[evolution/wip/webkit2] Updated Slovak translationcommit b6385e8e74291a50d29cafa2e28e9bf4cc6dc075
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:  Wed Mar 4 17:24:01 2015 +0000

  Updated Slovak translation

 po/sk.po | 5097 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 3624 insertions(+), 1473 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 527c0a3..7ee6d77 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,11 +8,13 @@
 # Pavol Klačanský <pavol klacansky com>, 2010, 2011.
 # Marián Čavojský <cavo+gnomel10n cavo sk>, 2011-2013.
 #
+#: ../shell/main.c:506
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-03-04 05:19+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-04 11:35+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-03-04 12:34+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
@@ -28,24 +30,42 @@ msgid "This address book could not be opened."
 msgstr "Tento adresár kontaktov nemohol byť otvorený."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
-msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network 
connection could be down."
-msgstr "Tento server adresára kontaktov môže byť nedosiahnuteľný, názov servera môže byť nesprávne zadaný, 
alebo vaše sieťové pripojenie môže byť nefunkčné."
+msgid ""
+"This address book server might be unreachable or the server name may be "
+"misspelled or your network connection could be down."
+msgstr ""
+"Tento server adresára kontaktov môže byť nedosiahnuteľný, názov servera môže "
+"byť nesprávne zadaný, alebo vaše sieťové pripojenie môže byť nefunkčné."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
 msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
 msgstr "Nepodarilo sa overiť totožnosť na serveri LDAP."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
-msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login 
method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
-msgstr "Skontrolujte, či ste správne vyhláskovali heslo a či používate podporovanú metódu prihlasovania. 
Pamätajte, pri heslách záleží na veľkosti písmen, možno máte zapnutý CapsLock."
+msgid ""
+"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
+"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
+"your caps lock might be on."
+msgstr ""
+"Skontrolujte, či ste správne vyhláskovali heslo a či používate podporovanú "
+"metódu prihlasovania. Pamätajte, pri heslách záleží na veľkosti písmen, "
+"možno máte zapnutý CapsLock."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
 msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
-msgstr "Tento server adresára kontaktov nemá žiadne navrhované rozsahy pre vyhľadávanie."
+msgstr ""
+"Tento server adresára kontaktov nemá žiadne navrhované rozsahy pre "
+"vyhľadávanie."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
-msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it 
may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
-msgstr "Tento LDAP server môže použiť staršiu verziu protokolu LDAP, ktorá nepodporuje túto funkcionalitu, 
alebo môže byť nenakonfigurovaná. Opýtajte sa vášho správcu na podporované vyhľadávacie bázy."
+msgid ""
+"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
+"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
+"supported search bases."
+msgstr ""
+"Tento LDAP server môže použiť staršiu verziu protokolu LDAP, ktorá "
+"nepodporuje túto funkcionalitu, alebo môže byť nenakonfigurovaná. Opýtajte "
+"sa vášho správcu na podporované vyhľadávacie bázy."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
 msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
@@ -72,7 +92,8 @@ msgid "This address book will be removed permanently."
 msgstr "Tento adresár kontaktov bude navždy odstránený."
 
 # PŠ: treba skontrolovať kolízie akcelerátorov, v celom programe!
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13 ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
 msgid "Do _Not Delete"
 msgstr "_Neodstrániť"
 
@@ -81,10 +102,15 @@ msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
 msgstr "Odstrániť vzdialený adresár kontaktov „{0}“?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
-msgid "This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the server. Are you sure you want 
to proceed?"
-msgstr "Toto nenávratne odstráni adresár kontaktov „{0}“ zo servera. Naozaj to chcete vykonať?"
+msgid ""
+"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
+"server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenávratne odstráni adresár kontaktov „{0}“ zo servera. Naozaj to "
+"chcete vykonať?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16 ../calendar/calendar.error.xml.h:61
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
 msgid "_Delete From Server"
 msgstr "O_dstrániť zo servera"
 
@@ -109,7 +135,9 @@ msgid "Would you like to save your changes?"
 msgstr "Chcete uložiť vaše zmeny?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
-msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
+msgid ""
+"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
+"changes?"
 msgstr "Urobili ste úpravy tohoto kontaktu. Chcete uložiť tieto zmeny?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
@@ -121,11 +149,17 @@ msgid "Cannot move contact."
 msgstr "Nedá sa presunúť kontakt."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
-msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from 
the source. Do you want to save a copy instead?"
-msgstr "Pokúšate sa presunúť kontakt z jedného adresára kontaktov do druhého, ale tento kontakt nemohol byť 
zo zdroja odstránený. Chcete namiesto toho uložiť kópiu?"
+msgid ""
+"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
+"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
+msgstr ""
+"Pokúšate sa presunúť kontakt z jedného adresára kontaktov do druhého, ale "
+"tento kontakt nemohol byť zo zdroja odstránený. Chcete namiesto toho uložiť "
+"kópiu?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
-msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
+msgid ""
+"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
 msgstr "Obrázok, ktorý ste vybrali, je veľký. Chcete ho zmenšiť a uložiť?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
@@ -153,14 +187,29 @@ msgid "Address '{0}' already exists."
 msgstr "Adresa „{0}“ už existuje."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
-msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address 
anyway?"
-msgstr "Kontakt s touto adresou už existuje. Chcete aj napriek tomu pridať novú vizitku s takou istou 
adresou?"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34 
../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:723
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22 
../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30
-#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:327 ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../e-util/filter.ui.h:16 
../mail/e-mail-account-manager.c:718 ../mail/e-mail-label-manager.c:373
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:396 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:625 ../mail/mail-config.ui.h:54 
../modules/mail/em-composer-prefs.c:397 ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:557
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:839 
../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32 ../plugins/templates/templates.c:453
+msgid ""
+"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
+"with the same address anyway?"
+msgstr ""
+"Kontakt s touto adresou už existuje. Chcete aj napriek tomu pridať novú "
+"vizitku s takou istou adresou?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:723
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:327
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../e-util/filter.ui.h:16
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:718 ../mail/e-mail-label-manager.c:373
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:396 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:625
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:397
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:557
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:839
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
+#: ../plugins/templates/templates.c:453
 msgid "_Add"
 msgstr "_Pridať"
 
@@ -169,8 +218,12 @@ msgid "Some addresses already exist in this contact list."
 msgstr "Niektorá z adries už existuje v tomto zozname kontaktov."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
-msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them 
anyway?"
-msgstr "Pokúšate sa pridať adresy, z ktorých časť už existuje v zozname. Chcete ich aj tak pridať?"
+msgid ""
+"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
+"you like to add them anyway?"
+msgstr ""
+"Pokúšate sa pridať adresy, z ktorých časť už existuje v zozname. Chcete ich "
+"aj tak pridať?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
 msgid "Skip duplicates"
@@ -185,10 +238,15 @@ msgid "List '{0}' is already in this contact list."
 msgstr "Zoznam „{0}“ už existuje v tomto zozname kontaktov."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
-msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
-msgstr "Zoznam kontaktov s názvom „{0}“ už existuje v tomto zozname kontaktov. Chcete ho aj tak pridať?"
+msgid ""
+"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
+"to add it anyway?"
+msgstr ""
+"Zoznam kontaktov s názvom „{0}“ už existuje v tomto zozname kontaktov. "
+"Chcete ho aj tak pridať?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41 ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "Odstránenie kontaktov zlyhalo"
 
@@ -202,8 +260,12 @@ msgstr "Nedá sa pridať nový kontakt"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
-msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from 
the side bar in the Contacts view."
-msgstr "Adresár kontaktov „{0}“ je iba na čítanie a teda nemôže byť upravovaný. Vyberte si iný adresár 
kontaktov z bočného panelu v pohľade Kontakty."
+msgid ""
+"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
+"different address book from the side bar in the Contacts view."
+msgstr ""
+"Adresár kontaktov „{0}“ je iba na čítanie a teda nemôže byť upravovaný. "
+"Vyberte si iný adresár kontaktov z bočného panelu v pohľade Kontakty."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
 msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
@@ -211,10 +273,16 @@ msgstr "Nedá sa uložiť kontakt, adresár kontaktov sa stále otvára"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
-msgid "Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still opening. Either wait till it's 
opened, or select a different address book."
-msgstr "Nedá sa uložiť kontakt do adresára kontaktov „{0}“, pretože sa stále otvára. Buď počkajte kým sa 
otvorí, alebo vyberte iný adresár kontaktov."
+msgid ""
+"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
+"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
+msgstr ""
+"Nedá sa uložiť kontakt do adresára kontaktov „{0}“, pretože sa stále otvára. "
+"Buď počkajte kým sa otvorí, alebo vyberte iný adresár kontaktov."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1 
../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:722 
../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:744
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:722
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:744
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3087
 msgid "Contact Editor"
 msgstr "Editor kontaktov"
@@ -231,11 +299,15 @@ msgstr "Pre_zývka:"
 msgid "_File under:"
 msgstr "Za_radiť pod:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5 
../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
 msgid "_Where:"
 msgstr "_Kam:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16 
../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
 msgid "Ca_tegories..."
 msgstr "Ka_tegórie…"
 
@@ -243,7 +315,9 @@ msgstr "Ka_tegórie…"
 msgid "Full _Name..."
 msgstr "_Celé meno…"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:749 ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1163
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:749
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1163
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
 msgid "Email"
 msgstr "Email"
@@ -264,7 +338,8 @@ msgstr "Adresa SIP"
 msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Priama komunikácia"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13 
../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
@@ -272,7 +347,10 @@ msgstr "Kontakt"
 msgid "_Home Page:"
 msgstr "_Domovská stránka:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15 ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709 
../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1908
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1908
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Kalendár:"
 
@@ -288,7 +366,8 @@ msgstr "_Video rozhovor:"
 msgid "Home Page:"
 msgstr "Domovská stránka:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19 
../modules/cal-config-google/e-cal-config-google.c:93
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
+#: ../modules/cal-config-google/e-cal-config-google.c:93
 msgid "Calendar:"
 msgstr "Kalendár:"
 
@@ -358,7 +437,9 @@ msgstr "Dátum na_rodenia:"
 msgid "_Anniversary:"
 msgstr "_Výročie:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:875 ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1996
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:875
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1996
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Výročie"
 
@@ -367,7 +448,9 @@ msgstr "Výročie"
 #. Get the icon file for some default category. Doesn't matter
 #. * which, so long as it has an icon. We're just interested in
 #. * the directory components.
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:874 ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1995 
../shell/main.c:127
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:874
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1995 ../shell/main.c:127
 msgid "Birthday"
 msgstr "Dátum narodenia"
 
@@ -399,22 +482,31 @@ msgstr "_Krajina:"
 msgid "_PO Box:"
 msgstr "_PO Box:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46 ../composer/e-composer-from-header.c:123
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
+#: ../composer/e-composer-from-header.c:123
 msgid "_Address:"
 msgstr "_Adresa:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356 ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:369
 msgid "Home"
 msgstr "Domov"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353 ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:842 ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:382
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:842
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:382
 msgid "Work"
 msgstr "Práca"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:83 ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:512
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:909 ../calendar/gui/e-cal-model.c:3034
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:83
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:512
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:909
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3034
 msgid "Other"
 msgstr "Iné"
 
@@ -426,40 +518,88 @@ msgstr "Poštová adresa"
 msgid "Notes"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249 
../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335 ../e-util/e-preferences-window.c:379
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:41 ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2 
../shell/e-shell-window-actions.c:1085
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335
+#: ../e-util/e-preferences-window.c:379 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1085
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53 ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15 
../mail/mail-config.ui.h:35
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15 ../mail/mail-config.ui.h:35
 msgid "Options"
 msgstr "Voľby"
 
 #. This is only shown if the EActivity has a GCancellable.
 #. no flags
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54 
../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3683 
../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455 
../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14 
../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:474 ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:718 
../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318 ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8 ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2 
../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2 ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322 ../composer/e-composer-actions.c:267 
../e-util/e-activity-bar.c:340 ../e-util/e-attachment-dialog.c:311 ../e-util/e-attachment-store.c:491
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:635 ../e-util/e-attachment-view.c:370 ../e-util/e-categories-dialog.c:82 
../e-util/e-category-editor.c:138 ../e-util/e-category-editor.c:208
-#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:101 ../e-util/e-color-chooser-widget.c:127 
../e-util/e-filter-datespec.c:291 ../e-util/e-html-editor-actions.c:481 ../e-util/e-html-editor-actions.c:574
-#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:171 ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:365 
../e-util/e-passwords.c:470 ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180 
../e-util/e-rule-editor.c:282
-#: ../e-util/e-rule-editor.c:776 ../e-util/e-send-options.ui.h:42 ../e-util/e-source-config-dialog.c:379 
../e-util/e-source-selector-dialog.c:350 ../e-util/e-table-config.c:548 ../e-util/e-table-config.ui.h:1
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2 ../e-util/evolution-source-viewer.c:834 ../e-util/e-web-view.c:3129 
../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269 ../mail/e-mail-config-window.c:330
-#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:196 ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:317 
../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:738 ../mail/mail-send-recv.c:820
-#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:148 ../mail/mail-vfolder-ui.c:270 
../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:886 
../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:363
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:363 
../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:285 
../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3 ../plugins/face/face.c:291
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806 ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421 
../plugins/save-calendar/save-calendar.c:187 ../shell/e-shell-content.c:659
-#: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70 ../shell/e-shell-utils.c:134 
../smime/gui/certificate-manager.c:652 ../smime/gui/certificate-manager.c:729 
../smime/gui/certificate-manager.c:953
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1335 ../smime/gui/e-cert-selector.c:237 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3683
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:474
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:718
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322
+#: ../composer/e-composer-actions.c:267 ../e-util/e-activity-bar.c:340
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:311 ../e-util/e-attachment-store.c:491
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:635 ../e-util/e-attachment-view.c:370
+#: ../e-util/e-categories-dialog.c:82 ../e-util/e-category-editor.c:138
+#: ../e-util/e-category-editor.c:208 ../e-util/e-charset-combo-box.c:101
+#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:127 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:481 ../e-util/e-html-editor-actions.c:574
+#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:171
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:365 ../e-util/e-passwords.c:470
+#: ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180
+#: ../e-util/e-rule-editor.c:282 ../e-util/e-rule-editor.c:776
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:42 ../e-util/e-source-config-dialog.c:379
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:350 ../e-util/e-table-config.c:548
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:834 ../e-util/e-web-view.c:3129
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:330 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
+#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:317
+#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:738
+#: ../mail/mail-send-recv.c:820 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:886
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:363
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:363
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:285
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
+#: ../plugins/face/face.c:291
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806
+#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:187 ../shell/e-shell-content.c:659
+#: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70
+#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:652
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:729
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:953
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1335 ../smime/gui/e-cert-selector.c:237
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:55 
../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:721
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1277 
../composer/e-composer-actions.c:268 ../composer/e-composer-actions.c:408 ../e-util/e-attachment-store.c:636
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:369 ../e-util/e-web-view.c:3130 
../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270 ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:653 ../smime/gui/certificate-manager.c:730
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:55
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:721
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1277
+#: ../composer/e-composer-actions.c:268 ../composer/e-composer-actions.c:408
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:636
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:369 ../e-util/e-web-view.c:3130
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270
+#: ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:653
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:730
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložiť"
 
@@ -503,23 +643,30 @@ msgstr "Zobraziť ostatné poštové adresy"
 msgid "Show Notes"
 msgstr "Zobraziť poznámky"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298 
../e-util/e-html-editor-actions.c:993
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:993
 msgid "_Undo"
 msgstr "Vrátiť _späť"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:259 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300 
../e-util/e-focus-tracker.c:122
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:259
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300 ../e-util/e-focus-tracker.c:122
 msgid "Undo"
 msgstr "Vráti späť"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1305 
../e-util/e-html-editor-actions.c:979
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1305
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:979
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Znovu vykonať"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:266 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1307 
../e-util/e-focus-tracker.c:138
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:266
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1307 ../e-util/e-focus-tracker.c:138
 msgid "Redo"
 msgstr "Vykoná znovu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:298 ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:298
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
 msgid "Error adding contact"
 msgstr "Chyba pri pridávaní kontaktu"
 
@@ -531,7 +678,8 @@ msgstr "Chyba pri zmene kontaktu"
 msgid "Error removing contact"
 msgstr "Chyba pri odstraňovaní kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:738 
../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3081
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:738
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3081
 #, c-format
 msgid "Contact Editor - %s"
 msgstr "Editor kontaktov - %s"
@@ -540,8 +688,11 @@ msgstr "Editor kontaktov - %s"
 msgid "Please select an image for this contact"
 msgstr "Prosím, vyberte si obrázok pre tento kontakt"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3684 ../e-util/e-attachment-store.c:489 
../e-util/e-category-editor.c:146 ../e-util/e-html-editor-actions.c:482 ../e-util/e-html-editor-actions.c:575
-#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:174 ../plugins/face/face.c:292 ../shell/e-shell-utils.c:71 
../smime/gui/certificate-manager.c:954
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3684
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:489 ../e-util/e-category-editor.c:146
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:482 ../e-util/e-html-editor-actions.c:575
+#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:174 ../plugins/face/face.c:292
+#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:954
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
@@ -572,7 +723,8 @@ msgstr "„%s“ nemôže byť dátum z budúcnosti"
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
 msgstr "%s„%s“ má neplatný tvar"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4069 
../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4083
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4069
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4083
 #, c-format
 msgid "%s'%s' is empty"
 msgstr "%s„%s“ je prázdny"
@@ -581,14 +733,31 @@ msgstr "%s„%s“ je prázdny"
 msgid "Invalid contact."
 msgstr "Neplatný kontakt."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224 
../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456 ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319 ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9 
../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3 ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323 ../e-util/e-attachment-dialog.c:313 
../e-util/e-categories-dialog.c:83 ../e-util/e-category-editor.c:209 ../e-util/e-charset-combo-box.c:102
-#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:128 ../e-util/e-filter-datespec.c:292 
../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:381 ../e-util/e-passwords.c:471 ../e-util/e-rule-context.c:816 
../e-util/e-rule-editor.c:181
-#: ../e-util/e-rule-editor.c:283 ../e-util/e-rule-editor.c:777 ../e-util/e-send-options.ui.h:43 
../e-util/e-source-config-dialog.c:380 ../e-util/e-source-selector-dialog.c:351 ../e-util/e-table-config.c:549
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:3 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3 ../mail/e-mail-config-window.c:331 
../mail/e-mail-tag-editor.c:243 ../mail/em-folder-selector.c:43 ../mail/mail-config.ui.h:3
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149 ../mail/mail-vfolder-ui.c:271 
../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
-#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422 ../shell/e-shell-content.c:661 
../shell/e-shell-content.c:767 ../shell/main.c:168 ../smime/gui/certificate-manager.c:1336
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3
+#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:313 ../e-util/e-categories-dialog.c:83
+#: ../e-util/e-category-editor.c:209 ../e-util/e-charset-combo-box.c:102
+#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:128 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:381 ../e-util/e-passwords.c:471
+#: ../e-util/e-rule-context.c:816 ../e-util/e-rule-editor.c:181
+#: ../e-util/e-rule-editor.c:283 ../e-util/e-rule-editor.c:777
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-source-config-dialog.c:380
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:351 ../e-util/e-table-config.c:549
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:3 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
+#: ../mail/em-folder-selector.c:43 ../mail/mail-config.ui.h:3
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:271
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
+#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422
+#: ../shell/e-shell-content.c:661 ../shell/e-shell-content.c:767
+#: ../shell/main.c:168 ../smime/gui/certificate-manager.c:1336
 #: ../smime/gui/e-cert-selector.c:238 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
@@ -657,7 +826,8 @@ msgstr "III"
 msgid "Esq."
 msgstr "Váž. pán"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celé meno"
 
@@ -682,7 +852,8 @@ msgstr "_Priezvisko:"
 msgid "_Suffix:"
 msgstr "T_itul za menom:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1 
../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:817
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:817
 msgid "Contact List Editor"
 msgstr "Editor zoznamu kontaktov"
 
@@ -700,7 +871,7 @@ msgstr "Za_dajte emailovú adresu, alebo do zoznamu potiahnite kontakt myšou:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
 msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
-msgstr "_Skryť adresy pri posielaní pošty do tohto zoznamu"
+msgstr "_Skryť adresy pri odosielaní pošty do tohto zoznamu"
 
 # tooltip
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
@@ -712,11 +883,20 @@ msgstr "Pridá email do zoznamu"
 msgid "Remove an email address from the List"
 msgstr "Odstráni emailovú adresu zo zoznamu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10 
../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:5 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:21 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:31 
../e-util/e-attachment-view.c:424 ../e-util/e-filter-rule.c:225 ../e-util/e-mail-signature-manager.c:367
-#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:999 ../e-util/filter.ui.h:18 ../mail/e-mail-label-manager.c:391 
../mail/em-filter-rule.c:440 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:630 ../mail/mail-config.ui.h:55
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:567 
../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:849 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:807
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:34 ../plugins/templates/templates.c:463
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:21
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:31 ../e-util/e-attachment-view.c:424
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:225 ../e-util/e-mail-signature-manager.c:367
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:999 ../e-util/filter.ui.h:18
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:391 ../mail/em-filter-rule.c:440
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:630 ../mail/mail-config.ui.h:55
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:567
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:849
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:807
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:34
+#: ../plugins/templates/templates.c:463
 msgid "_Remove"
 msgstr "O_dstrániť"
 
@@ -729,19 +909,23 @@ msgstr "Pridá emailové adresy z adresára kontaktov"
 msgid "_Select..."
 msgstr "_Vybrať…"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:13 ../e-util/filter.ui.h:19
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:13
+#: ../e-util/filter.ui.h:19
 msgid "_Top"
 msgstr "_Hore"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:14 ../e-util/filter.ui.h:20
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:14
+#: ../e-util/filter.ui.h:20
 msgid "_Up"
 msgstr "_Vyššie"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:15 ../e-util/filter.ui.h:21
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:15
+#: ../e-util/filter.ui.h:21
 msgid "_Down"
 msgstr "_Nižšie"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:16 ../e-util/filter.ui.h:22
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:16
+#: ../e-util/filter.ui.h:22
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Dolu"
 
@@ -765,21 +949,29 @@ msgstr "Chyba pri zmene zoznamu"
 msgid "Error removing list"
 msgstr "Chyba pri odstraňovaní zoznamu"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1195
+#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1195
 msgid "Name contains"
 msgstr "Meno obsahuje"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1188
+#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1188
 msgid "Email begins with"
 msgstr "Email začína na"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3 ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 
../calendar/gui/memotypes.xml.h:19 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1181 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1611 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:733
+#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1181
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1611
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:733
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:933
 msgid "Any field contains"
 msgstr "Ľubovoľné pole obsahuje"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:94 ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:103 
../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:193
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:94
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:103
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:193
 msgid "evolution address book"
 msgstr "adresár kontaktov evolution"
 
@@ -788,26 +980,30 @@ msgid "Copy _Email Address"
 msgstr "Kopírovať _emailovú adresu"
 
 # tooltip
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:151 ../e-util/e-web-view.c:307
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:151
+#: ../e-util/e-web-view.c:307
 msgid "Copy the email address to the clipboard"
 msgstr "Kopíruje emailovú adresu do schránky"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:156 ../e-util/e-web-view.c:312
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:156
+#: ../e-util/e-web-view.c:312
 msgid "_Send New Message To..."
-msgstr "_Poslať novú správu pre…"
+msgstr "_Odoslať novú správu pre…"
 
 # tooltip
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:158 ../e-util/e-web-view.c:314
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:158
+#: ../e-util/e-web-view.c:314
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "Odošle správu na túto adresu"
 
 # čo je miesto %s? ak je to názov kontaktu môže to znieť čudne
-# Kliknutím pošlete email Kostrianová
+# Kliknutím odošlete email Kostrianová
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:290 ../e-util/e-web-view.c:997
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:290
+#: ../e-util/e-web-view.c:997
 #, c-format
 msgid "Click to mail %s"
-msgstr "Kliknutím pošlete email na %s"
+msgstr "Kliknutím odošlete email na %s"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:141
 msgid "Open map"
@@ -821,7 +1017,8 @@ msgstr "SIP"
 msgid "List Members:"
 msgstr "Zoznam členov:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:753 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:753
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
 msgid "Nickname"
 msgstr "Prezývka"
 
@@ -861,7 +1058,8 @@ msgstr "Skype"
 msgid "Twitter"
 msgstr "Twitter"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:819 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:819
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
 msgid "Company"
 msgstr "Spoločnosť"
 
@@ -869,7 +1067,8 @@ msgstr "Spoločnosť"
 msgid "Department"
 msgstr "Oddelenie"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:821 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:821
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
 msgid "Office"
 msgstr "Kancelária"
 
@@ -881,11 +1080,13 @@ msgstr "Povolanie"
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:824 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:824
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
 msgid "Manager"
 msgstr "Manažér"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:825 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:825
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
 msgid "Assistant"
 msgstr "Asistent"
 
@@ -893,16 +1094,23 @@ msgstr "Asistent"
 msgid "Video Chat"
 msgstr "Video rozhovor"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:827 ../e-util/e-send-options.c:546 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:181 ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:570
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:827
+#: ../e-util/e-send-options.c:546
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:181
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:570
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendár"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:828 ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:115 
../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:828
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:115
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
 msgid "Free/Busy"
 msgstr "Diár"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:829 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:870
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:829
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:870
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefón"
 
@@ -910,7 +1118,9 @@ msgstr "Telefón"
 msgid "Fax"
 msgstr "Fax"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:832 
../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:873 ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:899
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:832
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:873
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:899
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
@@ -922,11 +1132,13 @@ msgstr "Domovská stránka"
 msgid "Web Log"
 msgstr "Blog"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:871 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:871
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Mobilný telefón"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:876 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:876
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
 msgid "Spouse"
 msgstr "Manžel(ka)"
 
@@ -934,7 +1146,8 @@ msgstr "Manžel(ka)"
 msgid "Personal"
 msgstr "Osobné"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:931 
../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:931
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
 msgid "Note"
 msgstr "Poznámka"
 
@@ -954,7 +1167,8 @@ msgstr "Domovská stránka"
 msgid "Blog"
 msgstr "Blog"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:261 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:261
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušené"
 
@@ -963,7 +1177,8 @@ msgstr "Zrušené"
 msgid "Merge Contact"
 msgstr "Zlúčenie kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:475 ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:724
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:475
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:724
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Zlúčiť"
 
@@ -1006,24 +1221,39 @@ msgstr "Pôvodný kontakt:"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:121
 msgid ""
-"This address book cannot be opened. This either means this book is not marked for offline usage or not yet 
downloaded for offline usage. Please load the address book once in online mode to download its "
-"contents."
+"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
+"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
+"load the address book once in online mode to download its contents."
 msgstr ""
-"Nedá sa otvoriť tento adresár kontaktov. Zvyčajne to znamená, že buď adresár nie je určený na používanie 
bez pripojenia, alebo ešte nebol prevzatý aby tak mohol byť použitý. Prosím, načítajte adresár "
-"kontaktov aspoň raz keď ste pripojený, aby mohol byť prevzatý jeho obsah."
+"Nedá sa otvoriť tento adresár kontaktov. Zvyčajne to znamená, že buď adresár "
+"nie je určený na používanie bez pripojenia, alebo ešte nebol prevzatý aby "
+"tak mohol byť použitý. Prosím, načítajte adresár kontaktov aspoň raz keď ste "
+"pripojený, aby mohol byť prevzatý jeho obsah."
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:140
 #, c-format
-msgid "This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists and that permissions are 
set to access it."
-msgstr "Nebolo možné otvoriť tento adresár kontaktov. Prosím, overte, či cesta %s existuje, a či máte 
dostatočné práva na prístup k nej."
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
+"and that permissions are set to access it."
+msgstr ""
+"Nebolo možné otvoriť tento adresár kontaktov. Prosím, overte, či cesta %s "
+"existuje, a či máte dostatočné práva na prístup k nej."
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:153
-msgid "This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To use LDAP in Evolution an 
LDAP-enabled Evolution package must be installed."
-msgstr "Táto verzia Evolution nemá zakompilovanú podporu LDAP. Ak chcete používať LDAP v programe 
Evolution, tak musíte nainštalovať balík Evolution s LDAP."
+msgid ""
+"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
+"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
+msgstr ""
+"Táto verzia Evolution nemá zakompilovanú podporu LDAP. Ak chcete používať "
+"LDAP v programe Evolution, tak musíte nainštalovať balík Evolution s LDAP."
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:162
-msgid "This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI was entered, or the 
server is unreachable."
-msgstr "Nebolo možné otvoriť tento adresár kontaktov. Znamená to, že buď ste zadali neplatný identifikátor 
URI, alebo je server nedosiahnuteľný."
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
+"was entered, or the server is unreachable."
+msgstr ""
+"Nebolo možné otvoriť tento adresár kontaktov. Znamená to, že buď ste zadali "
+"neplatný identifikátor URI, alebo je server nedosiahnuteľný."
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:172
 msgid "Detailed error message:"
@@ -1037,7 +1267,7 @@ msgid ""
 "the directory server preferences for this address book."
 msgstr ""
 "Vášmu dotazu zodpovedá viac vizitiek, než dokáže server\n"
-"poslať alebo Evolution zobraziť. Prosím, upresnite svoj\n"
+"odoslať alebo Evolution zobraziť. Prosím, upresnite svoj\n"
 "dotaz alebo zvýšte obmedzenie v nastavení adresárového\n"
 "servera pre tento adresár kontaktov."
 
@@ -1056,16 +1286,21 @@ msgstr ""
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:226
 #, c-format
 msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
-msgstr "Obslužný softvér tohto adresára kontaktov nedokázal analyzovať túto požiadavku. %s"
+msgstr ""
+"Obslužný softvér tohto adresára kontaktov nedokázal analyzovať túto "
+"požiadavku. %s"
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
 #, c-format
 msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
-msgstr "Obslužný softvér tohto adresára kontaktov odmietol vykonať túto požiadavku. %s"
+msgstr ""
+"Obslužný softvér tohto adresára kontaktov odmietol vykonať túto požiadavku. "
+"%s"
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:237 ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:243
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:237
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:243
 #, c-format
 msgid "This query did not complete successfully. %s"
 msgstr "Táto požiadavka nebola dokončená úspešne. %s"
@@ -1138,7 +1373,8 @@ msgstr "Skopíruje vybrané kontakty do schránky"
 msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "Vloží kontakty zo schránky"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:666 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:995
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:666
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:995
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Odstráni vybrané kontakty"
 
@@ -1172,10 +1408,17 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť tento kontakt?"
 msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť tento kontakt (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1331 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1242 
../e-util/e-focus-tracker.c:785 ../e-util/evolution-source-viewer.c:805 ../mail/e-mail-account-manager.c:736
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1067 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1434 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:788 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1615 
../shell/e-shell-window-actions.c:943 ../smime/gui/certificate-manager.c:1659
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:10
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1331
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1242 ../e-util/e-focus-tracker.c:785
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:805
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:736
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1067
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1434
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:788
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1615
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:943
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1659 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:10
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
@@ -1313,7 +1556,9 @@ msgstr "Jednotka"
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:666 
../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:666
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
 msgid "Role"
 msgstr "Rola"
 
@@ -1325,7 +1570,10 @@ msgstr "Webové stránky"
 msgid "Journal"
 msgstr "Žurnál"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:43 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:20 
../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:43
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:20
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4 ../e-util/e-categories-dialog.c:87
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategórie"
@@ -1372,12 +1620,16 @@ msgid "Zoom _In"
 msgstr "_Zväčšiť"
 
 #. Zoom-out button
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:420 ../mail/e-mail-reader.c:2360
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:420
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2360
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zme_nšiť"
 
 #. Search button
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:450 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1972 
../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:195 ../shell/e-shell-window-actions.c:1020
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:450
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1972
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:195
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1020
 msgid "_Find"
 msgstr "_Nájsť"
 
@@ -1439,8 +1691,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "V tomto pohľade nie sú žiadne položky."
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:746 
../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:548 ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:249
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:430 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:925 
../calendar/importers/icalendar-importer.c:964 ../shell/shell.error.xml.h:1
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:746
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:548
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:249
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:430
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:925
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:964 ../shell/shell.error.xml.h:1
 msgid "Importing..."
 msgstr "Importuje sa…"
 
@@ -1515,8 +1771,10 @@ msgid "[vcard|csv]"
 msgstr "[vcard|csv]"
 
 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:111
-msgid "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
-msgstr "Chyba argumentov na príkazovom riadku. Použite --help a pozrite si použitie."
+msgid ""
+"Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
+msgstr ""
+"Chyba argumentov na príkazovom riadku. Použite --help a pozrite si použitie."
 
 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:125
 msgid "Only support csv or vcard format."
@@ -1526,7 +1784,8 @@ msgstr "Podporuje len formáty csv alebo vcard."
 msgid "Unhandled error"
 msgstr "Nezachytená chyba"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:635 
../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:635
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
 msgid "Can not open file"
 msgstr "Nedá sa otvoriť súbor"
 
@@ -1671,7 +1930,8 @@ msgstr[2] "hodiny"
 #. For Translator : 'day' is part of the sentence of the form 'appointment recurs/Every [x] month(s) on the 
[first] [day] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' 
or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:131 ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1249
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:131
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1249
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
 msgstr[0] "dní"
@@ -1694,10 +1954,20 @@ msgstr "Odmietnuť _všetky"
 msgid "_Snooze"
 msgstr "_Odložiť"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4 ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:6 
../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1321 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:32 
../e-util/e-html-editor-actions.c:1002 ../e-util/e-mail-signature-manager.c:357 ../e-util/filter.ui.h:17
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:727 ../mail/e-mail-browser.c:170 ../mail/e-mail-label-manager.c:382 
../mail/mail-config.ui.h:59 ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:562
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:844 
../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33 ../plugins/templates/templates.c:458 
../shell/e-shell-window-actions.c:1071
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:6
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1321
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:32
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1002
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:357 ../e-util/filter.ui.h:17
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:727 ../mail/e-mail-browser.c:170
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:382 ../mail/mail-config.ui.h:59
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:562
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:844
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
+#: ../plugins/templates/templates.c:458 ../shell/e-shell-window-actions.c:1071
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:13
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
@@ -1711,8 +1981,12 @@ msgid "_Dismiss"
 msgstr "O_dmietnuť"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7 ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1844 
../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1854 ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:249
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1516 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1627
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1844
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1854
+#: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:249
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1516
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1627
 msgid "Location:"
 msgstr "Umiestnenie:"
 
@@ -1726,25 +2000,36 @@ msgstr "Ča_s odloženia:"
 
 #. Translators: This is the last part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10 ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 
../e-util/e-interval-chooser.c:143 ../e-util/filter.ui.h:8 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:326
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:143 ../e-util/filter.ui.h:8
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:326
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
 msgid "days"
 msgstr "dní"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:11 ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5 
../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/e-interval-chooser.c:141 ../e-util/filter.ui.h:7
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:11
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:141 ../e-util/filter.ui.h:7
 msgid "hours"
 msgstr "hodín"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:12 ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4 
../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/e-interval-chooser.c:139 ../e-util/filter.ui.h:6
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:12
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:139 ../e-util/filter.ui.h:6
 #: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:526
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1687 ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1824
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1687
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1824
 msgid "No summary available."
 msgstr "Súhrn nie je k dispozícii."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1696 ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1698
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1696
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1698
 msgid "No description available."
 msgstr "Popis nie je k dispozícii."
 
@@ -1752,7 +2037,9 @@ msgstr "Popis nie je k dispozícii."
 msgid "No location information available."
 msgstr "Informácia o mieste nie je k dispozícii."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1711 ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1815 
../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2156
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1711
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1815
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2156
 msgid "Evolution Reminders"
 msgstr "Pripomienky Evolution"
 
@@ -1768,24 +2055,29 @@ msgstr[2] "Máte %d pripomenutia"
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1975 ../mail/mail-dialogs.ui.h:21 ../mail/mail.error.xml.h:139 
../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:114
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1975 ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:114
 msgid "_No"
 msgstr "_Nie"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1976 ../mail/mail.error.xml.h:138 
../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:115
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1976 ../mail/mail.error.xml.h:138
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:115
 msgid "_Yes"
 msgstr "Án_o"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1980
 #, c-format
 msgid ""
-"An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following 
program:\n"
+"An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
+"configured to run the following program:\n"
 "\n"
 "    %s\n"
 "\n"
 "Are you sure you want to run this program?"
 msgstr ""
-"Práve sa má vyvolať pripomenutie kalendára Evolution. Je nastavené tak, že sa má spustiť tento program:\n"
+"Práve sa má vyvolať pripomenutie kalendára Evolution. Je nastavené tak, že "
+"sa má spustiť tento program:\n"
 "\n"
 "    %s\n"
 "\n"
@@ -1801,7 +2093,8 @@ msgstr "neplatný čas"
 
 # PŠ podľa vysvetlivky by to malo byť "1 hodinu", lenže len pre jeden reťazec z 3. treba vyžiadať rozdelenie 
(kontext)
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:69 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382 ../calendar/gui/misc.c:103
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:69 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
+#: ../calendar/gui/misc.c:103
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
@@ -1811,7 +2104,8 @@ msgstr[2] "%d hodiny"
 
 # PŠ podľa vysvetlivky by to malo byť "1 minútu", lenže len pre jeden reťazec z 3. treba vyžiadať rozdelenie 
(kontext)
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:75 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:388 ../calendar/gui/misc.c:109
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:75 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:388
+#: ../calendar/gui/misc.c:109
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
@@ -1823,7 +2117,8 @@ msgstr[2] "%d minúty"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:79 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:394 ../calendar/gui/misc.c:113
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:79 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:394
+#: ../calendar/gui/misc.c:113
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -1833,58 +2128,77 @@ msgstr[2] "%d sekundy"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:1
 msgid "Would you like to send all the participants a cancelation notice?"
-msgstr "Chcete poslať oznámenie o zrušení všetkým účastníkom?"
+msgstr "Chcete odoslať oznámenie o zrušení všetkým účastníkom?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:2
-msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the meeting is canceled."
-msgstr "Ak nepošlete oznámenie o zrušení stretnutia, ostatní účastníci sa o tom nemusia dovedieť."
+msgid ""
+"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
+"the meeting is canceled."
+msgstr ""
+"Ak neodošlete oznámenie o zrušení stretnutia, ostatní účastníci sa o tom "
+"nemusia dovedieť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:3
 msgid "Do _not Send"
-msgstr "_Neposielať"
+msgstr "_Neodosielať"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:4
 msgid "_Send Notice"
 msgstr "P_oslať oznámenie"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:5 ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť toto stretnutie?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:6
-msgid "All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v tomto stretnutí budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
+msgid ""
+"All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v tomto stretnutí budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:8
-msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the task has been 
deleted."
-msgstr "Ak nepošlete oznámenie o zrušení úlohy, ostatní účastníci sa o tom nemusia dozvedieť."
+msgid ""
+"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
+"the task has been deleted."
+msgstr ""
+"Ak neodošlete oznámenie o zrušení úlohy, ostatní účastníci sa o tom nemusia "
+"dozvedieť."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:9 ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this task?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť túto úlohu?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
 msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v tejto úlohe budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v tejto úlohe budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
 msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
-msgstr "Chcete poslať oznámenie o zrušení tejto poznámky?"
+msgstr "Chcete odoslať oznámenie o zrušení tejto poznámky?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
-msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the memo has been 
deleted."
-msgstr "Ak nepošlete oznámenie o zrušení poznámky, ostatní účastníci sa o tom nemusia dozvedieť."
+msgid ""
+"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
+"the memo has been deleted."
+msgstr ""
+"Ak neodošlete oznámenie o zrušení poznámky, ostatní účastníci sa o tom "
+"nemusia dozvedieť."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:13 ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:198
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:198
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this memo?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť túto poznámku?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
 msgid "All information on this memo will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v tejto poznámke budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v tejto poznámke budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
 msgid "Are you sure you want to delete the meeting titled '{0}'?"
@@ -1895,8 +2209,10 @@ msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť schôdzku nazvanú „{0}“?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
-msgid "All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v tejto schôdzke budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
+msgid ""
+"All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v tejto schôdzke budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
 msgid "Are you sure you want to delete this appointment?"
@@ -1912,15 +2228,20 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť poznámku „{0}“?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:21
 msgid "All information in this memo will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v tejto poznámke budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v tejto poznámke budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
 msgid "Are you sure you want to delete these {0} appointments?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť tieto {0} schôdzky?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:23
-msgid "All information on these appointments will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v týchto schôdzkach budú odstránené a nebúdu sa dať obnoviť."
+msgid ""
+"All information on these appointments will be deleted and can not be "
+"restored."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v týchto schôdzkach budú odstránené a nebúdu sa dať "
+"obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
 msgid "Are you sure you want to delete these {0} tasks?"
@@ -1928,7 +2249,8 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť tieto {0} úlohy?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:25
 msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v týchto úlohách budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v týchto úlohách budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
 msgid "Are you sure you want to delete these {0} memos?"
@@ -1936,7 +2258,9 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť tieto {0} poznámky?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:27
 msgid "All information in these memos will be deleted and can not be restored."
-msgstr "Všetky informácie v týchto poznámkach budú odstránené a nebudú sa dať obnoviť."
+msgstr ""
+"Všetky informácie v týchto poznámkach budú odstránené a nebudú sa dať "
+"obnoviť."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:28
 msgid "Would you like to save your changes to this meeting?"
@@ -1950,7 +2274,8 @@ msgstr "Zmenili ste toto stretnutie, ale ešte ste ho neuložili."
 msgid "_Save Changes"
 msgstr "_Uložiť zmeny"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31 ../composer/mail-composer.error.xml.h:16
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:16
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Zahodiť zmeny"
 
@@ -1980,55 +2305,79 @@ msgstr "Zmenili ste túto poznámku, ale ešte ste ju neuložili."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:38
 msgid "Would you like to send meeting invitations to participants?"
-msgstr "Chcete poslať pozvánky na stretnutie jeho účastníkom?"
+msgstr "Chcete odoslať pozvánky na stretnutie jeho účastníkom?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
-msgid "Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
-msgstr "Poštová pozvánka bude poslaná všetkým účastníkom a umožní im odpovedať."
+msgid ""
+"Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
+msgstr ""
+"Poštová pozvánka bude odoslaná všetkým účastníkom a umožní im odpovedať."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:40 ../composer/mail-composer.error.xml.h:13 ../mail/mail.error.xml.h:8 
../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:13 ../mail/mail.error.xml.h:8
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
 msgid "_Send"
-msgstr "_Poslať"
+msgstr "_Odoslať"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
 msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
-msgstr "Chcete poslať aktualizované informácie o stretnutí jeho účastníkom?"
+msgstr "Chcete odoslať aktualizované informácie o stretnutí jeho účastníkom?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
-msgid "Sending updated information allows other participants to keep their calendars up to date."
-msgstr "Poslanie aktualizovanej informácie umožní ostatním účastníkom zachovať si svoje kalendáre 
aktualizované."
+msgid ""
+"Sending updated information allows other participants to keep their "
+"calendars up to date."
+msgstr ""
+"Odoslanie aktualizovanej informácie umožní ostatním účastníkom zachovať si "
+"svoje kalendáre aktualizované."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
 msgid "Would you like to send this task to participants?"
-msgstr "Chcete poslať túto úlohu jej účastníkom?"
+msgstr "Chcete odoslať túto úlohu jej účastníkom?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
-msgid "Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept this task."
-msgstr "Poštová pozvánka bude poslaná všetkým účastníkom a umožní im akceptovať túto úlohu."
+msgid ""
+"Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept "
+"this task."
+msgstr ""
+"Poštová pozvánka bude odoslaná všetkým účastníkom a umožní im akceptovať túto "
+"úlohu."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
 msgid "Download in progress. Do you want to save the task?"
 msgstr "Prebieha prevzatie. Chcete uložiť túto úlohu?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
-msgid "Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the loss of these attachments."
-msgstr "Niektoré prílohy sa práve preberajú. Uloženie úlohy by viedlo k strate týchto príloh."
+msgid ""
+"Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
+"loss of these attachments."
+msgstr ""
+"Niektoré prílohy sa práve preberajú. Uloženie úlohy by viedlo k strate "
+"týchto príloh."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
 msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
 msgstr "Prebieha prevzatie. Chcete uložiť toto stretnutie?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
-msgid "Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result in the loss of these 
attachments."
-msgstr "Niektoré prílohy sa práve preberajú. Uloženie schôdzky by viedlo k stratetýchto príloh."
+msgid ""
+"Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
+"in the loss of these attachments."
+msgstr ""
+"Niektoré prílohy sa práve preberajú. Uloženie schôdzky by viedlo k "
+"stratetýchto príloh."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
 msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
-msgstr "Chcete poslať aktualizované informácie o úlohe jej účastníkom?"
+msgstr "Chcete odoslať aktualizované informácie o úlohe jej účastníkom?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
-msgid "Sending updated information allows other participants to keep their task lists up to date."
-msgstr "Poslanie aktualizovanej informácie umožní ostatním účastníkom zachovať si svoje zoznamy úloh 
aktualizované."
+msgid ""
+"Sending updated information allows other participants to keep their task "
+"lists up to date."
+msgstr ""
+"Odoslanie aktualizovanej informácie umožní ostatním účastníkom zachovať si "
+"svoje zoznamy úloh aktualizované."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
 msgid "Editor could not be loaded."
@@ -2063,40 +2412,59 @@ msgid "Delete remote calendar '{0}'?"
 msgstr "Odstrániť vzdialený kalendár „{0}“?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
-msgid "This will permanently remove the calendar '{0}' from the server. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr "Toto nenávratne odstráni kalendár „{0}“ zo servera. Naozaj to chcete vykonať?"
+msgid ""
+"This will permanently remove the calendar '{0}' from the server. Are you "
+"sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenávratne odstráni kalendár „{0}“ zo servera. Naozaj to chcete vykonať?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
 msgid "Delete remote task list '{0}'?"
 msgstr "Odstrániť vzdialený zoznam úloh „{0}“"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
-msgid "This will permanently remove the task list '{0}' from the server. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr "Toto nenávratne odstráni zoznam úloh „{0}“ zo servera. Naozaj to chcete vykonať?"
+msgid ""
+"This will permanently remove the task list '{0}' from the server. Are you "
+"sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenávratne odstráni zoznam úloh „{0}“ zo servera. Naozaj to chcete "
+"vykonať?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
 msgid "Delete remote memo list '{0}'?"
 msgstr "Odstrániť vzdialený zoznam poznámok „{0}“?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
-msgid "This will permanently remove the memo list '{0}' from the server. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr "Toto nenávratne odstráni zoznam poznámok „{0}“ zo servera. Naozaj to chcete vykonať?"
+msgid ""
+"This will permanently remove the memo list '{0}' from the server. Are you "
+"sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenávratne odstráni zoznam poznámok „{0}“ zo servera. Naozaj to chcete "
+"vykonať?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
 msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete uložiť stretnutie bez súhrnu?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
-msgid "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of what your appointment is 
about."
-msgstr "Pridanie zmysluplného súhrnu k vášmu stretnutiu vám pomôže mať na zreteli o čom je."
+msgid ""
+"Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
+"what your appointment is about."
+msgstr ""
+"Pridanie zmysluplného súhrnu k vášmu stretnutiu vám pomôže mať na zreteli o "
+"čom je."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
 msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete uložiť úlohu bez súhrnu?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
-msgid "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your task is about."
-msgstr "Pridanie zmysluplného súhrnu k vašej úlohe vám pomôže mať na zreteli o čom je."
+msgid ""
+"Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
+"task is about."
+msgstr ""
+"Pridanie zmysluplného súhrnu k vašej úlohe vám pomôže mať na zreteli o čom "
+"je."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
 msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
@@ -2118,8 +2486,12 @@ msgstr "Nedá sa uložiť udalosť"
 # PK: ktory moze akceptovat schodky
 #. Translators: {0} is the name of the calendar source
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
-msgid "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar that can 
accept appointments."
-msgstr "Kalendár „{0}“ je len na čítanie a nemôže byť upravovaný. Prosím, vyberte si iný kalendár, v ktorom 
môžete akceptovať schôdzky."
+msgid ""
+"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
+"different calendar that can accept appointments."
+msgstr ""
+"Kalendár „{0}“ je len na čítanie a nemôže byť upravovaný. Prosím, vyberte si "
+"iný kalendár, v ktorom môžete akceptovať schôdzky."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
 msgid "Cannot save task"
@@ -2127,7 +2499,8 @@ msgstr "Nedá sa uložiť úloha"
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar source
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
-msgid "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
+msgid ""
+"'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
 msgstr "„{0}“ nepodporuje priradené úlohy, prosím, vyberte si iný zoznam úloh."
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
@@ -2332,25 +2705,35 @@ msgstr "Zlyhalo obnovenie zoznamu poznámok „{0}“"
 msgid "Failed to make an occurrence movable"
 msgstr "Zlyhalo nastavenie výskytu ako presunuteľný"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1 ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4 
../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3 ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 
../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:375
 msgid "Summary"
 msgstr "Súhrn"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 
../mail/filtertypes.xml.in.h:2 ../mail/searchtypes.xml.in.h:2 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:2
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/filtertypes.xml.in.h:2
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:2 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:2
 msgid "contains"
 msgstr "obsahuje"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 
../mail/filtertypes.xml.in.h:3 ../mail/searchtypes.xml.in.h:3 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:3
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/filtertypes.xml.in.h:3
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:3 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:3
 msgid "does not contain"
 msgstr "neobsahuje"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4 
../calendar/gui/memotypes.xml.h:4 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:527
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:7 ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
+#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:527 ../e-util/e-table-config.ui.h:7
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
 msgid "Any Field"
 msgstr "Akékoľvek pole"
 
@@ -2358,65 +2741,91 @@ msgstr "Akékoľvek pole"
 msgid "Classification"
 msgstr "Klasifikácia"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 
../mail/filtertypes.xml.in.h:4 ../mail/searchtypes.xml.in.h:4 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:4
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/filtertypes.xml.in.h:4
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:4 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:4
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 
../mail/filtertypes.xml.in.h:5 ../mail/searchtypes.xml.in.h:5 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:5
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/filtertypes.xml.in.h:5
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:5 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:5
 msgid "is not"
 msgstr "nie je"
 
 #. To Translators: This is task classification
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2 
../calendar/gui/e-cal-list-view.c:246 ../calendar/gui/e-cal-model.c:278 ../calendar/gui/e-cal-model.c:285
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:498 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:246 ../calendar/gui/e-cal-model.c:278
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:285 ../calendar/gui/e-task-table.c:498
+#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
 msgid "Public"
 msgstr "Verejný"
 
 # je tu správny rod
 # PK: mal by byt
 #. To Translators: This is task classification
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4 
../calendar/gui/e-cal-list-view.c:247 ../calendar/gui/e-cal-model.c:287 ../calendar/gui/e-task-table.c:499
-#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:247 ../calendar/gui/e-cal-model.c:287
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:499 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
 msgid "Private"
 msgstr "Súkromný"
 
 #. To Translators: This is task classification
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6 
../calendar/gui/e-cal-list-view.c:248 ../calendar/gui/e-cal-model.c:289 ../calendar/gui/e-task-table.c:500
-#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:114 
../e-util/e-send-options.ui.h:7
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:248 ../calendar/gui/e-cal-model.c:289
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:500 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:114 ../e-util/e-send-options.ui.h:7
 msgid "Confidential"
 msgstr "Dôverný"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:5
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:5
 msgid "Organizer"
 msgstr "Organizátor"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:13 ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:2 
../calendar/gui/tasktypes.xml.h:6
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:13
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:2
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:6
 msgid "Attendee"
 msgstr "Účastník"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 
../mail/message-list.etspec.h:14 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:903
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:389
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:14
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:903
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:389
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 
../e-util/e-categories-selector.c:327
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 ../e-util/e-categories-selector.c:327
 msgid "Category"
 msgstr "Kategória"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 
../em-format/e-mail-formatter-print.c:53 ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:157
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:46 ../mail/searchtypes.xml.in.h:48 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:49
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:157
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:46 ../mail/searchtypes.xml.in.h:48
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:49
 msgid "Attachments"
 msgstr "Prílohy"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 
../mail/filtertypes.xml.in.h:47 ../mail/searchtypes.xml.in.h:49 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:50
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/filtertypes.xml.in.h:47
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:49 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:50
 msgid "Exist"
 msgstr "Existuje"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 
../mail/filtertypes.xml.in.h:48 ../mail/searchtypes.xml.in.h:50 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:51
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/filtertypes.xml.in.h:48
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:50 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:51
 msgid "Do Not Exist"
 msgstr "Neexistuje"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19 ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:309 
../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:330 ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:15
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:309
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:330
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:15
 msgid "Recurrence"
 msgstr "Opakovanie"
 
@@ -2436,11 +2845,13 @@ msgstr "presne"
 msgid "More Than"
 msgstr "viac ako"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:28
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:28
 msgid "Summary Contains"
 msgstr "Obsah súhrnu"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:25 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:18 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:29
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:25 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:18
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:29
 msgid "Description Contains"
 msgstr "Obsah popisu"
 
@@ -2448,21 +2859,25 @@ msgstr "Obsah popisu"
 msgid "Edit Reminder"
 msgstr "Upraviť pripomenutie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:896 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:424
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:896
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:424
 msgid "Pop up an alert"
 msgstr "Zobraziť varovanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:897 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:897
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
 msgid "Play a sound"
 msgstr "Prehrať zvuk"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:898 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:432
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:898
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:432
 msgid "Run a program"
 msgstr "Spustiť program"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:899 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:428
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:899
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:428
 msgid "Send an email"
-msgstr "Poslať email"
+msgstr "Odoslať email"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:908
 msgid "before"
@@ -2499,7 +2914,8 @@ msgstr "deň/dní"
 msgid "Add Reminder"
 msgstr "Pridať pripomenutie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:352
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:352
 msgid "Reminder"
 msgstr "Pripomenutie"
 
@@ -2552,7 +2968,9 @@ msgstr "Adresát:"
 msgid "Action/Trigger"
 msgstr "Akcia/spúšťač"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:1 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:28 
../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:63
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:1
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:28
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:63
 msgid "Reminders"
 msgstr "Pripomenutia"
 
@@ -2645,15 +3063,24 @@ msgstr "Žiadny súhrn"
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Chcete zachovať pôvodnú položku?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1081 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1109
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1081
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1109
 msgid "Unable to synchronize with the server"
 msgstr "Nepodarilo sa synchronizovať so serverom"
 
 #. == Button box ==
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1221 ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:116 
../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:310 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:29
-#: ../composer/e-composer-actions.c:387 ../e-util/e-html-editor-dialog.c:196 
../e-util/e-mail-signature-editor.c:295 ../e-util/e-name-selector-dialog.c:551 
../e-util/e-preferences-window.c:388
-#: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:207 ../mail/e-mail-browser.c:126 
../mail/em-folder-properties.c:418 ../mail/em-subscription-editor.c:1714 
../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:256
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:342 ../shell/e-shell-window-actions.c:908 
../smime/gui/certificate-manager.c:2064
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1221
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:116
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:310
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:29
+#: ../composer/e-composer-actions.c:387 ../e-util/e-html-editor-dialog.c:196
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:295
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:551 ../e-util/e-preferences-window.c:388
+#: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:207 ../mail/e-mail-browser.c:126
+#: ../mail/em-folder-properties.c:418 ../mail/em-subscription-editor.c:1714
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:256
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:342 ../shell/e-shell-window-actions.c:908
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:2064
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_vrieť"
 
@@ -2663,30 +3090,41 @@ msgid "Close the current window"
 msgstr "Zavrie aktuálne okno"
 
 #. copy menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1228 ../e-util/e-focus-tracker.c:775 
../e-util/e-html-editor-actions.c:958 ../e-util/e-text.c:2089 ../e-util/e-web-view.c:339 
../mail/e-mail-browser.c:133
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1228 ../e-util/e-focus-tracker.c:775
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:958 ../e-util/e-text.c:2089
+#: ../e-util/e-web-view.c:339 ../mail/e-mail-browser.c:133
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:929
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
 
 # tooltip
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230 ../e-util/e-focus-tracker.c:175 
../e-util/e-focus-tracker.c:231 ../e-util/e-focus-tracker.c:284 ../e-util/e-focus-tracker.c:776 
../e-util/e-web-view.c:341
-#: ../e-util/e-web-view.c:1326 ../mail/e-mail-browser.c:135 ../shell/e-shell-window-actions.c:931
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230 ../e-util/e-focus-tracker.c:175
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:231 ../e-util/e-focus-tracker.c:284
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:776 ../e-util/e-web-view.c:341
+#: ../e-util/e-web-view.c:1326 ../mail/e-mail-browser.c:135
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:931
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Skopíruje výber"
 
 #. cut menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235 ../e-util/e-focus-tracker.c:770 
../e-util/e-html-editor-actions.c:965 ../e-util/e-text.c:2075 ../mail/e-mail-browser.c:140 
../shell/e-shell-window-actions.c:936
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235 ../e-util/e-focus-tracker.c:770
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:965 ../e-util/e-text.c:2075
+#: ../mail/e-mail-browser.c:140 ../shell/e-shell-window-actions.c:936
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Vys_trihnúť"
 
 # tooltip
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../e-util/e-focus-tracker.c:168 
../e-util/e-focus-tracker.c:224 ../e-util/e-focus-tracker.c:278 ../e-util/e-focus-tracker.c:771 
../e-util/e-web-view.c:1320
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../e-util/e-focus-tracker.c:168
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:224 ../e-util/e-focus-tracker.c:278
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:771 ../e-util/e-web-view.c:1320
 #: ../mail/e-mail-browser.c:142 ../shell/e-shell-window-actions.c:938
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Vystrihne výber"
 
 # tooltip
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1244 ../e-util/e-focus-tracker.c:189 
../e-util/e-focus-tracker.c:245 ../e-util/e-focus-tracker.c:786 ../shell/e-shell-window-actions.c:945
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1244 ../e-util/e-focus-tracker.c:189
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:245 ../e-util/e-focus-tracker.c:786
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:945
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Odstráni výber"
 
@@ -2696,23 +3134,32 @@ msgid "View help"
 msgstr "Zobrazí pomocníka"
 
 #. paste menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1256 ../e-util/e-focus-tracker.c:780 
../e-util/e-html-editor-actions.c:972 ../e-util/e-text.c:2101 ../mail/e-mail-browser.c:147 
../shell/e-shell-window-actions.c:964
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1256 ../e-util/e-focus-tracker.c:780
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:972 ../e-util/e-text.c:2101
+#: ../mail/e-mail-browser.c:147 ../shell/e-shell-window-actions.c:964
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Vložiť"
 
 # tooltip
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1258 ../e-util/e-focus-tracker.c:182 
../e-util/e-focus-tracker.c:238 ../e-util/e-focus-tracker.c:290 ../e-util/e-focus-tracker.c:781 
../e-util/e-web-view.c:1332
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1258 ../e-util/e-focus-tracker.c:182
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:238 ../e-util/e-focus-tracker.c:290
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:781 ../e-util/e-web-view.c:1332
 #: ../mail/e-mail-browser.c:149 ../shell/e-shell-window-actions.c:966
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Vloží obsah schránky"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1263 ../composer/e-composer-actions.c:441 
../mail/e-mail-reader.c:2262 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1205
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1263
+#: ../composer/e-composer-actions.c:441 ../mail/e-mail-reader.c:2262
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1205
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1219
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Tlačiť…"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1270 ../mail/e-mail-reader.c:2269 
../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1212 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1642
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:764 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:964
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1270 ../mail/e-mail-reader.c:2269
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1212
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1642
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:764
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:964
 msgid "Pre_view..."
 msgstr "Ná_hľad…"
 
@@ -2722,7 +3169,8 @@ msgid "Save current changes"
 msgstr "Uloží aktuálne zmeny"
 
 # label
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1284 ../e-util/e-mail-signature-editor.c:304
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1284
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:304
 msgid "Save and Close"
 msgstr "Uložiť a zavrieť"
 
@@ -2731,14 +3179,16 @@ msgstr "Uložiť a zavrieť"
 msgid "Save current changes and close editor"
 msgstr "Uloží aktuálne zmeny a zavrie editor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1291 ../e-util/e-focus-tracker.c:790 
../e-util/e-html-editor-actions.c:986 ../e-util/e-web-view.c:349 ../mail/e-mail-browser.c:154
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1041
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1291 ../e-util/e-focus-tracker.c:790
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:986 ../e-util/e-web-view.c:349
+#: ../mail/e-mail-browser.c:154 ../shell/e-shell-window-actions.c:1041
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vybr_ať všetko"
 
 # tooltip
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1293 ../e-util/e-focus-tracker.c:196 
../e-util/e-focus-tracker.c:252 ../e-util/e-focus-tracker.c:791 ../mail/e-mail-browser.c:156
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1043
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1293 ../e-util/e-focus-tracker.c:196
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:252 ../e-util/e-focus-tracker.c:791
+#: ../mail/e-mail-browser.c:156 ../shell/e-shell-window-actions.c:1043
 msgid "Select all text"
 msgstr "Vyberie celý text"
 
@@ -2746,28 +3196,37 @@ msgstr "Vyberie celý text"
 msgid "_Classification"
 msgstr "_Klasifikácia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1328 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1009 
../e-util/e-mail-signature-editor.c:309 ../mail/e-mail-browser.c:163 ../shell/e-shell-window-actions.c:1078
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1328
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1009
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:309 ../mail/e-mail-browser.c:163
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1078
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1342 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1030
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1342
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1030
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349 ../composer/e-composer-actions.c:431
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
+#: ../composer/e-composer-actions.c:431
 msgid "_Options"
 msgstr "_Voľby"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1356 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1051 
../mail/e-mail-browser.c:177 ../shell/e-shell-window-actions.c:1121 ../smime/gui/certificate-manager.c:1649
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1356
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1051 ../mail/e-mail-browser.c:177
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1121
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1649 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobraziť"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1366 ../composer/e-composer-actions.c:380
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1366
+#: ../composer/e-composer-actions.c:380
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "_Príloha…"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1368 ../composer/e-composer-actions.c:382 
../e-util/e-attachment-view.c:412
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1368
+#: ../composer/e-composer-actions.c:382 ../e-util/e-attachment-view.c:412
 msgid "Attach a file"
 msgstr "Priloží súbor"
 
@@ -2849,15 +3308,19 @@ msgstr "Pole _Typ"
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "Prepína, či má byť zobrazené pole typ účastníka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2232 ../composer/e-composer-actions.c:665
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2232
+#: ../composer/e-composer-actions.c:665
 msgid "Attach"
 msgstr "Priložiť"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2563 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2773 
../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3786
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2563
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2773
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3786
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr "Zmeny tejto položky môžu byť zahodné v prípade, ak príde aktualizácia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3748 ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:121
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3748
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:121
 msgid "attachment"
 msgstr "príloha"
 
@@ -2870,7 +3333,8 @@ msgstr "Nie je možné použiť aktuálnu verziu!"
 msgid "Validation error: %s"
 msgstr "Chyba kontroly platnosti: %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:129 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1940
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:129
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1940
 msgid "Destination is read only"
 msgstr "Cieľ je len na čítanie"
 
@@ -2938,12 +3402,13 @@ msgstr "Vytvorí opakujúcu sa udalosť"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:232 ../e-util/e-send-options.ui.h:14
 msgid "Send Options"
-msgstr "Voľby posielania"
+msgstr "Voľby odosielania"
 
 # tooltip
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:234 ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:95
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:234
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:95
 msgid "Insert advanced send options"
-msgstr "Vloží pokročilé voľby posielania"
+msgstr "Vloží pokročilé voľby odosielania"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:242
 msgid "All _Day Event"
@@ -2966,7 +3431,9 @@ msgstr "Dopyt na informácie do diára pre účastníkov"
 msgid "Appointment"
 msgstr "Schôdzka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:376 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27 
../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:164
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:376
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:164
 msgid "Attendees"
 msgstr "Účastníci"
 
@@ -2986,11 +3453,13 @@ msgstr "Udalosť sa nedá upravovať, pretože vybraný kalendár je len na čí
 msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Udalosť sa nedá celá upravovať, pretože nie ste organizátor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:650 ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3178
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:650
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3178
 msgid "This event has reminders"
 msgstr "Táto udalosť má pripomenutia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:717 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:717
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "Or_ganizátor:"
 
@@ -3002,7 +3471,9 @@ msgstr "Udalosť bez dátumu začiatku"
 msgid "Event with no end date"
 msgstr "Udalosť bez dátumu konca"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1490 ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:732 
../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1032
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1490
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:732
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1032
 msgid "Start date is wrong"
 msgstr "Dátum začiatku je neplatný"
 
@@ -3018,11 +3489,14 @@ msgstr "Čas začiatku je neplatný"
 msgid "End time is wrong"
 msgstr "Čas konca je neplatný"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1697 ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:771 
../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1086
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1697
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:771
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1086
 msgid "An organizer is required."
 msgstr "Organizátor je vyžadovaný."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1732 ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1121
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1732
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1121
 msgid "At least one attendee is required."
 msgstr "Potrebný je aspoň jeden účastník."
 
@@ -3103,7 +3577,11 @@ msgstr "1 deň pred schôdzkou"
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Umiestnenie:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12 ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2 
../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:29 ../e-util/e-attachment-dialog.c:356 
../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:514
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:29
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:356
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:514
 #: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:367
 msgid "_Description:"
 msgstr "P_opis:"
@@ -3112,7 +3590,8 @@ msgstr "P_opis:"
 msgid "_Time:"
 msgstr "Č_as:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:13
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:13
 msgid "Time _zone:"
 msgstr "Časové _pásmo:"
 
@@ -3124,7 +3603,9 @@ msgstr "_Súhrn:"
 msgid "Event Description"
 msgstr "Popis udalosti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:33 
../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:549
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:33
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:549
 msgid "Atte_ndees..."
 msgstr "Účast_níci…"
 
@@ -3184,7 +3665,8 @@ msgstr "December"
 msgid "Select Date"
 msgstr "Výber dátumu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1219
+#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1219
 msgid "Select _Today"
 msgstr "Vybrať _dnešok"
 
@@ -3202,22 +3684,32 @@ msgstr "Dátum začiatku poznámky je v minulosti"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:460
 msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
-msgstr "Poznámka nemôže byť upravená, pretože vybraný zoznam poznámok je len na čítanie"
+msgstr ""
+"Poznámka nemôže byť upravená, pretože vybraný zoznam poznámok je len na "
+"čítanie"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:464
 msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Poznámka sa nedá celá upravovať, pretože nie ste organizátor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1166 ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:202 
../em-format/e-mail-formatter-utils.c:219 ../em-format/e-mail-part-headers.c:48 
../mail/message-list.etspec.h:9
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:11 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:11 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:64
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1166
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:202
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:219
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:48 ../mail/message-list.etspec.h:9
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:11 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:11
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:64
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3 ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:426 
../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:34
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:426
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:34
 msgid "_List:"
 msgstr "_Zoznam:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4 ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:434 
../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:24
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:434
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:24
 msgid "Organi_zer:"
 msgstr "Organi_zátor:"
 
@@ -3225,11 +3717,13 @@ msgstr "Organi_zátor:"
 msgid "T_o:"
 msgstr "_Pre:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:26
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:26
 msgid "Sta_rt date:"
 msgstr "Dátum _začiatku:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:23
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:23
 msgid "Su_mmary:"
 msgstr "_Súhrn:"
 
@@ -3366,31 +3860,38 @@ msgstr "11. až 20."
 msgid "21st to 31st"
 msgstr "21. až 31."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1250 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1250
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
 msgid "Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1251 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1251
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Utorok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1252 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1252
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Stredu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1253 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:34
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1253
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:34
 msgid "Thursday"
 msgstr "Štvrtok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1254 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:37
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1254
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:37
 msgid "Friday"
 msgstr "Piatok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1255 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:40
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1255
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:40
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobotu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1256 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1256
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
 msgid "Sunday"
 msgstr "Nedeľu"
 
@@ -3493,19 +3994,22 @@ msgstr "Výnimky"
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhľad"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:172 ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:254
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:172
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:254
 msgid "Send my reminders with this event"
-msgstr "Poslať moje pripomenutia s touto udalosťou"
+msgstr "Odoslať moje pripomenutia s touto udalosťou"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:174 ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:256
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:174
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:256
 msgid "Notify new attendees _only"
 msgstr "Oznámiť _len novým účastníkom"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:93
 msgid "_Send Options"
-msgstr "Voľby _posielania"
+msgstr "Voľby _odosielania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:148 ../calendar/gui/print.c:3488 ../e-util/e-send-options.c:553
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:148 ../calendar/gui/print.c:3488
+#: ../e-util/e-send-options.c:553
 msgid "Task"
 msgstr "Úloha"
 
@@ -3523,69 +4027,103 @@ msgstr "Dátum termínu úlohy je v minulosti"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:364
 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
-msgstr "Úloha nemôže byť upravená, pretože vybraný zoznam úloh je len na čítanie"
+msgstr ""
+"Úloha nemôže byť upravená, pretože vybraný zoznam úloh je len na čítanie"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:368
 msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Úloha sa nedá celá upravovať, pretože nie ste organizátor"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:372
-msgid "Task cannot be edited, because the selected task list does not support assigned tasks"
-msgstr "Úloha nemôže byť upravená, pretože vybraný zoznam úloh nepodporuje priradené úlohy"
+msgid ""
+"Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
+"assigned tasks"
+msgstr ""
+"Úloha nemôže byť upravená, pretože vybraný zoznam úloh nepodporuje priradené "
+"úlohy"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1013
 msgid "Due date is wrong"
 msgstr "Termín je neplatný"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1181 ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1206
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1181
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1206
 msgid "Completed date is wrong"
 msgstr "Dátum dokončenia je neplatný"
 
 #. To Translators: This is task priority
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8 ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:338 
../calendar/gui/e-task-table.c:524 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19 ../e-util/e-send-options.ui.h:2
-#: ../mail/message-list.c:313
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:338
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:524 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:313
 msgid "High"
 msgstr "Vysoká"
 
 #. To Translators: This is task priority
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:10 ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:340 
../calendar/gui/e-cal-model.c:1643 ../calendar/gui/e-task-table.c:525 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:5 ../mail/message-list.c:312
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:10
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:340
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1643 ../calendar/gui/e-task-table.c:525
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../e-util/e-send-options.ui.h:5
+#: ../mail/message-list.c:312
 msgid "Normal"
 msgstr "Normálna"
 
 #. To Translators: This is task priority
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:12 ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:342 
../calendar/gui/e-task-table.c:526 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21 ../e-util/e-send-options.ui.h:4
-#: ../mail/message-list.c:311
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:12
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:342
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:526 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:311
 msgid "Low"
 msgstr "Nízka"
 
 #. To Translators: This is task priority
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:14 ../calendar/gui/e-task-table.c:527 
../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22 ../e-util/e-send-options.ui.h:1
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:14
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:527 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:1
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinovaná"
 
 #. To Translators: This is task status
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:16 ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:323 
../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:310 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:552 
../calendar/gui/e-task-table.c:207
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:222 ../calendar/gui/e-task-table.c:607 ../calendar/gui/print.c:3573 
../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:16
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:323
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:310
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:552 ../calendar/gui/e-task-table.c:207
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:222 ../calendar/gui/e-task-table.c:607
+#: ../calendar/gui/print.c:3573 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
 msgid "Not Started"
 msgstr "Nezačala"
 
 #. To Translators: This is task status
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:18 ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:313 
../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:312 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:554
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:635 ../calendar/gui/e-task-table.c:209 
../calendar/gui/e-task-table.c:224 ../calendar/gui/e-task-table.c:608 ../calendar/gui/print.c:3576
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:18
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:313
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:312
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:554
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:635 ../calendar/gui/e-task-table.c:209
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:224 ../calendar/gui/e-task-table.c:608
+#: ../calendar/gui/print.c:3576
 msgid "In Progress"
 msgstr "Prebieha"
 
 #. To Translators: This is task status
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:20 ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:316 
../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:314 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:556 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:204
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227 ../calendar/gui/e-task-table.c:211 
../calendar/gui/e-task-table.c:226 ../calendar/gui/e-task-table.c:609 ../calendar/gui/print.c:3579
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:379
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:20
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:316
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:314
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:556
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:211 ../calendar/gui/e-task-table.c:226
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:609 ../calendar/gui/print.c:3579
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:379
 msgid "Completed"
 msgstr "Dokončená"
 
 #. To Translators: This is task status
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:22 ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:319 
../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:316 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:558 
../calendar/gui/e-task-table.c:213
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:228 ../calendar/gui/e-task-table.c:610 ../calendar/gui/print.c:3582 
../mail/mail-send-recv.c:958
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:22
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:319
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:316
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:558 ../calendar/gui/e-task-table.c:213
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:228 ../calendar/gui/e-task-table.c:610
+#: ../calendar/gui/print.c:3582 ../mail/mail-send-recv.c:958
 msgid "Canceled"
 msgstr "Zrušená"
 
@@ -3702,7 +4240,8 @@ msgstr "pohľad na kalendár pre pracovný týždeň"
 msgid "calendar view for one or more days"
 msgstr "pohľad na kalendár pre jeden alebo viac dní"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:266 ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:295
+#: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:266
+#: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:295
 msgid "a table to view and select the current time range"
 msgstr "tabuľka na zobrazenie a výber aktuálneho časového rozpätia"
 
@@ -3802,7 +4341,8 @@ msgstr "pohľad na kalendár pre mesiac"
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "pohľad na kalendár pre jeden alebo viac týždňov"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:222 ../e-util/e-filter-rule.c:758 
../mail/e-mail-config-page.c:125
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:222 ../e-util/e-filter-rule.c:758
+#: ../mail/e-mail-config-page.c:125
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
@@ -3826,7 +4366,9 @@ msgstr "Dátum konca:"
 msgid "Due Date:"
 msgstr "Termín:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:309 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:1636
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:309
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1636
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
@@ -3834,7 +4376,8 @@ msgstr "Stav:"
 msgid "Priority:"
 msgstr "Priorita:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:361 ../mail/e-mail-config-service-page.c:670
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:361
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:670
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
@@ -3865,8 +4408,12 @@ msgstr "Kliknutím pridáte úlohu"
 msgid "Start date"
 msgstr "Dátum začiatku"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:652 
../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4 ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
-#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:585 ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:652
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:585
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -3887,23 +4434,35 @@ msgstr "Termín"
 msgid "% Complete"
 msgstr "% hotových"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18 
../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorita"
 
 #. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
 #. * Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11 ../calendar/gui/e-cal-model.c:3088 
../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:695 ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9 
../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:34 ../mail/message-list.etspec.h:1 ../mail/searchtypes.xml.in.h:36 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:36
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3088
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:695
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/filtertypes.xml.in.h:34
+#: ../mail/message-list.etspec.h:1 ../mail/searchtypes.xml.in.h:36
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:36
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7 
../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:380
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:380
 msgid "Created"
 msgstr "Vytvorené"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:14 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:8 
../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:7
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:14
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:8
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:7
 msgid "Last modified"
 msgstr "Naposledy zmenené"
 
@@ -3950,7 +4509,8 @@ msgstr "Vkladajú sa údaje kalendára iCalendar"
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display
 #. * "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1791 ../calendar/gui/e-memo-table.c:495 
../calendar/gui/e-task-table.c:796
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1791 ../calendar/gui/e-memo-table.c:495
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:796
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
 msgstr "Organizátor: %s <%s>"
@@ -3958,13 +4518,15 @@ msgstr "Organizátor: %s <%s>"
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in
 #. * organizer.value.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1795 ../calendar/gui/e-memo-table.c:500 
../calendar/gui/e-task-table.c:800
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1795 ../calendar/gui/e-memo-table.c:500
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:800
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Organizátor: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1811 ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2663 
../calendar/gui/print.c:3527
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1811
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2663 ../calendar/gui/print.c:3527
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Umiestnenie: %s"
@@ -3975,7 +4537,10 @@ msgstr "Umiestnenie: %s"
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Čas: %s %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2228 ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2235 
../calendar/gui/e-calendar-view.c:2242 ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2245
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2228
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2235
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2242
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2245
 msgid "%d %b %Y"
 msgstr "%d. %b %Y"
 
@@ -3984,7 +4549,9 @@ msgstr "%d. %b %Y"
 #. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2233 ../calendar/gui/e-day-view.c:2943 
../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859 ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:230
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2233 ../calendar/gui/e-day-view.c:2943
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:230
 msgid "%d %b"
 msgstr "%d %b"
 
@@ -3998,15 +4565,20 @@ msgstr "%A, %d. %b %Y"
 #. * %d = day of month, %b = abbreviated month name.
 #. * You can change the order but don't change the
 #. * specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2259 ../calendar/gui/e-day-view.c:2927 
../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855 ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:216
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2259 ../calendar/gui/e-day-view.c:2927
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:216
 msgid "%a %d %b"
 msgstr "%a %d. %b"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2262 ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2268 
../calendar/gui/e-calendar-view.c:2271
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2262
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2268
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2271
 msgid "%a %d %b %Y"
 msgstr "%a, %d. %b %Y"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1 ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:5
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:5
 msgid "Start Date"
 msgstr "Dátum začiatku"
 
@@ -4016,27 +4588,37 @@ msgstr "Dátum konca"
 
 # je tu správny rod?
 # PK: netusim, uvidim, ci rozdelia niektore stringy, ak ano, tak potom snad aj tento
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:291 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184 
../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232 ../calendar/gui/print.c:1250 ../calendar/gui/print.c:1267 
../e-util/e-charset.c:51 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3607
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6197 ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:99
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:291 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232 ../calendar/gui/print.c:1250
+#: ../calendar/gui/print.c:1267 ../e-util/e-charset.c:51
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3607
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6197
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:99
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1183 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:586 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1209 
../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:361
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1183 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:586
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1209
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:361
 #, c-format
 msgid "Source with UID '%s' not found"
 msgstr "Zdroj s UID „%s“ nebol nájdený"
 
 # tooltip
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1267 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:184 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1325
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1267 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:184
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1325
 msgid "Creating an event"
 msgstr "Vytvára sa udalosť"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1271 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:188 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1329
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1271 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:188
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1329
 msgid "Creating a memo"
 msgstr "Vytvára sa poznámka"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1275 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:192 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1333
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1275 ../calendar/gui/e-cal-ops.c:192
+#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1333
 msgid "Creating a task"
 msgstr "Vytvára sa úloha"
 
@@ -4049,28 +4631,44 @@ msgstr "Opakovaný"
 msgid "Assigned"
 msgstr "Priradený"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1649 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1139 
../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:176 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:186
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1649 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1139
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:208
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:176 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1023
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1649 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1139 
../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:188
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1649 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1139
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:188
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3029 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6185
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3029
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6185
 msgid "Accepted"
 msgstr "Prijatý"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3030 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6191
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3030
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6191
 msgid "Declined"
 msgstr "Odmietnutý"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3031 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223 
../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:529
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3031
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:529
 msgid "Tentative"
 msgstr "Predbežný"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3032 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6194
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3032
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6194
 msgid "Delegated"
 msgstr "Poverený"
 
@@ -4078,11 +4676,13 @@ msgstr "Poverený"
 msgid "Needs action"
 msgstr "Vyžaduje akciu"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:123 ../calendar/gui/e-task-table.c:582
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:123
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582
 msgid "Free"
 msgstr "Voľný"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:126 ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:530 
../calendar/gui/e-task-table.c:583
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:126
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:530 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
 msgid "Busy"
 msgstr "Obsadený"
 
@@ -4301,12 +4901,16 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2061 ../calendar/gui/e-week-view.c:1692 ../calendar/gui/print.c:1073 
../calendar/gui/print.c:1092 ../calendar/gui/print.c:2622 ../calendar/gui/print.c:2642
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2061 ../calendar/gui/e-week-view.c:1692
+#: ../calendar/gui/print.c:1073 ../calendar/gui/print.c:1092
+#: ../calendar/gui/print.c:2622 ../calendar/gui/print.c:2642
 msgid "am"
 msgstr "am"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2064 ../calendar/gui/e-week-view.c:1695 ../calendar/gui/print.c:1078 
../calendar/gui/print.c:1094 ../calendar/gui/print.c:2627 ../calendar/gui/print.c:2644
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2064 ../calendar/gui/e-week-view.c:1695
+#: ../calendar/gui/print.c:1078 ../calendar/gui/print.c:1094
+#: ../calendar/gui/print.c:2627 ../calendar/gui/print.c:2644
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
@@ -4316,7 +4920,8 @@ msgstr "pm"
 #. * month, %B = full month name. You can change the
 #. * order but don't change the specifiers or add
 #. * anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2910 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851 
../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:207 ../calendar/gui/print.c:2089
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2910 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:207 ../calendar/gui/print.c:2089
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A %d. %B"
 
@@ -4342,12 +4947,17 @@ msgid "Show the second time zone"
 msgstr "Zobraziť druhé časové pásmo"
 
 #. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:844 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:305 
../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:357 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:844
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:305
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:357
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
 msgctxt "cal-second-zone"
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:878 ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:323 
../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:388
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:878
+#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:323
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:388
 msgid "Select..."
 msgstr "Vybrať…"
 
@@ -4367,39 +4977,57 @@ msgstr "Nepovinní účastníci"
 msgid "Resources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:109 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:126 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1017 ../calendar/gui/print.c:1246
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:109 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:126
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1017 ../calendar/gui/print.c:1246
 msgid "Individual"
 msgstr "Individuálne"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:111 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:128 ../calendar/gui/print.c:1247 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:111 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:128
+#: ../calendar/gui/print.c:1247 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:113 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:130 ../calendar/gui/print.c:1248
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:113 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:130
+#: ../calendar/gui/print.c:1248
 msgid "Resource"
 msgstr "Zdroj"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:132 ../calendar/gui/print.c:1249
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132
+#: ../calendar/gui/print.c:1249
 msgid "Room"
 msgstr "Miestnosť"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:144 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:161 ../calendar/gui/print.c:1263
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:144 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:161
+#: ../calendar/gui/print.c:1263
 msgid "Chair"
 msgstr "Predseda"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:146 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:163 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1020 ../calendar/gui/print.c:1264
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:146 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:163
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1020 ../calendar/gui/print.c:1264
 msgid "Required Participant"
 msgstr "Vyžadovaný účastník"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:165 ../calendar/gui/print.c:1265
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:165
+#: ../calendar/gui/print.c:1265
 msgid "Optional Participant"
 msgstr "Nepovinný účastník"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:167 ../calendar/gui/print.c:1266
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:167
+#: ../calendar/gui/print.c:1266
 msgid "Non-Participant"
 msgstr "Bez účasti"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:194 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:217 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1030
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:194 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:217
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1030
 msgid "Needs Action"
 msgstr "Vyžaduje akciu"
 
@@ -4407,7 +5035,8 @@ msgstr "Vyžaduje akciu"
 msgid "Attendee             "
 msgstr "Prítomný             "
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:681 ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:681
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
 msgid "RSVP"
 msgstr "Vyžadované potvrdenie"
 
@@ -4418,14 +5047,17 @@ msgstr "Prebieha"
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1909
 #, c-format
 msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
-msgstr "Zadajte heslo na prístup k informáciám diára na serveri %s pre používateľa %s"
+msgstr ""
+"Zadajte heslo na prístup k informáciám diára na serveri %s pre používateľa %s"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1919
 #, c-format
 msgid "Failure reason: %s"
 msgstr "Dôvod zlyhania: %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1924 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:351 
../smime/gui/component.c:63
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1924
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:351
+#: ../smime/gui/component.c:63
 msgid "Enter password"
 msgstr "Zadajte heslo"
 
@@ -4528,7 +5160,10 @@ msgstr "Spoločný názov"
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:371 ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1602 
../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:180 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:195
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:371
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1602
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:180
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:195
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:308
 msgid "Memos"
 msgstr "Poznámky"
@@ -4559,7 +5194,8 @@ msgstr "Kopíruje vybrané poznámky do schránky"
 msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "Vloží poznámky zo schránky"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:702 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:531
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:702
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:531
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "Odstráni vybrané poznámky"
 
@@ -4580,8 +5216,13 @@ msgstr "Kliknutím pridáte poznámku"
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:672 ../calendar/gui/print.c:2404 
../calendar/importers/icalendar-importer.c:78 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1062
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62 ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1560 
../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:203 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:672 ../calendar/gui/print.c:2404
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:78
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1062
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1560
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:203
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:466
 msgid "Tasks"
 msgstr "Úlohy"
@@ -4598,7 +5239,8 @@ msgstr "Kopíruje vybrané úlohy do schránky"
 msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "Vloží úlohy zo schránky"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1017 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:656
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1017
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:656
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "Odstráni vybrané úlohy"
 
@@ -4617,7 +5259,8 @@ msgstr "Vyberte časové pásmo"
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d. %B"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:649 ../calendar/gui/itip-utils.c:707 ../calendar/gui/itip-utils.c:841
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:649 ../calendar/gui/itip-utils.c:707
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:841
 msgid "An organizer must be set."
 msgstr "Organizátor musí byť nastavený."
 
@@ -4986,11 +5629,13 @@ msgstr "Prebieha"
 msgid "% Completed"
 msgstr "% hotových"
 
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/filtertypes.xml.in.h:31 ../mail/searchtypes.xml.in.h:33 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:33
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/filtertypes.xml.in.h:31
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:33 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:33
 msgid "is greater than"
 msgstr "je viac než"
 
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/filtertypes.xml.in.h:32 ../mail/searchtypes.xml.in.h:34 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:34
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/filtertypes.xml.in.h:32
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:34 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:34
 msgid "is less than"
 msgstr "je menej než"
 
@@ -4998,7 +5643,8 @@ msgstr "je menej než"
 msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "Schôdzky a stretnutia"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:452 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:891
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:452
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:891
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "Otvára sa kalendár"
 
@@ -5034,22 +5680,26 @@ msgstr "Kalendár Gnome"
 msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Inteligentný importovací nástroj kalendára Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Meeting"
 msgstr "Stretnutie"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Event"
 msgstr "Udalosť"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1173 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1485
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1173
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1485
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Task"
 msgstr "Úloha"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1176 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1486
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1176
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1486
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Memo"
 msgstr "Poznámka"
@@ -5100,7 +5750,8 @@ msgid "Classification"
 msgstr "Klasifikácia"
 
 #. Translators: Appointment's summary
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1228 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1528
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1228
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1528
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Summary"
 msgstr "Súhrn"
@@ -5112,7 +5763,8 @@ msgid "Location"
 msgstr "Miesto"
 
 #. Translators: Appointment's start time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1242 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1523
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1242
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1523
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Start"
 msgstr "Začiatok"
@@ -5148,13 +5800,15 @@ msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 #. Translators: Appointment's organizer
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1318 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1321
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1318
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1321
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Organizer"
 msgstr "Organizátor"
 
 #. Translators: Appointment's attendees
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1341 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1344
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1341
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1344
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Attendees"
 msgstr "Účastníci"
@@ -6716,7 +7370,8 @@ msgstr "Tichý oceán/Wallis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "Tichý oceán/Yap"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:63 ../mail/em-utils.c:131 
../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:148
+#: ../composer/e-composer-actions.c:63 ../mail/em-utils.c:131
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:148
 msgid "_Do not show this message again"
 msgstr "_Túto správu už znovu nezobrazovať"
 
@@ -6779,7 +7434,7 @@ msgstr "P_oslať"
 # tooltip
 #: ../composer/e-composer-actions.c:464
 msgid "Send this message"
-msgstr "Pošle túto správu"
+msgstr "Odošle túto správu"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:472
 msgid "PGP _Encrypt"
@@ -6843,11 +7498,13 @@ msgstr "Po_dpis S/MIME"
 msgid "Sign this message with your S/MIME Signature Certificate"
 msgstr "Podpíše túto správu podpisovým certifikátor S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:576 ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
+#: ../composer/e-composer-actions.c:576
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Unicode smileys"
 msgstr "Smejkovia v kódovaní Unicode"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:578 ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
+#: ../composer/e-composer-actions.c:578
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Use Unicode characters for smileys."
 msgstr "Použije znaky kódovania Unicode pre smejkov"
 
@@ -6874,7 +7531,9 @@ msgstr ""
 #: ../composer/e-composer-actions.c:602
 #, fuzzy
 #| msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
-msgid "Toggles whether the From override field to change name or email address is displayed"
+msgid ""
+"Toggles whether the From override field to change name or email address is "
+"displayed"
 msgstr "Prepína, či má byť zobrazené pole Rola"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:608
@@ -6889,7 +7548,10 @@ msgstr "Prepína, či má byť zobrazené pole Komu odpovedať"
 msgid "Save Draft"
 msgstr "Uložiť koncept"
 
-#: ../composer/e-composer-from-header.c:109 ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:415 
../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2 ../mail/e-mail-config-identity-page.c:327
+#: ../composer/e-composer-from-header.c:109
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:415
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:327
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:339
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Názov:"
@@ -6903,8 +7565,12 @@ msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message"
 msgstr "Zadajte adresy, ktoré dostanú kópiu správy"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:43
-msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without appearing in the recipient 
list of the message"
-msgstr "Zadajte adresy, ktoré dostanú kópiu správy bez toho, aby boli v zozname adresátov správy"
+msgid ""
+"Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without "
+"appearing in the recipient list of the message"
+msgstr ""
+"Zadajte adresy, ktoré dostanú kópiu správy bez toho, aby boli v zozname "
+"adresátov správy"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:793
 msgid "Fr_om:"
@@ -6931,13 +7597,14 @@ msgstr "_Skrytá kópia:"
 #  PK: podla mna je to ok, aj podla netu co som overoval
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:822
 msgid "_Post To:"
-msgstr "Poslať _do:"
+msgstr "Odoslať _do:"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:826
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "P_redmet:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:834 ../mail/e-mail-config-identity-page.c:505
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:834
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:505
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Podp_is:"
 
@@ -6951,13 +7618,20 @@ msgstr "Kliknutím sem vyberiete priečinky na odoslanie"
 
 #: ../composer/e-msg-composer.c:871
 #, c-format
-msgid "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
-msgstr "Odchádzajúca správa sa nedá podpísať: Nie je nastavený žiadny podpisovací certifikát pre tento účet"
+msgid ""
+"Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
+msgstr ""
+"Odchádzajúca správa sa nedá podpísať: Nie je nastavený žiadny podpisovací "
+"certifikát pre tento účet"
 
 #: ../composer/e-msg-composer.c:880
 #, c-format
-msgid "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this account"
-msgstr "Odchádzajúca správa sa nedá zašifrovať: Nie je nastavený žiadny šifrovací certifikát pre tento účet"
+msgid ""
+"Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
+"account"
+msgstr ""
+"Odchádzajúca správa sa nedá zašifrovať: Nie je nastavený žiadny šifrovací "
+"certifikát pre tento účet"
 
 #: ../composer/e-msg-composer.c:1594 ../composer/e-msg-composer.c:2280
 msgid "Compose Message"
@@ -6965,7 +7639,8 @@ msgstr "Napísať správu"
 
 #: ../composer/e-msg-composer.c:4573
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
-msgstr "Editor správ obsahuje netextové telo správy, ktoré nie je možné upraviť."
+msgstr ""
+"Editor správ obsahuje netextové telo správy, ktoré nie je možné upraviť."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:1
 msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
@@ -6973,7 +7648,7 @@ msgstr "Nemôžete priložiť súbor „{0}“ k tejto správe."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:2
 msgid "The file '{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
-msgstr "Súbor „{0}“ nie je obyčajný súbor a nemôže byť poslaný v správe."
+msgstr "Súbor „{0}“ nie je obyčajný súbor a nemôže byť odoslaný v správe."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:3
 msgid "Could not retrieve messages to attach from {0}."
@@ -6989,8 +7664,12 @@ msgid "Do you want to recover unfinished messages?"
 msgstr "Chcete obnoviť nedokončené správy?"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:6
-msgid "Evolution quit unexpectedly while you were composing a new message. Recovering the message will allow 
you to continue where you left off."
-msgstr "Evolution bol ukončený neočakávane počas vytvárania novej správy. Odbnova správy sprístupní aby ste 
mohli pokračovať, kde ste skončili."
+msgid ""
+"Evolution quit unexpectedly while you were composing a new message. "
+"Recovering the message will allow you to continue where you left off."
+msgstr ""
+"Evolution bol ukončený neočakávane počas vytvárania novej správy. Odbnova "
+"správy sprístupní aby ste mohli pokračovať, kde ste skončili."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:7
 msgid "_Do not Recover"
@@ -7010,21 +7689,33 @@ msgstr "Chyba pri ukladaní do automatického súboru pretože „{1}“."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:11
 msgid "Download in progress. Do you want to send the mail?"
-msgstr "Prebieha preberanie. Chcete poslať túto poštu?"
+msgstr "Prebieha preberanie. Chcete odoslať túto poštu?"
 
 # PK: medzera na konci je naco?
 # MČ_ netuším, ale v XML je špecialne vyžiadané aby sa zachovali. xml:space preserve
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:12
-msgid " There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will cause the mail to be sent 
without those pending attachments "
-msgstr " Je tu niekoľko príloh, ktoré sa ešte preberajú. Poslanie tohoto emailu spôsobí, že správa bude 
odoslaná bez týchto očakávaných príloh "
+msgid ""
+" There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will cause "
+"the mail to be sent without those pending attachments "
+msgstr ""
+" Je tu niekoľko príloh, ktoré sa ešte preberajú. Odoslanie tohoto emailu "
+"spôsobí, že správa bude odoslaná bez týchto očakávaných príloh "
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:14
-msgid "Are you sure you want to discard the message, titled '{0}', you are composing?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to discard the message, titled '{0}', you are "
+"composing?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete zahodiť správu pomenovanú „{0}“, ktorú píšete?"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:15
-msgid "Closing this composer window will discard the message permanently, unless you choose to save the 
message in your Drafts folder. This will allow you to continue the message at a later date."
-msgstr "Uzavretím okna písania správy zrušíte správu navždy, pokiaľ si nevyberiete uloženie správy do vášho 
priečinka Koncepty. Ak ju uložíte, budete môcť pokračovať v písaní aj neskôr."
+msgid ""
+"Closing this composer window will discard the message permanently, unless "
+"you choose to save the message in your Drafts folder. This will allow you to "
+"continue the message at a later date."
+msgstr ""
+"Uzavretím okna písania správy zrušíte správu navždy, pokiaľ si nevyberiete "
+"uloženie správy do vášho priečinka Koncepty. Ak ju uložíte, budete môcť "
+"pokračovať v písaní aj neskôr."
 
 #. Response codes were chosen somewhat arbitrarily.
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:18
@@ -7073,8 +7764,12 @@ msgid "An error occurred while saving to your Drafts folder."
 msgstr "Vyskytla sa chyba pri ukladaní do vášho priečinka Návrhy."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:29
-msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been saved."
-msgstr "Ohlásená chyba bola „{0}. Správa s najväčšou pravdepodobnosťou nebola uložená."
+msgid ""
+"The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been "
+"saved."
+msgstr ""
+"Ohlásená chyba bola „{0}. Správa s najväčšou pravdepodobnosťou nebola "
+"uložená."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30
 msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
@@ -7094,23 +7789,35 @@ msgstr "_Skúsiť znovu"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:34
 msgid "Your message was sent, but an error occurred during post-processing."
-msgstr "Vaša správa bolo odoslaná, ale vyskytla sa chyba počas následného spracovania."
+msgstr ""
+"Vaša správa bolo odoslaná, ale vyskytla sa chyba počas následného "
+"spracovania."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
 msgid "Saving message to Outbox."
 msgstr "Ukladá sa správa do Pošty na odoslanie."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:36
-msgid "The message will be saved to your local Outbox folder, because the destination service is currently 
unavailable. You can send the message by clicking the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
-msgstr "Správa bude uložená do vášho miestneho priečinka Odoslaná pošta, pretože cieľová služba je 
nedostupná. Správu môžete odoslať kliknutím na tlačidlo Poslať/prijať v lište nástrojov programu Evolution."
+msgid ""
+"The message will be saved to your local Outbox folder, because the "
+"destination service is currently unavailable. You can send the message by "
+"clicking the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
+msgstr ""
+"Správa bude uložená do vášho miestneho priečinka Odoslaná pošta, pretože "
+"cieľová služba je nedostupná. Správu môžete odoslať kliknutím na tlačidlo "
+"Odoslať/prijať v lište nástrojov programu Evolution."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:37
 msgid "Are you sure you want to send the message?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odoslať správu?"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:38
-msgid "A keyboard accelerator to send the message has been pressed. Either cancel sending the message, if it 
was done by an accident, or send the message."
-msgstr "Bola stlačená klávesová skratka na odoslanie správy. V prípade omylu môžete odosielanie správy 
zrušiť, alebo pokračovať v odosielaní."
+msgid ""
+"A keyboard accelerator to send the message has been pressed. Either cancel "
+"sending the message, if it was done by an accident, or send the message."
+msgstr ""
+"Bola stlačená klávesová skratka na odoslanie správy. V prípade omylu môžete "
+"odosielanie správy zrušiť, alebo pokračovať v odosielaní."
 
 #: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
 msgid "Evolution Alarm Notify"
@@ -7120,7 +7827,9 @@ msgstr "Nástroj na oznámenie pre Evolution"
 msgid "Calendar event notifications"
 msgstr "Oznamuje o udalostiach z kalendára"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:1032 
../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:210 ../shell/e-shell-window-private.c:242
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:1032
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:210
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:242
 msgid "Evolution"
 msgstr "Evolution"
 
@@ -7145,8 +7854,11 @@ msgid "Enable address formatting"
 msgstr "Povoliť formátovanie adresy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country"
-msgstr "Určuje, či adresy budú preformátované podľa štandardov cieľovej krajiny"
+msgid ""
+"Whether addresses should be formatted according to standard in their "
+"destination country"
+msgstr ""
+"Určuje, či adresy budú preformátované podľa štandardov cieľovej krajiny"
 
 # kratky popis kluca gconf, ze po akej dlzke sa ma zacat doplnovat z adresara kontaktov
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
@@ -7154,16 +7866,24 @@ msgid "Autocomplete length"
 msgstr "Dĺžka automatického dopĺňania"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
-msgid "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete."
-msgstr "Počet znakov, ktoré musia byť napísané aby Evolution spustil automatické dopĺňanie."
+msgid ""
+"The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
+"autocomplete."
+msgstr ""
+"Počet znakov, ktoré musia byť napísané aby Evolution spustil automatické "
+"dopĺňanie."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Show autocompleted name with an address"
 msgstr "Zobraziť automaticky dokončované meno s adresou"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted contact in the entry."
-msgstr "Určuje, či vnucovať zobrazovanie poštovej adresy ku menu dopĺňanému automatickým dokončovaním."
+msgid ""
+"Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
+"contact in the entry."
+msgstr ""
+"Určuje, či vnucovať zobrazovanie poštovej adresy ku menu dopĺňanému "
+"automatickým dokončovaním."
 
 # PK: bug? ten nazov by mal byt kratsi
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
@@ -7180,11 +7900,15 @@ msgstr "Štýl rozloženia kontaktov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the contact list. \"0\" (Classic 
View) places the preview pane below the contact list. \"1\" (Vertical View) places the preview "
-"pane next to the contact list."
+"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
+"the contact list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
+"contact list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the "
+"contact list."
 msgstr ""
-"Štýl rozloženia určuje ako bude umiestený panel náhľadu kontaktu v spojitosti so zoznamom kontaktov. „0“ 
(Klasický pohľad) umiestňuje panel náhľadu pod zoznam kontaktov. „1“ (Zvislý pohľad) umiestňuje panel "
-"náhľadu vedľa zoznamu kontaktov."
+"Štýl rozloženia určuje ako bude umiestený panel náhľadu kontaktu v "
+"spojitosti so zoznamom kontaktov. „0“ (Klasický pohľad) umiestňuje panel "
+"náhľadu pod zoznam kontaktov. „1“ (Zvislý pohľad) umiestňuje panel náhľadu "
+"vedľa zoznamu kontaktov."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
@@ -7217,8 +7941,12 @@ msgstr "Hlavný adresár kontaktov"
 #  PK: ako je pouzite to primary?
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:18
 #, fuzzy
-msgid "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the \"Contacts\" view"
-msgstr "Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) adresára kontaktov v bočnom paneli náhľadu 
„Kontakty“"
+msgid ""
+"The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
+"\"Contacts\" view"
+msgstr ""
+"Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) adresára kontaktov v "
+"bočnom paneli náhľadu „Kontakty“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Show preview pane"
@@ -7278,16 +8006,26 @@ msgid "Convert mail messages to Unicode"
 msgstr "Konverovať poštové správy na Unicode"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from different character sets."
-msgstr "Skonvertuje text správ do kódovania Unicode UTF-8, pre zjednotenie tokenov nevyžiadaných správ z 
rôznych znakových sád."
+msgid ""
+"Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from "
+"different character sets."
+msgstr ""
+"Skonvertuje text správ do kódovania Unicode UTF-8, pre zjednotenie tokenov "
+"nevyžiadaných správ z rôznych znakových sád."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Full path command to run Bogofilter"
 msgstr "Úplná cesta príkazu na spustenie programu Bogofilter"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Full path to a Bogofilter command. If not set, then a compile-time path is used, usually 
/usr/bin/bogofilter. The command should not contain any other arguments."
-msgstr "Úplná cesta k príkazu Bogofilter. Ak nie je nastavená, použije sa cesta z kompilácie, obvykle to 
býva /usr/bin/bogofilter. Príkaz by nemal obsahovať žiadne parametre."
+msgid ""
+"Full path to a Bogofilter command. If not set, then a compile-time path is "
+"used, usually /usr/bin/bogofilter. The command should not contain any other "
+"arguments."
+msgstr ""
+"Úplná cesta k príkazu Bogofilter. Ak nie je nastavená, použije sa cesta z "
+"kompilácie, obvykle to býva /usr/bin/bogofilter. Príkaz by nemal obsahovať "
+"žiadne parametre."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Save directory for reminder audio"
@@ -7314,16 +8052,24 @@ msgid "Birthday and anniversary reminder units"
 msgstr "Pripomienkovač narodenín a výročí - jednotky"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
-msgstr "Jednotky pre pripomienkovač narodenín a výročí: „minutes“ (minúty), „hours“ (hodiny), alebo „days“ 
(dni)"
+msgid ""
+"Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
+"\"days\""
+msgstr ""
+"Jednotky pre pripomienkovač narodenín a výročí: „minutes“ (minúty), "
+"„hours“ (hodiny), alebo „days“ (dni)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Compress weekends in month view"
 msgstr "Zhustiť víkendy v mesačnom pohľade"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and Sunday in the space of one 
weekday"
-msgstr "Učruje, či sa majú zhustiť víkendové dni v mesačnom prehľade tak, že sobotu a nedeľu zlúči do 
jedného priestoru"
+msgid ""
+"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
+"Sunday in the space of one weekday"
+msgstr ""
+"Učruje, či sa majú zhustiť víkendové dni v mesačnom prehľade tak, že sobotu "
+"a nedeľu zlúči do jedného priestoru"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Ask for confirmation when deleting items"
@@ -7331,7 +8077,8 @@ msgstr "Pýtať sa na potvrdenie pri odstraňovaní položiek"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
-msgstr "Určuje, či sa má pýtať na potvrdenie pri odstraňovaní schôdzky alebo úlohy"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má pýtať na potvrdenie pri odstraňovaní schôdzky alebo úlohy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Confirm expunge"
@@ -7346,8 +8093,12 @@ msgid "Month view vertical pane position"
 msgstr "Pozícia zvislého panelu mesačného pohľadu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date navigator calendar"
-msgstr "Pozícia zvislého panelu, medzi zoznammi kaledára a dátumovou navigáciou kalendára"
+msgid ""
+"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
+"navigator calendar"
+msgstr ""
+"Pozícia zvislého panelu, medzi zoznammi kaledára a dátumovou navigáciou "
+"kalendára"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Workday end hour"
@@ -7355,7 +8106,8 @@ msgstr "Posledná hodina pracovného dňa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
-msgstr "Hodina, ktorou končí pracovný deň, v dvadsaťštyrihodinovom formáte, 0 až 23"
+msgstr ""
+"Hodina, ktorou končí pracovný deň, v dvadsaťštyrihodinovom formáte, 0 až 23"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Workday end minute"
@@ -7371,7 +8123,8 @@ msgstr "Začiatočná hodina pracovného dňa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
-msgstr "Hodina, ktorou začína pracovný deň, v dvadsaťstyrihodinovom formáte, 0 až 23."
+msgstr ""
+"Hodina, ktorou začína pracovný deň, v dvadsaťstyrihodinovom formáte, 0 až 23."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Workday start minute"
@@ -7386,8 +8139,12 @@ msgid "The second timezone for a Day View"
 msgstr "Druhé časové pásmo pre denný náhľad"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one used in a 'timezone' key"
-msgstr "Ak je nastavené, tak zobrazí druhé časové pásmo pre denný náhľad. Hodnota je podobná klúču 
„timezone“ (časové pásmo)"
+msgid ""
+"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
+"used in a 'timezone' key"
+msgstr ""
+"Ak je nastavené, tak zobrazí druhé časové pásmo pre denný náhľad. Hodnota je "
+"podobná klúču „timezone“ (časové pásmo)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Recently used second time zones in a Day View"
@@ -7402,8 +8159,12 @@ msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
 msgstr "Maximálny počet naposledy použitých časových pásiem, ktoré si pamätať"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-zones' list"
-msgstr "Maximálny počet naposledy použitých časových pásiem, ktoré si pamätať v zozname kľúča 
„day-second-zones“"
+msgid ""
+"Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-"
+"zones' list"
+msgstr ""
+"Maximálny počet naposledy použitých časových pásiem, ktoré si pamätať v "
+"zozname kľúča „day-second-zones“"
 
 # <long>Number of units for determining a default reminder.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
@@ -7421,7 +8182,9 @@ msgstr "Prednastavené upozornenie - jednotky"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
-msgstr "Jednotky pre prednastavenú pripomienku: „minutes“ (minúty), „hours“ (hodiny), alebo „days“ (dni)"
+msgstr ""
+"Jednotky pre prednastavenú pripomienku: „minutes“ (minúty), "
+"„hours“ (hodiny), alebo „days“ (dni)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
@@ -7429,7 +8192,8 @@ msgstr "Zobraziť pole „Kategórie“ v editore udalostí/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
-msgstr "Učruje, či sa má zobraziť pole „Kategórie“ v editore udalostí/stretnutí"
+msgstr ""
+"Učruje, či sa má zobraziť pole „Kategórie“ v editore udalostí/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
@@ -7437,17 +8201,21 @@ msgstr "Zobraziť pole „Rola“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
-msgstr "Určuje, či sa má zobraziť pole „Rola“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má zobraziť pole „Rola“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
-msgstr "Zobraziť pole „Vyžadované potvrdenie“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
+msgstr ""
+"Zobraziť pole „Vyžadované potvrdenie“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
 
 # MČ: asi bude vhodnejšie "Vyžadované potvrdenie", ide o potvrdenie účasti na stretnutí
 # Skratke RSVP asi nebude nikto rozumieť, netreba to všade nahradiť "Odpovedzte prosím"?
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
-msgstr "Určuje, či sa má zobraziť pole „Vyžadované potvrdenie“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má zobraziť pole „Vyžadované potvrdenie“ v editore udalostí/"
+"úloh/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
@@ -7455,7 +8223,8 @@ msgstr "Zobraziť pole „Stav“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
-msgstr "Určuje, či sa má zobraziť pole „Stav“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má zobraziť pole „Stav“ v editore udalostí/úloh/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
@@ -7463,7 +8232,8 @@ msgstr "Zobraziť pole „Časové pásmo“ v editore udalostí/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
-msgstr "Určuje, či sa má zobraziť pole „Časové pásmo“ v editore udalostí/stretnutí"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má zobraziť pole „Časové pásmo“ v editore udalostí/stretnutí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
@@ -7488,8 +8258,11 @@ msgid "Hide task units"
 msgstr "Skryť úlohy - jednotky"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
-msgid "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
-msgstr "Jednotky, ktoré určia kedy sa majú úlohy skrývať: „minutes“ (minúty), „hours“ (hodiny), alebo „days“ 
(dni)"
+msgid ""
+"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
+msgstr ""
+"Jednotky, ktoré určia kedy sa majú úlohy skrývať: „minutes“ (minúty), "
+"„hours“ (hodiny), alebo „days“ (dni)"
 
 # <long>Number of units for determining when to hide tasks.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
@@ -7505,8 +8278,12 @@ msgid "Horizontal pane position"
 msgstr "Pozícia vodorovného panelu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
-msgid "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the task list when not in 
the month view, in pixels"
-msgstr "Pozícia vodorovného panelu, medzi dátumovou navigáciou kaledára a zoznamom úloh, keď nie je mesačný 
pohľad, v pixeloch"
+msgid ""
+"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
+"task list when not in the month view, in pixels"
+msgstr ""
+"Pozícia vodorovného panelu, medzi dátumovou navigáciou kaledára a zoznamom "
+"úloh, keď nie je mesačný pohľad, v pixeloch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Last reminder time"
@@ -7522,7 +8299,9 @@ msgstr "Farba indikátora aktuálneho dátumu a času - Denný náhľad"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
-msgstr "Farba, ktorou sa má kresliť indikátor aktuálneho dátumu a času (Marcus Bains line) v dennom náhľade"
+msgstr ""
+"Farba, ktorou sa má kresliť indikátor aktuálneho dátumu a času (Marcus Bains "
+"line) v dennom náhľade"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
@@ -7530,15 +8309,20 @@ msgstr "Farba indikátora aktuálneho dátumu a času - Časová tabuľka"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
-msgstr "Farba, ktorou sa má kresliť indikátor aktuálneho dátumu a času (Marcus Bains line) v časovej tabuľke 
(prázdne ak prednastavená)"
+msgstr ""
+"Farba, ktorou sa má kresliť indikátor aktuálneho dátumu a času (Marcus Bains "
+"line) v časovej tabuľke (prázdne ak prednastavená)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Marcus Bains Line"
 msgstr "Indikátor aktuálneho dátumu a času"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
-msgid "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
-msgstr "Určuje, či sa má kresliť Marcus Bains line (čiara v mieste aktuálneho času) v kaledári"
+msgid ""
+"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má kresliť Marcus Bains line (čiara v mieste aktuálneho času) "
+"v kaledári"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
@@ -7555,11 +8339,14 @@ msgstr "Štýl rozloženia poznámky"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:64
 msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the memo list. \"0\" (Classic 
View) places the preview pane below the memo list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next "
-"to the memo list"
+"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
+"the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo "
+"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo list"
 msgstr ""
-"Štýl rozloženia určuje kde bude umiestený panel náhľadu v spojitosti so zoznamom poznámok. „0“ (Klasický 
pohľad) umiestňuje panel náhľadu pod zoznam poznámok. „1“ (Zvislý pohľad) umiestňuje panel náhľadu "
-"vedľa zoznamu poznámok."
+"Štýl rozloženia určuje kde bude umiestený panel náhľadu v spojitosti so "
+"zoznamom poznámok. „0“ (Klasický pohľad) umiestňuje panel náhľadu pod zoznam "
+"poznámok. „1“ (Zvislý pohľad) umiestňuje panel náhľadu vedľa zoznamu "
+"poznámok."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Memo preview pane position (vertical)"
@@ -7574,8 +8361,12 @@ msgid "Month view horizontal pane position"
 msgstr "Pozícia panelu vodorovného mesačného náhľadu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
-msgid "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator calendar and task list in 
the month view, in pixels"
-msgstr "Pozícia vodorovného panelu, medzi náhľadom a navigátorom dátumov kalendára a zoznamu úloh v mesačnom 
pohľade, v pixeloch"
+msgid ""
+"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
+"calendar and task list in the month view, in pixels"
+msgstr ""
+"Pozícia vodorovného panelu, medzi náhľadom a navigátorom dátumov kalendára a "
+"zoznamu úloh v mesačnom pohľade, v pixeloch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
@@ -7583,7 +8374,8 @@ msgstr "Posun mesačného náhľadu po týždňoch, nie po mesiacoch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
-msgstr "Určuje, či sa má posúvať v mesačnom pohľade po týždňoch a nie po mesiacoch"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má posúvať v mesačnom pohľade po týždňoch a nie po mesiacoch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Reminder programs"
@@ -7599,7 +8391,8 @@ msgstr "Zobraziť pripomenutia v oblasti oznámení"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
-msgstr "Určuje, či sa majú alebo nemajú zobrazovať pripomienky v oblasti oznámení"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa majú alebo nemajú zobrazovať pripomienky v oblasti oznámení"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Preferred New button item"
@@ -7615,8 +8408,12 @@ msgstr "Hlavný kalendár"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:78
 #, fuzzy
-msgid "The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the \"Calendar\" view"
-msgstr "Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) kalendára v bočnom paneli náhľadu „Kalendár“"
+msgid ""
+"The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
+"\"Calendar\" view"
+msgstr ""
+"Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) kalendára v bočnom "
+"paneli náhľadu „Kalendár“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Primary memo list"
@@ -7624,8 +8421,12 @@ msgstr "Hlavný zoznam poznámok"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:80
 #, fuzzy
-msgid "The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the \"Memos\" view"
-msgstr "Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) zoznamu poznámok v bočnom paneli náhľadu 
„Poznámky“"
+msgid ""
+"The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
+"\"Memos\" view"
+msgstr ""
+"Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) zoznamu poznámok v "
+"bočnom paneli náhľadu „Poznámky“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Primary task list"
@@ -7633,8 +8434,12 @@ msgstr "Hlavný zoznam úloh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
 #, fuzzy
-msgid "The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the \"Tasks\" view"
-msgstr "Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) zoznamu úloh v bočnom paneli náhľadu „Úlohy“"
+msgid ""
+"The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
+"\"Tasks\" view"
+msgstr ""
+"Jednoznačný identifikátor vybraného (alebo „hlavného“) zoznamu úloh v bočnom "
+"paneli náhľadu „Úlohy“"
 
 # <long>The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail 
address and %d is replaced by the domain.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
@@ -7643,8 +8448,12 @@ msgstr "URL šablóny diára"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
 #, no-c-format
-msgid "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail 
address and %d is replaced by the domain"
-msgstr "URL šablóny použitej ako záloha údajov diára, %u je nahradené časťou emailovej adresy s používateľom 
a %d je nahradené doménou"
+msgid ""
+"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
+"user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
+msgstr ""
+"URL šablóny použitej ako záloha údajov diára, %u je nahradené časťou "
+"emailovej adresy s používateľom a %d je nahradené doménou"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Recurrent Events in Italic"
@@ -7652,15 +8461,23 @@ msgstr "Opakujúce sa udalosti skloneným písmom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
-msgstr "Zobrazí dni obsahujúce opakujúcu sa udalosť skloneným písmom v kalendárovom prehľade vľavo dole"
+msgstr ""
+"Zobrazí dni obsahujúce opakujúcu sa udalosť skloneným písmom v kalendárovom "
+"prehľade vľavo dole"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
 msgid "Search range for time-based searching in years"
 msgstr "Rozsah hľadania pre časovo založené hľadanie v rokoch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
-msgid "How many years can the time-based search go forward or backward from currently selected day when 
searching for another occurrence; default is ten years"
-msgstr "Ako veľa rokov môže časovo založené hľadanie prezerať dopredu a dozadu od aktuálne vybraného dňa, 
keď sa hľadá iný výskyt opakovania; prednastavené je desať rokov"
+msgid ""
+"How many years can the time-based search go forward or backward from "
+"currently selected day when searching for another occurrence; default is ten "
+"years"
+msgstr ""
+"Ako veľa rokov môže časovo založené hľadanie prezerať dopredu a dozadu od "
+"aktuálne vybraného dňa, keď sa hľadá iný výskyt opakovania; prednastavené je "
+"desať rokov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Show appointment end times in week and month views"
@@ -7668,7 +8485,8 @@ msgstr "Zobraziť koncové časy schôdzok v týždennom a mesačnom zobrazení"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
-msgstr "Určuje, či zobraziť koncové časy udalostí v týždennom a mesačnom zobrazení"
+msgstr ""
+"Určuje, či zobraziť koncové časy udalostí v týždennom a mesačnom zobrazení"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Show the memo preview pane"
@@ -7688,7 +8506,9 @@ msgstr "Ak je „true“, tak sa zobrazí panel náhľadu úlohy v hlavnom okne"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
 msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
-msgstr "Zobraziť čísla týždňov v dennom pohľade, v pohľade pracovného týždňa a v navigátorovi dátumov"
+msgstr ""
+"Zobraziť čísla týždňov v dennom pohľade, v pohľade pracovného týždňa a v "
+"navigátorovi dátumov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
@@ -7703,16 +8523,23 @@ msgid "Highlight tasks due today"
 msgstr "Zvýrazniť úlohy s dnešným termínom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
-msgid "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
-msgstr "Určuje, či zvýrazniť úlohy s dnešným termínom šeciálnou farbou (task-due-today-color)"
+msgid ""
+"Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
+msgstr ""
+"Určuje, či zvýrazniť úlohy s dnešným termínom šeciálnou farbou (task-due-"
+"today-color)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Tasks due today color"
 msgstr "Farba úloh s dnešným termínom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
-msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used together with 
task-due-today-highlight"
-msgstr "Farba pozadia pre úlohy, ktoré majú dnešný termín, vo formáte „#rrggbb“. Používať spoločne s 
task-due-today-highlight"
+msgid ""
+"Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
+"together with task-due-today-highlight"
+msgstr ""
+"Farba pozadia pre úlohy, ktoré majú dnešný termín, vo formáte „#rrggbb“. "
+"Používať spoločne s task-due-today-highlight"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Task preview pane position (horizontal)"
@@ -7724,11 +8551,13 @@ msgstr "Štýl rozloženia úlohy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
 msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the task list. \"0\" (Classic 
View) places the preview pane below the task list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next "
-"to the task list"
+"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
+"the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
+"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
 msgstr ""
-"Štýl rozloženia určuje kde bude umiestený panel náhľadu v spojitosti so zoznamom úloh. „0“ (Klasický 
pohľad) umiestňuje panel náhľadu pod zoznam úloh. „1“ (Zvislý pohľad) umiestňuje panel náhľadu vedľa "
-"zoznamu úloh."
+"Štýl rozloženia určuje kde bude umiestený panel náhľadu v spojitosti so "
+"zoznamom úloh. „0“ (Klasický pohľad) umiestňuje panel náhľadu pod zoznam "
+"úloh. „1“ (Zvislý pohľad) umiestňuje panel náhľadu vedľa zoznamu úloh."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Task preview pane position (vertical)"
@@ -7743,16 +8572,23 @@ msgid "Highlight overdue tasks"
 msgstr "Zvýrazniť úlohy po termíne"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
-msgid "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
-msgstr "Určuje, či zvýrazňovať úlohy po termíne špeciálnou farbou (task-overdue-color)"
+msgid ""
+"Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
+msgstr ""
+"Určuje, či zvýrazňovať úlohy po termíne špeciálnou farbou (task-overdue-"
+"color)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
 msgid "Overdue tasks color"
 msgstr "Farba úloh po termíne"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
-msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used together with 
task-overdue-highlight."
-msgstr "Farba pozadia pre úlohy, ktoré sú po termíne, vo formáte „#rrggbb“. Používať zároveň s 
task-overdue-highlight."
+msgid ""
+"Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
+"together with task-overdue-highlight."
+msgstr ""
+"Farba pozadia pre úlohy, ktoré sú po termíne, vo formáte „#rrggbb“. Používať "
+"zároveň s task-overdue-highlight."
 
 # <long>Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
@@ -7768,8 +8604,13 @@ msgid "Timezone"
 msgstr "Časové pásmo"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
-msgid "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an untranslated Olson timezone 
database location like \"America/New York\""
-msgstr "Prednastavené časové pásmo používané pre dátumy a časy v kalendári, ako pozícia z nepreloženej 
Olsonovej databázy časových pásiem napr. „Europe/Bratislava“"
+msgid ""
+"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
+"untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
+msgstr ""
+"Prednastavené časové pásmo používané pre dátumy a časy v kalendári, ako "
+"pozícia z nepreloženej Olsonovej databázy časových pásiem napr. „Europe/"
+"Bratislava“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Twenty four hour time format"
@@ -7777,7 +8618,9 @@ msgstr "Dvadsaťštyrihodinový formát"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
-msgstr "Určuje, či zobraziť časy v dvadsaťštyrihodinovom formáte namiesto použitia dopoludnia/popoludní"
+msgstr ""
+"Určuje, či zobraziť časy v dvadsaťštyrihodinovom formáte namiesto použitia "
+"dopoludnia/popoludní"
 
 # <long>Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
@@ -7802,7 +8645,9 @@ msgstr "Použiť časové pásmo systému"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution"
-msgstr "Použiť časové pásmo systému namiesto časového pásma vybraného v programe Evolution"
+msgstr ""
+"Použiť časové pásmo systému namiesto časového pásma vybraného v programe "
+"Evolution"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
 msgid "First day of the week"
@@ -7838,11 +8683,16 @@ msgstr "Nedeľa je pracovný deň"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:132
 msgid "(Deprecated) First day of the week, from Sunday (0) to Saturday (6)"
-msgstr "(Zavrhnuté) Ďeň v týždni, ktorým týždeň začína, od nedele (0) do soboty (6)"
+msgstr ""
+"(Zavrhnuté) Ďeň v týždni, ktorým týždeň začína, od nedele (0) do soboty (6)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:133
-msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"week-start-day-name\" 
instead."
-msgstr "Tento kľúč je zavrhnutý vo verzii 3.10 a nemal by byť naďalej používaný. Použite miesto neho 
„week-start-day-name“."
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"week-start-day-name\" instead."
+msgstr ""
+"Tento kľúč je zavrhnutý vo verzii 3.10 a nemal by byť naďalej používaný. "
+"Použite miesto neho „week-start-day-name“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:134
 msgid "(Deprecated) Work days"
@@ -7850,19 +8700,27 @@ msgstr "(Zavrhnuté) Pracovné dni"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:135
 msgid ""
-"Days on which the start and end of work hours should be indicated. (This key was deprecated in version 3.10 
and should no longer be used. Use the \"work-day-monday\", \"work-day-tuesday\", etc. keys "
-"instead.)"
+"Days on which the start and end of work hours should be indicated. (This key "
+"was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use the \"work-"
+"day-monday\", \"work-day-tuesday\", etc. keys instead.)"
 msgstr ""
-"Dni, ktorých bude vyznačený začiatok a koniec pracovnej doby. (Tento kľúč je zavrhnutý vo verzii 3.10 a 
nemal by byť naďalej používaný. Použite namiesto neho kľúče „work-day-monday“, „work-day-tuesday“, "
-"atď.)"
+"Dni, ktorých bude vyznačený začiatok a koniec pracovnej doby. (Tento kľúč je "
+"zavrhnutý vo verzii 3.10 a nemal by byť naďalej používaný. Použite namiesto "
+"neho kľúče „work-day-monday“, „work-day-tuesday“, atď.)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Previous Evolution version"
 msgstr "Predchádzajúca verzia Evolution"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro\". This is used for 
data and settings migration from older to newer versions."
-msgstr "Najvyššia nedávno používaná verzia Evolution, vyjadrený ako „major.minor.micro“. Toto je použité pre 
migráciu údajov a nastavení zo staršej do novšej verzie."
+msgid ""
+"The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro"
+"\". This is used for data and settings migration from older to newer "
+"versions."
+msgstr ""
+"Najvyššia nedávno používaná verzia Evolution, vyjadrený ako „major.minor."
+"micro“. Toto je použité pre migráciu údajov a nastavení zo staršej do novšej "
+"verzie."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
 msgid "List of disabled plugins"
@@ -7913,8 +8771,11 @@ msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
 msgstr "Skontrolovať, či je Evolution predvoleným emailovým klientom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
-msgstr "Pri každom spustení Evolution, skontroluje či je alebo nie je predvoleným poštovým klientom."
+msgid ""
+"Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
+msgstr ""
+"Pri každom spustení Evolution, skontroluje či je alebo nie je predvoleným "
+"poštovým klientom."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Default charset in which to compose messages"
@@ -7929,10 +8790,14 @@ msgid "Path where picture gallery should search for its content"
 msgstr "Cesta, kde by mala galéria obrázkov hľadať svoj obsah"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:6
-msgid "This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture folder, usually set to 
~/Pictures. This folder will be also used when the set path is not pointing to the existent folder"
+msgid ""
+"This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
+"folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
+"set path is not pointing to the existent folder"
 msgstr ""
-"Táto hodnota môže byť prázdny reťazec, ktorý znamená, že sa použije systémový pričinok obrázkov, zvyčajne 
~/Obrázky. Tento priečinok bude tiež použitý pokiaľ nastavená cesta bude smerovať na neexistujúci "
-"priečinok"
+"Táto hodnota môže byť prázdny reťazec, ktorý znamená, že sa použije "
+"systémový pričinok obrázkov, zvyčajne ~/Obrázky. Tento priečinok bude tiež "
+"použitý pokiaľ nastavená cesta bude smerovať na neexistujúci priečinok"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Spell check inline"
@@ -7955,32 +8820,48 @@ msgid "Automatic emoticon recognition"
 msgstr "Automatické rozpoznávania smejkov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images or Unicode characters."
-msgstr "Rozpoznať smejkov v texte a nahradiť ich obrázkami alebo znakmi v kódovaní Unicode."
+msgid ""
+"Recognize emoticons in text and replace them with images or Unicode "
+"characters."
+msgstr ""
+"Rozpoznať smejkov v texte a nahradiť ich obrázkami alebo znakmi v kódovaní "
+"Unicode."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Attribute message"
 msgstr "Vysvetľujúca správa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The text that is inserted when replying to a message, attributing the message to the original author"
-msgstr "Text, ktorý je vložený keď je odpovedané na správu, vysvetľujúca správa pre pôvodného autora"
+msgid ""
+"The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
+"message to the original author"
+msgstr ""
+"Text, ktorý je vložený keď je odpovedané na správu, vysvetľujúca správa pre "
+"pôvodného autora"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Forward message"
-msgstr "Preposielacia správa"
+msgstr "Preodosielacia správa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:18
-msgid "The text that is inserted when forwarding a message, saying that the forwarded message follows"
-msgstr "Text, ktorý je vložený keď je preposielaná správa, vraví, že preposielaná správa nasleduje"
+msgid ""
+"The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
+"forwarded message follows"
+msgstr ""
+"Text, ktorý je vložený keď je preodosielaná správa, vraví, že preodosielaná "
+"správa nasleduje"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Original message"
 msgstr "Pôvodná správa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
-msgid "The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying that the original message 
follows"
-msgstr "Text, ktorý je vložený keď je odpovedané na správu (pripisovaná hore), vraví, že pôvodná správa 
nasleduje"
+msgid ""
+"The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
+"that the original message follows"
+msgstr ""
+"Text, ktorý je vložený keď je odpovedané na správu (pripisovaná hore), "
+"vraví, že pôvodná správa nasleduje"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Group Reply replies to list"
@@ -7988,35 +8869,46 @@ msgstr "Odpovedať skupine odpovie do konferencie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
 msgid ""
-"Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the 'Group Reply' toolbar button 
try to reply only to the mailing list through which you happened to receive the copy of the message "
-"to which you're replying."
+"Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
+"'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
+"which you happened to receive the copy of the message to which you're "
+"replying."
 msgstr ""
-"Namiesto normálneho „Odpovedať všetkým“ správania, táto voľba spôsobí, že tlačidlo nástrojovej lišty 
„Odpovedať skupine“ sa pokúsi odpovedať, len do poštovej konferencie, cez ktorú ste prijali kópiu správy, "
-"na ktorú odpovedáte."
+"Namiesto normálneho „Odpovedať všetkým“ správania, táto voľba spôsobí, že "
+"tlačidlo nástrojovej lišty „Odpovedať skupine“ sa pokúsi odpovedať, len do "
+"poštovej konferencie, cez ktorú ste prijali kópiu správy, na ktorú "
+"odpovedáte."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
 msgstr "Umiestniť kurzor na spodok odpovedí"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a message. This determines 
whether the cursor is placed at the top of the message or the bottom."
-msgstr "Používatelia sú ochotný biť sa za to, kde by mal byť kurzor pri odpovedaní na správu. Toto určuje, 
či má byť kurzor umiestnený na vrchu správy, alebo na jej spodku."
+msgid ""
+"Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
+"message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
+"message or the bottom."
+msgstr ""
+"Používatelia sú ochotný biť sa za to, kde by mal byť kurzor pri odpovedaní "
+"na správu. Toto určuje, či má byť kurzor umiestnený na vrchu správy, alebo "
+"na jej spodku."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Always request read receipt"
-msgstr "Vždy poslať žiadosť na správu o prečítaní"
+msgstr "Vždy odoslať žiadosť na správu o prečítaní"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
-msgstr "Určuje, či žiadosť na správu o prečítaní bude pridaná do každej správy."
+msgstr ""
+"Určuje, či žiadosť na správu o prečítaní bude pridaná do každej správy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Send HTML mail by default"
-msgstr "Predvolene posielať HTML poštu"
+msgstr "Predvolene odosielať HTML poštu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Send HTML mail by default."
-msgstr "Predvolene posielať HTML poštu."
+msgstr "Predvolene odosielať HTML poštu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Spell checking languages"
@@ -8028,62 +8920,92 @@ msgstr "Zoznam jazykových kódov slovníkov použitých pri kontrole pravopisu.
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
-msgstr "Zobraziť pole „Skrytá kópia“ pri posielaní poštovej správy"
+msgstr "Zobraziť pole „Skrytá kópia“ pri odosielaní poštovej správy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a mail 
account is chosen."
-msgstr "Zobrazí pole „Skrytá kópia“ pri posielaní poštovej správy. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý poštový účet."
+msgid ""
+"Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
+"the View menu when a mail account is chosen."
+msgstr ""
+"Zobrazí pole „Skrytá kópia“ pri odosielaní poštovej správy. Toto je ovládané "
+"z ponuky Zobraziť keď je vybratý poštový účet."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
-msgstr "Zobraziť pole „Kópia“ pri posielaní poštovej správy"
+msgstr "Zobraziť pole „Kópia“ pri odosielaní poštovej správy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a mail 
account is chosen."
-msgstr "Zobrazí pole „Kópia“ pri posielaní poštovej správy. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý poštový účet."
+msgid ""
+"Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
+"the View menu when a mail account is chosen."
+msgstr ""
+"Zobrazí pole „Kópia“ pri odosielaní poštovej správy. Toto je ovládané z "
+"ponuky Zobraziť keď je vybratý poštový účet."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
 #, fuzzy
 msgid "Show \"From\" override field when sending a mail message"
-msgstr "Zobraziť nahradzovacie pole „Od“ pri posielaní poštovej správy"
+msgstr "Zobraziť nahradzovacie pole „Od“ pri odosielaní poštovej správy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
 #, fuzzy
-#| msgid "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a 
mail account is chosen."
-msgid "Show the \"From\" override field when sending a mail message. This is controlled from the View menu 
when a mail account is chosen."
-msgstr "Zobrazí pole „Kópia“ pri posielaní poštovej správy. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý poštový účet."
+#| msgid ""
+#| "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled "
+#| "from the View menu when a mail account is chosen."
+msgid ""
+"Show the \"From\" override field when sending a mail message. This is "
+"controlled from the View menu when a mail account is chosen."
+msgstr ""
+"Zobrazí pole „Kópia“ pri odosielaní poštovej správy. Toto je ovládané z "
+"ponuky Zobraziť keď je vybratý poštový účet."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
-msgstr "Zobraziť pole „Odpoveď pre“ pri posielaní poštovej správy"
+msgstr "Zobraziť pole „Odpoveď pre“ pri odosielaní poštovej správy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
-msgid "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a 
mail account is chosen."
-msgstr "Zobrazí pole „Odpoveď pre“ pri posielaní poštovej správy. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý poštový účet."
+msgid ""
+"Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
+"from the View menu when a mail account is chosen."
+msgstr ""
+"Zobrazí pole „Odpoveď pre“ pri odosielaní poštovej správy. Toto je ovládané z "
+"ponuky Zobraziť keď je vybratý poštový účet."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
-msgstr "Zobraziť pole „Od“ pri posielaní do poštovej konferencie"
+msgstr "Zobraziť pole „Od“ pri odosielaní do poštovej konferencie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
-msgid "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from the View menu when a 
news account is chosen."
-msgstr "Zobrazí pole „Od“ pri posielaní do poštovej konferencie. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý účet konferencie."
+msgid ""
+"Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
+"the View menu when a news account is chosen."
+msgstr ""
+"Zobrazí pole „Od“ pri odosielaní do poštovej konferencie. Toto je ovládané z "
+"ponuky Zobraziť keď je vybratý účet konferencie."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
-msgstr "Zobraziť pole „Odpoveď pre“ pri posielaní do poštovej konferencie"
+msgstr "Zobraziť pole „Odpoveď pre“ pri odosielaní do poštovej konferencie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
-msgid "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from the View menu when a 
news account is chosen."
-msgstr "Zobrazí pole „Odpoveď pre“ pri posielaní do poštovej konferencie. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť 
keď je vybratý účet konferencie."
+msgid ""
+"Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
+"from the View menu when a news account is chosen."
+msgstr ""
+"Zobrazí pole „Odpoveď pre“ pri odosielaní do poštovej konferencie. Toto je "
+"ovládané z ponuky Zobraziť keď je vybratý účet konferencie."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
 msgstr "Digitálne podpísať odpoveď pokiaľ pôvodná správa bola podpísaná"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
-msgid "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message which is also PGP or S/MIME 
signed."
-msgstr "Automaticky povolí PGP alebo S/MIME podpisovanie pokiaľ je odpovedané na správu, ktorá bola tiež 
podpísaná pomocou PGP alebo S/MIME."
+msgid ""
+"Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
+"which is also PGP or S/MIME signed."
+msgstr ""
+"Automaticky povolí PGP alebo S/MIME podpisovanie pokiaľ je odpovedané na "
+"správu, ktorá bola tiež podpísaná pomocou PGP alebo S/MIME."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
@@ -8091,35 +9013,53 @@ msgstr "Kódovať názvy súborov v štýle Outlook/GMail"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
 msgid ""
-"Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let them display correctly filenames 
with UTF-8 letters sent by Evolution, because they do not follow the RFC 2231, but use the incorrect "
-"RFC 2047 standard."
+"Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
+"them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, "
+"because they do not follow the RFC 2231, but use the incorrect RFC 2047 "
+"standard."
 msgstr ""
-"Kódovať názvy súborov v hlavičke správy tak ako to robí Outlook alebo GMail, aby sa potom správne 
zobrazovali názvy súborov s písmenami v UTF-8 posielané Evolution, pretože oni nespĺňajú RFC 2231, ale "
-"používajú nevhodný štandard RFC 2047."
+"Kódovať názvy súborov v hlavičke správy tak ako to robí Outlook alebo GMail, "
+"aby sa potom správne zobrazovali názvy súborov s písmenami v UTF-8 odosielané "
+"Evolution, pretože oni nespĺňajú RFC 2231, ale používajú nevhodný štandard "
+"RFC 2047."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Send messages through Outbox folder"
 msgstr "Odoslať správy cez priečinok „Pošta na odoslanie“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
-msgid "Always save messages to Outbox folder when sending, to let a user choose when the messages should be 
sent."
-msgstr "Vždy uložiť správy do priečinka „Pošta na odoslanie“ pri odosielaní, aby používateľ mohol určiť, 
kedy sa správy odošlú."
+msgid ""
+"Always save messages to Outbox folder when sending, to let a user choose "
+"when the messages should be sent."
+msgstr ""
+"Vždy uložiť správy do priečinka „Pošta na odoslanie“ pri odosielaní, aby "
+"používateľ mohol určiť, kedy sa správy odošlú."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr "Vložiť zosobnené podpisy na vrh odpovede"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
-msgid "Users get all up in arms over where their signature should go when replying to a message. This 
determines whether the signature is placed at the top of the message or the bottom."
-msgstr "Používatelia sú ochotný biť sa za to, kde by mal byť ich podpis pri odpovedaní na správu. Toto 
určuje, či má byť podis umiestnený na vrchu správy, alebo na jej spodku."
+msgid ""
+"Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
+"to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
+"the message or the bottom."
+msgstr ""
+"Používatelia sú ochotný biť sa za to, kde by mal byť ich podpis pri "
+"odpovedaní na správu. Toto určuje, či má byť podis umiestnený na vrchu "
+"správy, alebo na jej spodku."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "Nepridávať oddeľovač podpisu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
-msgid "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your signature when composing a 
mail."
-msgstr "Nastavte na PRAVDA (TRUE) v prípade ak nechcete pridať oddelovač podpisu pred váš podpis, keď píšete 
email."
+msgid ""
+"Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
+"signature when composing a mail."
+msgstr ""
+"Nastavte na PRAVDA (TRUE) v prípade ak nechcete pridať oddelovač podpisu "
+"pred váš podpis, keď píšete email."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Ignore list Reply-To:"
@@ -8127,9 +9067,13 @@ msgstr "Ignorovať Reply-To: z konferecie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
-"Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending replies to the list, even when they 
ask Evolution to make a private reply. Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-"
-"To: headers, so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply action, it will reply 
privately, while if you use the 'Reply to List' action it will do that. It works by comparing the "
-"Reply-To: header with a List-Post: header, if there is one."
+"Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
+"replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
+"Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, "
+"so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply "
+"action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action "
+"it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-"
+"Post: header, if there is one."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
@@ -8137,8 +9081,13 @@ msgid "List of localized 'Re'"
 msgstr "Zoznam lokalizovaných „Re“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
-msgid "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject text when replying to a 
message, as an addition to the standard \"Re\" prefix. An example is 'SV,AV'."
-msgstr "Čiarkami oddelený zoznam lokalizovaných „Re“ skratiek, aby pri odpovedaní nebola pred Predmet 
pridaná ďalšia „Re“ predpona. Napríklad „Odp,SV,AV“."
+msgid ""
+"Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject "
+"text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" "
+"prefix. An example is 'SV,AV'."
+msgstr ""
+"Čiarkami oddelený zoznam lokalizovaných „Re“ skratiek, aby pri odpovedaní "
+"nebola pred Predmet pridaná ďalšia „Re“ predpona. Napríklad „Odp,SV,AV“."
 
 # <long>Flag that enables a much simplified user interface.</long>
 # je nejaký dôvod nepreložiť express? chce to TC
@@ -8149,7 +9098,8 @@ msgid "Enable developer mode"
 msgstr "Povoliť vývojársky režim"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
-msgid "Enables some hidden actions and tools aimed for development and debugging."
+msgid ""
+"Enables some hidden actions and tools aimed for development and debugging."
 msgstr "Povolí niektoré skryté akcie a nástroje pre vývojárov a ladenie."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
@@ -8174,35 +9124,51 @@ msgid "Show image animations"
 msgstr "Zobraziť animácie obrázka"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
-msgid "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images annoying and prefer to see a 
static image instead."
-msgstr "Povolí animované obrázky v HTML emailoch. Mnoho používateľov vníma animované obrázky ako otravné a 
radšej chce vidieť statický obrázok."
+msgid ""
+"Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
+"annoying and prefer to see a static image instead."
+msgstr ""
+"Povolí animované obrázky v HTML emailoch. Mnoho používateľov vníma animované "
+"obrázky ako otravné a radšej chce vidieť statický obrázok."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr "Povoliť alebo zakázať hľadanie počas písania"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
-msgid "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder names."
-msgstr "Povolí pre hľadanie v bočnom paneli dostupnosť interaktívneho hladania názvu priečinka."
+msgid ""
+"Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
+"names."
+msgstr ""
+"Povolí pre hľadanie v bočnom paneli dostupnosť interaktívneho hladania názvu "
+"priečinka."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Povoliť alebo zakázať magickú medzeru"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
-msgid "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list and folders."
-msgstr "Toto povolí použitie medzerníka na posúvanie v náhľade právy, zozname správ a priečinkov."
+msgid ""
+"Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
+"and folders."
+msgstr ""
+"Toto povolí použitie medzerníka na posúvanie v náhľade právy, zozname správ "
+"a priečinkov."
 
 #  PK: zas dve podobne hlasky
 # MČ: rozdiel je v bodke na konci. Stretávan sa s tým dosť často.
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 #, fuzzy
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
-msgstr "Povoliť použitie obdobné nastavenia pohľadu na zoznam správ pre všetky priečinky"
+msgstr ""
+"Povoliť použitie obdobné nastavenia pohľadu na zoznam správ pre všetky "
+"priečinky"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
-msgstr "Povoliť použitie obdobné nastavenia pohľadu na zoznam správ pre všetky priečinky."
+msgstr ""
+"Povoliť použitie obdobné nastavenia pohľadu na zoznam správ pre všetky "
+"priečinky."
 
 #  PK: preco vysklonovane?
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
@@ -8263,8 +9229,13 @@ msgstr "Zoznam hlavičiek na zobrazenie pri prezeraní správy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid ""
-"Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean indicating whether the header is 
enabled. Disabled headers are not shown when viewing a message, but are still listed in Preferences."
-msgstr "Každá hlavička je určená párom: názov hlavičky a pravdivostná hodnota určuje či je hlavička 
povolená. Zakázané hlavičky sa nezobrazujú pri prezeraní správy, ale zostanú v zozname Nastavenia."
+"Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean "
+"indicating whether the header is enabled. Disabled headers are not shown "
+"when viewing a message, but are still listed in Preferences."
+msgstr ""
+"Každá hlavička je určená párom: názov hlavičky a pravdivostná hodnota určuje "
+"či je hlavička povolená. Zakázané hlavičky sa nezobrazujú pri prezeraní "
+"správy, ale zostanú v zozname Nastavenia."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Show photo of the sender"
@@ -8305,17 +9276,28 @@ msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Stĺpec emailovej adresy odosielateľa v zozname správ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
-msgid "Show the email-address of the sender in a separate column in the message list."
-msgstr "Zobrazí emailovú adresu odosielateľa v samostatnom stĺpci v zozname správ."
+msgid ""
+"Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
+"list."
+msgstr ""
+"Zobrazí emailovú adresu odosielateľa v samostatnom stĺpci v zozname správ."
 
 #  PK: zas podobne hlasky
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
-msgid "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" lines in the \"Messages\" 
column in vertical view"
-msgstr "Určí, či sa použije rovnaké písmo pre oba riadky „Od“ a „Predmet“ v stĺpci „Správy“ vo zvislom 
pohľade"
+msgid ""
+"Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
+"lines in the \"Messages\" column in vertical view"
+msgstr ""
+"Určí, či sa použije rovnaké písmo pre oba riadky „Od“ a „Predmet“ v stĺpci "
+"„Správy“ vo zvislom pohľade"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
-msgid "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" lines in the \"Messages\" 
column in vertical view."
-msgstr "Určí, či sa použije rovnaké písmo pre oba riadky „Od“ a „Predmet“ v stĺpci „Správy“ vo zvislom 
pohľade."
+msgid ""
+"Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
+"lines in the \"Messages\" column in vertical view."
+msgstr ""
+"Určí, či sa použije rovnaké písmo pre oba riadky „Od“ a „Predmet“ v stĺpci "
+"„Správy“ vo zvislom pohľade."
 
 # asi by tu malo byť zmazané lebo tie správy ešte nie sú odstránené
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
@@ -8332,15 +9314,21 @@ msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "Povoliť vyhľadávací priečinok Nevyhovujúce"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
-msgid "Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if Search Folders are disabled."
-msgstr "Povolí vyhľadávací priečinok Nevyhovujúce v rámci Vyhľadávacích priečinkov. Neurobí to nič, ak sú 
vypnuté Vyhľadávacie priečinky."
+msgid ""
+"Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
+"Search Folders are disabled."
+msgstr ""
+"Povolí vyhľadávací priečinok Nevyhovujúce v rámci Vyhľadávacích priečinkov. "
+"Neurobí to nič, ak sú vypnuté Vyhľadávacie priečinky."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
-msgid "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects the mail in the list and 
removes the preview for that folder."
+msgid ""
+"This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
+"the mail in the list and removes the preview for that folder."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
@@ -8369,11 +9357,14 @@ msgstr "Štýl rozloženia"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the message list. \"0\" (Classic 
View) places the preview pane below the message list. \"1\" (Vertical View) places the preview "
-"pane next to the message list."
+"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
+"the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
+"message list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the "
+"message list."
 msgstr ""
-"Štýl rozloženia určuje kde sa má umiestniť panel náhľadu v závislosti od zoznamu správ. „0“ (Klasický 
pohľad) umiestni panel náhľadu pod zoznam správ. „1“ (Zvislý pohľad) umiestni panel náhľadu vedľa "
-"zoznamu správ."
+"Štýl rozloženia určuje kde sa má umiestniť panel náhľadu v závislosti od "
+"zoznamu správ. „0“ (Klasický pohľad) umiestni panel náhľadu pod zoznam "
+"správ. „1“ (Zvislý pohľad) umiestni panel náhľadu vedľa zoznamu správ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid "Variable width font"
@@ -8404,40 +9395,61 @@ msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Komprimovať zobrazenie adries v Pre/Kópia/Slepá kópia"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
-msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in address_count."
-msgstr "Komprimuje zobrazenie adries v Pre/Kópia/Skrytá kópia do počtu špecifikovaného v address_count."
+msgid ""
+"Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
+"address_count."
+msgstr ""
+"Komprimuje zobrazenie adries v Pre/Kópia/Skrytá kópia do počtu "
+"špecifikovaného v address_count."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Počet adries na zobrazenie v Pre/Kópia/Slepá kópia"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
-msgid "This sets the number of addresses to show in default message list view, beyond which a '...' is 
shown."
-msgstr "Toto nastaví počet adries, ktoré bude vidno v prednastavenom náhľade zoznamu správ, namiesto tých 
navyše sa zobrazí „…“."
+msgid ""
+"This sets the number of addresses to show in default message list view, "
+"beyond which a '...' is shown."
+msgstr ""
+"Toto nastaví počet adries, ktoré bude vidno v prednastavenom náhľade zoznamu "
+"správ, namiesto tých navyše sa zobrazí „…“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Vlákna zoznamu správ podľa predmetu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
-msgid "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do not contain In-Reply-To or 
References headers."
-msgstr "Určuje, či má alebo nie ako zálohu vytvárať vlákna podľa predmetu správ, keď neobsahujú hlavičku 
In-Reply-To alebo References."
+msgid ""
+"Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
+"not contain In-Reply-To or References headers."
+msgstr ""
+"Určuje, či má alebo nie ako zálohu vytvárať vlákna podľa predmetu správ, keď "
+"neobsahujú hlavičku In-Reply-To alebo References."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Prednastavená hodnota pre stav rozbalenia vlákna"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
-msgid "This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by default. 
Evolution requires a restart."
-msgstr "Toto nastavenie určuje či vlákna majú byť v stave rozbalené, alebo zbalené. Evolution vyžaduje 
reštart."
+msgid ""
+"This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
+"collapsed state by default. Evolution requires a restart."
+msgstr ""
+"Toto nastavenie určuje či vlákna majú byť v stave rozbalené, alebo zbalené. "
+"Evolution vyžaduje reštart."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "Určuje, či usporiadavať vlákna na základe poslednej správy vo vlákne"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
-msgid "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest message in each thread, 
rather than by message's date. Evolution requires a restart."
-msgstr "Toto nastavenie určuje či vlákna majú byť usporiadané na základe poslednej správy v každom vlákne, 
radšej ako dátumu správy. Evolution vyžaduje restart."
+msgid ""
+"This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
+"message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
+"restart."
+msgstr ""
+"Toto nastavenie určuje či vlákna majú byť usporiadané na základe poslednej "
+"správy v každom vlákne, radšej ako dátumu správy. Evolution vyžaduje restart."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
@@ -8445,11 +9457,15 @@ msgstr "Usporiadať účty abecedne v strome priečinkov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid ""
-"Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to true accounts are sorted 
alphabetically, with an exception of On This Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted "
-"based on an order given by a user"
+"Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
+"true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
+"Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order "
+"given by a user"
 msgstr ""
-"Hovorí ako usporiadať účty v strome priečinkov v pohľade Pošta. Keď je nastavené na pravda (true) účty sú 
usporiadané abecedne, s výhradou „Na tomto počítači“ a „Vyhľadávacie priečinky“, inak účty sú "
-"usporiadané podľa poradia určeného používateľom"
+"Hovorí ako usporiadať účty v strome priečinkov v pohľade Pošta. Keď je "
+"nastavené na pravda (true) účty sú usporiadané abecedne, s výhradou „Na "
+"tomto počítači“ a „Vyhľadávacie priečinky“, inak účty sú usporiadané podľa "
+"poradia určeného používateľom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
 msgid "Log filter actions"
@@ -8473,12 +9489,16 @@ msgstr "Vyprázniť Pošta na odoslanie po filtrovaní"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 #, fuzzy
-msgid "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen only when there was used 
any 'Forward to' filter action and approximately one minute after the last action invocation."
-msgstr "Určuje, či vyprázdni priečinok „Pošta na odoslanie“ po ukončení filtrovania."
+msgid ""
+"Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
+"only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
+"one minute after the last action invocation."
+msgstr ""
+"Určuje, či vyprázdni priečinok „Pošta na odoslanie“ po ukončení filtrovania."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Default forward style"
-msgstr "Predvolený štýl posielania ďalej"
+msgstr "Predvolený štýl odosielania ďalej"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid "Default reply style"
@@ -8489,16 +9509,22 @@ msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)"
 msgstr "Pýtať sa pri odosielaní, keď sa použije klávesová skratka (Ctrl+Enter)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
-msgid "Prompt the user when he or she tries to send a message with a key accelerator."
-msgstr "Pýta sa používateľa keď sa bude pokúšať odoslať správu klávesovou skratkou."
+msgid ""
+"Prompt the user when he or she tries to send a message with a key "
+"accelerator."
+msgstr ""
+"Pýta sa používateľa keď sa bude pokúšať odoslať správu klávesovou skratkou."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Pýtať sa pri prázdnom predmete"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
-msgid "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
-msgstr "Pýta sa používateľa keď sa bude pokúšať odoslať správu bez vyplneného Predmetu."
+msgid ""
+"Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
+msgstr ""
+"Pýta sa používateľa keď sa bude pokúšať odoslať správu bez vyplneného "
+"Predmetu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid "Prompt when emptying the trash"
@@ -8518,11 +9544,16 @@ msgstr "Pýta sa používateľa pri jeho pokuse o vyčistenie priečinka."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
-msgstr "Pýtať sa pred posielaním príjemcom, ktorí nie sú zadaní ako emailová adresa"
+msgstr ""
+"Pýtať sa pred odosielaním príjemcom, ktorí nie sú zadaní ako emailová adresa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
-msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send a message to recipients 
not entered as mail addresses"
-msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa pokúšate poslať správu príjemcom bez zadania 
emailovej adresy"
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
+"a message to recipients not entered as mail addresses"
+msgstr ""
+"Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa pokúšate odoslať správu "
+"príjemcom bez zadania emailovej adresy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
@@ -8530,23 +9561,31 @@ msgstr "Pýtať sa, keď používateľ vyplní len skrytú kópiu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
-msgstr "Pýtať sa pri posielaní správ bez adresátov v poli Pre alebo Kópia."
+msgstr "Pýtať sa pri odosielaní správ bez adresátov v poli Pre alebo Kópia."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
-msgstr "Pýtať sa, keď sa používateľ pokúsi poslať nechcené HTML"
+msgstr "Pýtať sa, keď sa používateľ pokúsi odoslať nechcené HTML"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
-msgid "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to receive HTML mail."
-msgstr "Pýtať sa pri posielaní HTML správ adresátom, ktorý nechcú prijímať HTML správy."
+msgid ""
+"Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
+"receive HTML mail."
+msgstr ""
+"Pýtať sa pri odosielaní HTML správ adresátom, ktorý nechcú prijímať HTML "
+"správy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "Pýtať sa, keď sa používateľ snaží naraz otvoriť 10 a viac správ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
-msgid "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if they really want to do it."
-msgstr "Ak sa používateľ pokúsi otvoriť 10 a viac správ naraz, opýta sa používateľa či to naozaj chce 
urobiť."
+msgid ""
+"If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
+"they really want to do it."
+msgstr ""
+"Ak sa používateľ pokúsi otvoriť 10 a viac správ naraz, opýta sa používateľa "
+"či to naozaj chce urobiť."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
@@ -8563,40 +9602,62 @@ msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Pýtať sa pri odstraňovaní správ vo vyhľadávacom priečinku"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
-msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from a search folder 
permanently deletes the message, not simply removing it from the search results."
-msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že mazanie správy z vyhľadávacieho priečinka úplne 
odstráni správu, nie len že vymaže z vyhľadávacích výsledkov."
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
+"a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
+"the search results."
+msgstr ""
+"Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že mazanie správy z "
+"vyhľadávacieho priečinka úplne odstráni správu, nie len že vymaže z "
+"vyhľadávacích výsledkov."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
 msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
-msgstr "Otázky či kopírovať priečinok pomocou preťiahni a pusť v strome priečinkov"
+msgstr ""
+"Otázky či kopírovať priečinok pomocou preťiahni a pusť v strome priečinkov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
 msgid ""
-"Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - 
allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other "
-"value) will ask user."
+"Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
 msgstr ""
-"Dostupné hodnoty sú: „never“ (nikdy) - nie je povolené kopírovať pomocou pretiahni a pusť v strome 
priečinkov, „always“ (vždy) - povolí kopírovanie priečinkov pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov "
-"bez pýtania, alebo „ask“ (pýtať sa) - (prípadne akákoľvek iná hodnota) bude sa pýtať používateľa."
+"Dostupné hodnoty sú: „never“ (nikdy) - nie je povolené kopírovať pomocou "
+"pretiahni a pusť v strome priečinkov, „always“ (vždy) - povolí kopírovanie "
+"priečinkov pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov bez pýtania, alebo "
+"„ask“ (pýtať sa) - (prípadne akákoľvek iná hodnota) bude sa pýtať "
+"používateľa."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
 msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
-msgstr "Otázky či presunúť priečinok pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov"
+msgstr ""
+"Otázky či presunúť priečinok pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid ""
-"Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - 
allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other "
-"value) will ask user."
+"Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
 msgstr ""
-"Dostupné hodnoty sú: „never“ (nikdy) - nie je povolené presúvať pomocou pretiahni a pusť v strome 
priečinkov, „always“ (vždy) - povolí presúvanie priečinkov pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov bez "
-"pýtania, alebo „ask“ (pýtať sa) - (prípadne akákoľvek iná hodnota) bude sa pýtať používateľa."
+"Dostupné hodnoty sú: „never“ (nikdy) - nie je povolené presúvať pomocou "
+"pretiahni a pusť v strome priečinkov, „always“ (vždy) - povolí presúvanie "
+"priečinkov pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov bez pýtania, alebo "
+"„ask“ (pýtať sa) - (prípadne akákoľvek iná hodnota) bude sa pýtať "
+"používateľa."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "Pýtať sa pri súkromnom odpovedaní do poštovej konferencie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
-msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a private reply to a message 
which arrived via a mailing list."
-msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že posielate súkromnú odpoveď na správu, ktorá bola 
prijatá cez poštovú konferenciu."
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
+"private reply to a message which arrived via a mailing list."
+msgstr ""
+"Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že odosielate súkromnú "
+"odpoveď na správu, ktorá bola prijatá cez poštovú konferenciu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
@@ -8604,23 +9665,34 @@ msgstr "Pýtať sa keď poštová konferencia unesie súkromné odpovede"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid ""
-"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending a private reply to a message 
which arrived via a mailing list, but the list sets a Reply-To: header which redirects your reply "
-"back to the list"
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
+"a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
+"sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
 msgstr ""
-"Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa pokúšate poslať súkromnú odpoveď na správu, ktorá 
bola prijatá cez poštovú konferenciu, ale konferencia nastavuje hlavičku Reply-To: tak, že "
-"presmerováva odpoveď späť do konferencie"
+"Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa pokúšate odoslať "
+"súkromnú odpoveď na správu, ktorá bola prijatá cez poštovú konferenciu, ale "
+"konferencia nastavuje hlavičku Reply-To: tak, že presmerováva odpoveď späť "
+"do konferencie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "Pýtať sa pri odpovedaní mnohým adresátom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
-msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a reply to many people."
-msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa posielate odpoveď priveľa ľuďom."
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
+"reply to many people."
+msgstr ""
+"Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa odosielate odpoveď "
+"priveľa ľuďom."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
-msgid "Policy for automatically closing the message browser window when forwarding or replying to the 
displayed message."
-msgstr "Politika pre automatické zatváranie okna prehliadača správ keď sa preposiela alebo sa odpovedá na 
zobrazenú správu."
+msgid ""
+"Policy for automatically closing the message browser window when forwarding "
+"or replying to the displayed message."
+msgstr ""
+"Politika pre automatické zatváranie okna prehliadača správ keď sa preodosiela "
+"alebo sa odpovedá na zobrazenú správu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid "Empty Trash folders on exit"
@@ -8643,8 +9715,10 @@ msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Kedy bol Kôš naposledy vyprázdnený"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
-msgid "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
-msgstr "Čas kedy naposledy prebehlo vyprázdňovanie Koša, v dňoch od 1. januára 1970."
+msgid ""
+"The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
+msgstr ""
+"Čas kedy naposledy prebehlo vyprázdňovanie Koša, v dňoch od 1. januára 1970."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
@@ -8655,24 +9729,38 @@ msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Úroveň, od ktorej sa majú správy zaznamenávať."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
-msgid "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. \"2\" for debug messages."
-msgstr "Môže nadobúdať tieto hodnoty. „0“ pre chyby. „1“ pre upozornenia. „2“ pre odlaďovacie správy."
+msgid ""
+"This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
+"\"2\" for debug messages."
+msgstr ""
+"Môže nadobúdať tieto hodnoty. „0“ pre chyby. „1“ pre upozornenia. „2“ pre "
+"odlaďovacie správy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr "Zobraziť pôvodnú hodnotu hlavičky „Date“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
-msgid "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone differs). Otherwise always 
show \"Date\" header value in a user preferred format and local time zone."
-msgstr "Ukáže pôvodnú hlavičku „Date“ (s miestnym časom, ak je časové pásmo rozdielne). Inak vždy zobrazuje 
hodnotu hlavičky „Date“ vo formáte uprednostňovanom používateľom a miestnom časovom pásme."
+msgid ""
+"Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
+"differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
+"format and local time zone."
+msgstr ""
+"Ukáže pôvodnú hlavičku „Date“ (s miestnym časom, ak je časové pásmo "
+"rozdielne). Inak vždy zobrazuje hodnotu hlavičky „Date“ vo formáte "
+"uprednostňovanom používateľom a miestnom časovom pásme."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Zoznam menoviek a im pridelených farieb"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
-msgid "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains strings containing 
name:color where color uses the HTML hex encoding."
-msgstr "Zoznam menoviek známy poštovej komponente Evolution. Zoznam obsahuje reťazce v tvare názov:farba, 
kde farba používa šestnástkové kódovanie z HTML."
+msgid ""
+"List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
+"strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
+msgstr ""
+"Zoznam menoviek známy poštovej komponente Evolution. Zoznam obsahuje reťazce "
+"v tvare názov:farba, kde farba používa šestnástkové kódovanie z HTML."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "Check incoming mail being junk"
@@ -8688,30 +9776,39 @@ msgstr "Vyprázdniť priečinky Nevyžiadaná pošta pri ukončení"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
-msgstr "Vyprázdniť všetky priečinky Nevyžiadaná pošta pri ukončení programu Evolution."
+msgstr ""
+"Vyprázdniť všetky priečinky Nevyžiadaná pošta pri ukončení programu "
+"Evolution."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
-msgstr "Minimálny počet dní medzi vyprázdňovaním Nevyžiadanej pošty pri ukončení"
+msgstr ""
+"Minimálny počet dní medzi vyprázdňovaním Nevyžiadanej pošty pri ukončení"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
-msgstr "Minimálny čas medzi vyprázdňovaním Nevyžiadanej pošty pri ukončení, v dňoch."
+msgstr ""
+"Minimálny čas medzi vyprázdňovaním Nevyžiadanej pošty pri ukončení, v dňoch."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Kedy bola Nevyžiadaná pošta naposledy vyprázdnená"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
-msgid "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
-msgstr "Čas posledného vyprázdnenia Nevyžiadanej pošty. V dňoch od 1.1.1970 (Epocha)."
+msgid ""
+"The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
+msgstr ""
+"Čas posledného vyprázdnenia Nevyžiadanej pošty. V dňoch od 1.1.1970 (Epocha)."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "Prednastavený zásuvný modul pre spracovanie Nevyžiadanej pošty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
-msgid "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins enabled. If the default 
listed plugin is disabled, then it won't fall back to the other available plugins."
+msgid ""
+"This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
+"enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
+"to the other available plugins."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
@@ -8721,16 +9818,27 @@ msgstr "Určuje, či nahliadnuť do adresára kontaktov pre odosielateľa"
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 #, fuzzy
 msgid ""
-"Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it shouldn't be a spam. It looks 
up in the books marked for autocompletion. It can be slow, if remote address books (like LDAP) are "
-"marked for autocompletion."
-msgstr "Určuje, či hladať v adresári kontaktov email odosielateľa. Ak je nájdený, tak to nie je nevyžiadané 
pošta."
+"Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
+"shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
+"can be slow, if remote address books (like LDAP) are marked for "
+"autocompletion."
+msgstr ""
+"Určuje, či hladať v adresári kontaktov email odosielateľa. Ak je nájdený, "
+"tak to nie je nevyžiadané pošta."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
-msgid "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address book only"
-msgstr "Určuje, či nahliadnuť do iba miestneho adresára kontaktov pre filtrovanie nevyžiadanej pošty"
+msgid ""
+"Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
+"book only"
+msgstr ""
+"Určuje, či nahliadnuť do iba miestneho adresára kontaktov pre filtrovanie "
+"nevyžiadanej pošty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
-msgid "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to determine whether to look up 
addresses in local address book only to exclude mail sent by known contacts from junk filtering."
+msgid ""
+"This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
+"determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
+"mail sent by known contacts from junk filtering."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
@@ -8738,7 +9846,10 @@ msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr "Určuje, či použiť vlastné hlavičky pre kontrolu nevyžiadanej pošty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
-msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option is enabled and the headers 
are mentioned, it will be improve the junk checking speed."
+msgid ""
+"Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
+"is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
+"checking speed."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
@@ -8746,8 +9857,12 @@ msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "Vlastné hlavičky použité na kontrolu nevyžiadanej pošty."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
-msgid "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string in the format 
\"headername=value\"."
-msgstr "Vlastné hlavičky použité na kontrolu nevyžiadanej pošty. Zoznam položiek je reťazec vo formáte 
„názovhlavičky=hodnota“."
+msgid ""
+"Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
+"in the format \"headername=value\"."
+msgstr ""
+"Vlastné hlavičky použité na kontrolu nevyžiadanej pošty. Zoznam položiek je "
+"reťazec vo formáte „názovhlavičky=hodnota“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid "UID string of the default account."
@@ -8774,8 +9889,12 @@ msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Kontrolovať nové správy pri spustení"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
-msgid "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes also sending messages from 
Outbox."
-msgstr "Určuje, či kontrolovať nové správy, pri spúšťaní Evolution. Toto zahŕňa tiež odoslanie správ z 
priečinka Pošta na odoslanie."
+msgid ""
+"Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
+"also sending messages from Outbox."
+msgstr ""
+"Určuje, či kontrolovať nové správy, pri spúšťaní Evolution. Toto zahŕňa tiež "
+"odoslanie správ z priečinka Pošta na odoslanie."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
@@ -8783,19 +9902,25 @@ msgstr "Kontrolovať nové správy vo všetkých aktívnych účtoch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
 msgid ""
-"Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the account \"Check for new messages 
every X minutes\" option when Evolution is started. This option is used only together with "
-"'send_recv_on_start' option."
+"Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
+"account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
+"started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
 msgstr ""
-"Určuje, či kontrolovať nové správy na všetkých aktívnych účtoch bez ohľadu na voľbu „Kontrolovať na nové 
správy každých X minút“ pri štarte Evolution. Táto voľba je použitá iba zároveň s voľbou "
-"„send_recv_on_start“."
+"Určuje, či kontrolovať nové správy na všetkých aktívnych účtoch bez ohľadu "
+"na voľbu „Kontrolovať na nové správy každých X minút“ pri štarte Evolution. "
+"Táto voľba je použitá iba zároveň s voľbou „send_recv_on_start“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:208
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Interval synchronizácie so serverom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:209
-msgid "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail server. The interval must 
be at least 30 seconds."
-msgstr "Ovláda ako často miestne zmeny majú byť synchronizované so vzdialeným poštovým serverom. Interval 
musí byť minimálne 30 sekúnd."
+msgid ""
+"Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
+"server. The interval must be at least 30 seconds."
+msgstr ""
+"Ovláda ako často miestne zmeny majú byť synchronizované so vzdialeným "
+"poštovým serverom. Interval musí byť minimálne 30 sekúnd."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:210
 msgid "Allow expunge in virtual folders"
@@ -8803,8 +9928,10 @@ msgstr "Povoliť čistenie vo virtuálnych priečinkoch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:211
 msgid ""
-"Enables Expunge in virtual folders, which means that the Folder->Expunge will be callable in virtual 
folders, while the expunge itself will be done in all folders for all deleted messages within the virtual "
-"folder, not only for deleted messages belonging to the virtual folder."
+"Enables Expunge in virtual folders, which means that the Folder->Expunge "
+"will be callable in virtual folders, while the expunge itself will be done "
+"in all folders for all deleted messages within the virtual folder, not only "
+"for deleted messages belonging to the virtual folder."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:212
@@ -8812,48 +9939,74 @@ msgid "An Archive folder for On This Computer folders."
 msgstr "Archivačný priečinok pre priečinky „Na tomto počítači“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:213
-msgid "An Archive folder to use for Messages|Archive... feature when in an On This Computer folder."
+msgid ""
+"An Archive folder to use for Messages|Archive... feature when in an On This "
+"Computer folder."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:214
 msgid "(Deprecated) Default forward style"
-msgstr "(Zavrhnuté) Predvolený štýl posielania ďalej"
+msgstr "(Zavrhnuté) Predvolený štýl odosielania ďalej"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:215
-msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"forward-style-name\" 
instead."
-msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„forward-style-name“."
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"forward-style-name\" instead."
+msgstr ""
+"Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. "
+"Namiesto neho použite „forward-style-name“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:216
 msgid "(Deprecated) Default reply style"
 msgstr "(Zavrhnuté) Predvolený štýl odpovede"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:217
-msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"reply-style-name\" 
instead."
-msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„reply-style-name“."
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"reply-style-name\" instead."
+msgstr ""
+"Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. "
+"Namiesto neho použite „reply-style-name“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:218
 msgid "(Deprecated) List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "(Zavrhnuté) Zoznam vlastných hlavičiek a či majú byť povolené."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:219
-msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"show-headers\" instead."
-msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„show-headers“."
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"show-headers\" instead."
+msgstr ""
+"Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. "
+"Namiesto neho použite „show-headers“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:220
 msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "(Zavrhnuté) Načítať obrázky HTML správ cez HTTP"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:221
-msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"image-loading-policy\" 
instead."
-msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„image-loading-policy“."
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"image-loading-policy\" instead."
+msgstr ""
+"Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. "
+"Namiesto neho použite „image-loading-policy“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:222
-msgid "(Deprecated) Asks whether to close the message window when the user forwards or replies to the 
message shown in the window"
-msgstr "(Zavrhnuté) Otázky či zatvárať okno so správou keď používateľ preposiela ďalej alebo odpovedá na 
zobrazenú správu v okne"
+msgid ""
+"(Deprecated) Asks whether to close the message window when the user forwards "
+"or replies to the message shown in the window"
+msgstr ""
+"(Zavrhnuté) Otázky či zatvárať okno so správou keď používateľ preodosiela "
+"ďalej alebo odpovedá na zobrazenú správu v okne"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:223
-msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use 
\"browser-close-on-reply-policy\" instead."
-msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„browser-close-on-reply-policy“."
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"browser-close-on-reply-policy\" instead."
+msgstr ""
+"Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. "
+"Namiesto neho použite „browser-close-on-reply-policy“."
 
 #. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
 #. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
@@ -8864,12 +10017,20 @@ msgstr "['priložený','prilozeny','prikladám','prikladam']"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:5
 #, fuzzy
-msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body"
-msgstr "Zoznam pomôcok pre zásuvný modul upozornenia na prílohy, ktoré hľadá v tele správy"
+msgid ""
+"List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
+"body"
+msgstr ""
+"Zoznam pomôcok pre zásuvný modul upozornenia na prílohy, ktoré hľadá v tele "
+"správy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:6
-msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body."
-msgstr "Zoznam pomôcok pre zásuvný modul upozornenia na prílohy, ktoré hľadá v tele správy."
+msgid ""
+"List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
+"body."
+msgstr ""
+"Zoznam pomôcok pre zásuvný modul upozornenia na prílohy, ktoré hľadá v tele "
+"správy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Address book source"
@@ -8877,7 +10038,8 @@ msgstr "Zdroj adresára kontaktov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts."
-msgstr "Adresár kontaktov pre automatické ukladanie synchronizovaných kontaktov."
+msgstr ""
+"Adresár kontaktov pre automatické ukladanie synchronizovaných kontaktov."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Auto sync Pidgin contacts"
@@ -8885,23 +10047,30 @@ msgstr "Automaticky synchronizovať kontakty z Pidginu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Whether Pidgin contacts should be automatically synced."
-msgstr "Určuje, či majú byť automaticky synchronizované kontakty z programu Pidgin."
+msgstr ""
+"Určuje, či majú byť automaticky synchronizované kontakty z programu Pidgin."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Enable autocontacts"
 msgstr "Povoliť automatické kontakty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
-msgstr "Určuje, či má byť povolené automatické pridávanie kontaktov do používateľského adresára kontaktov."
+msgid ""
+"Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
+msgstr ""
+"Určuje, či má byť povolené automatické pridávanie kontaktov do "
+"používateľského adresára kontaktov."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Pidgin address book source"
 msgstr "Zdroj adresára kontaktov Pidginu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
-msgstr "Adresár kontaktov pre automatické ukladanie synchronizovaných kontaktov z programu Pidgin."
+msgid ""
+"Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Adresár kontaktov pre automatické ukladanie synchronizovaných kontaktov z "
+"programu Pidgin."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Pidgin check interval"
@@ -8933,11 +10102,13 @@ msgstr "Zoznam vlastných hlavičiek"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing message. The format for 
specifying a Header and Header value is: Name of the custom header followed by \"=\" and the values "
-"separated by \";\""
+"The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing "
+"message. The format for specifying a Header and Header value is: Name of the "
+"custom header followed by \"=\" and the values separated by \";\""
 msgstr ""
-"Kľúč určuje zoznam používateľských hlavičiek, ktoré je možno pridať do odchádzajúcej správy. Formát pre 
určenie hlavičky a jej hodnoty je: názov používateľskej hlavičky nasledovaný „=“ a hodnoty oddelené "
-"znakom „;“"
+"Kľúč určuje zoznam používateľských hlavičiek, ktoré je možno pridať do "
+"odchádzajúcej správy. Formát pre určenie hlavičky a jej hodnoty je: názov "
+"používateľskej hlavičky nasledovaný „=“ a hodnoty oddelené znakom „;“"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Default External Editor"
@@ -8953,15 +10124,20 @@ msgstr "Automaticky spustiť pri upravovaní novej pošty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer."
-msgstr "Automaticky spustiť textový editor pri stlačení klávesu v editore správ."
+msgstr ""
+"Automaticky spustiť textový editor pri stlačení klávesu v editore správ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Insert Face picture by default"
 msgstr "Prednastavenie vkladanie obrázku s tvárou"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture should be set before 
checking this, otherwise nothing happens."
-msgstr "Určuje, či bežne vkladať obrázok s tvárou do odchádzajúcich správ. Obrázok by mal byť nastavený pred 
potvrdením tohoto kľúča, inak sa nič nestane."
+msgid ""
+"Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture "
+"should be set before checking this, otherwise nothing happens."
+msgstr ""
+"Určuje, či bežne vkladať obrázok s tvárou do odchádzajúcich správ. Obrázok "
+"by mal byť nastavený pred potvrdením tohoto kľúča, inak sa nič nestane."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.itip.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Delete processed"
@@ -9009,10 +10185,13 @@ msgstr "Povoliť zvukové oznámenia, keď prídu nové správy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
-"Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\", the \"notify-sound-beep\", 
\"notify-sound-file\", \"notify-sound-play-file\" and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
+"Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\", "
+"the \"notify-sound-beep\", \"notify-sound-file\", \"notify-sound-play-file\" "
+"and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
 msgstr ""
-"Určuje, či prehrať akýkoľvek zvuk pri príchode novej správy. Ak „false“ (nepravda), tak kľúče 
„notify-sound-beep“, „notify-sound-file“, „notify-sound-play-file“, a „notify-sound-use-theme“ sa nebudú brať 
do "
-"úvahy."
+"Určuje, či prehrať akýkoľvek zvuk pri príchode novej správy. Ak "
+"„false“ (nepravda), tak kľúče „notify-sound-beep“, „notify-sound-file“, "
+"„notify-sound-play-file“, a „notify-sound-use-theme“ sa nebudú brať do úvahy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Whether to emit a beep."
@@ -9027,16 +10206,24 @@ msgid "Sound filename to be played."
 msgstr "Názov zvukového súboru, ktorý sa má prehrať."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file\" is \"true\"."
-msgstr "Zvukový súbor, ktorý sa má prehrať, keď prídu nové správy, ak kľúč „notify-sound-play-file“ je 
nastavený na „true“ (pravda)."
+msgid ""
+"Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file"
+"\" is \"true\"."
+msgstr ""
+"Zvukový súbor, ktorý sa má prehrať, keď prídu nové správy, ak kľúč „notify-"
+"sound-play-file“ je nastavený na „true“ (pravda)."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Whether to play a sound file."
 msgstr "Určuje, či prehrať zvukový súbor."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound file is given by the 
'notify-sound-file' key."
-msgstr "Určuje, či prehrať zvukový súbor, keď prídu nové správy. Názov zvukového súboru je v kľúči 
„notify-sound-file“."
+msgid ""
+"Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound "
+"file is given by the 'notify-sound-file' key."
+msgstr ""
+"Určuje, či prehrať zvukový súbor, keď prídu nové správy. Názov zvukového "
+"súboru je v kľúči „notify-sound-file“."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Use sound theme"
@@ -9044,7 +10231,8 @@ msgstr "Použiť zvukovú tému"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Play themed sound when new messages arrive, if not in beep mode."
-msgstr "Prehrať zvuk z témy, keď príde nová správa, ak nie je v režime pípania."
+msgstr ""
+"Prehrať zvuk z témy, keď príde nová správa, ak nie je v režime pípania."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Mode to use when displaying mails"
@@ -9054,11 +10242,14 @@ msgstr "Režim používaný pre zobrazovanie pošty."
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:2
 #, fuzzy
 msgid ""
-"The mode to use for displaying mails. \"normal\" makes Evolution choose the best part to show, 
\"prefer_plain\" makes it use the text part, if present, and \"only_plain\" forces Evolution to only show 
plain "
-"text"
+"The mode to use for displaying mails. \"normal\" makes Evolution choose the "
+"best part to show, \"prefer_plain\" makes it use the text part, if present, "
+"and \"only_plain\" forces Evolution to only show plain text"
 msgstr ""
-"Režim používaný pre zobrazovanie pošty. „normálny“ Evolution sa sám rozhodne, ktorá časť správy sa zobrazí, 
„uprednostniť_text“ spôsobí, že bude uprednostnená textová časť správy a „len_text“ spôsobí, že "
-"bude zobrazená len textová časť"
+"Režim používaný pre zobrazovanie pošty. „normálny“ Evolution sa sám "
+"rozhodne, ktorá časť správy sa zobrazí, „uprednostniť_text“ spôsobí, že bude "
+"uprednostnená textová časť správy a „len_text“ spôsobí, že bude zobrazená "
+"len textová časť"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Whether to show suppressed HTML output"
@@ -9069,28 +10260,43 @@ msgid "List of Destinations for publishing"
 msgstr "Zoznam cieľov pre zverejňovanie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The key specifies the list of destinations to where publish calendars. Each values specifies an XML 
with setup for publishing to one destination."
-msgstr "Kľúč určuje zoznam cieľov, kde budú kalendáre zverejňované. Každá hodnota určuje XML s nastavením 
zverejňovania na jeden cieľ."
+msgid ""
+"The key specifies the list of destinations to where publish calendars. Each "
+"values specifies an XML with setup for publishing to one destination."
+msgstr ""
+"Kľúč určuje zoznam cieľov, kde budú kalendáre zverejňované. Každá hodnota "
+"určuje XML s nastavením zverejňovania na jeden cieľ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.templates.gschema.xml.in.h:1
-msgid "List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a message body."
-msgstr "Zoznam párov kľúč/hodnota pre zásuvný modul Šablóny, ktorý určuje náhrady v tele správy."
+msgid ""
+"List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a "
+"message body."
+msgstr ""
+"Zoznam párov kľúč/hodnota pre zásuvný modul Šablóny, ktorý určuje náhrady v "
+"tele správy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Skip development warning dialog"
 msgstr "Preskočiť dialógové okno s upozornením pre vývojárov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Whether the warning dialog in development versions of Evolution is skipped."
-msgstr "Určuje, či vo vývojových verziách Evolution preskočiť dialógové okno s upozornením."
+msgid ""
+"Whether the warning dialog in development versions of Evolution is skipped."
+msgstr ""
+"Určuje, či vo vývojových verziách Evolution preskočiť dialógové okno s "
+"upozornením."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Initial attachment view"
 msgstr "Počiatočné zobrazenie príloh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List View."
-msgstr "Počiatočné zobrazenie príloh v paneli. „0“ je ikonkový náhľad, „1“ je zoznamový náhľad."
+msgid ""
+"Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List "
+"View."
+msgstr ""
+"Počiatočné zobrazenie príloh v paneli. „0“ je ikonkový náhľad, „1“ je "
+"zoznamový náhľad."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Initial file chooser folder"
@@ -9106,15 +10312,20 @@ msgstr "Spustiť v odpojenom režime"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
-msgstr "Určuje, či sa bude Evolution spúšťať v odpojenom režime namiesto v pripojenom."
+msgstr ""
+"Určuje, či sa bude Evolution spúšťať v odpojenom režime namiesto v "
+"pripojenom."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Offline folder paths"
 msgstr "Cesty priečinkov odpojeného režimu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:10
-msgid "List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage."
-msgstr "Zoznam ciest pre priečinky, ktoré sa budú synchronizovať na disk pre použitie v odpojenom režime."
+msgid ""
+"List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage."
+msgstr ""
+"Zoznam ciest pre priečinky, ktoré sa budú synchronizovať na disk pre "
+"použitie v odpojenom režime."
 
 # <long>Flag that enables a much simplified user interface.</long>
 # je nejaký dôvod nepreložiť express? chce to TC
@@ -9141,8 +10352,14 @@ msgid "Window button style"
 msgstr "Štýl tlačidiel v oknách"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The style of the window buttons. Can be \"text\", \"icons\", \"both\", \"toolbar\". If \"toolbar\" is 
set, the style of the buttons is determined by the GNOME toolbar setting."
-msgstr "Štýl tlačidiel v okne. Môže byť „text“, „icons“ (ikonky), „both“ (oboje), „toolbar“ (lišta 
nástrojov). Ak je nastavené „toolbar“, tak štýl zavisí od nastavenia listy nástrojov GNOME."
+msgid ""
+"The style of the window buttons. Can be \"text\", \"icons\", \"both\", "
+"\"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined "
+"by the GNOME toolbar setting."
+msgstr ""
+"Štýl tlačidiel v okne. Môže byť „text“, „icons“ (ikonky), „both“ (oboje), "
+"„toolbar“ (lišta nástrojov). Ak je nastavené „toolbar“, tak štýl zavisí od "
+"nastavenia listy nástrojov GNOME."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Toolbar is visible"
@@ -9170,7 +10387,8 @@ msgstr "Určuje, či má byť viditeľná stavová lišta."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
 msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
-msgstr "Identifikátor alebo alias komponenty, ktorá má byť zobrazená pri štarte."
+msgstr ""
+"Identifikátor alebo alias komponenty, ktorá má byť zobrazená pri štarte."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Default sidebar width"
@@ -9193,18 +10411,32 @@ msgid "Full path command to run spamassassin"
 msgstr "Úplná cesta príkazu na spustenie programu spamassassin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Full path to a spamassassin command. If not set, then a compile-time path is used, usually 
/usr/bin/spamassassin. The command should not contain any other arguments."
-msgstr "Úplná cesta k príkazu spamassassin. Ak nie je nastavená, použije sa cesta z kompilácie, obvykle to 
býva /usr/bin/spamassassin. Príkaz by nemal obsahovať žiadne parametre."
+msgid ""
+"Full path to a spamassassin command. If not set, then a compile-time path is "
+"used, usually /usr/bin/spamassassin. The command should not contain any "
+"other arguments."
+msgstr ""
+"Úplná cesta k príkazu spamassassin. Ak nie je nastavená, použije sa cesta z "
+"kompilácie, obvykle to býva /usr/bin/spamassassin. Príkaz by nemal obsahovať "
+"žiadne parametre."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Full path command to run sa-learn"
 msgstr "Úplná cesta príkazu na spustenie programu sa-learn"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Full path to a sa-learn command. If not set, then a compile-time path is used, usually 
/usr/bin/sa-learn. The command should not contain any other arguments."
-msgstr "Úplná cesta k príkazu sa-learn. Ak nie je nastavená, použije sa cesta z kompilácie, obvykle to býva 
/usr/bin/sa-learn. Príkaz by nemal obsahovať žiadne parametre."
+msgid ""
+"Full path to a sa-learn command. If not set, then a compile-time path is "
+"used, usually /usr/bin/sa-learn. The command should not contain any other "
+"arguments."
+msgstr ""
+"Úplná cesta k príkazu sa-learn. Ak nie je nastavená, použije sa cesta z "
+"kompilácie, obvykle to býva /usr/bin/sa-learn. Príkaz by nemal obsahovať "
+"žiadne parametre."
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:405 ../e-util/e-attachment-bar.c:101 
../e-util/e-attachment-bar.c:106 ../e-util/e-attachment-paned.c:187 ../e-util/e-attachment-paned.c:192
+#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:405
+#: ../e-util/e-attachment-bar.c:101 ../e-util/e-attachment-bar.c:106
+#: ../e-util/e-attachment-paned.c:187 ../e-util/e-attachment-paned.c:192
 #: ../mail/message-list.etspec.h:4
 msgid "Attachment"
 msgid_plural "Attachments"
@@ -9225,7 +10457,9 @@ msgstr "Zvukový prehrávač"
 msgid "Play the attachment in embedded audio player"
 msgstr "Prehrať prílohu v zabudovanom zvukovom prehrávači"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:102 ../em-format/e-mail-part-headers.c:46 
../mail/e-mail-tag-editor.c:277 ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:102
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:46 ../mail/e-mail-tag-editor.c:277
+#: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
@@ -9254,48 +10488,66 @@ msgstr "Správa spĺňajúca RFC822"
 msgid "Format part as an RFC822 message"
 msgstr "Formátovať časť ako správu spĺňajúcu RFC822"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53 ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:94 
../mail/e-mail-label-tree-view.c:98 ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1301
-#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1303 
../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:66
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:94
+#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:98
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1301
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1303
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:66
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:573 
../mail/message-list.etspec.h:10
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:573 ../mail/message-list.etspec.h:10
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:174 ../em-format/e-mail-part-headers.c:51 
../mail/e-mail-tag-editor.c:282 ../mail/filtertypes.xml.in.h:16 ../mail/message-list.etspec.h:6
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:17 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:17 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67 
../smime/gui/certificate-manager.c:1630
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:174
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:51 ../mail/e-mail-tag-editor.c:282
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:16 ../mail/message-list.etspec.h:6
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:17 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:17
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1630
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
 #. pseudo-header
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:193 ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:343 
../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1166
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:193
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:343
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1166
 msgid "Mailer"
 msgstr "Poštový klient"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:94 ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:102
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:94
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:102
 msgid "Richtext"
 msgstr "Formátovaný text (richtext)"
 
 # PK: som pozeral wiki a ze to neni to iste, ked tak nahlas bug
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:95 ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:103
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:95
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:103
 #, fuzzy
 msgid "Display part as enriched text"
 msgstr "Zobraziť časť ako formátovaný text (richtext)"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:95 ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:360
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:95
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:360
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:96 ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:361
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:96
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:361
 msgid "Format part as HTML"
 msgstr "Formátovať časť ako HTML"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123 ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:198 
../e-util/e-html-editor-actions.c:1408
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:198
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1408
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Obyčajný text"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:124 ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:199
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:124
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:199
 msgid "Format part as plain text"
 msgstr "Formátovať časť ako obyčajný text"
 
@@ -9304,7 +10556,9 @@ msgid "Unsigned"
 msgstr "Nepodpísané"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:51
-msgid "This message is not signed. There is no guarantee that this message is authentic."
+msgid ""
+"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
+"authentic."
 msgstr "Táto správa nie je podpísaná. Nie je záruka, že táto správa je pravá."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:52
@@ -9312,66 +10566,102 @@ msgid "Valid signature"
 msgstr "Platný podpis"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:52
-msgid "This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this message is authentic."
-msgstr "Táto správa je digitálne podpísaná a podpis je platný. To znamená, že je veľmi pravdepodobné, že 
správa je pravá."
+msgid ""
+"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
+"message is authentic."
+msgstr ""
+"Táto správa je digitálne podpísaná a podpis je platný. To znamená, že je "
+"veľmi pravdepodobné, že správa je pravá."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:53
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Neplatný podpis"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:53
-msgid "The signature of this message cannot be verified, it may have been altered in transit."
-msgstr "Podpis v tejto správe nemožno overiť, je možné, že správa bola zmenená pri prenose."
+msgid ""
+"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
+"in transit."
+msgstr ""
+"Podpis v tejto správe nemožno overiť, je možné, že správa bola zmenená pri "
+"prenose."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:54
 msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
 msgstr "Platný popis, ale nie je možné overiť odosielateľa"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:54
-msgid "This message is signed with a valid signature, but the sender of the message cannot be verified."
-msgstr "Táto správa je digitálne podpísaná a podpis je platný, ale odosielateľa správy nemožno overiť."
+msgid ""
+"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
+"cannot be verified."
+msgstr ""
+"Táto správa je digitálne podpísaná a podpis je platný, ale odosielateľa "
+"správy nemožno overiť."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:55
 msgid "Signature exists, but need public key"
 msgstr "Podpis existuje, ale potrebuje verejný kľúč"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:55
-msgid "This message is signed with a signature, but there is no corresponding public key."
-msgstr "Táto správa je digitálne podpísaná a podpis je platný, ale nie je k dispozícii vyhovujúci verejný 
kľúč."
+msgid ""
+"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
+"public key."
+msgstr ""
+"Táto správa je digitálne podpísaná a podpis je platný, ale nie je k "
+"dispozícii vyhovujúci verejný kľúč."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:62
 msgid "Unencrypted"
 msgstr "Nezašifrované"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:62
-msgid "This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across the Internet."
-msgstr "Táto správa nie je zašifrovaná. Jej obsah môže byť prečítaný počas prenosu po internete."
+msgid ""
+"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"Táto správa nie je zašifrovaná. Jej obsah môže byť prečítaný počas prenosu "
+"po internete."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:63
 msgid "Encrypted, weak"
 msgstr "Zašifrované, slabo"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:63
-msgid "This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be difficult, but not 
impossible for an outsider to view the content of this message in a practical amount of time."
-msgstr "Táto správa je zašifrovaná, ale slabým šifrovacím algoritmom. Pre nezasväteného je ťažké, ale nie 
nemožné, zobraziť obsah tejto správy v rozumnom čase."
+msgid ""
+"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
+"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
+"message in a practical amount of time."
+msgstr ""
+"Táto správa je zašifrovaná, ale slabým šifrovacím algoritmom. Pre "
+"nezasväteného je ťažké, ale nie nemožné, zobraziť obsah tejto správy v "
+"rozumnom čase."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:64
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Zašifrované"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:64
-msgid "This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view the content of this 
message."
-msgstr "Táto správa je zašifrovaná. Pre cudzieho človeka bude náročné prečítať obsah tejto správy."
+msgid ""
+"This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
+"the content of this message."
+msgstr ""
+"Táto správa je zašifrovaná. Pre cudzieho človeka bude náročné prečítať obsah "
+"tejto správy."
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
 msgid "Encrypted, strong"
 msgstr "Zašifrované, silno"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
-msgid "This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be very difficult for an 
outsider to view the content of this message in a practical amount of time."
-msgstr "Táto správa je zašifrovaná silným šifrovacím algoritmom. Pre nezasväteného bude zložité pozrieť 
obsah tejto správy v rozumnom čase."
+msgid ""
+"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
+"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
+"practical amount of time."
+msgstr ""
+"Táto správa je zašifrovaná silným šifrovacím algoritmom. Pre nezasväteného "
+"bude zložité pozrieť obsah tejto správy v rozumnom čase."
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:187 ../shell/shell.error.xml.h:23 
../smime/gui/smime-ui.ui.h:22
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:187
+#: ../shell/shell.error.xml.h:23 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:22
 msgid "_View Certificate"
 msgstr "_Zobraziť certifikát"
 
@@ -9387,11 +10677,15 @@ msgstr "Zdroj"
 msgid "Display source of a MIME part"
 msgstr "Zobraziť zdroj časti MIME"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:203 ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:220 
../em-format/e-mail-part-headers.c:49 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:65
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:203
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:220
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:49 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:65
 msgid "Cc"
 msgstr "Kópia"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:204 ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:221 
../em-format/e-mail-part-headers.c:50 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:204
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:221
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:50 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
 msgid "Bcc"
 msgstr "Skrytá kópia"
 
@@ -9413,7 +10707,10 @@ msgstr "Podpísané pomocou S/MIME"
 msgid "S/MIME encrypted"
 msgstr "Zašifrované pomocou S/MIME"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:591 ../mail/e-mail-config-security-page.c:736 
../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:194 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:144
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:591
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:736
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:194
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:144
 msgid "Security"
 msgstr "Zabezpečenie"
 
@@ -9432,7 +10729,8 @@ msgstr "Nepodarilo sa analyzovať správu S/MIME: %s"
 msgid "Could not parse PGP message: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať správu PGP: %s"
 
-#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:80 ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:135
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:80
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:135
 #, c-format
 msgid "Error verifying signature: %s"
 msgstr "Chyba overovania podpisu: %s"
@@ -9466,7 +10764,8 @@ msgstr "Odkaz na vzdialené údaje (%s)"
 msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
 msgstr "Odkaz na neznáme externé údaje (typ „%s“)"
 
-#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:66 ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:83
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:66
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:83
 msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať správu MIME. Zobrazuje sa ako zdrojový kód."
 
@@ -9487,7 +10786,9 @@ msgstr "Nepodporovaný formát podpisu"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Komu odpovedať"
 
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:52 ../e-util/e-dateedit.c:549 ../e-util/e-dateedit.c:572 
../mail/message-list.etspec.h:7 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:52 ../e-util/e-dateedit.c:549
+#: ../e-util/e-dateedit.c:572 ../mail/message-list.etspec.h:7
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
@@ -9495,7 +10796,8 @@ msgstr "Dátum"
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Konferencie"
 
-#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:54 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70 
../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
+#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:54 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
 msgid "Face"
 msgstr "Tvár"
 
@@ -9548,12 +10850,14 @@ msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
 #. Translators: This is a running activity whose percent complete is known.
-#: ../e-util/e-activity.c:275 ../modules/calendar/e-cal-base-shell-content.c:144
+#: ../e-util/e-activity.c:275
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-content.c:144
 #, c-format
 msgid "%s (%d%% complete)"
 msgstr "%s (%d %% hotových)"
 
-#: ../e-util/e-activity-proxy.c:352 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1779
+#: ../e-util/e-activity-proxy.c:352
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1779
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
@@ -9588,7 +10892,8 @@ msgid "Operation was cancelled"
 msgstr "Operácia bola zrušená"
 
 #. Translators: Default attachment filename.
-#: ../e-util/e-attachment.c:2264 ../e-util/e-attachment.c:2963 ../e-util/e-attachment.c:3334 
../e-util/e-attachment-store.c:691
+#: ../e-util/e-attachment.c:2264 ../e-util/e-attachment.c:2963
+#: ../e-util/e-attachment.c:3334 ../e-util/e-attachment-store.c:691
 msgid "attachment.dat"
 msgstr "príloha.dat"
 
@@ -9658,11 +10963,13 @@ msgstr "Nepodarilo sa nastaviť ako pozadie"
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "Nastaviť ako _pozadie"
 
-#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:168 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:548
+#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:168
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:548
 msgid "Loading"
 msgstr "Načítava sa"
 
-#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:180 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:560
+#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:180
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:560
 msgid "Saving"
 msgstr "Ukladá sa"
 
@@ -9717,7 +11024,10 @@ msgstr "_Uložiť všetko"
 msgid "Sa_ve As"
 msgstr "_Uložiť ako"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:400 ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:349 
../plugins/save-calendar/save-calendar.c:380 ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:411
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:400
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:349
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:380
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:411
 msgid "Save _As"
 msgstr "Uložiť _ako"
 
@@ -9725,8 +11035,13 @@ msgstr "Uložiť _ako"
 msgid "A_dd Attachment..."
 msgstr "Pri_dať prílohu…"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:417 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1071 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1240 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:571
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:696 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1580 
../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1651
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:417
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1071
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1240
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:571
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:696
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1580
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1651
 msgid "_Properties"
 msgstr "V_lastnosti"
 
@@ -9766,7 +11081,8 @@ msgstr "Automaticky doplňovať z tohto adresára kontaktov"
 
 #: ../e-util/e-book-source-config.c:276
 msgid "Copy book content locally for offline operation"
-msgstr "Vytvoriť lokálnu kópiu obsahu adresára kontaktov pre prácu v odpojenom režime"
+msgstr ""
+"Vytvoriť lokálnu kópiu obsahu adresára kontaktov pre prácu v odpojenom režime"
 
 #. To Translators: The text is concatenated to a form: "Ctrl-click to open a link http://www.example.com";
 #: ../e-util/e-buffer-tagger.c:407
@@ -9896,7 +11212,9 @@ msgstr "Vlastnosti kategórie"
 
 #: ../e-util/e-category-editor.c:272
 #, c-format
-msgid "There is already a category '%s' in the configuration. Please use another name"
+msgid ""
+"There is already a category '%s' in the configuration. Please use another "
+"name"
 msgstr "V konfigurácii už existuje kategória „%s“. Použite iný názov, prosím"
 
 #: ../e-util/e-cell-combo.c:185
@@ -9912,7 +11230,9 @@ msgid "Now"
 msgstr "Teraz"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:306 ../e-util/e-datetime-format.c:208 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1740 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:223
+#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:306 ../e-util/e-datetime-format.c:208
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1740
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:223
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
@@ -9999,7 +11319,8 @@ msgid "Traditional"
 msgstr "Tradičná"
 
 #. Translators: Character set "Chinese, Simplified"
-#: ../e-util/e-charset.c:90 ../e-util/e-charset.c:92 ../e-util/e-charset.c:94 ../e-util/e-charset.c:96
+#: ../e-util/e-charset.c:90 ../e-util/e-charset.c:92 ../e-util/e-charset.c:94
+#: ../e-util/e-charset.c:96
 msgid "Simplified"
 msgstr "Zjednodušená"
 
@@ -10195,7 +11516,9 @@ msgid "white"
 msgstr "biela"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../e-util/e-color-combo.c:639 ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134 
../mail/e-mail-config-security-page.c:426 ../mail/e-mail-config-security-page.c:566 
../mail/e-mail-reader.c:3858
+#: ../e-util/e-color-combo.c:639 ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:426
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:566 ../mail/e-mail-reader.c:3858
 #: ../mail/mail-config.ui.h:69
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
@@ -10217,7 +11540,8 @@ msgstr "Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte kalendár"
 msgid "Drop-down combination box to select time"
 msgstr "Rozbaľovací zoznam na výber času"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:626 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:9
+#: ../e-util/e-dateedit.c:626
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:9
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
@@ -10318,7 +11642,8 @@ msgctxt "DateFmt"
 msgid "Next Sun"
 msgstr "Nasledujúca nedeľa"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:351 ../e-util/e-datetime-format.c:361 ../e-util/e-datetime-format.c:370
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:351 ../e-util/e-datetime-format.c:361
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:370
 msgid "Use locale default"
 msgstr "Použiť predvolené miestne nastavenia"
 
@@ -10566,7 +11891,8 @@ msgstr[2] "O %d roky"
 msgid "<click here to select a date>"
 msgstr "<kliknutím vyberiete dátum>"
 
-#: ../e-util/e-filter-datespec.c:132 ../e-util/e-filter-datespec.c:143 ../e-util/e-filter-datespec.c:154
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:132 ../e-util/e-filter-datespec.c:143
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:154
 msgid "now"
 msgstr "teraz"
 
@@ -10610,8 +11936,12 @@ msgstr "Nájsť položky, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky"
 #. * part of "Include threads: None"
 #. protocol:
 #. name:
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:846 ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:60 
../e-util/e-mail-identity-combo-box.c:476 ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:367 
../e-util/e-proxy-editor.c:560
-#: ../libemail-engine/camel-null-store.c:27 ../mail/e-mail-config-summary-page.c:138 
../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:616
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:846 ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:60
+#: ../e-util/e-mail-identity-combo-box.c:476
+#: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:367 ../e-util/e-proxy-editor.c:560
+#: ../libemail-engine/camel-null-store.c:27
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:138
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:616
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
 
@@ -10643,7 +11973,8 @@ msgstr "_Zahrnúť vlákna:"
 msgid "A_dd Condition"
 msgstr "Pri_dať podmienku"
 
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:1244 ../e-util/filter.ui.h:1 ../mail/em-utils.c:229
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:1244 ../e-util/filter.ui.h:1
+#: ../mail/em-utils.c:229
 msgid "Incoming"
 msgstr "Prijatá"
 
@@ -10715,7 +12046,8 @@ msgstr "For_mát"
 msgid "_Paragraph Style"
 msgstr "Štýl _odstavca"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1037 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:591
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1037
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:591
 msgid "_Alignment"
 msgstr "Za_rovnanie"
 
@@ -10784,7 +12116,8 @@ msgid "Open Inspector"
 msgstr "Otvoriť dozorcu"
 
 #. Center
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1141 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:110
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1141
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:110
 msgid "_Center"
 msgstr "Na _stred"
 
@@ -10793,7 +12126,8 @@ msgid "Center Alignment"
 msgstr "Zarovnanie na stred"
 
 #. Left
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1148 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:101
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1148
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:101
 msgid "_Left"
 msgstr "Vľav_o"
 
@@ -10802,7 +12136,8 @@ msgid "Left Alignment"
 msgstr "Zarovnanie vľavo"
 
 #. Right
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1155 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:119
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1155
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:119
 msgid "_Right"
 msgstr "Vp_ravo"
 
@@ -10810,7 +12145,8 @@ msgstr "Vp_ravo"
 msgid "Right Alignment"
 msgstr "Zarovnanie vpravo"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1165 ../modules/text-highlight/languages.c:72
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1165
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:72
 msgid "_HTML"
 msgstr "_HTML"
 
@@ -10882,7 +12218,8 @@ msgstr "Očíslovaný _zoznam"
 msgid "_Alphabetical List"
 msgstr "_Abecedný zoznam"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1289 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1327
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1289
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1327
 msgid "_Image..."
 msgstr "O_brázok…"
 
@@ -10892,7 +12229,8 @@ msgstr "O_brázok…"
 msgid "Insert Image"
 msgstr "Vloží obrázok"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1297 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1334
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1297
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1334
 msgid "_Link..."
 msgstr "O_dkaz…"
 
@@ -10901,7 +12239,8 @@ msgid "Insert Link"
 msgstr "Vloží odkaz"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1305 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1349
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1305
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1349
 msgid "_Rule..."
 msgstr "Č_iara…"
 
@@ -10910,7 +12249,8 @@ msgstr "Č_iara…"
 msgid "Insert Rule"
 msgstr "Vloží čiaru"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1313 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1356
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1313
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1356
 msgid "_Table..."
 msgstr "_Tabuľka…"
 
@@ -10938,7 +12278,8 @@ msgstr "Štýl _písma"
 msgid "Paste As _Text"
 msgstr "Vložiť ako _text"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1390 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:214
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1390
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:214
 msgid "_Bold"
 msgstr "_Tučné"
 
@@ -10946,7 +12287,8 @@ msgstr "_Tučné"
 msgid "Bold"
 msgstr "Tučné"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1398 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:225
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1398
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:225
 msgid "_Italic"
 msgstr "_Kurzíva"
 
@@ -10958,7 +12300,8 @@ msgstr "Kurzíva"
 msgid "_Plain Text"
 msgstr "O_byčajný text"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1414 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:246
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1414
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:246
 msgid "_Strikethrough"
 msgstr "_Preškrtnuté"
 
@@ -10966,7 +12309,8 @@ msgstr "_Preškrtnuté"
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Preškrtnuté"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1422 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:236
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1422
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:236
 msgid "_Underline"
 msgstr "Podčiarkn_uté"
 
@@ -11021,7 +12365,8 @@ msgstr "Stĺpec"
 msgid "Row"
 msgstr "Riadok"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1522 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1607
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1522
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1607
 msgid "Table"
 msgstr "Tabuľka"
 
@@ -11149,7 +12494,8 @@ msgstr "_Odkaz"
 msgid "_Rule"
 msgstr "Č_iara"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1988 ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:658
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1988
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:658
 msgid "_Table"
 msgstr "_Tabuľka"
 
@@ -11189,15 +12535,21 @@ msgstr "_Stĺpec"
 msgid "<b>Alignment &amp; Behavior</b>"
 msgstr "<b>Zarovnanie a správanie</b>"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:694 ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:394 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:819
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:694
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:394
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:819
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:695 ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:396 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:820
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:695
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:396
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:820
 msgid "Center"
 msgstr "Na stred"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:696 ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:398 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:821
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:696
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:398
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:821
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
@@ -11205,15 +12557,18 @@ msgstr "Vpravo"
 msgid "_Horizontal:"
 msgstr "_Vodorovne:"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:712 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:581
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:712
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:581
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:713 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:582
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:713
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:582
 msgid "Middle"
 msgstr "Na stred"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:714 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:583
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:714
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:583
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dolu"
 
@@ -11232,7 +12587,9 @@ msgstr "_Zalamovať text"
 msgid "_Header Style"
 msgstr "Štýl _hlavičky"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:750 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:521 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:731
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:750
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:521
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:731
 msgid "<b>Layout</b>"
 msgstr "<b>Rozloženie</b>"
 
@@ -11249,11 +12606,13 @@ msgstr ""
 msgid "Co_lumn Span:"
 msgstr ""
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:821 ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:835
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:821
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:835
 msgid "<b>Background</b>"
 msgstr "<b>Pozadie</b>"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:834 ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:848
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:834
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:848
 msgid "Transparent"
 msgstr "Priehľadná"
 
@@ -11261,11 +12620,15 @@ msgstr "Priehľadná"
 msgid "C_olor:"
 msgstr "_Farba:"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:850 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:483 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:864
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:850
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:483
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:864
 msgid "Choose Background Image"
 msgstr "Výber obrázku pozadia"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:855 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:489 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:869
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:855
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:489
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:869
 msgid "Images"
 msgstr "Obrázky"
 
@@ -11273,7 +12636,9 @@ msgstr "Obrázky"
 msgid "_Image:"
 msgstr "O_brázok:"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:875 ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:516 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:889
+#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:875
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:516
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:889
 msgid "_Remove image"
 msgstr "O_dstrániť obrázok"
 
@@ -11281,11 +12646,14 @@ msgstr "O_dstrániť obrázok"
 msgid "Cell Properties"
 msgstr "Vlastnosti bunky"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:105 ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:90 
../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:108
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:105
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:90
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:108
 msgid "No match found"
 msgstr "Nenašiel sa žiadny vhodný výraz"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:160 ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:232
+#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:160
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:232
 msgid "Search _backwards"
 msgstr "Hľadať dozadu"
 
@@ -11306,7 +12674,9 @@ msgid "<b>Size</b>"
 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
 
 #. Width
-#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:349 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:539 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:742
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:349
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:539
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:742
 msgid "_Width:"
 msgstr "Ší_rka:"
 
@@ -11318,7 +12688,8 @@ msgstr "Veľko_sť:"
 msgid "<b>Style</b>"
 msgstr "<b>Štýl</b>"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:406 ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:828
+#: ../e-util/e-html-editor-hrule-dialog.c:406
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:828
 msgid "_Alignment:"
 msgstr "Za_rovnanie:"
 
@@ -11331,7 +12702,9 @@ msgstr "_Tienená"
 msgid "Rule properties"
 msgstr "Vlastnosti čiary"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:471 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:66 
../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:685
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:471
+#: ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:66
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:685
 msgid "<b>General</b>"
 msgstr "<b>Všeobecné</b>"
 
@@ -11351,7 +12724,8 @@ msgstr ""
 msgid "_Y-Padding:"
 msgstr ""
 
-#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:636 ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:809
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:636
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:809
 msgid "_Border:"
 msgstr "_Okraj:"
 
@@ -11359,11 +12733,13 @@ msgstr "_Okraj:"
 msgid "<b>Link</b>"
 msgstr "<b>Odkaz</b>"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:664 ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:345
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:664
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:345
 msgid "_URL:"
 msgstr "_URL:"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:669 ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:350
+#: ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:669
+#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:350
 msgid "_Test URL..."
 msgstr "Od_skúšať URL…"
 
@@ -11399,7 +12775,8 @@ msgstr "Stuhy"
 msgid "Midnight"
 msgstr "Polnočná obloha"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:123 ../mail/filtertypes.xml.in.h:36 ../mail/searchtypes.xml.in.h:39 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:39
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:123 ../mail/filtertypes.xml.in.h:36
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:39 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:39
 msgid "Draft"
 msgstr "Koncept"
 
@@ -11431,7 +12808,8 @@ msgstr "<b>Obrázok pozadia</b>"
 msgid "_Template:"
 msgstr "Š_ablóna:"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:502 ../e-util/e-import-assistant.c:283
+#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:502
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:283
 msgid "Select a file"
 msgstr "Vybrať súbor"
 
@@ -11485,7 +12863,8 @@ msgstr "Hľadať _dookola"
 msgid "_Skip"
 msgstr "Vyne_chať"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:258 ../e-util/e-system.error.xml.h:3
+#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:258
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:3
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
@@ -11520,7 +12899,8 @@ msgid "Replace All"
 msgstr "Nahradí všetko"
 
 #. Ignore
-#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:554 ../mail/mail.error.xml.h:109
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:554
+#: ../mail/mail.error.xml.h:109
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignoruje"
 
@@ -11544,7 +12924,8 @@ msgstr "<b>Slovník</b>"
 msgid "Add word"
 msgstr "Pridať slovo"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:618 ../mail/mail-config.ui.h:37
+#: ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:618
+#: ../mail/mail-config.ui.h:37
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Kontrola pravopisu"
 
@@ -11564,7 +12945,8 @@ msgstr "_Rozstup:"
 msgid "_Padding:"
 msgstr "O_dsadenie:"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:856 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:261
+#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:856
+#: ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:261
 msgid "_Color:"
 msgstr "F_arba:"
 
@@ -11592,21 +12974,29 @@ msgstr "Zmenená vlastnosť"
 msgid "Whether editor changed"
 msgstr "Určuje, či sa editor zmenil"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7317
-msgid "Turning HTML mode off will cause the text to lose all formatting. Do you want to continue?"
-msgstr "Vypnutie režimu HTML spôsobí stratu všetkého formátovania textu. Chcete pokračovať?"
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7319
+msgid ""
+"Turning HTML mode off will cause the text to lose all formatting. Do you "
+"want to continue?"
+msgstr ""
+"Vypnutie režimu HTML spôsobí stratu všetkého formátovania textu. Chcete "
+"pokračovať?"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7321
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7323
 msgid "_Don't lose formatting"
 msgstr "_Nestratiť formátovanie"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7322
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7324
 msgid "_Lose formatting"
 msgstr "_Stratiť formátovanie"
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:256
-msgid "Choose the file that you want to import into Evolution, and select what type of file it is from the 
list."
-msgstr "Zvoľte súbor, ktorý chcete importovať do Evolution a vyberte jeho typ zo zoznamu."
+msgid ""
+"Choose the file that you want to import into Evolution, and select what type "
+"of file it is from the list."
+msgstr ""
+"Zvoľte súbor, ktorý chcete importovať do Evolution a vyberte jeho typ zo "
+"zoznamu."
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:297 ../e-util/e-import-assistant.c:472
 msgid "File _type:"
@@ -11628,17 +13018,23 @@ msgstr "Importovať údaje a nastavenia zo _starších programov"
 msgid "Import a _single file"
 msgstr "Importovať _jeden súbor"
 
-#: ../e-util/e-import-assistant.c:403 ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:200
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:403
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:200
 msgid "Please select the information that you would like to import:"
 msgstr "Prosím, vyberte informácie, ktoré chcete importovať:"
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:533
-msgid "Evolution checked for settings to import from the following applications: Pine, Netscape, Elm, 
iCalendar. No importable settings found. If you would like to try again, please click the \"Back\" button."
+msgid ""
+"Evolution checked for settings to import from the following applications: "
+"Pine, Netscape, Elm, iCalendar. No importable settings found. If you would "
+"like to try again, please click the \"Back\" button."
 msgstr ""
-"Evolution skontroloval možnosť importu nastavení z týchto aplikácií: Pine, Netscape, Elm, iCalendar. Nebolo 
nájdené žiadne nastavenie, ktoré by bolo možné importovať. Ak to chcete skúsiť znovu, stlačte "
-"„Späť“."
+"Evolution skontroloval možnosť importu nastavení z týchto aplikácií: Pine, "
+"Netscape, Elm, iCalendar. Nebolo nájdené žiadne nastavenie, ktoré by bolo "
+"možné importovať. Ak to chcete skúsiť znovu, stlačte „Späť“."
 
-#: ../e-util/e-import-assistant.c:559 ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:229
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:559
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:229
 #, c-format
 msgid "From %s:"
 msgstr "Od %s:"
@@ -11652,7 +13048,9 @@ msgstr "_Zrušiť importovanie"
 msgid "Preview data to be imported"
 msgstr "Náhľad správy, ktorú importovať"
 
-#: ../e-util/e-import-assistant.c:922 ../e-util/e-import-assistant.c:935 ../e-util/e-import-assistant.c:1288 
../e-util/e-import-assistant.c:1364 ../e-util/e-import-assistant.c:1373
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:922 ../e-util/e-import-assistant.c:935
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1288 ../e-util/e-import-assistant.c:1364
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1373
 msgid "Import Data"
 msgstr "Importovať údaje"
 
@@ -11671,10 +13069,12 @@ msgstr "Umiestnenie importu"
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1306
 msgid ""
 "Welcome to the Evolution Import Assistant.\n"
-"With this assistant you will be guided through the process of importing external files into Evolution."
+"With this assistant you will be guided through the process of importing "
+"external files into Evolution."
 msgstr ""
 "Vitajte v sprievodcovi pre import do programu Evolution.\n"
-"Tento sprievodca vás prevedie celým procesom importovania externých súborov do programu Evolution."
+"Tento sprievodca vás prevedie celým procesom importovania externých súborov "
+"do programu Evolution."
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1323
 msgid "Importer Type"
@@ -11754,8 +13154,12 @@ msgid "World Map"
 msgstr "Mapa sveta"
 
 #: ../e-util/e-map.c:888
-msgid "Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users should instead select the 
timezone from the drop-down combination box below."
-msgstr "Myšou ovládaná interaktívna mapa pre výber časového pásma. Používatelia klávesnice by mali vybrať 
časové pásmo z rozbaľovacieho zoznamu nižšie."
+msgid ""
+"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
+"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
+msgstr ""
+"Myšou ovládaná interaktívna mapa pre výber časového pásma. Používatelia "
+"klávesnice by mali vybrať časové pásmo z rozbaľovacieho zoznamu nižšie."
 
 #: ../e-util/e-misc-utils.c:248
 msgid "Could not open the link."
@@ -11801,8 +13205,12 @@ msgstr "Kate_gória:"
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Hľadať:"
 
-#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:366 ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1274 
../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1157 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1573
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:709 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:881
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:366
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1274
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1157
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1573
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:709
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:881
 msgid "Any Category"
 msgstr "Ľubovoľná kategória"
 
@@ -11815,11 +13223,14 @@ msgstr "_Kontakty"
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:448 ../mail/importers/pine-importer.c:427
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:448
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:427
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adresár kontaktov"
 
-#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:451 ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:303 
../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:373
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:451
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:303
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:373
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
@@ -11859,11 +13270,15 @@ msgstr "O_dstrániť %s"
 
 #: ../e-util/e-online-button.c:32
 msgid "Evolution is currently online. Click this button to work offline."
-msgstr "Evolution je momentálne pripojený. Stlačením tohto tlačidla prejdete do odpojeného režimu."
+msgstr ""
+"Evolution je momentálne pripojený. Stlačením tohto tlačidla prejdete do "
+"odpojeného režimu."
 
 #: ../e-util/e-online-button.c:35
 msgid "Evolution is currently offline. Click this button to work online."
-msgstr "Evolution je momentálne odpojený. Stlačením tohto tlačidla prejdete do pripojeného režimu."
+msgstr ""
+"Evolution je momentálne odpojený. Stlačením tohto tlačidla prejdete do "
+"pripojeného režimu."
 
 #: ../e-util/e-online-button.c:38
 msgid "Evolution is currently offline because the network is unavailable."
@@ -11871,7 +13286,8 @@ msgstr "Evolution je momentálne odpojený, pretože nie je dostupná sieť."
 
 #: ../e-util/e-passwords.c:127
 msgid "Keyring key is unusable: no user or host name"
-msgstr "Kľúč z kľúčenky je nepoužiteľný: chýba používateľ, alebo názov hostiteľa"
+msgstr ""
+"Kľúč z kľúčenky je nepoužiteľný: chýba používateľ, alebo názov hostiteľa"
 
 #: ../e-util/e-passwords.c:447
 msgid "You have the Caps Lock key on."
@@ -11906,7 +13322,8 @@ msgid "The printing system reported the following details about the error:"
 msgstr "Tlačový systém oznámil nasledujúce podrobnosti o chybe:"
 
 #: ../e-util/e-print.c:173
-msgid "The printing system did not report any additional details about the error."
+msgid ""
+"The printing system did not report any additional details about the error."
 msgstr "Tlačový systém neoznámil žiadne ďalšie podrobnosti o chybe."
 
 #: ../e-util/e-proxy-editor.c:325
@@ -11966,8 +13383,12 @@ msgid "Apply custom proxy settings to these accounts:"
 msgstr "Použiť vlastné nastavenia sprostredkovateľa proxy na tieto účty:"
 
 #: ../e-util/e-proxy-preferences.c:561
-msgid "<b>Advanced Proxy Preferences</b> lets you define alternate network proxies and apply them to 
specific accounts"
-msgstr "<b>Pokročilé nastavenia sprostredkovateľa proxy</b> vám umožnia určiť alternatívne sieťové proxy a 
použiť ich na určené účty"
+msgid ""
+"<b>Advanced Proxy Preferences</b> lets you define alternate network proxies "
+"and apply them to specific accounts"
+msgstr ""
+"<b>Pokročilé nastavenia sprostredkovateľa proxy</b> vám umožnia určiť "
+"alternatívne sieťové proxy a použiť ich na určené účty"
 
 #: ../e-util/e-proxy-selector.c:85
 msgid "Custom Proxy"
@@ -12035,7 +13456,10 @@ msgstr "Dosiahnutý spodný okraj strany, pokračuje sa zvrchu"
 msgid "Reached top of page, continued from bottom"
 msgstr "Dosiahnutý horný okraj strany, pokračuje sa zospodu"
 
-#: ../e-util/e-send-options.c:538 ../mail/importers/elm-importer.c:327 
../mail/importers/kmail-importer.c:253 ../mail/importers/pine-importer.c:420 
../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1163
+#: ../e-util/e-send-options.c:538 ../mail/importers/elm-importer.c:327
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:253
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:420
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1163
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:1669
 msgid "Mail"
 msgstr "Pošta"
@@ -12136,7 +13560,7 @@ msgstr "Všeo_becné voľby"
 
 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:29
 msgid "Creat_e a sent item to track information"
-msgstr "V_ytvoriť posielaciu položku pre sledovanie informácie"
+msgstr "V_ytvoriť odosielaciu položku pre sledovanie informácie"
 
 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:30
 msgid "_Delivered"
@@ -12265,7 +13689,8 @@ msgid "A file named \"{0}\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Súbor pomenovaný ako „{0}“ už existuje. Chcete ho nahradiť?"
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:2
-msgid "The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
+msgid ""
+"The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "Súbor už existuje v „{0}“. Jeho nahradenie prepíše jeho obsah."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:4
@@ -12298,20 +13723,25 @@ msgid "Failed to delete resource &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Zlyhalo odstránenie zdroja „{0}“."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:11
-msgid "The address book backend servicing &quot;{0}&quot; has quit unexpectedly."
+msgid ""
+"The address book backend servicing &quot;{0}&quot; has quit unexpectedly."
 msgstr "Obslužný softvér adresára kontaktov „{0}“ neočakávane skončil."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:12
-msgid "Some of your contacts may not be available until Evolution is restarted."
-msgstr "Niektoré vaše kontakty nemôžu byť dostupné kým nereštartujete Evolution."
+msgid ""
+"Some of your contacts may not be available until Evolution is restarted."
+msgstr ""
+"Niektoré vaše kontakty nemôžu byť dostupné kým nereštartujete Evolution."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:13
 msgid "The calendar backend servicing &quot;{0}&quot; has quit unexpectedly."
 msgstr "Obslužný softvér kalendára „{0}“ neočakávane skončil."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:14
-msgid "Some of your appointments may not be available until Evolution is restarted."
-msgstr "Niektoré vaše schôdzky nemôžu byť dostupné kým nereštartujete Evolution."
+msgid ""
+"Some of your appointments may not be available until Evolution is restarted."
+msgstr ""
+"Niektoré vaše schôdzky nemôžu byť dostupné kým nereštartujete Evolution."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:15
 msgid "The memo list backend servicing &quot;{0}&quot; has quit unexpectedly."
@@ -12319,7 +13749,8 @@ msgstr "Obslužný softvér zoznamu poznámok „{0}“ neočakávane skončil."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:16
 msgid "Some of your memos may not be available until Evolution is restarted."
-msgstr "Niektoré vaše poznámky nemôžu byť dostupné kým nereštartujete Evolution."
+msgstr ""
+"Niektoré vaše poznámky nemôžu byť dostupné kým nereštartujete Evolution."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:17
 msgid "The task list backend servicing &quot;{0}&quot; has quit unexpectedly."
@@ -12330,7 +13761,8 @@ msgid "Some of your tasks may not be available until Evolution is restarted."
 msgstr "Niektoré vaše úlohy nemôžu byť dostupné kým nereštartujete Evolution."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:19
-msgid "The address book backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
+msgid ""
+"The address book backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
 msgstr "Obslužný softvér adresára kontaktov „{0}“ narazil na chybu."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:20
@@ -12345,7 +13777,9 @@ msgstr "Obslužný softvér zoznamu poznámok „{0}“ narazil na chybu."
 msgid "The task list backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
 msgstr "Obslužný softvér zoznamu úloh „{0}“ narazil na chybu."
 
-#: ../e-util/e-table-click-to-add.c:684 ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:61 
../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:142
+#: ../e-util/e-table-click-to-add.c:684
+#: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:61
+#: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:142
 msgid "click to add"
 msgstr "pridať kliknutím"
 
@@ -12393,7 +13827,9 @@ msgstr "Zobraziť polia"
 msgid "Choose the order of information to appear in the message list."
 msgstr "Zvoľte poradie informácií na zobrazenie v zozname správ."
 
-#: ../e-util/e-table-config.ui.h:2 ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:367 
../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:367
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:2
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:367
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:367
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Použiť"
 
@@ -12550,7 +13986,9 @@ msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
 #. Put the "UTC" entry at the top of the combo's list.
-#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:206 ../e-util/e-timezone-dialog.c:428 ../e-util/e-timezone-dialog.c:432 
../e-util/e-timezone-dialog.c:436 ../e-util/e-timezone-dialog.c:804
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:206 ../e-util/e-timezone-dialog.c:428
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:432 ../e-util/e-timezone-dialog.c:436
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:804
 msgid "UTC"
 msgstr "UTC"
 
@@ -12560,10 +13998,12 @@ msgstr "Vyberte časové pásmo"
 
 #: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:4
 msgid ""
-"Use the left mouse button to zoom in on an area of the map and select a time zone.\n"
+"Use the left mouse button to zoom in on an area of the map and select a time "
+"zone.\n"
 "Use the right mouse button to zoom out."
 msgstr ""
-"Pomocou ľavého tlačidla myši môžete zväčšiť oblasť mapy a vybrať časové pásmo.\n"
+"Pomocou ľavého tlačidla myši môžete zväčšiť oblasť mapy a vybrať časové "
+"pásmo.\n"
 "Na zmenšenie použite pravé tlačidlo myši."
 
 #: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:6
@@ -12600,7 +14040,8 @@ msgstr "Zobrazené meno"
 msgid "Flags"
 msgstr "Značky"
 
-#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:728 ../mail/e-mail-config-identity-page.c:722
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:728
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:722
 msgid "Identity"
 msgstr "Identita"
 
@@ -12778,7 +14219,8 @@ msgstr "sekúnd"
 msgid "weeks"
 msgstr "týždňov"
 
-#: ../e-util/filter.ui.h:10 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
+#: ../e-util/filter.ui.h:10
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
 msgid "months"
 msgstr "mesiacov"
 
@@ -12918,13 +14360,19 @@ msgid "Could not save signature."
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť podpis."
 
 #: ../evolution.appdata.xml.in.h:1
-msgid "Evolution is a personal information management application that provides integrated mail, calendaring 
and address book functionality."
-msgstr "Evolution je aplikácia na správu osobných informácií, ktorá poskytuje integrované funkcie na správu 
pošty, kalendára a adresára kontaktov."
+msgid ""
+"Evolution is a personal information management application that provides "
+"integrated mail, calendaring and address book functionality."
+msgstr ""
+"Evolution je aplikácia na správu osobných informácií, ktorá poskytuje "
+"integrované funkcie na správu pošty, kalendára a adresára kontaktov."
 
 #: ../evolution.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
-"Evolution supports a wide range of industry standard data formats and network protocols for information 
exchange, with an emphasis on standards compliance and security. Evolution can also integrate smoothly "
-"with Microsoft Exchange by way of the \"Exchange Web Services\" (EWS) extension."
+"Evolution supports a wide range of industry standard data formats and "
+"network protocols for information exchange, with an emphasis on standards "
+"compliance and security. Evolution can also integrate smoothly with "
+"Microsoft Exchange by way of the \"Exchange Web Services\" (EWS) extension."
 msgstr ""
 
 #: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:26
@@ -12933,19 +14381,22 @@ msgstr "OAuth2"
 
 #: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:27
 msgid "This option will use an OAuth 2.0 access token to connect to the server"
-msgstr "Táto voľba sprístupní používanie OAuth 2.0 prístupového tokenu na pripojenie k serveru"
+msgstr ""
+"Táto voľba sprístupní používanie OAuth 2.0 prístupového tokenu na pripojenie "
+"k serveru"
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:113
 #, c-format
 msgid "Saving message to folder '%s'"
 msgstr "Ukladá sa správa do priečinka „%s“"
 
-# Preposlané správy?
+# Preodoslané správy?
 #: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:571
 msgid "Forwarded messages"
-msgstr "Správy poslané ďalej"
+msgstr "Správy odoslané ďalej"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:681 ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:932
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:681
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:932
 #, c-format
 msgid "Retrieving %d message"
 msgid_plural "Retrieving %d messages"
@@ -12989,29 +14440,41 @@ msgid "Invalid folder URI '%s'"
 msgstr "Neplatný URI priečinka „%s“"
 
 #. Some local folders
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-properties.c:410 
../mail/em-folder-tree-model.c:1174 ../mail/importers/kmail-libs.c:141 
../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1074
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-properties.c:410
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:1174 ../mail/importers/kmail-libs.c:141
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1074
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1085
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doručená pošta"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:125 ../mail/em-folder-tree-model.c:1167 
../mail/importers/kmail-libs.c:147 ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1072
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:125 ../mail/em-folder-tree-model.c:1167
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:147
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1072
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:126 ../mail/em-folder-tree-model.c:1178 
../mail/importers/kmail-libs.c:143 ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1076
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:126 ../mail/em-folder-tree-model.c:1178
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:143
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1076
 msgid "Outbox"
 msgstr "Pošta na odoslanie"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:127 ../mail/em-folder-tree-model.c:1182 
../mail/importers/kmail-libs.c:145 ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1078
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:127 ../mail/em-folder-tree-model.c:1182
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:145
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1078
 msgid "Sent"
 msgstr "Odoslaná pošta"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:128 ../mail/em-folder-tree-model.c:1170 
../mail/importers/kmail-libs.c:149 ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1080
-#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1 ../plugins/templates/templates.c:1130 
../plugins/templates/templates.c:1432 ../plugins/templates/templates.c:1442
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:128 ../mail/em-folder-tree-model.c:1170
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:149
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1080
+#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
+#: ../plugins/templates/templates.c:1130 ../plugins/templates/templates.c:1432
+#: ../plugins/templates/templates.c:1442
 msgid "Templates"
 msgstr "Šablóny"
 
@@ -13022,13 +14485,18 @@ msgstr "Používateľ zrušil operáciu"
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1318
 #, c-format
-msgid "No destination address provided, forwarding of the message has been cancelled."
-msgstr "Nebola poskytnutá cieľová adresa, posielanie správy ďalej bolo zrušené."
+msgid ""
+"No destination address provided, forwarding of the message has been "
+"cancelled."
+msgstr ""
+"Nebola poskytnutá cieľová adresa, odosielanie správy ďalej bolo zrušené."
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1331
 #, c-format
 msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
-msgstr "Nebola nájdená žiadna použiteľná identita, posielanie správy ďalej bolo zrušené."
+msgstr ""
+"Nebola nájdená žiadna použiteľná identita, odosielanie správy ďalej bolo "
+"zrušené."
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:2360
 #, c-format
@@ -13039,22 +14507,27 @@ msgstr "Čaká sa na „%s“"
 msgid "No mail transport service available"
 msgstr "Služba prenosu pošty nie je k dispozícii"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:629 ../libemail-engine/mail-ops.c:718
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:629
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:718
 #, c-format
 msgid "Posting message to '%s'"
 msgstr "Správa sa odosiela do „%s“"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:666 ../libemail-engine/mail-ops.c:754
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:666
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:754
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
 msgstr "Zlyhalo použitie filtrov pre odosielanú poštu: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:696 ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:731 
../libemail-engine/mail-ops.c:778 ../libemail-engine/mail-ops.c:813
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:696
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:731
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:778 ../libemail-engine/mail-ops.c:813
 #, c-format
 msgid "Storing sent message to '%s'"
 msgstr "Ukladá sa odoslaná správa do „%s“"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:720 ../libemail-engine/mail-ops.c:802
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:720
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:802
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to append to %s: %s\n"
@@ -13063,14 +14536,16 @@ msgstr ""
 "Zlyhalo pridanie do %s: %s\n"
 "Namiesto toho sa pridá do lokálneho priečinka „Odoslaná pošta“."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:750 ../libemail-engine/mail-ops.c:830
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:750
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:830
 #, c-format
 msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
 msgstr "Zlyhalo pridanie do lokálneho priečinka „Odoslaná pošta“: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:952 ../libemail-engine/mail-ops.c:978 
../libemail-engine/mail-ops.c:1080
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:952
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:978 ../libemail-engine/mail-ops.c:1080
 msgid "Sending message"
-msgstr "Posiela sa správa"
+msgstr "Odosiela sa správa"
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:189
 #, c-format
@@ -13080,7 +14555,7 @@ msgstr "Odpája sa od „%s“"
 #: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:265
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to '%s'"
-msgstr "Znovu sa pripojája k „%s“"
+msgstr "Znovu sa pripája k „%s“"
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:350
 #, c-format
@@ -13094,11 +14569,14 @@ msgstr "Filtrujú sa vybrané správy"
 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:148
 #, c-format
 msgid ""
-"Failed to filter selected messages. One reason can be that folder location set in one or more filters is 
invalid. Please check your filters in Edit->Message Filters.\n"
+"Failed to filter selected messages. One reason can be that folder location "
+"set in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
+">Message Filters.\n"
 "Original error was: %s"
 msgstr ""
-"Zlyhalo filtrovanie vybraných správ. Jedna z príčin môže byť, že umiestnenie priečinka nastavené v jednom 
prípadne viacerých filtroch je neplatné. Skontrolujte, prosím, svoje filtre cez Upraviť->Filtre "
-"správ.\n"
+"Zlyhalo filtrovanie vybraných správ. Jedna z príčin môže byť, že umiestnenie "
+"priečinka nastavené v jednom prípadne viacerých filtroch je neplatné. "
+"Skontrolujte, prosím, svoje filtre cez Upraviť->Filtre správ.\n"
 "Pôvodná chyba bola: %s"
 
 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:229
@@ -13109,25 +14587,28 @@ msgstr "Získava sa pošta z „%s“"
 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:748
 #, c-format
 msgid ""
-"Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set in one or more filters is 
invalid. Please check your filters in Edit->Message Filters.\n"
+"Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set "
+"in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
+">Message Filters.\n"
 "Original error was: %s"
 msgstr ""
-"Zlyhalo použitie filtrov pre odchádzajúce správy. Jedna z príčin môže byť, že umiestnenie priečinka 
nastavené v jednom prípadne viacerých filtroch je neplatné. Skontrolujte, prosím, svoje filtre cez Upraviť-"
-">Filtre správ.\n"
+"Zlyhalo použitie filtrov pre odchádzajúce správy. Jedna z príčin môže byť, "
+"že umiestnenie priečinka nastavené v jednom prípadne viacerých filtroch je "
+"neplatné. Skontrolujte, prosím, svoje filtre cez Upraviť->Filtre správ.\n"
 "Pôvodná chyba bola: %s"
 
 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:989
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
-msgstr "Posiela sa správa %d z %d"
+msgstr "Odosiela sa správa %d z %d"
 
 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:1041
 #, c-format
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
-msgstr[0] "Zlyhalo posielanie %d z %d správ"
-msgstr[1] "Zlyhalo posielanie %d z %d správy"
-msgstr[2] "Zlyhalo posielanie %d z %d správ"
+msgstr[0] "Zlyhalo odosielanie %d z %d správ"
+msgstr[1] "Zlyhalo odosielanie %d z %d správy"
+msgstr[2] "Zlyhalo odosielanie %d z %d správ"
 
 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:1047
 msgid "Canceled."
@@ -13185,11 +14666,11 @@ msgstr "Prebieha pokus o presun správu zo zdroja „%s“, ktorý nie je mbox"
 #: ../libemail-engine/mail-tools.c:236
 #, c-format
 msgid "Forwarded message - %s"
-msgstr "Správa poslaná ďalej - %s"
+msgstr "Správa odoslaná ďalej - %s"
 
 #: ../libemail-engine/mail-tools.c:238
 msgid "Forwarded message"
-msgstr "Správa poslaná ďalej"
+msgstr "Správa odoslaná ďalej"
 
 #: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:151
 #, c-format
@@ -13209,7 +14690,8 @@ msgstr "Aktualizujú sa vyhľadávacie priečinky pre „%s“ – %s"
 #: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:668
 #, c-format
 msgid ""
-"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
+"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
+"folder\n"
 "\"%s\"."
 msgid_plural ""
 "The following Search Folders\n"
@@ -13243,7 +14725,10 @@ msgid "De_fault"
 msgstr "_Predvolený"
 
 # PK: nahlas bug
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:83 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1234 
../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:358 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:896
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:83
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:1234
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:358
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:896
 msgid "Enabled"
 msgstr "Povolený"
 
@@ -13259,7 +14744,8 @@ msgstr "Neposkytnutá žiadna emailová adresa"
 msgid "Missing domain in email address"
 msgstr "V emailovej adrese chýba doména"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:128 ../shell/e-shell-window-actions.c:903 ../shell/e-shell-window-actions.c:910 
../shell/e-shell-window-actions.c:917
+#: ../mail/e-mail-browser.c:128 ../shell/e-shell-window-actions.c:903
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:910 ../shell/e-shell-window-actions.c:917
 msgid "Close this window"
 msgstr "Zavrie toto okno"
 
@@ -13300,7 +14786,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Blahoželáme, nastavenie vašej pošty je hotové.\n"
 "\n"
-"Teraz môžete začať používať Evolution na posielanie a prijímanie pošty.\n"
+"Teraz môžete začať používať Evolution na odosielanie a prijímanie pošty.\n"
 "\n"
 "Kliknutím na „Použiť“ uložíte vaše nastavenia."
 
@@ -13337,7 +14823,8 @@ msgid "Archi_ve Folder:"
 msgstr "Archi_vačný priečinok:"
 
 # label
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:638 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1079
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:638
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1079
 msgid "Choose a folder to archive messages to."
 msgstr "Zvoliť priečinok kam archivovať správy."
 
@@ -13367,11 +14854,11 @@ msgstr "Písanie správ"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:703
 msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
-msgstr "Vžd_y poslať _kópiu (cc) pre:"
+msgstr "Vžd_y odoslať _kópiu (cc) pre:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:728
 msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
-msgstr "Vždy poslať _skrytú kópiu (bcc) pre:"
+msgstr "Vždy odoslať _skrytú kópiu (bcc) pre:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:763
 msgid "Message Receipts"
@@ -13379,7 +14866,7 @@ msgstr "Adresáti správy"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:772
 msgid "S_end message receipts:"
-msgstr "_Poslať správu adresátom:"
+msgstr "_Odoslať správu adresátom:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:797
 msgid "Never"
@@ -13398,14 +14885,21 @@ msgid "Defaults"
 msgstr "Prednastavenia"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:282
-msgid "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields below do not need to be 
filled in, unless you wish to include this information in email you send."
-msgstr "Prosím, zadajte vaše meno a emailovú adresu. „Nepovinné“ informácie nemusíte zadať, jedine ak 
chcete, aby boli posielané vo vašich správach."
+msgid ""
+"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
+"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
+"information in email you send."
+msgstr ""
+"Prosím, zadajte vaše meno a emailovú adresu. „Nepovinné“ informácie nemusíte "
+"zadať, jedine ak chcete, aby boli odosielané vo vašich správach."
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:310 ../mail/e-mail-config-summary-page.c:322
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:310
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:322
 msgid "Account Information"
 msgstr "Informácie o účte"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:319 ../mail/e-mail-config-summary-page.c:331
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:319
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:331
 msgid ""
 "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
 "For example, \"Work\" or \"Personal\"."
@@ -13425,7 +14919,8 @@ msgstr "Celé m_eno:"
 msgid "Email _Address:"
 msgstr "Emailová ad_resa:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:447 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:447
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
 msgid "Optional Information"
 msgstr "Nepovinné informácie"
 
@@ -13443,7 +14938,8 @@ msgstr "Pridať no_vý podpis…"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:556
 msgid "_Look up mail server details based on the entered e-mail address"
-msgstr "_Vyhľadať podrobnosti o poštovom serveri na základe zadanej emailovej adresy"
+msgstr ""
+"_Vyhľadať podrobnosti o poštovom serveri na základe zadanej emailovej adresy"
 
 #: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:70
 msgid "Looking up account details..."
@@ -13473,14 +14969,19 @@ msgctxt "PGPKeyDescription"
 msgid "%s - %s"
 msgstr "%s - %s"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:340 ../mail/em-folder-properties.c:334 ../mail/mail-config.ui.h:29 
../modules/addressbook/autocompletion-config.c:114
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46 ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:90 
../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:340
+#: ../mail/em-folder-properties.c:334 ../mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:114
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:90
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:349
 msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
-msgstr "_Nepodpisovať požiadavky na stretnutie (pre kompatibilitu s klientom Outlook)"
+msgstr ""
+"_Nepodpisovať požiadavky na stretnutie (pre kompatibilitu s klientom Outlook)"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:371
 msgid "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
@@ -13494,19 +14995,23 @@ msgstr "Identifikátor OpenPGP _kľúča:"
 msgid "Si_gning algorithm:"
 msgstr "Algoritmus pod_pisovania:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:429 ../mail/e-mail-config-security-page.c:569 
../mail/mail-config.ui.h:70
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:429
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:569 ../mail/mail-config.ui.h:70
 msgid "SHA1"
 msgstr "SHA1"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:432 ../mail/e-mail-config-security-page.c:572 
../mail/mail-config.ui.h:71
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:432
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:572 ../mail/mail-config.ui.h:71
 msgid "SHA256"
 msgstr "SHA256"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:435 ../mail/e-mail-config-security-page.c:575 
../mail/mail-config.ui.h:72
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:435
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:575 ../mail/mail-config.ui.h:72
 msgid "SHA384"
 msgstr "SHA384"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:438 ../mail/e-mail-config-security-page.c:578 
../mail/mail-config.ui.h:73
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:438
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:578 ../mail/mail-config.ui.h:73
 msgid "SHA512"
 msgstr "SHA512"
 
@@ -13516,7 +15021,7 @@ msgstr "_Vždy podpisovať odchádzajúce správy pri použití tohto účtu"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:466
 msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
-msgstr "Vždy ši_frovať kópiu sebe pri posielaní šifrovanej správy"
+msgstr "Vždy ši_frovať kópiu sebe pri odosielaní šifrovanej správy"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478
 msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
@@ -13530,11 +15035,14 @@ msgstr "Zabezpečené MIME (S/MIME)"
 msgid "Sig_ning certificate:"
 msgstr "Podpi_sovací cetrifikát:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:535 ../mail/e-mail-config-security-page.c:641
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:535
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:641
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrať"
 
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:544 ../mail/e-mail-config-security-page.c:650 
../mail/mail-dialogs.ui.h:5 ../shell/e-shell-window-actions.c:1006
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:544
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:650 ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1006
 msgid "_Clear"
 msgstr "V_yymazať"
 
@@ -13556,11 +15064,11 @@ msgstr "Vždy šifrovať odchádzajúce správy pri použití tohto účtu"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:679
 msgid "Always encrypt to myself when sending encrypted messages"
-msgstr "Vždy šifrovať kópiu pre seba pri posielaní šifrovanej správy"
+msgstr "Vždy šifrovať kópiu pre seba pri odosielaní šifrovanej správy"
 
 #: ../mail/e-mail-config-sending-page.c:49
 msgid "Sending Email"
-msgstr "Posielanie pošty"
+msgstr "Odosielanie pošty"
 
 #: ../mail/e-mail-config-service-page.c:638
 msgid "Server _Type:"
@@ -13575,8 +15083,10 @@ msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:305
-msgid "This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
-msgstr "Toto je súhrn nastavení, ktoré budú použité pri pristupovaní k vašej pošte."
+msgid ""
+"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
+msgstr ""
+"Toto je súhrn nastavení, ktoré budú použité pri pristupovaní k vašej pošte."
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:370
 msgid "Personal Details"
@@ -13604,11 +15114,13 @@ msgstr "Odosielanie"
 msgid "Server Type:"
 msgstr "Typ servera:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:452 ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:602
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:452
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:602
 msgid "Server:"
 msgstr "Server:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:473 ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:691
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:473
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:691
 msgid "Username:"
 msgstr "Používateľské meno:"
 
@@ -13630,7 +15142,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Začnite kliknutím na „Ďalej“."
 
-#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:166 ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:151
+#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:166
+#: ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:151
 msgid "Welcome"
 msgstr "Vitajte"
 
@@ -13652,11 +15165,11 @@ msgstr "_Z tejto adresy"
 
 #: ../mail/e-mail-display.c:118
 msgid "Send _Reply To..."
-msgstr "Poslať _odpoveď…"
+msgstr "Odoslať _odpoveď…"
 
 #: ../mail/e-mail-display.c:120
 msgid "Send a reply message to this address"
-msgstr "Pošle odpoveď na túto adresu"
+msgstr "Odošle odpoveď na túto adresu"
 
 #: ../mail/e-mail-display.c:127
 msgid "Create Search _Folder"
@@ -13754,7 +15267,8 @@ msgstr "_Urobiť"
 msgid "_Later"
 msgstr "_Neskôr"
 
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:171 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1078
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:171
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1078
 msgid "Add Label"
 msgstr "Pridať menovku"
 
@@ -13834,7 +15348,8 @@ msgstr "_Presunúť"
 msgid "C_opy"
 msgstr "K_opírovať"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1268 ../mail/e-mail-reader.c:1480 ../mail/e-mail-reader.c:1520
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1268 ../mail/e-mail-reader.c:1480
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1520
 msgid "_Do not ask me again."
 msgstr "_Už sa ma znovu nepýtať."
 
@@ -13970,11 +15485,11 @@ msgstr "_Priložené"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2061 ../mail/e-mail-reader.c:2068
 msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
-msgstr "Vybranú správu pošle ďalej niekomu ako prílohu"
+msgstr "Vybranú správu odošle ďalej niekomu ako prílohu"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2066
 msgid "Forward As _Attached"
-msgstr "Poslať ďalej ako _priložené"
+msgstr "Odoslať ďalej ako _priložené"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2073
 msgid "_Inline"
@@ -13982,11 +15497,11 @@ msgstr "_V texte"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2075 ../mail/e-mail-reader.c:2082
 msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
-msgstr "Pošle ďalej niekomu vybranú správu v tele novej správy"
+msgstr "Odošle ďalej niekomu vybranú správu v tele novej správy"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2080
 msgid "Forward As _Inline"
-msgstr "Poslať ďalej _v texte"
+msgstr "Odoslať ďalej _v texte"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2087
 msgid "_Quoted"
@@ -13994,11 +15509,12 @@ msgstr "_Citovať"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2089 ../mail/e-mail-reader.c:2096
 msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
-msgstr "Pošle ďalej túto správu vloženú do vašej správy podobne ako pri odpovedi"
+msgstr ""
+"Odošle ďalej túto správu vloženú do vašej správy podobne ako pri odpovedi"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2094
 msgid "Forward As _Quoted"
-msgstr "Poslať ďalej ako _citované"
+msgstr "Odoslať ďalej ako _citované"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2101
 msgid "_Load Images"
@@ -14216,7 +15732,9 @@ msgstr "Odstrániť du_plicitné správy"
 msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Kontroluje vybrané správy na duplicitné"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2297 ../mail/mail.error.xml.h:27 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387 ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:213
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2297 ../mail/mail.error.xml.h:27
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:213
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Odpovedať _všetkým"
 
@@ -14232,7 +15750,8 @@ msgstr "Odpovedať _do zoznamu"
 msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
 msgstr "Napíše odpoveď do poštovej konferencie vybranej správy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2311 ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:220
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2311
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:220
 msgid "_Reply to Sender"
 msgstr "_Odpovedať odosielateľovi"
 
@@ -14396,13 +15915,14 @@ msgstr "Zobrazí správy so všetkými hlavičkami elektronickej pošty"
 msgid "Retrieving message"
 msgstr "Získava sa správa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4028 ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:206
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4028
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:206
 msgid "_Forward"
-msgstr "Poslať ď_alej"
+msgstr "Odoslať ď_alej"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:4029
 msgid "Forward the selected message to someone"
-msgstr "Prepošle niekomu vybranú správu"
+msgstr "Preodošle niekomu vybranú správu"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:4048
 msgid "Group Reply"
@@ -14416,11 +15936,13 @@ msgstr "Odpovie do poštovej konferencie alebo všetkým adresátom"
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4127 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1212
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4127
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1212
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4131 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1205
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4131
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1205
 msgid "Previous"
 msgstr "Predchádzajúca"
 
@@ -14432,8 +15954,11 @@ msgstr "Odpovedať"
 msgid "Do not warn me again"
 msgstr "Už ma znovu neupozorňovať"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:556 ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1806 
../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1843 ../plugins/face/face.c:170 ../shell/e-shell.c:861
-#: ../shell/e-shell.c:882 ../smime/gui/certificate-manager.c:346
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:556
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1806
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1843
+#: ../plugins/face/face.c:170 ../shell/e-shell.c:861 ../shell/e-shell.c:882
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:346
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznáma chyba"
 
@@ -14461,11 +15986,21 @@ msgstr "Tlačí sa"
 #. * name %u with count of duplicate messages.
 #: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1525
 #, c-format
-msgid "Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete it?"
-msgid_plural "Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete them?"
-msgstr[0] "Priečinok „%s“ obsahuje %u duplicitných správ. Ste si istý, že ich chcete odstrániť?"
-msgstr[1] "Priečinok „%s“ obsahuje %u duplicitnú správu. Ste si istý, že ju chcete odstrániť?"
-msgstr[2] "Priečinok „%s“ obsahuje %u duplicitné správy. Ste si istý, že ich chcete odstrániť?"
+msgid ""
+"Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
+"it?"
+msgid_plural ""
+"Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete "
+"them?"
+msgstr[0] ""
+"Priečinok „%s“ obsahuje %u duplicitných správ. Ste si istý, že ich chcete "
+"odstrániť?"
+msgstr[1] ""
+"Priečinok „%s“ obsahuje %u duplicitnú správu. Ste si istý, že ju chcete "
+"odstrániť?"
+msgstr[2] ""
+"Priečinok „%s“ obsahuje %u duplicitné správy. Ste si istý, že ich chcete "
+"odstrániť?"
 
 #: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2355
 msgid "Save Message"
@@ -14513,13 +16048,17 @@ msgstr "Nebol nájdený žiadny zdroj údajov pre UID „%s“"
 #. * with a value. To see a full list of available variables,
 #. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
 #: ../mail/em-composer-utils.c:1507
-msgid "On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
-msgstr "V ${WeekdayName}, ${ Day}. ${MonthName} ${Year} o ${24Hour}:${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} 
napísal(a):"
+msgid ""
+"On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
+"${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
+msgstr ""
+"V ${WeekdayName}, ${ Day}. ${MonthName} ${Year} o ${24Hour}:${Minute} "
+"${TimeZone}, ${Sender} napísal(a):"
 
-# PŠ: navrhujem prekladať "Forward message" ako "Preposlať správu", všade. Tu to bude potom "Preposlaná 
správa"
+# PŠ: navrhujem prekladať "Forward message" ako "Preodoslať správu", všade. Tu to bude potom "Preodoslaná 
správa"
 #: ../mail/em-composer-utils.c:1513
 msgid "-------- Forwarded Message --------"
-msgstr "-------- Ďalej poslaná správa --------"
+msgstr "-------- Ďalej odoslaná správa --------"
 
 #: ../mail/em-composer-utils.c:1518
 msgid "-----Original Message-----"
@@ -14532,12 +16071,12 @@ msgstr "neznámy odosielateľ"
 #. FIXME GTK_WINDOW (composer)
 #: ../mail/em-composer-utils.c:3074
 msgid "Posting destination"
-msgstr "Cieľ posielania"
+msgstr "Cieľ odosielania"
 
 # label
 #: ../mail/em-composer-utils.c:3079
 msgid "Choose folders to post the message to."
-msgstr "Zvoľte priečinky kam poslať správu."
+msgstr "Zvoľte priečinky kam odoslať správu."
 
 #: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:153
 msgid "Select Folder"
@@ -14663,7 +16202,8 @@ msgstr "Prihlásiť sa k _zobrazeným"
 msgid "Subscribe To _All"
 msgstr "Prihlásiť sa ku _všetkým"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:969 ../mail/em-subscription-editor.c:1867 
../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1686
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:969 ../mail/em-subscription-editor.c:1867
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1686
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "O_dhlásiť odber"
 
@@ -14699,7 +16239,8 @@ msgstr "Prihlási sa k odberu vybraného priečinka"
 msgid "Su_bscribe"
 msgstr "P_rihlásiť k odberu"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1866 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1688
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1866
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1688
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Odhlási z odberu vybraného priečinka"
 
@@ -14723,7 +16264,9 @@ msgstr "Roz_baliť všetko"
 msgid "Refresh the folder list"
 msgstr "Obnoví zoznam priečinkov"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1929 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1587 
../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1658
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1929
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1587
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1658
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_Obnoviť"
 
@@ -14731,7 +16274,8 @@ msgstr "_Obnoviť"
 msgid "Stop the current operation"
 msgstr "Zastaví aktuálnu operáciu"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1941 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:979
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1941
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:979
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Zastaviť"
 
@@ -14792,162 +16336,201 @@ msgstr "Špecifické priečinky"
 msgid "include subfolders"
 msgstr "vrátane podpriečinkov"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:1 ../mail/message-list.etspec.h:15 ../mail/searchtypes.xml.in.h:1 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:1
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:1 ../mail/message-list.etspec.h:15
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:1 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:1
 msgid "Sender"
 msgstr "Odosielateľ"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:6 ../mail/searchtypes.xml.in.h:6 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:6
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:6 ../mail/searchtypes.xml.in.h:6
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:6
 msgid "starts with"
 msgstr "začína na"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:7 ../mail/searchtypes.xml.in.h:7 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:7
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:7 ../mail/searchtypes.xml.in.h:7
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:7
 msgid "does not start with"
 msgstr "nezačína na"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:8 ../mail/searchtypes.xml.in.h:8 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:8
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:8 ../mail/searchtypes.xml.in.h:8
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:8
 msgid "ends with"
 msgstr "končí na"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:9 ../mail/searchtypes.xml.in.h:9 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:9
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:9 ../mail/searchtypes.xml.in.h:9
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:9
 msgid "does not end with"
 msgstr "nekončí na"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:10 ../mail/searchtypes.xml.in.h:12 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:12
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:10 ../mail/searchtypes.xml.in.h:12
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:12
 msgid "sounds like"
 msgstr "vyzerá ako"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:11 ../mail/searchtypes.xml.in.h:13 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:13
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:11 ../mail/searchtypes.xml.in.h:13
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:13
 msgid "does not sound like"
 msgstr "nevyzerá ako"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:12 ../mail/message-list.etspec.h:16 ../mail/searchtypes.xml.in.h:10 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:10
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:12 ../mail/message-list.etspec.h:16
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:10 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:10
 msgid "Recipients"
 msgstr "Adresáti"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:13 ../mail/searchtypes.xml.in.h:14 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:14
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:13 ../mail/searchtypes.xml.in.h:14
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:14
 msgid "CC"
 msgstr "Kópia"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:14 ../mail/searchtypes.xml.in.h:15 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:15
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:14 ../mail/searchtypes.xml.in.h:15
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:15
 msgid "BCC"
 msgstr "Skrytá kópia"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:15 ../mail/searchtypes.xml.in.h:16 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:16
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:15 ../mail/searchtypes.xml.in.h:16
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:16
 msgid "Sender or Recipients"
 msgstr "Odosielateľ alebo adresáti"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:17 ../mail/searchtypes.xml.in.h:18 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:18
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:17 ../mail/searchtypes.xml.in.h:18
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:18
 msgid "has words"
 msgstr "obsahuje slová"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:18 ../mail/searchtypes.xml.in.h:19 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:19
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:18 ../mail/searchtypes.xml.in.h:19
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:19
 msgid "does not have words"
 msgstr "neobsahuje slová"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:19 ../mail/searchtypes.xml.in.h:20 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:20
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:19 ../mail/searchtypes.xml.in.h:20
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:20
 msgid "Specific header"
 msgstr "Konkrétna hlavička"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:20 ../mail/searchtypes.xml.in.h:21 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:21
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:20 ../mail/searchtypes.xml.in.h:21
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:21
 msgid "exists"
 msgstr "existuje"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:21 ../mail/searchtypes.xml.in.h:22 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:22
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:21 ../mail/searchtypes.xml.in.h:22
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:22
 msgid "does not exist"
 msgstr "neexistuje"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:22 ../mail/searchtypes.xml.in.h:24 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:24
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:22 ../mail/searchtypes.xml.in.h:24
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:24
 msgid "Message Body"
 msgstr "Telo správy"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:23 ../mail/searchtypes.xml.in.h:25 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:25
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:23 ../mail/searchtypes.xml.in.h:25
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:25
 msgid "Expression"
 msgstr "Výraz"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:24 ../mail/searchtypes.xml.in.h:26 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:26
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:24 ../mail/searchtypes.xml.in.h:26
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:26
 #, fuzzy
 #| msgid "Expression"
 msgid "Free Form Expression"
 msgstr "Výraz"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:25 ../mail/searchtypes.xml.in.h:27 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:27
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:25 ../mail/searchtypes.xml.in.h:27
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:27
 msgid "Date sent"
 msgstr "Dátum odoslania"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:26 ../mail/searchtypes.xml.in.h:28 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:28
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:26 ../mail/searchtypes.xml.in.h:28
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:28
 msgid "is before"
 msgstr "je pred"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:27 ../mail/searchtypes.xml.in.h:29 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:29
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:27 ../mail/searchtypes.xml.in.h:29
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:29
 msgid "is after"
 msgstr "je po"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:28 ../mail/searchtypes.xml.in.h:30 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:30
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:28 ../mail/searchtypes.xml.in.h:30
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:30
 msgid "Date received"
 msgstr "Dátum prijatia"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:29 ../mail/searchtypes.xml.in.h:31 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:31
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:29 ../mail/searchtypes.xml.in.h:31
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:31
 msgid "Label"
 msgstr "Menovka"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:30 ../mail/message-list.etspec.h:3 ../mail/searchtypes.xml.in.h:32 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:32
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:30 ../mail/message-list.etspec.h:3
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:32 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:32
 msgid "Score"
 msgstr "Skóre"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:33 ../mail/searchtypes.xml.in.h:35 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:35
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:33 ../mail/searchtypes.xml.in.h:35
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:35
 msgid "Size (kB)"
 msgstr "Veľkosť (kB)"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:35 ../mail/searchtypes.xml.in.h:37 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:37
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:35 ../mail/searchtypes.xml.in.h:37
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:37
 msgid "Replied to"
 msgstr "Odpovedaná"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:37 ../mail/searchtypes.xml.in.h:40 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:40
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:37 ../mail/searchtypes.xml.in.h:40
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:40
 msgid "Important"
 msgstr "Dôležitá"
 
 #. Past tense, as in "has been read".
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:38 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15 ../mail/searchtypes.xml.in.h:41 
../mail/vfoldertypes.xml.in.h:41
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:38 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:41 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:41
 msgid "Read"
 msgstr "Prečítaná"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:39 ../mail/mail-config.ui.h:121 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:42
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:39 ../mail/mail-config.ui.h:121
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:42
 msgid "Junk"
 msgstr "Nevyžiadaná pošta"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:40 ../mail/searchtypes.xml.in.h:42 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:43
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:40 ../mail/searchtypes.xml.in.h:42
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:43
 msgid "Follow Up"
 msgstr "Vybaviť"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:41 ../mail/searchtypes.xml.in.h:43 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:44
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:41 ../mail/searchtypes.xml.in.h:43
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:44
 msgid "is Flagged"
 msgstr "je označený"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:42 ../mail/searchtypes.xml.in.h:44 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:45
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:42 ../mail/searchtypes.xml.in.h:44
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:45
 msgid "is not Flagged"
 msgstr "nie je označený"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:43 ../mail/searchtypes.xml.in.h:45 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:46
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:43 ../mail/searchtypes.xml.in.h:45
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:46
 msgid "Completed On"
 msgstr "Úplný"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:44 ../mail/searchtypes.xml.in.h:46 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:47
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:44 ../mail/searchtypes.xml.in.h:46
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:47
 msgid "is set"
 msgstr "je nastavené"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:45 ../mail/searchtypes.xml.in.h:47 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:48
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:45 ../mail/searchtypes.xml.in.h:47
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:48
 msgid "is not set"
 msgstr "nie je nastavené"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:49 ../mail/searchtypes.xml.in.h:51 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:52
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:49 ../mail/searchtypes.xml.in.h:51
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:52
 msgid "Mailing list"
 msgstr "Konferencia"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:50 ../mail/searchtypes.xml.in.h:52 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:53
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:50 ../mail/searchtypes.xml.in.h:52
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:53
 msgid "Regex Match"
 msgstr "Regul. výraz"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:51 ../mail/searchtypes.xml.in.h:53 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:54
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:51 ../mail/searchtypes.xml.in.h:53
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:54
 msgid "Message Header"
 msgstr "Hlavička správy"
 
@@ -14991,7 +16574,8 @@ msgstr "Správa nie je nevyžiadaná pošta"
 msgid "Message Location"
 msgstr "Umiestnenie správy"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:62 ../mail/searchtypes.xml.in.h:54 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:56
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:62 ../mail/searchtypes.xml.in.h:54
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:56
 msgid "Match All"
 msgstr "Vyhovuje všetko"
 
@@ -15023,7 +16607,8 @@ msgstr "Upraviť skóre"
 msgid "Set Status"
 msgstr "Nastaviť stav"
 
-#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:73 ../mail/searchtypes.xml.in.h:38 ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:38
+#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:73 ../mail/searchtypes.xml.in.h:38
+#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:38
 msgid "Deleted"
 msgstr "Zmazané"
 
@@ -15045,7 +16630,7 @@ msgstr "Spustiť program"
 
 #: ../mail/filtertypes.xml.in.h:78
 msgid "Forward to"
-msgstr "Poslať ďalej"
+msgstr "Odoslať ďalej"
 
 #: ../mail/importers/elm-importer.c:173
 msgid "Importing Elm data"
@@ -15059,15 +16644,23 @@ msgstr "Importovací nástroj Evolution Elm"
 msgid "Import mail from Elm."
 msgstr "Importuje poštu z Elm."
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:134 ../mail/importers/kmail-importer.c:210 
../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:246
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:134
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:210
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:246
 msgid "_Destination folder:"
 msgstr "_Cieľový priečinok:"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:140 ../mail/importers/kmail-importer.c:216 
../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:252 ../plugins/pst-import/pst-importer.c:541
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:140
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:216
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:252
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:541
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vyberte priečinok"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:141 ../mail/importers/kmail-importer.c:217 
../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:253 ../plugins/pst-import/pst-importer.c:542
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:141
+#: ../mail/importers/kmail-importer.c:217
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:253
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:542
 msgid "Select folder to import into"
 msgstr "Vyberte priečinok, do ktorého importovať"
 
@@ -15081,7 +16674,8 @@ msgctxt "mboxImp"
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:568 ../shell/e-shell-utils.c:171
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:568
+#: ../shell/e-shell-utils.c:171
 msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
 msgstr "Poštový priečinok Berkeley (mbox)"
 
@@ -15105,7 +16699,8 @@ msgstr "Importovací nástroj Evolution KMail"
 msgid "Import mail and contacts from KMail."
 msgstr "Importuje poštu z programu KMail."
 
-#: ../mail/importers/kmail-libs.c:152 ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1082
+#: ../mail/importers/kmail-libs.c:152
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1082
 msgid "Trash"
 msgstr "Kôš"
 
@@ -15118,7 +16713,9 @@ msgid "Importing mail and contacts from KMail"
 msgstr "Importuje sa pošta a kontakty z programu KMail"
 
 #. Destination folder, was set in our widget
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:187 ../mail/importers/mail-importer.c:314 
../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:609 ../plugins/pst-import/pst-importer.c:760
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:187 ../mail/importers/mail-importer.c:314
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:609
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:760
 #, c-format
 msgid "Importing '%s'"
 msgstr "Importuje sa „%s“"
@@ -15187,8 +16784,12 @@ msgid "Set custom junk header"
 msgstr "Nastaviť vlastnú hlavičku pre nevyžiadanú poštu"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:4
-msgid "All new emails with header that matches given content will be automatically filtered as junk"
-msgstr "Všetky nové správy s hlavičkou, ktorá vyhovuje danému obsahu, budú automaticky filtrované ako 
nevyžiadaná pošta"
+msgid ""
+"All new emails with header that matches given content will be automatically "
+"filtered as junk"
+msgstr ""
+"Všetky nové správy s hlavičkou, ktorá vyhovuje danému obsahu, budú "
+"automaticky filtrované ako nevyžiadaná pošta"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:5
 msgid "Header name"
@@ -15216,7 +16817,7 @@ msgstr "Použiť znaky kódovania Unicode pre _smejkov"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:11
 msgid "Always request rea_d receipt"
-msgstr "Vž_dy poslať späť správu o prečítaní"
+msgstr "Vž_dy odoslať späť správu o prečítaní"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:12
 msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
@@ -15236,7 +16837,7 @@ msgstr "Zn_aková sada:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:16
 msgid "Replies and Forwards"
-msgstr "Odpovede a posielania ďalej"
+msgstr "Odpovede a odosielania ďalej"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:17
 msgid "_Reply style:"
@@ -15244,7 +16845,7 @@ msgstr "Š_týl odpovede:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:18
 msgid "_Forward style:"
-msgstr "Štýl _posielania ďalej:"
+msgstr "Štýl _odosielania ďalej:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:19
 msgid "Start _typing at the bottom on replying"
@@ -15267,7 +16868,7 @@ msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 msgstr "Digitálne podpisovať správy ak pôvodné sú podísané (P_GP alebo S/MIME)"
 
 # MČ: Je možné oddeliť ../mail/mail-config.ui.h:14 do samostaného reťazca?
-#   Popisuje spôsob odpovedania na e-mail a posielania ďalej. Dáva: Príloh
+#   Popisuje spôsob odpovedania na e-mail a odosielania ďalej. Dáva: Príloh
 #   Bolo by vhodnejšie „ako príloha“
 # PŠ: zjavne to už spravili :-)
 #: ../mail/mail-config.ui.h:24
@@ -15313,46 +16914,54 @@ msgid "Languages Table"
 msgstr "Tabuľka jazykov"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:34
-msgid "The list of languages here reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
-msgstr "Zoznam jazykov obsahuje iba tie, pre ktoré máte nainštalované slovníky."
+msgid ""
+"The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
+msgstr ""
+"Zoznam jazykov obsahuje iba tie, pre ktoré máte nainštalované slovníky."
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:36
 msgid "Check spelling while I _type"
 msgstr "Kontrolovať pravopis _počas písania"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:38
-msgid "To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation before taking the following 
checkmarked actions:"
-msgstr "Na pomoc pred nehodami a nepríjemnosťami, pýtať sa na potvrdenie pred vykonaním nasledujúcich 
označených akcií:"
+msgid ""
+"To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
+"before taking the following checkmarked actions:"
+msgstr ""
+"Na pomoc pred nehodami a nepríjemnosťami, pýtať sa na potvrdenie pred "
+"vykonaním nasledujúcich označených akcií:"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
 #: ../mail/mail-config.ui.h:40
 msgid "Sending a message with an _empty subject line"
-msgstr "Posielanie správy bez pr_edmetu"
+msgstr "Odosielanie správy bez pr_edmetu"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
 #: ../mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
-msgstr "Posielanie správy s adresátmi iba v skrytej _kópii"
+msgstr "Odosielanie správy s adresátmi iba v skrytej _kópii"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
 #: ../mail/mail-config.ui.h:44
 msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
-msgstr "Posielanie _súkromnej odpovede do poštovej konferencie"
+msgstr "Odosielanie _súkromnej odpovede do poštovej konferencie"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
 #: ../mail/mail-config.ui.h:46
 msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
-msgstr "Posielanie odpovede veľkému _počtu adresátov"
+msgstr "Odosielanie odpovede veľkému _počtu adresátov"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
 #: ../mail/mail-config.ui.h:48
 msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
-msgstr "Povolenie p_oštovej konferencii presmerovať súkromnú správu do konferencie"
+msgstr ""
+"Povolenie p_oštovej konferencii presmerovať súkromnú správu do konferencie"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
 #: ../mail/mail-config.ui.h:50
 msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
-msgstr "Posielanie správy s adresátmi bez emailových _adries"
+msgstr "Odosielanie správy s adresátmi bez emailových _adries"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
 #: ../mail/mail-config.ui.h:52
@@ -15392,8 +17001,10 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:66
 msgid ""
-"Assign which account should be used as a send account for respective folders or recipients, an override for 
usual send account detection. List of recipients can contain partial addresses or names. The name "
-"and the address parts are compared separately."
+"Assign which account should be used as a send account for respective folders "
+"or recipients, an override for usual send account detection. List of "
+"recipients can contain partial addresses or names. The name and the address "
+"parts are compared separately."
 msgstr ""
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:67
@@ -15458,7 +17069,8 @@ msgstr "Označiť _správy ako prečítané po"
 msgid "Highlight _quotations with"
 msgstr "Spôso_b zvýrazňovania citácie"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88 ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Vyberte farbu"
 
@@ -15502,7 +17114,9 @@ msgstr "Archivačný priečinok priečinka „Na tomto počítači“:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:98
 msgid "Archive folder to use for On This Computer messages"
-msgstr "Archivačný priečinok, ktorý sa má použiť pre správy priečinku „Na tomto počítači“"
+msgstr ""
+"Archivačný priečinok, ktorý sa má použiť pre správy priečinku „Na tomto "
+"počítači“"
 
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
 #: ../mail/mail-config.ui.h:100
@@ -15511,7 +17125,8 @@ msgstr "_Zobraziť animované obrázky"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:101
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
-msgstr "_Pýtať sa pri posielaní HTML správ kontaktom, ktoré nechcú tento formát"
+msgstr ""
+"_Pýtať sa pri odosielaní HTML správ kontaktom, ktoré nechcú tento formát"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:102
 msgid "Loading Images"
@@ -15557,7 +17172,9 @@ msgstr "Zobrazené hlavičky správy"
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "Tabuľka poštových hlavičiek"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:113 ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:117 
../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
+#: ../mail/mail-config.ui.h:113
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:117
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Formát dátumu/času"
 
@@ -15575,7 +17192,9 @@ msgstr "Voľby preverenia nevyžiadanej pošty"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:118
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
-msgstr "Neoznačov_ať správy ako nevyžiadanú poštu ak je odosielateľ v mojom adresári kontaktov"
+msgstr ""
+"Neoznačov_ať správy ako nevyžiadanú poštu ak je odosielateľ v mojom adresári "
+"kontaktov"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:119
 msgid "_Lookup in local address book only"
@@ -15585,7 +17204,9 @@ msgstr "V_yhľadávať len v miestnych adresároch kontaktov"
 msgid "Check cu_stom headers for junk"
 msgstr "Kontrolovať pomocou špeciá_lnych hlavičkiek pre nevyžiadanú poštu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:122 ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:224 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:174
+#: ../mail/mail-config.ui.h:122
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:224
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:174
 msgid "No encryption"
 msgstr "Bez šifrovania"
 
@@ -15624,7 +17245,7 @@ msgstr "Volať"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
 msgid "Do Not Forward"
-msgstr "Neposielať ďalej"
+msgstr "Neodosielať ďalej"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:10
 msgid "Follow-Up"
@@ -15636,7 +17257,7 @@ msgstr "Pre vašu informáciu"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
 msgid "Forward"
-msgstr "Poslať ďalej"
+msgstr "Odoslať ďalej"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:13
 msgid "No Response Necessary"
@@ -15679,16 +17300,24 @@ msgid "Invalid authentication"
 msgstr "Neplatné overenie totožnosti"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:2
-msgid "This server does not support this type of authentication and may not support authentication at all."
-msgstr "Tento spôsob overenia totožnosti nie je podporovaný týmto serverom, možno nie je podporovaný žiadny 
spôsob."
+msgid ""
+"This server does not support this type of authentication and may not support "
+"authentication at all."
+msgstr ""
+"Tento spôsob overenia totožnosti nie je podporovaný týmto serverom, možno "
+"nie je podporovaný žiadny spôsob."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:3
 msgid "Your login to your server \"{0}\" as \"{0}\" failed."
 msgstr "Vaše prihlásenie k serveru „{0}“ ako „{0}“ zlyhalo."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:4
-msgid "Check to make sure your password is spelled correctly. Remember that many passwords are case 
sensitive; your caps lock might be on."
-msgstr "Skontrolujte, či ste správne napísali heslo. Pamätajte, že pri väčšine hesiel záleží na veľkosti 
písmen, váš caps lock je možno zapnutý."
+msgid ""
+"Check to make sure your password is spelled correctly. Remember that many "
+"passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
+msgstr ""
+"Skontrolujte, či ste správne napísali heslo. Pamätajte, že pri väčšine "
+"hesiel záleží na veľkosti písmen, váš caps lock je možno zapnutý."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:5
 msgid "Are you sure you want to send a message in HTML format?"
@@ -15696,10 +17325,12 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete odoslať správu v HTML formáte?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:6
 msgid ""
-"Please make sure the following recipients are willing and able to receive HTML email:\n"
+"Please make sure the following recipients are willing and able to receive "
+"HTML email:\n"
 "{0}"
 msgstr ""
-"Prosím potvrďte, že nasledujúci adresáti budú a môžu príjímať poštu formátovanú ako HTML:\n"
+"Prosím potvrďte, že nasledujúci adresáti budú a môžu príjímať poštu "
+"formátovanú ako HTML:\n"
 "{0}"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:9
@@ -15707,8 +17338,12 @@ msgid "Are you sure you want to send a message without a subject?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odoslať správu bez predmetu?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:10
-msgid "Adding a meaningful Subject line to your messages will give your recipients an idea of what your mail 
is about."
-msgstr "Pridaním zmysluplného predmetu k vašej správe zaistíte, že príjemcovia sa ľahšie dozvedia, o čom im 
píšete."
+msgid ""
+"Adding a meaningful Subject line to your messages will give your recipients "
+"an idea of what your mail is about."
+msgstr ""
+"Pridaním zmysluplného predmetu k vašej správe zaistíte, že príjemcovia sa "
+"ľahšie dozvedia, o čom im píšete."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:11
 msgid "Are you sure you want to send a message with only BCC recipients?"
@@ -15718,21 +17353,29 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete odoslať správu len s adresátmi skrytej kópi
 msgid ""
 "The contact list you are sending to is configured to hide list recipients.\n"
 "\n"
-"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have BCC recipients. This header, if 
added, will list all of your recipients in your message. To avoid this, you should add at least one "
-"To: or CC: recipient. "
+"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
+"BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients in "
+"your message. To avoid this, you should add at least one To: or CC: "
+"recipient. "
 msgstr ""
 "Správa, ktorú odosielate je nastavená tak, že ukrýva celý zoznam príjemcov.\n"
 "\n"
-"Mnoho poštových serverov pridáva hlavičku Apparently-To (Zrejme-Pre) do správ, ktoré obsahujú príjemcov len 
v skrytej kópii. Táto hlavička, ak je pridaná, obsahuje všetkých príjemcov vašej správy. Aby ste "
-"tomu zabránili, je vhodné pridať aspoň jedného príjemcu do „Pre“, alebo „Kópia“."
+"Mnoho poštových serverov pridáva hlavičku Apparently-To (Zrejme-Pre) do "
+"správ, ktoré obsahujú príjemcov len v skrytej kópii. Táto hlavička, ak je "
+"pridaná, obsahuje všetkých príjemcov vašej správy. Aby ste tomu zabránili, "
+"je vhodné pridať aspoň jedného príjemcu do „Pre“, alebo „Kópia“."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:15
 msgid ""
-"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have BCC recipients. This header, if 
added, will list all of your recipients to your message anyway. To avoid this, you should add at "
-"least one To: or CC: recipient."
+"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
+"BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients to "
+"your message anyway. To avoid this, you should add at least one To: or CC: "
+"recipient."
 msgstr ""
-"Mnoho poštových serverov pridáva hlavičku Apparently-To (Zrejme-Pre) do správ, ktoré obsahujú príjemcov len 
v skrytej kópii. Táto hlavička, ak je pridaná, obsahuje všetkých príjemcov vašej správy. Aby ste "
-"tomu zabránili, je vhodné pridať aspoň jedného príjemcu do „Pre“, alebo „Kópia“."
+"Mnoho poštových serverov pridáva hlavičku Apparently-To (Zrejme-Pre) do "
+"správ, ktoré obsahujú príjemcov len v skrytej kópii. Táto hlavička, ak je "
+"pridaná, obsahuje všetkých príjemcov vašej správy. Aby ste tomu zabránili, "
+"je vhodné pridať aspoň jedného príjemcu do „Pre“, alebo „Kópia“."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:16
 msgid "Are you sure you want to send a message with invalid address?"
@@ -15760,43 +17403,68 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:22
 msgid "Send private reply?"
-msgstr "Poslať súkromnú odpoveď?"
+msgstr "Odoslať súkromnú odpoveď?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:23
-msgid "You are replying privately to a message which arrived via a mailing list, but the list is trying to 
redirect your reply to go back to the list. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr "Odpovedáte súkromne na správu, ktorá prišla z poštovej konferencie, ale konferencia sa pokúša 
presmerovať vašu správu späť do konferencie. Chcete aby sa tak stalo?"
+msgid ""
+"You are replying privately to a message which arrived via a mailing list, "
+"but the list is trying to redirect your reply to go back to the list. Are "
+"you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Odpovedáte súkromne na správu, ktorá prišla z poštovej konferencie, ale "
+"konferencia sa pokúša presmerovať vašu správu späť do konferencie. Chcete "
+"aby sa tak stalo?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:24
 msgid "Reply _Privately"
 msgstr "Odpovedať _súkromne"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:26
-msgid "You are replying to a message which arrived via a mailing list, but you are replying privately to the 
sender; not to the list. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr "Odpovedáte na správu, ktorá prišla z poštovej konferencie, ale odpovedáte súkromne odosielateľovi, 
nie do konferencie. Chcete aby sa tak stalo?"
+msgid ""
+"You are replying to a message which arrived via a mailing list, but you are "
+"replying privately to the sender; not to the list. Are you sure you want to "
+"proceed?"
+msgstr ""
+"Odpovedáte na správu, ktorá prišla z poštovej konferencie, ale odpovedáte "
+"súkromne odosielateľovi, nie do konferencie. Chcete aby sa tak stalo?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:28
 msgid "Send reply to all recipients?"
-msgstr "Poslať odpoveď všetkým príjemcom?"
+msgstr "Odoslať odpoveď všetkým príjemcom?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:29
-msgid "You are replying to a message which was sent to many recipients. Are you sure you want to reply to 
ALL of them?"
-msgstr "Odpovedáte na správu, ktoré má viacej príjemcov. Chcete poslať odpoveď všetkým?"
+msgid ""
+"You are replying to a message which was sent to many recipients. Are you "
+"sure you want to reply to ALL of them?"
+msgstr ""
+"Odpovedáte na správu, ktoré má viacej príjemcov. Chcete odoslať odpoveď "
+"všetkým?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:30
-msgid "This message cannot be sent because you have not specified any recipients"
-msgstr "Táto správa nemôže byť odoslaná pretože ste nezadali žiadnych adresátov"
+msgid ""
+"This message cannot be sent because you have not specified any recipients"
+msgstr ""
+"Táto správa nemôže byť odoslaná pretože ste nezadali žiadnych adresátov"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:31
-msgid "Please enter a valid email address in the To: field. You can search for email addresses by clicking 
on the To: button next to the entry box."
-msgstr "Prosím, zadajte platnú emailovú adresu do poľa Pre:. Môžete vyhľadať emailovú adresu kliknutím na 
tlačidlo Pre: nasledované zadávacím poľom."
+msgid ""
+"Please enter a valid email address in the To: field. You can search for "
+"email addresses by clicking on the To: button next to the entry box."
+msgstr ""
+"Prosím, zadajte platnú emailovú adresu do poľa Pre:. Môžete vyhľadať "
+"emailovú adresu kliknutím na tlačidlo Pre: nasledované zadávacím poľom."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:32
 msgid "Use default drafts folder?"
 msgstr "Použiť predvolený priečinok konceptov?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:33
-msgid "Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts folder instead?"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť priečinok na koncepty pre tento účet. Chcete použiť štandardný priečinok na 
koncepty?"
+msgid ""
+"Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
+"folder instead?"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa otvoriť priečinok na koncepty pre tento účet. Chcete použiť "
+"štandardný priečinok na koncepty?"
 
 # PK: nastavenia
 #: ../mail/mail.error.xml.h:34
@@ -15804,8 +17472,12 @@ msgid "Use _Default"
 msgstr "Použiť _predvolené"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:35
-msgid "Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in folder \"{0}\"?"
-msgstr "Ste si istý, že chcete navždy odstrániť všetky zmazané správy v priečinku „{0}“?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in "
+"folder \"{0}\"?"
+msgstr ""
+"Ste si istý, že chcete navždy odstrániť všetky zmazané správy v priečinku "
+"„{0}“?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:36
 msgid "If you continue, you will not be able to recover these messages."
@@ -15819,10 +17491,15 @@ msgstr "V_yčistiť"
 # PK: ved v GTK je delete = odstranit
 # PŠ: ano. ale sem sa to nehodi (a mozno ani tam)
 #: ../mail/mail.error.xml.h:38
-msgid "Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in all folders?"
-msgstr "Ste si istý, že chcete navždy odtrániť všetky zmazané správy vo všetkých priečinkoch?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in all "
+"folders?"
+msgstr ""
+"Ste si istý, že chcete navždy odtrániť všetky zmazané správy vo všetkých "
+"priečinkoch?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:39 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1573
+#: ../mail/mail.error.xml.h:39
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1573
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Vyprázdniť _kôš"
 
@@ -15839,8 +17516,11 @@ msgid "You have unsent messages, do you wish to quit anyway?"
 msgstr "Máte neodoslané správy. Chcete skončiť aj tak?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:43
-msgid "If you quit, these messages will not be sent until Evolution is started again."
-msgstr "Ak skončíte, tieto správy nebudú odoslané pokiaľ znovu nespustíte Evolution."
+msgid ""
+"If you quit, these messages will not be sent until Evolution is started "
+"again."
+msgstr ""
+"Ak skončíte, tieto správy nebudú odoslané pokiaľ znovu nespustíte Evolution."
 
 #. Translators: the {0} is replaced with an operation name, which failed.
 #. It can be basically anything run asynchronously, like "Fetching Mail",
@@ -15894,8 +17574,12 @@ msgid "Cannot delete system folder \"{0}\"."
 msgstr "Nedá sa odstrániť systémový priečinok „{0}“."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:59
-msgid "System folders are required for Evolution to function correctly and cannot be renamed, moved, or 
deleted."
-msgstr "Systémové priečinky sú vyžadované pre správnu funkčnosť Evolution a nemôžu byť premenované, 
presunuté ani odstránené."
+msgid ""
+"System folders are required for Evolution to function correctly and cannot "
+"be renamed, moved, or deleted."
+msgstr ""
+"Systémové priečinky sú vyžadované pre správnu funkčnosť Evolution a nemôžu "
+"byť premenované, presunuté ani odstránené."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:60
 msgid "Failed to expunge folder &quot;{0}&quot;."
@@ -15914,15 +17598,20 @@ msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
 msgstr "Naozaj odstrániť priečinok „{0}“ a všetky jeho podpriečinky?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:65
-msgid "If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents will be deleted 
permanently."
-msgstr "Ak zrušíte priečinok, tak celý jeho obsah a obsah jeho podpriečinkov bude navždy odstránený."
+msgid ""
+"If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents "
+"will be deleted permanently."
+msgstr ""
+"Ak zrušíte priečinok, tak celý jeho obsah a obsah jeho podpriečinkov bude "
+"navždy odstránený."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:67
 msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
 msgstr "Naozaj odstrániť priečinok „{0}“?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:68
-msgid "If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
+msgid ""
+"If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
 msgstr "Ak odstránite priečinok, všetok jeho obsah bude navždy odstránený."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:69
@@ -15931,11 +17620,13 @@ msgstr "Tieto správy nie sú kópie."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:70
 msgid ""
-"Messages shown in Search Folders are not copies. Deleting them from a Search Folder will delete the actual 
messages from the folder or folders in which they physically reside. Do you really want to delete "
-"these messages?"
+"Messages shown in Search Folders are not copies. Deleting them from a Search "
+"Folder will delete the actual messages from the folder or folders in which "
+"they physically reside. Do you really want to delete these messages?"
 msgstr ""
-"Správy zobrazené vo vyhľadávacích priečinkoch nie sú kópie. Ich odstránenie z vyhľadávacích priečinkov 
odstráni aktuálnu správu z priečinka, alebo z priečinkov, kde sa fyzicky nachádzajú. Naozaj chcete "
-"odstrániť tieto správy?"
+"Správy zobrazené vo vyhľadávacích priečinkoch nie sú kópie. Ich odstránenie "
+"z vyhľadávacích priečinkov odstráni aktuálnu správu z priečinka, alebo z "
+"priečinkov, kde sa fyzicky nachádzajú. Naozaj chcete odstrániť tieto správy?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:71
 msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
@@ -16002,7 +17693,8 @@ msgstr ""
 "všetky informácie o zástupcoch budú úplne zrušené."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:87
-msgid "Are you sure you want to disable this account and delete all its proxies?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to disable this account and delete all its proxies?"
 msgstr "Naozaj chcete zakázať tento účet a zrušiť všetkých jeho zástupcov?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:88
@@ -16013,7 +17705,8 @@ msgstr "Ak budete pokračovať, všetky zástupné účty budú úplne zrušené
 msgid "Do _Not Disable"
 msgstr "_Nezakazovať"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:90 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:655
+#: ../mail/mail.error.xml.h:90
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:655
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Zakázať"
 
@@ -16064,10 +17757,12 @@ msgstr "Nebol vybraný žiadny priečinok."
 #: ../mail/mail.error.xml.h:103
 msgid ""
 "You must specify at least one folder as a source.\n"
-"Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local folders, all remote folders, or 
both."
+"Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local "
+"folders, all remote folders, or both."
 msgstr ""
 "Musíte určiť aspoň jeden priečinok ako zdroj.\n"
-"Či už vyznačením priečinkov po jednom, a/alebo vyznačením všetkých miestnych priečinkov, všetkých 
vzdialených priečinkov, alebo oboch."
+"Či už vyznačením priečinkov po jednom, a/alebo vyznačením všetkých miestnych "
+"priečinkov, všetkých vzdialených priečinkov, alebo oboch."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:105
 msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
@@ -16077,11 +17772,13 @@ msgstr "Problém migrácie starého poštového priečinka „{0}“."
 msgid ""
 "A non-empty folder at \"{1}\" already exists.\n"
 "\n"
-"You can choose to ignore this folder, overwrite or append its contents, or quit."
+"You can choose to ignore this folder, overwrite or append its contents, or "
+"quit."
 msgstr ""
 "Neprázdny priečinok „{1}“ už existuje.\n"
 "\n"
-"Môžete si zvoliť ignorovať tento priečinok, prepísať ho, pripojiť jeho obsah, alebo ukončiť."
+"Môžete si zvoliť ignorovať tento priečinok, prepísať ho, pripojiť jeho "
+"obsah, alebo ukončiť."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:110
 msgid "_Overwrite"
@@ -16097,15 +17794,22 @@ msgstr "Formát miestnej pošty programu Evolution sa zmenil."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:113
 msgid ""
-"Evolution's local mail format has changed from mbox to Maildir. Your local mail must be migrated to the new 
format before Evolution can proceed. Do you want to migrate now?\n"
+"Evolution's local mail format has changed from mbox to Maildir. Your local "
+"mail must be migrated to the new format before Evolution can proceed. Do you "
+"want to migrate now?\n"
 "\n"
-"An mbox account will be created to preserve the old mbox folders. You can delete the account after ensuring 
the data is safely migrated. Please make sure there is enough disk space if you choose to migrate "
-"now."
+"An mbox account will be created to preserve the old mbox folders. You can "
+"delete the account after ensuring the data is safely migrated. Please make "
+"sure there is enough disk space if you choose to migrate now."
 msgstr ""
-"Formát miestnej pošty programu Evolution sa zmenil z mbox na Maildir. Vaša miestna pošta musí byť 
premigrovaná do nového formátu skôr ako bude Evolution spustený. Chcete pustiť migráciu teraz?\n"
+"Formát miestnej pošty programu Evolution sa zmenil z mbox na Maildir. Vaša "
+"miestna pošta musí byť premigrovaná do nového formátu skôr ako bude "
+"Evolution spustený. Chcete pustiť migráciu teraz?\n"
 "\n"
-"Účet pre mbox bude vytvorený pre zachovanie starých priečinkov mbox. Po migrácii môžete zrušiť tento účet, 
keď budú všetky údaje bezpečne zmigrované. Zabezpečte, prosím, dostatok miesta na disku, ak chcete "
-"spustiť migráciu teraz."
+"Účet pre mbox bude vytvorený pre zachovanie starých priečinkov mbox. Po "
+"migrácii môžete zrušiť tento účet, keď budú všetky údaje bezpečne "
+"zmigrované. Zabezpečte, prosím, dostatok miesta na disku, ak chcete spustiť "
+"migráciu teraz."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:116
 msgid "_Exit Evolution"
@@ -16120,8 +17824,13 @@ msgid "Unable to read license file."
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať licenčný súbor."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:119
-msgid "Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You will not be able to use 
this provider until you can accept its license."
-msgstr "Nemožno prečítať licenčný súbor „{0}“ z dôvodu problému s inštaláciou. Nebudete schopný použiť 
tohoto poskytovateľa pokiaľ neakcepujete jeho licenciu."
+msgid ""
+"Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You "
+"will not be able to use this provider until you can accept its license."
+msgstr ""
+"Nemožno prečítať licenčný súbor „{0}“ z dôvodu problému s inštaláciou. "
+"Nebudete schopný použiť tohoto poskytovateľa pokiaľ neakcepujete jeho "
+"licenciu."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:120
 msgid "Please wait."
@@ -16132,7 +17841,8 @@ msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr "Požaduje sa server o zoznam podporovaných spôsobov overenia."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:122
-msgid "Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
+msgid ""
+"Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr "Zlyhala požiadavka na server o zoznam podporovaných spôsobov overenia."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:123
@@ -16140,8 +17850,12 @@ msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
 msgstr "Synchronizovať priečinok lokálne na použitie v odpojenom režime?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:124
-msgid "Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline usage?"
-msgstr "Chcete miestne synchronizovať priečinky, ktoré ste označili na použitie v odpojenom režime?"
+msgid ""
+"Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline "
+"usage?"
+msgstr ""
+"Chcete miestne synchronizovať priečinky, ktoré ste označili na použitie v "
+"odpojenom režime?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "Do _Not Synchronize"
@@ -16164,8 +17878,12 @@ msgid "Also mark messages in subfolders?"
 msgstr "Označiť tiež správy v podpriečinkoch?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:130
-msgid "Do you want to mark messages as read in the current folder only, or in the current folder as well as 
all subfolders?"
-msgstr "Chcete označiť správy ako prečítané len v aktuálnom priečinku alebo aj v jeho podpriečinkoch?"
+msgid ""
+"Do you want to mark messages as read in the current folder only, or in the "
+"current folder as well as all subfolders?"
+msgstr ""
+"Chcete označiť správy ako prečítané len v aktuálnom priečinku alebo aj v "
+"jeho podpriečinkoch?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:131
 msgid "In Current Folder and _Subfolders"
@@ -16177,7 +17895,7 @@ msgstr "Len v _aktuálnom priečinku"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:133
 msgid "Should Evolution close this window when replying or forwarding?"
-msgstr "Uzavrieť okno Evolution pokiaľ sa ešte odpovedá, alebo preposiela?"
+msgstr "Uzavrieť okno Evolution pokiaľ sa ešte odpovedá, alebo preodosiela?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:134
 msgid "_Yes, Always"
@@ -16214,12 +17932,16 @@ msgid "Are you sure you want to to move folder '{0}' to folder '{1}'?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete presunúť priečinok „{0}“ do priečinka „{1}“?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:144
-msgid "This message cannot be sent because the account you chose to send with is not enabled"
-msgstr "Táto správa nemôže byť poslaná pretože účet, ktorý je vybratý na odoslanie, nie je povolený"
+msgid ""
+"This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
+"not enabled"
+msgstr ""
+"Táto správa nemôže byť odoslaná pretože účet, ktorý je vybratý na odoslanie, "
+"nie je povolený"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:145
 msgid "Please enable the account or send using another account."
-msgstr "Prosím, povoľte účet, alebo na poslanie použite iný."
+msgstr "Prosím, povoľte účet, alebo na odoslanie použite iný."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:146
 msgid "Mail Deletion Failed"
@@ -16280,8 +18002,11 @@ msgstr "Správa nie je dostupná v odpojenom režime."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:161
 msgid ""
-"This can be due to the message not being downloaded yet. The folder, or the account, can be marked for 
offline synchronization. Then, once the account is online again, use File-&gt;Download Messages for "
-"Offline Usage, when this folder is selected, to make sure that all the messages in the folder will be 
available in offline mode."
+"This can be due to the message not being downloaded yet. The folder, or the "
+"account, can be marked for offline synchronization. Then, once the account "
+"is online again, use File-&gt;Download Messages for Offline Usage, when this "
+"folder is selected, to make sure that all the messages in the folder will be "
+"available in offline mode."
 msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:162
@@ -16317,8 +18042,12 @@ msgid "Hidden file is attached."
 msgstr "Skrytý súbor je priložený."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:171
-msgid "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. Please review it before 
sending."
-msgstr "Príloha s názvom {0} je skrytý súbor a môže obsahovať citlivé údaje. Skontrolujte to, prosím, pred 
odoslaním."
+msgid ""
+"The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
+"Please review it before sending."
+msgstr ""
+"Príloha s názvom {0} je skrytý súbor a môže obsahovať citlivé údaje. "
+"Skontrolujte to, prosím, pred odoslaním."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:172
 msgid "Printing failed."
@@ -16422,7 +18151,7 @@ msgstr "Odpovedané"
 
 #: ../mail/message-list.c:294
 msgid "Forwarded"
-msgstr "Poslané ďalej"
+msgstr "Odoslané ďalej"
 
 #: ../mail/message-list.c:295
 msgid "Multiple Unseen Messages"
@@ -16489,11 +18218,15 @@ msgstr "Vybaviť"
 
 #: ../mail/message-list.c:5980
 msgid ""
-"No message satisfies your search criteria. Change search criteria by selecting a new Show message filter 
from the drop down list above or by running a new search either by clearing it with Search->Clear "
-"menu item or by changing the query above."
+"No message satisfies your search criteria. Change search criteria by "
+"selecting a new Show message filter from the drop down list above or by "
+"running a new search either by clearing it with Search->Clear menu item or "
+"by changing the query above."
 msgstr ""
-"Žiadne správy nevyhovujú vyhľadávacím podmienkam. Zmeňte vyhľadávacie podmienky vybratím nového filtra v 
rozbaľovacej ponuke zobrazenia správ vyššie, alebo spustením nového hľadania cez ponuku Nájsť-"
-">Vymazať alebo zmenou požiadavky vyššie."
+"Žiadne správy nevyhovujú vyhľadávacím podmienkam. Zmeňte vyhľadávacie "
+"podmienky vybratím nového filtra v rozbaľovacej ponuke zobrazenia správ "
+"vyššie, alebo spustením nového hľadania cez ponuku Nájsť->Vymazať alebo "
+"zmenou požiadavky vyššie."
 
 #: ../mail/message-list.c:5988
 msgid "There are no messages in this folder."
@@ -16535,34 +18268,41 @@ msgstr "Ktorákoľvek hlavička"
 msgid "Subject or Addresses contains"
 msgstr "Predmet alebo adresy obsahujú"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:56 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2064
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:56
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2064
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "Adresáti obsahujú"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:57 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2057
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:57
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2057
 msgid "Message contains"
 msgstr "Správa obsahuje"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:58 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2078
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:58
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2078
 msgid "Subject contains"
 msgstr "Predmet obsahuje"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:59 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2071
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:59
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2071
 msgid "Sender contains"
 msgstr "Odosielateľ obsahuje"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:60 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2043
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:60
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2043
 msgid "Body contains"
 msgstr "Telo obsahuje"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:61 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2050
+#: ../mail/searchtypes.xml.in.h:61
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2050
 #, fuzzy
 #| msgid "Expression"
 msgid "Free form expression"
 msgstr "Výraz"
 
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a 
date in message list
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:123 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1234
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:123
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1234
 msgid "_Table column:"
 msgstr "Stĺpec _tabuľky:"
 
@@ -16591,7 +18331,8 @@ msgstr "Viacero vizitiek vCard"
 msgid "vCard for %s"
 msgstr "vCard kontaktu %s"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:167 ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:194
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:167
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:194
 #, c-format
 msgid "Contact information"
 msgstr "Informácie o kontakte"
@@ -16601,7 +18342,8 @@ msgstr "Informácie o kontakte"
 msgid "Contact information for %s"
 msgstr "Informácie o kontakte %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:258 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:124
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:258
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:124
 msgid "New Address Book"
 msgstr "Nový adresár kontaktov"
 
@@ -16610,7 +18352,8 @@ msgctxt "New"
 msgid "_Contact"
 msgstr "_Kontakt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:269 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1023
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:269
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1023
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Vytvorí nový kontakt"
 
@@ -16619,7 +18362,8 @@ msgctxt "New"
 msgid "Contact _List"
 msgstr "_Zoznam kontaktov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:276 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1030
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:276
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1030
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Vytvorí nový zoznam kontaktov"
 
@@ -16628,7 +18372,8 @@ msgctxt "New"
 msgid "Address _Book"
 msgstr "_Adresár kontaktov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:286 ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:946
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:286
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:946
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Vytvorí nový adresár kontaktov"
 
@@ -16641,7 +18386,8 @@ msgid "Address Book Properties"
 msgstr "Vlastnosti adresára kontaktov"
 
 #. Translators: This is a save dialog title
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:520 
../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:816
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:520
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:816
 msgid "Save as vCard"
 msgstr "Uložiť ako vCard"
 
@@ -16681,7 +18427,9 @@ msgstr "Vlastnosti _adresára kontaktov"
 msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "Zobrazí vlastnosti vybraného adresára kontaktov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:958 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1254 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:578
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:958
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1254
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:578
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:703
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "_Obnoviť"
@@ -16698,8 +18446,11 @@ msgstr "_Mapovanie adresára kontaktov"
 msgid "Show map with all contacts from selected address book"
 msgstr "Zobrazí mapovanie so všetkými kontaktmi z vybraného adresára kontaktov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:972 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1261 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:585
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1665
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:972
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1261
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:585
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1665
 msgid "_Rename..."
 msgstr "P_remenovať…"
 
@@ -16733,11 +18484,11 @@ msgstr "Vyhľadá v texte zobrazeného kontaktu"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1007
 msgid "_Forward Contact..."
-msgstr "_Poslať kontakt ďalej…"
+msgstr "_Odoslať kontakt ďalej…"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1009
 msgid "Send selected contacts to another person"
-msgstr "Pošle vybrané kontakty inej osobe"
+msgstr "Odošle vybrané kontakty inej osobe"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1014
 msgid "_Move Contact To..."
@@ -16765,17 +18516,21 @@ msgstr "Zobrazí aktuálny kontakt"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1042
 msgid "_Send Message to Contact..."
-msgstr "_Poslať správu kontaktu…"
+msgstr "_Odoslať správu kontaktu…"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1044
 msgid "Send a message to the selected contacts"
-msgstr "Pošle správu vybraným kontaktom"
+msgstr "Odošle správu vybraným kontaktom"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1051 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1417 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1051
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1417
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
 msgid "_Actions"
 msgstr "A_kcie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1058 
../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:622 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:775
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1058
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:622
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:775
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1830
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Náhľad"
@@ -16800,7 +18555,9 @@ msgstr "Zobraziť _mapovanie"
 msgid "Show maps in contact preview window"
 msgstr "Zobrazí mapovanie v okne s náhľadom kontaktu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1140 
../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:857
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1140
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:857
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1960
 msgid "_Classic View"
 msgstr "_Klasické zobrazenie"
@@ -16809,7 +18566,9 @@ msgstr "_Klasické zobrazenie"
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Zobrazí náhľad kontaktu pod zoznamom kontaktov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1147 
../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:699 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:864
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1147
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:699
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:864
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1967
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Vertikálne zobrazenie"
@@ -16818,13 +18577,19 @@ msgstr "_Vertikálne zobrazenie"
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "Zobrazí náhľad kontaktu vedľa zoznamu kontaktov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1164 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1594 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:716
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1164
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1594
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:716
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:916
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Nevyhovujúce"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1174 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1604 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:726
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:926 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2036 
../shell/e-shell-content.c:657
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1174
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1604
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:726
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:926
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2036
+#: ../shell/e-shell-content.c:657
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Pokročilé hľadanie"
 
@@ -16849,7 +18614,8 @@ msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
 msgstr "Uloží kontakty vybraného adresára kontaktov ako vCard"
 
 #. Translators: This is an action label
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1244 
../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1254
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1244
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1254
 msgid "_Save as vCard..."
 msgstr "_Uložiť ako vCard…"
 
@@ -16857,7 +18623,7 @@ msgstr "_Uložiť ako vCard…"
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
 msgstr "Uloží vybrané kontakty ako vCard"
 
-# Preposlať?
+# Preodoslať?
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:313
 msgid "_Forward Contacts"
 msgstr "_Predať ďalej kontakty"
@@ -16868,15 +18634,15 @@ msgstr "_Predať ďalej kontakt"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:346
 msgid "_Send Message to Contacts"
-msgstr "_Poslať správu kontaktom"
+msgstr "_Odoslať správu kontaktom"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:348
 msgid "_Send Message to List"
-msgstr "_Poslať správu do zoznamu"
+msgstr "_Odoslať správu do zoznamu"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:350
 msgid "_Send Message to Contact"
-msgstr "_Poslať správu kontaktu"
+msgstr "_Odoslať správu kontaktu"
 
 #: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:163
 msgid ""
@@ -16899,7 +18665,8 @@ msgstr "Výber súboru so zálohou na obnovenie"
 
 #. Keep the title identical to EMailConfigRestorePage
 #. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
-#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:309 
../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:56
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:309
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:56
 msgid "Restore from Backup"
 msgstr "Obnoviť zo zálohy"
 
@@ -16960,7 +18727,8 @@ msgid "With Graphical User Interface"
 msgstr "S grafickým používateľským rozhraním"
 
 #. FIXME Will the versioned setting always work?
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:281 
../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:475
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:281
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:475
 msgid "Shutting down Evolution"
 msgstr "Vypína sa Evolution"
 
@@ -16970,13 +18738,16 @@ msgstr "Zálohujú sa účty a nastavenia programu Evolution"
 
 #: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:307
 msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
-msgstr "Zálohujú sa údaje programu Evolution (Pošta, Kontakty, Kalendár, Úlohy, Poznámky)"
+msgstr ""
+"Zálohujú sa údaje programu Evolution (Pošta, Kontakty, Kalendár, Úlohy, "
+"Poznámky)"
 
 #: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:323
 msgid "Back up complete"
 msgstr "Záloha dokončená"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:330 
../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:665
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:330
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:665
 msgid "Restarting Evolution"
 msgstr "Reštartuje sa Evolution"
 
@@ -17052,24 +18823,32 @@ msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete zavrieť Evolution?"
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
-msgid "To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please make sure that you save any 
unsaved data before proceeding."
-msgstr "Aby ste zálohovali vaše údaje a nastavenia, musíte najprv zavrieť Evolution. Prosím, ešte predtým si 
uložte všetky rozpracované údaje."
+msgid ""
+"To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
+msgstr ""
+"Aby ste zálohovali vaše údaje a nastavenia, musíte najprv zavrieť Evolution. "
+"Prosím, ešte predtým si uložte všetky rozpracované údaje."
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
 msgid "Close and _Back up Evolution"
 msgstr "Zavrieť a zálohovať _Evolution"
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
-msgid "Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete obnoviť Evolution z vybraného záložného súboru?"
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
 msgid ""
-"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please make sure that you save any 
unsaved data before proceeding. This will delete all your current Evolution data and settings and "
-"restore them from your backup."
+"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
+"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
+"backup."
 msgstr ""
-"Aby ste obnovili vaše údaje a nstavenia, musíte najprv zavrieť Evolution. Prosím, ešte predtým si uložte 
všetky rozpracované údaje. Táto operácia zruší všetky aktuálne údaje a nastavenia a obnoví ich z "
-"vašej zálohy."
+"Aby ste obnovili vaše údaje a nstavenia, musíte najprv zavrieť Evolution. "
+"Prosím, ešte predtým si uložte všetky rozpracované údaje. Táto operácia "
+"zruší všetky aktuálne údaje a nastavenia a obnoví ich z vašej zálohy."
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
 msgid "Close and _Restore Evolution"
@@ -17106,7 +18885,8 @@ msgstr "Voľby pre Bogofilter"
 msgid "Convert message text to _Unicode"
 msgstr "Konvertovať text správy na _Unicode"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:540 
../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.metainfo.xml.in.h:1
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:540
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Bogofilter"
 msgstr "Bogofilter"
 
@@ -17118,7 +18898,8 @@ msgstr "Filtrovanie nevyžiadanej pošty pomocou programu Bogofilter"
 msgid "Standard LDAP Port"
 msgstr "Štandardný port LDAP"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:447 
../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:619
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:447
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:619
 msgid "LDAP over SSL (deprecated)"
 msgstr "LDAP cez SSL (zavrhnuté)"
 
@@ -17151,7 +18932,9 @@ msgstr "StartTLS (doporučené)"
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Šifrovanie:"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:648 
../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:245 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:195
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:648
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:245
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:195
 msgid "Authentication"
 msgstr "Overenie totožnosti"
 
@@ -17172,15 +18955,22 @@ msgid "Method:"
 msgstr "Metóda:"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:684
-msgid "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that setting this to \"Using email 
address\" requires anonymous access to your LDAP server."
-msgstr "Toto je metóda, ktorú Evolution použije pre prihlásenie. Uvedomte si, že použitie voľby „Použiť 
emailovú adresu“ vyžaduje anonymný prístup k serveru LDAP."
+msgid ""
+"This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
+"setting this to \"Using email address\" requires anonymous access to your "
+"LDAP server."
+msgstr ""
+"Toto je metóda, ktorú Evolution použije pre prihlásenie. Uvedomte si, že "
+"použitie voľby „Použiť emailovú adresu“ vyžaduje anonymný prístup k serveru "
+"LDAP."
 
 #. Page 2
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:699
 msgid "Using LDAP"
 msgstr "Používa sa LDAP"
 
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:716 ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:120
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:716
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:120
 msgid "Searching"
 msgstr "Hľadá sa"
 
@@ -17206,11 +18996,15 @@ msgstr "Rozah hľadania:"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:773
 msgid ""
-"The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search 
scope of \"Subtree\" will include all entries below your search base. A search scope of \"One Level"
-"\" will only include the entries one level beneath your search base."
+"The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
+"the directory tree. A search scope of \"Subtree\" will include all entries "
+"below your search base. A search scope of \"One Level\" will only include "
+"the entries one level beneath your search base."
 msgstr ""
-"Rozsah hľadania určuje, ako hlboko sa pri hľadaní môže v strome zostúpiť. Rozsah „Podstrom“ znamená vo 
všetkých položkách podstromu základu hľadania. Rozsah hľadania „Jedna úroveň“ zahrnie iba položky, "
-"ktoré sú jednu úroveň pod vaším základnom hľadania."
+"Rozsah hľadania určuje, ako hlboko sa pri hľadaní môže v strome zostúpiť. "
+"Rozsah „Podstrom“ znamená vo všetkých položkách podstromu základu hľadania. "
+"Rozsah hľadania „Jedna úroveň“ zahrnie iba položky, ktoré sú jednu úroveň "
+"pod vaším základnom hľadania."
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:782
 msgid "Search Filter:"
@@ -17232,7 +19026,9 @@ msgstr "contaktov"
 msgid "Browse until limit is reached"
 msgstr "Prezerať až do obmedzenia"
 
-#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:135 
../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:220 
../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:127
+#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:135
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:220
+#: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:127
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
@@ -17240,25 +19036,31 @@ msgstr "URL:"
 msgid "Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
 msgstr "Vyhnúť sa IfMatch (potrebné na Apache < 2.2.8)"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:422 ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:431 
../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:424
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:422
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:431
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:424
 #: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:433
 #, c-format
 msgid "HTTP Error: %s"
 msgstr "Chyba HTTP: %s"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:460 ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:462
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:460
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:462
 msgid "Could not parse response"
 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať odpoveď"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:469 ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:471
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:469
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:471
 msgid "Empty response"
 msgstr "Prázdna odpoveď"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:477 ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:479
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:477
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:479
 msgid "Unexpected reply from server"
 msgstr "Neočakávaná odpoveď zo servera"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1099 ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1101
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1099
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:1101
 msgid "Could not locate user's calendars"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť používateľove kalendáre"
 
@@ -17267,17 +19069,20 @@ msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
 # title
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:348 
../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:348
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:348
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:348
 msgid "Choose a Calendar"
 msgstr "Výber kalendára"
 
 # title
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:351 
../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:351
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:351
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:351
 msgid "Choose a Memo List"
 msgstr "Výber zoznamu poznámok"
 
 # title
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:354 
../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:354
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:354
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:354
 msgid "Choose a Task List"
 msgstr "Výber zoznamu úloh"
 
@@ -17369,7 +19174,8 @@ msgstr "Kelvin (K)"
 msgid "Units:"
 msgstr "Jednotky:"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:287 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:9
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:287
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:9
 msgid "I_mport"
 msgstr "I_mportovať"
 
@@ -17409,15 +19215,18 @@ msgstr "I_mportovať do zoznamu poznámok"
 msgid "I_mport to Task List"
 msgstr "I_mportovať do zoznamu úloh"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:186 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:162
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:186
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:162
 msgid "New Calendar"
 msgstr "Nový kalendár"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:190 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:164
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:190
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:164
 msgid "New Memo List"
 msgstr "Nový zoznam poznámok"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:194 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:187
+#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:194
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:187
 msgid "New Task List"
 msgstr "Nový zoznam úloh"
 
@@ -17532,7 +19341,8 @@ msgstr "_12-hodinový (AM/PM)"
 msgid "_24 hour"
 msgstr "_24-hodinový"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1556
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1556
 msgid "Work Week"
 msgstr "Pracovný týždeň"
 
@@ -17612,7 +19422,8 @@ msgstr "Zobraziť čísla _týždňov"
 # MČ: Je to vľavo dole v mesačnom prehľade. Je tam zoznam dní a dni, kde je opkakujúca sa udalosť, sú potom 
skloneným písmom
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:52
 msgid "Show r_ecurring events in italic in bottom left calendar"
-msgstr "Zobraziť opakujúce sa _udalosti skloneným písmom vľavom dolnom rohu kalendára"
+msgstr ""
+"Zobraziť opakujúce sa _udalosti skloneným písmom vľavom dolnom rohu kalendára"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:53
 msgid "Sc_roll Month View by a week"
@@ -17700,7 +19511,8 @@ msgctxt "New"
 msgid "_Appointment"
 msgstr "_Schôdzka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:116 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1361
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:116
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1361
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Vytvorí novú schôdzku"
 
@@ -17732,7 +19544,8 @@ msgctxt "New"
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Kale_ndár"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:140 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1235
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:140
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1235
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Vytvorí nový kalendár"
 
@@ -17749,8 +19562,13 @@ msgid "Calendar Properties"
 msgstr "Vlastnosti kalendára"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:296
-msgid "This operation will permanently erase all events older than the selected amount of time. If you 
continue, you will not be able to recover these events."
-msgstr "Táto operácia navždy odstráni všetky udalosti staršie ako vybraný čas. Ak budete pokračovať, nebude 
už možné tieto udalosti obnoviť."
+msgid ""
+"This operation will permanently erase all events older than the selected "
+"amount of time. If you continue, you will not be able to recover these "
+"events."
+msgstr ""
+"Táto operácia navždy odstráni všetky udalosti staršie ako vybraný čas. Ak "
+"budete pokračovať, nebude už možné tieto udalosti obnoviť."
 
 #. Translators: This is the first part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
@@ -17768,12 +19586,17 @@ msgstr "Nastavuje sa tento výskyt ako _presunuteľný"
 msgid "event"
 msgstr "udalosť"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1057 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:208 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:276 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:469
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1057
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:208
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:276
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:469
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:587
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "Uložiť ako iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1191 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:550 
../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:675
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1191
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:550
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:675
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopírovať…"
 
@@ -17814,7 +19637,8 @@ msgstr "Prejde na zadaný dátum"
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "_Nový kalendár"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1247 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1247
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
 msgid "Purg_e"
 msgstr "_Zbaviť sa"
 
@@ -17908,10 +19732,13 @@ msgstr "Nová celodenná _udalosť…"
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Vytvorí novú celodennú udalosť"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1338 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:242 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:316 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:543
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1338
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:242
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:316
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:543
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:668
 msgid "_Forward as iCalendar..."
-msgstr "Poslať ďalej ako i_Calendar…"
+msgstr "Odoslať ďalej ako i_Calendar…"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1345
 msgid "New _Meeting..."
@@ -18022,16 +19849,25 @@ msgstr "Schôdzky v nasledujúcich 7 dňoch"
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
 msgstr "Menej než 5 výskytov"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1618 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:740 
../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:940
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1618
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:740
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:940
 msgid "Description contains"
 msgstr "Popis obsahuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1625 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:747 
../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:947
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1625
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:747
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:947
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Súhrn obsahuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1635 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1649 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:273 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:757 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771 
../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:957
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1635
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1649
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:273
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:757
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:957
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:971
 msgid "Print..."
 msgstr "Tlačiť…"
@@ -18044,7 +19880,10 @@ msgstr "Vytlačí tento kalendár"
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "Zobrazí ukážku kalendára pred tlačou"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1666 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:283 
../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:371 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1666
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:283
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:371
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:988
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_Uložiť ako iCalendar…"
@@ -18055,31 +19894,41 @@ msgstr "Prejsť na"
 
 #. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:206 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:467
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:206
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:467
 msgid "memo"
 msgstr "poznámka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:249 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:599
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:249
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:599
 msgid "New _Memo"
 msgstr "Nová _poznámka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:251 ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:65 
../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:601
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:251
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:65
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:601
 msgid "Create a new memo"
 msgstr "Vytvorí novú poznámku"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:256 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:606
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:256
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:606
 msgid "_Open Memo"
 msgstr "_Otvoriť poznámku"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:258 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:608
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:258
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:608
 msgid "View the selected memo"
 msgstr "Zobrazí vybranú poznámku"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:263 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:351 
../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:613 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:752
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:263
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:351
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:613
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:752
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "Otvoriť _webovú stránku"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:275 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:773
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:275
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:773
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "Vytlačí vybranú poznámku"
 
@@ -18115,19 +19964,23 @@ msgstr "Nedá sa hľadať bez aktívneho kaledára"
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:274 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:585
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:274
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:585
 msgid "task"
 msgstr "úloha"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:309 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:647
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:309
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:647
 msgid "_Assign Task"
 msgstr "_Priradiť úlohu"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:323 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:724
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:323
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:724
 msgid "_Mark as Complete"
 msgstr "_Označiť ako dokončenú"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:325 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:726
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:325
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:726
 msgid "Mark selected tasks as complete"
 msgstr "Označí vybrané úlohy ako dokončené"
 
@@ -18135,27 +19988,34 @@ msgstr "Označí vybrané úlohy ako dokončené"
 msgid "_Mark as Incomplete"
 msgstr "_Označiť ako nedokončenú"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:332 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:332
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
 msgid "Mark selected tasks as incomplete"
 msgstr "Označí vybrané úlohy ako nedokončené"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:337 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:337
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
 msgid "New _Task"
 msgstr "Nová ú_loha"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:339 ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:64 
../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:339
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:64
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
 msgid "Create a new task"
 msgstr "Vytvorí novú úlohu"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:344 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:344
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
 msgid "_Open Task"
 msgstr "_Otvoriť úlohu"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:346 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:747
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:346
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:747
 msgid "View the selected task"
 msgstr "Zobrazí vybranú úlohu"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:363 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:363
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
 msgid "Print the selected task"
 msgstr "Vytlačí vybranú úlohu"
 
@@ -18178,11 +20038,13 @@ msgctxt "New"
 msgid "Memo Li_st"
 msgstr "Zozna_m poznámok"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:82 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:566
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:82
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:566
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Vytvorí nový zoznam poznámok"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:180 ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:195
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:180
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:195
 msgid "Print Memos"
 msgstr "Tlač poznámok"
 
@@ -18267,7 +20129,8 @@ msgstr[1] "%d poznámka"
 msgstr[2] "%d poznámky"
 
 # PŠ: vyžiadať plural forms
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:373 ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:539
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:373
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:539
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgstr "vybraných: %d"
@@ -18291,11 +20154,13 @@ msgctxt "New"
 msgid "Tas_k List"
 msgstr "Zoznam úlo_h"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:81 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:691
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:81
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:691
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Vytvorí nový zoznam úloh"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:203 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:203
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
 msgid "Print Tasks"
 msgstr "Tlač úloh"
 
@@ -18305,11 +20170,13 @@ msgstr "Vlastnosti zoznamu úloh"
 
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:529
 msgid ""
-"This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you continue, you will not be able 
to recover these tasks.\n"
+"This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
+"continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
 "\n"
 "Really erase these tasks?"
 msgstr ""
-"Táto operácia navždy odstráni všetky úlohy označené ako dokončené. Ak budete pokračovať, nebude už možné 
tieto úlohy obnoviť.\n"
+"Táto operácia navždy odstráni všetky úlohy označené ako dokončené. Ak budete "
+"pokračovať, nebude už možné tieto úlohy obnoviť.\n"
 "\n"
 "Naozaj odstrániť tieto úlohy?"
 
@@ -18566,17 +20433,24 @@ msgstr "%A, %e. %B %Y o %k:%M"
 msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %e. %B %Y o %k:%M:%S"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:396 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:397 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:486 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:487
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:396
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:397
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:486
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:487
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:576
 msgid "An unknown person"
 msgstr "Neznáma osoba"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:401 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:491 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:580
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:401
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:491
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:580
 #, c-format
 msgid "Please respond on behalf of %s"
 msgstr "Prosím, ozvite sa v mene %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:403 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:493 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:582
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:403
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:493
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:582
 #, c-format
 msgid "Received on behalf of %s"
 msgstr "Prijaté v mene %s"
@@ -18618,8 +20492,12 @@ msgstr "%s si praje byť pridaný na existujúce stretnutie:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:432
 #, c-format
-msgid "%s through %s wishes to receive the latest information for the following meeting:"
-msgstr "%s si prostredníctvom %s praje získať najnovšie informácie o nasledujúcom stretnutí:"
+msgid ""
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"meeting:"
+msgstr ""
+"%s si prostredníctvom %s praje získať najnovšie informácie o nasledujúcom "
+"stretnutí:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:434
 #, c-format
@@ -18629,12 +20507,14 @@ msgstr "%s si praje získať najnovšie informácie o nasledujúcom stretnutí:"
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:438
 #, c-format
 msgid "%s through %s has sent back the following meeting response:"
-msgstr "%s prostredníctvom %s poslal(a) späť reakciu na nasledujúce priradené stretnutie:"
+msgstr ""
+"%s prostredníctvom %s odoslal(a) späť reakciu na nasledujúce priradené "
+"stretnutie:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:440
 #, c-format
 msgid "%s has sent back the following meeting response:"
-msgstr "%s poslal(a) späť reakciu na nasledujúce priradené stretnutie:"
+msgstr "%s odoslal(a) späť reakciu na nasledujúce priradené stretnutie:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:444
 #, c-format
@@ -18703,23 +20583,30 @@ msgstr "%s si praje byť pridaný do existujúcej úlohy:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:522
 #, c-format
-msgid "%s through %s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
-msgstr "%s si prostredníctvom %s praje získať najnovšie informácie o nasledujúcej priradenej úlohe:"
+msgid ""
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"assigned task:"
+msgstr ""
+"%s si prostredníctvom %s praje získať najnovšie informácie o nasledujúcej "
+"priradenej úlohe:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:524
 #, c-format
-msgid "%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
-msgstr "%s si praje získať najnovšie informácie o nasledujúcej priradenej úlohe:"
+msgid ""
+"%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
+msgstr ""
+"%s si praje získať najnovšie informácie o nasledujúcej priradenej úlohe:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:528
 #, c-format
 msgid "%s through %s has sent back the following assigned task response:"
-msgstr "%s prostredníctvom %s poslal(a) späť reakciu na nasledujúcu priradenú úlohu:"
+msgstr ""
+"%s prostredníctvom %s odoslal(a) späť reakciu na nasledujúcu priradenú úlohu:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:530
 #, c-format
 msgid "%s has sent back the following assigned task response:"
-msgstr "%s poslal(a) späť reakciu na nasledujúcu priradenú úlohu:"
+msgstr "%s odoslal(a) späť reakciu na nasledujúcu priradenú úlohu:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:534
 #, c-format
@@ -18789,7 +20676,8 @@ msgstr "Celý deň:"
 msgid "Start day:"
 msgstr "Počiatočný deň:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:682 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1517
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:682
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1517
 msgid "Start time:"
 msgstr "Čas začiatku:"
 
@@ -18797,7 +20685,8 @@ msgstr "Čas začiatku:"
 msgid "End day:"
 msgstr "Koncový deň:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:691 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1518
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:691
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1518
 msgid "End time:"
 msgstr "Čas konca:"
 
@@ -18831,29 +20720,32 @@ msgstr "Pri_jať"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1062
 msgid "Send _Information"
-msgstr "Poslať _informáciu"
+msgstr "Odoslať _informáciu"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1065
 msgid "_Update Attendee Status"
 msgstr "_Aktualizovať stav účastníka"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1068 ../smime/gui/certificate-manager.c:1664
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1068
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1664
 msgid "_Update"
 msgstr "Ak_tualizovať"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1520 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1568 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:1639
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1520
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1568
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1639
 msgid "Comment:"
 msgstr "Komentár:"
 
 #. RSVP area
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1556
 msgid "Send reply to sender"
-msgstr "Poslať potvrdenie odosielateľovi"
+msgstr "Odoslať potvrdenie odosielateľovi"
 
 #. Updates
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1571
 msgid "Send _updates to attendees"
-msgstr "Poslať _aktualizácie účastníkom"
+msgstr "Odoslať _aktualizácie účastníkom"
 
 #. The recurrence check button
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1574
@@ -18887,7 +20779,8 @@ msgstr "_Poznámky:"
 msgid "Sa_ve"
 msgstr "_Uložiť"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3682 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5131
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3682
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5131
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "Stav účastníka aktualizovaný"
 
@@ -18928,29 +20821,31 @@ msgstr "Hľadá sa existujúca verzia tejto schôdzky"
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4767
 #, c-format
 msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
-msgstr "Nepodarilo sa poslať položku do kalendára „%s“. %s"
+msgstr "Nepodarilo sa odoslať položku do kalendára „%s“. %s"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4782
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
-msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako akceptované"
+msgstr "Odoslané do kalendára „%s“ ako akceptované"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4787
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
-msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako predbežné"
+msgstr "Odoslané do kalendára „%s“ ako predbežné"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4793
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
-msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako odmietnuté"
+msgstr "Odoslané do kalendára „%s“ ako odmietnuté"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4799
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
-msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako zrušené"
+msgstr "Odoslané do kalendára „%s“ ako zrušené"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4820 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5278 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5384
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4820
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5278
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5384
 msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
 msgstr "Ukladajú sa zmeny do kalendára. Čakajte, prosím…"
 
@@ -18966,11 +20861,11 @@ msgstr "Organizátor odstránil delegáta %s "
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5071
 msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
-msgstr "Poslané oznámenie o zrušení delegátovi"
+msgstr "Odoslané oznámenie o zrušení delegátovi"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5075
 msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
-msgstr "Nepodarilo sa poslať oznámenie o zrušení delegátovi"
+msgstr "Nepodarilo sa odoslať oznámenie o zrušení delegátovi"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5123
 #, c-format
@@ -18983,11 +20878,14 @@ msgstr "Strenutie nie je platné a nemôže byť aktualizované"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5243
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
-msgstr "Stav účastníka nie je možné aktualizovať, pretože jeho stav nie je platný"
+msgstr ""
+"Stav účastníka nie je možné aktualizovať, pretože jeho stav nie je platný"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5315 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5354
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5315
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5354
 msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
-msgstr "Stav účastníka nie je možné aktualizovať, pretože položka už neexistuje"
+msgstr ""
+"Stav účastníka nie je možné aktualizovať, pretože položka už neexistuje"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5417
 msgid "Meeting information sent"
@@ -19022,29 +20920,45 @@ msgstr "kalendár.ics"
 msgid "Save Calendar"
 msgstr "Uložiť kalendár"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5567 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5580
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5567
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5580
 msgid "The calendar attached is not valid"
 msgstr "Priložený kalendár nie je platný"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5568 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5581
-msgid "The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid iCalendar."
-msgstr "Správa tvrdí, že obsahuje kalendár, ale kalendár nie je platný iCalendar."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5568
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5581
+msgid ""
+"The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
+"iCalendar."
+msgstr ""
+"Správa tvrdí, že obsahuje kalendár, ale kalendár nie je platný iCalendar."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5623 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5653 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5754
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5623
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5653
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5754
 msgid "The item in the calendar is not valid"
 msgstr "Položka v kalendári nie je platná"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5624 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5654 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5755
-msgid "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, tasks or free/busy 
information"
-msgstr "Správa obsahuje kalendár, ale ten neobsahuje žiadne udalosti, úlohy, ani záznamy pre diár"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5624
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5654
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5755
+msgid ""
+"The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
+"tasks or free/busy information"
+msgstr ""
+"Správa obsahuje kalendár, ale ten neobsahuje žiadne udalosti, úlohy, ani "
+"záznamy pre diár"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5669
 msgid "The calendar attached contains multiple items"
 msgstr "Priložený kalendár obsahuje viac položiek"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5670
-msgid "To process all of these items, the file should be saved and the calendar imported"
-msgstr "Na spracovanie všetkých položiek, je potrebné ho uložiť a následne importovať"
+msgid ""
+"To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
+"imported"
+msgstr ""
+"Na spracovanie všetkých položiek, je potrebné ho uložiť a následne importovať"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6172
 msgctxt "cal-itip"
@@ -19068,8 +20982,10 @@ msgid "This memo recurs"
 msgstr "Táto poznámka sa opakuje"
 
 #: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
-msgid "This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
-msgstr "Táto odpoveď nie je od aktuálneho účastníka. Chcete ho ako účastníka pridať?"
+msgid ""
+"This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
+msgstr ""
+"Táto odpoveď nie je od aktuálneho účastníka. Chcete ho ako účastníka pridať?"
 
 #: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
 msgid "This meeting has been delegated"
@@ -19089,7 +21005,8 @@ msgstr "_Odstrániť správu po stretnutí"
 
 # nebude lepšie rozpor pri hľadaní?
 # MČ: v ktorých kalendároch má hľadať prekrývajúce sa stretnutia
-#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:121 ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:152
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:121
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:152
 msgid "Conflict Search"
 msgstr "Hľadanie konfliktov"
 
@@ -19123,7 +21040,8 @@ msgstr "Pridať _kontakty Google k tomuto účtu"
 msgid "You may need to enable IMAP access"
 msgstr "Možno bude potrebné povoliť IMAP prístup"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:245 
../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:291
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:245
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:291
 msgid "Mail _Directory:"
 msgstr "_Adresár s poštou:"
 
@@ -19159,33 +21077,42 @@ msgstr "Zhromažďovací a_dresár:"
 msgid "Choose a mbox spool directory"
 msgstr "Zvoľte adresár pre zhromažďovací súbor typu mbox"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:136 
../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:54 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:92
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:136
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:54
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:92
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:158
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfigurácia"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:154 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:110 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:154
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:110
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
 msgid "_Server:"
 msgstr "S_erver:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:168 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:123
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:168
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:123
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:180 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:242
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:180
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:242
 msgid "User_name:"
 msgstr "Po_užívateľské meno:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:213 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:163
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:213
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:163
 msgid "Encryption _method:"
 msgstr "_Spôsob šifrovania:"
 
 # PK: je tu potrebne to "sa" na konci?
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:228 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:178
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:228
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:178
 msgid "STARTTLS after connecting"
 msgstr "STARTTLS po pripojení sa"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:232 
../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:182
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:232
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:182
 msgid "SSL on a dedicated port"
 msgstr "SSL na vyhradenom porte"
 
@@ -19217,7 +21144,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:128
 msgid "Send mail also when in offline _mode"
-msgstr "Poslať email aj v odpojenom _režime"
+msgstr "Odoslať email aj v odpojenom _režime"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:135
 msgid "Ser_ver requires authentication"
@@ -19329,7 +21256,8 @@ msgstr "Prevz_iať správy pre odpojený režim"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1596
 msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
-msgstr "Prevezme správy účtov a priečinkov označených na použitie v odpojenom režime"
+msgstr ""
+"Prevezme správy účtov a priečinkov označených na použitie v odpojenom režime"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1601
 msgid "Fl_ush Outbox"
@@ -19355,11 +21283,13 @@ msgstr "_Vyčistiť"
 msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
 msgstr "Navždy odstráni všetky zmazané správy z tohto priečinka"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1629 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1730
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1629
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1730
 msgid "Mar_k All Messages as Read"
 msgstr "Označiť všetky _správy ako prečítané"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1732
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1732
 msgid "Mark all messages in the folder as read"
 msgstr "Označí všetky správy v priečinku ako prečítané"
 
@@ -19431,18 +21361,20 @@ msgid "_Manage Subscriptions"
 msgstr "_Spravovať prihlásenia"
 
 # MČ: tooltip ku prechádzajúcemu aj ku "Subcriptions..."
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1725 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1809
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1725
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1809
 msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
 msgstr "Prihlási (alebo odhlási) k odberu priečinkov na vzdialených serveroch"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1737 ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1758
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1737
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1758
 msgid "Send / _Receive"
 msgstr "Odoslať / P_rijať"
 
 # tooltip
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1739
 msgid "Send queued items and retrieve new items"
-msgstr "Pošle neodoslanú poštu a získa novú poštu"
+msgstr "Odošle neodoslanú poštu a získa novú poštu"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1744
 msgid "R_eceive All"
@@ -19455,12 +21387,12 @@ msgstr "Prijme nové položky zo všetkých účtov"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1751
 msgid "_Send All"
-msgstr "_Poslať všetko"
+msgstr "_Odoslať všetko"
 
 # tooltip
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1753
 msgid "Send queued items in all accounts"
-msgstr "Pošle neodoslanú poštu pre všetky účty"
+msgstr "Odošle neodoslanú poštu pre všetky účty"
 
 # tooltip
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1781
@@ -19636,7 +21568,8 @@ msgstr[0] "%d vybraných, "
 msgstr[1] "%d vybraná, "
 msgstr[2] "%d vybrané, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:995 ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1012
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:995
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1012
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgid_plural "%d deleted"
@@ -19644,7 +21577,8 @@ msgstr[0] "%d odstránených"
 msgstr[1] "%d odstránená"
 msgstr[2] "%d odstránené"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1021 ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1027
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1021
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1027
 #, c-format
 msgid "%d junk"
 msgid_plural "%d junk"
@@ -19664,17 +21598,17 @@ msgstr[2] "%d koncepty"
 #, c-format
 msgid "%d unsent"
 msgid_plural "%d unsent"
-msgstr[0] "%d neposlaných"
-msgstr[1] "%d neposlaná"
-msgstr[2] "%d neposlané"
+msgstr[0] "%d neodoslaných"
+msgstr[1] "%d neodoslaná"
+msgstr[2] "%d neodoslané"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1046
 #, c-format
 msgid "%d sent"
 msgid_plural "%d sent"
-msgstr[0] "%d poslaných"
-msgstr[1] "%d poslaná"
-msgstr[2] "%d poslané"
+msgstr[0] "%d odoslaných"
+msgstr[1] "%d odoslaná"
+msgstr[2] "%d odoslané"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1058
 #, c-format
@@ -19763,7 +21697,8 @@ msgstr "Zobraziť pôv_odnú hodnotu hlavičky"
 
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:140
 msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
-msgstr "Chcete urobiť z programu Evolution vášho predvoleného emailového klienta?"
+msgstr ""
+"Chcete urobiť z programu Evolution vášho predvoleného emailového klienta?"
 
 #. Translators: First %s is an email address, second %s
 #. * is the subject of the email, third %s is the date.
@@ -19782,7 +21717,7 @@ msgstr "Upozornenie o doručení na „%s“"
 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:531
 #, c-format
 msgid "Send a read receipt to '%s'"
-msgstr "Poslať informáciu o prečítaní kontaktu „%s“"
+msgstr "Odoslať informáciu o prečítaní kontaktu „%s“"
 
 #. name doesn't matter
 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:536
@@ -19803,15 +21738,22 @@ msgstr "Evolution je práve v odpojenom režime."
 
 #: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:2
 msgid "Click 'Work Online' to return to online mode."
-msgstr "Aby ste sa vrátili do pripojeného režimu kliknite na „Pracovať v pripojenom režime“."
+msgstr ""
+"Aby ste sa vrátili do pripojeného režimu kliknite na „Pracovať v pripojenom "
+"režime“."
 
 #: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:3
 msgid "Evolution is currently offline due to a network outage."
-msgstr "Evolution je momentálne v odpojenom režime, pretože nie je dostupná sieť."
+msgstr ""
+"Evolution je momentálne v odpojenom režime, pretože nie je dostupná sieť."
 
 #: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:4
-msgid "Evolution will return to online mode once a network connection is established."
-msgstr "Evolution sa vráti do pripojeného režimu hneď po nadviazaní sieťového pripojenia."
+msgid ""
+"Evolution will return to online mode once a network connection is "
+"established."
+msgstr ""
+"Evolution sa vráti do pripojeného režimu hneď po nadviazaní sieťového "
+"pripojenia."
 
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:67
 msgid "Author(s)"
@@ -19829,7 +21771,8 @@ msgstr "Poznámka: Niektoré zmeny sa prejavia až po reštarte"
 msgid "Overview"
 msgstr "Prehľad"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:366 
../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:449
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:366
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:449
 msgid "Plugin"
 msgstr "Zásuvný modul"
 
@@ -19848,7 +21791,9 @@ msgstr "Zobraziť obyčajný text"
 # tooltip
 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:141
 msgid "Display plain text version of multipart/alternative message"
-msgstr "Zobrazí obyčaný text zo správy multipart/alternative (alternatívne zápisy správy)"
+msgstr ""
+"Zobrazí obyčaný text zo správy multipart/alternative (alternatívne zápisy "
+"správy)"
 
 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:147
 msgid "Display HTML version"
@@ -19856,31 +21801,47 @@ msgstr "Zobraziť HTML časť"
 
 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:149
 msgid "Display HTML version of multipart/alternative message"
-msgstr "Zobrazí HTML časť zo správy multipart/alternative (alternatívne zápisy správy)"
+msgstr ""
+"Zobrazí HTML časť zo správy multipart/alternative (alternatívne zápisy "
+"správy)"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:78 ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:43
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:78
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:43
 msgid "Show HTML if present"
 msgstr "Zobraziť HTML časť, ak je prítomná"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:79 ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:44
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:79
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:44
 msgid "Let Evolution choose the best part to show."
 msgstr "Ponechá program Evolution rozhodnúť, ktorú časť je najlepšie zobraziť"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:82 ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:47
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:82
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:47
 msgid "Show plain text if present"
 msgstr "Zobraziť obyčajný text, ak je prítomný"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:83 ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:48
-msgid "Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best part to show."
-msgstr "Zobrazí časť s obyčajným textom, ak je prítomná, inak ponechá rozhodnutie programu Evolution, aby 
vybral najvhodnejšiu časť."
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:83
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:48
+msgid ""
+"Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best "
+"part to show."
+msgstr ""
+"Zobrazí časť s obyčajným textom, ak je prítomná, inak ponechá rozhodnutie "
+"programu Evolution, aby vybral najvhodnejšiu časť."
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:87 ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:52
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:87
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:52
 msgid "Only ever show plain text"
 msgstr "Vždy zobraziť len obyčajný text"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:88 ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:53
-msgid "Always show plain text part and make attachments from other parts, if requested."
-msgstr "Vždy zobrazí časť s obyčajným textom a je požiadaný z ostatných častí vytvorí prílohy."
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:88
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:53
+msgid ""
+"Always show plain text part and make attachments from other parts, if "
+"requested."
+msgstr ""
+"Vždy zobrazí časť s obyčajným textom a je požiadaný z ostatných častí "
+"vytvorí prílohy."
 
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:104
 msgid "Show s_uppressed HTML parts as attachments"
@@ -19901,7 +21862,8 @@ msgstr "Režim obyčajného textu"
 
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:4
 msgid "View mail messages as plain text, even if they contain HTML content."
-msgstr "Zobrazí poštové správy ako obyčajný text, dokonca aj keď obsahujú HTML obsah."
+msgstr ""
+"Zobrazí poštové správy ako obyčajný text, dokonca aj keď obsahujú HTML obsah."
 
 # PK: preco medzera na konci? nahlas bug
 #: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:187
@@ -19938,7 +21900,8 @@ msgstr "_Zahrnúť vzdialené testy"
 msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
 msgstr "Toto spôsobí, že bude SpamAssassin spoľahlivejší, ale pomalší."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:739 
../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.metainfo.xml.in.h:1
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:739
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
@@ -19948,7 +21911,8 @@ msgstr "Filtrovanie nevyžiadanej pošty pomocou programu SpamAssassin"
 
 #. Keep the title identical to EMailConfigImportPage
 #. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
-#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:260 
../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:339
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:260
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:339
 msgid "Importing Files"
 msgstr "Importujú sa súbory"
 
@@ -19964,11 +21928,13 @@ msgstr "Import dokončený."
 msgid ""
 "Welcome to Evolution.\n"
 "\n"
-"The next few screens will allow Evolution to connect to your email accounts, and to import files from other 
applications."
+"The next few screens will allow Evolution to connect to your email accounts, "
+"and to import files from other applications."
 msgstr ""
 "Víta vás Evolution.\n"
 "\n"
-"Niekoľko nasledujúcich obrazoviek umožní programu Evolution pripojiť sa k vašim poštovým účtom a importovať 
súbory z iných aplikácií."
+"Niekoľko nasledujúcich obrazoviek umožní programu Evolution pripojiť sa k "
+"vašim poštovým účtom a importovať súbory z iných aplikácií."
 
 #: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:228
 msgid "Loading accounts..."
@@ -20199,11 +22165,13 @@ msgstr "_TCSH"
 msgid "_VHDL"
 msgstr "_VHDL"
 
-#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard.c:131 ../modules/vcard-inline/e-mail-part-vcard.c:151
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard.c:131
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-part-vcard.c:151
 msgid "Show F_ull vCard"
 msgstr "Zobraziť ú_plnú vCard"
 
-#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard.c:134 ../modules/vcard-inline/e-mail-part-vcard.c:169
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard.c:134
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-part-vcard.c:169
 msgid "Show Com_pact vCard"
 msgstr "Zobraziť _kompaktnú vCard"
 
@@ -20242,7 +22210,8 @@ msgstr "Webový dozorca programu Evolution"
 msgid "_Do not show this message again."
 msgstr "_Túto správu už nezobrazovať."
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:584 ../plugins/templates/templates.c:478
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:584
+#: ../plugins/templates/templates.c:478
 msgid "Keywords"
 msgstr "Kĺučové slová"
 
@@ -20251,8 +22220,12 @@ msgid "Message has no attachments"
 msgstr "Správa nemá prílohy"
 
 #: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:2
-msgid "Evolution has found some keywords that suggest that this message should contain an attachment, but 
cannot find one."
-msgstr "Evolution objavil niektoré kľúčové slová, ktoré indikujú, že správa by mala obsahovať prílohu, ale 
nenašiel žiadnu."
+msgid ""
+"Evolution has found some keywords that suggest that this message should "
+"contain an attachment, but cannot find one."
+msgstr ""
+"Evolution objavil niektoré kľúčové slová, ktoré indikujú, že správa by mala "
+"obsahovať prílohu, ale nenašiel žiadnu."
 
 #: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
 msgid "_Add Attachment..."
@@ -20272,14 +22245,15 @@ msgstr "Upozorňovač na prílohy"
 msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
 msgstr "Upozorní vás na chýbajúcu prílohu v poštovej správe"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:724 ../plugins/bbdb/bbdb.c:835 
../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:724 ../plugins/bbdb/bbdb.c:835
+#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
 msgid "Automatic Contacts"
 msgstr "Automatické kontakty"
 
 #. Enable BBDB checkbox
 #: ../plugins/bbdb/bbdb.c:739
 msgid "Create _address book entries when sending mails"
-msgstr "Vytvárať položky _adresára kontaktov pri posielaní pošty"
+msgstr "Vytvárať položky _adresára kontaktov pri odosielaní pošty"
 
 #: ../plugins/bbdb/bbdb.c:749
 msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
@@ -20293,7 +22267,9 @@ msgstr "Kontakty priamej komunikácie"
 #. Enable Gaim Checkbox
 #: ../plugins/bbdb/bbdb.c:784
 msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
-msgstr "_Synchronizovať informácie o kontaktoch a obrázky zo zoznamu priateľov programu Pidgin"
+msgstr ""
+"_Synchronizovať informácie o kontaktoch a obrázky zo zoznamu priateľov "
+"programu Pidgin"
 
 #: ../plugins/bbdb/bbdb.c:794
 msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
@@ -20312,18 +22288,22 @@ msgid "BBDB"
 msgstr "BBDB"
 
 # PK: co program dlhodobo robi? Odbremenuje od...
-# PK: pri posielani odpovede na spravu
+# PK: pri odosielani odpovede na spravu
 # PK: posledna veta je zle
 # description
 #: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:3
 msgid ""
 "Takes the gruntwork out of managing your address book.\n"
 "\n"
-"Automatically fills your address book with names and email addresses as you reply to messages. Also fills 
in IM contact information from your buddy lists."
+"Automatically fills your address book with names and email addresses as you "
+"reply to messages. Also fills in IM contact information from your buddy "
+"lists."
 msgstr ""
 "Odbremení od otravnej práce s udržiavaním adresára kontaktov.\n"
 "\n"
-"Automaticky vypĺňa váš adresár kontaktov menami a emailovými adresami ak pošlete odpoveď na správu. Taktiež 
vypĺňa informácie priamej komunikácie o kontaktoch zo zoznamov programov priamej komunikácie."
+"Automaticky vypĺňa váš adresár kontaktov menami a emailovými adresami ak "
+"odošlete odpoveď na správu. Taktiež vypĺňa informácie priamej komunikácie o "
+"kontaktoch zo zoznamov programov priamej komunikácie."
 
 #: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:278
 msgid "Importing Outlook Express data"
@@ -20403,7 +22383,8 @@ msgstr ""
 msgid "Key"
 msgstr "Kľúč"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:879 ../plugins/templates/templates.c:487
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:879
+#: ../plugins/templates/templates.c:487
 msgid "Values"
 msgstr "Hodnoty"
 
@@ -20436,7 +22417,8 @@ msgstr ""
 msgid "_Automatically launch when a new mail is edited"
 msgstr "_Automaticky spustiť pri upravovaní novej pošty"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:469 ../plugins/external-editor/external-editor.c:471
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:469
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:471
 msgid "Compose in External Editor"
 msgstr "Písať v externom editore"
 
@@ -20453,24 +22435,36 @@ msgid "Editor not launchable"
 msgstr "Editor nie je spustiteľný"
 
 #: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:2
-msgid "The external editor set in your plugin preferences cannot be launched. Try setting a different 
editor."
-msgstr "Externý editor nastavený v predvoľbách zásuvného modulu sa nepodarilo spustiť. Pokúste sa nastaviť 
iný editor."
+msgid ""
+"The external editor set in your plugin preferences cannot be launched. Try "
+"setting a different editor."
+msgstr ""
+"Externý editor nastavený v predvoľbách zásuvného modulu sa nepodarilo "
+"spustiť. Pokúste sa nastaviť iný editor."
 
 #: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:3
 msgid "Cannot create Temporary File"
 msgstr "Nedá sa vytvoriť dočasný súbor"
 
 #: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:4
-msgid "Evolution is unable to create a temporary file to save your mail. Retry later."
-msgstr "Evolution nemôže vytvoriť dočasný súbor na uloženie vašej poštovej správy. Skúste to neskôr."
+msgid ""
+"Evolution is unable to create a temporary file to save your mail. Retry "
+"later."
+msgstr ""
+"Evolution nemôže vytvoriť dočasný súbor na uloženie vašej poštovej správy. "
+"Skúste to neskôr."
 
 #: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:5
 msgid "External editor still running"
 msgstr "Externý editor stále beží"
 
 #: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:6
-msgid "The external editor is still running. The mail composer window cannot be closed as long as the editor 
is active."
-msgstr "Externý editor stále beží. Okno písania správy nemôže byť zatvorené pokiaľ je editor aktívny."
+msgid ""
+"The external editor is still running. The mail composer window cannot be "
+"closed as long as the editor is active."
+msgstr ""
+"Externý editor stále beží. Okno písania správy nemôže byť zatvorené pokiaľ "
+"je editor aktívny."
 
 # dialog title
 #: ../plugins/face/face.c:288
@@ -20551,12 +22545,12 @@ msgstr "Skontaktuje vlastníka konferencie, do ktorej patrí táto správa"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:385
 msgid "_Post Message to List"
-msgstr "_Poslať správu do konferencie"
+msgstr "_Odoslať správu do konferencie"
 
 # tooltip
 #: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:387
 msgid "Post a message to the mailing list this message belongs to"
-msgstr "Pošle správu do konferencie, do ktorej patrí táto správa"
+msgstr "Odošle správu do konferencie, do ktorej patrí táto správa"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:392
 msgid "_Subscribe to List"
@@ -20587,14 +22581,18 @@ msgstr "Akcie poštovej konferencie"
 # description of plugin
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.eplug.xml.h:2
 msgid "Perform common mailing list actions (subscribe, unsubscribe, etc.)."
-msgstr "Sprístupňuje bežné akcie poštovej konferencie (prihlásenie, odhlásenie, atď.)."
+msgstr ""
+"Sprístupňuje bežné akcie poštovej konferencie (prihlásenie, odhlásenie, "
+"atď.)."
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:1
 msgid "Action not available"
 msgstr "Akcia nie je k dispozícii"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:2
-msgid "This message does not contain the header information required for this action."
+msgid ""
+"This message does not contain the header information required for this "
+"action."
 msgstr "Táto správa neobsahuje informačnú hlavičku potrebnú pre túto akciu."
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:3
@@ -20602,22 +22600,31 @@ msgid "Posting not allowed"
 msgstr "Odosielanie nie je povolené"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:4
-msgid "Posting to this mailing list is not allowed. Possibly, this is a read-only mailing list. Contact the 
list owner for details."
-msgstr "Odosielanie do tejto poštovej konferencie nie je povolené. Je možné, že je to poštová konferencia 
len na čítanie. Ak chcete viac podrobností spojte sa s vlastníkom konferencie."
+msgid ""
+"Posting to this mailing list is not allowed. Possibly, this is a read-only "
+"mailing list. Contact the list owner for details."
+msgstr ""
+"Odosielanie do tejto poštovej konferencie nie je povolené. Je možné, že je "
+"to poštová konferencia len na čítanie. Ak chcete viac podrobností spojte sa "
+"s vlastníkom konferencie."
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:5
 msgid "Send e-mail message to mailing list?"
-msgstr "Poslať emailovú správu do poštovej konferencie?"
+msgstr "Odoslať emailovú správu do poštovej konferencie?"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:6
 msgid ""
-"An e-mail message will be sent to the URL \"{0}\". You can either send the message automatically, or see 
and change it first.\n"
+"An e-mail message will be sent to the URL \"{0}\". You can either send the "
+"message automatically, or see and change it first.\n"
 "\n"
-"You should receive an answer from the mailing list shortly after the message has been sent."
+"You should receive an answer from the mailing list shortly after the message "
+"has been sent."
 msgstr ""
-"Emailová správa bude odoslaná na URL „{0}“. Môžete, buď správu automaticky odoslať, alebo sa najprv na ňu 
pozrieť a upraviť ju.\n"
+"Emailová správa bude odoslaná na URL „{0}“. Môžete, buď správu automaticky "
+"odoslať, alebo sa najprv na ňu pozrieť a upraviť ju.\n"
 "\n"
-"Mali by ste obdržať odpoveď zakrátko po odoslaní správy do poštovej konferencie."
+"Mali by ste obdržať odpoveď zakrátko po odoslaní správy do poštovej "
+"konferencie."
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:9
 msgid "_Send message"
@@ -20647,15 +22654,18 @@ msgstr "Žiadne poštové akcie"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:16
 msgid ""
-"The action could not be performed. The header for this action did not contain any action that could be 
processed.\n"
+"The action could not be performed. The header for this action did not "
+"contain any action that could be processed.\n"
 "\n"
 "Header: {0}"
 msgstr ""
-"Akcia nemôže byť vykonaná. Hlavička pre túto akciu neobsahuje žiadnu akciu, ktorá sa dá spracovať.\n"
+"Akcia nemôže byť vykonaná. Hlavička pre túto akciu neobsahuje žiadnu akciu, "
+"ktorá sa dá spracovať.\n"
 "\n"
 "Hlavička: {0}"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:382 ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:418
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:382
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:418
 #, c-format
 msgid "You have received %d new message."
 msgid_plural "You have received %d new messages."
@@ -20750,42 +22760,82 @@ msgstr "_Nová"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:616
 #, c-format
-msgid "Selected calendar contains event '%s' already. Would you like to edit the old event?"
-msgstr "Vybratý kalendár už obsahuje udalosť „%s“. Chcete upraviť starú udalosť?"
+msgid ""
+"Selected calendar contains event '%s' already. Would you like to edit the "
+"old event?"
+msgstr ""
+"Vybratý kalendár už obsahuje udalosť „%s“. Chcete upraviť starú udalosť?"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:619
 #, c-format
-msgid "Selected task list contains task '%s' already. Would you like to edit the old task?"
-msgstr "Vybratý zoznam úloh už obsahuje úlohu „%s“. Chcete upraviť starú úlohu?"
+msgid ""
+"Selected task list contains task '%s' already. Would you like to edit the "
+"old task?"
+msgstr ""
+"Vybratý zoznam úloh už obsahuje úlohu „%s“. Chcete upraviť starú úlohu?"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:622
 #, c-format
-msgid "Selected memo list contains memo '%s' already. Would you like to edit the old memo?"
-msgstr "Vybratý zoznam poznámok už obsahuje poznámku „%s“. Chcete upraviť starú poznámku?"
+msgid ""
+"Selected memo list contains memo '%s' already. Would you like to edit the "
+"old memo?"
+msgstr ""
+"Vybratý zoznam poznámok už obsahuje poznámku „%s“. Chcete upraviť starú "
+"poznámku?"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:642
 #, c-format
-msgid "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to add them all?"
-msgid_plural "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to add them all?"
-msgstr[0] "Máte vybratých %d poštových správ, z ktorých chcete spraviť udalosti. Naozaj ich chcete pridať?"
-msgstr[1] "Máte vybratú %d poštovú správu, z ktorej chcete spraviť udalosť. Naozaj ju chcete pridať?"
-msgstr[2] "Máte vybraté %d poštové správy, z ktorých chcete spraviť udalosti. Naozaj ich chcete pridať?"
+msgid ""
+"You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to "
+"add them all?"
+msgid_plural ""
+"You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to "
+"add them all?"
+msgstr[0] ""
+"Máte vybratých %d poštových správ, z ktorých chcete spraviť udalosti. Naozaj "
+"ich chcete pridať?"
+msgstr[1] ""
+"Máte vybratú %d poštovú správu, z ktorej chcete spraviť udalosť. Naozaj ju "
+"chcete pridať?"
+msgstr[2] ""
+"Máte vybraté %d poštové správy, z ktorých chcete spraviť udalosti. Naozaj "
+"ich chcete pridať?"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:649
 #, c-format
-msgid "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to add them all?"
-msgid_plural "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to add them all?"
-msgstr[0] "Máte vybratých %d poštových správ, z ktorých chcete spraviť úlohy. Naozaj ich chcete pridať?"
-msgstr[1] "Máte vybratú %d poštovú správu, z ktorej chcete spraviť úlohu. Naozaj ju chcete pridať?"
-msgstr[2] "Máte vybraté %d poštové správy, z ktorých chcete spraviť úlohy. Naozaj ich chcete pridať?"
+msgid ""
+"You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to "
+"add them all?"
+msgid_plural ""
+"You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to "
+"add them all?"
+msgstr[0] ""
+"Máte vybratých %d poštových správ, z ktorých chcete spraviť úlohy. Naozaj "
+"ich chcete pridať?"
+msgstr[1] ""
+"Máte vybratú %d poštovú správu, z ktorej chcete spraviť úlohu. Naozaj ju "
+"chcete pridať?"
+msgstr[2] ""
+"Máte vybraté %d poštové správy, z ktorých chcete spraviť úlohy. Naozaj ich "
+"chcete pridať?"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:656
 #, c-format
-msgid "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to add them all?"
-msgid_plural "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to add them all?"
-msgstr[0] "Máte vybratých %d poštových správ, z ktorých chcete spraviť poznámky. Naozaj ich chcete pridať?"
-msgstr[1] "Máte vybratú %d poštovú správu, z ktorej chcete spraviť poznámku. Naozaj ju chcete pridať?"
-msgstr[2] "Máte vybraté %d poštové správy, z ktorých chcete spraviť poznámky. Naozaj ich chcete pridať?"
+msgid ""
+"You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to "
+"add them all?"
+msgid_plural ""
+"You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to "
+"add them all?"
+msgstr[0] ""
+"Máte vybratých %d poštových správ, z ktorých chcete spraviť poznámky. Naozaj "
+"ich chcete pridať?"
+msgstr[1] ""
+"Máte vybratú %d poštovú správu, z ktorej chcete spraviť poznámku. Naozaj ju "
+"chcete pridať?"
+msgstr[2] ""
+"Máte vybraté %d poštové správy, z ktorých chcete spraviť poznámky. Naozaj "
+"ich chcete pridať?"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:677
 msgid "Do you wish to continue converting remaining mails?"
@@ -20810,16 +22860,28 @@ msgid "Cannot open calendar. %s"
 msgstr "Nedá sa otvoriť kalendár. %s"
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:861
-msgid "Selected calendar is read only, thus cannot create event there. Select other calendar, please."
-msgstr "Vybratý kalendár je len na čítanie, a preto v ňom nemožno vytvoriť udalosť. Vyberte si, prosím, iný 
kalendár."
+msgid ""
+"Selected calendar is read only, thus cannot create event there. Select other "
+"calendar, please."
+msgstr ""
+"Vybratý kalendár je len na čítanie, a preto v ňom nemožno vytvoriť udalosť. "
+"Vyberte si, prosím, iný kalendár."
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:864
-msgid "Selected task list is read only, thus cannot create task there. Select other task list, please."
-msgstr "Vybratý zoznam úloh je len na čítanie, a preto v ňom nemožno vytvoriť úlohu. Vyberte si, prosím, iný 
zoznam úloh."
+msgid ""
+"Selected task list is read only, thus cannot create task there. Select other "
+"task list, please."
+msgstr ""
+"Vybratý zoznam úloh je len na čítanie, a preto v ňom nemožno vytvoriť úlohu. "
+"Vyberte si, prosím, iný zoznam úloh."
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:867
-msgid "Selected memo list is read only, thus cannot create memo there. Select other memo list, please."
-msgstr "Vybratý zoznam poznámok je len na čítanie, a preto v ňom nemožno vytvoriť poznámku. Vyberte si, 
prosím, iný zoznam poznámok."
+msgid ""
+"Selected memo list is read only, thus cannot create memo there. Select other "
+"memo list, please."
+msgstr ""
+"Vybratý zoznam poznámok je len na čítanie, a preto v ňom nemožno vytvoriť "
+"poznámku. Vyberte si, prosím, iný zoznam poznámok."
 
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1269
 msgid "Create an _Appointment"
@@ -20897,7 +22959,9 @@ msgstr "_Položky žurnálu"
 msgid "Importing Outlook data"
 msgstr "Importujú sa údaje z programu Outlook"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/org-gnome-publish-calendar.eplug.xml.h:1 
../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:140 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:147
+#: ../plugins/publish-calendar/org-gnome-publish-calendar.eplug.xml.h:1
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:140
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:147
 msgid "Calendar Publishing"
 msgstr "Zverejňovanie kalendárov"
 
@@ -20909,7 +22973,8 @@ msgstr "Umiestnenia"
 msgid "Publish calendars to the web."
 msgstr "Zverejní kalendáre na webe."
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:217 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:484
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:217
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:484
 #, c-format
 msgid "Could not open %s:"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť %s:"
@@ -20929,7 +22994,8 @@ msgstr "Zverejňovanie na %s úspešne skončilo"
 msgid "Mount of %s failed:"
 msgstr "Pripojenie %s zlyhalo:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:655 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:35
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:655
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:35
 msgid "E_nable"
 msgstr "_Povoliť"
 
@@ -21024,7 +23090,8 @@ msgstr "P_ort:"
 msgid "_Username:"
 msgstr "Po_užívateľské meno:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:29 ../smime/gui/certificate-manager.c:772
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:29
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:772
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Heslo:"
 
@@ -21036,7 +23103,8 @@ msgstr "Z_apamätať heslo"
 msgid "Publishing Location"
 msgstr "Zverejňuje sa umiestnenie"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:101 ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:104
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:101
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:104
 #, c-format
 msgid "Invalid source UID '%s'"
 msgstr "Neplatný UID zdroja „%s“"
@@ -21182,8 +23250,14 @@ msgid "Save the selected task list to disk"
 msgstr "Uloží vybraný zoznam úloh na disk"
 
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:2
-msgid "Drafts based template plugin. You can use variables like $ORIG[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] or 
$ORIG[body], which will be replaced by values from an email you are replying to."
-msgstr "Zásuvný modul šablón založených na konceptoch. Môžete použiť premenné ako $ORIG[subject], 
$ORIG[from], $ORIG[to] alebo $ORIG[body], ktoré budú nahradené hodnotami z emailu, na ktorý odpovedáte."
+msgid ""
+"Drafts based template plugin. You can use variables like $ORIG[subject], "
+"$ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], which will be replaced by values from "
+"an email you are replying to."
+msgstr ""
+"Zásuvný modul šablón založených na konceptoch. Môžete použiť premenné ako "
+"$ORIG[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] alebo $ORIG[body], ktoré budú "
+"nahradené hodnotami z emailu, na ktorý odpovedáte."
 
 #: ../plugins/templates/templates.c:1199
 msgid "No Title"
@@ -21515,7 +23589,8 @@ msgstr "Štýl _lišty nástrojov"
 # tooltip
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1228
 msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
-msgstr "Zobrazí tlačidlá okna s použitím nastavení lišty nástrojov pracovnej plochy"
+msgstr ""
+"Zobrazí tlačidlá okna s použitím nastavení lišty nástrojov pracovnej plochy"
 
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1236
 msgid "Delete Current View"
@@ -21639,8 +23714,13 @@ msgstr "Túto správu už nezobrazovať"
 #. Translators: Do NOT translate the five component
 #. * names, they MUST remain in English!
 #: ../shell/main.c:302
-msgid "Start Evolution showing the specified component. Available options are 'mail', 'calendar', 
'contacts', 'tasks', and 'memos'"
-msgstr "Spustiť Evolution zobrazením určeného komponentu. Dostupné voľby sú „mail“ (pošta), „calendar“ 
(kalendár), „contacts“ (kontakty), „tasks“ (úlohy) a „memos“ (poznámky)"
+msgid ""
+"Start Evolution showing the specified component. Available options are "
+"'mail', 'calendar', 'contacts', 'tasks', and 'memos'"
+msgstr ""
+"Spustiť Evolution zobrazením určeného komponentu. Dostupné voľby sú "
+"„mail“ (pošta), „calendar“ (kalendár), „contacts“ (kontakty), "
+"„tasks“ (úlohy) a „memos“ (poznámky)"
 
 #: ../shell/main.c:306
 msgid "Apply the given geometry to the main window"
@@ -21676,8 +23756,12 @@ msgstr "Požiadať spustený Evolution proces o ukončenie"
 
 #: ../shell/main.c:403
 #, c-format
-msgid "Cannot start Evolution. Another Evolution instance may be unresponsive. System error: %s"
-msgstr "Nedá sa spustiť Evolution. Iná inštancia Evolution možno neodpovedá. Chyba systému: %s"
+msgid ""
+"Cannot start Evolution. Another Evolution instance may be unresponsive. "
+"System error: %s"
+msgstr ""
+"Nedá sa spustiť Evolution. Iná inštancia Evolution možno neodpovedá. Chyba "
+"systému: %s"
 
 # PIM - personal information manager
 #: ../shell/main.c:457 ../shell/main.c:462
@@ -21710,11 +23794,13 @@ msgstr "Aktualizácia z predchádzajúcej verzie zlyhala:"
 msgid ""
 "{0}\n"
 "\n"
-"If you choose to continue, you may not have access to some of your old data.\n"
+"If you choose to continue, you may not have access to some of your old "
+"data.\n"
 msgstr ""
 "{0}\n"
 "\n"
-"Ak sa rozhodnete pokračovať, nebudete mať prístup ku niektorým vašim starým údajom.\n"
+"Ak sa rozhodnete pokračovať, nebudete mať prístup ku niektorým vašim starým "
+"údajom.\n"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:7
 msgid "Continue Anyway"
@@ -21729,16 +23815,28 @@ msgid "Cannot upgrade directly from version {0}"
 msgstr "Nedá sa aktualizovať priamo z verzie {0}"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:10
-msgid "Evolution no longer supports upgrading directly from version {0}. However as a workaround you might 
try first upgrading to Evolution 2, and then upgrading to Evolution 3."
-msgstr "Evolution už viac nepodporuje priamu aktualizáciu z verzie {0}. Obísť to možno tak, že sa pokúsite 
aktualizovať na Evolution verzie 2 a až následne na Evolution verzie 3."
+msgid ""
+"Evolution no longer supports upgrading directly from version {0}. However as "
+"a workaround you might try first upgrading to Evolution 2, and then "
+"upgrading to Evolution 3."
+msgstr ""
+"Evolution už viac nepodporuje priamu aktualizáciu z verzie {0}. Obísť to "
+"možno tak, že sa pokúsite aktualizovať na Evolution verzie 2 a až následne "
+"na Evolution verzie 3."
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:11
 msgid "Close Evolution with pending background operations?"
 msgstr "Zavrieť program Evolution s nedokončenými operáciami na pozadí?"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:12
-msgid "Evolution is taking a long time to shut down, possibly due to network connectivity issues. Would you 
like to cancel all pending operations and close immediately, or keep waiting?"
-msgstr "Program Evolution sa vypína príliš dlho pravdepodobne kvôli problémom s pripojením k sieti. Chceli 
by ste zrušiť všetky nedokončené operácie a okamžite skončiť, alebo chcete čakať ďalej?"
+msgid ""
+"Evolution is taking a long time to shut down, possibly due to network "
+"connectivity issues. Would you like to cancel all pending operations and "
+"close immediately, or keep waiting?"
+msgstr ""
+"Program Evolution sa vypína príliš dlho pravdepodobne kvôli problémom s "
+"pripojením k sieti. Chceli by ste zrušiť všetky nedokončené operácie a "
+"okamžite skončiť, alebo chcete čakať ďalej?"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:13
 msgid "_Close Immediately"
@@ -21792,57 +23890,80 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Upraviť nastavenia dôvery:"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:84 ../smime/gui/certificate-manager.c:103 
../smime/gui/certificate-manager.c:123
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:84
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:103
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:123
 msgid "Certificate Name"
 msgstr "Názov certifikátu"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:85 ../smime/gui/certificate-manager.c:105
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:85
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:105
 msgid "Issued To Organization"
 msgstr "Vydaný pre organizáciu:"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:86 ../smime/gui/certificate-manager.c:106
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:86
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:106
 msgid "Issued To Organizational Unit"
 msgstr "Vydaný pre organizáčnú jednotku (OU)"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:87 ../smime/gui/certificate-manager.c:107 
../smime/gui/certificate-manager.c:125
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:87
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:107
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:125
 msgid "Serial Number"
 msgstr "Sériové číslo"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:88 ../smime/gui/certificate-manager.c:108 
../smime/gui/certificate-manager.c:126
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:88
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:108
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:126
 msgid "Purposes"
 msgstr "Účely"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:89 ../smime/gui/certificate-manager.c:109 
../smime/gui/certificate-manager.c:127
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:89
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:109
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:127
 msgid "Issued By"
 msgstr "Vydavateľ"
 
 # PK: rod?
 # MČ: certifikát vydaný organizáciou.
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:90 ../smime/gui/certificate-manager.c:110 
../smime/gui/certificate-manager.c:128
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:90
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:110
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:128
 msgid "Issued By Organization"
 msgstr "Vydaný organizáciou"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:91 ../smime/gui/certificate-manager.c:111 
../smime/gui/certificate-manager.c:129
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:91
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:111
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:129
 msgid "Issued By Organizational Unit"
 msgstr "Vydaný organizačnou jednotkou"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:92 ../smime/gui/certificate-manager.c:112 
../smime/gui/certificate-manager.c:130
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:92
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:112
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:130
 msgid "Issued"
 msgstr "Vydaný"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:93 ../smime/gui/certificate-manager.c:113 
../smime/gui/certificate-manager.c:131
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:93
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:113
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:131
 msgid "Expires"
 msgstr "Platnosť vyprší"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:94 ../smime/gui/certificate-manager.c:114 
../smime/gui/certificate-manager.c:132
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:94
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:114
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:132
 msgid "SHA1 Fingerprint"
 msgstr "Odtlačok SHA1"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:95 ../smime/gui/certificate-manager.c:115 
../smime/gui/certificate-manager.c:133
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:95
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:115
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:133
 msgid "MD5 Fingerprint"
 msgstr "Odtlačok MD5"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:104 ../smime/gui/certificate-manager.c:124
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:104
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:124
 msgid "Email Address"
 msgstr "Emailová adresa"
 
@@ -21861,7 +23982,8 @@ msgstr "Výber súboru pre zálohu vášho kľúča a certifikátu…"
 msgid "%s-backup.p12"
 msgstr "%s-záloha.p12"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:676 ../smime/gui/certificate-manager.c:965
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:676
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:965
 msgid "All files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
@@ -21886,10 +24008,12 @@ msgstr "_Zahrnúť zväzok certifikátov do zálohy"
 #. To Translators: this text was copied from Firefox
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:767
 msgid ""
-"The certificate backup password you set here protects the backup file that you are about to create.\n"
+"The certificate backup password you set here protects the backup file that "
+"you are about to create.\n"
 "You must set this password to proceed with the backup."
 msgstr ""
-"Tu nastavené heslo k zálohe certifikátov bude chrániť súbor so zálohou, ktorú sa chystáte vytvoriť.\n"
+"Tu nastavené heslo k zálohe certifikátov bude chrániť súbor so zálohou, "
+"ktorú sa chystáte vytvoriť.\n"
 "Aby ste mohli pokračovať v zálohe, musíte toto heslo nastaviť."
 
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:786
@@ -21904,11 +24028,13 @@ msgstr "Heslá sa nezhodujú"
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:813
 msgid ""
 "Important:\n"
-"If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later.\n"
+"If you forget your certificate backup password, you will not be able to "
+"restore this backup later.\n"
 "Please record it in a safe location."
 msgstr ""
 "Dôležité:\n"
-"Ak zabudnete heslo k zálohe certifikátov, nebudete môcť obnoviť túto zálohu neskôr.\n"
+"Ak zabudnete heslo k zálohe certifikátov, nebudete môcť obnoviť túto zálohu "
+"neskôr.\n"
 "Prosím, zaznačte si ho na bezpečnom mieste."
 
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:858
@@ -21998,8 +24124,12 @@ msgid "_Ultimate"
 msgstr "_Neobmedzene"
 
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:1378
-msgid "Before trusting this site, you should examine its certificate and its policy and procedures (if 
available)."
-msgstr "Predtým, ako začnete dôverovať tejto stránke, mali by ste si preštudovať jej certifikát a aj jej 
pravidlá a postupy (ak sú dostupné)."
+msgid ""
+"Before trusting this site, you should examine its certificate and its policy "
+"and procedures (if available)."
+msgstr ""
+"Predtým, ako začnete dôverovať tejto stránke, mali by ste si preštudovať jej "
+"certifikát a aj jej pravidlá a postupy (ak sú dostupné)."
 
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:1393
 msgid "_Display certificate"
@@ -22007,7 +24137,8 @@ msgstr "_Zobraziť certifikát"
 
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:1598
 msgid "You have certificates on file that identify these mail servers:"
-msgstr "V evidencii máte certifikáty, ktoré identifikujú tieto poštové servery:"
+msgstr ""
+"V evidencii máte certifikáty, ktoré identifikujú tieto poštové servery:"
 
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:1629
 msgid "Host name"
@@ -22043,12 +24174,23 @@ msgid "All CA certificate files"
 msgstr "Všetky súbory CA certifikátov"
 
 #: ../smime/gui/cert-trust-dialog.c:152
-msgid "Because you trust the certificate authority that issued this certificate, then you trust the 
authenticity of this certificate unless otherwise indicated here"
-msgstr "Pretože dôverujete certifikačnej autorite, ktorá vydala tento certifikát, tak dôverujete aj pravosti 
tohoto certifikátu, pokiaľ tu nie je uvedené inak"
+msgid ""
+"Because you trust the certificate authority that issued this certificate, "
+"then you trust the authenticity of this certificate unless otherwise "
+"indicated here"
+msgstr ""
+"Pretože dôverujete certifikačnej autorite, ktorá vydala tento certifikát, "
+"tak dôverujete aj pravosti tohoto certifikátu, pokiaľ tu nie je uvedené inak"
 
 #: ../smime/gui/cert-trust-dialog.c:157
-msgid "Because you do not trust the certificate authority that issued this certificate, then you do not 
trust the authenticity of this certificate unless otherwise indicated here"
-msgstr "Pretože nedôverujete certifikačnej autorite, ktorá vydala tento certifikát, tak nedôverujete ani 
pravosti tohoto certifikátu, pokiaľ tu nie je uvedené inak"
+msgid ""
+"Because you do not trust the certificate authority that issued this "
+"certificate, then you do not trust the authenticity of this certificate "
+"unless otherwise indicated here"
+msgstr ""
+"Pretože nedôverujete certifikačnej autorite, ktorá vydala tento certifikát, "
+"tak nedôverujete ani pravosti tohoto certifikátu, pokiaľ tu nie je uvedené "
+"inak"
 
 #: ../smime/gui/component.c:55
 #, c-format
@@ -22104,8 +24246,10 @@ msgid "Contact Certificates"
 msgstr "Certifikáty kontaktu"
 
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:15
-msgid "You have certificates on file that identify these certificate authorities:"
-msgstr "V evidencii máte certifikáty, ktoré identifikujú tieto certifikačné autority:"
+msgid ""
+"You have certificates on file that identify these certificate authorities:"
+msgstr ""
+"V evidencii máte certifikáty, ktoré identifikujú tieto certifikačné autority:"
 
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:16
 msgid "Authorities"
@@ -22129,8 +24273,12 @@ msgid "Trust this CA to identify _software developers."
 msgstr "Dôverovať tejto CA pri identifikácii _vývojárov softvéru."
 
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
-msgid "Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate and its policy and 
procedures (if available)."
-msgstr "Predtým, ako začnete dôverovať tejto CA z akýchkoľvek dôvodov, mali by ste si preštudovať jej 
certifikát a aj jej pravidlá a postupy (ak sú dostupné)."
+msgid ""
+"Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate "
+"and its policy and procedures (if available)."
+msgstr ""
+"Predtým, ako začnete dôverovať tejto CA z akýchkoľvek dôvodov, mali by ste "
+"si preštudovať jej certifikát a aj jej pravidlá a postupy (ak sú dostupné)."
 
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:25
 msgid "Certificate"
@@ -22364,7 +24512,8 @@ msgstr "So _stavom"
 #~ msgstr "Farba kontroly pravopisu"
 
 #~ msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
-#~ msgstr "Farba podčiarknutia pre nesprávne slová pri zapnutej kontrole pravopisu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Farba podčiarknutia pre nesprávne slová pri zapnutej kontrole pravopisu."
 
 #~ msgid "Invalid authentication result code (%d)"
 #~ msgstr "Neplatná návratová hodnota (%d) overenia totožnosti"
@@ -22388,7 +24537,9 @@ msgstr "So _stavom"
 #~ msgstr "Úč_et:"
 
 #~ msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
-#~ msgstr "Voľba je ignorovaná ak boli nájdené špeciálne hlavičky pre nevyžiadanú poštu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Voľba je ignorovaná ak boli nájdené špeciálne hlavičky pre nevyžiadanú "
+#~ "poštu."
 
 #~ msgid "Copy..."
 #~ msgstr "Kopírovať…"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]