[damned-lies] Updated Czech translationcommit 0385878f32436536052aaa7eb36a0d4cc5443928
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Tue Apr 14 11:54:17 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 2fd3f7f..ec73279 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1153,7 +1153,7 @@ msgstr "Příručka optimalizace GNOME"
 
 #: database-content.py:427
 msgid "Tutorial demos"
-msgstr "Ukázky průvodce"
+msgstr "Názorný průvodce"
 
 #: database-content.py:428
 msgid "Platform Overview"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]