki Grilo, oddzielone średnikami"
 
-#: ../src/grilo.c:220
+#: ../src/grilo.c:226
 msgid "Colon-separated paths containing Grilo plugins"
 msgstr "Ścieżki zawierające wtyczki Grilo, oddzielone dwukropkami"
 
-#: ../src/grilo.c:223
+#: ../src/grilo.c:229
 msgid "Colon-separated list of Grilo plugins to use"
 msgstr "Lista używanych wtyczek Grilo, oddzielonych dwukropkami"
 
-#: ../src/grilo.c:228
+#: ../src/grilo.c:234
 msgid "Grilo Options"
 msgstr "Opcje Grilo"
 
-#: ../src/grilo.c:229
+#: ../src/grilo.c:235
 msgid "Show Grilo Options"
 msgstr "Wyświetla opcje Grilo"
 
@@ -116,72 +116,72 @@ msgstr "Żadne wyszukiwalne źródła nie są dostępne"
 msgid "Could not resolve media for URI '%s'"
 msgstr "Nie można rozwiązać nośnika dla adresu URI „%s”"
 
-#: ../src/grl-registry.c:464 ../src/grl-registry.c:1376
+#: ../src/grl-registry.c:517 ../src/grl-registry.c:1524
 #, c-format
 msgid "Plugin '%s' is already loaded"
 msgstr "Wtyczka „%s” jest już wczytana"
 
-#: ../src/grl-registry.c:488
+#: ../src/grl-registry.c:541
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize plugin from %s"
 msgstr "Zainicjowanie wtyczki z %s się nie powiodło"
 
-#: ../src/grl-registry.c:530
+#: ../src/grl-registry.c:733
 #, c-format
 msgid "Metadata key '%s' already registered in different format"
 msgstr "Klucz metadanych „%s” jest już zarejestrowany w innym formacie"
 
-#: ../src/grl-registry.c:543
+#: ../src/grl-registry.c:746
 #, c-format
 msgid "Metadata key '%s' cannot be registered"
 msgstr "Nie można zarejestrować klucza metadanych „%s”"
 
-#: ../src/grl-registry.c:983
+#: ../src/grl-registry.c:1173
 #, c-format
 msgid "Source with id '%s' was not found"
 msgstr "Nie odnaleziono źródła o identyfikatorze „%s”"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1057
+#: ../src/grl-registry.c:1250
 #, c-format
 msgid "Failed to load plugin from %s"
 msgstr "Wczytanie wtyczki z %s się nie powiodło"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1066
+#: ../src/grl-registry.c:1259
 #, c-format
 msgid "Invalid plugin file %s"
 msgstr "Nieprawidłowy plik wtyczki %s"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1077
+#: ../src/grl-registry.c:1270
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid plugin file"
 msgstr "„%s” nie jest prawidłowym plikiem wtyczki"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1096
+#: ../src/grl-registry.c:1289
 #, c-format
-msgid "Plugin '%s' already exists"
-msgstr "Wtyczka „%s” już istnieje"
+msgid "Unable to load plugin '%s'"
+msgstr "Nie można wczytać wtyczki „%s”"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1259
+#: ../src/grl-registry.c:1300
 #, c-format
-msgid "Invalid path %s"
-msgstr "Nieprawidłowa ścieżka %s"
+msgid "Plugin '%s' already exists"
+msgstr "Wtyczka „%s” już istnieje"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1325
+#: ../src/grl-registry.c:1466
 #, c-format
 msgid "All configured plugin paths are invalid"
 msgstr "Wszystkie skonfigurowane ścieżki do wtyczek są nieprawidłowe"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1365
+#: ../src/grl-registry.c:1513
 #, c-format
 msgid "Plugin '%s' not available"
 msgstr "Wtyczka „%s” jest niedostępna"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1593
+#: ../src/grl-registry.c:1741
 #, c-format
 msgid "Plugin not found: '%s'"
 msgstr "Nie odnaleziono wtyczki: „%s”"
 
-#: ../src/grl-registry.c:1904
+#: ../src/grl-registry.c:2090
 #, c-format
 msgid "Plugin configuration does not contain 'plugin-id' reference"
 msgstr "Konfiguracja wtyczki nie zawiera odniesienia „plugin-id”"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]