[latexila] Updated Czech translationcommit 3b6d1a6cecbbfe85364629d533d50a6349d16a05
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Tue Apr 14 11:50:54 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  159 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 78 insertions(+), 81 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index feaac26..771572a 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: latexila master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-04-07 22:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-08 08:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-13 21:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-14 11:50+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. (itstool) path: tool/label
-#: build_tools.xml:43 ../src/build_tool_dialog.vala:169
+#: build_tools.xml:43 ../src/build_tool_dialog.vala:165
 msgid "View PDF"
 msgstr "Zobrazit PDF"
 
@@ -30,7 +30,7 @@ msgid "View the PDF file"
 msgstr "Zobrazit soubor PDF"
 
 #. (itstool) path: tool/label
-#: build_tools.xml:49 ../src/build_tool_dialog.vala:168
+#: build_tools.xml:49 ../src/build_tool_dialog.vala:164
 msgid "View DVI"
 msgstr "Zobrazit DVI"
 
@@ -40,7 +40,7 @@ msgid "View the DVI file"
 msgstr "Zobrazit soubor DVI"
 
 #. (itstool) path: tool/label
-#: build_tools.xml:55 ../src/build_tool_dialog.vala:170
+#: build_tools.xml:55 ../src/build_tool_dialog.vala:166
 msgid "View PS"
 msgstr "Zobrazit PS"
 
@@ -447,7 +447,6 @@ msgstr ""
 "\\usepackage[utf8x]{inputenc}\n"
 
 #. (itstool) path: template/translatableChunk
-#. There is a helper script in data/templates/tex2po.sh
 #: letter.xml:2
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -508,44 +507,47 @@ msgstr ""
 msgid "Hide panel"
 msgstr "Skrýt panel"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:81
-msgid "Default Build Tool (read-only)"
-msgstr "Výchozí nástroj pro sestavení (jen ke čtení)"
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:71
+msgid "Personal Build Tool"
+msgstr "Osobní nástroj pro sestavení"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:86 ../src/build_tools_preferences.vala:343
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:343
 #: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
 #: ../src/document_tab.vala:290 ../src/main_window_file.vala:147
 #: ../src/main_window.vala:746 ../src/main_window.vala:842
 #: ../src/main_window.vala:878 ../src/preferences_dialog.vala:117
-#: ../src/project_dialogs.vala:28 ../src/project_dialogs.vala:119
-#: ../src/project_dialogs.vala:274 ../src/project_dialogs.vala:294
-#: ../src/templates_dialogs.vala:36 ../src/templates_dialogs.vala:176
+#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:124
+#: ../src/project_dialogs.vala:279 ../src/project_dialogs.vala:299
+#: ../src/templates_dialogs.vala:39 ../src/templates_dialogs.vala:180
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:87
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:73 ../src/project_dialogs.vala:125
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Použít"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:89
-msgid "Personal Build Tool"
-msgstr "Osobní nástroj pro sestavení"
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:77
+msgid "Default Build Tool (read-only)"
+msgstr "Výchozí nástroj pro sestavení (jen ke čtení)"
 
 #. icon-name
 #. label
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:162
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:158
 msgid "Execute"
 msgstr "Zpracovat"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:166
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:162
 msgid "Convert"
 msgstr "Převést"
 
 #. FIXME don't use Stock
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:167
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:163
 msgid "View File"
 msgstr "Zobrazit soubor"
 
+#. In all cases, the text must be selectable, but there is no property
+#. for that. So set as editable, but in read-only mode the edited text
+#. isn't changed (see below).
 #: ../src/build_tool_dialog.vala:231
 msgid "Commands"
 msgstr "Příkazy"
@@ -554,89 +556,89 @@ msgstr "Příkazy"
 msgid "Post Processor"
 msgstr "Dodatečné zpracování"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:268 ../src/build_tools_preferences.vala:305
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:271 ../src/build_tools_preferences.vala:305
 msgid "Add..."
 msgstr "Přidat…"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:285 ../src/build_tools_preferences.vala:322
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:288 ../src/build_tools_preferences.vala:322
 msgid "Remove"
 msgstr "Odebrat"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:315 ../src/build_tools_preferences.vala:362
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:318 ../src/build_tools_preferences.vala:362
 msgid "Move up"
 msgstr "Posunout výš"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:366 ../src/build_tools_preferences.vala:414
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:369 ../src/build_tools_preferences.vala:414
 msgid "Move down"
 msgstr "Posunout níž"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:570 ../src/build_tools_preferences.vala:185
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:573 ../src/build_tools_preferences.vala:185
 #: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:783
 msgid "Label"
 msgstr "Návěští"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:575
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:578
 msgid "You can select this arrow and copy/paste it!"
 msgstr "Tuto šipku můžete po vybrání pomocí kopírovat/vložit použít v popisku!"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:591
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:594
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:597
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:600
 msgid "File extensions for which the build tool can be executed."
 msgstr "Přípony souborů, pro které může být sestavovací nástroj spuštěn."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:598
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:601
 msgid "The extensions are separated by spaces."
 msgstr "Přípony jsou navzájem odděleny mezerami."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:599
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:602
 msgid "If it is empty, all extensions are allowed."
 msgstr "Pokud je prázdné, jsou povoleny všechny přípony."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:601
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:604
 msgid "Extensions"
 msgstr "Přípony"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:606
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:609
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
 #. Placeholders
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:613
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:616
 msgid "Placeholders:"
 msgstr "Zástupné proměnné:"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:617
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:620
 msgid "The active document's filename."
 msgstr "Název souboru s aktivním dokumentem."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:618 ../src/build_tool_dialog.vala:623
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:621 ../src/build_tool_dialog.vala:626
 msgid "If the active document belongs to a project, the main file is chosen."
 msgstr "Jestliže aktivní dokument náleží k projektu, je zvolen hlavní soubor."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:622
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:625
 msgid "The active document's filename without its extension."
 msgstr "Název souboru bez přípony s aktivním dokumentem."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:666
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:675
 msgid "Jobs"
 msgstr "Úlohy"
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:672
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:681
 msgid "List of files to open after executing the build jobs."
 msgstr "Seznam souborů, které se mají otevřít po provedení sestavení."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:673
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:682
 msgid "The files are separated by spaces."
 msgstr "Soubory jsou odděleny mezerami."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:674
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:683
 msgid "You should use the placeholders to specify the files."
 msgstr "K určení souborů můžete použít zástupné proměnné."
 
-#: ../src/build_tool_dialog.vala:677
+#: ../src/build_tool_dialog.vala:686
 msgid "Files to open"
 msgstr "Soubory k otevření"
 
@@ -680,8 +682,8 @@ msgstr "Chcete opravdu smazat nástroj pro sestavení „%s“?"
 
 #: ../src/build_tools_preferences.vala:344 ../src/clean_build_files.vala:243
 #: ../src/main_window_edit.vala:51 ../src/main_window_structure.vala:38
-#: ../src/project_dialogs.vala:240 ../src/project_dialogs.vala:275
-#: ../src/templates_dialogs.vala:243
+#: ../src/project_dialogs.vala:245 ../src/project_dialogs.vala:280
+#: ../src/templates_dialogs.vala:251
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Smazat"
 
@@ -743,9 +745,9 @@ msgid "Close document"
 msgstr "Zavřít dokument"
 
 #. main file
-#: ../src/document_tab.vala:233 ../src/project_dialogs.vala:44
-#: ../src/project_dialogs.vala:47 ../src/project_dialogs.vala:139
-#: ../src/project_dialogs.vala:142 ../src/project_dialogs.vala:215
+#: ../src/document_tab.vala:233 ../src/project_dialogs.vala:47
+#: ../src/project_dialogs.vala:50 ../src/project_dialogs.vala:144
+#: ../src/project_dialogs.vala:147 ../src/project_dialogs.vala:220
 msgid "Main File"
 msgstr "Hlavní soubor"
 
@@ -839,9 +841,7 @@ msgstr "Není k dispozici žádný slovník pro kontrolu pravopisu."
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
-#: ../src/document_view.vala:207 ../src/project_dialogs.vala:120
-#: ../src/tab_info_bar.vala:77 ../src/templates_dialogs.vala:37
-#: ../src/templates_dialogs.vala:177
+#: ../src/document_view.vala:207 ../src/tab_info_bar.vala:77
 msgid "_OK"
 msgstr "_Budiž"
 
@@ -1863,7 +1863,7 @@ msgstr "Aktivovat nebo vypnout kontrolu pravopisu"
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
-#: ../src/main_window_file.vala:32 ../src/project_dialogs.vala:29
+#: ../src/main_window_file.vala:32 ../src/templates_dialogs.vala:40
 msgid "_New"
 msgstr "_Nový"
 
@@ -1913,7 +1913,6 @@ msgstr "Smazat osobní šablonu či šablony"
 
 #. close button
 #: ../src/main_window_file.vala:53 ../src/preferences_dialog.vala:42
-#: ../src/project_dialogs.vala:186 ../src/templates_dialogs.vala:244
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
@@ -2099,7 +2098,7 @@ msgstr "Změnit hlavní soubor aktuálního projektu"
 msgid "_Manage Projects"
 msgstr "_Správa projektů"
 
-#: ../src/main_window.vala:59 ../src/project_dialogs.vala:183
+#: ../src/main_window.vala:59 ../src/project_dialogs.vala:190
 msgid "Manage Projects"
 msgstr "Správa projektů"
 
@@ -2256,51 +2255,55 @@ msgstr[2] "znacích"
 msgid "Use the system fixed width font (%s)"
 msgstr "Použít systémové písmo s pevnou šířkou (%s)"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:26
+#: ../src/project_dialogs.vala:28
 msgid "New Project"
 msgstr "Nový projekt"
 
+#: ../src/project_dialogs.vala:32 ../src/templates_dialogs.vala:181
+msgid "Crea_te"
+msgstr "Vy_tvořit"
+
 #. directory
-#: ../src/project_dialogs.vala:36 ../src/project_dialogs.vala:40
-#: ../src/project_dialogs.vala:202
+#: ../src/project_dialogs.vala:39 ../src/project_dialogs.vala:43
+#: ../src/project_dialogs.vala:207
 msgid "Directory"
 msgstr "Složka"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:101
+#: ../src/project_dialogs.vala:104
 #, c-format
 msgid "There is a conflict with the project \"%s\"."
 msgstr "Došlo ke konfliktu s projektem „%s“."
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:116
+#: ../src/project_dialogs.vala:121
 msgid "Configure Project"
 msgstr "Nastavení projektu"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:134
+#: ../src/project_dialogs.vala:139
 msgid "Location of the project"
 msgstr "Umístění projektu"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:239
+#: ../src/project_dialogs.vala:244
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:241
+#: ../src/project_dialogs.vala:246
 msgid "_Clear All"
 msgstr "V_ymazat vše"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:271
+#: ../src/project_dialogs.vala:276
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the project \"%s\"?"
 msgstr "Chcete opravdu odstranit projekt „%s“?"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:292
+#: ../src/project_dialogs.vala:297
 msgid "Do you really want to clear all projects?"
 msgstr "Chcete opravdu vymazat všechny projekty?"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:295
+#: ../src/project_dialogs.vala:300
 msgid "Clear _All"
 msgstr "Vym_azat vše"
 
-#: ../src/project_dialogs.vala:319
+#: ../src/project_dialogs.vala:324
 msgid "The Main File is not in the directory."
 msgstr "Hlavní soubor není ve složce."
 
@@ -2495,43 +2498,37 @@ msgstr "Vy_mazat"
 msgid "Clear most used symbols"
 msgstr "Vymazat nejpoužívanější symboly"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:34
+#: ../src/templates_dialogs.vala:36
 msgid "New File..."
 msgstr "Nový soubor…"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:55
-msgid "Default templates"
+#: ../src/templates_dialogs.vala:58
+msgid "Default Templates"
 msgstr "Výchozí šablony"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:64
-msgid "Your personal templates"
-msgstr "Vaše osobní šablony"
+#: ../src/templates_dialogs.vala:67 ../src/templates_dialogs.vala:264
+msgid "Personal Templates"
+msgstr "Osobní šablony"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:173
+#: ../src/templates_dialogs.vala:177
 msgid "New Template..."
 msgstr "Nová šablona…"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:185
+#: ../src/templates_dialogs.vala:190
 msgid "Name of the new template"
 msgstr "Název nové šablony"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:198
+#: ../src/templates_dialogs.vala:203
 msgid "Choose an icon"
 msgstr "Vyberte ikonu"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:242
+#: ../src/templates_dialogs.vala:248
 msgid "Delete Template(s)..."
 msgstr "Mazání šablon…"
 
-#: ../src/templates_dialogs.vala:259
-msgid "Personal templates"
-msgstr "Osobní šablony"
-
 #: ../src/templates.vala:75
 msgid "Empty"
-msgstr ""
-"Prázdný\n"
-"dokument"
+msgstr "Prázdná"
 
 #: ../src/templates.vala:77
 msgid "Article"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]