[zenity] Updated Slovenian translationcommit f43bce38063ce55ce203eb3a960d18f3070d6453
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sun Dec 13 20:15:35 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  478 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 274 insertions(+), 204 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 05135ea..e4636a4 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: zenity master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=zenity&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-08 16:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-08 22:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-13 15:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-13 19:26+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
-#: ../src/about.c:63
+#: src/about.c:63
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the "
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 "Free Software Foundation; bodisi različice 2 ali (po vaši izbiri) katerekoli "
 "poznejše različice.\n"
 
-#: ../src/about.c:67
+#: src/about.c:67
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
 "UPORABO. Za več podrobnosti si glejte besedilo Splošnega javnega dovoljenja "
 "(GNU GPL).\n"
 
-#: ../src/about.c:71
+#: src/about.c:71
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License "
 "along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, "
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr ""
 "(GNU LGPL); v primeru, da ga niste, pišite na Free Software Foundation, "
 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/about.c:263
+#: src/about.c:263
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matic Žgur <mr zgur gmail com>\n"
@@ -67,24 +67,21 @@ msgstr ""
 "Tilen Travnik <tilen travnik guest arnes si>\n"
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../src/about.c:275
+#: src/about.c:275
 msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
 msgstr "Pokaži pogovorna okna lupinskih skript"
 
-#: ../src/main.c:105
-#, c-format
+#: src/main.c:105
 msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
 msgstr ""
 "Določiti je treba vrsto pogovornega okna. Za podrobnejše podatke poglejte "
 "'zenity --help'\n"
 
-#: ../src/notification.c:51
-#, c-format
+#: src/notification.c:51
 msgid "Could not parse message\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočila ni mogoče razčleniti\n"
 
-#: ../src/notification.c:140
-#, c-format
+#: src/notification.c:140
 msgid ""
 "Invalid value for a boolean typed hint.\n"
 "Supported values are 'true' or 'false'.\n"
@@ -93,226 +90,301 @@ msgstr ""
 "Podprti vrednosti sta 'true' (PRAV) ali 'false' (NAPAK).\n"
 
 #. (iibiiay)
-#: ../src/notification.c:156
-#, c-format
+#: src/notification.c:156
 msgid "Unsupported hint. Skipping.\n"
 msgstr "Nepodprta vrsta namiga. Namig bo preskočen.\n"
 
 #. unknown hints
-#: ../src/notification.c:173
-#, c-format
+#: src/notification.c:173
 msgid "Unknown hint name. Skipping.\n"
 msgstr "Neznano ime namiga. Namig bo preskočen.\n"
 
-#: ../src/notification.c:228
-#, c-format
+#: src/notification.c:228
 msgid "Could not parse command from stdin\n"
 msgstr "Ukaza iz standardnega vhoda ni mogoče razčleniti.\n"
 
-#: ../src/notification.c:326
+#: src/notification.c:326
 msgid "Zenity notification"
 msgstr "Obvestila Zenity"
 
-#: ../src/password.c:55
+#: src/password.c:55
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Pre_kliči"
 
-#: ../src/password.c:58
+#: src/password.c:58
 msgid "_OK"
 msgstr "V _redu"
 
 #. Checks if username has been passed as a parameter
-#: ../src/password.c:73
+#: src/password.c:73
 msgid "Type your password"
 msgstr "Vpišite geslo."
 
-#: ../src/password.c:76
+#: src/password.c:76
 msgid "Type your username and password"
 msgstr "Vpišite uporabniško imene in geslo"
 
-#: ../src/password.c:113
+#: src/password.c:113
 msgid "Username:"
 msgstr "Uporabniško ime:"
 
-#: ../src/password.c:127
+#: src/password.c:127
 msgid "Password:"
 msgstr "Geslo:"
 
-#: ../src/scale.c:57
-#, c-format
+#: src/scale.c:57
 msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
 msgstr "Največja vrednost mora biti večja od najmanjše.\n"
 
-#: ../src/scale.c:64
-#, c-format
+#: src/scale.c:64
 msgid "Value out of range.\n"
 msgstr "Vrednost je izven območja.\n"
 
-#: ../src/tree.c:376
-#, c-format
+#: src/tree.c:376
 msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
 msgstr "Za pogovorno okno seznama ni določenih naslovov stolpcev.\n"
 
-#: ../src/tree.c:382
-#, c-format
+#: src/tree.c:382
 msgid "You should use only one List dialog type.\n"
 msgstr "Uporabiti bi morali le eno vrsto pogovornega okna seznama.\n"
 
-#: ../src/option.c:169
+#: src/zenity.ui:14 src/zenity.ui:76
+msgid "Adjust the scale value"
+msgstr "Prilagodi vrednost merila"
+
+#: src/zenity.ui:30 src/zenity.ui:135 src/zenity.ui:247 src/zenity.ui:378
+#: src/zenity.ui:578 src/zenity.ui:784 src/zenity.ui:970
+msgid "Cancel"
+msgstr "Prekliči"
+
+#: src/zenity.ui:44 src/zenity.ui:148 src/zenity.ui:261 src/zenity.ui:392
+#: src/zenity.ui:481 src/zenity.ui:591 src/zenity.ui:697 src/zenity.ui:798
+#: src/zenity.ui:984 src/zenity.ui:1080
+msgid "OK"
+msgstr "V redu"
+
+#: src/zenity.ui:117
+msgid "Text View"
+msgstr "Besedilni pogled"
+
+# G:0 K:7 O:1
+#: src/zenity.ui:231
+msgid "Calendar selection"
+msgstr "Izbor koledarja"
+
+#: src/zenity.ui:298
+msgid "Select a date from below."
+msgstr "Spodaj izberite datum."
+
+# G:0 K:7 O:1
+#: src/zenity.ui:319
+msgid "C_alendar:"
+msgstr "Koled_ar:"
+
+#: src/zenity.ui:361
+msgid "Add a new entry"
+msgstr "Dodaj nov vnos"
+
+#: src/zenity.ui:428
+msgid "_Enter new text:"
+msgstr "_Vpišite novo besedilo:"
+
+#: src/zenity.ui:465
+msgid "Error"
+msgstr "Napaka"
+
+#: src/zenity.ui:530
+msgid "An error has occurred."
+msgstr "Prišlo je do napake!"
+
+#: src/zenity.ui:658
+msgid "Forms dialog"
+msgstr "Pogovorno okno obrazca"
+
+#: src/zenity.ui:681
+msgid "Information"
+msgstr "Podrobnosti"
+
+#: src/zenity.ui:741
+msgid "All updates are complete."
+msgstr "Vse posodobitve so končane."
+
+#: src/zenity.ui:768
+msgid "Progress"
+msgstr "Napredek"
+
+#: src/zenity.ui:831
+msgid "Running..."
+msgstr "Zagnano ..."
+
+#: src/zenity.ui:882
+msgid "Question"
+msgstr "Vprašanje"
+
+#: src/zenity.ui:929 src/zenity.ui:1126
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?"
+
+#: src/zenity.ui:953
+msgid "Select items from the list"
+msgstr "Izberite predmete iz seznama."
+
+#: src/zenity.ui:1015
+msgid "Select items from the list below."
+msgstr "Izberite predmete iz spodnjega seznama."
+
+#: src/zenity.ui:1064
+msgid "Warning"
+msgstr "Opozorilo"
+
+#: src/option.c:169
 msgid "Set the dialog title"
 msgstr "Nastavi naziv pogovornega okna"
 
-#: ../src/option.c:170
+#: src/option.c:170
 msgid "TITLE"
 msgstr "NAZIV"
 
-#: ../src/option.c:178
+#: src/option.c:178
 msgid "Set the window icon"
 msgstr "Nastavi ikono okna"
 
-#: ../src/option.c:179
+#: src/option.c:179
 msgid "ICONPATH"
 msgstr "POTIKONE"
 
-#: ../src/option.c:187
+#: src/option.c:187
 msgid "Set the width"
 msgstr "Nastavi širino"
 
-#: ../src/option.c:188
+#: src/option.c:188
 msgid "WIDTH"
 msgstr "ŠIRINA"
 
-#: ../src/option.c:196
+#: src/option.c:196
 msgid "Set the height"
 msgstr "Nastavi višino"
 
-#: ../src/option.c:197
+#: src/option.c:197
 msgid "HEIGHT"
 msgstr "VIŠINA"
 
-#: ../src/option.c:205
+#: src/option.c:205
 msgid "Set dialog timeout in seconds"
 msgstr "Nastavitev časovnega zamika pogovornega okna v sekundah"
 
 #. Timeout for closing the dialog
-#: ../src/option.c:207
+#: src/option.c:207
 msgid "TIMEOUT"
 msgstr "ZAKASNITEV"
 
-#: ../src/option.c:215
+#: src/option.c:215
 msgid "Set the label of the OK button"
 msgstr "Nastavi naziv gumba V redu"
 
-#: ../src/option.c:216 ../src/option.c:225 ../src/option.c:234
-#: ../src/option.c:276 ../src/option.c:336 ../src/option.c:345
-#: ../src/option.c:379 ../src/option.c:437 ../src/option.c:574
-#: ../src/option.c:699 ../src/option.c:717 ../src/option.c:743
-#: ../src/option.c:823 ../src/option.c:917 ../src/option.c:926
-#: ../src/option.c:988 ../src/option.c:1046 ../src/option.c:1215
+#: src/option.c:216 src/option.c:225 src/option.c:234 src/option.c:276
+#: src/option.c:336 src/option.c:345 src/option.c:379 src/option.c:437
+#: src/option.c:574 src/option.c:699 src/option.c:717 src/option.c:743
+#: src/option.c:823 src/option.c:917 src/option.c:926 src/option.c:988
+#: src/option.c:1046 src/option.c:1215
 msgid "TEXT"
 msgstr "BESEDILO"
 
-#: ../src/option.c:224
+#: src/option.c:224
 msgid "Set the label of the Cancel button"
 msgstr "Nastavi naziv gumba Prekliči"
 
-#: ../src/option.c:233
+#: src/option.c:233
 msgid "Add an extra button"
 msgstr "Dodaj dodatni gumb"
 
-#: ../src/option.c:242
+#: src/option.c:242
 msgid "Set the modal hint"
 msgstr "Nastavi splošni namig"
 
-#: ../src/option.c:251
+#: src/option.c:251
 msgid "Set the parent window to attach to"
 msgstr "Nastavi nadrejeno okno za pripenjanje"
 
-#: ../src/option.c:252
+#: src/option.c:252
 msgid "WINDOW"
 msgstr "okno"
 
-#: ../src/option.c:266
+#: src/option.c:266
 msgid "Display calendar dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno koledarja"
 
-#: ../src/option.c:275 ../src/option.c:335 ../src/option.c:378
-#: ../src/option.c:436 ../src/option.c:573 ../src/option.c:742
-#: ../src/option.c:822 ../src/option.c:987 ../src/option.c:1045
-#: ../src/option.c:1214
+#: src/option.c:275 src/option.c:335 src/option.c:378 src/option.c:436
+#: src/option.c:573 src/option.c:742 src/option.c:822 src/option.c:987
+#: src/option.c:1045 src/option.c:1214
 msgid "Set the dialog text"
 msgstr "Nastavi besedilo pogovornega okna"
 
-#: ../src/option.c:284
+#: src/option.c:284
 msgid "Set the calendar day"
 msgstr "Nastavi dan na koledarju"
 
-#: ../src/option.c:285
+#: src/option.c:285
 msgid "DAY"
 msgstr "DAN"
 
-#: ../src/option.c:293
+#: src/option.c:293
 msgid "Set the calendar month"
 msgstr "Nastavi mesec na koledarju"
 
-#: ../src/option.c:294
+#: src/option.c:294
 msgid "MONTH"
 msgstr "MESEC"
 
-#: ../src/option.c:302
+#: src/option.c:302
 msgid "Set the calendar year"
 msgstr "Nastavi leto na koledarju"
 
-#: ../src/option.c:303
+#: src/option.c:303
 msgid "YEAR"
 msgstr "LETO"
 
-#: ../src/option.c:311 ../src/option.c:1232
+#: src/option.c:311 src/option.c:1232
 msgid "Set the format for the returned date"
 msgstr "Nastavi oblikovanje vrnjenega datuma"
 
-#: ../src/option.c:312 ../src/option.c:1233
+#: src/option.c:312 src/option.c:1233
 msgid "PATTERN"
 msgstr "VZOREC"
 
-#: ../src/option.c:326
+#: src/option.c:326
 msgid "Display text entry dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno vnos besedila"
 
-#: ../src/option.c:344
+#: src/option.c:344
 msgid "Set the entry text"
 msgstr "Nastavi začetno besedilo"
 
-#: ../src/option.c:353
+#: src/option.c:353
 msgid "Hide the entry text"
 msgstr "Skrij začetno besedilo"
 
-#: ../src/option.c:369
+#: src/option.c:369
 msgid "Display error dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno napake"
 
-#: ../src/option.c:387 ../src/option.c:445 ../src/option.c:831
-#: ../src/option.c:996
+#: src/option.c:387 src/option.c:445 src/option.c:831 src/option.c:996
 msgid "Set the dialog icon"
 msgstr "Nastavi ikono pogovornega okna"
 
-#: ../src/option.c:388 ../src/option.c:446 ../src/option.c:832
-#: ../src/option.c:997
+#: src/option.c:388 src/option.c:446 src/option.c:832 src/option.c:997
 msgid "ICON-NAME"
 msgstr "Ime ikone"
 
-#: ../src/option.c:396 ../src/option.c:454 ../src/option.c:840
-#: ../src/option.c:1005
+#: src/option.c:396 src/option.c:454 src/option.c:840 src/option.c:1005
 msgid "Do not enable text wrapping"
 msgstr "Ne omogoči preloma besedila"
 
-#: ../src/option.c:405 ../src/option.c:463 ../src/option.c:849
-#: ../src/option.c:1014
+#: src/option.c:405 src/option.c:463 src/option.c:849 src/option.c:1014
 msgid "Do not enable Pango markup"
 msgstr "Ne omogoči oblikovanja Pango"
 
-#: ../src/option.c:413 ../src/option.c:471 ../src/option.c:866
-#: ../src/option.c:1022
+#: src/option.c:413 src/option.c:471 src/option.c:866 src/option.c:1022
 msgid ""
 "Enable ellipsizing in the dialog text. This fixes the high window size with "
 "long texts"
@@ -320,88 +392,88 @@ msgstr ""
 "Omogoči okrajševanje besedil pogovornih oken. Možnost razreši velikosti oken "
 "z veliko besedila."
 
-#: ../src/option.c:427
+#: src/option.c:427
 msgid "Display info dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno podatkov"
 
-#: ../src/option.c:485
+#: src/option.c:485
 msgid "Display file selection dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno izbire datoteke"
 
-#: ../src/option.c:494
+#: src/option.c:494
 msgid "Set the filename"
 msgstr "Nastavi ime datoteke"
 
-#: ../src/option.c:495 ../src/option.c:899
+#: src/option.c:495 src/option.c:899
 msgid "FILENAME"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: ../src/option.c:503
+#: src/option.c:503
 msgid "Allow multiple files to be selected"
 msgstr "Dovoli izbrati več datotek"
 
-#: ../src/option.c:512
+#: src/option.c:512
 msgid "Activate directory-only selection"
 msgstr "omogoči izbor le map"
 
-#: ../src/option.c:521
+#: src/option.c:521
 msgid "Activate save mode"
 msgstr "Omogoči način shranjevanja"
 
-#: ../src/option.c:530 ../src/option.c:618 ../src/option.c:1223
+#: src/option.c:530 src/option.c:618 src/option.c:1223
 msgid "Set output separator character"
 msgstr "Nastavi znak za ločevanje izhoda"
 
-#: ../src/option.c:531 ../src/option.c:619 ../src/option.c:1224
+#: src/option.c:531 src/option.c:619 src/option.c:1224
 msgid "SEPARATOR"
 msgstr "LOČILNIK"
 
-#: ../src/option.c:539
+#: src/option.c:539
 msgid "Confirm file selection if filename already exists"
 msgstr "Potrdi izbor datotek, v kolikor ime datoteke že obstaja"
 
-#: ../src/option.c:548
+#: src/option.c:548
 msgid "Set a filename filter"
 msgstr "Nastavi filter imen datotek"
 
 #. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
-#: ../src/option.c:550
+#: src/option.c:550
 msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
 msgstr "IME | VZOREC1 VZOREC2 ..."
 
-#: ../src/option.c:564
+#: src/option.c:564
 msgid "Display list dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno seznama"
 
-#: ../src/option.c:582
+#: src/option.c:582
 msgid "Set the column header"
 msgstr "Nastavi glavo stolpca"
 
-#: ../src/option.c:583
+#: src/option.c:583
 msgid "COLUMN"
 msgstr "STOLPEC"
 
-#: ../src/option.c:591
+#: src/option.c:591
 msgid "Use check boxes for the first column"
 msgstr "Uporabi označna polja za prvi stolpec"
 
-#: ../src/option.c:600
+#: src/option.c:600
 msgid "Use radio buttons for the first column"
 msgstr "Uporabi izbirne gumbe za prvi stolpec"
 
-#: ../src/option.c:609
+#: src/option.c:609
 msgid "Use an image for the first column"
 msgstr "Uporabi sliko za prvi stolpec"
 
-#: ../src/option.c:627
+#: src/option.c:627
 msgid "Allow multiple rows to be selected"
 msgstr "Dovoli izbor več vrstic"
 
-#: ../src/option.c:636 ../src/option.c:907
+#: src/option.c:636 src/option.c:907
 msgid "Allow changes to text"
 msgstr "Dovoli spremembe v besedilu"
 
-#: ../src/option.c:645
+#: src/option.c:645
 msgid ""
 "Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
 "columns)"
@@ -410,19 +482,19 @@ msgstr ""
 "stolpcev lahko uporabite 'ALL')"
 
 #. Column index number to print out on a list dialog
-#: ../src/option.c:647 ../src/option.c:656
+#: src/option.c:647 src/option.c:656
 msgid "NUMBER"
 msgstr "ŠTEVILKA"
 
-#: ../src/option.c:655
+#: src/option.c:655
 msgid "Hide a specific column"
 msgstr "Skrij določen stolpec"
 
-#: ../src/option.c:664
+#: src/option.c:664
 msgid "Hide the column headers"
 msgstr "Skrij glave stolpcev"
 
-#: ../src/option.c:673
+#: src/option.c:673
 msgid ""
 "Change list default search function searching for text in the middle, not on "
 "the beginning"
@@ -430,89 +502,89 @@ msgstr ""
 "Spremeni seznam privzetih iskalnih funkcij za besedilo na sredini in ne na "
 "začetku."
 
-#: ../src/option.c:689
+#: src/option.c:689
 msgid "Display notification"
 msgstr "Pokaži obvestilo"
 
-#: ../src/option.c:698
+#: src/option.c:698
 msgid "Set the notification text"
 msgstr "Nastavi besedilo obvestila"
 
-#: ../src/option.c:707
+#: src/option.c:707
 msgid "Listen for commands on stdin"
 msgstr "Poslušaj ukaze na stdin"
 
-#: ../src/option.c:716
+#: src/option.c:716
 msgid "Set the notification hints"
 msgstr "Nastavi besedila namigov obvestil"
 
-#: ../src/option.c:733
+#: src/option.c:733
 msgid "Display progress indication dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno napredka opravila"
 
-#: ../src/option.c:751
+#: src/option.c:751
 msgid "Set initial percentage"
 msgstr "Nastavi začetni odstotek"
 
-#: ../src/option.c:752
+#: src/option.c:752
 msgid "PERCENTAGE"
 msgstr "ODSTOTEK"
 
-#: ../src/option.c:760
+#: src/option.c:760
 msgid "Pulsate progress bar"
 msgstr "Vrstica napredka naj utripa"
 
-#: ../src/option.c:770
+#: src/option.c:770
 #, no-c-format
 msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
 msgstr "Opusti pogovorno okno, ko je doseženih 100%"
 
-#: ../src/option.c:779
+#: src/option.c:779
 msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
 msgstr "Uniči nadrejeno opravilo, kadar je pritisnjen gumb za preklic"
 
-#: ../src/option.c:788
+#: src/option.c:788
 msgid "Hide Cancel button"
 msgstr "Skrij gumb za preklic"
 
-#: ../src/option.c:798
+#: src/option.c:798
 #, no-c-format
 msgid "Estimate when progress will reach 100%"
 msgstr "Oceni, kdaj bo napredek dosegel vrednost 100 %."
 
-#: ../src/option.c:813
+#: src/option.c:813
 msgid "Display question dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno vprašanja"
 
-#: ../src/option.c:857
+#: src/option.c:857
 msgid "Give Cancel button focus by default"
 msgstr "Gumb Prekliči naj bo privzeto v žarišču"
 
-#: ../src/option.c:874
+#: src/option.c:874
 msgid "Suppress OK and Cancel buttons"
 msgstr "Prepreči delovanje gumbov V redu in Prekliči"
 
-#: ../src/option.c:889
+#: src/option.c:889
 msgid "Display text information dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno podatkov o besedilu"
 
-#: ../src/option.c:898
+#: src/option.c:898
 msgid "Open file"
 msgstr "Odpri datoteko"
 
-#: ../src/option.c:916
+#: src/option.c:916
 msgid "Set the text font"
 msgstr "Določitev pisave besedila"
 
-#: ../src/option.c:925
+#: src/option.c:925
 msgid "Enable an I read and agree checkbox"
 msgstr "Omogoči označna polja potrditve strinjanja in branja"
 
-#: ../src/option.c:935
+#: src/option.c:935
 msgid "Enable HTML support"
 msgstr "Omogoči podporo HTML"
 
-#: ../src/option.c:944
+#: src/option.c:944
 msgid ""
 "Do not enable user interaction with the WebView. Only works if you use --"
 "html option"
@@ -520,303 +592,301 @@ msgstr ""
 "Ne omogoči interakcije uporabnika z WebView. Možnost deluje le, če je "
 "izbrana možnost --html."
 
-#: ../src/option.c:953
+#: src/option.c:953
 msgid "Set an URL instead of a file. Only works if you use --html option"
 msgstr ""
 "Nastavi naslov URL namesto datoteke. Deluje le z uporabo možnosti --html"
 
-#: ../src/option.c:954
+#: src/option.c:954
 msgid "URL"
 msgstr "Naslov URL"
 
-#: ../src/option.c:963
+#: src/option.c:963
 msgid "Auto scroll the text to the end. Only when text is captured from stdin"
 msgstr ""
 "Samodejno zdrsi besedilo do konca. Le kadar je besedilo zajeto preko "
 "standardnega vhoda"
 
-#: ../src/option.c:978
+#: src/option.c:978
 msgid "Display warning dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno opozorila"
 
-#: ../src/option.c:1036
+#: src/option.c:1036
 msgid "Display scale dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno merila"
 
-#: ../src/option.c:1054
+#: src/option.c:1054
 msgid "Set initial value"
 msgstr "Nastavi začetno vrednost"
 
-#: ../src/option.c:1055 ../src/option.c:1064 ../src/option.c:1073
-#: ../src/option.c:1082 ../src/option.c:1281
+#: src/option.c:1055 src/option.c:1064 src/option.c:1073 src/option.c:1082
+#: src/option.c:1281
 msgid "VALUE"
 msgstr "VREDNOST"
 
-#: ../src/option.c:1063
+#: src/option.c:1063
 msgid "Set minimum value"
 msgstr "Nastavi najmanjšo vrednost"
 
-#: ../src/option.c:1072
+#: src/option.c:1072
 msgid "Set maximum value"
 msgstr "Nastavi največjo vrednost"
 
-#: ../src/option.c:1081
+#: src/option.c:1081
 msgid "Set step size"
 msgstr "Nastavi velikost koraka"
 
-#: ../src/option.c:1090
+#: src/option.c:1090
 msgid "Print partial values"
 msgstr "Natisni delne vrednosti"
 
-#: ../src/option.c:1099
+#: src/option.c:1099
 msgid "Hide value"
 msgstr "Skrij vrednost"
 
-#: ../src/option.c:1114
+#: src/option.c:1114
 msgid "Display forms dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno obrazca"
 
-#: ../src/option.c:1123
+#: src/option.c:1123
 msgid "Add a new Entry in forms dialog"
 msgstr "Dodaj nov vnos v pogovorno okno obrazca"
 
-#: ../src/option.c:1124 ../src/option.c:1133
+#: src/option.c:1124 src/option.c:1133
 msgid "Field name"
 msgstr "Ime polja"
 
-#: ../src/option.c:1132
+#: src/option.c:1132
 msgid "Add a new Password Entry in forms dialog"
 msgstr "Dodaj nov vnos gesla v pogovorno okno obrazca"
 
-#: ../src/option.c:1141
+#: src/option.c:1141
 msgid "Add a new Calendar in forms dialog"
 msgstr "Dodaj nov koledar v pogovorno okno obrazca"
 
 # G:7 K:2 O:4
-#: ../src/option.c:1142
+#: src/option.c:1142
 msgid "Calendar field name"
 msgstr "Ime polja koledarja"
 
-#: ../src/option.c:1150
+#: src/option.c:1150
 msgid "Add a new List in forms dialog"
 msgstr "Dodaj nov seznam v pogovorno okno obrazca"
 
-#: ../src/option.c:1151
+#: src/option.c:1151
 msgid "List field and header name"
 msgstr "Polje seznama in ime glave"
 
-#: ../src/option.c:1159
+#: src/option.c:1159
 msgid "List of values for List"
 msgstr "Seznam vrednosti za seznam"
 
-#: ../src/option.c:1160 ../src/option.c:1169 ../src/option.c:1187
+#: src/option.c:1160 src/option.c:1169 src/option.c:1187
 msgid "List of values separated by |"
 msgstr "Seznam vrednosti ločen z znakom |"
 
-#: ../src/option.c:1168
+#: src/option.c:1168
 msgid "List of values for columns"
 msgstr "Seznam vrednosti za stolpce"
 
-#: ../src/option.c:1177
+#: src/option.c:1177
 msgid "Add a new combo box in forms dialog"
 msgstr "Dodaj novo spustno polje v pogovorno okno obrazca"
 
 # G:7 K:2 O:4
-#: ../src/option.c:1178
+#: src/option.c:1178
 msgid "Combo box field name"
 msgstr "Ime spustnega polja"
 
-#: ../src/option.c:1186
+#: src/option.c:1186
 msgid "List of values for combo box"
 msgstr "Seznam vrednosti spustnega polja"
 
-#: ../src/option.c:1205
+#: src/option.c:1205
 msgid "Show the columns header"
 msgstr "Pokaži glave stolpcev"
 
-#: ../src/option.c:1247
+#: src/option.c:1247
 msgid "Display password dialog"
 msgstr "Prikaži pogovorno okno gesla"
 
-#: ../src/option.c:1256
+#: src/option.c:1256
 msgid "Display the username option"
 msgstr "Prikaži možnost uporabniškega imena"
 
-#: ../src/option.c:1271
+#: src/option.c:1271
 msgid "Display color selection dialog"
 msgstr "Pokaži pogovorno okno izbire barv"
 
-#: ../src/option.c:1280
+#: src/option.c:1280
 msgid "Set the color"
 msgstr "Nastavi barvo"
 
-#: ../src/option.c:1289
+#: src/option.c:1289
 msgid "Show the palette"
 msgstr "Pokaži paleto"
 
 # G:2 K:0 O:0
-#: ../src/option.c:1304
+#: src/option.c:1304
 msgid "About zenity"
 msgstr "O programu"
 
-#: ../src/option.c:1313
+#: src/option.c:1313
 msgid "Print version"
 msgstr "Izpiši različico"
 
-#: ../src/option.c:2256
+#: src/option.c:2261
 msgid "General options"
 msgstr "Splošne možnosti"
 
-#: ../src/option.c:2257
+#: src/option.c:2262
 msgid "Show general options"
 msgstr "Pokaži splošne možnosti"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:2267
+#: src/option.c:2272
 msgid "Calendar options"
 msgstr "Možnosti koledarja"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:2268
+#: src/option.c:2273
 msgid "Show calendar options"
 msgstr "Pokaži možnosti koledarja"
 
-#: ../src/option.c:2278
+#: src/option.c:2283
 msgid "Text entry options"
 msgstr "Možnosti vnosa besedila"
 
-#: ../src/option.c:2279
+#: src/option.c:2284
 msgid "Show text entry options"
 msgstr "Pokaži možnosti vnosa besedila"
 
-#: ../src/option.c:2289
+#: src/option.c:2294
 msgid "Error options"
 msgstr "Možnosti napak"
 
-#: ../src/option.c:2290
+#: src/option.c:2295
 msgid "Show error options"
 msgstr "Pokaži možnosti napak"
 
-#: ../src/option.c:2300
+#: src/option.c:2305
 msgid "Info options"
 msgstr "Možnosti info"
 
-#: ../src/option.c:2301
+#: src/option.c:2306
 msgid "Show info options"
 msgstr "Pokaži možnosti info"
 
-#: ../src/option.c:2311
+#: src/option.c:2316
 msgid "File selection options"
 msgstr "Možnosti izbire datoteke"
 
-#: ../src/option.c:2312
+#: src/option.c:2317
 msgid "Show file selection options"
 msgstr "Pokaži možnosti izbire datotek"
 
-#: ../src/option.c:2322
+#: src/option.c:2327
 msgid "List options"
 msgstr "Možnosti seznama"
 
-#: ../src/option.c:2323
+#: src/option.c:2328
 msgid "Show list options"
 msgstr "Pokaži možnosti seznama"
 
-#: ../src/option.c:2334
+#: src/option.c:2339
 msgid "Notification icon options"
 msgstr "Možnosti ikone obvestil"
 
-#: ../src/option.c:2335
+#: src/option.c:2340
 msgid "Show notification icon options"
 msgstr "Pokaži možnosti ikone obvestil"
 
-#: ../src/option.c:2346
+#: src/option.c:2351
 msgid "Progress options"
 msgstr "Možnosti prikaza napredka"
 
-#: ../src/option.c:2347
+#: src/option.c:2352
 msgid "Show progress options"
 msgstr "Pokaži možnosti prikaza napredka"
 
-#: ../src/option.c:2357
+#: src/option.c:2362
 msgid "Question options"
 msgstr "Možnosti vprašanja"
 
-#: ../src/option.c:2358
+#: src/option.c:2363
 msgid "Show question options"
 msgstr "Pokaži možnosti vprašanja"
 
-#: ../src/option.c:2368
+#: src/option.c:2373
 msgid "Warning options"
 msgstr "Možnosti opozorila"
 
-#: ../src/option.c:2369
+#: src/option.c:2374
 msgid "Show warning options"
 msgstr "Pokaži možnosti opozorila"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:2379
+#: src/option.c:2384
 msgid "Scale options"
 msgstr "Možnosti merila"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:2380
+#: src/option.c:2385
 msgid "Show scale options"
 msgstr "Pokaži možnosti merila"
 
-#: ../src/option.c:2390
+#: src/option.c:2395
 msgid "Text information options"
 msgstr "Možnosti podatkov besedila"
 
-#: ../src/option.c:2391
+#: src/option.c:2396
 msgid "Show text information options"
 msgstr "Pokaži možnosti podatkov besedila"
 
-#: ../src/option.c:2401
+#: src/option.c:2406
 msgid "Color selection options"
 msgstr "Možnosti izbire barv"
 
-#: ../src/option.c:2402
+#: src/option.c:2407
 msgid "Show color selection options"
 msgstr "Pokaži možnosti izbire barv"
 
-#: ../src/option.c:2412
+#: src/option.c:2417
 msgid "Password dialog options"
 msgstr "Možnosti pogovornega okna gesla"
 
-#: ../src/option.c:2413
+#: src/option.c:2418
 msgid "Show password dialog options"
 msgstr "Pokaži možnosti pogovornega okna gesla"
 
-#: ../src/option.c:2423
+#: src/option.c:2428
 msgid "Forms dialog options"
 msgstr "Možnosti pogovornega okna obrazca"
 
-#: ../src/option.c:2424
+#: src/option.c:2429
 msgid "Show forms dialog options"
 msgstr "Pokaži možnosti pogovornega okna obrazca"
 
-#: ../src/option.c:2434
+#: src/option.c:2439
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Razne možnosti"
 
-#: ../src/option.c:2435
+#: src/option.c:2440
 msgid "Show miscellaneous options"
 msgstr "Pokaži razne možnosti"
 
-#: ../src/option.c:2460
-#, c-format
+#: src/option.c:2465
 msgid ""
 "This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
 msgstr ""
 "Ta možnost ni na voljo. Za pregled vseh mogočih uporab si oglejte --help.\n"
 
-#: ../src/option.c:2464
+#: src/option.c:2469
 #, c-format
 msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
 msgstr "--%s ni podprt v tem pogovornem oknu\n"
 
-#: ../src/option.c:2468
-#, c-format
+#: src/option.c:2473
 msgid "Two or more dialog options specified\n"
 msgstr "Določeni sta dve ali več možnosti pogovornega okna\n"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]