[nemiver] Updated Slovenian translationcommit ff25f7741ca42d7dfd21c3a07e9c02f503c02701
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sun Dec 13 20:14:00 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  256 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 127 insertions(+), 129 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 9d1af1b..b18230f 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 #
 # Andrej Žnidaršič <andrej znidarsic gmail com>, 2010-2011.
 # Martin Srebotnjak  <miles filmsi net>, 2011.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2012-2014.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2012-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nemiver master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nemiver&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-02-26 11:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-02-26 19:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-13 13:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-13 19:13+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #: ../data/nemiver.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
@@ -240,7 +240,7 @@ msgid "Find this breakpoint in the source editor"
 msgstr "Najdi to prekinitveno točko v urejevalniku virov"
 
 #: ../src/persp/dbgperspective/nmv-call-stack.cc:177
-#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:174
+#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:184
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiraj"
 
@@ -267,7 +267,7 @@ msgstr "Dvojiško"
 
 #: ../src/persp/dbgperspective/nmv-call-stack.cc:767
 #, c-format
-msgid "(Click here to see the next %d row of the call stack"
+msgid "(Click here to see the next %d row of the call stack)"
 msgid_plural "(Click here to see the next %d rows of the call stack)"
 msgstr[0] "(Kliknite za ogled naslednjih %d vrstic sklada klicev)"
 msgstr[1] "(Kliknite za ogled naslednje %d vrstice sklada klicev)"
@@ -303,114 +303,114 @@ msgstr "Pomnilnik"
 msgid "Expression Monitor"
 msgstr "Nadzornik izrazov"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:1730
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:1715
 msgid "Reached end of file"
 msgstr "Dosežen je konec datoteke"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:1733
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:1718
 #, c-format
 msgid "Could not find string %s"
 msgstr "Ni mogoče najti niza %s"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2117
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2103
 msgid "Change to Standard Breakpoint"
 msgstr "Spremeni v običajno prekinitveno točko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2120
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2106
 msgid "Change to Countpoint"
 msgstr "Spremeni v točko štetja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2122
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2108
 msgid "Remove _Breakpoint"
 msgstr "Odstrani _prekinitveno točko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2125
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2111
 msgid "Disable Breakpoint"
 msgstr "Onemogoči prekinitveno točko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2127
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2113
 msgid "Enable Breakpoint"
 msgstr "Omogoči prekinitveno točko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2130
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2116
 msgid "Set _Breakpoint"
 msgstr "Nastavi _prekinitveno točko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2132
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2118
 msgid "Set Countpoint"
 msgstr "Nastavi točko štetja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2295
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2281
 #, c-format
 msgid "%s (path=\"%s\", pid=%i)"
 msgstr "%s (pot=\"%s\", pid=%i)"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2309
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2296
 msgid "Connected to remote target!"
 msgstr "Povezava z oddaljenim ciljem!"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2510
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2498
 msgid "Program exited"
 msgstr "Program je končan"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2539
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2528
 msgid "The underlying debugger engine process died."
 msgstr "Podrejeni programnik razhroščevalnika je nepričakovano končan."
 
 #. translators: first %s is the signal name, second one is the reason
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2643
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2632
 #, c-format
 msgid "Target received a signal: %s, %s"
 msgstr "Cilj je prejel signal: %s, vzrok %s"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2658
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2648
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %s"
 msgstr "Prišlo je do napake: %s"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2821
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:2812
 #, c-format
 msgid "File %s has been modified. Do you want to reload it?"
 msgstr "Datoteka %s je spremenjena. Ali jo želite shraniti?"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3183
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3175
 msgid "_Detach From the Running Program"
 msgstr "O_dpni od delujočega programa"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3184
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3176
 msgid "Disconnect the debugger from the running target without killing it"
 msgstr "Prekinitev povezave razhroščevalnika s tarčo brez njenega uničenja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3199
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3191
 msgid "_Save Session to Disk"
 msgstr "_Shrani sejo na disk"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3200
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3192
 msgid "Save the current debugging session to disk"
 msgstr "Shranjevanje trenutne seje razhroščevalnika na disk"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3209
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3201
 msgid "_Run or Restart"
 msgstr "_Zaženi ali ponovi"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3210
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3202
 msgid "Run or Restart the target"
 msgstr "Zaženi ali ponovi cilj"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3219
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3211
 msgid "Set Breakpoint with Dialog..."
 msgstr "Nastavi prekinitveno točko v pogovornem oknu ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3220
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3212
 msgid "Set a breakpoint at the current line using a dialog"
 msgstr ""
 "Nastavitev prekinitvene točke na trenutni vrstici z uporabo pogovornega okna"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3231
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3223
 msgid "Set Breakpoint..."
 msgstr "Nastavi prekinitveno točko ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3232
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3224
 msgid "Set a breakpoint at a function or line number"
 msgstr "Nastavitev prekinitvene točke kot funkcije številke vrstice"
 
@@ -421,11 +421,11 @@ msgstr "Nastavitev prekinitvene točke kot funkcije številke vrstice"
 #. this initial value is going to be displayed only when
 #. Nemiver is launched with no executable on the command
 #. line.
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3248
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3240
 msgid "Toggle _Breakpoint"
 msgstr "Preklopi _prekinitveno točko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3249
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3241
 msgid "Set/Unset a breakpoint at the current cursor location"
 msgstr ""
 "Nastavi/Odstrani nastavitev prekinitvene točke na trenutno mesto kazalke"
@@ -437,11 +437,11 @@ msgstr ""
 #. this initial value is going to be displayed only when
 #. Nemiver is launched with no executable on the command
 #. line.
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3266
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3258
 msgid "Enable/Disable Breakpoint"
 msgstr "Omogoči/onemogoči prekinitveno točko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3267
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3259
 msgid ""
 "Enable or disable the breakpoint that is set at the current cursor location"
 msgstr ""
@@ -456,333 +456,331 @@ msgstr ""
 #. this initial value is going to be displayed only when
 #. Nemiver is launched with no executable on the command
 #. line.
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3287
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3279
 msgid "Toggle _Countpoint"
 msgstr "_Preklopi stanje"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3288
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3280
 msgid "Set/Unset a countpoint at the current cursor location"
 msgstr "Nastavi/Odnastavi točko štetja na trenutni legi kazalke"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3298
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3290
 msgid "Set Watchpoint with Dialog..."
 msgstr "Nastavi nadzorno točko v pogovornem oknu ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3299
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3291
 msgid "Set a watchpoint using a dialog"
 msgstr "Nastavitev nadzorne točke z uporabo pogovornega okna"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3314
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3306
 msgid "_Next"
 msgstr "N_aslednja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3315
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3307
 msgid "Execute next line stepping over the next function, if any"
 msgstr "Izvajanje naslednje vrstice in preskok naslednje funkcije, če obstaja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3324
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3316
 msgid "_Step"
 msgstr "_Korak"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3325
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3317
 msgid "Execute next line, stepping into the next function, if any"
 msgstr "Izvedi naslednjo vrstico in vstop v naslednjo funkcijo, če obstaja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3334
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3326
 msgid "Step _Out"
 msgstr "_Izstopi"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3335
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3327
 msgid "Finish the execution of the current function"
 msgstr "Končaj izvajanje trenutne funkcije"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3344
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3336
 msgid "Step Into asm"
 msgstr "Skoči v asm"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3345
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3337
 msgid "Step into the next assembly instruction"
 msgstr "Skoči v naslednje navodilo zbirnika"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3354
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3346
 msgid "Step Over asm"
 msgstr "Skoči nad asm"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3355
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3347
 msgid "Step over the next assembly instruction"
 msgstr "Skoči nad naslednje navodilo zbirnika"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3364
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3356
 msgid "_Continue"
 msgstr "N_adaljuj"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3365
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3357
 msgid "Continue program execution until the next breakpoint"
 msgstr "Nadaljuj z izvajanjem programa do naslednje prekinitvene točke"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3374
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3366
 msgid "Run to Cursor"
 msgstr "Zaženi do kazalke"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3375
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3367
 msgid "Continue program execution until the currently selected line is reached"
 msgstr "Nadaljuj izvajanje programa, dokler ni dosežena izbrana vrstica"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3385
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3377
 msgid "Jump to Cursor"
 msgstr "Skoči na kazalko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3386
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3378
 msgid "Jump to the currently selected line"
 msgstr "Skoči na trenutno izbrano vrstico"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3396
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3388
 msgid "Jump and Stop to Cursor"
 msgstr "Skoči in zaustavi do kazalko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3397
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3389
 msgid "Sets a breakpoint to the currently selected line and jump there"
 msgstr "Nastavi prekinitveno točko na trenutni vrstici in skoči tja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3409
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3401
 msgid "Jump to a Given Location"
 msgstr "Skoči na podano mesto"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3410
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3402
 msgid "Select a given code location and jump there"
 msgstr "Izbere dano mesto kode in skoči tja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3421
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3413
 #: ../src/persp/dbgperspective/ui/exprinspectordialog.ui.h:1
 msgid "Inspect an Expression"
 msgstr "Nadzor izraza"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3422
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3414
 msgid "Inspect a global or local expression"
 msgstr "Nadzor splošnega ali krajevnega izraza"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3432
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3424
 #: ../src/persp/dbgperspective/ui/callfunctiondialog.ui.h:1
 msgid "Call a Function"
 msgstr "Pokliči funkcijo"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3433
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3425
 msgid "Call a function in the program being debugged"
 msgstr "Klic razhroščevane funkcije v programu"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3442
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3434
 msgid "Show Global Variables"
 msgstr "Pokaži splošne spremenljivke"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3443
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3435
 msgid "Display all global variables"
 msgstr "Prikaz vseh splošnih spremenljivk"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3453
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3445
 msgid "Refresh Locals"
 msgstr "Osveži krajevne spremenljivke"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3454
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3446
 msgid "Refresh the list of variables local to the current function"
 msgstr "Osveži seznam krajevnih spremenljivk glede na trenutno funkcijo"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3463
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3455
 msgid "Show Assembly"
 msgstr "Pokaži zbirnik"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3464
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3456
 msgid ""
 "Show the assembly code of the source code being currently debugged, in "
 "another tab"
 msgstr ""
 "Pokaži zbirno kodo izvorne kode, ki se trenutno razhroščuje v drugemu zavihku"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3476
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3468
 msgid "Switch to Assembly"
 msgstr "Preklopi na zbirnik"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3477
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3469
 msgid "Show the assembly code of the source code being currently debugged"
 msgstr "Pokaži zbirno kodo izvorne kode, ki se trenutno razhroščuje"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3489
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3481
 msgid "Switch to Source"
 msgstr "Preklopi na izvor"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3490
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3482
 msgid "Show the source code being currently debugged"
 msgstr "Pokaži izvorno kodo, ki se trenutno razhroščuje"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3502
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3494
 msgid "Stop"
 msgstr "Zaustavi"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3503
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3495
 msgid "Stop the debugger"
 msgstr "Zaustavi razhroščevalnik"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3515
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3507
 msgid "_View"
 msgstr "_Pogled"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3526
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3518
 msgid "Switch to Target Terminal View"
 msgstr "Preklopi na pogled ciljnega terminala"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3537
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3529
 msgid "Switch to Context View"
 msgstr "Preklopi na pogled vsebine"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3548
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3540
 msgid "Switch to Breakpoints View"
 msgstr "Preklopi na pogled prekinitvenih točk"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3559
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3551
 msgid "Switch to Registers View"
 msgstr "Preklopi na pogled registrov"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3571
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3563
 msgid "Switch to Memory View"
 msgstr "Preklopi na pogled pomnilnika"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3582
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3574
 msgid "Switch to Variables Monitor View"
 msgstr "Preklopi na pogled nadzora spremenljivk"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3591
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3583
 msgid "_Debug"
 msgstr "Raz_hroščevanje"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3601
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3593
 msgid "_Open Source File..."
 msgstr "_Odpri izvorno datoteko ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3602
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3594
 msgid "Open a source file for viewing"
 msgstr "Odpiranje izvorne datoteke za ogled"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3611
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3603
 msgid "Load _Executable..."
 msgstr "Naloži _izvršljivo datoteko ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3612
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3604
 msgid "Execute a program"
 msgstr "Izvedi program"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3622
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3614
 msgid "_Load Core File..."
 msgstr "_Naloži jedrno datoteko ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3623
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3615
 msgid "Load a core file from disk"
 msgstr "Nalaganje jedrne datoteke z diska"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3633
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3625
 msgid "_Attach to Running Program..."
 msgstr "Pripni na delujoč pro_gram ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3634
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3626
 msgid "Debug a program that's already running"
 msgstr "Razhroščevanje programa, ki že teče"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3644
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3636
 msgid "_Connect to Remote Target..."
 msgstr "_Povezava z oddaljenim ciljem ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3645
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3637
 msgid "Connect to a debugging server to debug a remote target"
 msgstr ""
 "Povezava s strežnikom razhroščevanja za razhroščevanje oddaljenega cilja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3656
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3648
 msgid "Resume Sa_ved Session..."
 msgstr "Nadaljuj sh_ranjeno sejo ..."
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3657
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3649
 msgid "Open a previously saved debugging session"
 msgstr "Odpri predhodno shranjeno sejo razhroščevanja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3667
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3659
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3668
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3660
 msgid "Edit the properties of the current session"
 msgstr "Uredi lastnosti trenutne seje"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3682
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3674
 msgid "_Copy selected text"
 msgstr "_Kopiraj izbrano besedilo"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3683
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3675
 msgid "Copy the text selected in the current source file"
 msgstr "Kopiraj izbrano besedilo v trenutni izvorni datoteki"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3692
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3684
 msgid "_Reload Source File"
 msgstr "Ponovno naloži i_zvorno datoteko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3693
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3685
 msgid "Reloads the source file"
 msgstr "Ponovno nalaganje izvorne datoteke"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3702
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3694
 msgid "_Close Source File"
 msgstr "_Zapri izvorno datoteko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3703
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3695
 msgid "Close the opened file"
 msgstr "Zapri odprto datoteko"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3712
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3704
 msgid "_Find"
 msgstr "_Poišči"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3713
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:3705
 msgid "Find a text string in file"
 msgstr "Najdi besedilni niz v datoteki"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:4037
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:4029
 #, c-format
 msgid "Close %s"
 msgstr "Zapri %s"
 
-#. We cannot restart an inferior running on a remote target at
-#. the moment.
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6027
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6029
 msgid "Sorry, it's impossible to restart a remote inferior"
 msgstr "Oprostite, ni mogoče znova zagnati oddaljenega inferiorja"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6172
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6174
 #, c-format
 msgid "Could not find file %s"
 msgstr "Datoteke %s ni mogoče najti"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6235
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6422
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6457
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6238
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6429
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6464
 #, c-format
 msgid "Could not load program: %s"
 msgstr "Ni mogoče naložiti programa '%s'"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6351
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6357
 msgid "You cannot attach to Nemiver itself"
 msgstr "Ni mogoče pripeti programa samega nase"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6364
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6371
 msgid "You cannot attach to the underlying debugger engine"
 msgstr "Spodaj ležečega motorja razhroščevalnika ni mogoče pripeti"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6656
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6667
 msgid "Failed to stop the debugger"
 msgstr "Zaustavitev razhroščevalnika je spodletela"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6900
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:6911
 #, c-format
 msgid "Invalid line number: %i"
 msgstr "Neveljavna številka vrstice: %i"
 
-#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:8532
+#: ../src/persp/dbgperspective/nmv-dbg-perspective.cc:8551
 #, c-format
 msgid ""
 "There is a program being currently debugged. Do you really want to exit from "
@@ -1416,12 +1414,12 @@ msgstr "Preberi"
 msgid "Write"
 msgstr "Zapiši"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-locate-file-dialog.cc:65
+#: ../src/uicommon/nmv-locate-file-dialog.cc:66
 #, c-format
 msgid "Select Location for %s"
 msgstr "Izbor mesta za %s"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-locate-file-dialog.cc:75
+#: ../src/uicommon/nmv-locate-file-dialog.cc:76
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot find file '%s'.\n"
@@ -1430,38 +1428,38 @@ msgstr ""
 "Datoteke '%s' ni mogoče najti.\n"
 "Določite mesto te datoteke:"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-source-editor.cc:645
+#: ../src/uicommon/nmv-source-editor.cc:646
 #, c-format
 msgid "Line: %i, Column: %i"
 msgstr "Vrstica: %i, stolpec: %i"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-source-editor.cc:1473
+#: ../src/uicommon/nmv-source-editor.cc:1490
 #, c-format
 msgid "Could not load file %s because its encoding is different from %s"
 msgstr ""
 "Datoteke %s ni mogoče naložiti, ker je kodiranje datoteke različno od %s"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:175
+#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:185
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopiraj izbor"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:181
+#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:191
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Prilepi"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:182
+#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:192
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Prilepi vsebino odložišča"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:188
+#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:198
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Ponastavi"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:189
+#: ../src/uicommon/nmv-terminal.cc:199
 msgid "Reset the terminal"
 msgstr "Ponastavi terminal"
 
-#: ../src/uicommon/nmv-ui-utils.cc:91
+#: ../src/uicommon/nmv-ui-utils.cc:94
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "Ne vprašaj več"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]