[latexila] Updated Polish translationcommit 99ef78a6a202b2f639a82881b7466165889d94b5
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Apr 5 21:59:17 2015 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   90 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 47 insertions(+), 43 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0cc1300..0760f13 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: latexila\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-22 20:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-22 20:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-05 21:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-05 21:58+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -435,7 +435,7 @@ msgstr "Bieżący katalog"
 msgid "URI of the file browser current directory"
 msgstr "Adres URI bieżącego katalogu przeglądarki plików"
 
-#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:55 ../src/file_browser.vala:282
+#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:55 ../src/file_browser.vala:361
 msgid "Show build files"
 msgstr "Wyświetlanie plików budowania"
 
@@ -446,7 +446,7 @@ msgstr ""
 "Wyświetlanie plików z rozszerzeniem obecnym w preferences.latex.clean-"
 "extensions."
 
-#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:57 ../src/file_browser.vala:290
+#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:57 ../src/file_browser.vala:369
 msgid "Show hidden files"
 msgstr "Wyświetlanie ukrytych plików"
 
@@ -540,8 +540,8 @@ msgstr "Narzędzie budowania (tylko do odczytu)"
 #: ../src/build_tool_dialog.vala:86 ../src/build_tools_preferences.vala:332
 #: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
 #: ../src/document_tab.vala:290 ../src/main_window_file.vala:147
-#: ../src/main_window.vala:744 ../src/main_window.vala:840
-#: ../src/main_window.vala:876 ../src/preferences_dialog.vala:117
+#: ../src/main_window.vala:746 ../src/main_window.vala:842
+#: ../src/main_window.vala:878 ../src/preferences_dialog.vala:117
 #: ../src/project_dialogs.vala:28 ../src/project_dialogs.vala:119
 #: ../src/project_dialogs.vala:274 ../src/project_dialogs.vala:294
 #: ../src/templates_dialogs.vala:36 ../src/templates_dialogs.vala:176
@@ -726,12 +726,12 @@ msgstr "Brak propozycji uzupełnienia"
 msgid "Ln %d, Col %d"
 msgstr "Wrsz %d, kol %d"
 
-#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:743
+#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:745
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
 
 #: ../src/dialogs.vala:42 ../src/main_window_file.vala:41
-#: ../src/main_window.vala:749 ../src/main_window.vala:841
+#: ../src/main_window.vala:751 ../src/main_window.vala:843
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
@@ -842,7 +842,7 @@ msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
 msgstr "Zapisać plik w bezpiecznym miejscu?"
 
 #: ../src/document.vala:583 ../src/main_window_file.vala:44
-#: ../src/main_window.vala:747
+#: ../src/main_window.vala:749
 msgid "Save _As"
 msgstr "Z_apisz jako"
 
@@ -859,24 +859,40 @@ msgstr "Brak dostępnych słowników do sprawdzania pisowni."
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../src/file_browser.vala:218
+#: ../src/file_browser.vala:219
 msgid "Go to the home directory"
-msgstr "Przenosi do katalogu domowego"
+msgstr "Przechodzi do katalogu domowego"
 
-#: ../src/file_browser.vala:233
+#: ../src/file_browser.vala:234
 msgid "Go to the parent directory"
-msgstr "Przenosi do katalogu nadrzędnego"
+msgstr "Przechodzi do katalogu nadrzędnego"
 
-#: ../src/file_browser.vala:249
+#: ../src/file_browser.vala:250
 msgid "Go to the active document directory"
-msgstr "Przenosi do katalogu aktywnego dokumentu"
+msgstr "Przechodzi do katalogu aktywnego dokumentu"
 
-#: ../src/file_browser.vala:338
+#: ../src/file_browser.vala:303
+msgid "Open in a file manager"
+msgstr "Otwórz w menedżerze plików"
+
+#: ../src/file_browser.vala:305
+msgid "Open the current directory in a file manager"
+msgstr "Otwiera bieżący katalog w menedżerze plików"
+
+#: ../src/file_browser.vala:327
+msgid "Open in a terminal"
+msgstr "Otwórz w terminalu"
+
+#: ../src/file_browser.vala:328
+msgid "Open the current directory in a terminal"
+msgstr "Otwiera bieżący katalog w terminalu"
+
+#: ../src/file_browser.vala:417
 msgid "File System"
 msgstr "System plików"
 
 #. File browser
-#: ../src/file_browser.vala:457 ../src/main_window.vala:406
+#: ../src/file_browser.vala:536 ../src/main_window.vala:408
 msgid "File Browser"
 msgstr "Przeglądarka plików"
 
@@ -2098,23 +2114,11 @@ msgstr "Materiały _LaTeX-a"
 msgid "The Kile LaTeX Reference"
 msgstr "Materiały LaTeX-a programu Kile"
 
-#: ../src/main_window.vala:67
-msgid "_Donate"
-msgstr "_Wsparcie finansowe"
-
-#: ../src/main_window.vala:68
-msgid ""
-"Donate to demonstrate your appreciation of LaTeXila and help its future "
-"development"
-msgstr ""
-"Wsparcie finansowe wyraża uznanie dla programu LaTeXila i pomaga w jego "
-"przyszłym rozwijaniu"
-
 #: ../src/main_window.vala:70
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../src/main_window.vala:71 ../src/main_window.vala:1219
+#: ../src/main_window.vala:71 ../src/main_window.vala:1213
 msgid "About LaTeXila"
 msgstr "O programie"
 
@@ -2152,20 +2156,20 @@ msgid "Show or hide the bottom panel"
 msgstr "Wyświetla lub ukrywa panel dolny"
 
 #. Symbols
-#: ../src/main_window.vala:402
+#: ../src/main_window.vala:404
 msgid "Symbols"
 msgstr "Symbole"
 
-#: ../src/main_window.vala:411
+#: ../src/main_window.vala:413
 msgid "Structure"
 msgstr "Struktura"
 
-#: ../src/main_window.vala:633
+#: ../src/main_window.vala:635
 #, c-format
 msgid "This file (%s) is already opened in another LaTeXila window."
 msgstr "Ten plik (%s) jest już otwarty w innym oknie programu."
 
-#: ../src/main_window.vala:635
+#: ../src/main_window.vala:637
 msgid ""
 "LaTeXila opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want "
 "to edit it anyway?"
@@ -2173,41 +2177,41 @@ msgstr ""
 "Program LaTeXila otworzył tę instancję pliku w formie niemożliwej do "
 "modyfikowania. Modyfikować go mimo to?"
 
-#: ../src/main_window.vala:638
+#: ../src/main_window.vala:640
 msgid "Edit Anyway"
 msgstr "Modyfikuj mimo to"
 
-#: ../src/main_window.vala:639
+#: ../src/main_window.vala:641
 msgid "Don't Edit"
 msgstr "Nie modyfikuj"
 
-#: ../src/main_window.vala:740
+#: ../src/main_window.vala:742
 #, c-format
 msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
 msgstr "Zapisać zmiany w dokumencie \"%s\" przed zamknięciem?"
 
-#: ../src/main_window.vala:820
+#: ../src/main_window.vala:822
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Tylko do odczytu"
 
-#: ../src/main_window.vala:838
+#: ../src/main_window.vala:840
 msgid "Save File"
 msgstr "Zapisywanie pliku"
 
-#: ../src/main_window.vala:873
+#: ../src/main_window.vala:875
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Plik o nazwie \"%s\" już istnieje. Zastąpić go?"
 
-#: ../src/main_window.vala:877
+#: ../src/main_window.vala:879
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zastąp"
 
-#: ../src/main_window.vala:1180
+#: ../src/main_window.vala:1174
 msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
 msgstr "Program LaTeXila to zintegrowane środowisko LaTeX-a dla GNOME"
 
-#: ../src/main_window.vala:1220
+#: ../src/main_window.vala:1214
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Paweł Żołnowski <pawel zolnowski name>, 2014\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]