[eog] Updated Kazakh translationcommit 6be63e3cfe5145d0b8ee77d24a120d3bd53e9c6d
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:  Mon Dec 14 03:57:48 2015 +0000

  Updated Kazakh translation

 po/kk.po | 407 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 249 insertions(+), 158 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index c2a3351..db5b15f 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=eog&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-04 20:55+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-13 16:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-14 08:57+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -17,33 +17,21 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #: ../data/eog-app-menu.xml.h:1
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "Қалы_п-күй жолағы"
-
-#: ../data/eog-app-menu.xml.h:2 ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:20
-msgid "_Image Gallery"
-msgstr "С_уреттер галереясы"
-
-#: ../data/eog-app-menu.xml.h:3
-msgid "Side _Pane"
-msgstr "Бү_йір панелі"
-
-#: ../data/eog-app-menu.xml.h:4
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Бап_таулар"
 
-#: ../data/eog-app-menu.xml.h:5 ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:2
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:2 ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:2
 msgid "_Help"
 msgstr "_Көмек"
 
-#: ../data/eog-app-menu.xml.h:6
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:3
 msgid "_About"
 msgstr "О_сы туралы"
 
-#: ../data/eog-app-menu.xml.h:7
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Шығу"
 
@@ -70,8 +58,8 @@ msgstr ""
 "камера тегтерін автоматты түрде оқып, суреттерді дұрыс бағдарда бұрайды (тік "
 "не жатық)."
 
-#: ../data/eog.desktop.in.in.h:1 ../src/eog-application.c:326
-#: ../src/eog-window.c:5558
+#: ../data/eog.desktop.in.in.h:1 ../src/eog-application.c:328
+#: ../src/eog-window.c:5542
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Суреттер көрсетушісі"
 
@@ -118,7 +106,15 @@ msgstr "Слай_дшоу"
 msgid "S_ide Pane"
 msgstr "Бү_йір панелі"
 
-#: ../data/eog-gear-menu.ui.h:9 ../data/popup-menus.ui.h:7
+#: ../data/eog-gear-menu.ui.h:9
+msgid "Image _Gallery"
+msgstr "С_уреттер галереясы"
+
+#: ../data/eog-gear-menu.ui.h:10
+msgid "S_tatus Bar"
+msgstr "Қалы_п-күй жолағы"
+
+#: ../data/eog-gear-menu.ui.h:11 ../data/popup-menus.ui.h:7
 msgid "Prope_rties"
 msgstr "Қас_иеттері"
 
@@ -127,103 +123,98 @@ msgid "Image Properties"
 msgstr "Сурет қасиеттері"
 
 #: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:2
-msgid "_Previous"
-msgstr "А_лдыңғы"
+msgid "Previous"
+msgstr "Алдыңғы"
 
 #: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:3
-msgid "_Next"
-msgstr "_Келесі"
+msgid "Next"
+msgstr "Келесі"
 
 #: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:4
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:3
-msgid "_Close"
-msgstr "_Жабу"
-
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:5
 msgid "Name:"
 msgstr "Аты:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:6
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:5
 msgid "Width:"
 msgstr "Ені:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:7
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:6
 msgid "Height:"
 msgstr "Биіктігі:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:8
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:7
 msgid "Type:"
 msgstr "Түрі:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:9
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:8
 msgid "Bytes:"
 msgstr "Байт:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:10
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:9
 msgid "Folder:"
 msgstr "Бума:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:11
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:10 ../data/help-overlay.ui.h:1
 msgid "General"
 msgstr "Жалпы"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:12
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:11
 msgid "Aperture Value:"
 msgstr "Диафрагма мәні:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:13
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:12
 msgid "Exposure Time:"
 msgstr "Экспозиция уақыты:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:14
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:13
 msgid "Focal Length:"
 msgstr "Фокустық қашықтығы:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:15
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:14
 msgid "Flash:"
 msgstr "Жарқылдау(вспышка):"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:16
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:15
 msgid "ISO Speed Rating:"
 msgstr "ISO сезімділігі:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:17
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:16
 msgid "Metering Mode:"
 msgstr "Өлшеулер режимі:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:18
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:17
 msgid "Camera Model:"
 msgstr "Камера моделі:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:19
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:18
 msgid "Date/Time:"
 msgstr "Күні мен Уақыты:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:20
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:19
 msgid "Description:"
 msgstr "Анықтамасы:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:21
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:20
 msgid "Location:"
 msgstr "Орналасуы:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:22
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:21
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Кілт сөздер:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:23
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:22
 msgid "Author:"
 msgstr "Авторы:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:24
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:23
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Copyright:"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:25
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:24
 msgid "Details"
 msgstr "Ақпараты"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:26
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:25
 msgid "Metadata"
 msgstr "Метаақпарат"
 
@@ -235,7 +226,7 @@ msgstr "Қалайша сақтау"
 #: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:172
 #: ../src/eog-error-message-area.c:122 ../src/eog-file-chooser.c:456
 #: ../src/eog-file-chooser.c:464 ../src/eog-file-chooser.c:472
-#: ../src/eog-window.c:3259 ../src/eog-window.c:3262 ../src/eog-window.c:3515
+#: ../src/eog-window.c:3238 ../src/eog-window.c:3241 ../src/eog-window.c:3494
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Ба_с тарту"
 
@@ -298,85 +289,85 @@ msgstr "Файл атын қарап шығу"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Баптаулар"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:4
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:3
 msgid "Image Enhancements"
 msgstr "Суретті жақсарту"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:5
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:4
 msgid "Smooth images when zoomed _out"
 msgstr "Кі_шірейткен кезде суреттерді тегістеу"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:6
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:5
 msgid "Smooth images when zoomed _in"
 msgstr "Үлке_йткен кезде суреттерді тегістеу"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:7
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:6
 msgid "_Automatic orientation"
 msgstr "_Автоматты түрде бағдарлау"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:8
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:7
 msgid "Background"
 msgstr "Фон"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:9
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:8
 msgid "As custom color:"
 msgstr "Таңдауыңызша түс ретінде:"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:10
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:9
 #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Background Color"
 msgstr "Фон түсі"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:11
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:10
 msgid "Transparent Parts"
 msgstr "Мөлдір бөліктер"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:12
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:11
 msgid "As check _pattern"
 msgstr "Торлы өрі_с ретінде"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:13
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:12
 msgid "As custom c_olor:"
 msgstr "Таңдауыңызша _түс ретінде:"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:14
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:13
 msgid "Color for Transparent Areas"
 msgstr "Мөлдір аймақтар үшін түсі"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:15
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:14
 msgid "As _background"
 msgstr "Ф_он ретінде"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:16
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:15
 msgid "Image View"
 msgstr "Сурет көрінісі"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:17
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:16
 msgid "Image Zoom"
 msgstr "Сурет масштабы"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:18
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:17
 msgid "E_xpand images to fit screen"
 msgstr "Суреттерді экранды толық алатындай жа_зық қылу"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:19
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:18
 msgid "Sequence"
 msgstr "Тізбектей"
 
-#. I18N: This sentence will be displayed above a horizonzal scale to select a number of seconds in eog's 
preferences dialog.
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:21
+#. I18N: This sentence will be displayed above a horizonzal scale to select a number of seconds in eog
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:20
 msgid "_Time between images:"
 msgstr "_Суреттер арасындағы уақыт:"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:22
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:21
 msgid "_Loop sequence"
 msgstr "Тізбекті цикл_ды қылу"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:23
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:22
 msgid "Slideshow"
 msgstr "Слайдшоу"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:24
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:23
 msgid "Plugins"
 msgstr "Плагиндер"
 
@@ -388,7 +379,7 @@ msgstr "Галереяның алғашқы суретіне өту"
 msgid "_First Image"
 msgstr "А_лғашқы сурет"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:3 ../src/eog-scroll-view.c:2301
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:3 ../src/eog-scroll-view.c:2299
 msgid "Go to the previous image of the gallery"
 msgstr "Галереяның алдыңғы суретіне өту"
 
@@ -396,7 +387,7 @@ msgstr "Галереяның алдыңғы суретіне өту"
 msgid "_Previous Image"
 msgstr "Алд_ыңғы сурет"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:5 ../src/eog-scroll-view.c:2289
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:5 ../src/eog-scroll-view.c:2287
 msgid "Go to the next image of the gallery"
 msgstr "Галереяның келесі суретіне өту"
 
@@ -436,7 +427,7 @@ msgstr "Қалы_пты өлшемі"
 msgid "_Best Fit"
 msgstr "_Жақсырақ сыю"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:15 ../src/eog-scroll-view.c:2316
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:15 ../src/eog-scroll-view.c:2314
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Суретті 90 градус солға бұру"
 
@@ -444,7 +435,7 @@ msgstr "Суретті 90 градус солға бұру"
 msgid "Rotate Counter_clockwise"
 msgstr "Саға_т тілі бойына қарсы бұру"
 
-#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:17 ../src/eog-scroll-view.c:2327
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:17 ../src/eog-scroll-view.c:2325
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Суретті 90 градус оңға бұру"
 
@@ -458,10 +449,142 @@ msgstr ""
 "Ағымдағы терезедегі суреттер галереясы панелінің көрсетілуін іске қосу не "
 "сөндіру"
 
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:20
+msgid "_Image Gallery"
+msgstr "С_уреттер галереясы"
+
 #: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:21
 msgid "Pause or resume the slideshow"
 msgstr "Слайдшоуды аялдату не жалғастыру"
 
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:22
+msgid "_Leave Fullscreen"
+msgstr "Толық _экраннан шығу"
+
+#: ../data/fullscreen-toolbar.ui.h:23
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Толық экраннан шығу"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:2
+msgid "Open an image file"
+msgstr "Сурет файлын ашу"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:3
+msgid "Save the image"
+msgstr "Суретті сақтау"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:4
+msgid "Save the image with a new file name"
+msgstr "Суретті жаңа файл атауымен сақтау"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:5
+msgid "Print the current image"
+msgstr "Ағымдағы суретті баспаға шығару"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:6
+msgid "Close the current window"
+msgstr "Ағымдағы терезені жабу"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:7
+msgid "Close all windows"
+msgstr "Барлық терезелерді жабу"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:8
+msgid "Set the image as desktop background"
+msgstr "Суретті жұмыс үстел тұсқағазы ретінде орнату"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:9
+msgid "Show/Hide the sidebar"
+msgstr "Бүйір панелін көрсету/жасыру"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:10
+msgid "Show image properties dialog"
+msgstr "Сурет қасиеттері сұхбатын көрсету"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:11
+msgid "Open the application manual"
+msgstr "Қолданбаның көмек ақпаратын ашу"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:12
+msgid "Zoom"
+msgstr "Масштабтау"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:13
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Үлкейту"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:14
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Кішірейту"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:15
+msgid "Actual size"
+msgstr "Шын өлшемі"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:16
+msgid "Best fit "
+msgstr "Жақсырақ сыю"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:17
+msgid "Browsing Images"
+msgstr "Суреттерді шолу"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:18
+msgid "Go to the previous image in the folder"
+msgstr "Буманың алдыңғы суретіне өту"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:19
+msgid "Go to the next image in the folder"
+msgstr "Буманың келесі суретіне өту"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:20
+msgid "Go to the first image in the folder"
+msgstr "Буманың алғашқы суретіне өту"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:21
+msgid "Go to the last image in the folder"
+msgstr "Буманың соңғы суретіне өту"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:22
+msgid "Go to a random image in the folder"
+msgstr "Буманың кездейсоқ суретіне өту"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:23
+msgid "Show/Hide the image gallery"
+msgstr "Суреттер галереясын көрсету/жасыру"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:24
+msgid "Rotation"
+msgstr "Бұру"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:25
+msgid "Rotate clockwise"
+msgstr "Сағат тілі бойымен бұру"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:26
+msgid "Rotate counterclockwise"
+msgstr "Сағат тілі бойына қарсы бұру"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:27
+msgid "Rotate counter-clockwise"
+msgstr "Сағат тілі бойына қарсы бұру"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:28
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Толық экранға"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:29
+msgid "Enter/Leave fullscreen"
+msgstr "Толық экранға/одан шығу"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:30
+msgid "Start/Stop slideshow"
+msgstr "Слайдшоуды бастау/тоқтату"
+
+#: ../data/help-overlay.ui.h:31
+msgid "Pause slideshow"
+msgstr "Слайдшоуды аялдату"
+
 #: ../data/metadata-sidebar.ui.h:1 ../src/eog-print-image-setup.c:969
 msgid "Size"
 msgstr "Өлшемі"
@@ -758,7 +881,7 @@ msgstr "Көм_егімен ашу"
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Көшіру"
 
-#: ../data/popup-menus.ui.h:6 ../src/eog-window.c:3518
+#: ../data/popup-menus.ui.h:6 ../src/eog-window.c:3497
 msgid "Move to _Trash"
 msgstr "Қоқы_с шелегіне тастау"
 
@@ -774,7 +897,7 @@ msgstr "Толық экранға қос шертумен өту"
 msgid "Activate fullscreen mode with double-click"
 msgstr "Толық экран режиміне қос шертумен кіру"
 
-#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:150
+#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:185
 #: ../plugins/reload/reload.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Reload Image"
 msgstr "Суретті қайта жүктеу"
@@ -925,8 +1048,8 @@ msgid "Supported image files"
 msgstr "Қолдауы бар сурет файлдары"
 
 #. Pixel size of image: width x height in pixel
-#: ../src/eog-file-chooser.c:289 ../src/eog-properties-dialog.c:139
-#: ../src/eog-properties-dialog.c:141 ../src/eog-thumb-view.c:515
+#: ../src/eog-file-chooser.c:289 ../src/eog-properties-dialog.c:165
+#: ../src/eog-properties-dialog.c:167 ../src/eog-thumb-view.c:515
 msgid "pixel"
 msgid_plural "pixels"
 msgstr[0] "пиксель"
@@ -1052,21 +1175,21 @@ msgstr "Батыс"
 msgid "South"
 msgstr "Оңтүстік"
 
-#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:113
+#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:144
 #, c-format
 msgid "%i × %i pixel"
 msgid_plural "%i × %i pixels"
 msgstr[0] "%i × %i пиксель"
 
-#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:124 ../src/eog-properties-dialog.c:156
+#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:155 ../src/eog-properties-dialog.c:182
 msgid "Unknown"
 msgstr "Белгісіз"
 
-#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:189
+#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:219
 msgid "%a, %d %B %Y"
 msgstr "%a, %d %B %Y"
 
-#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:193
+#: ../src/eog-metadata-sidebar.c:223
 #, c-format
 msgid "%X"
 msgstr "%X"
@@ -1165,7 +1288,7 @@ msgstr "Дюйм"
 msgid "Preview"
 msgstr "Алдын-ала қарау"
 
-#: ../src/eog-properties-dialog.c:751
+#: ../src/eog-properties-dialog.c:776
 msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
 msgstr "Бұл файл орналасқан буманы файлдар басқарушысымен көрсету"
 
@@ -1183,7 +1306,7 @@ msgstr "бар түрінде"
 #. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
-#: ../src/eog-statusbar.c:126
+#: ../src/eog-statusbar.c:118
 #, c-format
 msgid "%d / %d"
 msgstr "%d / %d"
@@ -1217,7 +1340,7 @@ msgid "%i × %i pixel %s  %i%%"
 msgid_plural "%i × %i pixels %s  %i%%"
 msgstr[0] "%i × %i пиксель %s  %i%%"
 
-#: ../src/eog-window.c:908 ../src/eog-window.c:2653
+#: ../src/eog-window.c:908 ../src/eog-window.c:2632
 msgctxt "MessageArea"
 msgid "Hi_de"
 msgstr "_Жасыру"
@@ -1248,20 +1371,12 @@ msgstr "\"%s\" суретін сақтау (%u/%u)"
 msgid "Opening image \"%s\""
 msgstr "\"%s\" суреті ашылуда"
 
-#: ../src/eog-window.c:1902
-msgid "_Leave Fullscreen"
-msgstr "Толық _экраннан шығу"
-
-#: ../src/eog-window.c:1908
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Толық экраннан шығу"
-
 #. L10N: This the reason why the screensaver is inhibited.
-#: ../src/eog-window.c:2023
+#: ../src/eog-window.c:2002
 msgid "Viewing a slideshow"
 msgstr "Слайдшоуды қарау"
 
-#: ../src/eog-window.c:2242
+#: ../src/eog-window.c:2221
 #, c-format
 msgid ""
 "Error printing file:\n"
@@ -1270,17 +1385,17 @@ msgstr ""
 "Файлды баспаға шығару қатесі:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/eog-window.c:2602 ../src/eog-window.c:2617
+#: ../src/eog-window.c:2581 ../src/eog-window.c:2596
 msgid "Error launching System Settings: "
 msgstr "Жүйе баптауларын жөнелту қатесі:"
 
-#: ../src/eog-window.c:2651
+#: ../src/eog-window.c:2630
 msgid "_Open Background Preferences"
 msgstr "Фон баптауларын а_шу"
 
 #. The newline character is currently necessary due to a problem
 #. * with the automatic line break.
-#: ../src/eog-window.c:2667
+#: ../src/eog-window.c:2646
 #, c-format
 msgid ""
 "The image \"%s\" has been set as Desktop Background.\n"
@@ -1289,11 +1404,11 @@ msgstr ""
 "\"%s\" суреті жұмыс үстел тұсқағазы ретінде орнатылған.\n"
 "Оның сыртқы түрін өзгертуді қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3157
+#: ../src/eog-window.c:3136
 msgid "Saving image locally…"
 msgstr "Суретті жергілікті сақтау…"
 
-#: ../src/eog-window.c:3235
+#: ../src/eog-window.c:3214
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to remove\n"
@@ -1302,7 +1417,7 @@ msgstr ""
 "\"%s\" толығымен өшіруді\n"
 "шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3238
+#: ../src/eog-window.c:3217
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to remove\n"
@@ -1314,41 +1429,41 @@ msgstr[0] ""
 "Таңдалған %d суретті толығымен өшіруді\n"
 "шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3260 ../src/eog-window.c:3526
+#: ../src/eog-window.c:3239 ../src/eog-window.c:3505
 msgid "_Delete"
 msgstr "Ө_шіру"
 
-#: ../src/eog-window.c:3263 ../src/eog-window.c:3528
+#: ../src/eog-window.c:3242 ../src/eog-window.c:3507
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Иә"
 
 #. add 'dont ask again' button
-#: ../src/eog-window.c:3267 ../src/eog-window.c:3520
+#: ../src/eog-window.c:3246 ../src/eog-window.c:3499
 msgid "Do _not ask again during this session"
 msgstr "Бұ_л сессияда енді келесіде сұрамау"
 
-#: ../src/eog-window.c:3311
+#: ../src/eog-window.c:3290
 #, c-format
 msgid "Couldn't retrieve image file"
 msgstr "Сурет файлын алу мүмкін емес"
 
-#: ../src/eog-window.c:3327
+#: ../src/eog-window.c:3306
 #, c-format
 msgid "Couldn't retrieve image file information"
 msgstr "Сурет файлының ақпаратын алу мүмкін емес"
 
-#: ../src/eog-window.c:3343 ../src/eog-window.c:3587
+#: ../src/eog-window.c:3322 ../src/eog-window.c:3566
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete file"
 msgstr "Файлды өшіру мүмкін емес"
 
 #. set dialog error message
-#: ../src/eog-window.c:3393 ../src/eog-window.c:3687
+#: ../src/eog-window.c:3372 ../src/eog-window.c:3666
 #, c-format
 msgid "Error on deleting image %s"
 msgstr "%s суретін өшіру қатесі"
 
-#: ../src/eog-window.c:3488
+#: ../src/eog-window.c:3467
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1357,7 +1472,7 @@ msgstr ""
 "\"%s\" қоқыс шелегіне тастауды\n"
 "шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3491
+#: ../src/eog-window.c:3470
 #, c-format
 msgid ""
 "A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image "
@@ -1366,7 +1481,7 @@ msgstr ""
 "\"%s\" үшін қоқыс шелегін табу мүмкін емес. Оны толығымен өшіруді қалайсыз "
 "ба?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3496
+#: ../src/eog-window.c:3475
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1378,7 +1493,7 @@ msgstr[0] ""
 "Таңдалған %d суретті қоқыс шелегіне тастауды\n"
 "шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3501
+#: ../src/eog-window.c:3480
 msgid ""
 "Some of the selected images can't be moved to the trash and will be removed "
 "permanently. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1386,32 +1501,32 @@ msgstr ""
 "Таңдалған суреттердің кейбіреулерін қоқыс шелегіне тастау мүмкін емес, "
 "сондықтан олар толығымен өшіріледі. Жалғастыруды қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3565 ../src/eog-window.c:3579
+#: ../src/eog-window.c:3544 ../src/eog-window.c:3558
 #, c-format
 msgid "Couldn't access trash."
 msgstr "Қоқыс шелегіне қатынау мүмкін емес."
 
-#: ../src/eog-window.c:4245
+#: ../src/eog-window.c:4224
 msgid "Fit the image to the window"
 msgstr "Суретті терезені толығымен алатындай етіп көрсету"
 
-#: ../src/eog-window.c:4253 ../src/eog-window.c:4298
+#: ../src/eog-window.c:4232 ../src/eog-window.c:4277
 msgid "Shrink or enlarge the current image"
 msgstr "Суретті кішірейту не үлкейту"
 
-#: ../src/eog-window.c:4351
+#: ../src/eog-window.c:4335
 msgid "Show the current image in fullscreen mode"
 msgstr "Ағымдағы суретті толық экранда көрсету"
 
-#: ../src/eog-window.c:4428
+#: ../src/eog-window.c:4412
 msgid "Properties"
 msgstr "Қасиеттері"
 
-#: ../src/eog-window.c:5561
+#: ../src/eog-window.c:5545
 msgid "The GNOME image viewer."
 msgstr "GNOME үшін суреттерді көрсету қолданбасы."
 
-#: ../src/eog-window.c:5564
+#: ../src/eog-window.c:5548
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>, 2010"
 
@@ -1455,6 +1570,18 @@ msgstr "[ФАЙЛ…]"
 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
 msgstr "Командалық жолдың барлық опцияларын қарау үшін '%s --help' енгізіңіз."
 
+#~ msgid "Side _Pane"
+#~ msgstr "Бү_йір панелі"
+
+#~ msgid "_Previous"
+#~ msgstr "А_лдыңғы"
+
+#~ msgid "_Next"
+#~ msgstr "_Келесі"
+
+#~ msgid "_Close"
+#~ msgstr "_Жабу"
+
 #~ msgid "Show “_%s”"
 #~ msgstr "“_%s” көрсету"
 
@@ -1485,9 +1612,6 @@ msgstr "Командалық жолдың барлық опцияларын қа
 #~ msgid "_Toolbar"
 #~ msgstr "_Панель"
 
-#~ msgid "Show/Hide the window toolbar."
-#~ msgstr "Терезенің саймандар панелін көрсету/жасыру."
-
 #~ msgid "External program to use for editing images"
 #~ msgstr "Суреттерді түзету үшін қолданылатын сыртқы қолданба"
 
@@ -1512,12 +1636,6 @@ msgstr "Командалық жолдың барлық опцияларын қа
 #~ msgid "_Tools"
 #~ msgstr "Са_ймандар"
 
-#~ msgid "Open a file"
-#~ msgstr "Файлды ашу"
-
-#~ msgid "Close window"
-#~ msgstr "Терезені жабу"
-
 #~ msgid "T_oolbar"
 #~ msgstr "Сай_мандар панелі"
 
@@ -1530,9 +1648,6 @@ msgstr "Командалық жолдың барлық опцияларын қа
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "Құра_масы"
 
-#~ msgid "Help on this application"
-#~ msgstr "Бұл қолданба үшін көмек ақпараты"
-
 #~ msgid "About this application"
 #~ msgstr "Бұл қолданба туралы"
 
@@ -1554,12 +1669,6 @@ msgstr "Командалық жолдың барлық опцияларын қа
 #~ msgid "Open the selected image with a different application"
 #~ msgstr "Таңдалған суретті басқа қолданбамен ашу"
 
-#~ msgid "Save the selected images with a different name"
-#~ msgstr "Таңдалған суреттерді басқа атауымен сақтау"
-
-#~ msgid "Print the selected image"
-#~ msgstr "Таңдалған суретті баспаға шығару"
-
 #~ msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
 #~ msgstr "Таңдалған суреттің қасиеттерін мен метаақпаратын көрсету"
 
@@ -1599,30 +1708,15 @@ msgstr "Командалық жолдың барлық опцияларын қа
 #~ msgid "Show the image at its normal size"
 #~ msgstr "Суретті оның қалыпты өлшемімен көрсету"
 
-#~ msgid "_Fullscreen"
-#~ msgstr "Т_олық экранға"
-
-#~ msgid "Pause Slideshow"
-#~ msgstr "Слайдшоуды аялдату"
-
 #~ msgid "_Random Image"
 #~ msgstr "_Кездейсоқ сурет"
 
-#~ msgid "Go to a random image of the gallery"
-#~ msgstr "Галереяның кездейсоқ суретіне өту"
-
 #~ msgid "S_lideshow"
 #~ msgstr "С_лайдшоу"
 
 #~ msgid "Start a slideshow view of the images"
 #~ msgstr "Суреттермен слайдшоуды бастау"
 
-#~ msgid "Previous"
-#~ msgstr "Алдыңғы"
-
-#~ msgid "Next"
-#~ msgstr "Келесі"
-
 #~ msgid "Right"
 #~ msgstr "Оң жақ"
 
@@ -1700,9 +1794,6 @@ msgstr "Командалық жолдың барлық опцияларын қа
 #~ msgid "Eye of GNOME"
 #~ msgstr "GNOME көзі"
 
-#~ msgid "Set as _Desktop Background"
-#~ msgstr "Жұмыс үс_тел тұсқағазы ретінде орнату"
-
 #~ msgid "_Slideshow"
 #~ msgstr "Сла_йдшоу"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]