[vinagre] Updated Swedish translationcommit 9d88cf8d3ba195b15956f804dd65cb7f3617ab72
Author: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>
Date:   Fri Dec 11 06:56:35 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  159 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 85 insertions(+), 74 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 4cfae05..e93d97c 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,16 +9,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: vinagre\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vinagre&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-26 12:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-25 17:25+0100\n"
-"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-11-23 11:17+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-09 00:22+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:1
 msgid "Whether we should leave other clients connected"
@@ -133,13 +133,13 @@ msgstr "_Autentisera"
 msgid "Authentication is required"
 msgstr "Autentisering krävs"
 
-#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:119
+#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:134
 #: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:139
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:142
 msgid "Host:"
 msgstr "Värd:"
 
-#: ../data/vinagre.ui.h:8 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:117
+#: ../data/vinagre.ui.h:8 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:130
 #: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:112
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Användarnamn:"
@@ -148,7 +148,7 @@ msgstr "_Användarnamn:"
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Lösenord:"
 
-#: ../data/vinagre.ui.h:10
+#: ../data/vinagre.ui.h:10 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:149
 msgid "_Domain:"
 msgstr "_Domän:"
 
@@ -242,8 +242,8 @@ msgstr ""
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingeravtryck:"
 
-#: ../data/vinagre.ui.h:38 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:763
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:804
+#: ../data/vinagre.ui.h:38 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:937
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:978
 msgid "Connect"
 msgstr "Anslut"
 
@@ -323,13 +323,20 @@ msgstr "RDP"
 msgid "Access MS Windows remote desktops"
 msgstr "Få åtkomst till fjärrskrivbord (MS Windows)"
 
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:110
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:111
 msgid "RDP Options"
 msgstr "RDP-alternativ"
 
+#. Scaling check button
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:120
+#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:285
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:261
+msgid "_Scaling"
+msgstr "_Skalning"
+
 #. Translators: This is the tooltip for the username field in a RDP connection
 #. Translators: This is the tooltip for the username field in a SSH connection
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:124
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:137
 #: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:117
 msgid ""
 "Optional. If blank, your username will be used. Also, it can be supplied in "
@@ -338,38 +345,60 @@ msgstr ""
 "Valfritt. Om detta fält är tomt så kommer ditt användarnamn att användas. "
 "Det kan även anges i fältet Värd ovan, i formatet användarnamn värdnamn "
 
+#. Translators: This is the tooltip for the domain field in a RDP connection
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:156
+msgid "Optional."
+msgstr "Valfritt."
+
 #. Host width
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:137
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:169
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Bredd:"
 
 #. Translators: This is the tooltip for the width field in a RDP connection
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:144
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:176
 msgid "Set width of the remote desktop"
 msgstr "Ange bredden på fjärrskrivbordet"
 
 #. Host height
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:153
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:189
 msgid "_Height:"
 msgstr "Hö_jd:"
 
 #. Translators: This is the tooltip for the height field in a RDP connection
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:160
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:196
 msgid "Set height of the remote desktop"
 msgstr "Ange höjden på fjärrskrivbordet"
 
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:120 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:135 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:150
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:140
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:143
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:762 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:803
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:283 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:473
+msgid "S_caling"
+msgstr "Ska_lning"
+
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:284 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:474
+msgid "Fit the remote screen into the current window size"
+msgstr "Passa in fjärrskärmen i den aktuella fönsterstorleken"
+
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:357 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:358
+#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:735 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:736
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:591
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:592
+msgid "Scaling"
+msgstr "Skalning"
+
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:936 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:977
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
-#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:994 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:264
+#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:1212 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:267
 msgid "Error connecting to host."
 msgstr "Fel vid anslutning till värden."
 
@@ -440,19 +469,12 @@ msgstr "VNC-alternativ"
 
 #. View only check button
 #. View only check button - not fully ready on spice-gtk side
-#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:276
-#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:630
+#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:276 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:630
 #: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:237
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:507
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:514
 msgid "_View only"
 msgstr "_Visa endast"
 
-#. Scaling check button
-#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:285
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:261
-msgid "_Scaling"
-msgstr "_Skalning"
-
 #. Keep ratio check button
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:299
 msgid "_Keep aspect ratio"
@@ -533,13 +555,13 @@ msgid "Dimensions:"
 msgstr "Dimensioner:"
 
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:306
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:252
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:255
 msgid "Error creating the SSH tunnel"
 msgstr "Fel vid skapandet av SSH-tunneln"
 
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:307 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:318
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:253
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:265
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:256
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:268
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Okänd anledning"
 
@@ -565,16 +587,6 @@ msgstr "Ett användarnamn krävs för att komma åt detta fjärrskrivbord."
 msgid "A password is required in order to access this remote desktop."
 msgstr "Ett lösenord krävs för att komma åt detta fjärrskrivbord."
 
-#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:466
-msgid "S_caling"
-msgstr "Ska_lning"
-
-#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:467
-msgid "Fit the remote screen into the current window size"
-msgstr "Passa in fjärrskärmen i den aktuella fönsterstorleken"
-
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:615
 msgid "_Keep Aspect Ratio"
 msgstr "_Behåll bildförhållande"
@@ -584,7 +596,7 @@ msgid "Keep the screen aspect ratio when using scaling"
 msgstr "Behåll skärmens bildförhållande när skalning används"
 
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:631
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:508
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:515
 msgid "Do not send mouse and keyboard events"
 msgstr "Skicka inte mus- och tangentbordshändelser"
 
@@ -605,31 +617,25 @@ msgid "Requests an update of the screen"
 msgstr "Begär en uppdatering av skärmen"
 
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:681
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:531
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:538
 msgid "_Send Ctrl-Alt-Del"
 msgstr "_Skicka Ctrl-Alt-Del"
 
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:682 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:756
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:532
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:605
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:539
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:612
 msgid "Send Ctrl+Alt+Del to the remote desktop"
 msgstr "Skicka Ctrl+Alt+Del till fjärrskrivbordet"
 
-#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:735 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:736
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:584
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:585
-msgid "Scaling"
-msgstr "Skalning"
-
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:745 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:746
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:594
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:595
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:601
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:602
 msgid "Read only"
 msgstr "Skrivskyddad"
 
 #. Send Ctrl-alt-del
 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:754
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:603
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:610
 msgid "Send Ctrl-Alt-Del"
 msgstr "Skicka Ctrl-Alt-Del"
 
@@ -676,13 +682,13 @@ msgstr "SPICE-alternativ"
 
 #. Resize guest check button
 #: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:245
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:480
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:487
 msgid "_Resize guest"
 msgstr "St_orleksändra gästen"
 
 #. Clipboard sharing check button
 #: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:253
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:493
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:500
 msgid "_Share clipboard"
 msgstr "_Dela urklipp"
 
@@ -696,11 +702,11 @@ msgstr "Valfritt"
 msgid "Spice Files"
 msgstr "Spice-filer"
 
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:481
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:488
 msgid "Resize the screen guest to best fit"
 msgstr "Ändra till anpassad storlek för gästskärmen"
 
-#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:494
+#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:501
 msgid "Automatically share clipboard between client and guest"
 msgstr "Dela automatiskt urklipp mellan klient och gäst"
 
@@ -896,17 +902,17 @@ msgstr "Fel när historikfil sparades: %s"
 msgid "Choose a Remote Desktop"
 msgstr "Välj ett fjärrskrivbord"
 
-#: ../vinagre/vinagre-connection.c:614 ../vinagre/vinagre-tab.c:574
+#: ../vinagre/vinagre-connection.c:658 ../vinagre/vinagre-tab.c:590
 #: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:257
 #, c-format
 msgid "The protocol %s is not supported."
 msgstr "Protokollet %s stöds inte."
 
-#: ../vinagre/vinagre-connection.c:722
+#: ../vinagre/vinagre-connection.c:766
 msgid "Could not open the file."
 msgstr "Kunde inte öppna filen."
 
-#: ../vinagre/vinagre-connection.c:748
+#: ../vinagre/vinagre-connection.c:792
 msgid "The file was not recognized by any of the plugins."
 msgstr "Filen kändes inte igen av någon av insticksmodulerna."
 
@@ -1115,7 +1121,7 @@ msgstr "Kan inte skicka bekräftelse på värdens identitet"
 msgid "Secure shell password: %s"
 msgstr "Lösenord för Secure Shell: %s"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:618 ../vinagre/vinagre-tab.c:798
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:618 ../vinagre/vinagre-tab.c:860
 msgid "Error saving the credentials on the keyring."
 msgstr "Fel när inloggningsuppgifter sparades i nyckelringen."
 
@@ -1139,37 +1145,42 @@ msgstr "Verifiering av värdnyckeln misslyckades"
 msgid "Unable to find a valid SSH program"
 msgstr "Kunde inte hitta ett giltigt SSH-program"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:354
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:361
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Koppla från"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:375
+#. Translators: Pressing this button will minimize Vinagre
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:370
+msgid "Minimize window"
+msgstr "Minimera fönster"
+
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:391
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Lämna helskärmsläge"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:537
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:553
 msgid "Error saving recent connection."
 msgstr "Fel när senaste anslutningen sparades."
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:781
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:844
 #, c-format
 msgid "Remote desktop password for %s"
 msgstr "Lösenord för fjärrskrivbordet för %s"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:897
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:961
 msgid "Could not get a screenshot of the connection."
 msgstr "Kunde inte få en skärmbild på anslutningen."
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:902
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:966
 msgid "Save Screenshot"
 msgstr "Spara skärmbild"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:916
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:980
 #, c-format
 msgid "Screenshot of %s at %s"
 msgstr "Skärmbild av %s på %s"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:970
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:1034
 msgid "Error saving screenshot"
 msgstr "Fel vid sparandet av skärmbild"
 
@@ -1338,12 +1349,12 @@ msgid "Error loading UI file"
 msgstr "Fel vid inläsning av användargränssnittsfilen"
 
 #. Translators: %s is a protocol, like VNC or SSH
-#: ../vinagre/vinagre-utils.vala:112
+#: ../vinagre/vinagre-utils.vala:116
 #, c-format
 msgid "%s authentication is required"
 msgstr "%s-autentisering krävs"
 
-#: ../vinagre/vinagre-utils.vala:193
+#: ../vinagre/vinagre-utils.vala:227
 msgid "Error showing help"
 msgstr "Fel vid visning av hjälp"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]