[gnome-getting-started-docs] Updated Polish translationcommit 6db0e4d9dc73c995c09ab961cdeada1626ddfad5
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Apr 20 20:14:00 2015 +0200

    Updated Polish translation

 gnome-help/pl/pl.po |  522 ++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 245 insertions(+), 277 deletions(-)
---
diff --git a/gnome-help/pl/pl.po b/gnome-help/pl/pl.po
index 6a7444a..3bba333 100644
--- a/gnome-help/pl/pl.po
+++ b/gnome-help/pl/pl.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
 # gnomepl aviary pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2013.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2013.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2013-2015.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2013-2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-getting-started-docs\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-09 19:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-10 01:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-20 16:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-20 20:00+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -26,14 +26,8 @@ msgstr ""
 msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2013\n"
-"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2013"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#. (itstool) path: titles/t
-#: C/index.page:8 C/getting-started.page:16 C/gs-animation.xml:5
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Wprowadzenie do środowiska"
+"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2013-2015\n"
+"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2013-2015"
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/getting-started.page:11
@@ -52,39 +46,45 @@ msgctxt "text"
 msgid "Getting Started"
 msgstr "Wprowadzenie do środowiska"
 
+#. (itstool) path: page/title
+#. (itstool) path: titles/t
+#: C/getting-started.page:16 C/gs-animation.xml:5
+msgid "Getting Started"
+msgstr "Wprowadzenie do środowiska"
+
 #. (itstool) path: caption/desc
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/getting-started.page:25 C/gs-launch-applications.page:23
+#: C/getting-started.page:25 C/gs-launch-applications.page:22
 msgid "Launch applications"
 msgstr "Uruchamianie programów"
 
 #. (itstool) path: div/p
 #. (itstool) path: titles/t
 #: C/getting-started.page:30 C/gs-animation.xml:4
-#: C/gs-launch-applications.page:31
+#: C/gs-launch-applications.page:30
 msgid "Launching Applications"
 msgstr "Uruchamianie programów"
 
 #. (itstool) path: div/p
 #: C/getting-started.page:33 C/getting-started.page:154
-#: C/gs-launch-applications.page:34 C/gs-switch-tasks.page:36
+#: C/gs-launch-applications.page:33 C/gs-switch-tasks.page:36
 msgid ""
 "Move your mouse pointer to the <gui>Activities</gui> corner at the top left "
 "of the screen."
 msgstr "Przesuń kursor myszy na <gui>Podgląd</gui> w lewym górnym rogu ekranu."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:37 C/gs-launch-applications.page:38
+#: C/getting-started.page:37 C/gs-launch-applications.page:37
 msgid "Click the <gui>Show Applications</gui> icon."
 msgstr "Kliknij ikonę <gui>Wyświetl programy</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:40 C/gs-launch-applications.page:41
+#: C/getting-started.page:40 C/gs-launch-applications.page:40
 msgid "Click the application you want to run, for example, Help."
 msgstr "Kliknij program, który chcesz uruchomić, na przykład Pomoc."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:44 C/gs-launch-applications.page:45
+#: C/getting-started.page:44 C/gs-launch-applications.page:44
 msgid ""
 "Alternatively, use the keyboard to open the <gui>Activities Overview</gui> "
 "by pressing the <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key> "
@@ -94,12 +94,12 @@ msgstr ""
 "klawisz <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key>."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:49 C/gs-launch-applications.page:50
+#: C/getting-started.page:49 C/gs-launch-applications.page:49
 msgid "Start typing the name of the application you want to launch."
 msgstr "Zacznij wpisywać nazwę programu, który chcesz uruchomić."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:53 C/gs-launch-applications.page:54
+#: C/getting-started.page:53 C/gs-launch-applications.page:53
 msgid "Press <key>Enter</key> to launch the application."
 msgstr "Naciśnij klawisz <key>Enter</key>, aby uruchomić program."
 
@@ -230,7 +230,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aby przejść do obszaru roboczego, który znajduje się poniżej obecnego, "
 "naciśnij klawisze <keyseq><key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super"
-"\">Super </key><key>Page Down</key></keyseq>."
+"\">Super</key><key>Page Down</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: div/p
 #: C/getting-started.page:130 C/gs-use-windows-workspaces.page:88
@@ -241,7 +241,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aby przejść do obszaru roboczego, który znajduje się powyżej obecnego, "
 "naciśnij klawisze <keyseq><key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super"
-"\">Super </key><key>Page Up</key></keyseq>."
+"\">Super</key><key>Page Up</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: caption/desc
 #. (itstool) path: page/title
@@ -280,7 +280,7 @@ msgid ""
 "key><key> Tab</key></keyseq> to show the <gui>window switcher</gui>."
 msgstr ""
 "Naciśnij klawisze <keyseq><key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super"
-"\">Super</key><key> Tab</key></keyseq>, aby wyświetlić <gui>przełącznik "
+"\">Super</key><key>Tab</key></keyseq>, aby wyświetlić <gui>przełącznik "
 "okien</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
@@ -289,7 +289,7 @@ msgid ""
 "Release <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super </key> to "
 "select the next highlighted window."
 msgstr ""
-"Puść klawisz <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super </key>, "
+"Puść klawisz <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key>, "
 "aby wybrać następne wyróżnione okno."
 
 #. (itstool) path: div/p
@@ -311,7 +311,7 @@ msgid ""
 "Press the <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super </key> key "
 "to show the <gui>Activities Overview</gui>."
 msgstr ""
-"Naciśnij klawisz <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super </"
+"Naciśnij klawisz <key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</"
 "key>, aby wyświetlić <gui>ekran podglądu</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
@@ -330,30 +330,28 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: caption/desc
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/getting-started.page:212 C/gs-respond-messages.page:22
+#: C/getting-started.page:212 C/gs-respond-messages.page:21
 msgid "Respond to messages"
 msgstr "Odpowiadanie na wiadomości"
 
 #. (itstool) path: div/p
 #. (itstool) path: titles/t
 #: C/getting-started.page:218 C/gs-animation.xml:7
-#: C/gs-respond-messages.page:30
+#: C/gs-respond-messages.page:29
 msgid "Responding to Messages"
 msgstr "Odpowiadanie na wiadomości"
 
 #. (itstool) path: div/p
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/getting-started.page:221 C/gs-respond-messages.page:33
-#: C/gs-respond-messages.page:92
+#: C/getting-started.page:221 C/gs-respond-messages.page:32
+#: C/gs-respond-messages.page:80
 msgid ""
-"Move your mouse to the message tray at the bottom of the screen and click "
-"the chat message."
-msgstr ""
-"Przesuń kursor myszy na obszar powiadamiania na dole ekranu i kliknij "
-"wiadomość."
+"Move your mouse over the chat message that appears near the top of the "
+"screen."
+msgstr "Przesuń kursor myszy na wiadomość na górze ekranu."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:225 C/gs-respond-messages.page:37
+#: C/getting-started.page:225 C/gs-respond-messages.page:36
 msgid ""
 "Start typing your reply and when finished, press <key>Enter </key> to send "
 "the reply."
@@ -362,80 +360,64 @@ msgstr ""
 "key>, aby ją wysłać."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:229 C/getting-started.page:250
-#: C/gs-respond-messages.page:41 C/gs-respond-messages.page:62
+#: C/getting-started.page:229 C/gs-respond-messages.page:40
 msgid "Close the chat message."
 msgstr "Zamknij wiadomość."
 
 #. (itstool) path: div/p
 #. (itstool) path: titles/t
 #: C/getting-started.page:232 C/gs-animation.xml:9
-#: C/gs-respond-messages.page:44
+#: C/gs-respond-messages.page:43
 msgid "Delayed Response"
 msgstr "Opóźniona odpowiedź"
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:235 C/gs-respond-messages.page:47
+#: C/getting-started.page:235 C/gs-respond-messages.page:46
 msgid ""
-"A chat message in the message tray disappears after a while if you do not "
-"move your mouse to the message tray."
+"A chat message near the top of the screen disappears after a while if you do "
+"not move your mouse over the message."
 msgstr ""
-"Wiadomość w obszarze powiadamiania znika po chwili, jeśli użytkownik nie "
-"przesunie do niego kursora myszy."
+"Wiadomość na górze ekranu znika po chwili, jeśli użytkownik nie przesunie do "
+"niego kursora myszy."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:239 C/gs-respond-messages.page:51
-msgid ""
-"To get back to your unanswered message, move your mouse to the message tray."
-msgstr ""
-"Aby wrócić do takiej wiadomości, przesuń kursor myszy do obszaru "
-"powiadamiania."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/getting-started.page:239 C/gs-respond-messages.page:50
+#: C/gs-respond-messages.page:96
+msgid "To get back to your unanswered message, click the clock on the top bar."
+msgstr "Aby wrócić do oczekującej wiadomości, kliknij zegar na górnym pasku."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:243 C/gs-respond-messages.page:55
-msgid "Click the person who sent you the message."
-msgstr "Kliknij osobę, która wysłała ci wiadomość."
+#: C/getting-started.page:243 C/gs-respond-messages.page:54
+msgid "From the notification list, choose your message."
+msgstr "Wybierz wiadomość z listy powiadomień."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:246 C/getting-started.page:262
-#: C/gs-respond-messages.page:58 C/gs-respond-messages.page:74
-msgid "Start typing your reply and when finished, press <key>Enter </key>."
-msgstr ""
-"Zacznij pisać swoją odpowiedź, a po skończeniu naciśnij klawisz <key>Enter</"
-"key>."
+#: C/getting-started.page:246 C/getting-started.page:258
+#: C/gs-respond-messages.page:57 C/gs-respond-messages.page:69
+msgid "Start typing your reply."
+msgstr "Zacznij pisać odpowiedź."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:253 C/gs-respond-messages.page:65
+#: C/getting-started.page:249 C/gs-respond-messages.page:60
 msgid ""
-"To show the message tray, press <keyseq> <key href=\"help:gnome-help/"
-"keyboard-key-super\">Super</key> <key>M</key></keyseq>"
+"To show the notification list, press <keyseq> <key href=\"help:gnome-help/"
+"keyboard-key-super\">Super</key> <key>V</key></keyseq>"
 msgstr ""
-"Aby wyświetlić obszar powiadamiania, naciśnij klawisze <keyseq><key href="
-"\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>M</key></keyseq>"
+"Aby wyświetlić listę powiadomień, naciśnij klawisze <keyseq><key href="
+"\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>V</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:258 C/gs-respond-messages.page:70
+#: C/getting-started.page:254 C/gs-respond-messages.page:65
 msgid ""
-"Use the arrow keys to select the person you want to reply to, and press "
+"Use the arrow keys to select the message you want to reply to, and press "
 "<key>Enter</key>."
 msgstr ""
-"Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać osobę, która wysłała tę wiadomość i "
-"naciśnij klawisz <key>Enter</key>."
-
-#. (itstool) path: div/p
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/getting-started.page:266 C/gs-respond-messages.page:78
-#: C/gs-respond-messages.page:132
-msgid "Press <key>Esc</key> to close the chat message."
-msgstr "Naciśnij klawisz <key>Esc</key>, aby zamknąć wiadomość."
-
-#. (itstool) path: div/p
-#: C/getting-started.page:269 C/gs-respond-messages.page:81
-msgid "To dismiss the message tray, press <key>Esc</key>."
-msgstr "Aby ukryć obszar powiadamiania, naciśnij klawisz <key>Esc</key>."
+"Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać wiadomość i naciśnij klawisz <key>Enter</"
+"key>."
 
 #. (itstool) path: links/title
-#: C/getting-started.page:278
+#: C/getting-started.page:267
 msgid "Common Tasks"
 msgstr "Często wykonywane czynności"
 
@@ -446,7 +428,7 @@ msgstr "Witamy"
 
 #. (itstool) path: titles/t
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-animation.xml:6 C/gs-change-wallpaper.page:30
+#: C/gs-animation.xml:6 C/gs-change-wallpaper.page:28
 msgid "Changing Wallpaper"
 msgstr "Zmienianie tapety"
 
@@ -498,174 +480,183 @@ msgid "Activities"
 msgstr "Podgląd"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:19
+#. Translators: Enter is the name of the key.
+#: C/gs-animation.xml:20
 msgid "Enter"
 msgstr "Enter"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:20
+#: C/gs-animation.xml:21
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:21
+#: C/gs-animation.xml:22
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:22
+#. Translators: Tab is the name of the key.
+#: C/gs-animation.xml:24
 msgid "Tab"
 msgstr "Tab"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:23
+#: C/gs-animation.xml:25
 msgid "Esc"
 msgstr "Esc"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:24
+#. Translators: A GNOME Shell search keyword used to find the yelp help
+#. viewer.
+#: C/gs-animation.xml:28
 msgid "help"
 msgstr "pomoc"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:25
+#. Translators: A GNOME Shell search keyword used to find the web browser.
+#: C/gs-animation.xml:31
 msgid "web"
 msgstr "WWW"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:26
+#: C/gs-animation.xml:32
 msgid "Just start typing…"
 msgstr "Po prostu zacznij pisać…"
 
 #. (itstool) path: titles/t
 #. (itstool) path: text/tspan
-#: C/gs-animation.xml:27 C/gs-go-online1.svg:249
+#: C/gs-animation.xml:33 C/gs-go-online1.svg:249
 #: C/gs-thumb-responding-to-messages.svg:90
 #, no-wrap
 msgid "John Doe"
 msgstr "Jan Kowalski"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:28
+#: C/gs-animation.xml:34
 msgid "Settings"
 msgstr "Ustawienia"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:29
+#: C/gs-animation.xml:35
 msgid "Background"
 msgstr "Tło"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:30
+#: C/gs-animation.xml:36
 msgid "Wallpapers"
 msgstr "Tapety"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:31
+#: C/gs-animation.xml:37
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:32
+#: C/gs-animation.xml:38
 msgid "Ready for the meeting?"
 msgstr "Gotowy na spotkanie?"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:33
+#: C/gs-animation.xml:39
 msgid "I'll be there in a sec..."
-msgstr "Będę za chwilkę..."
+msgstr "Będę za chwilkę…"
 
 #. (itstool) path: titles/t
 #. (itstool) path: text/tspan
-#: C/gs-animation.xml:34 C/gs-thumb-responding-to-messages.svg:89
+#: C/gs-animation.xml:40 C/gs-thumb-responding-to-messages.svg:89
 #, no-wrap
 msgid "Good stuff, thanks again"
 msgstr "Super, jeszcze raz dzięki"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:35
+#: C/gs-animation.xml:41
 msgid "Thanks for the support"
 msgstr "Dzięki za wsparcie"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:36
+#: C/gs-animation.xml:42
 msgid "No worries."
 msgstr "Nie ma sprawy."
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:37
+#: C/gs-animation.xml:43
 msgid "Too kind."
 msgstr "To miłe."
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:38
+#: C/gs-animation.xml:44
 msgid "Open Calendar"
 msgstr "Otwórz kalendarz"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:39
+#: C/gs-animation.xml:45
 msgid "Open Clocks"
 msgstr "Otwórz zegar"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:40
+#. Translators: The actual string in the GUI reads "Date & Time Settings"
+#. but we cannot use an ampersand here.
+#: C/gs-animation.xml:48
 msgid "Date and Time Settings"
 msgstr "Ustawienia daty i czasu"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:41
+#. Translators: The actual string in the GUI reads "Automatic Date & Time"
+#. but we cannot use an ampersand here.
+#: C/gs-animation.xml:51
 msgid "Automatic Date and Time"
 msgstr "Automatyczna data i czas"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:42
+#: C/gs-animation.xml:52
 msgid "Automatic Timezone"
 msgstr "Automatyczna strefa czasowa"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:43
+#: C/gs-animation.xml:53
 msgid "14 October 2013, 20:00"
-msgstr "14 października 2013, 20:00"
+msgstr "14 października 2013, 20∶00"
 
 #. (itstool) path: titles/t
-#: C/gs-animation.xml:44
+#: C/gs-animation.xml:54
 msgid "14 October 2013, 14:00"
-msgstr "14 października 2013, 14:00"
+msgstr "14 października 2013, 14∶00"
 
 #. (itstool) path: credit/name
-#: C/gs-browse-web.page:11 C/gs-browse-web-firefox.page:12
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:12 C/gs-change-wallpaper.page:11
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:10 C/gs-get-online.page:10
-#: C/gs-launch-applications.page:11 C/gs-respond-messages.page:11
-#: C/gs-switch-tasks.page:11 C/gs-use-system-search.page:10
-#: C/gs-use-windows-workspaces.page:10
+#: C/gs-browse-web.page:9 C/gs-browse-web-firefox.page:10
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:10 C/gs-change-wallpaper.page:9
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:9 C/gs-get-online.page:9
+#: C/gs-launch-applications.page:9 C/gs-respond-messages.page:9
+#: C/gs-switch-tasks.page:10 C/gs-use-system-search.page:9
+#: C/gs-use-windows-workspaces.page:9
 msgid "Jakub Steiner"
 msgstr "Jakub Steiner"
 
 #. (itstool) path: credit/name
-#: C/gs-browse-web.page:14 C/gs-browse-web-firefox.page:15
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:15 C/gs-change-wallpaper.page:14
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:13 C/gs-get-online.page:13
-#: C/gs-launch-applications.page:14 C/gs-respond-messages.page:14
-#: C/gs-switch-tasks.page:14 C/gs-use-system-search.page:13
-#: C/gs-use-windows-workspaces.page:13
+#: C/gs-browse-web.page:12 C/gs-browse-web-firefox.page:13
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:13 C/gs-change-wallpaper.page:12
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:12 C/gs-get-online.page:12
+#: C/gs-launch-applications.page:12 C/gs-respond-messages.page:12
+#: C/gs-switch-tasks.page:13 C/gs-use-system-search.page:12
+#: C/gs-use-windows-workspaces.page:12
 msgid "Petr Kovar"
 msgstr "Petr Kovar"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-browse-web.page:19
+#: C/gs-browse-web.page:17
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Browse the web"
 msgstr "Przeglądanie WWW"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/gs-browse-web.page:22 C/gs-browse-web-firefox.page:23
+#: C/gs-browse-web.page:20 C/gs-browse-web-firefox.page:21
 msgid "Browse the web"
 msgstr "Przeglądanie WWW"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web.page:27 C/gs-browse-web-firefox.page:31
-#: C/gs-launch-applications.page:65
+#: C/gs-browse-web.page:26 C/gs-browse-web-firefox.page:30
+#: C/gs-launch-applications.page:64
 msgid ""
 "Move your mouse pointer to the <gui>Activities</gui> corner at the top left "
 "of the screen to show the <gui>Activities Overview</gui>."
@@ -674,7 +665,7 @@ msgstr ""
 "wyświetlić <gui>ekran podglądu</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web.page:30
+#: C/gs-browse-web.page:29
 msgid ""
 "Select the <app>Web</app> browser icon from the bar on the left-hand side of "
 "the screen."
@@ -682,7 +673,7 @@ msgstr ""
 "Wybierz ikonę przeglądarki <app>WWW</app> z paska po lewej stronie ekranu."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/gs-browse-web.page:34
+#: C/gs-browse-web.page:33
 msgid ""
 "Alternatively, you can launch the browser by <link xref=\"gs-use-system-"
 "search\">just typing</link> <em>web</em> in the <gui>Activities Overview</"
@@ -692,7 +683,7 @@ msgstr ""
 "prostu wpisując</link> <em>WWW</em> na <gui>ekranie podglądu</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web.page:41 C/gs-browse-web-firefox.page:60
+#: C/gs-browse-web.page:41 C/gs-browse-web-firefox.page:61
 msgid ""
 "Click the address bar at the top of the browser window and start typing in "
 "the website you want to visit."
@@ -701,7 +692,7 @@ msgstr ""
 "którą chcesz odwiedzić."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web.page:43 C/gs-browse-web-firefox.page:62
+#: C/gs-browse-web.page:43 C/gs-browse-web-firefox.page:63
 msgid ""
 "Typing in a website starts searching for it in the browser history and "
 "bookmarks, so you do not need to remember the exact address."
@@ -710,7 +701,7 @@ msgstr ""
 "zakładkach, więc nie trzeba pamiętać jej dokładnego adresu."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web.page:46 C/gs-browse-web-firefox.page:65
+#: C/gs-browse-web.page:46 C/gs-browse-web-firefox.page:66
 msgid ""
 "If the website is found in the history or bookmarks, a drop-down list is "
 "shown below the address bar."
@@ -719,21 +710,21 @@ msgstr ""
 "paska adresu zostanie wyświetlona rozwijana lista."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web.page:48 C/gs-browse-web-firefox.page:67
+#: C/gs-browse-web.page:48 C/gs-browse-web-firefox.page:68
 msgid ""
 "From the drop-down list, you can quickly select a website using the arrow "
 "keys."
 msgstr "Z tej listy można szybko wybrać stronę WWW używając klawiszy strzałek."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web.page:51 C/gs-browse-web-firefox.page:70
+#: C/gs-browse-web.page:51 C/gs-browse-web-firefox.page:71
 msgid "After you have selected a website, press <key>Enter</key> to visit it."
 msgstr ""
 "Po wybraniu strony należy nacisnąć klawisz <key>Enter</key>, aby ją "
 "odwiedzić."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-browse-web-firefox.page:34
+#: C/gs-browse-web-firefox.page:33
 msgid ""
 "Select the <app>Firefox</app> browser icon from the bar on the left-hand "
 "side of the screen."
@@ -742,7 +733,7 @@ msgstr ""
 "ekranu."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/gs-browse-web-firefox.page:38
+#: C/gs-browse-web-firefox.page:37
 msgid ""
 "Alternatively, you can launch the browser by <link xref=\"gs-use-system-"
 "search\">just typing</link> <em>Firefox</em> in the <gui>Activities "
@@ -764,67 +755,67 @@ msgid ""
 msgstr "Z menu wybierz <guiseq><gui>Internet</gui><gui>Firefox</gui></guiseq>."
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:18
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:16
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Change the date, time and timezone"
 msgstr "Zmiana daty, czasu i strefy czasowej"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:20
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:18
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on changing the date, time and timezone"
 msgstr "Samouczek zmiany daty, czasu i strefy czasowej"
 
 #. (itstool) path: page/title
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:24
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:70
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:23
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:69
 msgid "Change the date, time and timezone"
 msgstr "Zmiana daty, czasu i strefy czasowej"
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:35
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:34
 msgid "Changing Date &amp; Time"
 msgstr "Zmienianie daty i czasu"
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:38
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:37
 msgid "Click the clock on the top bar."
 msgstr "Kliknij zegar na górnym pasku."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:41
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:40
 msgid "Select <gui>Date &amp; Time Settings</gui>."
 msgstr "Wybierz <gui>Ustawienia daty i czasu</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:44
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:43
 msgid "Make sure that <gui>Automatic Time Zone</gui> is switched off."
 msgstr ""
 "Proszę się upewnić, że <gui>Automatyczna strefa czasowa</gui> jest wyłączona."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:48
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:47
 msgid "Click <gui>Time Zone</gui>."
-msgstr "Kliknij <gui>Strefa czasowa</gui>."
+msgstr "Kliknij element <gui>Strefa czasowa</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:51
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:50
 msgid "Click on your location on the map."
 msgstr "Kliknij na swoje położenie na mapie."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:54
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:53
 msgid "Click <gui>Close</gui>."
-msgstr "Kliknij <gui>Zamknij</gui>."
+msgstr "Kliknij przycisk <gui>Zamknij</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:57
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:56
 msgid "Close the window."
 msgstr "Zamknij okno."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:73
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:72
 msgid ""
 "Click the clock on the top bar and select the <gui>Date &amp; Time Settings</"
 "gui> item."
@@ -833,7 +824,7 @@ msgstr ""
 "czasu</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:75
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:74
 msgid ""
 "Make sure that the <gui>Automatic Time Zone</gui> item is switched off, and "
 "then click the <gui>Time Zone</gui> item below."
@@ -842,7 +833,7 @@ msgstr ""
 "wyłączony, a następnie kliknąć element <gui>Strefa czasowa</gui> poniżej."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:77
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:76
 msgid ""
 "Click on your location on the map. This selects your current city, which you "
 "can also search for in the search box above the map."
@@ -851,7 +842,7 @@ msgstr ""
 "które można też wyszukać na pasku wyszukiwania nad mapą."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:80
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:79
 msgid ""
 "Click the <gui>Close</gui> button to go back to the <gui>Date &amp; Time "
 "Settings</gui> window."
@@ -860,7 +851,7 @@ msgstr ""
 "czasu</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:82
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:81
 msgid ""
 "Make sure that the <gui>Automatic Date &amp; Time</gui> item is switched "
 "off, and then click the <gui>Date &amp; Time</gui> item below to open the "
@@ -873,7 +864,7 @@ msgstr ""
 "daty i czasu klikając przyciski <gui>+</gui> lub <gui>-</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-date-time-timezone.page:87
+#: C/gs-change-date-time-timezone.page:86
 msgid ""
 "Click the <gui>Close</gui> button to go back to the <gui>Date &amp; Time "
 "Settings</gui> window, and then close that window by clicking the cross at "
@@ -884,25 +875,25 @@ msgstr ""
 "rogu."
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-change-wallpaper.page:17
+#: C/gs-change-wallpaper.page:15
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Change the wallpaper"
 msgstr "Zmiana tapety"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-change-wallpaper.page:19
+#: C/gs-change-wallpaper.page:17
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on changing the wallpaper"
 msgstr "Samouczek zmiany tapety"
 
 #. (itstool) path: page/title
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-change-wallpaper.page:22 C/gs-change-wallpaper.page:57
+#: C/gs-change-wallpaper.page:20 C/gs-change-wallpaper.page:55
 msgid "Change the wallpaper"
 msgstr "Zmiana tapety"
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:33
+#: C/gs-change-wallpaper.page:31
 msgid ""
 "Click the system menu on the right side of the top bar and press the "
 "settings button."
@@ -911,34 +902,34 @@ msgstr ""
 "ustawień."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:37
+#: C/gs-change-wallpaper.page:35
 msgid "Select <gui>Background</gui>."
 msgstr "Wybierz <gui>Tło</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:40
+#: C/gs-change-wallpaper.page:38
 msgid "Click the current background image."
 msgstr "Kliknij obecny obraz tła."
 
 #. (itstool) path: div/p
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:43 C/gs-change-wallpaper.page:65
+#: C/gs-change-wallpaper.page:41 C/gs-change-wallpaper.page:63
 msgid "Click the background image you want to use."
 msgstr "Kliknij obraz tła, który chcesz użyć."
 
 #. (itstool) path: div/p
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:46 C/gs-change-wallpaper.page:66
+#: C/gs-change-wallpaper.page:44 C/gs-change-wallpaper.page:64
 msgid "Click the <gui>Select</gui> button."
 msgstr "Kliknij przycisk <gui>Wybierz</gui>."
 
 #. (itstool) path: div/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:49
+#: C/gs-change-wallpaper.page:47
 msgid "Close the <gui>Background</gui> window."
 msgstr "Zamknij okno <gui>Tło</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:60 C/gs-use-system-search.page:80
+#: C/gs-change-wallpaper.page:58 C/gs-use-system-search.page:83
 msgid ""
 "Click the system menu on the right side of the top bar and press the "
 "settings button at the bottom of the menu."
@@ -947,19 +938,19 @@ msgstr ""
 "ustawień na dole menu."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:62
+#: C/gs-change-wallpaper.page:60
 msgid "From the list of items, select <gui>Background</gui>."
 msgstr "Z listy elementów wybierz <gui>Tło</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:63
+#: C/gs-change-wallpaper.page:61
 msgid ""
 "Click the current background image on the left side of the <gui>Background</"
 "gui> window."
 msgstr "Kliknij obraz obecnej tapety po lewej stronie okna <gui>Tło</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-change-wallpaper.page:67
+#: C/gs-change-wallpaper.page:65
 msgid ""
 "Close the <gui>Background</gui> window by clicking the cross at the top-"
 "right corner of the window."
@@ -967,13 +958,13 @@ msgstr ""
 "Zamknij okno <gui>Tło</gui> klikając krzyżyk w prawym górnym rogu okna."
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:16
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:15
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Connect to online accounts"
 msgstr "Łączenie z kontami online"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:18
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:17
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on connecting to online accounts"
 msgstr "Samouczek łączenia z kontami online"
@@ -984,17 +975,17 @@ msgid "Connect to online accounts"
 msgstr "Łączenie z kontami online"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:27
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:28
 msgid "Click the system menu on the right side of the top bar."
 msgstr "Kliknij menu systemowe po prawej stronie górnego paska."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:28
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:29
 msgid "Press the settings button at the bottom of the menu."
 msgstr "Naciśnij przycisk ustawień na dole menu."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:34
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:36
 msgid ""
 "From the list of items, select <gui>Online Accounts</gui>, then click on the "
 "<gui>Add an online account</gui> button."
@@ -1003,7 +994,7 @@ msgstr ""
 "przycisk <gui>Dodaj konto online</gui>."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:38
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:40
 msgid ""
 "If you have set up an online account before, you can add another online "
 "account by clicking the <gui>+</gui> button at the bottom left corner of the "
@@ -1013,7 +1004,7 @@ msgstr ""
 "przycisk <gui>+</gui> w dolnym lewym rogu okna."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:45
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:48
 msgid ""
 "Click the online account you want to use. This will open a new window where "
 "you can sign in to your online account."
@@ -1022,7 +1013,7 @@ msgstr ""
 "można zalogować się do konta online."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:52
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:56
 msgid ""
 "In most cases, you will have to grant access to the online service after "
 "signing in to get started."
@@ -1031,7 +1022,7 @@ msgstr ""
 "zalogowaniu, aby zacząć jej używać."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:54
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:58
 msgid ""
 "For example, if you are connecting to your Google account, you will have to "
 "click the <gui>Grant Access</gui> button."
@@ -1040,7 +1031,7 @@ msgstr ""
 "<gui>Udziel dostęp</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-connect-online-accounts.page:61
+#: C/gs-connect-online-accounts.page:66
 msgid ""
 "Many online accounts let you choose the services you want to use with your "
 "online account. If you do not want to use a service, disable it by clicking "
@@ -1051,13 +1042,13 @@ msgstr ""
 "prawej stronie okna."
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-get-online.page:16
+#: C/gs-get-online.page:15
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Get online"
 msgstr "Łączenie z siecią"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-get-online.page:18
+#: C/gs-get-online.page:17
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on getting online"
 msgstr "Samouczek łączenia z siecią"
@@ -1081,7 +1072,7 @@ msgid "Connect to a wired network"
 msgstr "Łączenie z siecią przewodową"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:35
+#: C/gs-get-online.page:36
 msgid ""
 "The network connection icon on the right-hand side of the top bar shows that "
 "you are off-line."
@@ -1090,7 +1081,7 @@ msgstr ""
 "komputer nie jest połączony (tryb offline)."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:37
+#: C/gs-get-online.page:38
 msgid ""
 "The off-line status can be caused by a number of reasons: for example, a "
 "network cable has been unplugged, the computer has been set to run in "
@@ -1102,7 +1093,7 @@ msgstr ""
 "dostępnych sieci Wi-Fi w okolicy."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:41
+#: C/gs-get-online.page:42
 msgid ""
 "If you want to use a wired connection, just plug in a network cable to go "
 "online. The computer will try to set up the network connection for you "
@@ -1112,7 +1103,7 @@ msgstr ""
 "spróbuje automatycznie ustawić połączenie sieciowe."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:44
+#: C/gs-get-online.page:45
 msgid ""
 "While the computer sets up a network connection for you, the network "
 "connection icon shows three dots."
@@ -1121,7 +1112,7 @@ msgstr ""
 "kropki."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:46
+#: C/gs-get-online.page:47
 msgid ""
 "Once the network connection has been successfully set up, the network "
 "connection icon changes to the networked computer symbol."
@@ -1130,12 +1121,12 @@ msgstr ""
 "symbol komputera podłączonego do sieci."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-get-online.page:54
+#: C/gs-get-online.page:55
 msgid "Connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "Łączenie z siecią Wi-Fi"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:59
+#: C/gs-get-online.page:61
 msgid ""
 "To connect to a Wi-Fi (wireless) network, click the status menu at the top "
 "right of the screen, and then click <gui>Select Network</gui>."
@@ -1144,7 +1135,7 @@ msgstr ""
 "prawym rogu ekranu, a następnie kliknij <gui>Wybierz sieć</gui>."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/gs-get-online.page:65
+#: C/gs-get-online.page:67
 msgid ""
 "You can only connect to a Wi-Fi network if your computer hardware supports "
 "it and you are in an area with Wi-Fi coverage."
@@ -1153,7 +1144,7 @@ msgstr ""
 "jest w zasięgu jednej z nich."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:72
+#: C/gs-get-online.page:75
 msgid ""
 "From the list of available Wi-Fi networks, select the network you want to "
 "connect to, and click <gui>Connect</gui> to confirm."
@@ -1162,7 +1153,7 @@ msgstr ""
 "<gui>Połącz</gui>, aby potwierdzić."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-get-online.page:74
+#: C/gs-get-online.page:77
 msgid ""
 "Depending on the network configuration, you may be prompted for network "
 "credentials."
@@ -1394,7 +1385,7 @@ msgstr "|"
 #: C/gs-thumb-timezone.svg:57 C/gs-thumb-windows-and-workspaces.svg:105
 #, no-wrap
 msgid "14:30"
-msgstr "14:30"
+msgstr "14∶30"
 
 #. (itstool) path: text/tspan
 #: C/gs-go-online2.svg:328
@@ -1469,24 +1460,24 @@ msgid "Select a network"
 msgstr "Wybór sieci"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-launch-applications.page:18
+#: C/gs-launch-applications.page:16
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Launch applications"
 msgstr "Uruchamianie programów"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-launch-applications.page:20
+#: C/gs-launch-applications.page:18
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on launching applications"
 msgstr "Samouczek uruchamiania programów"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-launch-applications.page:62
+#: C/gs-launch-applications.page:61
 msgid "Launch applications with the mouse"
 msgstr "Uruchamianie programów za pomocą myszy"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-launch-applications.page:67
+#: C/gs-launch-applications.page:66
 msgid ""
 "Click the <gui>Show Applications</gui> icon that is shown at the bottom of "
 "the bar on the left-hand side of the screen."
@@ -1495,7 +1486,7 @@ msgstr ""
 "lewej stronie ekranu."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-launch-applications.page:69
+#: C/gs-launch-applications.page:68
 msgid ""
 "A list of applications is shown. Click the application you want to run, for "
 "example, Help."
@@ -1504,12 +1495,12 @@ msgstr ""
 "uruchomić, na przykład Pomoc."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-launch-applications.page:76
+#: C/gs-launch-applications.page:75
 msgid "Launch applications with the keyboard"
 msgstr "Uruchamianie programów za pomocą klawiatury"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-launch-applications.page:79
+#: C/gs-launch-applications.page:78
 msgid ""
 "Open the <gui>Activities Overview</gui> by pressing the <key href=\"help:"
 "gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key> key."
@@ -1518,7 +1509,7 @@ msgstr ""
 "help/keyboard-key-super\">Super</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-launch-applications.page:81
+#: C/gs-launch-applications.page:80
 msgid ""
 "Start typing the name of the application you want to launch. Searching for "
 "the application begins instantly."
@@ -1527,7 +1518,7 @@ msgstr ""
 "programu rozpocznie się natychmiast."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-launch-applications.page:83
+#: C/gs-launch-applications.page:82
 msgid ""
 "Once the icon of the application is shown and selected, press <key> Enter</"
 "key> to launch the application."
@@ -1546,24 +1537,24 @@ msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
 msgstr "Na warunkach licencji <_:link-1/>."
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-respond-messages.page:17
+#: C/gs-respond-messages.page:15
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Respond to messages"
 msgstr "Odpowiadanie na wiadomości"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-respond-messages.page:19
+#: C/gs-respond-messages.page:17
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on responding to messages"
 msgstr "Samouczek odpowiadania na wiadomości"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-respond-messages.page:89
+#: C/gs-respond-messages.page:77
 msgid "Respond to a chat message with the mouse"
 msgstr "Odpowiadanie na wiadomości komunikatora za pomocą myszy"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:94 C/gs-respond-messages.page:130
+#: C/gs-respond-messages.page:82
 msgid ""
 "Start typing your reply and when finished, press <key>Enter</key> to send "
 "the reply."
@@ -1572,7 +1563,7 @@ msgstr ""
 "key>, aby ją wysłać."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:96 C/gs-respond-messages.page:115
+#: C/gs-respond-messages.page:84
 msgid ""
 "To close the chat message, click the close button at the top right corner of "
 "the chat message."
@@ -1580,80 +1571,57 @@ msgstr ""
 "Aby zamknąć wiadomość, kliknij jej przycisk zamknięcia w prawym górnym rogu."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-respond-messages.page:103
+#: C/gs-respond-messages.page:91
 msgid "Delayed response to a chat message using the mouse"
 msgstr "Opóźniona odpowiedź na wiadomość komunikatora używając myszy"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:106
-msgid ""
-"When a chat message appears in the message tray and you do not move your "
-"mouse to the message tray, the message disappears after a while."
-msgstr ""
-"Kiedy wiadomość pojawi się w obszarze powiadamiania, a użytkownik nie "
-"przesunie do niego kursora myszy, to ta po chwili zniknie."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:109
+#: C/gs-respond-messages.page:94
 msgid ""
-"To get back to your unanswered message, move your mouse to the message tray "
-"at the very bottom of the screen."
+"When a chat message appears near the top of the screen and you do not move "
+"your mouse over the message, it disappears after a while."
 msgstr ""
-"Aby wrócić do takiej wiadomości, przesuń kursor myszy do obszaru "
-"powiadamiania na samym dole ekranu."
+"Kiedy wiadomość pojawi się na górze ekranu, a użytkownik nie przesunie do "
+"niej kursora myszy, to ta po chwili zniknie."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:111
+#: C/gs-respond-messages.page:98
 msgid ""
-"When the message tray appears, click a small image that represents the "
-"person who sent you the message."
-msgstr ""
-"Kiedy obszar powiadamiania się pojawi, kliknij mały obrazek przedstawiający "
-"osobę, która wysłała tę wiadomość."
+"From the notification list, choose the message you want to reply to, and "
+"click it."
+msgstr "Wybierz wiadomość z listy powiadomień i ją kliknij."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:113
-msgid ""
-"When the chat message is shown, start typing your reply and when finished, "
-"press <key>Enter</key> to send the reply."
+#: C/gs-respond-messages.page:100 C/gs-respond-messages.page:114
+msgid "When the chat message is shown, start typing your reply."
 msgstr ""
 "Kiedy wiadomość zostanie wyświetlona, zacznij pisać odpowiedź swoją "
-"odpowiedź, a po skończeniu naciśnij klawisz <key>Enter</key>, aby ją wysłać."
+"odpowiedź."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-respond-messages.page:122
+#: C/gs-respond-messages.page:106
 msgid "Delayed response to a chat message using the keyboard"
 msgstr "Opóźniona odpowiedź na wiadomość komunikatora używając klawiatury"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:124
+#: C/gs-respond-messages.page:108
 msgid ""
 "To get back to your unanswered chat messages, press <keyseq> <key href="
-"\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>M</key> </keyseq> to "
-"display the message tray that contains the messages."
+"\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>V</key> </keyseq> to "
+"display the list of unanswered notifications."
 msgstr ""
-"Aby wrócić do takiej wiadomości, naciśnij klawisze <keyseq><key href=\"help:"
-"gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>M</key></keyseq>, aby "
-"wyświetlić obszar powiadamiania zawierający wiadomości."
+"Aby wrócić do oczekującej wiadomości, naciśnij klawisze <keyseq><key href="
+"\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>V</key></keyseq>, co "
+"wyświetli listę oczekujących powiadomień."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:128
+#: C/gs-respond-messages.page:112
 msgid ""
-"Use the arrow keys to select a small image representing the person you want "
-"to reply to, and press <key>Enter</key>."
+"Use the arrow keys to select the notification you want to reply to, and "
+"press <key>Enter</key>."
 msgstr ""
-"Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać mały obrazek przedstawiający osobę, która "
-"wysłała tę wiadomość i naciśnij klawisz <key>Enter</key>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-respond-messages.page:133
-msgid ""
-"To dismiss the message tray, press <key>Esc</key> or <keyseq> <key href="
-"\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>M</key> </keyseq>."
-msgstr ""
-"Aby ukryć obszar powiadamiania, naciśnij klawisz <key>Esc</key> lub "
-"<keyseq><key href=\"help:gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key><key>M</"
-"key></keyseq>."
+"Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać powiadomienie i naciśnij klawisz "
+"<key>Enter</key>."
 
 #. (itstool) path: text/tspan
 #: C/gs-search1.svg:229
@@ -1764,13 +1732,13 @@ msgid "OFF"
 msgstr "◯"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-switch-tasks.page:17
+#: C/gs-switch-tasks.page:16
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Switch tasks"
 msgstr "Przełączanie między zadaniami"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-switch-tasks.page:19
+#: C/gs-switch-tasks.page:18
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on switching tasks"
 msgstr "Samouczek przełączania między zadaniami"
@@ -2104,13 +2072,13 @@ msgid "31"
 msgstr "31"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-use-system-search.page:16
+#: C/gs-use-system-search.page:15
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Use the system search"
 msgstr "Używanie systemu wyszukiwania"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-use-system-search.page:18
+#: C/gs-use-system-search.page:17
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on using the system search"
 msgstr "Samouczek używania systemu wyszukiwania"
@@ -2121,7 +2089,7 @@ msgid "Use the system search"
 msgstr "Używanie systemu wyszukiwania"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:26
+#: C/gs-use-system-search.page:27
 msgid ""
 "Open the <gui>Activities Overview</gui> by pressing the <key href=\"help:"
 "gnome-help/keyboard-key-super\">Super</key> key. Start typing to search."
@@ -2130,7 +2098,7 @@ msgstr ""
 "help/keyboard-key-super\">Super</key>. Zacznij pisać, aby wyszukać."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:29
+#: C/gs-use-system-search.page:30
 msgid ""
 "Results matching what you have typed will appear as you type. The first "
 "result is always highlighted and shown at the top."
@@ -2139,45 +2107,45 @@ msgstr ""
 "wyróżniony i wyświetlany na górze."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:31
+#: C/gs-use-system-search.page:32
 msgid "Press <key>Enter</key> to switch to the first highlighted result."
 msgstr ""
 "Naciśnij klawisz <key>Enter</key>, aby przełączyć do pierwszego wyróżnionego "
 "wyniku."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:36
+#: C/gs-use-system-search.page:38
 msgid "Items that may appear in the search results include:"
 msgstr "Elementy, które mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania obejmują:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:38
+#: C/gs-use-system-search.page:40
 msgid "matching applications, shown at the top of the search results,"
 msgstr "pasujące programy, wyświetlane na górze wyników wyszukiwania,"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:40
+#: C/gs-use-system-search.page:42
 msgid "matching settings,"
 msgstr "pasujące ustawienia,"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:41
+#: C/gs-use-system-search.page:43
 msgid "matching contacts, and"
 msgstr "pasujące kontakty,"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:42
+#: C/gs-use-system-search.page:44
 msgid "matching documents."
 msgstr "pasujące dokumenty."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:45
+#: C/gs-use-system-search.page:47
 msgid "In the search results, click the item to switch to it."
 msgstr ""
 "W wynikach wyszukiwania można kliknąć element, aby na niego przełączyć."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:46
+#: C/gs-use-system-search.page:48
 msgid ""
 "Alternatively, highlight an item using the arrow keys and press <key>Enter</"
 "key>."
@@ -2186,12 +2154,12 @@ msgstr ""
 "<key>Enter</key>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-use-system-search.page:52
+#: C/gs-use-system-search.page:54
 msgid "Search from inside applications"
 msgstr "Wyszukiwanie wewnątrz programów"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/gs-use-system-search.page:54
+#: C/gs-use-system-search.page:56
 msgid ""
 "The system search aggregates results from various applications. On the left-"
 "hand side of the search results, you can see icons of applications that "
@@ -2207,12 +2175,12 @@ msgstr ""
 "podglądu</gui>, wyszukiwanie z programu może podać więcej wyników."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gs-use-system-search.page:66
+#: C/gs-use-system-search.page:68
 msgid "Customize search results"
 msgstr "Dostosowywanie wyników wyszukiwania"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/gs-use-system-search.page:71
+#: C/gs-use-system-search.page:74
 msgid ""
 "GNOME lets you customize what you want to display in the search results in "
 "the <gui>Activities Overview</gui>. For example, you can choose whether you "
@@ -2223,17 +2191,17 @@ msgstr ""
 "strony WWW, zdjęcia lub muzyka mają być wyświetlane."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/gs-use-system-search.page:77
+#: C/gs-use-system-search.page:80
 msgid "To customize what is displayed in the search results:"
 msgstr "Aby dostosować, co ma być wyświetlane w wynikach wyszukiwania:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:82
+#: C/gs-use-system-search.page:85
 msgid "From the list of items, select <gui>Search</gui>."
-msgstr "Z listy elementów wybierz <gui>Wyszukiwanie</gui>."
+msgstr "Wybierz <gui>Wyszukiwanie</gui> z listy elementów."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/gs-use-system-search.page:83
+#: C/gs-use-system-search.page:86
 msgid ""
 "In the list of search locations, click the <gui>ON/OFF</gui> switch next to "
 "the search location you want to enable or disable."
@@ -2242,13 +2210,13 @@ msgstr ""
 "położenia, które ma zostać włączone lub wyłączone."
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-use-windows-workspaces.page:16
+#: C/gs-use-windows-workspaces.page:15
 msgctxt "link:trail"
 msgid "Use windows and workspaces"
 msgstr "Używanie okien i obszarów roboczych"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/gs-use-windows-workspaces.page:18
+#: C/gs-use-windows-workspaces.page:17
 msgctxt "link:seealso"
 msgid "A tutorial on using windows and workspaces"
 msgstr "Samouczek używania okien i obszarów roboczych"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]