[evolution/wip/webkit2] Updated Slovak translationcommit 6fec3a0a54aee679e5b226a8b1387abdbdbfd0ee
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sat Feb 28 16:28:20 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po | 1034 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 528 insertions(+), 506 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index f4c59fc..301fdd8 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-02-21 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-22 11:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-28 05:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-28 17:27+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -272,7 +272,7 @@ msgstr "Kontakt"
 msgid "_Home Page:"
 msgstr "_Domovská stránka:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15 ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709 
../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1881
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15 ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709 
../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1908
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Kalendár:"
 
@@ -399,7 +399,7 @@ msgstr "_Krajina:"
 msgid "_PO Box:"
 msgstr "_PO Box:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46 ../composer/e-composer-from-header.c:123
 msgid "_Address:"
 msgstr "_Adresa:"
 
@@ -503,7 +503,7 @@ msgstr "Zobraziť ostatné poštové adresy"
 msgid "Show Notes"
 msgstr "Zobraziť poznámky"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298 
../e-util/e-html-editor-actions.c:994
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298 
../e-util/e-html-editor-actions.c:996
 msgid "_Undo"
 msgstr "Vrátiť _späť"
 
@@ -511,7 +511,7 @@ msgstr "Vrátiť _späť"
 msgid "Undo"
 msgstr "Vráti späť"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1305 
../e-util/e-html-editor-actions.c:980
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264 ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1305 
../e-util/e-html-editor-actions.c:982
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Znovu vykonať"
 
@@ -1379,7 +1379,7 @@ msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zme_nšiť"
 
 #. Search button
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:450 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1973 
../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:195 ../shell/e-shell-window-actions.c:1020
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:450 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1975 
../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:195 ../shell/e-shell-window-actions.c:1020
 msgid "_Find"
 msgstr "_Nájsť"
 
@@ -1442,7 +1442,7 @@ msgstr ""
 "V tomto pohľade nie sú žiadne položky."
 
 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:746 
../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:548 ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:249
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:440 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:935 
../calendar/importers/icalendar-importer.c:974 ../shell/shell.error.xml.h:1
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:430 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:925 
../calendar/importers/icalendar-importer.c:964 ../shell/shell.error.xml.h:1
 msgid "Importing..."
 msgstr "Importuje sa…"
 
@@ -1697,7 +1697,7 @@ msgid "_Snooze"
 msgstr "_Odložiť"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4 ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:6 
../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1321 ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:32 
../e-util/e-html-editor-actions.c:1003 ../e-util/e-mail-signature-manager.c:357 ../e-util/filter.ui.h:17
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:32 
../e-util/e-html-editor-actions.c:1005 ../e-util/e-mail-signature-manager.c:357 ../e-util/filter.ui.h:17
 #: ../mail/e-mail-account-manager.c:727 ../mail/e-mail-browser.c:170 ../mail/e-mail-label-manager.c:382 
../mail/mail-config.ui.h:59 ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:562
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:844 
../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33 ../plugins/templates/templates.c:458 
../shell/e-shell-window-actions.c:1071
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:13
@@ -1714,7 +1714,7 @@ msgstr "O_dmietnuť"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7 ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1844 
../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1854 ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:249
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1493 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1604
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1516 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1627
 msgid "Location:"
 msgstr "Umiestnenie:"
 
@@ -2665,7 +2665,7 @@ msgid "Close the current window"
 msgstr "Zavrie aktuálne okno"
 
 #. copy menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1228 ../e-util/e-focus-tracker.c:775 
../e-util/e-html-editor-actions.c:959 ../e-util/e-text.c:2089 ../e-util/e-web-view.c:339 
../mail/e-mail-browser.c:133
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1228 ../e-util/e-focus-tracker.c:775 
../e-util/e-html-editor-actions.c:961 ../e-util/e-text.c:2089 ../e-util/e-web-view.c:339 
../mail/e-mail-browser.c:133
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:929
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
@@ -2677,7 +2677,7 @@ msgid "Copy the selection"
 msgstr "Skopíruje výber"
 
 #. cut menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235 ../e-util/e-focus-tracker.c:770 
../e-util/e-html-editor-actions.c:966 ../e-util/e-text.c:2075 ../mail/e-mail-browser.c:140 
../shell/e-shell-window-actions.c:936
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235 ../e-util/e-focus-tracker.c:770 
../e-util/e-html-editor-actions.c:968 ../e-util/e-text.c:2075 ../mail/e-mail-browser.c:140 
../shell/e-shell-window-actions.c:936
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Vys_trihnúť"
 
@@ -2698,7 +2698,7 @@ msgid "View help"
 msgstr "Zobrazí pomocníka"
 
 #. paste menu item
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1256 ../e-util/e-focus-tracker.c:780 
../e-util/e-html-editor-actions.c:973 ../e-util/e-text.c:2101 ../mail/e-mail-browser.c:147 
../shell/e-shell-window-actions.c:964
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1256 ../e-util/e-focus-tracker.c:780 
../e-util/e-html-editor-actions.c:975 ../e-util/e-text.c:2101 ../mail/e-mail-browser.c:147 
../shell/e-shell-window-actions.c:964
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Vložiť"
 
@@ -2733,7 +2733,7 @@ msgstr "Uložiť a zavrieť"
 msgid "Save current changes and close editor"
 msgstr "Uloží aktuálne zmeny a zavrie editor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1291 ../e-util/e-focus-tracker.c:790 
../e-util/e-html-editor-actions.c:987 ../e-util/e-web-view.c:349 ../mail/e-mail-browser.c:154
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1291 ../e-util/e-focus-tracker.c:790 
../e-util/e-html-editor-actions.c:989 ../e-util/e-web-view.c:349 ../mail/e-mail-browser.c:154
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1041
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vybr_ať všetko"
@@ -2748,11 +2748,11 @@ msgstr "Vyberie celý text"
 msgid "_Classification"
 msgstr "_Klasifikácia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1328 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1010 
../e-util/e-mail-signature-editor.c:309 ../mail/e-mail-browser.c:163 ../shell/e-shell-window-actions.c:1078
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1328 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1012 
../e-util/e-mail-signature-editor.c:309 ../mail/e-mail-browser.c:163 ../shell/e-shell-window-actions.c:1078
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1342 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1031
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1342 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1033
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
@@ -2760,7 +2760,7 @@ msgstr "_Vložiť"
 msgid "_Options"
 msgstr "_Voľby"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1356 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1052 
../mail/e-mail-browser.c:177 ../shell/e-shell-window-actions.c:1121 ../smime/gui/certificate-manager.c:1649
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1356 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1054 
../mail/e-mail-browser.c:177 ../shell/e-shell-window-actions.c:1121 ../smime/gui/certificate-manager.c:1649
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobraziť"
@@ -2851,7 +2851,7 @@ msgstr "Pole _Typ"
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "Prepína, či má byť zobrazené pole typ účastníka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2232 ../composer/e-composer-actions.c:657
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2232 ../composer/e-composer-actions.c:665
 msgid "Attach"
 msgstr "Priložiť"
 
@@ -3828,7 +3828,7 @@ msgstr "Dátum konca:"
 msgid "Due Date:"
 msgstr "Termín:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:309 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1496 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:1613
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:309 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:1636
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
@@ -4019,8 +4019,8 @@ msgstr "Dátum konca"
 # je tu správny rod?
 # PK: netusim, uvidim, ci rozdelia niektore stringy, ak ano, tak potom snad aj tento
 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:291 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184 
../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232 ../calendar/gui/print.c:1250 ../calendar/gui/print.c:1267 
../e-util/e-charset.c:51 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3500
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6088 ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:99
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232 ../calendar/gui/print.c:1250 ../calendar/gui/print.c:1267 
../e-util/e-charset.c:51 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3607
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6197 ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:99
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
@@ -4060,11 +4060,11 @@ msgstr "Áno"
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3029 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6076
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3029 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6185
 msgid "Accepted"
 msgstr "Prijatý"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3030 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6082
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3030 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6191
 msgid "Declined"
 msgstr "Odmietnutý"
 
@@ -4072,7 +4072,7 @@ msgstr "Odmietnutý"
 msgid "Tentative"
 msgstr "Predbežný"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3032 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6085
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3032 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223 
../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:6194
 msgid "Delegated"
 msgstr "Poverený"
 
@@ -4582,7 +4582,7 @@ msgstr "Kliknutím pridáte poznámku"
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:672 ../calendar/gui/print.c:2404 
../calendar/importers/icalendar-importer.c:78 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1072
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:672 ../calendar/gui/print.c:2404 
../calendar/importers/icalendar-importer.c:78 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1062
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62 ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1560 
../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:203 ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:466
 msgid "Tasks"
@@ -5000,173 +5000,173 @@ msgstr "je menej než"
 msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "Schôdzky a stretnutia"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:462 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:901
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:452 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:891
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "Otvára sa kalendár"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:610
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:600
 msgid "iCalendar files (.ics)"
 msgstr "Súbory iCalendar (.ics)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:611
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:601
 msgid "Evolution iCalendar importer"
 msgstr "Importovací nástroj Evolution iCalendar"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:703
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:693
 msgid "Reminder!"
 msgstr "Pripomenutie!"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:787
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:777
 msgid "vCalendar files (.vcs)"
 msgstr "Súbory vCalendar (.vcs)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:788
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:778
 msgid "Evolution vCalendar importer"
 msgstr "Importovací nástroj Evolution vCalendar"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1065
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1055
 msgid "Calendar Events"
 msgstr "Udalosti kalendára"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1108
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1098
 msgid "Gnome Calendar"
 msgstr "Kalendár Gnome"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1109
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1099
 msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Inteligentný importovací nástroj kalendára Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1180 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1494
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Meeting"
 msgstr "Stretnutie"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1180 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1494
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1170 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1484
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Event"
 msgstr "Udalosť"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1183 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1495
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1173 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1485
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Task"
 msgstr "Úloha"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1186 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1496
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1176 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1486
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Memo"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1195
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1185
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has recurrences"
 msgstr "má opakovania"
 
 # PK: kde to je? akym pripadom
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1200
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1190
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "is an instance"
 msgstr "je inštanciou"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1205
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1195
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has reminders"
 msgstr "má pripomenutia"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1210
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1200
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has attachments"
 msgstr "má prílohy"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1223
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1213
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Public"
 msgstr "Verejné"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1226
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1216
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Private"
 msgstr "Súkromné"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1229
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1219
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Confidential"
 msgstr "Tajné"
 
 #. Translators: Appointment's classification section name
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1233
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1223
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Classification"
 msgstr "Klasifikácia"
 
 #. Translators: Appointment's summary
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1238 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1538
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1228 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1528
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Summary"
 msgstr "Súhrn"
 
 #. Translators: Appointment's location
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1244
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1234
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Location"
 msgstr "Miesto"
 
 #. Translators: Appointment's start time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1252 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1533
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1242 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1523
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Start"
 msgstr "Začiatok"
 
 #. Translators: 'Due' like the time due a task should be finished
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1263
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1253
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Due"
 msgstr "Termín"
 
 #. Translators: Appointment's end time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1275
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1265
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "End"
 msgstr "Koniec"
 
 #. Translators: Appointment's categories
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1285
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1275
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategórie"
 
 #. Translators: Appointment's complete value (either percentage, or a date/time of a completion)
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1309
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1299
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Completed"
 msgstr "Dokončené"
 
 #. Translators: Appointment's URL
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1317
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1307
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 #. Translators: Appointment's organizer
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1328 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1331
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1318 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1321
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Organizer"
 msgstr "Organizátor"
 
 #. Translators: Appointment's attendees
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1351 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1354
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1341 ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1344
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Attendees"
 msgstr "Účastníci"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1368
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1358
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1528
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1518
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
@@ -6845,8 +6845,8 @@ msgstr "Po_dpis S/MIME"
 msgid "Sign this message with your S/MIME Signature Certificate"
 msgstr "Podpíše túto správu podpisovým certifikátor S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:576
-msgid "Unicode smilyes"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:576 ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Unicode smileys"
 msgstr "Smejkovia v kódovaní Unicode"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:578 ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
@@ -6870,17 +6870,32 @@ msgid "Toggles whether the CC field is displayed"
 msgstr "Prepína, či má byť zobrazené pole Kópia"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:600
+msgid "_From Override Field"
+msgstr ""
+
+#: ../composer/e-composer-actions.c:602
+#, fuzzy
+#| msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
+msgid "Toggles whether the From override field to change name or email address is displayed"
+msgstr "Prepína, či má byť zobrazené pole Rola"
+
+#: ../composer/e-composer-actions.c:608
 msgid "_Reply-To Field"
 msgstr "Pole komu odpo_vedať"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:602
+#: ../composer/e-composer-actions.c:610
 msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
 msgstr "Prepína, či má byť zobrazené pole Komu odpovedať"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:663
+#: ../composer/e-composer-actions.c:671
 msgid "Save Draft"
 msgstr "Uložiť koncept"
 
+#: ../composer/e-composer-from-header.c:109 ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:415 
../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2 ../mail/e-mail-config-identity-page.c:327
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:339
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Názov:"
+
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:38
 msgid "Enter the recipients of the message"
 msgstr "Zadajte adresátov správy"
@@ -6893,38 +6908,38 @@ msgstr "Zadajte adresy, ktoré dostanú kópiu správy"
 msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without appearing in the recipient 
list of the message"
 msgstr "Zadajte adresy, ktoré dostanú kópiu správy bez toho, aby boli v zozname adresátov správy"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:770
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:793
 msgid "Fr_om:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:777
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:800
 msgid "_Reply-To:"
 msgstr "Komu odpo_vedať:"
 
 # Komu?
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:782
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:805
 msgid "_To:"
 msgstr "_Pre:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:788
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:811
 msgid "_Cc:"
 msgstr "_Kópia:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:794
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:817
 msgid "_Bcc:"
 msgstr "_Skrytá kópia:"
 
 # čo je toto za pole? je to dobre?
 #  PK: podla mna je to ok, aj podla netu co som overoval
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:799
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:822
 msgid "_Post To:"
 msgstr "Poslať _do:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:803
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:826
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "P_redmet:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:811 ../mail/e-mail-config-identity-page.c:505
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:834 ../mail/e-mail-config-identity-page.c:505
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Podp_is:"
 
@@ -6936,21 +6951,21 @@ msgstr "Kliknutím sem zobrazíte adresár kontaktov"
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "Kliknutím sem vyberiete priečinky na odoslanie"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:863
+#: ../composer/e-msg-composer.c:871
 #, c-format
 msgid "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
 msgstr "Odchádzajúca správa sa nedá podpísať: Nie je nastavený žiadny podpisovací certifikát pre tento účet"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:872
+#: ../composer/e-msg-composer.c:880
 #, c-format
 msgid "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this account"
 msgstr "Odchádzajúca správa sa nedá zašifrovať: Nie je nastavený žiadny šifrovací certifikát pre tento účet"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1586 ../composer/e-msg-composer.c:2272
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1594 ../composer/e-msg-composer.c:2280
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Napísať správu"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4536
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4573
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr "Editor správ obsahuje netextové telo správy, ktoré nie je možné upraviť."
 
@@ -7947,10 +7962,6 @@ msgstr "Automatické rozpoznávania smejkov"
 msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images or Unicode characters."
 msgstr "Rozpoznať smejkov v texte a nahradiť ich obrázkami."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Unicode smileys"
-msgstr "Smejkovia v kódovaní Unicode"
-
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Attribute message"
 msgstr "Vysvetľujúca správa"
@@ -8036,42 +8047,54 @@ msgid "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled fro
 msgstr "Zobrazí pole „Kópia“ pri posielaní poštovej správy. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý poštový účet."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
+#, fuzzy
+#| msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
+msgid "Show \"From\" override field when sending a mail message"
+msgstr "Zobraziť pole „Kópia“ pri posielaní poštovej správy"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
+#, fuzzy
+#| msgid "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a 
mail account is chosen."
+msgid "Show the \"From\" override field when sending a mail message. This is controlled from the View menu 
when a mail account is chosen."
+msgstr "Zobrazí pole „Kópia“ pri posielaní poštovej správy. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý poštový účet."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "Zobraziť pole „Odpoveď pre“ pri posielaní poštovej správy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a 
mail account is chosen."
 msgstr "Zobrazí pole „Odpoveď pre“ pri posielaní poštovej správy. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý poštový účet."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Zobraziť pole „Od“ pri posielaní do poštovej konferencie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from the View menu when a 
news account is chosen."
 msgstr "Zobrazí pole „Od“ pri posielaní do poštovej konferencie. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť keď je 
vybratý účet konferencie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Zobraziť pole „Odpoveď pre“ pri posielaní do poštovej konferencie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from the View menu when a 
news account is chosen."
 msgstr "Zobrazí pole „Odpoveď pre“ pri posielaní do poštovej konferencie. Toto je ovládané z ponuky Zobraziť 
keď je vybratý účet konferencie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
 msgstr "Digitálne podpísať odpoveď pokiaľ pôvodná správa bola podpísaná"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message which is also PGP or S/MIME 
signed."
 msgstr "Automaticky povolí PGP alebo S/MIME podpisovanie pokiaľ je odpovedané na správu, ktorá bola tiež 
podpísaná pomocou PGP alebo S/MIME."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
 msgstr "Kódovať názvy súborov v štýle Outlook/GMail"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
 msgid ""
 "Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let them display correctly filenames 
with UTF-8 letters sent by Evolution, because they do not follow the RFC 2231, but use the incorrect "
 "RFC 2047 standard."
@@ -8079,46 +8102,46 @@ msgstr ""
 "Kódovať názvy súborov v hlavičke správy tak ako to robí Outlook alebo GMail, aby sa potom správne 
zobrazovali názvy súborov s písmenami v UTF-8 posielané Evolution, pretože oni nespĺňajú RFC 2231, ale "
 "používajú nevhodný štandard RFC 2047."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Send messages through Outbox folder"
 msgstr "Odoslať správy cez priečinok „Pošta na odoslanie“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
 msgid "Always save messages to Outbox folder when sending, to let a user choose when the messages should be 
sent."
 msgstr "Vždy uložiť správy do priečinka „Pošta na odoslanie“ pri odosielaní, aby používateľ mohol určiť, 
kedy sa správy odošlú."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr "Vložiť zosobnené podpisy na vrh odpovede"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Users get all up in arms over where their signature should go when replying to a message. This 
determines whether the signature is placed at the top of the message or the bottom."
 msgstr "Používatelia sú ochotný biť sa za to, kde by mal byť ich podpis pri odpovedaní na správu. Toto 
určuje, či má byť podis umiestnený na vrchu správy, alebo na jej spodku."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "Nepridávať oddeľovač podpisu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
 msgid "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your signature when composing a 
mail."
 msgstr "Nastavte na PRAVDA (TRUE) v prípade ak nechcete pridať oddelovač podpisu pred váš podpis, keď píšete 
email."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr "Ignorovať Reply-To: z konferecie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
 "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending replies to the list, even when they 
ask Evolution to make a private reply. Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-"
 "To: headers, so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply action, it will reply 
privately, while if you use the 'Reply to List' action it will do that. It works by comparing the "
 "Reply-To: header with a List-Post: header, if there is one."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
 msgid "List of localized 'Re'"
 msgstr "Zoznam lokalizovaných „Re“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject text when replying to a 
message, as an addition to the standard \"Re\" prefix. An example is 'SV,AV'."
 msgstr "Čiarkami oddelený zoznam lokalizovaných „Re“ skratiek, aby pri odpovedaní nebola pred Predmet 
pridaná ďalšia „Re“ predpona. Napríklad „Odp,SV,AV“."
 
@@ -8126,233 +8149,230 @@ msgstr "Čiarkami oddelený zoznam lokalizovaných „Re“ skratiek, aby pri od
 # je nejaký dôvod nepreložiť express? chce to TC
 # a ked tak, tak režim "express"
 # asi je to pomenované podľa Outlook Express...
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Enable developer mode"
 msgstr "Povoliť vývojársky režim"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Enables some hidden actions and tools aimed for development and debugging."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Number of characters for wrapping"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Will autowrap lines after given number of characters."
 msgstr ""
 
 # PK: pretiahni a pust asi, necham na peta
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Save file format for drag-and-drop operation"
 msgstr "Uchovať formát súboru pre operáciu ťahaj-a-pusť"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Can be either 'mbox' or 'pdf'."
 msgstr "Môže byť buď „mbox“ alebo „pdf“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Show image animations"
 msgstr "Zobraziť animácie obrázka"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images annoying and prefer to see a 
static image instead."
 msgstr "Povolí animované obrázky v HTML emailoch. Mnoho používateľov vníma animované obrázky ako otravné a 
radšej chce vidieť statický obrázok."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr "Povoliť alebo zakázať hľadanie počas písania"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder names."
 msgstr "Povolí pre hľadanie v bočnom paneli dostupnosť interaktívneho hladania názvu priečinka."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Povoliť alebo zakázať magickú medzeru"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list and folders."
 msgstr "Toto povolí použitie medzerníka na posúvanie v náhľade právy, zozname správ a priečinkov."
 
 #  PK: zas dve podobne hlasky
 # MČ: rozdiel je v bodke na konci. Stretávan sa s tým dosť často.
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 #, fuzzy
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr "Povoliť použitie obdobné nastavenia pohľadu na zoznam správ pre všetky priečinky"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr "Povoliť použitie obdobné nastavenia pohľadu na zoznam správ pre všetky priečinky."
 
 #  PK: preco vysklonovane?
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
-#, fuzzy
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
-msgstr "Označiť citácie „Náhľade“ správy"
+msgstr "Označiť citácie v „Náhľade“ správy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
-#, fuzzy
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr "Označí citácie „Náhľade“ správy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Farba zvýraznenia citácie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Farba zvýraznenia citácie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "Povoliť/zakázať režim kurzora"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr "Povolí režim kurzora, že môžete vidieť kurzor počas čítania emailu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Predvolená znaková sada, v ktorej zobrazovať správy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Predvolená znaková sada, v ktorej zobrazovať správy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Automatically load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "Automaticky načítať obrázky HTML správ cez HTTP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Show Animations"
 msgstr "Zobraziť animácie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "Zobraziť animované obrázky ako animácie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "Zobraziť všetky hlavičky správy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "Zobraziť všetky hlavičky pri prezeraní správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
 msgid "List of headers to show when viewing a message."
 msgstr "Zoznam hlavičiek na zobrazenie pri prezeraní správy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid ""
 "Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean indicating whether the header is 
enabled. Disabled headers are not shown when viewing a message, but are still listed in Preferences."
 msgstr "Každá hlavička je určená párom: názov hlavičky a pravdivostná hodnota určuje či je hlavička 
povolená. Zakázané hlavičky sa nezobrazujú pri prezeraní správy, ale zostanú v zozname Nastavenia."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "Zobraziť fotografiu odosielateľa"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "Zobraziť fotografiu odosielateľa v paneli čítania správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
 #, fuzzy
 #| msgid "Show photo of the sender"
 msgid "Search gravatar.com for photo of the sender"
 msgstr "Zobraziť fotografiu odosielateľa"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Allow searching also at gravatar.com for photo of the sender."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "Označiť ako prečítané po určenej dobe"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Označí ako prečítané po určenej dobe."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
 msgstr "Časový limit pre označenie správ ako prečítaných"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
 msgstr "Časový limit v milisekundách pre označenie správ ako prečítaných."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Stĺpec emailovej adresy odosielateľa v zozname správ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
 msgid "Show the email-address of the sender in a separate column in the message list."
 msgstr "Zobrazí emailovú adresu odosielateľa v samostatnom stĺpci v zozname správ."
 
 #  PK: zas podobne hlasky
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
-#, fuzzy
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
 msgid "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" lines in the \"Messages\" 
column in vertical view"
 msgstr "Určí, či sa použije rovnaké písmo pre oba riadky „Od“ a „Predmet“ v stĺpci „Správy“ vo zvislom 
pohľade"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" lines in the \"Messages\" 
column in vertical view."
 msgstr "Určí, či sa použije rovnaké písmo pre oba riadky „Od“ a „Predmet“ v stĺpci „Správy“ vo zvislom 
pohľade."
 
 # asi by tu malo byť zmazané lebo tie správy ešte nie sú odstránené
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "Zobraziť odstránené správy v zozname správ"
 
 # asi by tu malo byť zmazané lebo tie správy ešte nie sú odstránené
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "Zobraziť odstránené (preškrtnuté) správy v zozname správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
 msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "Povoliť vyhľadávací priečinok Nevyhovujúce"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if Search Folders are disabled."
 msgstr "Povolí vyhľadávací priečinok Nevyhovujúce v rámci Vyhľadávacích priečinkov. Neurobí to nič, ak sú 
vypnuté Vyhľadávacie priečinky."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
 msgid "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects the mail in the list and 
removes the preview for that folder."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "Výška panelu so zoznamom správ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "Výška panelu so zoznamom správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Whether message headers are collapsed in the user interface"
 msgstr "Určuje, či hlavičky správy sú zbalené v používateľskom rozhraní"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Šírka panelu so zoznamom správ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "Šírka panelu so zoznamom správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
 msgid "Layout style"
 msgstr "Štýl rozloženia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to the message list. \"0\" (Classic 
View) places the preview pane below the message list. \"1\" (Vertical View) places the preview "
 "pane next to the message list."
@@ -8360,75 +8380,75 @@ msgstr ""
 "Štýl rozloženia určuje kde sa má umiestniť panel náhľadu v závislosti od zoznamu správ. „0“ (Klasický 
pohľad) umiestni panel náhľadu pod zoznam správ. „1“ (Zvislý pohľad) umiestni panel náhľadu vedľa "
 "zoznamu správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid "Variable width font"
 msgstr "Písmo s premenlivou šírkou"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "Písmo s premenlivou šírkou na zobrazenie pošty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Terminal font"
 msgstr "Písmo terminálu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "Písmo ako v termináli na zobrazenie pošty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "Použiť vlastné písma"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "Použiť vlastné písma na zobrazovanie pošty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Komprimovať zobrazenie adries v Pre/Kópia/Slepá kópia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in address_count."
 msgstr "Komprimuje zobrazenie adries v Pre/Kópia/Skrytá kópia do počtu špecifikovaného v address_count."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Počet adries na zobrazenie v Pre/Kópia/Slepá kópia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
 msgid "This sets the number of addresses to show in default message list view, beyond which a '...' is 
shown."
 msgstr "Toto nastaví počet adries, ktoré bude vidno v prednastavenom náhľade zoznamu správ, namiesto tých 
navyše sa zobrazí „…“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Vlákna zoznamu správ podľa predmetu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
 msgid "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do not contain In-Reply-To or 
References headers."
 msgstr "Určuje, či má alebo nie ako zálohu vytvárať vlákna podľa predmetu správ, keď neobsahujú hlavičku 
In-Reply-To alebo References."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Prednastavená hodnota pre stav rozbalenia vlákna"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
 msgid "This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by default. 
Evolution requires a restart."
 msgstr "Toto nastavenie určuje či vlákna majú byť v stave rozbalené, alebo zbalené. Evolution vyžaduje 
reštart."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "Určuje, či usporiadavať vlákna na základe poslednej správy vo vlákne"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
 msgid "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest message in each thread, 
rather than by message's date. Evolution requires a restart."
 msgstr "Toto nastavenie určuje či vlákna majú byť usporiadané na základe poslednej správy v každom vlákne, 
radšej ako dátumu správy. Evolution vyžaduje restart."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
 msgstr "Usporiadať účty abecedne v strome priečinkov"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to true accounts are sorted 
alphabetically, with an exception of On This Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted "
 "based on an order given by a user"
@@ -8436,127 +8456,126 @@ msgstr ""
 "Hovorí ako usporiadať účty v strome priečinkov v pohľade Pošta. Keď je nastavené na pravda (true) účty sú 
usporiadané abecedne, s výhradou „Na tomto počítači“ a „Vyhľadávacie priečinky“, inak účty sú "
 "usporiadané podľa poradia určeného používateľom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "Zaznamenať akcie filtra"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "Zaznamenať akcie filtra do zadaného súboru záznamov."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
-#, fuzzy
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Súbor záznamov pre zaznamenanie akcií filtra"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr "Súbor záznamov pre zaznamenanie akcií filtra."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr "Vyprázniť Pošta na odoslanie po filtrovaní"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 #, fuzzy
 msgid "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen only when there was used 
any 'Forward to' filter action and approximately one minute after the last action invocation."
 msgstr "Určuje, či vyprázdni priečinok „Pošta na odoslanie“ po ukončení filtrovania."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Predvolený štýl posielania ďalej"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid "Default reply style"
 msgstr "Predvolený štýl odpovede"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
 msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)"
 msgstr "Pýtať sa pri odosielaní, keď sa použije klávesová skratka (Ctrl+Enter)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
 msgid "Prompt the user when he or she tries to send a message with a key accelerator."
 msgstr "Pýta sa používateľa keď sa bude pokúšať odoslať správu klávesovou skratkou."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Pýtať sa pri prázdnom predmete"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
 msgid "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Pýta sa používateľa keď sa bude pokúšať odoslať správu bez vyplneného Predmetu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid "Prompt when emptying the trash"
 msgstr "Pýtať sa pri vyprázdňovaní koša"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
 msgstr "Pýta sa používateľa keď sa pokúsi vyprázdniť kôš."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Pýtať sa pri používateľskom čistení"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Pýta sa používateľa pri jeho pokuse o vyčistenie priečinka."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr "Pýtať sa pred posielaním príjemcom, ktorí nie sú zadaní ako emailová adresa"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send a message to recipients 
not entered as mail addresses"
 msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa pokúšate poslať správu príjemcom bez zadania 
emailovej adresy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "Pýtať sa, keď používateľ vyplní len skrytú kópiu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr "Pýtať sa pri posielaní správ bez adresátov v poli Pre alebo Kópia."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "Pýtať sa, keď sa používateľ pokúsi poslať nechcené HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
 msgid "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to receive HTML mail."
 msgstr "Pýtať sa pri posielaní HTML správ adresátom, ktorý nechcú prijímať HTML správy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "Pýtať sa, keď sa používateľ snaží naraz otvoriť 10 a viac správ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
 msgid "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if they really want to do it."
 msgstr "Ak sa používateľ pokúsi otvoriť 10 a viac správ naraz, opýta sa používateľa či to naozaj chce 
urobiť."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "Pýtať sa počas označovania násobných správ"
 
 # MČ: typo? whilst - while
 # PK: podla mna dobre
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr "Povolí alebo zakáže dopyt počas označovania násobných správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Pýtať sa pri odstraňovaní správ vo vyhľadávacom priečinku"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from a search folder 
permanently deletes the message, not simply removing it from the search results."
 msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že mazanie správy z vyhľadávacieho priečinka úplne 
odstráni správu, nie len že vymaže z vyhľadávacích výsledkov."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
 msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr "Otázky či kopírovať priečinok pomocou preťiahni a pusť v strome priečinkov"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - 
allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other "
 "value) will ask user."
@@ -8564,11 +8583,11 @@ msgstr ""
 "Dostupné hodnoty sú: „never“ (nikdy) - nie je povolené kopírovať pomocou pretiahni a pusť v strome 
priečinkov, „always“ (vždy) - povolí kopírovanie priečinkov pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov "
 "bez pýtania, alebo „ask“ (pýtať sa) - (prípadne akákoľvek iná hodnota) bude sa pýtať používateľa."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
 msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr "Otázky či presunúť priečinok pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - 
allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other "
 "value) will ask user."
@@ -8576,19 +8595,19 @@ msgstr ""
 "Dostupné hodnoty sú: „never“ (nikdy) - nie je povolené presúvať pomocou pretiahni a pusť v strome 
priečinkov, „always“ (vždy) - povolí presúvanie priečinkov pomocou pretiahni a pusť v strome priečinkov bez "
 "pýtania, alebo „ask“ (pýtať sa) - (prípadne akákoľvek iná hodnota) bude sa pýtať používateľa."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "Pýtať sa pri súkromnom odpovedaní do poštovej konferencie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a private reply to a message 
which arrived via a mailing list."
 msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že posielate súkromnú odpoveď na správu, ktorá bola 
prijatá cez poštovú konferenciu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr "Pýtať sa keď poštová konferencia unesie súkromné odpovede"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending a private reply to a message 
which arrived via a mailing list, but the list sets a Reply-To: header which redirects your reply "
 "back to the list"
@@ -8596,178 +8615,178 @@ msgstr ""
 "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa pokúšate poslať súkromnú odpoveď na správu, ktorá 
bola prijatá cez poštovú konferenciu, ale konferencia nastavuje hlavičku Reply-To: tak, že "
 "presmerováva odpoveď späť do konferencie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "Pýtať sa pri odpovedaní mnohým adresátom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a reply to many people."
 msgstr "Zakáže/povolí opakované pýtanie sa upozornením, že sa posielate odpoveď  priveľa ľuďom."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
 msgid "Policy for automatically closing the message browser window when forwarding or replying to the 
displayed message."
 msgstr "Politika pre automatické zatváranie okna prehliadača správ keď sa preposiela alebo sa odpovedá na 
zobrazenú správu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "Vyprázdniť priečinky Kôš pri ukončení"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
 msgstr "Vyprázdniť všetky priečinky Kôš pri ukončení programu Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr "Mimumum dní medzi vyprázdňovaniami koša pri ukončení"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr "Mimumum dní medzi vyprázdňovaniami koša pri ukončení, v dňoch."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
 msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Kedy bol Kôš naposledy vyprázdnený"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
 msgid "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr "Čas kedy naposledy prebehlo vyprázdňovanie Koša, v dňoch od 1. januára 1970."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr "Ako dlho, v sekundách, má byť zobrazená chyba v stavovom riadku."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Úroveň, od ktorej sa majú správy zaznamenávať."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
 msgid "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. \"2\" for debug messages."
 msgstr "Môže nadobúdať tieto hodnoty. „0“ pre chyby. „1“ pre upozornenia. „2“ pre odlaďovacie správy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr "Zobraziť pôvodnú hodnotu hlavičky „Date“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
 msgid "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone differs). Otherwise always 
show \"Date\" header value in a user preferred format and local time zone."
 msgstr "Ukáže pôvodnú hlavičku „Date“ (s miestnym časom, ak je časové pásmo rozdielne). Inak vždy zobrazuje 
hodnotu hlavičky „Date“ vo formáte uprednostňovanom používateľom a miestnom časovom pásme."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Zoznam menoviek a im pridelených farieb"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
 msgid "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains strings containing 
name:color where color uses the HTML hex encoding."
 msgstr "Zoznam menoviek známy poštovej komponente Evolution. Zoznam obsahuje reťazce v tvare názov:farba, 
kde farba používa šestnástkové kódovanie z HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr "Kontrolovať prichádzajúcu poštu na SPAM"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "Spustí test na SPAM pre prichádzajúcu poštu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "Vyprázdniť priečinky Nevyžiadaná pošta pri ukončení"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr "Vyprázdniť všetky priečinky Nevyžiadaná pošta pri ukončení programu Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr "Minimálny počet dní medzi vyprázdňovaním Nevyžiadanej pošty pri ukončení"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr "Minimálny čas medzi vyprázdňovaním Nevyžiadanej pošty pri ukončení, v dňoch."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Kedy bola Nevyžiadaná pošta naposledy vyprázdnená"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
 msgid "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr "Čas posledného vyprázdnenia Nevyžiadanej pošty. V dňoch od 1.1.1970 (Epocha)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "Prednastavený zásuvný modul pre spracovanie Nevyžiadanej pošty"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
 msgid "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins enabled. If the default 
listed plugin is disabled, then it won't fall back to the other available plugins."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr "Určuje, či nahliadnuť do adresára kontaktov pre odosielateľa"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it shouldn't be a spam. It looks 
up in the books marked for autocompletion. It can be slow, if remote address books (like LDAP) are "
 "marked for autocompletion."
 msgstr "Určuje, či hladať v adresári kontaktov email odosielateľa. Ak je nájdený, tak to nie je nevyžiadané 
pošta."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address book only"
 msgstr "Určuje, či nahliadnuť do iba miestneho adresára kontaktov pre filtrovanie nevyžiadanej pošty"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to determine whether to look up 
addresses in local address book only to exclude mail sent by known contacts from junk filtering."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr "Určuje, či použiť vlastné hlavičky pre kontrolu nevyžiadanej pošty"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option is enabled and the headers 
are mentioned, it will be improve the junk checking speed."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "Vlastné hlavičky použité na kontrolu nevyžiadanej pošty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
 msgid "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string in the format 
\"headername=value\"."
 msgstr "Vlastné hlavičky použité na kontrolu nevyžiadanej pošty. Zoznam položiek je reťazec vo formáte 
„názovhlavičky=hodnota“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "Reťazec UID predvoleného účtu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
 msgid "Save directory"
 msgstr "Priečinok ukladania"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "Priečinok pre ukladanie súborov poštovej komponenty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "Priečinok načítať/uložiť editora správ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "Priečinok pre načítavanie/prikladanie súborov do editora správ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Kontrolovať nové správy pri spustení"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
 msgid "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes also sending messages from 
Outbox."
 msgstr "Určuje, či kontrolovať nové správy, pri spúšťaní Evolution. Toto zahŕňa tiež odoslanie správ z 
priečinka Pošta na odoslanie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
 msgstr "Kontrolovať nové správy vo všetkých aktívnych účtoch"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
 msgid ""
 "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the account \"Check for new messages 
every X minutes\" option when Evolution is started. This option is used only together with "
 "'send_recv_on_start' option."
@@ -8775,69 +8794,69 @@ msgstr ""
 "Určuje, či kontrolovať nové správy na všetkých aktívnych účtoch bez ohľadu na voľbu „Kontrolovať na nové 
správy každých X minút“ pri štarte Evolution. Táto voľba je použitá iba zároveň s voľbou "
 "„send_recv_on_start“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:208
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Interval synchronizácie so serverom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:209
 msgid "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail server. The interval must 
be at least 30 seconds."
 msgstr "Ovláda ako často miestne zmeny majú byť synchronizované so vzdialeným poštovým serverom. Interval 
musí byť minimálne 30 sekúnd."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:208
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:210
 msgid "Allow expunge in virtual folders"
 msgstr "Povoliť čistenie vo virtuálnych priečinkoch"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:209
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:211
 msgid ""
 "Enables Expunge in virtual folders, which means that the Folder->Expunge will be callable in virtual 
folders, while the expunge itself will be done in all folders for all deleted messages within the virtual "
 "folder, not only for deleted messages belonging to the virtual folder."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:210
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:212
 msgid "An Archive folder for On This Computer folders."
 msgstr "Archivačný priečinok pre priečinky „Na tomto počítači“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:211
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:213
 msgid "An Archive folder to use for Messages|Archive... feature when in an On This Computer folder."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:212
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:214
 msgid "(Deprecated) Default forward style"
 msgstr "(Zavrhnuté) Predvolený štýl posielania ďalej"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:213
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:215
 msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"forward-style-name\" 
instead."
 msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„forward-style-name“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:214
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:216
 msgid "(Deprecated) Default reply style"
 msgstr "(Zavrhnuté) Predvolený štýl odpovede"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:215
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:217
 msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"reply-style-name\" 
instead."
 msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„reply-style-name“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:216
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:218
 msgid "(Deprecated) List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "(Zavrhnuté) Zoznam vlastných hlavičiek a či majú byť povolené."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:217
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:219
 msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"show-headers\" instead."
 msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„show-headers“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:218
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:220
 msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "(Zavrhnuté) Načítať obrázky HTML správ cez HTTP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:219
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:221
 msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use \"image-loading-policy\" 
instead."
 msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„image-loading-policy“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:220
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:222
 msgid "(Deprecated) Asks whether to close the message window when the user forwards or replies to the 
message shown in the window"
 msgstr "(Zavrhnuté) Otázky či zatvárať okno so správou keď používateľ preposiela ďalej alebo odpovedá na 
zobrazenú správu v okne"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:221
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:223
 msgid "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use 
\"browser-close-on-reply-policy\" instead."
 msgstr "Tento kľúč bol zavrhnutý vo verzii 3.10 a už nemá byť naďalej používaný. Namiesto neho použite 
„browser-close-on-reply-policy“."
 
@@ -9277,7 +9296,7 @@ msgstr "HTML"
 msgid "Format part as HTML"
 msgstr "Formátovať časť ako HTML"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123 ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:198 
../e-util/e-html-editor-actions.c:1409
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123 ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:198 
../e-util/e-html-editor-actions.c:1411
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Obyčajný text"
 
@@ -10181,7 +10200,7 @@ msgid "white"
 msgstr "biela"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../e-util/e-color-combo.c:639 ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134 
../mail/e-mail-config-security-page.c:426 ../mail/e-mail-config-security-page.c:566 
../mail/e-mail-reader.c:3857
+#: ../e-util/e-color-combo.c:639 ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134 
../mail/e-mail-config-security-page.c:426 ../mail/e-mail-config-security-page.c:566 
../mail/e-mail-reader.c:3858
 #: ../mail/mail-config.ui.h:69
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
@@ -10596,7 +10615,7 @@ msgstr "Nájsť položky, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky"
 #. * part of "Include threads: None"
 #. protocol:
 #. name:
-#: ../e-util/e-filter-rule.c:846 ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:60 
../e-util/e-mail-identity-combo-box.c:472 ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:367 
../e-util/e-proxy-editor.c:560
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:846 ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:60 
../e-util/e-mail-identity-combo-box.c:476 ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:367 
../e-util/e-proxy-editor.c:560
 #: ../libemail-engine/camel-null-store.c:27 ../mail/e-mail-config-summary-page.c:138 
../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:616
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
@@ -10669,489 +10688,489 @@ msgid "Text file"
 msgstr "Textový súbor"
 
 # tooltip
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:961
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:963
 msgid "Copy selected text to the clipboard"
 msgstr "Skopíruje vybraný text do schránky"
 
 # tooltip
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:968
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:970
 msgid "Cut selected text to the clipboard"
 msgstr "Vystrihne vybraný text do schránky"
 
 # tooltip
 #. Widgets are treating Ctrl + v shortcut themselves
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:975
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:977
 msgid "Paste text from the clipboard"
 msgstr "Vloží text zo schránky"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:982
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:984
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Zopakovať naposledy vrátenú akciu"
 
 # tooltip
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:996
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:998
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Vráti späť poslednú akciu"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1017
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1019
 msgid "For_mat"
 msgstr "For_mát"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1024
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1026
 msgid "_Paragraph Style"
 msgstr "Štýl _odstavca"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1038 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:591
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1040 ../e-util/e-html-editor-image-dialog.c:591
 msgid "_Alignment"
 msgstr "Za_rovnanie"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1045
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1047
 msgid "Current _Languages"
 msgstr "Aktuálne _jazyky"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1062
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1064
 msgid "_Increase Indent"
 msgstr "Zväčšiť o_dsadenie"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1064
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1066
 msgid "Increase Indent"
 msgstr "Zväčší odsadenie"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1069
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1071
 msgid "_HTML File..."
 msgstr "_HTML súbor…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1076
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1078
 msgid "Te_xt File..."
 msgstr "Te_xtový súbor…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1083
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1085
 msgid "Paste _Quotation"
 msgstr "Vložiť _citáciu"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1090
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1092
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Nájsť…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1092
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1094
 msgid "Search for text"
 msgstr "Vyhľadá text"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1097
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1099
 msgid "Find A_gain"
 msgstr "Nájsť znov_u"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1104
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1106
 msgid "Re_place..."
 msgstr "_Nahradiť…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1106
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1108
 msgid "Search for and replace text"
 msgstr "Vyhľadá a nahradí text"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1111
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1113
 msgid "Check _Spelling..."
 msgstr "Skontrolovať _pravopis…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1118
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1120
 msgid "_Decrease Indent"
 msgstr "Zmenšiť od_sadenie"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1120
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1122
 msgid "Decrease Indent"
 msgstr "Zmenší odsadenie"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1125
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1127
 msgid "_Wrap Lines"
 msgstr ""
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1132
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1134
 msgid "Open Inspector"
 msgstr "Otvoriť dozorcu"
 
 #. Center
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1142 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:110
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1144 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:110
 msgid "_Center"
 msgstr "Na _stred"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1144
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1146
 msgid "Center Alignment"
 msgstr "Zarovnanie na stred"
 
 #. Left
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1149 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:101
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1151 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:101
 msgid "_Left"
 msgstr "Vľav_o"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1151
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1153
 msgid "Left Alignment"
 msgstr "Zarovnanie vľavo"
 
 #. Right
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1156 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:119
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1158 ../e-util/e-html-editor-paragraph-dialog.c:119
 msgid "_Right"
 msgstr "Vp_ravo"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1158
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1160
 msgid "Right Alignment"
 msgstr "Zarovnanie vpravo"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1166 ../modules/text-highlight/languages.c:72
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1168 ../modules/text-highlight/languages.c:72
 msgid "_HTML"
 msgstr "_HTML"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1168
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1170
 msgid "HTML editing mode"
 msgstr "Režim úprav HTML"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1173
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1175
 msgid "Plain _Text"
 msgstr "Skontrolovať _pravopis"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1175
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1177
 msgid "Plain text editing mode"
 msgstr "Režim úprav v obyčajnom texte"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1183
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1185
 msgid "_Normal"
 msgstr "Normálny"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1190
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1192
 msgid "Header _1"
 msgstr "Hlavička _1"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1197
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1199
 msgid "Header _2"
 msgstr "Hlavička _2"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1204
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1206
 msgid "Header _3"
 msgstr "Hlavička _3"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1211
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1213
 msgid "Header _4"
 msgstr "Hlavička _4"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1218
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1220
 msgid "Header _5"
 msgstr "Hlavička _5"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1225
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1227
 msgid "Header _6"
 msgstr "Hlavička _6"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1232
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1234
 msgid "_Preformatted"
 msgstr "_Predformátované"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1239
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1241
 msgid "A_ddress"
 msgstr "A_dresa"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1246
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1248
 msgid "_Blockquote"
 msgstr "_Citácia"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1253
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1255
 msgid "_Bulleted List"
 msgstr "Zoznam s _odrážkami"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1260
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1262
 msgid "_Roman Numeral List"
 msgstr "Zoznam s _rímskymi číslicami"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1267
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1269
 msgid "Numbered _List"
 msgstr "Očíslovaný _zoznam"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1274
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1276
 msgid "_Alphabetical List"
 msgstr "_Abecedný zoznam"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1290 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1328
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1292 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1330
 msgid "_Image..."
 msgstr "O_brázok…"
 
 # tooltip
 #. Translators: This is an action tooltip
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1293
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1295
 msgid "Insert Image"
 msgstr "Vloží obrázok"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1298 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1335
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1300 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1337
 msgid "_Link..."
 msgstr "O_dkaz…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1300
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1302
 msgid "Insert Link"
 msgstr "Vloží odkaz"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1306 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1350
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1308 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1352
 msgid "_Rule..."
 msgstr "Č_iara…"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1309
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1311
 msgid "Insert Rule"
 msgstr "Vloží čiaru"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1314 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1357
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1316 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1359
 msgid "_Table..."
 msgstr "_Tabuľka…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1316
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1318
 msgid "Insert Table"
 msgstr "Vloží tabuľku"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1321
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1323
 msgid "_Cell..."
 msgstr "_Bunka…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1342
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1344
 msgid "Pa_ge..."
 msgstr "_Strana…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1366
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1368
 msgid "Font _Size"
 msgstr "Veľkosť _písma"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1373
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1375
 msgid "_Font Style"
 msgstr "Štýl _písma"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1380
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1382
 msgid "Paste As _Text"
 msgstr "Vložiť ako _text"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1391 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:214
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1393 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:214
 msgid "_Bold"
 msgstr "_Tučné"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1393
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1395
 msgid "Bold"
 msgstr "Tučné"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1399 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:225
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1401 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:225
 msgid "_Italic"
 msgstr "_Kurzíva"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1401
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1403
 msgid "Italic"
 msgstr "Kurzíva"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1407
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1409
 msgid "_Plain Text"
 msgstr "O_byčajný text"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1415 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:246
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1417 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:246
 msgid "_Strikethrough"
 msgstr "_Preškrtnuté"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1417
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1419
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Preškrtnuté"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1423 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:236
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1425 ../e-util/e-html-editor-text-dialog.c:236
 msgid "_Underline"
 msgstr "Podčiarkn_uté"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1425
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1427
 msgid "Underline"
 msgstr "Podčiarknuté"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1435
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1437
 msgid "-2"
 msgstr "-2"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1443
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1445
 msgid "-1"
 msgstr "-1"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1451
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1453
 msgid "+0"
 msgstr "+0"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1459
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1461
 msgid "+1"
 msgstr "+1"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1467
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1469
 msgid "+2"
 msgstr "+2"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1475
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1477
 msgid "+3"
 msgstr "+3"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1483
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1485
 msgid "+4"
 msgstr "+4"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1502
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1504
 msgid "Cell Contents"
 msgstr "Obsah bunky"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1509
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1511
 msgid "Column"
 msgstr "Stĺpec"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1516
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1518
 msgid "Row"
 msgstr "Riadok"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1523 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1608
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1525 ../e-util/e-html-editor-actions.c:1610
 msgid "Table"
 msgstr "Tabuľka"
 
 #. Translators: Popup menu item caption, containing all the Delete options for a table
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1533
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1535
 msgid "Table Delete"
 msgstr "Odstrániť z tabuľky"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1540 ../e-util/e-text.c:2127
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1542 ../e-util/e-text.c:2127
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Metódy vstupu"
 
 #. Translators: Popup menu item caption, containing all the Insert options for a table
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1548
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1550
 msgid "Table Insert"
 msgstr "Vložiť do tabuľky"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1555
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1557
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1573
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1575
 msgid "Column After"
 msgstr "Stĺpec za"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1580
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1582
 msgid "Column Before"
 msgstr "Stĺpec pred"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1587
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1589
 msgid "Insert _Link"
 msgstr "V_ložiť odkaz"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1594
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1596
 msgid "Row Above"
 msgstr "Riadok nad"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1601
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1603
 msgid "Row Below"
 msgstr "Riadok pod"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1615
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1617
 msgid "Cell..."
 msgstr "Bunka…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1622
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1624
 msgid "Image..."
 msgstr "Obrázok…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1629
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1631
 msgid "Link..."
 msgstr "Odkaz…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1636
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1638
 msgid "Page..."
 msgstr "Strana…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1643
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1645
 msgid "Paragraph..."
 msgstr "Odstavec…"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1651
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1653
 msgid "Rule..."
 msgstr "Čiara…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1658
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1660
 msgid "Table..."
 msgstr "Tabuľka…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1665
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1667
 msgid "Text..."
 msgstr "Text…"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1672
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1674
 msgid "Remove Link"
 msgstr "Odstráni odkaz"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1689
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1691
 msgid "Add Word to Dictionary"
 msgstr "Pridať slovo do slovníka"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1696
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1698
 msgid "Ignore Misspelled Word"
 msgstr "IgnorovaťF nesprávne slová"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1703
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1705
 msgid "Add Word To"
 msgstr "Pridať slovo do"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1712
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1714
 msgid "More Suggestions"
 msgstr "Viac návrhov"
 
 #. Translators: %s will be replaced with the actual dictionary
 #. * name, where a user can add a word to. This is part of an
 #. * "Add Word To" submenu.
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1820
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1822
 #, c-format
 msgid "%s Dictionary"
 msgstr "Slovník %s"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1907
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1909
 msgid "_Emoticon"
 msgstr "_Smejko"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1908
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1910
 msgid "Insert Emoticon"
 msgstr "Vloží smejka"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1976
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1978
 msgid "Re_place"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1979
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1981
 msgid "_Image"
 msgstr "O_brázok"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1982
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1984
 msgid "_Link"
 msgstr "_Odkaz"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1986
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1988
 msgid "_Rule"
 msgstr "Č_iara"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1989 ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:658
+#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1991 ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:658
 msgid "_Table"
 msgstr "_Tabuľka"
 
-#: ../e-util/e-html-editor.c:669
+#: ../e-util/e-html-editor.c:670
 msgid "Paragraph Style"
 msgstr "Štýl odstavca"
 
-#: ../e-util/e-html-editor.c:683
+#: ../e-util/e-html-editor.c:684
 msgid "Editing Mode"
 msgstr "Režim úprav"
 
-#: ../e-util/e-html-editor.c:695
+#: ../e-util/e-html-editor.c:696
 msgid "Font Color"
 msgstr "Farba písma"
 
-#: ../e-util/e-html-editor.c:713
+#: ../e-util/e-html-editor.c:714
 msgid "Font Size"
 msgstr "Veľkosť písma"
 
@@ -11483,7 +11502,7 @@ msgstr "_Nahradiť"
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Nahradiť _všetko"
 
-# DK: treba rozdelit
+# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=745338
 #. Replace
 #: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:286 ../e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:536
 #, fuzzy
@@ -11570,25 +11589,23 @@ msgstr "Veľ_kosť:"
 msgid "Text Properties"
 msgstr "Vlastnosti textu"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:3418
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:3442
 msgid "Changed property"
 msgstr "Zmenená vlastnosť"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:3419
-#, fuzzy
-#| msgid "Whether to emit a beep."
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:3443
 msgid "Whether editor changed"
-msgstr "Určuje, či sa má pípnuť."
+msgstr "Určuje, či sa editor zmenil"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7260
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7304
 msgid "Turning HTML mode off will cause the text to lose all formatting. Do you want to continue?"
 msgstr "Vypnutie režimu HTML spôsobí stratu všetkého formátovania textu. Chcete pokračovať?"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7264
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7308
 msgid "_Don't lose formatting"
 msgstr "_Nestratiť formátovanie"
 
-#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7265
+#: ../e-util/e-html-editor-view.c:7309
 msgid "_Lose formatting"
 msgstr "_Stratiť formátovanie"
 
@@ -11729,10 +11746,6 @@ msgstr ""
 "Výstup tohto skriptu sa použije ako váš podpis.\n"
 "Zadaný názov sa použije iba na účely zobrazenia."
 
-#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:415 ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2 
../mail/e-mail-config-identity-page.c:327 ../mail/e-mail-config-summary-page.c:339
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Názov:"
-
 #: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:444
 msgid "S_cript:"
 msgstr "S_kript:"
@@ -12837,7 +12850,7 @@ msgid "begin editing this cell"
 msgstr "Zaháji úpravu tejto bunky"
 
 #. Translators: description of a "toggle" action
-#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-toggle.c:177
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-toggle.c:185
 msgid "toggle the cell"
 msgstr "prepnúť bunku"
 
@@ -13838,7 +13851,7 @@ msgstr "_Vždy ingorovať „Odpovedať komu:“ pre poštové konferencie."
 msgid "Failed to retrieve message:"
 msgstr "Zlyhalo získavanie správy:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1773 ../mail/e-mail-reader.c:3013
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1773 ../mail/e-mail-reader.c:3014
 #, c-format
 msgid "Retrieving message '%s'"
 msgstr "Získava sa správa „%s“"
@@ -14384,39 +14397,39 @@ msgstr "Všetky _hlavičky správy"
 msgid "Show messages with all email headers"
 msgstr "Zobrazí správy so všetkými hlavičkami elektronickej pošty"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3019
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3020
 msgid "Retrieving message"
 msgstr "Získava sa správa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4027 ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:206
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4028 ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:206
 msgid "_Forward"
 msgstr "Poslať ď_alej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4028
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4029
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "Prepošle niekomu vybranú správu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4047
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4048
 msgid "Group Reply"
 msgstr "Odpovedať skupine"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4048
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4049
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Odpovie do poštovej konferencie alebo všetkým adresátom"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4114 ../mail/filtertypes.xml.in.h:65
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4115 ../mail/filtertypes.xml.in.h:65
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4126 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1212
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4127 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1212
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4130 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1205
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4131 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1205
 msgid "Previous"
 msgstr "Predchádzajúca"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4139 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4140 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovedať"
 
@@ -14490,12 +14503,12 @@ msgstr "Tieto správy nemajú textový obsah."
 msgid "Flag to Follow Up"
 msgstr "Označiť značkou Vybaviť"
 
-#: ../mail/e-mail-ui-session.c:804
+#: ../mail/e-mail-ui-session.c:801
 #, c-format
 msgid "%s authentication failed"
 msgstr "%s overenie totožnosti zlyhalo"
 
-#: ../mail/e-mail-ui-session.c:854
+#: ../mail/e-mail-ui-session.c:851
 #, c-format
 msgid "No data source found for UID '%s'"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny zdroj údajov pre UID „%s“"
@@ -14743,7 +14756,7 @@ msgstr[2] "Ste si istý, že chcete naraz otvoriť %d správy?"
 msgid "Message Filters"
 msgstr "Filtre správ"
 
-#: ../mail/em-utils.c:970
+#: ../mail/em-utils.c:983
 #, c-format
 msgid "Messages from %s"
 msgstr "Správy od %s"
@@ -15063,21 +15076,21 @@ msgstr "Vyberte priečinok"
 msgid "Select folder to import into"
 msgstr "Vyberte priečinok, do ktorého importovať"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:435
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:509
 msgctxt "mboxImp"
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:440
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:514
 msgctxt "mboxImp"
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:493 ../shell/e-shell-utils.c:171
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:568 ../shell/e-shell-utils.c:171
 msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
 msgstr "Poštový priečinok Berkeley (mbox)"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:494
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:569
 msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
 msgstr "Importovací nástroj poštových priečinkov formátu Berkeley"
 
@@ -15110,12 +15123,12 @@ msgid "Importing mail and contacts from KMail"
 msgstr "Importuje sa pošta a kontakty z programu KMail"
 
 #. Destination folder, was set in our widget
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:151 ../mail/importers/mail-importer.c:276 
../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:609 ../plugins/pst-import/pst-importer.c:760
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:187 ../mail/importers/mail-importer.c:314 
../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:609 ../plugins/pst-import/pst-importer.c:760
 #, c-format
 msgid "Importing '%s'"
 msgstr "Importuje sa „%s“"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:532
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:570
 #, c-format
 msgid "Scanning %s"
 msgstr "Prehľadáva sa %s"
@@ -16440,7 +16453,7 @@ msgstr "Vyššia"
 msgid "Highest"
 msgstr "Najvyššia"
 
-#: ../mail/message-list.c:459 ../mail/message-list.c:5983
+#: ../mail/message-list.c:459 ../mail/message-list.c:5995
 msgid "Generating message list"
 msgstr "Generuje sa zoznam správ"
 
@@ -16470,23 +16483,23 @@ msgstr "%d. %b %Y"
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "Vybrať všetky viditeľné správy"
 
-#: ../mail/message-list.c:3617 ../mail/message-list.etspec.h:17
+#: ../mail/message-list.c:3629 ../mail/message-list.etspec.h:17
 msgid "Messages"
 msgstr "Správy"
 
 #. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
-#: ../mail/message-list.c:4925
+#: ../mail/message-list.c:4937
 msgid "Follow-up"
 msgstr "Vybaviť"
 
-#: ../mail/message-list.c:5920
+#: ../mail/message-list.c:5932
 #, fuzzy
 msgid ""
 "No message satisfies your search criteria. Change search criteria by selecting a new Show message filter 
from the drop down list above or by running a new search either by clearing it with Search->Clear "
 "menu item or by changing the query above."
 msgstr "Žiadne správy nevyhovujú vyhľadávacím pomienkam. Zmeňte vyhľadávacie podmienky vybratím "
 
-#: ../mail/message-list.c:5928
+#: ../mail/message-list.c:5940
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "V tomto priečinku nie sú žiadne správy."
 
@@ -16909,7 +16922,9 @@ msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
 msgstr "Výber názvu pre záložný súbor programu Evolution na obnovenie"
 
 #: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:289
-msgid "_Restart Evolution after restore"
+#, fuzzy
+#| msgid "_Restart Evolution after restore"
+msgid "Re_start Evolution after restore"
 msgstr "_Reštartovať Evolution po obnovení"
 
 #: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:307
@@ -17047,7 +17062,9 @@ msgid "To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please
 msgstr "Aby ste zálohovali vaše údaje a nastavenia, musíte najprv zavrieť Evolution. Prosím, ešte predtým si 
uložte všetky rozpracované údaje."
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
-msgid "Close and Back up Evolution"
+#, fuzzy
+#| msgid "Close and Back up Evolution"
+msgid "Close and _Back up Evolution"
 msgstr "Zavrieť a zálohovať Evolution"
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
@@ -17063,7 +17080,9 @@ msgstr ""
 "vašej zálohy."
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
-msgid "Close and Restore Evolution"
+#, fuzzy
+#| msgid "Close and Restore Evolution"
+msgid "Close and _Restore Evolution"
 msgstr "Zavrieť a obnoviť Evolution"
 
 #: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
@@ -18772,289 +18791,289 @@ msgstr "%s prostredníctvom %s zrušil(a) nasledujúcu zdieľanú poznámku:"
 msgid "%s has canceled the following shared memo:"
 msgstr "%s zrušil(a) nasledujúcu zdieľanú poznámku:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:675
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:676
 msgid "All day:"
 msgstr "Celý deň:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:681
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:682
 msgid "Start day:"
 msgstr "Počiatočný deň:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:681 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1494
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:682 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1517
 msgid "Start time:"
 msgstr "Čas začiatku:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:690
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:691
 msgid "End day:"
 msgstr "Koncový deň:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:690 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1495
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:691 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1518
 msgid "End time:"
 msgstr "Čas konca:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1020
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1041
 msgid "Ope_n Calendar"
 msgstr "Otvoriť _kalendár"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1023
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1044
 msgid "_Decline all"
 msgstr "_Odmietnuť všetko"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1026
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1047
 msgid "_Decline"
 msgstr "O_dmietnuť"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1029
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1050
 msgid "_Tentative all"
 msgstr "_Predbežne prijať všetko"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1032
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1053
 msgid "_Tentative"
 msgstr "P_redbežne prijať"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1035
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1056
 msgid "Acce_pt all"
 msgstr "Prijať _všetko"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1038
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1059
 msgid "Acce_pt"
 msgstr "Pri_jať"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1041
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1062
 msgid "Send _Information"
 msgstr "Poslať _informáciu"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1044
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1065
 msgid "_Update Attendee Status"
 msgstr "_Aktualizovať stav účastníka"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1047 ../smime/gui/certificate-manager.c:1664
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1068 ../smime/gui/certificate-manager.c:1664
 msgid "_Update"
 msgstr "Ak_tualizovať"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1497 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1545 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:1616
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1520 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1568 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:1639
 msgid "Comment:"
 msgstr "Komentár:"
 
 #. RSVP area
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1533
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1556
 msgid "Send reply to sender"
 msgstr "Poslať potvrdenie odosielateľovi"
 
 #. Updates
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1548
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1571
 msgid "Send _updates to attendees"
 msgstr "Poslať _aktualizácie účastníkom"
 
 #. The recurrence check button
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1551
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1574
 msgid "_Apply to all instances"
 msgstr "_Aplikovať na všetky výskyty"
 
 # The recurrence check button
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1552
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1575
 msgid "Show time as _free"
 msgstr "Zobraziť čas ako _voľný"
 
 # The recurrence check button
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1553
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1576
 msgid "_Preserve my reminder"
 msgstr "Z_achovať moju pripomienku"
 
 # The recurrence check button
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1554
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1577
 msgid "_Inherit reminder"
 msgstr "_Zdeddiť pripomienku"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1884
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1911
 msgid "_Tasks:"
 msgstr "Ú_lohy:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1887
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1914
 msgid "_Memos:"
 msgstr "_Poznámky:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3115
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3220
 msgid "Sa_ve"
 msgstr "_Uložiť"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3575 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5023
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3682 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5131
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "Stav účastníka aktualizovaný"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3754
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3862
 #, c-format
 msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
 msgstr "Schôdzka v kalendári „%s“ je v rozpore s týmto stretnutím"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3783
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3891
 #, c-format
 msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
 msgstr "Schôdzka bola nájdená v kalendári „%s“"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3896
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4004
 msgid "Unable to find any calendars"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť žiadne kalendáre"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3904
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4012
 msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
 msgstr "Toto stretnutie sa nepodarilo nájsť v žiadnom kalendári"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3909
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4017
 msgid "Unable to find this task in any task list"
 msgstr "Túto úlohu sa nepodarilo nájsť v žiadnom zozname úloh"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3914
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4022
 msgid "Unable to find this memo in any memo list"
 msgstr "Túto poznámku sa nepodarilo nájsť v žiadnom zozname poznámok"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4259
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4367
 msgid "Opening the calendar. Please wait..."
 msgstr "Otvára sa kalendár. Čakajte, prosím…"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4264
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4372
 msgid "Searching for an existing version of this appointment"
 msgstr "Hľadá sa existujúca verzia tejto schôdzky"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4659
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4767
 #, c-format
 msgid "Unable to send item to calendar '%s'.  %s"
 msgstr "Nepodarilo sa poslať položku do kalendára „%s“.  %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4674
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4782
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
 msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako akceptované"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4679
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4787
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
 msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako predbežné"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4685
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4793
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
 msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako odmietnuté"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4691
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4799
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
 msgstr "Poslané do kalendára „%s“ ako zrušené"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4712 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5169 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5275
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4820 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5278 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5384
 msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
 msgstr "Ukladajú sa zmeny do kalendára. Čakajte, prosím…"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4753
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4861
 msgid "Unable to parse item"
 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať položku"
 
 # PK: preco je medzera na konci? nahlas bug
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4946
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5054
 #, c-format
 msgid "Organizer has removed the delegate %s "
 msgstr "Organizátor odstránil delegáta %s "
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4963
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5071
 msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Poslané oznámenie o zrušení delegátovi"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4967
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5075
 msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Nepodarilo sa poslať oznámenie o zrušení delegátovi"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5015
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5123
 #, c-format
 msgid "Unable to update attendee. %s"
 msgstr "Nepodarilo sa aktualizovať účastníka. %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5058
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5167
 msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
 msgstr "Strenutie nie je platné a nemôže byť aktualizované"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5134
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5243
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
 msgstr "Stav účastníka nie je možné aktualizovať, pretože jeho stav nie je platný"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5206 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5245
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5315 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5354
 msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
 msgstr "Stav účastníka nie je možné aktualizovať, pretože položka už neexistuje"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5308
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5417
 msgid "Meeting information sent"
 msgstr "Informácie o stretnutí odoslané"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5313
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5422
 msgid "Task information sent"
 msgstr "Informácie o úlohe odoslané"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5318
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5427
 msgid "Memo information sent"
 msgstr "Informácie o poznámke odoslané"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5329
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5438
 msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
 msgstr "Nepodarilo sa odoslať informácie o stretnutí, stretnutie neexistuje"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5334
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5443
 msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
 msgstr "Nepodarilo sa odoslať informácie o úlohe, úloha neexistuje"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5339
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5448
 msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
 msgstr "Nepodarilo sa odoslať informácie o poznámke, poznámka neexistuje"
 
 #. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5404
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5513
 msgid "calendar.ics"
 msgstr "kalendár.ics"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5409
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5518
 msgid "Save Calendar"
 msgstr "Uložiť kalendár"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5458 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5471
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5567 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5580
 msgid "The calendar attached is not valid"
 msgstr "Priložený kalendár nie je platný"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5459 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5472
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5568 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5581
 msgid "The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid iCalendar."
 msgstr "Správa tvrdí, že obsahuje kalendár, ale kalendár nie je platný iCalendar."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5514 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5544 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5645
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5623 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5653 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5754
 msgid "The item in the calendar is not valid"
 msgstr "Položka v kalendári nie je platná"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5515 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5545 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5646
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5624 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5654 
../modules/itip-formatter/itip-view.c:5755
 msgid "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, tasks or free/busy 
information"
 msgstr "Správa obsahuje kalendár, ale ten neobsahuje žiadne udalosti, úlohy, ani záznamy pre diár"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5560
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5669
 msgid "The calendar attached contains multiple items"
 msgstr "Priložený kalendár obsahuje viac položiek"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5561
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5670
 msgid "To process all of these items, the file should be saved and the calendar imported"
 msgstr "Na spracovanie všetkých položiek, je potrebné ho uložiť a následne importovať"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6063
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6172
 msgctxt "cal-itip"
 msgid "None"
 msgstr "Žiadny"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6079
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6188
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Predbežne akceptované"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6239
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6348
 msgid "This meeting recurs"
 msgstr "Toto stretnutie sa opakuje"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6242
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6351
 msgid "This task recurs"
 msgstr "Táto úloha sa opakuje"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6245
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6354
 msgid "This memo recurs"
 msgstr "Táto poznámka sa opakuje"
 
@@ -19234,56 +19253,56 @@ msgstr[0] "%d priložených správ"
 msgstr[1] "%d priložená správa"
 msgstr[2] "%d priložené správy"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:348
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:350
 msgctxt "New"
 msgid "_Mail Message"
 msgstr "_Poštová správa"
 
 #  tooltip
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:350
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:352
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "Začne písať novú správu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:358
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:360
 msgctxt "New"
 msgid "Mail Acco_unt"
 msgstr "Poštový úče_t"
 
 # tooltip
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:360
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:362
 msgid "Create a new mail account"
 msgstr "Vytvorí nový poštový účet"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:365
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:367
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
 msgstr "Poštový p_riečinok"
 
 # tooltip
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:367
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:369
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Vytvorí nový poštový priečinok"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:682
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:684
 msgid "Mail Accounts"
 msgstr "Poštové účty"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:691
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:693
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "Nastavenia pošty"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:700
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:702
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "Nastavenia editora správ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:710
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:712
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
 # MČ: pravidlo -> žiadne, pre istotu ešte skontrolovať, nie som si istý kde sa to zobrazí.
 #. Translators: The first item in the list, to be
 #. * able to set rule: [Label] [is/is-not] [None]
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:1002
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:1004
 msgctxt "label"
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
@@ -22276,6 +22295,9 @@ msgstr "S _termínom"
 msgid "With _Status"
 msgstr "So _stavom"
 
+#~ msgid "Unicode smilyes"
+#~ msgstr "Smejkovia v kódovaní Unicode"
+
 #~ msgid "Unknown background operation"
 #~ msgstr "Neznáma operácia na pozadí"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]