[epiphany/gnome-3-18] Updated Swedish translationcommit 2ed9b3211542e8dac63d631126f4a42ea810f668
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Wed Dec 9 21:47:04 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  648 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 336 insertions(+), 312 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 8f6c292..b6618f6 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-08-10 09:19+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-08-15 19:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-09 17:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-09 22:46+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.3\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #: ../data/default-bookmarks.rdf.in.h:1
 msgid "Search the web"
@@ -65,23 +65,23 @@ msgstr "Webbläsare för GNOME"
 
 #: ../data/epiphany.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
-"The web browser for GNOME, featuring tight integration with the desktop and a "
-"simple and intuitive user interface that allows you to focus on your web pages. "
-"If you’re looking for a simple, clean, beautiful view of the web, this is the "
-"browser for you."
+"The web browser for GNOME, featuring tight integration with the desktop and "
+"a simple and intuitive user interface that allows you to focus on your web "
+"pages. If you’re looking for a simple, clean, beautiful view of the web, "
+"this is the browser for you."
 msgstr ""
 "Webbläsaren för GNOME, med stark integration mot skrivbordet och ett enkelt, "
-"intuitivt användargränssnitt som tillåter dig att fokusera på dina webbsidor. Om "
-"du letar ett enkelt, stilrent och vackert sätt att se webben på är detta "
-"webbläsaren för dig."
+"intuitivt användargränssnitt som tillåter dig att fokusera på dina "
+"webbsidor. Om du letar ett enkelt, stilrent och vackert sätt att se webben "
+"på är detta webbläsaren för dig."
 
 #: ../data/epiphany.appdata.xml.in.h:4
 msgid "GNOME Web is often referred to by its code name, Epiphany."
 msgstr "GNOME Webb hänvisas ofta till med dess kodnamn, Epiphany."
 
 #: ../data/epiphany.desktop.in.h:1 ../embed/ephy-about-handler.c:292
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:323 ../src/ephy-main.c:67 ../src/ephy-main.c:312
-#: ../src/ephy-main.c:468 ../src/window-commands.c:1517
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:323 ../src/ephy-main.c:67
+#: ../src/ephy-main.c:312 ../src/ephy-main.c:468 ../src/window-commands.c:1517
 msgid "Web"
 msgstr "Webb"
 
@@ -119,7 +119,8 @@ msgstr "Navigera med markör"
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:10
 #, no-c-format
 msgid "'https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany'"
-msgstr "'https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany&amp;kl=se-sv&amp;kad=sv_SE'"
+msgstr ""
+"'https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany&amp;kl=se-sv&amp;kad=sv_SE'"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:11
 msgid "URL Search"
@@ -138,8 +139,8 @@ msgid ""
 "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
 "servers."
 msgstr ""
-"Sträng som ska användas som användaragent för att identifiera webbläsaren till "
-"webbservrarna."
+"Sträng som ska användas som användaragent för att identifiera webbläsaren "
+"till webbservrarna."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:15
 msgid "Automatic downloads"
@@ -147,8 +148,8 @@ msgstr "Automatiska hämtningar"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:16
 msgid ""
-"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded to "
-"the download folder and opened with the appropriate application."
+"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
+"to the download folder and opened with the appropriate application."
 msgstr ""
 "När filer inte kan öppnas av webbläsaren hämtas de automatiskt till "
 "hämtningskatalogen och öppnas med lämpligt program."
@@ -161,7 +162,8 @@ msgstr "Tvinga nya fönster att öppnas i flikar"
 msgid ""
 "Force new window requests to be opened in tabs instead of using a new window."
 msgstr ""
-"Tvinga ny fönsterbegäran att öppnas i flik istället för att använda nytt fönster."
+"Tvinga ny fönsterbegäran att öppnas i flik istället för att använda nytt "
+"fönster."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:19
 msgid "Remember passwords"
@@ -195,24 +197,25 @@ msgid ""
 "'never' (the homepage is always shown)."
 msgstr ""
 "Definierar hur sessionen återställs vid uppstart. Tillåtna värden är \"always"
-"\" (programmets tidigare tillstånd återställs alltid), \"crashed\" (sessionen "
-"återställs endast om programmet kraschar) and \"never\" (hemsidan visas alltid)."
+"\" (programmets tidigare tillstånd återställs alltid), \"crashed"
+"\" (sessionen återställs endast om programmet kraschar) and \"never"
+"\" (hemsidan visas alltid)."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:26
 msgid ""
 "Whether to delay loading of tabs that are not immediately visible on session "
 "restore"
 msgstr ""
-"Huruvida inläsning av flikar som inte är omedelbart synliga ska fördröjas vid "
-"sessionsåterställning"
+"Huruvida inläsning av flikar som inte är omedelbart synliga ska fördröjas "
+"vid sessionsåterställning"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:27
 msgid ""
 "When this option is set to true, tabs will not start loading until the user "
 "switches to them, upon session restore."
 msgstr ""
-"När detta är sant kommer flikar inte börja läsas in förrän användaren byter till "
-"dem då en session återskapats."
+"När detta är sant kommer flikar inte börja läsas in förrän användaren byter "
+"till dem då en session återskapats."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:28
 msgid "Process model"
@@ -220,32 +223,32 @@ msgstr "Processmodell"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:29
 msgid ""
-"This option allows to set the process model used. Use 'shared-secondary-process' "
-"to use a single web process shared by all the tabs and 'one-secondary-process-"
-"per-web-view' to use a different web process for each tab."
+"This option allows to set the process model used. Use 'shared-secondary-"
+"process' to use a single web process shared by all the tabs and 'one-"
+"secondary-process-per-web-view' to use a different web process for each tab."
 msgstr ""
-"Detta alternativ anger processmodellen som används. Använd \"shared-secondary-"
-"process\" för att använda en ensam webbprocess som delas av alla flikar och "
-"\"one-secondary-process-per-web-view\" för att använda olika processer för varje "
-"flik."
+"Detta alternativ anger processmodellen som används. Använd \"shared-"
+"secondary-process\" för att använda en ensam webbprocess som delas av alla "
+"flikar och \"one-secondary-process-per-web-view\" för att använda olika "
+"processer för varje flik."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:30
 msgid ""
 "Maximum number of web processes created at the same time when using 'one-"
 "secondary-process-per-web-view' model"
 msgstr ""
-"Maximalt antal webbprocesser som skapas samtidigt när modellen \"one-secondary-"
-"process-per-web-view\" används"
+"Maximalt antal webbprocesser som skapas samtidigt när modellen \"one-"
+"secondary-process-per-web-view\" används"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:31
 msgid ""
-"This option sets a limit to the number of web processes that will be used at the "
-"same time for the 'one-secondary-process-per-web-view' model. The default value "
-"is '0' and means no limit."
+"This option sets a limit to the number of web processes that will be used at "
+"the same time for the 'one-secondary-process-per-web-view' model. The "
+"default value is '0' and means no limit."
 msgstr ""
-"Detta alternativ sätter en gräns för antalet webbprocesser som kommer användas "
-"samtidigt för modellen \"one-secondary-process-per-web-view\". Standardvärdet är "
-"\"0\" och betyder att ingen gräns finns."
+"Detta alternativ sätter en gräns för antalet webbprocesser som kommer "
+"användas samtidigt för modellen \"one-secondary-process-per-web-view\". "
+"Standardvärdet är \"0\" och betyder att ingen gräns finns."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:32
 msgid "[Deprecated]"
@@ -256,8 +259,8 @@ msgid ""
 "[Deprecated] This setting is deprecated, use 'tabs-bar-visibility-policy' "
 "instead."
 msgstr ""
-"[Föråldrad] Denna inställning har fasats ut, använd \"tabs-bar-visibility-policy"
-"\" i stället."
+"[Föråldrad] Denna inställning har fasats ut, använd \"tabs-bar-visibility-"
+"policy\" i stället."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:34
 msgid "Visibility of the downloads window"
@@ -268,8 +271,8 @@ msgid ""
 "Hide or show the downloads window. When hidden, a notification will be shown "
 "when new downloads are started."
 msgstr ""
-"Dölj eller visa hämtningsfönstret. När dolt kommer en avisering att visas när "
-"nya hämtningar startas."
+"Dölj eller visa hämtningsfönstret. När dolt kommer en avisering att visas "
+"när nya hämtningar startas."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:36
 msgid "The visibility policy for the tabs bar."
@@ -277,13 +280,13 @@ msgstr "Synlighetspolicy för flikraden."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:37
 msgid ""
-"Controls when the tabs bar is shown. Possible values are 'always' (the tabs bar "
-"is always shown), 'more-than-one' (the tabs bar is only shown if there's two or "
-"more tabs) and 'never' (the tabs bar is never shown)."
+"Controls when the tabs bar is shown. Possible values are 'always' (the tabs "
+"bar is always shown), 'more-than-one' (the tabs bar is only shown if there's "
+"two or more tabs) and 'never' (the tabs bar is never shown)."
 msgstr ""
-"Kontrollerar när flikraden visas. Möjliga värden är \"always\" (flikraden visas "
-"alltid), \"more-than-one\" (Flikraden visas bara om det finns två eller fler "
-"flikar) och \"never\" (flikraden visas aldrig)."
+"Kontrollerar när flikraden visas. Möjliga värden är \"always\" (flikraden "
+"visas alltid), \"more-than-one\" (Flikraden visas bara om det finns två "
+"eller fler flikar) och \"never\" (flikraden visas aldrig)."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:38
 msgid "Minimum font size"
@@ -303,11 +306,11 @@ msgstr "Anpassat sans serif-typsnitt"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:42
 msgid ""
-"A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts is "
-"set."
+"A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
+"is set."
 msgstr ""
-"Ett värde som används för att åsidosätta skrivbordets sans serif-typsnitt när "
-"use-gnome-fonts är inställt."
+"Ett värde som används för att åsidosätta skrivbordets sans serif-typsnitt "
+"när use-gnome-fonts är inställt."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:43
 msgid "Custom serif font"
@@ -315,7 +318,8 @@ msgstr "Anpassat serif-typsnitt"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:44
 msgid ""
-"A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is set."
+"A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is "
+"set."
 msgstr ""
 "Ett värde som används för att åsidosätta skrivbordets serif-typsnitt när use-"
 "gnome-fonts är inställt."
@@ -326,8 +330,8 @@ msgstr "Anpassat typsnitt med fast breddslag"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:46
 msgid ""
-"A value to be used to override monospace desktop font when use-gnome-fonts is "
-"set."
+"A value to be used to override monospace desktop font when use-gnome-fonts "
+"is set."
 msgstr ""
 "Ett värde som används för att åsidosätta skrivbordets typsnitt med fast "
 "breddslag när use-gnome-fonts är inställt."
@@ -369,7 +373,8 @@ msgid "Default encoding"
 msgstr "Standardkodning"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:56
-msgid "Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
+msgid ""
+"Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
 msgstr "Standardkodning. Accepterade värden är de som WebKitGTK+ förstår."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:57
@@ -387,8 +392,8 @@ msgstr "Accepterande av kakor"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:60
 msgid ""
-"Where to accept cookies from. Possible values are \"always\", \"no-third-party\" "
-"and \"never\"."
+"Where to accept cookies from. Possible values are \"always\", \"no-third-"
+"party\" and \"never\"."
 msgstr ""
 "Var kakor ska accepteras ifrån. Möjliga värden är \"always\" (alltid), \"no-"
 "third-party\" (ej tredjepart) och \"never\" (aldrig)."
@@ -402,8 +407,8 @@ msgid ""
 "How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
 "\"disabled\"."
 msgstr ""
-"Hur animerade bilder ska presenteras. Möjliga värden är \"normal\", \"once\" och "
-"\"disabled\"."
+"Hur animerade bilder ska presenteras. Möjliga värden är \"normal\", \"once\" "
+"och \"disabled\"."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:63
 msgid "Allow popups"
@@ -413,8 +418,8 @@ msgstr "Tillåt popupfönster"
 msgid ""
 "Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
 msgstr ""
-"Tillåt webbplatser att öppna nya fönster med hjälp av JavaScript (om JavaScript "
-"är aktiverat)."
+"Tillåt webbplatser att öppna nya fönster med hjälp av JavaScript (om "
+"JavaScript är aktiverat)."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:65
 msgid "Enable Plugins"
@@ -446,8 +451,8 @@ msgstr "Spåra mig inte"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:72
 msgid ""
-"Whether to tell websites that we do not wish to be tracked. Please note that web "
-"pages are not forced to follow this setting."
+"Whether to tell websites that we do not wish to be tracked. Please note that "
+"web pages are not forced to follow this setting."
 msgstr ""
 "Huruvida vi säger till webbplatser att vi inte vill spåras. Observera att "
 "webbplatser inte är tvungna att följa denna inställning."
@@ -458,7 +463,8 @@ msgstr "Aktivera Adblock"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:74
 msgid ""
-"Whether to block the embedded advertisements that web pages might want to show."
+"Whether to block the embedded advertisements that web pages might want to "
+"show."
 msgstr "Huruvida inbäddade annonser som webbplatser vill visa ska blockeras."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:75
@@ -467,8 +473,8 @@ msgstr "Hämtningsmappen"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:76
 msgid ""
-"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use the "
-"default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
+"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
+"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
 msgstr ""
 "Sökvägen till mappen som filer ska hämtas till, eller \"Downloads\" för att "
 "använda standardhämtningsmappen, eller \"Desktop\" för att använda "
@@ -544,6 +550,10 @@ msgstr "Applikationer"
 msgid "List of installed web applications"
 msgstr "Lista över installerade webbapplikationer"
 
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:368
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
 #. Note for translators: this refers to the installation date.
 #: ../embed/ephy-about-handler.c:370
 msgid "Installed on:"
@@ -563,46 +573,48 @@ msgstr "Privat surfning"
 
 #: ../embed/ephy-about-handler.c:575
 msgid ""
-"You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode will "
-"not show up in your browsing history and all stored information will be cleared "
-"when you close the window. Files you download will be kept."
+"You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
+"will not show up in your browsing history and all stored information will be "
+"cleared when you close the window. Files you download will be kept."
 msgstr ""
-"Du surfar nu <em>inkognito</em>. Sidor som visas i detta läge kommer inte att "
-"dyka upp i din sidhistorik och all lagrad information kommer att tömmas då du "
-"stänger fönstret. Filer som du hämtar kommer att behållas."
+"Du surfar nu <em>inkognito</em>. Sidor som visas i detta läge kommer inte "
+"att dyka upp i din sidhistorik och all lagrad information kommer att tömmas "
+"då du stänger fönstret. Filer som du hämtar kommer att behållas."
 
 #: ../embed/ephy-about-handler.c:579
-msgid "Incognito mode hides your activity only from people using this computer."
+msgid ""
+"Incognito mode hides your activity only from people using this computer."
 msgstr ""
-"Inkognitoläge döljer din aktivitet endast från personer som använder denna dator."
+"Inkognitoläge döljer din aktivitet endast från personer som använder denna "
+"dator."
 
 #: ../embed/ephy-about-handler.c:581
 msgid ""
 "It will not hide your activity from your employer if you are at work. Your "
-"internet service provider, your government, other governments, the websites that "
-"you visit, and advertisers on these websites may still be tracking you."
+"internet service provider, your government, other governments, the websites "
+"that you visit, and advertisers on these websites may still be tracking you."
 msgstr ""
 "Det kommer inte att dölja dina aktiviteter från din arbetsgivare om du är på "
 "jobbet. Din internetleverantör, myndigheter, främmande regeringar, de "
-"webbplatser som du besöker och annonsörer på dessa webbplatser kan fortfarande "
-"spåra dig."
+"webbplatser som du besöker och annonsörer på dessa webbplatser kan "
+"fortfarande spåra dig."
 
 #. characters
 #: ../embed/ephy-embed.c:51
 msgid "Blank page"
 msgstr "Tom sida"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:542
+#: ../embed/ephy-embed.c:548
 #, c-format
 msgid "Press %s to exit fullscreen"
 msgstr "Tryck %s för att avsluta helskärmsläge"
 
 #. Translators: 'ESC' and 'F11' are keyboard keys.
-#: ../embed/ephy-embed.c:545
+#: ../embed/ephy-embed.c:551
 msgid "ESC"
 msgstr "Esc"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:545
+#: ../embed/ephy-embed.c:551
 msgid "F11"
 msgstr "F11"
 
@@ -955,224 +967,231 @@ msgstr "Sök föregående förekomst av söksträngen"
 msgid "Find next occurrence of the search string"
 msgstr "Sök nästa förekomst av söksträngen"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:493
+#: ../embed/ephy-web-view.c:494
 msgid "_Don’t Save"
 msgstr "Spara _inte"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:494 ../lib/ephy-file-chooser.c:194
+#: ../embed/ephy-web-view.c:495 ../lib/ephy-file-chooser.c:194
 msgid "_Save"
 msgstr "_Spara"
 
 #. Translators: The %s the hostname where this is happening.
 #. * Example: mail.google.com.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:505
+#: ../embed/ephy-web-view.c:506
 #, c-format
 msgid "Do you want to save your password for “%s”?"
 msgstr "Vill du spara ditt lösenord för ”%s”?"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1433
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1441
 msgid "Deny"
 msgstr "Neka"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1434
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1442
 msgid "Allow"
 msgstr "Tillåt"
 
 #. Translators: Geolocation policy for a specific site.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1446
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1454
 #, c-format
 msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
 msgstr "Sidan på <b>%s</b> vill veta din geografiska plats."
 
 #. Translators: Notification policy for a specific site.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1450
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1458
 #, c-format
 msgid "The page at <b>%s</b> wants to show desktop notifications."
 msgstr "Sidan på <b>%s</b> vill visa aviseringar på skrivbordet."
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1538
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1546
 #, c-format
 msgid "Loading “%s”…"
 msgstr "Läser in ”%s”…"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1540
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1548
 msgid "Loading…"
 msgstr "Läser in…"
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1763
-msgid "This website presented identification that belongs to a different website."
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1771
+msgid ""
+"This website presented identification that belongs to a different website."
 msgstr ""
-"Denna webbplats presenterade identitetshandlingar som tillhör en annan webbplats."
+"Denna webbplats presenterade identitetshandlingar som tillhör en annan "
+"webbplats."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1768
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1776
 msgid ""
 "This website’s identification is too old to trust. Check the date on your "
 "computer’s calendar."
 msgstr ""
-"Denna webbplats identitetshandlingar är för gamla för att lita på. Kontrollera "
-"datumet för din dators kalender."
+"Denna webbplats identitetshandlingar är för gamla för att lita på. "
+"Kontrollera datumet för din dators kalender."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1773
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1781
 msgid "This website’s identification was not issued by a trusted organization."
 msgstr ""
 "Denna webbplats identitetshandlingar var inte utfärdade av någon betrodd "
 "organisation."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1778
-msgid "This website’s identification could not be processed. It may be corrupted."
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1786
+msgid ""
+"This website’s identification could not be processed. It may be corrupted."
 msgstr ""
-"Denna webbplats identitetshandlingar kunde inte behandlas. De kan vara trasiga."
+"Denna webbplats identitetshandlingar kunde inte behandlas. De kan vara "
+"trasiga."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1783
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1791
 msgid ""
-"This website’s identification has been revoked by the trusted organization that "
-"issued it."
+"This website’s identification has been revoked by the trusted organization "
+"that issued it."
 msgstr ""
 "Denna webbplats identitetshandlingar har återkallats av den betrodda "
 "organisation som utfärdade dem."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1788
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1796
 msgid ""
 "This website’s identification cannot be trusted because it uses very weak "
 "encryption."
 msgstr ""
-"Denna webbplats identitetshandlingar kan inte anses vara betrodda då de använder "
-"väldigt svag kryptering."
+"Denna webbplats identitetshandlingar kan inte anses vara betrodda då de "
+"använder väldigt svag kryptering."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1793
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1801
 msgid ""
-"This website’s identification is only valid for future dates. Check the date on "
-"your computer’s calendar."
+"This website’s identification is only valid for future dates. Check the date "
+"on your computer’s calendar."
 msgstr ""
-"Denna webbplats identitetshandlingar är endast giltiga för datum i framtiden. "
-"Kontrollera datumet för din dators kalender."
+"Denna webbplats identitetshandlingar är endast giltiga för datum i "
+"framtiden. Kontrollera datumet för din dators kalender."
 
 #. Message when a site's TLS certificate is invalid. %s is the site's hostname.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1829
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1837
 #, c-format
 msgid "This might not be the real %s."
 msgstr "Detta är inte fastställt att vara den riktiga %s."
 
 #. Message when a site's TLS certificate is invalid.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1834
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1842
 msgid ""
-"When you try to connect securely, websites present identification to prove that "
-"your connection has not been maliciously intercepted. There is something wrong "
-"with this website’s identification:"
+"When you try to connect securely, websites present identification to prove "
+"that your connection has not been maliciously intercepted. There is "
+"something wrong with this website’s identification:"
 msgstr ""
-"När du försöker ansluta säkert, presenterar webbplatsen identitetshandlingar för "
-"att bevisa att er anslutning inte har genskjutits och avlyssnas. Det är något "
-"fel med den här webbplatsens identitetshandlingar:"
+"När du försöker ansluta säkert, presenterar webbplatsen identitetshandlingar "
+"för att bevisa att er anslutning inte har genskjutits och avlyssnas. Det är "
+"något fel med den här webbplatsens identitetshandlingar:"
 
 #. Message when a site's TLS certificate is invalid.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1840
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1848
 msgid ""
-"A third party may have hijacked your connection. You should continue only if you "
-"know there is a good reason why this website does not use trusted identification."
+"A third party may have hijacked your connection. You should continue only if "
+"you know there is a good reason why this website does not use trusted "
+"identification."
 msgstr ""
-"Din anslutning kan ha övertagits av en tredjepart. Du bör endast fortsätta om du "
-"har en god anledning till att denna webbplats inte använder betrodda "
+"Din anslutning kan ha övertagits av en tredjepart. Du bör endast fortsätta "
+"om du har en god anledning till att denna webbplats inte använder betrodda "
 "identitetshandlingar."
 
 #. Good advice from Firefox; displays when a site's TLS certificate is invalid.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1844
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1852
 msgid ""
 "Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this."
 msgstr ""
-"Legitima banker, butiker och andra publika webbplatser kommer inte att be dig "
-"göra detta."
+"Legitima banker, butiker och andra publika webbplatser kommer inte att be "
+"dig göra detta."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1885
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1893
 msgid "None specified"
 msgstr "Inget angivet"
 
 #. Page title when a site cannot be loaded. %s is the site's hostname.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1898 ../embed/ephy-web-view.c:1913
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1933
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1906 ../embed/ephy-web-view.c:1921
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1941
 #, c-format
 msgid "Problem loading “%s”"
 msgstr "Problem vid inläsning av ”%s”"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1900
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1908
 msgid "Oops! Unable to display this website."
 msgstr "Hoppsan! Kunde inte visa denna webbplats."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1901
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1909
 #, c-format
 msgid ""
-"<p>The site at “%s” seems to be unavailable. The precise error was:</p><p><code>"
-"%s</code></p><p>It may be temporarily unavailable or moved to a new address. You "
-"may wish to verify that your internet connection is working correctly.</p>"
+"<p>The site at “%s” seems to be unavailable. The precise error was:</"
+"p><p><code>%s</code></p><p>It may be temporarily unavailable or moved to a "
+"new address. You may wish to verify that your internet connection is working "
+"correctly.</p>"
 msgstr ""
 "<p>Webbplatsen på ”%s” verkar inte vara tillgänglig. Det exakta felet var:</"
 "p><p><code>%s</code></p><p>Den kan vara avstängd för tillfället eller har "
-"flyttats till en ny adress. Glöm inte att kontrollera att din internetanslutning "
-"fungerar som den ska.</p>"
+"flyttats till en ny adress. Glöm inte att kontrollera att din "
+"internetanslutning fungerar som den ska.</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1909
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1917
 msgid "Try again"
 msgstr "Försök igen"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1915
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1923
 msgid "Oops! There may be a problem."
 msgstr "Hoppsan! Det kan ha uppstått ett problem."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1916
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1924
 #, c-format
 msgid ""
-"<p>This site may have caused Web to close unexpectedly.</p><p>If this happens "
-"again, please report the problem to the <strong>%s</strong> developers.</p>"
+"<p>This site may have caused Web to close unexpectedly.</p><p>If this "
+"happens again, please report the problem to the <strong>%s</strong> "
+"developers.</p>"
 msgstr ""
 "<p>Denna sida kan ha fått Webb att oväntat stängas.</p><p>Rapportera gärna "
 "problemet till <strong>%s</strong>-utvecklarna om det händer igen.</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1921 ../embed/ephy-web-view.c:1928
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1929 ../embed/ephy-web-view.c:1936
 msgid "Reload Anyway"
 msgstr "Uppdatera ändå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1925
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1933
 #, c-format
 msgid "Problem displaying “%s”"
 msgstr "Problem med att visa ”%s”"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1926
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1934
 msgid "Oops!"
 msgstr "Hoppsan!"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1927
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1935
 msgid ""
 "Something went wrong while displaying this page. Please reload or visit a "
 "different page to continue."
 msgstr ""
-"Något gick fel då denna sida skulle visas. Uppdatera sidan eller besök en annan "
-"sida för att fortsätta."
+"Något gick fel då denna sida skulle visas. Uppdatera sidan eller besök en "
+"annan sida för att fortsätta."
 
 #. Title of error page when a website's TLS certificate is invalid.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1935
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1943
 msgid "Look out!"
 msgstr "Se upp!"
 
 #. Button on error page when a website's TLS certificate is invalid.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1938
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1946
 msgid "Load Anyway"
 msgstr "Läs in ändå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2863
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2874
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
 #: ../lib/ephy-file-chooser.c:184 ../lib/ephy-file-chooser.c:193
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:435
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:819
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:436
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:820
 #: ../src/resources/clear-data-dialog.ui.h:3
 #: ../src/resources/prefs-lang-dialog.ui.h:2 ../src/window-commands.c:809
 msgid "_Cancel"
@@ -1182,19 +1201,19 @@ msgstr "A_vbryt"
 msgid "_Open"
 msgstr "Ö_ppna"
 
-#: ../lib/ephy-file-chooser.c:209
+#: ../lib/ephy-file-chooser.c:210
 msgid "All supported types"
 msgstr "Alla typer som stöds"
 
-#: ../lib/ephy-file-chooser.c:223
+#: ../lib/ephy-file-chooser.c:224
 msgid "Web pages"
 msgstr "Webbsidor"
 
-#: ../lib/ephy-file-chooser.c:234
+#: ../lib/ephy-file-chooser.c:235
 msgid "Images"
 msgstr "Bilder"
 
-#: ../lib/ephy-file-chooser.c:242 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:637
+#: ../lib/ephy-file-chooser.c:243 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
 msgid "All files"
 msgstr "Alla filer"
 
@@ -1260,11 +1279,11 @@ msgstr "Kan inte skriva över den existerande filen ”%s”"
 
 #: ../lib/ephy-gui.c:246
 msgid ""
-"A file with this name already exists and you don't have permission to overwrite "
-"it."
+"A file with this name already exists and you don't have permission to "
+"overwrite it."
 msgstr ""
-"Det finns redan en fil med detta namn och du har inte rättighet att skriva över "
-"den."
+"Det finns redan en fil med detta namn och du har inte rättighet att skriva "
+"över den."
 
 #: ../lib/ephy-gui.c:249
 msgid "Cannot Overwrite File"
@@ -1281,11 +1300,11 @@ msgstr "Huvudlösenordet behövs"
 
 #: ../lib/ephy-nss-glue.c:64
 msgid ""
-"The passwords from the previous version are locked with a master password. If "
-"you want to import them, please enter your master password below."
+"The passwords from the previous version are locked with a master password. "
+"If you want to import them, please enter your master password below."
 msgstr ""
-"Lösenorden från den tidigare versionen är låsta med ett huvudlösenord. Ange ditt "
-"huvudlösenord nedan om du vill importera dem."
+"Lösenorden från den tidigare versionen är låsta med ett huvudlösenord. Ange "
+"ditt huvudlösenord nedan om du vill importera dem."
 
 #: ../lib/ephy-profile-migrator.c:100
 msgid "Failed to copy cookies file from Mozilla."
@@ -1293,11 +1312,11 @@ msgstr "Misslyckades med att kopiera cookie-filen från Mozilla."
 
 #: ../lib/ephy-profile-migrator.c:652
 msgid ""
-"Web 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration to ~/."
-"config/epiphany"
+"Web 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration to "
+"~/.config/epiphany"
 msgstr ""
-"Webb 3.6 fasade ut denna katalog och försökte migrera denna inställning till ~/."
-"config/epiphany"
+"Webb 3.6 fasade ut denna katalog och försökte migrera denna inställning till "
+"~/.config/epiphany"
 
 #: ../lib/ephy-profile-migrator.c:1030
 msgid "Executes only the n-th migration step"
@@ -1447,8 +1466,8 @@ msgstr "Du är ansluten till %s"
 #: ../lib/widgets/ephy-certificate-popover.c:113
 #, c-format
 msgid ""
-"This web site’s digital identification is not trusted. You may have connected to "
-"an attacker pretending to be %s."
+"This web site’s digital identification is not trusted. You may have "
+"connected to an attacker pretending to be %s."
 msgstr ""
 "Denna webbplats digitala identitetshandlingar är inte betrodda. Du kan ha "
 "anslutit till en angripare som utger sig för att vara %s."
@@ -1467,71 +1486,71 @@ msgstr "Din anslutning är säker."
 msgid "_View Certificate…"
 msgstr "_Visa Certifikat…"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:106
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:107
 #, c-format
 msgid "%d second left"
 msgid_plural "%d seconds left"
 msgstr[0] "%d sekund kvar"
 msgstr[1] "%d sekunder kvar"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:112
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:113
 #, c-format
 msgid "%d minute left"
 msgid_plural "%d minutes left"
 msgstr[0] "%d minut kvar"
 msgstr[1] "%d minuter kvar"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:118
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:119
 #, c-format
 msgid "%d hour left"
 msgid_plural "%d hours left"
 msgstr[0] "%d timme kvar"
 msgstr[1] "%d timmar kvar"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:124
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:125
 #, c-format
 msgid "%d day left"
 msgid_plural "%d days left"
 msgstr[0] "%d dag kvar"
 msgstr[1] "%d dagar kvar"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:130
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:131
 #, c-format
 msgid "%d week left"
 msgid_plural "%d weeks left"
 msgstr[0] "%d vecka kvar"
 msgstr[1] "%d veckor kvar"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:136
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:137
 #, c-format
 msgid "%d month left"
 msgid_plural "%d months left"
 msgstr[0] "%d månad kvar"
 msgstr[1] "%d månader kvar"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:304
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:305
 msgid "Finished"
 msgstr "Färdig"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:320
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:321
 #, c-format
 msgid "Error downloading: %s"
 msgstr "Fel vid hämtning: %s"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:375 ../src/window-commands.c:713
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:376 ../src/window-commands.c:713
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:383 ../src/ephy-window.c:1130
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:384 ../src/ephy-window.c:1138
 #: ../src/window-commands.c:275
 msgid "Open"
 msgstr "Öppna"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:388
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:389
 msgid "Show in folder"
 msgstr "Visa i mapp"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:592
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:593
 msgid "Starting…"
 msgstr "Startar…"
 
@@ -1539,7 +1558,7 @@ msgstr "Startar…"
 #. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
 #. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
 #.
-#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:605 ../src/ephy-history-window.c:264
+#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:605 ../src/ephy-history-window.c:265
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "T_öm"
 
@@ -1558,40 +1577,41 @@ msgstr "Drag och släpp denna ikon för att skapa en länk till denna sida"
 
 #. Translators: This string is used when counting bookmarks that
 #. * are similar to each other
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:84
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:85
 #, c-format
 msgid "%d bookmark is similar"
 msgid_plural "%d bookmarks are similar"
 msgstr[0] "%d bokmärke liknar detta"
 msgstr[1] "%d bokmärken liknar detta"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:235
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:236
 msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Lägg till bokmärke"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:237
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:238
 #, c-format
 msgid "“%s” Properties"
 msgstr "Egenskaper för ”%s”"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:363
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:364
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Titel:"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:381
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:382
 msgid "A_ddress:"
 msgstr "A_dress:"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:394
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:395
 msgid "T_opics:"
 msgstr "Äm_nen:"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:417
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:418
 msgid "Sho_w all topics"
 msgstr "Visa _alla ämnen"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:438
-#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:40 ../src/resources/prefs-lang-dialog.ui.h:3
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:439
+#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:40
+#: ../src/resources/prefs-lang-dialog.ui.h:3
 msgid "_Add"
 msgstr "_Lägg till"
 
@@ -1647,312 +1667,312 @@ msgstr "Närliggande webbplatser"
 msgid "Untitled"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:75
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:76
 msgid "Web (RDF)"
 msgstr "Webb (RDF)"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:76
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:77
 msgid "Mozilla (HTML)"
 msgstr "Mozilla (HTML)"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:124
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:125
 msgid "Remove from this topic"
 msgstr "Ta bort från detta ämne"
 
 # Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat än Arkiv!
 #. Toplevel
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:151
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:152
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:152
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:153
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:153
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:154
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
 #. Help.
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:154
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:155
 #: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:7 ../src/ephy-window.c:189
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
 #. File Menu
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:158
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:159
 msgid "_New Topic"
 msgstr "_Nytt ämne"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:159
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:160
 msgid "Create a new topic"
 msgstr "Skapa ett nytt ämne"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:161
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1155
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:162
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1156
 msgid "Open in New _Window"
 msgid_plural "Open in New _Windows"
 msgstr[0] "Öppna i nyt_t fönster"
 msgstr[1] "Öppna i n_ya fönster"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:162
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:163
 msgid "Open the selected bookmark in a new window"
 msgstr "Öppna det markerade bokmärket i ett nytt fönster"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1158
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
 msgid "Open in New _Tab"
 msgid_plural "Open in New _Tabs"
 msgstr[0] "Öppna i ny _flik"
 msgstr[1] "Öppna i nya _flikar"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
 msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
 msgstr "Öppna det markerade bokmärket i en ny flik"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:167
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:168
 msgid "_Rename…"
 msgstr "_Byt namn…"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:168
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:169
 msgid "Rename the selected bookmark or topic"
 msgstr "Byt namn på det markerade bokmärket eller ämnet"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:169
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Egenskaper"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
 msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
 msgstr "Visa eller ändra egenskaperna för det markerade bokmärket"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:172
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
 msgid "_Import Bookmarks…"
 msgstr "_Importera bokmärken…"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
 msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
 msgstr "Importera bokmärken från en annan webbläsare eller en bokmärkesfil"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
 msgid "_Export Bookmarks…"
 msgstr "_Exportera bokmärken…"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
 msgid "Export bookmarks to a file"
 msgstr "Exportera bokmärken till en fil"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178 ../src/ephy-window.c:112
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179 ../src/ephy-window.c:112
 msgid "_Close"
 msgstr "S_täng"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
 msgid "Close the bookmarks window"
 msgstr "Stäng bokmärkesfönstret"
 
 #. Edit Menu
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183 ../src/ephy-window.c:123
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184 ../src/ephy-window.c:123
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp _ut"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klipp ut markeringen"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168 ../src/ephy-window.c:125
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1169 ../src/ephy-window.c:125
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiera"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopiera markeringen"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189 ../src/ephy-window.c:127
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190 ../src/ephy-window.c:127
 msgid "_Paste"
 msgstr "Klistra _in"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Klistra in från urklipp"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
 #: ../src/resources/history-dialog.ui.h:12
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
 msgid "Delete the selected bookmark or topic"
 msgstr "Ta bort det markerade bokmärket eller ämnet"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195 ../src/ephy-window.c:131
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196 ../src/ephy-window.c:131
 msgid "Select _All"
 msgstr "Markera _allt"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:197
 msgid "Select all bookmarks or text"
 msgstr "Markera alla bokmärken eller text"
 
 #. Help Menu
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innehåll"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
 msgid "Display bookmarks help"
 msgstr "Visa hjälp för bokmärken"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
 #: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:8 ../src/ephy-window.c:191
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
 msgid "Display credits for the web browser creators"
 msgstr "Visa tack till webbläsarens upphovsmän"
 
 #. View Menu
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:211
 msgid "_Title"
 msgstr "_Titel"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:211
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
 msgid "Show the title column"
 msgstr "Visa titelkolumnen"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1643
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1644
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
 msgid "Show the address column"
 msgstr "Visa adresskolumnen"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:255
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:256
 msgid "Type a topic"
 msgstr "Ange ett ämne"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:377
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:378
 #, c-format
 msgid "Delete topic “%s”?"
 msgstr "Ta bort ämnet ”%s”?"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:380
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:381
 msgid "Delete this topic?"
 msgstr "Ta bort det detta ämne?"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:382
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:383
 msgid ""
-"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, unless "
-"they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
+"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
+"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
 msgstr ""
 "Att ta bort detta ämne kommer att medfölja att alla dess bokmärken blir "
-"okategoriserade, såvida de inte även tillhör andra ämnen. Bokmärkena kommer inte "
-"att tas bort."
+"okategoriserade, såvida de inte även tillhör andra ämnen. Bokmärkena kommer "
+"inte att tas bort."
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:385
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:386
 msgid "_Delete Topic"
 msgstr "_Ta bort ämne"
 
 #. FIXME: proper i18n after freeze
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:495
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:499
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:496
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:500
 msgid "Firefox"
 msgstr "Firefox"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:504
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:508
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
 msgid "Firebird"
 msgstr "Firebird"
 
 #. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:514
 #, c-format
 msgid "Mozilla “%s” profile"
 msgstr "Mozilla-profil ”%s”"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:517
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
 msgid "Galeon"
 msgstr "Galeon"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:521
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
 msgid "Konqueror"
 msgstr "Konqueror"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:550
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:551
 msgid "Import failed"
 msgstr "Import misslyckades"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:552
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:553
 msgid "Import Failed"
 msgstr "Import misslyckades"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:556
 #, c-format
 msgid ""
-"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted or "
-"of an unsupported type."
+"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
+"or of an unsupported type."
 msgstr ""
-"Bokmärkena från ”%s” kunde inte importeras eftersom filen är skadad eller av en "
-"typ som inte stöds."
+"Bokmärkena från ”%s” kunde inte importeras eftersom filen är skadad eller av "
+"en typ som inte stöds."
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:618
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:619
 msgid "Import Bookmarks from File"
 msgstr "Importera bokmärken från fil"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:625
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:626
 msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
 msgstr "Firefox/Mozilla-bokmärken"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:629
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
 msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
 msgstr "Galeon/Konqueror-bokmärken"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:633
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
 msgid "Web bookmarks"
 msgstr "Webbokmärken"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:757
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:758
 msgid "Export Bookmarks"
 msgstr "Exportera bokmärken"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:764
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1506
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:765
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1507
 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:217
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmärken"
 
 #. Make a format selection combo & label
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:770
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:771
 msgid "File f_ormat:"
 msgstr "Filf_ormat:"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:816
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:817
 msgid "Import Bookmarks"
 msgstr "Importera bokmärken"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:821
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:822
 msgid "I_mport"
 msgstr "I_mportera"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:837
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:838
 msgid "Import bookmarks from:"
 msgstr "Importera bokmärken från:"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:857
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:858
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1164
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1165
 msgid "_Copy Address"
 msgstr "_Kopiera adress"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1562
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1563
 msgid "Topics"
 msgstr "Ämnen"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1632
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1633
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
@@ -1984,11 +2004,11 @@ msgstr "Välj det personliga data som du vill tömma"
 
 #: ../src/resources/clear-data-dialog.ui.h:5
 msgid ""
-"You are about to clear personal data that is stored about the web pages you have "
-"visited. Check the types of information that you want to remove:"
+"You are about to clear personal data that is stored about the web pages you "
+"have visited. Check the types of information that you want to remove:"
 msgstr ""
-"Du är på väg att tömma personliga data som lagrats om de webbsidor som du har "
-"besökt. Kryssa för de typer av information som du vill ta bort:"
+"Du är på väg att tömma personliga data som lagrats om de webbsidor som du "
+"har besökt. Kryssa för de typer av information som du vill ta bort:"
 
 #: ../src/resources/clear-data-dialog.ui.h:6
 msgid "Coo_kies"
@@ -2008,22 +2028,24 @@ msgstr "S_parade lösenord"
 
 #: ../src/resources/clear-data-dialog.ui.h:10
 msgid ""
-"You cannot undo this action. The data you are choosing to clear will be removed "
-"forever."
+"You cannot undo this action. The data you are choosing to clear will be "
+"removed forever."
 msgstr ""
-"Du kan inte ångra denna åtgärd. Det data som du väljer att tömma går inte att "
-"återställa."
+"Du kan inte ångra denna åtgärd. Det data som du väljer att tömma går inte "
+"att återställa."
 
 #: ../src/resources/cookies-dialog.ui.h:1 ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:21
 msgid "Cookies"
 msgstr "Kakor"
 
-#: ../src/resources/cookies-dialog.ui.h:2 ../src/resources/history-dialog.ui.h:2
+#: ../src/resources/cookies-dialog.ui.h:2
+#: ../src/resources/history-dialog.ui.h:2
 #: ../src/resources/passwords-dialog.ui.h:2
 msgid "C_lear All"
 msgstr "_Töm allt"
 
-#: ../src/resources/cookies-dialog.ui.h:3 ../src/resources/passwords-dialog.ui.h:4
+#: ../src/resources/cookies-dialog.ui.h:3
+#: ../src/resources/passwords-dialog.ui.h:4
 msgid "Site"
 msgstr "Webbplats"
 
@@ -2117,7 +2139,8 @@ msgstr "_Kopiera plats"
 msgid "Add _Bookmark"
 msgstr "Lägg till b_okmärke"
 
-#: ../src/resources/passwords-dialog.ui.h:1 ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:30
+#: ../src/resources/passwords-dialog.ui.h:1
+#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:30
 msgid "Passwords"
 msgstr "Lösenord"
 
@@ -2342,11 +2365,11 @@ msgstr "_Andra…"
 msgid "Other encodings"
 msgstr "Andra kodningar"
 
-#: ../src/ephy-history-window.c:254
+#: ../src/ephy-history-window.c:255
 msgid "Clear browsing history?"
 msgstr "Töm surfhistorik?"
 
-#: ../src/ephy-history-window.c:258
+#: ../src/ephy-history-window.c:259
 msgid ""
 "Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
 "deleted."
@@ -2654,57 +2677,57 @@ msgstr "Om du stänger detta fönster så kommer hämtningarna att avbrytas"
 msgid "Close window and cancel downloads"
 msgstr "Stäng fönstret och avbryt hämtningar"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1132
+#: ../src/ephy-window.c:1140
 msgid "Save As"
 msgstr "Spara som"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1134
+#: ../src/ephy-window.c:1142
 msgid "Save As Application"
 msgstr "Spara som applikation"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1136
+#: ../src/ephy-window.c:1144
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1138
+#: ../src/ephy-window.c:1146
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Bokmärke"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1140
+#: ../src/ephy-window.c:1148
 msgid "Find"
 msgstr "Sök"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1149
+#: ../src/ephy-window.c:1157
 msgid "Larger"
 msgstr "Större"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1152
+#: ../src/ephy-window.c:1160
 msgid "Smaller"
 msgstr "Mindre"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1174
+#: ../src/ephy-window.c:1182
 msgid "Back"
 msgstr "Bakåt"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1186
+#: ../src/ephy-window.c:1194
 msgid "Forward"
 msgstr "Framåt"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1198
+#: ../src/ephy-window.c:1206
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zooma"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1207
+#: ../src/ephy-window.c:1215
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Ny _flik"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1215
+#: ../src/ephy-window.c:1223
 msgid "Go to most visited"
 msgstr "Gå till mest besökta"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1744
+#: ../src/ephy-window.c:1752
 #, c-format
 msgid "Search the Web for '%s'"
 msgstr "Sök på nätet efter ”%s”"
@@ -2802,10 +2825,11 @@ msgstr "Ersätt"
 
 #: ../src/window-commands.c:719
 msgid ""
-"An application with the same name already exists. Replacing it will overwrite it."
+"An application with the same name already exists. Replacing it will "
+"overwrite it."
 msgstr ""
-"Det finns redan en applikation med detta namn. Om du ersätter den så skrivs den "
-"gamla över."
+"Det finns redan en applikation med detta namn. Om du ersätter den så skrivs "
+"den gamla över."
 
 #: ../src/window-commands.c:755
 #, c-format
@@ -2881,12 +2905,12 @@ msgstr "Aktivera markörläge?"
 #: ../src/window-commands.c:1678
 msgid ""
 "Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable "
-"cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you want "
-"to enable caret browsing?"
+"cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you "
+"want to enable caret browsing?"
 msgstr ""
-"Tryck F7 för att aktivera markörläge. Denna funktion placerar en flyttbar markör "
-"i webbsidor, vilket gör att du kan flytta runt med ditt tangentbord. Vill du "
-"aktivera markörläge?"
+"Tryck F7 för att aktivera markörläge. Denna funktion placerar en flyttbar "
+"markör i webbsidor, vilket gör att du kan flytta runt med ditt tangentbord. "
+"Vill du aktivera markörläge?"
 
 #: ../src/window-commands.c:1681
 msgid "_Enable"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]