[totem] Updated Slovak translationcommit 3d4857a96de4e87731fe1537dcb8202aca1ce62c
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun Dec 6 12:32:43 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  899 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 532 insertions(+), 367 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index c6417b3..8bbd61e 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,9 +7,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-03-04 08:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-04 12:36+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-06 02:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-06 13:31+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -17,38 +18,48 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:1
-msgid ""
-"Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME desktop environment. It features a 
searchable list of local videos, and "
-"DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video highlights from a number of web 
sites."
-msgstr ""
-"Program Videá, tiež známy ako Totem, je oficiálnym prehrávačom videí pracovného prostredia GNOME. Disponuje 
zoznamom, v ktorom môžete "
-"vyhľadávať spomedzi miestnych videí, diskov DVD a sprístupnených videí cez sieť (pomocou UPnP/DLNA) a 
filmových noviniek z rôznych webových "
-"stránok."
+#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
+#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1864 ../src/totem-object.c:3699
+msgid "Videos"
+msgstr "Videá"
 
+# Desktop entry comment
 #: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and support for recording DVDs."
-msgstr "Program Totem prichádza s novými funkciami ako sú: preberanie titulkov a podpora záznamu diskov DVD."
+#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
+msgid "Play movies"
+msgstr "Prehráva filmy"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
+"desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
+"DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video "
+"highlights from a number of web sites."
+msgstr ""
+"Program Videá, tiež známy ako Totem, je oficiálnym prehrávačom videí "
+"pracovného prostredia GNOME. Disponuje zoznamom, v ktorom môžete vyhľadávať "
+"spomedzi miestnych videí, diskov DVD a sprístupnených videí cez sieť "
+"(pomocou UPnP/DLNA) a filmových noviniek z rôznych webových stránok."
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
+"support for recording DVDs."
+msgstr ""
+"Program Totem prichádza s novými funkciami ako sú: preberanie titulkov a "
+"podpora záznamu diskov DVD."
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:5
 msgid "Video thumbnailer for the file manager"
 msgstr "Nástroj na vytváranie náhľadov videí pre správcu súborov"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:6
 msgid "Files properties tab"
 msgstr "Karta vlastností súborov"
 
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66 ../src/totem.c:72 
../src/totem-grilo.c:1854 ../src/totem-object.c:3658
-msgid "Videos"
-msgstr "Videá"
-
-# Desktop entry comment
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
-msgid "Play movies"
-msgstr "Prehráva filmy"
-
 # desktop entry keywords
 #: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:3
 msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
@@ -82,7 +93,9 @@ msgstr "Režim opakovania"
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
-msgstr "Určuje, či sa má zakázať odstraňovanie prekladania vo filmoch s prekladanými riadkami"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má zakázať odstraňovanie prekladania vo filmoch s prekladanými "
+"riadkami"
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:7
@@ -96,8 +109,12 @@ msgstr "Úroveň sieťového prednačítavania"
 
 # desc
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the stream (in seconds)."
-msgstr "Množstvo dát, ktoré prednačítať pre sieťové streamy pred začatím zobrazovania streamu (v sekundách)."
+msgid ""
+"Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
+"stream (in seconds)."
+msgstr ""
+"Množstvo dát, ktoré prednačítať pre sieťové streamy pred začatím "
+"zobrazovania streamu (v sekundách)."
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:10
@@ -138,8 +155,12 @@ msgstr "Predvolené umiestenie pre dialógové okná „Otvoriť…“"
 
 # desc
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs. Default is the current directory."
-msgstr "Predvolené umiestenie prednastavené v dialógových oknách „Otvoriť…“, predvolený je aktuálny adresár."
+msgid ""
+"Default location for the \"Open...\" dialogs. Default is the current "
+"directory."
+msgstr ""
+"Predvolené umiestenie prednastavené v dialógových oknách „Otvoriť…“, "
+"predvolený je aktuálny adresár."
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:17
@@ -148,13 +169,18 @@ msgstr "Predvolené umiestenie pre dialógové okno „Zachytiť snímku obrazov
 
 # desc
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the Pictures directory."
-msgstr "Predvolené umiestnenie prenastavené v dialógových oknách „Zachytiť snímku obrazovky“, predvolený je 
adresár Obrázky."
+msgid ""
+"Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the "
+"Pictures directory."
+msgstr ""
+"Predvolené umiestnenie prenastavené v dialógových oknách „Zachytiť snímku "
+"obrazovky“, predvolený je adresár Obrázky."
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
-msgstr "Určiť, či sa majú zakázať zásuvné moduly v domovskom adresári používateľa"
+msgstr ""
+"Určiť, či sa majú zakázať zásuvné moduly v domovskom adresári používateľa"
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:20
@@ -164,12 +190,16 @@ msgstr "Určiť, či sa majú zakázať klávesové skratky"
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
-msgstr "Určiť, či sa majú automaticky načítať súbory textových titulkov pri načítaní filmu"
+msgstr ""
+"Určiť, či sa majú automaticky načítať súbory textových titulkov pri načítaní "
+"filmu"
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
-msgstr "Určiť, či sa majú automaticky načítať externé súbory s kapitolami pri načítaní filmu"
+msgstr ""
+"Určiť, či sa majú automaticky načítať externé súbory s kapitolami pri "
+"načítaní filmu"
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:23
@@ -178,7 +208,9 @@ msgstr "Zoznam aktívnych zásuvných modulov"
 
 # desc
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:24
-msgid "A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and running)."
+msgid ""
+"A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
+"running)."
 msgstr "Zoznam názvov teraz aktívnych zásuvných modulov (načítané a spustené)."
 
 # summary
@@ -189,10 +221,13 @@ msgstr "Adresáre na zobrazenie"
 # desc
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
-msgstr "Adresáre na zobrazenie v rozhraní prehliadača, štandardne nie sú určené žiadne"
+msgstr ""
+"Adresáre na zobrazenie v rozhraní prehliadača, štandardne nie sú určené "
+"žiadne"
 
 # list store item - Typ zvukového výstupu
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5510 ../src/totem-properties-view.c:242
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5521
+#: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
@@ -222,7 +257,7 @@ msgid "AC3 Passthrough"
 msgstr "Preposielanie AC3"
 
 # dialog title
-#: ../data/preferences.ui.h:7
+#: ../data/preferences.ui.h:7 ../data/shortcuts.ui.h:2
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
 
@@ -267,13 +302,17 @@ msgstr "Zásuvné moduly…"
 
 # tab
 #: ../data/preferences.ui.h:16 ../data/properties.ui.h:1
+#: ../data/shortcuts.ui.h:1
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=693094
+# radiobutton
 #. Tab label in the Preferences dialogue
-#: ../data/preferences.ui.h:18
-msgid "Display"
-msgstr "Zobrazenie"
+#: ../data/preferences.ui.h:18 ../data/properties.ui.h:9
+#: ../src/totem-properties-view.c:285
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
 
 # PM: s prekladaním bol dosť zavádzajúce ako keby si hovoril o zákaze dabingu - zmenil som to
 # checkbutton
@@ -311,18 +350,23 @@ msgstr "_Farebný odtieň:"
 msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "_Obnoviť štandardné hodnoty"
 
-# label
 #: ../data/preferences.ui.h:26
+msgid "Display"
+msgstr "Zobrazenie"
+
+# label
+#: ../data/preferences.ui.h:27
 msgid "Audio Output"
 msgstr "Zvukový výstup"
 
 # label
-#: ../data/preferences.ui.h:27
+#: ../data/preferences.ui.h:28
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "_Typ zvukového výstupu:"
 
 # tab
-#: ../data/preferences.ui.h:28 ../data/properties.ui.h:14 ../src/totem-properties-view.c:283
+#: ../data/preferences.ui.h:29 ../data/properties.ui.h:14
+#: ../src/totem-properties-view.c:283
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -361,12 +405,6 @@ msgstr "Komentár:"
 msgid "Container:"
 msgstr "Kontajner:"
 
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=693094
-# radiobutton
-#: ../data/properties.ui.h:9 ../src/totem-properties-view.c:285
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
-
 # label
 #: ../data/properties.ui.h:10
 msgid "Dimensions:"
@@ -397,121 +435,230 @@ msgstr "Vzorkovacia frekvencia:"
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanály:"
 
+# cmd desc
+#: ../data/shortcuts.ui.h:3 ../src/totem-options.c:60
+msgid "Quit"
+msgstr "Ukončí"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:4
+msgid "Volume"
+msgstr "Hlasitosť"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:5
+msgid "Increase volume"
+msgstr "Zvýšenie hlasitosti"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:6
+msgid "Decrease volume"
+msgstr "Zníženie hlasitosti"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:7
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazenie"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:8
+msgid "Toggle fullscreen"
+msgstr "Prepnutie režimu na celú obrazovku"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:9
+msgid "Exit fullscreen"
+msgstr "Ukončenie režimu na celú obrazovku"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:10
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Zväčšenie"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:11
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Zmenšenie"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:12
+msgid "Playback"
+msgstr "Prehrávanie"
+
+# cmd desc
+#: ../data/shortcuts.ui.h:13 ../src/totem-options.c:49
+msgid "Play/Pause"
+msgstr "Prehrá/Pozastaví"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:14
+msgid "Go back 15 seconds"
+msgstr "Prejdenie dozadu o 15 sekúnd"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:15
+msgid "Go forward 60 seconds"
+msgstr "Prejdenie dopredu o 60 sekúnd"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:16
+msgid "Go back 5 seconds"
+msgstr "Prejdenie dozadu o 5 sekúnd"
+
+# http://slovnik.juls.savba.sk/?w=snímka&c=ze5e
+#: ../data/shortcuts.ui.h:17
+msgid "Go forward 15 seconds"
+msgstr "Prejdenie dopredu o 15 sekúnd"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:18
+msgid "Go back 3 minutes"
+msgstr "Prejdenie dozadu o 3 minúty"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:19
+msgid "Go forward 10 minutes"
+msgstr "Prejdenie dopredu o 10 minút"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:20
+msgid "Previous video or chapter"
+msgstr "Predchádzajúce video alebo kapitola"
+
+# label
+#: ../data/shortcuts.ui.h:21
+msgid "Next video or chapter"
+msgstr "Nasledujúce video alebo kapitola"
+
+# plugin desc
+#: ../data/shortcuts.ui.h:22
+msgid "Skip to dialog"
+msgstr "Preskočenie na dialógové okno"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:23
+msgid "DVD menu navigation"
+msgstr "Navigovanie v ponuke disku DVD"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+msgid "Navigate up"
+msgstr "Navigovanie hore"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+msgid "Navigate down"
+msgstr "Navigovanie dole"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:26
+msgid "Navigate left"
+msgstr "Navigovanie doľava"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:27
+msgid "Navigate right"
+msgstr "Navigovanie doprava"
+
 # menu item
 #: ../data/totem.ui.h:1
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Nas_tavenia"
 
-# action
 #: ../data/totem.ui.h:2
+msgid "_Keyboard Shortcuts"
+msgstr "_Klávesové skratky"
+
+# action
+#: ../data/totem.ui.h:3
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
 # menu item
-#: ../data/totem.ui.h:3
+#: ../data/totem.ui.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_končiť"
 
-#: ../data/totem.ui.h:4
+#: ../data/totem.ui.h:5
 msgid "Add _Local Video…"
 msgstr "Pridať miestne video…"
 
-#: ../data/totem.ui.h:5
+#: ../data/totem.ui.h:6
 msgid "Add _Web Video…"
 msgstr "Pridať _webové video…"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:6
+#: ../data/totem.ui.h:7
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "_Pomer strán"
 
 # radio action
-#: ../data/totem.ui.h:7
+#: ../data/totem.ui.h:8
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatický"
 
 # PK: je to v Zobrazit->Pomer stran, je to spravne
 # radio action
-#: ../data/totem.ui.h:8
+#: ../data/totem.ui.h:9
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "Square"
 msgstr "Štvorcový"
 
 # radio action
-#: ../data/totem.ui.h:9
+#: ../data/totem.ui.h:10
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "4∶3 (TV)"
 msgstr "4∶3 (TV)"
 
 # radio action
-#: ../data/totem.ui.h:10
+#: ../data/totem.ui.h:11
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "16∶9 (Widescreen)"
 msgstr "16:9 (Širokouhlý)"
 
 # radio action
-#: ../data/totem.ui.h:11
+#: ../data/totem.ui.h:12
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "2.11∶1 (DVB)"
 msgstr "2,11:1 (DVB)"
 
 # label
-#: ../data/totem.ui.h:12
+#: ../data/totem.ui.h:13
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zväčšiť"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:13
+#: ../data/totem.ui.h:14
 msgid "Switch An_gles"
 msgstr "Prepnúť _uhly"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:14
+#: ../data/totem.ui.h:15
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Jazyky"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:15
+#: ../data/totem.ui.h:16
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "_Titulky"
 
-#: ../data/totem.ui.h:16
+#: ../data/totem.ui.h:17
 msgid "_Select Text Subtitles…"
 msgstr "V_ybrať textové titulky…"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:17
+#: ../data/totem.ui.h:18
 msgid "_Eject"
 msgstr "Vy_sunúť"
 
 # menu item
-#: ../data/totem.ui.h:18
+#: ../data/totem.ui.h:19
 msgid "_Repeat"
 msgstr "_Opakovať"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:19
+#: ../data/totem.ui.h:20
 msgid "_DVD Menu"
 msgstr "Ponuka _DVD"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:20
+#: ../data/totem.ui.h:21
 msgid "_Title Menu"
 msgstr "Ponuka _titulov"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:21
+#: ../data/totem.ui.h:22
 msgid "A_udio Menu"
 msgstr "Z_vuková ponuka"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:22
+#: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "_Angle Menu"
 msgstr "Ponuka _uhlov"
 
 # action
-#: ../data/totem.ui.h:23
+#: ../data/totem.ui.h:24
 msgid "_Chapter Menu"
 msgstr "Ponuka _kapitol"
 
@@ -525,102 +672,117 @@ msgstr "Zadajte _adresu súboru, ktorý chcete otvoriť:"
 msgid "--:--"
 msgstr "--:--"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1935
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1946
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Pre server RTSP je požadované heslo"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3306
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3317
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Zvuková stopa č. %d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3310
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3321
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Titulky č. %d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3766
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3777
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "Server, ku ktorému sa snažíte pripojiť, je neznámy."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3769
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3780
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Spojenie s týmto serverom bolo odmietnuté."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3772
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3783
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Zadaný film sa nepodarilo nájsť."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3779
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3790
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Server zamietol prístup k tomuto súboru alebo streamu."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3785
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3796
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
-msgstr "Pre prístup k tomuto súboru alebo streamu je vyžadované overenie totožnosti."
+msgstr ""
+"Pre prístup k tomuto súboru alebo streamu je vyžadované overenie totožnosti."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3792
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3803
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Nemáte povolenie na otvorenie tohto súboru."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3797
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3808
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "Toto umiestnenie je neplatné."
 
 # DK: načítaný?
 # PK: necham precitany, kedze cita sa len cast ale nacitava sa zvecsa celok
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3805
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3816
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Film nemohol byť prečítaný."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3828 ../src/backend/bacon-video-widget.c:3836
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3839
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3847
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
-"The playback of this movie requires the following plugins which are not installed:\n"
+"The playback of this movie requires the following plugins which are not "
+"installed:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr[0] ""
-"Prehrávanie tohto filmu vyžaduje nasledujúce zásuvné moduly, ktoré nie sú nainštalované:\n"
+"Prehrávanie tohto filmu vyžaduje nasledujúce zásuvné moduly, ktoré nie sú "
+"nainštalované:\n"
 "\n"
 "%s"
-msgstr[1] "Prehrávanie tohto filmu vyžaduje zásuvný modul %s, ktorý nie je nainštalovaný."
+msgstr[1] ""
+"Prehrávanie tohto filmu vyžaduje zásuvný modul %s, ktorý nie je "
+"nainštalovaný."
 msgstr[2] ""
-"Prehrávanie tohto filmu vyžaduje nasledujúce zásuvné moduly, ktoré nie sú nainštalované:\n"
+"Prehrávanie tohto filmu vyžaduje nasledujúce zásuvné moduly, ktoré nie sú "
+"nainštalované:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3848
-msgid "This stream cannot be played. It's possible that a firewall is blocking it."
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3859
+msgid ""
+"This stream cannot be played. It's possible that a firewall is blocking it."
 msgstr "Tento prúd sa nedá prehrať. Je možné, že ho blokuje firewall."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3851
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3862
 msgid ""
-"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might need to install additional plugins 
to be able to play some types of "
-"movies"
+"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
+"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
 msgstr ""
-"Zvukový alebo video stream sa nedá spracovať kvôli chýbajúcim kodekom. Musíte nainštalovať dodatočné kodeky 
na prehranie niektorých typov filmov"
+"Zvukový alebo video stream sa nedá spracovať kvôli chýbajúcim kodekom. "
+"Musíte nainštalovať dodatočné kodeky na prehranie niektorých typov filmov"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3862
-msgid "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally first."
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3873
+msgid ""
+"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
+"first."
 msgstr "Tento súbor sa nedá prehrať cez sieť. Skúste ho najprv prebrať."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5506 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5517 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5508 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5519 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5795
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5806
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Nosič neobsahuje žiadne podporované video streamy."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5954
-msgid "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly installed."
-msgstr "Chýbajú niektoré potrebné zásuvné moduly. Uistite sa, že je program nainštalovaný správne."
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6017
+msgid ""
+"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
+"installed."
+msgstr ""
+"Chýbajú niektoré potrebné zásuvné moduly. Uistite sa, že je program "
+"nainštalovaný správne."
 
 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:355
 msgid "Unable to play the file"
@@ -630,9 +792,12 @@ msgstr "Nepodarilo sa prehrať súbor"
 #, c-format
 msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
 msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
-msgstr[0] "Zásuvné moduly %s sú potrebné na prehranie súboru, ale nie sú nainštalované."
-msgstr[1] "Zásuvný modul %s je potrebný na prehranie súboru, ale nie je nainštalovaný."
-msgstr[2] "Zásuvné moduly %s sú potrebné na prehranie súboru, ale nie sú nainštalované."
+msgstr[0] ""
+"Zásuvné moduly %s sú potrebné na prehranie súboru, ale nie sú nainštalované."
+msgstr[1] ""
+"Zásuvný modul %s je potrebný na prehranie súboru, ale nie je nainštalovaný."
+msgstr[2] ""
+"Zásuvné moduly %s sú potrebné na prehranie súboru, ale nie sú nainštalované."
 
 #. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
 #. * %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
@@ -648,7 +813,8 @@ msgstr "_Nájsť v programe %s"
 #. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
 #. * of "%d" if your locale uses localized digits.
 #.
-#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:63 ../src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
+#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:63
+#: ../src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
 #, c-format
 msgctxt "long time format"
 msgid "%d:%02d:%02d"
@@ -695,8 +861,10 @@ msgstr "%d:%02d"
 #. Album
 #. Year
 #. Container
-#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:106 
../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:108
-#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:110 
../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:112
+#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:106
+#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:108
+#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:110
+#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:112
 #: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:118
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
@@ -718,7 +886,8 @@ msgctxt "Video bit rate"
 msgid "N/A"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:129 
../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:239
+#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:129
+#: ../src/properties/bacon-video-widget-properties.c:239
 msgctxt "Frame rate"
 msgid "N/A"
 msgstr "Neznáma"
@@ -823,32 +992,32 @@ msgstr "Nepodarilo sa inicializovať knižnice na bezpečný beh vo vláknach."
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "Skontrolujte inštaláciu svojho systému. Totem teraz skončí."
 
-#: ../src/totem-grilo.c:284
+#: ../src/totem-grilo.c:285
 #, c-format
 msgid "Season %d Episode %d"
 msgstr "Sezóna %d Epizóda %d"
 
 #. translators: The first item is the show name, for example:
 #. * Boardwalk Empire (Season 1 Episode 1)
-#: ../src/totem-grilo.c:321
+#: ../src/totem-grilo.c:322
 #, c-format
 msgid "%s (Season %d Episode %d)"
 msgstr "%s (Sezóna %d Epizóda %d)"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:671
+#: ../src/totem-grilo.c:677
 msgid "Browse Error"
 msgstr "Chyba prehliadania"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:812
+#: ../src/totem-grilo.c:818
 msgid "Search Error"
 msgstr "Chyba hľadania"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1266
+#: ../src/totem-grilo.c:1272
 msgid "Local"
 msgstr "Miestne"
 
 # label
-#: ../src/totem-grilo.c:1863
+#: ../src/totem-grilo.c:1873
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
@@ -861,7 +1030,8 @@ msgstr "Nepodarilo nahrať rozhranie „%s“. %s"
 msgid "The file does not exist."
 msgstr "Súbor neexistuje."
 
-#: ../src/totem-interface.c:181 ../src/totem-interface.c:183 ../src/totem-interface.c:224 
../src/totem-interface.c:226
+#: ../src/totem-interface.c:181 ../src/totem-interface.c:183
+#: ../src/totem-interface.c:224 ../src/totem-interface.c:226
 msgid "Make sure that Totem is properly installed."
 msgstr "Uistite sa, či je program Totem správne nainštalovaný."
 
@@ -900,56 +1070,58 @@ msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:419
+#: ../src/totem-menu.c:428
 msgid "None"
 msgstr "Žiadny"
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:423
+#: ../src/totem-menu.c:432
 msgctxt "Language"
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatický"
 
-#: ../src/totem-object.c:1418 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1422 ../src/totem-options.c:51
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastaviť"
 
-#: ../src/totem-object.c:1423 ../src/totem-object.c:1433 ../src/totem-options.c:50 
../src/totemselectiontoolbar.ui.h:2
+#: ../src/totem-object.c:1427 ../src/totem-object.c:1437
+#: ../src/totem-options.c:50 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:3
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
-#: ../src/totem-object.c:1500 ../src/totem-object.c:1527 ../src/totem-object.c:2042
+#: ../src/totem-object.c:1504 ../src/totem-object.c:1531
+#: ../src/totem-object.c:2046
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Totem nemohol prehrať „%s“."
 
 # PM: dal by som Programu Totem (viackrát); mimochodom neskúsený používateľ musí z toho byť zmetený keď sa 
program vlastne volá "Prehrávač filmov"
 # PK: snad to ujednotia, je to domotane, ale zas balik je totem
-#: ../src/totem-object.c:2184
+#: ../src/totem-object.c:2188
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Programu Totem sa nepodarilo zobraziť obsah pomocníka."
 
-#: ../src/totem-object.c:2424
+#: ../src/totem-object.c:2449
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Vyskytla sa chyba"
 
-#: ../src/totem-object.c:3755
+#: ../src/totem-object.c:3797
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3761
+#: ../src/totem-object.c:3803
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Prehrať / Pozastaviť"
 
-#: ../src/totem-object.c:3767
+#: ../src/totem-object.c:3809
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Ďalšia kapitola/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3987
+#: ../src/totem-object.c:4030
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Programu Totem sa nepodarilo naštartovať."
 
-#: ../src/totem-object.c:3987
+#: ../src/totem-object.c:4030
 msgid "No reason."
 msgstr "Žiaden dôvod."
 
@@ -959,21 +1131,17 @@ msgid "Add Web Video"
 msgstr "Pridanie webového videa"
 
 # action
-#: ../src/totem-open-location.c:185 ../src/totem-uri.c:399 ../src/totem-uri.c:460 
../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:961
-#: ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:98 ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:97
-#: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:103 ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:198
+#: ../src/totem-open-location.c:185 ../src/totem-uri.c:399
+#: ../src/totem-uri.c:460 ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:97
+#: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:103
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:221
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: ../src/totem-open-location.c:186 ../src/totem-uri.c:461 ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:99
+#: ../src/totem-open-location.c:186 ../src/totem-uri.c:461
 msgid "_Add"
 msgstr "P_ridať"
 
-# cmd desc
-#: ../src/totem-options.c:49
-msgid "Play/Pause"
-msgstr "Prehrá/Pozastaví"
-
 # PK: lebo to moze byt aj film aj pesnicka => polozka
 # cmd desc
 #: ../src/totem-options.c:52
@@ -1017,11 +1185,6 @@ msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "Prepne zobrazenie na celú obrazovku"
 
 # cmd desc
-#: ../src/totem-options.c:60
-msgid "Quit"
-msgstr "Ukončí"
-
-# cmd desc
 #: ../src/totem-options.c:61
 msgid "Enqueue"
 msgstr "Zaradí do radu"
@@ -1043,7 +1206,7 @@ msgstr "Posunie"
 msgid "Movies to play"
 msgstr "Filmy na prehranie"
 
-#: ../src/totem-options.c:99
+#: ../src/totem-options.c:100
 msgid "Can't enqueue and replace at the same time"
 msgstr "Nedá sa zároveň zaradiť do radu a nahradiť"
 
@@ -1054,7 +1217,7 @@ msgstr "Nedá sa zároveň zaradiť do radu a nahradiť"
 msgid "Title %d"
 msgstr "%d. titul"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1001
+#: ../src/totem-playlist.c:992
 #, c-format
 msgid "The playlist '%s' could not be parsed. It might be damaged."
 msgstr "Zoznam skladieb „%s“ sa nepodarilo analyzovať. Môže byť poškodený."
@@ -1080,29 +1243,34 @@ msgstr "Zvuk/video"
 msgid "N/A"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: ../src/totem-properties-view.c:170 ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
+#: ../src/totem-properties-view.c:170
+#: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
 #: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
 msgctxt "Stream bit rate"
 msgid "N/A"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: ../src/totem-properties-view.c:173 ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
+#: ../src/totem-properties-view.c:173
+#: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
 #: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
 #, c-format
 msgid "%d kbps"
 msgstr "%d kb/s"
 
-#: ../src/totem-properties-view.c:190 ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:151
+#: ../src/totem-properties-view.c:190
+#: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:151
 #, c-format
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
-#: ../src/totem-properties-view.c:222 ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
+#: ../src/totem-properties-view.c:222
+#: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../src/totem-properties-view.c:230 ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
+#: ../src/totem-properties-view.c:230
+#: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
 msgctxt "Sample rate"
 msgid "N/A"
 msgstr "Neznáma"
@@ -1117,13 +1285,18 @@ msgstr "Neznámy"
 msgid "Add to Favourites"
 msgstr "Pridať do obľúbených"
 
+#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:2
+msgctxt "button"
+msgid "Play"
+msgstr "Prehrať"
+
 # menu item
-#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:3
+#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:4
 msgid "Shuffle"
 msgstr "Premiešať"
 
 # gtk button
-#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:4
+#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:5
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
@@ -1132,8 +1305,8 @@ msgid "Current Locale"
 msgstr "Aktuálne národné prostredie"
 
 # nasledujúce jazykové reťazce sa týkajú kódovania titulkov, rod je správny
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:159 ../src/totem-subtitle-encoding.c:161 
../src/totem-subtitle-encoding.c:163
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:165
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:159 ../src/totem-subtitle-encoding.c:161
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:163 ../src/totem-subtitle-encoding.c:165
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabské"
 
@@ -1141,7 +1314,8 @@ msgstr "Arabské"
 msgid "Armenian"
 msgstr "Arménske"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:171 ../src/totem-subtitle-encoding.c:173 
../src/totem-subtitle-encoding.c:175
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:171 ../src/totem-subtitle-encoding.c:173
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:175
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltské"
 
@@ -1149,17 +1323,18 @@ msgstr "Baltské"
 msgid "Celtic"
 msgstr "Keltské"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:181 ../src/totem-subtitle-encoding.c:183 
../src/totem-subtitle-encoding.c:185
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:187
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:181 ../src/totem-subtitle-encoding.c:183
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:185 ../src/totem-subtitle-encoding.c:187
 msgid "Central European"
 msgstr "Stredoeurópske"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:190 ../src/totem-subtitle-encoding.c:192 
../src/totem-subtitle-encoding.c:194
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:196
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:190 ../src/totem-subtitle-encoding.c:192
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:194 ../src/totem-subtitle-encoding.c:196
 msgid "Chinese Simplified"
 msgstr "Čínske zjednodušené"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:199 ../src/totem-subtitle-encoding.c:201 
../src/totem-subtitle-encoding.c:203
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:199 ../src/totem-subtitle-encoding.c:201
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:203
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "Čínske tradičné"
 
@@ -1167,8 +1342,9 @@ msgstr "Čínske tradičné"
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorvátske"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:209 ../src/totem-subtitle-encoding.c:211 
../src/totem-subtitle-encoding.c:213
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:215 ../src/totem-subtitle-encoding.c:217 
../src/totem-subtitle-encoding.c:219
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:209 ../src/totem-subtitle-encoding.c:211
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:213 ../src/totem-subtitle-encoding.c:215
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:217 ../src/totem-subtitle-encoding.c:219
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Cyrilika"
 
@@ -1184,7 +1360,8 @@ msgstr "Cyrilika/Ukrajinské"
 msgid "Georgian"
 msgstr "Gruzínske"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:233 ../src/totem-subtitle-encoding.c:235 
../src/totem-subtitle-encoding.c:237
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:233 ../src/totem-subtitle-encoding.c:235
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:237
 msgid "Greek"
 msgstr "Grécke"
 
@@ -1196,8 +1373,8 @@ msgstr "Gudžarátske"
 msgid "Gurmukhi"
 msgstr "Gurmukhi"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:246 ../src/totem-subtitle-encoding.c:248 
../src/totem-subtitle-encoding.c:250
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:252
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:246 ../src/totem-subtitle-encoding.c:248
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:250 ../src/totem-subtitle-encoding.c:252
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejské"
 
@@ -1215,12 +1392,13 @@ msgstr "Hindské"
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandské"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:264 ../src/totem-subtitle-encoding.c:266 
../src/totem-subtitle-encoding.c:268
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:264 ../src/totem-subtitle-encoding.c:266
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:268
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonské"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:271 ../src/totem-subtitle-encoding.c:273 
../src/totem-subtitle-encoding.c:275
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:277
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:271 ../src/totem-subtitle-encoding.c:273
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:275 ../src/totem-subtitle-encoding.c:277
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejské"
 
@@ -1244,22 +1422,25 @@ msgstr "Juhoeurópske"
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajské"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:297 ../src/totem-subtitle-encoding.c:299 
../src/totem-subtitle-encoding.c:301
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:303
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:297 ../src/totem-subtitle-encoding.c:299
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:301 ../src/totem-subtitle-encoding.c:303
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecké"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:306 ../src/totem-subtitle-encoding.c:308 
../src/totem-subtitle-encoding.c:310
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:312 ../src/totem-subtitle-encoding.c:314
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:306 ../src/totem-subtitle-encoding.c:308
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:310 ../src/totem-subtitle-encoding.c:312
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:314
 msgid "Unicode"
 msgstr "Unicode"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:317 ../src/totem-subtitle-encoding.c:319 
../src/totem-subtitle-encoding.c:321
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:323 ../src/totem-subtitle-encoding.c:325
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:317 ../src/totem-subtitle-encoding.c:319
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:321 ../src/totem-subtitle-encoding.c:323
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:325
 msgid "Western"
 msgstr "Západné"
 
-#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:328 ../src/totem-subtitle-encoding.c:330 
../src/totem-subtitle-encoding.c:332
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:328 ../src/totem-subtitle-encoding.c:330
+#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:332
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamské"
 
@@ -1276,7 +1457,7 @@ msgid "Seek to %s / %s"
 msgstr "Posun na %s / %s"
 
 # file filter
-#: ../src/totem-uri.c:329 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:982
+#: ../src/totem-uri.c:329
 msgid "All files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
@@ -1296,7 +1477,7 @@ msgid "Select Text Subtitles"
 msgstr "Výber textových titulkov"
 
 # menu item
-#: ../src/totem-uri.c:400 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:962
+#: ../src/totem-uri.c:400
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
@@ -1308,7 +1489,7 @@ msgstr "Pridanie videí"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:786
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:793
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1319,15 +1500,15 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %d×%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:787
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:794
 msgid "Filename"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:789
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:796
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:792
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:799
 msgid "Duration"
 msgstr "Dĺžka"
 
@@ -1365,11 +1546,13 @@ msgstr "Zaznamená (S)VCD alebo video DVD"
 msgid "The video disc could not be duplicated."
 msgstr "Nemohol byť vytvorený duplikát video disku."
 
-#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:122 
../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:268
+#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:122
+#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:268
 msgid "The movie could not be recorded."
 msgstr "Film nemohol byť zaznamenaný."
 
-#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:148 
../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:158
+#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:148
+#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:158
 #: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:254
 msgid "Unable to write a project."
 msgstr "Nepodarilo sa zapísať projekt."
@@ -1389,173 +1572,22 @@ msgstr "Kopírovať vide_o DVD…"
 msgid "Copy (S)VCD…"
 msgstr "Kopírovať (S)VCD…"
 
-# label
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-edit.ui.h:1
-msgid "Name for new chapter:"
-msgstr "Názov novej kapitoly:"
-
-# action
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
-msgid "_Remove Chapter"
-msgstr "O_dstrániť kapitolu"
-
-# tooltip
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
-msgid "Remove the chapter from the list"
-msgstr "Odstráni kapitolu zo zoznamu"
-
-# action
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
-msgid "_Go to Chapter"
-msgstr "_Prejsť na kapitolu"
-
-# tooltip
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
-msgid "Go to the chapter in the movie"
-msgstr "Prejde na kapitolu vo filme"
-
-# tooltip
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
-msgid "Add Chapter…"
-msgstr "Pridá kapitolu…"
-
-# button
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
-msgid "Remove Chapter"
-msgstr "Odstrániť kapitolu"
-
-# button
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
-msgid "Go to Chapter"
-msgstr "Prejsť na kapitolu"
-
-# button
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
-msgid "Save Changes"
-msgstr "Uložiť zmeny"
-
-# label
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
-msgid "No chapter data"
-msgstr "Žiadne údaje o kapitolách"
-
-# tooltip
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
-msgid "Load Chapters…"
-msgstr "Načíta kapitoly…"
-
-# tooltip
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
-msgid "Load chapters from an external CMML file"
-msgstr "Načíta kapitoly z externého súboru CMML"
-
-# button
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
-msgid "Add New Chapters"
-msgstr "Pridať nové kapitoly"
-
-# tooltip
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:13
-msgid "Create a new chapter list for the movie"
-msgstr "Vytvorí nový zoznam kapitol pre film"
-
-# plugin name
-#: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:1 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1122
-msgid "Chapters"
-msgstr "Kapitoly"
-
-# plugin desc
-#: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:2
-msgid "Support chapter markers in movies"
-msgstr "Podpora značiek kapitol vo filmoch"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:56
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>Title: </b>%s\n"
-"<b>Start time: </b>%s"
-msgstr ""
-"<b>Titul: </b>%s\n"
-"<b>Čas začiatku: </b>%s"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:324
-msgid "Error while reading file with chapters"
-msgstr "Chyba počas čítania súboru s kapitolami"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:542
-msgid "Chapter with the same time already exists"
-msgstr "Už existuje kapitola s rovnakým časom"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:543
-msgid "Try another name or remove an existing chapter."
-msgstr "Skúste iný názov alebo odstráňte existujúcu kapitolu."
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:702
-msgid "Error while writing file with chapters"
-msgstr "Chyba počas zapisovania súboru s kapitolami"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:826
-msgid "Error occurred while saving chapters"
-msgstr "Vyskytla sa chyba počas ukladania kapitol"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:827
-msgid "Please check you have permission to write to the folder containing the movie."
-msgstr "Skontrolujte, prosím, či máte oprávnenie na zápis do priečinka, ktorý obsahuje film."
-
-# filechooser dialog title
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:960
-msgid "Open Chapter File"
-msgstr "Otvorenie súboru s kapitolami"
-
-# file filter
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:979
-msgid "Supported files"
-msgstr "Podporované súbory"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1076
-msgid "Chapter Screenshot"
-msgstr "Snímka kapitoly"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1087
-msgid "Chapter Title"
-msgstr "Názov kapitoly"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1167
-msgid "Save changes to chapter list before closing?"
-msgstr "Uložiť zmeny do zoznamu kapitol pred zatvorením?"
-
-# button
-#. Translators: close Totem without saving changes to the chapter list of the current movie.
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1172
-msgid "Close without Saving"
-msgstr "Zavrieť bez uloženia"
-
-# button
-#. Translators: save changes to the chapter list of the current movie before closing Totem.
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1174
-msgid "Save"
-msgstr "Uložiť"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1177
-msgid "If you don't save, changes to the chapter list will be lost."
-msgstr "Ak ich neuložíte, tak sa zmeny vykonané v zozname kapitol stratia."
-
-# window title
-#: ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:95
-msgid "Add Chapter"
-msgstr "Pridanie kapitoly"
-
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.plugin.in.h:1
 msgid "MPRIS D-Bus Interface"
 msgstr "Rozhranie MPRIS zbernice D-Bus"
 
 # plugin desc
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.plugin.in.h:2
-msgid "Send notifications of currently-playing videos and allow remote control using MPRIS."
-msgstr "Odošle oznámenia o práve prehrávaných filmoch a umožní vzdialené ovládanie pomocou služby MPRIS."
+msgid ""
+"Send notifications of currently-playing videos and allow remote control "
+"using MPRIS."
+msgstr ""
+"Odošle oznámenia o práve prehrávaných filmoch a umožní vzdialené ovládanie "
+"pomocou služby MPRIS."
 
 # PŠ: keby si to chcel mať preložené, správny preklad by bol "nerealizuje"
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208 ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
 #, python-format
 msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
 msgstr "Objekt triedy MediaPlayer2 neimplementuje rozhranie „%s“"
@@ -1592,7 +1624,8 @@ msgstr "Stav v internetovom komunikátore"
 
 #: ../src/plugins/im-status/totem-im-status.plugin.in.h:2
 msgid "Set your Instant Messenger status to away when a movie is playing"
-msgstr "Nastaví stav vo vašom internetovom komunikátore na preč, keď sa prehráva film"
+msgstr ""
+"Nastaví stav vo vašom internetovom komunikátore na preč, keď sa prehráva film"
 
 # plugin name
 #: ../src/plugins/lirc/lirc.plugin.in.h:1
@@ -1657,37 +1690,39 @@ msgstr "Nájde titulky pre práve prehrávaný film"
 # Pozn. prekladateľom iso_639_3 je Ivan Masár
 # http://translationproject.org/team/sk.html
 # Asi by sa to s ním zišlo prediskutovať.
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:42
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:46
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Brazílska portugalčina"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:178
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:182
 msgid "Searching for subtitles…"
 msgstr "Hľadajú sa titulky…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:226 ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:607
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:230
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:612
 msgid "Downloading the subtitles…"
 msgstr "Preberajú sa titulky…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:291
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:295
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
 msgstr "Nepodarilo sa kontaktovať webovú stránku OpenSubtitles"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:324 ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:342
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:328
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:346
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website."
 msgstr "Nepodarilo sa kontaktovať webovú stránku OpenSubtitles."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:330
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:334
 msgid "No results found."
 msgstr "Nenájdené žiadne výsledky."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:472
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:477
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
 #. translators comment:
 #. This is the file-type of the subtitle file detected
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:478
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:483
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
@@ -1695,16 +1730,16 @@ msgstr "Formát"
 # PK: nie, toto sa mi paci
 #. translators comment:
 #. This is a rating of the quality of the subtitle
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:483
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
 # action
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:524
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:529
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "_Prevziať titulky k filmu…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:564
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:569
 msgid "Searching subtitles…"
 msgstr "Hľadajú sa titulky…"
 
@@ -1758,10 +1793,12 @@ msgstr "heslo k rpdb2"
 
 #: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"A password to protect the rpdb2 server for debugging Totem from unauthorized remote access. If this is 
empty, a default of 'totem' will be used."
+"A password to protect the rpdb2 server for debugging Totem from unauthorized "
+"remote access. If this is empty, a default of 'totem' will be used."
 msgstr ""
-"Heslo na ochranu servera rpdb2 na ladenie programu Totem, pred neoprávneným vzdialeným prístupom. Ak je 
prázdne, tak bude použité predvolené "
-"heslo „totem“."
+"Heslo na ochranu servera rpdb2 na ladenie programu Totem, pred neoprávneným "
+"vzdialeným prístupom. Ak je prázdne, tak bude použité predvolené heslo "
+"„totem“."
 
 # plugin name
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.in.h:1
@@ -1797,11 +1834,13 @@ msgstr "Konzola pre Python"
 #. pylint: disable-msg=W0613
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:104
 msgid ""
-"After you press OK, Totem will wait until you connect to it with winpdb or rpdb2. If you have not set a 
debugger password in DConf, it will use "
-"the default password ('totem')."
+"After you press OK, Totem will wait until you connect to it with winpdb or "
+"rpdb2. If you have not set a debugger password in DConf, it will use the "
+"default password ('totem')."
 msgstr ""
-"Po stlačení Ok Totem počká, kým sa k nemu pripojíte pomocou winpdb alebo rpdb2. Ak nemáte nastavené heslo 
pre ladiaci program v DConf, tak sa "
-"použije predvolené heslo („totem“)."
+"Po stlačení Ok Totem počká, kým sa k nemu pripojíte pomocou winpdb alebo "
+"rpdb2. Ak nemáte nastavené heslo pre ladiaci program v DConf, tak sa použije "
+"predvolené heslo („totem“)."
 
 # plugin name
 #: ../src/plugins/recent/recent.plugin.in.h:1
@@ -1938,7 +1977,8 @@ msgstr "Vytváranie galérie…"
 msgid "Saving gallery as \"%s\""
 msgstr "Ukladá sa galéria ako „%s“"
 
-#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:221 
../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:230
+#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:221
+#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:230
 msgid "Totem could not get a screenshot of the video."
 msgstr "Totem nemohol zachytiť snímku tohto videa."
 
@@ -1957,7 +1997,8 @@ msgid "Create Screenshot _Gallery…"
 msgstr "Vytvoriť _galériu zo snímok obrazovky…"
 
 # plugin name
-#: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:1 ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:196
+#: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:1
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:219
 msgid "Skip To"
 msgstr "Preskočiť na"
 
@@ -1975,7 +2016,7 @@ msgstr "_Preskočiť na:"
 
 #. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
 #. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:159
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:176
 msgid "second"
 msgid_plural "seconds"
 msgstr[0] "sekundu"
@@ -1986,13 +2027,13 @@ msgstr[2] "sekundu"
 #. Translators: you should translate this string to a number (written in digits) which corresponds to the 
longer character length of the
 #. * translations for "second" and "seconds", as translated elsewhere in this file. For example, in English, 
"second" is 6 characters long and
 #. * "seconds" is 7 characters long, so this string should be translated to "7". See: bgo#639398
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:189
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:213
 msgctxt "Skip To label length"
 msgid "7"
 msgstr "7"
 
 # plugin name
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:199
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:222
 msgid "_Skip To"
 msgstr "P_reskočiť na"
 
@@ -2018,8 +2059,131 @@ msgstr "Zásuvný modul Zeitgeist"
 msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
 msgstr "Zásuvný modul, ktorý odosiela udalosti službe Zeitgeist"
 
+# action
+#~ msgid "_Remove Chapter"
+#~ msgstr "O_dstrániť kapitolu"
+
+# tooltip
+#~ msgid "Remove the chapter from the list"
+#~ msgstr "Odstráni kapitolu zo zoznamu"
+
+# action
+#~ msgid "_Go to Chapter"
+#~ msgstr "_Prejsť na kapitolu"
+
+# tooltip
+#~ msgid "Go to the chapter in the movie"
+#~ msgstr "Prejde na kapitolu vo filme"
+
+# tooltip
+#~ msgid "Add Chapter…"
+#~ msgstr "Pridá kapitolu…"
+
+# button
+#~ msgid "Remove Chapter"
+#~ msgstr "Odstrániť kapitolu"
+
+# button
+#~ msgid "Go to Chapter"
+#~ msgstr "Prejsť na kapitolu"
+
+# button
+#~ msgid "Save Changes"
+#~ msgstr "Uložiť zmeny"
+
+# label
+#~ msgid "No chapter data"
+#~ msgstr "Žiadne údaje o kapitolách"
+
+# tooltip
+#~ msgid "Load Chapters…"
+#~ msgstr "Načíta kapitoly…"
+
+# tooltip
+#~ msgid "Load chapters from an external CMML file"
+#~ msgstr "Načíta kapitoly z externého súboru CMML"
+
+# button
+#~ msgid "Add New Chapters"
+#~ msgstr "Pridať nové kapitoly"
+
+# tooltip
+#~ msgid "Create a new chapter list for the movie"
+#~ msgstr "Vytvorí nový zoznam kapitol pre film"
+
+# plugin name
+#~ msgid "Chapters"
+#~ msgstr "Kapitoly"
+
+# plugin desc
+#~ msgid "Support chapter markers in movies"
+#~ msgstr "Podpora značiek kapitol vo filmoch"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Title: </b>%s\n"
+#~ "<b>Start time: </b>%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Titul: </b>%s\n"
+#~ "<b>Čas začiatku: </b>%s"
+
+#~ msgid "Error while reading file with chapters"
+#~ msgstr "Chyba počas čítania súboru s kapitolami"
+
+#~ msgid "Chapter with the same time already exists"
+#~ msgstr "Už existuje kapitola s rovnakým časom"
+
+#~ msgid "Try another name or remove an existing chapter."
+#~ msgstr "Skúste iný názov alebo odstráňte existujúcu kapitolu."
+
+#~ msgid "Error while writing file with chapters"
+#~ msgstr "Chyba počas zapisovania súboru s kapitolami"
+
+#~ msgid "Error occurred while saving chapters"
+#~ msgstr "Vyskytla sa chyba počas ukladania kapitol"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please check you have permission to write to the folder containing the "
+#~ "movie."
+#~ msgstr ""
+#~ "Skontrolujte, prosím, či máte oprávnenie na zápis do priečinka, ktorý "
+#~ "obsahuje film."
+
+# filechooser dialog title
+#~ msgid "Open Chapter File"
+#~ msgstr "Otvorenie súboru s kapitolami"
+
+# file filter
+#~ msgid "Supported files"
+#~ msgstr "Podporované súbory"
+
+#~ msgid "Chapter Screenshot"
+#~ msgstr "Snímka kapitoly"
+
+#~ msgid "Chapter Title"
+#~ msgstr "Názov kapitoly"
+
+#~ msgid "Save changes to chapter list before closing?"
+#~ msgstr "Uložiť zmeny do zoznamu kapitol pred zatvorením?"
+
+# button
+#~ msgid "Close without Saving"
+#~ msgstr "Zavrieť bez uloženia"
+
+# button
+#~ msgid "Save"
+#~ msgstr "Uložiť"
+
+#~ msgid "If you don't save, changes to the chapter list will be lost."
+#~ msgstr "Ak ich neuložíte, tak sa zmeny vykonané v zozname kapitol stratia."
+
+# window title
+#~ msgid "Add Chapter"
+#~ msgstr "Pridanie kapitoly"
+
 #~ msgid "%s are required to play the file, but are not installed."
-#~ msgstr "Zásuvné moduly %s sú potrebné na prehranie súboru, ale nie sú nainštalované."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zásuvné moduly %s sú potrebné na prehranie súboru, ale nie sú "
+#~ "nainštalované."
 
 # summary
 #~ msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
@@ -2030,7 +2194,8 @@ msgstr "Zásuvný modul, ktorý odosiela udalosti službe Zeitgeist"
 #~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "%s\n"
-#~ "Úplný zoznam dostupných volieb príkazového riadka zobrazíte spustením „%s --help“\n"
+#~ "Úplný zoznam dostupných volieb príkazového riadka zobrazíte spustením „%s "
+#~ "--help“\n"
 
 # cmd desc
 #~ msgid "Enable debug"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]